Page 7

24

FEB. Maldiverne - Bed for den nye regering, der blev indsat i 2018. Bed om, at Gud må arbejde med politikernes hjerter, så de tillader mere frihed til at praktisere en anden tro end islam. Bed om, at 2019 må være året, hvor kristne i Maldiverne kan få lov til åbent at være hans folk.

25

FEB. Saudi-Arabien - Bed for de mange saudiere, der desperat leder efter nogen, der kan fortælle dem mere om Gud. Bed om, at Gud må sende mennesker, der kan oplære og støtte dem i deres søgen efter Ham. Bed om beskyttelse særligt af de unge kristne saudiere.

26

FEB. Egypten - Bed for de kristne, der i 2018 er blevet angrebet eller overfaldet pga. deres kristne tro. Tak fordi så mange af dem og deres efterladte har valgt at tilgive i stedet for at hade. Bed Gud om at beskytte og udruste kirken i Egypten i 2019.

27

FEB. Usbekistan - Bed for de kristne i Usbekistan, der udsættes for stort pres fra politiet og regeringen, der forsøger at presse dem til at opgive deres tro. Bed for de mange kirker, som stormes af politiet, og hvor de troende anholdes og får udstedt enorme bøder. Bed om styrke og mod midt i forfølgelsen.

28

FEB. Myanmar (Burma) - Tak Gud for de kurser, som hjælper præster og almindelige kristne med at møde og forstå forfølgelsen i Myanmar. Tak Gud, fordi disse kurser forbinder de kristne med historien om Guds kirke, der helt fra Ny Testamentes tid har rejst sig i kærlighed og magt på trods af forfølgelse.

www.opendoors.dk

7

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad feb-apr  

Bedeblad feb-apr  

Profile for aabnedore