Page 4

WWL 2019 | Februar

09

FEB. Pakistan - Bed om stabilitet for de kristne kirker og fællesskaber efter løsladelsen og frifindelsen af Asia Bibi i slutningen af 2018. Tak Gud for dette under og bed om, at hun og hendes familie må finde et sikkert sted at bo.

10

FEB. Pakistan - Bed for de mange kristne, der lever i dyb fattigdom, og som ofte bliver ofre for slaveri. Bed om beskyttelse, mad på bordet og om, at Gud må vise dem, at de i Ham allerede er frie, og at de har et evigt liv uden frygt og sult i vente.

11

Sudan - Bed for kirken i Sudan, som fortsat er under stort pres FEB. fra den islamiske regering og det omkringliggende samfund. Bed om, at kirken må blive opmuntret og styrket af Guds nåde, og at Han vil beskytte dem mod alt ondt.

12

Sudan - Bed for et lille kristent fællesskab i Dafur, der møder FEB. stor forfølgelse pga. deres tro på Jesus. Bed særligt for dem, der i oktober måned blev anholdt af regeringsstyrker under et kristent møde. Bed for den kristne leder, der fortsat er anholdt og anklaget for blasfemi og frafald fra den ”rigtige” tro.

4

Open Doors Danmark

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad feb-apr  

Bedeblad feb-apr  

Profile for aabnedore