Page 3

02

FEB. Nordkorea - Tak Gud for den enorme styrke og gejst som den nordkoreanske kirke har vist i 2018. På trods af at landet stadig ligger nr. 1 på World Watch List 18. år i streg, så blomstrer kirken. Tak Gud for det store vidnesbyrd og den inspiration, som disse kristne er for alle jordens kristne.

03

FEB. Afghanistan - Bed for Afghanistan, der ikke engang officielt anerkender de kristnes tilstedeværelse i landet. Bed for alle kristne, der på trods af de ekstreme farer, der er forbundet med det, alligevel mødes til hemmelige gudstjenester og bedemøder.

04

FEB. Afghanistan - Bed for de få, men modige, afghanere, der på trods af farerne fortæller deres landsmænd om Gud og frelsen i Jesus. Bed for de afghanere, der i 2018 måtte lade livet netop pga. deres tro.

05

FEB. Somalia - Bed for det dybt islamiserede Somalia. Bed for de kristne, som ingen frihed har til at leve deres tro ud. Bed om, at Gud må styrke dem, som har valgt at følge Ham på trods af de risici, det indebærer. Bed om beskyttelse og nye innovative måder at kunne mødes på.

06

FEB. Somalia - Bed om, at kristne somaliere må blive beskyttet fra angreb fra militante muslimske grupper. Bed særligt om Guds nærvær og styrke til de kristne og deres familier, som blev angrebet eller slået ihjel i 2018.

07

FEB. Libyen - Bed for unge kristne kvinder, der tvinges til at gifte sig med muslimske mænd. Bed om, at Gud vil give dem visdom og overblik til at kunne vælge den rette mand, da det kan have stor betydning for deres tro og deres frihed til at praktisere fremadrettet.

08

FEB. Libyen - Bed for fred i 2019, da Libyen har været plaget af borgerkrig, landet er delt i to og anarki råder mange steder. Bed for regeringen, der ikke synes at have meget indflydelse og mulighed for at ændre landets situation. Bed for beskyttelse af de små kristne fællesskaber og den enkelte troende. www.opendoors.dk

3

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad feb-apr  

Bedeblad feb-apr  

Profile for aabnedore