Page 2

WWL 2019 | Februar

01

FEB.

Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? (Hebræerbrevet 13, 6)

Nordkorea - Det er et mirakel fra Gud, at kirken i Nordkorea stadig eksisterer efter at være blevet forfulgt i over hundrede år. Først af japanerne i begyndelsen af det 20. århundrede, indtil afslutningen af 2. verdenskrig, og derefter af kommunisterne og Kim Il-Sung regimet. Før koreakrigen i 1950-53 var der et par hundrede tusinde kristne i Nordkorea, men blot et par år efter krigen var alle synlige spor af kristne og kirken udslettet fra landet. Mange kristne blevet taget til fange, men en lille del af de troende var i stand til at holde deres tro skjult. På trods af farerne og udfordringerne var de i stand til at overføre deres tro til den næste generation. Helligånden arbejder også blandt de fængslede og i safe-houses i Kina og Sydkorea, hvor mange nordkoreanere flygter til. Her arbejder Open Doors med alle de flygtendes behov, fysiske såvel som åndelige, dog sendes mange tilbage over grænsen af den kinesiske regering. • • •

2

Tak Gud for den store trofasthed, som hans folk i Nordkorea viser år ud og ud ind. Bed Gud sætte dette folk fri og give dem frihed igen til at leve og tro. Bed for Open Doors’ arbejde i Nordkorea, der forsøger at møde de nordkoreanske fysiske såvel som åndelige behov. Bed om beskyttelse af alle vores samarbejdspartnere.

Open Doors Danmark

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad feb-apr  

Bedeblad feb-apr  

Profile for aabnedore