Page 1

Bedekalender

Kærligheden giver aldrig 0p WORLD WATCH LIST 2020 FEB|APR

2020


Status | Februar 2020

01

FEB.

Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I selv har en krop. (Hebræerbrevet 13:3)

Nordkorea - Verdens mest lukkede land topper igen i år Open Doors’ World Watch List. Det er 18 år i træk. I Nordkorea er det med andre ord stadig forbundet med decideret livsfare blot at eje en bibel eller at samles med andre kristne, og titusinder af kristne holdes indespærrede i arbejdslejre, som af mange sammenlignes med nazisternes kz-lejre. Sult, tortur, tæsk, voldtægt med mere er en del af den rædselsfulde hverdag i disse lejre. I løbet af det seneste års tid har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, konsolideret sin magt, og det er ikke godt nyt for landets kristne. Han regerer med en jernnæve, og på trods af et intensiveret internationalt pres er der intet, som tyder på, at menneskerettigheder – herunder tros- og religionsfrihed – er på vej til at vinde indpas i diktaturstaten. På trods af alt dette er der en levende og Åndsfyldt kirke i Nordkorea – og hvis vi vil bede som dem, skal vi bede for Kim Jong-un og regimet med udgangspunkt i Guds barmhjertighed og nåde. Derfor: • Bed om, at Kim Jong-un vil komme til at kende den eneste sande Gud. • Bed om forandring inden for regimet - at ondskabens kraft vil blive brudt. • Og bed om, at Gud vil helbrede og genoprette landet.

2

Open Doors Danmark


02

FEB. Nordkorea - De kristnes situation er sårbar og usikker. De står over for forfølgelse fra statslige myndigheder og deres ikke-kristne familie, venner og naboer. Bed om, at Gud vil beskytte og bevare dem.

03

FEB. Nordkorea - Bed for kristne, der lider i fængsler, arbejdslejre og fjerntliggende områder. Bed om, at Gud vil give dem mod, styrke og udholdenhed, og bed om, at de må mærke, at han er dem nær.

04

FEB. Nordkorea - Bed om, at Gud vil give nordkoreanske kristne visdom til at navigere i de mange vanskelige situationer, som de står i. Bed om visdom til at vide, hvornår det er sikkert at dele troen med andre. Bed om visdom til forældre, som gerne vil fortælle deres børn om troen.

05

FEB. Nordkorea - Bed om beskyttelse over kristne familier. Forældrene står i fare for at blive angivet af deres børn, fordi børnene i skolen lærer, at det er deres pligt at angive deres forældre. Bed om, at børnene ikke må blive narret til på denne måde at skade deres egen familie.

06

FEB. Nordkorea - Bed om, at nordkoreanske kristne må få adgang til undervisningsmateriale og til fællesskab med andre kristne – hvor spinkelt dette end måtte være – så de kan få åndelig føde og styrke hinandens tro.

07

FEB. Nordkorea - Bed om revner og sprækker i de åndelige mure omkring landet. Bed om, at Guds lys må skinne gennem disse revner. Bed om, at Guds kærlighed og fred vil helbrede og genoprette den enkelte nordkoreaner.

08

FEB. Nordkorea - Bed om, at Guds navn må være og blive helliget i Nordkorea. Bed om, at hans rige må komme, og bed om, at hans vilje må ske – som i himlen således også i Nordkorea.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

3


Status | Februar 2020

09

FEB. Afghanistan - Den Islamiske Republik Afghanistan tillader ikke omvendelse fra islam. Det opfattes som frafald og bringer skam over familien og samfundet. Bed om, at denne lovgivning bliver ændret, så der bliver større åbenhed over for religioner uden for islam.

10

FEB. Afghanistan - Kristne med muslimsk baggrund oplever et stærkt pres fra familie, venner og naboer for at afsværge deres kristne tro. Flere af dem risikerer at blive slået ihjel af deres egen familie. Bed om mod og beskyttelse til disse afghanske konvertitter.

11

Afghanistan - Voldsniveauet i landet er stigende, hvilket skaber FEB. en generel følelse af usikkerhed - og der er desværre ingen tegn på forbedring i den nærmeste fremtid. Bed om, at Gud vil åbne afghanernes hjerte for ham, så han kan fylde dem med sin kærlighed.

12

Afghanistan - Det er ikke muligt at leve åbent som kristen. FEB. Derfor er det lille antal kristne konvertitter i landet nødt til at gå under jorden. Bed om, at disse skjulte kristne må finde andre kristne, som de kan have fællesskab med, og som kan styrke dem i deres tro. 4

Open Doors Danmark


13

FEB. Somalia - Det somaliske folk er mere end 99 procent muslimsk, og det forventes, at alle somaliere er muslimske. Imamer taler offentligt om, at der ikke er plads til kristne eller kirker i Somalia. Bed om, at Gud vil fortsætte med at bygge sin kirke midt i disse fjendtligheder.

14

FEB. Somalia - Bed om, at det somaliske folk på Afrikas Horn vil vende sig til Gud, når de oplever vanskelige tider. Bed om, at det somaliske folk vil få en dyb sult og tørst efter Guds retfærdighed og erkende, at livets brød og det levende vand kun findes i Jesus Kristus.

15

FEB. Somalia - Det kristne samfund er lille og under konstant angreb. Antallet af kristne kan formentlig tælles i hundreder. Bed om, at Gud vil sende flere arbejdere til høsten. Og bed om, at Gud vil vejlede landets kristne til at finde gyldne anledninger til at udtrykke Guds kærlighed.

16

FEB. Somalia - Bed om, at levende fællesskaber vil blive dannet på trods af farerne. Bed om modne og gudfrygtige rollemodeller blandt somaliske troende. Bed om, at usunde splittelser mellem forskellige klaner ikke må finde vej ind i de kristnes fællesskab.

17

FEB. Somalia - Den somaliske stat kollapsede i 1991 under ledelse af Siad Barra. Det var først i 2012, at en relativ fred blev genoprettet, men ustabiliteten fortsætter. Nu kæmper regeringen for at udvide sin myndighed til at gælde i hele landet. Bed om varig fred.

18

FEB. Somalia - Al-Shabaab, en militant islamisk gruppe, går målrettet efter at dræbe enhver somalier, som mistænkes for at være kristen. Sammen med udenlandske jihadister har de kontrol over de fleste landdistrikter. Bed om, at deres indflydelse i landet vil blive formindsket.

19

FEB. Pakistan - Pakistan er officielt en islamisk republik, og den nyere proces med islamisering går helt tilbage til 1980’erne. Landet vrimler med radikale, islamiske grupper. Bed om, at den nye pakistanske regering vil vedtage love, som beskytter de kristne i landet.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

5


Status | Februar 2020

20

FEB. Pakistan - Også i Pakistan er kristne med muslimsk baggrund ekstra udsatte. Radikale, islamistiske grupper jagter dem, mens deres familie, venner og naboer ser deres omvendelse som en vanære for lokalsamfundet. Bed Gud styrke de kristne konvertitter og holde deres mod oppe.

21

FEB. Pakistan - Det anslås, at 700 kristne piger og kvinder bortføres hvert år. De bliver ofte voldtaget og derefter tvunget til at gifte sig med muslimske mænd. Dette resulterer som regel i tvungne konverteringer til islam. Bed Gud beskytte de kristne kvinder og piger i Pakistan.

22

FEB. Sudan - Tak Gud for enorme, positive forandringer i Sudan i 2019. Diktator Hassan al Bashir blev afsat efter 30 år ved magten. Massive, folkelige protester var baggrunden for dette. Nu er der lavet en treårig køreplan henimod en retsstat med demokrati, frihed og lighed.

23

FEB. Sudan - Bed om visdom til overgangsregeringen under ledelse af Abdalla Hamdok, som skal sikre udviklingen af landet henimod en demokratisk retsstat. Selv om begyndelsen har været god, ligger der nogle vanskelige år forude. Bed Gud velsigne processen.

6

Open Doors Danmark


24

FEB. Sudan - Der er stadig mange stemmer i Sudan, som kræver sharialovgivning. Derfor er det endnu ikke klart, om et nyt Sudan vil give mere plads til, at kristne kan dyrke deres tro i fred. Bed om, at ægte religionsfrihed vil blive gennemført i Sudan.

25

FEB. Sudan - Bed for kirkerne i Sudan. Bed om, at Gud vil styrke dem og give dem udholdenhed og visdom. Det er en tumultagtig tid, hvor der sker rigtig meget på få måneder, og alting er usikkert. Bed Gud fylde sin børn med den fred, som overgår al forstand.

26

FEB. Eritrea - Regeringen anser kristne for at være spioner, som ønsker at skabe ravage i landet. Derfor er de fleste kristne nødt til at praktisere deres tro i hemmelighed. Bed om, at Gud vil fortsætte med at opbygge sin kirke på trods af disse omstændigheder.

27

FEB. Eritrea - Den eritreiske kirke er dedikeret til bøn, og nye kommer løbende til tro. Mange kristne har overvundet frygten for anholdelse. Tak Gud for, at han opretholder og styrker sin kirke i Eritrea.

28

FEB. Eritrea - Der er mange kristne i fængsel for deres tro. Bed om, at Gud vil støtte dem, styrke deres tro og dagligt opmuntre dem ved sin Ånd.

29

FEB. Eritrea - Eritreiske kristne har udtrykt dyb bekymring over udviklingen af radikal islam i deres land. Bed om, at de får nåde til at fortsætte med at række ud til folk – og bed om, at mange ville komme til tro på Jesus.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

7


Status | Marts 2020

01

MAR.

Jeg sætter min trone i Elam ... til sidst vil jeg vende Elams skæbne. (Jeremias’ Bog 49:38a+39)

Iran

- Det iranske styre har skruet op for undertrykkelsen og forfølgelsen af kristne. Antallet af arrestationer er steget - retssagerne tager længere tid – og imens sagerne står på trues de anklagede ofte til at forlade landet. Og hvis man nægter at give efter for truslerne, idømmes man lange fængselsstraffe. Det er efterhånden almindeligt med fem år eller mere for kristne, som førstegangsfængslede. Nogle kristne påvirkes dybt af fængselsopholdet og har traumer i årevis derefter. Andre betragter det som en anledning til at fortælle medfangerne om Jesus. En del kristne er trætte og føler sig udmattede som følge af det øgede pres fra styret, og de har brug for ny styrke fra Gud. Men for flertallet har det øgede pres ført til en større frimodighed i forhold til at fortælle andre om Jesus, og mange nye troende er kommet til. Mange iranere er desillusionerede over den form for islam, som de oplever, og de er desperate efter en dybere mening i tilværelsen. Derfor vender de sig mod Jesus for at finde nyt liv i ham. • • •

8

Bed Gud om at styrke Irans trætte og sårede kristne. Bed om, at kristne i Irans fængsler får ægte kærlighed til deres vagter og medfanger. Bed Gud om at velsigne og bevare den vækst, som kirken i Iran oplever.

Open Doors Danmark


02

MAR. Iran - Den åndelige åbenhed i Iran er større end længe, og mange kristne har derfor denne bøn til Gud: ”Hjælp os at dele de gode nyheder med endnu flere”. Bed sammen med dem om, at det må lykkes. Bed om, at Guds trone vil blive rejst i Iran, og at Gud vil vende landets skæbne.

03

MAR. Indien - Hindunationalister har for alvor fået vind i sejlene efter parlamentsvalget i 2019. De hævder, at Indien tilhører hinduismen. Bed for nyomvendte kristne med hinduistisk baggrund – mange er under et stærkt pres for at vende tilbage til hinduismen.

04

MAR. Indien - Bed Gud beskytte de kristne, som dristigt evangeliserer i det stigende antal stater med antikonverteringslove. Deres arbejde er bogstaveligt talt forbundet med fare for både liv og lemmer. Bed om, at de må få visdom fra Gud.

05

MAR. Indien - Piger har generelt set lav status i Indien. Bed for kristne piger, som er blevet sat i husarrest af deres familie på grund af deres tro. Bed om, at Gud vil opmuntre og styrke dem, og bed om, at deres familier kommer til tro.

06

MAR. Nigeria - De fleste kristne i den sydlige del af landet lever i et miljø, hvor deres religionsfrihed respekteres. Tak Gud for denne frihed – og bed om et større engagement fra kirken i syd i forhold til kirkerne i den muslimsk dominerede nordlige del af landet.

07

MAR. Nigeria - Kristne i nord lider af vold begået af militante islamiske grupper. Tak Gud for tilstedeværelsen af kirken i nord – og bed om ekstraordinær nåde og visdom til at håndtere den konstante trussel om vold på en måde, som giver ære til Gud.

08

MAR. Nigeria - Volden mod kristne ender ofte i tab af menneskeliv, fysisk skade samt tab af ejendom. Når kristne mister deres jord, mister de også deres mulighed for at tjene til livets ophold. Bed Gud sørge for disse kristnes fysiske og åndelige behov.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

9


Status | Marts 2020

09

MAR. Nigeria - Også i Nigeria er kristne med muslimsk baggrund særligt udsatte. Bed Gud beskytte dem, og bed om, at kirken får stor visdom og medfølelse til at hjælpe disse nye troende til at vokse i deres kristne liv. Bed også Gud fylde de nye troende med sin glæde og fred.

10

MAR. Nigeria - Tusinder af kristne kvinder holdes fanget af Boko Haram. Bed om, at de kommer hjem – hvad enten de bliver befriet af andre, eller de selv flygter. Bed også for dem, der allerede er sluppet fri – bed om, at de får ordentlig fysisk og følelsesmæssig pleje.

11

MAR. Nigeria - De fleste, som har været holdt fanget af Boko Haram, er blevet kraftigt islamiseret. Bed om, at Gud vender dette til noget positivt, så fangernes oplevelser med og erfaring af islam bliver et middel til at styrke og uddybe deres tro på Kristus.

12

MAR. Den Centralafrikanske Republik - Bed for de mange tusinder, de fleste af dem kristne, som stadig opholder sig i flygtningelejre, fordi sikkerheden i landet endnu ikke er blevet genoprettet. Bed om, at opholdet i lejrene bliver en tid, hvor de kristne vokser i deres kendskab til Gud.

10

Open Doors Danmark


13

MAR. Den Centralafrikanske Republik - Der har været et lille fald i rapporterede voldsepisoder, men selv om der kan være fredeligt i hovedstaden, Bangui, er der stadig kampe mange steder i nord og øst. Bed om, at alle kampe i hele landet ophører, og at der bliver varig fred.

14

MAR. Den Centralafrikanske Republik - Kirkeledere fra den nordlige og østlige del af landet, hvor der stadig er kampe, er i varierende grad ramt af modløshed. Bed om, at Gud vil forny deres mod og give dem håb og trøst, så de også bliver i stand til at trøste andre.

15

MAR. Maldiverne - At være maldivisk er det samme som at være muslim, mener myndighederne. Derfor lever de kristne under et konstant pres. Bed om visdom til landets kristne i forhold til at agere i dette, og bed om, at de finder veje til at dele deres tro med deres landsmænd.

16

MAR. Maldiverne - Bed om, at Gud vil føre nye, hemmeligt troende til kristne fællesskaber, hvor de kan blive styrket og opbygget i deres tro. Bed også om, at de får adgang til en bibel, der ifølge maldivisk lov er smuglergods. Bed om, at de får undervisning og bliver klar til dåb.

17

MAR. Maldiverne - Mange maldivere er kede af det restriktive styre og søger trøst i narkotika. Således er stofmisbrug blevet det største samfundsmæssige problem i landet. Bed om, at maldiverne i stedet for at tage stoffer vil henvende sig til Jesus for at opleve sand frihed.

18

MAR. Saudi-Arabien - Bed for isolerede troende med muslimsk baggrund, som savner et kristent fællesskab. De bliver ofte udsat for et stort pres fra lokalsamfundet og familien for at vende tilbage til islam. Bed også om, at de må få visdom til at fortælle om deres tro til familien.

19

MAR. Saudi-Arabien - Wahhabismen, som er en puritansk og streng fortolkning af islam, dominerer i Saudi-Arabien. Derfor er det forbudt åbent at praktisere andre religioner, og der er dødsstraf for at konvertere til en anden tro. Bed om, at saudierne ser lyset fra Jesus. * Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

11


Status | Marts 2020

20

MAR. Usbekistan - Bed for troende med muslimsk baggrund. De står ofte helt alene med deres tro, og lever dagligt med visheden om, at hvis deres familie finder ud af, at de er blevet kristne, kan det betyde latterliggørelse, forfølgelse og endda død. Bed Gud styrke deres tro og mod.

21

MAR. Usbekistan - Landet er et af de hårdeste diktaturer i Centralasien, og ingen religiøse aktører ud over statsdrevne og statskontrollerede institutioner er tilladte. Bed om, at Gud vil forandre dette, og at kristendommen bliver accepteret i Usbekistan.

22

MAR. Myanmar - Bed om, at det forfulgte, kristne mindretal med stor kærlighed vil række ud til de ligeledes forfulgte, muslimske rohingyaer - især dem, der vælger at vende tilbage fra eksil i Bangladesh. Bed om, at mange hjerter vil blive åbnet for sandheden om Kristus.

23

MAR. Myanmar - Kristne med muslimsk eller buddhistisk baggrund står over for et stærkt pres fra familie, venner og naboer, som vil have dem til at opgive deres nyfundne tro. Bed om mod og udholdenhed til disse kristne. Og bed om øget religionsfrihed i landet.

24

MAR. Laos - Bed om, at landets kristne får visdom til at dele deres tro med buddhistiske naboer og familiemedlemmer. Bed om modtagelige hjerter hos dem, der på denne måde hører om Jesus, og bed om, mange må komme til tro.

12

Open Doors Danmark


25

MAR. Laos - Bed om, at de kristne får fri adgang til bibler og til at registrere kirker. Bed også om, at kristne børn i buddhistiske skoler ikke bliver diskrimineret og eksempelvis givet lave karakterer blot på grund af deres tro.

26

MAR. Laos - Laos er et af de fem resterende marxistisk-leninistiske lande i verden og kommunistpartiet lægger et enormt pres på det lille kristne mindretal. Bed om øget åbenhed og accept over for kristendommen og om større religionsfrihed.

27

MAR. Vietnam - Bed om, at nye kristne fra landdistrikterne, får adgang til en grundig trosoplæring. Bed for familiemedlemmer, som presser deres slægtninge for at få dem til at opgive deres nyfundne tro. Bed om, at familierne vil se Kristus gennem deres kristne slægtninge.

28

MAR. Vietnam - Som det kristne mindretal vokser, optrapper regeringen overvågningen af kirkerne i forsøget på at hindre væksten. Der udstedes endvidere hårde straffe til kristne, som er kritiske over for regimet. Bed om en lempelse af restriktionerne og øget frihed.

29

MAR. Turkmenistan - Hemmelige huskirker er i stigende grad mål for politi og myndigheder. De fleste steder i landet er det ikke muligt at have offentlige gudstjenester, ligesom det at evangelisere er en strafbar lovovertrædelse. Bed Gud beskytte huskirkerne i Turkmenistan.

30

MAR. Turkmenistan - Bed om øget frihed i landet. Turkmenistan anses for at være et af de mest restriktive lande i verden. Muslimer, som bliver kristne, er det primære mål for forfølgelsen i landet. Bed Gud beskytte dem og give dem udholdenhed.

31

MAR. Turkmenistan - Regimet lægger et stort pres på ”afvigende” grupper som kristne ved at stramme de allerede eksisterende love og ved at håndhæve dem strengt. Bed om, at dette pres ville mindskes, og at landet ville blive mere åbent for kristendommen. * Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

13


Status | April 2020

01

APR.

Han handler, som han vil, med hele himlens hær og alle jordens beboere. Ingen kan hindre ham og sige: ”Hvad er det, du gør?” (Daniels Bog 4:32)

Kina

- Regimet gør i stigende grad brug af overvågningsteknologi til at kontrollere landets indbyggere. Kameraer ved kirker er blot ét eksempel på dette – og nogle få statsligt godkendte tre selv-kirker har tilmed opsat skannere til ansigtsgenkendelse, som gudstjenestedeltagerne skal lade sig registrere af, inden de kommer ind. Denne overvågning kan bruges i forbindelse med et krediteringssystem, hvor myndighederne så at sige giver karakterer til indbyggerne for derefter at belønne godt samfundssind og straffe dårligt. Der findes således et eksempel på, at en lokal myndighed har indført straf for ”ulovligt at sprede kristendommen”. Og med et nyt krav om, at man skal lade sit ansigt skanne til genkendelse, hvis man vil købe en telefon, samt at brug af internettet kobles sammen med krediteringssystemet, er det blevet stadigt vanskeligere for Kinas 90 millioner kristne at holde lav profil. Netop internettet bruges af mange kristne kinesere – især dem, som bor i lidt mere isolerede egne af landet. • •

14

Bed om, at de kinesiske kristne vil stå sammen under det øgede pres fra styret. Bed om, at Kristus vil åbenbare sig selv for embedsmænd, der forsøger at kontrollere kirken.

Open Doors Danmark


02

APR. Kina - Det er strengt forbudt for børn og unge under 18 år at deltage i ’religiøse aktiviteter’. Bed om, at Kinas ungdom på trods af dette må komme til at kende den levende Gud. Og bed om, at kristne teenagere og unge kommer ind i et dybere fællesskab med Jesus.

03

APR. Mali - Situationen i Mali er stadig ustabil, og det påvirker hele regionen. Bed om, at freden bliver genoprettet. Bed om visdom og stor ansvarlighed til regeringen og dens internationale partnere, som arbejder med at genskabe freden.

04

APR. Mali - Kristne er udsat for islamisk undertrykkelse og angreb fra radikale muslimer – især i den nordlige del af landet. Kristne missionærer lever med en konstant trussel om bortførelse, og nogle er blevet kidnappet af jihadister. Bed om stor nåde og nyt mod til kirken i Mali.

05

APR. Etiopien - Den radikale islam vokser på lokalt, regionalt og nationalt plan. Især i landdistrikter, hvor muslimer er i flertal, bliver kristne chikaneret og ofte nægtet adgang til kommunale ressourcer. Bed om, at Gud vil give kirken håb under disse vanskelige omstændigheder.

06

APR. Etiopien - Igennem nogle år har det tidligere styre begrænset civilsamfundets og religiøse institutioners rettigheder. Bed om visdom til præsident Ahmed Abeyi, en evangelisk kristen, og hans regering, i deres bestræbelser på at at forbedre menneskerettighedssituationen i landet.

07

APR. Etiopien - I nogle områder af landet oplever de kristne stor fjendtlighed fra lokale stammer, der kræver, at kristne deltager i stammekonflikter. Bed om, at kirken vil være i stand til at undgå stammekonflikter samt få visdom til at give et svar til alle, der spørger om deres tro.

08

APR. Indonesien - Bed for unge studerende i stærke islamiske regioner. De oplever ofte diskrimination og får ikke karakterer efter kvalifikationer. Dette betyder, at de efter endt uddannelse er diskvalificerede fra at få attraktive jobs. Bed om, at Gud vil opmuntre og trøste dem.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

15


Status | April 2020

09

APR. Indonesien - Indonesien er det største muslimske land i verden. Bed om, at de mange indonesiske muslimer vil komme til at kende Kristus. Og bed om, at nye troende får adgang til bibler og til kristent fællesskab, så de kan vokse og udvikles i troen.

10

APR. Nepal - Bed om beskyttelse over nye troende, når medlemmer af deres egen familie afviser dem eller ligefrem smider dem ud af familiens hjem. Bed også om, at nye troende vil finde en ny familie og et åndeligt hjem i et kirkeligt fællesskab.

11

APR. Nepal - Ligesom i Indien får hinduistiske ekstremister større og større indflydelse. Bed om beskyttelse af troende, som bliver arresteret for at fortælle om evangeliet. Bed om, at der vil være advokater, som har mod, dygtighed og visdom til at tale deres sag og forsvare dem.

12

APR. Bhutan - Buddhismen har i århundreder domineret Bhutan og er nedfældet i forfatningen. Bed for troende, der trodser både tradition og antikonverteringslov og forlader den buddhistiske tro. Og bed om, at Gud vil løsne buddhismens greb om landet. 16

Open Doors Danmark


13

APR. Bhutan - Som i lande, hvor islam eller hinduisme dominerer, er nyomvendte i det buddhistiske Bhutan også udsat for et stærkt pres fra familie, venner og naboer. Bed Gud styrke de nye troende, og bed om, at bhutanerne bliver modtagelige for evangeliet.

14

APR. Kasakhstan - Bed for kasakhiske troende og for kirkens ledere især de præster, der leder hemmelige kirker, og de troende, som er konverteret fra islam. Bed for deres sikkerhed i en tid, hvor myndighedernes restriktioner tager til.

15

APR. Kasakhstan - Bed for dem, der har fået bank og er blevet fængslet for at forlade islam og vende sig til Kristus. Bed om visdom til præster og ledere, der organiserer begivenheder. Bed for myndigheder, der søger at undertrykke eller udrydde kristendommen.

16

APR. Brunei - Hver dag er der i lokale aviser rapporter om konvertitter til islam, der har fået gaver og økonomisk støtte. I modsætning hertil har kristne ikke lov til at evangelisere overhovedet. Bed om, at Gud vil give sin kirke visdom og mod til at dele troen på Jesus med andre.

17

APR. Brunei - Bed for undergrundskirken. Forfølgelse mærkes tydeligt, fordi landet er så lille, at der ikke er nogen steder at søge tilflugt, hvis ens tro på Kristus afsløres. Derfor vælger de fleste at forblive hemmeligt troende. Bed Gud give de troende udholdenhed og håb.

18

APR. Brunei - I 2018 indførte man sharialov i landet, hvilket giver mulighed for hårde straffe for evangelisering og konvertering fra islam til en anden religion. Kristne bruneiere spekulerer undertiden på, om der er en fremtid for dem i deres hjemland. Bed Gud styrke og opmuntre dem.

19

APR. Kenya - I overvejende muslimske områder bruger politiske grupper folks utilfredshed med regeringen til at sprede radikalisme med direkte og indirekte konsekvenser for kirkerne, som har været udsat for flere voldelige angreb. Bed om visdom til regeringen i håndteringen af dette.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

17


Status | April 2020

20

APR. Kenya - Al Shabaab har dræbt kristne, ødelagt kirker og tvunget kristne til at flygte fra deres hjem. Open Doors udruster kirkerne til at tilbyde de ramte traumehjælp – bed Gud velsigne dette arbejde. Bed også om, at Gud vil beskytte sin kirke mod Al Shabaabs angreb.

21

APR. Rusland - Meget af presset på de kristne i Rusland kommer fra regeringen, som pålægger dem en restriktiv lovgivning. Bed om vejledning til Ruslands kristne, så de kan forstå og overholde nationale love, mens de udfører deres aktiviteter. Bed også om beskyttelse over kirken.

22

APR. Rusland - De stigende spændinger mellem Rusland og Vesten har ført til større mistanke mod protestantiske kirker, som modtager støtte fra udenlandske organisationer. Bed om, at dette ikke vil hindre nye, protestantiske kirkers proces henimod en officiel registrering hos myndighederne.

23

APR. Malaysia - Bed om beskyttelse over hemmelige sammenkomster med troende fra muslimsk baggrund. Bed om, at disse stunder med fællesskab med andre kristne vil styrke, opmuntre og forene de troende. Bed også for dem, som er blevet smidt ud af deres hjem som følge af deres nye tro.

18

Open Doors Danmark


24

APR. Malaysia - Der har de senere år været stigende politisk, social og religiøs ustabilitet. Forfatningen definerer etniske malaysiere som muslimer, og derfor har landets indbyggere ikke frihed til at forlade islam til fordel for en anden tro. Bed om forandring i Malaysia.

25

APR. De Forenede Arabiske Emirater - Bed for landets ledere. Bed om, at Gud giver dem visdom, og bed om, at de vil åbne for, at landets indbyggere kan skifte tro uden restriktioner. Bed også om, at myndighederne vil være i stand til at holde terrorgrupper ude af landet.

26

APR. De Forenede Arabiske Emirater - Bed for kristne med muslimsk baggrund, som er bange for at afsløre deres tro på Jesus. Bed særligt for kristne kvinder, der konverterer fra islam og mister deres rettigheder til deres ejendele og deres børn.

27

APR. Sri Lanka - Bed for de overlevende fra påskeangrebene i 2019. Tre kirker og tre hoteller blev bombet af muslimske ekstremister, og flere end 250 personer omkom. Bed om styrke og trøst til de kristne samfund, og bed om enhed i hele den srilankanske kirke.

28

APR. Sri Lanka - Det meste af tiden kommer forfølgelsen fra ekstremistiske buddhister. Bed for præster, der hånes og ofte forstyrres af deres naboer, når de holder gudstjenester. Bed om, at de holder ud og er i stand til at hente ny styrke hos Gud, når de er trætte.

29

APR. Colombia - Guerillagruppen FARC erklærede i 2019 krig mod regeringen efter nogle år med fred. Flere end halvdelen af de kristne i områder med høj FARC-tilstedeværelse trues nu med død, afpresning, forbud mod evangelisering med mere. Bed Gud styrke de troende, som udsættes for dette.

30

APR. Bangladesh - Bed for kristne, der har set sig nødsaget til at forlade deres lokalsamfund, fordi de var under stærkt pres for at opgive deres tro. Bed Gud sørge for deres fysiske, følelsesmæssige og åndelige behov.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

19


Wo rld Wa tc h List 2020 01 Nordkorea 02 Afghanistan 03 Somalia 04 Libyen 05 Pakistan 06 Eritrea 07 Sudan 08 Yemen 09 Iran 10 Indien 11 Syrien 12 Nigeria 13 Saudi-Arabien

14 Maldiverne 15 Irak 16 Egypten 17 Algeriet 18 Usbekistan 19 Myanmar (Burma) 20 Laos 21 Vietnam 22 Turkmenistan 23 Kina 24 Mauretanien 25 CAR. 26 Marokko

27 Qatar 28 Burkina Faso 29 Mali 30 Sri Lanka 31 Tadsjikistan 32 Nepal 33 Jordan 34 Tunesien 35 Kasakhstan 36 Tyrkiet 37 Brunei 38 Bangladesh 39 Etiopien

+

Ekstrem forfølgelse Meget alvorlig forfølgelse Alvorlig forfølgelse

40 Malaysia 41 Colombia 42 Oman 43 Kuwait 44 Kenya 45 Bhutan 46 Rusland 47 FAE 48 Cameroon 49 Indonesien 50 Niger

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad Februar - April 2020  

Bedeblad Februar - April 2020  

Profile for aabnedore