Page 1

Åbne Døre Bedekalender

De rfor er der håb for

M e l lemø s ten AUG|OKT

2019


Mellemøsten 2019 | August

01

AUG.

Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? (Esajas’ Bog 43:18-19a)

Mellemøsten - Som område betragtet er Mellemøsten nok det sted på jorden, hvor forholdene for kristne er værst. Stort set samtlige lande er at finde på Open Doors’ World Watch List – undtagelserne er Israel og Libanon. Der er ingen tvivl om, at islam er en væsentlig del af forklaringen på dette. Flere af landene bygger deres lovgivning på sharia eller har i deres forfatning indskrevet islam som landets officielle religion, og det kan være forbundet med dødsstraf at forlade islam. Derfor har de kristne i området brug for vores støtte. De har brug for, at vi beder for dem. At vi råber op om deres situation. At vi med penge eller frivilligt engagement medvirker til at udruste kirken, så den som et stærkt og solidt fyrtårn kan rage op og sprede sit lys. • •

2

Bed for kirkelederne i området. Bed om, at Gud vil styrke dem, vejlede dem og give dem visdom og mod. Bed for børn og unge fra kristne familier. Bed Gud fylde dem med sin fred og hjælpe dem, til at håndtere presset fra deres skolekammerater. Bed om, at Gud selv vil være deres skjold, værn – og glæde. Tak Gud for de mange beretninger, vi hører fra området, om muslimer, som kommer til tro. Bed Gud bevare disse nye troende.

Open Doors Danmark


02

AUG. Mellemøsten - Tak Gud for de mange nye kristne, som er kommet til tro i Mellemøsten de senere år på trods af borgerkrige, Islamisk Stat, sharialovgivning og fordrivelse af kristne fra gamle kristne områder. Bed om, at Gud vil styrke og bevare disse nye i troen.

03

AUG. Mellemøsten - Tak Gud for hans magt til at forvandle menneskeligt set umulige situationer og forhold til noget godt. Bed om og tak for, at hans navn skal blive herliggjort og løftet op i Mellemøsten.

04

AUG. Mellemøsten - Bed om, at muslimer ud over hele Mellemøsten må blive draget til Isa ibn Maryam (Jesus, Marias Søn). Bed om, at de må drømme om ham, se syner med ham og få en længsel efter ham. Bed om, at de begynder at søge ham i bøn.

05

AUG. Mellemøsten - Bed for Open Doors’ håbscentre, som ligger spredt ud over Mellemøsten. Håbscentrene er lokale partnerkirker, som Open Doors støtter og udruster til at kunne gøre en forskel i deres lokalsamfund – blandt andet gennem traumerådgivning, jobhjælp og bibelundervisning.

06

AUG. Mellemøsten - Af de uroligheder og væbnede konflikter, som i disse år finder sted rundt om på kloden, har Mellemøsten mere end sin rigelige del. Bed om fred i hele Mellemøsten og nærliggende lande: Yemen, Sydsudan, Irak, Syrien, Israel/ Palæstinensiske områder, Afghanistan.

07

AUG. Mellemøsten - Tak Gud for hans tanker og veje for Mellemøsten, som er langt højere end menneskers tanker og veje. Bed om, at retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må komme i Mellemøsten. Bed om, at Guds vilje må ske – som i himlen således også i Mellemøsten.

08

AUG. Yemen - Borgerne i Yemen er udmattede efter flere end fire år med en opslidende borgerkrig, hvor millioner er drevet på flugt, og adskillige er sultet ihjel. Bed om, at situationen i landet må blive stabil, og at nationen og dens indbyggere kommer på fode igen.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

3


Mellemøsten 2019 | August

09

AUG. Yemen - Fjendskabet mellem forskellige grupper har fået lov at stå i lys lue i flere år. Bed om, at Gud vil hele nationens sår og forene indbyggerne i en fælles drøm for fremtiden. Bed om, at frygt og usikkerhed må blive afløst af håb, tro og sikkerhed.

10

AUG. Yemen - Bed om, at Gud vil fylde folks hjerter med kærlighed i stedet for had og splittelse. Bed om, at han vil trøste dem, som under krigen har mistet en elsket. Og bed for dem, som er blevet invalide som følge af krigen.

11

AUG. Yemen - Krigen har haft næsten uoverskuelige konsekvenser, idet boligkvarterer er blevet bombet, skoler lagt i ruiner, hospitaler og klinikker skudt i stykker, og vigtig infrastruktur ødelagt. Bed for genopbygningen af landet. Bed om, penge, visdom og hjælp til dette vigtige arbejde.

12

AUG. Yemen - Bed om beskyttelse for kirken i Yemen. Landet er nummer otte på Open Doors’ World Watch List, og tilværelsen for de få kristne i landet er udsat. Bed Gud om at bevare de kristne familier og ægteskaber og sætte et skjold omkring alle kristne husstande. 4

Open Doors Danmark


13

AUG. Yemen - Forfatningen siger, at islam er den officielle religion, og lovgivningen er baseret på sharia. Dertil kommer, at det kan være forbundet med dødsstraf at konvertere fra islam til en anden tro. Bed om visdom til landets kristne, at de kan navigere i dette minefelt.

14

AUG. Irak - I 2014 truede Islamisk Stat flere end 1.500 familier til at forlade byen Tall Kayf. Kun 48 kristne familier er vendt tilbage, og de føler sig ikke sikre som følge af militære spændinger i området. Bed for disse familier, at Gud vil beskytte dem og fylde dem med fred.

15

AUG. Irak - I forbindelse med det kurdiske nytår kæntrede en overfyldt færge på floden Tigris, og mindst 100 personer omkom. Bed for de familier, som mistede en eller flere af deres kære i forbindelse med ulykken. Bed særligt for de børn, som mistede en eller begge deres forældre.

16

AUG. Irak - På Ninevesletten bliver de kristne i byen Bartella truet af de andre indbyggere. Bed om, at de kristne må finde en måde at håndtere dette på, og bed om, at angreb på de kristnes ejendom må ophøre. Bed også om fred mellem naboer.

17

AUG. Irak - Mange af dem, som er vendt tilbage til Ninevesletten efter Islamisk Stats nederlag, har svært ved at finde et arbejde eller få gang i deres forretninger igen. Bed om, at de tilbagevendte på trods af disse udfordringer må få hjælp til at genopbygge en tilværelse på stedet.

18

AUG. Irak - Islamisk Stat halshuggede 50 yazidiske kvinder, inden bevægelsen blev drevet ud af den østlige del af Syrien. De havde ikke tid til at sælge dem som slaver eller til at tage dem med sid. Bed for de familier, som mistede deres døtre og søstre på denne forfærdelige måde.

19

AUG. Irak - Selv om Islamisk Stat officielt er nedkæmpet i Irak, tør de fleste kristne fra Mosul endnu ikke vende hjem, da der stadig finder mange mord og kidnapninger sted i byen. Bed om, at disse familier må finde den rigtige løsning, og at deres liv må blive stabilt og trygt. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

5


Mellemøsten 2019 | August

20

AUG. Irak - Der mangles hjem og centre til ældre og handicappede, og derfor fastholdes de i flygtningelejre og risikerer at blive hjemløse, når disse med tiden lukkes. Bed om, at de må få et godt og trygt sted at bo, hvor de kan få den hjælp, de behøver.

21

AUG. Irak - Biskop Butros Moshi har sendt en appel til premierminister Adel Abdul-Mahdi om at få stoppet det byggeri af huse på kristnes landområder, som en række muslimer er i gang med på Ninevesletten. Bed om, at regeringen vil handle på opfordringen, inden det er for sent.

22

AUG. Irak - Militserne i Bagdad skaber frygt og panik blandt civile, og underminerer den offentlige orden og sikkerhed. Bed for de kristne i byen, at Gud vil styrke, beskytte og bevare dem og fylde dem med sin fred.

23

AUG. Irak - Bed om, at der bliver sat en stopper for korruption i Irak. Bed om visdom til regeringen, så den kan bekæmpe dette og skabe ro og tryghed omkring de allermest basale ting som vand, elektricitet, sundhed, uddannelse, transport og – ikke mindst – sikkerhed.

24

AUG. Irak - Tak Gud for et kursus for kristne ledere, som for nylig blev holdt af Open Doors. Undervisningen fokuserede på sundt lederskab, og deltagerne var fra en række forskellige kirkesamfund. Bed om, at undervisningen må bære en rig frugt i de kirker, som deltagerne i kurset kommer fra. 6

Open Doors Danmark


25

AUG. Irak - En række præster er involveret i lobbyarbejde af forskellig art. Det er et særdeles vigtigt arbejde, men bestemt ikke ufarligt. Bed om, at Gud vil give dem visdom, og at han vil beskytte dem.

26

AUG. Irak - Bed om at Bibelen må blive kendt af flere og flere mennesker i Irak. Bed om, at der må komme kristent materiale på kurdisk. Bed for dem, som arbejder med oversættelserne og tak Gud for deres tjeneste.

27

AUG. Irak - Bed om, at der må være håb hos de kristne, så de beslutter at blive i Irak. Tak Gud for de mange kristne, som lægger hele deres hjerte og indsats i at genopbygge byer og landsbyer for at sikre en kristen tilstedeværelse i landet.

28

AUG. Irak - Tak Gud for alle de irakiske kirkeledere, som bare bliver ved og ved med at leve uselvisk og selvopofrende. De er et stort eksempel for mange irakiske kristne. Bed også Gud om at styrke dem og fylde dem med sin glæde og fred.

29

AUG. Irak - Bed for flygtningene i Irak, som har forladt deres hjem for at begive sig ind i en usikker fremtid. Mange af dem lever i telte eller vogne i flygtningelejre, hvor de kolde vintre og den tunge regnsæson virkelig trækker tænder. Bed Gud styrke dem og give dem udholdenhed.

30

AUG. Irak - Kirken i Mosul kan datere sin historie helt tilbage til den tidlige kristenhed. Bed for de kristne i byen. Bed om at det må lykkes at genopbygge de kirker, som er blevet ødelagt af Islamisk Stat, så de kristne igen kan samles til gudstjenester.

31

AUG. Irak - Mange håber, at 2019 bliver året, hvor religiøse, etniske og politiske konflikter når til en afslutning. Uenighederne lammer parlamentet og lokale myndigheder, så vigtige beslutninger udsættes. Bed om, at de forskellige parter finder hinanden og bliver enige. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

7


Mellemøsten 2019 | September

01

SEP.

Også for fremtiden er jeg den samme, ingen river noget ud af min hånd; hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? (Esajas’ Bog 43:13)

Syrien - Borgerkrigen i Syrien har haft langtrækkende virkninger. Dele af dansk og europæisk lovgivning i det hele taget har i flere år taget udgangspunkt i en situation med et stort antal flygtninge fra Syrien, og USA har været på nippet til endnu et militært engagement i et mellemøstligt land. Derudover har Islamisk Stat chokeret med sine grusomheder, og millioner af mennesker har mistet deres hjem, deres kære og deres eksistensgrundlag. Giftgasser mod egen befolkning, kurdisk kamp for selvstændighed og storpolitiske aktører i form af Rusland, Tyrkiet, Iran og USA er andre emner, som har domineret avisoverskrifter verden over. Med andre ord: Syrien har længe været på verdens læber. Nu kommer det også på vores, mens vi beder om Guds nåde og barmhjertighed over Syrien. • •

8

Tak for, at borgerkrigen er ved at klinge af. Bed om, at det internationale samfund må være villigt til at hjælpe lokalbefolkningen og donere penge og praktisk hjælp til at genopbygge hospitaler, skoler, klinikker og infrastruktur. Bed om, at kirken må finde sine ben at stå på igen, og at mange må søge til kirkerne i tiden fremover.

Open Doors Danmark


02

SEP. Syrien - Kirker i Syrien lægger stor vægt på ungdomsarbejde. Bed om, at unge kristne må komme tættere på Gud og vokse i åndelig modenhed. På grund af krigen har de set ufattelige meget vold – bed om, at Gud må fylde dem med sin kærlighed til hinanden og til landet.

03

SEP. Syrien - Blandt kurdere og druser er det i øjeblikket en del, som kommer til tro på Jesus. Bed om, at disse nye troende vil få den støtte og hjælp, som de har brug for til at vokse i troen – omgivet af et til tider fjendtligt miljø.

04

SEP. Syrien - Millioner af syrere lever stadig som internt fordrevne i deres eget land eller som flygtninge i udlandet. Bed om, at disse flygtninge må få mulighed for at vende hjem til deres eget sted og hjælpe med at genopbygge landet bid for bid.

05

SEP. Syrien - Bed for et af Open Doors’ håbscentre, som på en særlig måde har fokus rettet mod børnene. Børnene får undervisning i engelsk musik og kristentro, og det er med til at give dem håb om en bedre fremtid. Bed for børnene og for medarbejderne på centret.

06

SEP. Syrien - Bed for håbscenteret ved St. George’s Church i Aleppo. Omkring 90 børn deltager i undervisning hver eftermiddag. Krigen har traumatiseret dem, og de har brug for store mængder kærlighed og forståelse. Bed om, at centerets medarbejdere må være i stand til at møde dette behov.

07

SEP. Syrien - Open Doors har i alt 16 håbscentre i Syrien. Tak Gud for hvert og et af dem – og bed ham velsigne dem. Maduddeling, Alpha-kurser, ægteskabskurser, discipelskabskurser med meget mere er med til at bringe håb til en ny generation i landet.

08

SEP. Syrien - Bed for de mange frivillige, som arbejder i håbscentrene. De knokler for at tjene det syriske folk og råde bod på nogle af krigens forfærdelige følger. Uden deres engagement og hjælp ville centrene ikke fungere.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

9


Mellemøsten 2019 | September

09

SEP. Syrien - Mange forældre er blevet traumatiseret af krigen, hvilket har ført til vold i hjemmene, skilsmisser og misbrug af forskellige slags. Børnene er selvsagt dybt påvirkede af dette. Bed for børn og forældre, at Gud vil hele og genoprette dem og deres indbyrdes relationer.

10

SEP. Syrien - Tak Gud for, at det er lykkedes Open Doors at hjælpe en række kristne med at åbne forretninger, som giver familierne en indtægt. Bed om, at forretningerne vil gå godt og give et overskud, som er stort nok til at sikre familiernes økonomi.

11

Syrien - Bed for alle de familier, der stadig savner nogle af deres SEP. slægtninge som følge af krigen. Mange er blevet kidnappet, og nogle har ikke hørt fra deres kære i flere år. Bed om et mirakel – at mange af disse savnede personer må komme tilbage til deres familier.

12

Syrien - Bed for Mary*, som ikke har set sin mand de seneste fem SEP. år. Han blev kidnappet af en ukendt oprørsgruppe, fordi han er kristen. Hver eneste dag håber Mary på og beder om, at han vil vende hjem til hende og deres barn.

10

Open Doors Danmark


13

SEP. Syrien - Bed for kirkerne i Syrien. Bed om, at de må komme til at spille en positiv rolle i genopbygningen af landet og i den forsoningsproces, som er en nødvendig del af vejen til at blive et helt land igen.

14

SEP. Syrien - Bed om at kirkerne i Syrien må være som et fyrtårn i et mørkt land, og at de må stå op imod social uretfærdighed. Bed også om, at kirkeledere må få visdom, styrke og indsigt til at deltage konstruktivt i samfundssamtalen om, hvilket land Syrien fremover skal være.

15

SEP. Syrien - Et af krigens mange sørgelige følger er, at der i de større byer lever mange børn på gaden. Bed Gud om at velsigne og bevare dem og redde dem. Bed om, at de må komme til at opleve sand kærlighed, og at de stadig når at smage barndommens uskyldighed.

16

SEP. Syrien - Selv om krigen ikke længere er så omfattende, som den har været, er der stadig kampe i landet. Bed om en ende på alle kamphandlinger. Bed også om, at fremmede regeringer vil begynde at arbejde sammen om fred i og genopbygning af landet.

17

SEP. Syrien - Krigens følger er særdeles håndgribelige i alle syreres hverdag – huslejepriserne er fx røget i vejret i en grad, så det reelt er umuligt for flere at vende hjem til deres tidligere bolig. Bed om, at disse negative følger af krigen hurtigt må blive normaliserede.

18

SEP. Syrien - Bed for Open Doors medarbejdere i Syrien. Bed om, at de får visdom til at prioritere ressourcerne bedst muligt – i et land, hvor behovene er så mangeartede og omfattende, skal der foretages mange og til tider vanskelige valg.

19

SEP. Syrien - Bed for de mange syrere, der har brug for hjælp. En af dem, som Open Doors støtter med mad, siger: ”Jeres arbejde er en stor hjælp for os. Jeg ville have meget svært ved at købe al denne mad, så det gør en stor forskel for os fire, som får gavn af den.” * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

11


Mellemøsten 2019 | September

20

SEP. Syrien - Børnene i Syrien har lidt meget som følge af kirken. De har levet årevis i utryghed, og mange af dem har været på flugt. Tak Gud for alle de kirker, som på en særlig måde rækker ud til disse børn, og bed om, at børnene må få lindring få deres lidelser.

21

Syrien - Open Doors er involveret i forskellige kirkelige programSEP. mer for kvinder. Tak Gud for de kvinder, som er en del af programmerne – og bed ham styrke kirkerne gennem disse kvinder, så kirkerne kommer til at afspejle Guds kærlighed til mennesker.

22

SEP. Syrien - Bed for de ledere og medarbejdere, som er involveret i kirkernes ungdoms- og børneaktiviteter. Som situationen er i landet lige nu, er disse tjenester særligt vigtige, fordi børn og unge i den grad savner rollemodeller at spejle sig i.

23

SEP. Syrien - Når Syrien og syrere nævnes rundt om i verden i dag, opstår der mange forskellige reaktioner - og nogle af dem er fjendtlige. Bed for det syriske folk, som har lidt så meget under krigen – at de må komme til at leve et værdigt liv på trods af deres lidelser. 12

Open Doors Danmark


24

SEP. Syrien - Bed særligt for de syriske unge, som er vokset op i krigens skygge. Mange af dem erklærer, at de er blodtørstige – ønsket om hævn og retfærdighed kan være en meget stærk magt. Bed om at kærlighed og tilgivelse må sejre – også i disse unges hjerter.

25

SEP. Den arabiske halvø - Bed for børnene i disse lande. Bed om, at de må få kendskab til Bibelens beretninger. Bed for de mennesker, som skriver bibelhistorier til arabiske børn – at Helligånden vil inspirere dem, så historierne rører børnenes hjerter.

26

SEP. Den arabiske halvø - Bed for Abdul*. Han oplever mange trængsler og meget modstand i sit virke som leder, hvor han hjælper familier med at finde bæredygtige løsninger på deres mange problemer. Bed om, at Gud vil give ham visdom, forståelse og evne til at bedømme.

27

SEP. Den arabiske halvø - Mange af Open Doors’ partnere er trætte og udmattede. De har travle jobs og familier at tage sig af – dertil kommer de kirkelige aktiviteter, som der kun er lidt synlig frugt af. Bed Gud om at forfriske og styrke dem med nyt mod, håb, glæde og udholdenhed.

28

SEP. Den arabiske halvø - Den arabiske halvø - Bed for kristne, som lever isoleret. Bed om, at de ikke mister modet, men bliver opmuntret i deres tro – fx gennem internetfællesskab med andre troende. Bed også om, at de får muligheder for at møde andre kristne, så de kan opmuntre og bede for hinanden.

29

SEP. Den arabiske halvø - Når troende hjælper ikke-troende rundt om i hjemmene eller på arbejdspladserne – og fortæller dem om Jesus – så bed om, at hjerterne må være åbne for at tage imod den kristne tro.

30

SEP. Den arabiske halvø - Bed om, at kristne på halvøen må stole på hinanden, støtte hinanden og bede for hinanden, så de sammen kan arbejde for, at Guds rige kommer, og hans vilje sker i området.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

13


Mellemøsten 2019 | Oktober

01

OKT.

Det varer kun kort tid, så bliver Libanon igen en frugthave … (Esajas’ Bog 29:17a)

Libanon - Et forandret land. Og et udfordret land. Sådan er situationen i Libanon, som

på mange måder er et lysende forbillede for andre lande, når det gælder evnen og viljen til at modtage en flygtningestrøm – i Libanons tilfælde på 1,5 millioner syrere alene. Ud over hvad myndighederne gør, har tusinder af libanesere åbnet deres private hjem for flygtningene. Det har medført, at der flere steder bor dobbelt så mange flygtninge som libanesere. Landet ligger ifølge FN helt i top, når det gælder antal flygtninge per indbygger. Sådan en situation skaber selvsagt en række udfordringer – uanset hvor gæstfri, velvillig og imødekommende man er. Spændingerne ligger latent i luften. Fx er ledige lejemål vanskelige at opdrive i Libanon, hvilket har ført til stigende huslejepriser – hvilket igen rammer den fastboende befolkning, som pludselig har fået langt sværere ved at få pengene til at række til. • • •

14

Tak Gud for det lysende eksempel, som Libanon er i forhold til gæstfrihed – og tak for, at tingene fungerer nogenlunde på trods af udfordringerne. Bed om, at de spændinger, som denne situation skaber, ikke pludselig eksploderer. Bed om, at udholdenhed, mildhed, venlighed og godhed må sejre i hjerterne på både libanesere og flygtninge.

Open Doors Danmark


02

OKT. Libanon - Fordi flygtningestrømmen har fået priserne til at stige voldsomt, kan mange ikke betale deres husleje, skolepenge, skatter, hospitalsbesøg med mere. Bed for de mange ejere af småbutikker – at de må kunne tjene nok til at brødføde sig selv og deres familier.

03

OKT. Libanon - Bed om, at lederskabet i kirkerne får hjælp til at sprede håb og give omsorg til de mange, som har søgt tilflugt i Libanon. Bed også om, at flygtningene snart må blive i stand til at rejse hjem – både for deres egen og for det libanesiske samfunds skyld.

04

OKT. Libanon - En libanesisk kristen har spurgt om forbøn for landets ledere og myndigheder. Mange stoler ikke på dem og deres evne til at lede landet i den ekstraordinære situation, som flygtningestrømmen har sat dem i. Bed om visdom, styrke, kreativitet og ydmyghed til landets ledere og myndigheder.

05

OKT. Libanon - Bed om, at landets kirkelige ledere må være fulde af ydmyghed og tillid til, at Gud vil vejlede, hjælpe og styrke dem. Bed om, at de må søge ægte enhed med andre kirkefællesskaber, og at mulighederne for at dele evangeliet må blive grebet med glæde og entusiasme.

06

OKT. Palæstinensiske omr. - Kirkelige ledere er ofte under pres fra flere forskellige sider, hvilket er udmattende. Bed Gud om at styrke, opmuntre og forfriske dem ved sin Hellige Ånd.

07

OKT. Palæstinensiske omr. - At være kristen i Gaza er benhårdt. De udsættes for repressalier af mange slags og er fastlåst til stedet. Bed for en ung, kristen familie, som har brug for opmuntring, håb og tro.

08

OKT. Palæstinensiske omr. - Saed er palæstinensisk kristen og har givet os sine ønsker til forbøn: Bed om fred i ’Det hellige land’. Bed om, at alle mennesker i landet må elske hinanden. Bed om, at de kristne i landet må holde modet oppe i alle trængslerne og blive ved med at bede.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

15


Mellemøsten 2019 | Oktober

09

OKT. Saudi Arabien - Bed for en kristen mand, som i årevis har været fængslet. Bed om, at Gud beskytter ham fysisk såvel som psykisk og mentalt. Bed om, at Gud vil styrke ham og gøre hans pande hårdere end flint - ja, som diamant, så han kan modstå det tryk, som han lever under.

10

OKT. Saudi Arabien - Bed om, at Gud vil bruge det pres, som er på den saudiarabiske regering i forhold til at frigive fængslede menneskerettighedsaktivister, til at give fængslede kristne deres frihed. Bed om, at der må blive større og større religionsfrihed i landet.

11

OKT. Jordan - Kvinder i Jordan, som bliver kristne, oplever, at deres mænd forlader dem – og tager børnene med. Bed for disse kvinder. Bed om, at Gud vil styrke dem og trøste dem og bevare dem i deres nyfundne tro. Bed om, at de må få kontakt til deres børn igen.

12

OKT. Iran - Iran siges at have en af verdens hurtigst voksende grupper af kristne med muslimsk baggrund. Regeringen har intensiveret presset og slår hårdt ned på undergrundskristne, men antallet af disse fortsætter med at vokse. Tak Gud for dette – og bed ham beskytte de nye troende.

16

Open Doors Danmark


13

OKT. Iran - En af måderne, som myndighederne i stigende grad undertrykker kristne på, er ved at forsøge at ruinere dem gennem meget høje bøder. Bed om, at dette ikke må lykkes. Bed om, at Gud vil hjælpe de kristne, som oplever dette, til at stole på ham.

14

OKT. Iran - En undergrundskirke består måske af 25 personer, som samles i en dagligstue. Hvis myndighederne bliver opmærksom på gruppen, er en strategi at dele den op i mindre grupper på to-tre personer for at aflede fokusset. Bed for de mange troende, som går i kirke på denne måde.

15

OKT. Iran - Som leder i en undergrundskirke risikerer man, at sikkerhedstjenesten følger efter en på gaden, og at man får sin telefon aflyttet. Truende telefonopkald finder også sted. Bed om, at dem, som oplever dette, ikke bukker under for presset, men hviler i Gud og hans omsorg.

16

OKT. Iran - Børn skriger højt af frygt, når sikkerhedstjenesten stormer en dagligstue, hvor der holdes undergrundsgudstjeneste. Soldaterne råber og bander, mens de filmer det hele og slæber folk i fængsel. Bed for de børn, som har oplevet dette. Bed Gud om at helbrede deres traumer.

17

OKT. Iran - I 2018 blev flere end 150 kristne fængslet – og nogle af dem har fået overraskende strenge straffe. Bed for disse kristne. Bed om, at Gud vil styrke deres mod, tro og udholdenhed. Bed om, at de bliver løsladt. Og bed om, at Gud vil trøste og vejlede deres familier.

18

OKT. Iran - I fængslet lever kirken videre. Mange kristne beder for og med hinanden, og de fortæller andre fanger om den kristne tro, selv om det er strengt forbudt, og mange kommer til tro. Tak Gud for hans suverænitet – at det, som er ondt, på den måde bliver vendt til noget godt.

19

OKT. Iran - En tidligere fange fortæller, at han ikke var i fare for at miste troen i fængslet: ”Jeg behøver Jesus. Uden Jesus havde jeg ikke noget håb. Jeg kan ikke leve uden ham bare et øjeblik. Det kan ingen af os.” Tak Gud for, at denne indstilling findes hos nogle af fangerne.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

17


Mellemøsten 2019 | Oktober

20

OKT. Iran - Fængselsophold er ikke for sarte sjæle. Isolationsceller påvirker psyken, og almindelige celler er så overfyldte, at man sover så tæt sammen som bøger i en bogreol. En del bliver syge pga. dårlige forhold – bed for dem, at Gud vil styrke og helbrede dem.

21

OKT. Iran - Langtfra alle kristne klarer fængslet uden at knække. Fængslet en traumatiserende oplevelse, hvor tortur ofte indgår, og det kan tage år at overvinde det traume. Bed for de rehabiliteringsprogrammer, som hjælper tidligere fanger til at overvinde deres traumer.

22

OKT. Iran - Retssager mod kristne tager ofte lang tid, fordi man prøver at presse de anklagede til at forlade landet inden domfældelsen. Nægter man, får man en høj straf – fem år er efterhånden standard for en førstegangsanklaget. Bed om, at de kristne får visdom til at agere i dette.

23

OKT. Iran - Myndighederne er gode til at finde frem til kirkelige ledere, som har stor indflydelse, og de prøver at presse dem til at forlade landet. Truslen om meget lange fængselsstraffe er en væsentlig del af dette pres. Bed Gud om at styrke disse ledere og give dem visdom og beskyttelse.

24

OKT. Iran - En del kirkeledere har forladt landet. Det betyder, at der rundt om i undergrundskirkerne er indsat ledere, som reelt set er for unge og umodne til det ansvar. Bed om Guds nåde over disse ledere. Bed om ydmyghed, forstand, kundskab og overnaturlig visdom og vejledning.

18

Open Doors Danmark


25

OKT. Iran - Også almindelige medlemmer af undergrundskirkerne mærker det øgede pres fra myndighederne. Alle er forsigtige, og flere og flere huskirker skærer ned på deres antal af møder – nogle af praktiske grunde, andre af frygt. Bed Gud lade disse kristne mærke hans omsorg og fred.

26

OKT. Iran - Forsigtigheden påvirker også, hvor meget nogle kristne rækker ud til deres omgivelser. Der er eksempler på, at selv om folk udviser interesse for kristentroen, så tør kristne ikke tale med dem. Bed Gud bryde denne frygt og give sine børn ny frimodighed og kraft.

27

OKT. Iran - Mange troende er trætte og sårede og har brug for at blive forfrisket i deres tro. Bed Gud gøre netop dette. Bed om, at de, som er trætte og tyngede af byrder, må finde hvile for deres sjæle. Bed om, at de må få lov at ligge på grønne enge og komme til det stille vand.

28

OKT. Iran - På grund af myndighedernes intensiverede pres, er undergrundskirkerne blevet sværere at finde for nye troende. Netop fællesskabet med andre troende er noget af det vigtigste for nye kristne. Bed Gud hjælpe nye troende til at finde kristne grupper, de kan slutte sig til.

29

OKT. Iran - Er regimets strategi mod undergrundskirken ved at lykkes? NEJ – er det klare svar. Flertallet af kristne er blevet mere frimodige i forhold til at tale om Jesus, og mange nye troende er kommet til. Tak Gud for dette fantastiske vidnesbyrd.

30

OKT. Iran - Selv om væksten i antallet af kristne er et faktum, er det en skrøbelig vækst, fordi undergrundskirken er blevet mere skjult, og fordi dens ledere er uerfarne. Bed Gud værne om den vækst, som han har sat i gang, og bed om, at den bliver stærk og solid.

31

OKT. Iran - Bed om visdom og indsigt til kristne grupper, som planlægger hvordan deres indsats skal være i Iran fremover. Situationen er ofte så omskiftelig, at det er vanskeligt at forudsige fremtidens behov. Bed om, at de må få klar vejledning fra Gud, så planlægningen rammer plet.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

19


World Watch List 2019 1. Nordkorea 2. Afghanistan 3. Somalia 4. Libyen 5. Pakistan 6. Sudan 7. Eritrea 8. Yemen 9. Iran 10. Indien 11. Syrien 12. Nigeria 13. Irak

14. Maldiverne 15. Saudi-Arabien 16. Egypten 17. Usbekistan 18. Myanmar (Burma) 19. Laos 20. Vietnam 21. CAR. 22. Algeriet 23. Turkmenistan 24. Mali 25. Mauretanien 26. Tyrkiet

27. Kina 28. Etiopien 29. Tadsjikistan 30. Indonesien 31. Jordan 32. Nepal 33. Bhutan 34. Kasakhstan 35. Marokko 36. Brunei 37. Tunesien 38. Qatar 39. Mexico

40. Kenya 41. Rusland 42. Malaysia 43. Kuwait 44. Oman 45. FAE 46. Sri Lanka 47. Colombia 48. Bangladesh 49. Palæstinensiske omr. 50. Aserbajdsjan

+

Ekstrem forfølgelse Meget alvorlig forfølgelse Alvorlig forfølgelse

WORLD WATCH

LIST 2019 -27th Edition-

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad August-Oktober  

Bedeemner for hver dag i måneden. Bed sammen med os for de forfulgte kristne i Mellemøsten.

Bedeblad August-Oktober  

Bedeemner for hver dag i måneden. Bed sammen med os for de forfulgte kristne i Mellemøsten.

Profile for aabnedore