Page 1

Åbne Døre

Tjener verdens forfulgte kristne

EFFEKTIV VREDE Verdensranglisten 2014 side 4-7

Jagtet side 3

Tættere på verdens forfulgte kristne side 10

Skriv til Deborah side 11

Kristne demonstranter dræbt før præsidentens fratrædelse side 12

Nr. 2 • Feb 2014


Uddeling af nødhjælp til kristne i CAR

Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne.

2

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014

Udgiver

Åbne Døres Blad

Åbne Døre Danmark Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@od.org Reg. 9674 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622

Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 9.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Forsidefoto: Pastor Ara fra Irak Næste blad udkommer ca. 1.3. 2014


leder

Jagtet Kristne bliver jaget som aldrig før. Den netop offentliggjorte Verdensrangliste for 2014 taler sit tydelige sprog: Er du kristen i et af verdens fejlslagne lande, er du i mere eller mindre grad i fare, bare fordi du er en kristen. Alt dette kan du læse mere om inde i bladet. Kristne er verdens mest udsatte gruppe, og det faktum er kun langsomt ved at gå op for danske og andre vestlige politikere. Den årlige offentliggørelse af Verdensranglisten skulle gerne hjælpe på dette. Vi er nødt til igen og igen overfor disse lande at påtale og påpege det uholdbare faktum, at en gruppe forfølges i en sådan grad, at deres liv lægges øde. Fordrivelser, bank, voldtægter, overfald, mord, arrestationer, tortur, lange fængselsstraffe og henrettelser er noget, som et sted mellem 100 og 200 millioner mennesker risikerer,

bare fordi de er kristne. Hvordan kan vi sidde dette faktum overhørigt? Hvorfor gør vi ikke noget? Hvorfor siger vores politikere ikke noget? Måske kan Verdensranglisten hjælpe dem, men du og jeg kan også gøre noget. Først og fremmest bede til Gud om at beskytte vores søstre og brødre og give dem mod og kraft til fortsat at være lys og salt i verden. Du må gerne føle vrede, når du læser om forfulgte kristne, for det er en retfærdig vrede. Men lad det ikke være en vrede, som kun er en følelse; som kun bygger på en historie, du har læst eller hørt. Lad det blive en ”effektiv vrede”, en vrede som ikke bare bygger på få historier, men på fakta, som varer ved, og som handler. De forfulgte kristne har brug for dig, som forbeder, som giver, som fortaler. Du ved, hvad der foregår. Du kender sandheden. Hvad vil du gøre ved det?

JBK | Generalsekretær

www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk facebook.com/AabneDoere twitter.com/ADDanmark youtube.com/opendoorsdk

www.forfulgt.dk

3


verdensranglisten

Fattige, sultende og syge Somaliere

EFFEKTIV VREDE

I

forbindelse med udgivelsen af Verdensranglisten 2014 i januar blev Åbne Døres chefstrateg, Ronald Boyd-MacMillan interviewet – om fejlslagne stater, sofistikeret forfølgelse, Djævelens bedste taktikker og formålet med at have fakta i orden. ”Jeg vil aldrig glemme et møde med en amerikansk general, som var udsendt til Afghanistan nogle år tilbage”, begynder Ronald Boyd

4

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014

MacMillan (ph.d.) sit svar, da han bliver spurgt om, hvad der gør Åbne Døres Verdensrangliste så vigtig. I fem år har han været chefstrateg på Åbne Døres internationale kontor og ført tilsyn med den afdeling, der producerer den årlige liste. ”Generalen fortalte mig i forhold til religiøse spændinger: ’Jeg ved, hvad der foregår mellem nationer på det internationale plan; og jeg ved, hvad den nationale regering foretager sig på nationalt plan. Men jeg er komplet uvidende om, hvad der virkelig sker på landsbyplan, og det er på det plan, at vi taber krigen’”, genfortæller MacMillan.

”Åbne Døre har tilbøjelighed til at specialisere sig i undergrundssamfund: Hvad sker der i landsbyen? Hvordan bliver mennesker forfulgt i familien? Hvorfor er stammen fjendtlig overfor kristne? Dette kommer fra næsten 60 års betroet arbejde med mange af disse forfulgte troende. Så når vi samler vores data, går vi til det lokale lag og får historien, - landsbyhistorien!” Ifølge doktor Boyd-MacMillan er det, hvad der gør Åbne Døre i stand til at forstå forfølgelse som de færreste – og at kunne fortælle historier om forfølgelse, som de færreste andre kan.


En del af hans arbejde er også at studere den globale scene og sikre, at Åbne Døres strategier er på forkant og effektive. I forbindelse med udgivelsen af Verdensranglisten 2014, blev han bedt om at dele sin indsigt i den nuværende forfølgelse. Hvad springer i øjnene på dig på den nye Verdensrangliste? Jeg tænker, den viser vigtigheden af en stabil statsmagt som beskytter af trosfrihed, og den utaknemmelige vigtighed af arbejdet, der er forbundet med at opbygge en nation, der har en repræsentativ regering - med magtdeling, ansvarlighed, værdsættelse af retshåndhævelse, måder at beherske korruption, og en kirke, der tager et profetisk standpunkt og udpeger uretfærdighed. Det siger jeg, fordi der er så mange ’fejlslagne stater’ på listen. Seks ud af de øverste 10, med Somalia på andenpladsen for første gang, Syrien (nr. 3) og Pakistan (nr. 8) også som nye på top 10. Så, hvad mener du med ’fejlslagen stat’? Nogle vil sige, at Egypten og Pakistan ikke er fejlslagne stater? Jeg vil skelne mellem tre typer af fejlslagne stater. Stater er fejlslagne, når de ikke kan agere som en stat pga. kollaps, inkompetence eller meddelagtighed. Et eksempel på det første er, når regeringen kollapser, og resultatet er borgerkrig. Det er tydeligvis tilfældet med Syrien og Den Centralafrikanske Republik. En anden er, når regeringen er så inkompetent, at landet kører på et helt andet spor, som Pakistan. Den centrale regering regerer ikke rigtigt landet – den kan ikke engang opkræve skat. Det er lokale netværk af

landejere og klaner, der virkelig regerer Pakistan. Det samme i Afghanistan. Det er stammestrukturer, ikke statsstrukturer, der styrer Afghanistan. Det gør kristne meget sårbare overfor de lokale aktører, og staten kan ikke gøre meget for at beskytte dem. Og så er der en tredje type sammenbrudt stat, hvor staten

på alle områder, at den fastholder dem i en slags fryser, så vidnesbyrd såvel som voldshandlinger sjældent forekommer. Vi afdækker denne ”klemme”, som vi kalder det, i fem sfærer: privat, i familien, i samfundet, nationalt og i kirkelivet – og der er ingen tvivl om, at Verdensranglisten domineres af

Et af mange nedbrændte huse i den kristne St. Joseph-koloni i Pakistan

reelt nægter at handle ved at tilbageholde sin magt til at bringe stabilitet på grund af meddelagtighed med forfølgerne. I Nigeria er det tydeligt, at præsident Goodluck Jonathan ønsker at knuse Boko Haram i nord. Men han kan ikke, fordi der er for mange fraktioner i hans regering og i militæret, der i virkeligheden sympatiserer med islamisternes dagsorden. Eller endda i Egypten. Der er ingen tvivl om, at militæret leder landet, men de er kendte for i det seneste år at have set passivt til, når kristne er blevet angrebet eller endda dræbt. Udover fejlslagne stater, hvad skiller sig så ud? Altså, du må altid huske – i mangel af et bedre udtryk – den frosne stats virke. Det er en stat, der begrænser kristne i sådan en grad

stater, hvor dette tryk er intenst. Nordkorea er bestandigt på førstepladsen på grund af dette, og lande som Somalia, Afghanistan, Saudi-Arabien, Maldiverne, Iran og Yemen m.fl. er alle steder, hvor kristne bliver frosset ud af samfundslivet. Der er et også andet scenarie, som jeg kalder ’den snedige stat’. Dette udspringer fra den kinesiske model for kirkekontrol, hvor kristendommen ikke ser ud til at blive chikaneret, men presset er mere raffineret, ofte på grund af en række love, der på overfladen ser uskadelige ud, men som i virkeligheden er metoder til at indskrænke kirkelivet. Jeg tænker på en asiatisk stat, der gennem en ny lov kræver, at bønder søger tilladelse hos myndighederne, for at få lov til at fælde et træ på deres grund. Det ligner en god og miljørigtig lov, www.forfulgt.dk

5


Gudstjeneste i en statsstyret kirke i Kina

men det er faktisk en facade. Når en bonde søger tilladelse, finder embedsmændene ud af, om de er kristne eller ej; og tilladelsen bliver kun givet, hvis den kristne afsværger sin tro. Det er snedigt. Det er svært at afsløre. Men det er meget effektivt. På nogle måder har den kinesiske regering udviklet modellen til fuldkommenhed, og stater i Asien og Centralasien, og i stigende grad i Afrika, adopterer den til at statsstyre kirkerne. Man kommer let til at tænke på forfølgelse som en dyster historie. Er der også gode nyheder? Ja, det er ikke at nedtone lidelsen eller mørket at sige, at der under nogle af de forfærdelige tragedier er en afgørende åndelig sandhed, som forfulgte kristne ikke er sene til at fremhæve: Forfølgelse giver ofte unikke vækstbetingelser. Den bemærkelsesværdige interesse i evangeliet blandt muslimer i Syrien og andre lande er et eksempel. Eller at en kristen biskop efter massakren i St. Joseph-kolonien i Pakistan blev inviteret til en moské og modtog en undskyldning fra det 6

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014

muslimske samfund, er enestående i landets historie. Eller at husmenighederne i Iran, trods den ihærdige indsat fra den gejstlige elite for at udrydde den, vokser i takt med forsøgene. De opmuntrende historier er der altid, og det er derfor, jeg finder Verdensranglistens resultater trosstyrkende – den viser, at Gud aldrig bliver hindret af forfølgernes handlinger, men kan bruge enhver begivenhed eller handling til at udføre sin vilje. At se det kan kun være trosløftende. Fra dine rejser blandt verdens forfulgte i det seneste år, hvad er blevet sagt, som står tydeligst for dig? Jeg mødte én, der for nyligt havde rejst i det nordlige Nigeria, og han sagde: ”Jeg vidste, at det var et land, der myldrede med misfornøjede unge muslimer i gaderne, men selv jeg blev overrasket, da jeg hørte, at antallet var mellem 10 til 30 millioner”. Og jeg tænkte, ’Ih du milde! Denne konflikt vil vare længe, hvis vi har så stor en generation, der vokser op med mullahernes løgne, og altid parat til at begå vold mod andre. Boko Haram vil altid have let ved at

rekruttere. Det fik mig til at vågne op! Jeg husker en anden, der på en konference spurgte: ”Hvor mange kristne er blevet dræbt under blasfemiloven i Pakistan?”. Svaret var overraskende nok ”ingen”. Men nogle er blevet dræbt af menneskemængder og lokale magthavere, som har angrebet de anklagede. Og det er sagen med blasfemiloven – den putter hundreder i fængsel, men lukker munden på millioner. Det er en skræmmeanordning, der ulovliggør kritik. Et sidste ord, som jeg tænker på, var en præst, der opsummerede en anskuelse fra en walisisk poet og præst, R. S. Thomas, der angiveligt har sagt: ”Djævelens slag er ikke altid med en knytnæve, det kan være et gab, når noget tæt på Guds hjerte bliver bragt på banen”. Vi har en forfølgelses-dynamik, der hedder ’aggressiv sekularisme’, og vi mener det element i vestlige lande, der forsøger at skubbe religion ud i samfundets periferi. Og det er skræmmende at se, så få kristne, der er bevidste om det og bekæmper denne tendens. Og jeg tænker, at vi altid


verdensranglisten

må huske Campbell Morgans advarsel, at ”forfølgelse er kun djævelens næstbedste taktik; den første er materialisme”. Ligegyldighed og afledning er magtfulde kræfter i forsøget på at afspore evangeliets fremgang. Hvorfor er god research vigtig, når vi tænker på og handler på vegne af den forfulgte kirke? Lad mig forklare det med en historie. Jeg infiltrerede engang en islamisk revolutionærgruppe. Det var en meget udfordrende oplevelse. Den første dag lærte vi,

hvad en revolutionær er: ”En revolutionær er en person, som véd, at verden er faldet bort fra Gud, og vil betale enhver pris for at give den tilbage til ham”. Det, der imponerede mig, var deres forpligtelse til at skaffe fakta. De sagde: ”Vi vil gøre dig vred, men du må kende forskellen mellem følelsesmæssig vrede og effektiv vrede”. Følelsesmæssig vrede, sagde de, er næret af ”historien om undertr ykkelse”, men varer kun så længe som en følelse. Effektiv vrede næres af ”fakta

om uretfærdighed” og varer lige så længe som fakta. Historier dør hen, det gør fakta ikke. På sin vis er det derfor, at Åbne Døre producerer en årlig Verdensrangliste – vi ønsker at skabe effektiv vrede! Dette er fakta om uretfærdighed for den verdensomspændende, forfulgte kirke. De fleste af dem ændrer sig ikke fra år til år. Listen er et revolutionært redskab! Den skaber bevidsthed og kræver en strategisk respons. Og god research er den eneste måde, effektiv vrede kan fremkaldes!

b

Hvad kendetegner forfølgelsen af kristne i dag? Hvordan er verden forandret? Og hvad har ni af Verdensranglistens top 10-lande til fælles? Læs trend-artikler og mere om den nye Verdensrangliste på www.forfulgt.dk

Nyt samarbejde øger Verdensranglistens troværdighed Si d e n 1 9 9 3 h a r Åb n e D ø r e hve r t å r o f f e n t l i g g j o r t s i n Verdensrangliste over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst. Gennem årene har listen vundet større anerkendelse og troværdighed i kirkelige kredse såvel som i massemedierne. Åbne Døre har nu indgået et samarbejde med International Institute for Religious Freedom (IIRF), som Åbne Døre har bedt foretage en uafhængig og videnskabelig analyse af procedurer og metoder brugt i udarbejdelsen af Verdensranglisten.

Målet for samarbejdet er at give Verdensranglisten endnu større troværdighed. ”Vi byder den akademiske omhu velkommen, som IIRF har bragt os, og vi tror, at deres input til produktet vil gøre Verdensranglisten meget mere forsvarlig, hvilket er vigtigt særligt i advocacy sammenhænge”, forklarer Dr. Ronald Boyd-MacMillan, chefstrateg hos Åbne Døre. A l l e r e d e ve d s i d s t e å r s Verdensrangliste deltog IIRF i udarbejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Siden vurderede instituttet metoden forbundet

med skemaerne og har til dette års Verdensrangliste overvåget indsamlingen af data og gennemgået resultaterne. IIRF gav også adskillige forslag til forbedringer, der skal gøre det lettere for tredjeparter at efterprøve metoden. Mange forslag blev implementeret. ”Det var en fornøjelse at samarbejde med Åbne Døre-teamet. De stillede velvilligt al den forespurgte information til rådighed. Og de arbejdede hårdt på at forbedre [Verdensranglisten]”, siger professor Christof Sauer fra IIRF.

www.forfulgt.dk

7


2014

Verdensranglisten Hvor troen koster mest

Sammenlignet med 2013 er forfølgelsen vokset i to tredjedele af landene på Verdensranglisten. Åbne Døres Verdensrangliste er den eneste årlige undersøgelse af trosfriheden for kristne rundt om i verden. Den måler omfanget af den frihed, under hvilke kristne må udleve deres tro. Islamisk ekstremisme driver forfølgelsen i 36 af listens 50 lande. Det afspejler en intensivering af trenden i de seneste 15 år: at islamisk ekstremisme er den værste forfølger af kirken verden over.

Vold mod kristne er meget udbredt i stater, der anses for ”fejlslagne”. Kategorien inkluderer Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan, Yemen og den Centralafrikanske Republik (CAR). Libyen (nr. 13) og Nigeria (nr. 14) er andre fejlslagne stater, der fortsat rangerer højt på listen.

Følg med i bladet i de kommende måneder, hvor vi fortsat vil sætte fokus på den nye rangliste og dens nøglelande. Du kan allerede nu se hele Verdensranglisten 2014 på www.forfulgt.dk

I SOMALIA ER DET AT BLIVE AFSLØRET SOM KRISTEN EN EFFEKTIV DØDSDOM

8

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014


“Vi beder om, at vi må kunne gøre Guds vilje i enhver situation. Forfølgelsen viser os, at Han er ved at helliggøre kirken. Og hvis vi dør, så dør vi.” Nordkoreansk kristen

Kristendom strengt forbudt Der er rapporteret mindst 1.213 dræbte kristne i Syrien i 2013 For første gang er Syrien (nr. 3) og Pakistan (nr. 8) sprunget ind på top 10. Syriens stadig forværrede situation og den næsten tre år lange borgerkrig er åbenlyse årsager til landets klatring op på listen. Pakistan bliver fortsat hårdere at leve i: Radikale muslimer har gode vilkår til at udøve vold mod kristne, og regeringen er ikke i stand til at styre dem.

Nordkorea rangerer nummer et på listen for 12. gang i træk. Det anslås, at 50-70.000 kristne lever i politiske fangelejre. Troende, der fanges med en bibel, får lange fængselsstraffe eller dødsstraf.

1 3

4

5

9

8

6 10

Top

2

7

10

9 ud af 10 2013

lande på top 10 listen er med muslimsk flertal.

1 NORDKOREA

-

Absolut forfølgelse

2 SOMALIA

5

Ekstrem forfølgelse

3 SYRIEN 11 4 IRAK 5 AFGHANISTAN

3

6

2

SAUDI-ARABIEN

7 MALDIVERNE

6

8 PAKISTAN

14

9 IRAN 8 10 YEMEN 9 www.forfulgt.dk

9


Tættere på verdens forfulgte kristne Har du også svært ved at identificere dig med verdens forfulgte kristne? Ønsker du at bede for dem – men glemmer det alligevel gang på gang? Mens mange kristne rundt om i verden betaler en høj pris for deres tro, er efterfølgelsen af Jesus for os i den vestlige verden ikke forbundet med den store lidelse. Det er ikke svært at glemme vores søstre og brødre i en hverdag præget af tryghed, komfort og tusinder af (andre) forstyrrelser. Som chefstrateg i Åbne Døre er Ronald Boyd-MacMillan ansvarlig for research og analyse. I sit arbejde møder han oftest de kristne i form af historier og statistikker. Her er hans tip til, hvordan du kan komme bag om historierne og tættere på de forfulgte. ”Jeg konstruerer en lille øvelse for at stå sammen med den forfulgte gennem lidt af

det, de går igennem”, forklarer han. ”Jeg var meget imponeret af en eritreisk troende, som jeg læste om, der var i hæren og kun kunne læse i sin bibel om natten. Så i en måned gjorde jeg, hvad han havde måttet gøre før sin anholdelse - jeg begravede min bibel i min have, og stod så ud af sengen klokken et om natten, gravede den op og læste den i lyset fra min lommelygte ude i det fri”. ”Selvfølgelig involverer det ingen risiko for mig, men at gøre, hvad han gjorde, i en kort periode, fik mig til at bede mere for ham og tænke mere på de forfulgte”. ”Det gjorde mig også i stand til at sætte pris på den velsignelse at kunne åbne min bibel uden frygt. Faktisk har jeg forsøgt at gøre det til en vane at læse Bibelen på kaffebarer – for at fejre min frihed til at gøre det. Nogle få gange har jeg måtte lægge øre til lange svadaer, men oftere har det været en samtalestarter”.

Ung kristen fra Eritrea

Sidste år startede Ronald Boyd-MacMillan en anden øvelse: ”Jeg hørte om de kristne i staten Yobe i Nordnigeria, som ofte finder deres huse mærket af ekstremister, der har til hensigt at komme tilbage om natten for at dræbe dem. Disse kristne sover på markerne, velvidende at det kan være skæbnesvangert at sove hjemme. Så om sommeren tog jeg min sovepose ud på en mark bagved mit hus på landet og sov på marken en nat”, fortæller han. ”Jeg sov meget dårligt, men det er hele pointen. Det hjalp mig til at bede og at have de forfulgte i tankerne og hjertet”.

BED

”Bed for os”. Sådan lyder ofte det største ønske fra forfulgte kristne. De ved, at din bøn styrker dem, og at himlen lytter, når du beder. Bed fx for Eritreas troende, der må praktisere deres tro i frygt og i det skjulte. Bed for kristne i Nordnigeria, der hver dag står i fare for at miste livet.

GIV

Engager dig i forfulgte kristne med dine penge. Når du giver til Åbne Døre, støtter du kristne, der forfølges for deres tro. Giver du generelt, anvender vi pengene der, hvor behovet er størst. Brug det vedlagte girokort, eller giv til et selvvalgt projekt via vores hjemmeside.

SKRIV

Gør det personligt: Skriv en hilsen til en forfulgt. Dit brev kan opmuntre en kristen bror eller søster til at stå fast i troen under lidelser og pres. Et brev, der viser, at du tænker på dem, kan gøre en stor forskel. Find aktuelle skrivekampagner på www.forfulgt.dk.

10

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014


skriv en hilsen

Skriv en hilsen! Nigeria

Deborah og hendes døtre 2012 var et smertefyldt år for enken Deborah Shettima (45). I løbet af kort tid tog Boko Haram hendes nærmeste familie fra hende. De dræbte hendes mand og søn og bortførte hendes to døtre. Hun ved stadig ikke, hvad der er sket med døtrene. Den 25. april vendte Deborah hjem fra arbejde lige som enhver hverdag forinden. Hendes to livlige døtre på syv og ni år kom hende i møde, og inde i huset var hendes mand i færd med at forberede en bibeltime for børn til et møde i kirken samme aften. Deborah tilbød sin mand at hente vand ved brønden, så han kunne få sig et bad inden mødet. Da hun kom tilbage fra brønden, ventede et par unge bevæbnede mænd på hende ved indgangen til ejendommen. “De fulgte efter mig ind på ejendommen. Jeg prøvede at advare min mand, men de overmandede mig og tvang mig ned på jorden. Så hørte jeg min mands stemme. Han så, hvad der foregik, gennem vinduet og bad: ‘Fader, i dag kommer jeg til dig. Tag

imod min ånd’”, fortæller Deborah. En af de unge mænd bemærkede hendes mand og råbte til ham: ’Slut din bøn, hvis du tror, det vil redde dig’. Den unge mand affyrede fire skud og dræbte ham. Deborah troede nu, at hendes sidste time var kommet, og bad Herren om at tage imod hendes ånd. Men idet hun bad, kom hendes to små døtre, som havde været i skjul, løbende hen til hende, fulde af angst. Inden Deborah kunne reagere på deres råb om hjælp, greb overfaldsmændene hendes døtre og trak dem væk fra ejendommen. Hun græd og tryglede dem om at lade pigerne være i fred. Men hun blev slået i ansigtet og ladt hjælpeløs og alene tilbage. ”Med blikket rettet mod himlen råbte jeg efter hjælp af mine lungers fulde kraft, men fik ikke noget svar”. Først adskillige timer senere kom naboerne Deborah til hjælp.

Tre måneder senere blev Deborah atter ramt af et smerteligt slag: Samme dag, som muslimerne holdt fest til minde om Boko Haram-lederen Mohammad Yusuf, trængte ekstremister atter ind i hendes hus og dræbte hendes søn. Deborah er stadig stærkt traumatiseret og behøver forbøn. Hun har brug for at erfare fællesskab med andre troende for at afhjælpe ensomheden og genopbygge troen. Skrivekampagnen udløber d. 1. juni 2014.

Brevskrivningsvejledning • Bed før du begynder • Inddrag gerne et eller to bibelvers • Nævn ikke Åbne Døre • Brug gerne farverige postkort

• Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk • Regn med at det postkort, du skriver, bliver censureret

• Skriv gerne dit navn, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen • Send kortet i en lukket kuvert til Åbne Døres kontor.

SENDES TIL: c/o Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro Du kan få vores skrivekampagne: ”Du kan sende en hilsen” via kontoret: Tlf.: 9740 7781 - E-mail: denmark@od.org

www.forfulgt.dk

11


WORLDWATCH

NYHEDER CAR: Kristne demonstranter dræbt før præsidentens fratrædelse Den 10. januar trak præsident Michel Djotodia sig fra sit embede. Det skete på et regionalt møde i Chad og som følge af internationalt pres. Siden kuppet, som bragte Djotodia til magten i marts 2013, har Den Centralafrikanske Republik under hans ledelse udviklet sig til noget nær et anarki. Kort inden præsidentens fratrædelse, i slutningen af december, demonstrerede kristne i hovedstaden, Bangui, hvor de anmodede præsidenten om at

træde tilbage. Demonstrationen endte tragisk. En person blev dræbt og omkring 40 såret, da soldater fra den Afrikanske Union (AU) åbnede ild mod gruppen. Demonstranterne protesterede også over tilstedeværelsen af AU-styrker fra Chad, der beskyldes for at være loyale overfor ham. Vold mellem forskellige trosgrupperinger har plaget CAR, siden Djotodia tog præsidentembedet, hjulpet af Seleka, en muslimsk oprørsgruppe. Han

opløste senere gruppen, da dens medlemmer fortsatte med at plyndre, voldtage og myrde. Ofrene var især kristne. Alligevel fortsætter oprørerne fra den opløste gruppe med at bekæmpe militser, kaldet antiBalaka, som blev dannet for at modstå truslen. Det er endnu usikkert, hvad Djotodias fratrædelse vil betyde for stabiliteten i landet, eller hvem der kan tage over efter ham.

KINA: Kristnes advokater angrebet for rullende kamera Et angreb på advokater ansat til at forsvare 17 anholdte kristne i det central Kina blev vist verden over den 13. december. Angrebet, der blev vist på Sky TV, har skabt opmærksomhed om sagen, der måske ikke er så umiddelbar, som den er blevet skildret. Ad vo k a t e r n e b l ev s l å e t og sparket, angiveligt af en b usfuld an g r ibere hy r e t a f myndighederne. Advokaterne var blevet tilkaldt til at hjælpe i sagen om 24 medlemmer af kirken i Nanle County, inklusive fem kirkeledere, der blev arresteret midt i november. Ifølge rapporter er syv siden blevet løsladt. De præcise anklager mod de tilbageværende kristne er ukendte, men deres anholdelse menes at være forbundet med en strid om et stykke land, på hvilken 12

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014

gruppen håbede at bygge en ny kirke. Pastor Zhang Shaojie, der spiller en central rolle i striden, synes imidlertid at have skubbet grænsen for, hvad der anses for ’passende’ for kirkeledere i den regeringsgodkendte Tre-selv-kirke, ikke mindst ved ansættelsen af advokaterne, der er kendte for at have en tæt forbindelse til China Aid Association, som varslede de internationale medier om den komplekse sag. Lokale kilder fortæller, at pastor Zhang hører til blandt det voksende antal Tre-selv-præster, der ikke altid holder retningslinjerne fra regeringen. Han har efter sigende forsøgt at samarbejde med husmenigheder og har været engageret i ting, der ligger uden for grænserne, som den styrelse, der fører tilsyn med alle

Tre-selv-kirker, har sat. De tilføjer, at sagen ikke nødvendigvis indikerer, at Kinas religiøse klima er blevet mindre tolerant. Generelt bliver regeringens forhold til kirken stadig bedre, mener de, men implementeringen af politikker vedrørende religiøse institutioner afhænger ofte af lokale embedsmænd.


world watch nyheder

”309.195 underskrifter fra 99 lande” SAVE SYRIA - Kirke på knæ...

SYRIEN: Underskrifter præsenteret for FN i New York Den 10. december – på FN’s internationale menneskerettighedsdag - præsenterede Open D o o r s I n t e r n a t i o n a l ( Åb n e Døre) resultatet af Save Syriaunderskriftsindsamlingen for de fem permanente medlemmer i FN’s sikkerhedsråd; USA, Storbritannien, Kina, Frankrig og Rusland. I alt 309.195 underskrifter fra 99 forskellige lande blev lagt frem for rådet, heraf 1542 fra Danmark. Med kampagnen opfordrede Åbne Døre og kampagnestøtterne alle med magt og indflydelse til at gøre, hvad der er muligt for at redde syriske liv, skabe forsoning, arbejde for frihed for alle, og sikre den syriske kirkes fortsatte tilstedeværelse i landet. Kampagnen blev også præstenteret på et møde med den Syriske Nationale Koalition (SNC) i New York samme dag. En talsmand kommenterede kampagnen med ordene: “Det er meget uvant at se nogen form for konsensus i Syrien. At se en fremstilling underskrevet af så mange mennesker er imponerende”. Han lovede at gøre sit bedste for at fremføre budskabet for koalitionens højeste ledere. Parallelt med møderne i New York besøgte Åbne Døre også en række ambassader og regeringsrepræsentanter i nogle af verdens hovedstæder, heriblandt også i Europaparlamentet i Strasbourg, hvor Elmar Brok, formand for Udenrigsudvalget, lovede at ”støtte initiativet” og ”fremføre den for Europaparlamentet”.

Lisa Pearce, Arie de Pater m.fl. overrækker underskrifter fra Save Syria kampagnen 2013 til FN i New York.

Stephen Rand, som er ansvarlig for Åbne Døres arbejde for religionsfrihed og advocacy siger: ”Vores Syrien-kampagne har under anden halvdel af 2013 hjulpet til at forstærke de syriske kristnes stemme. Men vi vil fortsætte med at sørge for, at røsten fra vores søskende i Syrien bliver hørt”.

Kampagnen er siden blevet præsenteret på topmødet i Geneve i januar. Åbne Døre i Danmark har sammen med sine 25 søsterkontorer rundt om i verden været aktiv i promoveringen af kampagnen ”Save Syria – Kirke på knæ”.

www.forfulgt.dk

13


hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Murerfirmaet aps

Kjærgaard Murermester Jens Kjærgaard kjaergaardaps@dlgmail.dk

Tlf. 97 36 26 40 / 20 29 40 93

14

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Dette kunne være din annonce!

Dette kunne være din annonce!

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 eller denmark@od.org

Åbne Døres blad • Nr. 2 • Feb 2014


hjemmefronten

SPONSOR

MARATON ISRAEL 2014

GÅ, LØB eller TRÆD I PEDALERNE… FOR DEM!

Hvor: Israel | Dato: 10.-18. maj 2014 Pris: ca. 14.000 kr Mål for fundraising: 75.000 kroner Maraton PLUS (18.-21. maj)

Hvorfor ikke blive lidt længere og tage del i en tur arrangeret af Åbne Døre, hvor du møder troende og ser nogle af vores projekter med egne øjne? Prisen for disse ekstra dage er omkring 3000 kr.

Kom med og vær en del af en spændende sportsdyst i det Hellige Land! Vær frisk og bring opmuntring til forfulgte kristne ved at rejse penge – til fods eller på cykel! I hjertet af Mellemøsten kan du deltage i en af dit livs mest ekstreme udfordringer. En oplevelse, der ikke bare vil forandre dit liv, men også mange andre i Mellemøsten. Du vil følge i Jesu fodspor og besøge steder, hvor han opholdt sig. Under turen vil du også møde forfulgte kristne fra Mellemøsten. Din deltagelse har stor betydning for dem, mens deres historie vil være til stor inspiration for dig! Vælg mellem en maraton (hel eller halv), en ultra-maraton (60 km) eller en mountainbiketur på 120 kilometer. Ruten vil tage dig gennem Galilæa og forbi det sted, hvor Jesus gav sin Bjergprædiken. Undervejs vil du møde kristne og høre, hvad din støtte betyder for dem.

Den ultimative udfordring Det er vigtigt, at du er i god form. Du behøver dog ikke være superatlet for at deltage, særligt ikke i halvmaratonen. Men din deltagelse vil ikke kun udfordre dig fysisk, men også åndeligt og økonomisk! Du vil sætte dig selv i ”frontlinjen”, hvor bøn er nødvendig. Målet for hver deltager er at rejse ca. 75.000 kr. fra sponsorer til Åbne Døres projekter for forfulgte kristne i Mellemøsten. Samtidig skal du også selv dække dine rejseudgifter på cirka 14.000 kr. Det er ikke småpenge, men mange har gjort det før dig – og med bøn og engagement kan det også lykkes for dig! Alle penge, der rejses, vil blive anvendt til at støtte følgende projekter i Mellemøsten:

1. Støtte til hemmelige troende: Sikre huse til kristne, samt bibler og discipelskabstræning til at styrke deres tro. 2. Genforening i Israel og de palæstinensiske territorier: Sommerlejre for børn og unge, både af messianske jøder og fra kristne samfund i de palæstinensiske områder. 3. Nødhjælp til Syrien: Distribution af madvarer og medicin til kristne, der er fordrevet som følge af konflikten. 4. Egyptiske kvinders fremtid: Træning i læse- og skrivefærdigheder og i praktiske færdigheder til kvinder, som forfølgelsen har marginaliseret. For fundraising-tips, tilmelding eller mere information, ring til os på tlf. 9740 7781 eller skriv til ingelisebk@od.org. www.forfulgt.dk

15


Nyt hæfte

fra Broder Andreas og Al Janssen

D

e fleste af os kender historien – bibelfortællingen om hyrdedrengen David og kæmpen Goliat. Tænk over det: David så det samme som alle andre. Han hørte det samme som alle andre. Alligevel tænkte han ikke som de andre, og gjorde hvad ingen andre turde gøre - og bekæmpede kæmpen! Kæmper du i dit ægteskab? Med et oprørsk barn? Med tabet af et job? Eller med sygdom? Lige som Bibelens David konfronterede Goliat, kan du møde dine kæmper. Lær hvordan i ”Tro der tør”, det seneste hæfte fra Broder Andreas og Al Janssen, forfatterparret bag den populære ”Bøn hvor kampen vindes”. 84 sider.

25,-

+ porto

TILBUD: Køb 5 for 100 kroner

Køb den i web-butikken på www.forfulgt.dk Du kan også bestille den på tlf.: 9740 7781 eller e-mail: denmark@od.org

Februar 2014  

Effektiv vrede - Verdensranglisten 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you