Page 2

Velkommen til Åbne Atelierdøre 2013 For 14. gang åbner lokale kunstnere og deres gæ­steudstillere dørene til atelierer og værksteder i Viborg-området for besøgende. Weekenden indledes fredag med Kunstner­festival ved Pakhuset, Fischers Plads/St. Sct. Peder Stræde 2 fra kl. 15-18. Der vil her være mulighed for at møde nogle af de 81 deltagende kunstnere og se eksempler på deres kunst. Pakhuset vil fungere som sekretariat under arrangementerne med udstilling af et værk af hver kunstner. Publikum vil her kunne få information og assistance til at planlægge en besøgsrunde i lokalområdet. Med venlig hilsen bestyrelsen

Åbne Atelierdøres bestyrelse: Eme O. Willie 2339 Claus Conradsen 2015 Anette Skjærbæk 3138 Jens Hansen-Møller 4183 Tommy Kirk Damsgaard 4054

6179 7317 4227 7022 2720

Trykt i 6000 eksemplarer. Produktion: Demuth Grafisk Bureau Tryk: ReklameTryk Kortudsnit: Kortcenter.dk Forbehold for trykfejl Sponsor:

ViborgFolkeblad Stifts

Plakatvinder: Anette Rind Andersen

www.aabne-atelierdoere.dk Kunstnerfestival ved Pakhuset: GPS: N 50.26.917 E 009.24.410

Bliv medlem:

Åbne døre 2013 program  

Aabne Atelierdøre 2013 katalog. 81 kunstnere udstiller maleri, træ, skulptur, glas, keramik, tekstil mv

Advertisement