Page 1

PROGRAMA

V XORNADAS DE TEATRO Organizadas pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia

11.00 h O Convenio , un fito histórico Moderador:

O Convenio de Actores e Actrices de Teatro de Galicia e o Plan

Vicente de Souza de Vocalía de Teatro da AAAG

Galego das Artes Escénicas coinciden no tempo e en

Relatores:

obxectivos. O texto do Convenio declara no preámbulo do

Xose Manuel Rabón de Escena Galega

mesmo que nace con vocación de ser unha referencia no Plan

Xavier Estévez AAAG

das Artes Escénicas. E a súa vez, o Plan fai súa a necesidade do

11.45: Pausa –Café

Convenio.

12.00h

O Convenio de Teatro establece prazos de varios anos para

Mesa 2

acadar os seus obxectivos. O Plan, para o conxunto das Artes

Un plan para as artes escénicas

Escénicas, tamén fixa compromisos orzamentarios ata o 2011.

Moderador:

Analisar o papel que neste momento están chamados a xogar,

Vicente de Souza de Vocalía de Teatro da AAAG

tanto a aplicación do Convenio como o cumprimento das

Relatores:

previsións do Plan das Artes Escénicas, son os temas que

Vicente Montoto de AAAG

propoñemos para as dúas mesas destas Xornadas de Teatro da

Celso Parada de Escena Galega

AAAG.

Roberto Pascual de Coordinadora de Festivais de Teatro Xesús Ron da Rede Galega de Salas Rut Balbís de DANESGA Mago Antón da Asociacion Profesional de Magos

Data:28 de Novembro de 2009

Manu Lago de Asociación Galega do Novo Circo e cabaré

Lugar: AchegArte!, PalexcoPalexco - Sala Bitácora

Verísimo Pazos Pereira de FEGATEA

http://aaag.es/wp-content/uploads/V_Xornadas_Teatro_Convenio  

http://aaag.es/wp-content/uploads/V_Xornadas_Teatro_Convenio.pdf

http://aaag.es/wp-content/uploads/V_Xornadas_Teatro_Convenio  

http://aaag.es/wp-content/uploads/V_Xornadas_Teatro_Convenio.pdf