Page 1

TARIFAS 2010_TEATRO GALICIA COMPAÑÍAS COMPA ÑÍAS INSTITUCIONAIS

COMPAÑÍAS PRIVADAS Grupo A: A aquelas compañías con un orzamento de produción e/ou unha/s subvención/s para o espectáculo obxecto da contratación superior ós 40.000 € Grupo B: B aquelas que non acaden os valores arriba citados.

CATEGORÍA

/MES

BOLO

1. Protagonista

GRUPO A CATEGORÍA 1. Protagonista

/MES 1624,83

BOLO* Salario bruto x 12/365 + 110 = 169,80€

2. Principal

2. Principal

1433,67 €

Salario bruto x 12/365 + 100 = 152,93 €

Dietas Galicia

3. Secundario/a

1178,80 €

Salario bruto x 12/365 + 90 = 133,98 €

4. Reparto

1050,47€

Salario bruto x 12/365 + 80 = 119,18 €

Dietas Galicia

38,09 €**

38,09 €

GRUPO B

3. Secundario/a

Dietas fóra de Galicia

2.887,79 €

232,33 €

2.171,69 €

203,29 €

1.625,05 €

188,77 €

66,16 €

66,16 €

94,16 €

94,16 €

O importe do salario bruto mensual e por bolo das diferentes categorías profesionais recollidas na táboa salarial de Compañías Institucionais actualizarase anualmente conforme aos índices establecidos para o conxunto do persoal funcionario e laboral da administración titular da compañía institucional.

RETRIBUCIÓN POR GRAVACIÓN

CATEGORÍA 1. Protagonista

/MES 1.354,24 €

BOLO* Salario bruto x 12/365 + 110 = 160,90 €

2. Principal

1.184,96 €

Salario bruto x 12/356 + 100 = 144,76 €

3. Secundario/a

1.100,32 €

Salario bruto x 12/356 + 90 = 131,90 €

4. Reparto

931,04 €

Salario bruto x 12/356 + 80 = 115,25 €

Dietas Galicia

38,09 €**

38,09 €

CATEGORÍA

GRUPO A

GRUPO B

INSTITUCIONAIS

1. Protagonista

340,68 €

323,75 €

464,39 €

2. Principal

306,82 €

289,89 €

406,22 €

3. Secundario/a

268,73 €

264,50 €

377,13 €

4. Reparto

239,11 €

230,64 €

* Os céntimos calcúlanse por exceso - 5% de incremento do salario de gravacion en concepto de dereitos ** O aloxamento en hotel de 3 estrelas ou similar é a cargo da compañía. A media dietadeéimaxe. a correspondente á metade desta cantidade. - 25% de incremento a maiores do salario de gravación por retransmisión Anos 2011 e 2012 as mesmas táboas +5%. O incremento anual do IPC aplicarase sobre o en directo por calquera medio. montante da táboa correspondente, e á resultante sumaráselle a parte consolidada do IPC do ano anterior. A suma total constituirá o novo salario bruto.

Rúa das Hedras nº6 Nivel 0, Local I I 15895 Pol. Novo Milladoiro , Ames I Tel/fax: el/fax : 981 59 38 29 I info@aaag.es I www.aaag.es

http://aaag.es/wp2/wp-content/uploads/TARIFAS-teatro-2010  

http://aaag.es/wp2/wp-content/uploads/TARIFAS-teatro-2010.pdf

http://aaag.es/wp2/wp-content/uploads/TARIFAS-teatro-2010  

http://aaag.es/wp2/wp-content/uploads/TARIFAS-teatro-2010.pdf

Advertisement