Page 1

XXVIII Mostra Internacional deTeatro Cómico Festivo de Cangas

Seminario Experimental para a Superación do Actor (Do 9 ao 13 de Xullo de 2011)

FORMULAR IO DE SOLICIT UD E DE INSCRIC IÓN Nome: Apelidos: Profesión: Enderezo: Localidade: Provincia: C.P.: Tfno Fax: E-mail: N.I.F: Data de nacemento: SOCIO AAAG

SOCIO A.C Xiria

Alumno Escola de Teatro de Cangas

Máis Información : Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Rúa das Hedras, 6 nivel 0   local i,  15895, Milladoiro, Ames Tel/Fax: 981593829. E­mail: info@aaag.es. Horario de Oficina: De 10h­15h Envío da solicitude : Do 30 de Maio ao 30 de Xuño ás 15.00 h mediante e­mail a info@aaag.es  ou persoalmente, achegando o formulario de inscrición, currículo e fotografía e  adxuntando  xustificante do pago do prezo do curso. Nota: No caso de non acadar solicitudes suficientes a organización poderá  suspender a  realización do obradoiro Estes datos serán tratados de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), recolléndose nos ficheiros cuxo Responsable é a ASOCIACIÓN DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA (AAAG) e cuxo obxecto é a inscripción na presente actividade formativa. O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo ordinario ó responsable do ficheiro, adxuntando fotocopia do seu DNI, á Rúa das


XXVIII Mostra Internacional Cómico Festivo de Hedras, 6 nivel 0 local i, 15895, Milladoiro, AmesdeTeatro (A Coruña).Mediante a Cangas a que os cumplimentación e sinatura do presente formulario, o interesado autoriza seus datos, incluindo a súa imaxe ou outro material audiovisual sobor da súa persoa, sexan tratados do modo descrito, o cal é un dos requisitos a valorar na súa admisión ó mesmo.

/FORMULARIO-DE-SOLICITUDE-Superaci%C3%B3n-do-Actor  
/FORMULARIO-DE-SOLICITUDE-Superaci%C3%B3n-do-Actor  

http://aaag.es/wp-content/uploads/FORMULARIO-DE-SOLICITUDE-Superaci%C3%B3n-do-Actor.doc

Advertisement