Page 1

Bureta : Tresna bolumenen neurketa zehaztasun handiaz neurtzeko balio du. Kristalez egina dago eta bolumenen neurketak egiteko, kantitateak markatzen ditu.

Matraze : Neurri finkoa da likido edo irtenbide liburuki. Erlenmeyer : Sustantziak prestatzeko erabiliatzen da. Bere forma berezia dela eta, isurketak eragozten ditu.

Pipeta : Bolumen irtenbideak zehatzmehatz neurtzeko erabiltzen da. Botoia sakatu eta sustantzia hartzen du, sakatzeaz bukatzen duzunean sustantzia isuri egiten da.


Gredilla probeta : Probetak eusteko eta gordetzeko balio du. Egurrezkoa da.

Probeta : Nahasketak egiteko balio du.Gehienetan kristalez egina dago.

Inbuto : Sustantziak leku mehe batera isu ahal izateko erabiltzen da. Sustantziak zati lodienetik sartu eta zati mehenetik ateratzen da.


Ezkuila : Tresnak garbitzeko balio du.

Pintza : objetu beroak eusteko balio du.

� Pisu elektrikoa

Balantza : pisuak neurtzeko balio du.

Pisuzko balantza →


Pisuak : Balantzak ondo funtzionatzeko balio dute. Metalez egina dago.

Mortairua : Objetu solidoak irintzeko balio du. Objetua hutsunean jarri eta “makilaz� apurtu.

Petri xaflak: Entseiuak egiteko erabiltzen dira. Kristalezkoak dira eta askotan mikroskopioarekin ikusteko balio du: ikusi nahi duzun sustantzia xaflan jarri eta mikroskopioarekin ikus dezakezu.


Sustantziak eta produktuak: beraien artean nahasteko eta beste batzuk lortzeko.

Matrize Kitasato : presio baxuetan filtrazioen edukiontzi gisa erabiltzen da.

Tripodea : Berotzen den objetua eusteko baio du.


Garbitzailea : Material zikina garbitzeko balio du. Plastikoz egina dago. Alde loditik estutuz gero ura edo daraman likidoa hoditik aterako da. Kitas ato: pres io baxuetan filt razioen edukiontzi gis a erabil tzen da.

Laborategiko materialak  

Biologiako laborategian aurkitu ditzakegun materialak hemen adierazten dira.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you