Page 1

Falkonerg책rdens Gymnasium

53211


Intentioner.

Falkonergården’s nye bygning skal være intens, sanselig og nærværende. Falkonergården’s nye bygning skal forankres i det nuværende harmoniske bygningsanlæg med velproportionerede bygninger og dens fint sammensatte bygninger i forskellige størrelser. Falkonergårdens nye bygning skal forbinde de eksisterendes bygningers mange niveauer, og derved opnå bedre sammenhæng. Falkonergårdens idrætshal og samlingslokale skal med dens form og placering være et naturligt centrum for skolens aktiviteter. Falkonergårdens nye undervisningslokaler skal være lyse, indbydende og optimale til undervisning. Falkonergårdens nye bygning skal være et bæredygtigt byggeri. Falkonergårdens grønne karakter skal forstærkes.

01

Falkonergårdens Gymnasium

intentioner

visualisering

forslag 53211


0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

145 0147

0.00

143 0147

0.00

141 0147 0.00

0.00

139 0147

0.00

137 0147

0.00

135 0147

0.00

Idé og hoveddisponering

0.00

0.00 0.00

18 0147 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Falkonergårdens harmoniske bygningsanlæg indgår i den særlige plangeometri

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16

0.00

0147

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

for bydelen mellem Sønderjyllands Allé, jernbanen og Peter Bangs Vej.

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Den gamle rektor- og pedelbolig, som idag bruges til pedelfunktion og

0.00

0.00

0.00

14

0.00

0147 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

undervisningsformål lever ikke op til nutidens standard for

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

undervisningsbyggeri, bygningen har ikke afsæt i samme plangeometri, som

12

0.00

0147 0.00 0.00

Falkonergårdens øvrige bygningsanlæg. 0.00 0.00

8 0147

6

0147

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Bygningen nedrives for at gøre plads til en ny central idrætshal og

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0147

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

samlingslokale.

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

4

0.00

0.00

0.00

12

0.00

Den nye idrætshal gives en retning og udformning, der fortsætter bueslaget fra

36

0147

0147

0.00

0.00

2

Henning Matzens Vej - langs den nye idrætshal etableres en ny offentlig sti til

0147

kolonihaverne.

14

0.00

0147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

0.00

0147

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Idrætshallen sammenbygges med eksisterende gymnastiksal og nedgraves, så

0.00 0.00

0.00

Peter Graus

0.00

0147

Vej

0.00

32

0.00

25

j raus Ve Peter G

0.00

dens proportioner harmonerer med tilstødende bygningshøjder.

0147

0.00

Søn der

Falkonergårdens indre gård fremstår idag, som et meget lidt attraktiv uderum

0.00

Sønderjyllands Allé og græsarealet ved gymnastikbygningerne.

0.00

0.00

0.00

0.00

nds

Falkonergårdens Gymnasium

0.00

0.000.00

0.00

jylla

med parkering af biler, og giver ikke sammenhæng mellem forpladsen ved

Allé

0.00

Et nyt spændende gårdrum i forskellige niveauer, materialer og med aktiviter og ophold sammenbinder øvrige uderum og funktioner. Parkeringspladserne flyttes

0.00 0.00

til forarealerne ved bygningen på A. D. Jørgensens Vej, hvor træer og den grønne

ej sV

0.00

ny bygning

karakter bevares. Tre svævende bygninger forbinder eksisterende bygninger med den nye

23

Jør A.D

n se

n

ge

87 0147

0147

32 0147

idrætshal, de placeres i niveauerne 13.11, 15.40 og 19.99 og samles over et

0.00

0.00

30 0147

cirkulært trappe og elevatortårn i den nye idrætshal, der således forbinder den 0.00

nye idrætshal og samlingslokale med de øvrige etager i Falkonergården.

0.00 0.00

0.00

28 0147

0.00

21

0147

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

71 0147

0.00

69

I de svævende bygninger er nye undervisningslokaler, grupperum og

0147

S›nderjy llands Alle

0.00

0.00

73 0147

opholdsarealer - to bygninger skærer sig ind i idrætshallen og danner balkon og

67

0.00

0.00 0.00

0147

0.00 0.00

lounge i hallen, mens øverste bygning hviler ovenpå hallens tag. Her udformes en

24

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0147

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

65

0.00 0.00

0147

0.00

0.00

0.00 0.00

fantastisk og frodig taghave, der med planter og mindre træer, boldbane og

0.00

75

0.00

0.00

0.00

0147 19

0.00

0147

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

63

0.00 0147 22

0147

0.00 0.00

0.00

61

0.00

77

0147

0147

59

Arealopgørelse. 79

950 m2

0147

0147

57

Idrætshal

20

0147

0147

17

0147

55

81

26

53

A. D.J›rge

nsens

Vej

190 m2

0147

0147

83

7.464 m2

0147

0147

15

23

0147

0147

51

0147

24

Eksisterende bygninger

0147

18

Teknik

1.250 m2

25

Undervisningsbygninger

0147

0147

0147

9.854 m2

49

0147

85

I alt

0147

16

47

0147

180 m2

0.000.00

4 0147

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

21

45

0147

0147

6 0147

0147

22

43

Evt. ny omklædningsbygning i niveau -01

0147

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0147

02

Falkonergårdens Gymnasium

idé og hoveddisponering

oversigtsplan

0.00

0.00

0.00

0147

0.00

opholdsmuligheder bliver et nyt rekreativt område for eleverne.

0.00 0.00

0147

forslag 53211

0.00

0.00


Idrætshal og samlingslokale. Den forsænkede skolegård vil med materialer, farver og møblering være en markant “løber” der trækker elever, lærer og forældre ned i hallen. Store trappetrin, der danner en dynamisk overgang mellem forplads og sportsgulvet, vil være attraktive siddepladser ved undervisnings- og sportsarrangementer. forsænket forplads

To store glaspartier diagonalt placeret i hallen giver lys på hallens vægge og udkig til omkringliggende grønne uderum. Ved sammenbygningen med den ene gymnastikbygning udbygges eksisterende trapperum, så der fra hallen er forbindelse til eksisterende omklædning og gymnastiksale. Under tribunerne er der depot og teknikrum. Ved trappe- og elevatorkerne er en ny omklædning, der forbinder nuværende kantineareal og den nye hal. De nye omklædningsfaciliteter kan dog undværes, da hallen kan fungere med eksisterende omklædninger.

7.50

Undervisningsbygninger. De nye undervisningslokaler får en central placering i Falkonergården, som et samlende led mellem det nye samlingssal og de eksisterende bygninger. Bygningerne har et let, transparent og gennemsigtigt udtryk med glaspartier fra gulv til loft, og kontrasterer eksisterende mere lukkede bygningsanlæg. Lodrette lameller i facaden giver en foranderlig, spændende og dynamisk

ny idrætshal og samlingslokale

facade, med større eller mindre transparens efter behovet for solafskærmning. Bygningerne har en dynamisk, fleksibel og enkel indretning med regulære undervisningslokaler, markante skillevægge hvor inventar, teknik og tavler er samlet og glaspartier mod ganglinie, så der opnås stor gennemsigtighed.

3 stænger "stables"

Hvor de nye svævende undervisningsbygninger kobler sig på de eksisterende bygninger, er toiletfaciliteter og mindre projektlokaler, så de kan bruges af både

13.11

nuværende og nye undervisningslokaler. Langs facaden i ganglinien og ved den runde trappe indarbejdes arbejdsborde, mødebar og bænke til enten ophold og snak eller projektarbejde. Den gamle sal. Den gamle sal indrettes til et nyt fleksibelt multirum, som kan benyttes som faglokale, undervisning af flere klasser, samarbejde på kryds og tværs af

15.40

årgange, men også til gruppearbejde eller selvstændigt fordybelse i et projekt. 19.99

Lokalet er tænkt som et anderledes undervisningslokale i tilknytning til biblioteket og som supplement til til de mere traditionelle klasselokaler. Rummet indrettes med et stort møbel, der kan samle eleverne rundt om et fælles bord, langs facaderne er mindre nicher med flytbare vægge til gruppearbejde.

nye undervisningbygninger

03

Falkonergårdens Gymnasium

beskrivelse

diagrammer

forslag 53211


Tilgængelighed Ved etablering af en ny bygning, hvor de eksisterende niveauer forbindes med et nyt trappe og elevatortårn vil tilgængeligheden være væsentlig bedre end idag. Uderum og hængende haver. Falkonergården vil få nogle nye fantastiske uderum. Skolegården får et nyt udseende med den forsænkede forplads ved idrætshallen i en markant farvet gummibelægning og møblering af redskaber for idræt, parkour og ophold. Blomsterhaven mellem gymnastikbygningerne er rolig, smuk og sanselig til ophold og fordybelse mellem træer, buske og blomster. På idrætshallens tag er en stor tagterrasse med grønne planter der vælter ned over hallens mur, opholdsmuligheder, mødebar, liggestole og beachvolly i et boldbur. Oven på de svævende undervisningsbygningers tag i forskellige etager er enten tagterrasse for personale og elever eller et grøn mostæppe med mindre planter.

bedre flow / tilgængelighed på skolen med et nyt centralt trappe- og elevatortårn

Bæredygtigt byggeri. Projektet har ved mindst mulig nedrivning af eksisterende byggeri et bæredygtigt udgangspunkt. forsænket skolegård

I de nye undervisningsbygninger giver store glaspartier et stort daglysniveau og mindre energi til belysning, solafskærmende skodder der kan indstilles efter

taghave

behov hindrer en overophedning og sikrer et godt indeklima. Der kan etableres forskellige energimæssige tiltag for den nye bygning som udnyttelse af solenergi med solceller på lette facadepartier eller solfangere på øverste bygning.

blomsterhave

Arkitektur, konstruktion og materialer. Det er intentionen at Falkonergårdens nye bygninger skal indpasse og kontrastere nuværende arkitektur med en enkel forståelig arkitektur og præcise materialevalg. forplads

Idrætshallen er en betonkonstruktion med teglfacade og har samme tyngde som eksisterende bygninger, den beplantes på terræn og tagflade og får med tiden en grøn karakter.

taghave

De svævende bygninger udføres i stål og glas der med et let og transparent udtryk kontrasterer øvriges bygningers tunge udtryk. Lodrette lameller i facaden evt. i en farve giver en foranderlig, spændende og dynamisk facade, med større eller mindre transparens efter behovet for solafskærmning.

grønne uderum i flere etager

04

Falkonergårdens Gymnasium

beskrivelse

diagrammer

forslag 53211


trappe til kantine

omkl bad bad omkl

teknik depot

trappe til eksisterende omklædning

07.50

depot

ny idrætshal og samlingslokale

05

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau -01

mål 1:500

forslag 53211


10.32

gymnastiksal 10.81

bogdepot forplads

wc

wc

køkken

kantine

10.32

hovedindgang 11.96

10.32

10.60

blomsterhave

cykelparkering

forhal

forsænket gård 10.60 gård 10.32 11.45 07.50 faglokaler gymnastiksal

10.81

ny idrætshal og samlingslokale parkering 11.96

06

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 00

mål 1:500

forslag 53211


billedkunst/multirum gruppe musik 13.78 klasse

klasse

klasselokaler

ombygning

13.11

ny undervisningsbygning

13.11

balkon musik 13.78

ny idrĂŚtshal og samlingslokale

07

FalkonergĂĽrdens Gymnasium

plan niveau 01

mĂĽl 1:500

forslag 53211


balkon

16.55 lærerværelse

ombygning

kontor

lærerværelse

bibliotek 15.40

tagterrasse

klasse

ny undervisningsbygning

klasse gr trappe & elevator

15.40

klasse klasse gruppe

faglokaler

15.40

ny idrætshal og samlingslokale

08

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 02

mål 1:500

forslag 53211


19.99

wc

gr gr

gruppe

klasselokaler

gruppe

klasse

ny undervisningsbygning 19.99

boldbur klasse tagterrasse

klasse

ny idrĂŚtshal og samlingslokale

klasse

09

FalkonergĂĽrdens Gymnasium

plan niveau 03

mĂĽl 1:500

forslag 53211


12

0.00

0147

0.00

0.00

2

0147

14

0.00

0147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

s Vej

0.00

Peter Graus

r Pete

Vej

Grau

25

0.00

0147

0.00

18 ekstra p-pladser langs vejen

0.00

Søn

0.00

der jylla nds

0.000.00

Allé

forplads

0.00

0.00

hovedindgang 0.00

0.00

0.00

trappe cykelparkering

rampe

blomsterhave

gård

0.00

0.00

nyt bygningskompleks ialt 2700 m2

ny sti

23

A.

n

ge

ør DJ

ej sV

n se

87 0147

0147

32 0147

22 p-pladser

0.00

30 0147

indkørsel

0.00

0.00 0.00

0.00

28 0147

0.00

21

0147

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.000.00 0.00

71 0147

0.00

69

0.00

0147

0.00

73 0147

0.00

67

0.00

0.00 0.00

0147

0.00 0.00 24

0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0147

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 65

0.00

0147

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

75

0.00

0.00

0147 19

0.00

0147

0.00 0.00 0.00

0.00

63

0.00

0147

22

10

Falkonergårdens Gymnasium 0147

tagplan

mål 1:500 0.00

0.00

0.00

forslag 53211


11

Falkonerg책rdens Gymnasium

illustration

set fra haven

forslag 53211


trappetårn

taghave

taghave taghave klasseværelse

lounge

eks. bygning

evt. omklædningsrum

idrætshal

12

Falkonergårdens Gymnasium

tværsnit

mål 1:250

forslag 53211


13

Falkonerg책rdens Gymnasium

facade mod syd

m책l 1:250

forslag 53211


14

Falkonergårdens Gymnasium

facade_snit øst

mål 1:250

forslag 53211


15

Falkonerg책rdens Gymnasium

facade_snit nord

m책l 1:250

forslag 53211


16

FalkonergĂĽrdens Gymnasium

illustration

interiør

forslag 53211


gymnastiksal

kantine toiletter

toiletter bænke

parkour streetbasket bænke

rampe forsænket gård

siddeplint

blomsterhave gård

vindfang trappe

tribune

trappe

trappe & elevator

tribune gymnastiksal

trappe

trappe samlingssal/idrætshal

klatrevæg

17

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 00

mål 1:250

forslag 53211


værksted

grupperum

klasselokaler musik

toiletter klasse

klasse

arbejdsborde

bænk

trappe & elevator

arbejdsborde

balkonlounge

musik

18

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 01

mål 1:250

forslag 53211


lærerværelse

mødebar

tagterrasse

klasse grupperum

klasse

trappe & elevator

gangbro

klasse

faglokaler

klasse

grupperum

arbejdsborde

19

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 02

mål 1:250

forslag 53211


klasselokaler

grupperum

gruppe toiletter

grupperum

gruppe

klasse

arbejdsborde

lounge

arbejdsborde

boldbur lounge mødebar bænk

klasse

arbejdsborde

liggestole

klasse

klasse

20

Falkonergårdens Gymnasium

plan niveau 03

mål 1:250

forslag 53211


studiebord balkon

nyt ovenlys trappepodie balkon

studieområde studiebord

niveau 02

bibliotek depot

skabe lounge

wc

teknisk servicepersonale

værksted

Den gamle sal Den gamle sal indrettes til et nyt fleksibelt multirum, som kan

studievejledning

benyttes som faglokale, undervisning af flere klasser, samarbejde på kryds og tværs af årgange, men også til gruppearbejde eller

arbejdsbord/mødebar billedkunst/ multirum

depot

skabe

niveau 01

depot

selvstændigt fordybelse i et projekt. Lokalet er tænkt som et anderledes undervisningslokale i tilknytning til biblioteket og som supplement til til de mere

forhal

traditionelle klasselokaler. Rummet indrettes med et stort møbel, der kan samle eleverne rundt om et fælles bord, langs facaderne er mindre nicher med flytbare vægge til gruppearbejde.

21

Falkonergårdens Gymnasium

plan af ombygning mål 1:250

forslag 53211

Forslag 57  

Forslag 57

Advertisement