Page 1

PLA D’AUTONOMIA DE CENTRE 2010


L’Escola Collserola té un projecte educatiu que evoluciona i s’adapta als nous temps, intentant expressar la voluntat de la nostra comunitat educativa. Som una escola arrelada al barri i a la ciutat, participativa en l’entorn proper dels alumnes. Pluralista, que respecta les diferents concepcions ideològiques, polítiques i religioses i estimula els valors d’una societat democràtica com la solidaritat, l’actitud de diàleg, respecte, tolerància, igualtat... Una Escola que pretén formar persones per a un món canviant, respectuoses amb els altres, amb l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedores de la cultura i llengua catalana i que en un futur siguin capaços per assumir els reptes socials.

Una escola que camina cap al futur... compromesa amb la sostenibilitat i el respecte cap la biodiversitat del nostre planeta. .

Una escola on els valors fonamentals són compartits i viscuts amb les famílies i els nostres alumnes.


QUI SOM? Un grup de professionals docents amb un encàrrec concret de l’administració i de la societat: Educar Estem en una comunitat concreta, la catalana, en un municipi i barri de característiques específiques.... També som persones que creem una xarxa humana i professional. La dimensió humana i interelacional hi té un pes rellevant.


A l’educació, un marc que s’eixampla en moltes direccions i gestiona moltes dimensions, un marc canviant com la societat del S.XXI (aspecte que a vegades ens atrapa i ens fa necessitar molts recursos de persones, materials, formació i temps per a poder seguir les exigències i el ritme innovador que representa aquesta tasca en aquest moment històric).


Les peculiaritats del context ens han imprès un carà cter acollidor, integrador i innovador. Formem un grup participatiu, sentim que tots formem part de l’escola. Incloem els agents educatius i comunitaris.


Per els nostres alumnes i les nostres famílies. Col·laborem amb elles en l’educació dels seus fills, els nostres alumnes.


Amb ganes renovades cada dia, cada curs. Amb esperit de millora. Oberts a les tendències i a la innovació. Provant models d’organització i treball en equip. Formant-nos. Col·laborant en xarxa. Sentint-nos part de l’escola i fent-ne sentir els altres implicats. Treballem en equip i en comunitats d’aprenentatge.


Comunitat educativa oberta i participativa amb les institucions de la ciutat.

Integració. Respecta les diferències. No desiguals. Igualtat d’oportunitats a la diversitat.

Ajudar a desenvolupar en la personalitat els valors entesos com universals: llibertat, justícia i solidaritat.

Democràtica. – respecte les creences religioses, polítiques i ideològiques.

Escola inclusiva amb les famílies, amb les diferències socials i amb els alumnes amb NEE.

Arrelada a la ciutat. Desenvolupament del sentiment de pertinença a una comunitat amb uns vincles amb les persones que ajuden a comportar-se d’una manera més solidària i a sentir-se segur.

Educació en el respecte que construeix normes de convivència que ajuden a exercitar una vida escolar i col·lectiva saludable.


L’alegria.

La relació positiva. minimitzar diferencies i positivar els punts de trobada

La col·laboració, l’entesa i el respecte als acords del grup.

El valor de la reconciliació. Treballem per la pau , construcció.

L’ajuda , la integritat emocional, la valoració positiva...

Treball en xarxa amb les Institucions del barri- Ciutat.

Comunitat educativa oberta i participativa amb les institucions de la ciutat.

Acollidora (nous alumnes - pla tutor-, nous mestres...)

Formació integral: emocional, educativa, humana, pensament, intel·ligències múltiples.

Sostenibles : respectuosos amb el medi, respecte de l’entorn natural.


Que puc aportar, que puc oferir, que puc canviar... 

Escola alegra on les relacions personals són importants, on es valorin positivament totes les persones i aportacions.

Una escola que impulsi la construcció de la persona de l’alumne en les dimensions humana – afectiva, emocional-, social i cultural –coneixements i desenvolupament cognitiu-.

Una escola que treballi per ajudar els alumnes a desenvolupar la seva vinculació i implicació amb l’entorn – que ara va més enllà de la comunitat local i té dimensions planetàries, incloent-les totes-.

Hem de tenir presents que som models i com a tals hem de treballar-nos, desenvolupar-nos i enriquir-nos nosaltres mateixos com a persones i ciutadans –dimensions de creixement personal, de vinculació social i ecològica, valors i actituds, flexibilitat...

Una escola que gaudeix del present, del dia a dia, que mira la riquesa i el potencial de cada situació.

Cuidem la dimensió humana dels professionals. Si cal ens formem, si cal creem zones de caliu, estimulem els RRHH.... Sabem què vol cadascú, què pot i vol fer, col·laborem en potenciar-nos mútuament.

Assumim i acollim el canvi i la diversitat com quelcom inherent a la vida, i per tant, a la nostra tasca.


 L’ARBRE

DELS SOMNIS


Somnis... desitjos ... VISIÓ de futur.... Què somio, què desitjo pels propers anys per la meva escola... El Somnis ha de ser positiu (Cal redactar-lo en positiu) El somni ha de ser ecològic (ha de ser bo per mi i bo pels altres) El somni ha de ser possible (realitzable ) Àmbit Pedagògic: Mirada de Treball en equip: l’ensenyament – aprenentatge Treball en xarxa competencial Clima – emocional Millora dels resultats educatius Cohesió social

Organització centre, cicles, departaments, comissions... Recursos humans, materials,gestió del temps, gestió i planificació, integració de les incidències diàries...

Difusió externa: Col·laboració projectes, participació fòrums, jornades, exposicions, webs d’institucions pedagògiques... Publicitat en els mitjans


VISIÓ. EL SOMNI. COM ÉS L’ESCOLA EN LA QUE VULL ESTAR ELS PROPERS ANYS? COM ÉS L’ESCOLA QUE VULL AJUDAR A CONSTRUIR ELS PROPERS ANYS?

Preguntes implícites que ajuden a definir la visió: Què volem ser en el futur?, A què ens dedicarem? En què ens diferenciarem? Per què i per a qui treballarem? Com ho farem? Quins valors respectarem? COM ES REDACTA: •Redacció en positiu. Exemple vàlid: Una escola que dediqui temps a ... Exemple no vàlid: Una escola que no dediqui tant de temps a... •Que sigui possible, realizable. Exemple no vàlid: Que anem tota l’escola a fer la setmana blanca a la neu. •Que les seves conseqüències no siguin perjudicials per a ningú. Exemple no vàlid: Que els alumnes amb nee vagin a un centre d’EE. •Contextualitzat: per la nostra escola, no per a l’educació en general. •Coresponsable: que l’aconseguirem entre tota la comunitat educativa.

IMPORTANT: Un somni / una visió per a cada fulla.


Molts dels que hem escrit ja els estem fent? Els estem iniciant? Els volem millorar? O els volem desenvolupar d’una altre manera...? Són nous? Volem crear-ne de nous?


Com ajudo col·laboro... Per aconseguir aquests somnis Com contagio als meus companys per millorar en aquest procés Hi crec en aquest projecte? Tinc il·lusió, confiança, esperança...per engegar aquest camí...


PLA D'AUTONOMIA DE CENTRE  

ESCOLA COLLSEROLA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you