Page 1

ESCOLA COLLSEROLA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. ESCOLA DE REFERÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES DOCENTS. L’escola Collserola. Un projecte educatiu que creix, evoluciona i s’adapta als nous temps. Fa quatre anys varem iniciar un camí de col·laboració amb Serveis Educatius del Vallès Occidental per treballar i desenvolupar les competències bàsiques dins del programa de currículum a l'aula.

Cal que remarquem, la bona feina realitzada per les nostres famílies col·laboradores en uns anys de canvis socials i arribada de famílies d'altres cultures. La nostra escola com a comunitat educativa va ser un exemple de responsabilitat social i d'acollida a les noves famílies, facilitant l’equitat educativa i creant espais per a la pertinença i vinculació a la nostra comunitat.

Educació per competències: del currículum a l'aula. A través de la nostra inspectora d'aquell moment, Roser Canals, vam entrar a col·laborar en el seminari del treball per competències de primària que organitzava la inspecció educativa amb la col·laboració d'altres centres pioners del Vallès Occidental. L’ESCOLA COLLSEROLA VA SER EL PRIMER CENTRE DE PRIMÀRIA DE SANT CUGAT QUE VA PARTICIPAR COM A PONENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA A LA JORNADA SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES - 20 DE MAIG DE 2010 http://xtec.cat/dtvallesocc/documents/co mpetencies0910/documents/Collserola.pdf

Els dos primers anys a les escoles membres del seminari ens vam encomanar desenvolupar una competència. Al nostre equip se'ns va demanar treballar sobre la competència social i ciutadana com exemple d’una bona trajectòria de centre que treballava els valors i la cohesió social.

AQUEST ANY 2012, L’ESCOLA COLLSEROLA HA PARTICIPAT PRESENTANT DUES PONÈNCIES EN LES JORNADES SOBRE "AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES" ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/ 0BwKupZENGrZgWlR3b2gxSHF3VDg/edit#

PARTICIPACIÓ EN EL SEMINARI DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ EN EL CENTRES ESCOLARS AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA, ELS SERVEIS EDUCATIUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL I l’ICE DE L’UAB.

En el període 2010-2012 l’escola va continuar treballant amb el Departament d’Ensenyament dins el seminari de competències del Vallès Occidental Aquesta vegada el tema a desenvolupar va ser l’avaluació per competències. Al llarg d’aquests dos anys hem col·laborat i participat en diferents tasques de treball externes i internes analitzant, contrastant noves concepcions sobre l’avaluació. Nosaltres hem creat un grup impulsor en el nostre centre on hem anat desenvolupant l’avaluació per aprendre i hem introduït diferents instruments d’autoavaluació i autoregulació. En aquestes jornades parlem de l’avaluació com un procés per aprendre. El títol de la nostra experiència en les jornades d’avaluació per competències ha estat: “Reflexionem sobre el què i el com aprenem: avaluem el procés d’aprenentatge”. Les Jornades han estat realitzades al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de Terrassa i també a l’ Auditori Municipal de Montcada i Reixac de Montcada i Reixac.

Pla de Formació de Centre. PAC. Pla d‘Autonomia de Centre 2010 -2014 Estructura interna de mestres mentors i experts que acompanyen i fan formació.

Xarxa de responsabilitats compartides. Grup impulsor Claustres & cicles pedagògics ESCOLA COLLSEROLA SANT CUGAT DEL VALLÈS

Hem participat i treballat des de fa quatre anys en el seminari de l’avaluació de la formació format per els SERVEIS EDUCATIUS-CRP i la INSPECCIÓ EDUCATIVA del Vallès Occidental coordinat per d’Institut de Ciències s de l’Educació DE L’UAB. La nostra aportació al grup durant aquests anys ha culminat amb la presentació sobre del nostre model d’organització educativa per a la a transferència i sostenibilitat de la formació en el centre educatiu . En aquesta presentació també varem tenir la col·laboració i el suport de l’Aurora Vallejo directora del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Cugat del Vallès .


L’ESCOLA COLLSEROLA PARTICIPA COM A CENTRE DE REFERÈNCIA EN EL PLA D’IMPULS DE LA LECTURA DE LA GENERALITAT

El passat mes de desembre, la Generalitat de Catalunya va presentar el Pla d’Impuls de la Lectura, un projecte que parteix del Pla de Govern 2011-2014 i que es fixa com a repte de país la millora de l’educació potenciant la lectura en els alumnes al llarg de tota l’escolaritat. A Sant Cugat, l’Escola Collserola ha estat escollida pel Departament d’Ensenyament per a ser Centre de Referència del Pla d’Impuls de la Lectura a la nostra població. Per aquesta raó, ja s’ha organitzat un grup de treball amb personal del centre, que rebrà formació, assessorament i portarà a terme una pràctica d’impuls de la lectura amb els alumnes de la pròpia escola. S’espera que els propers anys, el Pla d’impuls de la Lectura es vagi implementant fins arribar al màxim nombre de centres de primària i de secundària de tot Catalunya.

VALORACIÓ DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS. Som un equip humà que treballa i es forma per la millora de la qualitat de l’ensenyament, tenint cura de les relacions amb els nostres alumnes,

incloent i explicitant la transverssalitat de les dimensions personal i social de les persones que eduquem. Al llarg d’aquests anys, l’equip de mestres de la nostra escola, hem treballat en equip i hem participat en diferents formacions i assessoraments de centre, en el grup impulsor del Pla d’Autonomia de Centre, també en el grup impulsor pedagògic de competències, compartim coneixements i experiències docents que ens retroalimenten i ens donen coherència al nostre projecte educatiu de centre. Externament també hem participat en seminaris i grups de treball pedagògics.. Tenim col·laboradors i formadors a l’ICE i al Departament ... SOM UN EQUIP HUMÀ, AMB VOLUNTAT D’APRENDRE CADA DIA I AMB LA CONVICCIÓ QUE ENS CAL COMPARTIR EL NOSTRE CONEIXEMENT I FER DIFUSIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES DOCENTS QUE ES FAN A L’ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT.

“Som escola de referència de bones pràctiques docents.”

Profile for Escola Collserola

Escola de referencia1  

Escola de referencia1  

Profile for a8041234
Advertisement