Page 1

2e jaargang • nummer 2

Een heus magazine over oude oude wijsheden wijsheden n ieuwe iinzichten nzichten nieuwe N A J A A R 2014 lleven even m et ddee n atuur – een uitgave van A3 boeken met natuur

INTE R V I EW

Vraag je Neters wat te doen DE VR A A G

Wat is jouw levensmotto? T H EMA

HET BELANG VAN

ACCEPTEREN I N TE R VI E W

Bewustzijn brengt je dichter bij je ziel N I E U W : SOULCOLLAGE ® , WERKEN MET JE EIGEN ZIELENKAARTEN – SEENA B. FROST DIONYSOS, DE VEGETATIEGOD – JOKE EN KO LANKESTER MAYA WIJSHEID VOOR JE LEVENSREIS, HET LEVENSPADENBOEK EN HET LOGBOEK – ELVIRA VAN RIJN DE MAAN, 66 MYSTIEKE KAARTEN VOOR BEWUSTWORDING PETRA STAM Heus 04-2014 1

31-07-14 19:27

HEUS jaargang 2 nummer 2  

HEUS 4, een heus magazine over oude wijsheden, nieuwe inzichten en leven met de natuur. Een uitgave van A3 boeken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you