Page 1

A3 Architecten.nl

www.

REFERENTIEPROJECTEN interieur februari 2014


Inhoud Profielschets | A3 Architecten Referentieprojecten | Interieur “Herinrichten aula VMBO Slinge” te Rotterdam “Frontoffice WBS” te Wassenaar “Herinrichten entree OCLC” te Leiden “Capri, Bronovo” te Den Haag “'t Weegje” te 's Gravendeel Raadhuis” te Aalsmeer “Frontoffice” te Nieuwkoop “Frontoffice WSN” te Nieuwkoop “MFA” te Zwijndrecht

A 3 Ar ch itec ten

Maa skad e 171d Pos tbu s 24 32 5 30 07 DH Rot ter da m tel : 01 0 - 41 1 36 30 ww w.a3 ar ch itec ten .nl

- LMC VMBO Zuid“ - Wassenaarsche Bouw Stichting - OCLC Leiden - Capri hartrevalidatie - HW Wonen - Gemeente Aalsmeer - Gemeente Nieuwkoop - Woningstichting Nieuwkoop - Trivire


A3 Architecten |

profielschets


Profielschets

W. van As Architect AVB/BNA

A 3 Architecten, maatschap voor stedenbouw, architectuur en bouwtechniek, is een architectenbureau waarvan de leiding berust bij de drie eigenaren Wim van As, Martijn Graafmans en Arno van Wezel, ondersteund door een secretariaat, een stedenbouwkundige, architecten en bouwkundigen.

woningcorporaties en beleggers, maar ook transformaties met functiewijziging. In 2012 werd het ontwerp voor De Toekomst in Vlaardingen genomineerd voor de Gulden Feniks, de Nationale Renovatieprijs. Bij dergelijke opgaven vormt de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

Het bureau is opgericht in 1988 en gevestigd aan de Maaskade 171d op het Noordereiland te Rotterdam.

A 3 Architecten is een bureau wat zoekt naar oplossingen. Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek, de duurzaamheid en de financiĂŤle kant te benaderen, realiseren we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde ook hebben bewezen.

Het bureau is actief op alle niveaus van het bouwen. Een team van architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een breed scala aan projecten. ir. M.M. Graafmans Stedenbouwkundige, Architect BNA/BNSP

Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in de sociale en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, winkelcentra, sociaalculturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting. Ook in het bestaande vastgoed heeft het bureau heeft een ruime ervaring. Renovaties, grootonderhoud aan bestaand bezit van

ir. A.B.J van Wezel Architect b.i./BNA

A 3 Architecten is een bureau wat zoekt naar oplossingen. Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek en de financiĂŤle kant te benaderen, realiseren we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde ook hebben bewezen.


Visie I n de 25 jaar dat het bureau bestaat is er in de architectuur en de techniek, maar ook in de maatschappij veel veranderd. Binnen deze veranderingen blijven de kernwaarden van het bureau een constante, ze komen in al onze ontwerpen naar voren, en vormen de basis van elk nieuw ontwerp:

Vakmanschap en techniek als basis van uitvoerbare projecten

Ontwerpen gericht op de dialoog

Ontwerpen vanuit een sociaal hart

Vakmanschap vormt de basis. Deze komt voort uit de kennis van techniek, maar vooral ook uit ervaring. Deze ervaring wordt opgedaan in een sterke betrokkenheid bij het totale bouwproces. Ook houdt het bureau nauw contact met het onderwijs, en biedt het ruimte aan stagiairs en jonge architecten. Hierdoor ontstaat een brede basis van kennis en ervaring.

Alle ontwerpen dienen een verhaal aan te gaan met hun omgeving. Elk ontwerp verteld op deze manier zijn eigen verhaal, maar is tegelijk verbonden met de context. Dit kan een dialoog oud-nieuw zijn, een dialoog openbaar-privĂŠ of bij voorbeeld individu-maatschappij. Maar ook in het proces staat de dialoog centraal. Altijd wordt gezocht naar een optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit, of bijvoorbeeld naar een dialoog tussen de verschillende belangen van opdrachtgever, gemeente en gebruiker.

Ontwerpen beginnen bij een sterk bewustzijn van de context. Dit is natuurlijk de ruimtelijke context, staat het gebouw binnenstedelijk of in het landschap, maar het betreft hier ook de sociale context. Voor wie bouwen we, en hoe kan een ingreep de sociale samenhang binnen een wijk versterken. Ook duurzaamheid, de impact van bebouwing op leefomgeving en maatschappij is een belangrijk aspect binnen ons ontwerp. Deze duurzaamheid zit zowel op het niveau van flexibel en aanpasbaar ontwerpen tot materiaal- en energiegebruik.

PROFIELSCHETS EN VISIE


A3 Architecten |

referentieprojecten


AULA VMBO SLINGE Interieuropgave te Rotterdam A3 Architecten / LMC VMBO Zuid Programma: herinrichting van de aula en kantine Flexibiliteit is een belangrijk aspect bij de uitwerking van het voorstel. In de aula is een tribune bedacht die divers gebruik mogelijk maakt. Onder het hoogste gedeelte van de tribune ontstaat een permanente ruimte die met kluisjes ingevuld kan worden. De ruimte die hierdoor vrijkomt, kan worden gebruikt voor een nieuwe uitgiftebalie en kantine met tafels. Door het verplaatsen van deze 'kantinefunctie', wordt een deel van het geluid in de aula voorkomen. Daarnaast worden bestaande wand- en vloerafwerkingen vervangen door meer geluidsabsorberende materialen. Binnen onze visie is het van belang dat de ruimte van de aula als een geheel ervaren wordt. Bij het creĂŤren van een 'prikkelarme omgeving die aansluit op de belevingswereld van de leerling' is gekozen voor het toepassen van warme houttinten afgewisseld met heldere kleuraccenten. Hierdoor ontstaat een uniform en herkenbaar beeld voor de totale ruimte. boven: oude toestand onder: schetsontwerp


boven: doorsnede links: plattegrond

de zitelementen vormen samen een podium

INTERIEUROPGAVE ROTTERDAM

HERINRICHTING AULA VMBO


FRONTOFFICE WBS Interieuropgave te Wassenaar A3 Architecten / Wassenaarsche Bouw Stichting Programma: inrichting frontoffice

Frontoffice Wassenaarsche Bouw Stichting te Wassenaar

Plattegrond frontoffice Wassenaarsche Bouw Stichting te Wassenaar


INTERIEUROPGAVE WASSENAAR

FRONTOFFICE WBS


HERINRICHTING KANTOOR OCLC Interieuropgave te Leiden A3 Architecten / OCLC Leiden

Programma: De opgave was het ontwerpen van de een nieuwe representatieve entree en een herindeling van de kantoren volgens het nieuwe werken. oude toestand nieuwe toestand

de grote congreszaal verspringende plafonddelen in de grote zaal de foyer


herinrichting van de kantoren

1e verdieping

begane grond

INTERIEUROPGAVE LEIDEN

HERINRICHTING KANTOOR OCLC


CAPRI, BRONOVO Interieuropgave te Den Haag A3 Architecten / Capri hartrevalidatie Hubertusduin is de nieuwste uitbreiding van het Bronovoziekenhuis in Den Haag. In deze uitbreiding is een vestiging van Capri Hart Revalidatie gevestigd. Capri revalideert patiënten na een hartfalen of operatie door middel van diverse cursussen en fysieke trainingen. Door A3 Architecten is het interieur voor deze vestiging ontworpen. Wachtruimtes, spreekkamers, “fiets-“ kamer, en administratieruimtes. Frisse kleuren, moderne vormgeving en verwijzing naar het actieve leven waren bepalend voor keuzes van kleuren en materialen.

interieur van de wachtruimte

het meubilair


frisse kleuren in de spreekkamers

vergaderplek in de directiekamer

plattegrond

de instructieruimte

INTERIEUROPGAVE DEN HAAG

CAPRI BRONOVO


‘T WEEGJE Weegje te ‘s Gravendeel A3 Architecten / HW Wonen Tijdens de studie naar nieuwe mogelijkheden voor ‘t Weegje te ‘s-Gravendeel zijn de volgende aandachtspunten naar voor gekomen: - De benadering van de horecagelegenheid op de hoek van t’ Weegje. - De ruimtelijke invulling van de begane grond/ 1e verdieping. - De herinvulling ruimte van de Rabobank locatie met de bibliotheek, programma circa 150 m2. - In de hal, nabij de entree en naast de ingang van de horecagelegenheid, een plek inrichten voor de bibliotheek t.b.v. educatie/leeshoek/dropbox voor uitgeleende boeken. - Een mogelijke plek/balie voor de zorginstelling Zorgwaard in de hal, nabij de entree. - Het ombouwen van de huidige lift (rolstoelgeschikte lift) naar een brancardlift. - In deze ruimte opnemen een plek voor de cultuurhistorische vereniging, met mogelijkheden voor vitrines als afscheiding tussen deze ruimte en de hal. - Huidige plek van de biljartclub naar boven in leegstaande (technische) ruimte. - Oude plek biljartvereniging onderzoeken op mogelijkheden voor 2 huisartsen praktijken. - Ook kan gedacht worden aan ruimte voor bijvoorbeeld een bloemist/kiosk met lectuur e.d. - Aankleding en inrichting hal en verdieping, met speciale aandacht voor de (ruimtelijke) verbinding van de begane grond naar de verdieping. Daarnaast zou de hal geschikt moeten zijn om thema-avonden te organiseren.

CONCEPT

IMPRESSIE | begane grond

huisartsenpraktijken

zithoek

restaurant

entree centrale hal

toilet

trap lift

bibliotheek

zorginstelling

tandarts 1e verdieping

FOTO | bestaande situatie

ORGANISATIE

IMPRESSIE | begane grond


PLATTEGROND | begane grond

IMPRESSIE | begane eerste verdieping grond

PLATTEGROND | eerste verdieping

IMPRESSIE | begane eerste verdieping grond

INTERIEUR ‘s GRAVENDEEL

‘T WEEGJE


RAADHUIS Interieuropgave te Aalsmeer A3 Architecten / Gemeente Aalsmeer Programma: vernieuwen centrale hal nieuwe balies nieuw interieur raadszaal

De Gemeente Aalsmeer wilde voor haar gemeentehuis een nieuwe informatiebalie en een nieuwe indeling voor de raadszaal. De raadszaal is open, modern en licht geworden met een gestileerd uiterlijk. Ook de informatiebalie heeft een moderne uitstraling gekregen.


INTERIEUROPGAVE AALSMEER

RAADHUIS


FRONTOFFICE Interieuropgave te Nieuwkoop A3 Architecten / Gemeente Nieuwkoop Programma: vernieuwen van de entree en centrale hal nieuwe balies vernieuwen van de gevel

De centrale balie voor het Frontoffice in Nieuwkoop in het voormalig bankgebouw van de Rabobank moest klantgericht, open en overzichtelijk worden. Dit viel goed te combineren met de wens van een modern uiterlijk en het heldere kleurgebruik.

oude toestand


INTERIEUROPGAVE NIEUWKOOP

FRONTOFFICE


FRONTOFFICE WSN Interieuropgave te Nieuwkoop A3 Architecten / Woningstichting Nieuwkoop Programma: frontoffice implanteren in bestaande centrale balieruimte van de gemeente Nieuwkoop

In een luwe hoek van de balieruimte van de gemeente Nieuwkoop is een gebied opgevuld met balies, opvallend in kleur en vorm. Op een relatief klein oppervlak is een compacte en functionele oplossing gecreĂŤerd.

impressies van de nieuwe balies


de nieuwe balies

INTERIEUROPGAVE NIEUWKOOP

FRONTOFFICE WSN


MFA Zwijndrecht A3 Architecten / Trivire

IMPRESSIE | Karel Doormanlaan, voorgevel, noordgevel

IMPRESSIE | Perkstraat, zuidgevel, entree vanuit de buurt

PROGRAMMA

IMPRESSIE | Perkstraat, zuidgevel, entree vanuit de buurt


ZWIJNDRECHT

MFA


A 3 Ar ch itec ten

Maa skad e 171d Pos tbu s 24 32 5 30 07 DH Rot ter da m tel : 01 0 - 41 1 36 30 ww w.a3 ar ch itec ten .nl

referentieprojecten interieur A3 Architecten | februari 2014

A3 Architecten - Interieuropgaven  

profielschets van A3 Architecten en voorbeelden van diverse interieuropgaven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you