K-DIUS 01

Page 1

Associaci贸 AMIC Mollerussa i Cultura

K-DIUS

1 rvd & cultura

gener 2014

A2micmollerussa.wordpress.com infoa2mic@gmail.com


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

03

Benvinguda

Editorial

04 Projectes President Esteve Aymerich Balagueró Vicepresident 1r Joaquim Fabrés Barberà Vicepresident 2n Ramon Solé Josa Secretaria Montse Serret Palau Tresorera Marta Simó Anglés Vocals Cèlia Torres Pubill Josep Ramon Pons Mitjana Manel Bernat Arnau Maria Luz Cervera Iglesias Marina Dalmau Bartolo Neus Puig Brufau Edició Revista Digital (Semestral) Associació AMIC Mollerussa i Cultura Coordinació: Cèlia Torres Joaquim Fabrés Ramon Solé

Memòria Oral

05 Projectes

Segueix-nos:

parlem d’un d’aquests simbolismes que ara s’utilitzen en les noves tecnologies, vol esdevenir un punt de trobada, un lloc on poder reflexionar i reflectir el que passa al nostre voltant.

Identificació del Patrimoni

06-07 1a Mostra d’Entitats de Mollerussa

08 A Mollerussa Jornades Europees de Patrimoni

09 Al país Tricentenari. Érem. Som. Serem

Aquesta barreja entre el món digital i l’analògic, entre l’espai real i el virtual, entre l’antic i el modern; això és el que vol ser

K-DIUS; DIUS un

mitjà, un espai d’expressió amb una clara voluntat per il·lustrar i posar en coneixement de tothom el que considerem rellevant de la cultura i de la nostra ciutat. I no voldríem que fos un espai tancat, volem que sigui obert, obert a tot allò que vosaltres cregueu que pugui ser d’interès publicar i compartir.

10 Al món Umeå

Associació Amic Mollerussa i Cultura Av. Canal s/n Edifici Sant Jordi 2a planta a2micmollerussa.wordpress.com infoa2mic@gmail.com comunicacioa2mic@gmail.com

K-DIUS, DIUS tot i que pot semblar que

Capital europea de la cultura 2014

11 Parlem de… Lola Simó, amiga i companya

“Què dius?, què m’expliques?,..” són expressions que utilitzem habitualment quan ens trobem o saludem, són expressions d’aquí, del nostre territori, paraules que ens apropen i ens conviden a compartir fets, idees, experiències i sentiments, i això és el que volem fer amb vosaltres des d’A2mic.

Recomanem La dona a 10000 de Hallgrimur Helgason

12 Premsa

13

Us agraeixo la vostra confiança, tot donant-vos la benvinguda aquesta nova revista digital que us agradi.

K-DIUS. DIUS Espero

Moltes gràcies.

Ser soci/ sòcia d’A2mic

14

Associa’t

Associació AMIC Mollerussa i Cultura Esteve Aymerich. President

Última Hora

02


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

editorial

“Volem sumar inquietuds i voluntats culturals” Des de l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura, encetem una nova revista digital que vol ser una eina de comunicació que serveixi per compartir amb la ciutadania de Mollerussa totes les actuacions i/o activitats culturals desenvolupades des de la nostra associació a la nostra ciutat, però també sense excloure la cultura en general i la del nostre país en particular. Volem que aquest mitjà serveixi també per fomentar l’accés i la participació de totes aquelles persones, entitats i associacions que ho vulguin, per poder compartir i treballar les dife-

rents formes de representacions culturals que esdevinguin al nostre entorn, i principalment a Mollerussa. Donar-les a conèixer i potenciar-les per al gaudi de tothom. Inicialment els àmbits que ens interessen es relacionen en el camp artístic, el social i patrimonial lligat amb el pensament, les tradicions, la història i l’arquitectura de la nostra ciutat. També l’àmbit científic i tecnològic és d’interès per la nostra associació. Associació AMIC Mollerussa i Cultura

A2mic Qui som? A2mic vol ser una associació transversal i contribuir a la projecció i promoció de la ciutat

L’Associació AMIC Mollerussa i Cultura es defineix com a plural, respectuosa, solidaria, i col·laboradora amb les iniciatives ja existents a la ciutat. L’objectiu principal de la nostra associació és , en primer lloc, el de potenciar la ciutat de Mollerussa i diferents àmbits de la cultura en general. Volem que la nostra ciutat sigui reconeguda com a ciutat promotora i receptora d’activitats i esdeveniments. Amb aquest objectiu caldrà fomentar l’accés i la participació de tothom per cercar les diferents formes de representacions culturals Per aconseguir aquestes finalitats està prevista la realització de diverses activitats com poden ser:

1. Organitzar, promoure i desenvolupar esdeveniments i activitats. 2. Col·laborar amb altres associacions i organitzacions, en especial amb les de Mollerussa, en el desenvolupament de diverses actuacions.

Associació AMIC Mollerussa i Cultura

Acte de presentació de l’associació el passat 1 de març de 2013 al Teatre l’Amistat de Mollerussa.

03


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

projectes

“Memòria Oral”

Presentació de la “Memòria Oral” a la gent gran de Mollerussa

El passat dijous 27 de juny, l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura va reunir a més de 40 persones grans de la nostra ciutat per tal de presentar-loshi i fer-los partícips del projecte de Recuperació de la Memòria Oral de Mollerussa en un acte que va tenir lloc a les 6 de la tarda en la Sala Polivalent de l’Amistat. L’objectiu d’aquesta nova iniciativa d’A2mic és el de recollir les experiències de la gent que ha viscut a Mollerussa per ampliar i conèixer millor la història de la nostra ciutat. La intenció de l’associació és enregistrar en format audiovisual, totes aquestes experiències explicades en primera persona per la mateixa gent gran, veritables protagonistes del projecte, i un cop editat, lliurar-lo a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, per a la seva catalogació i estudi i com a eina de consulta per a generacions venidores. La

comissió encarregada del projecte va proposar als assistents a la trobada, d’organitzar petits grups de treball en què cadascun desenvolupi un tema concret, com per exemple: oci, cultura, esports, comerç, indústria, ensenyament, costums, etc. Tots els presents van manifestar la seva intenció de participar en el projecte i de col•laborar perquè aquesta nova iniciativa d’A2mic pugui ser una realitat. Un cop finalitzada l’explicació del projectes, l’AMIC Mollerussa i Cultura va convidar als assistents a un petit berenar, on de forma molt distesa, ja es van organitzar els primers grups de treball. A2mic agraeix a l’Ajuntament de Mollerussa la cessió de l’espai i del personal tècnic del teatre per poder dur a terme aquesta primera trobada amb la gent gran de la nostra ciutat.

04


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

projectes

“Identificació del Patrimoni” Nou projecte que pretén identificar i reconèixer el patrimoni cultural de Mollerussa. Per dur a terme aquesta iniciativa s’ha constituït una comissió organitzadora formada en principi per membres de l’associació, però que resta oberta a col·laboracions tant d’altres institucions o associacions relacionades amb el patrimoni, com a historiadors locals que hi vulguin participar. Sota el lema “Parlem de Patrimoni” es vol identificar les diferents tipologies per realitzar l’estudi i la recerca de diferents elements com pot ser, el patrimoni perdut, l’arquitectònic religiós i civil, el museístic, el patrimoni natural o l’immaterial o vernacle. Una de les primeres actuacions de la comissió va ser la visita, el passat 23 de maig, a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i gràcies al guiatge i acollida del seu arxiver, Josep M. Cabau, van poder conèixer de primera mà tota la documentació i el fons documental que es pot trobar en aquestes dependències sobre la ciutat de Mollerussa. Actualment s’està treballant en l’estudi d’alguns elements referits al patrimoni perdut com la Casa Forta, al patrimoni religiós com la Capella de Sant Isidori, al patrimoni civil com Cal Bosch, i al patrimoni immaterial com La Fira de Sant Josep o les cançons tradicionals de la nostra localitat.

Museu de Vestits de Paper

Ajuntament de Mollerussa

Casa Canal i ECCU

Església de Sant Jaume 05


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

1 a M o s t ra d ’ E n t i t a t s d e M o l l e r u s s a La 1a Mostra d’Entitats de Mollerussa tanca la seva primera edició amb excel·lents resultats tant de participació com de públic visitant. La 1a Mostra d’Entitats de Mollerussa, que va tenir lloc el passat dissabte 28 de setembre va reunir a 44 associacions de la ciutat i a un nombrós públic que va participar al llarg de la jornada de les 20 activitats programades. L’objectiu principal de la Mostra era el de donar a conèixer a tota la ciutadania l’important teixit associatiu de la ciutat i les activitats que les entitats porten a terme al llarg de l’any. Les associacions presents en aquest esdeveniment, representen a tots els àmbits associatius; cultural, esportiu, social, educatiu, temps de lleure, humanitari i solidari. La Plaça Manuel Bertrand es va convertir en l’aparador de les 44 associacions participants. En aquest indret, els visitants van poder informar-se de les finalitats i activitats de cadascuna de les entitats presents a la Mostra. Les places de l’Ajuntament i Major, van ser el centre neuràlgic de les activitats programades al llarg de la jornada. Jocs per a infants i adults, mostra de cultura popular catalana, partides d’escacs, sardanes, country, mostra de puntaires i tallers d’iniciació al ganxet,entre d’altres, van conformar la part lúdica i festiva de la Mostra. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, va ressaltar el fet que era una iniciativa de la gent de Mollerussa per a la gent de Mollerussa. Una activitat que demostra la força del teixit associatiu de la ciutat i que va valorar de forma molt positiva la participació de les associacions i la resposta del públic visitant. Per la seva banda, Esteve Aymerich, president de l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura, promotora i organitzadora de la Mostra, va remarcar la necessitat de col·laboració entre les entitats, alhora que proposava la creació d’una “Taula d’Entitats” per poder realitzar de forma conjunta projectes i activitats. Aymerich també va agrair a totes les associacions l’esforç realitzat i el suport rebut en tot moment perquè la Mostra al final fos una realitat i un èxit. L’organització de la Mostra va comptar amb el suport d’una comissió tècnica formada per representants de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, Casal Popular l’Arreu, Mollerussa Comercial, Creu Roja, Assemblea Nacional Catalana, l’Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida, i la regidoria de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Mollerussa 06


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

I m a t g e s d e l a 1 a M o s t ra d ’ E n t i t a t s d e M o l l e r u s s a

J o r n a d e s T è c n i q u e s p r è v i e s a l a 1 a M o s t ra d ’ E n t i t a t s La Comunicació com a eix central de la primera jornada tècnica en la prèvia de la Mostra d’Entitats de Mollerussa. En la primera de les jornades tècniques programades com activitats prèvies a la 1a Mostra d’Entitats de Mollerussa, els professionals locals del sector: Joan Gómez del diari Segre, Josep Anton Pérez de Territoris.cat i Miquel Bresolí de Vilaweb, moderats per Lluïsa Solé, han explicat davant de 35 representats de diferents associacions de la ciutat, quin és el camí més adequat per part de les entitats per fer arribar als mitjans de comunicació les seves activitats per tal de fer difusió de les mateixes. El 27 de setembre va tenir lloc a les 9 del vespre i a la Sala d’Actes del Centre Cultural de Mollerussa, organitzada pel Casal l’Arreu la taula rodona “Reptes i oportunitats de l’associacionisme i moviments socials avui”. 07


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

a Mollerussa

“Jornades Europees del Patrimoni” Xavier Romà premi a la millor fotografia del concurs Wiki Takes Mollerussa 2013. Xavier Romà ha estat el guanyador del premi a la millor fotografia de la marató fotogràfica Wiki Takes Mollerussa del passat 21 de setembre emmarcada en els actes de les Jornades Europees del Patrimoni i el concurs Wiki Loves Monuments. La Marató fotogràfica va ser organitzada pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” i l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura (A2mic) i el suport d’Amical Wikimedia i comptà amb la participació d’una trentena de aficionats a la fotografia. En l’acte de lliurament de premis, Ester Solé, responsable de la marató, va destacar l’important nombre de fotografies a concurs, un total de 1.026, convertint Mollerussa en la ciutat de Catalunya amb més imatges presentades a concurs després de Barcelona. El jurat estava format per Àlex Culleré en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, Ramón Solé d’A2mic, Miquel Bresolí de Vilaweb, Josep Anton Pérez de Territoris.cat, Joan Gómez del diari Segre i Jordi Soldevila del Centre de Recerques “Mascançà”. Xavier Romà, premi a la millor fotografia, va ser obsequiat amb un “Bateig de Vol” per gentilesa de l’Escola de Vol La Serra de Mollerussa i Anton Tehas , accèssit del concurs, amb un bolígraf de disseny de Llibreria Dalmases i una ampolla de vi Oda del celler Castell del Remei. També van ser premiats els participants amb un exemplar de la “Història Gràfica de Mollerussa”, “Els Vestits de Paper, 40 anys d’història” i una entrada al Museu de Vestits de Paper. Les fotografies, tant les guanyadores com les presentades a concurs, es poden visualitzar a la pàgina Wikimedia Commons.

A2mic colabora en la Wiki Takes

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc el dijous 17 d’octubre a les 8 del vespre al vestíbul del Teatre l’Amistat de Mollerussa amb la presència del regidor de cultura, Jordi Pérez, representants de les associacions organitzadores, participants en el concurs i públic que va voler ser present en aquest lliurament de premis. Tots els països consideren que el patrimoni representa la seva cultura i la seva història d’una forma privilegiada. Tant és així, que sovint aquest patrimoni és un símbol de la identitat dels pobles. El patrimoni expressa, en qualsevol cas, la riquesa cultural col·lectiva i comuna, i és un factor de coneixença mútua i d’entesa entre les nacions. Aquest certamen ens ho ha deixat palès.

Xavier Romà, premi Wiki Takes 08


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

al país

“Tricentenari. Érem. Som. Serem” La commemoració del Tricentenari es desenvoluparà al voltant de tres grans objectius: 1. Retrobar la nostra identitat, explicant el que ÉREM, allò que ens definia com a poble amb institucions pròpies i un model social i polític particular i que vam perdre fa tres-cents anys. La recuperació de la nostra història implica la voluntat de fer conèixer i difondre arreu la memòria d’uns fets que ens han marcat com a país. La reflexió i el debat sobre els encerts i els errors del nostre passat ens han d’ajudar a definir què és el que volem seguir sent.

Què commemorem?

2. Cohesionar i recrear el nostre present, identificant el que SOM, fent que la societat catalana participi d’un projecte col·lectiu basat en uns valors comuns. Partim d’una desfeta, persistim des de fa tres-cents anys en la reconstrucció nacional. Som dipositaris d’una memòria que ens empeny a defensar i exigir els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya. 3. Projectar el nostre futur, imaginant el que SEREM, definint quina volem que sigui la nostra realitat amb el nostre esforç per gaudir dels nostres drets i compartir els nostres deures com a ciutadans del món. La commemoració del Tricentenari participa d’un projecte revitalitzador que vol aplegar les sinergies i les expectatives dels ciutadans de Catalunya. (Text extret del web del Tricentenari. http://tricentenari.gencat.cat/ca )

Per què commemorem?

https://www.facebook.com/tricentenari

Ajuntaments i entitats El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat commemorar durant l'any 2014 el Tricentenari de l'11 de setembre de 1714. Serà un any perquè tots els pobles i ciutats de Catalunya impulsin iniciatives de commemoració de fets i obres de personalitats rellevants relacionades amb aquest període de la nostra història, ja sigui amb actes institucionals com en actes festius i ciutadans. A través d’aquest enllaç les entitats i els ens locals podeu introduir les propostes d'actes relacionades amb el Tricentenari. Les activitats, prèvia validació dels Serveis Territorials del Departament, seran introduïdes a la base de dades d’activitats i difoses des del web del Tricentenari. El Tricentenari se celebra arreu de Catalunya; des de setembre de 2013 fins a finals de 2014 hi ha previstes mes de mil actuacions commemoratives per tot el país, fruit de l’impuls d’ajuntaments, comissions locals i territorials, entitats i altres agents cívics i socials. 09


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

al món

“Umeå” Capital europea de la cultura 2014 El Consell de la Unió Europea ha designat Umeå com a capital europea de la cultura durant l’any 2014. L’objectiu de la UE amb les capitals de la cultura és poder mostrar la diversitat cultural, augmentar l’intercanvi i desvetllar l’interès per la riquesa cultural d’Europa. La primera capital de la cultura va ser Atenes a Grècia, l’any 1985. Actualment s’han designat dues ciutats i aquest 2014, Umeå comparteix l’honor amb Riga de Letònia. Umeå va ser escollida gràcies al desig de fer d’aquesta ciutat i del nord de Suècia indrets més visibles a Europa i utilitzar la cultura com a força impulsora del desenvolupament regional. Tot i que el centre serà Umeå, també hi participaran diverses poblacions de la regió.

www.caughtbyumea.com/

Umeå es troba a Västerbotten al nord de Suècia i te uns 118.000 habitants. La ciutat disposa de moltes zones recreatives a l’aire lliure i la natura sempre és a prop. En la zona d’Umeå hi ha platges, llacs, boscos, i rutes per fer esport -a l’hivern hi trobem pistes d’esquí i esquí de fons-. Els habitants d’Umeå acostumen a desplaçar-se en bicicleta donat que les distàncies són curtes i existeixen camins de bicicletes gairebé per tot arreu. El programa d’Umeå durant el seu any com a capital de la cultura 2014 està dividit en vuit estacions, segons el calendari lapó. Els lapons o sami, són l’únic poble ancestral natiu de la UE i Umeå es troba en la regió de Sápmi (Lapònia, o el país dels sami). La co-creació és la inversió a Umeå como capital de la cultura. Tothom que ho desitgi pot participar i enriquir el programa de l’any cultural. Les activitats que es realitzaran durant el 2014 estaran organitzades per associacions, organitzacions, institucions culturals i altres entitats que rebran el suport d’ Umeå 2014. Aquest fet assegura que molts projectes de la capital de la cultura podran tenir continuïtat després del 2014. Invertir en la capital de la cultura forma part del desenvolupament de la ciutat a llarg termini -tant de forma cultural com social– per crear nous punts de trobada, xarxes de contacte, col·laboracions internacionals i oportunitats. Article traduït al català i extret de : http://umea2014.se/wp-content/uploads/2013/01/spanska.pdf

El programa de l’any, en suec i anglès, es troba a: www.umea2014.se

“Un esdeveniment cultural i artístic de nivell internacional obert a tot el món” http://suecializados.com/image/48686102304

10


1

K-DIUS rvd & cultura

gener 2014

parlem de...

“LOLA SIMÓ” Amiga i companya Iniciem aquest espai parlant de la nostra amiga i companya Lola Simó que ens va deixar el passat mes de juliol. Volem recordar-la i retre un petit homenatge a la Lola, una dona d’un gran somriure i una gran lluitadora per la vida, per la família, i per la seva gent. La Lola Simó ha estat sòcia fundadora de l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura. Va apostar per aquest projecte des de la seva gestació i volia col·laborar en totes les activitats que es portessin a terme. Malauradament això no ha estat possible. La Lola estava plena de vitalitat i alegria, sempre disposada a donar un cop de mà on fes falta, però el més important de tot és que era una amiga, una excel·lent amiga en el sentit més ampli de la paraula. Lola, et trobem en falta, trobem en falta les teves ganes i la teva empenta per qualsevol projecte i esdeveniment que volguéssim emprendre, la teva vitalitat per seguir endavant i la teva força per, malgrat les dificultats, seguir fent camí. La teva memòria i la nostra estimació per tu sempre perdurarà entre nosaltres.

recomanem

“La dona a 10000” Hallgrímur Helgason

“Visc sola en un garatge i només tinc a mà l’ordinador portàtil i una granada de la Segona Guerra Mundial”
 Així comença la novel·la ‘La dona a 1000º’ (Edicions 62/Lumen) de l’escriptor islandés Hallgrímur Hellganson. L’autor de “101 Reykjavik”. Es tracta d’una novel·la que no ens deixarà indiferents i que apunta a convertirse en una de les sorpreses de la temporada.
Herra té vuitanta anys i tot i que està malalta, viu sola en un garatge de Reykjavík i es connecta amb el món sencer via internet (amb més de set- cents amics a facebook).
Fumadora empedreïda i néta del primer president d’Islàndia, Herra s’ha distanciat de la família. Atès que ja ha viscut molt i que no vol passar un altre Nadal sola, ha decidit planificar la seva mort. Ha dubtat força, però finalment s’ha decantat per la cremació. Ja ho té tot a punt, i mentre espera que el forn s’escalfi a 1000°, ens explica la seva vida al llarg del segle XX i organitza les seves darreres revenges… (Text extret de L’illa dels llibres. Entrevista amb l’autor) El trobaràs a la Llibreria Dalmases de Mollerussa amb un 5% de descompte si ets soci d’A2MIC

ALTRES REFERÈNCIES: Todo literatura.es: Hallgrímur Helgason presenta "La mujer a 1000º" Àudios a la carta. Catalunya Ràdio. La dóna a 1000º La información.com Helgason hace de Islandia un volcán literario. 11


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

premsa

12


1

gener 2014

K-DIUS rvd & cultura

s e r s o c i / s ò c i a d ’ A 2m i c

“Establiments col·laboradors” Amb aquesta iniciativa, A2mic vol aconseguir avantatges pels seus socis i sòcies a l’hora de fomentar vincles entre el comerç de Mollerussa i l’associació.

Llibreria Dalmases primer col·laborador amb l’associació.

establiment

Amb la presentació del carnet d’associat, Llibreria Dalmases, aplicarà un 5% de descompte en la compra de llibres en el seu establiment.

L’establiment de moda per a la dona i complements Tres Quarts del carrer Vilaclosa de Mollerussa , dirigit per Teresa Tudela, és suma als establiments col·laboradors de l’Associació AMIC Mollerussa i Cultura. Amb el carnet de soci/sòcia, l’establiment aplicarà un descompte d’un 10% en la compra realitzada.

“Participa....” Tens un establiment i vols oferir avantatges als socis/sòcies de l’Associació AMIC Mollerussa i cultura? Vols col·laborar en algun dels projectes d’A2mic? Tens algun projecte en ment i ens el voldries exposar? Vols ser soci/sòcia d’A2mic? Per tot això i més, no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres i en parlem!

Per Mollerussa, Per la Cultura.....

Associació Amic Mollerussa i Cultura. Infoa2mic@gmail.com comunicacioa2mic@gmail.com

13


1

K-DIUS rvd & cultura

gener 2014

ú l t i m a h o ra Mollerussa per la Marató recapta 4.011,96€ amb les activitats organitzades per les associacions de la ciutat Els mollerussencs i mollerussenques van respondre de forma massiva a la crida i a la participació en les activitats que van organitzar de forma conjunta les associacions i entitats de la ciutat, i que van tenir lloc el diumenge dia 15 de desembre durant tot el dia a la plaça de l’Ajuntament de Mollerussa.

L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell” va acollir del 30 d’octubre a 1 de desembre l’exposició de la pintora de Mollerussa Marina Dalmau Vint obres realitzades en diferents tècniques que combinen el “collage” amb la fusta o tela, acrílics sobre tela i combinacions de textures conformen l’última exposició, que sota el títol de “Moments”, ha realitzat Marina Dalmau. El diumenge 17 de novembre va tenir lloc un maridatge de vi i art amb la col·laboració del celler Bregolat.

darrers apunts PER SALVADOR ESPRIU…

PER JOANA RASPALL… http://blocs.xtec.cat/biblioclasses

Durant l’any 2013 s’ha celebrat per tot el país multitud d’actes per commemorar el centenari del naixement de Salvador Espriu (19132013). No volem encetar aquest 2014 sense recordar aquesta figura cabdal de la literatura catalana i universal. Us deixem una de les seves frases, i us convidem a fer una visita a la pàgina web del centenari “Any Espriu (1913-2013)”, on hi trobareu tot el què s’ha fet i molta més informació sobre la figura de Salvador Espriu.

La poeta, bibliotecària i lexicògrafa Joana Raspall, ens va deixar el passat desembre. Per sort hem pogut gaudir, amb ella, del seu centenari celebrat durant l’any 2013 i ha pogut rebre l’estima de tos els seus lectors, petits i grans. Gràcies Joana, per ser la “guardiana de les paraules” i per ser un referent vers la llengua i la literatura del nostre país.

“Ara he de callar que no tinc prou força contra tant de mal”

“Deixem que cremi la idea abans que, seca, no s'esmicoli.”

Convidem a recordar-la, llegint i gaudint dels seus poemes, i visitant el web www.joanaraspall.cat

PER NELSON MANDELA… Nelson Mandela Picture Quotes

Un record per Nelson Mandela desaparegut el passat 5 de desembre de 2013. Un referent en la lluita contra l'apartheid i per la igualtat social, defensor de la pau i dels drets humans. Després de passar vint-i-set anys a la presó en sortir va ser el primer president negre de Sud-àfrica, rebent el premi Nobel de la Pau l’any 1993. Mandela ha passat a la història com un home de diàleg en favor de la justícia i la pau. Per saber-ne més:

Nelson Mandela

Foundation

“L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món.” 14