Evaluering af ladcykelordning 2015

Page 1

EVALUERING AF LADCYKEL ORDNINGEN - Evaluering af udlån af ladcykler fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i perioden januar til december 2015

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 1


Indhold EVALUERING AF LADCYKEL ORDNINGEN ...................................................... 3 FORMÅLET MED MILJØPUNKTETS LADCYKELORDNING ............................ 3 ANTAL LADCYKLER VED MILJØPUNKTET ...................................................... 3 OMKOSTNINGER VED LADCYKEL ORDNINGEN............................................. 5 LÅNEOPLEVELSEN ................................................................................................ 6 UDLÅNSPROCENTEN ............................................................................................ 8 OPSUMMERING ...................................................................................................... 8 INDSTILLINGER PÅ BAGGRUND AF UDLÅN OG EVALUERING ................... 9

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 2


EVALUERING AF LADCYKEL ORDNINGEN Denne evaluering skal dokumentere, om Miljøpunktets ladcykel ordning fungerer i dens nuværende form ift. at påvirke lånere til at erstatte biltransport med cykeltransport, og i forhold til de ressourceomkostninger ordningen har for Miljøpunktet herunder administration, reparation og andet vedligehold. På baggrund af indsamlede data vil evalueringen give svar på følgende spørgsmål for 2015: 1. Har det at låne en ladcykel påvirket brugeren til selv at købe en ladcykel eller overveje at købe en? 2. Hvilke barrierer og potentialer for køb af en ladcykel opleves af brugerne? 3. Hvem har lånt ladcyklerne og til hvad? 4. Hvor meget har ladcyklerne været udlånt? 5. Hvad har ladcykel ordningen kostet? Evalueringen vil ende ud i en række indstillinger til fremtidig udvikling af ordningen baseret på evalueringens resultater.

FORMÅLET MED MILJØPUNKTETS LADCYKELORDNING Formålet med Miljøpunktets ladcykel ordning er at give beboere og erhvervsdrivende i Indre By og på Christianshavn mulighed for at teste om en ladcykel kan være et alternativ til bilen i hverdagen. Ordningen er overvejende målrettet borgere og erhvervsdrivende, der allerede går med tanken om at investere i en ladcykel, men er i tvivl om, om en ladcykel vil kunne opfylde deres behov. I testperioden, der varer op til 3 måneder, har brugerne mulighed for at afprøve anvendelsesmuligheder, udfordringer og potentialer ved at have en ladcykel i deres konkrete kontekst, og dermed om det vil give mening for dem at købe en ladcykel. Målet med ladcykel ordningen er således at understøtte en transportadfærdsændring hos brugerne, og at bidrage til omstillingen til grøn mobilitet i Indre By og på Christianshavn. Ved lån og efterfølgende aflevering af ladcykel udfyldes der spørgeskemaer, der skal dokumentere, om låneordningen påvirker brugerne til at investere i en ladcykel som erstatning eller alternativ til bilen. Desuden får Miljøpunktet et indblik i brugernes oplevelser af hvilke barrierer og potentialer, der påvirker købsbeslutningen. Spørgeskemaerne fra 2015 kan ses i bilag 1. Mindre trængsel, luft- og støjforurening Hver gang lånet af en ladcykel erstatter en bil, er vi med til at reducere luft- og støjforureningen i Indre By og Christianshavn. Transport med ladcykel som alternativ til privatbilisme og erhvervskørsel i bil bidrager desuden til at mindske trængslen ved at reducere antallet af køretøjer på vejen og behovet for parkeringspladser. Cykling har herudover også en sundhedsværdi for brugeren.

ANTAL LADCYKLER VED MILJØPUNKTET Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har i 2015 haft 10-11 ladcykler til udlån fra Miljøpunktets kontor på Regnbuepladsen. Antallet varierer fra 11 i jan.-maj 2015 til 10 i juni-dec. grundet tyveri fra kontoret på Regnbuepladsen. Herudover var to ladcykler udlånt til Christianshavns Beboerhus og én ladcykel udlånt til en lokal erhvervsdrivende. Denne evaluering omfatter alene de 10-11 ladcykler, der er udlånt direkte fra Miljøpunktets kontor, da der ikke er lavet statistik på udlån af de to ladcykler fra Christianshavns Beboerhus.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 3


MILJØPUNKTETS LADCYKEL ORDNING 1. Ladcykler lånes ud til private eller erhvervsdrivende, der overvejer at købe en ladcykel, men har brug for at teste, om det vil give mening i deres hverdag. Testperioden skal gøre det klart, om en ladcykel vil kunne erstatte eller være et alternativ til bilen. 2. Det er et krav, at låneren er bosat eller arbejder i Indre By eller på Christianshavn. 3. Ladcyklerne lånes ud i op til 3 måneder ad gangen. Lånere med behov for en ladcykel i en kortere periode bliver henvist til Christianshavn Beboerhus, hvor de låner ladcykler ud på dag-til-dag basis. 4. Låneren udfylder et spørgeskema før og efter testperioden, som skal give data på ladcykel ordningens effekt. 5. Der betales et depositum på 500 kr. for lån af ladcykel.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 4


OMKOSTNINGER VED LADCYKEL ORDNINGEN Regnskabet for ladcykel ordningen i 2015 fremgår af nedenstående, taget fra Årsberetning 2015. Udover det anførte regnskab er der også omkostninger forbundet med administration af ordningen. Generelt bruges der ca. 2-3 timer ugentligt på drift af ordningen i perioden april-oktober. Dette omfatter blandt andet booking af ladcykel pr. telefon, klargøring af cykler, spørgeskemaer og kontrakter, brugerbetjening ved afhentning og aflevering af ladcykler samt vedligehold. Selvom ladcyklerne er ude at køre i byen, bruges der stadig tid på administration herunder telefonbetjening af lånere og opdatering af reservationsskemaer.

A-21 LADCYKLER Postbeskrivelse Indtægt TRYG erstatning 3 ladcykler Køb 3 ladcykler m. dekoration Materialer Transport Vedligeholdelse Kassebeholdning LADCYKEL CHR. BEBOERHUS Vedligeholdelse I alt

Udgifter

Indtægter 50 49.140

Resultat

54.917 4.024 102 3.301 500

1.800 64.644

49.190 -15.454 kr.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 5


LÅNEOPLEVELSEN Lånernes oplevelse og udbytte af at låne en ladcykel er blevet undersøgt via små telefoninterviews eller e-mail spørgeskema med brugere af ladcykel ordningen i 2015. I 2015 har der været 40 udlån af ladcykler til 31. Af de 31 har Miljøpunktet fået kontakt til 20 lånere og fået interview eller e-mail svar fra 17. Kønsfordeling blandt lånere Mænd 8 26

Antal Procent

Kvinder 23 74

Af de 31 lånere i 2015 er de 23 kvinder (74 %) og 8 mænd (26 %), men indtrykket har været, at flere lånere har lånt en ladcykel til hele husstanden eller virksomheden.

4 af de 17 interviewede lånere har bil. Heraf har 1 person efter lån af en ladcykel brugt bilen væsentligt mindre, og er nu i gang med at sælge bilen, så den kan erstattes med en ladcykel. De øvrige 3 har ikke brugt bilen mindre efter lån af en ladcykel. Ud af 17 lånere har 11 brugt ladcyklen til privat brug, 5 til erhvervsmæssigt brug og 1 til begge dele.

Anvendelsestype blandt adspurgte lånere 1 af 17 6%

Privat

5 af 17 29 %

Erhverv Begge 11 af 17 65 %

5 af de 17 adspurgte lånere har efter brug af Miljøpunktets ladcykel ordning selv investeret i en ladcykel. Alle 5 lånere nævner testperioden som årsag til det efterfølgende køb. Af de 12 adspurgte, der ikke har investeret i en ladcykel, siger 9, at de overvejer at købe en. Af årsager til hvorfor de 9 endnu ikke har købt en ladcykel nævnes økonomi, tvivl om hvilken type ladcykel, der skal investeres i, bekymring for tyveri baseret på tidligere erfaringer, og at bilen skal sælges først. 7 ud af de 9 nævnte økonomi, som den væsentligste barriere for køb af en ladcykel. Miljøpunktet giver lånerne mulighed for at teste 3 forskellige typer ladcykler, men har herudover ikke mulighed for at reducere de øvrige oplevede barrierer for køb.

Af fordele ved at have en ladcykel i byen nævner lånerne, at den er praktisk til transport af børn og ting, god til weekendture og udflugter, lettere at parkere i byen end en bil, god til transport ved arrangementer, en miljøvenlig transportform i byen, og at det er hyggeligt at køre på ladcykel. Det generelle indtryk er, at lånerne har haft en positiv oplevelse af det at have ladcykel, og kan se mange fordele ved at køre på ladcykel i København. Af de 3 lånere, der ikke har købt en ladcykel og ikke overvejer at købe en, er begrundelsen fra de to, at ladcyklen blev brugt til et specifikt arrangement, og der ikke siden har været et behov. Den tredje låner, der ikke overvejer at købe en ladcykel begrunder det med, at den cykel hun lånte af Miljøpunktet, var i for dårlig stand, og blev afleveret tilbage efter få dage. Derfor har hun ikke kunnet få et ordentligt billede af, hvordan det er at have en ladcykel, og om det vil give mening for hende i

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 6


hverdagen. T.O. har Miljøpunktet været i kontakt med låneren, og hun står nu i kø til at låne en ladcykel efter sommerferien. Ladcykel ordningen får generelt stor ros fra brugerne, der overordnet synes, det er helt fantastisk at få mulighed for at låne en ladcykel kvit og frit. Indtrykket er, at den lange testperiode på 3 måneder ikke findes mange andre steder i København. Netop den lange testperiode nævnes, som det der skal til for at få en realistisk oplevelse af, hvordan det vil være at have en ladcykel permanent. Flere nævner, at Miljøpunktet bør gøre mere ud af at markedsføre og udbrede ordningen. Informationer om ordning findes lige p.t. på Miljøpunktets hjemmeside, og dukker op som 2. hit på google ved søgningen på ”lån ladcykel København”. Ordningen bliver også formidlet til brugerne til forskellige events ud af huset. I maj 2016 blev ladcykel ordningen annonceret på en Facebook-side med gratis tilbud i København. Siden har ca. 56.000 følgere, og efterspørgslen på cykler hos Miljøpunktet steg massivt de følgende dage. Det er dejligt, at flere brugere har opdaget ordningen, men efterspørgslen var større end kapaciteten, og vi blev derfor nødt til at skrive folk på venteliste og skuffe flere. I Miljøpunktet oplever vi, at interesserede borgere finder informationer om ordningen online, og at der ikke er behov for en øget formidlingsindsats.

Oplevede fordele ved ladcykler  Praktisk til transport af børn til og fra institution  God til weekendture og udflugter ud af byen  Lettere at parkere end en bil  God til transport v. arrangementer  Det er hyggeligt at køre på ladcykel  Miljøvenlig transportform i byen

Oplevede barrierer for at købe en ladcykel  Økonomi - det er for dyrt at investere  Skal have solgt bilen først  Har tidligere haft ladcykel, som blev stjålet, og er bekymret for det vil ske igen  Tvivl om hvilken type ladcykel det skal være  Ingen parkeringsmuligheder i gården

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 7


UDLÅNSPROCENTEN Figuren nedenfor viser udlånsprocenten på Miljøpunktets ladcykler i 2015. Grafen viser, hvor mange procent af de tilgængelige ladcykler, der har været udlånt fra måned til måned henover året. Den gennemsnitlige udnyttelsesprocent på ladcyklerne lå på 65 % samlet set inkl. vinterperiode i 2015. Udlånet var størst i maj måned med en udnyttelsesprocent på hele 94 og lavest i december med en udnyttelsesprocent på 30. december var den eneste måned i 2015 med en udlånsprocent på under 50. Hver dag i 2015 har der været mellem 2 og 11 af Miljøpunktets ladcykler ude at køre i byen. På bilag 2 kan udviklingen i udlån ses for den enkelte måned.

Udnyttelsesprocent 2015

Gennemsnitlig udnyttelsesprocent i 2015

P r o c e n t

65 %

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Måned

OPSUMMERING 31 lånere har anvendt Miljøpunktets ladcykel ordning i 2015. Ladcyklerne bliver hovedsageligt lånt af kvinder og til privat brug, men indtrykket er, at lånet sker på vegne af husstanden. Der har i alt været 40 udlån i 2015, mellem 2 og 11 ladcykler ude af huset til testkørsel i hele perioden, og en gennemsnitlig udlånsprocent på 65. Udlånsprocenten har været størst i maj og mindst i december. 5 ud af 17 lånere har købt i en ladcykel efter lån, mens 9 af de resterende 12, der ikke har investeret, overvejer at gøre det. Det begrunder de med, at ladcyklen er praktisk til transport af ting og børn, god til udflugter og arrangementer og en hyggelig og miljøvenlig transportform. Af barrierer for køb nævnes økonomi, tvivl om type, manglende parkeringsmuligheder og frygt for tyveri. De 3 lånere, der ikke har købt en ladcykel og heller ikke overvejer at gøre det, begrunder det med, at behovet ikke er der længere (2 lånere), eller at den lånte cykel var i for dårlig stand til at danne grundlag for en købsbeslutning (1 låner). Den generelle opfattelse er, at lånerne har haft gode oplevelser med at låne en ladcykel og er kommet et skridt nærmere at investere i en, hvis de ikke allerede har gjort det. I det perspektiv fungerer ladcykel ordningen godt, og lever op til formålet om at bidrage til en transportadfærdsændring blandt lånerne. Miljøpunktet har i 2015 oplevet efterspørgsel på ladcykler i kortere perioder fra erhverv og i forbindelse med events. Forespørgslerne er i flere tilfælde blevet afvist pga. ordningens fokus på testkørsel over længere perioder. Kortere udlån til erhverv og events kan være et fokusområde i 2017. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 8


Resultat af opfølgende interviews Antal adspurgte lånere Købt en ladcykel Ikke købt en ladcykel Overvejer køb af ladcykel

2014 26 9 16 1

2015 17 5 3 9

INDSTILLINGER PÅ BAGGRUND AF UDLÅN OG EVALUERING På baggrund af denne evaluering og den generelle oplevelse af ladcykel ordningen i Miljøpunktet kan følgende indstillinger til ændringer eller fastholdelse overvejes: - Fastholde at ordningen er en testordning for lånere, der overvejer at købe en ladcykel. Indtrykket er, at Miljøpunktet er en af de eneste i København, der låner ladcykler ud på mere end dag til dag basis, og at netop den lange testperiode på op til 3 mdr. er det, der skal til for at give brugerne et realistisk billede af ladcyklens anvendelighed i hverdagen. - Fleksibel låneperiode for at sikre brug til events, flere lånemuligheder til erhverv og længere låneperioder i vinter månederne, når der er mindre efterspørgsel og på den måde skabe synlighed. - Oprette et online booking system, så der bliver mindre administration af ordningen. En online kalender, hvor det kan ses, om der er en ladcykel ledig, vil reducere antallet af henvendelser i sommerperioden, når alt er booket. Et online bookingsystem kan mindske arbejdsbyrden ved ordningen betydeligt, da lån ikke vil skulle bookes telefonisk og registreres hos Miljøpunktet. Se Miljøpunkt Østerbros hjemmeside for inspiration til online reservationskalender https://outlook.office365.com/owa/calendar/506ba77454734ac5a8baae4e3f62ac7f@miljopu nkt-osterbro.dk/5b246836ff634be59755e2182069e7a75583459780092298707/calendar.html

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Regnbuepladsen 7 st. tv., 1550 København V, kontakt@a21.dk, 3393 2121 9


Bilag 1 Spørgeskemaer til lånere i 2015 før og efter testperioden

Spørgsmål før testperioden

1. Hvordan kommer I fra A til B til dagligt?

2. Bruger I tit bil i København?

3. Hvor længe har I overvejet at købe en ladcykel?

4. Hvorfor har I ikke allerede købt en ladcykel?

5. Hvor meget burde en ladcykel koste?


Bilag 1 Spørgeskemaer til lånere i 2015 før og efter testperioden

Spørgsmål efter testperioden

1. Hvordan har det været at have en ladcykel i den forgangne periode?

2. Hvor meget har I brugt ladcyklen?

3. Har I brugt bilen mindre?

4. Er I kommet tættere på at købe en ladcykel?

5. Hvorfor / hvorfor ikke?


Bilag 2 Udlån af ladcykler pr. måned i jan.-dec. 2015

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, januar 2015 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, januarl

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, februar 2015 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9.

11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. Dato, februar

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, marts 2015 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, marts


Bilag 2 Udlån af ladcykler pr. måned i jan.-dec. 2015

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, april 2015 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Dato, april

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, maj 2015 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. 3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, maj

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, juni 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Dato, juni


Bilag 2 Udlån af ladcykler pr. måned i jan.-dec. 2015

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, juli 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, julil

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, august 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, august

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, september 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Dato, september


Bilag 2 Udlån af ladcykler pr. måned i jan.-dec. 2015

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, oktober 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, oktober

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, november 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Dato, november

Antal udlånte ladcykler

Udlån af ladcykler, december 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1.

3.

5.

7.

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. Dato, december