Page 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

K

K

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


1

2

3

4

ARQUITECTURA

L

Sèrie A100

Plànol Emplaçament Implantació i urbanització de l'espai públic

A2S1 A2PB A201 A202 A2PC A2BA

Planta Soterrani Planta Baixa Planta Primera Planta Segona Planta Coberta Planta Badalot

1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200

A301 A302

Alçats exteriors Nord Alçats exteriors Sud

1/200 1/200

A400

A401 A402

Seccions Transversals Seccions Longitudinals

1/200 1/200

A500

A500

Sectors d'incendi

1/500

K

A300

6

7

8

ESTRUCTURA Nº Plànol A101 A102 A103 A104

A200

5

Relació De Plantes Esquemes

Escala 1/2000 1/500 1/400

9

10

11

12

13

14

15

16

INSTAL·LACIONS

Sèrie E100

Nº Plànol E101

Plànol Planta de replanteig de fonaments

Escala 1/200

E200

E201 E202 E203 E204 E205 E206

Solera Sostre de Sostre de Sostre de Sostre de Sostre de

1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200

la planta soterrani la planta baixa la planta primera la planta segona la planta coberta

Sèrie I100

Nº Plànol I1S1 I1PB I101 I102

Plànol Incendis Incendis Incendis Incendis

I300

I2S1 I2PB I2P1 I2P2 I2P3 I2PC I2SC

Instal·lació de climatització - Planta Soterrani Instal·lació de climatització - Planta Baixa Instal·lació de climatització - Planta Primera Instal·lació de climatització - Planta Segona Instal·lació de climatització - Planta Tercera Instal·lació de climatització - Planta Coberta Instal·lació de climatització - Secció

1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200

I2PC

Plaques solars - Planta Coberta

1/200

I200

Escala 1/200 1/200 1/200 1/200

Planta Soterrani Planta Baixa Planta Primera Planta Segona

L

K

J

J

A600

A600

Aproximació al detall de façana

1/100

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

ÍNDEX

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

000 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

K

K

J

J

I

I

Carrer B

H

H

rD

re

ar

C

Carrer C

G

G

C

ar

re

rd

e

la

rie

ra

g

in

Av

de

Pa

hi

ud a

ss

a

u

La re à iró

M

F

F

E

E

D

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

EMPLAÇAMENT

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A101 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Carrer B L

L

Ca

rre

r l

de

(1) Sol

K

001

B-2

C

rr

J

re ar

ca

J

ete ra

K

rD

I

I

Carrer C

H

H

Carrer B

er

arr

C D

Carrer C

C

arr

er

de

la

rie

ra

A gu

vin

de

Pa

his

sa

da

G

ur

La

G

iró

M

F

F

a

iss

E

e d r

la

a r e

de

h a P

ri

E

re r a

C

D

iró

D

C

gu

da

La u

re

à

M

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

Av

in

B

LAIA VIVES ARNELLA

IMPLANTACIÓ I URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A102 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Carrer B

12

13

14

15

16

ZD-CI

ZD-CC

AX-I

K JG-OF

AX-D

AX-D

AX-D

AX-D

AX-D

JG-RRD

Escala Detinguts -2.38 20 graons 0.30 x 0.17

AX-D

JG-DS

E.T.

SV-SED

JG-RRT

K

ZD-SC(H)

L

ZD-SC(H)

L

AX-C ZD-SM

ZD-CI

ZD-CI

JG-DJ

AX-P

AX-P

AX-P

AX-P

AX-P

SV-SV2

I-M

AX-P

SV-SV1

SV-SV1

JG-SE

ZD-RC

ZD-ES

ET-SE

J

JG-DFI SV-SET1

I-NJ

JG-DFO

SV-SET2

ET-DT2

SV-SET1

ET-DT1

SV-SET1

UA-SM

SV-SET1

AX-DX

SV-SET1

ZD-ZA

SV-SET1

ZD-RV

J

I-RAKG

VE-VE

VE-VE

I-NJP

I-RKP

I-NJP

AP-M24

AP-M23

AP-M22

AP-M21

AP-M20

AP-M19

AP-M18

AP-M17

AP-M16

AP-M15

AP-M14

AP-M13

AP-M12

AP-M11

AP-M10

AP-M09

AP-M01

AP-M08

AP-M07

AP-M06

AP-M05

AP-M04

AP-M03

I

AP-M02

AP-M01

I-RKP

I

VT-VH

AV-SOJ

VE-CC VE-VP

RC-SE

VE-OAC

RC-SM

VT-VD

AV-SE

RC-AX

VE-SC AV-SM

RC-SE AP-P01

AP-P02

AP-P03

AP-P04

AP-P05

AP-P06

AP-P07

AP-P08

AP-P09

AP-P10

AP-P11

AP-P12

AP-P13

AP-P14

AP-P15

AP-P16

AP-P17

AP-P18

AP-P19

AP-P20

AP-P21

AP-PM01

AP-PM02

RC-SV3

RC-VP

H

G

UPSD-SE

UPSD-DS

UPSD-SM

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-AX

UPSD-DJ

UPSD-SM

UPSD-SE

FO-OF

FO-DFO

UA-D

UA-OF

FO-SE FO-BOX

H

G

UA-OFFICE

UA-SE

AV-D

PLANTA BAIXA

UPSD-OF

UPSD-AX FO-SA

UPSD-OF

F

AV-OF

Carrer

PLANTA -1

RC-DP

RC-OF

UPSD-SE

UA-SM

UPSD-DS

UPSD-SM

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-AX UPSD-SE

UPSD-DS

UPSD-SM

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-AX UPSD-SE

UPSD-SM

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-AX

UPSD-DJ

F

UPSD-AX UPSD-SE

E

E

UPSD-SM UA-BB

I-NJP

I-RKP

I-NJP

I-RKP

D

D

PR-SN

SCG-SM

SCG-SE

SCG-AX

SCEX-AX

SCEX-SE

FI-SM

SCEX-SM

FI-SE

FI-AX

CS1

PR

INSTAL·LACIONS

GE CAP1 PR-D

PR-OF

SCG-DS

SCG-OF

SCEX-OF

SCEX-OF

SCEX-DS

FI-DFI1

FI-OF

FI-DFI2

GE

C

C

PLANTA 1a

PLANTA 2a

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

RELACIÓ DE PLANTES

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A103 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

K

K

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

ESQUEMES

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A104 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06 B'

7,50

7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

5,00

ZD-SC(H)

K

ZD-SC(H)

K

ZD-CI

ZD-CC

AX-I

Escala Detinguts -2.38 20 graons 0.30 x 0.17

AX-D

AX-D

AX-D

AX-D

AX-D AX-C

f

J

AX-D

ZD-SM

ZD-CI

5,00

ZD-CI

AX-P ZD-RV

ZD-ZA

J

AX-P

AX-P

AX-P

AX-P

I-M

AX-P

ZD-RC AX-DX

I

e

I

I-NJ

6,25

ZD-ES

C

C'

A402

A402

I-RAKG

H

d

H

Escala Privada -2.38 20 graons 0.30 x 0.17

I-RKP

Escala Pública -2.38 20 graons 0.30 x 0.17

I-NJP

AP-M24

AP-M23

AP-M22

AP-M21

AP-M20

AP-M19

AP-M18

AP-M17

AP-M16

AP-M15

AP-M14

AP-M13

AP-M12

AP-M11

AP-M10

AP-M09

AP-M01

AP-M08

AP-M07

AP-M06

AP-M05

AP-M04

AP-M03

c

AP-M01

G

AP-M02

6,25

G

D

D'

A402

A402

F

b

5,00

F

AP-P01

AP-P02

AP-P03

AP-P04

AP-P05

AP-P06

AP-P07

AP-P08

AP-P09

AP-P10

AP-P11

AP-P12

AP-P13

AP-P15

AP-P14

AP-P16

AP-P17

AP-P18

AP-P19

AP-P20

AP-P21

AP-PM01

AP-PM02 E

a

5,00

E

B

A401

A

D

A401

D

C

C

LLEGENDA Zona Detinguts (ZD)

B

Arxiu General (AX)

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

ZD-RV

Recepció de Vehicles

1

33.75

33.75 m2

AX-DX

Despatx Arxiver

1

26.75

26.75 m2

ZD-ZA

Zona d'Accès

1

18.05

18.05 m2

AX-DX

Arxiu de Documents

6

25.00

150.0 m2

ZD-RC

Sala de recepció i control

1

25.00

25.00 m2

AX-P

Magatzem / Arxiu de convicció

6

20.60

123.6 m2

ZD-SM

Sala Multiús

1

17.50

17.50 m2

AX-I

Arxiu informàtic

1

20.00

20.00 m2

ZD-CI

Cel·les Individuals

3

6.20

18.60 m2

AX-C

Cambra Cuirassada

1

14.60

14.60 m2

ZD-CC

Cel·les Comunes

1

12.00

12.00 m2

ZD-SC

Serveis Comuns Antivandàlics

2

4.50

9.00 m2

Aparcament (AP) A

ALEX TRAMULLAS TORT

LAIA VIVES ARNELLA

Instal·lacions / Manteniment / Neteja (IM) I-RKP

Local RAK per Planta

1

37.50

37.50 m2

I-NJP

Neteja i escombraries per Planta

1

18.75

18.75 m2

AP-P

Plaça de automóbil normal

21 12.50

262.5 m2

I-RAKG

Local RAK o CPD + Telefonia

1

27.00

27.00 m2

AP-PM

Plaça de automóbil minusválids

2

18.75

37.50 m2

I-MT

Manteniment

1

18.00

18.00 m2

AP-M

Plaça de motocicleta

24

3.75

90.00 m2

I-NJ

Magatzem de Neteja

1

18.00

18.00 m2

PLANTA SOTERRANI

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

B

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A2S1 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06 B'

7,50

7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

K

K

E.T.

JG-DS

SV-SED

10,00

JG-RRT

JG-RRD

JG-OF

J

J

JG-DJ

SV-SV2

UA-SM

ET-DT1

SV-SV1

JG-SE JG-DFO

SV-SET2

ET-DT2

JG-DFI

I

SV-SET1

SV-SET1

SV-SET1

SV-SET1

ET-SE

SV-SET1

SV-SET1

e

I

SV-SV1

Escala Privada +1.02 24 graons 0.30 x 0.17

C

C'

A402

A402

H

12,50

H

VE-VE

VE-VE

I-NJP

I-RKP

Escala Pública +1.02 24 graons 0.30 x 0.17

G

G

c

VT-VH

AV-SOJ

VE-CC

D A402

5,00

F

VE-VP

D' A402

RC-SE

VE-OAC

RC-SM

VT-VD

AV-SE

RC-AX

F

VE-SC AV-SM

b

10,00

RC-SE

E

5,00

E

RC-SV3

AV-OF

AV-D

a

RC-VP

RC-DP

RC-OF

B

A401

A

D

A401

D

C

C

LLEGENDA Jutjat de Guàrdia (JG)

B

Sales de Vistes (SV)

3sales

Registre Civil (RC)

Vestíbul d'Entrada (VE)

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

JG-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

SV-SE

Sala d'espera

3

27.50

82.50 m2

RC-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

VE-VP

Vestíbul Previ

1

37.50

37.50 m2

JG-DJ

Despatx Magistrat / Jutge

1

22.50

22.50 m2

SV-SV1

Sala de vistes sense jurat normal

2

48.00

96.00 m2

RC-DS

Despatx Polivalent

1

18.75

18.75 m2

VE-SC

Seguretat i Control

1

10.00

10.00 m2

JG-DS

Despatx Secretari Judicial

1

18.75

18.75 m2

SV-SV2

Sala de vistes sense jurat gran

1

60.00

60.00 m2

RC-OF

Oficina

1

56.25

56.25 m2

VE-OAC

Oficina d'Atenció al Ciutadà

1

20.00

20.00 m2

JG-DFI

Despatx Fiscal

1

22.50

22.50 m2

SV-SET1

Sala d'Espera de Testimonis

6

8.00

48.00 m2

RC-SM

Sala Multiús

1

13.12

13.12 m2

VE-CC

Oficina de Correus i Carretons

1

10.00

10.00 m2

JG-DFO

Despatx Forense

1

26.25

26.25 m2

SV-SET2

Sala d'Espera de Testimoni Protegit

1

14.90

14.90 m2

RC-AX

Arxiu

1

13.12

13.12 m2

VE-VE

Vestíbul General

1

410.0

410.0 m2

JG-OF

Oficina

1

56.25

56.25 m2

SV-SED

Sala d'Espera de Detingut

1

10.50

10.50 m2

RC-SV3

Sala de Matrimonis

1

75.00

75.00 m2

JG-SM

Sala Multiús

1

20.40

20.40

JG-RR

Reconeixement en Roda

1

20.40

20.40

Advocats (AV) AV-SE

Sala d'Espera

1

22.50

22.50 m2

AV-D

Despatx

1

18.75

18.75 m2

Vestidors (VT)

AV-O

Oficina

1

26.25

26.25 m2

VT-VH

Vestidors homes

1

18.00

18.00 m2

AV-SOJ

Despatx Servei d'Orientació Jurídica

1

13.20

13.20 m2

VT-VH

Vestidors dones

1

18.00

18.00 m2

AV-SM

Sala de togues / Multiús

1

39.00

39.00 m2

JG-RRT

Sala de Testimonis

1

14.00

14.00

JG-RRD

Sala de Detinguts

1

6.40

6.40

A

Equips Tècnics (ET) ET-SE

Sala d'Espera

1

18.75

18.75 m2

ET-DT1

Despatx de Tècnics

1

18.75

18.75 m2

ET-DT2

Despatx de Tècnics

1

18.75

18.75 m2

1

2

RC-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

Instal·lacions / Manteniment / Neteja (IM)

RC-VP

Vestíbul Previ

1

37.50

37.50 m2

I-RKP

Local RAK per planta

1

37.50

37.50 m2

I-NJP

Neteja i escombraries per planta

1

18.75

18.75 m2

ALEX TRAMULLAS TORT

LAIA VIVES ARNELLA

PLANTA BAIXA

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

3

4

5

6

B

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A2PB 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06

7,50

B' 7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

K

K

UPSD-DS

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-DJ

FO-DFO

FO-OF

UA-D

UA-OFFICE

UA-OF

10,00

UPSD-OF

J

UPSD-SM

UPSD-SE

UPSD-AX

UPSD-SM

UPSD-SE

UPSD-AX FO-SE FO-BOX

UA-SE

FO-SA

J

UA-SM

I

e

I

Escala Privada +5.10 20 graons 0.30 x 0.17

UA-BB

C

H

C'

H

A402

12,50

A402

I-NJP

I-RKP Escala Pública +5.10 20 graons 0.30 x 0.17

G

c

G

D

PR-SN

A402

SCG-SM

SCG-SE

SCG-AX

SCEX-SM

SCEX-SE

SCEX-AX

D'

FI-SM

A402

F

FI-SE

FI-AX

b

10,00

5,00

F

E

5,00

E

PR-D

SCG-DS

SCG-OF

SCEX-OF

SCEX-OF

SCEX-DS

FI-DFI1

FI-OF

FI-DFI2

a

PR-OF

B

A401

A

D

A401

D

C

C

LLEGENDA Unitat Processal de Suport Directe (UPSD)

B

2unitats

Unitat Administrativa (UA)

Servei Comú General (SCG)

Fiscalia (FI)

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

UPSD-SE

Sala d'espera

2

37.50

71.00 m2

UA-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

SCG-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

UA-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

UPSD-DJ

Despatx Magistrat / Jutge

2

18.75

37.5 m2

UA-D

Despatx

1

18.75

18.75 m2

SCG-DS

Despatx Secretari Judicial

1

18.75

18.75 m2

UA-DFI1

Despatx Fiscal en cap de l'adscripció

1

18.75

18.75 m2

UPSD-DS

Despatx Secretari Judicial

2

18.75

37.5 m2

UA-OF

Oficina

1

37.50

37.50 m2

SCG-OF

Oficina

1

56.25

56.25 m2

UA-DFI2

Despatx Fiscals (2 fiscals/despatx)

1

37.50

37.50 m2

UPSD-OF

Oficina

2

37.50

71.00 m2

UA-SM

Sala Multiús

1

21.40

21.40 m2

SCG-SM

Sala Multiús

1

16.30

16.30 m2

UA-OF

Oficina

1

37.50

37.50 m2

UPSD-SM

Sala Multiús

2

13.12

26.24 m2

UA-OFFICE

Office

1

37.50

37.50 m2

SCG-AX

Arxiu

1

10.00

10.00 m2

UA-SM

Sala Multiús

1

45.00

45.00 m2

UPSD-AX

Arxiu

2

13.12

26.24 m2

UA-BB

Biblioteca

1

41.60

41.60 m2

UA-AX

Arxiu

1

13.12

13.12 m2

ALEX TRAMULLAS TORT

B

LAIA VIVES ARNELLA

Servei Comú d'Execució (SCEX) Institut de Medicina Legal (Forensia (FO))

A

Procuradors (PR)

SCEX-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

Instal·lacions / Manteniment / Neteja (IM)

PLANTA PRIMERA

FO-SE

Sala d'espera

1

37.50

37.50 m2

PR-D

Despatx

1

18.75

18.75 m2

SCEX-DS

Despatx Secretari Judicial

1

18.75

18.75 m2

I-RKP

Local RAK per planta

1

37.50

37.50 m2

FO-DFO

Despatx Forense

1

18.75

18.75 m2

PR-OF

Oficina

1

18.75

18.75 m2

SCEX-OF

Oficina

1

71.00

71.00 m2

I-NJP

Neteja i escombraries per planta

1

18.75

18.75 m2

FO-BOX

Box d'Exploració

1

19.95

19.95 m2

PR-SN

Sala de Notificacions

1

26.25

26.25 m2

SCEX-AX

Arxiu

1

26.25

26.25 m2

FO-OF

Oficina

1

37.50

37.50 m2

SCEX-SM

Sala Multiús

1

13.12

13.12 m2

FO-SA

Servei Adaptat

1

6.30

6.30 m2

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A201 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06

7,50

B' 7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

K

K

UPSD-DS

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-DJ

UPSD-OF

UPSD-DS

UPSD-DJ

10,00

UPSD-OF

J

J

UPSD-SM

UPSD-SE

UPSD-SE

UPSD-SM

UPSD-AX UPSD-SE

UPSD-SM

UPSD-AX

UPSD-AX UPSD-SE

I

e

I

UPSD-AX

UPSD-SM Escala Privada +8.50 20 graons 0.30 x 0.17

C

H

C'

H

A402

12,50

A402

I-NJP

I-RKP Escala Pública +8.50 20 graons 0.30 x 0.17

G

c

G

F

D

D'

A402

A402

CS1

F

PR

10,00

INSTAL·LACIONS

GE E

E

CAP1

a

GE

B

A401

A

D

A401

D

C

C

LLEGENDA Unitat Processal de Suport Directe (UPSD)

B

4unitats

Instal·lacions / Manteniment / Neteja (IM)

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

Codi

Nom

Nº Sup. útil Total

UPSD-SE

Sala d'espera

4

37.50

150.0 m2

I-RKP

Local RAK per planta

1

37.50

37.50 m2

UPSD-DJ

Despatx Magistrat / Jutge

4

18.75

75.00 m2

I-NJP

Neteja i escombraries per planta

1

18.75

18.75 m2

UPSD-DS

Despatx Secretari Judicial

4

18.75

75.00 m2

UPSD-OF

Oficina

4

37.50

150.0 m2

UPSD-SM

Sala Multiús

4

13.12

52.48 m2

UPSD-AX

Arxiu

4

13.12

52.48 m2

ALEX TRAMULLAS TORT

B

LAIA VIVES ARNELLA

PLANTA SEGONA

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A202 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06

7,50

B' 7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

K

K

10,00

2,00

CAP2

J

J

INSTAL路LACIONS PR

I

e

I

CS2

AC

H

AC

AC

C

C'

A402

A402

H

12,50

CAL CAL

Escala P煤blica +8.50 20 graons 0.30 x 0.17

G

c

G

D

D'

A402

A402

F

10,00

F

E

a

E

B

A401

A

D

A401

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

PLANTA COBERTA

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A2PC 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

L

L

05

06

7,50

B' 7,50

7,50

07

08

09

7,50

7,50

7,50

7,50

g

7,50

04

A401

03 A'

02 A401

01

K

10,00

K

J

I

e

I

J

C

H

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

C'

H

A402

12,50

A402

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

G

c

G

D

D'

A402

A402

F

10,00

F

E

a

E

B

A401

A

D

A401

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

PLANTA BADALOT

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A108 16


1

2

3

4

01

5

02

6

7

03

8

04

9

10

05

11

12

06

13

07

14

08

15

16

09

L

L

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

+15,30

+11,90

K

K

+8,50

J

J

+5,10

I

I

+1,02 +0,00

ALÇAT NORD-EST

H

H

a

c

b

e

d

10,00 5,00

12,50 5,00

g

f

G

G

10,00

6,25

6,25

5,00

5,00

+15,30

F

F

+11,90

+8,50 E

E

+5,10

D

D

+1,02 +0,00

ALÇAT NORD-EST

C

C

ALÇAT NORD-OEST

ALÇAT SUD-OEST

B

ALÇAT SUD-EST

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ALEX TRAMULLAS TORT

B

LAIA VIVES ARNELLA

ALÇATS NORD

A

ALÇAT NORD-EST 10

11

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

12

13

14

15

A301 16


1

2

3

4

09

L

5

6

08

7

07

7,50

8

06

7,50

9

10

05

7,50

11

12

04

7,50

13

03

7,50

14

02

7,50

15

16

01

7,50

L

7,50

+15,30

K

K

+11,90

+8,50 J

J

+5,10

I

I

+1,02 +0,00

ALÇAT NORD-OEST

H

H

g

e

f

c

d

a

b

G

G

10,00

12,50

5,00

5,00

10,00

6,25

6,25

5,00

5,00

+15,30

+11,90

F

F

+8,50

E

E

+5,10

D

D

+1,02 +0,00

ALÇAT NORD-EST

C

C

ALÇAT NORD-OEST

ALÇAT SUD-OEST

B

ALÇAT SUD-EST

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ALEX TRAMULLAS TORT

B

LAIA VIVES ARNELLA

ALÇATS SUD

A

ALÇAT NORD-EST 10

11

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

12

13

14

15

A302 16


1

2

3

4

5

6

7

a

8

9

c

b

10

12

e

d

10,00

11

14

15

16

g

f

12,50

13

10,00

L

L

5,00

5,00

6,25

6,25

5,00

5,00

+15,30

+11,90 K

K

Escala Pública +8.50 20 graons 0.30 x 0.17

J

2,40

2,40

J

+8,50

Escala Pública +5.10 20 graons 0.30 x 0.17

2,40

+5,10

I

I

Escala Pública +1.02 24 graons 0.30 x 0.17

+1,02 +0,00

SECCIÓ TRANSVERSAL A-A' Escala Pública -2.38 20 graons 0.30 x 0.17

-2,38

H

H

a

c

b

e

d

10,00

g

f

12,50

10,00

G

G

5,00

5,00

6,25

6,25

5,00

5,00

+15,30

+11,90 F

2,40

F

+8,50

E

E

D

2,91

3,08

2,40

2,40

+5,10

D

+1,02 +0,00

SECCIÓ TRANSVERSAL B-B'

-2,38

B'

C

A'

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

SECCIONS TRANSVERSALS

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BARCELONA 1/1

B

A

Sant Feliu de Llobregat

11

12

13

14

15

A401 16


1

2

3

4

09

5

08 7,50

6

7

07

8

06

7,50

9

10

05

7,50

7,50

11

04

12

03

7,50

13

14

02

7,50

15

16

01

7,50

7,50

L

L

+15,30

+11,90 K

K

+8,50

J

J

+5,10

I

I

+1,02 +0,00

SECCIÓ LONGITUDINAL C-C'

H

H

09

08 7,50

07

06

7,50

05

7,50

7,50

04

03

7,50

02

7,50

01

7,50

7,50

G

G

+15,30

+11,90 F

F

+8,50

E

E

+5,10

D

D

+1,02 +0,00

SECCIÓ LONGITUDINAL D-D'

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

C'

C

D'

D

B

LAIA VIVES ARNELLA

SECCIONS LONGITUDINALS

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A402 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

+11,90

L

L

K

K

+8,50

J

J

+5,10 I

I

H

H

+1,02 +0,00

G

G

b

F

10,00

F

E

5,00

E

PR

PR-OF

FI-DFI2

D

D

C

C

ALEX TRAMULLAS TORT

B

B

LAIA VIVES ARNELLA

APROXIMACIÓ AL DETALL DE FAÇANA

A

A

Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A600 16


EDIFICI JUDICIAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT. BÀSIC FEBRER  

Entrega del projecte bàsic de Febrer. Alex Tramullas Tort

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you