Page 1

Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 2:03 μμ Page 1

www.unimac.gr

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: • EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή • Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε • Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα • Σιγουριά και εγγύηση από την άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E.

Inverter Ηλεκτροσυγκόλληση ARC185

315 € -30%

220,50 €

Êùäéêüò: 65643 Τύπος: ARC 185

 Υψηλή Απόδοση 180 Α  Επαγγελματική ποιότητα ΠåñéëáìâÜíει: • Καλώδια • Τσιμπίδα

ΤΑΣΗ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Α) ΑΠΟΔΟΣΗ 60% (Α) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ imax (mm) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ÂΑΡΟΣ

230 8 10-180 180 4 IP 25 5,8 Kg

Iσχυρό Θαμνοκοπτικό Χορτοκοπτικό 51,7 cm3 2 ΗΡ

245 € -35%

159,25 €

ΠåñéëáìâÜíει: • Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý

Δώρο + αξίας 31,

50

ένα καρούλι 1,35 gr μεσινέζας σειράς D-TWIST, διαμέτρου δικής σας επιλογής ÊΥΒΙΣΜΟΣ IΣΧΥΣ ÁΝΑΦΛΕΞΗ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ ÂΑΡΟΣ

Σκαλοσκαμπό

51,7 cm3 2 HP/ 1,46 Kw ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ 1,2 lt 8,2 Kg

ής πίεσης

κό υψηλ Υδροπλυστι 120 ΒΑR

Êùäéêüò: 631002 (με τρία σκαλιά)

28 € -30%

105 €

Êùäéêüò: 631003

0219 Êùäéêüò: 4 20 ress Plus 1 Τύπος: Exp

(με τέσσερα σκαλιά)

36 € -30%

25,20 € 631002 3 725 1190 370x260 6,6

-40%

63 €

19,60 €

ÊÙÄÉÊOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

Êùäéêüò: 49861 Ôýðïò: KBC 520B

631003 4 965 1430 370x260 8,6

ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

1700 W 120 bar 360 lt/h

éóôüëé άνει: • Ð ή Περιλαμβ å σταθερ ì ü ë äï÷åßï • Áõ ñ/êïý ìå ï ð á • ÓùëÞíá ò ç ßø ñ ü ë õ Á • âåíôÜëéá

Ïé ôéìÝò ðñïóöïñÜò éó÷ýïõí έως 3 Aυγούστου 2012 και ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò ôùí áðïèåìÜôùí Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:57 πμ Page 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

32 € -40%

118 € -35% 76,70 €

Êùäéêüò: 69201 Ôýðïò: KGT 2530

Êùäéêüò: 69207 Ôýðïò: KEB 1000

19,20 €

Äéáéñïýìåíïò Üîïíáò

ÐåñéëáìâÜíει: • Κεφαλή μεσινέζας • ÔåôñÜöôåñï äßóêï i 230 mm

ÐåñéëáìâÜíει: • Κεφαλή μεσινέζας

ΙΣΧΥΣ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ÌΕΣΙΝΕΖΑ ÂΑΡΟΣ

ÉΣΧΥΣ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ: ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ÌΕ ΔΙΣΚΟ ÂΑΡΟΣ

300 Watt 250 mm 12000 R.P.M. i 1,2 / 1,4 mm 2 Kg

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

1000 Watt 7500 R.P.M. 400 mm 230 mm 6,1 Kg

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 13 ΗΡ

630 € -35%

PRO SILENT

409,50 €

• Ελικοειδής (στριφτή) • Χαμηλού θορύβου • Για επαγγελματική χρήση

-30%

2

ÊÙÄΙΚΟΣ

i (mm)

ΜΗΚΟΣ (m)

TIMH

69372 69374 69375 69377 69378 69379 69369 69370 69371

2.40 3.00 2.40 3.00 3.50 4.00 3.00 3.50 4.00

15 15 87 (450gr) 56 (450gr) 41 (450gr) 32 (450gr) 168 (1,35kg) 124 (1,35kg) 95 (1,35kg)

2,10 € 1,47 € 3,00 € 2,10 € 10,00 € 7,00 € 10,00 € 7,00 € 10,00 € 7,00 € 10,00 € 7,00 € 28,50 € 19,95 € 28,50 € 19,95 € 28,50 € 19,95 €

Κωδικός: 63723 Τύπος: K 100 FE Plus • Áυτομάτου αναρροφήσεως • Τετράχρονος κινητήρας

Υψηλού μανομετρικού - κατάλληλη και για πυρόσβεση ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 13 ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 2,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h) 395 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2’’x 2’’ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h) 30 ÂÁÑÏÓ (Kg) 58

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:58 πμ Page 3

BENZINOKINHTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ

530 € -30% 371 €

+

Êùäéêüò: 49829 Ôýðïò: KΤ 811 Ζ

Δώρο

αξίας 82€ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EXPRESS 1500 W (ΚΩΔ. 40290)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΣΧΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΒΗ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΟΣ

KRAFT (4-χρονος) 6,5 HP 1 εμπρός 1 όπισθεν Διαιρούμενη ταμπακιέρα 55 / 85 cm Ρυθμιζόμενη Ένας 60 kg

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy)

-30%

-30%

SPRING (ασύστροφος) 5 στρώσεων Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει l Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες l

ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI

l

Γενικής χρήσης l 4 στρώσεων KΩΔΙΚΟΣ 621001 621002 621003 621004 621005 621006 621007 621008 621009 621010

i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄

15m 25m 50m 15m 25m

ΤΙΜΗ 6,60 € 4,62 € 11,00 € 7,70 € 22,00 € 15,40 € 8,80 € 6,16 € 14,70 € 10,29 €

5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

50m 25m 50m 25m 50m

29,50 € 24,00 € 47,00 € 41,00 € 82,00 €

20,65 € 16,80 € 32,90 € 28,70 € 57,40 €

KΩΔΙΚΟΣ 621011 621012 621013 621014 621015 621016 621017 621018 621019 621020

i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ 15m 12,20 € 8,54 € 25m 20,30 € 14,21 € 50m 40,60 € 28,42 € 15m 15,00 € 10,50 € 25m 25,00 € 17,50 € 50m 50,00 € 35,00 € 25m 39,00 € 27,30 € 50m 78,00 € 54,60 € 25m 61,00 € 42,70 € 50m 122,00 € 85,40 €

3


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:58 πμ Page 4

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

218 € -30%

152,60 €

Êùäéêüò: 69220 Ôýðïò: KLM 4040 P KΙΝΗΤΗΡΑΣ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ÓΑΣΙ ÂΑΡΟΣ

4,0 HP 40 cm 2,5 - 7 cm 5 (áíÜ ôñï÷ü) 50 lt ÐïëõðñïðõëÝíéï 21 Kg

oÓáóß áðü ðïëõðñïðõëÝíéï oÑýèìéóç ýøïõò êïðÞò ìå 4 åîùôåñéêïýò ìï÷ëïýò

320 € -35% 208 € Êùäéêüò: 69222 Ôýðïò: KLM 5050 P KΙΝΗΤΗΡΑΣ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ÓΑΣΙ ÂΑΡΟΣ

5,0 HP 50 cm 3 - 8 cm 10 (êåíôñéêÜ)) 60 lt ÁôóÜëé 31 Kg

oÓáóß áðü áôóÜëé oÑýèìéóç ýøïõò êïðÞò ìå êåíôñéêü ìï÷ëü oÌåãÜëïé ôñï÷ïß

390 € -35%

253,50 €

Êùäéêüò: 69223 Ôýðïò: KLM 5060 PSP KΙΝΗΤΗΡΑΣ ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ÓΑΣΙ ÂΑΡΟΣ

6,0 HP 50 cm 3 - 8 cm 10 (êåíôñéêÜ)) 60 lt ÁôóÜëé 33 Kg

oÓáóß áðü áôóÜëé oÑýèìéóç ýøïõò êïðÞò ìå êåíôñéêü ìï÷ëü oÌåãÜëïé ôñï÷ïß oÊßíçóç óôïõò ðßóù ôñï÷ïýò

4

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 1:49 μμ Page 5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ THΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

Êùäéêüò: 69301

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

18,50 € -40%

Êùäéêüò: 69308

11,10 €

• Με ρυθμιζόμενη κεφαλή • Με τηλεσκοπικό σωλήνα, για ρύθμιση καθ’ ύψος από 1,65m έως 2,4m • Με ρυθμιζόμενο διακόπτη παροχής νερού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Εύκολος στις ρυθμίσεις

Êùäéêüò: 69309

17,60 € -30% 12,32 €

37 € -25% 27,75 € • Ψηφιακή ένδειξη ώρας • Δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας ποτίσματος με 16 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (από 1 έως 180 λεπτά) • Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας ποτίσματος (10 επιλογές)

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUXΕ 19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m

Êùäéêüò: 69304

Êùäéêüò: 69307 ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Êùäéêüò: 69311

3,

40

12,70 € -40% 7,62€ • Βεντάλια με 19 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού • Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά • Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση • Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ

€ -30%

2,38€

• Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m -30% ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m (Αυτόματο μάζεμα του λάστιχου) -35% Êùäéêüò:

70 €

49 €

Êùäéêüò: 69303 Περιλαμβάνει: Αυτόματη ανέμη, 2 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης με βρύση. Με σύστημα αυτόματης επαναφοράς λαστίχου

69305

42 €

48 € -40% 28,80 €

• Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm) • Σπαστή λαβή που ρυθμίζεται καθ’ ύψος και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

-35% 27,30 € 33 € 45 21, €

Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη, 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 15m λάστιχο και λάστιχο σύνδεσης με βρύση

Êùäéêüò: 69302

Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι, 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, 1 ταχυσύνδεσμο non-drip, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης με βρύση

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

5


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:58 πμ Page 6

YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

IP68

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

62 € -30% 43,40 €

45 € -30% 31,50 €

Êùäéêüò: 43578 Ôýðïò: SP 550

Êùäéêüò: 43575 Ôýðïò: SP 250 ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ

0,35 HP 4200 lt/h 6m (max) 1’’-1’’1/4 10 m 5 mm (max)

ÉÓ×ÕÓ 0,75 HP ÐÁÑO×Ç (max) 11000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1’’-1’’1/4-1’’1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max)

ΙΝΟΧ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ X INO

73 € -30% 51,10 €

87 € -30% 60,90 €

X INO

Êùäéêüò: 43581 Ôýðïò: SP 400 X ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ

Êùäéêüò: 43583 Ôýðïò: SP 750 X ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÊÁËÙÄÉO ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ

0,55 HP 7000 lt/h 6,5m (max) 1’’-1’’1/4 10 m 5 mm (max)

1,0 HP 11000 lt/h 8,5m (max) 1’’-1’’1/4 10 m 5 mm (max)

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

61 € -30% 42,70 €

75 € -30% 52,50 €

Êùäéêüò: 43585 Ôýðïò: SPD 550

Êùäéêüò: 43592 Ôýðïò: SPD 900

ÉÓ×ÕÓ 0,75 HP ÐÁÑO×Ç (max) 9500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 7m (max) ÓÔOÌÉO 1’’-1’’1/4-1’’1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)

ÉÓ×ÕÓ 1,3 HP ÐÁÑO×Ç (max) 14000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8,5m (max) ÓÔOÌÉO 1’’-1’’1/4-1’’1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)

ΙΝΟΧ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ X INO

89 € -30% 62,30 €

99 € -30% 69,30 €

X INO

Êùäéêüò: 43589 Ôýðïò: SPD 900 X

Êùäéêüò: 43587 Ôýðïò: SPD 550 X ÉÓ×ÕÓ 0,75 HP ÐÁÑO×Ç (max) 9500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 8m (max) ÓÔOÌÉO 1’’-1’’1/4-1’’1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)

6

ÉÓ×ÕÓ 1,3 HP ÐÁÑO×Ç (max) 13500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 9m (max) ÓÔOÌÉO 1’’-1’’1/4-1’’1/2 ÊÁËÙÄÉO 10 m ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 1:50 μμ Page 7

IP44

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

175 € -35%

X INO

185 € -35%

X INO

75

113, €

120,25 €

Êùäéêüò: 43512 Ôýðïò: SGP 20/1000X

Êùäéêüò: 43511 Ôýðïò: SGP 20/800X ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÄO×ÅÉO ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max)

ÉÓ×ÕÓ 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max) ÓÔOÌÉO 1’’ ÄO×ÅÉO 20 lt ÊÁËÙÄÉO 1,2 m ÐÉÅÓÇ (max) 4,4 bar

1,1 HP 230V / 50Hz 3200 lt/h 40m (max) 1’’ 20 lt 1,2 m 4 bar

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 130 mm

• ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãÜäéá Þ äåîáìåíÝò,ãéá ïéêéáêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç • ÅëÜ÷éóôç äéÜìåôñïò ðçãáäéïý130mm • ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35°C • ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,15% • ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 50m • Ç êáôáóêåυή ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôÜ ÍÅÌÁ, Ý÷åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé, öôåñùôÝò êáé äéá÷ùñéóôéêÜ áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôÝñ

-30%

ÐÁÑÏ×Ç Q (m3/h)

0 ÊÙÄÉÊÏÓ

ÉÓ×ÕÓ (HP)

ÔÕÐÏÓ

0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

ÔÁÓÇ ÓÔÏÌÉÏ (V/Hz)

ÔÉÌÇ

ÐÁÑÏ×Ç Q (lit/min)

0

10

20

30

40

60

70

80

90 100

ΤΙΜΗ ΜΕ ΈΚΠΤΩΣΗ

30%

ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) 63522

KDW 100/4

1,0

230/50

1’’ 1/4

46

44

42

40

37

32

28

25

21

17

270 € 189,00 €

63523

KDW 150/6

1,5

230/50

1’’ 1/4

68

65

62

59

56

47

42

37

31

25

315 € 220,50 €

63524

KDW 200/8

2,0

230/50

1’’ 1/4

91

87

83

79

75

63

56

49

41

33

355 € 248,50 €

IP68

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

37 € -30%

45 € -30%

25,90 €

Êùäéêüò: 43572 Ôýðïò: FP 50

30,5 cm

ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO

50 Watt 230V / 50Hz 2000 lt/h 2,5m (max)

ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 3m (max) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2’’ ÊÁËÙÄÉO 10 m ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (max) 35˚C

31,50 €

35,5 cm

ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO

Êùäéêüò: 43573 Ôýðïò: FP 50X 50 Watt 230V / 50Hz 1750 lt/h 2,3m (max)

ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 3m (max) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2’’ ÊÁËÙÄÉO 10 m ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (max) 35˚C

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

7


Katalogos_FINAL_Layout 1 8/6/2012 9:48 πμ Page 8

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΟΒΒΥ LINE 230 VOLT

105 € -40% 63 €

280 € -40%

168 €

Υδροπλυστικό υψηλής πίεσης 120 bar

Υδροπλυστικό υψηλής πίεσης 160 bar

Express Plus 120 Êùäéêüò: 40219

STM 160 Êùäéêüò: 40267

ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

1700 W 120 bar 360 lt/h

ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

• Áíôëßá ìå êåöáëÞ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìÝíç âáëâßäá by-pass • Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop) • Tροχήλατο με εργονομική λαβή

2500 W 160 bar 510 lt/h

• Áíôëßá ìå êåöáëÞ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìÝíç âáëâßäá by-pass • Ðñáêôéêü, åý÷ñçóôï ìå èÝóåéò αðïèÞêåõóçò åîáñôçìÜôùí • ÅíóùìáôùìÝíç áíÝìç. • Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop) • Tροχήλατο με εργονομική λαβή

Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíïíôáé:

• Ðéóôüëé • ÓùëÞíáò 4m • Áõëüò ìå σταθερή âåíôÜëéá • Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï÷åßï

+ δώρο

Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíïíôáé: • Ðéóôüëé • ÓùëÞíáò 4m • Áõëüò Turbo • Áõëüò ìå σταθερή âåíôÜëéá • Áõëüò ñßøçò áðïñ/êïý ìå äï÷åßï

ΕΡΓΑΛΕΙOΘΗΚΕΣ STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ JUMBO

Êùäéêüò: 1-92-116 Τύπος: 16΄΄

11,83 € -35% 7,69 €

Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη. • Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες • Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους • Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση • Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα • Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη • Κατασκευή χαμηλού βάρους • Διαστάσεις: 39.4 x 25.4 x 17.8cm

8

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Êùäéêüò: 1-79-217 Τύπος: 19΄΄

19,66 € -35%

12,78 €

Εργαλειοθήκη 19’’ με άνοιγμα κουμπώματος με το ένα χέρι. • Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό • Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα • Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 1:50 μμ Page 9

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤOROS 50 λίτρων / 2,5 ΗΡ

Για ερασιτεχνική και ημιεπαγγελματική χρήση

195 € -30%

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2,5 ΗΡ με áåñïöõëÜêéï 50 lt. Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm ÂÁÑÏÓ (Kg)

136,50 €

250 8 / 116

Êùäéêüò: 40138 Τύπος: TM 50/2,5

50 2,5 77 x 33 x 74 38,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS • Nέα óåéñÜ çëåêôñéêþí ðáëÜãêùí EXPRESS. Åíóùìáôþíïõí ôιò íÝεò οδηγίες áóöáëåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò • ¸÷ïõí åîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá ìå õëéêÜ öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí • ¸÷ïõí ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò τόσο óôï ÷þñï ôïõ óðéôéïý όσο êáé óôïí åðáããåëìáôéêü ÷þñï

Óýìöùíá ìå ôç íÝá ïäçãßá CE

88 € -30%

108 € -30%

Êùäéêüò: 63031 Τύπος: 125/250-12m

Êùäéêüò: 63039 Τύπος: 150/300-18m

61,60 €

ΤΥΠΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) TAXYTHTA ANYΨΩΣΗΣ (m/min) ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)

75,60 €

125/250-12m

150/300-18m

125/12 250/6` 540 230/50

150/18 300/9 600 230/50

10 / 5 12 3

10 / 5 18 3,3

ΙΝVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IMPERIA Ηλεκτροσυγκόλληση πολλαπλών δυνατοτήτων: Δυνατότητα συγκόλλησης: α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA), δ) Δυνατότητα χρήσης Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) Ψηφιακές ενδείξεις των Ampere και Volt συγκόλλησης Στην τιμή περιλαμβάνονται: τσιμπίδα σύρματος (3m) και καλώδιο (25mm2) με το σώμα γείωσης (3m) ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz) ΙΣΧΥΣ (KVA) ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΜΜΑ) (A) ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) (V) ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (MIG) (Α) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ i (mm) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ i max (mm) ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg)

230/50 9,4 10 - 200 11 - 27 25 - 200 0,6 - 0,8 - 0,9 -1,0 4 F IP 21 880x296x616 47

Êùäéêüò: 65654 Τύπος: MIG 215

1.150 € -30%

805 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

9


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:58 πμ Page 10

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 1,3 KVA, STATUS Μεγάλο ρεζερβουάρ για μεγαλύτερη αυτονομία

210 € -40% 126 € Êùäéêüò: 43761 Τύπος: STATUS ENERGIA SE 1400 - 1,3 KVA

ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ

ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ (4-χρονος)

KVA (max.) ÅÎOÄOÓ (V) ÖÏÑÔÉÓÇ (V/A) ÉÓ×ÕÓ (HP) ×ÙÑÇÔ. (lt) ÊÁÔÁÍ. (lt/h)

dB(A)-7m ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

1,3 230 12/8,3 3 5,5 0,83 60 460 x 370 x 385 28

ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER, ΚΛΕΙΣΤΟΥ TΥΠΟΥ

340 € -40%

204 €

Êùäéêüò: 63740 Τύπος: KG 800Si 0,85 KVA (230 Volt)

inverter ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (2-χρονος)

KVA (max.) ΕΞΟΔΟΣ (V) ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) ΙΣΧΥΣ (HP) ΧΩ ΡΗΤ. (lt) ΚΑΤΑΝ. (lt/h)

dB(A)-7m ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) ΒΑΡΟΣ (kg)

0,85 230 1,5 1,6 0,83 58 445x235x370 12,5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ STAND-BY ΤΥΠΟΣ

1.290 € -35%

838,50 €

Êùäéêüò: 43785 Τύπος: KDG 7500 Ε 6,8 KVA (230 Volt) Moνοφασική

KDG 7500 E KVA (max) 6,8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V) 230 ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 ΙΣΧΥΣ (HP) 11,5 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 15 ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h) 275 dB(A)-7m 79 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 720x492x650 ΒΑΡOΣ (kg) 110

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ STAND-BY

5.500 € -35%

3.575 €

Êùäéêüò: 63717 Τύπος: KDG 15000 ΕSA-Τ - ATS 15 KVA (400 Volt) Τριφασική

10

Διαθέτει και μεταγωγικό πίνακα για την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. ΤΥΠΟΣ

KDG 15000 ESA-T-ATS KVA (max) 15 400 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V) ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A) 12/8,3 ΙΣΧΥΣ (HP) 25 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt) 21 ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h) ≤ 298 dB(A)-7m 70 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm) 1040x660x740 ΒΑΡOΣ (kg) 245

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:59 πμ Page 11

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BULLE Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς κυρίως χώρους

EU Standard

EN131

150 KGS

-30%

Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

631071 SA 3+1 3+1 840 1430 250 x 23 210 3,15 34,00 € 23,80 €

631072 SA 4+1 4+1 1050 1650 250 x 23 210 3,58 39,00 € 27,30 €

631073 SA 5+1 5+1 1260 1870 250 x 23 210 4,8 44,50 € 31,15 €

631074 SA 6+1 6+1 1470 2090 250 x 23 210 5,5 51,00 € 35,70 €

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση, σε εσωτερικούς κυρίως χώρους

EU Standard

EN131

150 KGS Maximum load

-30%

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)

631110 SS7 14 (2x7) 3720 1990 30 x 30

631111 SS9 18 (2x9) 4280 2270 30 x 30

631112 SS11 22 (2x11) 4840 3140 30 x 30

631113 SS14 28 (2x14) 5680 4000 30 x 30

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

280 6,6 78 € 54,60 €

280 8,3 96 € 67,20 €

280 9,4 115 € 80,50 €

280 12,5 165 € 115,50 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

11


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:59 πμ Page 12

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειμένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, μπαλκόνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε χτυπήματα. Συναρμολογούνται εύκολα χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαλείων. Είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Διατίθενται σε 2 σειρές (concert και cube) και 2 μεγέθη στην κάθε σειρά. Η σειρά CONCERT είναι πιο οικονομική ενώ η σειρά CUBE προσφέρει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα στα αντίστοιχα μοντέλα και περισσότερο στιβαρή κατασκευή.

ΣΕΙΡΑ CONCERT

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)mm ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

610032 C70 700x430x480 40,00 € 28,00 €

-30%

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)mm ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

610033 C104 1040x430x480 50,00 € 35,00 €

ΣΕΙΡΑ CUBE

-30%

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠxΒxΥ)mm ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

12

610030 CΒ2/Η 960x530x570 63,00 € 44,10 €

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)mm ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

610031 CΒ3/Η 1380x530x570 85,00 € 59,50 €


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:59 πμ Page 13

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO Η σειρά SPAZIO της Ιταλικής Artplast περιλαμβάνει πρακτικές και ανταγωνιστικές πλαστικές ντουλάπες με ένα “value for money” σχεδιασμό κατασκευής. Έχουν ατσάλι85cm νους μεντεσέδες, για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερο άνοιγμα - κλείσιμο. Συναρμολογούνται εύκολα και παράγονται στην Ιταλία από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι κατάλληλα τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Εξωτερική Όψη

39cm

70cm

-30%

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

610001 S70/B 54,00 € 37,80 €

Εξωτερική Όψη

165cm

39cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

610002 S70/TP (με ράφια) 98,00 € 68,60 €

70cm

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ

610003 S70/PS (με χώρο για σκούπα) ÔÉÌÇ 98,00 € TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 68,60 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

13


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:59 πμ Page 14

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΟΛΛΑΣ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της HACCP. Κατάλληλα για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, γύρω από την παραγωγή, προετοιμασία, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση, πώληση στον καταναλωτή. Κατάλληλα για εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, μπαρ, delicatessens, κρεοπωλεία, μανάβικα, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες τροφίμων, κ.τ.λ. Με λάμπες UV-A ακτινοβολίας για την προσέλκυση των εντόμων.

OΡΟΦΗΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

130 € 30% 91 €

145 € 30%

101,50 €

Êùäéêüò: 661100 Ôýðïò: MO-BUTTERFLY 700 ÉÓ×ÕÓ 40 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΛΑΜΠΕΣ 2x15 W ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 112 x 435 x 400 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 55 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ Ι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ 150 x 380 mm ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 12-14 m ÊÁËÙÄÉO 1,5 m ΒΑΡΟΣ 2,5 kg

Êùäéêüò: 661101 Ôýðïò: MO-FLY 701

H συσκευασία περιέχει 4 κολλητικά χαρτιά

ÉÓ×ÕÓ 40 Watt ΤΑΣΗ 230V/50Hz ΛΑΜΠΕΣ 2x15 W ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 400 x 120 x 155 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 55 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ Ι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ 150 x 380 mm ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 12-14 m ÊÁËÙÄÉO 1,5 m ΒΑΡΟΣ 2,2 kg

H συσκευασία περιέχει 4 κολλητικά χαρτιά

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Χρησιμοποιεί συνδυασμό λάμπας UV-Α ακτινοβολίας για την προσέλκυση των εντόμων και ανεμιστήρα που τα απορροφά και τα παγιδεύει σε ένα συρτάρι. Είναι αποτελεσματικότατο ακόμη και για μεγαλύτερα έντομα. Αθόρυβο στη λειτουργία, χωρίς οσμές και χωρίς να φαίνονται τα παγιδευμένα έντομα.

85 € 30%

50 €

59,50 €

Êùäéêüò: 661110 Ôýðïò: INSECTIVORO 368G ÉÓ×ÕÓ ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) TAXYTHTA (R.P.M.) ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΡΟΣ

14

H επαγγελματική σειρά CRI-CRI περιλαμβάνει 3 τύπους (μεγέθη) και είναι η πιο διαδεδομένη σειρά, με τις περισσότερες πωλήσεις και 25 χρόνια παράδοση στο χώρο. Η μεγάλη ακτίνα δράσης εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον χωρίς έντομα γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

55 Watt 230V/50Hz 245 x 220 x 340 900 ΙI 150 x 380 mm 14-16 m 2,4 kg

30%

35 €

Êùäéêüò: 661104 Ôýðïò: CRI CRI 300N (μικρό μέγεθος) ÉÓ×ÕÓ ΤΑΣΗ TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΡΟΣ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

11 Watt 230V/50Hz 1500 V 132 x 165 x 330 ΙI 3-5 m 1,1 kg


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 11:59 πμ Page 15

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ FLY Οικονομική σειρά ηλεκτρικών εντομοκτόνων που χρησιμοποιούν την ακτινοβολία UV-A που εκπέμπονται από κατάλληλες λάμπες για να προσελκύσουν τα έντομα τα οποία στη συνέχεια εξουδετερώνονται μόλις έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα πλέγματα. Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Απαλλαχτείτε από τα έντομα σίγουρα και οικονομικά.

Êùäéêüò: 661105 Ôýðïò: GEKO 7216 ΤΑΣΗ ÉÓ×ÕÓ ΛΑΜΠΑΣ TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ

60 € -30% 42 €

220-240V/50Hz 2x8 Watt UV-A 2500 V 7-8 m 355 x 140 x 280 2,7 kg

80 € -30% 56 €

Êùäéêüò: 661106 Ôýðïò: FLY 7220 ΤΑΣΗ ÉÓ×ÕÓ ΛΑΜΠΑΣ TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ

220-240V/50Hz 2x20 Watt UV-A 2500 V 10-12 m 710 x 140 x 310 4,0 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ CRI-CRI

 Kατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας τεχνοπολυμερές υλικό για μέγιστη αποδοτικότητα, λειτουργικότητα και απόλυτη ασφάλεια. Προστατευμένο πλήρως από την υγρασία και τη σκόνη, αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτοσβεόμενο με προστασία σε βραχυκυκλώματα. Το πλέγμα της υψηλής τάσης είναι από γαλβανιζέ ατσάλι, αυτοκαθαριζόμενο ενώ το εξωτερικό πλέγμα προστασίας είναι κατάλληλα βαμμένο για να αντέχει τόσο στην ακτινοβολία όσο και στις καιρικές συνθήκες.

185 € -30%

129,50 €

115 € -30%

80,50 €

Êùäéêüò: 661103 Ôýðïò: CRI CRI 309 (μεσαίο μέγεθος) ÉÓ×ÕÓ ΤΑΣΗ TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΡΟΣ

45 Watt 230V/50Hz 5000 V 355 x 155 x 315 IPX3 ΙI 10-12 m 4,2 kg

Êùäéêüò: 661102 Ôýðïò: CRI CRI 308E (μεγάλο μέγεθος) ÉÓ×ÕÓ ΤΑΣΗ TAΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΡΟΣ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

95 Watt 230V/50Hz 5000 V 685 x 200 x 380 IPX4 ΙI 15-18 m 8,6 kg

15 17


Katalogos_FINAL_Layout 1 7/6/2012 12:22 μμ Page 16

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ RYOBI ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

149 € -35% 96,85 €

125 € -35% 81,25 € Êùäéêüò: 65028 Ôýðïò: ΕΙD 100 2RE IΣΧΥΣ (Watt) 1050 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-1300/0-2800 ΚΡΟΥΣΕΙΣ (Β.Ρ.Μ.) 0-20800/0-46080 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm)40/16/13 ΤΣΟΚ (mm) 13 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,9

Êùäéêüò: 65036 Ôýðïò: ΕRH 750 V Περιλαμβάνει: • 1 âáëéôóÜêé • 1 ïäçãü âÜèïõò • 1 ðëáúíÞ ÷åéñïëáâÞ • 5 ôñõðÜíéá îýëïõ • 5 ôñõðÜíéá ãéá ìðåôüí • 5 ôñõðÜíéá ãéá ìÝôáëëï

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

129 € -40% 77,40 €

109,85 €

Περιλαμβάνει: • 1 θήκη μεταφοράς • 1 öïñôéóôÞ • 2 μπαταρίες NiCd (1,7Αh)

Êùäéêüò: 65041 Ôýðïò: CDC 18022 N ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-350/0-1300 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ 24 ΡΟΠΗ (max.) 42,6 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 32/10 ΤΣΟΚ (mm) 10 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,1

Περιλαμβάνει: • 1 âáëéôóÜêé • 1 ïäçãü âÜèïõò • 1 ðëáúíÞ ÷åéñïëáâÞ • 3 ôñõðÜíéá SDS plus • 1 êáëÝìé • ôóïê 13 mm ìå áíôÜðôïñá

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

169 € -35% 18 Volt

IΣΧΥΣ (Watt) 710 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-1100 ΚΡΟΥΣΕΙΣ (Β.Ρ.Μ.) 0-4000 IΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ (Joule) 2,0 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 32/24/13 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,3

Êùäéêüò: 65068 Ôýðïò: EWS 1266 IΣΧΥΣ (Watt) 1250 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 4500 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) 20 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0˚ /45˚ 66/38 Περιλαμβάνει: ΔΙΣΚΟΣ i (mm) 190x16 • 1 âáëéôóÜêé • 1 δίσκο καρβιδίου ΒΑΡΟΣ (kg) 5 (με δίσκο) 18Τ • 1 πλαϊνό οδηγό • κλειδιά

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Êùäéêüò: 65081 Ôýðïò: BL 3500 V

76 € -30% 53,20 €

• Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή από φυσητήρα σε ÉÓ×ÕÓ 630 Watt αναρροφητήρα. ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 3,5 m³/min • Ρυθμιστής ταχύτητας ΤΑΧΥΤΗΤΑ 9m (max) για ευκολότερη χρήση. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 250 • Στενό και μακρύ ακροφύσιο ΒΑΡΟΣ (kg) 1,7 για πρόσβαση σε ÐåñéëáìâÜíει: • 1 σάκο συλλογής δύσκολες επιφάνειες

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr

Unimac Summer Catalogue  

Unimac Summer Catalogue

Unimac Summer Catalogue  

Unimac Summer Catalogue