Page 1

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov Enterprise Europe Network Vás pozýva na seminár Vysielanie pracovníkov do krajín EÚ Všeobecné podmienky, špecifiká vybraných krajín, nové a pripravované zmeny v roku 2013

Dátum a miesto konania: Dátum 08.03.2013

Miesto konania RPIC Prešov

Mesto, ulica Prešov, Reimanova 9


Program

08:15 – 08:30

Registrácia účastníkov

08:30 – 08:45

Otvorenie Predstavenie činnosti RPIC Prešov – Enterprise Europe Network

08:45 – 09:45

Vysielanie zamestnancov – všeobecné podmienky, rozdiely medzi vysielaním zamestnancov a SZČO, náležitosti

09:45 – 09:55

Diskusia

09:55 – 10:00

Prestávka

10:00 – 11:00

Vysielanie zamestnancov do Nemecka, Rakúska, Francúzskašpecifiká, legislatíva, podmienky, praktické skúsenosti, novinky

11:00 – 11:15

Diskusia

11:15 – 11:20

Prestávka

11:20 – 12:00

Nové a pripravované zmeny v oblasti vysielania zamestnancovSmernica EP o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov

12:00 – 12:20

Voľná diskusia

12:30

Predpokladané ukončenie seminára


O seminári: Seminár je zameraný na oblasť vysielania pracovníkov, predovšetkým na všeobecné predpisy vysielania pracovníkov, ktoré je potrebné spĺňať nielen pred odchodom do zahraničia ale aj pri vykonávaní práce. Seminár bude bližšie zameraný na špecifiká pri vysielaní pracovníkov do Rakúska, Nemecka a Francúzska. Účastníci seminára budú môcť získať aktuálne informácie o nových a pripravovaných zmenách v roku 2013, ktoré sa vzťahujú na vysielanie pracovníkov do krajín Európskej únie. Všetky tieto informácie majú účastníci možnosť získať priamo od styčnej osoby pre oblasť vysielania zamestnancov v rámci informačnej siete IMI v rámci EÚ, Mgr. Rastislava Halušku. Cieľová skupina: Seminár je určený malým a stredným podnikateľom, ktorí vysielajú svojich pracovníkov do krajín Európskej únie, predovšetkým do Rakúska, Nemecka a Francúzska. Zároveň aj pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sami vykonávajú práce v týchto krajinách. Lektor: Mgr. Rastislav Haluška – Národný inšpektorát práce - v rámci sústavy inšpekcie práce pôsobí od r. 2003, najprv ako aktívny inšpektor práce na Inšpektoráte práce Košice, neskôr ako hlavný radca Národného inšpektorátu práce. Je zodpovedným za agendu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vysielania pracovníkov, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, legislatívne návrhy a usmerňovanie inšpektorátov práce v uvedených oblastiach, poskytovanie informácií o inšpekcii práce a uvedených oblastiach v médiách. Je styčnou osobou pre oblasť vysielania zamestnancov v rámci informačnej siete IMI v rámci EÚ. Prihláška: Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na článok o seminári na www.rpicpo.sk . Účastnícky poplatok: Seminár sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Účasť na ňom je pre podnikateľské subjekty bez poplatku.

Seminár  

Seminár Vysielanie pracovníkov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you