__MAIN_TEXT__

Page 1


A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com Working hours: 07:00–15:00

Public Auction № 650 General Sale

11 January 2020 Start time 10:30 Hilton Athens Hotel

VIEWING ARRANGEMENTS Athens Auctions Store Monday, 9 December 2019 to Friday, 10 January 2020 Working hours: Monday to Friday 09:30–17:30 Saturday 09:30–15:00

Hilton Athens Hotel Suturday, 11 January 2020

Pindarou 7 & Alexandrou Soutsou 2, Athens T: +30 210 3250173 / F: +30 210 3250176

46 Vasilissis Sofias Ave., Athens T: +30 210 7281000 / F: +30 210 7281111


Auction №

650

A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com

Έλαβα γνώση των όρων της δημοπρασίας και παρακαλώ να πλειοδοτήσετε για λογαριασμό μου τους παρακάτω λαχνούς, μέχρι το ποσό που έχω σημειώσει αντίστοιχα. Please bid on my behalf op to the limits, only if necessary, for the following lots. I have read and agree to the Conditions of Sale stated in the present Catalogue. Name Address Client’s code

Date

Phone

Fax

E-mail Please limit my total purchase to Please send my lots to my address

Lot №

Limit (€)

€ YES / NO

Lot №

I will collect my lots from your store

Limit (€)

Lot №

YES / NO

Limit (€)


Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Payment Credit Card (Visa

or Mastercard

)

Online Payment Service (An account at karamitsos.com is needed to pay with your credit card using our secure gateway) Paypal at paypal@karamitsos.gr (Please note that an additional 4% on the total purchase amount must be paid, due to PayPal transaction fees etc.) Cash BANK : EUROBANK ERGASIAS, THESSALONIKI, GREECE, K.DIEL BRANCH “030” IBAN: GR27 0260 0300 0009 5020 1319 881 SWIFT CODE: ERBKGRAA Account holder: Dimitriadis Emmanouil


SYMBOLS AND ABBREVIATIONS / ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ F FC **, u/m. *, m. (*), mng. o, u. P pu o. g. E S W EL C, cov. Δ PS

See photo plate (b&w) / Βλέπε φωτογραφία (Α/Μ) See color photo / Βλέπε έγχρωμη φωτογραφία Unmounted mint / Ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα Mounted mint / Ασφράγιστο με σαρνιέρα ή ίχνος σαρνιέρας Mint without gum / Ασφράγιστο χωρίς γόμμα Used, cancelled / Σφραγισμένο Forgery, fake / Πλαστό Postally used / Ταχυδρομημένο κανονικά Original gum / Γνήσια γόμμα Essay of proof / Δοκίμιο Specimen / Δείγμα Wrapper / Περιτύλιγμα (ράπερ) Entire letter / Επιστολή αναδιπλούμενη (χωρίς φάκελο) Cover, envelope / Φάκελος On fragment, on piece / Επί τεμαχίου (χαρτιού ή φακέλου) Postal stationery (card, letter card, print. envelope) /

PPC RP M Hellas Fr. Yv. Mi. SG. AG.PA.

Ταχυδρ. μονόφυλλο (δελτάριο, βραχεία επιστολή, έντυπος φάκελος) Picture postcard / Εικονογραφημένη κάρτα Real photograph, photocard / Φωτοκάρτα, πραγματική φωτογραφία Map / Χάρτης HELLAS Greek catalogue / Κατάλογος ΕΛΛΑΣ FRANGOUDIS Cyprus catalogue / Κατάλογος Κύπρου ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ YVERT & TELLIER French catalogue / Κατάλογος ΙΒΕΡ MICHEL German catalogue / Κατάλογος ΜΙΧΕΛ S. GIBBONS British catalogue / Κατάλογος ΓΚΙΜΠΟΝΣ AGAOGULLARI PAPUÇCIOGLU Turkish Postmarks catalogue /

EST. R, RR wmk. MS var. trans. G F VF B doc. NEWS ENGR MAG EPH BOND MF CF CER LABEL PC PL PE PW PO PP PA

Κατάλογος Τουρκικών Σφραγίδων ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΓΛΟΥ Our estimation / Προσωπική μας εκτίμηση Rare, very rare, etc. / Σπάνιο, πολύ σπάνιο κλπ. Watermark / Υδατόσημο Minitature or souvenir sheet / Μπλόκ φεγιέ Variety / Ποικιλία Transit cancellation / Διαβατική σφραγίδα Good quality or condition / Ανεκτή ποιότητα ή κατάσταση Fine quality or condition / Καλή ποιότητα ή κατάσταση Very fine quality or condition / Πολύ καλή ποιότητα ή κατάσταση Library book / Βιβλίο Document / Έγγραφο Newspaper / Εφημερίδα Engraving / Γραβούρα Magazine / Περιοδικό Ephemera / Εφήμερα Bonds & Certificates / Μετοχές FFC Military Flight / Στρατιωτική Πτήση Crash Flight / Αεροπορικά Ατυχήματα Ceramic / Κεραμικό Label / Ετικέτα Postal Cards / Επιστολικά Δελτάρια Postal Letter Cards / Βραχείες Επιστολές Postal Envelopes / Φάκελοι Postal Wrappers / Ταινίες Εντύπων Postal Money Orders / Ταχυδρομικές Επιταγές Parcel Postal Cards / Δελτίο Αποστολής Δεμάτων Aerograms, Air Letters / Αερογράμματα

B/UNC UNC A/UNC XF VF F VG G FDC S TR/S Pn PRF E

Brilliant Uncirculated / Λαμπρό Ακυκλοφόρητο Uncirculated / Ακυκλοφόρητο Almost Uncirculated / Σχεδόν Ακυκλοφόρητο Extra Fine / Εξαιρετική Κατάσταση Very Fine / Πολύ Ωραίο Fine / Ωραίο Very Good / Πολύ Καλό Good / Καλό Fleur de Coin / Κατάσταση Νομισματοκοπείου Specimen / Δείγμα Trial Strike / Δοκιμή Μήτρας Pattern / Μοτίβο Proof / Δοκίμιο Essay / Προσχέδιο

Note: The grading guide we use in this catalogue for the certified coins and banknotes is not our personal estimation but the one established by the internationally approved companies in the field. The “Top grade” characterization is about coins that the moment when this catalogue goes for printing, they have the best grade (compared to other similar coins) given from the two grading companies (NGC & PCGS). Σημείωση: Η κατάσταση που αναγράφεται στα πιστοποιημένα νομίσματα και χαρτονομίσματα, δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση, αλλά εκτίμηση της εταιρίας πιστοποιήσεων. Ο χαρακτηρισμός “Top grade” αφορά σε νομίσματα τα οποία, την ώρα που αυτός ο κατάλογος εκτυπώνεται, κατέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό (σε σύγκριση με άλλα παρόμοια νομίσματα) από τις 2 εταιρίες πιστοποίησης (NGC & PCGS).


ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη της δημοπρασίας, αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, χωρίς καμμία διαφοροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικtροαξίες, καθώς και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, για ελαττώματα ορατά στη φωτογραφία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα και όχι στο γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμματοσήμου. Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς. Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προσφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς. Μεγάλοι λαχνοί μπορεί να μην μεταφερθούν για viewing στην Αθήνα ή να μεταφερθούν κατ’επιλογή. Viewing λαχνών, που δεν μεταφέρονται στην Αθήνα, μπορεί να γίνει στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξωτερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και σε γνωστούς πελάτες χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως. Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παραλαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παραλαβής του υλικού από τον αγοραστή. Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ. Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησης των λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προσφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη. Ο πλειοδότης (είτε βρίσκεται στην Αίθουσα, είτε έχει καταθέσει την προσφορά του μέσω τηλεφώνου/email) είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεννοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία. Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων όρων και τους αποδέχεται πλήρως. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.


CONDITIONS OF SALE All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, unless the contrary is indicated. The purchaser may reject the lot and return it within 7 days (post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incorrectly described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which have been examined by the buyers before the auction cannot be returned. Also, lots purchased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject mixed lots, collections containing undescribed items, or described as having defects. Any illustration is part of the description and items cannot be returned for defects visible in it. When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter shall not be a reason for rejecting the lot. The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be considered as succesful. Telephone bids are acceptable, but should be confirmed in writing. Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of the lots, to divide it into two or more parts, or to join two or more lots into one. Large lots may not be available for viewing in Athens unless especially selected. Viewing of those unavailable lots is still possible in our offices in Thessaloniki. Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale. Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days after receipt of our invoice. Foreign buyers can pay by credit card (we accept Visa and Mastercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in euro. Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has a descretion to waive payment of the interest. Title shall remain to A. KARAMITSOS until payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, according to the Auctioneer’s opinion. The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. The receipt for “Registered” letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer. A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respective Value Additive Tax (VAT) on our commission. All prices expressed in the catalogue and all bids are in euro, unless otherwise is stated. Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auction. The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins the item at said price. The bidder (either via mail or in the room) is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, with the company. Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts them. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of the competent Court in Thessaloniki, Greece.


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1 (part A) 1


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1 (part B)

2


Public Auction 650

2

www.karamitsos.com

3

4

8

7

6 9

10

12

5

LARGE HERMES HEAD

11

1

Large Hermes Heads reference collection: From the 68 basic catalog numbers, only No.8 is missing. A total of 209 stamps covering most colour shades plus 8 control number errors and 7 plate flaws. Paris issue and provisional printings stamps with small or heavy faults. From 1862/67 issue to the end almost all stamps are of first choise. (Hellas 1/7+9I/60).

o/*

1500 €

2

1l. chocolate-brown on thin white-brownish paper. Final proof. Very fine. (Konst. 1.ΔΟΚ.IV.1).

50 €

3

PAPER COLOUR AND PRINTING METHOD PROOFS. 40l. brown-yellow on bluish paper. The reverse printed complete with brown-yellow ink, same as the front side. Very fine. (Konst. 6 ΔΟΚ.III.4).

50 €

4

80l rose-lilac, final proof. Very fine. (Konst. 7 ΔΟΚ.I.1).

E

40 €

1861 Paris Print 5

1l. red-brown in used vertical strip of 4. One stamp with very light thin and one with a closing margin (not touching). Very fresh colour. Very fine and rare. (Hellas 1b).

o

1500 €

6

2l. brown in mint bl.4. Certificate BPA (1972). Very fine. (Hellas 2a).

*

90 €

7

2l. olive-bistre, mint. Very fine. (Hellas 2b).

*

13 €

8

2l. bistre in lower marginal copy, mint no gum. Superb. (Hellas 2A).

(*)

10 €

9

5l. yellow-green, used. Large/even margins all around. Very fine. (Hellas 3a).

o

35 €

10

5l. green, used. Very fine. (Hellas 3b).

o

40 €

11

1862 EL from Athens to Nafplion franked with 2x10l. orange on blue (pair cut). Very fine and rare. (Hellas 4b).

EL

500 €

12

20l. blue, used. Very fine. (Hellas 5a)

o

35 €

3


A.Karamitsos

13

January 11th, 2020 / Athens Hilton

14

15

16

17

25 13 14 15 16 17

26

27

19

18

20

22

23

24

28

20l. blue, used. Fine-very fine. (Hellas 5a). 20l. blue on thin paper, plate flaw thin circle. Good-large/even margins all around. Very fine copy. (Hellas 5aPa). 80l. rose-carmine, used. Fine-very fine. (Hellas 7a). 80l. carmine, used. Large/even margins all around. Very fine. (Hellas 7b). Triple weight entire letter from “KYMH*7.ΦΕΒΡ.62” fr. with 20l. blue and 40l. mauve on blue (plate flaw indentation of the frame line -pos.139), arr. “ΧΑΛΚΙΣ*8.ΦΕΒΡ.62”. Handwritten “λίαν κατεπείγον”. Wax seal on reverse. Very fine and very rare. (Hellas 5a+6a40F7).

29 o o o o EL

30 € 100 € 25 € 30 € 750 €

o o * o o PPC

18 € 20 € 25 € 50 € 20 € 50 €

o

160 €

o o o

70 € 65 € 350 €

1861/1862 Athens Provisional Printings 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29

4

2l. brown-bistre, used. One closing coner, otherwise fine-very fine. (Hellas 10Ib). 2l. bistre, used. Fine. (Hellas 10Ic). 2l. pale bistre, mint. Very fine. (Hellas 10Id). 5l. green (coarse impression) with intense contour, used. Very fine. (Hellas 11Ib). 5l. deep olive-green, used. One narrow margin, otherwise fine. (Hellas 11Ic). 10l. orange with intense yellowish wash in right marginal copy, used. One small closing part, otherwise superb and scarce. (Hellas 12Ib). 20l. deep ultramarine, used. Large margins but a closing (not touching) corner. Still a fine example of this hard to find stamp. (Hellas 13Ia). 12l. prussian blue in upper marginal copy, used. Good-large margins all around. Very fine. (Hellas 13Ic). 20l. deep blue, used. Very fine. (Hellas 13Id). 20l. deep blue (pos.89), inverted “0” on CF (Kound. 12.2), used. One very narrow margin but still fine and very rare. (Hellas 13IdNb - 1700 euros). 40l. mauve on blue, used. Very fine and rare. (Hellas 14IIa)

150 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

21

30

38

31

33

35

32

34

36 37

21

1863 (July 19th) entire letter from Piraeus to Syros franked with 1st Athens print 4x5l. greyish-green (coarse impressions), 2 stamps very fine and the other 2 with faults. A very interesting item. Certificate by M.Eichele. (Hellas 11Ia).

EL

250 €

30

1l. brown, unused. Fine and scarce. (Hellas 9IIc).

(*)

80 €

31

2l. bistre, mint no gum. Very fine. (Hellas 10IIa).

(*)

15 €

32

10l. orange, used. Fine-very fine. (Hellas 12IIa).

o

20 €

33

10l. orange (pos.138), widely spaced CF (Kound. 17.2), used. Very fine. (Hellas 12aIINk).

o

150 €

34

20l. blue (pos.81) white lines at the upper inscription and at lower tablet. These flaws not mentioned by Koundouros (Characteristic marks of all positions) under this issue. Fine and rare. (Hellas 13IIb).

o

35 €

35

20l. blue (pos.130), displaced control numbers (Kound. 18.2) canc. “99” (=ΙΩΑΝΝΙΝΑ). P.O. not mentioned in Koundouros study. In addition plate flaw broken left frame line. Stamp with faults but extremelly rare. (Hellas 13IIb).

o

300 €

36

40l. dull mauve on blue, used. Very fine. (Hellas 14IIb)

o

140 €

37

1864 Quadraple weight EL from Kyparissia to Calamai, franked with 2x40l. mauve on blue (provisionals). Quadraple weight covers are extremely rare. EL cut at left and separated in two pieces. (Hellas 14IIa).

EL

450 €

38

1862 EL fr. with 20l. blue Paris print + 10l. orange pos.128 fine impression, 30l. rate for the Austrian steamer, canc. “67” and posted from “ΣΥΡΟΣ (67)*21 ΜΑΡΤ. 62”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*22 ΜΑΡΤ. 62”, arr. “ΝΗΣΙΟΝ (29)*25 ΜΑΡΤ. 62”. Both stamps very fine. Scarce. (Hellas 5a+12IIa).

EL

150 €

5


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

40

39

41

42

43

44

45 47

46

48

50

1862/67 Consecutive Athens Printings 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50

6

49

1l. chocolate-brown with vertically laid background, mint. Very fine. (Hellas 15a). 1l. brown, mint. Very fine. (Hellas 15b). 1l. brown with verticaly laid background, used. Fine-very fine. (Hellas 15b). 1l. red-brown, mint. Very fine. (Hellas 15c). 1l. red-brown, used. Very fine. (Hellas 15c). 2l. bistre with vertically laid background in mint pair. Very fine and rare. (Hellas 16A). 2l. yellow-bistre in mint bl.4. Lower pair mint never hinged. Very fine. (Hellas 16a). 3x2l. yellow-bistre, bistre and brown-bistre, mint. Very fine. (Hellas 16a+16b+16c). 2l. bistre in mint never hinged lower marginal bl.4. Very fine. (Hellas 16b). 2l. brown-bistre in mint right marginal pair, Very fine. (Hellas 16c). Magazine “ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ/ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ.....” (ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1865) fr. with 2l. brown-bistre + 10l. red-orange on blue, both very fine, and posted from “ΑΘΗΝΑΙ (1)*?? ΣΕΠΤ. 65”, entry canc. “MARSEILLE*30 SEPT. 65”. (Hellas 16c+18e). 5l. green, mint no gum. Very fine. (Hellas 17a).

* * o * o * */** * ** *

16 € 22 € 16 € 35 € 40 € 100 € 20 € 20 € 20 € 20 € 500 €

(*)

35 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

51

53

55

54

52

56

57

58

60

59 61

62

51

5l. green in right marginal pair tied by “60” (KYMH) cds. Fine-very fine. (Hellas 17a).

o

15 €

52

7x5l. green and yellow-green, used. Fine to fine-very fine. (Hellas 17a+17b).

o

20 €

53

5l. yellow-green, mint no gum. Very fine. (Hellas 17b).

(*)

35 €

54

10l. orange, mint. Heavy hinge and one closing corner. Very fresh color. Fine. (Hellas 18b).

*

70 €

55

10l. orange, used. Very fine. (Hellas 18b).

o

12 €

56

10l. orange, displaced control numbers (Kound. 30.7), used. Very fine and rare. (Hellas 18b).

o

200 €

57

10l. red-orange (pos.141), used. Fine-very fine. (Hellas 18ba).

o

10 €

58

2x10l. orange on blue and red-orange on blue, used. Both copies very fine. (Hellas 18d+18e).

o

18 €

59

10l. red-orange on blue (pos.56), plate flaw “spot on the Greek border”, used. Very fine. (Hellas 18e).

o

15 €

60

10l. red-orange on blue (pos.71), “01” instead of “10” on control numbers (Kound.30.4), used. Fine-very fine. (Hellas 18eNd).

o

45 €

61

Entire letter from “ΣΥΡΟΣ*16.ΜΑΙΟΣ.62” fr. with 20l. blue (very fine print, relief and CF of fine print stamps) and 10l. orange (coarse print) to pay the French ship to Athens. Fine and very rare on cover. (Hellas 19A+12Ib).

EL

180 €

62

Large part of entire letter cover from “ΣΥΡΟΣ*27.ΦΕΒΡ.63” fr. with 20l. blue to Tripolis. Boxed “ΠΛΗΡ./ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ” , via “ΑΘΗΝΑΙ*28.ΦΕΒΡ.63” fr. with 20l. sky-blue canc. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*2.ΜΑΡΤ.63”. Fine and rare. (Hellas 19b+19a).

EL

350 €

7


A.Karamitsos

63

January 11th, 2020 / Athens Hilton

64

66

65

70

67

71

68

73

69

72 74

77

76

75 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 79 80

8

79

20l. sky-blue (pos.20), plate flaw narrow borders, used. Very fine. (Hellas 19a). 20l. blue (pos.140), plate flaw “white spot on the Greek border” (pos.140), mint. Very fine and scarce. (Hellas 19b20F22). 20l. blue (pos.123), plate flaw “thin circle”, used. Very fine. (Hellas 19b). 20l. blue (pos.138), plate flaw narrow borders, used. Very fine. (Hellas 19b). 20l. blue (pos.140), plate flaw white spot on the Greek border, used. Very fine. (Hellas 19b20F4). 20l. blue (pos.148/1867 issue), used. Large margins all around. Superb. (Hellas 19b). Letter sheet cover from “ΠΑΤΡΑΙ*24.ΔΕΚΕ.64” fr. with 20l. blue to Amfissa. On reverse cachet “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ”. (Hellas 19b). 20l. dark grey-blue (ox. corners) canc. “109” (ΙΘΑΚΗ). Very fine. (Hellas 19d). 20l. blue on green in upper marginal copy, unused. Signed ORESTIS VLASTOS. Very fine and scarce in unused. (Hellas 19e). 20l. green on blue in pair and single and deep blue on green, used. Mostly large margins. Nice copies. (Hellas 19e). 2x20l. blue on green (light and dark shade). One copy (pos.119) bears Grooms characteristic “0” No.15. The same “0” in the same pos. exists in the last 1862-67 20l. setting which is the setting that “liars”, deep blues and “clean” sky-blues were printed. Important item for classification, used. Very fine. (Hellas 19e). 20l. deep blue, used. Very fine. (Hellas 19f). 5x40l. light mauve on blue, mauve on blue, grey-mauve on blue, purplish mauve on blue and greyish rose on grey-lilac, used. All copies very fine. Excellent lot. (Hellas 20Ia+20Ib+20Id+02Ie+20IIa). 40l. mauve on blue, mint no gum. Fine-very fine. (Hellas 20Ib). 40l. mauve on blue, used. Very fine. (Hellas 20Ib). 40l. grey-mauve on blue, used. Very fine. (Hellas 20Id). 40l. greyish rose on grey-lilac, mint. One narrow margin but rare in mint. (Hellas 20IIa).

80 o *

10 € 100 €

o o o o EL

10 € 10 € 14 € 10 € 10 €

o (*)

12 € 180 €

o o

50 € 15 €

o

20 € 80 €

(*) o o *

80 € 10 € 12 € 200 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

78 81

82

83

84

87

78 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

91

85

86

89

88

90

92

1865 Double weight cover franked with 40l. mauve on blue from Syros to Athens. (Hellas 20Ib). 1866 Double weight EL franked with 40l. greyish rose on grey-lilac from Piraeus to Syros. Stamp very fine. (Hellas 20IIa). 40l. greyish rose on grey-lilac, used. Boxed “PIROSCAFI POSTALE ITALIANI”. (Hellas 20IIa). 80l. carmine with vertically laid background, used. One closing corner, otherwise fine-very fine. (Hellas 21a). 80l. rose-carmine in used. Upper margin narrow but still fine-very fine for this scarce in pair. (Hellas 21b). 80l. carmine boxed “PIROSCAFI/POSTALI/ITALIANI”, used. Very fine. (Hellas 21b). 80l. rose-carmine with lines in lower tablet, used. Fine. (Hellas 22a). 4x80l. rose carmine and carmine, used. Fine-fine very fine. (Hellas 22a+22b). 80l. deep carmine, plate flaw thin circle, mint no gum. Fine and scarce. (Hellas 22bCF2). 80l. carmine in pair (pos.9-10), inverted “8” on control numbers (Kound. 33.3-pos.9). One narrow/three large margins. Pair partly separated by scissors cut in the post office. Fine and rare in pair. (Hellas 22bNa+22b). 80l. carmine (pos.150), widely spaced control numbers (Kound. 33.5), used. Clear/narrow margins but scarce. (Hellas 22bNk). 1863 EL fr.10l.orange+40l.mauve/blue (rate for double weight) canc.dott.”9” & “ΠΑΤΡΑΙ (9)*2 ΑΠΡ.63” (typ.I+II) & boxed small “ΔΠ”,arr.carmine “CORFU*17 APR...”.Black “1” for “internal rate”. 10l. Stamp defective but still a fine and scarce Ionian islands postal history document. (Hellas 18b+20Ib). Large part of cover fr. with 20l. sky-blue canc. “56” and “ΧΑΛΚΙΣ*12.ΙΟΥΛ.63” to Syra. Boxed “ΠΛΗΡ./ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ” and handwritten “80”, fr. on arrival with 2X40l. mauve on blue canc. “ΣΥΡΑ*14.ΙΟΥΛ.63”. Transit canc. “ΑΘΗΝΑΙ*13.ΙΟΥΛ.63”. (Hellas 19a+20Ib).

EL EL

40 € 70 €

o o o o o (*) o

10 € 20 € 100 € 35 € 8€ 15 € 20 € 120 €

o

50 €

EL

100 € 200 €

9


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

94

93

99

96

95

93 94

98

102

97

100

103

Entire letter fr. with 10l. yellow-orange on blue + 40l. light mauve on blue, dot. “9” and posted from “ΠΑΤΡΑΙ (9)*5 ΝΟΕΜ. 66” with oval “ΔΠ”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*7 ΝΟΕΜ. 66” to Tangarog. (Hellas 18d+20Ia). Lettersheet cover from “LONDON*DE 18 66” with manuscripy “Via Italy”, via “BRINDISI”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*14 ΔΕΚΕ. 66”. On arrival taxed with 10l. orange with plate flaw “swallen circle” (pos.40) + 80l. carmine. Very nice margins. Disinfection slits. (Hellas 18b+22b).

101

EL

104

50 €

C

120 €

*

40 €

* (*) (*) * *

18 € 50 € 12 € 20 € 35 € 250 €

o

40 €

o

20 €

o

15 €

1867/1869 Cleaned Plates 95

96 97 98 99 100 101 102 103 104

10

1l. red-brown in mint bl.4 (pos.15-16/25-26), plate flaws in pos.16 and pos.25. POs.16+25 plate flaws found only in 1867/69 1 lepton stamps. A small scissors cut between vertically and pos.26 with pinhole, still a fine multiple ideal for plate flaw collection. Scarce. (Hellas 23a). 1l. red-brown, mint. Superb. (Hellas 23a). 1l. light greyish brown in right marginal mint no gum bl.4. Very fine. (Hellas 23b). 1l. light greyish brown, mint no gum. Superb margins. (Hellas 23b). 2l. dull grey-bistre in mint pair. Very fine. (Hellas 24b). 5l. green (deep shade), used. Fine-very fine. (Hellas 25a). 10l. red-orange (pos.101/2nd setting), plate flaw deformed frame line and Grooms characteristic “0” N o.1, mint. Heavy hinge but rare in mint, very fine for this. (Hellas 26a). 10l. red-orange in pair (pos.129-130/1st setting) canc. “ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ*15.ΑΠΡ.74”, “1” inverted on both stamps (Kound. 37.3). Very fine. (Hellas 26aNa). 10l. red-orange (pos.77/2nd setting), “0” inverted on CF (Kound. 37.4), used. Enormous/even margins all around. Superb. (Hellas 26aNb). 10l. red-orange (pos.33), “0” inverted on CF (Kound. 37.4), canc. “55” (=ΑΣΤΑΚΟΣ). Very fine. (Hellas 26aNb).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

106

105

108

107

109

111

112

113

114

110

115

116

118

105

10l. red-orange (pos.5), both digits inverted on CF (Kound. 37.5-1st setting-3 positions per sheet), used. Rare and Very Fine. (Hellas 26aNc).

o

200 €

106

20l. sky-blue (pos.111), plate flaw white line behind the head and “0” inverted on control numbers (Kound.38.2), used. Three margins but very hard to find. (Hellas 27aNb).

o

10 €

107

Large part of cover from “ΣΥΡΟΣ*4.ΙΟΥΝ.69” fr. with 20l. sky-blue. Plate flaw “white line in the upper inscription” (pos.29). Also “0” inverted on CF (Kound.38.2). Arr. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*6.ΙΟΥΝ.69”. (Hellas 27aNb20F6).

108

40l. grey-mauve blue on blue, mint. A tiny thin spot in upper margin only not affecting stamp, otherwise very fine. (Hellas 28a).

109

40l. grey-mauve on blue (pos.72), with Grooms characteristic “0” No.6, used. Very fine. (Hellas 28a).

110

30 € *

40 €

Entire letter from “ΑΡΤΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*22.ΙΑΝ.72” fr. with 40l. greyish mauve on blue canc. “105” (=APTA), arr. “ΑΜΦ. ΑΡΓΟΣ*23.ΙΟΥΝ.72” (greenish canc.). Fine and rare. (Hellas 28a).

EL

350 €

111

80l. rose-carmine, used. Large-very large margins all around. Superb. (Hellas 29a).

o

60 €

112

80l. carmine (pos.42), uneven control numbers (Kound. 40.5), used. This is the 2nd copy found. Very fine and rare. (Hellas 29b).

o

150 €

113

80l. carmine, mint no gum. A light thin spot in upper margin only not affecting stamp, otherwise superb margins. (Hellas 29b).

(*)

20 €

114

1870 Prepaid cover from Syra to Genova fr. with 40l. mauve on blue, 20l. sky-blue and 5l. green to pay the Austrian ship to Italy. On reverse Corfu and Brindisi transit cds. A very fine entire. (Hellas 17a+27a+28b).

EL

120 €

*

30 €

(*)

30 €

10 €

1870 Special Athens Printing 115

1l. light reddish brown, mint. Very fine. (Hellas 30a).

116

1l. reddish brown, mint no gum. Very fine. (Hellas 30b).

118

20l. blue, used. Very large/even margins all around. Superb. (Hellas 31c).

15 €

11


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

117

119

120

122

124

123

121

126

127

129

125

130

131

117

20l. sky-blue (pos.62), plate flaw wide borders and Grooms “0” No.18b, used. One closing corner, otherwise very fine. (Hellas 31b).

o

8€

119

20l. blue, control numbers displaced vertically (Kound. 42.8.2) canc. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*?.ΟΚΤ.70”. Right corner light creased but still fine and scarce. (Hellas 31c).

o

150 €

120

20l. deep blue, control numbers displaced vertically (Kound. 42.8.2) canc. “7” (ΑΙΓΙΟΝ). Three margins only but scarce since Aeghion post office not mentioned in Koundouros study under this error. Rare. (Hellas 31d).

o

50 €

121

Prepaid letter sheet cover fr. with 5l. yellow-green, 20l. blue and 40l. grey-mauve on blue canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*22. ΣΕΠΤ.70” and boxed “PD”, via “BRINDISI*5 OTT.70” arr. “VENEZIA*6 OTT.70”. (Hellas 17b+31c+28a).

C

100 €

1871/2 Printings 122

1l. purplish-brown, mint. Left margin narrow but still very fine for this hard to find stamp. (Hellas 32b).

*

80 €

123

2l. yellow-bistre in mint never hinged bl.4. One narrow margin but still fine and fresh multiple. (Hellas 33a).

**

20 €

124

2l. rose-bistre, mint never hinged. An absolute superb item with enormous margins all around. (Hellas 33b).

**

10 €

125

5l. sage-green, used. Fine-very fine. (Hellas 34b).

o

30 €

126

20l. sky-blue (pos.93/1st setting), plate flaw spot on the neck, used. One closing corner, otherwise fine-very fine. (Hellas 35a).

o

8€

127

20l. sky-blue (pos.6), uneven CF (Kound. 47.8), used. Fine-very fine. (Hellas 35a).

o

20 €

129

20l. blue (pos.59/1st setting) with Grooms characteristic “0” No.15, used. Fine-very fine. (Hellas 35c).

o

12 €

130

20l. blue (pos.5), plate flaw narrow margins, used. Also CF in two different colour shades, digit “0” printed lightly inked. Fine-very fine. (Hellas 35c).

o

15 €

131

20l. blue (pos.15), inverted 0 on control number (Kound. 47.4). Large/even margins all around. Superb. (Hellas 35cNb).

o

55 €

12


Public Auction 650

www.karamitsos.com

132

128

135

133

136

137

138

134 128 132 133 134

139

140

1871 Prepaid entire letter from Messolonghi to Trieste. Franked with 3x20l. grey-blue to pay the 60l. rate (all stamps were from the same strip, pos.8-10). Boxed “PD”, Patras and Corfu transit cds on reverse. (Hellas 35b). Entire letter fr. with 20l. blue (pos.99/plate flaw narrow borders) canc. “ΠΑΤΡΑΙ*5.ΑΠΡ.72”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*6. ΑΠΡ.72”. (Hellas 35c). 3x40l. rose-bistre to bistre on greenish, used. Fine-very fine copies. (Hellas 36b). Large part of cover fr. with 40l. rose-bistre on greenish canc. “ΑΘΗΝΑΙ*25.ΣΕΠΤ.71” to Candia (Austrian P.O.). Fine and rare. (Hellas 36b).

141 EL

120 €

EL

20 €

o

45 € 250 €

* * * *

12 € 10 € 25 € 500 €

o o

25 € 10 €

o

40 €

1871/76 Meshed Paper 135 136 137 138 139 140 141

1l. grey-brown, mint. Very fine. (Hellas 37a). 1l. grey-brown perf 11 1/2, mint. (Hellas 37a). 1l. brown in mint pair. Very fine. (Hellas 37b). 5l. deep green in mint pair (pos.129-130), plate flaw “broken circle” (type III/pos.129), Full original gum. Very Fine for this. Rare. (Hellas 39eCF3+39e). 10l. orange in used pair (pos.31-32). One closing corner, other wise very fine. (Hellas 40a). 10l. orange (pos.111), plate flaw deformed frame, used. A tiny thin spot at upper margin, otherwise very fine. (Hellas 40a). 10l. orange with double “1” on control number (Kound. 52.7.j) cancelled “106” (=KEPKYPA). Second choise stamp but rare and impressive. (Hellas 40a).

13


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

142 144

143

145

147

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154

14

146

148

151

154

149

150

152

10l. orange (pos.130), “110” instead of “10” on control figure due to printing of the edge of the spacer (Kound. 52.15), used. Large margins all around but a small thin at upper margin and lower right corner slightly creased. Still a fine example of this error. (Hellas 40a). Cover fr. with 10l. orange in pair (pos.111-112) and posted from “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*00 ΑΥΓ. 77”, arr. “ΠΑΤΡΑΙ (9)*13 ΑΥΓ. 77”. Plate flaws “deformed frame” and “white dot on Greek border” (pos.111). Very fine. (Hellas 40a). Entire letter from “ΑΘΗΝΑΙ*4.ΙΑΝ.1875” fr. with 2x10l. orange, both with inverted CF (Kound. 52.4), arr. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ (ΚΕΦΑΛΛ.)*6.ΙΑΝ.75”. (Hellas 40aNm). 4x10l. orange (3 shades) and red-orange, used. Very fine copies. (Hellas 40a+40b). 10l. red-orange in used pair (pos.9-10), plate flaw “white dot in the floret” (pos.9). Pos.10 stamp lightly diagonally creased, otherwise very fine. (Hellas 40b10F1+40b). 20l. deep blue (pos.37) with Grooms characteristic “0” No.37, used. Good-large margins all around. Very fine. (Hellas 41b). 20l. blue (pos.135), widely spaced control mumber (Kound. 53.7) and a very impressive printing error on face, used. Very fine and scarce. (Hellas 41dNk). 20l. deep blue with partial double printing of the control number, used. One narrow margin and upper left corner bent lightly but control numbers double printings are hard to find on 1871/76 20l. stamps. (Hellas 41b). 20l. blue (pos.100), plate flaws horizontal line behind the head and white spot on the “M”, used. One closing corner, otherwise very fine. (Hellas 41d20F19/20F20). 1874 cover fr. with 20l. blue with var. “uneven C.F” (Kound. 53.8.b) and plate flaw “thin circle” (pos.82) and posted from “ΠΥΡΓΟΣ (13)*5 ΑΠΡ. 74”, arr. “ΠΑΤΡΑΙ (9)”. Very fine and scarce. (Hellas 41dCF2). 1876 Entire letter fr. with 20l. indigo blue (pos.31), keyhole shaped “0” (Kound.53.10), canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*7 ΜΑΙΟΣ 76” to Zaholi. Touched at right but very rare on cover. (Hellas 41eNlΙΙ). 20l. blue on blue (pos.36), plate flaw thin circle, used. Superb. (Hellas 41hCF2).

o

30 €

C

50 €

EL

100 €

o o

30 € 15 €

o

20 € 50 €

o

35 €

o

20 €

C

50 €

EL

80 €

o

25 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

153

156

155

157

158

159

161

162 160

163

153

Double weight Entire letter from “ΜΕΣΣΗΝΗ*21.ΦΕΒΡ.75” fr. with 20l. steel-blue in pair, arr. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*25. ΦΕΒΡ.75”. Fine and scarce. (Hellas 41g).

EL

70 €

155

1876 Cover franked with 20l. blue on blue from Athens to Syros. Very fine. (Hellas 41h).

EL

40 €

156

40l. deep dark olive-green on blue, cancelled with “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)*24 ΔΕΚΕ. 74”. Heavy oily copy. Very fine and scarce. (Hellas 42Ia).

o

20 €

157

2x40l. dull olive-green on blue & bistre on blue, used. One stamp with a thin spot in margin, otherwise finevery fine copies. (Hellas 42Ia+42Ib).

o

20 €

158

2x40l. greyish magenta on blue, used. Fine-very fine. (Hellas 42IIa).

o

25 €

159

40l. greyish magenta on blue with only traces of “0” of control number, used. Large/even margins all around. Very fine copy. (Hellas 42IIa).

o

50 €

160

Cover from “ΑΘΗΝΑΙ*25.ΦΕΒΡ.7?” fr. with greyish magenta on blue to Antiparos. Stamp very fine. (Hellas 42IIa).

C

80 €

161

40l dull grey-mauve on blue, used. Very fine. (Hellas 42IIb).

o

20 €

162

40l. dull grey-mauve on blue, control munber displaced (Kound. 54.6), canc. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*21.ΑΠΡ.73” (PO not mentioned in Koundouros study). Stamp with good/even margins but a closing corner. Thinned but still very fine for this very rare and impressive error. (Hellas 42IIb).

163

1874 triple weight EL franked with 40l. dull grey-mauve on blue, 20l. blue, 10l. orange and 5l. deep olive-green (to pay the triple inter-ionian rate) from Zante to Corfu. Very rare postage rate. (Hellas 42IIb+35c+40a+39e).

100 €

EL

350 €

15


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

165

166

164

167

169

172 1876 Paris Printing 164 165 166 167 168

168

170

171

173

176

174

30l. deep olive-brown in mint vertical pair. Very large/even margins but light diagonal gum crease. Still fine and impressive. (Hellas 43b). 30l. deep olive brown, used. Large margins all around. Very fine. (Hellas 43b). 1876 Prepaid cover franked with 30l. deep olive-brown from Constantinoupolis to Piraeus. Very fine. (Hellas 43b). 60l. deep green on green, mint. Superb. (Hellas 44a). 60l. deep green on gree, used Very fine to superb. (Hellas 44a).

*

150 €

o C

13 € 125 €

* o

10 € 30 €

o (*) o

8€ 10 € 30 €

EL

25 €

* C

18 € 30 €

*

135 €

1876/77 Athens Printing 169 170 171 172 173 174 176

16

2x30l olive-brown on thin paper and sepia on thin paper, used. Both copies very fine. (Hellas 45aPa+45dPa) 30l. brown, mint no gum. Very fine margins. (Hellas 45b). 30l. brown with intense mirror printing. Very fine appearance but a tiny pinhole. Impressive and rare. (Hellas 45b). Cover from “ΑΘΗΝΑΙ*31.ΜΑΡΤ.79” fr. with 30l. brown in corner copy, arr. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*2.ΑΠΡ.79”. Part of flat is missing on reverse. (Hellas 45b). 30l. red-brown, mint. Very fine. (Hellas 45e). Double weight cover fr. with 2x30l. brown canc. “ΠΕΙΡΑΕΥΣ*29.ΑΠΡ.81”, arr. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*?. ΜΑΙΟΣ.81”. Blue oval cachet “ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”. (Hellas 45b). 60l. deep green, mint. Very fine. Scarce in mint. (Hellas 46a).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

178

175

177

179

181

183

180

184

186 175 177 178

182

185

187

188

5x60l. deep green, dark green and dark green on thin paper, used. Fine to very fine copies. A very nice group difficult to be collected. (Hellas 46a+46b+46bPa). 60l. deep green, used. Enormous/even margins all around but a pinhole at upper margin not affecting the stamp. Gem margins item. (Hellas 46a). 60l. dark green on thin paper in used pair. One closing but not touching corner at right and two yellow spots on left stamp in margins. Still fine and scarce. (Hellas 46bPa).

o

100 €

o

30 €

o

30 €

* (*)

16 € 20 €

* o

12 € 70 €

o *

35 € 90 €

o o

10 € 30 €

o

450 €

o

50 €

1875/80 Cream Paper 179 180 181 182

183 184 185 186 187

188

1l. dark brownish purple, mint. Fine-very fine. Scarce. (Hellas 47a). 1l. deep dark brown, plate flaw scratch over the helmet (pos.62), mint no gum. Very fine for this. Scarce. (Hellas 47b1F2). 1l. deep red-brown, mint. Very fine and scarce. (Hellas 47c). 4x5l. yellow-green on white (pos.129 plate flaw), yellow-green plus deep yellow-green and emmerald, both with thin circle plate flaw, used. Nice to very nice copies. Emerald stamp very fine. (Hellas 49a5F9II+49b+49c+49e). 5l. emerald, used. Three large/one clear-good margins. Fine to very fine copy. (Hellas 49e). 5l. vivid green (pos.37), plate flaw “white spot on the Greek border, mint. Fine-very fine and scarce. (Hellas 49f). 5l. green, used. Fine-very fine copy. (Hellas 49g). 4x10l. orange on white, orange, red-orange and orange on yellowish, used. Very fine. (Hellas 50a+50b+50c+50d). 10l. orange on white, printed on vertically laid paper. Also spacer printed and plate flaw swallen circle (pos.40). On “Etude sur les Timbres de Grece” (Study of Greek stamps) pages 179-180, paragraph 179 refer: “Les timbres sur papier batonne sont tres rares et preciaux”. RRR. (Hellas 50a(Vd)10F6). 10l. orange on white in right marginal pair, “110” instead of “10” on control number due to printing of the edge of the spacer (Kound. 62.15). Left stamp touched at left, otherwise nice pair and interesting. (Hellas 50a).

17


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

189

190

193

194

196

200 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

18

192

191

195

197

198 199

201

202

10l. orange (oily printing) in lower marginal mint copy. Full original gum, clear/good margins all around. Finevery fine (Hellas 50b). 10l. orange in pair (pos.42-43) bearing Levadeia cds in blue. Very fine. (Hellas 50b). 2x10l. orange (two shades), used. Both copies very fine. (Hellas 50b). 10l. orange in used pair (pos.142-143), “0” inverted on both stamps and plate flaw “thin circle” (pos.143). Finevery fine. (Hellas 50bNb+50bNbCF2). 10l. orange (pos.80), “110” instead of “10” on CF (very impressive spacer printing) with “1” doulbe (Kound. 62.3.1.m+62.15) canc. “ΑΘΗΝΑΙ”. Light thin at upper right in margin only, otherwise fine and rare. (Hellas 50b). 10l. orange (pos.1) “0” instead of “10” on CF (Kound. 62.6) and 10l. red-orange “1” instead of “10” of CF (Kound.62.5), used. Both very fine and scarce. (Hellas 50bNh+50cNg). 4x10l. orange & red-orange (shades), used. Very fine copies. (Hellas 50b + 50c). 10l. red-orange, double impression by 1mm, used. Only 3 margins but very rare and impressive. (Hellas 50cVb). 10l. red-orange (pos.31), keyhole shaped “0” on control number (Kound. 62.12.1), used. One narrow margin, otherwise fine-very fine and scarce. (Hellas 50cNlI). 10l. red-orange (pos.101), “01” instead of “10” on CN (Kound. 62.4). Also plate flaw identation of the bottom frame line, used. Fine-very fine and scarce. (Hellas 50cNd). 1878 Cover fr. with 10l. red-orange in marginal strip of 3, posted from “ΒΩΛΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*18.ΜΑΡΤ.78” in blue, boxed “PIROSCAFI POSTALI ITALIANI”, via “BRINDISI*7.4.78”, arr. “LIVORNO*9.4.78”. Left stamp cut but still fine and scarce. (Hellas 50c). 20l light prussian-blue on white, used. Fine-very fine. (Hellas 51a). 20l. blue with the rare variety “meshed background”, used. Very fine and very rare. (Hellas 51bVa). 20l. blue (pos.121), with Grooms characteristic “2” No.9, used. Two narrow margins but without faults. A valuable study stamp. (Hellas 51b). 20l. blue (pos.63) with CF uneven and double “2” on CF (Kound. 63.6.j+63.15.1), canc. “ΑΘΗΝΑΙ”. Good/large margins all around. Very fine and scarce. (Hellas 51b).

203 *

60 €

o o o

15 € 12 € 20 €

o

500 €

o

140 €

o o o

20 € 200 € 60 €

o

150 €

C

120 €

o o o

17 € 1000 € 15 €

o

60 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

204

205

206

208

211

207

212

213

209

210

214

216

215 204

20l. blue in right marginal copy, displaced CF (Kound.63.16), canc. “ΠΑΤΡΑΙ”. Very fine. (Hellas 51b).

o

30 €

205

20l. blue (pos.9), double “2” on CF (Kound. 63.6.g) canc. (ΜΕΣ)ΟΛΟΓΓΙΟΝ”. P.O. not mentioned in Koundouros study. Also plate flaw wide borders, used. Right margin narrow, otherwise fine-very fine. (Hellas 51b).

o

30 €

206

Entire letter from “ΣΥΡΑ*4.ΑΠΡ.78” fr. with 20l. blue (pos.150) with Grooms characteristic “2” No.20 and “0” inverted on control number, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*6.ΑΠΡ.77”. (Hellas 51bNb).

EL

25 €

207

20l. royal blue in right marginal copy, used. Large margins all around. Very fine. (Hellas 51c).

o

20 €

208

1878 Double weight cover fr. with 20l. indigo blue in marginal pair (pos.109-110) with “0” inverted on CF (pos.109), canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ (15)*20.ΜΑΙΟΣ.78”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*22.ΜΑΙΟΣ.78”. Fine-very fine. (Hellas 51d).

C

100 €

209

20l. ultramarine, mint no gum. Fine. (Hellas 51f).

(*)

15 €

210

20l. ultramarine (pos.105), quadrille background (intense), plate flaw “thin circle”, used. Touched. An unpiced on Hellas catalog rarity. (Hellas 51fVa).

o

100 €

211

20l. ultramarine (pos.82), plate flaw “thin circle”, used. Fine-very fine. (Hellas 51f).

o

10 €

212

20l. ultramarine (pos.93), uneven CF (Kound. 63.15.1), used. The same error exists on the same position on 10 lepta value as well. Very fine and scarce. (Hellas 51f).

o

50 €

213

20l. ultramarine (pos.119), “2” inverted and broken (Kound.63.4), used. Fine-very fine. (Hellas 51fNaII).

o

30 €

214

40l. grey-bistre in mint pair. Very fine. (Hellas 52a).

*

15 €

215

4x40l. grey-bistre and rose-bistre, all used copies. Mainly good margins. Fine-very fine. (Hellas 52a+52b).

o

60 €

216

40l. rose bistre, used. Very fine. (Hellas 52b).

o

15 €

19


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

217 218

220 219

222

221

223

224

225

1880/86 Athens Printing 217

1l. deep brown on yellowish, mint. Paper thickness (with gum) 0.67μμ-0,69μμ as usually for this stamp. Very fine and scarce. (Hellas 53a).

*

45 €

218

6x1l. yellowish brown (2), red-brown, deep red-brown and grey-brown (2), mint. Very fine to superb copies. (Hellas 53b+53c+53d+53e).

*

16 €

219

1l. red-brown in mint never hinged left marginal bl.8. One narrow margin, still a fine multiple. (Hellas 53c).

**

35 €

220

1l. deep red-brown in used strip of 5. Two stamps with light vertical crease, as expected for this hard to find multiple. Fine-very fine. (Hellas 53d).

o

100 €

221

2l. grey-bistre in mint bl.4. Lower pair mint never hinged. One stamp just touched at top, otherwise very fine. (Hellas 54a).

*/**

15 €

222

5l. green (very coarse print) with light double printings at places in mint pair. Very fine, impressive and rare. (Hellas 55c).

*

30 €

223

5l. deep green on thin paper, used. Good to large margins all around. Very fine. (Hellas 55d).

o

14 €

224

5l. greyish green (pos.37), plate flaw “white spot on the Greek border”, mint. Very fine. (Hellas 55e).

*

15 €

225

5l. oily yellow-green in used vertical pair. Upper stamp creased horizontaly but still fine and impressive. Rare. (Hellas 55f).

o

40 €

20


Public Auction 650

226

www.karamitsos.com

227

230

230 231 232 233 234 235 236 237 238

229

231

234

226 227 228 229

228

232

235

236

233

238

237

10l. bright orange-vermilion, used. Very fine for this. (Hellas 56a). 10l. orange-red, used. Very fine. (Hellas 56b). 3x10l. yellow-orange and orange (2), mint. Fine copies. (Hellas 56c+56d). 20l. ultramarine (pos.67) with quadrille background (very intense), plate flaws identation of the bottom frame line and double lip, used. Very lagre margins all around, creased at upper left corner in margin the tip only, mentioned just for accuracy. The most prominent quadrille background ultramarine stamp we have seen from the Hellas 51f and 57 stamps so far. Superb quality and very rare. (Hellas 57aVa20F13/14). 20l. ultramarine, used. Very fine. (Hellas 57a). 20l. grey-blue (pos.34), plate flaws white line crossing the lower part of the stamp and spot on the chin, used. Fine-very fine and rare. (Hellas 57b20F10). 40l. bright violet-brown, mint never hinged. Very fine. (Hellas 58a). 40l. dull violet brown, mint never hinged. Very fine. (Hellas 58b). 40l. light dull violet-brown, mint never hinged. Very fine. (Hellas 58c). 2x20l. bright rosine and dull rosine (aniline), mint. Very fine. (Hellas 59IIa+59IIb). 20l. dull rosine in mint upper left corner bl.4. Very fine. (Hellas 59IIb). ”RECEPISSE A RENVOYER (pour envoi recommande)” from Bruges (Belgium) to Patras. On arrival fr. with 20l. dull rosine canc. “ΠΑΤΡΑΙ*10.ΜΑΡΤ.1895”. Very fine and rare. (Hellas 59IIb). 4x30l. grey-ultramarine, deep ultramarine and ultramarine, used. Very fine copies. (Hellas 60a+60c+60d).

o o * o

20 € 20 € 18 € 1000 €

o o

40 € 100 €

** ** ** * * Doc

25 € 20 € 20 € 5€ 10 € 600 €

o

15 €

21


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

239

240

241

242

244

245

246 239 240 241

247

243

248

251

30l. grey-ultramarine, mint. Heavy hinge and top margin narrow nut scarce in mint. (Hellas 60a). 60l. grey ultramarine, used. Very large/even margins all around. Superb. (Hellas 60a). 30l. ultramarine in used pair. Good to large margins all around but a closing corner. Fine-very fine. (Hellas 60d).

* o o

30 € OFFER 15 €

o ** * * ** **

10 € 60 € 80 € 3€ 20 € 8€

** */**

27 € 200 €

SMALL HERMES HEAD Belgian Print 242 243 244 245 246 247

5l. green in used strip of 5. (Hellas 63). 10l. orange in mint never hinged right marginal bl.4. Superb. (Hellas 64). 25l. blue, medals background horizontally laid, mint. Heavy hinge but very rare in mint. (Hellas 66b). 50l. green-grey oily printing in mint right marginal copy. Very fine. (Hellas 68c). 1l. brown perf. 11 1/2 in mint never hinged bl.4. Superb. (Hellas 61D). 1889-1891 Unofficial perforation 13 1/2, 1l. blrown in marginal pair, u/m. Diagonal crack on gum on the 1st stamp. Superb. (hellas 61E).

Athens Issues 248 251

22

1l. chocolate in mint never hinged upper right corner bl.4. Superb. (Hellas 73c). 20l. rose on soft, thin white paper in mint corner bl.4 (pos.291-292/296-297). Plate flaw pos.296. Very light trace of hinge on upper right stamp, the rest u/m. Very fine multiple. (Hellas 76f).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

249

250

252

253

256

257

254

255

258

259

264 260

262

266

261 249 250 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 264 266

5l. emerald, used. Very fine and scarce. (Hellas 74c). 10l. orange left marginal, m. Var. “double impression”. THE ONLY KNOWN UNUSED. From this variety are known 1 unused (this one) and 1 pair and 2 single, all used. RRR. (Hellas 75b). 25l. deep indigo blue in used right marginal strip of 3. Right stamp with WMK. (Hellas 77a). 1l. chocolate perf. 11 1/2 in used strip of 3 imperforate vertically. (Hellas 78). 10l. mustard, mint. Very fine. (Hellas 88). 20l. red in strip of 4 canc. “ΤΡΙΚΚΑΛΑ” (type V). Superb. (Hellas 89). 25l. deep blue, mint. Very fine. (Hellas 90b). 40l. violet, mint. Very fine. (Hellas 92). 1890-1896 2nd period, complete set of 10 perforated values, u. (Hellas 95/104). 5l. deep green, mint never hinged. (Hellas 97b). 20l. light red perf. 11 1/2 in mint never hinged pair. (Hellas 99b). 25l. deep violet perf. unofficially 13 1/2 in mint upper right corner bl.4. Trace of hinge on lower right stamp, the rest u/m. (Hellas 101var). 40l. blue perf. 13 1/2 in mint left marginal bl.4. Lower pair mint never hinged. (Hellas 103var). 5l. deep gren olive, mint. Very fine. (Hellas 123d). 1l. deep brown perf 11 1/2 in mint bl.4 imperforate between both vertically and horizontally. (Hellas 127a).

o *

30 € 2500 €

o o * o * * o ** ** **/*

20 € 50 € 30 € 10 € 40 € 35 € 15 € 35 € 80 € 40 €

*/** * *

40 € 40 € 40 €

23


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

263

265

268

271 267

270

272

273

269

274

275

276

263

1896 Drunk issue, complete imperforate set of values mint (traces only). Very fine set. (Hellas 97B/98ba).

265

10l. yellow orange in pair canc. maritime “LLOYD AUSTRIACO IX*21/1/00”. (Hellas 124a).

267

2l. bistre in mint upper marginal bl.4 perf. 11 1/2 imperforate between both vertically and horizontally. (Hellas 128).

*

40 €

268

5l. deep green-olive perf. 11 1/2 in mint never hinged left marginal pair imperforate vertically. Superb and very rare. (Hellas 129dl).

**

350 €

269

10l. orange perf 11 1/2 in strip of 3 canc. “ΛΑΜΙΑ*16.ΣΕΠΤ.1900”. Left pair imperforate between. Very rare. (Hellas 130k+130).

o

50 €

270

10l. orange perf 11 1/2 in mint never hinged vertical pair (pos. 85, 90) imperforate between. Plate flaw pos. 90. Very fine. (Hellas 130aK).

**

80 €

271

1897-1901 3rd period, 10l. mustard perforated, m. (Hellas 130b - 130 euro).

*

30 €

272

20l. rose (fine impression) perf 11 1/2, mint. (Hellas 131b).

*

6€

273

20l. grey deep red perf 11 1/2, mint. (Hellas 131e).

*

60 €

274

5l. deep green with Akarnania perforation imperforate at right canc. “ΒΟΝΙΤΣΑ”. Very rare. (Hellas 97Nbvar).

o

50 €

275

20l. red with Akarnania perf. canc. “ΜΑΖΕΙΚΑ*29.ΜΑΡΤ.96” (Olympic Games days), plate flaw. Very rare. (Hellas 99N).

o

50 €

276

10l. orange with Akarnania perforation, mint. Very fine. (Hellas 130Α).

*

30 €

24

*

30 € 20 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

277

281

278

279

282

283

280

284

285

286 277

10l. yellow orange with Akarnania perforation in pair imperforate between used on fragment. Very rare. (Hellas 130AaK).

o

100 €

278

2x20l. deep red and grey rose, both with Akarnania perforation and canc. “ΒΟΝΙΤΣΑ” (type VI+III). Very fine. (Hellas 131Aa+131Ab).

o

25 €

279

25l. violet with Akarnania perforation, mint. Very fine and rare. (Hellas 132A).

*

80 €

280

25l. pale violet (2nd period) perf. 10 3/4 canc. “(ΑΘΗ)ΝΑΙ”. A tiny thin spot but UNIQUE SO FAR. (Hellas 101Ebvar).

o

1500 €

281

1dr grey perf. 10 1/2 canc. “ΑΘΗΝΑΙ-7”. Very rare. (Hellas 104Ea).

o

150 €

282

10l. orange perf 13 1/2, mint. (Hellas 130F).

*

20 €

283

1dr grey perf 13 1/2, mint. Very rare. (Hellas 104F).

*

200 €

284

25l. violet with Amphissa perforation canc. “ΑΜΦΙΣΣΑ*12.ΙΟΥΝ.94”. (Hellas 101Α).

o

3€

1896 FIRST OLYMPIC GAMES 285

1896 “Olympic Games” in complete set of 12 issue, m. VF. (Hellas 109/119).

*

580 €

286

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, used. 60l.+10dr canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5”. Superb set. Rare. (Hellas 120).

o

400 €

25


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

287

292

291

288 293

289

287 288 289 290 291 292 293 294

294

290

295

297

”ΑΘΗΝΑΙ-5*28 ΙΑΝ. 1897” and “ΣΥΡΟΣ*27 ΙΑΝ. 1897” on 2l. in pair. 1896 1st Olympic Games, 5l. in vertical strip of 3, canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ”. (Hellas 111 - 50 euros). Canc. “ΑΣΣΟΣ (ΚΕΦΑΛΛΗΝ)” (type III) on 20l. (Hellas 113). 25l. 1896 Olympic Games in u/m bl.4 with the internal margin between. RRR and SUPERB. (Hellas 114). Cover franked with 25l. 1st Olympic games and cancelled with “ΑΘΗΝΑΙ-1*28 ΝΟΕΜ. 1897”, arr. “SHERBORNE*DE 15 97”. (Hellas 114). 60l. 1896 Olympic Games, mint (just trace). Very fine. (Hellas 116). 1dr 1896 Olympic Games, white spot after “ΑΘΗΝΑΙ”, used. Rare. (Hellas 117Fa). 2dr. 1896 Olympic Games, m. with part of administrative mark on the front “(ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΝ Σ) ΟΥΡΠΗΣ”. Signed by A.DIENA. RRR. (Hellas 118).

o o o ** C

10 € 10 € 20 € 600 € 40 €

* *

10 € 75 € 150 €

o o

30 € 100 €

OVERPRINTS ON HERMES HEADS & 1896 OLYMPICS 295 297

26

1900 Small Hermes Heads Surcharges, complete set of 4 values, used. Very fine. (Hellas 133/136). 20l/25l light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges with surcharge inverted and broken right leg of “Π” (pos.30), used. Rare. (Hellas 133bB).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

303

296 298

299

302

301

300

304

305

308

306 307

*

309

296

20l/25l light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in mint (possible trace of hinge) lower right corner copy surcharged ONLY “A” from the word “ΛΕΠΤΑ” due to intense surcharge shift. Signed Vlastos. Rare and impressive. (Hellas 133).

40 €

298

20l/25l deep indigo blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in mint right marginal bl.4. (Hellas 134b).

*

100 €

299

1900 small Hermes heads surcharges, 20l/25l. in margin vertical pair, u/m. Superb. (Hellas 135 - 320+ euro).

**

100 €

300

1900 “Small Hermes Heads Surcharges” complete set of 4 values with perf. 11 1/2, m. (Hellas 139/142).

*

50 €

301

20l/25l light blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges in mint left marginal pair perf 11 1/2 imperforate between with triple surcharge. Very rare. (Hellas 139id).

*

380 €

302

20l/25l deep indigo blue 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf 11 1/2 in mint vertical pair imperforate between. Lower stamp mint never hinged. (Hellas 140bk).

*/**

200 €

303

2dr/40l violet 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf 11 1/2, mint. (Hellas 144).

*

85 €

304

1900 Small Hermes Heads Surcharges, complete set of 2 values perf. 13 1/2, mint. (Hellas 145/146).

*

20 €

305

1dr/40l violet on cardboard 1900 Small Hermes Heads surcharges perf. 13 1/2, mint never hinged. (Hellas 145c).

**

50 €

306

1900 “Large and Small Hermes Heads AM Surcharges”. Complete set of 4 values, imperforate values, u. 2dr/5l. in oily yellow-green. VF. (Hellas 147/150b-230E).

o

80 €

307

50l/25l blue with medals background horizontally laid (left stamp) 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in mint never hinged corner pair. Superb. (Hellas 148d+148).

**

100 €

308

1dr/40l bronze on blue 1900 “AM” Large Hermes Heads surcharges, plate flaw open cross (pos.54), mint. Very fine and scarce. (Hellas 149bCFII).

*

80 €

309

25l/40l violet 1900 “AM” Small Hermes Heads Surcharges in vertical mint pair perf 11 1/2 imperforarte between. (Hellas 151k).

*

60 €

27


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

310

312

311

313

314

310 311

312 313

314 315 316 317 320

28

315

316

317

320

1900 Large Hermes Heads Surcharges, complete set of 5 values, mint. 5dr/40l high value with space 1 1/2. Set Superb. (Hellas 155/159a). 1900 Large hermes heads surcharges, 30l/40l. (wide and narrow 0) in marginal block of 8 (pos.101104/111-114), u/m. Var. “space 1 1/2mm” (pos.101-104) and “space 4mm” (pos.112). Superb. R. (Hellas 155+155a+155A+155Aa+155Ac - 500++ euro). 1900 Large hermes heads surcharges, 30l/40l. (wide and narrow 0) in pair (pos.39-40), m. Var. “space 2mm” (pos.40). R. (Hellas 155C+155Bb - 235 euro). 1900 Large hermes heads surcharges, 40l/2l. (wide and narrow 0) in marginal block of 4 (pos.119-120/129130), 3 stamps u/m. Var. “space 1 1/2mm” on bottom pair. 4 different stamps in this Superb block. R. (Hellas 156+156A+156a+156Aa). 1900 Large hermes heads surcharges, 40l/2l. (wide 0), u. Var. “space 4mm” (pos.112). Unique position in the sheet of 150. R. (Hellas 156Ac - 140 euro). 50l/40l grey-bistre 1900 Large Hermes Heads surcharges in mint never hinged vertical pair (pos.10/20). Space 4mm (pos.20). Oval cachet “ΕΛΕΓΧΟΣ” in blue on gum side. Superb and very rare. (Hellas 157A+157c). 50l/40l grey-bistre 1900 Large Hermes Heads surcharges in mint pair (pos.71-72). Broken right leg of “Λ” and plate flaw broken frame line (pos.71). Pos.72 stamp thinned. (Hellas 157AP+157A). 50l/40l rose-bistre (pos.10) 1900 Large Hermes Heads surcharges on vertically laid paper, used. Superb and rare. (Hellas 157Cm). 1900 Large Hermes Heads surcharges perf 11 1/2, complete set of 5 values, mint. (Hellas 160/164).

*

80 €

**

150 €

*

70 €

**/*

60 €

o

50 €

**

90 €

*

30 €

o

50 €

*

70 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

319

318

323

321

322

325

318 319 321 322 323 324 325 326 327

326

327

333

1900 Large hermes heads surcharges, 3dr/10l. orange in block of 4 (pos.97-98/107-108), bottom pair u/m. Var. “space 1 1/2mm” on bottom pair and plate flaw on pos.107. (Hellas 158+158a10F23+158a - 580+ euro). 5dr/40l mauve on blue 1900 Large Hermes Heads surcharges, space 2mm (pos.90), mint never hinged right marginal copy with printers mark. Very rare and superb. (Hellas 159Ab). 1900 Large hermes heads surcharges, 30l/40l. (wide 0) in block of 4 (101-102/111-112), bottom pair u/m. Var. “space 1 1/2mm” on upper pair and space 4mm” (pos.112). Unique block in the sheet of 150. VF. R. (Hellas 160A+160Aa+160Ac - 500 euro). 1900 Large hermes heads surcharges, 40l/2l. (wide 0) in pair, u. Var. “imperforated between” and “space 2mm” on 2nd stamp. R. (Hellas (161A+161Ab)o). 50l/40l rose-bistre 1900 Large Hermes Heads surcharges perf. 11 1/2, wide “0” and space 4mm (pos.112). Once per sheet. Very rare. (Hellas 162Cc). 3dr/10l. orange 1900 Large Hermes Heads Surcharges in mint never hinged pair (pos.49-50) perf. 11 1/2 imperforate between. Plate flaw scratch in the spandrel (pos.50). Very fine. (Hellas 163). 5dr/40l greyish magenta on blue 1900 Large Hermes Heads surcharges perf. 11 1/2 in mint never hinged vertical pair. Space 1 1/2mm on lower stamp. Very rare. (Hellas 164B+164Ba). 1901 First Olympics “AM” surcharges, complete set of 5 values, m. (Hellas 166/169). 25l/40l 1901 “AM” Surcharges on first Olympics, “ΕΠΤΑ” instead of “ΛΕΠΤΑ”, mint. Very fine. (Hellas 166g).

324

**/*

160 €

**

450 €

**/*

150 €

o

50 €

o

40 €

**

65 €

**

900 €

* *

180 € 50 €

*

20 €

1901/02 FLYING MERCURY & A.M. 333

Fl. Mercury on thin paper (type I) set to 25l in imperforrate singles plus 1l (type II), m. (Hellas 170Aa/176Aa+170Ba).

29


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

328

329

338

330

334 331 328 329 330 331 332 334 337 338

30

332

337

1901 Fl.Mercury. Die proof (DIE I) of 3l. reddish brown in imperforated bl.12 on thick paper without WMK. VF. 1901 Fl.Mercury. Proof of 5l. black in perforated 13 1/2 corner bl.20 (Thin paper, Re-engraved Die) with WMK. 5l. Fl. Mercury (type I), final proof in issued color on thick paper with no WMK in imperforate bl.4. With gum. 50l. Fl. Mercury, final proof in issued color on paper with WMK, with no gum in imperforate bl.4. (Hellas 179Ba). 1901 Fl. Mercury, complete set of 14 values on thick paper plus 40l. in type II, m. Several stamps with heavy hinge. (Hellas 170/183+178a-220E). 1901 Fl.Mercury, 2l. in imperforate bl.4 (thin paper, type I), bottom pair u/m. (Hellas 171Aa - 62 euro). 1dr Fl.Mercury on thin paper with double perforartion vertically, u/m. (Hellas 180Aj). 1dr Fl.Mercury on thin paper in mint never hinged (hinged on margin only) upper marginal imperforate single. (Hellas 180Ak).

E E E E

150 € 80 € 40 € 40 €

*

50 €

**/* ** **

15 € 60 € 30 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

335

336 339

340

342

341

344 343 335

5l. Fl. Mercury on thin paper (typa I) in blue in pair, m. (Hellas 173Ab-300E).

*

90 €

336

20l. Fl. Mercury on thin paper (type I) in u/m upper right corner imperforate pair. (Hellas 175Aa).

**

10 €

339

50l. 1902 Metal Value issue in red in mint never hinged bl.4. A GREAT RARITY IN SUPERB QUALITY. (Hellas 186b-16000E).

**

3000 €

**

300 €

1906 SECOND OLYMPIC GAMES 340

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, u/m. (Hellas 189/202).

341

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, m. (Hellas 189/202-600 euro).

*

150 €

342

20l 1906 Olympic Games in used imperforate single copy. (Hellas 194a).

o

80 €

343

20l. 1906 Olympic Games, double impression of the colour of center, used. Small cut on margin but very rare. (Hellas 194c var).

o

100 €

344

25l.+50l. 1906 Olympic Games, both stamps in narrow format due to double perforation, u. (Hellas 195bH+198bH).

o

50 €

31


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

345

350

346

347

349

348

354

355

356

1911 - 1923 Engraved & Lithographic Issues 345

40l. engraved, colour proof in blue-green in imperforate pair. With gum.

E

30 €

346

1911 Engraved issue, complete set of 16 values plus 2dr. red-orange + 5dr. grey-blue, m. (Hellas 203/218+214A+216A - 725 euros).

*

220 €

347

1911 Engraved issue, 5l. in imperforate marginal bl.4, bottom pair u/m. (Hellas 206b).

**/*

20 €

348

10l. Engraved in imperforated marginal bl.10, u/m. VF. (Hellas 207b).

**

120 €

349

5dr engraved in mint left marginal pair. Both stamps with double vertical perforation. Very fine. (Hellas 216).

*

50 €

350

5dr engraved 1919 re-issue with double vertical and horizontal perforation, ntnt. Very fine and impressive. (Hellas 388).

*

50 €

354

10l. Litho (4th period) with perforation variety, u/m. Superb and impressive. (Hellas 223D).

**

10 €

355

25l. Litho (1st period) in u/m right marginal copy. Full original gum and genuine “Zig-Zag” perforation but in black colour instead of azure. Superb and very rare. (Hellas 225Ab).

**

250 €

356

80l. Litho in mint never hinged pair perf. 10 1/2 at left. (Hellas 391dVL).

**

35 €

32


Public Auction 650

www.karamitsos.com

353 352

357

351 358

359 351

Lithographic issue, complete set of 18 values in u/m bl.4. Superb. (Hellas 219/228+390/397).

352

1l. Litho (1st period) in mint lower left corner bl.4, no dot after “ΕΛΛΑΣ” (pos.81). Pos.82 stamp hinged, the rest u/m. Very fine. (Hellas 219A+219Aa).

**

225 €

**/*

70 €

353

3l. Litho (4th period) in mint never hinged imperforate corner bl.4. Superb and very rare. (Hellas 221Da).

**

380 €

357

2dr Litho in mint never hinged imperforate pair. Superb. (Hellas 393a).

**

70 €

358

4x2dr Lithos perf. 10 1/2 at top, at bottom, at top and at bottom and at right, used. (Hellas 392cHT+393cHB+393cHTB+393dVR).

o

15 €

359

4x3dr Lithos perf. 10 1/2 at top, at top and at bottom, at left and perf. 10 1/2+13 1/2 at bottom, used. (Hellas 393cHT+393cHTB+393eHB+393dVL).

o

20 €

33


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

362

360

361 363 365

364

369

367

Ελληνικη Διοικησις Black Ovpt.Reading-Up 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

34

368

366

370

”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, set of 21 values (1l. ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” is missing), m. (Hellas 229/230+232/250). 10l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in left marginal bl.4 with double ovpt plus add. ovpt error “H.N” for “HN” on upper left stamp. Right pair u/m. (Hellas 237a+237aΣ68). 20l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in upper marginal copy with triple ovpt, mint. (Hellas 239c). 40l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in bl.4 with double ovpt plus add. ovpt error only bottom of letter “Ι” printed (pos.93), used on fragment. Rare. (Hellas 243a+243aΣ32). 1dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in mint pair (pos.9-10), ovpt error “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ” (pos.9). Pos.9 stamp u/m. Very fine. (Hellas 245A+245). 5dr engraved in grey-blue ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) with thin “Ι” in “ΔΙΟΙ”, u. Rare. (Hellas 245d). 2dr engraved in orange-red ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), ovpt error “ΕΛΗΛΝΙΚΗ”, mint. Very rare. (Hellas 246dG). 5dr engraved in grey-blue ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in mint vertical right marginal pair, on upper stamp add ovpt error all letters horizontally broken in middle. Lower stamp u/m. (Hellas 248dΣ35+248d). 5dr engraved in grey-blue ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) with add. ovpt error long letter “I”, used. (Hellas 248dΣ14). 10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) with add. ovpt errors “Δ” with dot inside and “Ι” broken resembling an exclamation mark in “ΣΙΣ”, m. (Hellas 249Σ59/Σ53). 10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), ovpt error “ΔΟΙΚΗΣΙΣ”, mint never hinged. Very fine and very rare. (Hellas 249BN). 25dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black, first letter “Λ” with short left leg, used. (Hellas 250Σ37).

371 * */**

250 € 30 €

*

50 €

o

100 €

**/*

20 €

o

25 €

*

550 €

*/**

40 €

o

20 €

*

300 €

**

1300 €

o

120 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

372

375

376

377

Black Ovpt.Reading Down. 372 373 374 375 376

374

373

378

379

381

380

382

1l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down) in mint pair (pos.91-92), ovpt error “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ” (pos.92). Very rare. (Hellas 251+251Α). 1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 2l. in corner block of 4 (printing II) pos.84-85/94-95, u/m. Additional errors “broken upper right corner of letter H” (pos.80), “slanted letter I” (pos.99) and “long letter I” (pos.100). Superb. RRR. (Hellas 253+253Σ46+253Σ22+253Σ15). 10l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down) in bl.4 canc. “ΜΥΤΙΛΗΝΗ*26.ΝΟΕΜ...”. Very fine and rare. (Hellas 257). 25l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), double ovpt, mint never hinged. Signed Kessisoglou. Rare. (Hellas 262a). 50dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down) with add. ovpt error only bottom half of “ι” printed, u/m. Very rare and superb. (Hellas 265Σ32-EST 2150E).

*

450 €

**

50 € 200 €

**

150 €

**

750 €

o o

100 € 300 €

**

200 €

**

600 €

*

400 €

*

1000 €

Red Ovpt.Reading Up. 377 378 379 380 381 382

25l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up), triple ovpt, used. Very rare. (Hellas 275var). 1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 5dr. Engrave red overprint (reading up), additional error “spot in the niddle of O so that resembles Θ”, u. RRR. (Hellas 281Σ24). 10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red-carmine (read. up), add ovpt error all letters horizontally broken in the middle, mint never hinged. Rare. (Hellas 282NΣ35). 10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red-carmine (read. up), double ovpt, one inverted, mint never hinged. Signed Cosmopoulos. Superb and very rare. (Hellas 282Nb). ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in carmine (reading up), complete set of 9 vqalues, mint. Very fine and rare. (Hellas 290/298). 5dr engraved in grey-blue ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red-carmine (read. up), u/m. A very rare stamp. (Hellas 281Ne).

35


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

383

384

385

383

387

389

388

390 Red Ovpt.Reading Down.

386

392

391

1912-1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 25l. Litho (reading down), additional error “I long and broken like an exclamation mark in ΔΙ”, m. VF. RR. (Hellas 287Σ57).

*

160 €

Λημνος Ovpt. 384

1912-13 ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, complete set of 21 values, mint (trace). 10dr with “Σ” higher. Set very fine, 10dr rare with this variety. (Hellas 300/321).

*

120 €

385

2l. engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black, double “ΑΗΜΝΟΣ” ovpt, mint never hinged. Signed Garas. Very rare. (Hellas 302bB).

**

300 €

386

5l. litho (1st period) ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black in used pair, ovpt inverted. Rare. (Hellas 305ha).

o

50 €

387

3dr engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in red, ovpt var “ΔΗΜΝΟΣ” (pos.95), mint never hinged. Signed Cosmopoulos. Superb. (Hellas 326E).

**

35 €

388

20l. engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in carmine in mint never hinged pair (pos.95-96), ovpt var “ΔΗΜΝΟΣ” (pos.95). Signed Cosmopoulos. Superb. (Hellas 334E+334).

**

30 €

389

25dr engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in carmine, double ovpt, one inverted, mint never hinged. Very rare and superb. (Hellas 339d).

**

800 €

1913 Campaign (1912) 390

10l. 1913 Campaign stamp on paper “B” with double vertical perforation, mint never hinged. (Hellas 344hc).

**

10 €

391

1dr. 1913 “1912 Campaign” in u/m pair with double perforation diagonally. (Hellas 350c).

**

180 €

392

3dr 1913 “1912 Campaign” on paper “B” in mint imperforate pair. Right stamp mint never hinged. Extremely rare. (Hellas 352ha-14000E++).

**/*

2800 €

36


Public Auction 650

www.karamitsos.com

393

394

395

397

398

396 400

399

401 E.T. Ovpt. & Provisional Government 393

1916 ovpt “E T”, complete set of 17 values. 10dr hinged, the rest u/m. VF. (Hellas 357/374).

**

150 €

394

1916 “ET” overprint, 2l. litho (paper A), var. “inverted overprint”, m. RRR. (Hellas 358la).

*

100 €

395

1916 “ET” overprint, 5l. litho, var. “double overprint, one inverted”, m. (Hellas 361c - 55 euro).

*

15 €

396

1916 “ET” overprint, 40l. litho (paper A) in marginal block of 4, u/m. (Hellas 368h - 290 euro).

**

90 €

397

1917 Provision.Government,compl.set of 12 values,u/m.(the 3dr.value m.). (Hellas 375/386).

**

200 €

398

1917 Provisional Government, complete set of 12 values, u. The 4dr. in u/m. condition and the 25l, 50l and 25dr. with WMK. R. (Hellas 375/386 - 360 euro).

o

100 €

399

25l. 1917 Provisional Government issue in in pale ultramarine in u/m bl.4. (Helas 378A-2400E).

**

800 €

400

1dr 1917 Provisional Government in mint imperforate pair. (Hellas 380b).

*

10 €

**

600 €

Επαναστασις 1922 Ovpt. 401

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, complete set of 58 stamps. 25dr/25dr Provisional Government stamp hinged, the rest u/m. VF. (Hellas 398/455).

37


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

402

404

403

405

406

407

408

412

409

410 402 403 404 405 406 407 408

411

50l./1dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1905 Cretan stamp, double handstamp “SPECIMEN”. Rare. (Hellas 406Sb). 5dr/5dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1909/10 Cretan stamp, double handstamp “SPECIMEN”. Rare. (Hellas 421Sb). 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1908 Cretan State postage dues, complete set of 3 values, m. (Hellas 430/432-57E). 5l./10l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1908 Cretan postage dues in mint pair, “Λ” slightly broken on right stamp. Right stamp hinged, left u/m. (Hellas 430+430b). 50l./50l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on Campaign stamp, mint. Rare. (Hellas 444a). 3dr/3dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on Campaign stamp on paper “B”, mint never hinged copy. Superb and difficult to be found. (Hellas 446b). 10dr./10dr. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” on 1913 Campaign stamp (never issued), m. Signed ZEIS. (Hellas 460).

413 S

450 €

S

450 €

*

15 €

**/*

30 €

* **

60 € 250 €

*

400 €

** ** o o **

200 € 300 € 160 € 100 € 15 €

1924 - 1944 409 410 411 412 413

38

1927 landscapes, complete set of 14 values, u/m. VF set. (Hellas 467/480). 5l. 1927 Landscapes, var printing, also, on the gum side, u/m. VF and RRR. (Hellas 467d-1500E). 25l. 1927 Landscapes, double impression, u. One regular stamp for comparison. Scarce. (Hellas 470c). 80l. 1927 Landscapes with double impression of centre, centre shifted downwards, used. (Hellas 473b). ”Lord Byron” & “Messolonghi” & “Fabier” in complete sets, u/m. Superb. (Hellas 461/462+463+482/484).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

417

416

414

419

415

418

421

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

420

422

423

1927-28 Navarino, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 485/490). 1930 “Independence” copmlete set of 18 values, u/m. (Hellas 491-508). VF. 1dr 1930 Independence with impressive perforation displacement. Used preperly. Scarce and impressive. (Hellas 497). 8dr 1930 Arcadi, u/m. VF. (Hellas 509). 1932 surcharges, complete set of 6 values in u/m bl.4. (Hellas 510/515). 1,50dr/5dr. 1932 “Surcharges”, double ovpt, u/m. (Hellas 511b). 1931 Landscapes. 25dr. Plate PROOF in bl.4 on final colour engraved by T.DE LA RUE AND Co., Ltd, London. Printed by Aspioti. 1931/35 Landscapes (re-issues), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 516/522). 3dr 1931-1935 Landscapes (re-issues) in upper marginal imperforate pair, m. RRR. (Hellas 519a). 1933 Republic issue, complete set of 3 values, u/m. (Hellas 523/525). 1933 “Republic issue” in complete set of 3 values, m. (Hellas 523/525).

424

** **

70 € 90 € 10 €

** ** ** E

18 € 45 € 40 € 500 €

** * ** *

220 € 500 € 650 € 250 €

39


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

425

426

428

429

431

430

432

433

435

434 436 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

40

437

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u. (Hellas 523/525-160E). 8dr 1934 Stadium, u/m. (Hellas 526). 1935 Restoration of Monarchy, complete set of 5 values in full sheets of 50, u/m. (Hellas 528/532-1500E). 1935 Restoration of monarchy, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 528/532). 50l./40l. 1935 Restoration of monarchy in u/m strip of 3 perf. 10 1/2 at bottom. (Hellas 528a). 1937 King George II, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 535/538). 1939 Ionian Islands union, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 560/564). 1940 “National Youth organization” in complete set of 10 values, u/m. (Hellas 571/580). 1940 “National Youth organization” in complete set of 10 values, m. (Hellas 571/580). 5dr 1942 Landscapes, dier proof in sheetlet form in reddish brown color on cardboard. (Hellas 582). 25dr 1942 Landscapes, double impression, used. (Hellas 585b). 50dr 1942 Landscapes with double impression, u/m. Superb. (Hellas 586b). 7dr/2dr. PS taxed with addotional 5dr. + 15dr. + 50dr. and posted from “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*3 II 43” with Italian censorship pmk “VERIFICATO PER CENSURA/11 ARMATA” to Piraeus.

** ** ** ** ** ** ** * E o ** PS

50 € 60 € 300 € 8€ 15 € 8€ 35 € 250 € 100 € 100 € 5€ 6€ 10 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

443

439

440 441

445 442

444

1945-2013 438

Collection including complete u/m years from 1964 to 1988 plus multiples in complete years or sets in singles and u/m complete years from 1964 to 1987 in blocls of 4. Very high catalog value. Nice accumulation in a good starting price.

**

400 €

439

1945 Glory, 10dr. in imperforated marginal pair with double impression”, u/m. VF. (Hellas 630c).

**

30 €

440

40dr 1945 “No” Anniversary with double impression in bl.4, u/m. (Hellas 636b).

**

15 €

441

60dr 1945 Roosevelt, final proof in issued color on thick paper without watermark. Printed on both sides. R.

E

30 €

442

60dr 1945 F.Roosevelt, proof printed on both sides on unwatermarked paper, in imperforate pair. (Hellas 638).

E

18 €

443

60dr 1945 Fr.D.Roosevelt, centre inverted, u/m.(Hellas 638d).

**

15 €

444

60dr 1945 F.D.Roosevelt in u/m corner imperforate pair with double impression. (Hellas 638f).

**

30 €

445

1946-47 Chains surcharges, complete set of 18 values. 10/100dr+500/5000000dr+2000/5000dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 640/657).

**/*

50 €

41


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

446 447

448 451

450 449

452

453

454

446

50dr/25000dr 1946 Chains surcharges, surcharge inverted, u/m. (Hellas 647b).

**

60 €

447

150dr/20l. 1946 Chains surcharges canc. “ΘΕΣΣΑ...”. Officially never placed on sale. However there are few cancelled examples bear the canc. of Thessaloniki (Toumba), Alexandroupolis and Didymoteichon. Very rare. (Hellas 658).

o

280 €

448

300dr E.Venizelos, in u/m imperforate pair. (Hellas 660a)

**

15 €

449

1946 Reinstatement of King George II, complete set of 4 values in u/m marginal bl.4. VF. (Hellas 661/664).

**

35 €

450

1946 Tsaldaris, complete set of 2 values in imperforated pairs, u/m. The 250dr with mirror printing. (Hellas 665a/666a).

**

50 €

451

1947 Victory, complete set of 9 values. 50dr+600dr+1000dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 670/678).

**/*

16 €

452

1947 Dodecanese Union, complete set of 23 values, u/n. (Hellas 679/701).

453

1947-51 Dodecanese union, complete set of 23 values. 1600dr+5000dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 682/701).

454

30dr 1947-1951 Dodecanese Union, var imperforate pair, printed on folded paper, u/m.(Hellas 680a).

42

**

100 €

**/*

85 €

**

40 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

455

459

458 456

457

461

460

462

455

1947-1951 Dodecanese union, 250dr. in imperforated pair, u/m. VF. (Hellas 684a).

**

456

450dr 1948 Dodecanese union in u/m corner bl.6 with intense displation of the vertical perforation. Impressive. (Hellas 688).

**

20 €

40 €

457

1947-1951 Dodecanese Union, 1000dr. in marginal imperforated pair, u/m. VF. (Hellas 694a - 250 euros).

**

50 €

458

1000dr 1950 The Battle of Crete in marginal bl.4, u/m. (Hellas 706).

**

15 €

459

1951 St.Paul, complete set of 4 values in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 708/711).

**

60 €

460

1951 Marshall plan, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 712/717).

**

60 €

461

1951 Marshall plan, complete set of 6 values. 1600dr+2600dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 712/717).

**/*

30 €

462

1952 Royal birthday, complete set of 4 values in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 718/721).

**

20 €

43


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

464 465

463

467

466

468

471

470

469

472 44

473

474


Public Auction 650

www.karamitsos.com

488

489

463

1953 National Products, complete set of 7 values. 500dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 722/728).

**/*

24 €

464

1954 Ancient art (I), complete set of 12 values in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 729/740).

**

75 €

465

1954 Union of Cyprus, complete set of 6 values in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 741/746).

**

25 €

466

1955 Ancient art (II), complete set of 8 values. 20l.+30l.+3dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 747/754).

**/*

25 €

467

1955 Pythagoras complete set of 4 values, u/m. (Hellas 755/758).

**

30 €

468

1956 Royal families (I), complete set of 14 values. 10l.+50l.+70l.+7.50dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 760/773).

**/*

20 €

469

1957 Royal families (II), complete set of 14 values. 70l.+3dr hinged, the rest in marginal copies hinged in margins leaving the stamps u/m. (Hellas 777/790).

**/*

25 €

470

1958 Merchant marine, complete set of 6 values in u/m upper left corner bl.4. (Hellas 791/796).

**

16 €

471

1958-1960 Ancient art (part III), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 805/812).

**

9€

472

0.65E 2007 Anniversaries and events (I): official special commemorative cover with First Day cancelation and 2 Euro special commemorative coin. (Hellas 2471).

FDC

10 €

473

0.70E 2009 Anniversaries and Events on official FDC with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2559).

FDC

10 €

474

0.62E 2013 The 100 Anniversary of the Liberation of Ioannina: official special commemorative cover with First Day cancelation and medal. (Hellas 2747).

FDC

8€

475

2002 Scouting, official special folder.

**

15 €

476

2002 Athens 2004: The winners, official special folder.

**

12 €

477

2003 Athens 2004: Body and mind, official special folder.

**

12 €

478

2003 Greek Presidency of the E.U., official special folder.

**

18 €

479

2006 Patras 2006 European Capital of Culture, official special folder.

**

12 €

480

2011 150 Years of the first Greek stamp issue, official special folder.

**

15 €

481

2006 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

80 €

482

2007 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

65 €

483

2008 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

60 €

484

2009 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

65 €

485

2010 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

95 €

486

2012 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

60 €

487

2013 complete year in official luxurious year book, u/m.

**

50 €

488

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2218A-S).

**

40 €

489

0.65E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2219A-S).

**

40 €

45


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

490

491

492

493

494

495

490

0.65E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. Alpha Bank promotional sheet. Scarce. (Hellas 2219A-S1).

**

60 €

491

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2220A-S).

**

40 €

492

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2221A-S).

**

40 €

493

0.47E (13.10.2003) Volos-Olympic City in sheet of 15, u/m. (Hellas 2221E-S).

**

25 €

494

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2222A-S).

**

40 €

495

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2223A-S).

**

40 €

46


Public Auction 650

www.karamitsos.com

496

498

500

497

499

501

496

0.47E (06.09.2003) 68th Thessaloniki International Fair in sheet of 15, u/m. (Hellas 2223C-S).

**

25 €

497

0.47E (07.09.2013) 78th Thessaloniki International Fair in sheet of 15, u/m. (Hellas 2223N-S).

**

25 €

498

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2224A-S).

**

40 €

499

0.47E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2225A-S).

**

40 €

500

0.65E 2003 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2226A-S).

**

40 €

501

0.65E (12.08.2004) Pindaros Olympic Hymns in sheet of 15, u/m. (Hellas 2226E-S).

**

25 €

47


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

502

503

504

505

506

507

502

0.65E 2004 Athens-Beijing in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2314A-S).

**

40 €

503

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2370A-S).

**

30 €

504

0.49E 2005 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2377A-S).

**

40 €

505

0.50E 2005 Historical Sports Clubs I in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2396A-S).

**

30 €

506

0.50E 2005 Historical Sports Clubs I in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2397A-S).

**

30 €

507

0.65E 2005 Historical Sports Clubs I in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2398A-S).

**

30 €

48


Public Auction 650

www.karamitsos.com

508

509

510

511

512

513

508

0.65E 2005 Historical Sports Clubs I in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2399A-S).

**

30 €

509

0.50E 2006 Greek Museums in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2416A-S).

**

30 €

510

0.65E 2006 Greek Museums in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2420A-S).

**

30 €

511

0.50E 2006 Anniversaries and events in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2425A-S).

**

30 €

512

0.50E 2006 Greek Islands II in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2439A-S).

**

30 €

513

0.65E 2006 Anniversaries and events in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2426A-S).

**

30 €

49


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

514

515

516

517

518

519

514

0.65E 2006 Greek Islands II in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2440A-S).

**

30 €

515

0.52E 2006 Historical Sports Clubs II in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2449A-S).

**

30 €

516

0.52E 2007 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2460A-S).

**

30 €

517

0.52E 2007 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2461A-S).

**

30 €

518

0.52E 2007 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2462A-S).

**

30 €

519

0.52E 2007 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2463A-S).

**

40 €

50


Public Auction 650

www.karamitsos.com

520

522

524

521

523

525

520

0.52E 2007 Personal stamp in sheet of 15 with white labels, u/m. (Hellas 2464A-S).

**

40 €

521

0.65E 2007 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2465A-S).

**

30 €

**

30 €

Book

18 €

522

0.65E 2007 Personal stamp in sheet of 10 with white labels, u/m. (Hellas 2466A-S).

523

0.67E (05.10.2015) K.Kappos on 207 pages book with the commemorative cachet. (Hellas 2518ZG).

524

0.67E (27.04.2016) Olympic Torch Relay in sheet of 10, u/m. (Hellas 2519H-S).

**

22 €

525

0.78E (19.7.2013) 50 Years of Aegean rally in sheet of 10, u/m. (Hellas 2760C-S).

**

20 €

51


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

526

528

530

527

529

531

526

0.78E (18.8.2013) Aegean Regatta 2013 in sheet of 10, u/m. (Hellas 2760D-S).

**

20 €

527

0.80E (27.06.2015) Cyclades Regatta 2015 on specila folder including two stamp with labels and a special cover with the Games commemorative cachet. (Hellas 2760E).

C

10 €

528

0.80E 2015 Anniversaries and events (Part A) in sheet of 10, u/m. (Hellas 2873B-S).

**

22 €

529

0.80E (29.5.2015) European Sea Day in shet of 10, u/m. (Hellas 2873C-S).

**

22 €

530

0.80E 2016 Year of Greece in Russia in sheet of 5, u/m. (Hellas 2925B-S).

**

18 €

531

0.80E 2016 Year of Greece in Russia in sheet of 5, u/m. (Hellas 2926B-S).

**

18 €

52


Public Auction 650

www.karamitsos.com

533

532

534

536 535

532

539

537

538

2017 Personal stamp, complete set of 6 values in sheets of 5, u/m. (Hellas 2970B-S/2975B-S).

540 **

60 €

**

50 €

** * **

20 € 220 € 3000 €

** * ** **

90 € 35 € 45 € 70 €

AIR-MAIL ISSUES 533 534 535 536 537 538 539 540

1926 Sounio, complete set of 3 values (Never issued stamps) in u/m upper left corner bl.4. Superb. (Hellas AI/ AIII-160E). 1926 Aeroespresso (“Patakonia”),compl.set of 4 values,u/m. (Hellas A1/A4-80 E). 5dr.1926 Aeroespresso (“Patagonia”),marginal copy,m.Var.”imperforate (single)”. (Hellas A3a). 1933 “BARI EXHIBITION”, complete set of 4 values (never issued) in mint never hinged bl.4. Superb and very rare. (Hellas A1A/A4A). 1933 “Zeppelin” issue in complete set of 3 values, u/m. (Hellas A5/A7). 1933 Zeppelin, complete set of 3 values, m. (Hellas A5/A7). 1933 Aeroespresso, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A8/A14-165E). 1933 Governments issue, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A15/A21).

53


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

542

543

544

545

546 541

541 542 543 544 545 546 547 548 549

54

547

549

2dr 1937 Mythological re-issue in full sheet of 50 ovpt “AKYPON”. RRR. (Hellas A32). 1dr/2dr 1942 Airplane ovpt, perf 10 1/2 at top, u/m. (Hellas A37c-18E). 1938-1942 “Airplane” overprints, 5dr. marginal, u/m. Var. “inverted overprint”. VF. (Hellas A41a). 1940 “National Youth organization” in complete set of 10 values, u/m. (Hellas A45/A54). 1940 National Youth Organization, complete set of 10 values, u/m. A soft yellow spot on 100dr high value stamp on gum side. (Hellas A45/A54). 50dr 1943 Winds (part II) in u/m imperforate vertical pair only with the color of the center. (Hellas A63a). 1952 “Grammos-Vitsi” complete set of 4 values, u/m. (Hellas A67/A70). 1954 N.A.T.O., complete set of 3 values, u/m. (Hellas A71/A73). 1958 Harbours, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A74/A80).

S ** ** ** ** ** ** ** **

548

500 € 5€ 14 € 260 € 100 € 30 € 22 € 28 € 20 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

550

552

553 554

555

551

556 559 POSTAL TAX (CHARITY) STAMPS

561

562

563

550

1831 40l. Contribution coupon for Cretan refugees in Greece.

(*)

30 €

551

2l 1912-13 Struggle against TB never issued stamp in u/m strip of 4, perf 10 1/2 at top and bottom. (Hellas CId).

**

15 €

552

1l/1l 1917 “Κ.Π.” Surcharges in mint upper right corner pair without the new value due to surcharge shofted downwards. Also different accent on both. On left stamp trace of hinge. Very rare. (Hellas C5kXII).

*/**

80 €

553

1l/3l 1917 “Κ.Π.” surcahrges on Fl.Mercury stamp (thin paper, type II) in u/m bl.6, surcharge inverted and on one different accent. (Hellas C6a+C6aXII).

**

25 €

554

2x1l/3l 1917 “Κ.Π.” surcahrges on Fl.Mercury stamp (both thin paper, type I), on one “K.Π,” (u/m) while on the other “K..Π” (mint). (Hellas C6AIX+C6AVII).

**/*

10 €

555

5l./20l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Fl. Mercury stamp in u/m pair, ovpt var “Κ Π” instead of “Κ.Π.”. Very rare. (Hellas C8XXVI).

**

150 €

556

5l/40l 1917 “Κ.Π.” surcahrges on Fl.Mercury stamp (thin paper type I) in u/m pair, triple surcharge, two of them inverted. (Hellas C9Bg).

**

30 €

559

10l./30l. 1917 “Κ.Π.” Surcharge on Fl.Mercury stamps, double surcharge, types I+II, m. Very rare. (Hellas C12e).

*

60 €

561

5l/25l 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Campaign stamp, double ovpt, mint. (Hellas C16b).

*

3€

562

5l/40l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Campaign stamps, double surcharge with error “Κ..Π”, mint. (Hellas C17bVII).

*

15 €

563

5l/50l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Campaign stamps, triple surcharge, two of them inverted. Inverted surcharges with ovpt error “Κ..Π”, mint. (Hellas C18fVII).

*

20 €

55


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

558

560

564

557

557

5l./50l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Fl.Mercury stamps in u/m bl.47 (one stamp hinged) with double Surcharge, one with “λεπτού”. Ovpt var XII (pos.5, 32, 39 and 42/different accent), III (pos.12/dot at top) and IX (pos.36/Κ.Π,). Very rare. Catalog value more than 5000 Euros. (Hellas C10b+C10bXII+C10bIII+C10bIX).

558

5l/1dr 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Fl.Mercury stamps in mint left marginal strip of 3, surcharge inverted. Two u/m stamps. Very fine. (Hellas C11j).

560 564

56

**

800 €

**/*

40 €

30l/30l 1917 “Κ.Π.” surcahrges on Fl.Mercury stamp (thick paper), double surcharge, one inverted, u/m. (Hellas C13c).

**

10 €

1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ” revenues (red-brown 3-line surcharge), set of 11 values (20l./20l.+20l./60l. high value stamps omitted), u/m. Superb quality. (Hellas C16/C24+C26/C28+C30/C31594E).

**

150 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

567

566

569

574 565 566 567 568

568

570

575

565

571

572

576

573

580

578

5l./10l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Ελληνική Διοίκησις revenues in used bl.6 (pos.55-57/65-67), short “Κ” (pos.65). Scarce. (Hellas C50+C50d). 50l./5l. 1938 Social Welfare Fund ovpt in used vertically pair horizontally imperforate. Rare. (Hellas C74c). 50l./20l. 1938 Social Welfare Fund ovpt, perf. 10 1/2+13 1/2 at bottom, u. (Hellas C75ab-120E). 50dr/50l. 1947 Postal staff Anti-TB Fund without “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ”, u/m. (Hellas C101b).

o

35 €

o o **

30 € 25 € 25 €

(*) (*) o o ** ** * *

300 € 450 € 400 € 250 € 40 € 30 € 20 € 90 €

*

80 €

*

20 €

POSTAGE DUE STAMPS 569 570 571 572 573 574 575 576 578 580

40l. 1875 1st Vienna issue perf 9 1/4x10 1/2, mng. Signed Deilakis, Ex Photiadis. Very rare. (Hellas D6H). 70l. 1875 1st Vienna issue (perfor.10 1/2), double printing of center, mng. RRR. (Hellas D8Aa). 1dr 1875 1st Vienna issue perf 9 3/4x10 3/4, used. Very rare. (Hellas D11H). 2dr 1875 1st Vienna issue perf 9 1/2x10, used. Rare. (Hellas D12H). 2l. 1876 2nd Vienna issue in u/m imperforate pair with centre inverted. (Hellas D14da). 5l. 1890-93 3rd Vienna issue, double impression of centre, u/m. (Hellas D27e). 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. up), complete set of 10 values, m. (Hellas D44/D53). 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 2l. black overprint (reading up), m. Var. “double overprint” and additional error “letter Δ without left corner”. RR. (Hellas D45aΣ38 - est. 300 euro). 1dr ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine (read. up) with add ovpt error long letter “Ι” in “ΣΙΣ”, mint. (Hellas D73Σ17). 5l. Lithographic issue (with no accent) with double impression, mint. (Hellas D87Da).

57


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

577

582

579

581 583

577 579

581 582 583 584

584

585

2dr ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up) in u/m upper marginal bl.4 with add ovpt error all letters broken in middle on lower left stamp. Superb. (Hellas D67+D67Σ35). 2l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine (read. down) in bl.9 with oblique ovpt. Large “E” in pos.100 instead of pos.80, and add ovpt error letter “Δ” without left corner in pos.90+89+88 instead of 70, 69 and 68 due to ovpt displacement. Two stamps hinged, the rest u/m. Very fine and rare. (Hellas D76+D76K+D76Σ38). 25l. Lithographic issue (3rd period) with double impression in u/m upper marginal copy. (Hellas D90Cc). 1dr Lithographic issue (3rd period) perf. 10 1/2 at bottom, mint (just trace). Very fine and very rare. (Hellas D95Cb). 25dr 1943 Lithographic issue in mint never hinged imperforate pair with double impression. Superb. (Hellas D111c). 1933 Aeroespresso, complete set of 7 values on cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*10.X.33” (1st day of issue), arr. “ΠΑΤΡΑΙ*10.ΟΚΤ.33”. (Hellas A8/A14).

**

50 €

**

90 €

** *

40 € 250 €

**

30 €

FDC

120 €

FDC

120 €

FIRST DAY COVER 585

58

1933 Governments issue, complete set of 7 values on airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*2.XI.33” (1st day of issue), arr. “PARIS*6.11.33”. (Hellas A15/A20).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

587

586

590 589

588

591

586

1947 Victory issue, complete set of 9 values on 3 coves (250dr+1000dr on private postal cards) with first days canc. (Hellas 670/678).

FDC

75 €

587

1952 Royal birthday, complete set of 4 values on registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*14.XII.52” (1st day of issue), arr. “SAVANNAH*17.DEC.1952”. On reverse boxed “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ”. (Hellas 718/721).

FDC

45 €

588

1954 Ancient art (part I), complete set of 12 values on cover canc. “ΑΙΓΙΝΑ*15.Ι.54” (1st day of issue), arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*16.V.54”. (Hellas 729/740).

FDC

75 €

589

1955 Pythagoras, complete set of 4 values on cover canc. “ΛΑΡΙΣΑ*20.VIII.55” (1st day of issue). (Hellas 755/758).

FDC

50 €

590

1956 Royal families (part I) on 2 covers canc. “ΑΘΗΝΑΙ*21.V.56” (1st day of issue). (Hellas 760/773).

FDC

75 €

591

1958 Harbours, complete set of 7 values on official FDC. (Hellas A74/A80).

FDC

160 €

59


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

592 593

594 595

592

593 594 595 596 597

60

596

597

24.7.1931. Athens - Galatz. First Flight by LOT. Athens-Salonica-Sofia-Bucharest-Galatz-Lwow-WarsawGdansk line. Registered air cover with depart. canc. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΕΡΟΠ. ΣΥΣΤ. / 24 ΙΟΥΛ. 31” & arr. canc. “GALATI / CURSA I / 25 IUL. 931”. Transported to Salonica by EEES in a closed airmail bag & delivered by the Polish airline to the final destination. Returned to sender. (Hellas FF180C). ”ΙΩΑΝΝΙΝΑ*23.ΝΟΕ.1931” first flight cover to “ΑΓΡΙΝΙΟΝ*23.ΝΟΕ.31” (the itinerary last until 16.12.1932) by EEES, with air-cachet type 16c in violet and air-label type 12b. Only 4 covers flown!!!! (Hellas 213) ”ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*26.V.34” first flight cover to “ΔΡΑΜΑ*26.V.34” by EEEΣ, air-cachets type 16b in black and 25C (first day of use) in violet, air-label type 29. (Hellas FF338F). 10.9.35 Athens-Kassala (IA), registered airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*ΣΥΣΤΗΜ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ*10.IX.35”, arr. “KASSALA*12.SEP.35”. 25 Flown. RR. (Hellas FF361A). 10.9.35 Athens-Amsara (IA), registered airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*ΣΥΣΤΗΜ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ*10.IX.35”, via “PORT TAUFIQ*16.DE.35”, arr. “AMSARA*13.9.35”. Less than 25 Flown. RR. (Hellas FF361B). Register.cover with label “MIT ZEPPELIN/EUROPA-SUDAMERIKA” & cachet “ΕΝΑΕΡΙΩΣ ΔΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΟΥ/MIT LUFTSCHIFFE” fr.25dr.Litho (pair)+10dr.Landscapes+2dr./5dr.1932 ovpt. (Hellas 397+478+513) canc.”ΑΘΗΝΑΙ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ*10-ΙΧ-32”,arr.”BERLIN C*11-9-32” (by Lufthansa),then red cachet “BERLIN-FRIEDRICHSHAFEN*7 Sudamerikafahrt 1932/des Luftschiffe/Graf Zeppelin”,arr.”PERNAMBUCO*29-IX-32”. (Hellas FF230A7a).

FFC

200 €

FFC

250 €

FFC

30 €

FFC

100 €

FFC

100 €

C

250 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

598

599

600

602

598

599

601

”ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*14.VII.32” first flight cover to “ZURICH*14.VII.32” via (VIENNA) by CIDNA/SA with air-cachet 24aB in violet (first day of use), commemorative canc. “PREMIER COURRIER AERIEN GRECE-SUISSE” in red. (Hellas FF252Eb). 18.10.1936. Athens - Minna. First Flight by Imperial Airways. Air cover with depart. canc. “ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / 18.Χ.36” & arr. “MINNA / NIGERIA / 22 OC 36”. Only 35 Flown. (Hellas FF378C).

FFC

40 €

FFC

50 €

** **

290 € 80 €

(*)

180 €

NATIONAL RESISTANCE (LOCAL) ISSUES 600 601 602

1944 3rd E.D.E.S. set, complete set of 4 values in marginal bl.4, u/m. Superb. (Hellas R15/R18 - 960++ euros). 10000000/25000dr 1944 Agrinio surcharge in u/m upper right corner bl.4, without dot after “εκατομ.” (upper right stamp) and broken “IX” (lower right stamp). (Hellas R29). Serres issue: 5 leva in sheetlet of 8, mng. (Hellas R39e).

61


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

603 604

606

605

607

608

609

603

5l./25000dr 1945 Alexandroupoli surcharge in u/m upper right corner bl.4. (Hellas R51-240E+).

**

70 €

604

1945 Cover handwritten “Λέβα 5” (postal rate indication) canc. “ΚΑΒΑΛΛΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ” tο Comotini. RRR.

C

60 €

ATHOS MOUNTAIN (MONT-ATHOS) 605

1912 Package receipt from Mt Athos to Russia canc. “ΡΟΠΗΤ*CTAP*ΑΦΟΗb*19-IX-12” in mauve. Superb.

PS

15 €

606

Russian Post Office. 1909-1910 “Mont-Athos” surcharge. 20pa/4k. in pair, m. Var. “without s” on 2nd stamp. (Hellas 3+3a - 60 euros).

*

20 €

607

1916 “Ι.Κοινότης Αγ. Ορους” overprint on postage due stamps, 5l. left marginal with “a cheval” overprint, u/m. (Hellas 4 - 460+++ euro).

**

120 €

608

25l. 2x10l. litho postage dues in pair ovpt “Ι.Κοινότης Αγ.Ορους”, fallen “ς” on right stamp, u/m. (Hellas 8+8a680E+).

**

150 €

609

01l./30l. 1916 “Ι.Κοινότης Αγ.Ορους” ovpt on Campaign stamp, u/m. Paper fold. (Hellas 17).

**

250 €

62


Public Auction 650

www.karamitsos.com

610

611

614 612

615

DEDEAGATCH

613

610

25l. 1913 label issue, sheetlet with watermark on lower part, mng. (Hellas F6). VF and rare.

(*)

60 €

611

10l. 1913 1st Label issue, imperforate at top without safety cancellation, mint no gum (originating from F6a). (Hellas 7cd).

(*)

80 €

612

1913 2nd Label issue sheetlet of 8, used. Watermark on one. Three margins around. Signed Argyropoulos. (Hellas F7).

o

380 €

613

1913 3rd label issue, complete set of 6 values, u. (Hellas 17/22-540E).

o

200 €

614

1893, 1896, 1900 “Dedeagh” ovpt, complete set of 9 values, u. (Hellas 1/9-410E).

o

120 €

615

French P.O.: 15c 1912 “DEDEAGH” inscription in mint gutter pair with No.2. (Hellas 12b).

*

10 €

63


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

616

617

618

632

620

623

622

626

619

627

628

633

621

625

624

629

630

631

634

635

DODECANESE Italian Occupation - Italian Post Office Issues 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

64

1912 “EGEO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 1/2). 1912 “STAMPALIA” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3I/9I). 1912 “PISCOPI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3II/9II). 1912 “CALIMNO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3III/9III). 1912 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 7 values, u/m. (Hellas 3IV/9IV). 1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values with “Caso” overprint, m. (Hellas 3V/9V). 1912 “Cos” overprint in complete set of 7 values, m. (Hellas 3VI/9VI-160euro). 1912 “LIPSO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3VII/9VII). 1912 “Leros” overprint in complete set of 7 values, m. (Hellas 3VIII/9VIII-120euro). 1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values with “Nisiros” overprint, m. (Hellas 3IX/9IX). 1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values, with “Patmos” overprint, m. (Hellas 3X/9X). 10c 1912 ovpt “Patmos” with impressive perforation variety, u/m. (Hellas 5X). 1912 “Rodi” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3XI/9XI). ”The Dodecanese under Italian Occupation” first islands, complete set of 7 values with surcharge “Simi”, m. (Hellas 3XII/9XII). 1912 “First islands names overprints” in complete set of 7 values, with “Karki” overprint, m. (Hellas 3XIII/9XIII). 20c./15c. & 20c. of 1916 “New domestic postal rates” with “Calimno” overprint, m. (Hellas 10III+12III120euro). 1916/17 “New domestic postal rates” in complete set of 2 values with ovpt “SCARPANTO”, m. (Hellas 10IV/12IV - 152E). 20c./15c. & 20c. of 1916 “New domestic postal rates” with “Caso” overprint, m. (Hellas 10V+12V-142euro). 20c./15c. & 20c. of 1916 “New domestic postal rates”, m. (Hellas 10VI+12VI-80euro). 20c./15c. & 20c. of 1916 “New domestic postal rates” with “Nisiros” overprint, m. (Hellas 10IX+12IX-142euro).

* * * * ** * * * * * * ** * *

15 € 10 € 10 € 12 € 20 € 10 € 40 € 10 € 30 € 15 € 10 € 20 € 10 € 15 €

* *

10 € 30 €

*

30 €

* * *

35 € 20 € 35 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

636

637

639

638

640

641

644

643

645

642

636

1916/17 “New domestic postal rates” in complete set of 2 values with ovpt “Patmos”, m. (Hellas 10X/12X 120E).

*

25 €

637

1916 “New domestic postal rates” in complete set of 3 values with “Rodi” overprint, m. (Hellas 10XI/12XI349euro).

*

70 €

638

1916-1917 “KARKI” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10XIII/12XIII).

*

28 €

639

15c 1919-23 ovpt “Rodi”, u/m. (Hellas 13XI).

**

120 €

640

10c 1923 Map of Kastellorizo with very intense perforation displacement, u/m. (Hellas 27).

**

15 €

641

Rrivate postal card mailed from “LONDON*2.AUG.1922” (stamp removed) to Rhodes. Marked “T” for missing rate and taxed with 30c Italian postage due stamp canc. “RODI (EGEO)*17.8.22”.

PC

50 €

**

30 €

*/**

80 €

Italian Dodecanese - Italian Post Office Issues 642

10c 1929 Pittorica issue in u/m upper right corner bl.8, “POSTE TALIANE” instead of “POSTE ITALIANE” on upper right stamp. (Hellas 42+42a).

643

25c 1929 Pittorica issue in mint imperforate bl.4. Lower pair u/m. (Hellas 44b).

644

25c 1932 Reprintings of 1929 issue with double horizontal perforation, u/m. (Hellas 99).

**

20 €

645

1932 “Garibaldi” issues, complete set of 7 values, m. (Hellas A14/A20 - 320E).

*

60 €

65


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

647 646 648

649

650

651

654

653

646 647 648

652

30c 1932 Reprintings of 1929 issue in u/m vertical pair with the internal gutter. (Hellas 103). 1934 World Football Cup (regulars), complete set of 5 values, u/m. (Hellas 128/132-1300E). 1934 World Football Cup (airmails), complete set of 4 values, m. (Hellas A34/A37).

** ** *

15 € 250 € 14 €

** **

30 € 45 €

*

20 €

C

300 €

** *

50 € 60 €

German Military Administration Issues 649 650 651

25c+25c 1943 “PRO ASSISTENZA EGEO” surcharge, surcharge inverted, u/m. (Hellas 4a). 5L+5L 1943 “PRO ASSISTENZA EGEO” surcharge in u/m left marginal copy. The high value of the set. Signed Diena. Superb. (Hellas 8). 1944 “PRO SINISTRATI DI GUERRA” surcharge, complete set of 4 values, m. (Hellas 19/22).

British Post-Office (M.E.F.) 652

Air cover fr. with 1s 1945 “M.E.F.” ovpt (1s=20 Lire air mail to USA) canc. “POSTA AEREA RODI (EGEO)*12.1.46” to New York. Linear cachet “By North Atlantic Air Services via UK”. (Hellas 8).

Greek Military Administration Issue - Σ.Δ.Δ. 653 654

66

1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt, complete set of 10 values in u/m marginal bl.4. Superb. (Hellas 1/9+1a). 400dr/15dr 1947 Dodecanese union, double ovpt, m (just trace). (Hellas 8b).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

655

656

657

658

659

662

660

664

661

663

665

French Post-Office 655

1c 1920 “B.N.F. CASTELLORIZO” ovpt stamp, inverted “CASTELLORIZO”, used. (Hellas 1b).

*

80 €

656

40c 1920 “B.N.F. CASTELLORIZO” ovpt stamp, ovpt inverted, mint (trace). (Hellas 10a).

*

300 €

PS

20 €

Part Of Greece 657

German “Feldpost” letter card with Greek cachet “ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/Τ.Τ.Τ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ”.

EPIRUS 658

Triple ring in old Turkish writting canc. “PREVESA” on 1890 5pi Ottoman Empire stamp (NG 1).

o

15 €

659

1909, 1911 “Janina” surcharge, set of 7 values (40pi/10L. missing), u. (Hellas 1/7 - 391 euro).

o

100 €

660

5l./5pa 1914 Argyrocastro issue, u/m. (Hellas 17).

**

30 €

661

30l./2pa/5pa and 50l/2pa/5pa 1914 Argyrocastro issue, u/m. (Hellas 39+40).

**

50 €

662

30l./2pa+50l/2pa 1914 Argyrocastro issue in u/m pair. (Hellas 42a).

**

8€

663

40l 1914 Moschopolis issue in u/m vertical imperforate pair. (Hellas 57a).

**

18 €

664

25l. 1914 Epirus flag, perf. 10 1/2 at top, used. (Hellas 79aHT).

o

6€

665

50l. 1914 Epirus flag, perf. 10 1/2 at bottom, used. (Hellas 80bHB).

o

6€

67


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

666

671

667

668

670 669

672

673

675

676

678

666

1914 Epirus flag, 2dr, mng. Var. “centre inverted”. (Hellas 82b - 850 euros).

(*)

170 €

667

1914 Campaign stamps overprinted, 2l. 1914 reprint, m. Var. “inverted overprint” and “10 1/2 + 13 1/2 perforation vertically” on right. RRR. (Hellas 97a(k)).

*

150 €

668

1914 Campaign stamps overprinted, 3l. (paper A) in marginal pair, m. Var. “double overprint, one diagonal”. R. (Hellas 99fb - 200 euro).

*

60 €

669

1914 Campaign stamps overprinted, 5l. in bottom marginal pair with var. “double overprint, one inverted”, u/m. Superb. RRR. (Hellas 100c).

**

500 €

670

1dr Campaign ovpt “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ”, double ovpt, u/m. Signed ZEIS. THE ONLY KNOWN. (Hellas 107b).

**

1500 €

671

24.8.1914 Chimarra issue, complete set of 8 values, m. 1l., 2l., 5l., 20l. and 25l. with A.Zeis certificate (1988), while 10l. signed ZEIS and 50l. Cosmopoulos. VF and R. (Hellas 68/75).

*

350 €

672

1l. litho (3rd period) ovpt “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” (read. up), double ovpt, u/m. Signed Zeis. Superb. (Hellas 112NAa).

**

50 €

673

2l. litho (1st period) ovpt “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” (read. up), u/m. Superb and rare. (Hellas 113b).

**

40 €

675

10l litho (1st period) ovpt “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ”, ovpt error “ΗΠΕΡΟΣ”, u/m. Superb and rare. (Hellas 117dD).

**

60 €

676

1915 Engraved and Litho stamps overprinted, 5dr. Engraved reading down, m. Var. “wider spacing between B and H” (pos.100). THE ONLY KNOWN. RRR. (Hellas 137A).

*

3000 €

678

5l. 1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, ovpt inverted, m. (Hellas 143a).

*

17 €

68


Public Auction 650

www.karamitsos.com

679

677

674

681 680

683 674 677 679

682

3l. litho (1st period) ovpt “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” (read. up) in u/m bl.4 (pos.28-29/38-39), ovpt errors “ΗΠΕΡΟΣ” (pos.28) and “ΓΠΕΙΡΟΣ” (pos.39). Superb. (Hellas 115+115D+115E). 1940 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt, complete set of 25 values. 20l.+40l.+80l. plus the 5 postage dues mint hinged, the rest mint never hinged. (Hellas 143/167). 1941 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint on E.O.N. stamps, complete sets of 10+10 values (regular+airpost), u/m. (Hellas 168/177+178/187).

**

60 €

**/*

12 €

**

100 €

EL

60 €

EL

50 €

C

30 €

PPC

60 €

THESSALONIKI (SALONICA) 680

681 682 683

1781 Entire letter written “Saloniqque le 20 Dmbre 1781” (statement of trading account) canc. linear “DAUTRICHE” to Marseille. At this time the Austrian consulate employed a courrier for official correspondence. However commercial mail was also carried out. On reverse “8” (Kr) and wax seal “SANITATIS SEMLIENENSIS”, opened there for disinfection. Very fine. Entire letter canc. 2-lined “SALONICH/30.DECEMBRE” to Marseille. Red caceht “AUTRICHE ...DE BALE*17. JANV.48”, arr. “MARSEILLES*20.JANV.48”. On reverse lazaretto cachet “SANITATIS SIGILLUM”. Postage markings as well. Sender “L.ALLTINI E I.MODIANO/SALONICCO”. Very fine. 1874 cover fr. with 15sld. and posted from “SALONICH/13 AOUT” (2-line) with manuscript “via Brindisi”, arr. “GERA”. ”Salonique” post card fr. with 10pa/5h Austrian Levant stamp canc. “SALONICH I OESTERREICHISCHE POST*11/05/03” to Milano, Italy. On arrival taxed with 5c+10c Italian postage dues canc. “MILANO*15.5.03”

69


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

684

685

686

687

688

689

690

684

1872 (1288) Official cover sent to the ministry of Finance in Constantinople canc. negative “SELANIK EMLAK VE TAHIR MEMURLUGU” (Real Estate Office). Also boxed “TAHRIRATI MUHIMME” (important letter). This mark was applied to all official letters.

685

Boxed “SELANIK 302” on Ottoman Empire stamps. Period of use 1884-1886.

686

20pa Ottoman stationary postal card canc. “SALONIQUE*DEPART*22.JUILET.82” to Paris.

PS

20 €

687

20pa. PS cancelled with “BUR.AMBUL SALONIQUE-ZUBEFTCHE/11 3 901” railway postmark to Germany.

PS

70 €

688

(1313) 1897 Document “YOL PARASI MAKBUZU” (receipt for road taxation) with 10pa fiscal affixed on, canc. negative “MUHTAR-I EVVEL TOYRAN KAZASI”.

Doc

20 €

689

10pa Empire Ottoman stamp canc. oval maritime “W.BELL COMPANY-SALONIQUE”. Scarce.

o

10 €

690

1909, 1911 “Salonicco” surcharge, set to 20pi/5L (7 values), u. (Hellas 1/7-670E).

o

150 €

70

C

60 €

40 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

693 692

691

695 694

691

696

698

697

Registered cover fr. with 3x2dr lithos canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ*7.OKT.926”, arr. “GROSSEREITENBACH*12.10.26”. Boxed “FOIRE INTERNATIONAL DE SALONIQUE” (1st International Fair). Registration label No.9, P.O. most likely P.O. set up at the Fair. Very fine and scarce.

C

20 €

o o o o

40 € 20 € 10 € 20 €

o

15 €

C

180 €

**

10 €

THRACE (EAST-WEST-NORTH) & PORT-LAGOS 692 693 694 695 696 697 698

10pa in blue 1913 Autonomous Government issue in used pair. (Hellas 3a). 20pa in red 1913 Autonomous Government issue, used. (Hellas 4b). 1pi in grey 1913 Autonomous Government issue, used. (Hellas 6b). 10pa/1ct 1913 Autonomous Government of Western Thrace ovpt on 1911 Bulagarian stamp, inverted new value, used. (Hellas 8D). 1pi/5ct 1913 Autonomous Government of Western Thrace ovpt on 1911 Bulagarian stamp on pair used on fragment. (Hellas 10). Registered cover printed “COMMUNAUTE ISRAELITE DEMOTICA” fr. with 5ct 1920 ovpt “Thrace Interalliee” in bl.15 canc. “DEMOTICA” in Bulgarian, arr. “ΞΑΝΘΗ*2.ΑΠΡ.20”. VF and R. (Hellas 46). 5l. litho ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 71b).

71


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

700

699

702

701 703

704

705

706

709

708 699

15l. litho ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, double ovpt, one inverted, m. (Hellas 73c).

*

8€

700

10l. “ET” stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 83b).

**

6€

701

25l. 1916 “E T” stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” in u/m bl.4. Never issued. Superb. (Hellas 85-368E).

**

80 €

702

1920 “Υπάτη Αρμοστεία Θράκης” overprint, complete set of 9 values, u/m. Superb. (Hellas 92/100 - 90 euros).

**

25 €

703

1920 “Υπάτη Αρμοστεία Θράκης” overprint, 1l/5pa. var. “double overprint, one inverted”, u/m. (Hellas 92c 75 euro).

**

20 €

704

5l./3pi 1920 “Υπάτη Αρμοστεία Θράκης” ovpt in u/m vertical pair with ovpt placed apart two and one lines. (Hellas 93K2).

**

50 €

705

3l litho (3rd period) on thin paper ovpt “Διοίκησις Θράκης” in u/m upper marginal bl.4, double inverted ovpt. Certificate Zeis (2002). Superb and very rare. (Hellas 107x).

**

200 €

706

2l. “E T” stamp ovpt “Διοίκησις Θράκης”, double ovpt, in u/m bl.4. (Hellas 118a).

**

60 €

708

French Post: 1893, 1900 Port Lagos ovpt, complete set of 6 values on cardboard. Special issue for the International Fair of 1900.

E

100 €

709

French Post: 15c 1895 Port Lagos ovpt in mint gutter pair with No.3. (Hellas 3b).

*

140 €

72


Public Auction 650

www.karamitsos.com

711

707

710 713

707

714

712

715

5ct Bulgarian stationary postal card fr. add. with 5ct Bulgarian stamp canc. “GORNA DJOYMAYA*2.NOEM.912” and Turkish canc. “DJOUMA BALA*1.11.12” to Basel, Swiss.

PS

40 €

*

120 €

Giumultzina (=Komotini) 710

25l./1pi 1913 “ΕΛΛ.ΔΙΟΙΚ.ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑΣ” surcharge, surcharge in blue (never issued), mint (trace). Rare. (Hellas 4VIII).

Bulgarian Occupation (East Thrace) 711

Post card fr. with 10ct Bulgarian stamp canc. “ODRIN*27.II.919” to Bulgaria.

PPC

8€

PS

10 €

C

20 €

C

15 €

PS

10 €

WWII Bulgarian Occupation 712 713 714 715

Bulgarian 1L stationary post card canc. “DEDE AGHATCH*21.X.42” (Chazapis 7b), to Sofia. Circular cachet on arrival “I/24”. File foles. Small cover fr. with 50ct Bulgarian stamp (domestic calling card rate) canc. “KSANTI*19.I.43” (type I/Chazapis 7i). Registered cover fr. with 1L+2x1L Bulgarian stamps canc. “KSANTI*15.III.43” (type II/Chazapis 7i, 7j), arr. “SOFIA*18.III.43”. Bulgarian 1L stationary post card canc. “KSANTI*8.VIII.43” (Chazapis 7i) to Sofia. On arrival circular “VI/24”. File holes.

73


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

716

718

720 IKARIA ISLAND 716

717

719

721

1l. litho, 2l. litho (1st period), 3l. engraved, 5l. litho (2nd period) and 10l. litho (2nd period) ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” (read. up) on cover canc. “ΙΚΑΡΙΑ*25.ΙΑΝ.13”. 2l. stamp without being cancelled. (Hellas 9+10a+11+12a+13a).

C

120 €

EL

150 €

EL

10 €

EL

130 €

EL

15 €

EL

250 €

IONIAN ISLANDS 717 718 719 720 721

74

22.8.1847. United States of Ionian Islands EL from Corfu to Patras “Col Vapore Ing.se”, with small canc. “CORFU * 22 AGO”, rate “5p.” and Crown-circle “PAID AT CORFU”, arr. laurel “ΠΑΤΡΑΙ * 11 ΑΥΓΟΥ. 1847”. VF & Scarce. 1847 entire letter posted from “ZANTE*10 NOVEMBRE 1847” with manuscript “via Malta” and “Alla cura Del sigr. Gerolamo Jessi” to Marseille. 1868 stampless EL posted by steamboat from “Φιλιατρά 11/23 Δεκεμβρίου 1868” with manuscript “Δια Ζακύνθου” and via “ΖΑΚΥΝΘΟΣ (111)*17 ΔΕΚΕ. 68” and “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)*19 ΔΕΚΕ. 68”, arr. “TRIEST*4/1”. 1856 EL posted from “ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ*ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1856 29” with manuscript postage rate “2”, arr. “CORFU*30 GEN”. UNITED STATES OF IONIAN ISLANDS (1815-1864): 1828 EL posted from “ΠΟΣΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ”, arr. “OFFICIO DELLA POSTA GENERALE*CORFU”. Manuscript postage rate “1”.


Public Auction 650

www.karamitsos.com

722

723

724 725

726

727

722

UNITED STATES OF THE IONIAN ISLANDS. 1819 EL cancelled on arrival to St. Maura with large blue “ISOLA DI SANTA MAURA” with manuscript “Con Cap. Rosini”. The letter probably posted from Venice.

EL

250 €

723

UNITED STATES OF THE IONIAN ISLANDS: 1862 EL posted from “ΛΕΥΚΑΣ*9 ΑΠΡ. 1862” (blue canc.) with manuscript postage rate “1” (penny) and “15/20” (kr), arr. “VENEZIA”.

EL

200 €

724

UNITED STATES OF THE IONIAN ISLANDS: 1827 EL posted from “POSTA DELLISOLA DI PAXO” with manuscript data “19 Magio 1827” and “da Calamos”, arr. “OFFICIO DELLA POSTA GENERALE*CORFU” with manuscript postage rate “4”. Superb Quality.

EL

200 €

725

UNITED STATES OF IONIAN ISLANDS (1815-1864): 1859 EL fr. with 1d (Ionian state stamps, Hellas 2), cancelled by pen, posted from “ST.MAURA*1859 8 AGOSTO” to Κεφαληνία.

EL

1300 €

726

Cover fr. with 5x5c Italian stamps canc. “CORFU POSTE ITALIANE*15.6.917” to London. Italian censor tape “VERIFICATO PEZR CENSURA” and circular censors cachet “41”.

C

120 €

727

Color.PPC of Corfou (Aspiotis 109) fr.5c.Italian canc.”R.NAVE VARESE*12 APR.17” & large boxed “VERIFICATO PER CENSURA/DAL COMANDO DAL/R.NAVE VARESE” to Napoli-Italy.

PPC

20 €

75


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

728

729

730

734

732

731

728

1941 Corfu overprint, complete set of 4 values, 1937 George II, on fragment canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ”. Signed by Dr. Avi. (Hellas 1/4 - 309 euro).

o

40 €

729

1941 Corfu overprint on airpost stamps, 1dr + 100dr Mythological, u/m. (Hellas 20+29 - 2760 euro).

*

550 €

730

1941 “ITALIA/Occupazione Militare/Italiana isole/Cefalonia e Itaca” on 1937 King George stamps, complete set of 3 values, sign. O.VLASTOS. 8dr value with trace of hinge, the rest, u/m. (Hellas 53/55).

**/*

1400 €

731

1941 Argostoli overprints, 20l+20l. Historical in sheetlet of 30 “ITALIA/Occupazione Militare/Italiana isole/ Cefalonia e Itaca”, var. “Opec C” (pos.8,12 and 15), “dot between “a” and “l” of Italiana” (pos.1) and “spacer” (pos.15), u/m. (Hellas 58+58 var - 1440++ euro).

**

100 €

732

1941 “ISOLE JONIE” ovpt, complete set of 13 values in u/m bl.4. (Hellas315/327-106E).

**

18 €

734

German Occupation, 1943 “ΕΛΛΑΣ 2.Χ.43” ovtp in black, complete set of 4 values, sign. A.DIENA, u/m. (Hellas 1/4).

**

70 €

76


Public Auction 650

www.karamitsos.com

733

735

736 737

740 738

739

733

Cover fr. with 5X10c 1941 “ISOLE JONIE” ovpt in vertical strip canc. “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*24.II.42” (weak), via “ΚΕΡΚΥΡΑ*26.ΦΕΒ.42” to Athens. (Hellas 316).

C

15 €

735

”FELDPOST-d*15.12.43” on cover.

C

10 €

736

Military cover posted from Cefalonia (Feldpost number 23764) with post mark “FELDPOST d*5.7.44”.

C

15 €

737

Military cover from an Italian soldier, prisoner of war in “Campo di Concentramento, Cefalonia”, canc. “FELDPOST-d*01.11.43” to Cremona, Italy. German censor tape and cachet of Vienna. Scarce.

C

20 €

CAVALLA 738

10l./10ct “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” surcharge on fragment with 1st day cancelation. (Hellas 2-550E+).

739

25λ./5ct. with “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” surcharge with var.”1 instead of I on ΕΛΛΗΝΙΚΗ”, canc. with “ΕΛΛΗΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ*ΚΑΒΑΛΛΑΣ*1/14 ΙΟΥΛΙΟΥ 13”. (Hellas 6d-65 euro).

740

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 1dr/50ct ochre and black, m. signd by Stolow. (Hellas 11 - 200 euros).

120 € 20 € *

50 €

77


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

742

741

744

745

743

747

746

748

752 741

French Post Office. “Cavalle” overprint, complete set of 9 values plus 5c. with red overprint, m. (Hellas 1/9+1a - 785 euros).

*

220 €

742

1902-1913 “CAVALLE” inscription, complete set of 7 values, m. (Hellas 10/16-70E).

*

25 €

CRETE Greek & Cretan Post-Offices 743

25l.+1dr+2dr+5dr 1900 1st Cretan State issue with diamond perforation. (Hellas 5S+7S/9S).

S

30 €

744

1900 red ovpt. “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” on definitive stamps, complete set of 5 values with diamond perforation. (Hellas 10/14- 350E).

S

100 €

745

1900 “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” ovpt in red, complete set of 5 values, m. (Hellas 10/14).

*

75 €

746

1900 Black ovpt. “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ”, complete set of 5 values, mint. (Hellas 15/19)

*

45 €

747

25l. 1901 Local black ovpt “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ”, with spacer printed, u. (Hellas 20d).

o

30 €

748

1905 Second issue of the Cretan State, complete set of 9 values, m. (Hellas 24/32-186E).

*

55 €

752

2l. 1908 the “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt in bl.4 canc to order “ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ*7.ΙΟΥΛ.1910”, “ΕΛΛΔΣ” error on lower left stamp. Upper right stamp thinned. (Hellas 37+37b).

o

10 €

78


Public Auction 650

www.karamitsos.com

751

749

754 750

756

753

749 750 751 753 754 755 756 757 758 759 760

755

758

757

759

1dr 1905 2nd issue of the Cretan State in u/m upper marginal bl.4. (Hellas 30-1275E). 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 11 values, m. (Hellas 36/46-230E). 1908 small ΕΛΛΑΣ ovpt on postage due stamps, complete set of 9 values, m. 1dr high value stamp signed DEILAKIS plus 3 more experts signatures. VF and RRR. (Hellas D10/D18). 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” overprint, 5l in marginal bl.10, u/m. Var. “reversed Σ”. (Hellas 38+38b). 1908 small ΕΛΛΑΣ ovpt on 30l. official stamp, var “ΕΛΛΔΣ”, u. VF. (Hellas O4c-65E). 1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint, 10l. in pair with var. “ΛΛAΣ” on 2nd stamp, m. (Hellas 39+39d). 1908 “Small ΕΛΛΑΣ”, 5l. with var. “Λ slightly broken at top”, u. (Hellas 38III). 1dr 1908 small ΕΛΛΑΣ ovpt, var printing of the spacer, u. (Hellas 43VIII). 1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint on 1901 postage due, 1l. used. Var. “Λ much broken at top”. (Hellas D10I). 10l. 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt (pos.60) on postage due, “E” with short foot, u. (Hellas D12II). 1909 provisional issue, complete set of 6 values, m. VF and R. (Hellas 48/53).

** * * ** o * o o o o *

760

250 € 70 € 200 € 20 € 20 € 30 € 15 € 35 € 10 € 15 € 80 €

79


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

767

762

761

768

763

769

770

766 761

Small cover fr. with bisected 2 lepta stamp canc. “ΧΑΝΙΑ*23.ΦΕΒΡ.1909” mailed in town. In use only from 15/2/09 to 28/2/09. Very rare. (Hellas 51).

C

100 €

762

1909 Provisional issues, 5l/20l. in vertical pair with var. “a cheval overprint”, mng. (Hellas 53).

(*)

10 €

763

1909 “Gothic ΕΛΛΑΣ” ovpt complete set of 8 values, m. (Hellas 55/62 -245E). VF.

*

75 €

766

1909-1910 “Large “ΕΛΛΑΣ” overprint, complete set of 10 values, u/m. (Hellas 63/72).

**

200 €

767

1909/10 “Large ΕΛΛΑΣ” overprint on 1901 postage due stamps, complete set of 8 values, m. VF. (Hellas D19/ D26).

*

30 €

768

1901 Cretan revenues, set of 9 values.

*

50 €

769

25l. 1st Cretan issue overprinted with red “ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ 10 - 10”, m. Var. “10 - 10 ΑΡΤΟΣΗΜΟΝ Χ” (strongly displaced overprint) with word “ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ” on bottom. RRR. (Feenstra 45a).

*

40 €

770

25l. 1st Cretan issue overprinted with black and red “ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ 10 - 10”, m. Var. “10 - 10 overprint double”. RR. (Feenstra 44a).

*

40 €

80


Public Auction 650

www.karamitsos.com

764 765

771 764 765 771 772

772

2dr 1909 “Gothic ΕΛΛΑΣ” ovpt in u/m bl.12. (Hellas 60-432E++). 1909/1910 “Large ΕΛΛΑΣ” overprint, complete set with “diamond” perforation in vertical pairs, u/m. (Hellas 63S/72S - 600++ euros). 5dr 1900 1st Cretan State issue in u/m bl.9 ovpt “ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ” with ovpt “a cheval”. R. (Hellas 9). Canc. “ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ” on 1l. (single and bl.4), “ΑΝΩΓΕΙΑ (ΜΥΛ.)”, “ΒΑΜΟΣ”, “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΚΙΣΣΑΜΟΥ)”, “ΛΙΜΗΝ ΣΗΤΕΙΑΣ”, “ΝΕΥΣ-ΑΜΑΡΙ”, “ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ” and “ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ” on Cretan State stamps.

** S

85 € 150 €

** o

80 € 20 €

81


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

774 775

773

776

777

773 774 775 776 777 778 779

82

778

779

”Distribution des decorations aux Anglais de Candie (en Crete)” early b&w PPC (Alikiotis No.13), canc. to order “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ*15.ΝΟΕΜ.1904”. ”ΓΑΡΑΖΟ*9 ΙΟΥΝ. 1901” on 10l. 1st Cretan state issue. (190 euro). Cover fr. with 10l. litho canc. rural posthorn “28*28.2.1915” to Rethymnon. Posthorn “63*15.2.1920” on post card mailed from Κάτω Χωριό, via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ” to Aghios Nikolaos. Colour early PPC fr. with 10l. 1905 Cretan State stamp canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ”, arr. “MALTA*6 JU 06”. (Hellas 26). Postcard fr. with 1l. 1900 1st Cretan State issue in pair, canc. “ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ*16.ΙΑΝ.1908” to Kalami. Rare on cover. (Hellas 1). Large registered (N.399) cover fr. with 10l. in marginal bl.10 + 1l. + 2l/20l (Hellas 39+48+51), cancelled with “ΧΑΝΙΑ*29 ΟΚΤ. 1909”, arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*30.ΟΚΤ.09”.

PPC

12 €

o C PPC PPC PPC

60 € 20 € 18 € 20 € 100 €

C

100 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

780

781

782

783

784

785

780

Post card fr. with 2l. 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt stamp in pair canc. “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΠΕΔ.)*7.ΙΑΝ.1910”. Scarce on cover. (Hellas 37).

PPC

50 €

781

Post card fr. with 2l. 1909/10 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt stamp cCanc. “ΑΝΩΓΕΙΑ (ΜΥΛ.)*29 ΙΟΥΝ. 1911”. Very rare on cover. (Hellas 64).

PPC

180 €

782

Post card fr. with 2x1l. 1909/10 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt canc. “ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΠΕΔ.)”. Scarce on cover. (Hellas 63).

PPC

50 €

783

Stationary postal card printed 5l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙ” (Hellas PC32) canc. “ΧΑΝΙΑ*ΣΕΠΤ.14”. Printed stamp was canc. with the arrival cancellation.

PS

10 €

784

Post horn “52*8.8.1934” on 4x2dr. Landscape taxed on cover, via “ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΟΝ*8 ΑΥΓ. 34” and “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*9.VIII.34” to USA.

C

8€

785

Posthorn “65” on cover via “ΣΗΤΕΙΑ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*21.VI.1938”.

C

10 €

83


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

787

786

793 788

789

792 790

786

Cover canc. “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*27.IV.67”, arr. “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”. Cachet “ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ” and censors signature.

C

10 €

787

Cover canc. “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*26.IV.67” to Germany. Cachet “ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ” in violet and censors signature. Rare.

C

10 €

788

Post card canc. “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*27.IV.67” to Austria. Cachet “ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ” in red and censors signature.

PPC

10 €

*/**

85 €

Austrian Post-Office 789

1903-1904 “Overprint on Austrian stamps”, 4 complete sets of 7+4+2+3 values, mint. Some low vlue stamp u/m. (Hellas 1/16-306E+).

790

Canc.”CANEA*8-2-86” on pair 2sld. (Mi.8) on fragment.Rare item.

792

4F./4k. of 1903-1906 “Overprints on Austrian stamps” issue, canc. with “CANEA”. (Hellas 7-480 euro).

o

130 €

793

Cover fr.1pi./10kr.Austrian Levant canc.Austrian “CANDIA*3-12-98”,arr.English “LARNACA-CYPRUS*A 14 DE.98”.

C

20 €

84

50 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

791

795

796

798

797

799

800

794 802 791

5pi/1k. Austrian Levant in strip of 3, canc. “CANDIA*9.II.07”.

o

100 €

794

10c/10h+10c/10h Austrian stationary postal card (Crete PO) canc. “CANEA OSTERR.POST*6.XI.10” to Germany. Reponse mailed from “KONIGSBERG*13.11.10”, arr. “CANEA OSTERR.POST”.

PS

100 €

British Post-Office 795

20pa 1898 Provisional Handstruck, used. (Hellas 1).

o

100 €

796

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” in lilac. (Hellas 2).

o

30 €

797

10pa+20pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΑΡΧΑΝΑΙΣ” in lilac. (Hellas 2+3).

o

40 €

798

10pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΚΑΣΤΕΛΛΙ” in lilac. (Hellas 4).

o

75 €

799

20pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΚΑΣΤΕΛΛΙ” in lilac. (Hellas 5).

o

75 €

800

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΜΟΙΡΑΙΣ” in blue. (Hellas 2).

o

75 €

o

200 €

French Post-Office 802

1903 Surcharged Crete issue, complete set of 5 values, u. VF and R. (Hellas 16/20-650E).

85


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

801

804

803

806

805

801 803

807

808

1902-13 Crete issue, complete set of 15 values, u. VF. (Hellas 1/15-190E). 5c French stationary postal envelope fr. add. with 2pi/50c French Levant stamp canc. “LA CANEE CRETE*7. JANV.99”, arr. “MONTREAUX*12.I.99”. Extremely rare.

809

o PS

60 € 150 €

* C

120 € 40 €

C

10 €

PS

25 €

o

14 € 60 €

Italian Post-Office 804 805 806 807

”LA CANEA” overprint, complete set of 11 values, m. VF. (Hellas 4/14 - 600 euros). Cover fr. with 1L. Symbolical of flight, posted from Λασίθι to Geneva and cancelled with “POSTA MILITARE N.121 DEZ.A*30.3.42” with tape “VERIFICATO PER CENSURA”, arr. “GE*7 APR. 1942”. (Hellas A32). Cover (poor condition) fr.Italian Dodecanese 25c.+pair 50c.1932 “Pittorica” (reprint.)+50c.1934 Aerea RODI (Hellas 102+104+A30) canc.”ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΗΤΗΣ” & Italian censor.tape “VERIFICATO/PER CENSURA”+censor “2”,arr.”ΑΘΗΝΑΙ*8-ΧΙΙ-..” (weak). Italian PS fr. with 50c. Italia stamp, posted from Λασίθι to Trapani and cancelled with “POSTA MILITARE N.121*27.3.43”.

Russian Post-Office 808 809

86

1 MET.blue (typ.I) 1899 provision.handstruck canc.linear “ΡΕΘ(ΥΜΝΟΝ)”. (Hellas 1). 2met 1899 Provisional handstruck issue in pair on fragment canc. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ”. (Hellas 4).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

810 812

811

814

813

815 817

816

810 811 812 813 814 815 816 817

819 818

2met 1899 Provisional handstruck issue on thick (cardboard) and horizontally laid paper in rose color, mint no gum. Without control cachet. Extremely rare in unused. (Hellas 10a). 2m green 1899 First lithographic issue, used. (Hellas 30). 2m yellow 1899 First lithographic issue, used. Thin spot. (Hellas 33). 1gr rose 1899 First lithographic issue, broken “T” in “ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ”, used on fragment. (Hellas 35b). 1gr orange 1899 1st lithographic issue in mint imperforate single copy. (Hellas 38a). 1gr yellow 1899 First lithographic issue, used. (Hellas 40). 4x1met in blue, green, rose and lilac 1899 2nd lithographic issue, used. (Hellas 42/45). 2m blue and 1m rose imperforate at right 1899 Second lithographic issue on cover canc. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ*2. ΙΟΥΛ.99”. Very rare. (Hellas 44a+46).

(*)

300 €

o o o * o o C

35 € 8€ 60 € 100 € 35 € 50 € 130 €

C

200 €

LEMNOS ISLAND 818 819

Commercial cover fr. with 20pa Ottoman stamp in pair obliterated with negative handstamp “ΕΛΛΑΣ/ΛΗΜΝΟΣ”, via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*3.ΝΟΕ.12”, arr. “b-METELIN/OSTERREICISCHE POST*20.XI.12”. Very fine and rare. ”LEMNOS” negative cancelation on fragment with 2x20pa. (NG5). VF.

20 €

87


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

820

821

822

823

MACEDONIA

825

Bulgarian Occupation 820 821 822

824

5ct Bulgarian stationary money order fr. add. with 10ct+5x15ct Bulgarian stamps canc. “SERES*22.IV.913”, arr. “TOHIRPAN*1.V.913”. Very fine and very rare. Cover fr. with 5x2ct+15ct Bulgarian stamps canc. “DRAMA*3.IV.13”, arr. “CONSTANTINOPEL I*25.IV.13”. VF. Registered cover fr. with 2x25ct Bulgarian stamps canc. “KAVALA*29.V.913”, arr. “LONDON*22.JU.13”. VF and R.

PS

80 €

C C

60 € 60 €

PS

180 €

Doc C

15 € 10 €

WWII Bulgarian Occupation 823 824 825

88

Parcel dispatch note franked with 1leva + 10leva and posted from “LIMEN*9 VII 43”, arr. “LETNITZA*15 VII 43”. RRRR. Telegraphic money order recipt note canc. “DRAMA*12.V.43” (Chazapis No.7l). Cover fr. with 1L+2L Bulgarian stamps canc. “DRAMA*6.VIII.44” (Chazapis No.7m) to Markovo.


Public Auction 650

www.karamitsos.com

826

828

830

829 827

832 826 827 828

833

Map of Thasos post card canc. “KAVALA*15.IX.42” (type Ic, Chazapis 7v), arr. “KINIAJEVO*19.IX.42”. Parcel post fragment fr. with 2x30L+20L+4L Bulgarian stamps canc. “KAVALA*16.VIII.43” (type II, Chazapis 7w). Registered cover fr. with 4L Bulgarian stamp canc. “KAVALA*12.V.44” (type II, Chazapis 7w, 7s), arr. “GENEVE*24.V.44”.

831 PPC C

15 € 10 € 15 €

o

40 €

* o o o

40 € 220 € 5€ 18 €

SAMOS ISLAND 829 830 831 832 833

1900 Postal stationary issue: postage stamp use, (10pa) light blue canc. “ΒΑΘΥ*26.ΝΟΕΜ.1912”. (Hellas 9-150E). 1912 Map of Samos, complete set of 3 values, m. (Hellas 11/13). 10l. 1912 Map of Samos in tete-beche pair, used. Signed Garas. Very fine and rare. (Hellas 12c-600E). 1912 Head head, complete set of 5 values, u. (Hellas 14/18). 50l. 1912 Hermes head in left marginal copy imperforate vertically, used. (Hellas 18var).

89


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

835

834

836

839

838

837

841 834

842

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 19/24-76E).

**

20 €

835

5l. 1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt in u/m left marginal pair imperforate between. Superb. (Hellas 20c).

**

30 €

836

1913 Samos castles, 5dr. in block of 3 (block of 4, but one stamp with faults), u/m. Signed by A.Argyropoulos. (Hellas 27 - 300 euro).

**

80 €

837

5dr 1913 Samos castles on registered cover canc. “ΒΑΘΥ*30.ΙΟΥΝ.1914”, via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*4.ΙΟΥΛ.14”, arr. “PARIS*22.7.14”. (Hellas 27).

C

50 €

838

1913 Samos castles, 25dr. in block of 4, m. (one stamp u/m). Signed by A.Argyropoulos. (Hellas 29 - 1000 euro).

*

280 €

839

1912 “Thin ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 5 values, m. (Hellas 30/34).

*

9€

841

1914 General Administration of Samos I, complete set of 6+1 values, u. (Hellas 35/40+41).

o

15 €

842

1l. 1914 General Adnimistration of Samos (I), without safety mark only, used. Very rare. (Hellas 35d).

o

120 €

90


Public Auction 650

www.karamitsos.com

843

840

845

844

840 843 844 845

846

847

5l. 1914 “Thin ΕΛΛΑΣ” ovpt in mint right marginal bl.4. Right vertical pair with double perforation. Lower pair mint never hinged. Signed Deilakis. (Hellas 31). 10l.+25l. 1914 General Administration of Samos I on fragment canc. “ΒΑΘΥ*7.ΜΑΡ.1915”, both with ovpt in red. Very fine and rare. (Hellas 37h+38h-440E). 10dr 1914 General Administration of Samos (II) in u/m right marginal bl.4. Superb. (Hellas 45-800E++). 2pi./50c. 1893, 1900 “Vathy” ovpt in u/m gutter pair with No.7, u/m. Superb. (Hellas 8b).

*/**

30 € 130 €

** **

250 € 300 €

EL C

50 € 10 €

SMYRNE,CONS/PLE & ASIA MINOR (before 1922) 846 847

EL fr.20pa.green+1gr.yellow 1876/7 (ovpt.) canc.oval negative Ottoman,arr.Latin SMYRNE-TURQUIE*16..... Commerc.cover fr.20pa.Empire 1884/6 canc.square 3-line Ottoman “SMIRNE” & Latin SMYRNE-TURQUIE,arr. green Cons/ple (not very readable).

91


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

848

850

848 849 850 851 852

852

849

851

853

Cover fr.2x20pa.1892 canc.bilingual ISMIDT (Greek Νικομήδεια),trans.green Latin CONS-PLE GALATA*17 MARS 1899,arr.BERLIN*20-3-99. Cover fr.pair 20pa.1892 canc.bilingual BROUSSE*20 AVR.99,trans.green Latin CONS-PLE-GALATA*23 (invert.) AVRIL 1899,arr.STARA-ZAGORA*12-IV-99. ”Constantinople. Therapia” b&w early PPC (Rommler & Jonas 15066g) franked with 10pa. Turkish Arms 1892 Turkish stamp, canc. “PERA-PANCALTI / 1900 ? (date only in Arabic)” to France. ”Constantinople. Corne dor et vieux Pont” color PPC (MJC 356) franked with 2pa.+4pa.+6pa.+10pa. Views 1914 Turkish stamps, canc. “ANATOLI-KAVAK / 14.5.15” to Germany. Boxed Ottoman censor marking in black. Register.cover fr.2pi.1916/7 in vertical bd.3 canc.bilingual “KUTAHIA-1*17-2-20” (Greek Kιουτάχεια),arr. Ottoman Constantinople.

C

10 €

C

OFFER

PPC

15 €

PPC

12 €

C

100 €

CHIOS ISLAND 853

92

CHIOS octagonal cancel in old Turkish writing in green color, on bl.4 of 10pa.TAXE DULOZ, (NG1).RR

50 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

856

855

854

859 858 857

861

860

863

862

854

20pa/5kr. Austrian Levant PS card to Germany, canc. “SCIO / OSTERREICHISCHE POST * 2/8 (99)”, arr. “BOMBERG * -9.8.99”.

PS

15 €

855

25l 1913 overprinted “Ε.Δ”, u/m.(Hellas 1).Superb.

**

50 €

856

25l 1913 overprinted “Ε.Δ”, ovpt inverted, u/m. VF. (Hellas 1b-525E).

**

150 €

MYTILENE ISLAND 857

Circle Old-Turkish “MIDILLI CARSU” in blue and black colour on Turkish stamps. (NG 1).

o

15 €

858

”PILMAR” black and blue colour on 2 Turkish stamps. (NG 1).

o

15 €

859

”POULHNIT” (=ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ) in black and violet colour on 2 Turkish stamps.

o

40 €

860

Cover fr. with 20pa 1884 Empire Ottoman stamp canc. negative in old Turkish “MIDILLI SHUBESI” (NG4) and bilingual “METELIN*24.NOVEMBRE.1885”, arr .”STAMBOUL”.

C

100 €

861

5pa 1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” ovpt, second “η” inverted, u/m. (Hellas 2A).

**

15 €

862

20pa 1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” ovpt in vertical pair with tete-beche ovpt, used on fragment. (Hellas 4).

863

1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” overprint, 20pa. rose reading up overprint, u/m. “Var. “second η inverted” (pos.7). VF. (Hellas 11A - 150 euro).

10 € **

40 €

93


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

864

865

867

864 865 866

869

866

868

870

1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” overprint, 1pi. blue reading down overprint, u/m. “Var. “second η inverted” (pos.19). VF. (Hellas 12A - 120 euro). 1912 New values on Mytilene stamps, complete set of 4 values, mint. ΔΙΔΡΑΧΜΟΝ/1pi with surcharge inverted. (Hellas 15/18c-250E). 50 ΛΕΠΤΑ/20pa 1912 New values on Mytilene stamps in pair (pos.19-20) on fragment, broken “ι” in “Μυτιλήνη” (pos.20), canc. “MIDILLI*9.11.12” with the Turkish date and inscription without been removed. VF and R. (Hellas 16).

**

30 €

*

75 € 50 €

MILITARY CANCELLATIONS Serbian Military Post-Offices 867 868 869 870

94

Cover from “BIZERTE*9.10.17” fr. with 5x5c Tunisian stamps, arr. “LAUSANNE*10.XI.1917”. Boxed “CENSURE MILITAIRE SERBE” (type X), “CONTROLE POSTALE MILITAIRE” tapes and cachets “OUVERT 309” and “OUVERT 878” in blue. Cover from “BIZERTE*30.10.17” fr. with 5x5c Tunisian stamps to Lausanne. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE” (type XI/2) and French cachets “OUVERT 309” and “OUVERT 878”. Cover fr. with 25c Tunisian stamp (foreign letter rate) canc. “BIZERTE*2.11.17” to Lausanne. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE” (type XI/2) and French “OUVERT 309” and “OUVERT 878”. Cover fr. with 25c Tunisian stamp (foreign letter rate) canc. “BIZERTE*13.11.17”. arr. “LAUSSANE*10.XII.1917”. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE” (type XI/2) and French “OUVERT 311” and “OUVERT 900” in blue. Miscut at top.

C

30 €

C

30 €

C

20 €

C

15 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

872

871

874 873

871 872 873 874

875

878

875

878

Cover fr. with 2x5c+15/10c Tunisian stamps canc. “BIZERTE*12.3.18” to Lausanne. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE” (type XI/A) and French “OUVERT 309”. Postal card canc. “BIZERTE*27.8.17” to Menton. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE/SERBE” (type X). Cover fr. with 2x5+15/10c. Tunisian stamps canc. “BIZERTE*16.7.17”, arr. “LAUSANNE*30.VII.1917”. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE” (type XI) and French “878”. Registered cover fr. with 2x25c Tunisian stamps canc. “BIZERTE*31.V.18”, arr. “LAUSANNE*20.VI.18”. Serbian censor cachet “CENSURE MILITAIRE SERBE/C” in blue (type XII/C, rarity GV), French tape and cachet “OUVERT 877”. Cover fr. with 5x5c Tunisian stamps canc. “BIZERTE*28.6.18”, arr. “LAUSANNE*25.VII.1917” (40c for a doubleweight foreign letter). A 30c Swiss postage due has been removed from upper left. Serbian censor cahcet “CENSURE MILITAIRE/SERBE/B” and French tape and cachet “898”. Postal receipt canc. “POST UPUTNICA*BP.999*1.4.18” in black.

C

30 €

PPC C

10 € 15 €

C

30 €

C

30 €

Doc

15 €

95


A.Karamitsos

876 877 879 880 881 882 883 884

96

January 11th, 2020 / Athens Hilton

876

877

879

880

881

882

883

884

Military postal card from BP.333 via “BP.414*13.12.16”, fr. with 10c French stamp canc. by blue crayon, and via “BP.999*15.12.16” to Weesen. Serbian censor cachet (20) (type IV/A, rarity VR) in black. Military postal card from “BP.999*13.8.18”, fr. with 10c French stamps canc. “TRESOR ET POSTES*...*29.8.18” to Weesen. Serbian censor cachet (18) (type VII) in lilac and French “4” and “309”. Military postal card from “BP.414*19.11.16” to BP.72. Serbian censor cachet (21) in black (type IV/A). Military postal card from “MINISTARSKA*25.4.17” censor cachet (1) in black (possibly 1st day of use), via “BP.999*16.5.17” censor cachet (3) in blue, arr. “BP.315*17.5.17”. Both cachets type IV/A. Postal card creased vertically in middle but RR. Military postal card from “BP.XX*8.2.18”, arr. “BP.999*9.2.18”. Serbian censor cachet (92) in lilac, type V. Postal card from “BP.Oa*18.2.18”, via “BP.999*21.2.18”, arr. “MINISTARSKA*27.2.18”. Serbian censor cachet (39) in black, type V/A. Postal card from “BP.Ob*13.11.17”, via “BP.111*14.11.17” and “BP.72*15.11.17” to BP.315. Serbian censor cachet (36) in lilac, type V. Postal card from “BP.216*21.1.18”, arr. “BP.999*22.1.18”. Serbian censor cachet (68) in green (type V/A, rarity V).

PC

20 €

PC

10 €

PC PC

8€ 20 €

PC PC

10 € 20 €

PC

20 €

PC

15 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

886

885

887 888

889 POSTMARKS & CANCELLATIONS Pre-Adhesive Cancellations 885

886 887 888 889 890

890

4.4.1829 ARMEE DE MOREE-French military post: unpaid EL from Modon (Methoni,Greece) to Paris. Very fine departure 2-line black cachet “QER GAL/ARM. DE MOREE”, handwriten rate “15” (15 decimes), with two disinfection slits. Arrival lilac cachet “Mai 12 1829”. Rare and vary fine condition. 1842 registered EL (linear “ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΝ”) from “Κoύμη,8 Απριλ 1842”, transit “ΑΘΗΝΑΙ” & “ΠΥΡΑΙΕΥΣ”, arr. “ΣΥΡΑ*15.ΑΠΡΙΛ.1842” (all cancel typ.II). Prepaid postage “45, 45/90” 1844 EL canc. “ΚΥΛΛΗΝΗ” (button type I) in green, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*20.ΟΚΤΟΜ.1844” in green (typ.II). Entire letter canc. “ΣΕΡΙΦΟΣ” in greenish (type I), arr. “ΣΥΡΑ*18.ΙΑΝΟΥ.1845” and cachet “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ”. Very fine. 1846 Entire letter boxed municipal post canc. “ΔΤ30”, via “ΛΑΜΙΑ*6 ΙΟΥΛΙ.46” arr. “ΑΘΗΝΑΙ*8 ΙΟΥΛΙ.1846”, postal rate 10l. 1857 EL from “ΧΑΛΚΙΣ*11.ΑΥΓ.57” via “ΑΘΗΝΑΙ*12.ΑΥΓ.57” blue canc., arr. “ΣΥΡΟΣ*13.ΑΥΓ.57”, all typ.III, prepaid postage “40”.

240 €

EL

100 €

EL EL

40 € 80 €

C

70 €

EL

170 €

97


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

891

892

893

894

895

896

897

900

898

899 901 891

EL from “ΧΑΛΚΙΣ*14.OKT.57” (type III), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*15.OKT.58” in blue. Rare.

902 EL

230 €

Type I Postmarks 892

Canc. “61” (=ΑΓ.ΑΝΝΗ) on 1875 1l. postage due stamp.

o

10 €

893

Dot. “34” (=ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ) on 90l. postage due stamp (Hellas D22A).

o

50 €

894

Canc. “85” (=ΣΚΟΠΕΛΟΣ) on 20l. 1871/72 LHH stamp. VF.

o

12 €

895

Canc. “93” (=ΝΕΑ ΜΙΖΕΛΑ) in blue on 20l. 1862/67 Large Hermes Head stamp.

o

12 €

896

Dotted “104” (=ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥΡΚΙΑ) on 40l. Large Hermes Head. Extremely rare.

o

500 €

897

Dot. “105” (=ΑΡΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ) on 40l. 1862/67 issue.

o

60 €

Type III Postmarks 898

Canc. “ΑΙΓΙΝΑ”, “ΙΣΘΜΙΑ” and “ΑΣΣΟΣ (ΚΕΦΑΛΛΗΝ.) (only half strike) on 2x20l. Small Hermes Heads and 10l. Belgian Print.

o

8€

899

Canc. “ΚΟΡΩΠΙ 237*12.ΜΑΡΤ.901” (with inverted center) on 5l. green in bl.4 (one stamp with fault). (Hellas 123).

o

20 €

900

Canc. “ΜΥΛΟΙ 260*19.ΝΟΕΜ.89” on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

6€

901

Canc. “ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ*10.ΙΟΥΝ.92” on 5l. Small Hermes Head in pair. Fine strike.

o

5€

902

Canc. “ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΝ*10.ΙΟΥΝ.90” on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

3€

98


Public Auction 650

903

www.karamitsos.com

904

908

907

905

909

910

906

911 912

913 Type IV Postmarks 903 904 905 906 907 908 909 910

914

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ.17.IOYN.82” on 20l. carmine 1882 Large Hermes Head. Both stamp and strike very fine. Canc. “ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ” in black and blue on 2X20l. Small Hermes Heads. (Hellas 2X90=180E). Canc. “ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ” on 1dr. Small Hermes Head. Fine strike. Canc. “ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ*11.ΑΠΡ.88” on 20l. Large Hermes Head. EXTREMELY RARE CANCEL. EX U.BELLAS Collection. RRRR. Canc. “ΚΑΤΟΥΝΑ*22.ΙΟΥΝ.84” on 1882/86 20l. stamp. Canc. “ΛΟΓΚΑ*19.ΜΑΙΟΣ.98” on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike. Canc. “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ” on 10l. Small Hermes Head. Fine strike. Canc. “Ν.ΦΑΛΗΡΟΝ*11.ΜΑΙΟΣ.90” on 20l. Small Hermes Head. Strike fine and scarce.

o o o o

17 € 50 € 10 € 350 €

o o o o

10 € 15 € 20 € 18 €

o o o

5€ 15 € 5€ 10 €

Type V Postmarks 911 912 913 914

”ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ*6 ΣΕΠΤ. 10” on 50l. Fl.Mercury in vertical pair. Canc. “ΑΘΗΝΑΙ” (button) on “Mykenai” early PPC, arr. “SPLIT*10.12.05”. Canc. “ΑΡΑΧΩΒΑ (ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ)” on 20l. Fl. Mercury stamp. ”ΑΧΑΙΑ*2 ΔΕΚΕ” (without year) on 5x3l. Fl.Mercury on fragment.

99


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

917 916

915

918

921

919

920 923

924 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924

100

922

”ΔΕΛΦΟΙ*27 NOEM 07” blue canc. on PPC with 2x10l. of Flying Mercury issue. ”ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ*28 ΔΕΚΕ. 10” on 5l. Fl.Mercury in pair on fragment. ”ΕΡΑΤΕΙΝΗ*10 ΟΚΤ. ??” on 20l. Small Hermes Head. (Hellas 70 euro). ”ΚΡΙΕΚΟΥΚΙΟΝ*31 ΔΕΚΕ. 10” (Type IV) on 5l. Fl.Mercury on PPC. RR. Blue “ΛΕΥΚΑΣ*6 ΑΠΡ. 901” on 5l. Fl.Mercury PS with additional 5l. Small Hermes Head. ”ΛΕΥΚΑΣ*28 ΜΑΙΟΣ 07” on 3l. 2nd Olympic Games in pair + 5l. Fl.Mercury on PPC. Canc. “ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ” in black and blue (black canc. is not clear) on Small Hermes Heads. RR. ”ΜΕΘΑΝΑ.*30 ΙΟΥΛ 901” (type IV) on cover fr. with 10l. Fl.Mercury in pair. ”ΜΕΡΙΤΖΑ*3 ΦΕΒΡ. 902” (type IV, inverted month) on 3l. Fl.Mercury in bl.8. RR. ”ΜΠΑΜΠΑ*11 ΔΕΚΕ. 07” on 5l. Fl.Mercury on PPC.

o PPC PS PPC C o PPC

8€ 15 € 20 € 80 € 20 € 35 € 30 € 15 € 120 € 30 €


Public Auction 650

926

www.karamitsos.com

927

930

925

928

929

931

933 925 926 927 928 929 930 931 932 933

”ΜΠΑΜΠΙΝΗ*21 ΜΑΡΤ. 11” on 2x5l. Fl.Mercury. Established 17/02/06 stoped 22/08/11. Municipality of Aitoloakarnanias. Province Vonitsis. ”ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ” on 3l. Fl.Mercury. ”ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ*3 ΔΕΚΕ.” (without year) on 20l. Fl.Mercury in pair. Established 30/05/07 stoped 13/06/11. Municipality Attiki. Province Thivon. RRR. ”ΠΑΛΑΜΑ*6 ΑΠΡ. 11” on 5l. Fl.Mercury in bl.5. ”ΠΥΡΓΟΣ (ΤΗΝΟΥ) 254*7 ΔΕΚΕ. 1902” on 5l. Fl.Mercury in bl.4 Canc. “ΡΙΟN” on 10l. Small Hermes Head in pair. Canc. “ΣΟΠΩΤΟΝ”, “ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΕΣ” and “ΧΑΛΚΙΟΝ” on 2Χ20l.+10λ. Small Hermes Heads. (Hellas 56E). Canc. “ΤΕΜΕΝΗ (ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ)*9.ΦΕΒΡ.902” on 3l. Fl.Mercuty in bl.5. Canc. “ΤΡΑΓΑΙΑ” on 10l.+20l. and 25l. 1906 Olympic Games. VF.

932

o

40 €

o o

10 € 40 €

o

30 € 20 € 18 € 15 € 8€ 15 €

o o o o

101


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

934

935

936

937

938

939 940

941

Rural Cancellations 934 935 936 937 938 939 940 941

102

Rural dot. “403”, used on arrival at “Γαλατά Τροιζηνίας” on cover from Athens. Rural dot. “406” on coulor PPC, via “ΚΡΑΝΙΔΙΟΝ*23 ΙΟΥΛ. 25” to Athens. Rural dot. “406” on cover from “Πορτοχέλι Κρανιδίου”, via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ” to USA with exchange control cachet and tape. Rural dot. “408” on 2dr. PS from “Σολομό Κορινθίας” to Athens. Rural dot. “410” on private PS from “Πουλίτσα Κορινθίας”, via “ΒΡΑΧΑΤΙΟΝ*18 III 1937” to Patras. Rural dot. “411” on cover from “Καψόχωρα Κασσάνδρας”, via “ΒΑΛΤΑ*3 X 53”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*5 X 53”. Rural dot. “414” on 1,50dr. PS from “Μαρκάτι”, via “ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΝ*5 ΙΑΝ. 41” to Syros. Rural dot. “414” on 10l. PS from “Βελλίνα”, via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΚΙΑΤΟΥ*11 ΑΠΡ. 12”, arr. “ΣΥΡΟΣ*13 ΑΠΡ. 12”.

C PPC C

20 € 20 € 20 €

PS C C PS PS

18 € 18 € 18 € 18 € 30 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

943

942

945

946

944

947 942 943 944 945 946 947 948 949

948

949

Rural dot. “415” on 10l. PS from “Λαύκα”, via “ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)” (blue, type V, RR), arr. “ΣΥΡΟΣ*25 ΔΕΚ. 12”. Rural dot. “415” on cover from “Στυμφαλία Κορινθίας”, via “ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ*23 VI 48”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”. Rural dot. “416” on cover, via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ*23 ΔΕΚ. 21” to New York. Rural dot. “417” on coulor PPC from “Σαραντάπηχο”, via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ*15 ΑΥΓ. 20”, arr. “ΤΗΛ. ΓΡ.ΚΙΑΤΟΥ*16 ΑΥΓ. 20”. Rural dot. “419” on PS from “Καλύβια Κορινθίας”, arr. “ΤΠΑΤΡΑΙ*7 V 38”. Rural dot. “422” on part of cover. Rural dot. “426” on cover, via “ΣΑΜΟΣ” and “ΑΘΗΝΑΙ*27 IV 54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*28 IV 54”. Rural dot. “426” used as arrival cancelation, on cover posted from “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*26 ΦΕΒ. 15”, via “ΒΑΘΥ” to Κοκκάριον Σάμου.

PS C C PPC

80 € 20 € 20 € 20 €

PS

15 € 8€ 15 € 10 €

C C

103


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

950

951

953

952

954

955

950

Rural dot. “426” on cover from “Βουρλιώτεσ Σάμου”, via “ΣΑΜΟΣ ΒΑΘΥ*7 ΝΟΕ. 35” to Athens.

C

15 €

951

Rural dot. “426” on cover from “Αγιος Κωνσταωτίνος” to Samos.

C

15 €

952

Rural dot. “428” on cover, via “ΣΠΑΡΤΗ” to USA.

C

20 €

953

Rural dot. “431” on cover, via “ΣΠΑΡΤΗ*20 III 35”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*21 III 35”.

C

20 €

954

Rural dot. “434” on 5l. Campaign PS, via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ*29 ΙΑΝ. 19” to Sparti.

PS

20 €

955

Rural dot. “437” on mourning cover, via “ΣΚΑΛΑ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)*29 MAR. 33” !!!, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*31 ΜΑΡ. 33”.

C

15 €

104


Public Auction 650

www.karamitsos.com

956

957

958

960 956 957 958 959 960

959

Rural posthorn “1051*29.X.58” (23mm diam.) on cover from Λαπαναγοί Καλαβρύτων via “ΚΕΡΠΙΝΗ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.XI.58”. Rural posthorn “1052*25.XI.54” (23mm diam.) on cover from Καστέλι Καλαβρύτων via “ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ*25. XI.1954”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ-ΨΥΧΙΚΟΝ*28.XI.54”. Rural posthorn “1054*28.XII.60” (23mm diam.) on cover from Κρυόβρυση Ηλείας via “ΛΑΜΠΕΙΑ*29.XII.60”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.I.61”. Rural posthorn “1055*4.IV.55” (23mm diam.) on cover from Κεραμιδιά Ηλείας via “ΕΦΥΡΑ*4.ΑΠΡ.55”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.IV.55”. Rural posthorn “1056*10.IX.53” (23mm diam.) on registered cover from Ράφτη Ανδρίτσαινας via “ΖΑΧΑ”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*13.IX.53”.

C

8€

C

8€

C

8€

C

8€

C

10 €

105


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

961

963

962

964

965 961 962 963 964 965 966

106

966

Rural posthorn “1057*25.VIII.59” (23mm diam.) on cover via “ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ*27.VIII.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*29.VIII.59”. Rural posthorn “1058*29.IV.54” (22.5mm diam.) on registered cover from Ανω Σαμικό Ηλείας, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*3.V.54”. Rural posthorn “1059” *17-II-89* on registered cover from Σκεπάρι Τρικάλων to Athens. Rural posthorn “1060*6.VI.57” (23mm diam.) on cover via “ΤΡΙΚΚΑΛΑ*8.VI.57”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*10. VI.57”. Rural posthorn “1061” *6-VII-89* on cover from Μεγαλοχώρι Τρικάλων to Athens. Rural posthorn “1062*3.XII.59” (22.5mm diam.) on registered cover from Ζάρκο Τρικάλων via “ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ*3. XII.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*5.XII.59”.

C

8€

C

10 €

C C

5€ 8€

C C

3€ 10 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

967

968

969 970

967 968 969 970 971 972

971

972

Rural posthorn “1063*24.II.62” (23mm diam.) on registered cover from Σαραντάπορον via “ΕΛΑΣΣΩΝ*25. II.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*26.II.62”. Rural posthorn “1064*12.VIII.59” (23mm diam.) on cover via “ΑΓΙΑ*12.ΑΥΓ.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*14. VIII.59”. Rural posthorn “1064” *6-VIII-73* on cover from Ποταμιά Λαρίσης via ΑΓΙΑ to Athens. Rural posthorn “1065*1.III.62” (23mm diam.) on registered cover from Τσαρίτσανη Ελασσώνας via “ΕΛΑΣΣΩΝ*1.III.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*3.III.62”. Rural posthorn “1066*14.V.62” (23mm diam.) on cover via “ΛΑΡΙΣΣΑ*14.V.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*16.V.62”. Rural posthorn “1067*17.VIII.58” (23mm diam.) on cover from Ασπρόγεια Φαρσάλων via “ΦΑΡΣΑΛΑ*18. VIII.58” to Τ.Γ.Α.

C

10 €

C

8€

C C

3€ 10 €

C

8€

C

5€

107


A.Karamitsos

973 974 975 976 977 978

108

January 11th, 2020 / Athens Hilton

973

974

975

976

977

978

Rural posthorn “1067*3.I.62” (23mm diam.) on cover from Νεράιδα Φαρσάλων via “ΦΑΡΣΑΛΑ*5.I.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*9.I.62”. Rural posthorn “1068*15.VI.64” (23mm diam.) on cover from Κρανια Ελασσώνας via “ΕΛΑΣΣΩΝ*18.VI.64”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*16.VI.64”. Rural posthorn “1068*20.VIII.68” (23mm diam.) on cover from Ακρη Λαρισσας via “ΚΡΑΝΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ*20. VII.68” (wrong month), arr. “Β.Σ.Τ. 902*22.VIII.68”. Rural posthorn “1069” (23mm diam.) on cover from Σεργούλα Δωρίδος via “ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝΔΩΡΙΔΟΣ*?.V.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.V.58”. Rural posthorn “106910.II.64” (23mm diam.) on cover from Μαραθιά Δωρίδος via “ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ*10. II.64”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*12.II.64”. Rural posthorn “1069*9.XI.59” (23mm diam.) on registered cover from Δωρικό Δωρίδος via “ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ*9. XI.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*11.XI.59”.

C

8€

C

8€

C

8€

C

8€

C

8€

C

10 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

979

981

983 979 980 981 982 983 984

980

982

984

Rural posthorn “1071*13.VI.60” (23mm diam.) on cover from Ανάβρα Δομοκού via “ΔΟΜΟΚΟΣ*13.VI.60”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*15.VI.60”. Rural posthorn “1072*25.I.60” (23mm diam.) on cover from Αγ.Γεώργιο Καρδίτσης, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*28.I.60”. Rural posthorn “1073*19.XII.54” (23mm diam.) on cover via “ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ*17.XII.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.XII.54”. Rural posthorn “1074*18.VIII.55” (23mm diam.) on cover from Αγία Βλαχέρνα via “ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.VIII.55”. Rural posthorn “1074” *3-VIII-73* on cover from Αγρίνιον Αιτωλοακαρνανίας via ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ*4.VΙΙΙ.73 to Athens. Rural posthorn “1075*17.XI.56” (23mm diam.) on cover from Σιβιστά Γρανίτσης Ευρυτανίας via “ΓΡΑΝΙΤΣΑ*18.XI.1956”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*21.XI.56”.

C

8€

C

8€

C

8€

C

8€

C

3€

C

8€

109


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

985 986

987

989

988

990

985

Rural posthorn “1076*2.XII.62” (23mm diam.) on registered cover from Κορίτσα Καρπενησίου via “ΜΕΓΑ ΧΩΡΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ*3.XII.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.XII.62”.

C

10 €

986

Rural posthorn “1077*24.IV.62” (23mm diam.) on cover from Πράσινον Αλιβέριον via “ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ*25.IV.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*27.IV.62”.

C

8€

987

Rural posthorn “1078*11.VIII.54” (23mm diam.) on cover from Καλυδώνα Ούμπίας via “ΖΑΧΑΡΩ*12.VIII.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*14.VIII.54”.

C

8€

988

Rural posthorn “1078” *31-VII-89* on cover from Γιαννιτσοχώριον Ηλείας via ΖΑΧΑΡΩ to Athens.

C

3€

989

Rural posthorn “1079*22.II.56” (23mm diam.) on cover, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*23.II.56”.

C

8€

990

Rural posthorn “1080*15.XI.55” on cover via “ΑΙΓΙΟΝ*15.XI.55”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*16.XI.55”.

C

8€

110


Public Auction 650

www.karamitsos.com

991

993

991 992 993 994 995 996

995

992

994

996

Rural posthorn “1082*1.IV.58” (23mm diam.) on registered cover via “ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ*3.IV.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.IV.58”. Rural posthorn “1083*24.IV.60” on cover via “ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ*25.IV.60”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*27.IV.60”. Rural posthorn “1083*11.IX.62” (23mm diam.) on cover from Γαρδενίτσα via “ΓΕΡΟΛΙΜΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ*12. IX.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*13.IX.62”. Rural posthorn “1085*3.X.58” on cover from Αρχοντικό Γυθείου via “ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΥΘΕΙΟΥ*4.X.58”, arr. “Β.Σ.Τ.902*5.10.58”. Rural posthorn “1085*5.III.57” (23mm diam.) on registered cover from Κονάκια Γυθείου, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*9.III.57”. Rural posthorn “1086*16.X.58” (23mm diam.) on cover from Βούληστα Παναγιά, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*19.Χ.58”.

C

10 €

C C

8€ 10 €

C

5€

C

10 €

C

10 €

111


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

998 997

999 1000

1001 997 998 999 1000 1001 1002

112

1002

Rural posthorn “1087*25.V.58” (23mm diam.) on cover from Λεπτοκαρυά Φιλιτών via “ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ*26.V.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*29.V.58”. Rural posthorn “1088*5.V.57” (23mm diam.) on cover from Πλαγιά Κονίτσης via “ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ*8.V.57”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*10.V.57”. Rural posthorn “1088” *13-V-96* on registered fragment from Ιωάννινα via ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ to Athens. Rural posthorn “1090*11.III.60” (23mm diam.) on cover via “ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ*11.ΜΑΡ.60”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*13.III.60”. Rural posthorn “1091*17.V.59” on cover via “ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ*18.V.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.V.59”. Rural posthorn “1092*14.II.57” (23mm diam.) on registered cover from Μαυροβούνι via “ΔΟΛΙΑΝΑ*15.II.57”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*17.II.57”.

C

10 €

C

8€

C

OFFER 8€

C C

8€ 10 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1004 1003

1005

1003 1004 1005 1006 1007 1008

1007

1006

1008

Rural posthorn “1093*29.IX.63” (22mm diam.) on registered cover via “ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ*30.ΣΕΠ.63”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*3.X.63”. Rural posthorn “1094*31.II.58” (23mm diam.) on cover from Σταθμό Σφενδάμης via “ΑΥΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ*1.III.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.III.58”. Rural posthorn “1095” *8-VII-66* on cover via ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ to Athens. Rural posthorn “1096*21.V.59” (23mm diam.) on registered cover from Μαρμαριά Νικηφόρου Δράμας via “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ*23.V.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*25.V.59”. Rural posthorn “1097*4.XII.62” (23mm diam.) on cover via “ΑΓΡΙΝΙΟΝ*5.XII.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7. XII.62”. Rural posthorn “1098*10.I.60” (23mm diam.) on cover via “ΦΑΡΣΑΛΑ*10.I.60”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*18.I.60”.

C

10 €

C

8€

C C

OFFER 10 €

C

8€

C

8€

113


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1009

1010

1012 1011

1009 1010 1011 1012 1013 1014

114

1013

1014

Rural posthorn “1099*30.X.57” (23mm diam.) on cover via “ΚΟΜΟΤΗΝΗ*30.X.57”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.XI.57”. Rural posthorn “1100*16.III.56” (23mm diam.) on cover from Δρακότρυπα Καρδίτσας via “ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ*17. ΜΑΡ.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.V.56”. Rural posthorn “1102*11.XII.57” on cover, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*13.XII.57”. Rural posthorn “1102*23.X.61” (23mm diam.) on cover from Παλιούρι Εβρου via “ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ*25.X.61” to Σ.Τ.Γ.. Rural posthorn “1104*1.II.59” (23mm diam.) on cover from Βραχιά Ευρυτανίας via “ΦΟΥΡΝΑ*1.II.59”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*4.II.59”. Rural posthorn “1105*7.II.62” on cover from Σαρκίνη Ευρυτανίας via “ΠΡΟΥΣΣΟΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*12.II.62”.

C

8€

C

8€

C C

8€ 5€

C

8€

C

5€


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1016 1015

1017

1019 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1018

1020

Rural posthorn “1106*31.VIII.63” on cover from Κακοπλεύρι via “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*2. IX.63”. Rural posthorn “1107*2.V.63” (20.5mm diam.) on cover from Πολυνέρι Τρικάλων via “ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ*5.V.63”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*9.V.63”. Rural posthorn “1109*5.II.63” (23mm diam.) on cover from Δάφνη Ευρυτανίας via “ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΝ*7.II.63”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*10.II.63”. Rural posthorn “1110*15.V.61” on cover via “ΑΓΡΑΦΑ*16.V.61”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*18.V.61”. Rural posthorn “1112*23.V.60” on registered cover from Αγ.Γεώργιο via “ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΝ*23.V.60” and railroad “Κ.ΠΑ.-ΠΕΙ.2Α*24.V.60”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*25.V.60”. Rural posthorn “1113*07.X.58” (23mm diam.) on cover via “ΓΡΑΝΙΤΣΑ*8.ΟΚΤ.58”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*11.X.58”.

C

8€

C

8€

C

8€

C C

8€ 10 €

C

8€

115


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1021

1023

1025

1022

1024

1026

1021

Rural posthorn “1114*5.X.60” (23mm diam.) on cover from Κοκκινόλογγοι Αγρινίου, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*8.X.60”.

C

8€

1022

Rural posthorn “1115*5.VIII.63” (23mm diam.) on cover from Νεράιδα Φουρνά via “ΦΟΥΡΝΑ*7.ΑΥΓ.63”, arr. “BΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*9.VIII.63”.

C

5€

1023

Rural posthorn “1116” *25-Ι-91* on registered fragment from Δοκίμιον Αγρινίου to Athens.

1024

Rural posthorn “1126” *2-V-96* on cover from Λαγκάδα Αρτης via ΑΡΤΑ*3.V.96 to Athens.

1025

Rural posthorn “1137” *27-ΙΧ-88* on registered fragment from Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας via ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΝ to Athens.

1026

Rural posthorn “1140” *9-II-98* on registered cover from Κερασέα Ιωαννίνων via ΒΡΟΣΙΝΑ to Athens.

116

OFFER C

6€ OFFER

C

3€


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1027

1028

1030 1029

1031

1032

1027

Rural posthorn “1141” *14-IV-86* on cover from Κοκκινιά Θεσπρωτίας via ΦΙΛΙΑΤΑΙ*15.IV.86 to Athens.

C

3€

1028

Rural posthorn “1149” *1-VIII.89* on cover from Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων via ΜΕΤΣΟΒΟΝ*2.VIII.89 to Athens.

C

3€

1029

Rural posthorn “1157” *15-III.83* on registered cover from Μαυρομάτι Καρδίτσης via ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ and ΤΡΙΚΑΛΑ to Athens.

C

3€

1030

Rural posthorn “1159” *31-ΙΙ-91* (31 instead 1) on registered fragment from Κουσπάδες Κέρκυρας via ΛΕΥΚΙΜΜΗ*1.11.91 to Athens.

1031

Rural posthorn “1164” *28-VΙΙ-73* on cover from Ποντοκώμη Κοζάνης via ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ arr. ΑΘΗΝΑΙ*29. VII.73.

C

3€

1032

Rural posthorn “1176” *28-IΙΙ-79* on cover from Αμπελιές Πέλλης via ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ to Athens.

C

3€

OFFER

117


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1034

1033

1036

1035

1037 1033 1034 1035 1036 1037

1038

Rural posthorn “1180” *16-IΙΙ-72* on cover from Αμαξάδες Ροδόπης via ΙΑΣΜΟΣ arr. ΑΘΗΝΑΙ*18.111.72. Rural posthorn “1182” *25-V-83* on cover from Πόλια Εβρου via ΣΑΠΑΙ to Athens. Rural posthorn “1183” *25-II-91* on registered cover from Αμμουδιά Σερρών via ΗΡΑΚΛΕΙΑ to Athens. Rural posthorn “1184” *9-II-73* on cover from Περιστέρα Τρικάλων via ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ to Athens. Rural posthorn “1193” *5-8-97* on registered cover from Αλικανά Ζακύνθου via ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΝ to Athens.

1039 C C C C C

3€ 3€ 3€ 3€ 6€

o

20 €

o

30 €

Maritime Cancellations 1038 1039

118

”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ*(ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΔΟΥΑΛΛ&ΒΑΡΒΟΥΡ)*ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΘΗΒΑΣ” on 5l. pale green in vertical pair. (Hellas 123). Blue and lilac “SERBIA*PIROSCAFO POSTALE ITALIANO” on 2x25l. light violet (3rd period).


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1040

1042

1041

1043

1044 1045 1040

BULGARIA and MODENEGRO and PELORO and SERBIA cancellation “PIROSCAFO POSTALE ITALIANO” on small Hermes Heads.

o

30 €

1041

Mauve “AGENZIA DEL LLOYD AUSTIACO PI(REO)*9 AGO. 1897” on 5l. green in pair (2nd period). RRRR. (N-G.6 55000dr/1996).

o

80 €

1042

Post card fr. with 5c 1902-1913 Crete issue stamp canc. maritime “LLOYD TRIESTINO*Flotte riunite Lloyd Triestino/Marittime Italiana Sitmar/Motonave EGEO”.

PPC

25 €

1043

(1901) Official illustrated postal card, No.10 “Olympie - Temple de Jupiter” of the Hellenic Postal Service, 10l.+10l. Fl.Mercury (Hellas PC17.10) with maritime canc. “BULGARIA * 19.APR.02 * PIROSCAFO POSTALE ITALIANO”, to Germany.

PS

45 €

1044

Postal card print 10l. Fl.Mercury canc. “SCILLA PIROSCAFO POSTALE ITALIANO*31.MAG.06”, arr. “TRIESTE 3*2.6.06”.

PS

30 €

C

12 €

Exchange Control Cachets 1045

Airmail registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*25.X.37”, arr. “BERLIN”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΠΕΝ”.

119


A.Karamitsos

1046 1047 1048 1049 1050 1052

120

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1046

1047

1048

1049

1050

1052

Airmail cover canc. “ATHINAI*15.XII.39” to France. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΠΕΝ”. Airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*11.VIII.1937” to Germany. Circular cachet “ΠΕΝ”. Cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*14.II.1938” to Hamburg. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΠΕΝ”. Cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ”, via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*1.VII.1937” to Swiss. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΥΕΣ”. Cover to Weinheim posted from “ΚΑΒΑΛΛΑ*17.XI.39” with exchange control cachet “ΥΠΗΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=/ΚΑΒΑΛΛΑ” (type 6, Nr. 94) in violet colour and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.99). Registered cover canc. “ΕΔΕΣΣΑ*29.ΜΑΙ.1939” via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*30.V.1939”, arr. “KAUNAS*1.VI.39”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ”.

C

10 €

C C C

10 € 8€ 10 €

C

15 €

C

15 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1053

1051

1055

1054 1056 1051

Kavala PPC to Stockholm posted from “ΚΑΒΑΛΛΑ*20.XII.39” with exchange control cachet “ΥΠΗΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=/ΚΑΒΑΛΛΑ” (type 6, Nr. 94) in violet colour.

PPC

20 €

1053

Airmail cover canc. “ΒΟΛΟΣ*15.MAI.40” via “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ”.

C

14 €

1054

Cover canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ” via “ATHINAI*9.IV.40” to Germany. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”. On arrival German censor tape.

C

12 €

1055

Cover via “ΚΑΡΔΑΜΙΛΑ” and “ΧΙΟΣ*14.XII.38” to USA. Cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΧΙΟΥ”.

C

15 €

1056

Cover canc. “ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ” via “ΧΑΝΙΑ*6.ΦΕΒ.41” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ”.

C

16 €

121


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1058

1057

1060

1059

1063

1061

1064

1057

Cover canc. “ΑΜΦΙΣΣΑ*20.ΙΟΥΝ.38” via “ΛΑΜΙΑ*20.ΙΟΥΝ.38”, arr. “ZAGREB*23.V.38”. Tape “ΕΛΕΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ”. One 50l. charity stamp with no accent variety (Hellas C71b).

1058

Front cover canc.”ΝΑΥΠΛΙΟΝ*19.II.37” to USA. Part of tape “CONTROLE DU CHANGE” and cachet “ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΕΘΝ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ”.

1059

Cover to U.S.A. posted from “ΜΟΛΑΟΙ*2 ΙΑΝ. 38” with double-circle exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ” (type 5, Nr.86) in violet colour and bilingual tape “CONTROLE DU CHANGE” (Nr.98)

1062

1066 C

15 €

8€ C

15 €

LEVANT Austrian P.O. 1060

1864 Double-headed eagle perf. 9 1/2, complete set of 5 values, m (trace). (Mi.19/23-180E).

*

45 €

1061

1867 F.Joseph issue (coarse print), complete set of 7 values, u. (Mi. 1I/7IA-280E).

o

50 €

1062

3sld 1867 green perf. 9 1/2, m. (Mi. 2IKa).

*

40 €

1063

25sld 1867 violet-brown perf. 9 1/2, m. (Mi. 6IKc).

*

10 €

1064

1908 60 Years of F.Joseph Reign, complete set of 9 values, u. (Mi. 53/61).

o

5€

1066

Austrian Levant Donau Gesellschaft, m. (Mi. 1B).

*

125 €

122


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1065

1067

1069

1071

1070

1072

1068

1073

1076

1074

1065 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076

1075

Austrian Levant Post Due in set of 9 values on chalky paper, m. VF. (Mi. 6x/14x). Austrian Levant Donau Gesellschaft, m. (Mi. 2). Austrian Levant Donau Gesellschaft, m. (Mi. 4). Canc. “BUCAREST*16/3” on 15sld Lombardo-Venetto stamp perf.14. 1862 cover with linear “FRANCO”, posted from “FILIPOPOLI*9/5”, arr. “CONSTANTINOPEL*12/5”. R. JUDAICA. 1852 EL posted from “IBRAILA/FEB 2” 2-line Austrian Levant postmark, via “CZERNOWITZ*8 FEB” and “KRAKAU*13/2”, arr. “TRIESTE*16/2” Linear “RHODUS” Levant postmark on 5sld+10sld Lombardy-Venetia stamps. 2x10sld+15sld F.Joseph Austrian Levant stamps (fine whiskers) canc. “SALONICH SALONICCO” and “SALONICCO”. Rare. Canc. “SMIRNE” on 1867 coarse print Austrian Levant stamps complete set of 7 values. Canc. “VALONA” on 5+4x10sld Austrian Levant stamps. Canc. “VIA VARNA” on 2x25sld Austrian Levant stamps.

* * * o C EL

25 € 85 € 120 € 100 € 100 € 170 €

o o

50 € 100 €

o o o

90 € 15 € 40 €

123


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1078 1077

1079

1080

1082

1077

1081

1084

EL fr. with 10sld Austrian Levant canc. “VOLO*12/2”, arr. “TRIEST*20/2/80”.

1083

1086 EL

170 €

C

100 €

PPC PS

20 € 380 €

C

10 €

o o o

20 € 60 € 30 € 100 €

British P.O. 1078 1079 1080 1081

Cover from “LIVERPOOL*8.JU.66” fr. with 1sh. British stamp canc. “466”, via “LONDON*9.JU.66”, arr. “BRITISH POST OFFICE CONSTANTINOPLE*23.JU.1866”. Flap is missing on reverse. Post card fr. with 1/2d KE British stamp canc. “BRITISH POST OFFICE SALONICA*A*21.NO.04” to Marseille. British postal card “FOREIGN POST CARD” print 1p., posted from “SMYRNA*A*2.AU.78” to Brighton. The 1 1/4d rate had a very short life, being replaced by 1d (1st April 1879-introduction of the new postal rates by U.P.U.). Very rare. Cover fr. with 1 1/4pi/3d British Levant stamp canc. “BRITISH POST OFFICE SMYRNA*16.OC.13” to Leeds.

French P.O. 1082 1083 1084 1086

124

40c 1870 Ceres French stamp canc. large numbers “5080” (=Alexandrie). 10c+40c 1870 Ceres French stamps canc. large numbers “5079” (=Alexandrette). 1c+10c 1862/1868 Napoleon III canc. “CONSTANTINOPLE TURQUIE”. 1c torn. Large numbers canc. “5084” (=Dardanelles) on 2x20c 1862 Napoleon III French stamps, both with the horizontal perforation displaced upwards.


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1085 1087

1089

1090

1091

1092

1088

1085 1087 1088

1093

1094

1095

EL fr. with 40c 1868 French stamp canc. “anchor” and boxed “PAQUEBOT DE LA MEDITERANEE”, canc. “LIGNE PAQ.FR.No.3*29.JUIN.70”, via “MARSEILLE*5.JUIL.70”, arr. “GRENOBLE*6.JUIL.70”. 1874 EL franked with 10c. and 30c. both in pairs, cancelled with “5095” and “SALONIQUE TURQUIE”, cachets “PD” and “PAQUEBOTS DE LA MEDITERRANEE”. French Levant postal card print 10c (Mouchon) canc. “SMYRNE TURQUIE DASIE*25.12.08”, arr “LEIPZIG”.

EL

1097

40 €

EL

200 €

PS

8€

German P.O. 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1097

German PO in Turkey: 1899 Surcharges on D.Reich stamps, complete set of 5 values, m. (Mi. 6/10-95E). German PO in Turkey: 1900 surcharges on D.Reich stamps (with dach), complete set of 6 values, m. (Mi. 12II/23II-650E). German PO in Turkey: 1905 surcharges on D.Reich stamps (without WMK), complete set of 12 values, m. (Mi. 24/35-600E). German PO in Turkey: 1905/13 Surcharges on D.Reich stamps, complete set of 12 values, m. (Mi. 36/47240E). 2x60c Italian stamps 1874 Ovpt “ESTERO” one deep lilac, the other light lilac, u. (Sassone 8a+8b-950E). 1pi/25c 1908 2nd Local issue surcharges on Italian stamps in pair (pos.12-13), surcharge “1 PIPSTRA” error (pos.13), m. (Sassone 11+11d). 30pa/15c 1908 3rd Local issue surcharges on Italian stamps, surcharge “a cheval”, u/m. (Sassone 15ca). 1Pi/25c 1909/11 Italian stamp ovpt “Constantinopolli” and surcharged in Ottoman currency, surcharge double, m. (Sassone 23a-260E).

* *

24 € 150 €

*

150 €

*

60 €

o *

100 € 50 €

** *

30 € 40 €

125


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1099

1098 1096

1101

1100

1102

1103

1106 1104

1105

Italian P.O. 1096 1098 1099

4pi/1L 1908 (August) 3rd local issue in u/m left marginal bl.4, fallen “S” on upper left stamp. (Sass. 16+16). 1921 5th Local issue surcharges on Italian stamps, complete set of 5 values, m. 4pi/20c mng. (Sassone 28/32650E). 3.75pi/25c 1922 6th Local issue, surcharge “a cheval” (3.75 top/Pistre bottom) and letter “i” broken, m. (Sas. 46dh).

** *

150 € 80 €

*

20 €

o

8€

** *

50 € 20 €

*/o

20 €

PPC

250 €

PS

25 €

o

30 €

Russian P.O. 1100 1101 1102 1103 1104

1105 1106

126

1pi/10kop 1909 “Beyrouth” surcharge on “P.O.Π.ΗΤ.” stamps in bl.4, m. “Beyrouth” ovpt printed in the middle of the stamp. (Mi. 42I). 20pa/4kop 1909 “Dardanelles” surcharge on “P.O.Π.ΗΤ.” stamps, ovpt inverted, u/m. (Mi. 41III). 1pi/10kop+2x20pa/4kop 1909 “Jaffa” surcharge on “P.O.Π.ΗΤ.” stamps, ovpt displaced (1pi) “a cheval” and “Jaffa” at the lower part of the stamp on 2x20pa, m. (Mi. 41IV+42IV). 10pa/2kop+20pa/4kop+1pi/10kop 1909 “Trebizonde” surcharge on “P.O.Π.ΗΤ.” stamps, overinked ovpt (10pa), ovpt printed at the lower part of the stamp (20pa) and ovpt “a cheval” (1pi). (Mi. 40XIII/42XIII). Private postal card mailed from Smyrne and fr. with 10kop bisected Russian Levant stamp (the Agency was run out of 5kop stamps) canc. with R.O.P.I.T. Smyrnas Russian P.O. (13.Jan.1892), via R.O.P.I.T Constantinople P.O., arr. “POLA*31/1”. VF and RARE. Russian postal card print 3kop and fr. add. with 1kop Russian stamp canc. by “R.O.P.I.T Constantinople cds (17.12.07) mailed in town. File holes. 1pi. Egyptian stamp cancelled with “V.R. POSTE EGIZIANE*GEDDA*23 APR. 75”.


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1117

1118

1116 POSTAL STATIONERY 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118

1876 Postal card printed 15l. Large Hermes Head prussian blue on white (14.5mm line length), unused. VF. (Hellas PC1A). (1878) Large Hermes Head postal card, Athens print: 15l. ultramarine on white, with length of line 14,5mm, unused. Hellas: PC2A. (1883) Large Hermes Head postal card, Belgian print: 5l. grey-black on yellow-cream, franked with 5l. green imperf. Large Hermes Head stamp, canc. “ΑΘΗΝΑΙ * 23 ΜΑΡΤ. 1886” to “WIEN NEUBAU / ZIEGERGASSE * 9/4 86”. Hellas PC3a. (1883) Two Large Hermes Head postal cards, Belgian print: 10l. dull ultramarine on grey-cream, size 137x80mm & 137x78mm, unused. Hellas PC4a. (1890-1891) Two Large Hermes Head postal cards, Belgian print: 10l. red on grey-blue, postally used from Zante or Athens to Paris, France. Hellas PC5a. (1883) Double Large Hermes Head postal card, Belgian print: 10l.+10l. “with paid answer”, ultramarine on greycream, unused. Hellas PC7. (1883) Double Large Hermes Head postal card, Belgian print: 10l.+10l. “with paid answer”, red on grey-blue, unused. Hellas PC8a. 1890-1900, Athens prints PS card, 10 lepta blue on deep buff smooth paper, posted from Piraeus on 26 Dec. 1899, arr. at Rotterdam, Netherlands, on 13 Jan. 1900. VF. (Hellas PC10b) 10l. blue on glossy, pale yellow-brown paper, damage of the printing plate on the right side of the card, u. VF. (Hellas PC10eh). (1892) Large Hermes Head postal card, Athens print, 10l. red on grey-blue, with plate flaw “without ι in the word επ γραφή”, posted from Athens (30.1.1893) to Leipzig. Vertical fold in the middle. Hellas PC11aa. PS with preprinted 10l. dull red on green-blue paper without “ι” in the word “επιγραφη”, large hermes head, u. (Hellas PC11ba). 1895 postal card printed Large Hermes Head dark lilac on green blue canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*8.ΟΚΤ.1895”, arr. “WIEN*25.OCT.95”. (Hellas PC11d).

PS

8€

PS

15 €

PS

80 €

PS

5€

PS

8€

PS

3€

PS

8€

PS

20 €

PS

18 €

PS

8€

PS

10 €

PS

8€

127


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1119

1120

1122

1123

1124

128

1125

1121

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1135

1136


Public Auction 650

1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129

www.karamitsos.com

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1890-1900, Athens prints of Hermes Head PS cards, 10l. lilac-red, dull printing on blue, posted on 15.7.1897 from Athens to Brussels. VF. (Hellas PC11e) 10l. 1912 postal card ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black horizontally added to the bottom of the heading canc. “ΧΑΝΙΑ*20.ΙΑΝ.13” to Germany. Broken “Λ”, “Δ” and “Ι”. (Hellas PC33b). (1913) double PS card with pre-printed 5l.+5l. Litho. green on yellow cream, unused & Superb.(Hellas PC38) 1916-17 postal card print 5l. Evzon blue in light blue fr. add. with 5l. litho mailed from Thessaloniki to Egypt. Censor cachets “ARMEE DORIENT/CENSURE MILITAIRE” and triangular “NO”. (Hellas PC41c). 1942 7dr/2dr postal card blue on glossy cream. 4x2dr stamps pre-affixed by the P.O. (15dr rate valid from 1.9.42 to 31.10.42-2 months), unused. (Hellas C57a). 1894 postal envelope print 20l. Large Hermes Head red-orange on brown-cream, unused. (Hellas PE1b). 1l. 1901 Flying Hermes postal wrapper brown on pale brown-cream, unused. (Hellas PW1a). 1901 Wrapper printed 5l. Fl. Mercury green on buff with double accent of “προς”, unused. (Hellas PW3ab). 1918 “ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” ovpt. on “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 2 ΔΡΑΧΜΑΙ” on green-blue paper, unused. (Hellas PP23). 1918 “ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” ovpt. on “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 2.25 ΔΡΑΧΜΑΙ” on green-blue paper, unused. (Hellas PP24). 1918 “ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” ovpt. on “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 2.50 ΔΡΑΧΜΑΙ” on green-blue paper, unused. (Hellas PP25).

PS

8€

PS

30 €

PS PS

50 € 15 €

PS

8€

PS PS PS PS

5€ 8€ 12 € 15 €

PS

15 €

PS

15 €

PS PS

13 € 15 €

PS PS PS

13 € 20 € 10 €

PPC PS

25 € 20 €

PS

15 €

PS

13 €

PS

15 €

PS

15 €

PS

9€

1901/3 Numbered Edition Of Greek P.T.T. 1130 1131 1132 1133 1135 1136 1138 1139 1140 1141 1142 1143

”Mycenes.Le Tombeau de Klytaimnistre” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.14 black, unused. VF. (Hellas PC17.14). ”Tirynthe. Le Caverne de Tirynthe” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.21 black, pu.1902 (ΠΑΤΡΑΙ) to Belgium. VF. (Hellas PC17.21). ”Athenes.Portique des Geants” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.32 black, unused. VF. (Hellas PC17.32). ”Athenes.LEcole Militaire dAveroff” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.49 black, pu. VF-Lux. (Hellas PC17.49). ”Athenes.La Belle Porte dErechtheion” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.62 black, pu.(ΑΘΗΝΑΙ-5) to Paris. VF. (Hellas PC17.62). ”Thessalie.Vue de Zagora sur le Mt.Pelion” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.71 green, unused. VF. (Hellas PC17.71). ”Athenes.Vue des Propylees avec Parthenon” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.82 brown, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.82). ”Athenes. Le Rocher dAreopage” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.87 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.87). ”Athenes.Fragment dun bas-relief de Dipylon et Tete de Lion du Sanctuaire dEsculape a Epidaure” print.5l.+10l. Fl.Mercury No.153 black, pu. 1902. VF. (Hellas PC16.153). ”Corfu.Avenue St.Georges” print.5l.+10l.Fl.Mercury plus 2l.+3l. Fl.Mercury No.172 black, pu.1902 (ΑΘΗΝΑΙ-5) to Marseille. (Hellas PC16.172). ”Corfou.Paysage pres de Paleocastritza” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.216 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ,unused. VF. (Hellas PC17.216). ”Corfou.Village des Sts.Deka” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.223 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ,unused. Torn. (Hellas PC16.223).

129


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1134

130

1137

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1158

1161 1134 1137 1144 1145

1159

1162

1160

1163

”Athenes.LArc dAdrien” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.54 black, unused. VF. (Hellas 17.54). ”Athenes.La statue de Byron” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.75 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.75). ”Eghion.Montee a la ville” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.241 brown ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. Slightly creased. (Hellas PC16.241). ”Nauplie.Statue de Kolocotroni” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.317 green ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (hellas PC16.317).

PS PS

15 € 13 €

PS

18 €

PS

15 €

PS

10 €

PPC PPC

15 € 12 €

PPC PPC

12 € 18 €

PPC

15 €

PPC

15 €

PS

14 €

PS PS

10 € 12 €

PPC

10 €

PS

15 €

PPC

12 €

PPC PPC PPC PS PPC

12 € 12 € 12 € 8€ 12 €

Private P.S. Cards With Embossed Stamps 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163

”Souvenir D Athenes” coloured (3 views), early (Pallis & Cotzias No.992) embossed 10l. Fl. Mercury canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*24.ΟΚΤ.900”, arr. “NICE*11.NOV.00”. Small faults. ”Athenes. Acropole” b&w early embossed 10l. Fl.Mercury canc.”ΑΘΗΝΑΙ-5*4.IOYN.1901” to Berlin. VF. ”Athenes Acropole avec le Theatre de Herode Atticus” private PS embossed 10l. Fl. Mercury (Pallis & Cotzias), unused. VF. ”Souvenir dAthenes. Acropole” early b&w PPC embossed 10l Fl.Mercury, u. VF. ”Vue generale deAcropole” blueish b&w on yellow paper, early (S. Alexandrou Νο.12622) embossed 10l. Fl. Mercury canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*30.ΙΟΥΛ.900”, arr. “MARSEILLE*17.AOUT.00”. ”Athenes. Acropole avec le Temple de Jupiter” bluish-grey early (Pallis & Cotzias), canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*11. ΑΥΓ.900”, arr. “GENEVE*29-VIII-00” (Switzerland). PPC “Athenes.Propylees” violet-grey early embossed 5l. Fl. Mercury plus 5l.pale green (perfor.11 1/2) (Hellas 129) (one more stamp removed) canc.”ΑΘΗΝΑΙ-1*13 ΟΚΤ.1900”,arr.”BROOKLYN,N.Y.*9 NOV.1900” (U.S.A.).Nice item. ”Athenes. Parthenon” b&w early embossed 10l. Fl. Mercury, canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*31.ΑΥΓ.1900”, arr. “DRESDEN”. VF. ”Athenes le Parthenon” private postal card embossed 10l. Fl. Mercury, unused. VF. ”Athenes. Parthenon (est)” private illustrated PS embossed 10l. Fl. Mercury (Pallis & Cotzias), canc. “ΑΘΗΝΑΙ1*17.....1900”, arr. “NOVARA*4.12.00”. VF. ”Athenes. Parthenon” private illustrated PS embossed 10l. Fl. Mercury (Pallis & Cotzias), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*21. ΙΟΥΛ.1900”, arr. “LIMOGES*9.AOUT.00”. VF. ”Athenes Temple de la Victoire Aptere” in greenish private postal card embossed 5l. Fl.Mercury and fr. add. with 5l. SHH canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*6.MAPT.1901”, arr. “BROOKLYN NY*5.APR.1901”. VF. ”Athenes Temple de Jupiter” private PS embossed 10l. Fl. Mercury (Pallis & Cotzias), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*26. ΔΕΚΕΜ.1900”. VF. ”Athenes Arc dAdrien” private PS embossed 10l. Fl. Mercury, u (6-9-1900). VF. ”Athenes.Tem.Thesee” b&w early fr.embossed 5l.green Fl.Mercury,unused. VF. ”Athenes Ceramique” private PS embossed 10l. Fl. Mercury, u. VF. ”Athenes LAcademie” private postal card (J.G.Cortessis, Athenes) embossed 5l. Fl. Mercury, unused. VF. ”Athenes Academie” private PS embossed 10l. Fl.Mercury (Pallis & Cotzias), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*25.ΝΟΕΜ.1900”. VF.

131


A.Karamitsos

132

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181


Public Auction 650

1164 1165 1166 1167

www.karamitsos.com

1182

1183

1184

1185

”Athenes. Universite” private illustrated PS embossed 10l. Fl. Mercury (Pallis & Cotzias), unused. VF. ”SOUVENIR DE CORFOU” (colour, Farrugia, No.122?), embossed 5l. Fl. Mercury canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ” (not clear due to add. stamp removal), arr. “WIEN*1.6.01”. Faults. ”Vue de Corfou” private postal card embossed 5l. Fl.Mercury canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ”, via “ΑΘΗΝΑΙ-5*9.ΝΟΕΜ.1900”, arr. “ΧΑΛΚΙΣ”. Imperfections. ”Souvenir de Corfu - Village Ipso” (Ed. A. Farrugia) b/w illustr. PS card with 5l. green embossed Flying Mercury stamp, posted on 2nd May, 1901, from KEPKYPA to Patras. VF.

PPC PPC

15 € 10 €

PS

10 €

PS

15 €

PS

16 €

PS

18 €

PS

10 €

PS

10 €

PS

18 €

PS

25 €

PS

18 €

PS

16 €

PS

20 €

PS

18 €

PS

20 €

PS

15 €

PPC

18 €

PS

20 €

PS

20 €

PS

20 €

PS

18 €

PS

15 €

Private P.S. Cards With Printed Stamps 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185

”Athenes.Ceramique” blue-green early (Bonatsos) print. 5l.Fl.Mercury (Hellas PC 18) canc.”ΑΘΗΝΑΙ-5*21 ΑΠΡ.1901”,arr.”LEIPZIG*11-5-01” (Germany). VF. ”Athenes Rue dHermes” private postal card (Bonatsos) printed 5l. Fl.Mercury (Hellas PC18) and fr. add. 5l. Fl.Mercury (stamp removed), to Italy. ”Temple de Thesee” private postal card (Pallis & Cotzias) printed 5l. Fl.Mercury (Hellas PC18) canc. “ΑΘΗΝΑΙ5*30.ΙΟΥΝ.1902”, arr. “PARIS*16.2.02” ”Athenes. Acropole” private postal card (Bonatsos) printed 5l. Fl.Mercury (Hellas PC18) and fr. add. 5l. SHH (stamp removed), arr. “PRESSBAUM*25.4.01”. Private illustrated postal card “Athenes.Theatre dHerode” (Bounatsos) printed official PS (Hellas PC18a), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*2 ΙΟΥΝ.1901” to France. Private illustrated postal card “Souvenir dAthenes. Ceramique” printed official PS (Hellas PC18a), fr. add. with 5l. SHH stamp canc. “ΑΘΗΝΑΙ*19.ΜΑΡΤ.1901” to Austria. VF. Private illustrated postal card (Panorama of Athens) printed official PS (Hellas PC18a), pu.1902 (without Greek cancel),arr.”SALZUNGEN*15-3-02” (Germany). Private illustrated postal card “Temple of Jupiter” printed official PS (Hellas PC18a), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*12 IOYN.1901” to Bruxelles. VF. Private illustrated postal card “Athenes,Le Parthenon” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*28 ΦΕΒΡ.1902”, arr.”BERLIN*19-3-02”. ”Propylees” private illustrated postal card (Pallis & Cotzias) printed 10l. Fl.Mercury carmine on dark beige-grey (official type Hellas PC19aa), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*15.ΑΥΓ.1902”, arr. “DRESDEN*3.9.02”. VF. Private illustrated postal card “Πύλη Αδριανού - Arc d Adrien”, printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*23.ΦΕΒΡ.1902” to France. Private illustrated postal card “LAcropole (ouest)” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. to order “ΑΘΗΝΑΙ-4*20.?.1902”. Private illustrated posta card “Souvenir dAthenes, LAcropole” printed official PS (Hellas PC19aa), unused. Creased corner. Private illustrated postal card “LAcropole” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΑΘΗΝΑΙ5*4.ΑΠΡ.1902” to Wien. VF. Private illustrated postal card “Athens.Ceramique” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*10 ΜΑΡΤ.19..”, arr.”HAMBURG*27-4-02” (Germany). VF. Private illustrated postal card “Panorama dAthenes” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΣΥΡΟΣ*8 ΑΠΡ.1902” to France. Private illustrated postal card “TEMPLE DE THESEE” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*22.ΜΑΡΤ.1902” to France. Private illustrated postal card “(Athens).L Universite” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC19aa), canc.”ΑΘΗΝΑΙ-5*20.NOEM.1902” to Portici-Napoli (Italy). Minor imperfections.

133


A.Karamitsos

1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197

134

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1196

1195

1197

Private illustrated postal card “Souvenir dAthenes. Observatoire” printed official PS (Hellas PC19ab), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*19.ΑΠΡ.1901” to France. Privte illustrated postal card “Parthenon” printed official PS (Hellas PC19ab) canc.”ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*7 ΑΠΡ.01”, arr.”HAMBURG*25-4-01” & re-directed arr.”LUBECK*25-4-01” (Germany). Private illustrated postal card “Athenes-Acropole” (Bonatsos) printed official PS (Hellas PC19ab), canc.”ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*7 ΑΠΡ.1901”, arr.”ΒΕRLΙΝ*25-4-01”. VF. Private illustrated postal card “Athenes Theatre dHerode” (Bonatsos) printed official PS (Hellas PC19ab), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*20.ΑΠΡ.1901” to Turin-Italy. Private illustrated postal card “Athenes.LErechtee” b&w early (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21aaA/with paid answer), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*23 ΣΕΠΤ.1902”, arr.”NEUSTADT*11-10-02” (Germany). Private illustrated postal card “Athenes.Propylees” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21aaA/with paid answer), canc.”ΑΘΗΝΑΙ-5*28 ΑΠΡ.1902”, arr.”WIESBADEN-1*14-5-02”. VF. Private illustrated postal card “Athenes.Temple de Victoire” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abA/with paid answer), canc. to order “ΑΘΗΝΑΙ-3*1.NOEM.19..”. Private illustrated postal card “Temple de Thesee” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abA/with paid answer), canc.”ΑΘΗΝΑΙ-5*20 ΜΑΡΤ.1903”, arr.”COSCHEN*8-4-03” (Germany). VF. Private illustrated postal card “(Athenes) Les Caryatides” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abB/ answer), canc. “ΑΘΗΝΑ-5*5.ΣΕΠΤ.1902”, arr. “GENOVA”. Private illustrated postal card “Athenes Propylees” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abB/ answer), canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*23 ΝΟΕΜ.1902”, arr.”17/3 WIEN 107*21-11-02”. VF. Private illustated postal card “Acropole (Est)” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abB/answer), canc. to erder “ΑΘΗΝΑΙ-3*1.ΝΟΕΜ.19..”. Private illustrated postal card “Temple de Thesee” (Pallis & Cotzias) printed official PS (Hellas PC21abB/ answer), mailed without depart cancellation, arr.”BEZIERS*21-1-03”. Small tear at bottom.

PS

10 €

PS

25 €

PS

25 €

PS

22 €

PS

25 €

PS

25 €

PS

20 €

PS

25 €

PPC

18 €

PS

22 €

PS

17 €

PS

15 €


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1198

1203

1204

1205

1206

1199 1207

1208

1200

1202

THEMATIC (TOPICAL) PHILATELY 1198 1199

1209

Paintings: lot including u/m complete sets and m/s from various countries placed on 16 pages album. Space: lot including 15 u/m complete sets and m/s from various countries.

1201

** **

80 € 15 €

C

35 €

C

20 €

C o o o

10 € 14 € 23 € 8€

(*) * * *

10 € 7€ 7€ 8€

CYPRUS 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

Cover fr. with 2pi ultramarine 1892-94 QV definitive issue canc. “LIMASSOL*17.JY.95”, arr. “SCIO CESME*21.7.95”. (Cyprus 33). Cover fr. with 1/4pi+1/2pi+3/4pi+1pa 1924-28 KGV definitives canc. “NICOSIA*28.JUL.32”. (Cyprus 97+99+101+102). Airmail cover fr. with 4 1/2pi+1/2pi KGVI stamps canc. “NICOSIA*31.MR.50” to Athens. (Cyprus 148+159). 1/2d rose-red 1880, CB (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 15), u. Two perfs are misisng. (Cyprus 1b-125E). 1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 201), m. (Cyprus 2f). 1d red 1880, JK, (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 205), canc. “982” (Famagusta). Vertically creased. (Cyprus 2g-55E). 1d red 1880, LC, (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 208), mng. Light yellow toning. (Cyprus 2h). 1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 215), m. (Cyprus 2i-20E). 1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 217), m. (Cyprus 2k-20E). 1d red 1880 (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 218), m. (Cyprus 2l-25E).

135


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1210

1211

1212

1213

1215

1214

1218

1221

1216

1222 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221

136

1223

1224

1228

4d sage-green 1880, CI, (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 16), u. A short perf at top. (Cyprus 4-225E). 1s green 1880, HL, (1st April) “CYPRUS” ovpt (plate 13), u. Blunt corner. (Cyprus 6-400E). ”HALF-PENNY” Type III, EE, (June 1, 1881) “CYPRUS” ovpt and surcharged (plate 215), m. (Cyprus 9b-50E). 6pi olive-grey 1882 and 4pi olive-green 1892-94 QV stamps, m. (Cyprus 21+36). 1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges small fracrtions CC WMK, used. Thinned. (Cyprus 23). 30pa/1pi 1882 Surcharges issue canc. “LARNACA*27.MY.82”. (Cyprus 24). 1964 Miniature sheet (size 110x90mm) of Republic of Cyprus, with red “SPECIMEN”, small red spot on the right upper corner, u/m. Very Rare. (Cyprus F2). 1985 Complete year, all stamps with ovpt. “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 641/665). 1985 International anniversaries and events and Christmas, 2 complete sets of 5+3 values, all ovpt “SPECIMEN”. (Cyprus 658/665). 1991 Complete year, all stamps with ovpt. “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 785/801). 1992 Complete year, all stamps with ovpt. “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 802/821). 1997 complete year of 14 values with ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 914/927).

1229 o o * * o o S

45 € 40 € 18 € 20 € 8€ 32 € 800 €

S S

18 € 4€

S S **

12 € 15 € 15 €


Public Auction 650 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276

1998 complete year of 18 values and miniature sheet with ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 928/945+F19). 1999 complete year of 17 values with ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 946/962). 2001 complete year of 14 values with ovpt “SPECIMEN”, u/m. (Cyprus 992/1005). 2004 complete year with specimen overprint. (Cyprus 1051/1072+F24). 2005 complete year with specimen overprint. (Cyprus 1073/1085). 2006 complete year with specimen overprint. (Cyprus F25+1086/1102). 2013 Christmas, complete set of 3 values, ovpt “SPECIMEN”. (Cyprus 1286/1288). 1960 Definite issue of 1955 ovt in blue “ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, complete set of 15 values, u/m. (Cyprus 190/204). 1962 complete year, u/m. (Cyprus 213/225). 1963 complete year, u/m. (Cyprus 226/238). 1967 complete year, u/m. (Cyprus 298/315). 1968 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 398/415). 1969 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 326/340+F7). 1970 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 341/355). 1971 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 356/382). 1972 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 383/397). 1973 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 398/415). 1974 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 416/434). 1975 complete year, u/m. (Cyprus 435/446). 1975 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 435/446). 1976 complete year, u/m. (Cyprus 447/476). 1976 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 447/476). 1977 complete year, u/m. (Cyprus 477/495). 1977 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 477/495). 1978 complete year, u/m. (Cyprus 496/512). 1978 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 496/512). 1979 complete year, u/m. (Cyprus 513/530). 1979 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 513/530). 1980 complete year, u/m. (Cyprus 531/560). 1980 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 531/560). 1981 complete year, u/m. (Cyprus 561/577). 1981 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 561/577). 1982 complete year, u/m. (Cyprus 578/591). 1282 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 578/591). 1983 complete year, u/m. (Cyprus 592/621). 1983 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 592/621). 1984 complete year, u/m. (Cyprus 622/640). 1984 complete year in u/m corner bl.4 (refugee stamp in marginal bl.4). (Cyprus 622/640). 1985 complete year, u/m. (Cyprus 641/665). 1985 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 641/665). 1986 complete year, u/m. (Cyprus 666/686). 1986 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 666/686). 1987 complete year, u/m. (Cyprus 687/707). 1987 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 687/707). 1988 complete year, u/m. (Cyprus 710/726). 1988 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 710/726). 1989 complete year, u/m. (Cyprus 727/761). 1989 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 727/761). 1990 complete year, u/m. (Cyprus 762/784). 1990 complete year in u/m corner bl.4 (refugge stamp in marginal bl.4). (Cyprus 762/784). 1991 complete year, u/m. (Cyprus 785/801). 1991 complete year in u/m corner bl.4, refugee stamp in marginal bl.4. (Cyprus 785/801). 1992 complete year, u/m. (Cyprus 802/821). 1995 complete year in u/m corner bl.4. (Cyprus 871/891). 2007 complete year, u/m. (Cyprus F27+1103/1135).

www.karamitsos.com ** ** ** S S S S **

20 € 15 € 10 € 45 € 25 € 40 € 4€ 50 €

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

28 € 80 € 6€ 12 € 16 € 8€ 35 € 16 € 14 € 16 € OFFER 5€ 3€ 20 € 3€ 8€ 3€ 8€ 3€ 8€ 7€ 28 € OFFER 4€ OFFER 5€ 4€ 16 € 4€ 16 € 18 € 60 € 12 € 45 € 5€ 24 € 6€ 24 € 20 € 75 € 9€ 32 € 5€ 16 € 8€ 45 € 30 €

137


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1277

1279

1278

1280

1282

1281

1283

FOREIGN COUNTRIES Romania 1277

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “MATCHIN*1.IV.917” to Varna. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*KOUSTENDJA”.

PPC

35 €

1278

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “DOBRITCH*5.I.918” to Drenovo, Bulgaria. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA DOBRITCH*5.I.918”.

PPC

20 €

1279

WWI Bulgarian Occupation: Free soldiers mail. Austrian Field post card canc. “SILISTRA*3.II.918” to Russe. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA SILISTRA*4.II.918”.

PC

30 €

1280

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “BALTCHIK*23.IV.918” to Sofia. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA/BALTCHIK”.

PPC

20 €

1281

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “SILISTRA*2.V.918” (uncommon use for this stamp) to Sevlievo. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA SILISTRA*2.V.918”.

PPC

50 €

1282

WWI Bulgarian Occupation: Humorous German post card canc. “DOBRITCH*13.V.918” to Bulgaria. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA DOBRITCH*13.V.918”.

PPC

30 €

1283

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian field post card (private) canc. “DOBRITCH*29.VII.918” to Troyan.

PPC

35 €

138


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1285

1284

1288

1290

1286

1289

1287

1291

1296

1292 1293

1294

1297

1295

1299

1298

Spain 1284

12c 1851 QI II lilac in used pair. VF. (Mi. 7-400E).

o

72 €

1285

12cu lila 1851 QI II, used on fragment. (Mi. 7w-200E).

o

36 €

1286

12cs 1852 QI II lilac in used pair. VF. (Mi. 13-300E).

o

54 €

1287

4cs carmine 1854 coat of arms on thick white paper, mng. (Mi. 25x-550E).

(*)

65 €

1288

1854 QI II: 6cs carmine, 2R vermillon and 5R green in used pairs, u. (Mi. 26+28+29-420E).

o

75 €

1289

4cs 1855 Queen Isabella II carmine, u. Good/large, even margins all around. (Mi. 32b).

o

OFFER

1290

2R 1855 Queen Isabella II brown-violet, mng. Good/large margins all around. (Mi. 34-800E for mint stamp).

(*)

90 €

1291

2cs 1856 Queen Isabella II green, u. Light thin at upper margin and touched at bottom. (Mi. 35-250E).

o

20 €

1292

1R blue + 2R dark lilac in pair 1856 QI II (WMK lineas cruzadas), u. (Mi. 37+38-250E).

o

45 €

1293

4cu 1856 carmine QI II (no WMK) on white paper in strip of 4, m. (Mi. 40b-20E).

*

4€

1294

1R blue 1856 QI II on thick white paper (no WMK) in pair, m. Superb. (Mi. 41-40E).

*

7€

1295

1R blue + 2R violet 1856 QI II on white thick paper (no WMK), u. (Mi. 41+42-47E).

o

8€

1296

2R violet 1856 QI II on thick white paper (no WMK), m. Gumless spot due to hinge removal. (Mi. 42-70E).

*

13 €

1297

4cs orange 1860 QI II, m. (Mi. 43-40E).

*

7€

1298

12cs 1860 Queen Isabella II carmine on yellowish, m. Very narrow margins. (Mi. 45-350E).

*

50 €

1299

1R 1860 Queen Isabella II blue on greenish, m. Very narrow margins. (Mi. 47-280E).

*

40 €

139


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1300

1306

1301

1307

1302

1308

1303

1304

1305

1309

1310 1311

1312

1313

1314

1315

1316

1300

2R 1860 QI II lilac on pale lilac in used pair. Superb. (Mi. 48-20E).

o

4€

1301

12cs blue 1862 QI II, m. (Mi. 51-45E).

*

8€

1302

1Rs brown on yellow 1862 QI II, m. (Mi. 53-60E).

*

10 €

1303

1R 1864 Queen Isabella II red-brown on greenish, mng. Small thin at right margin. (Mi. 59-180E for mint stamp).

(*)

10 €

1304

12cs 1865 Queen Isabella II blue-rose, m. Short perfs at left. (Mi. 69-600E).

*

40 €

1305

19cs 1865 Queen Isabella II brown-rose, u. Cut at upper right corner. (Mi. 70-2500E).

o

100 €

1306

1R green 1865 QI II, m. (Mi. 71-1800E).

*

280 €

1307

19cs 1866 Queen Isabella II brown, u. Light thin at bottom. (Mi. 76-450E).

o

50 €

1308

19cs brown 1868/69 QI II, m. (Mi. 91-2400E).

*

430 €

1309

50M brown-lilac and 200M bluish green 1868/69 QI II, m. (Mi. 93+95-202E).

*

30 €

1310

4/4c ultramarine 1872 royal crown bl.4, m. (Mi. 109-110E).

*

20 €

1311

50c green 1878 King Alfonso XII, m. (Mi. 172-100E).

*

18 €

1312

1Pta grey 1878 King Alfonso XII, m. (Mi. 173-80E).

*

14 €

1313

1889 King Alfonso XIII, set to 1 pta (11 values), m. (Mi. 189/199-400E).

*

25 €

1314

10pta 1913 King Alfonso III orange-yellow perf. 13x12 1/2, m. (Mi. 242A-120E).

*

20 €

1315

1924 King Alfonso XIII, complete set of 3 values, m. 10ptas perf. 13x12 1/2, the other two 13 1/2x12 1/2. (Mi. 294Ab/296Ab).

*

25 €

1316

40c 1931 Personalities with control number on reverse in u/m left marginal strip of 3. (Mi. 624IA-450E).

**

75 €

140


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1317

1318

1319

1320

1323

1322

1324 1325 1321

1326 1317

50c 1931 Personalities with control number on reverse in u/m pair. (Mi. 625IA-360E).

**

60 €

1318

1pt 1950 San Luan de Dios and 2pt F. Xaver, u/m. (Mi. 973+1010-102E).

**

18 €

1319

25Ptas 5.11.1953 M.Lopez airmail stamp, u/m. VF. (Mi. 1019-150E).

**

27 €

1320

1967-1971 Costumes, 5 complete sets of 12+12+12+12+5 values (total 53 stamps), u/m. Catalog value (Michel) = 17 Euros).

**

4€

1321

1958 National Philatelical Exhibition, complete set of 2 m/s imperforate, u/m. (Mi. Bl.13/14-60E).

**

10 €

1322

25c+1pt+5pr 1876 war tax stamps, the high values of the set (5c+10c low values are missing), m. (Mi. 9/111240E).

*

200 €

1323

1854 Official stamps, complete set of 4 values, mng. 1/2o thinned. (Mi. 1/4-95E).

(*)

11 €

1324

10c ultramarine 1874 “Justice” in imperforate u/m bl.4. Oily spot on one. (Mi. U137-68E).

**

12 €

1325

1931 Official stamps on regular + airposts, 2 complete sets of 10+6 values, m. (Mi. 20/29+30/35).

*

8€

1326

Correo Carlista: 1873-75 all the 6 stamps issued (Valencia, Navara & Cataluna), m. (Mi. 1I+2/6-1105E).

*

220 €

141


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1328

1329

1330

1327

1331

1335 1336 Asia ( Except Middle East)

1332

1333

1337

1334

1338

1339

1327

China P.R.: 1951 National Emblem, complete set of 5 values, mng. 200+400 values reprints. (Mi. 122I+123II+124II+125I+126I-66E).

(*)

22 €

1328

China P.R.: 1952 Liberation of Tibet, complete set of 4 values, reprints, mng. (Mi. 137II/140II-20E).

(*)

7€

1329

China P.R.: 1955 Successful 1st 5-year plan, complete set of 9 values, u/m. (Mi.288/296-40E).

**

18 €

1330

China P.R.: 1958 Ancient China Pagodas and Early Fossils of China, 2 complete sets of 4+3 values, mng. (Mi.365/368+369/371-27E).

(*)

12 €

1331

China P.R.: 1958 Forestry, complete set of 4 values, u/m. (Mi.416/419-20E).

(*)

9€

1332

China P.R.: 1959 Peoples Communes, complete set of 12 values, u/m. (Mi.454/465-55E).

**

25 €

1333

China P.R.: 1961 Zhan Tianyous birth centenary, complete set of 2 values, u/m. One stamp with yellow spot. (Mi.595/596-45E).

**

12 €

1334

China P.R.: 1961 40th Anniv. og C.P. of China, complete set of 5 values, u. (Mi. 597/601-38E).

o

12 €

1335

China P.R.: 1962 Lu Xuns birthday stamp plus 1965 10th anniversary of Bandung Conference, complete sets of 1+2 values, u/m. (Mi.621+861/862-17E).

**

8€

1336

China P.R.: 1963 Butterflies, complete set of 10 values, u/m. Yellow spots on one. (Mi.689/698-260E).

**

70 €

1337

P.R.China: 1963 Chinese Folk Danses, complete set of 6 values, mng. (Mi. 714/719-24E).

(*)

10 €

1338

P.R.China: 1963 Chinese Folk Danses, complete set of 6 values, mng. (Mi. 720/725-30E).

(*)

9€

1339

P.R.China: 1963 Butterflies, complete set of 10 values, mng. (Mi.726/735-340E).

(*)

150 €

142


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1341

1344 1342

1340

1346

1343 1345

1347 1340

1348

China P.R.: 1964 Intellectual youths in countryside, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 819/822-28E).

**

11 €

1341

P.R.China: 1964 Buildings, complete set of 12 values, u/m. (Mi. 846/857-30E).

**

14 €

1342

China P.R.: 1965 Chinese and Japanese Youth Friendship gathering, complete set of 5 values, u/m. (Mi.890/894-25E).

**

12 €

1343

China P.R.: 1970 Cultural Revolution, complete set of 2 values, mng. (Mi.1055/1056-20E).

(*)

9€

1344

China P.R.: 1971 Revolutionary monuments, complete set of 11 values, u/m. (Mi.1083/1093-25E).

**

12 €

1345

China P.R.: 1973 Asian-African-Latin American Table Tennis tournament, complete set of 5 values, u/m. Mi. 1142 creased corner. (Mi. 1140/1143).

**

15 €

1346

China P.R.: 1976 10years Mao swim festival, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 1288/1290-27E).

**

9€

1347

China P.R.: 1976 Revolutionary Sacred Place, complete set of 4 values on FDC. (Mi. 1309/12-24E).

FDC

8€

1348

China P.R.: 1977 Chou En Lais death 1st anniversary, complete set of 4 values on 2 FDC. (Mi. 1313/16-20E).

FDC

7€

143


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1351

1350

1349

1352

1353

1356

1354

1355

1359 1357

1358

1349

China P.R.: 1977 Cooperative agricultural production, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1339/1342-18E).

**

6€

1350

China P.R.: 1978 Army and people, one family, complete set of 2 values, u/m. (Mi. 1381/1382-12E).

**

4€

1351

China P.R.: 1981 Accident prevention, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 1698/1701-8E).

**

3€

Australia - Oceania 1352

T.A.A.F. (regular + airmail issues): 17 stamps from 1961 to 1986, m. (Yv. 19+22/23+31+107/108+118/119+A 6+A11/13+A20/23+A80).

*

35 €

1353

TAAF: 5f 1964 Archipel Grozet and 20f Annee Internationale du Soleil Calme, u/m. (Yv. 20+21-195E).

**

30 €

1354

T.A.A.F.: 30F 1968 Dumont dUvrille, m. (Yv. 25).

*

18 €

1355

T.A.A.F.: 30F 1968 XXe Anniversaire de lO.M.S., m. (Yv. 26).

*

12 €

1356

T.A.A.F.: 30F 1968 Annee internationale des Droits de lhomme, m. (Yv. 27).

*

25 €

1357

TAAF: 50F+100F 1956 airmail stamps, u/m. (Yv. 2+3-105E).

**

20 €

1358

T.A.A.F. (airmail issues): 200F 1956-59 airmail stamp, m. (Yv. A4).

*

6€

1359

T.A.A.F. (airmail issues): 100F 1964 Annee Internationale du Soleil Calme, m. (Yv. A7).

*

12 €

144


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1362

1361

1360 1365

1364 1363 1366

1367

1368

1372

1360

T.A.A.F. (airmail issues): 30F 1965 Centenaire de lUIT, m. (Yv. A9).

*

32 €

1361

T.A.A.F. (airmail issues): 50F 1966 satelite D1, m. (Yv. A12).

*

9€

1362

T.A.A.F. (airmail issues): 50F 1968 Port-aux-Francais, m. (Yv. A14).

*

28 €

1363

T.A.A.F. (airmail issues): 40F 1969 Ile Saint-Paul, m. (Yv. A17).

*

6€

1364

T.A.A.F. (airmail issues): 50F 1969 Reunion consultative du Traite sur lAntarctique, m. (Yv. A18).

*

7€

1365

T.A.A.F. (airmail issues): 85F 1969 Avion Concorde, m. (Yv. A19).

*

9€

PICTURE POSTCARDS Dodecanese Islands 1366

”Molo del Porto di Rodi colle Torpediniere Italiane” b&w (Anastasiades), pu.1914. VF.

PPC

20 €

1367

”Rodi. Circolo militare Italia” b&w (Anastasiades No.19260), pu.1922 (stamps removed). VF.

PPC

5€

1368

”Rhodes. Palait du Grand Maitre” b&w real photo (Photo-Radar A. Pachos), unused. VF.

PPC

5€

1372

”Cos - Egeo. Moschea Tabahane Giahmisi” b&w, pu.1920 (stamp removed). Brown spots.

PPC

3€

145


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1369

146

1370

1371

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387


Public Auction 650

1369 1370 1371 1373 1374 1375 1376

www.karamitsos.com

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

”Rhodes. Museum” b&w real photo (A. Pachos), unused. VF. ”Rhodes. Philerimos” b&w real photo (A. Pachos), unused. VF. ”Rhodes. View of Lindos” b&w real photo (Photo-Kozas No.169), pu.1956. F. ”Leros. Lhotel dEgypte” b&w (VAT No.19418), pu.1914. VF. ”Isola di Lero” b&w (S. Barba), pu.1931. F. ”Σύμη - άποψις του άνω μέρους” b&w, pu.1914. VF. ”Panorama di Castelrosso” b&w (STA No.66727), pu.1924. VF.

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

5€ 5€ 3€ 8€ 6€ 7€ 20 €

PPC PPC PPC PPC PPC PPC

20 € 6€ 7€ 10 € 10 € 8€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

10 € 6€ 10 € 7€ 7€ 6€ OFFER 4€ 4€ 6€ 8€ 8€ 8€ 4€

Crete 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

”Les nouveaux timbres Cretois” b&w 2fold (W.R. Lieberman), pu.1912. VF. ”Souvenir de Canee 1897” (6 views) b&w early (G. Hoff), pu.1897. Creased corners. ”Canee” (5 views) b&w early (kruger), pu.1898. F. ”Vue de la ville de la Canee” yellowish-black, pu.1929. VF. ”Souvenir de Crete. Port de la Canee” grey-black (N. Douras No.174), unused. VF. ”Le quai et la Douane de la Canee” yellowish-black early (Perakis, Fortzakis & Cie No.10), unused. Minor imperfections. ”La Canee. Pavillon a la place de Splantzia” b&w (Perakis No.31), unused. VF. ”La Canee. Place Montenegrins” b&w on yellowish paper (A. Theophanus & Cie), pu.1915. VF. ”Caserne Francaise a Sude” b&w (Perakis, Fortzakis & Cie No.89), unused. VF. ”Souvenir de Crete. Insurges de Malaxa a Halepa, 12 Septembre 1906” color. (Douras No.5), pu.1913. F. ”Le village historique Therisso” color. (Fortsakis), unused. VF. ”Vue ext. du port de Candie” b&w on yellow paper, used. Slightly creased corner. ”Candia. Street scene” b&w (Behaeddin, No.126), used. Creased in the middle. ”Fontaine Venitienne a Candie” b&w (N. Alikiotis, No.325), pu.1920 (stamp removed). Creased corner. ”La Cathedrale de Saint-Minas a Candie” b&w (A. Theophanus & Cie), unused. F. ”La Lycee de Candie” b&w early (Alikiotis No.46), pu.1906. Creased corner. ”Crete. Arkhanes” color. (Behaeddin No.71), unused. VF. ”Sante Nicolas siege de la prefecture de Lassithi” b&w (Kokinakis), pu.1909. Slightly creased corner. ”Crete. La Palais de S.A.R. le Prince a Rethymo” b&w (Alikiotis No.106), unused. VF. ”Garde civique Cretoise” b&w (N. Alikiotis, No.245), unused. VF.

147


A.Karamitsos

148

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414


Public Auction 650

1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

www.karamitsos.com

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

”Garde civique Cretoise” b&w (N. Alikiotis, No.242), unused. VF. ”Garde civique Cretoise” b&w (N. Alikiotis, No.237), unused. VF. ”Garde civique Cretoise” b&w (N. Alikiotis, No.243), unused. VF. ”La Milice de Crete” b&w (Behaeddin, No.193), unused. Cut corner. ”Garde civique Cretoise” b&w (N. Alikiotis, No.254), unused. VF. ”Parade des Troupes Anglaises a Candie a lhonneur de S.E. Mr A. Zaimi, Haut Commissaire en Crete” b&w (Behaeddin, No.177), unused. VF. ”Defilement des Troupes Anglaises (LHymne)” b&w (N. Alikiotis, No.251), unused. VF. ”Defilement des Troupes Anglaises” b&w (N. Alikiotis, No.249), unused. VF.

PPC PPC PPC PPC PPC PPC

4€ 4€ 4€ 3€ 4€ 4€

PPC PPC

4€ 4€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

6€ 6€ 10 € 8€ 7€ 7€ 6€ 7€ 3€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

7€ 8€ 7€ 8€ 15 € 7€ 7€ 5€ 7€ 7€

Cyclades 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413

”Vue generale de Syra” b&w real photo in frame (F. Caloutas), pu.1913. F. ”Vue de Syra” b&w real photo in frame (Fr. Caloutas No.4), used. F. ”Vue de Syra” yellowish-black (Caloutas & Tsiropinas No.540), unused. VF. ”Syra” yellowish-black early (E. Kyriazopoulos), pu.1901. F. ”Syra. Theatre Apollon” b&w early (P&C No.389), pu. (stamp removed). Small torn on the left. ”Tinos” color. (Purger & Co. No.5954), pu.1909. VF. ”Tinos. Volax” color. (Krikellis), used. Minor imperfections. ”ΑΝΔΡΟΣ. Αποβάθρα Πλακούρας” b&w (Caraulanis), pu.1925. VF. ”Milos. Adamas” b&w (G. Alexakis No.2100), used. Creased corners.

Aegean Islands (North And East) 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423

”Grand Panorama de Metelin” b&w (Tchivoglou Freres), used. VF. ”Metelin. La Forteresse” b&w on yellowish paper, unused. VF. ”Metelin. Vue du Port” b&w (Tchivoglou Freres No.19), unused. VF. ”Metelin. La Douane” b&w (K. & E. Tchivoglou Freres No.24), used. F. ”Port & Douane de Metelin” b&w (Lalelis Freres & Cie No.7759), used. VF. ”Metelin. Une partie de Quais. Le Consulat Hellenique” b&w (Tchivoglou Freres), pu.1913. VF. ”Metelin. La Petite Forteresse” b&w (Tchivoglou freres), used. VF. ”Metelin. Rue de Sainte Erini. LEcole Francaise” olive-grey (Pantelis), used. Creased corners. ”Chio. Couvent Myrsinidion” olive-grey in frame (Caloutas & Tsiropinas), used. VF. ”Chio. Vrontados. St Georges” b&w in frame (Caloutas & Tsiropinas), used. VF.

149


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1438

1441

1437 150


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1439

1442

1440

1444 1424 1425 1426 1427

1443

1445

1446

”Panorama de Port-Vathy (Capitale de Samos)” 2fold b&w (Hadjigeorgiou Freres), pu.1919. Partly separated. ”Debarcadere et Palais princier a Vathy” early b&w, unused. VF. ”La forteresse a Tigani-Samos” b&w (C. Hadhigeorgiou), pu.1914. VF. ”La ville de Nouveau Carlovassi-Samos” b&w (C. Hadjigeorgiou), pu.1914. VF.

PPC PPC PPC PPC

25 € 7€ 7€ 7€

PPC PPC PPC

3€ 20 € 6€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC

6€ 8€ 6€ 6€ 5€ 3€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

30 € 7€ 18 € 20 € 6€ 8€ 7€ 8€ 10 € 8€

Peloponese 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436

”Patras. Hypsila Alonia” b&w real photo (No.1639-18), pu.1939. VF. ”Vue de Fabrique de Vins Achaia prise de Paleopyrgos” color. early (A.B. Paschas No.70), unused. VF. ”Souvenir de Patras. Revine pres de la Fabrique de Vins ACHAIA” early color. (A.B. Paschas No.17), pu. Minor imperfections. ”Αίγιον. Παναγιά η Τρυπητή” b&w early (I. Zaglifas), pu.1907. VF. ”Καλάμαι. Τελωνείον” b&w real photo (V. No.1583), unused. F. ”Calamata. Place de Roi George II” b&w real photo (Delta No.960-11), used. VF. ”Calamata. La place du 23-Mars” b&w real photo (DELTA No.224), unused. VF. ”Corinthe. Vue generale de Loutraki” yellowish-black early (P&C No.461), pu.1904. VF. ”Loutraki. Vue generale” b&w real photo (Photo-Spyropoulos & Cie No.4), pu.1940. F.

Athens & Area 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446

”Panorama du Piree” (3fold) yellowish-black (Alexakis No.2150), unused. Minor imperfections. ”Panorama du Piree” yellowish-black (Chr.I. Saliveros), pu.1914 (stamp removed). F. ”Port de Piree” (2fold) yellowish-black (No.77), unused. Minor imperfections. ”Vue generale du Piree” (2fold) yellowish-black (Alexakis No.2150), unused. Minor imperfections. ”Panorama du Piree” early b&w (P & C No.105), pu.1904. F. ”Port du Piree” color. (M.N. Michalopoulos No.214), pu.1912. F. ”Piree. Vue de la Douane” brownish (Alexakis No.2400), used. Minor imperfections. ”Piree. Vue de la Douane” color. (Alexakis No.2500), used. F. ”Piree. Vue prise de la Douane” color. (No.2174), unused. VF. ”Piree. Douane” color. (No.2173), used. Minor imperfections.

151


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1456

1457

1453

152

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1454

1455

1467

1470

1468

1474

1469

1447

”Le Piree. La Douane” color. (M.N. Michalopoulos), unused. F.

PPC

10 €

1448

”Piree. Le Port” yellowish-black early (C. Eleftheroudakis No.192), used. VF.

PPC

7€

1449

”Vue de Piree” yellowish-black, used. VF.

PPC

5€

1450

”Le Piree. Freatis” color. (M.N. Michalopoulos No.201), used. F.

PPC

5€

1451

”Piree. Theatre Municipal” color. (No.1981), used. F.

PPC

5€

1452

”Piree. La Grande Maison Papageorgakopoulo” color. (Alexakis No.260), used. VF.

PPC

6€

1453

”Vue partielle du vieux Phalere” b&w (M. Michalopoulos), used. VF.

PPC

7€

1454

”Grece. Athenes” (3 views) color. (A&M/B A109), unused. VF.

PPC

7€

1455

”Grece. Athenes” (3 views) color. (A&M/B. A108), pu.1916. F.

PPC

6€

1456

”Athenes. Acropole” early b&w (Racopoulos Freres), pu.(stamp removed). Minor imperfections.

PPC

3€

1457

”Athenes. Vue de lAcropole avec le Theatre dHerode Atticus” color. (Farazis & Michalopoulos No.69), used. F.

PPC

6€

1458

”Athens. Acropolis from Philopappos Hill” b&w (No.6), unused. VF.

PPC

3€

1459

”Athenes. Acropole (est)” b&w (Pallis & Cotzias No.49), unused. VF.

PPC

3€

1460

”Acropolis with temple of Zeus” b&w (Ginakos-Μargaritis), unused. VF.

PPC

3€

1461

”Athenes. Parthenon” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1462

”Athenes. Parthenon” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1463

”Athenes. Parthenon” (four views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1464

”Athenes. Parthenon” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1465

”Athenes. Parthenon. Frise occidentale” (four views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1466

”Athenes. Erectheion” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1467

”Athenes. Erectheion” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1468

”Athenes. Athena Nike” (four views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1469

”Athenes. Theseion. Pnyx. Areopage” (three views) brownish, (Boissonas), unused. VF.

PPC

5€

1470

”Athenes. Arc dAdrien” color. (M.N. Mιχαλόπουλος Νο.216), unused. VF.

PPC

6€

1474

”Athenes. LAcropole (est)” color. early (P&C No.212), pu.1903. F.

PPC

6€

153


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1471

1475

1478

154

1472

1476

1479

1473

1477

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1488

1489

1490


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1491

1494 1471 1472 1473 1475

1492

1487

1493

1496

”Athenes. Monument de Lysicrate” color. (No.2200), pu.1906. VF. ”Athenes. La Bibliotheque” b&w real photo in frame (F. Caloutas), unused. VF. ”Athenes. Musee National” color. (A. Cocondinis), pu.1925. F. ”Athenes. Eglise” color. (R. Tourte), pu.1953. VF.

PPC PPC PPC PPC

6€ 8€ 6€ 5€

PPC PPC

7€ 3€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

10 € 10 € 10 € 8€ 6€ 10 € 6€ 5€ 6€ 6€ 7€ 6€ 8€ 10 € 8€ 10 € 6€ 5€

Central Greece 1476 1477

”Λουτρά Αιδηψού” color. (Baferos), unused. F. ”Γέφυρα Χαλκίδος” color. (Baferos), used. Minor imperfections.

Ionian Islands 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1496

”Le port de Corfou” grey-black (Lyc. Kogevinas), unused. VF. ”Corfou. Les murailles vues de la mer” color. (Kasfiki freres), pu.1911. F. ”Corfou. Les Murailles” b&w (Fabrication Francaise No.6), pu.1919. F. ”Corfou. Le Port” yellowish-black (G. Collas & Cie No.4), used. VF. ”Corfou. Les murailles, vue prise de la mer” color. early (No.3950), unused. VF. ”Souvenir de Corfou. Le Quai” color. early (A. Farrugia), unused. VF. ”Corfou” color. (Mittelmeer No.17), pu. Slightly creased corner. ”Panorama de Corfou” sepia real photo, unused. VF. ”Corfou. Panorama de lEsplanade” b&w, unused. VF. ”Rue de Corfou” b&w real photo (Michel Cocalis), unused. VF. ”Corfou. Kardaki” b&w early (Phot. B. Borri et Fils), unused. Ink spots. ”Corfou. Vue du Couvent de Paleokastritsa” yellowish-black (Ginakos-Margaritis No.46), unused. VF. ”Αργοστόλιον. Προκυμαία. Το Τελωνείον” color. (Farazis & Michalopoulos), used. VF. ”Argostoli. La Douane” yellowish-black early (P & C No.277), unused. VF. ”Argostoli. Le quai devant la douane” b&w (M. Mpasias), pu.1917. VF. ”Baragues de la douane dArgostoli et francais embarguant des vivres” b&w (M. Mpasias), used. Brown spot. ”Argostoli. Le semaphore garde par des matelots francais” grey-black (N. Nicolatos), used. F. ”Argostoli. Rue Marchants de bles” grey-black (N. Nicolatos), used. F.

155


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1495

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1505

1506

1507

1510

1511

1512

1513

1514 156

1515

1516


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1517

1504

1508

1519

1509

1495

”Argostoli. Rue P. Vagliano” grey-black (No.6158), unused. VF.

PPC

6€

1497

”Zante. Une vue de Zante en neige” grey-black early (Samaras No.12566), unused. Brown spots.

PPC

6€

Epirus 1498

”Cataractes de Zarista (Epire)” b&w (Pallis et Cie), pu.1921. F.

PPC

7€

1499

”Αποψις λιμένος Πρεβέζης” color. (Tsoutsanis), pu.1922. Minor imperfections.

PPC

7€

Thessaly 1500

”Αποψις Βόλου” b&w early (St. Stournaras No.11), pu.1903. VF.

PPC

10 €

1501

”Βόλος. Παραλία τελωνείου” color. (Olympia No.4), unused. VF.

PPC

10 €

Thessaloniki (Salonica) 1502

”Souvenir de Salonique” color. (E. Le Deley), used. VF.

PPC

7€

1503

”Souvenir de Salonique” b&w with 5 views on card (E. Le Deley), used. Creased.

PPC

3€

1504

”Salonica. The White Tower” yellowish plastic embossed card, used. VF.

PPC

5€

1505

”SALONIQUE. Panorama (Centre)” b&w (Levy Fils &Co No.29), pu.1912. F.

PPC

5€

1506

”Panorama de Salonique Grece” b&w (K.B. Bazar Militaire), pu.1916. VF.

PPC

6€

1507

”Salonique. Metropole” color. (Stef. Stournaras No.156), pu.1915. VF.

PPC

10 €

1508

”SALONIQUE- Eglise St Dimitrius, mosaique.” b&w PPC (Vise Paris No. 44). u. minor faults.

PPC

OFFER

1509

”Salonique. Bank as result of Italian bombardment Feb.24.1912” b&w, unused. Creased.

PPC

5€

1510

”Salonique. Le port” color. (B.R.D), pu.1916. VF.

PPC

10 €

1511

”Salonique. Douane” b&w (Hananel Naar), unused. VF.

PPC

8€

1512

”Salonique. Douane” b&w (Hananel Naar), used. VF.

PPC

8€

1513

”Salonique. Douane” color. (A.B. Paschas), used. F.

PPC

8€

1514

”Salonique. La Douane et le Port” b&w (Baudiniere No.15), unused. VF.

PPC

8€

1515

”Salonique. Le palais de la douane et quai de debarquement” color. (Librairie Francaise No.1015), unused. VF.

PPC

7€

1516

”Port Commercial de Salonique” color. (D. Sonides), used. VF.

PPC

6€

1517

”Salonique. Ceremonie Benediction des eaux” color. (B.R.D. No.217), used. VF.

PPC

8€

1519

”SALONIQUE. Types de debardeurs” b&w, unused. F.

PPC

5€

157


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1520

1518

1528 158

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1545

1529

1530

1531


Public Auction 650

1518 1520 1521 1522

www.karamitsos.com

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

”SALONIQUE. Debarquement de troupes francaises” brownish (No.2), used. VF. ”Campagne dOrient 1914-1917. Salonique. Musiciens du Pays” b&w, used. VF. ”Zeibeks d Aidine-Salut de Salonique” early b&w (H. Vassif No.48), unused. VF. ”Uniforme dun Cavass Consulaire a Salonique” early color. (G.Bader No.193), pu.1905. F.

PPC PPC PPC PPC

7€ 6€ 15 € 5€

PPC PPC PPC PPC

5€ 6€ 12 € 10 €

PPC

7€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

8€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 5€ 6€ 6€ 6€ 7€ 6€ 7€

Macedonia 1523 1524 1525 1526

”Karaferia” b&w, unused. F. ”Cavalla” b&w real photo (Kosmos No.205), pu.1926. F. ”Souvenir de Cavalla. Un cote du Port” b&w (Diamantopoulos & Cie No.3457), pu.1906. VF. ”Ile de Thassos. Vue de Hamidie” b&w (Le Soleil, Cavalla), pu.1907. VF.

Thrace 1527

”Gumuldjina. Quartier Turc” b&w (Librairie Popoff), pu.1920. Minor imperfections.

Costumes 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1545

”Costums Grecs” color. (A.B. Paschas No.499a), used. VF. ”Costume grec” early b&w PPC, unused. VF. ”Paysanne de Macropoulo dAttique” early b&w (No.57), pu.1904. VF. ”Paysanne dLaurium” early b&w (No.1), pu.1904. VF. ”Costume Grec” color. (G. Razis No.2212), unused. VF. ”Paysanne de Salamis” early b&w, unused. VF. ”Young woman peasant” b&w (M.I.S., Athenes), pu. F. ”Costume Grec” early b&w (P & C No.153), unused. VF. ”Costume Grec” color. (M. Michalopoulos No.155), used. VF. ”Costume Grecque-Corfou” brownish (No.53), unused. VF. ”Costume Grecque - Macedonia” color. painted and embroidered card (Athina No.1), unused. VF. ”Greece” color. (Raphael Tuck & Sons No.6785), unused. VF. ”Costumes Grecs” (3 views) early b&w, pu.1903. Stained.

159


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1540

1541

1543

1544

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1546 160

1542

1557

1566


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1554

1555

1556

1559

1560

1561

1540

”Souvenir dOrient. Jeune Fille Grecque” color. (Levy Fils No.11), unused. VF.

1541 1542

1558

1562

PPC

10 €

”Paysannes Grecques” color. (Georges Razis No.1987), pu. VF.

PPC

6€

”Costumes Grecs” early b&w, pu.1909 (stamp removed). F.

PPC

6€

1543

”Costume Grec. Femmes” color. (IPA/CT No.252), unused. VF.

PPC

6€

1544

”Costumes Grecques” (3 views) color. (A&M/B A117), used .VF.

PPC

10 €

1546

”Souvenir dOrient. Macedoniennes au Travail” b&w, used. Creased.

PPC

3€

1547

”Pope Orthodoxe” b&w (Levy Fils No.2), used. VF.

PPC

7€

1548

”Souvenir dOrient. Type de Grec” b&w (Levy & Fils No.12), used. VF.

PPC

7€

1549

”Costume Grec” color. (A. Cocondinis), used. VF.

PPC

6€

1550

”Salonique costume du pays” b&w (Benroubi, Pessah & Cohen), used. VF.

PPC

7€

1551

”Mazedonischer Brautigam” b&w, unused. Yellow spots.

PPC

5€

1552

”Costume Greco. Vieillard dans les ruines” b&w (IPA/CT No.3869), used. Stained.

PPC

6€

1553

”Costume Grecque” color. (A.B. Paschas), used. F.

PPC

7€

1554

”Salonique Costume du pays” b&w (Benroubi, Pessah & Cohen), used. VF.

PPC

7€

1555

”Costumes Grecques” (3 views) color. (A&M/B A120), pu.1915. Slightly creased corners.

PPC

8€

1556

”Salonique Costume du pays” b&w (Benroubi, Pessah & Cohen), used. VF.

PPC

7€

1557

”Souvenir de Grece. Costumes Nationales” b&w (G.N. Alexakis), used. VF.

PPC

6€

1558

”Costume des environs d Athenes” b&w (Engl. Photo Co.), used. Minor imperfections.

PPC

5€

1559

”Athenes. Costume Grec” b&w (M. Michalopoulos), used. Light stains.

PPC

5€

1560

”Costumes Greques” early b&w (Racopoulo Freres), pu.1904. Creased corners.

PPC

3€

1561

”Grece-Epoux Grecs” color. (Farazis & Michalopoulos No.301), pu.1911. F.

PPC

5€

1562

”Ελληνικόν Ζεύγος” color. (M. Michalopoulos No.255), unused. F.

PPC

6€

1566

”Costume Grec Athenes” color. (A. Pallis & Cie), unused. VF.

PPC

6€

161


A.Karamitsos

162

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1563

1564

1565

1567

1568

1569

1570

1577

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1582

1583

1584


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1578

1579

1585

1580

1586

1563

”Costumes Grecs Athenes” early color. (P & C No.95), unused. VF.

1564 1565

1581

1587

PPC

6€

”Costume greque” color. (Skouteris Freres No.119), unused. VF.

PPC

7€

”Grece. Epoux Grecs” color. (M.N. Michalopoulos No.66), used. Minor imperfections.

PPC

3€

1567

”Costume Grec” b&w (A.B. Paschas No.175), unused. VF.

PPC

8€

1568

”Costume Grec” early color. (Hestia), pu.1914. Creased corner.

PPC

6€

1569

”Enfant grec” color. (Zervatis Perakis, Odessa No.73862), unused. Creased corner.

PPC

7€

1570

”Costumi Greci” color. (Jacques Saoul No.9), used. VF.

PPC

7€

1571

”Costume Grec. Chez le tombeau de Miltiade” b&w (IPA/CT No.3860), used. F.

PPC

5€

1572

”Grece-Le Paques en Grece” color. (M.N. Michalopoulos), pu.1913. Creased.

PPC

10 €

Military - Wars 1573

”ΕΛΛΑΣ. Ελληνική Σημαία” color. (Farazis & Michalopoulos), used. F.

PPC

10 €

1574

”ΖΗΤΩ Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ” (5 views) color. (A.B.Paschas), used. Slightly creased.

PPC

10 €

1575

”From the Greek Navy” (3 views) olive-grey (Paschas), pu.1913. Scarce & interesting card.

PPC

6€

1576

”Letat -major naval de la Defense nationale grecque” b&w (No.2), unused. VF.

PPC

15 €

1577

”Sergeant Efzones” color. early (“Hestia”), pu.1908. VF.

PPC

6€

1578

”Grece. Soldat Grec” color., used. Slightly creased corners.

PPC

6€

1579

”Grece. Soldat Grec” color. (M.N. Michalopoulos), unused. VF.

PPC

6€

1580

”Μακεδόνες. Ζήσης Χρήστου, Ηλίας Δημ. Μπουζιώτης” early color. (P&C No.703), pu.1906. Creased corner.

PPC

10 €

1581

”Soldats Grecs” color. (Farazis & Michalopoulos No.55), unused. VF.

PPC

6€

1582

”Soldats Grecs” color. (M.N. Michalopoulos), unused. Minor imperfections.

PPC

5€

1583

”Evzons soldats” color. (A. Pallis & Cie), unused. VF.

PPC

6€

1584

”Evzons soldats” b&w (A. Pallis & Cie), unused. Yellow spots.

PPC

6€

1585

”Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1912-1913. Οι Ακαταδάμαστοι Εύζωνοι” color. (Atlantis Νο.333), unused. Creased corners.

PPC

5€

1586

”Le chef de bande Balanis en compagnie de ses camarades a cheval des Bulgares” b&w (D. Sonides), unused. VF.

PPC

15 €

1587

”Le chef Grec Dafotis avec toute sa bande” b&w (D. Sonides), unused. VF.

PPC

15 €

163


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1588

164

1589

1594

1590

1591

1592

1593

1595

1596

1597

1599

1600

1602

1603

1604


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1605 1598

1606

1601

1607

1608

1588

”Le chef de bande Apostolis” b&w (D. Sonides), unused. VF.

PPC

15 €

1589

”Les chefs de bandes Tchertchis et Adem Beys en Macedoine” b&w (Max Fruchtermann No.1877), unused. F.

PPC

12 €

1590

”Bataillon de larmee nationale grecque partant pour le front” yellowish-black (No.3), unused. VF.

PPC

6€

1591

”Eνα ελληνικόν σύνταγμα που φεύγει στο μέτωπον” b&w, used. VF.

PPC

6€

1592

”Ο στρατηγός Γουρώ παρασημοφορεί τη σημαία ενός γενναίου συντάγματος” b&w, used. Minor stains on the front side.

PPC

6€

1593

”Campagne de Macedoine 1915-1917. Compagnie de mitrailleuses russes se rendant aux tranchees” brownish (Librairie Francaise), unused. F.

PPC

6€

1594

”Le mur des alleis Notre Enquete. Jusqu au Bout!!” b&w (Engl.Photo Co), used. F.

PPC

6€

1595

”Προ των Ιωαννίνων. Η μάχη του Δρίσκου” color. (I. Gianissis), pu.1926. Minor imperfections.

PPC

5€

1596

”La guerre Balcanique de 1912. Le Siege de Bitzani” color. (Dracos Papademetrius) used. VF.

PPC

10 €

1597

”ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ” color. (A.B. Paschas No.13), used. VF.

PPC

8€

1598

”Constantine, le Roi de Grece” b&w photocard (Labarbera), used. VF.

PPC

7€

1599

”Constantin, le Roi de Grece” yellowish-brown real photo (Maison Labarbera), unused. F.

PPC

7€

1600

”Souvenir de Salonique. ΕΝΔΟΞΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑ προ των Δαρδανελλίων την 5η Ιανουαρίου 1913 υπό τον Ατρόμητον Κουντουριώτην μας” color. (A.B. Paschas), used. F.

PPC

20 €

1601

”Pendant la nuit du 4 et 5 Mai 1915 dans les Dardanelles” b&w, unused. F.

PPC

6€

1602

”Pendant le Combat du 4 Jun 1915 aux Dardanelles” b&w, used. VF.

PPC

6€

1603

”Dardanelles. Highlanders en tirailleurs” b&w (Alexakis No.580), pu.1916. VF.

PPC

6€

3€

Smyrne, Constantinople, Asia Minor 1604

”Constantinople. Dapres une aquarelle de M. Gilbert Galland” color. (Bernard freres), unused. F.

PPC

1605

”Constantinople. Stamboul et la Mosquee Suleymanie” early color. (No.65), unused. VF.

PPC

6€

1606

”Constantinople. Corne dor” color. pu.1910. Minor imperfections.

PPC

OFFER

1607

”Constantinople. Mosquee Suleimanie” early b&w (Roemmler & Jonas), unused. Yellow spots.

PPC

5€

1608

”Salut de Constantinople. Vue panoramique de la mosquee Suleymanie” color. (No.91), unused. F.

PPC

5€

165


A.Karamitsos

166

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1627

1630

1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635

1633

1628

1631

1634

1629

1632

1635

”Salut de Constantinople. Mosquee du Sultan Ahmed et lHippodrome” color., pu.1913. Minor imperfections. ”Constantinople. Place de lHippodrome” color., unused. VF. ”Constantinople. Mosquee du Sultan Ahmed” early color. (Au Bon Marche No.531), unused. VF. ”Salut de Constantinople. Fontaine du Sultan Ahmed” color. early (Fruchtermann No.24), pu.1901. VF. ”Constantinople. Mosquee Noury Osmanich” greenish in frame (W.E.C. No. 10), used. VF. ”Constantinople. Mosquee d Ortakeny” color. (M.J.C. No.36), used. Slightly creased corner. ”Constantinople. Mosquee d Ortakeuy au Bosphore” b&w (Zellitch Freres No. 22), unused. VF. ”Constantinople. Mosquee dOrtakeuy” early color. (No.23), pu.1905. F. ”Constantinople. Ste Sophie” color. (E. Rochat No.14), pu. F. ”Salut de Constantinople. Mosquee St.Sophie” early b&w, pu.1905. VF. ”Salut de Constantinople. Turbe de Chah-Zade” color. (No.77), unused. Creased corner. ”Constantinople. Une rue a chah-sade Bachi” b&w early, pu.1902. VF. ”Salut de Cosntantinople. Vue panoramique de Stamboul” b&w, pu.1909. VF. ”Constantinople. Le Selamlik. Revue militaire” early b&w (Roemmler & Jonas), unused. VF. ”Constantinople. Les Petits-Champs” b&w (Rochat No.1030), unused. VF. ”Constantinople. Caserne Selimie a Haidar Pacha” color. (R. & K., L No.12607), unused. VF. ”Constantinople. Vue de lAmiraute a Kasim-Pacha” color. early (No.17), unused. VF. ”Constantinople. Le Nouveau Bibliotheque” b&w early (Fruchtermann No.152), pu.1908. F-VF. ”Constantinople. Place du Sultan Bayazid” b&w real photo (No.13), pu.1927. VF. ”Constantinople. Porte du Palais de Dolma-Baghtche” color. (MJC 313), pu.1913. Creased. ”Constantinople. Therapia” b&w early (Fruchtermann No.1212), pu.1906. Small cut. ”Constantinople. Therapia. Hotel Tokatlian” color. (Rochat No. 91), unused. F. ”Constantinople. Summer-Palace-Hotel Therapia” color. (M.J.C. No.190), pu.1911. F. ”Constantinople. Vue de Beycos” color. (MB No.43), unused. VF. ”Constantinople. Les eaux douces dEurope” early color. (Th.E.L. No.3), used. F. ”Constantinople. Eaux Douces dEurope” color. (M.J.C. No.181), unused. VF. ”Constantinople-(Bosphore)-Chateau dAsie et College Robert a Roumeli Hisar” color. (MB No.27), unused. Minor imperfections.

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

5€ 6€ 7€ 6€ 6€ 5€ 6€ 5€ 5€ 6€ 5€ 8€ 5€ 6€ 7€ 7€ 6€ 7€ 5€ 3€ 5€ 6€ 5€ 6€ 5€ 6€ 3€

167


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1636

168

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1649

1650

1651

1652

1653

1654


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1655

1648

1656

1658

1657

1659

1660

1636

”Salute du Bosphore. Roumeli-Hissar” b&w early (Fruchtermann No.221), pu.1900. F-VF.

PPC

6€

1637

”Constantinople. Panorama de lArsenal” color. (M.B. No.69), used. F.

PPC

6€

1638

”Constantinople. Vue de Cadi-Keuy” b&w (Au bon Marche No.222), used. VF.

PPC

6€

1639

”Salut de Constantinople. Vue de Couleli et de Courou-Tchesme” color. early (No.8763), used. Slightly creased corners.

PPC

5€

1640

”Constantinople. Vue de Candilli” color. (M.B. No.67), unused. F.

PPC

6€

1641

”Constantinople. La traverse en bargue” color. (E.F.Rochat No.224), unused. VF.

PPC

6€

1642

”Salut de Constantinople. Palais Imperial de Dolma-Bagtche” early color. (No.8177), unused. VF.

PPC

6€

1643

”Constantinople. Vue de San Stephano” color. (R. & K., L No.13), unused. VF.

PPC

7€

1644

”Salut de Constantinople. Phare de la Pointe du Serail” yellowish-black early (No.681), unused. VF.

PPC

7€

1645

”Vue de la Corne dOr” color., pu.1911. F.

PPC

5€

1646

”Constantinople. Pera et Galata” color. (M.J.C. No.10), unused. VF.

PPC

6€

1647

”Constantinople. Dans le port” early color. (No.134), unused. VF.

PPC

7€

1648

”Salut de Constantinople. La Tour de Galata” yellowish-black early (No.98), unused. VF.

PPC

7€

1649

”Constantinople. Cimetiere turc a Skutari” color. (No.19201), unused. VF.

PPC

6€

1650

”Constantinople. Mesar Bournou” brownish (MJC No.49), unused. Yellow spots.

PPC

5€

1651

”Constantinople. Scutari. Debacardere de Saladjak” brownish (M.J.C. No.53), unused. VF.

PPC

7€

1652

”Salut de Constantinople. Ancien Quartier et Bazar turc a Scutari” early b&w (No.613), unused. VF.

PPC

6€

1653

”Constantinople. Regates de Prinkipo” color. (M. Jsraelowitz), unused. Small crease.

PPC

8€

1654

”Iles des Princes. Prinkipo - Cafe de Christo” color. (Max Fruchtermann No.362), pu.1912. VF.

PPC

8€

1655

”Constantinople. Liles des Princes. Halki” color. (S.N. Nicolaievitch No.10), unused. VF.

PPC

7€

1656

”Salut de Constantinople. La fumee du Nargelle” yellowish-black early, unused. VF.

PPC

6€

1657

”Salut de Constantinople. Les Derviches tourners faisant la priere” early color. pu? VF.

PPC

6€

1658

”Salut de Constantinople. Kaikdjilar dEyoub” yellowish-black early (No.46), unused. VF.

PPC

6€

1659

”Salut de Constantinople. Tenekedji” yellowish-black early (No.82), unused. VF.

PPC

6€

1660

”Salut de Constantinople. Aiquiseur Turc agee 101 annes” yellowish-black early (No.100), unused. VF.

PPC

6€

169


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1670

1671

1667

1672 170

1668

1673

1669

1675

1688


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1674

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1661

”Salut de Constantinople. Djerdji” yellowish-black early (No.114), unused. VF.

PPC

6€

1662

”Constantinople. Mustafa” yellowish-black early (Au Bon Marche), unused. VF.

PPC

6€

1663

”Constantinople. Cireur de Souliers” yellowish-black early (Au Bon Marche), unused. VF.

PPC

6€

1664

”Constantinople. Marchand dOeufs” yellowish-black early (Au Bon Marche), unused. VF.

PPC

6€

1665

”Constantinople. Marchand de Fruits” yellowish-black early (Au Bon Marche No.119), unused. VF.

PPC

6€

1666

”Constantinople. Marchand dAchoure” yellowish-black early (Au Bon Marche No.121), unused. VF.

PPC

6€

1667

”Constantinople. Pompiers reguliers a lincendie” color. early (Th.E.L. No.7), unused. VF.

PPC

7€

1668

”Constantinople. Groupe des Chefs Circassiens” color. (No.11081), unused. VF.

PPC

6€

1669

”Constantinople. Chariot Turc” color. in frame (IMCA No.7), unused. Cachet of PPC merchant on backside. F.

PPC

5€

1670

”Constantinople. Mendiante” yellowish-black early (Au Bon Marche No.175), unused. VF.

PPC

6€

1671

”Salut de Constantinople. Marchands de lapins” yellowish-black early (No.540), unused. VF.

PPC

6€

1672

”Constantinople. Danseuses bohemiennes” color. early (Au Bon Marche No.561), unused. VF.

PPC

6€

1673

”Dame Turque” color. early, unused. Lux.

PPC

8€

1674

”Constantinople. Pecheurs Orientals” yellowish-black early (Au Bon Marche), unused. VF.

PPC

6€

1675

”Το Ωρολόγιον της πόλεως ούτινος έπεσεν ο τρούλλος μετά του κώδωνος εν Δαρδανελλίοις” b&w, unused. VF.

PPC

6€

1676

”Μια συνοικία των Δαρδανελλίων κατερειπωθείσα” b&w, unused. Minor imperfections.

PPC

5€

1677

”Anchialo. Der Hafen” grey-black real photo, used. F.

PPC

6€

1678

”Smyrne. Les Quais” early coloured PPC (O.Zieher), unused. VF.

PPC

15 €

1679

”Smyrne. Les Quais” early blueish, pu.1898. VF.

PPC

8€

1680

”Smyrne. Les Quais” b&w (KSL No.96), unused. VF.

PPC

7€

1681

”Smyrne. La douane” b&w early, pu.1902. VF.

PPC

8€

1682

”Smyrne. La douane” b&w (KSL No.85), used. VF.

PPC

10 €

1683

”Smyrne. Les quais et entree du port” yellowish-black early (Dermond No.206), unused. VF.

PPC

7€

1688

”Smyrne. Rue Franque” b&w early (Orosdi-Back), pu.1905. VF.

PPC

6€

171


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1684

1685

1686

1687

1690

1691

1689

172

1693

1696

1703

1692

1694

1695

1697

1698

1699


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1700

1684 1685 1686 1687 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709

1701

1702

1704

1705

1706

1707

1708

1709

”Souvenir de Smyrne. Fond du Golfe” b&w (J. Molko No.4679), used. F. ”Smyrne. Le Centre de la Ville” color. early, pu.1906. VF. ”Souvenir de Smyrne. Quartier Turc” brownish (J. Molko No.4841), unused. F. ”Smyrne. Arrivee de cereales de linterieur” yellowish-black early (Dermond No.205), pu.1908. Fine & rare card. ”Smyrne. Rue dans le Bazar” early b&w (Moise Hanania), unused. Minor imperfections. ”Smyrne. Le Boulevard de Bournabat” b&w, unused. VF. ”Smyrne. Quartier St. Jean pendant les Fetes de Paques” b&w, unused. VF. ”Faubourgs de SMYRNE. Cordelio” b&w (KSL No.103), unused. F. ”Souvenir de Smyrne. Faubourg de Cordelio” early b&w (P.L. Dermont No.13210), unused. VF. ”Smyrne. Bairakli” b&w (S. Sarantopoulos), unused. VF. ”Smyrne. Vue de Bairaki. Mission des Peres Capucins” early b&w (No.79395), unused. VF. ”Smyrne. Fleuve Meles, au bord duquel naquit homere” early b&w (P.L. Dermond No.13211), pu.1903. F. ”Smyrne. Vallee du Prophete Elie” early b&w on yellow paper (Librairie Abajoli), unused. F. ”Smyrne. Prophete St. Elie” b&w (Maison Homere), pu.1907. VF. ”Smyrne. Aqueduc de Boudja” b&w (No.15), unused. VF. ”Smyrne. Aqueduc du vallon de Ste. Anne” early yellowish-black (Rubelin & Fils), pu.1898. VF. ”Transport de charbons par chameaux” color., unused. VF. ”Grouppe des Paysans de linterieur” early color., unused. Creased corner. ”Smyrne. Marchand doranges” color. (No.148), unused. VF. ”Ephese. Entree de la Station, Aqueducs et Chateau” early b&w (J. Molko No.1611), used. VF. ”Ephesse - La Forteresse” brownish (Josef Abajoli No.114), used. VF. ”Mosquee dIsabeck a Ephese” color. (Zachariou & Koury), unused. VF. ”Ephese. La porte de persecution” b&w (C.S.D. No.75), unused. VF. ”Ephese” color. (KSL No.27), pu.1986. F. ”Smyrne. Les aquedecs et le Chateau dEphese” yellowish-black early (P. Dermond ), unused. VF.

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

6€ 7€ 6€ 20 € OFFER 7€ 12 € 6€ 7€ 8€ 6€ 6€ 6€ 7€ 6€ 6€ 5€ 5€ 5€ 8€ 5€ 6€ 7€ 5€ 6€

173


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1710

174

1711

1713

1712

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726


Public Auction 650

www.karamitsos.com

1729 1727

1730 1710 1711 1712 1713

1728

1731

”Smyrne. Vue generale de lancien theatre dEphese” early yellowish-black (A. Schwiderroch), unused. VF. ”Smyrne. Le petit Theatre (Odeon) a Ephese” yellowish-black early (P. Dermond), unused. VF. ”Smyrne. Vue generale de Magnesie du Sypile” yellowish-black early (P. Dermont), unused. VF. ”Smyrne. Les cascades de Hierapolis” yellowish-black early (P. Dermond), used. F.

1732 PPC PPC PPC PPC

7€ 6€ 7€ 6€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

4€ 3€ 4€ 3€ 4€ 4€ 4€

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

OFFER 2€ OFFER 2€ 2€ 3€ 2€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€

Comic - Satirical 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720

”Woman in dress” color. early painted card (Georges Fexis No.86), unused. VF. ”Woman in dress” color. early painted card (Georges Fexis No.92), pu.1904. Creased corners. ”Gentleman in costume” color. early painted card (Georges Fexis No.91), unused. VF. ”Gentleman in costume” color. early painted card (Georges Fexis No.103), pu.1904. Creased corner. ”Young couple” color. early painted card (Georges Fexis No.85), unused. VF. ”Young couple” color. early painted card (Georges Fexis No.75), unused. VF. ”Young couple” color. early painted card (Georges Fexis No.107), unused. VF.

Other Countries (Except Creece) 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732

”Souvenir dEgypte” color. early (Fix & David No.3897), pu. Minor imperfections. ”Souvenir dEgypte” color. early (No.587), unused. VF. ”Egypt” color. early (Richter & Co), pu.1901. Slightly creased corners. ”A Happy Christmass from Egypt” color. early, pu.1905. VF. ”Egypt” color. early (T.M. No.412), used. VF. ”Greetings from Egypt” color. with two different real photos (P.J. No.8), used. VF. ”Egypt” yellowish-brown early (Lichtenstern & Harari, Caire), pu.1903. VF. ”Egypte. Le Caire” yellowish-brown early, unused. VF. ”Alexandrie. Entree de la rue Cherif-Pacha” color. early (No.51), unused. VF. ”Alexandrie. Rue Cherif-Pacha et Hotel Khedivial” color. early (No.53), unused. VF. ”Alexandrie. Place de leglise” color. early, unused. VF. ”Port-Said. Statue a Ferdinand de Lesseps et Phare” color. early (No.62), unused. VF.

175


A.Karamitsos

January 11th, 2020 / Athens Hilton

1733

1734

1736

1735

1737

1733

”Port-Said. Entree du Canal et vue de Port-Said” color. early (No.69), unused. VF.

PPC

3€

1734

”Port-Said. Entree du Canal et Bureaux de la Cie” color. early (No.65), unused. VF.

PPC

3€

1735

”Port-Said. Village Arabe” color. early (No.61), unused. F.

PPC

2€

1736

”Souvenir de Port-Said” color. early (Moritz Zobel No.586), unused. Creased corners.

PPC

OFFER

1737

”Port-Said. Panorama” color. early (Carlo Mieli No.29), unused. VF.

PPC

2€

176


Profile for A. Karamitsos

Public Auction 650  

General Stamp Sale 11 January 2020 10:30 @ Hilton Athens Hotel

Public Auction 650  

General Stamp Sale 11 January 2020 10:30 @ Hilton Athens Hotel

Advertisement