__MAIN_TEXT__

Page 1


A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com Working hours: 07:00–15:00

Public Auction № 637 General Sale

4 May 2019 Start time 10:30 Hilton Athens Hotel

VIEWING ARRANGEMENTS Athens Auctions Store Monday, 8 April 2019 to Friday, 3 May 2019 Working hours: Monday to Friday 09:30–17:30 Saturday 09:30–15:00

Hilton Athens Hotel Saturday, 4 May 2019

Pindarou 7 & Alexandrou Soutsou 2, Athens T: +30 210 3250173 / F: +30 210 3250176

46 Vasilissis Sofias Ave., Athens T: +30 210 7281000 / F: +30 210 7281111


Auction №

637

A. Karamitsos 34 Tsimiski Str., 546 23 Thessaloniki, Greece T: +30 2310 264 366 F: +30 2310 274 031 E: karamitsos@karamitsos.gr www.karamitsos.com

Έλαβα γνώση των όρων της δημοπρασίας και παρακαλώ να πλειοδοτήσετε για λογαριασμό μου τους παρακάτω λαχνούς, μέχρι το ποσό που έχω σημειώσει αντίστοιχα. Please bid on my behalf op to the limits, only if necessary, for the following lots. I have read and agree to the Conditions of Sale stated in the present Catalogue. Name Address Client’s code

Date

Phone

Fax

E-mail Please limit my total purchase to Please send my lots to my address

Lot №

Limit (€)

€ YES / NO

Lot №

I will collect my lots from your store

Limit (€)

Lot №

YES / NO

Limit (€)


Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Lot №

Limit (€)

Payment Credit Card (Visa

or Mastercard

)

Card № Valid until

/

CVV

Signature

Paypal at paypal@karamitsos.gr (Please note that an additional 4% on the total purchase amount must be paid, due to PayPal transaction fees etc.) Cash BANK : EUROBANK ERGASIAS, THESSALONIKI, GREECE, K.DIEL BRANCH “030” IBAN: GR27 0260 0300 0009 5020 1319 881 SWIFT CODE: ERBKGRAA Account holder: Dimitriadis Emmanouil


SYMBOLS AND ABBREVIATIONS / ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ F FC **, u/m. *, m. (*), mng. o, u. P pu o. g. E S W EL C, cov. Δ PS

See photo plate (b&w) / Βλέπε φωτογραφία (Α/Μ) See color photo / Βλέπε έγχρωμη φωτογραφία Unmounted mint / Ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα Mounted mint / Ασφράγιστο με σαρνιέρα ή ίχνος σαρνιέρας Mint without gum / Ασφράγιστο χωρίς γόμμα Used, cancelled / Σφραγισμένο Forgery, fake / Πλαστό Postally used / Ταχυδρομημένο κανονικά Original gum / Γνήσια γόμμα Essay of proof / Δοκίμιο Specimen / Δείγμα Wrapper / Περιτύλιγμα (ράπερ) Entire letter / Επιστολή αναδιπλούμενη (χωρίς φάκελο) Cover, envelope / Φάκελος On fragment, on piece / Επί τεμαχίου (χαρτιού ή φακέλου) Postal stationery (card, letter card, print. envelope) /

PPC RP M Hellas Fr. Yv. Mi. SG. AG.PA.

Ταχυδρ. μονόφυλλο (δελτάριο, βραχεία επιστολή, έντυπος φάκελος) Picture postcard / Εικονογραφημένη κάρτα Real photograph, photocard / Φωτοκάρτα, πραγματική φωτογραφία Map / Χάρτης HELLAS Greek catalogue / Κατάλογος ΕΛΛΑΣ FRANGOUDIS Cyprus catalogue / Κατάλογος Κύπρου ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ YVERT & TELLIER French catalogue / Κατάλογος ΙΒΕΡ MICHEL German catalogue / Κατάλογος ΜΙΧΕΛ S. GIBBONS British catalogue / Κατάλογος ΓΚΙΜΠΟΝΣ AGAOGULLARI PAPUÇCIOGLU Turkish Postmarks catalogue /

EST. R, RR wmk. MS var. trans. G F VF B doc. NEWS ENGR MAG EPH BOND MF CF CER LABEL PC PL PE PW PO PP PA

Κατάλογος Τουρκικών Σφραγίδων ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΓΛΟΥ Our estimation / Προσωπική μας εκτίμηση Rare, very rare, etc. / Σπάνιο, πολύ σπάνιο κλπ. Watermark / Υδατόσημο Minitature or souvenir sheet / Μπλόκ φεγιέ Variety / Ποικιλία Transit cancellation / Διαβατική σφραγίδα Good quality or condition / Ανεκτή ποιότητα ή κατάσταση Fine quality or condition / Καλή ποιότητα ή κατάσταση Very fine quality or condition / Πολύ καλή ποιότητα ή κατάσταση Library book / Βιβλίο Document / Έγγραφο Newspaper / Εφημερίδα Engraving / Γραβούρα Magazine / Περιοδικό Ephemera / Εφήμερα Bonds & Certificates / Μετοχές FFC Military Flight / Στρατιωτική Πτήση Crash Flight / Αεροπορικά Ατυχήματα Ceramic / Κεραμικό Label / Ετικέτα Postal Cards / Επιστολικά Δελτάρια Postal Letter Cards / Βραχείες Επιστολές Postal Envelopes / Φάκελοι Postal Wrappers / Ταινίες Εντύπων Postal Money Orders / Ταχυδρομικές Επιταγές Parcel Postal Cards / Δελτίο Αποστολής Δεμάτων Aerograms, Air Letters / Αερογράμματα

B/UNC UNC A/UNC XF VF F VG G FDC S TR/S Pn PRF E

Brilliant Uncirculated / Λαμπρό Ακυκλοφόρητο Uncirculated / Ακυκλοφόρητο Almost Uncirculated / Σχεδόν Ακυκλοφόρητο Extra Fine / Εξαιρετική Κατάσταση Very Fine / Πολύ Ωραίο Fine / Ωραίο Very Good / Πολύ Καλό Good / Καλό Fleur de Coin / Κατάσταση Νομισματοκοπείου Specimen / Δείγμα Trial Strike / Δοκιμή Μήτρας Pattern / Μοτίβο Proof / Δοκίμιο Essay / Προσχέδιο

Note: The grading guide we use in this catalogue for the certified coins and banknotes is not our personal estimation but the one established by the internationally approved companies in the field. The “Top grade” characterization is about coins that the moment when this catalogue goes for printing, they have the best grade (compared to other similar coins) given from the two grading companies (NGC & PCGS). Σημείωση: Η κατάσταση που αναγράφεται στα πιστοποιημένα νομίσματα και χαρτονομίσματα, δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση, αλλά εκτίμηση της εταιρίας πιστοποιήσεων. Ο χαρακτηρισμός “Top grade” αφορά σε νομίσματα τα οποία, την ώρα που αυτός ο κατάλογος εκτυπώνεται, κατέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό (σε σύγκριση με άλλα παρόμοια νομίσματα) από τις 2 εταιρίες πιστοποίησης (NGC & PCGS).


ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη της δημοπρασίας, αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, χωρίς καμμία διαφοροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικtροαξίες, καθώς και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, για ελαττώματα ορατά στη φωτογραφία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα και όχι στο γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμματοσήμου. Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς. Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προσφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς. Μεγάλοι λαχνοί μπορεί να μην μεταφερθούν για viewing στην Αθήνα ή να μεταφερθούν κατ’επιλογή. Viewing λαχνών, που δεν μεταφέρονται στην Αθήνα, μπορεί να γίνει στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξωτερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και σε γνωστούς πελάτες χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών παραμένει στον πωλητή, μέχρις ότου αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως. Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παραλαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παραλαβής του υλικού από τον αγοραστή. Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ. Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησης των λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προσφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη. Ο πλειοδότης (είτε βρίσκεται στην Αίθουσα, είτε έχει καταθέσει την προσφορά του μέσω τηλεφώνου/email) είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεννοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία. Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων όρων και τους αποδέχεται πλήρως. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

CONDITIONS OF SALE All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, unless the contrary is indicated. The purchaser may reject the lot and return it within 7 days (post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incorrectly described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which have been examined by the buyers before the auction cannot be returned. Also, lots purchased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject mixed lots, collections containing undescribed items, or described as having defects. Any illustration is part of the description and items cannot be returned for defects visible in it. When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter shall not be a reason for rejecting the lot. The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be considered as succesful. Telephone bids are acceptable, but should be confirmed in writing. Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of the lots, to divide it into two or more parts, or to join two or more lots into one. Large lots may not be available for viewing in Athens unless especially selected. Viewing of those unavailable lots is still possible in our offices in Thessaloniki. Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale. Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days after receipt of our invoice. Foreign buyers can pay by credit card (we accept Visa and Mastercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in euro. Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has a descretion to waive payment of the interest. Title shall remain to A. KARAMITSOS until payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, according to the Auctioneer’s opinion. The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. The receipt for “Registered” letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer. A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respective Value Additive Tax (VAT) on our commission. All prices expressed in the catalogue and all bids are in euro, unless otherwise is stated. Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auction. The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins the item at said price. The bidder (either via mail or in the room) is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, with the company. Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts them. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of the competent Court in Thessaloniki, Greece.


Public Auction 637

LARGE HERMES HEAD 1

www.karamitsos.com

1

Large Hermes Heads reference collection including 750 stamps from all issues. From basic stamps only Hellas Nos.8, 32 and 38 are missing. More over 120 different color shades. Platee flaws, control number errors, paper thicknes varieties and printing errors as well are included. Also 4 stamps with fake control numbers and 3 fake stamps. Over a hundred Paris issue and Athens pprovisionals stamps. A very strong and well organised reference.

OFFER

1


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

3

4

5

7

2

6

8

2

38x10 lepta stamps from various issues between 1862/67 and 1880/86, all with plate flaws. Mixed quality. Very nice study lot.

OFFER

3

Lot including 96x20 lepta stamps from various issues. All stamps with plate flaws (32 different plate flaws). Mixed quality. Very fine study lot.

OFFER

2


Public Auction 637

www.karamitsos.com

9

10

11

12

13

14

15

18

17

16

1861 PARIS PRINT 4

1l. brown with vertically laid background in used pair on fragment. Very fine and rare. (Hellas 1a, note 1-1620 Euros).

o

400 €

5

1l. brown, used. Fine-very fine. (Hellas 1a).

o

100 €

6

2l. olive-bistre, used. Very fine. (Hellas 2b).

o

18 €

7

2l. brown-bistre in mint pair. Good-large margins all around but right stamp with light gum crease. (Hellas 2c).

*

17 €

8

2l. brown-bistre in mint left marginal copy. Very fine. (Hellas 2c).

*

13 €

9

5l. yellow-green, used. Fine-very fine. (Hellas 3a).

o

27 €

10

5l. yellow green in used pair. Fine and scarce. (Hellas 3a).

o

90 €

11

10l. orange on blue (oxidized color shade), used. One closing corner, otherwise very fine. (Hellas 4b).

o

100 €

12

10l. orange on blue (pos.86), inverted “1” on CF (Kound.4.2), used. A tiny thin spot at top but still fine and attractive for this hard to find control number error. Signed ORESTIS VLASTOS. Rare. (Hellas 4bNa-2000E).

o

300 €

13

20l. blue, used. Very fine to superb copy. (Hellas 5a).

o

40 €

14

20l. blue, used. One clear margin, otherwise very fine and fresh. (Hellas 5a).

o

35 €

15

20l. blue (pos.17), plate flaw white spot on the Greek border, used. A tiny thin spot, otherwise fine and scarce. (Hellas 5a20F4).

o

15 €

16

Entire letter cover fr. with 20l. blue canc. “36” and “ΕΠΙΔ. ΛΙΜΗΡΑ*22.ΟΚΤ.61” (1 inverted), via “ΑΘΗΝΑΙ*27. ΟΚΤ.61”, arr. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*29.ΟΚΤ.61”. Very fine and very rare. (Hellas 5a).

EL

500 €

17

1861 Entire letter fr. with 20l. blue dot. “33”, posted from “ΓΥΘΕΙΟΝ (33)*6.ΔΕΚΕ...”, manuscript “Δια του Ελληνικού Ατμοπλοίου” (via Greek steamer), via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*8.ΔΕΚΕ.61”, arr. “ΣΥΡΟΣ (67)*13.ΔΕΚΕ.61”. Entire very fine. (Hellas 5a).

EL

60 €

18

20l. blue on very thin transparent paper (thickness 5.2μ), used. One narrow margin but still fine for this. (Hellas 5aPa).

o

60 €

3


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

19

20

21

23

24

22

25 19

40l. mauve on blue, used. Very fine. (Hellas 6a).

o

30 €

20

40l. dull mauve on blue, used. One narrow margin, otherwise fine. (Hellas 6b).

o

20 €

21

80l. rose-carmine, used. Very fine. (Hellas 7a).

o

30 €

22

80l. carmine in mint block of eight, tiny tear on the margin of second stamp at bottom, still very fine with virtually full original gum, nice deep colour and excellent margins, rare. Certificate by Simmermacher and R. Calves. (Hellas 7b).

*

1800 €

23

80l. carmine, used. Very fine. (Hellas 7b).

o

30 €

24

80l. carmine, plate flaw thin circle, used. Very fine and scarce. (Hellas 7bCF2).

o

50 €

25

Double weight entire letter cover from “ΣΥΡΟΣ*3.ΔΕΚΕ.61” fr. with 10l. orange on blue and 40l. mauve on blue, via “ΑΘΗΝΑΙ*4.ΔΕΚΕ.61”, arr. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*6.ΔΕΚΕ.61”. Very fine. (Hellas 4a+6a).

EL

480 €

1861/1862 ATHENS PROVISIONAL PRINTINGS 26

2l. brown (oxidized color shade), used. Two clear, two large margins. Fine-very fine. (Hellas 10Ib).

o

25 €

27

5l. greyish green (pos.27), plate flaw thin circle and broken circle (type IV), used. Fine-very fine and scarce. (Hellas 11IaCF2).

o

70 €

28

5l. green (pos.15), plate flaw “broken circle”, unused. A small thin at left margin, otherwise very fine. Scarce in unused. (Hellas 11Ib5F8).

(*)

50 €

29

5l. green in left marginal copy, used. Very fine. (Hellas 11Ib).

o

40 €

4


Public Auction 637

www.karamitsos.com

26

28

27

31

30

29

33

32

34

35

37

36

38

39

30

5l. green, plate flaw thin circle, used. A very light thin spot at left in margin, otherwise very fine and rare. (Hellas 11IbCF2).

20 €

31

5l. olive-green, used. Superb in appearance with large-very large margins all around but thinned and creased. (Hellas 11Ic).

o

10 €

32

5l. vivid green mint, with plate flaw “Thin circle”. Very fine and rare. (Hellas 11IdCF2).

o

140 €

33

10l. orange, used. Very fine. (Hellas 12Ib).

o

40 €

34

10l. orange with yellow wash, used. Lower left corner creased in margin only, otherwise very fine. (Hellas 12Ib).

o

35 €

35

20l. deep ultramarine, plate flaw narrow borders, used. Very fine for this scarce and attractive stamp. (Hellas 13Ia).

o

200 €

36

Entire letter from “ΑΡΓΟΣ*16.ΦΕΒΡ.62”, fr. with 20l. indigo blue, arr. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*17.ΦΕΒΡ.62”. Certificate Simmermacher (2002). Fine and rare. (Hellas 13Ib).

EL

200 €

37

1862 Entire letter cover fr. with 20l. prussian blue canc. “ΚΑΛΑΜΑΙ (31)*17.ΑΠΡ.62”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*20. ΑΠΡ.62”, arr. “ΣΥΡΟΣ (67)*24.ΑΠΡ.62”. Stamp very fine. Scarce in this quality, especially on cover. (Hellas 13Ic).

EL

170 €

38

20l. deep blue in pair, cancelled with dot. “22” (=ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑ). Lower right and upper left corners closing but still fine for this scarce item. (Hellas 13Id-800E).

o

250 €

39

20l. deep blue with intense yellow cast used, very fine. Scarce. (Hellas 13Id).

o

60 €

5


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

42

40

41

47

48

43

44

49

45

50

46

51

52

40

20l. deep blue (pos.27), plate flaw white line at the upper inscription. A heavyly coarse printed copy, used. Good margins all around but three corners slightly creased, two of them in margin only, still fine. (Hellas 13Id20F6-400E).

o

45 €

41

20l. deep blue (pos.89), “0” inverted on CF (Kound.12.2), used. Three large to very large/one narrow margins but still fine and attractive example of this rarity. (Hellas 13IdNb-1500E).

o

350 €

42

20l. deep blue, double control numbers (Kound. 12.3), used. Certificate (1992) and signed by Orestis Vlastos. Very fine for this very rare control number error. (Hellas 13IdNoI).

o

1000 €

43

40l. mauve on blue (oxidised color) in upper marginal copy (coarse print) with slight double printing of the control numbers canc. “67” (=ΣΥΡΟΣ). Not mentioned in Koundouros study. Constantinides mentioned this error as 13 ER. XI for 40 lepta coarse print stamp. A UNIQUE SO FAR ITEM. (Hellas 14IaNoI).

o

1000 €

44

1l. chocolate, unused. Three good/large margins one irregular, mostly narrow. Fine for this rare stamp. (Hellas 9IIa).

(*)

100 €

45

5l. green, mint. Full original gum but light thin at left (mostly in margin) and at top in margin. Otherwise a very fine example of this. (Hellas 11IIa).

*

40 €

46

10l. orange tied by “38” (=ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ) cds. Fine-very fine. (Hellas 12IIa).

o

25 €

47

10l. orange (pos.53), uneven CF (Kound. 17.4), used. Fine-very fine. Rare. (Hellas 12IIa).

o

80 €

48

10l. orange, light double printing of the control number (Kound 17.3), canc. dott.”9” (=ΠΑΤΡΑΙ). Very fine for this. (Hellas 12IIaNoI).

o

135 €

49

10l. orange (pos.138), widely spaced CF (Kound. 17.2), used. Four margin stamp but thinned. Scarce. (Hellas 12IIaNk).

o

45 €

50

20l. deep blue, used. Very fine impression, characteristic CF and contour behind the head. Large margins all around but a small narrow part, still very fine for this hard to find stamp. (Hellas 13IIa).

o

55 €

51

20l. blue in left marginal copy, used. Bottom margin narrow, otherwise very fine. (Hellas 13IIb).

o

20 €

52

40l. mauve on blue (oxidized color shade), used. Fine-very fine. (Hellas 14IIa).

o

120 €

1862/67 CONSECUTIVE ATHENS PRINTINGS 53

1l. chocolate-brown in mint bl.4. Upper pair with vertically laid background while lower pair not. Lower pair mint never hinged. Upper left stamp with severe faults but still a fine block. (Hellas 15a).

*/**

60 €

54

1l. chocolate-brown with vertically laid background, used. A tiny thin spot at lower margin not affecting the stamp mentioned for accuracy. Superb copy. (Hellas 15a).

o

20 €

55

1l. chocolate-brown with vertically laid background, used. Very fine. (Hellas 15a).

o

20 €

6


Public Auction 637

www.karamitsos.com

54

55

56

57

53 58

60

61

59 63

62

64

65

66

67

68

56

1l. brown with horizontally laid background, mint. Very fine. (Hellas 15b).

*

20 €

57

1l. red-brown, mint. Heavily hinged copy, practically mint no gum but still very fine. (Hellas 15c).

*

25 €

58

5x2l. yellow-bistre, bistre and brown-bistre, unused. Fine-very fine to very fine copies. (Hellas 16a+16b+16c).

(*)

20 €

59

2l. bistre in left marginal mint (lower pair never hinged) block of four. Very fine. (Hellas 16b).

*/**

25 €

60

2x2l. brown (both oxidized color shadse), used (one tied by Naxos cds). Very fine. (Hellas 16b).

o

6€

61

2l. bistre on thin paper used, very fine. (Hellas 16bPa).

o

15 €

62

2l. bistre in mint bl.6, perf. 11 1/2. Four stamps never hinged. Printing error inverted F instead of E on one due to ink spot. Very fine. (Hellas 16b).

**/*

40 €

63

3x5l. green, yellow-green and olive-green, used. Very fine. (Hellas 17a+17b+17c).

o

27 €

64

5l. green (pos.51), plate flaw thin circle, mint. Very fine. (Hellas 17aCF2).

*

100 €

65

2x5l. green and yellow-green, used. Fine-very fine. (Hellas 17a+17b).

o

10 €

66

5l. yellow-green in lower marginal copy, unused. Three large/one narrow margins, fine-very fine. (Hellas 17b).

(*)

20 €

67

5l. yellow-green, plate flaw “thin circle”, used. Fine-very fine. (Hellas 17bCF2).

o

10 €

68

5l. olive-green (pos.29), used. Very fine. (Hellas 17c).

o

15 €

7


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

69

70

72

73

77

71

74

78

75

76

79

80

84

83

81

85

69

10l. orange, mint. Original gum, but with tiny gummless spots. Fine. (Hellas 18b).

*

70 €

70

4x10l. orange (upper right corner sligthly bent in margin only), red-orange, oraange on blue and red-orange on blue (pos.43/plate flaw open cross), used. Fine-very fine to very fine copies. (Hellas 18b+18ba+18d+18e).

o

35 €

71

10l. orange in used left marginal pair. Clear to good margins. Fine. (Hellas 18b).

o

27 €

72

10l. orange, used. Superb. (Hellas 18b).

o

12 €

73

10l. orange (pos.40), plate flaw “swollen circle”, used. Very fine. (Hellas 18b10F6).

o

12 €

74

10l. orange (pos.143), plate flaw “thin circle”, used. One closing corner, otherwise fine-very fine. (Hellas 18bCF2).

o

7€

75

10l. orange, double control number in a distance 0.5mm vertically, canc. “2” (=ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ) (Kound. 30.3.a). Three copies at least known with this error. Very fine and very rare. (Hellas 18bNo).

o

350 €

76

10l. orange, dott. “44” (=ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ), double printing only of “1” on CF (Kound.30.3.b). Very nice for this. (Hellas 18bNoI).

o

60 €

77

10l. orange (pos.80), “01” instead of “10” (Kound.30.4), used. Three good to large, one narrow margin. Fine. (Hellas 18bNd).

o

25 €

78

10l. orange (pos.87), “01” instead of “10” (Kound. 30.4), used. Good to large/even margins all around. Very fine. (Hellas 18bNd).

o

40 €

79

10l. red-orange on greenish paper (pos.119), plate flaw Greek border connected to the circle, used. Also left frame line broken. Fine - very fine. (Hellas 18ba10F25).

o

15 €

8


Public Auction 637

www.karamitsos.com

86

87 82

88

89

91

90

92

93

80

10l. orange on blue in used pair. Very large margins but a closing corner. Very fine. (Hellas 18d).

o

20 €

81

Entire letter from “ΑΜΦΙΣΣΑ*27.ΦΕΒΡ.67” fr. with 2Χ10l. orange on blue, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*1.ΜΑΡΤ.67”. Fine. (Hellas 18d).

EL

50 €

82

20 lepta Plate flaw narrow margins: 25 out of 26 positions of this plate flaw on 1862-67 20 lepta stamps. Only pos.98 is missing. Five stamps with faults, the rest fine to very fine copies. Very difficult to be collected. Excellent lot. (Hellas 19a+19b).

o

150 €

83

20l. sky-blue (pos.30), plate flaw white spot at the angle of the neck, used. Fine-very fine. (Hellas 19a20F9).

o

10 €

84

20l sky-blue, light double printings of the control numbers (Kound. 31.3.r) with the second very faintly printed in a vertical distance of 1.5mm, canc. “9” (=ΠΑΤΡΑΙ). Very fine and rare. (Hellas 19aNoI).

o

160 €

85

4x20l. blue all 1867 issue, plate flaw “white line in the upper inscription” (pos.24-26-27-28), used. Very fine copies. Very nice lot. (Hellas 19b20F6).

o

30 €

86

2x20l. blue (shades), used. Fine-very fine copies. (Hellas 19b).

o

10 €

87

20l. blue, mint. Certificate Holcombe. One narrow margin and a closing corner, otherwise fine. (Hellas 19b).

*

60 €

88

20l. blue (pos.4), plate flaw white line in the lower irght medallion, used. Fine - very fine. (Hellas 19b20F1).

o

10 €

89

20l. blue (pos.5), plate flaw oblique line behind the head, used. Very fine. (Hellas 19b20F2).

o

10 €

90

2x20l. blue (both pos.93/different settings), plate flaw spot on the neck (type I), used. Fine. Nice lot. (Hellas 19b).

o

8€

91

20l. sky-blue (pos.91), plate flaw spot on the neck, used. Very fine. (Hellas 19a).

o

8€

92

20l. blue (pos.100/1867 ussue), plate flaw spot over “M”, used. Fine-very fine. (Hellas 19b).

o

8€

93

20l. blue (pos.8), with Grooms characteristic “0” No.1, used. Two large, two clear with closing corners margins. Fine. (Hellas 19b).

o

15 €

9


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

94

95

97

98

99

100

96

102

103

101

104

105

106

94

20l. blue (pos.102/1866-67 issue), with Grooms characteristic “0” No.25a, used. Three good-large, one narrow margins. Fine-very fine. (Hellas 19b).

o

10 €

95

20l. blue (pos.75), plate flaw two dots in the upper inscription. Also CF slightly uneven with “0” higher and traces of double “2” (Kound. 31.8), canc. dotted “40” (=ΛΕΒΑΔΕΙΑ). Very fine. (Hellas 19b).

o

30 €

96

Letter sheet cover franked with 20l. blue in strip of 3 (with faults) canc. “ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ*22.ΣΕΠΤ.67” via “ΠΑΤΡΑΙ*25 ΣΕΠΤ. 67” and arr. “TRIEST”. Cachet “Π.Ε.Δ.” in red. Fine. (Hellas 19b).

EL

90 €

97

20l. light grey-blue (oxidised corners/pos.120), uneven CF (Kound. 31.8). Very fine for this. Scarce. (Hellas 19d).

o

25 €

98

20l. grey blue (oxidized corners) on thick paper, used. One margin narrow but still fine for this scarce item. (Hellas 19dPb).

o

250 €

99

2x20l. deep grey blue (ox. corners) and blue on green, used. Two superb copies. Very nice lot. (Hellas 19d+19e).

o

20 €

100

20l. deep blue (pos.17/1867 issue), plate flaws “white spot on the Greek border” and “spot on the chin”, used. Very fine. (Hellas 19f).

o

20 €

101

Letter sheet cover fr. with 20l. deep blue (to pay the Greek ship) canc. “111” and posted from “ΖΑΚΥΝΘΟΣ (111)*29 ΟΚΤ.”, arr. “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)*31 ΟΚΤ. 67”. Very fine. (Hellas 19f).

C

45 €

102

4x40l. light mauve and mauve on blue (2 shades) and greyish rose on grey-lilac, used. Fine-very fine copies. (Hellas 20Ia+20Ib+20IIa).

o

27 €

103

40l. mauve on blue, unused. One very narrow margin, otherwise fine. (Hellas 20Ib).

(*)

50 €

10


Public Auction 637

www.karamitsos.com

108

109

107

111

114

112

115

110

113

116

117

118

104

40l. mauve on blue (pos.76), plate flaws white line in the medallion, no chin protrusion and deformed anterior of the border of the neck, used. Very fine. (Hellas 20Ib).

o

30 €

105

40l. light mauve on blue, oxidized color (pos.5), widely spaced CF (Kound.32.2), used. Three large margins but one closing (not touching) corner, still fine for this. Impressive color shade. (Hellas 20IbNk).

o

50 €

106

40l. mauve on blue, double “4” on CF (Kound. 32.1.c) canc. “66” (=Spetsae). P.O. not mentioned in Koundouros study. Very fine in appearance but torn at bottom. (Hellas 20IbNo).

o

100 €

107

1867 double weight entire letter fr. with 40l. mauve on greenish blue, cancelled with dot. “9” and posted from “ΠΑΤΡΑΙ (9)*1 ΜΑΡΤ. 67”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ (1)*2 ΜΑΡΤ. 67”. Very fine. (Hellas 20Ic).

EL

130 €

108

40l. grey-mauve on blue in right marginal copy canc. “95” (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ). Very fine. (Hellas 20Id).

o

10 €

109

40l. greyish rose on thick paper (8,6μ), canc. “95” (=ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΟΥΡΚΙΑ). Very fine and scarce. (Hellas 20IIaPb).

o

200 €

110

Double weight entire letter from “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*6.ΜΑΙΟΣ.66” fr. with 40l. greyish-rose to grey lilac, arr. “ΣΥΡΟΣ*8.ΜΑΙΟΣ.66”. Fine. (Hellas 20IIa).

EL

65 €

111

80l. carmine in unused right marginal copy. Close at bottom right. Scarce in unused. (Hellas 21a).

(*)

150 €

112

80l. deep carmine with vertically laid background, used. Very fine. Scarce deep color shade. (Hellas 21a).

o

40 €

113

80l. rose-carmine with vertically laid background, used. Fine-very fine copies. (Hellas 21b).

o

30 €

114

80l. rose-carmine, double CF (Kound. 33.2), canc. “ΠΑΤΡΑ*5.ΔΕΚ.64”. Faults but very rare. (Hellas 22aNoI).

o

200 €

115

80l. rose-carmine (pos.134), “8” inverted on CF (Kound. 33.3) canc. “ΑΘΗΝΑΙ*21.ΔΕΚΕ.64”. Very fine for this. (Hellas 22aNa).

o

130 €

116

80l. rose-carmine (pos.150), widely spaced CF (Kound 33.5), used. Two light thin spots but rare. (Hellas 22aNk).

o

20 €

117

2x80l. rose-carmine and carmine, used. Very fine copies. (Hellas 22a+22b).

o

12 €

118

80l. dull carmine, partial impression (only traces) of “0”, used. Two closing (not touching frame lines) corners and a narrow margin but still nice for this scarce stamp. (Hellas 22dNj).

o

80 €

11


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

119

121

120

122 119

1867 cover fr. with 15sld Lobardo-Veneto (1864) and cancelled with “TULTSCHA*12/2”. Rate of 15sld: 5sld from Tulscha to Dobrudscha and 10sld for travelling to Syros. On arrival taxed with 20l. blue and cancelled with “ΣΥΡΟΣ (67)*11 ΔΕΚΕΜ. 67”. Certificate by Dr. Urlich Ferchenbauer (1991). A fine and very rare postal history item. (Hellas 19b).

C

3500 €

120

Entire letter from “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ.(ΤΟΥΡΚΙΑ)*25.ΙΟΥΝ.65” to Corfu fr. with 10l orange on blue and 40l mauve on blue-touched, arr. “ΚΕΡΚΥΡΑ*29.ΙΟΥΝ.65”. Disinfection slits. (Hellas 18d+20Ib).

EL

100 €

121

Entire letter posted from “MESSINA*27 AGO 66”. On arrival in “ΑΘΗΝΑΙ (1)*18 ΑΥΓ. 66” taxed with 10l. redorange on blue + 80l. carmine. (Hellas (18e+22b).

EL

60 €

12


Public Auction 637

www.karamitsos.com

126

125

123

127

128

124

129

130

131

122

Unpaid entire letter from “LONDON*24.JUN.67” via Calais and Athens arrived “ΠΑΤΡΑΙ (9)*21.ΙΑΝ.67”. Charged upon arrival with 245 lepta, 5l. yellow-green and 80l. carmine in strip of 3. The 245 lepta consists of one and a half times the basic French transport rate of 150 lepta and of the Greek domestic rate of 20l. and it was applied to letters between 7 1/2 and 10 grs. Cert. by Holcombe and Tseriotis. Fine and rare. (Hellas 17b+22b).

EL

650 €

123

Double weight unpaid lettersheet cover from “LIVORNO*9.GIU.68” to Corfu. Marked “130” fr. on arrival with 80l. rose-carmine, 10l. red-orange on blue and 40l. grey-mauve on blue and canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*1.ΙΟΥΛ.68”. Transit cachet “BRINDISI” on reverse. (Hellas 18e+20Ie+22a).

EL

150 €

1867/1869 CLEANED PLATES. 124

Cleaned Plates issue: complete set of 7 values, used. 1l. stamp unused with no gum, the rest used. Fine - very fine copies. Very fine lot. (Hellas 23a+24a+25a+26a+27a+28a+29b-444 Euros).

o

100 €

125

1l. deep red-brown, used. Fine-very fine. (Hellas 23a).

o

20 €

126

1l. light greyish-brown in used pair. Clear to good/even margins all around. Very fine. (Hellas 23b).

o

60 €

127

5l. green, used. Large/even margins all around. Superb. (Hellas 25a).

o

35 €

128

5l. green (pos.143), plate flaw “thin circle”, used. Large margins but a narrow part. FIne for this and scarce. (Hellas 25aCF2).

o

20 €

129

3x10l. red-orange (pos.43+87+146/1st setting), all with inverted “1” (Kound. 37.3), used. Fine to very fine copies. (Hellas 26aNa).

o

20 €

130

10l. red-orange (pos.15), “0” inverted on CF (Kound. 37.4), used. Very fine to Superb. (Hellas 26aNb).

o

13 €

131

10l. red-orange used with “both digits inverted”, small thin spot, but with very nice margins. Rare. (Hellas 26aNc).

o

50 €

13


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

132

135

134

136

137

138

133

139

144

140

141

132

20l. sky-blue (pos.75) “0” inverted on CF (Kound. 38.2) and plate flaw two dots at the upper inscription, unused. Two closing corners, upper left touching frame line and a light thin. Still fine for this very rare in unused stamp. (Hellas 27aNb20F15-1300E++).

(*)

70 €

133

20l. sky-blue on fragment canc. “ΠΑΤΡΑΙ*8.ΣΕΠΤ.69”. (Hellas 27a).

134

20l. sky-blue (pos.101) with Grooms characteristic “0” (type 1), used. Fine-very fine. (Hellas 27a).

o

10 €

135

20l. sky-blue (pos.58), “0” inverted on CF (Kound.38.2), used. Superb. (Hellas 27aNb).

o

12 €

136

20l. sky-blue (pos.15), with “0” inverted and higher than “2” (Kound. 37.2+38.7), used. Not always uneven CF in pos.15 for 1867/69 20 leptas. Two large, two narrow margins but nice and very interesting copy, not mentioned in Koundouros study. (Hellas 27aNb).

o

80 €

137

40l. mauve on blue (pos.127), wrong CF “20” corrected to “40” (Kound. 38.1), used. A tiny thin at upper margin but still very fine for this elusive rarity. (Hellas 28bNf).

o

500 €

138

40l. mauve on blue (pos.123), inverted “0” on control numbers (Kound.39.3), used. Fine-very fine. (Hellas 28bNb)

o

70 €

8€

139

40l. mauve on blue, double CF (Kound. 39.2) canc. “106” (=ΚΕΡΚΥΡΑ), used. Very fine. (Hellas 28bNo).

o

350 €

140

80l. rose-carmine, used. Fine-very fine. (Hellas 29a).

o

45 €

141

80l. carmine, used. Very fine. (Hellas 29b).

o

60 €

142

17.1.69 Entire letter canc. “CONSTANTINOPEL LLOYD AGENZIE” fr. with 10sld. to Syros, taxed on arrival with 20l. sky-blue, canc. with “ΣΥΡΟΣ (67)*?.IAN.69”. Signed M. Tseriotis. A rare and important postal history item. (Hellas 27a).

EL

1500 €

143

Insufficient (5kr. Austr. stamp) paid cover canc. “LEOPOLDSTADT WIEN*24.11.69” to Zante. Postage was 30kr (=82 lepta) from 15.5.1868. 5kr considered valid, therefore the cover was taxed with 70 lepta (or 69 lepta sometimes=77kr) and fr. with 10l. red-orange and 3x20l. sky-blue and canc. “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*19.ΝΟΕΜ.69”. On reverse Corfu transit postmark. Flap missing, still a fine and scarce postal history item. Cert. Holcombe. (Hellas 18ba+27a).

C

950 €

14


Public Auction 637

www.karamitsos.com

142

143

146

145

147

148

149

144

Prepaid EL from “ΣΥΡΟΣ*25.ΟΚΤ.(70)” fr. with 5l. yellow-green and 10l. red-orange in pair, on one stamp “0” inverted on CF, (25l. to pay the Lloyd fee), via “ΑΘΗΝΑΙ*26.ΟΚΤ.70”, arr. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*28.ΟΚΤ.70” on reverse. (Hellas 25a+26a+26aNb).

EL

100 €

145

1872 Enire letter from Trieste fr. upon arrival with 10l. red-orange (var. “0 inverted”) & 20l. sky-blue (var. “0 inverted) & 40l. mauve on blue, canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ (106)*1? ΙΑΝ.72”. (Hellas 26aNb + 27aNb + 28b).

EL

150 €

146

1l. light reddish brown, mint. Very fine. (Hellas 30a).

*

32 €

1870 SPECIAL ATHENS PRINTING 147

1l. light reddish brown and 20lue, used. Very fine copies. 1l. stamp scarce in used. (Hellas 30a+31c).

o

50 €

148

1l. reddish brown, unused. Very fine. (Hellas 30b).

(*)

30 €

149

20l. vivid deep blue (pos.35), uneven control number (Kound. 42.9), used. Two closing corners, otherwise fine. (Hellas 31d).

o

30 €

15


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

152

150

154

153

151

155

156

161

157

158

159

162

164

150

1870 Entire letter fr. with 20l. blue and 5l yellow-green to pay the Inter-ionian fee from Corfu to Cefalonia. Fine entire. (Hellas 31c+17b).

151 152

160

165 EL

50 €

2l. rose-bistre (canc. to order), 5l. yellow-green, 20l. blue and 40l. rose-bistre, used. Fine-very fine copies. (Hellas 33b+34a+35c+36b).

o

60 €

2l. rose-bistre in used strip of 3. Upper left corner ironed out but very fine for this difficult strip. (Hellas 33b).

o

100 €

1871/2 PRINTINGS

153

5l. yellow-green, used. Good to large margins but a closing corner. Fine-very fine. (Hellas 34a).

o

40 €

154

5l. sage-green in used strip of three. Stained in left margin, otherwisw fine and rare. (Hellas 34b).

o

200 €

155

20l. sky-blue (pos.47) on thick paper, used. One closing corner but still very fine. Scarce. (Hellas 35aPb).

o

200 €

156

20l. sky-blue (pos.22) canc. by blue dotted “2”, plate flaws “oblique line at the upper part of the stamp” and “thin circle”. Very fine and rare. (Hellas 35a20F5/CF2).

o

20 €

o

10 €

157

20l. grey-blue (pos.16), plate flaw spot on the chin, used. Very fine. (Hellas 35b).

158

2x20l. blue (pos.96) and deep blue (pos.116), used. Both very fine copies. (Hellas 35c+35e)

159

20l. blue (pos.134) with Grooms characteristic “0” (type 26), used. Uneven control numbers with digit “0” lower (Kound. 47.8). Fine and rare. (Hellas 35c).

o

35 €

160

20l. blue (pos.31), inverted “0” (Kound. 47.4), used. Very nice appearance but light vertical crease. Still nice for this. (Hellas 35cNb).

o

25 €

16

15 €


Public Auction 637

www.karamitsos.com

163 166

168

169

170

172

171

167 161

20l. deep blue (pos.130) with Grooms characteristic “0” No.10, used. Also plate flaw thin circle. Good/large margins but a narrow corner. (Hellas 35e).

o

30 €

162

40l. bistre on greenish, used. One narrow margin, otherwise fine. (Hellas 36b).

o

15 €

163

Unpaid Entire letter from “ΣΜΥΡΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*2.ΟΚΤ.71” to Athens. Handwritten “40” fr. on arrival with 40l. bistre on greenish and canc. “ΑΘΗΝΑΙ*4.ΟΚΤ.71”. Fine. (Hellas 36b).

EL

120 €

164

40l. yellow-bistre on greenish, used. Very fine. (Hellas 36c).

o

30 €

165

40l. yellow-bistre on greenish, double control figures (Kound. 48.2), canc. “1” (ΑΘΗΝΑΙ). Bottom margin very narrow just touches frame line. Still fine and very rare. (Hellas 36cNoI).

o

350 €

166

1871 Unpaid EL from Triest to Patras. Handwritten “70”, fr. on arrival with 40l. yellow-bistre on greenish, 20l. blue and 10l. red-orange to pay the Austria-Greece postage for unpaid letters. Very nice entire. (Hellas 26a+35c+36c).

EL

100 €

1871/76 MESHED PAPER 167

1l. brown, 5l. greyish green, 10l. orange, 20l. blue andd 2x40l. one greyish magenta on blue (CF in dull olivegreen), the other dull grey-mauve on blue. 1l. unused with no gum, the rest used. Fine-very fine copies. (Hellas 37b+39c+40a+41d+42IIab+42IIb-238E).

o

65 €

168

1l. brown (pos.145), plate flaw “broken clichet”, used. Three large, one narrow margins but still nice for this scarce item. (Hellas 37b-150E).

o

30 €

169

5l. yellow-green in used pair. Large margins but a closing corner. Fine. (Hellas 39b).

o

15 €

170

2X5l yellow-green (shades), used. Both copies very fine. (Hellas 39b).

o

18 €

171

1876 Cover franked with 5l. greyish green in strip of 4 (pos.65-68-plate flaw thin circle in pos.65) from Filiatra to Patras. Cover repaired at left. (Hellas 39c).

C

100 €

172

5l. deep green, used. Fine-very fine. (Hellas 39e).

o

8€

17


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

173

174

177

175

176

178

179

180

183

184

182

185

181

187

186

188

189

173

10l. orange, used. Very fine to superb. (Hellas 40a).

o

10 €

174

2x10l. orange and red-orange, used. Fine-very fine. (Hellas 40a+40b).

o

14 €

175

10l. orange (pos.143), plate flaw “thin circle”, used. Fine. (Hellas 40aCF2).

o

7€

176

10l. orange, inverted “10” (Kound. 52.4), used. Large/even margins all around. Superb. (Hellas 40aNm).

o

25 €

177

10l. orange, displaced CF VERTICALLY (Kound.52.13) canc. “ΠΑΤΡΑΙ*14.ΙΑΝ.73”. THIS IS THE ONLY KNOWN WITH VERTICAL DISPLACEMENT OF THE CF FOR 1871/76 10 LEPTAS. Two margins, thinned and creased, a second choise item but still a unique never announced before CF error not mentioned in Koundouros study as well. Rare and important. (Hellas 40a).

o

150 €

178

10l. red-orange in used pair (pos. 1-2). Very fine. (Hellas 40b).

o

27 €

179

10l. red-orange, used. Very fine. (Hellas 40b).

o

10 €

180

10l. red-orange, displaced control numbers (Kound. 52.13) canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ”. Fine-very fine and scarce. (Hellas 40b).

o

40 €

181

10l. orange-vermilion on lavender (pos.43), plate flaw open cross, mint. Small thin at left, otherwise fine and extremely rare in mint. (Hellas 40d).

*

350 €

182

10l. orange-vermilion on lavender printed on very intense folded paper, used. Upper margin very narrow frame line intact but a small thin at upper left. A very rare and impressive item. (Hellas 40d).

o

150 €

183

20l. sky-blue (pos.43), plate flaw spot on the neck (type III), used. Clear-good margins all around. Very fine copy. (Hellas 41a).

o

10 €

18


Public Auction 637

www.karamitsos.com

191

193

194

190

192

195

196

184

20l. blue (pos.39-40), used. Upper right corner creased and lower right narrow but stil a nice pair. (Hellas 41d-88E).

o

15 €

185

20l. blue (pos.108) with Grooms characteristic “2” No.108, used. Large/even margins all around. Very fine. (Hellas 41d).

o

20 €

186

20l. blue (pos.88), lightly uneven control numbers with “0” higher than “2” (Kound. 53.8.a), used. Good margins. Fine-very fine. (Hellas 41d).

o

30 €

187

20l. blue on blue (pos.148), uneven C.F. (Kound. 53.8.b), touched at right with lower right corner creased, used. Scarce. (Hellas 41h).

o

OFFER

188

40l. dull olive-green on blue in pair, mint. Good/large margins. Fine-very fine. (Hellas 42Ia).

*

16 €

189

40l. bistre on blue, used. Very fine. (Hellas 42Ib).

o

15 €

190

Cover fr. with 40l. greyish magenta on blue canc. “ΣΥΡΑ*16 ΑΥΓ. ??” to Constantinople. Flap is missing on reverse. Stamp very fine. (Hellas 42IIa).

C

50 €

191

40l. greyish magenta on blue (CF in dull olive-green), used. Very fine. (Hellas 42IIab).

o

20 €

192

1872 cover from Smirne to Siros franked with 1871-76 40l. dull grey-mauve on blue with faults. (Hellas 42IIb).

C

35 €

193

40l. dull grey-mauve on blue (pos 106), deformed “4” on control number (Kound.54.10.a), used. Fine and scarce. (Hellas 42IIb).

o

30 €

194

40l. purplish mauve on blue, plate flaw “open cross” (type V), mint. Superb and rare. (Hellas 42IIcCF1).

*

300 €

195

Prepaid entire letter from “ΠΑΤΡΑΙ*15.ΟΚΤ.72” fr. with 5l. deep green, 10l. orange and 40l. dull grey-mauve on blue (to pay the 55l. postage between Greece and Austria for prepaid letters) to Trieste. Boxed “PD”, via “ΚΕΡΚΥΡΑ*17.ΟΚΤ.72”, arr. “TRIEST”. (Hellas 39e+40a+42IIb).

EL

100 €

196

1874 Prepaid cover franked with 40l. greyish magenta on blue, 20l. blue and 10l. orange froam Patras via Corfu and Triest to Wien. (Hellas 42IIa+41d+40a).

C

40 €

19


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

197

200

198

201

199 202

204

203

205

206

207

1876 PARIS PRINTING 197

30l. deep olive-brown and 60l. deep green on green, used. Both copies Superb. (Hellas 43b+44a).

o

40 €

198

30l. deep olive-brown, used. Very fine. (Hellas 43b).

o

15 €

199

Cover fr. with 30l. deep olive-brown canc. “ΣΥΡΑ*7 ΑΥΓ. 76” arr. “MILLAU”. Stamp superb. (Hellas 43b).

C

140 €

200

60l. deep green on green, mint. Superb. (Hellas 44a).

*

10 €

201

3x60l. deep green on green, unused. Very fine items. (Hellas 44a).

(*)

18 €

202

60l. deep green on green in pair tied by Syra cds on fragment. Very fine and very rare. (Hellas 44a).

o

300 €

203

60l. deep green on green, used. Superb. (Hellas 44a).

o

30 €

1876/77 ATHENS PRINTING 204

30l. brown and 60l. deep green, used. Both copies very fine. (Hellas 45b+46a).

o

20 €

205

30l. red-brown, u. Var. “Quadrille background” only on the right part of the stamp. Trace of thin. Classification Certificate by M.Tseriotis (26/01/2012). RRR. (Hellas 45eVa var).

o

200 €

206

60l. deep green, used. Very fine. (Hellas 46a).

o

17 €

207

60l. dark green on thin paper, oily printing, used. Very fine. (Hellas 46bPa).

o

22 €

1875/80 CREAM PAPER 208

5l. deep yellow-green, 10l. orange on yellowish, 20l. ultramarine and 40l. grey-bistre, used. Fine-very fine copies. (Hellas 49c+50d+51f+52a).

o

40 €

209

5l. yellow-green on white in mint pair. Original gum and good to large margins all around. Upper right corner creased. Very fine item. (Hellas 49a).

*

70 €

210

5l. yellow-green (pos.101), plate flaw thin plate, used. Fine-very fine. (Hellas 49bCF2).

o

15 €

211

10l. orange in used pair. Very fine. (Hellas 50b).

o

17 €

20


Public Auction 637

www.karamitsos.com

208

209

212

211

215

210

213

214

216

217

218

219

220

212

10l. orange on white, double printing of “1” in the same color in a distance of 2.5mm!! canc. “ΣΥΡΑ*11.ΙΑΝ.76”. Two large-very large/two narrow-clear margins. Maybe on other positions of the sheets both digits were printed double. Rare and very fine for this. Not mentioned in Koundouros study. (Hellas 50aNoI).

o

120 €

213

10l. orange, inverted “1” on C.F. (Kound. 62.8), used. Three good to large, one narrow margins. Still nice for this. (Hellas 50aNa).

o

40 €

214

10l. orange (pos.36), “00” instead of “10” (Kound. 62.7.1), used. Large margins but a closing corner and thinned. (Hellas 50bNeI).

o

20 €

215

3x10l. orange, red-orange and orange on yellowish, used. Very fine. (Hellas 50b+50c+50d).

o

20 €

216

10l. red-orange in used pair (pos.147-148) without faults, very fine. (Hellas 50c - 60 euro).

o

20 €

217

10l. red-orange (pos.94), “01” instead of “10” (Kound. 62.4), used. Four margins copy, one narrow part upper left, three clear to good margins. Satisfactory for this one. (Hellas 50cNd-450E).

o

90 €

218

10l. red-orange (pos.101), “00” instead of “10” with second “0” inverted (Kound.62.7.2), also plate flaw “deformed frame line”, used. Three large, one narrow margins. Very fine for this CN error. (Hellas 50cNeII-160E).

o

40 €

219

Letter sheet cover fr. with 10l. red-orange in pair (pos.119-120), canc. “ΑΙΓΙΟΝ*19.ΣΕΠΤ.80”, arr. “ΠΑΤΡΑΙ*19. ΣΕΠΤ.80”. Very fine. (Hellas 50c).

EL

40 €

220

10l. orange on yellowish in used pair. Very fine. (Hellas 50d).

o

30 €

21


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

221

222

223

226

224

227

229

225

228

230

231

232

233

235 234

236

237

221

20l. light prussian blue on white, used. One clear margin, otherwise very fine. (Hellas 51a).

o

14 €

222

20l. light prussian blue on white (pos.149), uneven C.F. (63.15.2) and plate flaw “indented left frame line”, used. One closing corner, otherwise fine-very fine. (Hellas 51a).

o

35 €

223

20l. blue (pos.137), displaced control number (Kound. 63.16) canc. “ΠΑΤΡΑΙ”. Good/large margins all around. Very fine copy. (Hellas 51b).

o

25 €

224

20l. blue (pos.150), “0” inverted (Kound.63.11) and Grooms “2” No.20, used. Fine-very fine and Rare. (Hellas 51bNb).

o

40 €

225

20l blue, double C.F (Kound. 63.6.j) canc. “ΑΘΗΝΑΙ”, used. Very fine44. (Hellas 51bNo)

o

60 €

226

20l. blue (pos.81), uneven C.F. with “0” higher (Kound. 63.15.2), case not mentioned in Koundouros study. Good to large margins. Very fine. (Hellas 51b).

o

25 €

227

20l. royal blue (pos.109), plate flaw narrow borders, used. One closing corner, otherwise large margins. Impressive colour shade. (Hellas 51c).

228

20l. royal-blue (pos.146) canc. “ΚΑΜΑΡΙΟΝ*30.ΜΑΡΤ.77”, uneven CF (Kound. 63.15.1). Large/even margins all around. Very fine and rare. (Hellas 51c).

o

50 €

229

20l. indigo blue (pos.67), plate flaws “double lip” and “identation of the bottom frame line”. Also uneven C.F. (Kound.63.15.2), used. Superb. (Hellas 51d20F13/20F14).

o

40 €

22

20 €


Public Auction 637

www.karamitsos.com

238 240

239

241 230

242

244

20l. ultramarine, “0” inverted on C.F. (Kound.63.11), mint. Fine. (Hellas 51fNb).

*

40 €

231

20l. ultramarine in used pair. Lower left margin very narrow, otherwise very fine. (Hellas 51f).

o

10 €

232

20l. ultramarine canc. “ΠΥΓΟΣ*15.ΜΑΡΤ.80”, uneven CF with “0” much higher than “2” (Kound. 63.15.2). Case not mentioned in Koundouros study. Large/even margins all around. Stamp superb and impressive CF error variety. (Hellas 51f).

o

60 €

233

20l. ultramarine (pos.119), “2” inverted & broken (Kound.63.4), used. Very fine. (Hellas 51fNaII).

o

35 €

234

20l. ultramarine (pos.81), “02” instead of “20” with “0” inverted (Kound.63.8), used. Three good, one narrow margins. Still fine for this. (Hellas 51fNdII).

o

70 €

235

Entire letter fr. with 20l. ultramarine, canc. “ΚΟΡΙΝΘΟΣ (5)*21 ΑΥΓ. 80”, via “ΑΘΗΝΑΙ (1)*22 ΑΥΓ. 80”, arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (2)*22 ΑΥΓ. 80”. Very fine to superb. (Hellas 51f).

EL

15 €

236

3x40l grey-bistre, mint. Very fine. (Hellas 52a)

*

18 €

237

40l. grey-bistre canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ)*10.ΔΕΚΕ.78”. Very fine. (Hellas 52a).

o

25 €

1880/86 ATHENS PRINTING 238

1880/86 printings: complete set of 9 values, used. All copies very fine. (Hellas 53c+54a+55c+56c+57a+58c+5 9Ib+59IIb+60c-255E).

o

75 €

239

1l. red-brown in used right marginal strip of 5. Marginal stamp with creased corner, otherwise a very nice and scarce multiple. (Hellas 53c).

o

40 €

240

1l. grey-brown in used left marginal block of 4. Upper left corner slightly creased, still a nice multiple. (Hellas 53e).

o

15 €

241

3x5l. green, plate flaw “horizontal line” (pos.23), horizontal and vertical line (pos.26) and “vertical line” (pos.36), used. Difficult to be collected. (Hellas 55c).

o

10 €

242

5l. deep green in mint pair. Very fine. (Hellas 55d).

*

45 €

243

5l. deep green on thick paper (pos.17), plate flaw broken frame, used. Good to large margins but a closing corner. Fine and scarce. (Hellas 55dPa).

o

30 €

244

5l. deep green on thin paper in mint bl.4 (pos.24-25/34-35) perf. 11 1/2, plate flaw “horizontal line crossing several positions” (pos.24-25). Horizontal perf. displaced upwards. Very fine. (Hellas 55dPa).

*

150 €

23


A.Karamitsos

243

May 4th, 2019 / Athens Hilton

245

246

247

248

250

251

249 24


Public Auction 637

www.karamitsos.com

252

253

254

255

256

257

259 245

258

260

261

5l. oily yellow-green in mint pair. Very fine. (Hellas 55f).

**/*

50 €

246

5l. deep yellow-green, used. Very fine. (Hellas 55f).

o

17 €

247

10l. bright orange-vermilion in pair (oily printing) canc. “ΝΑΥΠΛΙΟΝ*3.ΙΟΥ?.81”. Lower margin narrow, but sill nice for this scarce item. (Hellas 56a-240E).

o

60 €

248

10l. orange-red, used. Fine-very fine. (Hellas 56b).

o

16 €

249

10 lepta 1880/86 issues: Reconstruction of the plate. 139 out of 150 position of the sheet (multiples included also) with yellow-orange and orange stamps. Only pos.26, 34, 42, 47, 58, 65, 68, 86, 100, 104 and 130 are missing. Very fine study lot, difficult to accomplish. (Hellas 56c+56d).

o

50 €

250

2x10l. orange (shades), mint no gum. Both stamps with large/even margins. (Hellas 56d).

(*)

8€

251

10l. orange in mint never hinged block of 4, perf. (private) 11 1/2. (Hellas 56d).

**

40 €

252

20l. ultramarine in right marginal overinked copy, used. Very large margins all around. Superb and impressive. (Hellas 57a).

o

50 €

253

6x20l. carmine and deep carmine (pos.33,34,36,37,38,39), plate flaw white line crossing the lower part of the stamp, used. Very fine lot, very difficult to be collected. (Hellas 59Ia+59Ib20F10).

o

40 €

254

20l. carmine (pos.8), plate flaw thin circle, used. Very fine. (Hellas 59IaCF2).

255

20l. carmine (pos.67), plate flaws indentaion of the bottom frame line and deformed underlip region (double lip), used. Fine-very fine. (Hellas 59Ia20F13).

o

8€

256

20l. carmine (pos.77), plate flaw white spot on the floret, used. Superb. (Hellas 59Ia20F17).

o

8€

257

20l. carmine (pos.5), plate flaw narrow borders, used. Very fine. (Hellas 59Ia).

o

OFFER

258

2x20l. deep carmine (pos.43+83), plate flaw spot on the neck (pos.43) and spot on the chin and on the neck (pos.83), used. Very fine. (Hellas 59Ib).

o

15 €

259

20l. carmine (pos.67), plate flaws indentaion of the bottom frame line and deformed underlip region (double lip), used. Very fine. (Hellas 59Ia20F13).

o

8€

5€

25


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

262

263

265

267

266

264

268

269

260

20l. deep carmine (pos.120), plate flaw white spot at the corner of the neck, used. Fine-very fine. (Hellas 59Ib20F21).

o

5€

261

20l. dull rosine (pos.37), plate flaw white line crossing the lower part of the stamp, used. Very fine. (Hellas 59IIb20F10).

o

6€

262

4x30l. grey-ultramarine, slate blue, deep ultramarine and ultramarine, used. Very fine items. (Hellas 60a+60b+60c+60d).

o

15 €

EL

25 €

INCOMING MAIL FROM/TO GREECE 263

Prepaid EL from “LONDON E.C.*15.FE.75” fr. with 2X4d QV stamps canc. “E.C 65” to Syra. Handwritten “Via Italy”, oval “PD”, via “ΚΕΡΚΥΡΑ”, arr. “ΣΥΡΑ*17.ΦΕΒΡ.75”. (SG 94).

SMALL HERMES HEAD BELGIAN PRINT 264

Belgian printings: complete set of 9 values, used. 2l. value canc. “(67)” (ΣΥΡΟΣ). VF. (Hellas 61/69).

o

40 €

265

Cover (superb label KAISERLICH DEUTSCHES ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT-ATHEN to seal flap on reverse) fr. with 25l. blue, canc. “ΑΘΗΝΑΙ”, via “BRINDISI*15-3-89”, arr. “BERLIN”. Superb. (Hellas 66).

C

10 €

266

50l. green-grey in used pair with medals background horizontaly laid. VF. (Hellas 68b).

o

15 €

267

40l. violet, 50l. green-grey and 1dr grey, all perf. 11 1/2, used. VF. (Hellas 70/72).

o

40 €

268

5l. green with unofficial 11 1/2 perforation, u. (Hellas 63D).

o

10 €

269

50l. green oily printing perf. 13 1/2, mint (possible trace of hinge). Very fine and rare. (Hellas 68Ec).

*

30 €

26


Public Auction 637

www.karamitsos.com

270

271

272

274

275

ATHENS ISSUES 270

273

Forged 20 lepta Stamp canc. with genuine postmark “ΑΙΓΙΟΝ*20.ΑΥΓ.94”. Rare.

P

40 €

271

Forged 20 lepta Stamp canc. with genuine railroad postmark “ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ*22.ΣΕΠΤ.93”. Rare.

P

40 €

272

1l. brown-grey in mint never hinged right marginal bl.4. Superb. (Hellas 73a).

**

60 €

273

1l. chocolate of “Athens printing-1st period” in full pane of 50 with watermark. Horizontal creased on the white margin (pos. 31-40), u/m. (Hellas 73c).

**

250 €

274

5l deep green (coarse impression) in mint never hinged bl.4. Superb and rare. (Hellas 74b).

**

300 €

275

20l. pale red in u/m left marginal bl.4. Superb. (Hellas 76b).

**

20 €

27


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

281 276

277

278

279 28

280

283


Public Auction 637

www.karamitsos.com

286

284

287

282

285

276

25l.light indigo-blue in bl.4 canc. “ΒΟΛΟΣ*10.ΙΟΥΝ.90” One narrow margin and creased between horizontally but still a fine used block. (Hellas 77).

277

20l. red, oily printing perf. 11 1/2 in mint never hinged upper left corner bl.4. Superb and rare. (Hellas 81c).

70 € **

200 €

278

1λl. brown-grey on Newspaper fragment canc. “ΠΑΤΡΑΙ*14.ΑΥΓ.1889”. (Hellas 83).

279

1l. chocolate perf. 13 1/4, m. A small gumless spot. (Hellas 83a).

*

20 €

280

20l. rosy-red and 20l. red, both perf. 13 1/2, used. Very fine. (Hellas 84+84A).

o

15 €

281

2nd Period Athens printings: complete set of 10 values, used. Very fine. (Hellas 85/94).

o

10 €

282

Cover fr. with 25x1l brown (bl.15+2 x strip 5) canc. “ΠΑΤΡΑΙ*14 ΦΕΒΡ.94” sent to Ireland. Opened out for display. Rare. (Hellas 85)

C

50 €

283

5l. yellow-green in full pane of 50 (pos.251-300), u/m. VF. (Hellas 87a).

**

350 €

284

10l. red-orange in marginal bl.10, canc. “ΣΠΕΤΣΑΙ*4 ΙΑΝ. 93”. Creased between horizontally but rare. (Hellas 88a).

o

150 €

285

20l. red in mint no gum bl.8. One stamp with a thin spot. Upper strip with full watermark “ΑΚΟ..”. Impressive and rare. (Hellas 89).

(*)

50 €

286

25l. light blue, m. VF. (Hellas 90).

*

15 €

287

40l. violet in mint bl.4. Very large margins all around. Superb multiple. (Hellas 92).

*

180 €

8€

29


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

288

289

290

291

292

293

294

295

288

1dr. grey in mint never hinged left marginal bl.4. Superb and very rare. (Hellas 94a).

**

1300 €

289

2nd Period Athens printings: complete set of 10 values perf. 11 1/2, used. Very fine. (Hellas 95/104).

o

17 €

290

2l. clay in mint never hinged corner bl.4. VF. (Hellas 96b).

**

OFFER

291

5l. deep green perf. 11 1/2 in mint bl.4. Watermark on all stamps. Very fine and scarce. Estimation = 450 Euros. (Hellas 97b).

*

100 €

292

10l. mustard perf. 11 1/2, u/m. VF. (Hellas 98).

**

50 €

293

20l. rose perf. 11 1/2 in right marginal copy in narrow format due to displaced perforation, u/m. Signed ΕΦΕ. A light diagonal gum crease but still a fine u/m copy. (Hellas 99c).

**

50 €

294

40l. violet on cardboard perf. 11 1/2 with WMK, used. VF. (Hellas 102b).

o

20 €

295

1dr grey perf. 13 1/4, used. Very fine and rare. (Hellas 106a).

o

350 €

296

2l. pale bistre and 40l. violet, both perf. 13 1/2 in mint blocks of 4. Very fine set. (Hellas 107/108-758 Euros).

*

180 €

297

2l. pale-bistre (ox. color shade), 40l. violet and 40l. violet-red, all perf. 13 1/2, used. Very fine. (Hellas 107+108+108a).

o

30 €

30


Public Auction 637

www.karamitsos.com

296

298

297

301 300

299

302

298

Open cover fr. with 1l. brown + 2x2l. bistre, all perf. 11 1/2, canc. “ΑΘΗΝΑΙ”, arr. “TEPLITZ*9/7/93”. Scarce. (Hellas 95+96).

C

40 €

299

3rd Period Athens printings: 2 complete sets of 6 values, imperforate and perf. 11 1/2, used. Very fine. (Hellas 121/126+127/132).

o

5€

300

5l. deep green-olive in used bl.4. Very fine. Scarce. (Hellas 123d).

o

150 €

301

20l. light grey-rose in used bl.8. Very fine. (Hellas 125d).

o

80 €

302

2l. bistre in mint never hinged bl.4 perf 11 1/2 imperforate between vertically. (Hellas 128k-150E++).

**

30 €

31


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

303

306

307

305

309

308

304

310 303

5l. light olive-green perf. 11 1/2 in mint marginal strip of 3 imperforat between vertically. Two never hinged stamps. Superb. (Hellas 129e).

**/*

150 €

304

Cover fr. with 20l. rose (fine impression) canc. “ΣΙΦΝΟΣ*2?.ΑΠΡ.98”, via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*30. ΑΠΡ.1898”. In the meantime receiver left to Belgium so the post office added a 10l. yellow-orange perf. 11 1/2 stamp to obtain the international postage. 10l. stamp canc. “ΑΘΗΝΑΙ*1.ΜΑΙΟΣ.1898”, arr. “ANVERS*19. MAI.98”. Miscut. (Hellas 125b+130a).

C

50 €

305

10l. red-orange perf. 13 1/2, used. VF. RR. (Hellas 80N).

o

120 €

306

20l. rose perf. 13 1/2, canc. “10....92” on 2nd period paper with WMK. Superb and extremely rare. (Hellas 99Fc).

o

300 €

307

10l. yellow-orange perf. 13 1/2, used. Rare. (Hellas 130Fa).

o

25 €

308

20l. red perf. 13 1/2, canc. “ΘΠΡΑ*27.....98” on 3rd period paper. VF and R. (Hellas 131F).

o

50 €

309

25l. light blue perf. 13 1/2, mint. Very fine and rare. (Hellas 100F).

*

100 €

310

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, mint. 5dr with a tiny trace of hinge, the rest heavily hinged. (Hellas 109/120).

*

500 €

311

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, all stamps canc. “ΑΘΗΝΑΙ-8”. 2l. in bl.4, while 25l. with first day canc. “25.ΜΑΡΤ.1896” (strike very fine). Superb and rare. (Hellas 109/120).

o

1100 €

312

1896 Olympic Games, complete set of 12 values, all stamps canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”. 5l. in gutter pair while 25l. in strip of 4. Rare and superb. (Hellas 109/120).

o

800 €

313

1896 Olympic Games: the first 11 days of circulation (including all days of the Games) on 1896 Olympic Games stamps (including a 10dr and 2x2dr stamps) canc. “ΝΕΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ”, “ΤΗΝΟΣ”, “ΙΘΑΚΗ”, “ΖΑΚΥΝΘΟΣ”, “ΑΛΜΥΡΟΣ”, “ΣΠΑΡΤΗ”, “ΚΕΡΚΥΡΑ”, ΣΥΡΟΣ ΤΑΧ. ΔΕΜΑΤΑ”, “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ” and “ΦΑΡΣΑΛΟΣ”. Very nice and very rare and difficult to be collected. (Hellas 113/115+117/118+120).

o

700 €

1896 FIRST OLYMPIC GAMES

32


Public Auction 637

www.karamitsos.com

311 314

2l. 1896 Olympic Games with Engravers name omitted and 2x20l.+25l.+2x60l.+3x1dr+10dr Olympic stamps with perforation displacements. Perforation displacements were rarely occured since the preparation oof the set (printing and perforation) were very fine. (Hellas 110Fa+113+114+116/117+120).

o/*

250 â‚Ź

33


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

312

34


Public Auction 637

www.karamitsos.com

313 35


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

314

36


Public Auction 637

www.karamitsos.com

316

315

317

318

319 315

5l. 1896 Olympic Games in corner bl.4, u/m. Superb. (Hellas 111 - 125 euro).

**

40 €

316

Open cover “ΕΝΤΥΠΑ/DRUCKSACHEN” fr. with 5l. 1896 Olympic Games canc.”ΑΘΗΝΑΙ-2*19.ΙΑΝ.1897”, arr. “TROYES*7.FEVR.97”. (Hellas 111).

C

200 €

317

10l. 1896 Olympic Games in corner bl.4, u/m. Superb. (Hellas 112 - 125 euro).

**

40 €

318

“Athenes” colored postal card fr. with 5l. 1896 Olympic Games in vertical pair canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*8.ΟΚΤ.97” to England. (Hellas 111).

PPC

60 €

319

25l. 1896 Olympic Games in strip of 5 canc. “ΚΑΛΑΜΑΙ*2.ΙΟΥΝ.1896” on a international parcel post fragment. On reverse 20l.+25l. Olympics as well. One of the two used strips of this value known. (Hellas 113).

o

450 €

37


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

320

323

321

322 320

400 €

Registered fron cover fr. with 25l. 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-4*3.ΦΕΒΡ.1898” to Kallithea (in town mail). Postal rate for in town mail was 10 lepta plus 20l. registreation fee. Total 30 lepta (or 25 “golden” lepta). Front cover only but very rare. (Hellas 113).

321

40l. of 1896 “Olympic games” in corner marginal bl.4, u/m. Superb. (Hellas 115).

**

100 €

322

60l. of 1896 “Olympic games” in corner marginal bl.4, u/m. Superb. (Hellas 116 - 960++ euro).

**

400 €

38


Public Auction 637

www.karamitsos.com

324

326

325 323

1dr 1896 Olympic Games in mint never hinged bl.4. Superb. (Hellas 117).

324

Commercial front cover printed “HAMBURGER & NACHFOLGER VON FELS & CO PATRAS” fr. with 4x1l.+3x2l.+2x5l.+10l. 1896 Olympic Games canc. “ΠΑΤΡΑΙ*5.ΑΠΡ.96”, arr. “HEIDELBERG*21.4.96”. Total rate = 30 lepta for a letter up to 15gr. (Hellas 109/1112).

**

700 €

325

Stationary 5l. Hermes postal card fr. additional with 2l. and 1l. in a strip of 3, 1896 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*26.ΙΟΥΛ.1896”, arr. “BAYREUTH 2*11.AUG.96”. (Hellas 109+110).

PS

120 €

326

20 Lepta stationary envelope fr. with 5l.+2l.+1l. 1896 Olympic Games in strip of 3 canc. “ΖΑΚΥΝΘΟΣ*23. ΔΕΚΕΜ.96”, arr. “TRIEST*11.1.97”. On the flap 3x1l. stamps affixed additionally for closing and sealing the envelope. (Hellas 109/111).

PS

280 €

350 €

39


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

327

330

332

333

334

335

336

329 328

337

331

OLYMPIC YEAR (25 MARCH to 31 DECEMBER 1896) 327

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*27.ΑΠΡ.1896” on 25l. 1896 Olympic Games. (Hellas 114).

3€

328

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*17.ΜΑΙΟΣ.1896” on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

3€

329

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*8.ΙΟΥΝ.1896” on 2l. 1896 Olympic Games in vertical pair. (Hellas 110).

3€

330

Canc. “ΛΑΥΡΙΟΝ*27.ΙΟΥΝ.96” (type III) on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

3€

331

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*26.ΙΟΥΛ.1896” on 5l. 1896 Olympic Games. (Hellas 111).

o

3€

332

Canc. “ΣΥΡΟΣ*26.ΙΟΥΛ.1896” (type V) on 2dr 1896 Olympic Games. (Hellas 118).

o

30 €

333

Railroad canc. “ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ*10 ΑΥΓ. 96” (type V) on 20l. 1896 Olympic Games. Superb. (Hellas 113).

o

5€

334

Canc. “ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ*26.ΣΕΠΤ.1896” on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

o

3€

335

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*25.ΟΚΤ.1896” on 20l. 1896 Olympic Games. (Hellas 113).

3€

336

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*30.ΝΟΕΜ.1896” on 25l. 1896 Olympic Games. (Hellas 114).

3€

337

Canc. “ΑΘΗΝΑΙ*9.ΔΕΚΕΜ.1896” on 25l. 1896 Olympic Games. (Hellas 114).

3€

OVERPRINTS ON HERMES HEADS & 1896 OLYMPICS 338

1900 Small Hermes heads surcharges, 20l/25l. light blue marginal + 20l/25l. deep indigo blue + 20l/25l. ultramarine + 1dr/40l. violet-red marginal. Superb. (Hellas 133+134b+135+136b - 400 euro).

**

120 €

339

1900 Small Hermes heads surcharges, 20l/25l. blue in marginal pair (pos.16-17), u/m. Var. “broken left leg of Π” (pos.17). Superb. (Hellas 133j+133jA - 310 euro).

**

90 €

340

1900 Small Hermes heads surcharges, 1dr/40l. violet-red, u/m. Var. “broken H” (pos.50). Superb. (Hellas 136bF - 100 euro).

**

30 €

341

1900 Small Hermes heads surcharges, 2dr/40l. violet marginal with WMK, u/m. Superb. (Hellas 138a).

**

200 €

342

1900 Small Hermes Heads Surcharges, complete set of 4 values perf. 11 1/2, mint. (Hellas 139+140b+141/142).

*

100 €

343

1900 Small Hermes heads surcharges, 20l/25l. blue in block of 4, u/m. 1st vertical pair var. “ΛΕΠΤ” and 2nd vertical pair var. “ Α ΛΕΠΤ instead of ΛΕΠΤΑ”. (Hellas 139l var).

**

80 €

344

20l./25l. ultramarine 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf 11 1/2, m. (Hellas 141).

*

20 €

345

1900 Small Hermes heads surcharges, 1dr/40l. deep violet marginal on cardbroad, u/m. Superb. (Hellas 142c).

**

18 €

40


Public Auction 637

www.karamitsos.com

338

340

339

341

344

343 342

346

347

348

349 346

345

350

2dr/40l. deep violet on cardboard 1901 Surcharges on Small Hermes Heads, m. Signed O.Vlastos. Very fine and Rare. (Hellas 144c-370E).

*

120 €

347

1900 Small Hermes Heads Surcharges, complete set of 2 values perf. 13 1/2, u/m. (Hellas 145/146).

**

50 €

348

2dr/40l. violet with WMK 1900 Small Hermes Heads Surcharges perf 13 1/2, u/m. (Hellas 146a).

**

10 €

349

1900 Large and Small Hermes Heads “AM” surcharges, complete set of 4 values, used. 1dr/40l. high value with spacer printed. Superb abd scarce. (Hellas 147/148+149F1+150).

o

80 €

350

1900 Large and small Hermes heads “AM” surcharges, 1dr/40l. in marginal pair (pos.59-60), u/m. Var. “large space 2 1/2mm between AM and ΔΡΑΧΜΑΙ” (pos.59). ONLY 2 ON THE SHEET OF 150. Superb. RRR. (Hellas 149+149f - 1920 euro).

**

550 €

351

2dr/5l. green 1900 Large Heads “AM” Surcharges (pos.46), plate flaws thin circle and extention of the Greek border, m. VF. (Hellas 150/5F12).

*

10 €

352

1900 Large and small Hermes heads “AM” surcharges, 1dr/40l. dull olive-green, u/m. Var. “narrow space 1 1/2mm between ΔΡΑΧΜΗ and 1”. (Hellas 153c - 260 euro).

**

70 €

41


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

351

353

352

355 356

354

358

357

360

359

353

1901 Surcharges on Large Hermes Heads: 5x30l./40l. distance 3mm and 1.5mm with narrow and wide “0” plus on Hellas 58c basic stamp, 4x40l./2l. distance 3mm and 1.5mm with narrow and wide “0”, 3x50l./40l. distance 3mm with narrow and wide “0” plus distance 1.5mm with narrow “0”, 3dr/10l. orange and 5dr/40l. grey-mauve on blue, m. Difficult to be collected. (Hellas 155+155A+155B+155a+155Aa+156+156A+156a+156A a+157+157A+157a+158+159I-336 Euros).

*

80 €

354

Registered cover fr. with 30l./40l., 50l./40l., 40l./2l. Large Hermes Heads Surcharges and 25l./40l. “AM” Surcharges on Small Head canc. “ΑΘΗΝΑΙ-3*15.ΝΟΕΜ.1900”, arr. “NEURAHNSDORF*?.12.00” (Berlin). 30l./40l. stamp pos.19 with missing frame and part of the inscription plate flaw. Signed O.Vlastos. (Hellas 155A+156+157+147).

C

100 €

42


Public Auction 637

www.karamitsos.com

362

361

363

365

364

366

355

30l./40l. bright violet-brown (pos.68) 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 2mm, m. Very fine. (Hellas 155b).

*

28 €

356

30l./40l. light dull violet-brown in mint bl.4 (pos.49-50/59-60) 1900 Large Hermes Heads Surcharges. “ΑΕΠΤΑ” instead of “ΛΕΠΤΑ” (pos.50). Upper pair hinged, while lower pair u/m. Very fine. (Hellas 155C+155Bd+155B).

*/**

80 €

357

40l./2l. grey-bistre in mint never hinged bl.4 (pos.131-132/141-142) 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 2mm on pos.132. Oval cachet “ΕΛΕΓΧΟΣ” on gum side. Superb and rare. (Hellas 156A+156Ab).

**

120 €

358

1900 Large Hermes heads surcharges, 2x50l/40l. imperforated (wide and narrow 0), m. Var. “space 1 1/2mm”. (Hellas 157a+157Ca - 76 euro)

**

18 €

359

50l./40l. rose-bistre in mint never hinged bl.4 (pos.113-114/123-124) 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 1 1/2mm (pos.123-124). Very fine. (Hellas 157B+157Ba).

**

38 €

360

3dr/10l. orange 1900 Large Hermes Heads Surcharges in mint never hinged pair (pos.16-16). Very fine. (Hellas 158).

**

60 €

361

5dr/40l. grey-mauve on blue in mint never hinged bl.4 (pos.51-52/61-62) 1900 Large Hermes Heads Surcharges. Space 1 1/2mm on pos.61+62 stamps. Superb and scarce. (Hellas 159I+159Ia).

**

650 €

362

1901 Surcharges on Large Hermes Heads, complete set of 5 values perf. 11 1/2, m. 30l./40l. two stamps. VF. (Hellas 160+160A+161A+162A+163+164I-249E).

*

75 €

363

30l./40l. dull violet-brown in mint never hinged bl.4 (pos.105-106/115-116) 1900 Large Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2, imperforate between. Space 1 1/2mm on pos.105+106 stamps. Very fine. (Hellas 160a+160).

**

47 €

364

40l./2l. grey-bistre in mint bl.4 1900 Large Hermes Heads Surcharges, space 1 1/2mm on lower pair. Trace of hinge on upper pair while lower pair u/m. Very fine. (Hellas 161+161a).

*/**

28 €

365

50l./40l. rose-bistre in mint never hinged pair (pos.85-86) 1900 Large Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2 imperforate between. Very fine. (Hellas 162B+162C).

**

18 €

366

3dr/10l. orange (pos.138) 1900 Large Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2, space 2mm, mint. Very fine. (Hellas 163b).

*

42 €

43


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

368

367

369

373 370

371

377 372 44

374


Public Auction 637

www.karamitsos.com

375

376

378 367

5dr/40l. grey-mauve on blue in mint bl.4 (pos.56-57/66-67) 1900 Large Hermes Heads Surcharges perf. 11 1/2. Space 1 1/2mm on pos.66-67 stamps and plate flaw fishhook variety (pos.67). Pos.56 with trace of hinge, the rest u/m. Very fine and scarce. (Hellas 164I+164Ia+164Ia40F3).

*/**

600 €

368

1901 1st Olympics “AM” surcharges, complete set of 5 values, m. VF. (Hellas 165/169 - 610 euros).

*

160 €

369

1901 1st Olympics “AM” surcharges, 5l/1dr with var. “Λ fallen” and “double overprint” (tirage 3 items), m. VF. RRR. (Hellas 165ga - 1400 euros).

*

700 €

370

25l./40l. 1901 First Olympics “AM” Surcharges in u/m pair, VF. (Hellas 166-800E).

**

170 €

371

50l./2dr 1901 First Olympics “AM” Surcharges in u/m pair, one with wide “0”. VF. (Hellas 167+167a).

**

170 €

372

1dr/5dr 1901 First Olympics “AM” Surcharges in used pair. VF and very rare. (Hellas 168).

o

300 €

1901/02 FLYING MERCURY & A.M. 373

1901 Fl.Mercury. Die proof of 1l. blue on light grey cardbroad.

E

150 €

374

1901 Fl.Mercury. Die proof of 2l. black on 9m thickness paper.

E

150 €

375

1901 Fl.Mercury. Die proof of 5l. black on 9m thickness paper.

E

150 €

376

1901 Fl.Mercury. Die proof of 20l. black on 9m thickness paper.

E

150 €

377

Fl. Mercury, complete set of 14 values, u/m. 3l.+5l. on thin paper type B, 30l.+2dr+3dr+5dr on thick paper, while the rest on thin paper type A. (Hellas 170A/171A+172B/173B+174A/176A+177+178A/180A+181/183-350 Euros).

*

100 €

378

1901 Fl.Mercury. 1l. in perforated 11 1/2 bl.4 (thin paper, type I), bottom pair u/m. RR. (Hellas 170Ab - 875 euros).

**/*

250 €

379

1901 Fl.Mercury. 5l. blue in corner bl.14 on thin paper, u/m. Cracked gum on 4 stamps. RR. (Hellas 173Ab 3150++ euros).

**

800 €

45


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

379 380

1dr 1901 Fl.Mercury on thick paper in mint never hinged lower left corner. Superb. (Hellas 180).

**

30 €

381

Small cover fr. with 5l. Fl. Mercury canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”, arr. “STOCKHOLM*29.12.01”. VF and unusual destination. (Hellas 173).

C

10 €

382

Registered, boxed “R/GRECE/N” (17x28), cover fr. with 2x25l. Fl.Mercury and posted from “ΚΕΡΚΥΡΑ*8 ΣΕΠΤ.”, arr. “MUENCHEN*24 SEP. 02”.

C

20 €

383

PPC “Syra, Fabrique Pappadam” (E.Kyriazopoulos) fr. with 5l. Fl.Mercury and posted from “ΣΥΡΟΣ*12 ΜΑΡΤ. 1903” to Anvers. On arrival taxed with 10c. Belgian tax, triangle “T” (French tax) and cancelled with “ANVERS*1 AVRIL 1903”.

PPC

80 €

384

Registered cover fr. with 2x25l. Fl.Mercury canc. “ΑΘΗΝΑΙ-2”, via Lonon, arr. “MANCHESTER*1.MY.05”.

385

PPC “Prison de Socrates” fr. with 5l. Fl.Mercury and manuscript indication “Sur Mer per Smirne 23/1 1909” and cannceleld with “CONS/PLE GALATA*ARRIVE*25 JAN. 1909” to France.

386

1902 “Metal Value” issue, complete set of 5 values, m. (Hellas 184/188).

C

5€

PPC

20 €

*

25 €

**

300 €

1906 SECOND OLYMPIC GAMES 387

46

1906 Olympic Games, complete set of 14 values, u/m. 3dr+5dr high values in very well centered copies. VF set. (Hellas 189/202).


Public Auction 637

www.karamitsos.com

380 382

381

383

384

386 385

387 47


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

388

389

390

392

391

396

393

398

399 394

397

388

1906 “Olympic games” issue in complete set of 14 values, m. (Hellas 189/202-600 euro).

*

150 €

389

5dr 1906 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ (ΣΤΑΔΙΟΝ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ*9.ΑΠΡ. 06” (first day of the Games). VF and RR. (Hellas 202).

o

100 €

48


Public Auction 637

www.karamitsos.com

402

395 403

400

401

390

5dr 1906 Olympic Games canc. “ΑΘΗΝΑΙ*(ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ)*ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ/ΑΓΩΝΕΣ*19.ΑΠΡ.06” (last day of the Games). VF and RR. (Hellas 202).

391

“Statue un cuivre trouvee a cerigo” (early, b&w, P&C N.154) franked with 40l. 2nd Olympic Games and posted from “ΚΕΡΚΥΡΑ*17 ΙΟΥΛ. 1906”, arr. “PARIS*30.4.06). (Hellas 197).

392

Cover to Athens (with letter enclosed), franked with 25l. 1906 Olympic Games, canc. “ΜΗΛΕΑΙ*7.ΣΕΠΤ.906” (type V), transit “ΒΟΛΟΣ*7.ΣΕΠΤ.1906”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*8.ΣΕΠΤ.1906”.

393 394

404 o

100 €

PPC

75 €

C

90 €

“Beauties collage” romantic PPC, franked with (1906) Olympics 2l. + 3l., canc. type VI “ΑΤΑΛΑΝΤΗ * 4 ΙΑΝ. 1907” to Volos.

PPC

60 €

Postal card fr. with 5l. Fl.mercury and 2x10l. 1906 Olympic Games canc. “ΠΑΤΡΑΙ*15.ΙΟΥΝ.06”, arr. “CEBACTOΠΟΛb*21.6.07” !!. (Hellas 192).

PPC

15 €

**/*

350 €

1911 - 1923 ENGRAVED & LITHOGRAPHIC ISSUES 395

1911 Engraved issue, complete set of 16 values. Lepta value stamps hinged, drachmai value stamps mint never hinged. 5dr in grey-blue color. VF set. (Hellas 203/216A+217/218-1197 Euros).

396

3l. 1911 Engraved in imperforate pair, mint (trace). Very fine. (Hellas 205b).

*

70 €

397

25l. 1911 Engraved, black perforation in mint never hinged left marginal bl.4. Superb. Catalog value = 2565 Euros. (Hellas 209d).

**

600 €

398

40l. 1911 Engraved in imperforated single, lower marginal, mint. Very fine. (Hellas 211b).

*

30 €

399

25dr 1911 Engraved, double perforation at left, used. Scarce. (Hellas 218).

o

40 €

400

10dr 1911 Engraved issue, the high value of the set, mint. VF. (Hellas 217).

*

120 €

401

Lithographic issue (4th period), complete set of 10 values + 8 new values, u/m. (Hellas 219D/228D+390/397).

**

50 €

402

3l. litho (4th period) in mint imperforated pair. Very fine. (Hellas 221Da).

*

50 €

403

2x3dr 1922 Lithographic issues, used. Both with perforation displaced. (Hellas 394).

o

10 €

404

3dr. 1922 Litho in used pair. Perf. 10 1/2 at bottom (left stamp) and 10 1/2+13 1/2 at bottom (right stamp). (Hellas 394c.H.B.+394e.H.B.).

o

10 €

49


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

407

406

405

408

409

410

411

412

413

414

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ BLACK OVPT.READING-UP 405

1l. litho (1st period) in pair, small part of “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) ovpt on one. R. (Hellas 219A+230).

**/*

15 €

406

1l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up) in vertical strip of 3, var double ovpt. Also additional ovpt error spot in the middle of “O” so that it resembles a “Θ”, mng. (Hellas 230a+230aΣ24).

(*)

10 €

407

6x10l. Engraved, var. “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, “ΔΟΙΚΗΣΙΣ”, “ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ”, “large E” and “long letter I in ΔΙ”, m. (Hellas 236A + 236B + 236C + 236K + 239 Σ15).

*

8€

408

2dr. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), “ΕΛΗΛΝΙΚΗ”, used. Sign. DEILAKIS. Very fien and very rare. (Hellas 246G-1440E).

o

280 €

409

10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), m (just trace). (Hellas 249).

*

60 €

410

25dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. up), long letter “Ι” in “ΔΙ”, m. RR. (Hellas 250Σ15510E).

*

150 €

*

70 €

BLACK OVPT.READING DOWN. 411

50

2l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), double ovpt, m. Also long letter “Ι”. RR. (Hellas 253aΣ14-230E).


Public Auction 637

415

www.karamitsos.com

418

419

416

417

412

5l. Litho in marginal bl.8, u/m. Additional overprint error “long letter Ι in ΔΙ and ΟΙ” (pos.93). Superb. (Hellas 256+256Σ73 - 96++ euros).

**

20 €

413

20l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), “ΔΟΙΚΗΣΙΣ” with long “Ι”, m (trace). VF and R. (Hellas 259B-200E).

*

50 €

414

25l. litho (2nd period) ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black (read. down), m. (Hellas 262).

*

25 €

RED OVPT.READING UP. 415

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in red (read. up) on egraved stamps only (5dr high value is missing), set of 10 values, m. 3dr stamp with A.Zeis certificate. (Hellas 271/272+274+276/280+282+284-327E).

*

65 €

416

7X1l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up), with additional ovpt errors Σ14, Σ16, Σ17, Σ22, Σ30+17, Σ52, and Σ57, m. (Hellas 271Σ14+271Σ16+271Σ17+271Σ22+271Σ30+Σ17+271Σ52+271Σ57).

**

20 €

417

8x5l. Litho, all with different overprint errors, u. (Hellas 273Σ14,Σ15,Σ16,Σ17,Σ22,Σ24,Σ51,Σ57).

o

7€

418

3x40l. Engraved stamps of 1912/1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red ovpt (read.up), additional errors: long letter “Ι” in “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” + long letter “Ι” in “ΟΙ” + long letter “Ι” in “ΣΙΣ”, u. (Hellas 276Σ16+276Σ16+271Σ17).

o

6€

419

10dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up) with add. ovpt error long letter “Ι” in “ΣΙΣ”, m. (Hellas 282Σ17).

*

20 €

51


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

420

421

422

424

423

420

25dr engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine-red (read. up) in u/m lower marginal bl.4. Additional error first letter “Λ” with short left leg. THE ONLY KNOWN BLOCK OF 4 with Σ37 additional ovpt error. Catalog values over 15000 Euros without taking under consideration the error. (Hellas 283N+283NΣ37).

**

4500 €

421

2x1l. lithos ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine (read. up), with additional ovpt errors long letter “Ι” in “OΙ” and “Ν.Ι” for “NΙ”, m. (Hellas 290Σ16+290Σ61-36E).

*

8€

422

20l.+25l.+30l. engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in carmine (read. up), m. (Hellas 294+295+296300E).

*

70 €

423

5dr. Engraved ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in carmine (reading up), double overprint, mint. Signed Orestis Vlastos. Very fine and very rare. (Hellas 298a).

*

250 €

**

600 €

RED OVPT.READING DOWN. 424

1l. litho (paper A) with carmine overprint (reading down), u/m. VF. (Hellas 299 - 2475 euros).

ΛΗΜΝΟΣ OVPT. 425

1l. litho ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black in u/m lower marginal bl.4, var ovpt inverted. Superb. (Hellas 301-90E).

**

25 €

426

1912-1913 “ΛΗΜΝΟΣ” overprint, 2l. engrave carmine overprint with “inverted overprint”, m. Very rare. (Hellas 331a).

*

300 €

427

10l. engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in black in 2 u/m bl.4, one one var double ovpt, while on the other ovpt inverted. Superb. (Hellas 306a+306b-200E+).

**

40 €

428

30l. engraved ovpt “ΛΗΜΝΟΣ” in carmine, ovpt inverted, m. (Hellas 335a-65E).

*

20 €

1913 CAMPAIGN (1912) 429

1913 “1912 Campaign”, complete set of 17 values, m. 1l.+40l. on paper “B”. Very good perforation quality for this stamps. Set very fine. (Hellas 340/355-1196E).

*

300 €

430

20l. 1913 “1912 Campaign” in mint imperforate pair. Very fine and very rare. (Hellas 345a-1900E).

*

500 €

52


Public Auction 637

www.karamitsos.com

425

429

426

431

427 428

434

430

432

433

431

25l. 1913 “1912 Campaign” in u/m lower marginal copy perf. 10 1/2 at right. Superb. (Hellas 346d).

*

17 €

432

3dr 1913 “1912 Campaign” on paper “Β” in imperforate single, m (heavy hinge). (Hellas 352ha).

*

200 €

433

1916 “E T”ovpt, complete set of 17 values. Several low values plus 40l. and 50l.+1dr u/m, the rest hinged. (Hellas 357/374-457E+).

*/**

100 €

434

1916 “ET” overprint, 20l. Litho, m. Var. “double overprint one inverted”. VF. (Hellas 363c).

*

70 €

E.T. OVPT. & PROVISIONAL GOVERNMENT

53


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

435

436

437

438 54


Public Auction 637

www.karamitsos.com

439

440

443

441

442

444

445

435

Provisional issue. Die proofs on special paper from which the original litho types were made. Very rare.

E

380 €

436

1917 Provisional issue proof: 10dr in blue color in marginal strip of 3 on watermarked paper. On reverse 5dr value is printed showing “ΠΡΘΣΩΡΙΝΗ” instead of “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ” on left stamp. Very rare and impressive. (Hellas 383+383A+384).

E

100 €

437

1917 Provisional Government issue, complete set of 12 values, u/m. VF. (Hellas 375/386).

**

200 €

438

4dr 1917 Provisional Government never issued stamp in imperforate bl.20 (lower part of the sheet), mng. (Hellas 486b).

(*)

80 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 OVPT. 439

1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, complete set of 58 values, u/m. VF. (Hellas 398/455).

**

650 €

440

10l./25l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 1909/10 Cretan State stamp, ovpt inverted, m. (Hellas 416a60E).

*

15 €

441

1923 Registered Cover fr. with 1dr. & 2dr. Litho and 2x5l./3l. & 2x5l./10l. & 2x10l./30l. & 1dr./1dr. “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” overprints, the 10l./30l. with impressive perforation variety, canc. “ΠΑΤΡΑΙ*22 ΙΟΥΛ.23”. (Hellas 439 + 442 + 449 + 451A).

C

150 €

442

3dr/3rd 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt on 3dr Campaign stamp on paper “B”, u. (Hellas 446b).

o

100 €

443

5l./1l. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, never issued stamp, u/m. VF. (Hellas 456).

**

20 €

444

50l./5dr 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” ovpt, never issued stamp, m. (Hellas 457).

*

10 €

445

10dr./10dr. 1923 “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922” on Campaign, never issued stamps, mint (trace). Very fine. (Hellas 460).

*

400 €

55


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

447

449

451 446

452

448

454

458 56

455


Public Auction 637

www.karamitsos.com

450

456

453

457

459

1924 - 1944 446

1924 Lord Byron, 1926 Messolonghi, 1935-1938 complete years, 1939 Balkan Games, 1940 Balkan Entente and 1942-1944 complete years plus a 1913 Souda stamp and 1942/43 Winds airmails. All sets complete and u/m. (Hellas 356+461/463+527/559+565/570+581/626+A55/A66-252 Euros).

**

35 €

447

25l. 1926 Messolonghi in vertical pair perf. 10 1/2 at left and at right, used. Rare. (Hellas 463i).

o

30 €

448

1927 Landscapes, complete set of 14 values, u/m. VF. (Hellas 467/480).

**

200 €

449

1dr 1927 Landscapes, double impression of centre, used. Very fine and rare. (Hellas 474c-450E).

o

100 €

450

2dr 1927 Landscapes in u/m corner bl.4 with very intense and impressive out of the frame displacement of the centre left and downwards. RRR. (Hellas 475).

**

100 €

451

1927 Fabvie, complete set of 3 values, u/m. (Hellas 482/484).

**

12 €

452

1927-28 Navarino, complete set of 6 values. De Rigny stamp with trace of hinge, the rest u/m. (Hellas 484/490).

**/*

50 €

453

10l., 1dr, 1.50dr, 2dr, 15dr and 20dr 1930 Independence in imperforate singles, cut off from final proof sheetlet (Perkins, Bacon final proofs). (Hellas 491+497+498+500+505+506).

E

60 €

454

1930 Independence, complete set of 18 values, u/m. (Hellas 491/508).

**

80 €

455

8dr 1930 Arkadi, u/m. (Hellas 509).

**

20 €

456

1932 surcharges, complete set of 6 values, u/m. VF. (Hellas 510/515).

**

12 €

457

1.50dr/5dr 1932 Surcharges in imperforate single copy, u. (Hellas 510b).

o

50 €

458

1931-1935 Landscapes (re-issues), complete set of 8 values, u/m. VF. (Hellas 516/522).

**

250 €

459

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u/m. (Hellas 523/525).

**

600 €

460

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u/m. 50dr+75dr with bicolored gum, while 100dr high value with new gum. (Hellas 523/525).

**

250 €

461

1933 Republic issue, complete set of 3 values, u. VF. (Hellas 523/525).

o

50 €

57


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

461

460

464

462

463

465

466

470

467

468

469

471

473

462

8dr 1934 Stadium, u/m. VF. (Hellas 526).

**

60 €

463

50l./40l. 1935 Restoration of monarchy with impressive displacement of the horizontal perforatiion, u/m. Very fine and rare. (Hellas 528).

**

10 €

464

15dr/75dr 1935 Restoration of monarchy in u/m lower marginal copy with plate number “1”. Superb. (Hellas 532).

**

8€

465

1937 King George II, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 535/538).

**

9€

466

1939 Ionian Islands Union, complete set of 5 values, u/m. (Hellas 560/564).

**

30 €

467

1940 National Youth Organization, complete set of 10 values, u/m. (Hellas 571/580).

**

250 €

468

1940 “National Youth Organization” issue in complete set of 10 values, u/m. (Hellas 571/580).

*

100 €

469

2dr 1942 Landscapes, double impression, u/m. Superb. (Hellas 581b).

**

20 €

470

5dr 1942 Lanscapes in u/m pair, “ΝΑΥΟΛΙΟΝ” on left stamp and 200dr 1942 Landscapes in u/m pair, without “ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ” on left stamp. (Hellas 582a+582, 589a+589).

**

6€

471

15dr 1942 Landscapes in u/m vertical corner imperforate pair. Superb. (Hellas 584a).

**

30 €

472

5000dr 1944 Landscapes in u/m vertical imperforate pair printed on the gum side too. Superb. (Hellas 593b).

**

30 €

473

50000dr+450000dr/10dr 1944 Childrens camp, double surcharge, u/m. Superb. (Hellas 618b).

**

8€

474

50000dr+450000dr/50dr 1944 Childrens camp, surcharge inverted, u/m. Superb. (Hellas 620a).

**

8€

475

50000dr+450000dr/100dr 1944 Childrens camp, surcharge inverted, u/m. Superb. (Hellas 621a).

**

8€

476

50000dr+450000dr/200dr 1944 Childrens camp, surcharge inverted, u/m. Superb. (Hellas 622a).

**

8€

58


Public Auction 637

www.karamitsos.com

476

482

483

472

474

475

484

485

1945-2013 477

Mint never hinged collection complete from 1945 to 2012 (plus some 2013 issues) placed on two SAFE albums. Few varieties are included. Also 1984-2013 booklets included (complete also). Very fine quality, very high catalog value. Very fine lot. (Hellas 627/2759+811a+1107a+1214a+A67/A80+F1/F75+B10/ B48+B50+B52+B54+B59).

**

1500 €

478

Mint never hinged collection complete from 1970 to 2012 plus 2013 issues up to Sailing Tourism in corner bl.4, placed on three SAFE albums. All m/s included. Very fine quality, very high catalog value. Very fine lot. (Hellas 1139/2759+F1/F75).

**

1800 €

479

1986-1998 Two side imperforate stamps in u/m strips of complete collection. Very difficult to be collected. Catalog value = 3178 Euros. (Hellas 1719A/1730A+1754A/1761A+1788A/1720A+1788B/1820B+1822A/1835A+ 1822B/1835B+1856A/1870A+1916A/1927A+1958A/1967A+2006A/2014A+2070A+2079A).

**

600 €

480

1959-2012 Complete collection in official First Day Covers plus few 2013 sets up to Sailing Tourism. Very fine lot. (Hellas 813/2759).

FDC

750 €

481

1958 Merchant marine, 1961 Crown Prince, 1970 International relations, 1986 Olympian Gods (perf + imperf) and 1988-1989 two side imperf stamps (all sets) plus 1990-1992-1994 Capitals of prefectures (imperf) plus 1996 Europa (imperf) and 1996 and 1998 Greek Castles (imperf) in complete sets on unofficial First Day Covers. (Hellas 791/796+863+1170/1174+1719/1730+1719A/1730A+1788A/1835A+1856A/1870A+1916A/1927A+1 958A/1967A+1998A/2014A+2070A/2079A).

FDC

350 €

482

100dr 1945 Glory, with background color displaced, u/m. Impressive. (Hellas 633).

**

10 €

483

40dr 1945 “No” anniversary in u/m imperforate pair. Only the background color printed. Superb. (Hellas 636a).

**

20 €

484

30dr 1945 Roosevelt in u/m corner bl.4, imperforate double impression but the mourning frame. Superb. (Hellas 637h).

**

60 €

59


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

488

490

492

491

494

486

487

493

489

496

497

495

498

500

502

485

60dr 1945 Roosevelt in u/m lower marginal bl.4, imperforate double impression. Also double impression of the black color too. Rare and Superb. (Hellas 638var).

**

100 €

486

3x60dr 1945 Roosevelt, one double impression, the other two in different color shades, u/m. (Hellas 638+638b).

**

10 €

487

1946 Chains surcharges, complete set of 18 values, u/m. (Hellas 640/657).

**

75 €

488

1946-1947 Chains surcharges, 30dr/5dr var. “ΝΑΥΟΛΙΟΝ”, u/m. Superb. (Hellas 645a - 45 euro).

**

10 €

489

1946-1947 Chains surcharges, 300dr/80l. var. “double surcharge”, u/m. Superb. (Hellas 652c - 120 euro).

**

25 €

490

1946 Reinstatement of King George II, 250dr/3dr. marginal, u/m. Var. “diagonal surcahrge printed only on gum side without date “1-9-1946””. Also, diagonal paper folding. RRR. THE ONLY KNOWN UNTIL NOW. RRR. (Hellas 662f var).

**

300 €

60


Public Auction 637

www.karamitsos.com

504

499

501

503

506

508

510

509

511

505 507 491

1946 P.Tsaldaris complete set of 2 values in u/m imperforate pairs. 250dr pair with full decalque. Very fine. (Hellas 665a/666a)

**

40 €

492

1947 King George II mourning issue, 250dr/3dr var. “double surcharge”, u/m. Superb. (Hellas 668a - 80 euro).

**

15 €

493

1947 “Victory” issue, complete set of 9 values, u/m. (Hellas 670/678).

**

20 €

494

1947-1951 Dodecanese union, complete set of 23 values, u/m. (Hellas 679/701-520E).

**

100 €

495

1947-1951 Dodecanese union, 100dr. in vertically imperforate pair, u/m. Superb. (Hellas 682a - 300 euro).

**

60 €

496

1947-1951 Dodecanese union, 450dr., u/m. Var. “mirror printing on black colour”. Superb. (Hellas 687 var).

**

20 €

497

1947-1951 Dodecanese union, 600dr. in imperforate pair, u/m. Superb. (Hellas 690a - 350 euro).

**

70 €

498

1000dr. 1950 The battle of Crete in u/m corner bl.4 with plate No.1B. Superb. (Hellas 706).

**

18 €

499

1951 St. Paul, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 708/711).

**

60 €

500

1951 Marshall plan, complete set of 6 values, u/m. (Hellas 712/717).

**

60 €

501

1952 Royal birthday, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 718/721-100E).

**

20 €

502

1953 National products, complete set of 7 values, u/m. (Hellas 722/728).

**

30 €

503

1953 National products, 700dr. in imperforated marginal pair, u/m. Superb. (Hellas 723a - 1000 euro).

**

300 €

504

1954 Ancient Art (part I), complete set of 12 values, m. (Hellas 729/740).

**

85 €

505

1954 Ancient art (I), 200dr. in marginal bl.4, u/m. Var. “ΔΓΑΧ instead of ΔΡΑΧ” on upper left stamp. Superb. (Hellas 730+730a).

**

5€

506

1954 “Union of Cyprus” complete set of 6 values, u/m. (Hellas 741/746).

**

30 €

507

1955 Ancient Art (part II), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 747/754).

**

30 €

508

1955 “Pythagoras” complete set of 4 val. u/m.

**

30 €

509

1956 Royal families (part I), complete set of 14 values, u/m. (Hellas 760/773).

**

30 €

510

1957 “Dionyssios Solomos” issue in complete set of 3 values, u/m. (Hellas 774/776).

**

6€

511

1957 Royal families (part II), complete set of 14 values, u/m. (Hellas 777/790-160E).

**

30 €

61


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

513

519 517

512

514 512

518

1958 Merchant marine, 1,50dr. in vertical marginal pair, u/m. Var. “double impression of black colour” on upper stamp. Superb. (Hellas 793+793a - 330 euro).

513

1958-1960 Ancient art (part III), complete set of 8 values, u/m. (Hellas 805/812).

514

Tourist publicity: 20 pages illustrated presentation booklet for the set issued by O.A.. Each denomination of the set presented in a special illustrated page and canc. black vertical line, plus technical details. Booklet in French.

515

516 **

100 €

**

9€

Book

8€

1961 Tourist publicity, complete set of 17 values in u/m bl.20. (Hellas 864/880).

**

180 €

516

1970 (July) Popular art booklet (type II), u/m. VF and rare. (Hellas B5).

**

120 €

517

7dr 1977 Transport Ministers Conference, double impression of black color, u/m. (Hellas 1382a).

**

20 €

518

1983 Booklet comprising a strip of 10x15dr 1983 Homers epics. VF. (Hellas B9).

**

40 €

519

200dr 1986 Olympian Gods vertically imperforate in u/m vertical pair, miscut. Superb and impressive. (Hellas 1782Aa-120E).

**

40 €

520

2004 Olympic Torch Relay (part II): 35 official illustrated commemorative covers with 35x0.47E stamps from K10/K44 m/s. (Hellas 2300).

C

100 €

521

0.57E (20.06.2009) New Acropolis Museum on special cover. (Hellas 2570C).

C

8€

522

0.70E 2009 Anniversaries and Events on official FDC with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2559).

FDC

10 €

523

0.58E 2010 The Battle of Marathon on official cover with special commemorative 2 Euro coin. (Hellas 2611).

C

10 €

62


Public Auction 637

www.karamitsos.com

521

520

523 522

525 524

526

527

528

524

0.62E 2013 The 100 Anniversary of the Liberation of Ioannina: official special commemorative cover with First Day cancelation and medal. (Hellas 2747).

FDC

8€

525

2015 The 400th anniversary of D.TheotokopoulosDeath m/s on official FDC with special commemorative medal. (Hellas F94).

FDC

8€

526

2011 Europa, booklet containing 2 se-tenant horizontally imperforate sets in strip of 4. (Hellas B50).

**

10 €

527

0.75E 2011 Destination...Greece, booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β51).

**

9€

528

0.60E 2011 Primary school reading books booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas B52).

**

8€

63


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

529

530

531

532

533

534

529

0.62E 2012 Touring, booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β55).

**

9€

530

0.78E 2012 Touring, booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56).

**

10 €

531

0.78E 2012 Touring, “Samos (Karlovasi)” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56B).

**

15 €

532

0.78E 2012 Touring, “Samos (Pythagorio)”, booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56C).

**

15 €

533

0.78E 2012 Touring, “Belvedere Beach Hotel” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56D).

**

15 €

534

0.78E 2012 Touring, “Esperia Hotels Rhodes” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56E).

**

15 €

535

0.78E 2012 Touring, “Rhodes Beach Hotel” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β56F).

*

15 €

536

0.78E 2013 Sailing Tourism, “50th Aegean Rally” booklet containing 10 self-adhesive stamps (overseas). (Hellas Β61IIL).

**

13 €

537

0.90E 2014 Thessaloniki European Youth Capital booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β66).

**

10 €

538

0.80E 2014 Tourist 2014 “Santorini” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β74).

**

10 €

539

0.80E 2014 Tourist 2014 “Rodos” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β75).

**

10 €

540

0.80E 2014 Tourist 2014 “Boat” booklet containing 10 self-adhesive stamps. (Hellas Β76).

**

10 €

64


Public Auction 637

www.karamitsos.com

535

538

536

539

537

540

541

1959 Complete year, complete sets, u/m. (Hellas 813/839).

**

22 €

542

1960 complete year, u/m. (Hellas 840/862).

**

18 €

543

1961 complete year, u/m. (Hellas 863/900).

**

20 €

544

1962 complete year, u/m. (Hellas 901/915).

**

3€

545

1963 complete year, u/m. (Hellas 916/950).

**

12 €

546

1964 complete year, u/m. (Hellas 951/985).

**

8€

547

1965 complete year, u/m. (Hellas 986/1012).

**

3€

548

1966 complete year, u/m. (Hellas 1013/1051).

**

4€

549

1967 complete year, u/m. (Hellas 1052/1081).

**

4€

550

1968 complete year, u/m. (Hellas 1082/1111).

**

6€

551

1969 complete year, u/m. (Hellas 1112/1138).

**

6€

552

1970 complete year, u/m. (Hellas 1139/1177).

**

10 €

553

1971 complete year of 26 values, u/m. (Hellas 1178/1203).

**

7€

554

1972 complete year, u/m. (Hellas 1204/1237).

**

6€

555

1973 complete year, u/m. (Hellas 1238/1279).

**

5€

556

1974 complete year, u/m. (Hellas 1280/1310).

**

3€

557

1975 complete year, u/m. (Hellas 1311/1344).

**

4€

558

1976 complete year, u/m. (Hellas 1345/1373).

**

5€

559

1977 complete year, u/m. (Hellas 1374/1417).

**

4€

560

1978 complete year, u/m. (Hellas 1418/1462+F1).

**

3€

561

1979 complete year, u/m. (Hellas 1463/1517).

**

3€

562

1980 complete year, u/m. (Hellas 1518/1556).

**

3€

65


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

571 563

1981 complete year, u/m. (Hellas 1557/1590).

**

2€

564

1982 complete year, u/m. (Hellas 1591/1620).

**

7€

565

1983 complete year, u/m. (Hellas 1621/1661).

**

5€

566

1984 complete year, u/m. (Hellas 1662/1686+F4).

**

8€

567

1985 complete year, u/m. (Hellas 1687/1718+F5).

**

6€

568

1986 complete year, u/m. (Hellas 1719/1753).

**

15 €

569

1987 complete year, u/m. (Hellas 1754/1787).

**

12 €

570

1988 complete year, u/m. (Hellas 1788/1824).

**

25 €

571

1989 complete year, u/m. (Hellas 1825/1844).

**

12 €

572

1990 complete year, u/m. (Hellas 1845/1879+F8).

**

15 €

573

1991 complete year, u/m. (Hellas 1880/1896+F9).

**

15 €

574

1992 complete year, u/m. (Hellas 1897/1928+F10).

**

17 €

575

1993 complete year, u/m. (Hellas 1929/1944+F11).

**

12 €

576

1994 complete year, u/m. (Hellas 1946/1971+F12).

**

11 €

577

1995 complete year, u/m. (Hellas 1972/1997).

**

16 €

578

1996 complete year, u/m. (Hellas 1998/2022+F13/F15).

**

23 €

579

1997 complete year, u/m. (Hellas 2023/2057).

**

17 €

580

1998 complete year, u/m. (Hellas 2058/2088+F16).

**

18 €

581

1999 complete year, u/m. (Hellas 2093/2117).

**

15 €

582

2000 complete year, u/m. (Hellas 2118/2148+F17).

**

24 €

583

2001 complete year, u/m. (Hellas 2149/2165+F18/F19).

**

24 €

584

2002 complete year, u/m. (Hellas 2168/2211+F20+F23).

**

75 €

585

2003 complete year, u/m. (Hellas 2212/2217+2227/2232+2261/2281+F25/F26+F28).

**

70 €

586

2005 complete year, u/m. (Hellas 2346/2387+2389/2404).

**

70 €

587

2006 complete year, u/m. (Hellas 2405/2411+2414/2419+2421/2438+2441/2445+2447/2459+F45/F48).

**

88 €

588

2007 complete year, u/m. (Hellas 2460/2499+F50).

**

65 €

589

2008 complete year, u/m. (Hellas 2500/2544).

**

60 €

590

2009 complete year, u/m. (Hellas 2545/2569+2574/2588+F53+F56/F58).

**

68 €

66


Public Auction 637

www.karamitsos.com

592

598

591

597

599

591

2010 complete year, u/m. (Hellas 2589/2607+2610/2637).

**

70 €

592

2011 complete year, u/m. (Hellas 2642/2657+2659/2678+2681/2693+F66/F67).

**

80 €

593

2012 complete year, u/m. (Hellas 2694/2703+2705/2710+2717/2724+2727/2742+F70/F71).

**

60 €

594

Lot including complete years from 2008 to 2012 plus 2013 up to second set in u/m corner bl.4. Very fine lot in very good starting price. (Hellas 1/121).

**

590 €

595

Lot including complete years from 2008 to 2012 plus 2013 up to second set in u/m sets. Very fine lot in very good starting price. (Hellas 1/121).

**

150 €

596

Lot including complete years from 2008 to 2012 plus 2013 up to second set in official FDC. Very fine lot in very good starting price. (Hellas 1/121).

FDC

100 €

1926 Patakonia, complete set of 4 values, u/m. (Hellas A1/A4).

**

20 €

598

10dr 1926 Patakonia in u/m sheet of 25. (Hellas A4c-1300E).

**

260 €

599

1933 Bari Exhibition, complete set of 4 values (never issued), m. VF. (Hellas A1A/A4A).

*

300 €

AGION OROS PHILATELIC COLLECTION

AIR-MAIL ISSUES 597

67


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

600

602 601

603

604

605

608

606

607 600

1933 Zeppelin, complete set of 3 values, u/m. (Hellas A5/A7).

610 **

90 €

601

1933 Aeroesresso, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A8/A14).

**

45 €

602

1933 Governments issue, complete set of 7 values, u/m. (Hellas A15/A21).

**

70 €

603

100dr 1935 Mythological issue: die proof on cardboard in lilac-black color. Superb and rare.

E

200 €

604

1935 Mythological issue and 1937-1939 re-issues, complete sets of 7+5 values, u/m. (Hellas A22/A30+A31/ A35).

**

45 €

605

1938-1942 Airplane ovpt, complete set of 9 values (5dr zig-zag perf stamps included), u/m. (Hellas A36/A44).

**

50 €

606

50l. 1938 Airplane ovpts in u/m corner bl.6, “εισποακτέα” instead of “εισπρακτέα” on middle lower stamp. Superb. (Hellas A36+A36a).

**

10 €

68


Public Auction 637

www.karamitsos.com

614 609

616

611

612 607

613

615

1dr/2dr 1942 Airplane ovpt in u/m bl.10 (pos.36-40/46-50), perf. 10 1/2 in pos.38+39+40 at bottom and in pos.48+49+50 at top, while perf. 10 1/2+13 1/2 in pos.37 at bottom and in pos.47 at top. (Hellas A37+A37c+A37d).

**

85 €

608

5dr 1942 Airplane ovpts, ovpt inverted, u/m. Superb. (Hellas A41a).

**

10 €

609

1940 National Youth Organization, complete set of 10 values, u/m. (Hellas A45/A54).

**

250 €

610

10dr 1943 Winds in u/m lower marginal imperforate pair printed on the gum side only. Superb. (Hellas A61c).

**

30 €

611

100dr 1943 Winds in u/m corner bl.4. Imperforate and double impression. Superb. (Hellas A64c).

**

80 €

612

1952 “Grammos-Vitsi” complete set of 4 values, u/m. (Hellas A67/A70).

**

20 €

613

1954 N.A.T.O., complete set of 3 values in u/m pairs ovpt “AKYPON” (SPECIMEN). VF. (Hellas A71/A73).

S

60 €

614

1958 Harbours, complete set of 7 values, u/m. VF. (Hellas A74/A80).

**

20 €

615

1926 Airmail label issued by AEI, four colours, in u/m pair. VF. (Hellas AL2).

**

25 €

616

Two 1932 Airmail label issued by EEES, four colours, one in Greek, one in French, both u/m. VF. (Hellas AL18A+AL18B).

**

40 €

AIR-MAIL COVERS,CARDS,CACHETS,ETC.

69


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

617

618

620

619

622 617

621

Two 1933 Airmail label issued by EEES, four colours, one in Greek, one in French, both u/m. VF. (Hellas AL19A+AL19B).

**

40 €

618

1933 Airmail label issued by GPO, black on green, unused. VF. (Hellas AL28A).

**

18 €

619

1933 Airmail label issued by GPO, black on yellow, unused. VF. (Hellas AL28B).

**

25 €

620

1933-34 Airmail label issued by GPO, black on grey-blue. Second word, tenth line “ή” (wrong accent), unused. VF. (Hellas AL31c).

**

20 €

621

Four Airmail labels, three issued by EEES from 1933 to 1935, the other issued by GPO in 1987, all white on blue, all u/m. VF. (Hellas AL25+AL38A+AL38B+AL73B).

**

8€

622

“GOODYEAR/ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ EUROPA/ΕΛΛΑΣ 1979” advertising label with airship over white Tower, unused. Uncommon.

(*)

12 €

POSTAL TAX (CHARITY) STAMPS 623

1914/1956. 40 printed covers with additional Charity stamps.

C

OFFER

624

Collection including charity issues in complete sets. Hellas D61 stamp mint no gum, the rest mint never hinged. Very fine lot. (Hellas CId+C1+C1a/C2+C4/C13+C53/C55+C61/C69+C73/C109-101E).

**

20 €

625

(5l.) 1915 Red Cross Fund, u/m. VF. (Hellas C3).

**

12 €

626

1917 “ΚΠ” surcharges, 1l/1l. canc. “ΘΗΡΑ*19 ΑΠΡ. 17”. Var. “deep brown surcharge” and “semicolon after Π”. RRR. (Hellas C5dIII).

o

40 €

627

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury (thin paper, tybe II), var “K.M.”, u/m. (Hellas C6II).

**

8€

70


Public Auction 637

www.karamitsos.com

623

624

625 628

626

627

629

1l./3l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury stamps (thin paper type I) in u/m bl.50. Ovpt var “Κ.Π,” (pos.36), “Κ Π.” (pos.70) and accent different (pos.6+17+48+56+77+99). (Hellas C6A).

630 **

40 €

71


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

631

632

633

634

635

628 72

637

641


www.karamitsos.com

639

636

Public Auction 637

638

640

629

5l./1l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl.Mercury stamps, double surcharge, u/m. (Hellas C7b).

**

6€

630

1917 “ΚΠ” surcharge, 5l/20l., u. Var. “surcharge inverted”. (Hellas C8a).

o

10 €

631

5l./1dr 1917 “Κ.Π.” surcharges on Fl. Mercury (perf. 12 1/2/thin paper), var double surcharge, one inverted. Lower pair u/m. R. (Hellas C11fl-600E+).

**/*

240 €

632

10l./30l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on Fl. Mercury stamp in pair, with ovpt var dot after “Π” at top, signed ZEIS, u/m. Superb. (Hellas C12+C12III).

**

5€

633

30l./30l. 1917 “Κ.Π.” surcharges, double surcharge, m. (Hellas C13b).

*

3€

634

1l./1l. 1917 “Κ.Π.” Surcharges on 1906 Olympics (never issued), surcharge inverted, u/m. VF. (Hellas C14a).

**

30 €

635

5l./50l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on Campaign stamp, double surcharge and “Κ..Π”, m. RR. (Hellas C18bVII210E).

*

40 €

636

1l./80l.+5l./60l.+10l./70l.+20l./40l.+20l./50l.+20l./30l.+20l./80l.+20l./90l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues, u/m. On 10l./70l. value trace of yellow toning on a perf, the rest VF. (Hellas C20/C23+C26/C28+C30/C31-520E).

**

130 €

637

5l./10l. 1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenue perf. 11 1/2in the middle, u/m. (Hellas C32).

**

18 €

638

1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues, 2-line surcharges in red-brown and in black, 2 complete sets of 3+3 values, u/m. VF. (Hellas C37/C39+C40/C42-136E).

**

40 €

639

1917 “Κ.Π.” surcharges on “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” revenues 2-line surcharge with single-line thick invalidation of the former value, 2 complete sets of 3+1 values, u/m. VF. (Hellas C47/C49+C50-188E).

**

60 €

640

5l. 1918 Red Cross Fund and 5l. 1918 Patriotic Relief Institution Fund, both copies u/m.. Superb. (Hellas C51+C52).

**

20 €

641

50dr/50dr 1947 Postal staff Anti-Tb Fund, without “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ”, u/m. (Hellas C101b).

**

25 €

642

1956 Macedonian Studies Society Fund, complete set of 2 values in full sheets of 50, u/m. (Hellas C108/ C109-490E).

**

100 €

73


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

643

644

645

647

646

650

651

648

652

649

POSTAGE DUE STAMPS 643

1875 1st Vienna issue, complete set of 12 values with 10 1/2 perforation, u. (Hellas D1A/D12A).

o

60 €

644

1875 1st Vienna issue, 40l. with 10 1/2 perforation, u. Var. “imperforated verically right”. (hellas D6A var).

o

10 €

645

1876 2nd Vienna issue, 10l. with 10 1/2 x 12 1/2 perforation, u. Diagonal paper folding. (Hellas D16E).

o

10 €

646

1876 2nd Vienna issue, 60l. in vertical strip of 4 with 12 1/2 perforation on fragment from parcel (ΤΑΧ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), canc. “ΑΘΗΝΑΙ*1 ΜΑΙΟΣ 901”. VF. R. (Hellas D19C).

60 €

647

1l. 1890-93 3rd Vienna issue in u/m bl.4 perf. only at top. (Hellas D25avar).

**

40 €

648

1l+2l+3l+10l proofs. Imperforated in bl.4 in black colour.

E

40 €

74


Public Auction 637

www.karamitsos.com

653

655

654

656

658

657 649

660

659

1902 London issue. 20l. deep blue proof in bl.9, printed on cardbroad.

650

1902 London issue, complete set of 14 values. 2l.+25l. hinged, the rest u/m. (Hellas D30/D43-30E).

651

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. up), complete set of 10 values, m. (Hellas D44/D53).

E

50 €

**/*

7€

*

20 €

652

2l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, black ovpt. (reading up), double overprint, mint. Signed ZEIS. (Hellas D45a).

*

5€

653

5x5l. of 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” black ovpt (read. up) with 5 different additional ovpt errors, m. (Hellas D47Σ14+D47Σ15+D47Σ16+D47Σ17+D47Σ23).

*

6€

654

10l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”, black ovpt. (reading up), large “E”, mint. (Hellas D48K).

*

4€

655

50l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” black ovpt. reading up in used pair, large “E” on left stamp and a mint single stamp (pos.7) ovpt “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”. (Hellas D52A + D52K).

*/o

30 €

656

1l.+2l.+3dr 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt in black (read. down), m. Scarce. (Hellas D54+D55+D57-260E).

*

80 €

657

2l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red ovpt. (reading up) in vertical pair, var. “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, u/m. (Hellas D60 + D60A).

**

8€

658

2l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in mint strip of 3, red ovpt. (reading up), large “E” on middle stamp. Large “E” stamp hinged, the rest u/m. (Hellas D60 + D60K).

*

4€

659

4X5l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up) with additional ovpt errors Σ14, Σ17, Σ51 and Σ57. Σ57 stamp hinged, the rest 3 stamps u/m. VF. (Hellas 261Σ14+261Σ17+261Σ51+261Σ57).

**/*

8€

660

3x20l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red ovpt. (reading up), “ΕΛΛΗΝ_ΚΗ”, large “E” and large “I”. Large “I” stamp mint no gum, the other two mint hinged. (D62A + D62K + D62 Σ14).

*

12 €

661

4X20l. ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in red (read. up), one with var large “E” while the rest with additional ovpt errors Σ14, Σ15, and Σ17, m. (Hellas D62K+D62Σ14+D62Σ15+D62Σ17).

*

10 €

75


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

661

662

663

664

667

665

668

669

662

1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 30l. in pair red-carmine overprint (reading up), 2nd stamp with additional error “Large Ι in ΣΙΣ”, m. (Hellas D63N+D63NΣ17 - 440 euro).

670 *

100 €

663

30l. 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” red ovpt (reading up) in mint pair, large “E” on right stamp. (Hellas D63K).

*

35 €

664

6χ50l. + 50l. in pair + 50l. in strip of 3 of 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” red ovpt (read.up) with additional errors: long letter “Ι” in “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” + long letter “Ι” in “ΔΙ” + long letter “Ι” in “ΣΙΣ” + slanted “Ι” in “ΟΙ” + spot on the middle of “Ο” so it resembles a “Θ” + all letters horizontally broken in the middle + “Ι.Ο” for “ΙΟ” + “Ι” long and broken like an exclamation mark in “ΔΙ”, u. (Hellas D65+D65Σ14+Σ15+Σ17+Σ22+Σ24+Σ35+Σ51+Σ57).

C

14 €

665

1dr 1912 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” ovpt. in carmine (reading down) in mint never himged bl.4, double overprint. Signed by Cosmopoulos. Superb and extremely rare, especially in u/m multiple. Catalog value as single stamps = 5500 Euros. (Hellas 80a).

**

1100 €

666

Lithographic issue, complete set of 15 values. 2x5l. one on paper B, one paper C, 2x5dr one on paper B, one paper C, 2dr+3dr on paper A, the rest on paper C, m. (Hellas D84C/D94C+D87B+D95B+D96A/ D97A+D98B+D98C-120E).

*

25 €

667

5l.+10l. lithos (3rd period), both perf. 10 1/2 at top, mng. (Hellas D87Cb+D88Cb).

(*)

OFFER

668

80l. litho (paper C) and 4l. litho (without accent), both perf 10 1/2 at top, m. (Hellas D94Cb+D87Db).

*

7€

76


www.karamitsos.com

666

Public Auction 637

671 672

673

674

669

40l. litho (3rd period) perf. 10 1/2, m. (Hellas D92Cb).

*

5€

670

1913-1928 Litho issue, 80l. (3rd period) with 10 1/2 + 13 1/2 perforation at bottom, u. R. (Hellas D94Ch).

o

20 €

FIRST DAY COVER 671

1960 Rome Olympic Games, complete set of 11 valuess on 2 official FDC. (Hellas 851/861).

FDC

14 €

672

2009 Greek Actors m/s on special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*9-2-2009” (first day of issue). (Hellas F52).

FDC

15 €

673

2009 Climatic Changes m/s on special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*30.03.2009” (first day of issue). (Hellas F53).

FDC

8€

674

2009 Greek Monuments of Worlds Cultural Heritage m/s on special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*20.06.2009” (first day of issue). (Hellas F54).

FDC

13 €

77


May 4th, 2019 / Athens Hilton

680

675

676

A.Karamitsos

679 78

684

678

682

681

677


Public Auction 637

www.karamitsos.com

683

685

686

687

675

2009 Lighthouses of Greece m/s on special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*21.08.2009” (first day of issue). (Hellas F55).

FDC

12 €

676

2010 Greek Art m/s on special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*11.02.2010” (first day of issue). (Hellas F59).

FDC

12 €

677

2018 AEK-50 Years since the Basketball European Cup Winners Cup, complete set of 2 m/s on two special illustrated covers canc. “ΑΘΗΝΑI*30.03.2018” (1st day of issue).

FDC

14 €

678

2018 World Bee Day, complete set of 4 m/s on four special illustrated covers canc. “ΑΘΗΝΑI*20.05.2018” (1st day of issue).

FDC

20 €

679

2018 Euromed, complete set of 4 m/s on four special illustrated covers canc. “ΑΘΗΝΑI*20.07.2018” (1st day of issue).

FDC

18 €

680

2018 Euromed, complete set of 4 values imperforate horizontally on two special illustrated covers canc. “ΑΘΗΝΑΙ*20.07.2018” (1sy day of issue).

FDC

10 €

681

2018 Anima Syros, complete set of 5 self-adhesive stamps on two official special covers canc. “ΑΘΗΝΑΙ*27.09.2018”.

FDC

10 €

682

2018 100 Years of Greece - Ethiopia diplomatic relations, complete set of 3 self-adhesive stamps on three official FDC.

FDC

10 €

683

2018 National Hellenic Research Foundation, complete set of 9 self-adhesive stamps on three special illustrated covers canc. “ΑΘΗΝΑΙ*10.10.2018” (1sy day of issue).

FDC

15 €

684

2018 190 Years Hellenic Post, sheet of 8 stamps on a special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑI*15.XI.18” (1st day of issue).

FDC

25 €

685

2018 190 Years of Greece - Russia diplomatic relations, complete set of 2 self-adhesive stamps on a special illustrated cover canc. “ΑΘΗΝΑ*7.XII.18” (1st day of issue).

FDC

10 €

FIRST FLIGHTS 686

Flight cover from “ΑΘΗΝΑΙ*29.ΣΕΠ.1926” to “BRINDISI*29.9.26” by AEI with air-cachet AC5, fr.with 3x10l.+30l. Lithographic 4th issue, canc. “SURTAXE AERIENNE PERQUE EN NUMERAIRE” with special rubber cachet (without accent on E) in violet. Airmail fee was paid cash since the airmail stamps were not ready yet, (Hellas FF16Bic)

FFC

20 €

687

12.12.1926. Athens - Istanbul: Fifth AEI flight with airmail stamps to Istanbul. Cover franked with 3dr. litho. plus 3dr.+5dr. Air stamps, canc. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / 12.ΔΕΚ.26”, arr. at Galata (Istanbul) on 12.12.1926. Hellas: FF-23Aii.

FFC

50 €

79


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

689 688

691

690

693

692

695 688

5.10.1929. London - Corfu - Suda Bay (Crete) by Imperial Airways. Air cover to Chania franked with stamps 6,5d. (2,5d. letter rate + 4d. air fee), canc. “LONDON S.W.1 / 4 OCT 1929”, arr. “XANIA * ΑΦΙΞΙΣ * -8.OKT.29”. (Hellas 61).

FFC

100 €

689

19.10.1929. London - Corfu by Imperial Airways. Air registered cover to Corfu franked with stamps 8,5d. (4,5d. regist. letter rate + 4d. air fee), canc. “IBSTOCK / LEICESTER / 17 OC 29”, arr. “KEΡΚΥΡΑ (ΑΦΙΞΙΣ) / 21.ΟΚΤ.29”. This cover, although not addressed to, probably was carried with the flight for the Mediterranean Fleet at Corfu. (Hellas 62A).

C

60 €

690

First flight cover from “ΚΕΡΚΥΡΑ*16.ΙΑΝ.30” to “MARSEILLE*18.I.30” by AU, (Hellas 72).

FFC

18 €

80


Public Auction 637

www.karamitsos.com

694

697

696

698

699

691

Australia - England Experimental Flight. 24.4.31. Sydney - Athens First Flight of the experimental service from London via Calcutta on the usual Karachi land route (Qantas & Imperial Airways). Registered air cover with depart. canc. “REGISTERED - SYDNEY N.S.W. / 23.AP.31” & violetemorative cachet on reverse, arr. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΦΙΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / 11.V.31”. Special air rate 1/9d. per 1/2 oz. ONLY 5 FLOWN!! (Hella FF148C). R.

FFC

250 €

692

25.5.1931. Karachi - London Line by Imperial airways. First Flight Mirabella Bay (Irakleion) - London. Air cover to London with red commemorative cachet & depart. canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ * 24.ΜΑΙ.31” in violet. 75 Flown. (Hellas FFC161D).

FFC

20 €

693

11.11.1931. Salonica - Jannina. First Flight by EEES via Athens. Air cover franked with 40l. + 2x1dr. Landscapes, canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / 11.ΧΙ.31”, arr. “ΙΩΑΝΝΙΝΑ - (ΑΦΙΞΙΣ) / 12.ΧΙ.31” plus Air Arrival cachet in violet. ONLY 17 FLOWN. (Hellas 208B).

FFC

80 €

694

28.1.1932. Mpika - Athens. First Flight by Imperial Airways. “Springbok” air cover with depart. canc. “MPIKA / NORTHERN RHODESIA / 28 JAN. 32”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΦΙΞΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / 13.ΙΙ.32”, Air Arrival cachet in black, plus Greek commemorative cachet in violet. Bears the OFFICIAL commemorative cachet “IMPERIAL AIRWAYS / FIRST FLIGHT / MPIKA TO LONDON”. ONLY 28 FLOWN and, from these, ONLY 2 with this cachet - Hellas: FF-221Ja.

FFC

300 €

695

“ΑΘΗΝΑΙ*28.IV.32” fourth zeppelin flight to “PERNAMBUCO-5A SECCAO-MANHA*5.V.32” by GZ, commemorative canc. “LVFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN *4.SVDAMERICA FAHRT 1932” and “DEUTSCHE LUFTPOST * BERLIN FRIEDRICHSHAFEN * Anschluβflug zur 4.Sudamerikafahrt 1932 des Luftschiffs Graf Zeppelin” both in red, air-cachet type 31bB in red (Rare), Catalogue Value: 700Euro. (Hellas FF230A4).

FFC

200 €

696

“ΑΘΗΝΑΙ*19.IV.32” first flight cover to (Limassol*19.4.1932) (no arrival cachet) by IA with air cachet type 5A in black, commemorative cachet “ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΕΡΟΠ. ΣΥΓΚ. ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΥΠΡΟΥ” in blue and “ΠΡΩΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ*18.IV.32” in black. (Hellas 235).

FFC

8€

697

2.5.1932. Salonica - Paris. First Flight by CIDNA. “Panorama of Athens” sepia PPC (Panopoulos No.26) with boxed black cachet “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / PAR AVION” (AC16b), canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / -2.V.32”, arr. “PARIS / GARE DU NORD AVION / -2-V-1932”. 67 Flown. (Hellas 238J).

FFC

20 €

698

6.8.1932: Athens - Zanzibar First Flight by Imperial Airways and Wilson Airlines Feeder Service. Departure canc. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ - 6.VIII.32”, WITHOUT transit cancellation of Dodoma, arrival “ZANZIBAR * 13 AU 32”. ONLY 2 FLOWN. Hellas: FF257Ca.

FFC

600 €

81


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

702

705

700

703

701

704

706

699

31.3.1933. Athens - Zinder. First Flight: Athens (Air Orient) - Marseilles (Compagnie Generale Aeropostale) - Algiers (French Air Force) - Zinder (French West Africa). Registered air cover with red cachet “ΕΝΑΕΡΙΩΣ / PAR AVION”, depart. canc. “ΑΘΗΝΑΙ - ΣΥΣΤΗΜ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ / 31.IIΙ.33” & violet commemorative cachet, arr. “ZINDER / NIGER / 7 AVRIL 33”. ONLY 24 FLOWN. (Hellas 287B).

FFC

120 €

700

“ΑΘΗΝΑΙ*26.IX.33” first flight cover to “RANGOON*1.OCT.33” by IA/ITA with cacn. “ATHENS-RANGOON”, air-cachet type 11G in violet, on official IA cover. (Hellas 321B).

FFC

100 €

701

“ΑΘΗΝΑΙ21.XII.33” first flight cover to “ALORSTAR-KEDAH*18.DE.33” (THE ATHENS DATE TRANSPOSED 21.12.33 instead of 12.12.33!!!) by IA with air-cachet type 11G in violet, on special IA cover. (Hellas FF323Cb). RR.

FFC

150 €

702

1.1.34 Singapore-Athens (IA) first flight cover, canc. “SINGAPORE*29.DE.33”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*7.I.34”. (Hellas FFC 324Aa).

FFC

50 €

703

27.3.1936. Hong Kong - Penang - Athens. First through Flight by Imperial Airways. Registered air cover with depart. canc. “HONG - KONG / AIR MAIL / 26 MR 36”, violet boxed commemorative cachet, transit “PORT SAID / 24.AP.36”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΦΙΞΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / -5.IV.36”. Airmail rate: $1.20 per 1/2 oz. EXTREMELY RARE - ONLY 4 COVERS FLOWN TO ATHENS. (Hellas 368).

FFC

300 €

704

“ΑΘΗΝΑΙ*15.ΙΟΥΝ.36” second flight cover to “USA*20.6.36” by Hindenburg Zeppelin with all appropriates cachets, commemorative canc. “EUROPA-NORDAMERIKA*DEUTSCHE LUFTPOST”, air-cachet type 31bB in black(last date of use). (Hellas FF372A2). R.

FFC

450 €

705

18.10.1936. Athens - Oshogbo (Nigeria). First Flight by Imperial Airways. London - Africa Line. Air cover with depart. canc. “ΑΘΗΝΑΙ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ / 18.Χ.36” & arr. “OSHOGBO / NIGERIA / 22 OC 36”. Airmail was delivered to destination by the Southbound West Africa feeder service. Only 20 covers flown. (Hellas 378D).

FFC

100 €

82


708

www.karamitsos.com

707

Public Auction 637

709

710

712

711

706

29.2.1948. Athens - London. First Flight by ELLAS (Hellas, Hellenic Airlines). Commercial air cover to London with special commemorative cachet & depart. canc. “ATHINAI * 28.II.48”. (Hellas 446A).

FFC

10 €

707

7.10.57 Lydda-Athens: BEA First Flight, arr. “ATHINAI*8.X.57”. (Hellas FF490).

FFC

10 €

708

10.5.1959. Hamburg-Athens: LH First Flight, arr. “ATHINAI*11.V.59”. (Hellas FF507B).

FFC

6€

709

14.5.59 Athens-Hamburg registered airmail cover with flights special commemor. cachet. (Hellas FFC508D).

FFC

5€

710

2.12.1959: Vienna - Athens - Cairo. First Flight by Austrian Airlines. Two First Flight registered commemorative covers, first to Athens, second to Cairo, with special commemorative cachets No.1 & No.2 and appropriate arrival cachets. Hellas: FF517A, Netto: 22 & 23.

FFC

20 €

711

15.5.1962. Nairobi-Athens: LH First Flight by B720. (Hellas FF561B).

FFC

15 €

712

1944 3rs E.D.E.S set, complete set of 4 values in bl.4, u/m. Superb. (Hellas R15/R18 - 960+++ euros)

**

300 €

NATIONAL RESISTANCE (LOCAL) ISSUES

83


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

715

713

717

714

718 716 713

1944 Agrinio surcharge, complete set of 4 values. 5000000dr/15000dr in u/m vertical strip of 4, the rest in u/m bl.4. (Hellas R26/R29-560E).

**

150 €

714

1945 Serres issue, 5l. in sheetlet of 8, mng. (Hellas R39e-550E).

(*)

170 €

715

5l./25000dr 1945 Alexandroupoli surcharge in u/m right marginal bl.4, var “ΑΥΤΟΔΙΙΚΗSΗ” on lower right stamp. (Hellas R51+R51f-320E).

**

90 €

ATHOS MOUNTAIN (MONT-ATHOS) 716

1909 “Mont-Athos” surcharge, complete set of 9 values. 5pa/1k and 10pa/2k values, the rest hinged. Rare set. (Hellas 1/9-510E).

*

150 €

717

5l. 1916 “Ι.Κοινότης Αγ.Ορους” ovpt on postage due (1902 issue), u/m. Superb and RR. (Hellas 4-460E).

**

120 €

84


Public Auction 637

www.karamitsos.com

719 722

723

720

724

725

726

721

727

728

729

718

1916 “Ι. Κοινότης Αγ. Ορους” overprint, 25l. in bl.4 on fragment cancelled with “ΙΩΑΝΝΙΝΑ*19 ΔΕΚ. 1924”. RRR. (Hellas 8).

719

FIRST FLIGHT. 12.11.1931 Jannina - Athens. Cover franked with 80l. Litho + 10l. taxe ovpt. “Ι. Κοινότης Αγ. Ορους” used as regular with manuscript indication “Ελλείψει κοινού” (absence of common stamp) and posted from “ΙΩΑΝΝΙΝΑ*45.XI.31”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*12.XI.31”. RRR. (Hellas 16 and FF209A).

720

400 € FFC

300 €

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ” surcharge, 10l/10ct. (pos.6), u. Var. “ΔΕΛΕΑΓΑΤΣ”. VF. (Hellas 2a).

o

20 €

721

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ” surcharge, 25l/5ct. green (pos.6), u. Var. “ΔΕΛΕΑΓΑΤΣ”. VF. (Hellas 3a).

*

30 €

722

1913 1st label issue, sheetlet with 3 horizontal and 4 vertical perforations, used. (Hellas F6).

o

50 €

723

1913 2nd label issue, sheetlet of 8 on paper with WMK, u. RRR. (Hellas F7).

o

800 €

DEDEAGATCH

DODECANESE ITALIAN OCCUPATION - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 724

1912 “EGEO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 1/2).

*

18 €

725

1912 “STAMPALIA” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3I/9I).

*

10 €

726

1912 “PISCOPI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3II/9II).

*

10 €

727

1912 “CALIMNO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3III/9III).

*

10 €

728

1912 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3IV/9IV).

*

10 €

729

1912 “CASO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3V/9V).

*

10 €

85


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

730

1912 “COS” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3VI/9VI).

*

30 €

731

1912 “LIPSO” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3VII/9VII).

*

10 €

732

1912 “LEROS” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3VIII/9VIII).

*

30 €

733

1912 “NISIROS” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3IX/9IX).

*

10 €

734

1912 “PATMOS” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3X/9X).

*

10 €

735

1912 “RODI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3XI/9XI).

*

10 €

736

1912 “SIMI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3XII/9XII).

*

18 €

737

1912 “KARKI” ovpt, complete set of 7 values, m. (Hellas 3XIII/9XIII).

*

10 €

738

1916-17 “STAMPALIA” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10I/12I).

*

18 €

739

1916-17 “PISCOPI” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10II/12II).

*

18 €

740

1916-17 “CALIMNO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10III/12III).

*

18 €

741

1916-17 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10IV/12IV).

*

27 €

742

1916-17 “SCARPANTO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10IV/12IV).

*

27 €

743

1916-17 “COS” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10VI/12VI).

*

15 €

744

1916-17 “LIPSO” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10VII/12VII).

*

18 €

745

1916-17 “LEROS” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10VIII/12VIII).

*

15 €

746

1916-17 “NISIROS” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10IX/12IX).

*

27 €

747

1916-17 “PATMOS” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10X/12X).

*

20 €

748

1916-17 “RODI” ovpt, complete set of 3 values, m. (Hellas 10XI/12XI).

*

65 €

749

1916-17 “SIMI” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10XII/12XII).

*

13 €

86


Public Auction 637

www.karamitsos.com

757

752

754 753

758

756

760

755

759 750

1916-17 “KARKI” ovpt, complete set of 2 values, m. (Hellas 10XIII/12XIII).

*

25 €

ITALIAN DODECANESE - ITALIAN POST OFFICE ISSUES 751

1929 Pittorica issue, complete set of 9 values, u. 5L. and 10L. signed by Sorani. (Hellas 41/49 - 400 euros).

o

100 €

752

10c 1931 Hydrological Congress in u/m bl.4. On pos.10 “POSTE TALIANE” instead of “POSTE ITALIANE”. VF. (Hellas 51+51a).

**

175 €

753

1930 Hydrological Congress, 1.25L. signed by Sorani, u/m. (Hellas 56 - 1000 euros).

**

200 €

754

1930 Hydrological Congress, 5L. signed by G.Oliva, u. (Hellas 57 - 500 euros).

o

100 €

755

1930 Hydrological Congress, 10L. signed by Sorani, u/m. (Hellas 58 - 950 euros).

**

180 €

756

20c 1930 Hydrological Congress in u/m upper marginal pair with double ovpt, printers waste. Invalidated by big holes. (Hellas 52).

**

28 €

757

50c 1930 Hydrological Congress in u/m left marginal strip of 3 with ovpt inverted, printers waste. Invalidated by big holes. (Hellas 55).

**

90 €

758

1.25L 1930 Hydrological Congress with ovpt “a cheval”, printers waste, in u/m bl.4. Invalidated by big holes and blue pencil. (Hellas 56).

**

100 €

759

5L 1930 Hydrological Congress with double ovpt, printers waste, m. Invalidated by a big hole. (Hellas 57).

*

28 €

87


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

761 763

762

765 760

764

767

768 766

10L 1930 Hydrological Congress with double ovpt, printers waste, in u/m bl.4. Invalidated by a big hole. (Hellas 58).

**

100 €

761

1931 Eucharistic Congress, complete set of 7 values, u/m. (Hellas 73/79 - 350 euros).

**

70 €

762

10c 1931 Eucharistic Congress in u/m corner bl.4. On pos.10 “POSTE TALIANE” instead of “POSTE ITALIANE”. (Hellas 74+74a).

**

36 €

763

20c 1931 Eucharistic Congress in u/m right marginal copy with ovpt inverted. Invalidated by blue pencil and by additional perforation (both vertical and horizontal). (Hellas 75).

**

10 €

764

1.25L 1931 Eucharistic Congress in u/m left marginal copy with double ovpt. Invalidated by red pencil and by additional perforation (both vertical and horizontal). (Hellas 79).

**

10 €

765

Rodi post card fr. with 30c 1931 Eucharistic Congress canc. “RODI (EGEO)?.9.31”, arr. “GENOVA*25.IX.31”. (Hellas 77).

PPC

20 €

766

Registered airmail cover fr. with 50c+1L+3L+5L 1932 Alighieri airmails canc. “POSTA AEREA RODI (EGEO)*26.5.32”, arr. “FIRENZE*28.5.32”. (Hellas A8/A11).

C

30 €

767

1932 Garibaldi airmail issue (without express stamps), set of 5 values, m. (Hellas A14/A18-200E).

*

30 €

768

1934 Parcel post issue, complete set of 11 values in bl.4, u. (Hellas P1/P11 - 352++ euros).

o

100 €

88


Public Auction 637

www.karamitsos.com

771

769 772

773

770

GERMAN MILITARY ADMINISTRATION ISSUES 769

25c. 1943 “PRO ASSISTENZA EGEO” surcharge on Pittorica issue, var ovpt inverted, u/m. (Hellas 4a).

**

50 €

770

1943 “PRO ASSISTENZA EGEO” surcharge on Express issue, complete set of 2 values in u/m pairs. Superb. (Hellas 9/10-660E).

**

130 €

771

1944 “PRO SINISTRATI DI GUERRA” surcharge, complete set of 4 values on special card sheet canc. “POSTA AEREA RODI EGEO*25.10.44”. On 5L+2L stamp surcharge on black and lilac color. Very fine and very rare. (Sassone 59c-6500 Euros).

o

1100 €

BRITISH POST-OFFICE (M.E.F.) 772

Small cover fr. with 2 1/2d 1945 “M.E.F.” in pair canc. “UFFICIO POSTALE TELEGRAFICO LERO*18.3.46” to England. (Hellas 3).

C

150 €

773

Registered cover fr. with 1d + 19d “M.E.F.” overprint and posted from “RACCOMANDATE ASS. RODI EGEO (A)*14.6.46”, arr. “TORINO”. The name of the sender is cut off. (Hellas 1+7).

C

50 €

89


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

775

774

776

777

778 779

783

780

782

781

784

785

787

786

GREEK MILITARY ADMINISTRATION ISSUE - Σ.Δ.Δ. 774

1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt, complete set of 10 values, u/m. (Hellas 1/9+1b).

**

10 €

775

“PAR AVION” cover franked with 2x250dr/3dr + 10dr/2000dr. “Σ.Δ.Δ.” overprint and posted from “ΡΟΔΟΣ*14 VII 47”, arr. “ROMA*20 VIII 47”. (Hellas 1+6)

C

40 €

776

Cover fr. with 10dr/2000dr 1947 “Σ.Δ.Δ.” ovpt canc. “ΛΕΡΟΣ*3.IV.47”, arr. “ΡΟΔΟΣ*9.IV.47”. (Hellas 1b).

C

30 €

EPIRUS 777

1914 Infantrymen, complete set of 8 values, u/m. (Hellas 5/12 - 80 euro).

778

1914 Argyrokastro issue, 1dr/2 1/2pi + 2dr/2 1/2pi in horizontal pair, one u/m. (Hellas 14a var - 35 euro).

**

20 €

**/*

8€

779

1914 Argyrokastro issue, 5dr/25pi, u/m. Short “tooth” of perforation. (Hellas 15 - 180 euro).

**

20 €

780

1914 Argyrokastro issue, 10l/20pa + 10l/20pa in horizontal pair, u/m. (Hellas 20b - 36 euro).

**

6€

781

1914 Argyrokastro issue, 5dr/20pa, m. (Hellas 27B - 140 euro).

*

40 €

782

1914 Argyrokastro issue, 30l/2pa + 50l/2pa in horizontal pair, u/m. (Hellas 42a - 36 euro).

**

8€

783

1914 Erseka issue, complete set of 7 values, u/m. (Hellas 43/49 - 28 euro).

**

6€

784

1914 Moschopolis issue, complete set of 15 values, u/m. 3l. brown-yellow and 10dr. brown and blue. (Hellas 50,51,52b/64).

**

20 €

785

1914 Moschopolis issue, 10dr. red and blue, m. (Hellas 63c).

*

10 €

90


Public Auction 637

www.karamitsos.com

789

788 790

795

791

794

793

792

796

786

1914 Korytsa issue, complete set of 3 values, mng. (Hellas 65/67 - 24 euro).

787

1914 Chimarra issue, complete set of 8 values (1l. on paper A), m. (Hellas 68a/75 - 1110++ euro).

797 (*)

5€

*

300 €

788

1914 Epirus flag + Korytsa issue, complete sets, u/m. (Hellas 76/83+94/95 - 90 euro).

**

20 €

789

1914 King Constantine I, complete set of 10 values, u/m. (1l and 1dr m.). 20l. rose-carmine and 1dr. rosecarmine. Superb. (Hellas 84/88a+89/91a+92+93 - 6000+ euro).

**

1500 €

790

1914 Campaign stamps overprinted, complete set of 12 values, m. (Hellas 96/107 - 276).

*

80 €

791

1914 Campaign stamps overprinted, 1l. var. “overprint inverted” and “P instead of B”, u/m. (Hellas 96aD - 100 euro).

**

100 €

792

3l. 1914 “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” ovpt on Campaign stamp, double ovpt, u/m. One short perf. (Hellas 99b).

**

10 €

793

10l. 1914 “Β.ΗΠΕΙΡΟΣ” ovpt on Campaign stamp, ovpt inverted, u. (Hellas 101a).

o

15 €

794

1914 Campaign stamps overprinted with red overprint, complete set of 4 values, u/m. (Hellas 108/111 - 48 euro).

**

10 €

795

1914 Campaign stamps overprinted, 10l. marginal var. “inverted overprint” and “perforation 10 1/2 at one vertical side (right)”, u/m. RRR. (Hellas 101ae).

**

200 €

796

1915 Engraved and litho stamps overprinted, complete set of 14 values, m. (Hellas 112/127 - 530 euro).

*

150 €

797

1915 Engraved and litho stamps overprinted, 1l. (on 219C) marginal black ovpt. (reading up), u/m. Var. “double overprint”. VF. (Hellas 112NAa - 140 euro).

**

40 €

798

1915 Engraved and litho stamps overprinted, 2l. black ovpt. (reading up) in bl.4, 3 stamps m. Var. “double overprint” and “Γ.ΗΠΕΙΡΟΣ” on 2nd stamp. VF. (Hellas 113a+113aE).

**/*

100 €

799

1915 Engraved and litho stamps overprinted, 5dr. black ovpt. (reading down), m. (trace). VF. (Hellas 137 - 1100 euro).

*

330 €

91


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

799

804 798

805

800

803 801

802 92

807


Public Auction 637

www.karamitsos.com

808

806

810

811

809

800

Registered cover fr. with 6dr+3dr+5l.+25dr. and 50l. charity stamp ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” stamps canc. “ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ*23.I.41” to Athens. On arrival censor cachet “E44”. (Hellas 143+151+153+158+161).

C

18 €

801

1940-1941 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” issues, 3 complete sets of 25+10+10 values, u/m. Very fine lot. (Hellas 143/167+168/177+178/187-387E).

**

120 €

THESSALONIKI (SALONICA) 802

1888 stampless registered cover from Salonica to Konstantinople canc. by rare bilingual Ottoman PO “SALONIQUE/22 NOV 1888” in violet (N-G 19), negative official “SELANIK EMLAK HUMAYUN IDARESI” cachet in arabic and arrival bilingual “STAMBOUL” postmark.

C

250 €

803

Cover fr. with 1pi. and canceled with “BUR.AMBUL.ZIBEFTCHE-SALONIQUE/12.3.912” in violet-lilac color, posted to Wien. (MELLON type 69). Rare.

C

50 €

804

Turkish postal card printed 20pa. canc. “SALONIQUE*25.3.12” (MELLON type 36, N-G 42) to Berlin.

PS

10 €

805

1912 PS posted from “MUNSTER*23.10.12” to Salonich. On arrival taxed with PORTO 1/2pi. postage due stamp and cancelled with “SALONICH I*30.10.12”. PS returned to sender, sticker “Unbekannt” (unknown) and stamped with “PORTO” hand stamp rare amongst the Levant post offices.

PS

150 €

806

Colour PPC fr. with 20pa/4κοπ. Levant cancelled with “Ρ.Ο.Π.ηΤ.-CΑΛΟΗΝΚΝ*25 ΔΕΚ 1909”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*7 ΔΕΚ. 09”.

PPC

10 €

807

1909 cover fr. with 40pa/25c. Levant and posted from “SALONICCO*OFFICIO POSTALE ITALIANO*22 3 09”, arr. “ZURICH*25.III.09”.

C

20 €

808

4p. 1916 “Levant” ovpt on 1912 G.Britain stamp, var. break over “FOUR” (Plate 1e R19/12). Certificate R.P.S. (1987). A tiny stain otherwise VF, m. ONLY 2 SHEETS overprinted so only one other copy can exist. RRR. (Hellas 5var).

*

450 €

809

PPC “LHopital italien a Salonique” (H.Vassif, N.26) fr. with 5c. French stamp in pair and posted from “SALONIQUE TURQUIE*28 DEC 03” to Barcelona.

PPC

30 €

PS

20 €

PPC

10 €

810

20c. French PS posted from “SALONIQUE TURQUIE*3 FEVR. 04” to Paris.

811

PPC “LEglise Metropole a Salonique” cancelled with “POSTES-NAVALES MEDIT.D*8-5 16”.

93


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

812

813

817

814

816

815

812

PPC “S.M. Le roi Constantin a Salonique” cancelled with “POSTES-NAVALES MEDIT.D*24-4 17”.

PPC

10 €

813

“Salonicco-Ricordo di Grecia (Saloniki-Triumphbogen des Kaisers Galerius)” colorer post card fr. with 50c. Italian airmail stamp “POSTA MILITARE-No 65*20.10.41”. Very fine and extremely rare.

PPC

100 €

THRACE (EAST-WEST-NORTH) & PORT-LAGOS 814

1913 pre-printed envelope 1pi light-blue (ELEGANT). (Hellas PE2).

PS

50 €

815

1913 “Autonomous Government” issue, 1pi. blue in bl.4, 2 “tete-beche” pairs, on horizontaly laid paper, u. (Hellas 6c).

o

100 €

816

5x25c Bulgarian stamps ovpt “THRACE INTERALLIEE” on fragment canc. “ΞΑΝΘΗ*11.ΜΑΙ.20”. (Hellas 36).

817

10ct Bulgarian stationary postal card ovpt “THRACE INTERALLIEE”, unused. (Hellas PC1).

PS

OFFER

818

1l. litho ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” in u/m bl.18. (Hellas 68b-675E).

**

130 €

819

1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” overprint, 3l. Litho (3rd period) with var. “Διοίκησις Διοίκησις Θρακης”, m. RR. (Hellas 70eΑ).

*

30 €

820

15l. litho ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, m. (Hellas 73b).

*

6€

94

OFFER


Public Auction 637

www.karamitsos.com

819

818

820

821 822

827

825

823

824

826

828

821

1l. “E T” ovpt stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, double ovpt, u/m. (Hellas 80a-75E).

**

20 €

822

2l. “E T” stamp ovpt “Διοίκησις Δυτικής Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 81b).

**

25 €

823

25l. 1920 “Διοίκησις Δυτικής Θράκης” ovpt on 1916 “E T” stamp (never issued) in mint never hinged bl.4. Signed ZEIS. Very fine and scarce. (Hellas 85).

**

85 €

824

1l./5pa 1920 “Υπατη Αρμοστεία Θράκης” ovpt on Turkish stamp, double ovpt, one inverted, m. Signed Garas. (Hellas 92c-50E).

*

10 €

825

1l. litho ovpt “Διοίκησις Θράκης”, ovpt inverted, u/m. (Hellas 105b).

**

8€

826

2l. litho ovpt “Διοίκησις Θράκης”, double ovpt, in u/m bl.4. (Hellas 106a).

**

25 €

827

20l. litho ovpt “Διοίκησις Θράκης”, ovpt inverted. Also double horizontal perforation, u/m. (Hellas 111b).

**

6€

PPC

80 €

BULGARIAN OCCUPATION (EAST THRACE) 828

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “KARAAGATCH*1.VI.913” (NG 1), arr. “PARIS*22.VI.1913”. Double ring Bulgarian censor cachet.

95


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

829

832

830

834 831

833

835

829

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “GLAVNA KVARTIRA*8.XII.912” (=LOZENGRAD/ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) to Sofia.

PPC

130 €

830

Registered cover fr. with 15ct+50ct Bulgarian stamps canc. “ODRIN*18.VI.913” (NG 5), arr. “PARIS”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA SEKTZIYA/ODRIN”.

C

25 €

831

Registered covaer fr. with 10ct+25ct Bulgarian stamps canc. “ODRIN*18.IV.918” to Constantinople. Bulgarian and Turkish censor cachets.

C

25 €

832

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “TCHORLOU*...913” to Ruse.

PPC

50 €

96


www.karamitsos.com

842

840

839

838

837

836

Public Auction 637

BULGARIAN OCCUPATION (WEST THRACE) 833

Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “DEMIR TACHE*13.3.913” (NG 1) to Sofia.

PPC

35 €

834

Registered cover fr. with 50ct Bulgarian stamp canc. “SKETCHA*26.I.913” (Xanthi), arr. “LONDON*24.FE.13”.

C

50 €

835

Commercial cover fr. with 10ct+15ct Bulgarian stamps canc. “SKETCHA*18.V.923” (instead of 913/NG 3) to Paris.

C

20 €

10 €

WWII BULGARIAN OCCUPATION 836

Bulgarian 1L stationary post card canc. “DEDE AGHATCH*20.VIII.43” (Chazapis 7b), to Sofia. Circular cachet on arrival “III/24”. File foles.

PS

837

Bulgarian 2L stationary letter card canc. railroad “P.P. PISALISHTA*DEDEAGACH-SOFIYA*10.IX.43”.

PS

50 €

838

Bulgarian 1L stationary post card canc. rural “I.M.C. UCHASTIK*DEDE.AGACH*23.VII.44” (Chazapis page 27) to Bulgaria.

PS

60 €

839

Cover fr. with 2L Bulgarian stamp canc. “GUMURDJINA*21.VI.941” (without hour, 3-digit year), arr. “ST. ZAGORA*26.VI.41”.

C

20 €

840

Military Mail: cover from Gumurdjina, military cachet “VOENNA POSHT. STANITZA/0032”, arr. “SOFIA*18. VIII.1941”. Bulgarian censor handwritten at top left.

C

35 €

97


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

841

846

843

844

845

841

Parcel post fr. with 10L Bulgarian stamp canc. “GUMURDJINA*3.VIII.42” (type I), arr. “GORNA LIPNITZA*4. IX.42”. A 1L fiscal stamp affixed on.

Doc

80 €

842

Cover fr. with 4x50ct Bulgarian stamps canc. “GUMURDJINA*29.XI.43” (type I/Chazapis 7d) to Sofia.

C

20 €

843

Bulgarian 1L stationary illustrated post card canc. “KRASTOPOL*49.II.43” (Σταυρούπολη Ξάνθης/Chazapis 7k) to Sofia.

PS

100 €

844

Registered cover fr. with 14L. Bulgarian stamp canc. “VOENNA POSHT. STANTZIYA*10.VI.41” and “KSANTI*10.VI.41” (type I, Chazapis 7h, 7j), arr. “GRAZ*21.6.41”. On arrival German censor tape and cachet.

C

30 €

845

Cover fr. with 2x1L Bulgarian stamps canc. “KSANTI*6.X.41” (type I, Chazapis No.7h), arr. “SOFIA*7.X.1941”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA SEKTZIYA”.

C

30 €

846

Bulgarian 1L stationary postal card canc. “CHAPTCHI*1.VIII.42” (Chazapis 7g/Σάππαι), arr. “SOFIA*4. VIII.1942”. File hole.

PS

100 €

98


Public Auction 637

www.karamitsos.com

847

851 848

852

853

849

850

GIUMULTZINA (=KOMOTINI) 847

1913 “ΕΛΛ.ΔΙΟΙΚ.ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑΣ” surcharge, complete set of 4 values, u. VF. R. (Hellas 1/4 - 520 euros).

o

200 €

848

25l./20pa. 1913 “ΕΛΛ. ΔΙΟΙΚ. ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑΣ” surcharge on Turkish stamp, u/m. (Hellas 3-300E).

**

90 €

IKARIA ISLAND 849

2l. 1912 Free State issue in full sheet of 25 with wide margins all around canc. to order “ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜ.”. (Hellas 1).

**

25 €

850

10l. 1912 Free State issue in full sheet of 25 with wide margins all around canc. to order “ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ”. (Hellas 3).

**

25 €

851

10l. litho ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” on fragment canc. “ΙΚΑΡΙΑ*23.ΙΑΝ.13”. (Hellas 13).

20 €

852

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 1l. litho (1st period) reading down overprint, m. RR. (Hellas 14).

*

120 €

853

1913 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” overprint, 2l. Engraved reading down overprint, m. RR. (Hellas 15).

*

120 €

99


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

854 857

855

856

858

IONIAN ISLANDS

860

859

854

French Imperial Rule. 1810 entire letter from “Βενετία 21 Μαρτίου 1810” with linear “VENEZIA” and manuscript “Napoli per Corfu”. Disinfection hole.

EL

50 €

855

1828 entire letter from “Κεφαλονιά 1828 17 Απριλίου” with boxed “FRANKA” to Corfu.

EL

50 €

100


www.karamitsos.com

862 865

864

861

863

Public Auction 637

856

UNITED STATES OF IONIAN ISLANDS 1815-1864. 1829 EL posted from “ST.MAURA*14 LUGLIO 1829” with “ISOLA DI SANTA MAURA”, via “OFFICIO DELLA POSTA GENERALE CORFU”, arr. “CORFU*15 LUGLIO 1829”. Rate mark: “2” (2d. sterling postage from St.Maura to Corfu).

EL

150 €

857

1831 entire letter posted from “ISOLA DI ZANTE” and “ZANTE*18 APRILE 1831”, arr. “CORFU*20 APRILE 1831”.

EL

40 €

858

1841 EL posted from “CORFU*11 MAGGIO 1841” with admistrative “OFFICCIO DELLA POSTA GENERALE*CORFU” and manuscript postage rate to Malta. On arrival cancelled with “PURIFIE AU LAZARET*MALTE. Disinfection slits.

EL

10 €

859

1845 entire letter posted from “ΣΥΡΑ*2 ΙΟΥΛΙ. 1845” with manuscript “Δια του Αυστριακού Ατμοπλοίου” and boxed “ΔΠ”, arr. “CORFU*16 LUG. 45”.

EL

40 €

860

1850 entire letter posted from “ZANTE*12 SETTEBRE 1850” with manuscript “via Trieste”, “AT”, 2-line “UBER/ BASEL” and “AUTRICHE BEAU 1 DE BALE*22 SEPT. 50”, arr. “LYONNAI (1)*24 SEPT. 50”.

EL

20 €

861

UNITED STATES OF THE IONIAN ISLANDS: 1861 Entire letter posted from “ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ*1861 ΜΑΡΤΙΟΣ 12” (Scroll cachet) with oval “Δ Π” and manuscript postage rate “1”, arr. “ΙΘΑΚΗ*15 ΜΑΡ 61”. All cachets in blue. Very fine entire.

EL

300 €

862

1861 entire letter from “Κωνσταντινούπολη 15/27 Σεπτεμβρίου 1861” with linear “FRANCO”, arr. “ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ*1861 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2”.

EL

50 €

863

EL canc. “ΖΑΚΥΝΘΟΣ/25.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.1853”, handwritten “Col vapore austriaco”, arr. “STAMAURA/18. DCEMB.1863” in green. RR.

EL

30 €

864

Registered cover fr. with 2x25c Italian stamps canc. “CORFU POSTE ITALIANE*9.10.17”, arr. “LONDON”. Italian censor tape and cachets.

C

120 €

865

1941 Corfu overprint, cover fr. with complete set of 1937 George II, cancelled with “ΚΕΡΚΥΡΑ*5 ΙΟΥΝ. 41” (First day of issue). VF. (Hellas 1/4).

C

100 €

101


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

867

868

871

866

869

870 872 866

20l. Historical ovpt “CORFU” in u/m bl.4, var ovpt inverted. Ex Kogevinas collection. Superb and RR. (Hellas 5a-384E++).

**

80 €

867

1941 Corfu overprint on postage due stamps, 10l. with “10 1/2 perforation vertically right” (D88Ce), u/m. THE ONLY KNOWN UNTIL NOW. RRR. (Hellas 35a).

**

300 €

868

1941 Argostoli overprints. “ITALIA Occupazione Militare Italiana isola Cefalonia e Itaca” on 10l. Charity stamp in pair on fragment canc. with “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ*2.ΜΑΙ.41”. (Hellas 135 - 320 euros)

869

1941, Ionian Islands PS envelope, “UFFICIO AFFARI CIVILI DELLE ISOLE JONIE CORFU” boxed overprint on label (type II) affixed on 8drs.+1dr. (Hellas PE5) PS envelope. Unused & VF. Very Rare. (Hellas PE4B)

870

5l./1ct 1913 in pair and 8X10l./25ct “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” surcharge on fragment canc. “ΕΛΛΗΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ*1/14.ΙΟΥΛΙΟΥ.13” (first day of issue) addressed to “Ministre ...A(thenes)”. (Hellas 1b+4d+4-510E).

871

10l./10ct. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” surcharge, signed by Campion, m. RRR. (Hellas 2).

872

Real Photo PPC with manuscript “Καβάλλα 4-10-21” and “ΤΑΧ. ΤΗΛ. ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΙΣ-ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” pmk.

60 € PS

180 €

CAVALLA

102

120 €

*

300 €

PPC

OFFER


Public Auction 637

www.karamitsos.com

876

873

874

880

881

875

877

882

878

879

883

884

873

1893, 1900 “Cavalle” overprint, complete set of 9 values, mint. (Hellas 1/9).

*

180 €

874

1902-1913 “CAVALLE” inscription, complete set of 7 values plus 15c rose, u. VF. (Hellas 10/16+12a-64E).

o

25 €

CRETE GREEK & CRETAN POST-OFFICES 875

1900 red overprint, 50l. cancelled with “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*1 ΜΑΡΤ. 1900”, First Day. (Hellas 11).

876

1900 first issue of the Cretan State, complete set of 9 values in bl.4, bottom pairs u/m. (Hellas 1/9 - 1650 euro).

o

10 €

**/*

450 €

877

1900 “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” ovpt in red, complete set of 5 values, m. (Hellas 10/14).

*

50 €

878

1900 “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ” ovpt in black, complete set of 5 values, m. In addition the 25l. 1901 Local black ovpt stamp, u/m. (Hellas 15/19+20-229E).

*

50 €

879

25l. 1901 Local black ovpt “ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ”, with spacer printed, u. (Hellas 20d).

o

30 €

880

1905 Second issue of the Cretan State, complete set of 9 values, m. (Hellas 24/32).

*

40 €

881

1908 “Small ΕΛΛΑΣ” overprint, complete set of 11 values plus 10l. (1907 never issued), m. (Hellas 36/46+47).

*

45 €

882

1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint, 1l. with var. “inverted overprint”, m. (Hellas 36f).

*

10 €

883

1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint, 2x5l. with var. “ΕΛΛΔΣ” and “reversed Σ”, mng. (Hellas 38b+38c).

(*)

10 €

884

1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint, 10l. with var. “ΕΛΛΔΣ”, m. (Hellas 47c).

*

10 €

103


A.Karamitsos

885

May 4th, 2019 / Athens Hilton

886

887

888

891

889

890

892

894

893 895 885

20l. 1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt (pos.60), “E” with short foot, u. (Hellas 40II-32E).

o

10 €

886

1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint on 1901 postage due stamps, complete set of 9 values, m. VF. (Hellas D10/ D18 - 585 euros).

*

230 €

887

1908 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt on Official stamps, complete set of 2 values, m. (Hellas O3/O4).

*

10 €

888

1908 “small ΕΛΛΑΣ” overprint on officuias stamps, 30l. used. Var. “inverted overprint”. R. (Hellas O4f - 210 euro).

*

60 €

889

1909 Provisional issues, complete set of 6 values, m. (Hellas 48/53-260E).

*

75 €

890

2l./20l. 1909 Provisional issues, “ΠDΟΣΩΡΙΝΟΝ”, m. (Hellas 50a).

*

15 €

891

1909 “Gothic ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 8 values, m. (Hellas 55/62-245E).

*

50 €

892

1909-1910 “Large ΕΛΛΑΣ” overprint on regular stamps, complete set of 10 values, m. (Hellas 63/72).

*

60 €

893

Therisson Rebels issues: 1905 Lithographic issue, complete set of 6 values in u/m imperforate bl.6. (Hellas 6/11-360E).

**

100 €

894

PS card of Crete, (1900) Prince George 10 lepta, postally used, canc. “ΧΑΝΙΑ * 17 ΙΟΥΝ. 1906”, arr. “STETTIN * 5.7.06”. VF. (Hellas PC1)

PS

10 €

104


Public Auction 637

www.karamitsos.com

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

896

897

898 895

1900 Double Cretan Postal Card print 10l.+10l. Prince George, unused. VF. (Hellas PC2).

PS

40 €

896

10l. 1908 Stationary postal card canc. “ΧΑΝΙΑ*18.ΙΟΥΛ.19..” to Germany. VF. (Hellas PC4).

PS

22 €

897

1908 10l.+10l. double postal card ovpt with the “Small ΕΛΛΑΣ” (ovpt 11mm long), unused. (Hellas PC8).

PS

18 €

898

1909 “Small ΕΛΛΑΣ” ovpt (11mm) 10l. postal card for inland mail, unused. (Hellas PC9).

PS

8€

899

Rural dotted “1” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

900

Rural dotted “2” on 5l. 1905 Cretan stamp.

o

10 €

901

Rural dotted “4” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

25 €

902

Rural dotted “5” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

10 €

903

Rural dotted “6” on 5l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

904

Rural dotted “6” in blue on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

905

Rural dotted “7” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

906

Rural dotted “10” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

15 €

907

Rural dotted “11” in blue on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

908

Rural dotted “12” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

20 €

909

Rural dotted “13” in lilac on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

910

Rural dotted “15” in lilac on 10l. 1908 ovpt Cretan stamp.

o

10 €

105


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

926

925

927

911

Rural dotted “16” on 25l. 1900 ovpt Cretan stamp.

o

15 €

912

Rural dotted “18” on 5l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

913

Rural dotted “19” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

10 €

914

Rural dotted “20” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

17 €

915

Rural dotted “21” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

10 €

916

Rural dotted “22” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

18 €

917

Rural dotted “23” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

918

Rural dotted “25” on 25l. 1900 Cretan stamp.

o

15 €

919

Rural dotted “27” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

8€

920

Rural dotted “28” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

8€

921

Rural dotted “29” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

8€

922

Rural dotted “30” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

923

Rural dotted “31” on 5l. 1905 Cretan stamp.

o

18 €

924

Rural dotted “32” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

5€

925

Rural dotted “33” in lilac on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

8€

926

Rural dotted “37” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

927

Rural dotted “38” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

15 €

928

Rural dotted “39” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

929

Rural dotted “41” on 10l. 1905 Cretan stamp.

o

6€

930

Rural dotted “42” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

6€

931

Rural dotted “43” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

932

Rural dotted “44” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

933

Rural dotted “44” (type III) on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

60 €

934

Rural dotted “45” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

50 €

106


Public Auction 637

www.karamitsos.com

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

941

945

942

946

943

940

947

948

944

949

950

935

Rural dotted “51” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

6€

936

Rural dotted “52” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

OFFER

937

Rural dotted “53” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

938

Rural dotted “54” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

939

Rural dotted “55” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

940

Rural dotted “56” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

8€

941

Rural dotted “57” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

3€

942

Rural dotted “58” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

6€

943

Rural dotted “59” on 25l. 1900 ovpt Cretan stamp.

o

18 €

944

Rural dotted “60” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

945

Rural dotted “61” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

15 €

946

Rural dotted “62” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

10 €

947

Rural dotted “63” on 5l. 1904 Surcharged Cretan stamp.

o

18 €

948

Rural dotted “64” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

5€

949

Rural dotted “65” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

5€

950

Rural dotted “65” (type III) on 5l. 1905 Cretan stamp. Superb.

o

25 €

107


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

951

952

953

954

956

955

958

957

959

962

961

951

Rural dotted “66” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

5€

952

Rural dotted “67” on 5l. 1905 Cretan stamp in pair.

o

5€

953

Rural dotted “68” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

5€

954

Rural dotted “69” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

25 €

955

Rural dotted “70” on 10l. 1900 Cretan stamp.

o

25 €

956

Rural dotted “75” on 5l. 1900 Cretan stamp in pair.

o

25 €

108


www.karamitsos.com

964

965

963

960

Public Auction 637

968

966

967

957

Cover mailed intown fr. with 5x1l.+5l.+10l. 1900 issue stamps canc. “ΧΑΝΙΑ*12.ΙΟΥΛ.1900”. (Hellas 1+2+3).

C

15 €

958

Cover fr. with 10l. 1900 Cretan stamp canc. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*10.ΣΕΠΤ.1901”, via “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*15.1901”, “ΑΓ. ΜΥΡΩΝ*16.ΣΕΠΤ.1901” and “ΜΟΙΡΑΙ*17.ΣΕΠΤ.1901” to Βάρρους Πυργιωτίσσης. (Hellas 3).

C

20 €

959

“Sfakia” post card fr. with 10l. 1900 issue stamp canc. “ΧΑΝΙΑ*22.ΑΠΡ.1902”, arr. “TRIEST*10.5.02”. (Hellas 3).

PPC

20 €

960

Post horn “33” on 2l. taxed on PPC, via “ΠΑΝΟΡΜΟΣ*1 ΙΑΝ. 1903” to Rethimno.

PPC

8€

961

“La Canee” early post card fr. with 2x1l.+5l. Cretan stamps +3x1l. yellow (revenues) canc. “ΧΑΝΙΑ*26. ΦΕΒΡ.1904”, arr. “WIEN*16.3.04”. (Hellas 1+2).

PPC

20 €

962

Cover fr. with 2x5l. 1905 issue stamps canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*4.ΑΠΡ.1907”, arr. “ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ*5.ΑΠΡ.1907”. Miscut at bottom. (Hellas 25).

C

OFFER

963

Cover fr. with 4x1l. (2 postage dues and 2 fiscals) and 3x2l. 1909 Provisional issues stamps canc. “ΧΑΝΙΑ*25. ΦΕΒΡ.1909” and mailed intown. (Hellas 48+49+51).

C

30 €

964

Open cover fr. with 2x1l. 1909 Provisional issues stamps canc. “ΛΙΜΗΝ ΣΗΤΕΙΑΣ*17.ΦΕΒΡ.1909” to “χωρίον Σκοπή Σητείας”. (Hellas 48).

C

20 €

AUSTRIAN POST-OFFICE 965

2 oval “AGENZIA DEL LLOYD AUSTRO.-UNGARICO*RETIMO” in black and blue colour on Turkish revenues. (NG i).

o

10 €

966

Entire letter written “Rethimo le 22/4 Mai 1873” to Triest.

EL

OFFER

967

1903-1904 overpints Austrian stamps, complete set of 7 values, mint. VF. (Hellas 1/7).

*

40 €

109


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

970

969

977

976

971

978 972

973

974

975

979

968

1904 Surcharge on 1904 Austrian stamps (with the bright diagonal stripes), complete set of 4 values in bl.4. Lower pairs u/m, while upper pairs only with trace of hinge. (Hellas 8/11-384E++).

**/*

100 €

969

1905 complete set of 2 values of 1903/1906 “Overprints on Austrian stamps”, m. (Hellas 12/13 - 100E).

*

30 €

970

1906 Overprints on Austrian stamps, complete set of 3 values, m. (Hellas 14/16).

*

4€

BRITISH POST-OFFICE 971

1898 Provisional handstruck issue, 20pa canc. woth linear “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ”. (Hellas 1 - 300 euros).

o

100 €

972

10pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” in blue. (Hellas 4).

o

30 €

973

10pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΚΑΣΤΕΛΛΙ” in blue. (Hellas 4).

o

75 €

974

10pa 1899 Lithographic issue canc. linear “ΜΟΙΡΑΙΣ” in blue. (Hellas 4).

o

75 €

975

10pa 1898 Lithographic issue canc. linear “ΧΑΡΑΚΑΣ” in lilac. (Hellas 2).

o

80 €

FRENCH POST-OFFICE 976

1902-1913 Crete issue, complete set of 15 values, u. (Hellas 1/15-190E).

o

70 €

977

Postage free cover handwritten “Corps francaise de Crete” canc. “LA CANEE CRETE*26.JUIN.97”, arr. “PARIS*3.JUIL.97”.

C

8€

978

10c French stationary postal card (reponse) canc. “LA CANEE CRETE*7.JANV.98”, arr. “TRIEST”. Rare.

PS

100 €

979

“Kandia English Barracks” early post card (R.Behaeddin No.21) fr. with 4x1c 1902 Crete issue (one more has been removed) canc. “CANDIA CRETE*15.JUIN.05”, arr. “MUENCHEN*20.JUIN.05”. (Hellas 1).

PPC

10 €

980

Registered cover franked with 1c+2c+3c+4c+5c+1Fr. Crete issue and posted from “CANDIE*12 JUN. 06”, arr. “NURNBERG*20 JUN. 06”.

C

60 €

110


www.karamitsos.com

981

Public Auction 637

982

980

984

985

983

986

987

981

10c rose on greenish 1903-07 stationary postal card, unused. Superb. (Hellas PC1).

PS

8€

982

5c green Postal stationary envelope canc. “LA CANEE CRETE*29.MARS.10” to Germany. (Hellas PE1).

PS

15 €

983

10c/15c brick on greenish 1907 stationary postal envelope (146x122mm) mailed open and canc. “LA CANEE CRETE*16.JANV.13” to Wurzburg, Germany. (Hellas PE2B).

PS

40 €

o

20 €

o

165 €

PPC

35 €

ITALIAN POST-OFFICE 984

1pi/25c 1900 “1 PIASTRA 1” surcharge, used. (Hellas 1-80E).

985

(1906/1912) Italian Post issues, complete sets of 11 and 6 values, u. (Hellas 4/14, 15/20-700E).

986

“Labourage en Crete” colored PPC (Behaeddin No.174) fr. with 15c/20c 1906 “LA CANEA” ovpt canc. “LA CANEA UFF.POSTALE ITALIANO*7.12.11”, via “ΧΑΝΙΑ*24.ΝΟΕΜ.1911” to Auckland, New Zealand, arr. “N.Z.*23. JA.12”. Rare destination. (Hellas 8).

RUSSIAN POST-OFFICE 987

1met 1899 Provisional handstruck issue on thick and horizontally laid paper in bl.4 canc. “ΡΕΘΥΜΝΟΝ”. (Hellas 8).

7€

111


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

989

988

992

990

994

993

996 112

991

995


Public Auction 637

www.karamitsos.com

997

999

998

1000

988

1met. green 1899 1st lithographic issue, used. (Hellas 23).

o

40 €

989

1met. black 1899 1st lithographic issue, used. Fine. Rare. (Hellas 27).

o

400 €

990

2met. orange 1899 1st lithographic issue, used. VF. (Hellas 31).

o

40 €

991

1gr. rose 1899 1st lithographic issue, used. VF. (Hellas 35).

o

40 €

992

1gr. blue 1899 1st lithographic issue, used. VF. (Hellas 36).

o

40 €

993

1gr. green 1899 1st lithographic issue, m. VF. (Hellas 37).

*

60 €

994

1gr. lilac 1899 1st lithographic issue, used. VF. (Hellas 39).

o

40 €

995

Canc. “ΑΜΑΡΙ” on 1met rose 1899 2nd lithographic issue. Stamp thinned. (Hellas 44).

o

30 €

996

1gr. blue 1899 2nd lithographic issue in complete mint sheet of 32 (selvage at left side missing). Signed Spanos. (Hellas 50+50a).

**/*

160 €

MACEDONIA BULGARIAN OCCUPATION 997

Post card canc. “DRAMA*6.IV.918” to Harmanli. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA DRAMA*6.IV.918”.

PPC

40 €

998

Serres post card canc. “SERES18.IV.913” (NG 3) to Harmanli. Bulgarian military cachet “51 PEHOTEN POLK”.

PPC

30 €

999

Bulgarian 5ct stationary money order fr. with 50ct Bulgarian stamp canc. “SOLOUN*6.V.913” to Odrin. On reverse 10ct revenue.

PS

50 €

1000

1911-15 Bulgarian definitives (set to 2L.) and 1901-13 postage dues (set to 30ct) on two covers canc. “SOLOUN*19.III.913”. (Mi. 78/88+16/19).

C

OFFER

113


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1001 1002

1003

1004

1005

WWII BULGARIAN OCCUPATION 1001

Demir Hisar post card (editor Paskoff No.4), written (27/1/1943) and addressed to Sofia.

1002

Cover fr. with 2x2L Bulgarian stamps canc. railroad “P.P. P-SHITE*DEMIR HISAR-SOFIYA I*27.III.44”, via “SOFIA*28.3.44” to Samokov.

PPC

25 €

C

50 €

1003

Telegramm receipt canc. rural “II M.S. UCHASTIK*DEMIR HISAR*21.VII.44” (Chazapis page 27).

Doc

40 €

1004

Airmail registered cover fr. with 2x7L+4L+1L Bulgarian stamps canc. “DRAMA*31.X.42” (typeII, Chazapis 7m, 7n), arr. “LEGAU*7.II.42”. German censor tape and cachet on arrival.

C

40 €

1005

Drama post card (ed. Pascoff No.1) fr. with 30ct Bulgarian stamps canc. “DRAMA*?.VI.42” (type I, Chazapis 7l), arr. “DOBRITOH*1.VII.42”.

PPC

30 €

1006

Parcel post fr. with 20L+5L Bulgarian stamps canc. “DRAMA*20.XI.42” (type I, Chazapis 7l), arr. “PLEVENE*4. XII.42”. 1L ficcal affixed on.

Doc

100 €

1007

Telegramm from Kavala dated “21.XI.42”.

Doc

20 €

1008

Cover fr. with 7L+2L Bulgarian stamps canc. “KAVALA*12.III.43” (type Ic, Chazapis 7v) to Hamburg. German censor tape and cachet on arrival.

C

30 €

1009

Kavala post card (Paskoff No.22) fr. with 2x50ct Bulgarian stamps canc. “KAVALA*13.V.43” (type II, Chazapis 7w) to Sofia.

PPC

20 €

1010

Registered cover fr. with 1L+2L+4L+5L+7L Bulgarian stamps canc. “KAVALA*20.IV.44” (type II, Chazapis 7w, 7s), arr. “PLOVDIV*24.IV.44”.

C

20 €

114


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1008 1006

1009

1007

1011

1010

1013

1011

Commemorative post card for the opening of the Post Office at Limen, Thasos with map of the island on reverse, fr. with 30ct+2x50ct+2x10ct Bulgarian stamps, canc. “LIMIN*15.V.42” (Chazapis 7ab) to Kavala.

PPC

35 €

1012

Thasos post card fr. with 2L Bulgarian stamp canc. “LIMEN*7.(V.44)” (Chazapis 7aa) and “LIMEN*8.V.44” to Lukovit.

PPC

30 €

115


May 4th, 2019 / Athens Hilton

1021

1019

1014

1012

A.Karamitsos

1013

Commemorative post card for the opening of the Post Office at Limenaria, Thasos with map of the island on reverse, fr. with 15ct+50ct+3x30ct Bulgarian stamps canc. “LIMINARIA*18.I.42” (Chazapis 7ad), arr. “KAVALA*20.I.42”.

PPC

45 €

1014

Thasos post card fr. with 1L Bulgarian stamp canc. “LIMINARIA*13.XII.43” (Chazapis 7ad) to Sofia.

PPC

50 €

1015

Post card fr. with 1L Bulgaraian stamp canc. “PRAVISCHTE*11.XII.43” (Chazapis 7z/Ελευθερούπολη Καβάλας) to Udovo.

PPC

30 €

1016

Canc. “RADOULEVO*13.XII.43” (Chazapis 7ap/Ροδολίβος) on 2x2L Bulgaraian stamps on fragment.

1017

Cover fr. with 2L Bulgarian stamp canc. “SARICHABAN*2?.X.943” (Chazapis 7y), arr. “SOFIA*30.10.43”.

C

30 €

1018

Postal money order receipt, canc. “POSHTENSKI-ZAPISI*SERES*16.IV.42” in lilac.

Doc

80 €

20 €

1019

Seres post card fr. with 1L Bulgarian stamp canc. “SERES*13.VIII.42” (Chazapis 7ai), arr. “SOFIA*14.VIII.42”.

PPC

20 €

1020

Cover fr. with 4L Bulgarian stamp canc. “SERES*9.VI.944” (Chazapis 7ai) to Drama. Bulgarian Prison Censor cachet “DRAMSKI M.ZATVOR-Ser/PROVERIL”.

C

30 €

1021

Seres post card mailed postage free, military cachet “VOENNA POSHTENSKA STANTZIYA*176”, arr. “PLEVEN*10.11.44”.

PPC

30 €

1022

Bulgarian 1L stationary post card canc. “ZILIAHOVO*16.IV.43” to Sofia (Chazapis No.7am). (Ziliahovo = Νέα Ζίχνη Σερρών).

PS

30 €

116


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1017

1020

1016 1015

1022

1023

1018

SAMOS ISLAND

1025

1024

1023

(1γρ) rose 1900 Postal stationary issue canc. “(ΣΑΜΙΚΟ)Ν ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ(ΙΟΝ Εν Λ. ΒΑΘΕΩΣ)”.. (Hellas 10).

1024

“ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/Διεύθυνσις Ταχυδρομείων Σάμου” Registered mail/parcel receipt, on reverse 10l. 1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt bisected stamp canc. “ΒΑΘΥ*29.ΝΟΕΜ.1912”. (Hellas 21c).

1025

1912 Map of Samos, complete set of 3 values, u. Superb. (Hellas 11/13).

o

80 €

Doc

OFFER

o

15 €

117


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1029

1030

1031

1026

1032

1034

1027 1033 1037

1028

1038

1039

1035

1026

5l. 1912 Map of Samos in tete-beche pair, used. Signed Garas. Very fine and rare. (Hellas 11c-600E).

o

180 €

o

OFFER

1027

1l. 1912 Head head in imperforate left marginal single canc. “ΒΑΘΥ*29.ΝΟΕΜ.1912”. (Hellas 14a).

1028

10l. 1912 Head head in imperforate left marginal single on fragment canc. “ΒΑΘΥ*28.ΝΟΕΜ.1912”. (Hellas 16a).

OFFER

1029

25l. 1912 Head head in imperforate left marginal single on fragment canc. “ΒΑΘΥ*28.ΝΟΕΜ.1912”. (Hellas 17a).

OFFER

1030

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values, m. (Hellas 19/24).

*

8€

1031

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values, m. (Hellas 19/24).

*

8€

1032

1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 6 values in used pairs. (Hellas 19/24).

o

15 €

1033

1913 Samos castles, complete set of 5 values, m. R. (Hellas 25/29-440E).

*

140 €

1034

10l. 1912 “Large ΕΛΛΑΣ” ovpt, light double ovpt due to sliding, u. Very rare. (Hellas 21).

o

OFFER

118


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1040

1041

1036

1042

1045

1044

1043

1035

1dr 1913 Samos castles, imperforate at right, m. Signed Diena. (Hellas 25).

(*)

30 €

1036

1912 “Thin ΕΛΛΑΣ” ovpt, complete set of 5 values on registered cover canc. “ΒΑΘΥ*5.ΑΠΡ.1914”, via “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*11.ΑΠΡ.14”, arr. “LEIPZIG*29.4.14”. (Hellas 30/34).

C

8€

1037

1914 “Thin ΕΛΛΑΣ”, 10l, m. Var. “overprint inverted”. VF. (Hellas 32a).

*

85 €

1038

1914 General Administration of Samos I, complete set of 6+1 values, m. (Hellas 35/40+41).

*

12 €

1039

1914 General administration of Samos (I), 1l. with black overprint, u/m. Var. “without safety mark”. VF. RRR. (Hellas 35hd).

**

300 €

**

60 € 5€

CHIOS ISLAND 1040

25l. litho (1st period) ovpt “Ε.Δ”, u/m. VF. (Hellas 1-180E).

MYTILENE ISLAND 1041

Boxed Old-Turkish “KALONI” in violet colour on Turkish stamp. (NG 1).

o

1042

“MOLYVO” (NG 1 and 5) on 2 Turkish stamps.

o

10 €

1043

Boxed Old-Turkis “PILMAR”, circle “PILMAR” in black colour and circle “PELMAR” in black and violet colour on Turkish stamps. (NG 1,3,4).

o

20 €

1044

Old-turkish black boxed “POULHINT” (=Πολυχνίτος) pmk on 20pa. on fragment. (NG 1).

o

20 €

1045

Cover fr. with 20pa 1884 Empire Ottoman stamp canc. double ring in old Turkish “MIDILLI CARSISI” (METELIN MARCHE/NG1) and bilingual “METELIN TURQUIE*5.AOUT.1884” (NG2), via “SMYRNE TURQUIE*6. AOU.84” to Chios. Flap is miising, letter included.

C

50 €

119


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1046

1047

1048

1050

1049

1046

Post card fr. with 10pa 1901 Ottoman stamp canc. bilingual “METELIN*20.10.904” (NG4) to Athens.

PPC

8€

1047

“METELIN” post card fr. with 20pa 1905 Ottoman stamp canc. bilingual “METELIN*15.6.907”, arr. “WOLFSGRUN*20.6.07”.

PPC

15 €

1048

1912 “Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης” on 1908-09 regular Ottoman stamps, complete set of 8 values, used. VF. (Hellas 1/8).

o

40 €

1049

1912 New values on Mytilene stamps, complete set of 4 values, u. (Hellas 15/18).

1050

Early PPC “Quai de Metelin (M.Nicolaides&H.Daniel Freres) fr. with 10pa./2κοπ. Russian Levant canc. Cyrillic “P.O.Π.ηΤ.-ΜΝΤΕΛΝΗb*23 MAR. 1906” to Athens.

o

50 €

PPC

30 €

Doc

50 €

MILITARY CANCELLATIONS SERBIAN MILITARY POST-OFFICES 1051

“POSTA UPUTNICA*BP.603” from 4.4.18 to 20.7.18. Double sheet from a ledger of BP.603 with multiple strikes of their money order postmark.

1052

Registered cover fr. with 5c+10c+50c (double weight registered letter rate) and posted forom “TRESOR ET POSTES*504*28 2 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (41)” in violet (No.41V/A, period of use February - 11 April 1918), arr. “WEESEN*18.III.18”.

C

50 €

1053

Registered cover from Br.111 fr. with 10c+40c and posted forom “TRESOR ET POSTES*504*2 8 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (41)” in violet (type V, No.41V/A, period of use end April - August 1918) to Geneva.

C

30 €

1054

Cover posted from “VOJNA POTSA*Br.315*25.7.18” fr. with 5c+2x10c and posted from “TRESOR ET POSTES*504*2 8 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (41)” in violet (No.41V/A, period of use end April - August 1918) and French “OUVERT par l”AUTORITE MILITAIRE*4” and tape, via “VOJNA POSTA*Br.999*27.7.18”, arr. “GENEVE 1*11 IX 1918”.

C

30 €

1055

8H. PS fr. with 6H. and posted from “KRUSEVAC*28.III.17” with Austrian censorship via Salonica front where censored again with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (42)” in violet (No.42, period of use January 1917 - February 1918) to Geneva.

PS

10 €

120


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1052

1053

1051

1054

1055

1056

1057

1058 121


May 4th, 2019 / Athens Hilton

1068

1065

1063

1066

1064

1062

1059

1060

1061

A.Karamitsos

1056

Registered cover from Br.999 with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (42)” in violet (No.42, period of use January 1917 - February 1918) fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*19 10 17”, arr. “WEESEN*12.IX.17”.

C

30 €

1057

PS from Br.222 posted from “VOJNA POSTA*Br.999*27.2.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/ VOJNA CENZURA (43)” in blue (No.43, period of use January-February 1917, May 1917) via “MARSEILLE ETRANGER*27 3 17” where taxed with 10c. (foreign postcard rate) to Weesen

PS

20 €

1058

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*18.5.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (43)” in blue (type V, No.43, period of use January-February 1917, May 1917) via “VOJNA POSTA*Br.315*19.5.17” to Br.16.

PS

10 €

1059

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.XX*11.8.17”, via “VOJNA POSTA*Br.999*22.8.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (43)” in violet (type V, No.43, period of use January 1917-February 1918), arr. “VOJNA POSTA*Br.711*23.8.17”.

PS

10 €

122


1071

www.karamitsos.com

1070

1069

1067

Public Auction 637

1060

Registered cover from Br.315 with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (43)” in violet (type V, No.43, period of use January 1917-February 1918) fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*31 12 17”, arr. “WEESEN*19.I.18”.

C

30 €

1061

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.801*3.4.18” via “VOJNA POSTA*Br.999*5.4.18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (44)” in blue (No.44, period of use February - early May 1918) to Havre, on arrival triangl “NO”. The date 3.4.18, maybe is the earliest date of use for this censorship from the Br.801.

PS

40 €

1062

Cover posted from “VOJNA POSTA*Br.44*10.5.18” via “VOJNA POSTA*Br.801*10.5.18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (44)” in black (No.44V/A, period of use May (10 V 18) - early July 1918) and “VOJNA POSTA*Br.999*11.5.18” and triangl “NO” to Volo. 1st Day of use for this censorship.

C

80 €

1063

8H. PS fr. with 3H. and posted from “BELGRADC*23.XI.17” with Austrian censorship via Salonica front where censored again with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (45)” in violet (No.44, period of use January 1917 - February 1918), arr. “GENEVE*6.XII.17”.

PS

10 €

1064

Registered cover fr. with 2x25c and posted from “TRESOR ET POSTES*504*11 2 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (45)” in violet (No.45, period of use January 1917 - February 1918), arr. “WEESEN*16.III.18”.

C

30 €

1065

8H. PS fr. with 2x5H and posted with triangl Austrian censorship, via Salonica Front with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (46)” in violet (type V, No.46, period of use January 1917 - February 1918) to “Hotel Terminus”, Geneva.

PS

10 €

1066

PPC “SALONIQUE” posted from “VOJNA POSTA*Br.999*21.5.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/ VOJNA CENZURA (46)” in blue (No.46, period of use March, May 1917) to Br.36. Probably LAST DATE OF USE.

PPC

20 €

1067

Registered cover from Br.999 fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*16 2 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (46)” in violet (No.46, period of use January 1917 - February 1918), arr. “WEESEN*17.III.17”.

C

30 €

1068

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*29.1.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (47)” in violet (type V, No.47, period of use January 1917 - April 1917), triangl “NO” to MIKRA.

PS

30 €

1069

PS fr. with 2x5c. and posted from “VOJNA POSTA*Br.80*13.6.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/ VOJNA CENZURA (47)” in black (No.47V/A, period of use mid June 1917 - mid April 1918), via “VOJNA POSTA*Br.999*15.6.17” to Geneva. The EARLIEST known date of use of this censorship.

PS

40 €

1070

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*14.2.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (48)” in violet (No.48V/A, period of use January 1917 - mid April 1917), via “MARSEILLE ENTRAGER*16 3 17” where taxed with 10c. French stamp to Weesen.

PS

10 €

1071

Registered cover fr. with 50c. on white paper and posted from “TRESOR ET POSTES*21 3 17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (48)” in blue (No.48, period of use Janouary 1917 - mid April 1917), arr. “WEESEN*21.IV.17”.

C

30 €

123


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1072 1073

1074

1077

1075

1076

1078

1079

1080

1083

1072

Registered cover from Br.711 fr. with 2x25c. and posted from “TRESOR ET POSTES*14 4 18” (month inverted) with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (48)” in green (type V, No.48V/A, period of use April 1918), arr. “WEESEN*6.V.18”.

C

30 €

1073

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.711*28.5.18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (48)” in black (type V, No.48V/A, period of use April - at least end May 1918), via “VOJNA POSTA. Br.999*19.5.18” to Corfou.

PS

15 €

1074

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.999*31.3.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (49)” in blue (type V, No.49, period of use March 1917) to Br.92. LAST DAY OF USE.

PS

30 €

124


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1081 1082

1084

1085

1075

8H. PS fr. with 3H. and posted from “JAGODINA*5.IV.17” (24.III.17, difference between Gregorian and Julian calendar) with Austrian censorship, via Salonica Front, where censored with Serbian “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (49)” in blue (No.49, period of use March 1917) to Hotel Terminus, Geneva.

PS

20 €

1076

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.XX*15.11.17”, via “VOJNA POSTA*Br.999*17.11.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (49)” in violet (No.49, period of use January 1917 - February 1918), arr. “VOJNA POSTA*Br.711*18.11.17”.

PS

8€

1077

Registered cover from Br.52 fr. with 2x5c + 40c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*29 7 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (49)” in violet (No.49, period of use January 1917 - February 1918), arr. “GENEVE*20.VIII.18”.

C

20 €

1078

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.801”, via “VOJNA POSTA*Br.999*4.7.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (50)” in black (No.50V/A, period of use early June 1917 - October 1918), arr. “MINISTARSKA*15.7.17” and red boxed censorship “CENSURE/MILITAIRE SERBE”.

PS

10 €

1079

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.40*29.8.17”, via “VOJNA POSTA*Br.801*30.8.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (50)” in violet (type V, 50V/A, period of use August, November 1917) and “VOJNA POSTA*Br.999*1.9.17” to Provence.

PS

20 €

1080

Registered cover from Br.40 fr. with 2x25c and posted from “TRESOR ET POSTES*504*23 2 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (50)” in black (No.50V/A, period of use early June 1917 - October 1918), arr. “WEESEN*17.III.18”.

C

30 €

1081

Cover from Br.801 fr. with 5c+2x10c. cancelled with French censorship “OUVERT par lAUTORITE MILITAIRE*255”, via “VOJNA POSTA*Br.999*3-5.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (51) in black (No.51, period of use April-May 1917), arr. “GENEVE*16 VI 1917”.

C

50 €

1082

Registered cover fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*9 4 17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (52)” in violet (type V, No.52, period of use end March - early April 1917), arr. “WEESEN*5.V.17”

C

40 €

1083

Registered cover from Br.315 fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*9 6 17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (52)” in black (type V, No.52V/A, period of use mid April - mid June 1917), arr. “WEESEN*5.VII.17”.

C

30 €

1084

Registered cover from Br.315 fr. with 2x25c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*24 6 17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (52)” in black (type V, 52V/A, period of use mid April - mid June 1917), arr. “GENEVE*14.VII.17”.

C

20 €

1085

PS posted from “VOJNA POSTA*Br.92*26.6.17”, via “VOJNA POSTA*Br.999*2.7.17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (54)” in black (type V, No.54V/A, period of use May-July 1917) to France.

PS

15 €

125


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1086 1087

1088

1089

1090

1093

1092

1091 126

1094

1095


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1099 1096

1097

1098

1086

Registered cover from Br.252 fr. with 25c+50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*17 6 18” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (55)” in violet (type V ,No.55, period of use June 1918), arr. “LAUSANNE*9.VII.18”.

C

50 €

1087

Registered cover from Br.999 fr. with 50c. and posted from “TRESOR ET POSTES*504*28 12 17” with Serbian censorship “PREGLEDALA/VOJNA CENZURA (56)” in violet (No.56, period of use 28th February 1917 - March 1918), arr. “WEESEN*17.I.18”.

C

25 €

CENSORSHIPS 1088

Cover fr. with 1dr. Litho, arr. “ΧΙΟΣ*17 ΙΑΝ. 15” with linear “ΕΛΕΓΧΟΣ Δ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ” and circle “ΕΛΕΓΧΟΣ Δ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.

C

30 €

1089

Commercial cover fr. with 2x5l. 1917 Provisional Government canc. “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ*21.ΙΟΥΝ.17”, arr. “ΛΙΜΗΝ ΣΗΤΕΙΑΣ*2?.ΙΟΥΝ.1917”. Linear censor cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”. Cover stained.

C

15 €

1090

Illustrated military postal card canc. “ΠΑΤΡΑΙ*9.ΦΕΒ.40” to Athens. Censor cachet “ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ”. VF.

PS

15 €

1091

Illustrated military postal mailed at “11.II.1941” to Athens. Cachet “ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΧΑΛΑ” (ΜΑΧΑΛΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ). Scarce.

PS

35 €

1092

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*18.II.1942”, arr. “BERLIN*27.2.42”. On arrival German censor tape and cachet.

C

10 €

1093

Cover printed 10dr/3.50dr canc.”ΚΟΝΙΤΣΑ*23.XΙΙ.42” fr. with 50dr 1942 Landscapes+10dr/25l. charity stamp. Censor. cachet circular “2/VERIFICATO PER CENSURA” in lilac and tape “VERIFICATO PER CENSURA/ Θεωρηθέν υπό της Λογοκοκρισίας”. (Vagiakis study No.15-tape is not mentioned).

PS

8€

1094

“ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ” on cover posted from “ΚΑΡΔΙΤΣΑ*10 ΦΕΒ. 41” to Athens.

C

8€

1095

13.10.1950 Cover from “Φυλακές Κέρκυρας” to Ioannina. Linear “ΗΛΕΓΧΘΗ” and censors sigature.

C

8€

POSTMARKS & CANCELLATIONS PRE-ADHESIVE CANCELLATIONS 1096

Large part of cover canc. “BΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ*ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ/ΗΛΙΔΟΣ” in blue to Nafplion. Handwritten “αρ:13/λ 20”. Scarce.

1097

Registered letter receipt which was mailed from Patras at 4.Feb.1841 to Aeghion. Handwritten “επλήρωσε λ.50” (50 lepta paid).

1098 1099

50 € Doc

50 €

Cover canc. “ΚΥΛΛΗΝΗ” (type I), arr. “ΠΑΤΡΑΙ*12.ΟΚΤΩΜΒ.184?”. Prepaid postage 20 leptas.

C

35 €

Entire letter canc. “ΑΤΑΛΑΝΤΗ” (type I), arr. “ΑΘΗΝΑΙ*12.ΙΑΝΟΥΑΡ.46” in blue-green. Prepaid postage 20 lepta. Very fine.

EL

35 €

127


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1100 1105

1103 1102 1101

1106

1107

1104

1100

Entire letter handwritten “Στυλίς 6 φεβρ 1946”, boxed “ΔΤ30” municipal post canc., via “ΛΑΜΙΑ*7.ΦΕΒΡ.1846”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*9.ΦΕΥΡ.1846”. Prepaid postage 10 lepta. Very fine.

EL

50 €

1101

Entire letter canc. “ΑΜΦΙΣΣΗΣ*5.ΦΕΒΡ.1848” (type II), via “ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ” (type I), arr. “ΠΑΤΡΑΙ*11. ΦΕΒΡΟΥ.1848”. Prepaid postage 20 lepta. Rare.

EL

80 €

1102

Cover canc. “ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ” (type I), arr. “ΠΑΤΡΑΙ*23.ΣΕΠΤ.1848” (type II). Prepaid postage 10 lepta. Very fine.

EL

30 €

1103

Entire letter handwritten “Βωλο 14 Ιανουάριο 1850”, via “ΛΑΡΙΣΣΑ” (type I), boxed “ΕΛΛΑΣ/ΔΙΑ/ΛΑΜΙΑΣ”, via “ΛΑΜΙΑ*19.ΙΑΝΟΥ.1850” (typ.II), arr. superb “ΑΘΗΝΑΙ*23.ΙΑΝΟΥΑΡ.1850” (typ.II) in green. Postage to be collected “50”. Very rare.

EL

300 €

1104

Entire letter canc. “ΣΠΕΤΣΑΙ” (type I), arr. “ΠΥΛΟΣ*10.ΣΕΠΤΕ.1854”. Prepaid postage 30 lepta.

EL

60 €

1105

Official entire letter canc. “ΣΕΡΙΦΟΣ” (type II), arr. “ΣΥΡΟΣ*26.ΜΑΡΤ.1856”. Cachet “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ” on reverse.

EL

50 €

1106

Entire letter canc. “ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ*14.ΝΟΕΜ.1856” (type II), arr. “ΠΑΤΡΑΙ*17.ΝΟΕΜ....” (type II). Prepaid postage 10 lepta.

EL

25 €

1107

Entire letter canc. “ΦΙΛΙΑΤΡΑ (86)*12.ΣΕΠΤ.61” (type III), arr. “ΠΑΤΡΑΙ (9)*16.ΣΕΠΤ.61” (type III). Very fine and rare.

EL

280 €

TYPE I POSTMARKS 1108

Canc. “60” (=KYMH) on 20l. 1862/67 LHH stamp.

o

8€

1109

Canc. “85” (=ΣΚΟΠΕΛΟΣ) on 20l. 1862/67 LHH stamp.

o

15 €

128


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1108

1113

1110

1109

1114

1117

1121

1112

1111

1115

1116

1119

1118

1123

1120

1124

1110

Dot. “88” (=ΒΥΤΙΝΑ) on 20l. blue 1862/67 issue.

o

8€

1111

Canc. “92” in blue on 20l. LHH 1870 issued stamp.

o

40 €

1112

Canc. “99” (ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΑ) on 1862/67 40l. Large Hermes Heads stamp.

o

12 €

TYPE II POSTMARKS 1113

Canc. “ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (193)*1.ΙΟΥΛ.93” (IIa) on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

23 €

1114

Canc. “ΒΩΛΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)” in black and in blue on 2x5l. 1871/76 LHH stamps.

o

10 €

1115

Canc. “ΔΡΑΧΜΑΝΙΟΝ (42)*20.ΣΕΠΤ.83” on 20l. Large Hermes Head. Very fine strike.

o

12 €

1116

Canc. “ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ”, “ΚΑΤΑΚΩΛΟΝ” and “ΚΟΡΘΙΟΝ (ΑΝΔΡΟΥ)” on Large ans Small Hermes Heads stamp. Fine strikes.

o

16 €

1117

Canc. “ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ (157)*10.ΜΑΡΤ.92” (IIa) on 20l. SHH stamp. Very fine strike.

o

8€

1118

Canc. “ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΝ (184)*11.ΙΑΝ.92” and “ΜΕΓΑΡΑ (4)*29.ΑΥΓ.87” (both type IIa) on 25l. SHH and on 20l. LHH stamps. Superb strikes.

o

15 €

1119

Canc. “ΜΟΛΟΣ (116)*10.ΜΑΙΟΣ.89” on 5l. Large Hermes Head. Fine strike.

o

8€

1120

“ΠΡΑΜΑΝΤΑ (191)*9 IOYN. 04” on 10l. Fl.Mercury in vertical pair.

o

45 €

TYPE III POSTMARKS 1121

Canc. “ΑΣΣΟΣ (ΚΕΦΑΛΗΝ.) 223*21.ΙΑΝ.96” on 25l. Small Hermes Head.

o

20 €

1122

Canc. “ΛΕΧΑΙΝΑ 10” and “ΖΑΧΟΛΗ (ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ) 87” on letter cards. Fine - very fine strikes.

o

6€

1123

Canc. “ΚΑΣΤΟΡΙΟΝ” in blue and in lilac on 10l. pair and on 20l. SHH stamps.

o

40 €

1124

Canc. “ΚΗΦΗΣΙΑ” in blue and in black on 5l. pair (separated) and on 10l. SHH stamps (3rd period).

o

15 €

129


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1122

1135

1134

1133

1136

1137

TYPE IV POSTMARKS 1125

Canc. “ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ” on 10l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

10 €

1126

Canc. “ΖΑΧΑΡΩ*22.ΦΕΒΡ.90” on 20l. Small Hermes Head. Fine strike.

o

13 €

1127

Canc. “ΖΟΥΡΤΣΑ” on 20l. Large Hermes Head. Fine strike.

o

30 €

1128

Canc. “ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ*26.ΙΟΥΝ.86” on 25l. Small Hermes Head. VF.

o

10 €

1129

“ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ...” on 20l. Small Hermes Head. (Hellas 85 euro).

o

25 €

1130

Canc. “ΜΕΛΙΓΑΛΑ*1.ΙΟΥΝ.87” on 20l. Large Hermes Head. Very fine strike.

o

6€

1131

Canc. “ΟΙΑ*8.ΜΑΡΤ.92” on 20l. Small Hermes Head. Fine strike.

o

10 €

1132

Canc. “ΣΤΥΡΑ*17.ΜΑΡΤ.90” on 20l. Small Hermes Head. Very fine strike.

o

13 €

TYPE V POSTMARKS 1133

Canc. “ΑΓΑ”, “ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ” and “ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ” on 3 letter-cards. Fine strikes.

o

18 €

1134

10l. Hermes wearing petassos letter card canc. “ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΤΡΩΝ)*7.ΑΥΓ.16” to Calavryta.

PS

40 €

130


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1139 1141

1143

1138

1140 1135

1144

1142

1146

1145

1147

Canc. “ΑΡΑΧΩΒΑ (ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ)”, “ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ” and “ΓΑΥΡΙΟΝ” on 3x20l. SHH stamps.

o

8€

1136

Canc. “ΑΧΑΙΑ*27.ΜΑΡΤ.901” on 5l. Small Hermes Head in pair. Very fine strike.

o

3€

1137

10l. Fl. Mercury letter card canc. “ΒΕΛΟ*(27.ΑΠΡ.09)” to Piraeus.

PS

10 €

1138

Canc. “ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ*16.ΑΠΡ.900” on 20l. SHH stamp.

o

20 €

1139

Canc. “ΔΡΑΧΜΑΝΙΟΝ” and “ΝΑΥΠΛΙΟΝ” on 5l. SHH stamps in pairs.

o

OFFER

1140

20l. grey deep-red in vertical pair canc. “ΖΑΓΟΡΑ*14.ΙΟΥΛ.900” (type V) on fragment. VF. (Hellas 125e).

1141

Canc. “ΘΟΛΟΥ” (button) on 10l. Fl.Mercury letter card mailed 23/2/1908.

PS

30 €

OFFER

1142

“ΛΑΠΠΑ (ΠΑΤΡΩΝ)” button type on 5l. Litho in verticl pair.

o

30 €

1143

Canc. “ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ” on Fl.Mercury letter card and “ΦΑΛΗΡΟΝ” in blue on postal card. Very fine strikes.

o

6€

1144

Canc. “ΣΥΡΟΣ ΤΑΧ.ΔΕΜΑΤΑ*18.ΝΟΕΜ..” on 5l. Small Hermes Head stamp. Superb strike.

o

OFFER

1145

Canc. “ΤΡΑΓΑΙΑ*17.ΟΚΤ...” on 10l. 1906 Olympic Games.

o

6€

1146

Canc. “ΧΙΟΝΑΤΑ*22.ΔΕΚΕΜ.06” on 5l. 1906 Olympic Games.

o

15 €

1147

Canc. “ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ*24.ΝΟΕΜ.9?” on 5l. SHH in a strip of 4. Two VF strikes.

o

12 €

TYPE VI POSTMARKS

131


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1149

1148

1150

1151

1153

1152

1155

1157

1154

1156 1148

Blue “ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ*20 ΦΕΒΡ. 1902” on 20l. Fl.Mercury in strip of 4. VF.

o

10 €

1149

“ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ*6 ΜΑΡΤ. 1901” on 20l. small Hermes heads.

o

OFFER

1150

Canc. “ΦΙΣΚΑΡΔΟΝ” (re-assembed) on 2x20l. SHH stamps.

o

15 €

C

20 €

PPC

30 €

RURAL CANCELLATIONS 1151

Rural dotted “51” on registered cover from “Χαλιωτάτα Σάμης”, via “ΣΑΜΗ*16.ΔΕΚ.50”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*18. XII.50”.

1152

Rural dotted “51” on postal card via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΑΜΗΣ*24.ΜΑΡ.15” mailed to Athens.

1153

Rural dotted “58” on cover from “Κιονιον Ιθάκης” via “ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ)*18.ΦΕΒ.47” to USA.

C

15 €

1154

Rural dotted “64” on cover from “Ραχτάδες Κέρκυρας” fr. with 50c “ISOLE JONIE” ovpt stamp via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*1.IAN.43” to Athens. Censor tape “VERIFICATO PER CENSURA/CORFU” and cachet “AFFARI CIVIL CORFU/CENSURA POSTALE”.

C

30 €

132


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1159

1161

1160

1158

1163

1162

1164

1155

Rural dotted “65” on cover via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*24.ΙΟΥΝ.40”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

10 €

1156

Rural dotted “66” on cover via “ΑΡΧΑΝΕΣ*2.1.46” to Tinos.

C

10 €

1157

Rural dotted “69” on cover via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ*14.ΝΟΕ.15”, arr. “CAIRO”. Censor tape nad cachet.

C

15 €

1158

Rural dotted “69” on cover from “Λιαπάδες Κέρκυρας” via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*7.XI.46” to Athens.

C

10 €

1159

Rural dotted “76” on cover via “ΛΑΚΚΑ*28.ΑΠΡ.15” (type V), arr. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ”.

C

15 €

1160

Rural dotted “79” on cover via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*7.X.48” to Athens.

C

15 €

1161

Rural dotted “85” on cover via “ΑΝΔΡΟΣ*30.ΔΕΚ.25” to USA.

C

15 €

1162

Rural dotted “94” on registered cover from “Αμοργός”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*6.IV.55”.

C

15 €

1163

Rural dotted “99” on cover via “ΣΙΦΝΟΣ*17.ΝΟΕ.50”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

15 €

1164

Rural dotted “98” on cover via “ΜΗΛΟΣ*3.OKT.28”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*6.ΟΚΤ.28”. On arrival postmans cachet “55”.

C

15 €

133


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1166

1169

1165 1167

1172 1168

1170

1171 134

1173


www.karamitsos.com

1177

1178

1176

1175

1174

Public Auction 637

1165

Cretan rural “51*7.I.1923” on cover from “Βούτες Μαλεβιζίου”, via “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ*8.ΙΑΝ.25”, arr. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”.

C

10 €

1166

Rural “51*10.V.59” (22mm diam.) on cover, via “ΣΑΜΗ*10.5.1959”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*13.V.59”.

C

10 €

1167

Cretan rural “52*29.1.39” on cover from “Κεράσα Μαλεβιζίου”, via “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ” and “ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ” to Thessaloniki.

C

15 €

1168

Rural “52*2.II.60” on cover from “Μακρυώτικα Κεφαλληνίας”, via “ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ*3.II.60”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*5. II.60”.

C

10 €

1169

Rural “52*1.X.62” (22.5mm diam.) on cover from “Αντύπατα Κεφαλληνίας”, via “ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ*4.X.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ*.7.Χ.62”.

C

10 €

1170

Cretan rural “52*9.10.1920” on cover, via “ΑΓ.ΜΥΡΩΝ*9.ΟΚΤ.20”, arr. “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*11.ΟΚΤ.20”.

C

10 €

1171

Cretan rural “52*18.5.29” on delivery receipt. Cachet “ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”.

Doc

OFFER

1172

Cretan rural “53*20.7.1925” on delivery receipt canc. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*16.ΙΟΥΛ.25”.

Doc

OFFER

1173

Cretan rural “53*22.12.35” on cover from “Ελούντα” via “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*22.12.1935” to England. Also exchange control cachet “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΙΜΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”.

C

10 €

1174

Rural “53*6.III.62” (23.5mm diam.) on cover from “Κοματάτα Κεφαλληνίας” via “ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΥΣΣΟΥ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*8.ΙΙΙ.62”.

C

10 €

1175

Rural “54*15.XII.58” (30,5mm diam.) on cover from “Αγριελιά Φισκάρδου” via “ΦΙΣΚΑΡΔΟΝ*17.ΔΕΚ.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*19.XΙΙ.58”.

C

8€

1176

Rural “55*26.IX.61” (30mm diam.) on cover from “Σχηκά Ληξουρίου” via “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ*24.IX.61” (!!!) to Σ.Τ.Γ.911.

C

OFFER

1177

Rural “56*4.VIII.58” (30mm diam.) on registered cover from “Καρδακάτη Κεφαλληνίας” via “ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*6.VIII.58”.

C

10 €

135


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1181

1179

1180

1182 1185

1184

1183

1178

Rural “57*2.IV.56” (29.5mm diam.) on cover from “Δαμουλανάτα Κεφαλληνίας” via “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ” to Athens.

C

10 €

1179

Rural “57*23.XII.62” (23.5mm diam.) on cover from “Κουβαλάτα Κεφαλληνίας” via “ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*27.XII.62”.

C

8€

1180

Cretan rural “59*13.3.1926” on cover via “ΒΙΑΝΝΟΣ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ”.

C

15 €

1181

Rural “59*26.VI.61” (23.5mm diam.) on registered cover from “Επισκοπή Καλαμού Ιθάκης” via “ΚΑΛΑΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ*26.VI.61”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.VII.61”.

C

10 €

1182

Cretan rural “60*13.6.1938” on cover via “ΒΙΑΝΝΟΣ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*16.ΙΟΥΝ.38”.

C

10 €

136


www.karamitsos.com

1190

1188

1186

Public Auction 637

1187

1189

1191

1183

Cretan rural “60*3.6.1932” on front cover via “ΒΙΑΝΝΟΣ*3.ΙΟΥΝ.32” to Herakleion.

1184

Cretan rural “60*25.8.1954” on registered cover from “Ανω Αμυρά Βιαννού”, via “ΒΙΑΝΝΟΣ*27.VIII.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*30.VIII.54” in blue.

C

OFFER 15 €

1185

Rural “60*19.VIII.1955” (23.5mm diam.) on cover from “Ημεροβίγλι Θήρας”, via “ΘΗΡΑ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*25.VIII.55”.

C

10 €

1186

Cretan rural “61*17.8.1916” on cover via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*17.ΑΥΓ.1916” to Sitia.

C

10 €

1187

Cretan rural “61*24.7.1929” on cover via “ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ*24.ΙΟΥΛ.29”, arr. “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ*25. ΙΟΥΛ.1929”.

C

10 €

1188

Cretan rural “61*27.XII.40” on cover via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*27.XII.40” to Athens. Censor cachet “Δ/ΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ” and handwritten “Ελογοκρίθη”.

C

10 €

1189

Rural “61*27.II.57” (23mm diam.) on cover from “Κοντόκαλι Κέρκυρας” via “ΚΕΚΡΥΡΑ*28.II.57”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*2.III.57”.

C

10 €

1190

Rural “62*30.V.54” (30mm diam.) on registered cover from “Γιαννάδες Κέρκυρας” via “ΚΕΚΡΥΡΑ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*1.VI.54” in blue.

C

15 €

1191

Cretan rural “62*24.9.926” on cover via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ” to Neapolis.

C

10 €

137


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1193 1194 1192

1195

1197

1196

1200

1192

Cretan rural “63*31.3.21” on letter card from “Κάτω Χωριό”, via “ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ*31.ΜΑΡΤ.21” to Neapolis.

PS

15 €

1193

Cretan rural “63*11.4.1922” on document written “Ιεράπετρα 6/4/1922”.

Doc

8€

1194

Cretan rural “64*26.3.1939” on cover from “Σκοπή Σητείας”, via “ΣΗΤΕΙΑ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ”.

C

10 €

1195

Cretan rural “64*?.10.1925” in blue on cover from “Αχλαδιά Σητείας”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*28.OKT.25”.

C

8€

1196

Rural “64*2.XI.62” (21.5mm diam.) on cover from “Αφιώνα Κέρκυρας”, via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*7.XI.62”.

C

8€

1197

Rural “64*2.V.66” (20mm diam.) on cover from “Βελονάδες Κέρκυρας”, via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*22.V.66” to Athens.

C

10 €

138


www.karamitsos.com

1204

1201

1202

1203

1199

1198

Public Auction 637

1198

Cretan rural “65*6.12.1939” on cover, via “ΣΗΤΕΙΑ*6.XII.39”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ)*8.XII.1939”.

C

10 €

1199

Rural “65*6.IV.70” (23mm diam.) on cover from “Δάφνη Κέρκυρας”, via “ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ*6.IV.70”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ*8.IV.70”.

C

8€

1200

Rural “65*14.II.56” (23mm diam.) on cover from “Κυπριανάδες Κέρκυρας”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*15. II.56”.

C

8€

1201

Rural “66*3.XII.58” (23,5mm diam.) on cover from “Πεζά Ηρακλείου”, via “ΑΡΧΑΝΑΙ*3.XII.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*5.XII.58”.

C

10 €

1202

Cretan rural “66*18.10.1940” on cover via “ΧΑΝΔΡΑΣ” and “ΣΗΤΕΙΑ*19.X.46” to Athens. Postmans cachet “48” on arrival. Cover miscut.

C

8€

1203

Rural “67*15.XII.40” on postal card, via “ΤΟΥΡΛΩΤΗ*16.XII.40” to Neapolis. Censor cachet “ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ”.

PS

10 €

1204

Rural “67*14.X.57” (23mm diam.) on cover from “Πετάλεια Κέρκυρας”, via “ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ*15.X.57” arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ”.

C

10 €

139


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1208

1205

1206

1207

1211

1209

1212

1205

Rural “68*9.IX.57” (23,5mm diam.) on cover from “Λούτσες Κέρκυρας”, via “ΚΕΡΚΥΡΑ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*11.IX.57”.

C

8€

1206

Cretan rural “68*6.7.1921” on cover, via “ΤΟΥΡΛΩΤΗ” to Sitia.

C

8€

1207

Cretan rural “68*19.6.38” on cover, via “ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΚΡΗΤΗ)*21.VI.1938”.

C

8€

1208

Rural “68*13.III.68” (23.5mm diam.) on cover, via “ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ*13.III.68” to England.

C

8€

1209

Cretan rural “68” on cover, via “ΜΑΛΛΕΣ*3.ΙΟΥΝ.35”, arr. “ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ”.

C

8€

1210

Rural “69” (23mm diam.) on cover from Δουκάδες Κέρκυρας, via “ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*12.V.61”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*15.V.61”.

C

10 €

1211

Cretan rural “70*11.7.953” on cover via “ΒΑΜΟΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*14.VII.53” in lilac.

C

10 €

1212

Rural “70*10.XII.54” (22.5mm diam.) on cover via “ΣΚΡΙΠΕΡΟΝ*10.XII.1964” to England.

C

8€

1213

Cretan rural “71*27.9.1953” on cover from “Μέσα Λασήθι”, via “ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ*27.ΣΕΠΤ.1953”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*30.IΧ.53” in lilac.

C

10 €

140


Public Auction 637

1215

www.karamitsos.com

1210

1213

1214

1216

1218

1217

1214

Rural “71*24.VII.61” (22.5mm diam.) on cover from “Σιναράδες Κέρκυρας”, via “ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ*24. VII.61”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*26.VII.61”.

C

8€

1215

Cretan rural “72*30.ΜΑΡ.30” in bluish green on cover via “ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ*31.ΜΑΡ.30”. Small tear.

C

10 €

1216

Rural “72*7.X.56” (23mm diam.) on cover via “ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ*8.ΟΚΤ.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*10.X.56”.

1217

Cretan rural “73*15.9.32” on postal card via “ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ*15.ΣΕΠΤ.32” to Thessaloniki.

1218

Rural “73*31.VIII.58” (23mm diam.) on cover from “Αγιο Ματθαίο Κέρκυρας” via “ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ*31.ΑΥΓ.58”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*2.IX.58”.

C

10 €

PPC

10 €

C

10 €

141


May 4th, 2019 / Athens Hilton

1221

1219

A.Karamitsos

1226

1223

1222

1220

1224

1219

Cretan rural “74*19.11.928” on cover via “ΡΟΔΟΒΑΝΙ*19.ΝΟΕ.928”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

10 €

1220

Rural “74*20.1.55” (23mm diam.) on cover from “Κρατικά” via “ΤΗΛ.ΓΡ.ΛΕΥΚΙΜΗΣ*21.ΙΑΝ.55”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*23.I.55”.

C

10 €

1221

Cretan rural “75*10.12.930” on cover via “ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ*11.ΔΕΚΕΜ.30”, boxed “ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΝ/ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΧ.2”, arr. “ΡΕΘΥΜΝΗ*12.ΔΕΚ.30” where taxed with 2dr postage due stamps.

C

15 €

1222

Rural “75*17.V.58” (22.5mm diam.) on cover from “Βουρνικά Λευκάδος” via “ΒΑΣΙΛΙΚΗ*19.5.53” to Athens.

C

10 €

1223

Cretan rural “76*7.IV.54” (22.5mm diam.) on cover via “ΤΟΠΟΛΙΑ*11.IV.54”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ*14.IV.54”.

C

10 €

1224

Rural “76*21.VI.64” (23mm diam.) on cover from “Φουνάνα Παξών” via “ΓΑΙΟΣ*25.ΙΟΥΝ.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*27.VI.56”.

C

10 €

1225

Rural “77*1.IX.53” (30.5mm diam.) on cover from “Νεάπολις Λευκαδων” via “ΛΕΥΚΑΣ*1.ΣΕΠΤ.58”, arr. “ΑΝΑΚΤΟΡΑ*4.ΙΧ.53”.

C

10 €

1226

Cretan rural “78*1.5.22” on cover via “ΝΕΑΠΟΛΙΣ*1.ΜΑΙΟΣ.22” to Hierapetra.

C

20 €

1227

Rural “78*30.IX.63” (23mm diam.) on cover from “Αλάτρον Λευκάδος” via “ΒΛΥΧΟΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*3.X.63”.

C

10 €

142


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1225

1227

1228

1229

1230

1231

1228

Rural “79*28.V.61” (23mm diam.) on cover from “Πλατύστομα Λευκάδος” via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*28.V.1961”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*2.VI.61”.

C

10 €

1229

Rural “80*4.IX.60” (30mm diam.) on cover via “ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ*4.IX.1960”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*9. IX.60”.

C

10 €

1230

Rural “81*21.1.61” (23.5mm diam.) on registered cover from “Αγιο Πέτρο Λευκάδος” via “ΒΑΣΙΛΙΚΗ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*26.I.61”.

C

10 €

1231

Rural “83*10.XII.61” (23.5mm diam.) on cover from “Φοίνικα Σύρου” via “ΣΥΡΟΣ*10.ΔΕΚ.61”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*11.XII.61”.

C

10 €

143


1237 1239

1235

1236 1238

1234 144

1233

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1232

A.Karamitsos


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1241

1240

1244 1242

1243

1232

Rural “84*14.VII.55” (24mm diam.) on cover canc. “ΑΝΔΡΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ*15.VII.55”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*17.VII.55”.

C

15 €

1233

Cretan rural “88*23.5.1962” on cover via “ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ (ΣΕΛΙΝΟΥ)*24.ΜΑΙ.62”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*26.V.62”.

C

10 €

1234

Rural “90*9.VII.56” (23.5mm diam.) on cover via “ΓΡΑΝΙΤΣΑ*3.ΙΟΥΛ.1956” and “ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΝ*4.VII.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*6.VII.56”.

C

10 €

1235

Rural “91*91.IV.62” (23mm diam.) on registered cover from “Τοπόλιανα Ευρυτανίας”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*28.IV.61”.

C

15 €

1236

Rural “92*31.I.60” on cover from “Βαφέ Αποκωρόνου”, via “ΧΑΝΙΑ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*21.III.60”.

C

10 €

1237

Rural “93*24.VIII.55” (23.5mm diam.) on cover from “Βρούτση Αμοργού”, via “ΑΜΟΡΓΟΣ”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*27.VIII.55”.

C

15 €

1238

Rural “94*15.X.60” (24mm diam.) on registered cover from “Ποταμό Αμοργού”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*18.II.60”.

C

10 €

1239

Rural “95*19.IV.63” (23mm diam.) on cover from “Αθαμάνιο Αρτης”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*24.IV.63”.

C

10 €

1240

Rural “96*29.VII.56” (23mm diam.) on cover via “ΚΥΘΝΟΣ*29.VII.56”, arr. “ΑΘΗΝΑΙ”.

C

10 €

1241

Rural “97*11.VII.61” (23.5mm diam.) on registered cover from “Μέγα Λειβάδι” via “ΣΕΡΙΦΟΣ*11.ΙΟΥΛ.61”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*15.VII.61”.

C

10 €

1242

Rural “99*19.V.56” on cover from “Καταβατή Σίφνου” via “ΣΙΦΝΟΣ*19.V.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*22. ΜΑΙ.56”.

C

10 €

1243

Rural “100*17.XII.56” on registered cover via “ΝΑΞΟΣ*18.ΔΕΚ.56”, arr. “ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*20.XII.56”.

C

10 €

1244

Rural “100*16.VIII.58” (23.5mm diam.) on cover from “Ποταμιά Νάξου” via “ΝΑΞΟΣ*17.ΑΥΓ.58” to Τ.Γ.Α. 1010 (military).

C

10 €

145


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1245

1246

1247

1248

1249

1250

EXCHANGE CONTROL CACHETS 1245

Cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*5.IV.37” to Germany. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΠΕΝ”.

C

10 €

1246

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*6.V.39”, arr. “BERLIN”. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and circular cachet “ΥΕΣ”.

C

10 €

1247

Registered airmail cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*25.II.50” to Hagen. 2-line cachet “Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, and censors cachets “14”, “16” and “E9”.

C

10 €

1248

Cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*31.X.50” to Germany. Bicircular cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” and 2-line “Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Also censors cachet “20”.

C

5€

146


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1251

1252

1253

1254 1249

Registered cover canc. “ATHINAI*4.XII.50” to Belgium. Cachet “Επιτρέπεται η ελευθέρα ταχυδρόμησις του παρόντος φακέλλου Εν Αθήναις τη 9 ΔΕΚ 1950 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ”. Circular “15”.

C

10 €

1250

Cover canc. “ΚΑΛΑΜΑΙ*1.X.59” to Germany. Cachet “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΙΣ Εν Καλάμαις τη 30 SEP 1959 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ”.

C

15 €

1251

Registered cover canc. “ΒΟΛΟΣ*15.JUN.53” to Italy. Cachet “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠ?ΜΑ ΒΟΛΟΥ Υπηρεσία Συν/τος & Ελέγχου Συν/τος Ο Προιστάμενος”.

C

10 €

1252

Cover canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*23.XII.49” to Paris. Cachet “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ” and linear “Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Also circular “9”.

C

8€

1253

Four 1949-50 covers from Volos and Pteleon mailed abroad. On all cachet “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝ ΒΟΛΟ”.

C

15 €

1254

Registered cover canc. “ΑΘΗΝΑΙ*10.IAN.48” to USA. Handwritten “ΗΛΕΓΧΘΗ Κατατέθη δήλωσις 10/1”.

C

10 €

147


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1257

1255

1256

1258

1259

1260

1261

1255

Cover canc. “ΒΟΛΟΣ*20.ΜΑΡΤ.49” to Germany. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” (1st period) and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΒΟΛΟΣ-”.

C

8€

1256

Cover canc. “THESSALONIKI*15.IX.48” to Belgium. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-”. Also circular censors cachet “4” and signature-cachet.

C

8€

1257

Cover canc. “ΠΑΤΡΑΙ*22.VI.49” to Prague. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΑΤΡΑΙ-”.

C

3€

148


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1264

1263

1265

1262

1267

1266

1269

1268

1258

Cover canc. “ΠΑΤΡΑΙ*30.VI.49” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΑΤΡΑΙ=” in violet-red. Also linear cachet “ΕΛΟΓΟΚΡΙΘΗ”.

C

8€

1259

Postal card canc. “ΡΟΔΟΣ*16.ΜΑΙ.51” to Italy. Cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΣ” in large characters.

PPC

10 €

1260

Cover canc. “ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ*11.ΜΑΡΤ.50” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ=ΣΑΜΟΣ=”.

C

8€

1261

Cover canc. “ΝΙΓΡΙΤΑ*27.10.51” to USA. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΕΡΡΑΙ-”.

C

8€

1262

Cover canc. “ΤΡΙΠΟΛΙΣ*24.ΝΟΕ.49” to Argentina. Tape “ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ” and cachet “ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΣ-”.

C

3€

LEVANT AUSTRIAN P.O. 1263

JUDAICA. 1861 cover posted from “IBRAILA/21 APR” 2-line Austrian Levant postmark with linear “FRANCA” to Constantinople.

C

170 €

1264

Boxed “AGENZIA DEL LLOYD AUSTRIACO/SH QUARANTA” on Ottoman fiscal. Canc. not recorded by Tchilinghirian. Rare.

o

50 €

1265

Cachet “LLOYD AUSTRIACO/25 NOV.../AGENZIA di SIRA” on 25l. Small Hermes Head (3rd period). Scarce.

o

45 €

1266

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. 10k. red (michel 4) cancelled with blue oval “(BAS)IASCH”. Signed by J.H.STOLOV. RR.

o

180 €

1267

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. 17kr. red (Michel 1A) cancelled with blue “OREAVA” and 10kr. green (Michel 3I) cancelled with boxed linear blue “OREAVA”.

o

50 €

1268

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. 1868 cover fr. with 5kr red and posted from “PECS*19/9/68” with 4-line blue “SteinKohlen Haunl Verschleiss/DER ERSTEN K.K. PRIV/DONAU DAMPFSCHIFFAHRT GESELLSCHAFT/FUNFKIRCHEN”, arr. “TRIEST*21/9”.

C

90 €

1269

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. 10kr green cancelled with oval “D.D.S.G. AGENTIE RADUJEVAZ” in blue colour. RRR.

o

75 €

149


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1270 1273

1271

1274

1276

1275

1272 1270

1277

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. 10pa Ottoman Fiscal cancelled with oval “D.D.S.G. AGENTIE RUSTZUK” in blue colour. RRR.

o

110 €

1271

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. Bill of Landing cancelled with “D.D.S.G. PANSCOVA*26 VII 04”.

DOC

50 €

1272

DANUBE STEAM NAVIGATION CO. DDSG. Bill of Landing fr. with 2F. Hungarian Fiscal and cancelled with “mauve ZIMONY*5.X.1913” ,arr. “D.D.S.G. PANSCOVA*13/X/13”.

DOC

25 €

1273

Canc. “BUCAREST*7/9” on 15sld Lombardo-Venetto stamp perf. 9 1/2 in bl.4. Ferchenbauer 1100E.

o

300 €

1274

PPC franked with 20pa/10h and posted from “SAMSUN*9/1/07” and arr. “ALEXANDRIA*14/1/07”.

PPC

10 €

GERMAN P.O. 1275

German PO in Turkey: 10.10.1900 issue 10pi/2M (type II), 15pi/3M (type I) and 25pi/5M (type II), u. (Mi. 21I II+22I I+23I II-830E).

o

160 €

1276

German PO in Turkey: 25pi/5M 1900 issue canc. “BEIRUT*20/4/05”. Certificate R.Steuer (2010). (Mi. 23II1700E).

o

350 €

1277

German PO in Turkey: 1905/13 Surcharges on D.Reich stamps, complete set of 12 values, u. (Mi. 36/47-900E).

o

190 €

150


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1280

1278

1281

1279

1283

1285 1282

1284

ITALIAN P.O. 1278

5c Italian stamp 1874 Ovpt “ESTERO” green-grey, “angolo inferiore destro” error (pos.82), u. (Sassone 3b3250E).

o

500 €

1279

1908 issue with ovpt New values on 1901/1906 stamps, 10pa./5c. + 20pa./10c. Italian Levant stamps, m. (Sassone 1+2 - 800E).

*

100 €

1280

4pi./1L.& 20pi./5L.(issue 1908) (the 2 high values),m. (Unificato 13+14 - 9.200 E).Ex-Melon collection.

*

1100 €

1281

Issue 11/1921,compl.set of 5 values ovpt.new Turkish currency in bl.4,u/m.(one stamp of 1pi.possibly m.). (Unificato 28/32 - 3.200+ E).Ex-Melon collection.

**

350 €

1282

Issue 11/1921,compl.set of 5 values ovpt.new Turkish currency,u/m. (Unificato 28/32 - 800+ E).Ex-Melon collection.

**

90 €

1283

Issue 1922,compl.set of 9 values (1901/1920) ovpt.new Turkish currency,m.(the 90pi./10L.thin & cracked gum). (Unificato 49/57 - 950 E).Ex-Melon collection.

*

85 €

1284

1909/11 “Gerusalemme” overprint issue, complete set of 8 values, the 10pa, 20pa, 1pi, 20pi are used and the other are mint. (Sassone 1/8-2000 euro).

*/o

150 €

(*)

30 €

EGYPTIAN P.O. 1285

Interpostal “POSTE VICE REALI EGIZIANE KONSTANTINOPOLI” in very fine condition. Scarce.

151


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1289

1287 1286

1290

1291

1288

1292

1294

1293

POSTAL STATIONERY 1286

1883 postal card print 10l. Hermes Head red on cream-grey, canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*29.ΜΑΡΤ.18(..)” to London. On text side pre-orinted “GRAND HOTEL ST GEORGES - CORFOU”. Lower right corner cut off. (Hellas PC5b).

PS

10 €

1287

1883 Double Large Hermes Head postal card, Belgian print: 10l.+10l. “with paid answer”, ultramarine on greycream, unused. (Hellas PC7).

PS

4€

152


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1295

1297

1296

1298

1299

1288

1898 postal card print 10l. Hermes Head blue on glossy, pale yellow-brown paper, canc. “ΑΘΗΝΑΙ-1*4. ΜΑΙΟΣ.1900”, arr. “AMSERDAM”. On text side pre-printed “.....LIMITED/We are in receipt of your letter.....”. (Hellas PC10e).

PS

22 €

1289

5l. Fl.Mercury PS from “ATHENES 13/II/901” with “T” tax mark, but without departure post mark to Napoli. On arrival taxed with 10c. Italian tax stamp and cancelled with “NAPOLI*16 2 01”. (Hellas PC12c).

PS

40 €

1290

5l. Fl.Mercury PS posted from “ΚΕΡΚΥΡΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)*12 ΜΑΙ. 11” to Louvain. On arrival taxed with 10c. Belgian tax, linear “T” and cancelled with “LEUVEN*29 V 11”. (Hellas PC18a).

PS

70 €

1291

1900-10 postal-card print 5l. Fl.Mercury green-olive on cream “Answer”, canc. “ΑΘΗΝΑΙ*7.ΔΕΚ.10” mailed intown. (Hellas PC20bB).

PS

10 €

1292

5l. postal card print 5l. Hermes tying sandals ovpt “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” in black added to the bottom of the heading, unused. VF. (Hellas PC32).

PS

8€

1293

1942 7dr/2dr postal card blue on glossy cream. 6dr+2dr stamps pre-affixed by the P.O. (15dr rate valid from 1.9.42 to 31.10.42-2 months), unused. (Hellas C57a).

PS

8€

1294

1947 postal card printed 200dr Glory blue on buff fr. add. with 100+200dr 1747-1950 Dodecanese union canc. “ΙΩΑΝΝΙΝΑ*?.XI.51” to Athens. (Hellas PC63b).

PS

30 €

1295

1939-41 KGII and Historical issue postal envelopes, 3dr+50l., 8dr+1dr and 6dr+1dr, unused. VF. (Hellas PE4+PE5A+PE6).

PS

25 €

1296

10000dr/15dr/3dr50l. Postal envelope fr. add. with 2000+1000dr 1944 Landscapes and 100000/50dr 1944 Piraeus bombardment canc. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ*20.VI.44” mailed in town. (Hellas PE12).

PS

20 €

1297

(1900) two postal letter cards, 1st issue of Flying Hermes: 10l. red on light blue & 10l. red-orange on greenish blue, both perf. 13 1/2, unused. Hellas PL2Ba + PL2Bb.

PS

15 €

1298

1904 letter-card print 10l. Fl.Mercury (with shading lines/on reverse text with fonds italics) red-orange on light blue, unused. VF. (Hellas PL3Ca).

PS

7€

1299

(1912-1915) postal letter card, Hermes wearing petassos - 2nd issue, 10l. carmine on grey blue, unused. Hellas PL5Ab.

PS

8€

153


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1300

1302

1301

1303

1304

1305 1306

1307 1308

1310

1901/3 NUMBERED EDITION OF GREEK P.T.T. 1300

“Athenes. Vue de Ceramique” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.8 black, unused. VF. (Hellas PC17.8).

PS

12 €

1301

“Athenes Vue de Ceramique” print 10l. + 10l. Fl. Mercury in black No.8, fr. with additional 10pa in pair Turkish Stamp and posted from “GALATA*6 AVRIL 02”, arr. “ANVERS*11 AVRIL. 02”. (Hellas PC17.8).

PS

50 €

1302

“Vue Generale du vieux Phalere” print 5l.+10l. Fl.Mercury in black No.43, fr. with additional 5c. Belgian stamp and posted from “LIEGE*24 JUIN 02”, arr. “TIRLEMONT (STATION)*24 JUIN. 19..”. (Hellas PC16.43).

PS

45 €

154


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1311

1313 1309

1312

1314

1303

“Vue Generale due vieux Phalere” print 10l.+10l. Fl. Mercury in black No.43 canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*31.ΙΟΥΛ.1901”, via “NEW YORK*28.AUG.1901”, arr. “RICHMOND*29.AUG.1901”. (Hellas PC17.43).

PS

25 €

1304

“Athenes Theatree de Bacchus” print 5l.+10l. Fl.Mercury in black No.44, fr. add. with 10c French stamp canc. “CONSTANTINOPLE GALATA-POSTE FRANCAISE*7 11 02” to Cote dOr, France. (Hellas PC16.44).

PS

40 €

1305

“Mycenes - Le Tombeau de Klytaimnistre” print 10l. + 10l. Fl.Mercury in black No. 44, fr. with additional 10c. French stamp and posted from “CONSTANTINOPLE STAMBOUL*24 07 01”, arr. “LONDON*AU 29 01”. (Hellas PC17.44).

PS

40 €

1306

“Vue generale du Nouveau Phalere” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.45 black ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF-Lux. (Hellas PC17.45).

PS

15 €

1307

“Athenes.LAcademie Sina” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.51 black, pu.1903 (ΑΘΗΝΑΙ-5) to Paris. VF. (Hellas PC17.51).

PS

15 €

1308

“Athenes.La Statue de Varvaki” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.67 green, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ, unused. VF. (Hellas PC17.67).

PS

15 €

1309

“Vue du Palais de Tatoi” print 5l.+ 10l. Fl. Mercury in green No.69, fr. with additional 10pa/5H. Austrian Levant and posted from “TRAPEZUNT OESTER. POST*10 7 02”, arr. “VERBERIE OISE*19 7 02”. (Hellas PC16.69).

PS

50 €

1310

“Athenes Musee Archeologique” print 5l.+10l. Fl. Mercury in green No.78 canc. “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ*10.ΙΟΥΝ.02”, arr. “CAIRE*27.VI.02”. VF. (Hellas PC16.78).

PS

20 €

1311

“Athenes Le Theatre Municipal” print 10l.+10l. Fl. Mercury in green No.84 canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ*14.ΔΕΚΕΜ.01”, arr. “ALEXANDRIA*5.I.02”. (Hellas PC17.84).

PS

25 €

1312

“Athenes.Amazone a cheval & Sphinx” (2 views) print.5l.+10l.Fl.Mercury plus 5l. Fl.Mercury No 113 greyblack, pu. 1902 to Constantinople. VF. (Hellas PC16.113).

PS

15 €

1313

“Statuette dEsculape+Pan de Sparte” print 10l.+10l. Fl.Mercury in black No.155,handwritten “Corfu 1/14-XII1902” cancelled with postmans cachet “73”, arr. “BUCAREST*20.DEC.902”. (Hellas PC17.155).

PS

20 €

1314

“Corfu.Achillion (Galerie Exterieure)” print.10l.+10l.Fl.Mercury No.169 black, pu.1902. VF. (Hellas PC17.169).

PS

13 €

155


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1316 1319

1315

1317

1318

1320

1321

1322

1323

1315

“Corfou-Vue de la Ciadelle prise de Vido” print 5l.+10l. Fl.Mercury in black No.171, canc. “ΚΕΡΚΥΡΑ” to Belgium. Marked “T” for the missing rate. VF. (Hellas PC16.171).

PS

20 €

1316

“Corfou-Achillion Les Statue des Muses” print 10l. + 10l. Fl.Mercury in black No.189 ovpt “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΑΤΕΛΕΣ” fr. with additional 1p GB Stamp and posted from “GREYS*9 DE 20”. (Hellas PC17.189).

PS

45 €

156


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1324

1325

1317

“Corfou. Vue de la Citadelle prise de Mon Repos” print 10l.+10l. Fl.Mercury No.193 green, pu.1903 to PARIS. VF. (Hellas PC17.193).

PS

15 €

1318

“Corfou. Paysage de Paleocastritza” print 5l.+10l. Fl.Mercury No.210 green, u.1902. VF. (Hellas PC16.210).

PS

15 €

1319

“Corfou-Village des Sts Deka” print 5l. + 10l. Fl.Mercury in green No.223, canc. “ΑΘΗΝΑΙ-5*15.ΦΕΒΡ.1903” to Haag Holland. Boxed “T” for the missing rate. (Hellas PC 16.223).

PS

30 €

1320

“Larissa.La Valee de Tempe, le village de Baba” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.229 brown ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ to ENGLAND. VF. (Hellas PC16.229).

PS

25 €

1321

“Larissa.Le Tribunal” print.5l.+10l.Fl.Mercury No.243 brown ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ,unused.Rare & VF. (Hellas PC16.243).

PS

20 €

1322

“Patras - LEglise de l”Annonciation” print 10l.+10l. Fl. Mercury in green No.268 canc. “ΔΕΛΦΟΙ*25.ΜΑΡΤ.903” (type V in blue), arr. “MAESEYCK*15.AVRIL.1903” (Belgium). VF. (Hellas PC17.268).

PS

40 €

1323

“Athenes. Le Lycabete (vue prise du Boulevard de Khephissia)” print 10l.+10l. Fl.Mercury No.279 brown, pu.1902 to PARIS. VF. (Hellas PC17.279).

PS

20 €

1324

Dinosaurs: lot including 15 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

15 €

THEMATIC (TOPICAL) PHILATELY 1325

Fruits, plants and trees: lot including 20 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

20 €

1326

Insects: lot including 12 u/m complete sets and m/s plus a FDC from various countries.

**

15 €

1327

Maps: lot including 22 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

20 €

1328

Mountains: lot including 15 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

20 €

1329

Music: lot including 15 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

15 €

1330

Owls: lot including 12 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

15 €

1331

Ships and vessels: lot including 18 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

20 €

1332

WWF: lot including 15 u/m complete sets and m/s from various countries.

**

18 €

157


May 4th, 2019 / Athens Hilton

1329

1328

1327

1326

A.Karamitsos

CYPRUS 1333

158

1960-2016 (11 April) Republic, mint never hinged complete collection placed on a SAFE album. Self-adhesives in booklets. Also additional booklets. Personal stamps not included. A very fine collection. (Cyprus 190/1368+F1/F41+B1/B14+B16/B24).

**

750 â‚Ź


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1330

1332

1331

1335

1334

1960-2016 Republic, FDC collection. 1996+1998+1999+2000+2001+2016 years not complete as few sets are missing. All the rest complete. Also 1960-1999 several unofficial FDC included. A very nice accumulation. (Cyprus 258/910+914/935+941/945+951/959+976+980/984+992/996+1006/1370+F1/F19+F23/F41).

1335

Large cover fr. with 4 1/2pi+9pi 1938 KGVI definitives canc. “FAMAGUSTA...” to Sidcup Kent. (Cyprus 159+161).

FDC

450 €

C

30 €

159


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1336

1339

1338

1340 160

1342

1343

1344


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1337 1336

Three 1942-43 covers all fr. with 1pi 1938 KGVI issue canc. “SH4 RURAL SERVICE”, “RIZOKARPASO” and “POLIS”, all addressed “Γραφείον Αιχμαλώτων Πολέμου/Λευκωσία” (POW Office/Nicosia).

C

30 €

1337

2 1/2 rosy mauve QV 1880 ovpt CYPRUS” in pane of 96 (lower part of the sheet/AI-LP, plate 14) with full margins all around. Large thin “C” variety in pos. KJ. u/m. (Cyprus 3+3a).

**

350 €

1338

1/2d/1d red “HALF-PENNY” 1.6.1881 surcharge (13mm) on 1d stamp (plate 215) in vertical strip of 5 on fragment canc. “LARNACA A*1.JU.81” (1st day of issue). (Cyprus 9b).

1339

42x1/2pi 18816 QV 1st definitive issue, used. Twelve stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 11).

o

250 €

1340

1pi rose 1881 QV 1st definitive issue, die I, CC WMK, mint. Light yellow toning on gum, perfs only. (Cyprus 12).

*

25 €

150 €

1341

27x2pi 1881 QV 1st definitive issue, used. Nine stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 13).

o

150 €

1342

1/2pi dull green 1883 2nd QV definitive with top left triangle detached, u. Two short perforations at top. (Cyprus 16ad-300E).

o

35 €

1343

5x30pa 1882-1886 QV 2nd definitive issue, used. Three with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 17).

o

8€

1344

4pi pale olive green 1882-86 2nd QV definitive issue (WMK CA), m. VF. (Cyprus 20-500E).

*

160 €

1345

6pi olive grey 1882-86 2nd QV definitive issue (WMK CA), m. (Cyprus 21-75E).

*

27 €

1346

12pi 1882-86 QV 2nd definitive issue, used. One perf with light yellow toning. (Cyprus 22).

o

8€

161


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1346

1345

1348

1341

1349

1347

1351

1350

1353

1352

1355

1354

1356 1347

1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges, small fractions, CC WMK, used. One short perf at right. (Cyprus 23).

o

11 €

1348

30pa/1pi 1882 Surcharged stamp in bl.4 canc. “LARNACA A*3.MR.?” in red. Light yellow toning. (Cyprus 24).

o

100 €

1349

1/2pi/1/2pi 1882 Surcharges, small fractions, CA WMK, spur on left “1”, used. Fine. (Cyprus 25a).

o

5€

162


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1357

1358

1359 1350

5x1/2pi/1/2pi 1886 Large fractions 6mm- CA WMK, used. Two copies with small deficiencies. Nice lot for variety study. (Cyprus 27).

o

90 €

1351

1/2pi/1/2pi 1886 Large fractions 8mm- CC WMK, used. (Cyprus 28).

o

160 €

1352

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (May) surcharged stamp, large “1” at left, u. (Cyprus 29a-300E).

o

100 €

1353

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (May) surcharged stamp, small “1” at right, u. (Cyprus 29b-300E).

o

100 €

1354

1/2pi/1/2pi emerald green (WMK CA) 1886 (May) surcharged stamp, large “2” at right, u. (Cyprus 29d-350E).

o

140 €

1355

9x1/2pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, used. Six stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 30).

o

4€

1356

7x30pa 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, used. Three stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 31).

o

18 €

1357

7x1pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, used. Four stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 32).

o

20 €

1358

19x2pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, used. Three stamps with minor deficiencies. Nice lot for study. (Cyprus 33).

o

8€

1359

12x4pi 1892-1894 QV 3rd definitive issue, CA WMK, mint. Two stamps with yellow toning. Very nice lot. (Cyprus 34).

*

150 €

163


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1360

1361

1364

1362

1365

1368

1363

1366

1369

1367

1370

1373

1371

1374

1360

6x1/2pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. One with no mint, while two with minor deficiencies. (Cyprus 37).

1361

30pa bright mauve and green 1894-96 4th QV definitive with damaged “US”, m. Light yellow toning. (Cyprus 38a-200E).

*/(*)

5€

*

20 €

1362

3x2pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. One with a gumless spot. (Cyprus 40).

*

10 €

1363

4pi 1894-96 QV definitive issue with “SPECIMEN”, m. (Cyprus 41S).

S

8€

1364

3x4pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, mint. Two with small deficiencies. (Cyprus 41).

*

6€

1365

6pi 1894-96 QV definitive issue with “SPECIMEN”, m. (Cyprus 42S).

S

10 €

1366

2x6pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. One stamp with yellow toning on one perf. (Cyprus 42).

o

17 €

1367

9pi 1894-96 QV definitive issue with “SPECIMEN”, m (very light trace). VF. (Cyprus 43S).

S

10 €

1368

5x9pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, used. Three stamps with minor deficiencies. (Cyprus 43).

o

30 €

1369

12pi 1894-96 QV definitive issue with “SPECIMEN”, m. VF. (Cyprus 44S).

S

10 €

1370

18pi 1894-1896 QV 4th definitive issue, a very small part of gum remains. (Cyprus 45S).

S

12 €

1371

30pa 1904-10 KE defionitives, broken top left triangle, u. (Cyprus 60c-80E).

o

30 €

164


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1375

1376

1372

3/4pi black and violet in bl.24+bl.12+bl.12 and 1 1/2pi carmine 1938 KGVI in 2 blocks of 24, u/m. (Cyprus 150+152).

**

150 €

1373

2000-2010 ovpt “SPECIMEN”, u/m. Years complete exept Cyprus No.1163 2009 refugee stamp and personal stamps. Very nice lot. (Cyprus 963/1162+1164/1217-769 Euros).

S

200 €

1374

2015 complete year ovpt “SPECIMEN”. 4.2.2015 surcharged 2013 stamp not included. (Cyprus 1327/1338+1340/1361+F40/F41).

S

32 €

1375

Large cover fr. with 5m+10m 1955 QEII issue stamps canc. “YIALOUSA...” to Athens. (Cyprus 177+178).

C

20 €

1376

Lot including approx. 320 philatelic covers all with rural service cancellations (over 150 different). An excellent study lot, very difficult to be collected. Further careful examination is needed.

o

250 €

1377

1960 complete year, u/m. (Cyprus 190/207).

**

50 €

1378

1962 complete year, u/m. (Cyprus 208/225).

**

25 €

1379

1963 complete year, u/m. (Cyprus 226/238).

**

80 €

1380

1966 complete year, u/m. (Cyprus 272/297).

**

14 €

1381

1967 complete year, u/m. (Cyprus 298/315).

**

6€

1382

1973 complete year, u/m. (Cyprus 398/415).

**

4€

1383

1975 complete year, u/m. (Cyprus 435/446).

**

OFFER

1384

1976 complete year, u/m. (Cyprus 447/476).

**

3€

1385

1977 complete year, u/m. (Cyprus 477/495).

**

2€

1386

1978 complete year, u/m. (Cyprus 496/512).

**

2€

1387

1979 complete year, u/m. (Cyprus 513/530).

**

2€

1388

1980 complete year, u/m. (Cyprus 531/560).

**

7€

1389

1981 complete year, u/m. (Cyprus 561/577).

**

OFFER

1390

1982 complete year, u/m. (Cyprus 578/591).

**

OFFER

1391

1983 complete year, u/m. (Cyprus 592/621).

**

4€

1392

1984 complete year, u/m. (Cyprus 622/640).

**

4€

1393

1985 complete year, u/m. (Cyprus 641/665).

**

18 €

1394

1986 complete year, u/m. (Cyprus 666/686).

**

12 €

1395

1987 complete year, u/m. (Cyprus 687/707).

**

5€

1396

1988 complete year, u/m. (Cyprus 710/726).

**

6€

1397

1989 complete year, u/m. (Cyprus 727/761).

**

20 €

1398

1990 complete year, u/m. (Cyprus 762/784).

**

8€

1399

1991 complete year, u/m. (Cyprus 785/801).

**

5€

165


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1400

1401

1402 1403

1406

1404

1405

1410

1407

1411

1412

1413

1408

1409

1416

FOREIGN COUNTRIES FRANCE 1400

15c 1850 green Ceres (REPUB.), u. VF. (Yv. 2).

o

200 €

1401

20c black on white 1849 Ceres, m. Superb. (Yv.3a-650E).

*

150 €

C

1402

40c 1850 orange Ceres on cover arr. “BRUXELLES*31.AOUT.1853”. (Yv. 5-900E).

1403

1F 1849 carmine-brown Ceres (REPUB.) on fragment, u. VF. (Yv. 6B-1000E).

1404

25c 1852 “REPUB” blue in used bl.4. Left margin narron, upper left corner cut and a tiny pinhole on one. (Yv. 10-3000E).

150 € 220 €

o

280 €

1405

80c dark rose 1862 Napoleon (EMPIRE FRANC) on fragment. (Yv.24a-90E).

20 €

1406

40c orange 1868 Napoleon, 5c green 1871 Napoleon and 15c bistre 1871 Ceres on fragment, u. (Yv. 31+35+59253E).

40 €

1407

5c 1870 green-yellow Ceres (Bordeaux), u. VF. (Yv. 42B-180E).

o

35 €

1408

40c 1870 “Ceres (Bordeaux)” bright orange, m. VF. (Yv. 48a)

*

160 €

1409

5c 1872 “Ceres (3eme Rep)” green-yellow on azure paper imperforate, m. (Yv. 53d)

*

70 €

1410

30c 1872 “Ceres (3eme Rep)” brown imperforate, mng. (Yv. 56b)

(*)

100 €

1411

10c green (I) sage 1876, m. Certificate Roumet (1998). (Yv. 65-1200E).

*

300 €

1412

75c rose (I) sage 1876, m. (Yv. 71-1400E).

*

350 €

1413

75c rose (II) sage 1885, m. (Yv. 81-2750E).

*

650 €

166


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1414

1415

1420

1418

1417

1419

1421

1422

1414

Type Sage (type II): 1877-1880, set of 12 values with different color shades and multiples (total 29 stamps). One 25c and one 35c stamps with faults. (Yv. 83+83a+83b+85+85a+86+87+87a+87b+88+88a+89+89a+90+ 90a+91+91a+92+92a+93+93a+94+94a+95+95a-1010E).

*/o

180 €

1415

Type Sage: 1884-1900 and 1898-1900, set of 10 values with different color shades and multiples (total 17 stamps). One 50c and 10c both creased. (Yv. 96+96a+97+97a+98+98a+99+99a+101+101a+102+103+104+1 05+106-801E).

o/*

120 €

1416

1922 Au profit des Orphelins de la guerre (surcharges), complete set of 8 values, u/m. (Yv. 162/169-530E).

**

100 €

1417

1924-32 Merson, complete set of 3 values, u. (Yv. 206/208-82E).

o

14 €

1418

3F 1927 Merson in u/m lower right corner bl.4. (Yv. 240-680E+).

**

120 €

1419

1928 Au profit de la Caisse dAmortissement, complete set of 3 values, u/m. (Yv. 249/251-235E).

**

45 €

1420

50c+1.50F 1928 Au profit de la Caisse dAmortissement in corner dated 19.9.28. A trace of hinge on lower margin, stamps u/m. (Yv. 251-450E).

**

100 €

1421

1929 Au profit de la Caisse dAmortissement, complete set of 3 values, u/m. 40c value creased. (Yv. 253/255275E).

**

40 €

1422

1.50f+3.50f 1931 Au profit de la Caise d Amortissement, m. VF. (Yv. 269-175E).

*

42 €

167


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1423

1424

1425

1426

1427

1429

1428 1423

1430

1931 Au profit de la Caisse dAmortissement, complete set of 3 values. 10c/40c u/m, the rest hinged. (Yv. 275/277-405E).

*/**

70 €

1424

1936 Paris International Exhibition, complete set of 6 values, m. (Yv. 322/327-57E).

*

10 €

1425

1936 Au profit des Chomeurs intellectuels, complete set of 4 values, u/m. VF. (Yv. 330/333-70E).

**

17 €

1426

1938 Au profit des Chomeurs intellectuelles, complete set of 6 values, u/m. (Yv. 380/385-90E).

**

22 €

1427

1940/41 Surcharges on 1932/38 stamps, complete set of 18 values, u/m. (Yv. 476/493-97E).

**

18 €

1428

Laos: 10P 13.4.1952 airmail issue stamp in brown color imperforate copy, u/m (hinge in margin only). (Yv. A2).

E

18 €

1429

Laos: 10P+20P+30P 13.4.1952 airmail issue, complete set of 3 m/s (130x90mm), u/m. (Yv. Bl.18/20).

E

30 €

1430

Laos: 1956 ONU 1st anniversary 15k in red color imperforate, m. Color proof. (Yv.22).

E

10 €

GERMANY (REICH-WEST-EAST-BERLIN) 1431

BRD: 1959-2005 Mint never hinged collection. Mi. 322/325+773+1136 are missing, the rest complete to 2004. All m/s included plus several booklets, few self-adhesives and 1998 ersttagblat complete. A very nice collection. Face value for the stamps in Euro currency appox. = 270 Euros. (Mi. 302/2470+HB27+HB40+HB45/46+ MH40/41+MH43/45+MH48/57, Catalog value - 2260 E+++).

**

350 €

1432

Berlin (west): 1960-1990 complete u/m collection plus Michel 3344/3365 DDR 1990 stamps. VF. (Mi. 191/879+HB19+HB21-659 Euros).

**

100 €

1433

D.Reich: 1M 1900 issue, inscription “REICHPOST”, u/m. (Mi. 63-550E+).

**

80 €

1434

D.Reich: 5M 1900 issue (type II), m (light). (Mi. 66II-480E).

*

100 €

168


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1433

1434

1440 1436

1437

1435 1438

1443

1439

1444

1445

1442

1441

1446

1447

1448

1435

D.Reich: 1902 Germania issue (II) “DEUTSCHES REICH” inscription, complete set of 10 values, m. (Mi. 68/77650E).

*

150 €

1436

D.Reich: 1M 1902 issue, inscription “DEUTSCHES REICH”, perf. 14 1/2. 26x17 perf. holes, u/m. (Mi.78A-320E as a hinged stamp).

**

65 €

1437

D.Reich: 2M Apr 1902 issue, inscription “DEUTSCHE REICH”, m. (Mi. 79A-110E).

*

17 €

1438

D.Reich: 2M May 1902 issue, inscription “DEUTSCHE REICH”, u/m. (Mi. 82A-500E+).

**

70 €

1439

D.Reich: 3M Dec 1905 issue, inscription “DEUTSCHES REICH”, u/m. (Mi. 94AI-250E).

**

30 €

1440

German parcel post fr. with 2M and 20pgf reich stamps canc. “RADOLFZELL*21.9.16” to Constantinopel. On arrival 1pi. 1913 Ottoman stamp affixed and canc. “STANBUL*1.11.16”.

PS

45 €

1441

D.Reich: 1M/10pf 1912 Surcharged Airmail stamp “Gelber Hund”, u/m. (Mi. lV-2500E).

**

400 €

1442

D.Reich: 1924 Airmail issue, complete set of 7 values, m. (Mi. 344x/350x-260E).

*

50 €

1443

D.Reich: 1924 Airmail issue, complete set of 7 values, u/m. (Mi. 355/361-350E).

**

85 €

1444

D.Reich: 1924 Buildings, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 364/367x-360E).

**

85 €

1445

D.Reich: 1926 Airmail issue, complete set of 8 values, u/m. (Mi. 378/384-1200E).

**

250 €

1446

Deutsche Reich: 1926 Famous German, complete set of 13 values, u/m. (Mi. 385/397-1100E).

**

240 €

1447

D.Reich: 20pf 1926 Famous Germans, imperforate, u/m. Certificate Schlegel (2012). (Mi. 392U-2600E).

**

500 €

1448

Deutsche Reich: 1927 Hindenburgs 80th birthday, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 403/406-100E).

**

20 €

169


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1452

1449

1453

1450

1451

1455

1454 1456

1457

1458

1459 1460 1449

D.Reich: 1927 “I.A.A./10-15.10.1927” ovpt, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 407/409-240E).

**

55 €

1450

D.Reich: 1928, 1930, 1931 and 1932 German Presidents, 4 complete sets of 13+3+1+2 values, u/m. Certificate E.Pesch (1979). (Mi. 410/422+435/437+454+465/466-1288E).

**

250 €

1451

D.Reich: 1928 Emergy relief, complete set of 5 values, u/m. (Mi. 425/429-240E).

**

55 €

1452

D.Reich: 1931 “POLAR FAHRT 1931”, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 456/458-4000E).

**

700 €

1453

D.Reich: 1932 Hindenburg, complete set of 7 values, u/m. (Mi. 467/473-170E).

**

32 €

1454

D.Reich: 1932 Castles, complete set of 4 values, u/m. (Mi. 474/478-180E).

**

35 €

1455

D.Reich: 1933 Hindenburg, complete set of 14 values, m. (Mi. 482/495-200E).

1456

D.Reich: 1933 Zepellin Chicago flight, complete set of 3 values. 1M high value hinged (trace almost invisible), the rest u/m. Signed Schlegel BPP. (Mi. 496/498).

1457

D.Reich: 1933 Wagner, complete set of 9 values, u/m. (Mi. 499A/507A-2400E).

*

35 €

*/**

350 €

**

600 €

1458

D.Reich: 1934 Airmail issue, complete set of 11 values, u/m. (Mi. 529/539-750E).

**

180 €

1459

D.Reich: 1934 Professions, complete set of 9 values, u/m. (Mi. 556/564-550E).

**

100 €

1460

D.Reich: “NURBURGRING-RENNER” ovpt, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 695/697-280E).

**

55 €

1461

D.Reich: 1945 SS ans SA, complete set of 2 values in u/m imperforate pairs, u/m. (Mi. 909/910).

**

42 €

170


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1463

1461

1464

1462

1465 1462

D.Reich: 1930 IPOSTA m/s, u/m. (Mi. Bl.1-1600E).

**

320 €

1463

Deutsche Reich: 1936 Olympia Blocks, set of 2 m/s, u/m. (Mi. Bl.5/6-240E).

**

60 €

1464

D.Reich: 1937 4th Races for “The Brown Ribbon” m/s, u/m. (Mi. Bl.10-180E).

**

45 €

1465

D.Reich: 8x5pf 1926 State coat of arms in booklet pane of 8, u/m. (Mi. H-Bl54-450E).

**

70 €

1466

D.Reich: 6x10pf 1926 State coat of arms plus 2 “X” labels in booklet pane of 8, m. (Mi. H-Bl55-360E).

*

57 €

1467

8pf+15pf and 2 colored strip labels 1929 Coat of arms in strip of 4 (tete-beche), m. (Mi. K10-30Ε).

*

5€

171


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1466

1469

1470

1467

1468

1475

1473 1471

1476

1472

1477

1474

1478

1479

1468

Lot including 1933 Fridericus stamps in 10 pairs or strips with intervals, slogans or tete-beche, u/m. (Mi. from W45 to K8-650E).

**

80 €

1469

4x6pf 1933 Fridericus in bl.4 with intervals (2 pairs) u/m. (Mi. W9-80Ε).

**

10 €

1470

Deutche Post in China: 1898 issue ovpt “China” on D.Reich stamps, complete set of 6 values, u. (Mi. 1II/6II90E).

o

24 €

1471

Deutche Post in China: 1905 Surcharges, complete set of 10 values, u. (Mi. 28/37-500E).

o

120 €

1472

Deutche Post in China: 1906/19 Surcharges, complete set of 10 values, u. (Mi. 38/47-420E).

o

100 €

1473

German Colonies/Karolinen: 1900 “Karolinen” ovpt, complete set of 6 values in vertical pairs, m. (Mi. 1II/6II360E).

*

70 €

1474

German Colonies, Deutsch Ostafrika: 1893 Surcharges on D.Reich stamps, complete set of 5 values, u. (Mi. 1/5-200E).

o

40 €

1475

German Colonies, Deutsch Ostafrika: 1896/99 Surcharges on D.Reich stamps, complete set of 5 values, u. (Mi. 6/10-60E).

o

12 €

1476

German Colonies, OstAfrika: 1905 issue, complete set of 8 values, u. (Mi. 22/29-200E).

o

40 €

1477

German Colonies/Southwest Africa: 25pf+50pf 1897 “Deutsch Sudwest-Afrika” ovpt, m. (Mi. I/II-560E).

o

100 €

1478

German Colonies, Deutsch Sudwestafrika: 1897 “Deutsch-Sudwestafrika” ovpt, complete set of 4 values, m. (Mi. 1/4-40E).

*

10 €

1479

German Colonies, Togo: 40pf 1909/19 issue (WMK), u/m. (Mi.22-140E).

o

23 €

172


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1480

1481

1483

1482

1484

1490 1485

1487

1486

1488

1489

1491

1492

1493

ITALY 1480

9th Philatelic Congress, Triest, complete set of 4 values, m (trace). (Sas. 123/126).

*

220 €

1481

1923 Pro Cassa di Previdenza, complete set of 3 values, m. (Sas. 147/149-120E).

*

20 €

1482

1923 A.Manzoni, complete set of 6 values, m. (Sa.151/156-1300E).

*

150 €

1483

1924 “CROCIERA ITALIANA” ovpt, complete set of 7 values, m. (Sas. 162/168).

*

20 €

1484

1924 Holy Year, complete set of 6 values, u/m. (Sas. 169/174-100E).

**

20 €

1485

1928 E.Filiberto, set of 10 values (all values) without perf. varieties, u/m. (Sas. 226/229+233/238-600E).

**

100 €

1486

1929 Montecassino, complete set of 7 values, u. (Sas. 262/268-875E).

o

40 €

1487

1930 Ferucci (regulars), complete set of 5 values, u. (Sas. 276/280-180E).

o

35 €

1488

1930 Virgil (regular + airmail), complete set of 9+4 values, m. (Sas. 282/290+A21/A24-400E).

*

30 €

1489

1931 St Antony, complete set of 7 values, u/m. (Sas. 292/298-250E).

**

50 €

1490

1932 D.Alighieri (regulars), complete set of 12 values, u/m. (Sas. 303/314-450E).

**

70 €

1491

1932 Garibaldi (regular + airmail), complete set of 10+7 values, u/m. (Sas. 315/324+A32/A38-725E).

**

80 €

1492

1932 Decennale de la Marcia su Roma, complete set of 20 values, m. (Sas. 325/340+A42/43+E17/18-245E).

*

40 €

1493

1933 Holy Year (regular + airmail), complete set of 5+2 values, u/m. (Sas. 345/349+A54/A55-145E).

**

20 €

173


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1496

1497

1500

1498 1494

1502

1503 1495

1499

1505

1501

1504

1506

1494

1937 Emperor Augustos (regulars), complete set of 10 values, u/m. (Sas. 416/425-350E).

**

50 €

1495

Italian Colonies-Somalia: 1935 Kings visit in Somalia, complete set of 14 values, u/m. Very soft yellow toning on few items. (Sa. 199/212-1250E).

**

150 €

1496

Italian Colonies-Somalia: 1924 Postage due issue, complete set of 6 values, u/m. (Sa. 1/6-700E).

**

100 €

1497

Italian Colonies-Tripolitania: 5L 1924 ovpt on Manzoni Italian stamp, the high value of the set, u. (Sa. 164500E).

o

600 €

1498

Italian Colonies-Tripolitania: 1925-26 Kings Jubilee, complete set of 3 values perf. 11, u/m. (Sa. 23/25-6500E).

**

800 €

1499

Italian Colonies-Tripolitania: 1934 Airmail issue, complete set of 5 values+2 values espressi stamps, u/m. (Sa. 34/40-2000E).

**

280 €

1500

Italian Colonies-Tripolitania: 1924 Postage due issue, complete set of 6 values, u/m. 50c with a soft yellow spot on gum. (Sa. 1/6-6000E).

**

800 €

**

32 €

MONACO 1501

1933-79 Prince Louis II, complete set of 4 values, u/m. 90c and 1F50c hinged on margin, stamps u/m. (Yv. 115/118-135E).

1502

1937-39 Coat of arms and Prince Louis II, complete set of 14 values, u/m. (Yv. 154/166-160E).

**

35 €

1503

1939 Princes (I), complete set of 10 values, u/m. (Yv. 185/194-560E).

**

90 €

1504

1951 Holy Year, complete set of 12 values, u/m. (Yv. 353/364-107E).

**

20 €

1505

1949 Airmail issue (coat of arms + airplane), complete set of 3 values, u/m. (Yv. A42/A44-244E).

**

50 €

174


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1508

1507

1510

1509

1511

1512

1506

Monaco: 200F. of 1957 issue with perforation 13, u/m. (Yv. A67).

**

120 €

1507

1938 Prince Louis II m/s, m (light trace). (Yv. Bl.1-100E).

*

20 €

ROMANIA 1508

WWI Bulgarian Occupation: Advertising post card written 21.1.917. Bulgarian military cachet “TZARSTVO BULGARIYA NESTROEVA ROTA OT 1 PEH. SOF. NA N.V.KN.AL. I POLK” to Orhanie, Bulgaria.

PPC

20 €

1509

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “BABADAG*18.IX.918” to Sofia. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA SEKTZIYA*SHT.3D.A.”.

PPC

35 €

1510

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian 5ct stationary postal card canc. “BALTCHIK*20.VIII.918”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA/BALTCHIK*21.VIII.918”.

PS

20 €

1511

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian 5ct stationary postal card canc. to order “BRAILA*17.III.918”.

PS

OFFER

1512

WWI Bulgarian Occupation: Canc. “BRAILA*2.IX.918” on two fragments with 10ct+15ct+1ct+2ct Bulgarian stamps.

o

OFFER

175


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1513

1515

1514

1518

1516

1517

1519

1520

1522

1521

1513

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “SOFIA*27.II.918”, arr. “BUCAREST*1.III.918”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA SOFIA” and German censor cachet in Bucarest “GEPRUFT#2.III.1918/Postuberwachungstelle”.

PPC

35 €

1514

WWI Bulgarian Occupation: Canc. “GIURGIU*16.IX.918” on two fragments with 25ct+30ct+10ct+15ct Bulgarian stamps.

o

OFFER

176


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1525

1526

1527

1523

1528

1524

1529

1530

1515

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “DOBRITCH*14.XI.917”, arr. “SUHINDOL*?.XI.17”. Bulgarian censor cachet “DOBRICHSKA VOSNA TZENZURNA KOMISIYA” and military cachet “SANITAREN RAZHOSEN SKLAD/2a ARMIYA”.

PPC

35 €

1516

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “KOUSTENDJA*14.XII.917” to Dobrich. Military cachet “4 ROTA OT 17a OPALCHENSKA DRUZHINA” and censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*KOUSTENDJA*14.XII.917” in red.

PPC

20 €

1517

WWI Bulgarian Occupation: Bulgarian 5ct stationary postal card canc. “MANGALYA*?.XI.917”, via “KOUSTENDJA*2.XI.917”.Military cachet “5-a POGRANICHNA DRUZHINA/4-a ROTA” and censor “TZENZURNA KOMISIYA*KOUSTENDJA”.

PS

50 €

1518

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “MATCHIN*11.II.918”, via “KOUSTENDJA*14.II.918” to Razgrad. Censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*KOUSTENDJA*14.II.918”.

PPC

35 €

1519

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “MEDJIDIE*19.IV.917” to Preslav, Bulgaria. Censor cachet “DOBRICSKA VOENA TZENZURNA KOMISIYA”.

C

35 €

1520

WWI Bulgarian Occupation: Photo card canc. “MEDJIDIE*13.VII.918” to Deutsche Feldpost No.178 (in Bulgarian occupied Romania). Military cachet “TZARSTVO BULGARIYA ?? PIONERNA DRUZHINA” and censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA*MEDZHIDIE*13.VII.918”.

PPC

70 €

1521

WWI Bulgarian Occupation: 25ct and 30ct Bulgarian stamps on fragment canc. to order “OLTENITZA*26. IX.918”.

o

OFFER

1522

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “SILISTRA*26.XII.917” to Tutrakan. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA SILISTRA*26.XII.917”.

PPC

35 €

1523

WWI Bulgarian Occupation: Post card fr. with 5ct Bulgarian stamp canc. “TULCEA*2.V.918” to Stara Zagora. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA MEDZHIDIE*2.V.918”.

PPC

50 €

1524

WWI Bulgarian Occupation: Post card canc. “KNIAJEVO*7.III.918”. Bulgarian censor cachet “TZENZURNA KOMISIYA SOFIA*8.III.918”, arr. “TUTRAKAN*10.III.918” where taxed with 5ct Bulgarian stamp.

PPC

120 €

RUSSIA (Former U.S.S.R.) 1525

1kop 1865 Coat of arms, u. (Mi. 12y).

o

6€

1526

7kop 1875 Coat of arms, m. (Mi. 25x).

*

5€

1527

35k 1892 issue (horiz. striped paper), m. (Mi. 53x-35E).

*

10 €

1528

3r50k 1889 issue (horiz. striped paper), m. (Mi. 55x-35E).

*

10 €

1529

3r50k 1902 issue (vert. striped paper), m. (Mi. 55y-35E).

*

15 €

1530

45R 1922 5 Years Octomber Revolution (airmail), u. (Mi. 200x).

o

20 €

177


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1533

1534

1535

1531 1536

1537

1532 1531

Inflation period cover posted 27.5.1922 from Harkovo - Ukraine to Athens. Total postage = 210000R. Rare Inflation period destination.

C

150 €

1532

1923 1st of May, complete set of 3 values (surcharge in bronze) on fragments, u. (Mi. 212a/214a).

o

100 €

1533

1925 1 Year of Lenins death, complete set of 4 values imperforate, m. (Mi. 292B/95B).

*

25 €

1534

1r 1932 (May) buildings perf. 12x12 1/2, u/m. (Mi. 392DY-20E).

**

5€

1535

1r 1932 (May) buildings (wmk upright) perf. 12x12 1/2, u/m. (Mi. 392DX-20E).

**

5€

1536

3r 1930 (Oct) buildings perf. 12 1/2, u/m. (Mi. 393C-20E).

**

5€

1537

1931 Zeppelin, complete set of 5 values imperforate, m. (Mi. 397C/401C).

*

100 €

1538

1933 All Unions stamps exhibition surcharges, complete set of 2 values, 70k/35k high value stamp u/m. (Mi. 427/428).

*/**

130 €

1539

1933 Baku commissioners, complete set of 5 values, m (light trace of hinge). (Mi. 457/461).

*

60 €

1540

15k 1935 Spartakiade, u. (Mi. 519-20E).

o

5€

178


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1538

1540 1539

1541

1542

1543

1544

1541

40k 1935 Spartakiade, u/m. (Mi. 522-70E).

**

20 €

1542

1955 “CEB. ΠΟΛIΟC/MOCKBA 1955” ovpt on airmails, complete set of 2 values in pairs, u/m. (Mi. 1789/90).

**

20 €

1543

2002 St. Petersberg, complete set of 5 values in corner copies, u/m. (Mi. 976/980-100E).

**

25 €

1544

2004 Folk Museum silver tablewares, complete set of 4 values in sheetlets of 10, u/m. (Mi. 1212/1215-45E).

**

10 €

179


A.Karamitsos

1545

1549

1553

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1546

1550

1547

1548

1554

1552

1555

1551

1556

1557

1561 1558

1559

1560

SWITZERLAND 1545

1915 Pro Juventute, complete set of 2 values, m (heavy hinge). (Mi. 128/129-110E).

*

18 €

1546

1917 Pro Juventute, complete set of 3 values, u. (Mi. 133/135-110E).

o

20 €

1547

1918+1919 Pro Juventute, 2 complete sets of 2+3 values, u. (Mi. 143/144+149/151-90E).

o

15 €

1548

1921 Pro Juventute, complete set of 3 values, u. (Mi. 172/174-85E).

o

14 €

1549

1932 Pro Juventute, complete set of 4 values, m. (Mi. 262/265-12E).

*

OFFER

1550

1935 Pro Juventute, complete set of 4 values, u. (Mi. 287/290-20E).

o

3€

1551

17.9.1938 Issue (red and black fibers), complete set of 3 values, u/m. (Mi. 328v/330v-240E).

**

50 €

1552

1939 Pro Juventute, complete set of 4 values, u. (Mi. 359/362-20E).

o

4€

ASIA ( Except Middle East) 1553

China P.R.: 1959 10th Anniv. of Founding of P.R. of China, complete set of 8 values, u/m. (Mi.473/480-60E).

**

20 €

1554

P.R. of China: 1969 Piano musik, complete set of 2 values, mng. (Mi. 1033/1034-200E).

(*)

60 €

1555

China P.R.: 1971 Afro-Asian Table Tennis Friendship Invitational Tournament, complete set of 4 values, u/m. (Mi.1094/1097-240E).

**

72 €

180


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1563

1564

1565

1566

1567

1569

1568

1570

1571

1572

1562

1556

China P.R.: 1972 Promoting Physical Culture, complete set of 5 values, u/m. (Mi.1108/1112-180E).

**

55 €

1557

China P.R.: 1972 Shipping Industry, complete set of 4 values, u/m. (Mi.1113/1116-260E).

**

80 €

1558

P.R. China: 1973 Giant Panda, complete set of 6 values, u/m. (Mi. 1126/1131-230E).

**

70 €

1559

China P.R.: 1973 Womens day, complete set of 3 values, u/m. (Mi. 1132/1134-60E).

**

18 €

1560

China P.R.: 1973 Asian-African-Latin American Table Tennis tournament, complete set of 5 values, u/m. Mi. 1142 creased corner. (Mi. 1140/1143).

**

18 €

1561

China P.R.: 1976 4th 5-years plan fulfilment, complete set of 16 values, u/m. (Mi. 1265/1280-270E).

**

80 €

BRITISH COMMONWEALTH 1562

20 Different u/m complete different sets. Catalog value approx. 950 Euros. Very nice lot.

**

150 €

1563

Antigua: 1d carmine-red 1884 QV issue, perf 12, m. (SG 24-60GBP).

*

15 €

1564

Australia/South Australia: 4d dull lilac 1872 QV issue, u. (SG 103).

o

4€

1565

Bahamas: 1d scarlet-vermilion 1877 QV issue, m. (SG 33-70GBP).

*

15 €

1566

Bahamas: 1s green 1863/80 QV perf 14, u. (SG 39b-30GBP).

o

5€

1567

Bahamas: 4d rose 1882 QV perf 12, u. (SG 41-45GBP).

o

10 €

1568

Bahrain: 4a brown 1941 KEVI issue, ovpt on India stamps, u/m. (SG 28-180GBP).

**

30 €

1569

Barbados: 6d pale rose-red 1858 issue imperf. and without Wmk, u. (SG 11-120GBP).

o

25 €

1570

Barbados: 6d orange-vermilion 1872 issue, u. (SG 53-85GBP).

o

20 €

1571

British Guiana: 5c deep green and sepia 1897 QVs Jubilee, m. (SG 219-50GBP).

*

10 €

1572

British Virgin Islands: 1922 KGV definitives (Mult Crown CA WMK), complete set of 4 values, m. (SG 82/8545GBP).

*

11 €

181


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1573

1574

1575

1576

1577

1579

1580

1581

1583

1584

1585

1589

1578

1582

1586 1587

1591 1588

1592

1594

1573

Ceylon: 2d 1857 green QV, one narrow margin touches at left, m. (SG 3-200GBP).

*

30 €

1574

Ceylon: 6d 1859 deep brown QV, one narrow margin, u. D.Brandon certificate (1999). (SG 6a-550GBP).

o

120 €

1575

Ceylon: 10d 1857 QV dull vermillion, u. One closing corner touches upper left. (SG 9-325GBP).

o

45 €

1576

Ceylon: 5d chesnut 1861-64 QV, m. (SG 22-120GBP).

*

24 €

1577

Ceylon: 6d brown 1861-64 QV, u. (SG 23-170GBP).

o

45 €

1578

Ceylon: 6d light brown 1861-64 QV, u. (SG 31a-190GBP).

o

50 €

1579

Ceylon: 10d dull vermilion 1864 QV, mng. (SG 38-325GBP).

(*)

50 €

1580

Ceylon: 1d dull blue 1862 QV, mng. (SG 39-180GBP).

(*)

30 €

1581

Ceylon: 2s 1864 QV steel blue, reversed WMK, mng. (SG 59x-700GBP).

(*)

60 €

1582

North Borneo/Labuan: 1902-03 definitives, complete set of 12 values ovpt “SPECIMEN”, m. (SG 117s/128s200GBP).

S

50 €

1583

Malaysian States (Negri Sembilan): 1949-55 issue, complete set of 21 values, m. (SG 42/62-130GBP).

**

35 €

1584

Malta: 1/2d dull orange 1870, m. (SG 7-300GBP).

*

60 €

1585

Malta: 1903-04 KE issue, complete set of 7 values, m. (SG 38/44-180GBP).

*

36 €

1586

Malta: 1935 Silver Jubilee, complete set of 4 values perf “SPECIMEN”, m. (SG 210s/213s).

S

42 €

1587

Malta: 1938 KGVI definitives, complete set of 15 values (without 1943 issued stamps) perf “SPECIMEN”, m (very light trace of hinge). (SG 217s/231s).

S

80 €

1588

Malta: 1956 QE Definitives, complete set of 14 values, u/m. (SG 266/282).

**

40 €

182


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1595

1590

1593

1600

1601

1599

1598

1597

1596

1603

1607 1602

1604

1605

1609

1606

1608

1610

1611

1589

Mauritius: 6c/18c 1899 Surcharges, surcharge inverted, m. VF. (SG 134a-700GBP).

*

160 €

1590

New Zealand: 6d brown 1862 issue QV, u. (SG 42-130GBP).

o

27 €

1591

New Zealand: 1931 Health stamps, complete set of 2 values, u. (SG 546/547-135GBP).

o

32 €

1592

New Zealand: 1931 and 1934 airmail stamps, complete sets of 3+1+1 values, m. (SG 548/551+554-105GBP).

*

25 €

1593

New Zealand: 1935-36 Pictorial issue, complete set of 14, u. (SG 556/569-225GBP).

o

45 €

1594

New Zealand: 1915-27 “OFFICIAL”, complete set of 6 values, m. (SG O100/O105-120GBP).

*

30 €

1595

New Zealand: 1938-1951 OFFICIAL stamps, complete set of 7 values, m. (SG O134/O140).

*

35 €

1596

British South Africa Company: 5Pounds sage green 1892 issue, u. (SG 12-450GBP).

o

100 €

1597

Rhodesia: 10p. brown, mng. (Stanley Gibbons 13).

(*)

300 €

1598

St Helena: 1d lake 1868 (type B) QV, m. (SG 7-225GBP).

*

50 €

1599

St. Helena: 2d/6d yellow 1873 QV perf. 12 1/2, m. (SG 10-160GBP).

*

40 €

1600

St Lucia: (1d) 1863 QV lake, m. (SG 5-95GBP).

*

18 €

1601

St. Lucia: 1881 Surcharges, complete set of 2 values, m. (SG 23/24-140GBP).

*

35 €

1602

St. Lucia: 1886-87 QV issue, complete set of 4 values, m. (SG 39/42-225GBP).

*

45 €

1603

St Lucia: 1937 Coronation, complete set of 3 values perf “SPECIMEN”, m (just trace). (SG 125s/127s).

S

14 €

1604

St Vincent: 6d. QV deep green 1871 (perf. 14x15 1/2, WMK: star), m. (SG 16).

*

50 €

1605

St. Vincent: 1/2d green, 1d rose-red and 6d violet 1885-88 QV, m. (SG 47+48+52-184GBP).

*

42 €

1606

Sierra Leone: 6d dull purple 1859 QV, m. VF. (SG 1-225GBP).

*

50 €

1607

Siera Leone: 2 1/2d/1s 1897 QV surcharges, dull lilac, u. (SG 66-425GBP).

o

120 €

1608

Seyheles: 3c/10c 1901 QV bright ultramarine and brown, with double surcharge, u/m. VF. (SG 37a-900GBP for a hinged stamp).

**

300 €

183


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1620 1619

1621

1609

South Africa/Cape of Good Hope: 6d pale rose-lilac 1858 Hope, used. Nice copy. (SG 7-300GBP).

o

60 €

1610

South Africa/Cape of Good Hope: 1d deep brown-red 1864 Hope, used. Nice copy. (SG 18b-325GBP).

o

70 €

1611

South Africa/Cape of Good Hope: 1d brownish red 1864 Hope, used. (SG 18c-300GBP).

o

60 €

1612

South Africa/Cape of Good Hope: 4d blue 1864 Hope, used. Nice copy. (SG 19-110GBP).

o

25 €

1613

South Africa/Cape of Good Hope: 4d sttel blue 1864 Hope, used. Very nice copy. (SG 19c-275GBP).

o

55 €

1614

South Africa/Cape of Good Hope: 6d bright mauve 1864 issue, u. (SG 20-500GBP).

o

120 €

1615

South Africa/Cape of Good Hope: 1s bright emerald green 1863-64 issue, u. (SG 21-650GBP).

o

90 €

1616

South Africa/Cape of Good Hope: 1s deep dark green 1859 issue, u. (SG 8b-550GBP).

o

100 €

1617

South Africa/Cape of Good Hope: 4d deep blue 1853 issue, u. (SG 4-160GBP).

o

40 €

1618

South Africa/Cape of Good Hope: 1d deep brown-red 1864 issue in pair, m. (SG 18b-1200GBP).

*

300 €

1619

Tuvalu: 1976 Gilbert & Ellis Definitives ovpt “TUVALU”, complete set of 15 values in u/m corner bl.4. (Mi. 1/15160E).

**

40 €

1620

Turks and Caicos Islands: 1d dull rose 1867 QV issue, m. (SG 1-65GBP).

*

15 €

1621

25.4.31 London-Sydney, postcard canc. “LONDON AIRMAIL*24.AP.31”, arr. “SYDNEY*11.MAY.1931”. Linear cahcet “LONDON SYDNEY/FIRST AIRMAIL”.

FFC

50 €

1622

7.12.34 Australia-England (QA/IA) first flight cover, airmail cover canc. “ADELAIDE*7.DC.1934” to Edinburgh.

FFC

50 €

1623

1.7.33 England-Calcutta first flight cover, airmail cover canc. “LONDON*1.JLY.1933” to Calcutta. On reverse first flights commemor. cachet.

FFC

180 €

184


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1622

1625

1623

1626 1624

1627

1628

1624

19.12.1931 Bulawayo-Kimberley, carried by Special Xmas Airmail (London-Cape Town). First flight cover fr. with 1d+4d (SG 16+19) canc. “BULAWAYO RHODESIA*19.DEC.1931”, via “JOHANNESBURG*21.DEC.31”, arr. “KIMBERLEY*21.DEC.31”. Linear cachet “EXPERIMENTAL FLIGHT”.

FFC

100 €

1625

28.6.37 Penang-Singapore first flight cover, airmail cover canc. “PENANG*28.JU.1937” to Singapore.

FFC

30 €

1626

26.6.37 Singapore-Penang first flight cover, airmail cover canc. “SINGAPORE*26.JU.1937”, arr. “PENANG*28. JUN.37”.

FFC

30 €

1627

28.6.37 Penang-Singapore first flight cover, airmail cover canc. “PENANG*28.JUN.37” to Singapore.

FFC

30 €

1628

28.6.37 Singapore-Penang first flight cover, airmail cover canc. “SINGAPORE*28.JUN.1937”, arr. “PENANG*28. JUN.37”.

FFC

30 €

185


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1630

1633

1631

1632

1629 1634 1629

30.8.38 Singapore-Saigon first flight cover, airmail cover canc. “SINGAPORE*30.AU.1938”, arr. “SAIGON*30.8.38”.

FFC

50 €

1630

29.8.36 South Africa-England first flight cover, airmail cover canc. “KINGWILLIAMSTOWN*29.AUG.29” to London.

FFC

20 €

1631

1932 Durban-London (IA) via Capetown, 1st flight special cover canc. “DURBAN*20.JAN.32” via “CAPE TOWN*22.JAN.32” to London.

FFC

100 €

1632

Special illustrated postcard fr. with 1/2d canc. “EMPIRE EXHIBITION JOHANNESBURG*20.X.36”, arr. “SKELMANTHORPE*30.OC.36”.

PPC

20 €

1633

10.3.31 Mwanza-London (IA) first flight cover to London.

FFC

60 €

1634

Tanganyika: Feeder service airmail, airmail cover fr. with 5c+30c+50c canc. “TANGA*16.SE.1933” to England boxed “FEEDER SERVICE” and “By Air to London”.

C

25 €

186


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

PICTURE POSTCARDS DODECANESE ISLANDS 1635

“RHODES. Le port” greenish PPC in frame, unused. VF.

PPC

8€

1636

“Rodi. Vista dal mare” yellowish-black (E. Ragozino No.36470), pu.1917. VF.

PPC

6€

1637

“Rodi - LArabe - Koulessi e lentrata al Porto della Dogana” grey-black (K.M. Anastasiades No.19257), unused. VF.

PPC

7€

1638

“Rodi- Il Faro.” b&w (K.M. Anastasiades No.19252), unused. VF.

PPC

5€

1639

“Rodi. Una via al Mercato” yellowish-black (E. Ragozino No.36481), unused. VF.

PPC

10 €

1640

“Rodi. Ginnasi Venetoclion” color. (K.M. Anastasiades No.30921), unused. VF.

PPC

10 €

1641

“Rodi. Il Palazzo delle Poste” yellowish-brown (Bestetti & Tumminelli No.7), unused. VF.

PPC

5€

1642

“Rhodes. Interieur du Palais” color. (Jahir & Isaac Menasche), pu.1911. Creased corner.

PPC

5€

1643

“Rodino. LAcquedotto Romano” yellowish-brown (Bestetti & Tumminelli, No.11), pu. VF.

PPC

6€

1644

“Grande Panorama di Cos” b&w five fold PPC (M.S.Modiano No.54410), unused. VF.

PPC

25 €

187


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1647

1649

1645

1650

1651

1646

1652

1648

1654

1653

1655

1656

1645

“Kos. Sbarco di S. E. il Generale Ameglio (14 Iuglio 1912)” b&w PPC, used. Minor imperfections.

PPC

9€

1646

“Kos. Una macchina cinematografica in azione” animated b&w PPC, unused. VF.

PPC

20 €

1647

“Cos. Piazza della R. Dogana” b&w (Menasche Levy Touriel, No.40023), unused. VF.

PPC

8€

1648

“Veduta di Symi - Il Nimparios” color. (N. Katsaras No.74699), unused. VF.

PPC

5€

1649

“ΣΥΜΗ. Συνοικία Αγ.Ιωάννου” b&w on dark yellow paper, pu.1915. VF.

PPC

10 €

1650

“Calimno. Marina” b&w (Ettore de Luca, No 26131), unused. VF.

PPC

8€

1651

“Calimno (Egeo) - Il Porto” b&w, pu.1913. VF.

PPC

5€

1652

“Calimno - Panorama” b&w (Ettore de Luca, No.26135), pu.1914. VF.

PPC

6€

1653

“Leros - Le port” b&w (Alterocca-Terni No.15794), pu.1913. VF.

PPC

5€

1654

“Lero. Via del Municipio” b&w, pu. VF.

PPC

8€

188


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1667 1665 1655

“Saluti da Stampalia” blueish (Cibrario), unused. VF. there are two small pictures, one with the description “Interno del Castello” and one with the description “Ingresso al Castello”.

1666 PPC

6€

1656

“Nisiros (Egeo) - Un sordomuto allegro” b&w (E. Petruzzo No.39607), unused. F.

PPC

6€

1657

“NISIRO. Quartiere Levante di Mandrachi” b&w (Giorgio N. Sachellaridis), used. With one fault on the right lower corner.

PPC

3€

1658

“NISIRO. Frazione Palos” grey-black (Giorgio N. Sachellaridis), unused. Stains on the front side.

PPC

3€

1659

“SALUTI DA PATMO” (3 views), yellowish-black (G. Garioni), unused. VF.

PPC

6€

1660

“Patmos - Le Golfe” b&w, unused. Slightly creased in the middle.

PPC

3€

1661

“Villaggio di Chalki” b&w (E. Maggiorakos No.26201), unused. Faults.

PPC

OFFER

1662

“La Canee, Crete” yellowish-black early, Gruss-aus type (6 small cards) & wishes “A Merry Christmas & a Happy New Year” in 8 languages (R. Kruger), used. VF.

PPC

10 €

1663

“Vue de la ville de la Canee” yellowish-black, unused. VF.

PPC

6€

1664

“La Musique de la Gendarmerie Cretoise a la Canee, Crete” b&w (Socrates Madbak), unused. Pin holes.

PPC

8€

1665

“Rue de Palais de la justice a la Canee” yellowish-black early (Perakis, Fortzakis & Cie, No.15), unused. VF.

PPC

6€

CRETE

1666

“Souvenir de Crete. La Canee. Rue Cum-Capu” yellowish-black (N. Douras, No.11), unused. VF.

PPC

5€

1667

“Une mosquee de la Canee” early b&w on yellow paper (Perakis, Fotzakis & Cie No.12), unused. VF.

PPC

10 €

189


A.Karamitsos

1668

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

“Souvenir de Crete. Musulmans faisant leur priere dans une mosquee a la Canee” color. (N. Douras, No.18), pu. F.

PPC

6€

1669

“Cimetiere Grec a la Canee” b&w (Socrates Madbak), unused. VF.

PPC

6€

1670

“Le couvent “Sainte Trinite” a Acrotiri servant de Seminaire” b&w (E.A. Cavaliero), unused. VF.

PPC

7€

1671

“Quartier et Caserne Francaise de la Sude” b&w (Socrates Madbak), unused. Small torn on the top.

PPC

8€

1672

“LAmiral Russe Scrydloff et ses officiers dordonnance quittant le Tombeau Turc. Rue de la Sude a la Canee Crete” b&w (Socrates Madbak), unused. VF.

PPC

7€

1673

“Gendarmeria Cretese-Musica durante il grandalt” early b&w (E. Cavaliero No.9), unused. VF.

PPC

8€

1674

“Gendarmeria Cretese-GrandAlt” early b&w (E. Cavaliero No.8), unused. VF.

PPC

8€

1675

“La Canee. Groupes des sous-officiers internationaux” yellowish-black early (Perakis, Fortzakis & Cie, No.19), pu.1904. VF.

PPC

6€

1676

“Insurges a Therisso 1906” b&w, unused. VF.

PPC

10 €

1677

“Vue du port de Candie” grey-black early (N. Alikiotis, No.76), unused. VF.

PPC

8€

1678

“Creta. Il Porto di Candia” grey-brown early (Cavaliero, No.10), pu.1902. F.

PPC

6€

1679

“Occupation de Candie par les troupes Anglaises apres les massacres du 25 Aout 1898” early b&w (N. Alikiotti No.18), pu.1904. VF.

PPC

8€

1680

“Le Lycee de Candie” yellowish-black (N. Alikiotis, No.46), unused. VF.

PPC

7€

1681

“Mastaba. Turkish Convent. Candia - Crete” b&w early (R. Behaeddin, No.104), unused. VF.

PPC

6€

1682

“Candie. Mont Jouchta” b&w early, unused. VF.

PPC

8€

1683

“Crete. Le Monastere historique dArcadi brule pendant la Revolution de 1866” b&w (E.A. Cavaliero), unused. VF.

PPC

10 €

1684

“Letendare dΑrcadi pendant son embrasement” b&w (Alikiotis No.256), unused. VF.

PPC

6€

1685

“Bourg dArchanes” yellowish-black early (G. Maraghiannis, No.11), pu.1905. F.

PPC

6€

190


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1686

“Crete. Hotellerie a Arkanes” brownish, pu.1932. VF.

PPC

6€

1687

“Vue generale du Jerapetra de Crete” olive-grey early (Alikiotti No.12), pu.1906. VF.

PPC

7€

1688

“Vue de Vrachassi (Merabello)” yellowish-black early (Alikiottis, No 52), unused. VF.

PPC

6€

1689

“Vue generale du village Kritzas de la province Merabello de Crete” early b&w (N. Aliciotis No.4), pu.1904. Creased corners.

PPC

6€

1690

“Tilisso. Candia - Crete” b&w early (R. Behaeddin, No.134), unused. VF.

PPC

8€

1691

“Crete. Fouilles de Phaestos” early b&w (E.A. Cavaliero), pu.(stamp removed). F.

PPC

6€

191


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1692

1693

1696

1694

1697 1692

1695

1699

1698

“Couvent dAssomato en Crete” color. early (G. Maraghiannis), unused. Slightly creased in the middle.

PPC

5€

1693

“Vue de Sitia” b&w (A. Theophanus), unused. VF.

PPC

7€

1694

“Rue littorale de Rethymna” yellowish-black early (N. Alikiotis, No.82), unused. VF.

PPC

6€

1695

“Rethymnos. Vue orientale” brownish (N. Courtides, No.1019), unused. VF.

PPC

5€

1696

“Rethymnos. Le Monument des Heros” brownish (N. Courtides, No.1023), unused. VF.

PPC

5€

1697

“Rethymo. Couvent de Preveli” yellowish-black (N. Scordillis, No.7), pu. VF.

PPC

6€

1698

“Crete. Le forteresse de Spinalonga” grey-black (A. Theofanous & Cie), unused. F.

PPC

7€

1699

“Type Cretois. Costume turc” b&w early (R. Behaeddin, No.5), unused. Brown spots.

PPC

5€

1700

“Vue generale de Syra” yellowish-black early (F. Caloutas), unused. Slightly creased corners.

PPC

5€

1701

“Syra” early yellowish-black (E. Kyriazopoulos), pu.1903. F.

PPC

5€

1702

“Syra. American Orphanage” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas No.116), used. Minor faults.

PPC

5€

CYCLADES

1703

“Syra. Une partie du Port et Haute Ville” b&w (Caloutas & Tsiropinas No.368), unused. VF.

PPC

6€

1704

“Syra” yellowish-black (PVK/Z No.15036), unused. VF.

PPC

7€

1705

“Place Miaoulis, Syra” early b&w (E. Kyriazopoulos No.19), pu.1904. F.

PPC

5€

1706

“Syra. Place Saint-Nicolas” brownish (F. Caloutas No.15), unused. VF.

PPC

8€

1707

“Rue dHermes-Syra” grey-black (Caloutas & Tsiropinas No.45), used. VF.

PPC

6€

1708

“Syros. Rue Possidonia” b&w (F. Caloutas), unused. VF.

PPC

5€

1709

“Syra. Hospice des pauvres” b&w early (Kyriazopoulos), unused. VF.

PPC

7€

1710

“Vue de Tinos” b&w (Caloutas & Tsiropinas No.349), unused. VF.

PPC

5€

1711

“Tinos. Le Quai” yellowish black (Caloutas & Tsiropinas, No.382), unused. F.

PPC

4€

1712

“Tinos. Rue Centrale” b&w early (Caloutas & Tsiropinas No.379), unused. VF.

PPC

6€

1713

“Eglise Evangelistria, Tinos” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas No.3), used. F.

PPC

7€

1714

“Tinos. Eglise de Ste Trinite” b&w (Caloutas & Tsiropinas No.347), unused. VF.

PPC

6€

192


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1712 1711

1714

1713

1715

1716 193


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1715

“Vue de Myconos” yellowish-black (Caloutas & Tsiropinas No.477), unused. VF.6

PPC

5€

1716

“Andros. Apoikia” brownish (L. Caraoulanis), unused. VF.

PPC

6€

1717

“Andros. Panachrantou Monastery” b&w (L. Caraoulani), unused. Minor imperfections.

PPC

5€

1718

“MILOS. Tripiti” yellowish-black (G.N. Alexakis No.980), used. VF.

PPC

5€

1719

“MILOS (Grece)” greyish on yellow paper (G.N. Alexakis No.2100), used. F.

PPC

4€

1720

“Santorin. Phira” b&w real photo in frame (Caloutas & Tsiropinas), unused. VF.

PPC

8€

1721

“SANTORIN. Phira” yellowish-black, unused. F.

PPC

5€

1722

“Moudros. Vue prise en avion” yellowish-brown (Baudiniere, No.14), used. F.

PPC

5€

AEGEAN ISLANDS (NORTH AND EAST) 1723

“Moudros. Ceremony of immersion of the Cross” yellowish-brown (Baudiniere No.48), unused. Scarce card.

PPC

3€

1724

“Baie de Moudros. Appontements Grecs” b&w (E. Le Deley), used. Slightly creased corner.

PPC

6€

1725

“Moudros. Obseques du capitaine Turc Medfathbey, le general Baumann et les officiers dEtat-Major” b&w (E. Le Deley), used. VF.

PPC

8€

1726

“Moudros. Le debarcadere de Moudros” b&w on rosine paper (Alexakis No.1030), used. VF.

PPC

8€

1727

“Κάστρον Λήμνου” yellowish-black (Alexakis, Piraeus No.1970), unused. F.

PPC

5€

1728

“Mytilene” yellowish-black early (Steugel & Co, No.12355), used. VF.

PPC

7€

1729

“Metelin. Caie” bluish, used. Slightly creased corners.

PPC

5€

1730

“Metelin. Vue panoramique du Port” color. (Tchivoglou Freres, No.28 & 29), unused. Creased.

PPC

3€

1731

“Souvenir de Metelin. Le Quai” grey-black (Hadji Daniel Freres), pu.1917. Faults.

PPC

3€

1732

“Debarcadere de Metelin” yellowish-black early (M. Nicolaides & H. Daniel Freres), pu. F.

PPC

6€

1733

“METELIN. Les Quais et le Mairie” early b&w (Editor not readable) unused. VF.

PPC

10 €

1734

“Η κατοχή Μυτιλήνης υπό του Ελληνικού Στρατού. Νοέμβριος 1912” b&w real photo, unused. VF.

PPC

10 €

1735

“Ο Ελληνικός στόλος εις Μυτιλήνην κατά την ημέραν της κατοχής” color. real photo (No.163), pu.1913. Faults.

PPC

5€

194


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1736

“Το Δημαρχείον της Μυτιλήνης” b&w (Photo-Choutzeos), used. VF.

PPC

4€

1737

“Lentree de la ville de Metelin” early color. (Fritz J. Mraz), used. Slightly creased corners.

PPC

6€

1738

“Panorama du village Pafla de Metelin” grey-black early, used. VF.

PPC

6€

1739

“Metelin. Le village Ayassos” b&w (B. Pantelis), unused. VF.

PPC

6€

1740

“Mandamados. Leglise de lArchange St. Michel vue exterieuse” b&w (V. Pantelides, No.7768), used. Slightly creased corner.

PPC

5€

195


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1741

1742

1743 1744

1746

1745

1747

1748

1741

“Metelin. Village de Petra” grey-black (V. Pantellides, No.7770), unused. VF.

PPC

7€

1742

“Μυτιλήνη. Το Σίγριον” b&w (G. Alexakis, No.980), used. F.

PPC

5€

1743

“Vendeuse de Paniers de Metelin” early b&w PPC, unused. VF.

PPC

12 €

1744

“Chios. Vue du quai” colored PPC, unused. VF.

PPC

12 €

1745

“Πλατεία Βουνακίου Χίου και άφιξις Ελληνικού Στόλου” colored PPC, used. Creased corner.

PPC

6€

1746

“Πλατεία Βουνακίου Χίου” color., unused. VF.

PPC

6€

1747

“Μεταφορά των αιχμαλώτων εις Χίον” coloured PPC, unused. VF.

PPC

10 €

1748

“Η πρώτη υψωθείσα Ελληνική Σημαία επί του Διοικητηρίου Χίου” colored PPC, pu.1926 (stamp removed). Brown spots.

PPC

8€

1749

“The Daskalopetra. Chios” colored PPC, unused. Slightly creased corner.

PPC

8€

1750

“Beach of Vrontados-Chios. Church Moutsaina” colored PPC, unused. VF.

PPC

12 €

1751

“Souvenir de Samos. Port Vathy (Capitale de Samos)” b&w 2fold (S.A. Eghinitis), unused. F.

PPC

12 €

1752

“Souvenir de Samos. Vathy” early b&w (C. Hadjigeorgiou freres), pu.1904 (Stamp removed). VF.

PPC

10 €

1753

“Vathy (Samos) pendant la chute de la neige le 20/2 Fevrier 1911” olive-grey (Emmanuel Rigenou, Samos), unused. Faults.

PPC

10 €

1754

“Souvenir de Samos. Village de Malagar sous la Neige” color. early (S.A. Eghinitis), used. VF.

PPC

6€

1755

“Capetan Stamatis. Heros de la Principaute de Samos” b&w early, pu.1905. Brown spots.

PPC

10 €

1756

“Gendarme Samien” brownish real photo (A.B. Paschas, No 151), used. VF.

PPC

7€

1757

“Soldats de la Principaute de Samos” b&w early (Hadjigeorgiou freres), pu.1905. VF.

PPC

6€

1758

“Αγ.Κήρυκος & Φλέβες Ικαρίας” b&w (Xylas), used. F.

PPC

5€

1759

“Θερμά λουτρά Ικαρίας” b&w (Xylas), unused. Few yellow spots.

PPC

5€

196


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1749

1751

1750

1752

1755

1753

1757

1759

1754

1756

1760

1758

1761

PELOPONESE 1760

“Une Pensee de Patras” color. (Em. Bx et Cie Serie 10), unused. Small tear at left.

PPC

3€

1761

“Patras - Le Port” color. (Synadinos No.7), pu.1913. G.

PPC

7€

197


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1762

1763

1764

1765

1766

1768

1769

1772

1773

1767

1770

1771

1774

1762

“Patras. Une vue” yellowish-black (A.B.Paschas), pu.1909. Minor faults.

PPC

3€

1763

“Souvenir de Patras. Le Quai” early color. (Paschas No.68), unused. VF.

PPC

12 €

1764

“Chargement du resin sec a Patras” early color. (A. Paschas No.186), unused. VF.

PPC

15 €

1765

“Souvenir de Patras-La Basse Ville” early color. (A.B. Paschas No.63), used. VF.

PPC

8€

1766

“Souvenir de Patras-La Basse Ville” early color. (A.B. Paschas No.64), unused. VF.

PPC

8€

1767

“Patras. Debarcadaire de la Capitanie de port” color. early, (A.B. Paschas, N.305), pu.1908. Small cut on bottom.

PPC

6€

1768

“Patras. Rue St.Nicolas” color. (Synadinos No.5), pu.1916. VF.

PPC

8€

1769

“Patras. Rue Maisonos” color. (A. Cajafas), unused. F.

PPC

8€

1770

“Patras. Rue Colocotronis” early color. (A.B. Paschas No.313), unused. VF.

PPC

15 €

1771

“Patras. Rue dHermes” early color. (Paschas No.304), unused. VF.

PPC

10 €

1772

“Patras - Rue de Saint Andre” color. (Synadinos, No.11), unused. VF.

PPC

10 €

198


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1773

“Patras - Rue de lIndependance” color. (Synadinos No.10), unused. Slightly creased corner.

PPC

7€

1774

“Patras. Rue Kalavriton” color. (Paschas No.47), unused. VF.

PPC

15 €

1775

“Patras. Rue de Kalavrita” color. (P. Synadinos No.33), used. F.

PPC

8€

1776

“Patras - Place Georges A” color. (P. Synadinos), unused. Creased in the middle.

PPC

3€

1777

“Patras - Rue Maisonos” color. (Synadinos No.20), used. Creased and damaged corners.

PPC

7€

1778

“Patras - Place Georges A” color. (Synadinos No.16), used. Creased and damaged corners.

PPC

7€

1779

“Patras. Place Olga” color. (P. Synadinos No. 32), pu. (stamp removed). F.

PPC

8€

1780

“Patras - Ipsila Alonia” color (Synadinos NO.7), pu.1929 (Stamps removed). Creased corners.

PPC

OFFER

1781

“Souvenir de Patras-Place de Benizelos Roufos” early colored PPC, unused. Creased corner.

PPC

5€

1782

“PATRAS - Boulevard Itee” color. (A. & A. Kajafas No.22), used. VF.

PPC

10 €

1783

“Patras. Peran Iteai” color. early (Ch. Variantzas & Co), pu.1904. VF.

PPC

15 €

1784

“Souvenir de Patras. Vue de la Fabrique de vins Achaia” early colored PPC (A.B.Paschas No.70), used. Slightly creased corners.

PPC

6€

1785

“PATRAS: LA CAMPAGNE FLISVOS” color. (Andre L.Cajafas), used. VF.

PPC

10 €

1786

“Souvenir de Patras. Vue de la ville prise du nouvel Etablissement du Gaz” early color. (A.B. Paschas No.18), pu.1904. Creased.

PPC

20 €

199


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1787

1789

1788

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1787

“Vue de lEglise de Presentation de la Vierge et les environs” early color. (Paschas No.236), pu.1913. Minor imperfections.

PPC

3€

1788

“Κεντρική οδός Αιγίου” b&w (I. Zaglifas), pu. (stamp removed). VF.

PPC

5€

1789

“Κλιμακωτή οδός Αιγίου” b&w (I. Zaglifas), pu.1920 (stamp removed). F.

PPC

5€

1790

“Calavryta. Monastere de Mega Spilaion” colored PPC (No.1972), used. VF.

PPC

3€

1791

“Mega Spilaion” blackish-brown (English Photo Co, Athens), unused. VF.

PPC

5€

1792

“Route Diakofto - Kalavryta” color. early (C. Eleftheroudakis, No.12) used. Creased with faults and holes.

PPC

OFFER

1793

“Πύργος. Δυτική άποψις” b&w (Ginakos - Margaritis), pu.1934. F.

PPC

6€

1794

“Gruss aus Andrizena” yellowish-black early (Rud. Rohrer), unused. VF.

PPC

20 €

1795

“La village Barbassena (pres Pyrgos)” b&w (C. Varouxis No.370), pu. F.

PPC

15 €

1796

“Bains Killinis” color. (C. Variantzas & Co), used. F.

PPC

15 €

200


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1810

1797

“Cyllene. Les baines” olive-grey early, advertising the Baths card, used (1915). Rare & VF.

PPC

20 €

1798

“Olympia” ealry b&w PPC, used. VF.

PPC

3€

1799

“Entree voutee au Stade dOlympie” yellowish-black (C.D.Varouxis No.373), unused. VF.

PPC

8€

1800

“Olympie. Le Stade avec le Musee” coloured PPC, unused. VF.

PPC

5€

1801

“Olympie. Le stade” color., used. Slightly creased corner.

PPC

3€

1802

“TRIPOLIS. VUE GENERALE” brownish (P. Calonaros No. 3), unused. VF.

PPC

8€

1803

“Souvenir de Megalopole” b&w PPC (R. Rohrer), unused. VF.

PPC

10 €

1804

“Tegea, temple of Athena Alea.” early b&w PPC (English Photographic Co), unused. VF.

PPC

5€

1805

“Αποψις Βυτίνης υπερθαλάσσιου ύψους 1014μ.” color. (Hamezopoulos), used. G.

PPC

5€

1806

“ΠΕΔΙΑΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ” color PPC in frame (A.B.Paschas), unused. VF.

PPC

10 €

1807

“Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑ” color PPC in frame (A.B.Paschas), used. F.

PPC

8€

1808

“ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΝΘΗΣ (Γορtυνίας)” color PPC in frame (A.B.Paschas), used. VF.

PPC

10 €

1809

“Calamata. Sous la domination de Turquie au xvi eme siecle” b&w (Maninos & Veniopoulos), used. VF.

PPC

15 €

1810

“Vue generale de Calamata” two-fold b&w (P.Vouyoukas), unused. Minor Imperfections.

PPC

15 €

201


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1809

1813

1815

1812

1811

1816

1818 1811

1814

1817

1819

“Place a Calamata” grey-black, early (P. Vouyoukas, No.1377), pu.1906. VF.

PPC

10 €

1812

“Calamata. Place de l Ecole Laique” brownish (C. Lyberopoulos, No.3), unused. VF.

PPC

6€

1813

“Calamata. Place de boucheries” yellowish - black (P. Vouyoukas, No.11), unused. VF.

PPC

6€

1814

“Calamata. Cataracte de Nedon” grey-black (A. Vougoukas, No.18), unused. VF.

PPC

6€

1815

“Navarin. La Rade” b&w PPC, unused. VF.

PPC

5€

1816

“Navarin” grey-black early (Eleftheroudakis No.134), pu.1904. VF.

PPC

6€

1817

“SPARTE. PANORAMA ET TAYGETE” b&w (Phototypie A. Breger freres-Paris), unused. VF.

PPC

6€

1818

“SPARTE (GRECE)-Eyrotas et Taygete” b&w (B.N. Georgiades & N. Pavlis) pu.1932. F.

PPC

5€

1819

“Panorama de Nauplie” early b&w 2-fold PPC, unused. VF.

PPC

20 €

1820

“Nauplia” early b&w PPC, pu.1904. F.

PPC

6€

1821

“Nauplie. Vue de la forteresse Palamidi” early b&w PPC, unused. VF.

PPC

7€

1822

“PALAMIDE ET VILLE NAUPLIE” early b&w PPC, unused. VF.

PPC

6€

1823

“La Place a Nauplie” color. (N. Christopoulos No.1693), pu.1911. VF.

PPC

7€

1824

“ΝΑΥΠΛΙΟΝ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ” color. (N. Christopoulos No.4690), unused. Minor faults.

PPC

6€

1825

“NAUPLIE. LE BOURTZI” b&w PPC, unused. VF.

PPC

3€

202


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1827

1826

1828

1829

1831

1830

1832

1826

“VUE DE LA VILLE D ARGOS - GRECE (ASPIS)” early b&w two-fold (Anargiros Timelis), pu.1905. Minor faults.

PPC

20 €

1827

“ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ-ΑΡΓΟΣ” b&w (Zavolieris & Paulopoulos, Argos), unused. F.

PPC

6€

1828

“FONTAINE DACOVA, ARGOS” early b&w (Anargiros Timelis, No.3), pu.1913. F.

PPC

5€

1829

“ΤΟ ΕΝ ΤΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ (ΤΗΜΕΝΙΟΝ)” early b&w (A. Timelis), pu.1915. F.

PPC

10 €

1830

“ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ (ΞΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ)” early b&w (A. Timelis, Argos), pu.1914. Minor faults.

PPC

6€

1831

“Πανόραμα Σπετσών” b&w (Cardasis) unused. Minor stains on the back side, two-fold card (cut).

PPC

10 €

1832

“Ile de Spetses. Bains” yellowish-black, unused. VF.

PPC

5€

203


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1833

1834

1836

1835

1837

1839 1838 1833

“Spetzia. Hotel Prince Nicolas, B. Cardassis” early b&w (P & C, No.332), pu.1904 (stamp removed). VF.

1840 PPC

10 €

1834

“Spetsae. Elonas” color. (F & M), pu.1910. F.

PPC

5€

1835

“Vue generale de Loutrakis” color. early (George Scouteris, No.3), pu.1905. VF.

PPC

6€

1836

“Loutraki. Grand Cafe de Distraction” color. (Skouteris Freres, No.88), pu.1910. VF.

PPC

7€

1837

“Νεόκτιστος Πηγή εν Λουτρακίω επί Δημάρχω Θ. Χατζοπούλω” color. (Skouteris Freres, No.82), pu.1910. F.

PPC

6€

1838

“Vue generale de Corinthe” b&w early (Michalopoulos, No 3), pu.1905. VF.

PPC

7€

1839

“Corinthe - Canal” b&w early (Michalopoulos, No 82), pu.1905. F.

PPC

5€

ATHENS & AREA 1840

“Panorama dAthenes” color. (Farazis & Michalopoulos, No.29), unused. VF.

PPC

3€

1841

“Athenes. Vue generale de lAcropole, de Temple du Jupiter etc.” color. (Antoine Cocondinis), unused. F.

PPC

2€

1842

“Athenes. Boulevard Olga & lAcropole” color. (Farazis & Michalopoulos), unused. VF.

PPC

3€

1843

“Vue dAthenes” color. (Farazis & Michalopoulos, No.66), pu.1909 (stamp removed). Creased.

PPC

OFFER

1844

“Athenes. Le Zappeion” early b&w on yellow paper (C.Eleftheroudakis No.296) pu.1905. Creased corners.

PPC

4€

1845

“Athenes. Bibliotheque Nationale” color. (A. Cocondinis), used. Creased corner.

PPC

3€

1846

“Athenes. LUniversite” color. (No.27), unused. VF.

PPC

5€

1847

“Athenes. Vue de Stade” early b&w (Fexis No.1019), pu.1905. F.

PPC

5€

1848

“Athenes. Ecole des Cadets” early b&w (Michalopoulos No.8), pu. VF.

PPC

7€

1849

“Bains dEdipso” color. (S. Stournaras No.328), pu. (stamp removed). Creased.

PPC

3€

1850

“Bains dEdipso” color. (Stef.Stournaras No.271), unused. VF.

PPC

15 €

1851

“Bains d Edipso” color. (Stef. Stournaras, No 329), pu.1915 (stamp removed). F.

PPC

8€

CENTRAL GREECE

1852

“Bains d Edipso” color. (Stef. Stournaras, No 32), pu.1922. F.

PPC

5€

1853

“Bains dEdipso” color. (Stef. Stournaras No.24), used. Slightly creased corners.

PPC

6€

204


Public Auction 637

1854

www.karamitsos.com

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

“Edipsos. Thermes de Silla” color. (Stef. Stournaras No.290), pu.1925 (stamp removed). VG.

PPC

3€

1855

“Bains dEdipso. Casino” color. (Stef. Stournaras No.326), pu.1912. F.

PPC

5€

1856

“ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΝ ΕΥΒΟΙΑΣ” color. (Ath. Minopoulos), used. With minor errors.

PPC

10 €

1857

“Negrepont Kymi” color. (Stef. Stournaras, No 70), used. VF.

PPC

10 €

1858

“Lamia” color. (S. Stournaras No.372), pu.1930. F.

PPC

3€

1859

“Lamie. Forteresse” color. (St. Stournaras No.11), pu.1907. F.

PPC

6€

1860

“Place de Lamie” color. (Stef. Stournaras, No 12), used. Slightly creased corner.

PPC

3€

205


A.Karamitsos

206

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1874

1875

1877

1876

1878

1880 1879 1861

“Lamie. Monument de Athanasse Diaco” color. (Stef. Stournaras, No 11), unused. Slightly creased corner.

1881 PPC

3€

1862

“STYLIS” color. (Stef. Stournaras, No 232), used. Slightly creased in the middle.

PPC

5€

1863

“Grece. Vue et port dItea” yellowish-black (E. Danisca), used. Brown spots.

PPC

4€

1864

“Grece. Port dItea” yellowish-black (E. Danisca), used. F.

PPC

5€

1865

“Quai dItea” yellowish-black (E. Danisca), used. Creased corners.

PPC

3€

1866

“Vue dAmphissa” b&w (I.B. Papadopoulos, Amphissa), unused. VF.

PPC

8€

1867

“Les Tribuneaux. Amphissa” olive-grey, (I.& B. Papadopoulos, Amphissa), unused. VF.

PPC

10 €

1868

“Amphilochia - Vue partielle. Au fond le golf de Patras” brownish (Nicourt No.173), unused. Creased corner.

PPC

3€

1869

“Η ηρωική ΚΛΕΙΣΟΒΑ Μεσολογγίου” yellowish-black, pu.1923. Creased corner.

PPC

3€

1870

“Grece. Vue orientale dAitolico” grey early (A. Psimenos), pu.1907. Minor faults.

PPC

5€

1871

“Souvenirs de Platea. Tennis Court” color. (Umberto Adinolfi), used. VF.

PPC

8€

1872

“Souvenir de Platea. Landing place” color., used. VF.

PPC

8€

EPIRUS 1873

“Souvenir de Janina” yellowish-black (Jean P. St. Joannides & Cie, Janina), unused. Rare & VF.

PPC

15 €

1874

“Φρούριον Ιωαννίνων” grey-black (Jean P. St. Ioannides & Cie, Janina), unused. VF.

PPC

15 €

1875

“Vue de la Citadelle de Janina” b&w early (G.E. Rhados, Janina), pu.1905. VF.

PPC

8€

1876

“Ιωάννινα. Το Φρούριον” color. used. VF.

PPC

8€

1877

“Janina. Place de la Concorde” color. (Jean P. St. Ioannides & Cie, Janina), pu.1914. VF.

PPC

8€

1878

“Ιωάννινα. Στρατηγείον” color. pu.1921. Slightly creased corner.

PPC

8€

1879

“Ιωάννινα. Δημαρχείον” color. (D.J.P.), pu.1917. Slightly creased corner.

PPC

8€

1880

“ΜΙΛΛΕΤ ΜΠΑΧΤΣΕΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ” yellowish-black (Jean P. St. Ioannides & Cie), pu.1910. VF.

PPC

10 €

1881

“Ζαγόριον. Τσεπέλοβον” yellowish-black (Jean P. St. Joannides, Janina), unused. Rare PPC in lux condition.

PPC

18 €

207


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1882

1884

1885

1883

1888

1887

1886

1889

1882

“La nouvelle Grece. Metsovo” color. (Stef. Stournaras, No 295), used. VF.

PPC

8€

1883

“Pont dArta” b&w in oval frame (Jean P.St.Joannides & Cie), pu.1918. VF.

PPC

8€

IONIAN ISLANDS 1884

“1864-1914. Central Commitee for the Celebration of the 50 years of the Ionian Islands Union” color. symbol (Aspiotis Freres), unused. F.

PPC

10 €

1885

“Cerigo. Port de Kapsali” yellowish-black, early (C. Eleftheroudakis, No.351), unused. Stains on the front side, slightly creased corners.

PPC

3€

1886

“Grece. Ile Cerigo. Une Rue” yellowish-black, early (C. Eleftheroudakis, No.324), unused. Slightly creased corner.

PPC

4€

1887

“Vue generale de Zante” grey-black early, pu.1906. Creased corners.

PPC

3€

1888

“Souvenir de Zante. Le Cafe Le coq dor” color. (T. Schwidernoch No.8899), pu.1912 (stamp removed). F.

PPC

6€

1889

“Souvenir de Zante. LInauguration de la statue de Solomos” color. (D. Samaras No.14816), pu.1908. Torn on the left.

PPC

6€

1890

“Argostoli. Ville et port” grey-brown early (N. Nicolatos No.10862), unused. VF.

PPC

6€

1891

“Argostoli. Mole” olive-grey early (Nicolatos), unused. VF.

PPC

6€

1892

“Argostoli. Pont” grey-black early (Nicolatos No.14012), unused. VF.

PPC

6€

1893

“Argostoli. La place de la Douane” b&w on grey-black (N. Nicolatos), used. F.

PPC

5€

1894

“Argostoli. Faubourg Saint Georges” olive-grey (N. Nicolatos), pu.1905. F.

PPC

5€

1895

“Argostoli. Place des Tribunaux” b&w early, pu.1903. F.

PPC

6€

1896

“Argostolion. Lithostroton street. The Celebration for 25th of March” color. (A.Lykoudis),pu.1913 (stamp removed). Slightly creased corner.

PPC

8€

1897

“Argostoli. La caserne” b&w early (N. Nicolatos), pu.1904. VF.

PPC

6€

208


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1897

1898

1896 1899

1901

1900

1902

1903

1898

“Cephalonia. Argostoli. Ionian Bank” b&w early (P & C No.251 - M. Basias), pu.1904. VG.

PPC

5€

1899

“Argostoli. British Consulate” early grey-black (P&C Athenes No.707 - M. Basias), pu.1907. VF.

PPC

6€

1900

“Cephalonie. Hopital dArgostoli” grey-black (N. Nicolatos, Argostoli), used. F.

PPC

5€

1901

“Lixuri. View of South Side” early b&w (P & C No.755), used. Slightly creased corners.

PPC

6€

1902

“Cephalonie. Lixouri. Le quai” b&w (N.D. Solomos), used. F.

PPC

5€

1903

“The River, Lixuri” sepia, early (P & C No.711 - M. Basias), unused. F.

PPC

5€

209


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1904

1905

1906

1908

1907

1910

1911

1909

1912

1914

1913

1904

“Ithaca. Prisons” deep brown early artist type, pu.1900. Rare card.

PPC

10 €

1905

“Leucade. La Forteresse” b&w (G. Aspiotis freres No.1), unused. F.

PPC

5€

1906

“Leucade. La lagune” b&w (G. Aspiotis freres), unused. F.

PPC

5€

1907

“Paxo (Corfou). Vue de Gaion” olive-brown (J. Zorbas), pu.1928. VF.

PPC

8€

1908

“Souvenir de Corfou. Ponticonissi” early color. (A. Kasphikis), unused. VF.

PPC

6€

1909

“Saluto di Corfou” b&w early (Farrugio, No.3452), pu. Slightly creased corner.

PPC

5€

1910

“Corfou. Theatre Municipal” blueish (Minoussi & Guido No.7463), unused. Slightly creased corner.

PPC

4€

1911

“Le couvent des SS. Theodores pres des fouilles” color. (Kasfikis freres), pu. (stamp removed). VF.

PPC

5€

1912

“Corfou. Les environs des fouilles” color. (Kasfikis freres), used. VF.

PPC

5€

1913

“Paysans de lile de Corfou” early color. (A.Farrugia No.7595), unused. VF.

PPC

8€

1914

“Paysan de Corfou” colored PPC, unused. VF.

PPC

5€

1915

“Paysan de Corfou” color. (A.A.K. No.4321), unused. VF.

PPC

6€

1916

“Paysanne de Corfou” color. (A.A.K. No.4317), unused. VF.

PPC

5€

1917

“Paysanne Greque” early color. (A. Kasphikis), pu.1904. VF.

PPC

5€

210


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1915

1918

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

“Corfou. Une Licoursiote” early brownnish real photo. pu.1907. VF.

PPC

5€

PPC

8€

THESSALY 1919

“Lile Skiathos” color. (S. Stournaras No.386), used. VF.

1920

“Lile Skiathos” color. (S. Stournaras No.385), unused. VF.

PPC

5€

1921

“Lile Skiathos” color. (S. Stournaras No.375), unused. VF.

PPC

8€

1922

“Vue de lile Skiathos” color. (S. Stournaras No.374), pu.1961. VF.

PPC

6€

1923

“LIle Skopelos” color. (Stef. Stournaras, No 259), used. Creased.

PPC

6€

1924

“Ile de Skopelos” color. (S. Stournaras, No.138), used. F.

PPC

8€

1925

“Vue de Volo, prise du sommet de la colline DIMITRIAS” color. (Stef. Stournaras, No 208), unused, VF.

PPC

10 €

1926

“Volo. Chantier naval” color. (S. Stournaras No.352), unused. VF.

PPC

15 €

1927

“Volo. Quai” color. (S. Stournaras No.323), unused. VF.

PPC

10 €

211


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1928

1929

1930

1931

1932

1934

1933

1935

1936

1937

1928

“Village au Golfe de Volo” color. (S. Stournaras No.288), unused. Creased.

PPC

5€

1929

“Volos” color. (Stef. Stournaras, No 19), pu.1907. VF.

PPC

10 €

1930

“Volo. Place de la Caserne” color. (Stef. Stournaras, No.173), pu.1911. F.

PPC

8€

1931

“Volo. Hopital d Achillopoulo” color. (Stef. Stournaras, No 69), used. Creased at bottom right corner.

PPC

8€

1932

“Volo- Asile des pauvres” color. (S. Stournaras, No.165), used. Slightly creased corner.

PPC

8€

1933

“Panorama de Portaria” three-fold early b&w (Stef. Stournaras), pu.1905. Fine & Very rare.

PPC

20 €

1934

“Panorama de Portaria. Village du Pelion” color. (Stef. Stournaras, No 29), used. Creased.

PPC

3€

1935

“Pilion. Portaria- Caravos” color. (S. Stournaras, No.176), pu. Creased corner.

PPC

8€

1936

“Grand Hotel Theoxenia a Portaria (Volo)” color. (Stef. Stournaras, No.50), Pu.1908. Creased corner.

PPC

10 €

1937

“Pelion. Portaria et Makrinitza” color. (S. Stournaras No.369), unused. Slightly creased corner.

PPC

8€

1938

“Makrinitza. Village du Pelion” color. (S. Stournaras No.287), pu.1922 (stamps removed). Minor faults.

PPC

8€

1939

“Zagora. Pont” yellowish-black (S.Stournaras No.403), unused. F.

PPC

8€

1940

“Zagora. Source de Kralli” color. (Stef. Stournaras, No.318), pu.1925. F.

PPC

8€

1941

“Katichori. Village du Pelion” color. (S. Stournaras No.296), unused. VF.

PPC

10 €

1942

“THESSALIE, Pteleo, Village d Almyros” color. (Stef. Stournaras, No 293), pu.1916. VF.

PPC

8€

212


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1938

1940

1939 1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1943

“Velestino” color. (Stef. Stournaras, No 16), used. Minor faults.

PPC

8€

1944

“Almyros - Caserne Defensive” color. (Stef. Stournaras, No 60), pu.1913. VF.

PPC

8€

1945

“ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΛΑΡΙΣΣΑ” color. (Stef. Stournaras, No 246), used. F.

PPC

5€

1946

“ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Larissa - Marche” color. (Stef. Stournaras, No 199), pu.1910. Creased corners.

PPC

6€

1947

“ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΛΑΡΙΣΣΑ” color. (Stef. Stournaras, No 242), used. VF.

PPC

8€

1948

“ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ΛΑΡΙΣΣΑ/Larissa” color. (Stef. Stournaras, No 10), unused. VF.

PPC

10 €

1949

“Valee de Tempee” with inset woman wearing national costume, color. (Stef. Stournaras, No 66), pu.1917. VF.

PPC

8€

1950

“Tyrnavos. Marche” color. (Stef. Stournaras, No 33), used. VF.

PPC

8€

213


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1951

“Thessalie. Ambelakia. Village de Mont Ossa” color. (Stef. Stournaras, No 353), unused. F.

PPC

6€

1952

“Ambelakia” (2 views) b&w early (Stef. Stournaras, No.6), pu. Rare and VF.

PPC

10 €

1953

“Tricala. Place” color. (Stef. Stournaras No.16), pu.1907. Creased.

PPC

8€

1954

“Meteores. Couvent de Barlaam” color. (Stef. Stournaras, No.127), used. F.

PPC

6€

1955

“Meteores. Couvent du Saint Esprit” color. (St. Stournaras No.8), unused. Creased corner.

PPC

5€

1956

“Meteores. Couvent de Sainte Trinite” color. (Stef. Stournaras, No.9), pu.1909. F.

PPC

6€

1957

“Meteora. Couvent de St.Etienne” color. (Stef. Stournaras, No.43), unused. F.

PPC

6€

1958

“Un Baiser de Salonique. Du haut Minaret de Atcha Djami - A gauce: la Tour Blanche A droite: Minaret de Teke Djami” colored PPC (E. Le Deley), used. VF.

PPC

5€

1959

“Souvenir de Salonique” colored PPC with 4 views on card (E.Le Deley), used. VF.

PPC

5€

THESSALONIKI (SALONICA)

1960

“Souvenir de Salonique” colored PPC with 12 views on card (E.Le Deley), used. VF.

PPC

5€

1961

“Souvenir de Salonique. Aspect du Golfe de Salonique” yellowish-black (Saragoussi & Rousso No.22), unused. VF.

PPC

10 €

1962

“Salonique - La Rade et la Tour Blanche” yellowish-black (D. Le Deley, No.127), used. VF.

PPC

8€

1963

“Salonique. Vue panoramique de la Ville du cote du Port” early b&w (D. Assael), pu.1908 (stamp removed). Slightly creased corner.

PPC

4€

1964

“Souvenir de Salonique. Chantier des Orientaux” early greenish PPC (Ath. Zouzakides), pu.1903. Creased up left and down right corner.

PPC

3€

1965

“Salonique. Arrivee de Venizelos a Salonique, 10.Oct.1916” yellowish-black (Rollet), used. Few yellow spots.

PPC

5€

1966

“Souvenir de Salonique. Rue du Quai au dela de la Tour blanche” early color. (J. Varsano), unused. Slightly creased/damaged corners.

PPC

8€

1967

“Souvenir de Salonique. Rue du Quai dela du Port” early color. (J. Varsano), pu.1904. F.

PPC

7€

1968

“Placede de la quai Salonique” color. (D. Sonides No.183), pu.1911. VF.

PPC

8€

214


Public Auction 637

1969

www.karamitsos.com

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

“Avenue de la tour Blanche” color PPC, unused. VF.

PPC

8€

1970

“La tour-Blanche de Salonique” b&w (D. Sonides), used. Minor faults.

PPC

3€

1971

“Salonique. La Tour Blanche” b&w (Benroubi, Pessah & Cohen), used. VF.

PPC

6€

1972

“Salonique. Restaurant de la Tour Blanche” yellowish-black (Rollet, No.223), used. VF.

PPC

5€

1973

“SOUVENIR DE SALONIQUE - Parc du Progres” b&w (Matarasso, Saragoussi & Rousso), unused. VF. Rare!

PPC

15 €

1974

“Salonique. Jardin de Bechtchinar” color. early (Zouzakides), pu.1903. Poor quality of the card.

PPC

OFFER

1975

“Fontaine Blanche a Salonique” animated color PPC (D. Sonides), used. Creased down right corner.

PPC

5€

215


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

1977

1976

1978

1984

1979

1981

1980

1982

1985

1983

1976

“Salonique. Fontaine Hamidie” early color. (A. Nissim), pu.1903. Few brown spots.

PPC

5€

1977

“Arc historique Justiene a Salonique” color. (D. Sonides, Salonique), pu.1914. VF.

PPC

6€

1978

“Salonique - Porte dAdrien” color. (Stef. Stournaras No.154), unused. VF.

PPC

10 €

1979

“Lhistorique Arc de Triomphe (Camara) a Salonique” color. (D. Sonides), unused. VF.

PPC

8€

1980

“SALONIQUE. Arc de Triomphe, Rue Egnatia” yellowish-black (Rollet No.6), used. VF.

PPC

5€

1981

“SOUVENIR DE SALONIQUE. Rue allant au Conac” early color PPC in frame (J.S. Varsano), used. Creased down right and up left corner. Stains on the frontside.

PPC

5€

1982

“Souvenir de Salonique. Le Grand Rue de Vardar” color. (H. Naar No.45), used. VF.

PPC

6€

1983

“SALONIQUE. Autos rapide dOrient” color. (No.21), used. VF.

PPC

6€

1984

“Salonique. Rue Egnatia” brownish (Librairie Francaise No.1006), pu.1916. Slightly creased.

PPC

5€

1985

“Souvenir de Salonique. Rue Sabri-Pacha” color. (Matarasso, Saragoussi & Rousso No.15), pu.1915. Cut in the middle.

PPC

3€

1986

“Salonique. Villa Alattini” olive-grey (Vergopoulos), used. VF.

PPC

6€

1987

“Saloniki. Altstadt mit alten Befestigungsmauern” color. (Purger & Co, No.14239), pu.1917. Faults on upper side.

PPC

6€

1988

“Salonica. Salonica-Mikra new Rail-road” grey-brown (Baudiniere, No.1018), pu.1917. F.

PPC

5€

1989

“Salonique - Gare des Orientaux” color. (No.23), unused. F.

PPC

5€

1990

“Salonique. Gare des Orientaux” brownish (Ghedalia, No.32), canc.(to favour) “TELEGie MILITre*29 JUIL 1917” (French).

PPC

6€

1991

“Fabriques de bierre & de la Compagnie du Gaz a Salonique” color. (D. Sonides), used. VF.

PPC

20 €

1992

“Salonique. Ecole dagriculture aire” color. (Vassif & Nafiz No.73), pu.1908. VF.

PPC

20 €

216


Public Auction 637

www.karamitsos.com

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 1998 1993

“Salonique. Carrieres des Allies” grey (Platonides), used. VF.

1999 PPC

15 €

MACEDONIA 1994

“Castoria. Vue generale” yellowish-black, used. F.

PPC

5€

1995

“Castoria. Vue du sud” yellowish-black, used. F.

PPC

5€

1996

“Partie de Florina avec les casernes” b&w (J.K. Thedossiou), used. F.

PPC

5€

1997

“FLORINA. Grande Rue” b&w, used. F.

PPC

5€

1998

“Florina. Vue de la Ville” b&w (No.25), unused. VF.

PPC

6€

1999

“Florina. Une rue de la Grande Place en 1917” b&w (Moulis), used. VF.

PPC

6€

217


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

2000

2001

2003

2002

2005

2004 2006

218

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Public Auction 637

www.karamitsos.com

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2000

“Florina. Le Marche” b&w, (No.24), used. VF.

PPC

5€

2001

“Florina. Le Marche Central.” color. (Grimaud Fils & Cie), used. VF.

PPC

6€

2002

“Florina. Entree de la ville et types de femmes” b&w (Moulis), unused. VF.

PPC

6€

2003

“Florina. Paysannes blauchisseuses” grey-black, used. F.

PPC

4€

2004

“CAMPAGNE DORIENT 1914-1918. FLORINA. Jeune Femme Macedonienne” b&w, unused. Minor stains.

PPC

5€

2005

“Κοζάνη. Οδός Κωνσταντίνου Διαδόχου” b&w (Chatzigrigorios Pitenis, No 20), used 1916. VF.

PPC

8€

2006

“Macedoine. Un Coin de Servia” b&w, (No.131), unused. VF.

PPC

8€

2007

“Mont Olympe” colored photocard (Photo-Vergas No.100), used. VF.

PPC

5€

2008

“Litochoron. Olympos” b&w photocard (Photo-Moursiotis), used. VF.

PPC

5€

2009

“Karaferia. Vue generale” b&w (Parisiana No.83), used. F.

PPC

4€

2010

“Vue de Caraferia” early color. (Librairie Italienne), pu.1910. Faults.

PPC

5€

2011

“Les Cascades de Kara Ahmed a Karaferia” color. early (H. Vassif et Nafiz, No.59), pu. VF.

PPC

6€

2012

“LA MACEDOINE. Gare de Verria” b&w (E. Huguet), used. F.

PPC

5€

2013

“VERRIA. Caffee de la Liberte” b&w (N. Papachristodoulou), used. F.

PPC

6€

2014

“Verria. Fabrique de filature Sossides” b&w (N. Papachristodoulou), unused. VF.

PPC

6€

2015

“Souvenir de Niaoussa. Vue generale” color. (No.14305), used. VF.

PPC

4€

2016

“Vodena. Panorama” grey-black (Baudiniere No.71), pu.1917. VF.

PPC

7€

2017

“LA MACEDOINE. VODENA. Le Centre” b&w (E. Huguet), used. VF.

PPC

6€

2018

“Edessa. La gare” grey-black, used. VF.

PPC

6€

2019

“Vodena. Jour de visites au cimetiere local” yellowish-brown (Baudiniere, No.36), unused. VF.

PPC

5€

2020

“Scenes et types de Macedoine. Yenidje Vardar -Coin de marche” color. (Librairie Francaise, No.1052), unused. VF.

PPC

6€

2021

“Seres. Panorama” b&w (Vise Paris No.3048 - Rollet, Lyon), used. VF.

PPC

8€

2022

“Souvenir de Salonique. Vue de la ville de Serres” early b&w (David Assael), pu.1906. VF.

PPC

10 €

219


A.Karamitsos

220

May 4th, 2019 / Athens Hilton

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043


Public Auction 637

www.karamitsos.com

2044

2046

2047

2045 2023

“Panorama de la ville de Drama” early b&w (D. Assael), pu.1907 (French Levant stamps canc. “SALONIQUE” French P.O.). F.

PPC

12 €

2024

“Souvenir de Cavalla” b&w (S.C. Diamantopoulos), unused. VF.

PPC

5€

2025

“Souvenir de Cavalla” b&w (S.C. Diamantopoulos), unused. F.

PPC

5€

2026

“Cavalla. Panorama” grey-black (Rollet, No.180), used. F.

PPC

4€

2027

“Rue Varouch - Gumuldjina” b&w (P. Poppof), pu.1920. Minor faults.

PPC

5€

2028

“Komotini-The park” coloured real photo (No.4), used. F.

PPC

3€

2029

“Εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου Ξάνθης” b&w real photo, unused. VF.

PPC

3€

2030

“Εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου Ξάνθης 30.3.1929” b&w real photo, used. Cut corners.

PPC

3€

2031

“Mont Athos - Couvent Konstamonitou” color. (Stef. Stournaras, No 99), used. VF.

PPC

7€

THRACE

ATHOS MOUNTAIN (MT.ATHOS) 2032

“Mont Athos - Couvent Xenophontos” color. (Stef. Stournaras, No 101), pu.1910. F.

PPC

6€

2033

“Mont Athos - Couvent Grigoriou” color. (Stef. Stournaras, No 96), unused, creased at bottom right corner.

PPC

6€

2034

“Mont Athos - Couvent St. Denis” color. (Stef. Stournaras, No 91), used. F.

PPC

8€

2035

“Mont Athos - Couvent Saint Paul” color. (Stef. Stournaras, No 92), unused. Vertical crease at right side.

PPC

3€

2036

“Mont Athos - Nouveau couvent St. Paul” color. (Stef. Stournaras, No 94), pu.1910 (stamp removed). VF.

PPC

7€

2037

“Mont Athos - Couvent St. Lauras” color. (Stef. Stournaras, No 85), unused. VF.

PPC

10 €

2038

“Mont Athos - Couvent Karakalou” color. (Stef. Stournaras, No 86), used. Creased.

PPC

3€

2039

“Mont Athos - Couvent Philotheou” color. (Stef. Stournaras, No 82), used. Creased at top left and bottom right corners.

PPC

OFFER

2040

“Mont Athos - Couvent Ibiron” color. (Stef. Stournaras, No 90), used. VF.

PPC

7€

2041

“Mont Athos - Couvent St. Andre” color. (Stef. Stournaras, No 95), used. VF.

PPC

8€

2042

“Mont Athos - Couvent Stavronikita” color. (Stef. Stournaras, No 87), pu.1911. Creased.

PPC

5€

2043

“Mont Athos - Couvent Vatopediou” color. (Stef. Stournaras, No 97), used. VF.

PPC

8€

2044

“Mont Athos - Couvent Chilandari” color. (Stef. Stournaras, No 84), pu. (stamp removed). Creased.

PPC

3€

2045

“Mont Athos. Couvent de Chiliandariou” color. (Stef. Stournaras, No 84), unused. Creased corner.

PPC

5€

2046

“Le vaillant revolutionaire Gero Tsiamis de Chalkidiki-1854” b&w (D. Sonides No.141), used. VF.

PPC

15 €

2047

“Marinos Lymperopoulos (Captain Krompas), killed at Peta of Macedonia, 1905” b&w (Nic. Vicopoulos), used. VG.

PPC

10 €

MILITARY - WARS

221


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

2048

2049

2053

2048

2054

2050

2055

2051

2052

2056

2057

2058

2059

“Expedition des Dardanelles 1915. Honneur aux blesses” olive-grey (Louropoulos & Loumakis, photo S.L.), pu.1915. Minor faults.

PPC

3€

2049

“Από την ζωήν του Μετώπου” b&w real photo, unused. VF.

PPC

3€

2050

“Κατασκευή ουρματοπλεγμάτων” b&w real photo, unused. F.

PPC

3€

2051

“Asia Minor.Greek Army camp.Officer giving instractions” brownish real photo, unused. VF.

PPC

3€

2052

“Asia Minor 1919-22 Campaign. Greek Officer” b&w real photo, unused. VF.

PPC

3€

2053

“Asie Mineure.1922” b&w real photo, used. Faults.

PPC

OFFER

2054

“Asie Mineure” yellowish-brown real photo, used. Faults.

PPC

OFFER

2055

“Asie Mineure” yellowish-brown real photo, used. Minor faults.

PPC

OFFER

2056

“Excursion” animated color PPC, used. Faults and cut corner.

PPC

3€

SMYRNE, CONSTANTINOPLE, ASIA MINOR

222


Public Auction 637

www.karamitsos.com

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2069 2068 2057

“Andrinople et le bazar Ali-Pacha” color. (D. Bajdaroff No.230), used. Small cut in the corner.

2070 PPC

3€

2058

“Fontaine Hadji Adil-Bey” color. (Isaac Canetti), unused. F.

PPC

5€

2059

“Andrinople. Local de lAdministration Militaire” color. (Jacques Saul), unused. VF.

PPC

6€

2060

“Andrinople. La municipalite” color. (Jacques Saul), unused. VF.

PPC

6€

2061

“Gallipoli. Vue du Phare prise du cote...” early b&w (T. Soukiassian), pu.1907. F.

PPC

10 €

2062

“Gallipoli. Poste et telegraphe place dHorloge. Tribunal” b&w (T. Soukiassian), used. Slightly creased corner.

PPC

15 €

2063

“Constantinople. Vue paoramique de larsenal et de la corne dor” early color. (G.Fexis No.2), used. VF.

PPC

6€

2064

“Constantinople. Arnaoutkeui, au Bosphore” early color. (No.68), used. VF.

PPC

6€

2065

“Vue de Fanar sur la Corne dor” early b&w (No.678), unused. Slightly creased corner.

PPC

5€

2066

“Konstantinopel. Mosaik Moschee” color PPC, unused. VF.

PPC

3€

2067

“Constantinople. Hopital francais du Taxim” color. (R.& K. L. No.12597), pu.1907. F.

PPC

6€

2068

“Constantinople. Vue panoramique de Haidar Pacha et de Kadikeuy” color. (Israelowitz), unused. VF.

PPC

6€

2069

“BOSPHORUS ROUMELI HISSAR. ROBERT COLLEGE” color. (two views), (Max Fruchtermann No.360), unused. Slightly creased corner and torn.

PPC

5€

2070

“Ville de Tenedos” b&w, used. VF.

PPC

7€

223


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2071

“Tenedos. Le Vieux Fort et le Port” yellowish-brown (Baudiniere, No. 32), pu.1918. Creased corners.

PPC

5€

2072

“Boudja. La Maison Rees” early color. (No.55), used. F.

PPC

6€

2073

“Salut de Brousse. Fetes du Bairam - Amusement generale” early b&w (Ludwigsohn freres), pu. F.

PPC

6€

2074

“Brousse. Ecole des Arts et Metiers” color. (M.J.C. No.97), unused. VF.

PPC

6€

2075

“Salut de Brousse. Hotel Splendide (Tchegirguee)” early grey-black (Dimitri G. Kechaja), unused. VF.

PPC

6€

2076

“Ecole Agricole, Brousse” color. (Ali Haidar), unused. F.

PPC

5€

2077

“Souvenir de Smyrne” early yellowish-black with 3 views on card (M. Fruchtermann), unused. VF and Rare.

PPC

15 €

2078

“Lancien port et vue du Mont-Pagus” early b&w (P.L. Dermont), unused. VF.

PPC

12 €

2079

“Souvenir de Smyrne. La grande caserne et la ville” color. (Librairie Zachariou & Coury No.5), unused. VF.

PPC

7€

2080

“Smyrne. Vue Generale des Quais” early b&w PPC, unused. VF.

PPC

10 €

2081

“SMYRNE. Le Passeport” color. (Decipris No.28), pu.1912. F.

PPC

6€

2082

“Les alentours de Queuz-Tepe” color. (DECIPRIS No.64), unused. VF.

PPC

8€

2083

“Οθωμανική Εκκλησία (Τζαμίον). Mosquee. Smyrne” colored PPC, unused. VF.

PPC

12 €

224


Public Auction 637

www.karamitsos.com

2083

2084

2087

2085

2086

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2084

“Theatre de Smyrne” color., unused. VF.

PPC

6€

2085

“Smyrne. Bains de Diane” early color. unused. VF.

PPC

6€

2086

“Smyrne. Route de Mersinli” early color., pu.1906 (stamp removed). Creased corners.

PPC

3€

2087

“Smyrne. Tour ferie a Tourbali” early colored PPC, unused. Creased corner.

PPC

5€

2088

“Ephese. Grotte des 7 dormants” color. (Decipris No.112), unused. VF.

PPC

12 €

2089

“Ismidt. Monastere grec St. Pantaleon” color. (Assimiades et Momdjian), unused. VF.

PPC

6€

2090

“Ismidt. Hurriete Djadessi” color. (Thausis-Zade Mehmed Nazif), unused. Creased corner.

PPC

5€

2091

“Antioche - La Caserne” colored PPC (Chouha freres No.10), used. VF.

PPC

6€

2092

“Antioche - Ses moulins” colored PPC (Chouha freres No.9), unused. VF.

PPC

6€

2093

“TARSOUS. Vue Generale” color. (Demetrios Mavroyannis No.11), used. Stain on the front side.

PPC

6€

2094

“VUE DADANA” early grey-black (Mihran Balian No.17), unused. VF.

PPC

6€

225


A.Karamitsos

May 4th, 2019 / Athens Hilton

2095

2098

2096

2099

2100

2097

2095

“Adana. Palais du gouvernement” color PPC, used. F.

PPC

3€

2096

“ADANA (Cilicie). LHospital Militaire Francais” color. (K. Papadopoulos No.18), unused. VF.

PPC

6€

2097

“Souvenir de CILICIE - Cuisinier ambulant a Adana” color. (K. Papadopoulos et fils No.2), unused. VF.

PPC

5€

2098

“Souvenir de CILICIE - Coiffeur indigene aiguisant ses rasoirs” color. (K. Papadopoulos et fils No.3), unused. VF.

PPC

5€

2099

“Vieux Kurde” εarly b&w (Max Fruchtermann No.1037), unused. VF.

PPC

6€

2100

“Honagirs Arabes” b&w (S. Sarantopoulos), unused. VF.

PPC

3€

226


Profile for A. Karamitsos

Public Auction 637  

General Stamp Sale - 04 May 2019 10:30 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Public Auction 637  

General Stamp Sale - 04 May 2019 10:30 @ Hilton Athens Hotel - www.karamitsos.com

Advertisement