Page 1

Europejski Kongres Gospodarczy

20 kwietnia 2015 20 kwietnia 2015

Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”

REKLAMA

005055033


02//

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

REKLAMA

005167873

GPP Business Park - Outstanding i Excellent, nie tylko w procesie certyikacji BREEAM. Nowoczesne irmy wymagają więcej. W ostatnich 5-6 latach katowicki rynek najmu powiększył się o ponad 50%, stając się czwartym rynkiem w Polsce pod względem zasobów biurowych, po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W Katowicach obecni są już wszyscy liczący się na rynku polskim deweloperzy, powstają kolejne inwestycje. Dziś mamy w Katowicach ponad 330 tys. m 2 powierzchni biurowych, a jesteśmy przekonani, że w perspektywie kolejnych 5-6 lat zbliżymy się do magicznej granicy 500 tys. m2 nowoczesnych powierzchni biurowych - do czego w znacznym stopniu przyczyni się GPP Business Park. Po 6 latach pracy, z trzema zaawansowanymi technologicznie budynkami biurowymi jesteśmy w czołówce centrów biznesu w naszej Aglomeracji. GPP Business Park to przede wszystkim komfort i oszczędność. Od samego początku towarzyszyła nam idea zrównoważonego budownictwa, dlatego cały proces projektowania kompleksu podporządkowany został zasadom dbałości o środowisko w tym efektywności energetycznej. W trudnej, ale ciekawej i nieoczywistej lokalizacji potrafiliśmy stworzyć zespół biurowy, który jest klasą samą w sobie. Praca zespołu kontrolowana była przez asesorów BREEAM, brytyjskiego systemu certyfikacji potwierdzającego przyjazność budynku

dla środowiska naturalnego oraz komfort przyszłego użytkownika. Na dzień dzisiejszy śmiało możemy mówić o w i e l k i m s u kc e s i e , k t ó r y w i d o c z ny j e st m . i n . w najwyższych ocenach BREEAM dla budynków G P P B u s i n e s s Pa r k . B u d y n e k G o e p p e r t- M aye r zdobył w 2013 r. ostateczną punktację na poziomie 86,39% uzyskując tym samym najwyższą ocenę w procesie certyfikacji - Outstanding, stając się jedynym w kraju budynkiem z najwyższą oceną BREEAM. Budynki Stern i Alder zdobyły w 2015 r. ostateczną punktację 76,2% uzyskując notę Excellent. Optymalizacja technologiczna pozwoliła na zmniejszenie kosztów zużycia mediów do 60% w stosunku do tradycyjnych budynków biurowych, co ważne bez uszczerbku dla komfortu użytkowników budynku. Walor y zaawansowanych technologii takich jak trigeneracja, wydajny system zarządzania powietrzem, zaawansowana automatyka budynkowa oraz energooszczędne oświetlenie, dostrzegli najwięksi gracze rynkowi, tacy jak: ING Services Polska, Teleperformance Germany, Ericsson, ABB, TAX CARE, Cadence czy Epstim oraz wiele innych firm.

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. 40-155 Katowice ul. Konduktorska 39a

Tel: +48 32 781 20 00 E-mail: gpp@gppkatowice.pl http://www.gppkatowice.pl/


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

//03 Kongres w liczbach

To będzie zupełnie wyjątkowy kongres gospodarczy Mariusz Urbanke redakcja@dz.com.pl Jużwiadomo,żeVIIEuropejskiKongresGospodarczywKatowicachbędzie wyjątkowy. Odbędzie się bowiem po raz pierwszy w jednym miejscu, czyli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. MCK może stać się wkrótce tym, czym jest dla stolicy regionu słynny Spodek – autentycznym symbolem. Symbolem nie tylko architektonicznym, ale i znakiem przemian, które zachodzą w mieście i regionie.

Ale przecież o randze imprezy nie decydują budynki, tylko ludzie, którzy w niej uczestniczą. Pod tym względem VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach też zapowiada się wyjątkowo. W sumie w wydarzeniu weźmie udział ponad 6 tysięcy gości. Pierwszą wizytę w Polsce od czasu objęcia urzędu w 2012 roku złoży na EuropejskimKongresieGospodarczym w Katowicach przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma. Wdyskusjipoświęconejtematowi wielkiego programu inwestycyjnego Unii Europejskiej – 300 miliardów dla nowej Europy – wezmą udział m.in.: Elżbieta Bieńkowska, komisarzUEds.rynkuwewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości iMŚP,JyrkiKatainen,wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarzUEds.miejscpracy,wzrostu,inwestycjiikonkurencyjnościiMarkku Markkula,przewodniczącyEuropejskiego Komitetu Regionów. Gościem specjalnym drugiego dniaVIIEuropejskiegoKongresuGospodarczego w Katowicach będzie IlyaPonomarev,deputowanydoDumyPaństwowejFederacjiRosyjskiej,

W wydarzeniu weźmie udział ponad 6 tysięcy gości, w tym wielu bardzo znanych – jak prezydent Lech Wałęsa, czy Jan Kulczyk

300 miliardów dla nowej Europy

Mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA Jednym z wiodących tematów i zagadnień VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest dyskusja pod hasłem

który 20 marca 2014 roku jako jedyny głosował przeciw aneksji Krymu. W ostatnich tygodniach Duma Państwowa, izba niższa parlamentu Rosji, zagłosowała za pozbawieniem immunitetu opozycyjnego deputowanego. Pojawi się też słynny bokser Witalij Kliczko, dziś mer Kijowa, przewodniczący partii Ukraiński Demokratyczny Alians narzecz

300 miliardów dla nowej Europy – wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej. Jednak poruszonych zostanie też wiele innych tematów. Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu europejskich państw. Niedostatek faktycznej spójności Wspólnoty, a także niestabilność polityczna wokół Europy, utrudnia planowanie rozwoju. Przyszłość naszego kontynentu to zestaw trudnych pytań. Europejski Kongres Gospodarczy będzie szukał na nie odpowiedzi.

Reform (UDAR), Horst Köhler, prezydent Niemiec w latach 20042010, niemiecki ekonomista i polityk, Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP, Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, założyciel CEED Institute, Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa RP, Carlos

FOT. MAT. PRASOWE

Znakomici goście – to najważniejsze

VII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia br. Wszystkie najważniejsze debaty odbywać się będą tym razem w jednym miejscu – w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które niedawno powstało

FOT. MAT. PRASOWE

InformacjeoMiędzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rzeczywiście są imponujące. Centrum połączonejestbowiem zhalą widowiskowo-sportową Spodek, copowoduje,żekompleksMCK/Spodek jest jedynym w Polsce obiektem kongresowo-konferencyjnym, który może pomieścić w jednym miejscu iczasieprawie15.000osób. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym wKatowicachznajdują się nowoczesne i w pełni wyposażonesalekonferencyjneopowierzchniaż1750mkw.(wtym– centrumbiznesu), dwie sale wielofunkcyjne o aranżacji kongresowej i koncertowej,każdaopowierzchni8040mkw., a ponadto sala bankietowa, Audytorium, restauracje, Pressroom, Strefa VIPibiuradlawystawców.Dotegorestauracjaorazparking.

FOT. MAT. PRASOWE

Centrum Kongresowe jest imponujące

Zainteresowanie mediów jest bardzo duże – 500 akredytowanych dziennikarzy zarówno z polskich, jak i zagranicznych redakcji

Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji, Ivan Mikloš, słowacki polityk, wicepremier i minister finansów Słowacji w latach 2010-2012 oraz Lech Wałęsa, prezydent RP w latach 1990-1995.

Atuty naszego regionu – to też się liczy Oczywiście nie byłoby Kongresu ani tak znamienitych gości, gdyby nasz region nie liczył się na europejskiejmapiegospodarczej.Jeston ciągle bardzo atrakcyjny dla inwestorów nie tylko ze względu na relatywnie dobrą infrastrukturę. Co roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prezentuje raport„AtrakcyjnośćinwestycyjnawojewództwipodregionówPolski”.Pokazuje on skłonność przedsiębiorcówdoinwestowaniawokreślonym miejscu, a także starania samorządów do stworzenia jak najlepszych warunków dla firm. Z tego prestiżowego rankingu wynika,żewyraźnymliderematrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. I tak już jest od lat.

Zaletąnaszegoregionujestrównież rynek pracy i tradycje przemysłowe. – Mamy świetne położenie geograficzne, w pasie transportowym Adriatyk-Bałtyk, na skrzyżowaniu dwóch autostrad, w pobliżu szerokiego toru prowadzącego naWschód–wylicza Artur Tomasik, prezesGórnośląskiegoTowarzystwa Lotniczego. – Ale mamy też atrakcje często niedoceniane i mało wykorzystywane w promocji. Moim zdaniem oprócz wielu walorów, Śląsk słynietakżezdwóch rzeczy–muzykiimedycynynanajwyższympoziomie. Trzeba je bardziej rozpowszechniać, bo coś takiego jak turystyka medyczna i weekendowa daje wielu miastom znaczne dochody. Mamy też przepiękne tereny turystyczneiuzdrowiskowenp.wUstroniu, słynne nacały kraj Repty. Do tego dochodzą atrakcje niespotykane w innych częściach Europy – takie jak Szlak Zabytków Techniki. To wszystko musimy umiejętnie promować – podkreśla. VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach będzie znakomitą okazją do takiej promocji. A

a EuropejskiKongresGospodarczy(EuropeanEconomic Congress–EEC) wKatowicachtonajwiększa imprezabiznesowawEuropie Środkowej,trzydniowycykl debat,spotkańiwydarzeńtowarzyszącychzudziałemnajważniejszychosobistości światapolityki,biznesu,naukiorazekonomii. Europejski Kongres Gospodarczy to: a miejsce dialogu o kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych latach a aktualne tematy dla Polski, Europy i świata a imprezy towarzyszące cykliczne oraz nowe – IV Forum Gospodarcze Chiny-Europa, III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, I Forum Gospodarcze Polskakraje Półwyspu Arabskiego, Spotkanie Gospodarcze Indie-Europa Centralna Spotkanie Gospodarcze Polska-Korea Południowa, Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze, Gala CSR, IX Ranking Odpowiedzialnych Firm, Wręczenie nagród PARP, TOP Inwestycje komunalne. Najlepsze praktyki inwestycyjne w samorządach, najważniejsze postaci polityki, biznesu, nauki a Faktyiliczby Europejski Kongres Gospodarczy to: a 6000 uczestników a 3 dni debat a 700 prelegentów a 100 sesji dyskusyjnych, spotkania biznesowe, kuluarowe, bankiety i inne wydarzenia a 500 akredytowanych dziennikarzy zarówno z polskich, jak i zagranicznych redakcji a Uwaga,nowalokalizacja Nowe miejsce Kongresu to Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach: a powierzchnia użytkowa całkowita: 34 899 mkw. a powierzchnia całkowita 38 948 mkw. a kubatura brutto 388 500 m sześc.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach


04//

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Musimy mieć wspólny rynek, by Europa wygrała gospodarczy wyścig Formuły 1! Nie jesteśmy pępkiem świata, ale jesteśmy 500-milionowym rynkiem! Wykorzystajmy ten atut razem, nie każdy osobno. Bo jeśli tak się nie stanie, to wkrótce będziemy widzieć globalne gospodarki mijające nas jak samochody na autostradzie... Rozmowa Z Elżbietą Bieńkowską, Europejską Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, o Polsce widzianej z Brukseli i europejskim wspólnym rynku

Tą biurokratyczną także? Możenawetprzedewszystkim... Rozumiem,żewidzipaniteraz Brukselę inaczej.Iwcalesiętemu niedziwię,boinaczejpatrzysię nadom,kiedyprzychodzisię doniegowgości,ainaczej,jeślisię wtymdomumieszka.Paniteraz wBrukseli jestusiebie. Jakabyła ta„przeprowadzka”,jakiebyło zderzenie zunijnąbiurokracją? Trudne,jakzawsze,kiedyzmienia siępunktodniesienia,alewżadnej mierzenieażtak,abymczułasięzagubionainiemyślałaotym,żetrzebaostrozabraćsiędopracy.Bojajuż takajestem–lubiędokładniepoznać swojezadaniai nieczekać,ażktoś lubcośmniezmotywuje, nie„kontemplować”,tylkodziałać. Ale nie zaprzecza pani, że „wejście” w Unię od wewnątrz było jednak niełatwe. Dlaczego? Z różnych powodów. Po pierwsze, faktycznie wydawało mi się, że znam to miejsce, tę administrację, ten sposób pracy. Teraz mi się wydaje, że wcale nie, że to jest zupełnie co innego, a wejście w te tryby wymaga i dużej odporności, i również cierpliwości. Nie ma co ukrywać, nie da się poznać administracyjnej machiny unijnej w trzy dni, trzy tygodnie czy nawet trzy miesiące. Minęło pięć miesięcy od dnia, kiedy zostałam komisarzem, niedługo minie pół roku, a i tak nadal Unii się uczę i wiem, że będę poznawać administracyjne meandry jeszcze przez pewien czas. Jest też inny powód, dla którego moje „wejście” w wew-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE/UE

Panikomisarz,odwielulatznapaniunijnezasadydziałania,bywała paniwielokrotniewBrukseli,reprezentującpolskirząd.TerazreprezentujepaniUnięEuropejską. Ileprawdy jestwpowiedzeniu,że „punktsiedzeniazmieniapunkt widzenia”? Sporo,chociażmójpunktwidzenia naokreślonesprawy,takiejak naprzykładwspólnyrynekczygospodarka,wielesięniezmienił,możetylkobardziejwyostrzył,wyklarował,bopoznałamlepiej–właśnie odwewnątrz–mechanizmyrządząceunijnąmachiną... nętrzną Unię było dosyć trudne. To powód prywatny. Bo ja nigdy nie chciałam przeprowadzać się za granicę. Praca sprawiła, że tak się stało, więc samo to zderzenie, że mieszka się za granicą, w otoczeniu innych miejsc niż w Polsce, dla osoby, która – tak jak ja – mocno identyfikuje się z krajem, z regionem, z Mysłowicami wreszcie, łatwe być nie mogło. Można sobie opowiadać, że człowiek przecież bardzo dużo podróżuje, że odwiedza inne kraje i nie siedzi ciągle w domu... Ale turystyka i praca to są dwa różne światy. Rzeczywiście, przeżyłam dość mocno ten „czas przystosowawczy”, jednak dziś jestem w zupełnie innym stanie ducha niż np. po miesiącu pracy w Brukseli. Teraz mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem w bardzo dobrym stanie ducha. Z Polski jest pani dumna, bo przecież ta kadencja Parlamentu Europejskiego jest dla nas wyjątkowa? Czego spodziewa się pani po tej wyjątkowości? Mam nadzieję, że Polska, bo nie odnoszę tego do siebie personalnie – która jako kraj ma prezydenta Unii Europejskiej, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej i komisarza do spraw rynku wewnętrznego i usług – jakiś dobry, znaczący ślad w Unii zostawi. Oczywiście, nie samodzielnie, bo przecież Unia opiera się na współpracy i współdziałaniu 28 państw.

Unijna biurokracja przeszkadza czy jednak jest ważna? Może powiem rzecz niepopularną – jest ważna i jest potrzebna, jednak... Tak jak wszystkie instytucje i każda struktura administracyjna – ona się też starzeje. I tak jak w każdym kraju, tak samo w Brukseli, co jakiś czas powinno się przeprowadzać reformy, bo inni nie patrzą, jak Europa się zachowuje, tylko chcą nas wyprzedzić. To jeszcze nie jest tak groźna sytuacja i daj Bóg, żeby tak się stało, bo niedługo będziemy widzieć duże gospodarki globalne mijające nas jak samochody na autostradzie... Chiny, Brazylię, Amerykę Południową, USA, i Azję Południowo-Wschodnią. My nie jesteśmy pępkiem świata, ale jesteśmy – i ja to powtarzam z uporem maniaka, bo to

Europejskiego rynku nie wolno nam oddać. Bo jest dynamiczny, ale jeśli jest wspólny! mnie w tej chwili najbardziej przekonuje do idei europejskiej: my jesteśmy 500-milionowym rynkiem! To jest ogromny rynek na mapie świata. I tego rynku nie można „oddać” i „wegetować” nie robiąc nic. I to zarówno nie robiąc nic, jeśli chodzi o struktury administracyjne, jak i wspólną strefę gospodarczą. Zawsze byłam

urzędnikiem i porządnych urzędników bardzo cenię, natomiast nie można pozwolić na to, żeby te warstwy administracji się na siebie nakładały i już właściwie nie przynosiły żadnej myśli, tylko wyłącznie efekt odtwórczy. To jest jedna ważna rzecz do zmiany. Druga – musi ktoś w Europie o tym myśleć, że współpraca w trójkącie Parlament Europejski – Rada Europy (czyli 28 krajów) i Komisja Europejska – też jest już w pewien sposób zaskorupiała, że każda decyzja jest podejmowana „w żółwim tempie”. Kiedy to są czasy spokoju i pokoju gospodarczego, to wszystko jest OK! Ale czasy są trudne... No właśnie... Gdy czasy są niespokojne, trzeba szybko podejmować decyzje, a to w tym „trójkącie” jest bardzo trudne. Mam w Komisji sprawy, które ciągną się np. 30 lat – jak nie więcej. I w ciągu tych lat dochodziły nowe kraje, co zupełnie zmieniło sytuację, a powinno też zmienić tryb podejmowania decyzji. Dlaczego? Bo jak jest się wspólnotą np. 10 krajów, a nawet 12, 15, i to mniej więcej podobnych – jeśli chodzi o zamożność, to jeszcze da się dogadać. Ale jak jest we wspólnocie 28 krajów, to interesy są różne, a każdy kraj ma taki sam głos – Malta, która ma 500 tysięcy mieszkańców i Polska, która ma 40 milionów mieszkańców, i Niemcy, które mają około 80 milionów obywateli. Wtedy to jest nie do rozwiązania w szybkim tempie. A dziś trzeba podejmować szybkie decyzje. Jak się jeszcze na to nałoży tę biurokrację, która nie daje mocnych impulsów, to machina zaczyna się „mielić we własnym sosie”... My w Komisji to widzimy, więc od razu, na początku powiedzieliśmy: nie regulujemy rzeczy, które nie powinny być regulowane. W moim zakresie są dwa poziomy legislacji – dyrektywy i rozporządzenia. I my będziemy „schodzić” z dyrektyw na poziom rozporządzeń. Bo to jest jednak inna Wspólnota. Inna tylko poprzez to, że większa czy inna, bo borykająca się z trudnymi problemami natury politycznej i gospodarczej? Problemy natury politycznej rzecz jasna wpływają na gospodarkę, co wcale nie oznacza, że

nie można reformować wewnętrznego rynku, który w zasadzie nie istnieje. A przecież od początku ideą Europy była Europejska Wspólnota Gospodarcza. Dołączanie się kolejnych krajów było też znakiem podkreślającym, że jesteśmy Wspólną Europą – wspólnie myślimy. A teraz, tym bardziej po kryzysie, kiedy czujemy na plecach oddech innych gospodarek, tym bardziej trzeba podkreślać, że to jest jednak obszar gospodarczy, który ma 500 milionów ludzi. I w związku z tym jest to ogromny rynek, o który wszyscy będą się bić. I jeżeli my sobie będziemy „strzelać w kolano” czy „piłować tę gałąź, na której siedzimy”..., to nie wygramy globalnego wyścigu. To jest jak Formuła 1 – nie ma sentymentów i na mecie liczy się zwycięzca. Amerykańska gospodarka szczyci się tym, że jest liberalna. W Unii niemal wszystko próbuje się skodyfikować, wielu biznesmenów uznaje to za przeszkodę w rozwoju firm... Komisja pokazała trochę inne podejście, ale to musi pójść dalej. Mam nadzieję, że ten mandat pięcioletni da taką możliwość, że czasu wystarczy. Bo to jest tak – my jesteśmy Wspólną Europą, ale cały czas – i nikt tego nie chce – nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Europy, jesteśmy odrębnymi krajami. Ale jeśli spytać ministrów czy ambasadorów poszczególnych państw, to oni będą dokładnie to samo robić co Amerykanie, czyli chronić swoje rynki narodowe. Natomiast, gdy popatrzy się na Unię Europejską, gdzie wszyscy powtarzają i „międlą” to w ustach, że najważniejszym dobrem jest WSPÓLNY RYNEK, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że ten wspólny rynek po prostu nie istnieje. Każdy myśli o swoim rynku? To było nawet zrozumiałe, kiedy był kryzys, że każdy się „zamykał”... Ale nie mogę zrozumieć, dlaczego teraz w głowach – i w naszych też – przywódców europejskich, nie ma myślenia całościowego. A powinno się w nich znaleźć myślenie o wspólnym rynku: jesteśmy jako Europa ciekawi, jesteśmy punktem na mapie, który może mierzyć się gospodarczo z innymi częściami świata, ale wtedy, jeżeli jesteśmy 500-miliono-

Zostajemy krajami narodowymi, ale gospodarczo musimy być jednym obszarem! wym i wspólnym „graczem”. Bo jeżeli jestem „graczem” 40milionowym, 500-tysięcznym lub 3-milionowym, to z kim chcę konkurować? Nadal jesteśmy Europą ojczyzn i to przecież się nie zmieni? Nie musi i nie powinno się zmieniać. Zostajemy krajami narodowymi, natomiast gospodarczo powinniśmy być jednym obszarem. Na tym właśnie polega wspólny rynek, że jeżeli przedsiębiorca z jednego kraju chce przenieść działalność do drugiego, to powinien to robić akurat w tym przypadku dokładnie tak, jak to się dzieje np. w Stanach, czyli „z marszu”, a w Europie musi pokonać niesamowitą ilość barier. Przecież nasz przedsiębiorca powinien móc powiedzieć: jestem Europejczykiem, a za mną stoi silna Unia Europejska... Tak, dokładnie. Podam przykład, który często podaję w wystąpieniach, ale jest bardzo obrazowy i wymowny. Wielokrotnie spotykam się z przedsiębiorcami z branży IT, działającymi w różnych jej sferach. I oni mówią, że jeśli mają pomysł, to w Europie potrafią zgromadzić fundusze do miliona euro. Dalej „nie podskoczą”... Ale jak zgromadzą pieniądze i to jest rzeczywiście dobry pomysł, to nagle – nie wiadomo skąd – pojawią się u nich dziesiątki ofert z Ameryki z deklaracją następnych dwóch, pięciu, dziesięciu milionów, żeby rozwijali firmę. I większość przenosi się do Ameryki. I mówią tak – dopiero jak w Ameryce zdobędziemy wielki kapitał, to możemy wrócić do Europy i walczyć z 28 administracjami. Przecież to jest aż niewiarygodne! I absolutnie tak nie powinno być, taki mechanizm nie buduje wspólnego rynku, ale wręcz go rozbija. A Europa może być we współczesnym świecie silna przede wszystkim właśnie wspólnym rynkiem. a Rozmawiała: Elżbieta Kazibut-Twórz


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 REKLAMA

Europejski Kongres Gospodarczy

//05 005182043


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Ile wolności w gospodarce? To pytanie znowu wraca Państwo musi za wszelką cenę wspierać przedsiębiorców Oto jedna z najważniejszych debat Kongresu – o roli państwa w gospodarce

FOT. MAT. PRAS.

Przedsiębiorcy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie narzekają, że państwo za bardzo ingeruje w ich działalność.Zjednejstronypaństwo narzucaprzepisyiograniczenia,które utrudniają tworzenie nowych miejsc pracy, zakładanie oraz rozwijanie firm. Z drugiej – nie wywiązuje się z obowiązków i roli, które na siebie przyjmuje. Przedsiębiorca nie czuje wsparcia. Nadal ma poczucie osamotnienia w walce z biurokracją. Zaskakiwany jest nieustannymi zmianami regulującymi działalność gospodarczą. Eksperci zadają więc pytanie: czy państwo jest w stanie skutecznie niwelować gospodarcze nierównowagi, czy jedynie przyczynia się do ich pogłębiania? Pojawiają się też inne ważne kwestie – np. czy prywatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem i czy jest ona bezpieczna w przypadku branży strategicznych? Tej niezwykle ważkiej tematyce poświęcona jest jedna z najważniejszych debat Europejskiego

Przedsiębiorcy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie narzekają, że państwo za bardzo ingeruje w ich działalność i budowanie biznesu

Kongresu Gospodarczego. Wezmą w niej udział tak znane osobistości, jak Zdeněk Bakala – czeski przedsiębiorca, Założyciel Grupy Kapita-

łowej BXR, Wiceprezes, New World Resources Plc, Członek Rady Programowej CEED Institute; Leszek Balcerowicz – były wicepremier

i szef Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR); Witalij Kliczko – Mer Kijowa, Lider Ukraińskiego Demokratycznego Aliansu na rzecz Reform (UDAR); Horst Köhler – Prezydent Niemiec w latach 2004-2010, niemiecki ekonomista i polityk; Jan Kulczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel, CEED Institute; czy Ivan Mikloš – słowacki polityk, były Wicepremier i Minister Finansów Słowacji. Debata odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r., podczas sesji plenarnej organizowanej przez CEED Institute w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A MU

Zdaniem eksperta

Dzisiaj o sile państwa decyduje siła jego gospodarki Mówi Jan Kulczyk – przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute Klasyczne pytanie o rolę państwa w gospodarce coraz bardziej traci na aktualności, bo dzisiaj o sile państwa decyduje siła jego gospodarki. A gospodarka to przedsiębiorcy, ci mali, średni i ci najwięksi. Rolą państwa jest stworzenie najlepszych możliwych warunków, które pozwolą im się rozwijać, wprowadzać innowacje, konkurować na globalnych rynkach i tworzyć miejsca pracy. Dlatego państwo musi za wszelką cenę wspierać przedsiębiorczość, bo tylko w ten sposób będzie silne i konkurencyjne na gospodarczej mapie świata. Rozmawiając dzisiaj o roli państwa w gospodarce, trzeba pamiętać, że świat w ostatnich latach zmienił się nie do poznania.

FOT. MAT.PRASOWE

06//

Jan Kulczyk: Gospodarka to przedsiębiorcy – ci mali, średni i ci najwięksi. Rolą państwa jest stworzenie najlepszych możliwych warunków, które pozwolą im się rozwijać. Żyjemy w czasach globalnej gospodarki, nieograniczonej komunikacji i wielkich migracji zarobkowych. Dzisiaj o sile państwa na arenie międzynarodowej decyduje jego konkurencyjność i pozycja gospodarcza, a nie liczebność armii. Dlatego państwo musi za wszelką cenę wspierać przedsiębiorców, bo to właśnie od nich zależy, jaką rolę odegra w świecie globalnej gospodarki.

REKLAMA

005155535

Bytom, ul. Moniuszki 22

Lokale biurowe i usługowe

- idealna siedziba Twojej firmy

z powierzchnie

od 10 do 200 m2 z 5 kondygnacji z dowolność aranżacyjna

dostępnej powierzchni z duży parking z doskonała lokalizacja

w Centrum miasta

Znajdź nas na

www.facebook.com/wynajemlokalibytom

INWESTOR HM Sp. z o.o. Ul. Sobieskiego 27/31 40-082 Katowice Tel.: 660 678 382 www.inwestorhm.pl


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Smog nas zabija. Jak go pokonać? nież dofinansowuje modernizację kotłowni w ramach programów ograniczania „niskiej emisji”. Jeden znajbardziejznanychinajdłużejprowadzonych programów w tym zakresie realizowano w Tychach. Program przygotowano, by pomóc właścicielom domów w wymianie starych pieców na nowe: olejowe, gazowe, elektryczne lub piece nowej generacji z retortowymi paleniskami dobezdymnego spalania węgla. Te ostatnie okazały się najbardziej popularne.

Maciej Kubiczek dodatki@dz.com.pl Smogczytzw.niskaemisjadokucza mieszkańcom naszego regionu od dłuższego czasu. Według raportuEuropejskiejAgencjiOchronyŚrodowiska, w pierwszej dziesiątce miast onajgorszej jakości powietrza wEuropie znalazły się cztery miasta z województwa śląskiego: Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice. Obliczono, że liczba dni w roku, podczas których przekraczany jest limit stężenia tlenków węgla idwutlenku siarki w tych miastach, sięga aż 124 dni. W Polsce więcej dni z „zanieczyszczonympowietrzem”majątylko Kraków i Nowy Sącz. FOT. ARC

Mamy dobre rozwiązania

Ile pyłu, tyle zdrowia? Statystyki pokazują, że długość życiajestmocnopowiązanazestopniem zapylenia. Pył i inne szkodliwe substancje dosłownie siadają nam napłucach.Wjakwielkiejilości–najlepiej sprawdzić patrząc na czarne, okopconeelewacjebudynkówwnaszych miastach. Coraz więcej badań prowadzonych na świecie wykazuje statystyczny związek pomiędzy stężeniempyłuzawieszonegoachorobamiukładuoddechowegoiukładu krążenia. U osób żyjących przez

REKLAMA

Z badań TNS OBOP zawartych w publikacji „Polacy o oszczędzaniu energii”,przygotowanejprzywspółpracyfirmyRockwool orazKrajowej Agencji Poszanowania Energii, wynika bowiem, że gospodarstwa domowe w Polsce najwięcej wydają naogrzewanie.Wydatkitestanowią aż 46 procent w rocznych wydatkachprzeciętnejrodzinynaenergię, prądelektrycznyto30procentogółu wydatków. Stąd oszczędności na paliwie, a w efekcie – smog. Warto też ocieplać budynki – to też sprzyja ograniczaniu niskiej emisji.

Najbardziej ekonomiczne są nowoczesne systemy grzewcze sterowane automatycznie – dające zarówno prąd, jak i energię cieplną

wiele lat na obszarach o wysokim poziomiestężeniapyłu,zaobserwowano między innymi częstsze występowanie chorób płuc, redukcję ich funkcji, atakże zapalenia oskrzeli, chronicznego kaszlu. Nic więc dziwnego, że władze Małopolski podjęły kroki w kierunku zakazu ogrzewania mieszkań pa-

liwami stałymi. Aż 90 procent uczestnikówkonsultacjiprzeprowadzonych w Krakowie było za całkowitym zakazem palenia węglem w piecach. Miasto już od osiemnastu lat realizuje program ograniczania niskiej emisji poprzez dopłaty do wymiany systemu ogrzewania. Wiele gmin wnaszym regionie rów-

Warto dodać, że krajowi producenci oferują jednostki ze znakiem „eko” o wysokiej sprawności, w granicach od 80 procent do 85 procent. Zautomatyzowana praca tych kotłów i bardzo małe zaangażowanie obsługi (zasyp węgla w jednostkach małych raz na3-5 dni) sprawia, że ogrzewanie węglowe jest obecnie nie tylko najtańsze, ale i bardziej czysteizdecydowaniebardziejkomfortowe. Należy podkreślić, że inwestor, wybierając piec centralnego ogrzewania, powinien zwrócić szczególną uwagę na atesty oraz stosowanie odpowiedniego paliwa. Niestety, wielu oszczędza na paliwie.

Korzystaj z ciepła z sieci Warto też korzystać z ciepła z sieci, bowiem ma to znaczący wpływ na ograniczenie tak dokuczliwej i szkodliwej dla nas niskiej emisji.TakzwaneCiepłoSystemowejest wytwarzanewprocesiekogeneracji. Tometodanajbardziejprzyjaznadla środowiska,gdyżwjednymmiejscu, z tego samego paliwa wytwarzane jest ciepło i prąd, a jednocześnie znacznie ograniczana jest emisja zanieczyszczeń. Z Elektrociepłowni płynie do odbiorców energia elektryczna, ciepła woda do mycia oraz do ogrzewania. Otrzymujemy więc niejako w „pakiecie” najważniejsze media potrzebne w gospodarstwie domowym czy też w firmie. A

//07 Zapraszamy na debatę a W drugim dniu Kongresu, 21 kwietnia, w godzinach 13.30-15.00, w sali konferencyjnej 1 odbędzie się ważna dla naszego regionu debata pt. Niska emisja. Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski – Minister Środowiska RP; Andrzej Guła – Prezes, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy; Zbigniew Michniowski – Prezes, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Wiceprezes, Energy Cities; Andrzej Pilot – Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Tematy to m.in. rola branży ciepłowniczej w ograniczaniu zjawiska, specjalistyczne technologie w walce z niską emisją, polityka miejska i współpraca z zewnętrznymi partnerami (fundusze i agendy państwa, organizacje pozarządowe). a Moderacja: Sławomir Cichy – dziennikarz Dziennika Zachodniego.

005170677


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Liderzy Przyszłości – ich poszukują firmy cent wszystkich studentów uczelni technicznych. To daje rezultaty. Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które przeprowadziły Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński, aż trzy czwarte absolwentów wyższych uczelni znalazło zatrudnienie do 30. roku życia. Bez pracy pozostawało tylko 14 proc. magistrów ilicencjatów. Dla porównania ogólne bezrobocie dla osób poniżej 24. rokużyciaorazdlagrupywiekowej2534 szacuje się odpowiednio na 17,5 proc.i28,8proc.Toznaczniepowyżejśredniejkrajowejstopybezrobocia (stopa bezrobocia pod koniec marca wyniosła 11,7%).

VIIEuropejskiKongresGospodarczy w Katowicach już można uznać za wyjątkowy – jego uczestnicy porazpierwszybędądebatowaćnie tylko otych, którzy w biznesie sobie od lat radzą, ale także o młodych wchodzących na rynek pracy oraz w sferę biznesu. Nowością w agendzie tegorocznego Kongresu jest projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow). Projekt oferuje studentom wykłady otwarte i spotkania z wybitnymi przedstawicielami biznesu oraz polityki. Projekt EEC – Liderzy Przyszłości promuje aktywną postawę obywatelską, umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie w prace przy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, przebywanie w międzynarodowym środowisku wśród najważniejszych gości z całej Europy i świata oraz nawiązanie ciekawych kontaktów. To odpowiedź organizatorów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na problem słabnącej pozycji młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą.

Poszukiwanie telentów Eksperci Manpower podkreślają,żenowarzeczywistośćgospodarcza,wktórejpotencjałludzkijestkluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, niesie ze sobą istotne zmiany zarówno dla pracodawców, jak i osób indywidualnych. – Zdolność firm, rządów oraz jednostek dodostosowaniasięidziałaniawnowej rzeczywistości będzie zależała odskutecznościdotarciadoludzkiegopotencjału–talentstałsiękluczowym czynnikiem decydującym

FOT. ARC

Mariusz Urbanke redakcja@dz.com.pl

Wyzwolenie energii, pasji i potencjału możliwe będzie wyłącznie, jeśli pracodawcy przeniosą relacje z pracownikami na inny, bardziej osobisty poziom

o przewadze konkurencyjnej. Wyzwolenie energii, pasji i potencjału możliwe będzie wyłącznie, jeśli pracodawcyprzeniosąrelacjezpracownikaminainny,bardziejosobistypoziom – powiedział Jeffrey Joerres, prezes Manpower Inc. Znany socjolog profesor Marek Szczepański uważa, że motorem postępu będzie nauka. Generalnie tendencje w szkolnictwie wyższym są bardzo optymistyczne – coraz więcej młodych ludzi nie poprzestaje na szkole średniej, lecz kształci się dalej. – To może cieszyć, zwłaszcza w kontekście naszej przynależności do Unii Europejskiej, gdzie wiedza, wykształcenie i innowacje są bardzo wysoko cenione – twierdzi prof. Szczepański. – Trudno nam co prawda konkurować z rozwiniętymi krajami Unii w dziedzinie nowoczesnych technologii czy zasobów kapitałowych. Możemy jednak szybko je doścignąć pod względem

poziomu wykształcenia społeczeństwa. Do szkół garnie się młodzież z rodzin nie zawsze zamożnych, chociaż studia na uczelniach niepublicznych są płatne, a i uczelnie państwowe pobierają pewne opłaty. – Młodzi ludzie często nie tylko uczą się, ale jednocześnie pracują – mówi prof. Szczepański. – To jeszcze jeden dowód na to, że wiedza jest dziś poszukiwanym dobrem, godnym wielu wyrzeczeń – dodaje. Młodzi ludzie oblegają prestiżoweuczelnieitespecjalizacje,poktórych można zdobyć dobrą pracę. Stąd popularność studiów dla przyszłych ekonomistów i informatyków,którzysąposzukiwaninarynku pracy. Bardzo trudne studia techniczne wybiera dziś coraz więcej maturzystów – w tym także dziewcząt. Wtejchwilistanowiąonejuż35pro-

Szanse dla młodych są. Oto – gdzie Jak pokazują badania, przeprowadzone na grupie 350 pracodawcówzwojewództwaśląskiego,czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy wcale nie jest ocena widniejąca na dyplomie, ale przede wszystkimwcześniejszykontaktabsolwenta z praktyką gospodarczą. Komunikatywny, odpowiedzialny, stale podnoszący kwalifikacje, o wysokiej kulturze osobistej, a także posługujący się poprawną polszczyzną–tozdaniempracodawców województwa śląskiego – sylwetka idealnego absolwenta uczelni wyższej.Kompetentny,kreatywnyibezkonfliktowy – te trzy cechy uzupełniają listę najbardziej oczekiwanych cech idealnego absolwenta uczelni wyższej. Jaka jest recepta na sukces na rynku pracy? – Trzeba wybierać takie kierunki kształcenia, które będą odpowiadać na potrzeby rynku –radziEugeniuszBudniok,wiceprezes zarządu Business Centre Club, kanclerz Loży Katowickiej BCC. – Myślę nie tylko o odpowiednim wyborze studiów wyższych, ale także zawodowych – podkreśla. A

Dziennik Zachodni zaprasza na debatę Młodzi liderzy o przyszłości Europy a Młodzi liderzy o przyszłości Europy to debata z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu oraz młodego pokolenia. Odbędzie się 20 kwietnia w godzinach 14.45-16.30, sala konferencyjna 9. a Jej tematyka to między innymi: a Sytuacja młodego pokolenia Europejczyków na rynku pracy. a Nowe modele aktywności zawodowej a Główne europejskie wyzwania rozwojowe w poglądach młodego pokolenia

a Migracje wewnątrz Unii, imigracja do Europy – szanse i zagrożenia a Wspólne problemy pokoleń? Trendy demograficzne i systemy zabezpieczenia socjalnego

2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Przewodniczący Rady EEC; Jakub Karnowski – Prezes Zarządu, Polskie Koleje Państwowe SA

a Udziałwdyskusji zapowiedzieli(wykazosób wkolejnościalfabetycznej): Wiesław Banyś – Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach

a Wdyskusjiudziałwezmą równieżprzedstawiciele młodegopokolenia: Janusz Dramski – Przewodniczący, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Manager, Akcelerator Start-upowy Business Link Katowice; Paweł Grzegorczyk – student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Członek Zarządu, Klub Jagielloński; Kamil Kania – student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Paweł Michalski – student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi; Ján Michalčák – student University College London, alumn Fundacji Zdenka Bakali, Aspen Institute Prague; Kamil Pruchnik – doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu, Młodzi Reformują Polskę a Moderacja: Marek Twaróg – redaktor naczelny, Dziennik Zachodni

Zdaniem eksperta

Więcej na badania, mniej na górnictwo Mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Wzrost gospodarczy zależy od jakości i wykorzystania posiadanych zasobów pracy i kapitału, a polityka społeczno-gospodarcza rządu i jakość instytucji publicznych mają na to ogromny wpływ. Wydajność pracy, decydująca o zamożności społeczeństwa, zależy od kwalifikacji, stanu zdrowia i przede wszystkim od motywacji. Rząd powinien więc zorganizować efektywną i powszechną opiekę zdrowotną oraz powszechną edukację wysokiej jakości. Podstawowe usługi zdrowotne i edukacyjne powinny być finansowane ze środków publicznych, ale świadczyć je powinny podmioty prywatne, państwowe i społeczne wynagradzane w zależności od ilości i jakości realizowanych usług. System ubezpieczeń i zasiłków społecznych powinien być tak skonstruowany, aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących, ale nie osłabiała motywacji do pracy. W Polsce doprowadziliśmy do sytuacji, w której pracuje zaledwie 16 milionów osób, a ponad 9 milionów pobiera emerytury i renty. Jeżeli chcemy zwiększyć jednocześnie zatrudnienie i wydajność pracy, musimy więcej i mądrzej inwestować. O przeznaczeniu dochodów na konsumpcję lub inwestycje decydują przede wszystkim obywatele, ale polityka rządu ma istotny wpływ na ilość i efektywność inwestycji. W państwie takim jak Polska, które ma duże zasoby pracy i skromne zasoby kapitału, a obywateli cechuje niska skłonność do oszczędzania, rząd powinien promować oszczędzanie. Zwiększenie stopy oszczędności krajowych jest potrzebne, aby zysk z inwestycji pozostawał w kraju i aby zmniejszyć uzależnienie od nastroju inwestorów zagranicznych. Szczególnie potrzebujemy oszczędności o charakterze długoterminowym, na przykład funduszy emerytalnych, dla finansowania długoterminowych inwestycji. Aby zachęcić do inwestowania, rząd powinien zmniejszać ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwala zwiększyć rentowność inwestycji. Powinien zapewnić jasne i przewidywalne reguły gry, sprawną i życzliwą obsługę przedsiębiorców w instytucjach publicznych, ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Tolerowanie szarej strefy powoduje, że kapi-

FOT. ARC

08//

tał przejmują przedsiębiorcy najbardziej pozbawieni skrupułów, a nie najbardziej efektywni, a to hamuje wzrost gospodarczy. W międzynarodowych porównaniach warunków prowadzenia działalności gospodarczej Polska awansowała do czwartej dziesiątki wśród blisko dwustu państw. To dobry wynik, ale jeszcze sporo możemy poprawić. Ilość i jakość regulacji ograniczających swobodę gospodarczą powinna być dostosowana do poziomu odpowiedzialności i etosu pracy danej społeczności. Samokontrola jest efektywniejsza od kontroli zewnętrznej, która generuje koszty zarówno po stronie kontrolujących, jak i kontrolowanych. Nie można jednak tolerować nieuczciwych działań rujnujących zaufanie w relacjach obywatel-państwo, pracodawca-pracownik, przedsiębiorca-klient czy między przedsiębiorcami. Tyle wolności, ile odpowiedzialności. Rząd i samorządy powinny skoncentrować się na zadaniach, których obywatele i przedsiębiorstwa nie są w stanie wykonać sami, a nie wchodzić w rolę przedsiębiorców, w której się zazwyczaj nie sprawdzają. Nie można liczyć na obiektywizm kogoś, kto jest regulatorem rynku i jednocześnie właścicielem przedsiębiorstw działających na nim. W naszym kraju większość władz samorządowych zajmuje się prowadzeniem spółek komunalnych, choć są one z reguły mniej efektywne od przedsiębiorstw prywatnych, a jednocześnie zaniedbuje podstawowe obowiązki. Jaskrawym przykładem szkodliwej interwencji państwa jest dotowanie niskoproduktywnych sektorów gospodarki – jak rolnictwo czy górnictwo. Odbywa się to kosztem ograniczenia rozwoju sektorów o wyższej produktywności, bo dotacje dla wybranych muszą być sfinansowane przez dodatkowe podatki nakładane na wszystkich pozostałych. W efekcie efektywność ogółu inwestycji jest mniejsza i wzrost gospodarczy wolniejszy. A dodatkowo dotacje do górnictwa hamują rozwój innych źródeł energii. Znacznie lepsze rezultaty uzyskalibyśmy przeznaczając te pieniądze na badania naukowe, których wyniki byłyby wykorzystane przez polskie przedsiębiorstwa. A NOT.:MU


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

//09

REKLAMA

005180959

REKLAMA

005185131


10//

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Stawiają nie tylko na gospodarkę Rozmowa

Niepokoje w Europie Wschodniej jeszcze bardziej nas zbliżyły do siebie

Polskę i Litwę łączą mocne relacje gospodarcze, handlowe, społeczne i kulturalne. Czy na kontakty obydwu krajów wpłynęły niepokoje na Ukrainie? Polska i Litwa są w Unii Europejskiej, co w naturalny sposób buduje nasze dobre relacje. Wydarzenia na Ukrainie, niepokoje w Europie Wschodniej i Środkowej, jeszcze bardziej nas skonsolidowały i zbliżyły. Litwa jest 24. partnerem handlowym Polski (15. wśród krajów Unii Europejskiej) pod względem obrotów, z udziałem 1,16 procent w polskim eksporcie i 0,6 procent w imporcie. Z kolei Polska należy do najważniejszych partnerów handlowych Litwy. Jest trzecim, po Rosji i Niemczech, dostawcą na Litwę, z udziałem w imporcie Litwy około 10 procent, i czwartym rynkiem eksportowym, z udziałem około 6 procent, Litwa należy do grupy krajów, z którymi Polska ma najwyższą nadwyżkę handlową. Przewaga ek-

ZDJĘCIE: MAT. PRASOWE

Rozmowa z Jerzym Wcisło, przedsiębiorcą i konsulem honorowym Litwy w Polsce

sportu nad importem sięga 60 procent. Polska kupuje paliwa mineralne, oleje, tworzywa sztuczne, drewno, nawozy, maszyny i urządzenia. Natomiast na Litwę trafiają z Polski wyroby przemysłu elektromaszynowego i metalurgicznego, artykuły rolno-spożywcze (m.in. owoce), produkty chemiczne, tworzywa sztuczne. Wartość eksportu Litwy w 2014 roku wyniosła 24,531 mld

euro, wartość importu wyniosła 26,531 mld euro. Najważniejszym litewskim partnerem eksportowym w 2014 roku była Rosja, 20,8 proc.; Łotwa (9,2 proc.), Polska (8,3 proc.), Niemcy (7,2 proc.). W przypadku importu najważniejszymi partnerami byli Rosja (21,6 proc.), Niemcy (10,9 proc.), Polska (9,4 proc.), Łotwa (6,9 proc.). Najwięcej produktów pochodzenia litewskie-

go wyeksportowano do Niemiec, Łotwy, Holandii oraz Polski. Jak będzie wyglądać współpraca Polski i Litwy w przyszłości? Perspektywy wymiany handlowej Polski i Litwy są dobre, gdyż są ku temu sprzyjające warunki – tendencja wzrostu PKB w obu krajach, nowa unijna perspektywa finansowa, która przyczyni się do wzrostu inwestycji, uruchomienie mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę. Polskie firmy są też zainteresowane litewskim rynkiem budowlanym. A kontakty pomiędzy poszczególnymi firmami? Polacy chętnie inwestują na Litwie. Najwięksi inwestorzy to: „PKN Orlen” (prawie 85 procent akcji rafinerii należy do polskiej firmy), „Huta Szkła Warta”, „Ceramika Opoczno” S.A., „ComputerLand” SA., „PZU Lietuva”. Oczywiście

wiele mniejszych firm z Polski nawiązało kontakty ze stroną litewską, także z terenu woj. śląskiego i systematycznie je rozwija. Jakie inne sfery życia łączą Polskę i Litwę? Pomiędzy naszymi krajami jest spore zrozumienie, jesteśmy sobie bliscy. Niekoniecznie jednak musimy patrzeć na naszą współpracę przez pryzmat historii. Jesteśmy sąsiadami, częścią Unii Europejskiej, powinniśmy się skupić na tym co – tu i teraz, bo wiele dzięki temu możemy zyskać. Np. Litwa może być dla Polaków wspaniałym miejscem wyjazdów turystycznych. Takie kurorty, jak Kłajpeda, Druskienniki, mają wiele do zaoferowania, nie wspominając już o zabytkowych Wilnie i Kownie. Konsulat Republiki Litewskiej w Katowicach oferuje pomoc w uzyskaniu informacji o możliwościach wyjazdów, atrakcjach, bazie noclegowej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić ten kraj lub uzyskać przydatne informacje na temat handlu, gospodarki czy turystyki. a ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA ZIELIŃSKA

Handel nie zamiera a Mimodramatycznych wydarzeńnaUkrainie, wymianahandlowa naWschodzieinaświecie niezamiera. Dlatego też wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki, nowe kierunki – to ważne tematy, które wielokrotnie ipod różnym kątem dyskutowane będą podczas katowickiego VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze tematycznym podzielą się m.in.: Wang Chao, wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Chin, Miguel Frasquilho, prezes AICEP Portugal Global – Trade & Investment Agency, Abdalla Hamdok, zastępca sekretarza wykonawczego United Nations Economic Commission for Africa, Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Abdallah O.Kigoda, minister przemysłu i handlu Tanzanii, Mankeur Ndiaye, minister spraw zagranicznych Senegalu, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice, Adam Purwin, prezes PKP CARGO i Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź.

REKLAMA

nowe oblicze rehabilitacji

005180987

Uzdrowisko Ustroń - jeden z największych kompleksów rehabilitacyjnych w Europie. Bogata oferta i doskonała lokalizacja w malowniczo położonym paśmie górskim Beskidów sprzyja regeneracji sił i wypoczynkowi. Kompleksowa oferta: - rehabilitacja kardiologiczna – program powstały przy współpracy ze specjalistami z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca - rehabilitacja neurologiczna - rehabilitacja narządu ruchu - pobyty Medical & SPA - ponad 70 rodzajów zabiegów - 4 baseny z naturalną solanką - komora do krioterapii ogólnoustrojowej (- 130 oC) - naturalne surowce o właściwościach leczniczych – własne złoża borowiny i solanki, wykorzystywane w zabiegach

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń www.uzdrowisko-ustron.pl callcenter@uzdrowisko-ustron.pl Call Center +48 33 854 54 54 (wewn. 2)

Rozbudowana baza noclegowa: Równica, Kos, Narcyz, Rosomak, Hotel Wilga*** Nowoczesna baza zabiegowa: Medical & SPA Prestige Club w Uzdrowiskowym Instytutcie Zdrowia Bogate doświadczenie – pomagamy 30 000 osób rocznie, wykonujemy ponad 6 000 zabiegów dziennie Usługi realizujemy w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ jak i w formie pakietów komercyjnych. Inicjatywa realizowana w ramach promocji zdrowia i informowania o dostępnych świadczeniach zdrowotnych.


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

//11

Europejski Kongres Gospodarczy

Mądre pomysły na mądre miasto

Konkurs „Mieszkam tu! Mądre pomysły na mądre miasto� ma na celu wskazanie najciekawszych pomysłów zgłaszanych w ramach budşetów obywatelskich iinicjatyw lokalnych przez mieszkańców polskich miast. Ideąplebiscytujestpromowanie przedsięwzięć o duşej efektywności działań, pozytywnym wpływie oraz takich, które są moşliwe dopowielenia w innych miastach. W konkursie uczestniczą zarówno mieszkańcy–autorzypomysłów,jakigminy, na terenie których są one realizowane. Nagrody zostaną przyznanewdwóchkategoriach„obywatelskiej� i „samorządowej�. – Wielu ludzi słyszy w mediach „budşet obywatelski�, ale tak naprawdę nie wie, co to jest. Chcemy

Ogólnopolska Szkoła Partycypacji Ekologicznej Konkurs jest częścią projektu eco21.pl–„OgólnopolskaSzkołaPartycypacji Ekologicznej� dofinansowanego ze środków Narodowego FunduszuOchronyŚrodowiskaiGospodarki Wodnej. Spośródzgłoszonychdokonkursuprojektówwytypowanychzostało dwadzieścia nominowanych, z których Rada Konsultacyjna wybiera trzech laureatów.

Budşety obywatelskie wprowadziło juş ponad sto miast w Polsce

FOT. ARC

Lokalne inicjatywy mieszkańców miast

Ogłoszeniewynikównastąpidokładnie 22 kwietnia br. na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym wKatowicach (European Economic Congress – EEC – 20-22 kwietnia 2015 r.). Odbywało się teş głosowanieinternetowe.Walkainternautów trwała do samego końca. Ostatecznie w tym głosowaniu zwycięşył projekt„Rewitalizacjazabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach�. Warto dodać, şe z naszych okolic zgłoszeń było o wiele więcej. Kłobuck zgłosiłrewitalizację budynku strzelnicy, Kluczbork: program poprawy sytuacji rodzin zagroşonych przemocą, Bielsko-Biała: centrum rekreacyjno-sportowe dla osób wykluczonych, Dąbrowa Górnicza: multimedialne Laboratorium Kosmosu. To świetne przykłady mądrego wydawania pieniędzy publicznych. Wszystkim laureatom juş gratulujemy. A

DąbrowaGórniczazgłosiłamultimedialneLaboratoriumKosmosu

W głosowaniu zwycięşył projekt „Rewitalizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach�

REKLAMA

FOT. ARC

Na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach zapowiada się jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie – ogłoszenie wyników w pierwszym ogólnopolskim konkursie „Mieszkam tu! Mądre pomysły na mądre miasto�.

pokazać, şe kaşdy z mieszkańców moşedoprowadzićdorealizacjiczegoś, co powstanie w jego głowie ispodobasięinnym.Pomysłnakonkurs zrodził się z rosnącej popularności budşetów obywatelskich – mówiPawełWyszomirski,sekretarz konkursowego jury. – Pierwszy budşet partycypacyjny opracowano w 2011 roku. Dzisiaj wprowadziło je juş ponad sto miast – dodaje. Organizatorami konkursu „Mieszkam tu! Mądre pomysły na mądre miasto� są Portalsamorzadowy.pl – naleşący do Grupy PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego – wraz z Centrum Szkoleń Meritum we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz portalem Ngo.pl.

FOT. ARC

Andrzej Hola redakcja@dz.com.pl

A Bielsko-Biała: centrum rekreacyjno-sportowe dla osób wykluczonych

005160869

EĹ˝Ç Ĺ˝Ä?njĞĆ?ŜĂWĆŒÇŒÄžĆ?ĆšĆŒÇŒÄžĹˇ ĚůĂdÇ Ĺ˝ĹŠÄžĹ?Ĺ˝Ĺ?ÇŒĹśÄžĆ?Ćľ

       ĹŠĆľÇ?Ç Ä?ÇŒÄžĆŒÇ Ä?ĆľĎŽĎŹĎ­ĎąĆŒÍ˜    Ć?ƉĞųŜĹ?Ä‚Ç Ć?ÇŒÄžĹŻĹŹĹ?Äž ÄžĆľĆŒĹ˝Ć‰ÄžĹŠĆ?ĹŹĹ?ÄžĆ?ĆšÄ‚ĹśÄšÄ‚ĆŒÄšÇ‡ !   "# WŽŜĂĚĎ­ĎŹƚLJĆ?͘žϸ     !   %& & & &' # ( &)     ĚŽĆ?ŏŽŜĂųĂůŽŏĂůĹ?njĂÄ?ĹŠÄ‚*  %!  !"* + !!, !  % -.  &/ # Ponad ϹϏϏĹľĹ?ĞŊĆ?Ä?Ć‰Ä‚ĆŒĹŹĹ?ĹśĹ?Ĺ˝Ç Ç‡Ä?ĹšÍ˜ 0 &/ '  ' & &* & ! &- .ŽĚĎŽĎŹĚŽĎŽĎŹĎŹĆľÄ?njĞĆ?ƚŜĹ?ĹŹĹżÇ Ć?ÇŒĹŹĹ˝ĹŻÄžĹˇÍ˜ ĆšĆŒÄ‚ĹŹÄ?LJŊŜĞÄ?ĞŜLJ % & )#


12//

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Oto strategia: postaw na rozwój

Rozwija się sieć kooperantów W dodatku wokół tych wielkich inwestorów rozwija się sieć kooperantów, którzy są równie ważni dla rynku pracy, jak i gospodarki regionu. Jedną z takich firm jest obecna od lat w KSSE Nexteer Automotive. Na jej przykładzie widać, że przedsiębiorstwa te stale się rozwijają. –

FOT.MAT.PRASOWE

Województwo śląskie od lat utrzymuje bardzo wysoką pozycję w rankinguregionównajbardziejatrakcyjnych dla inwestorów. Niewątpliwie dużawtymzasługaKatowickiejSpecjalnej Strefy Ekonomicznej, która stanowi swoisty magnes dla firm, ponieważoferujewieleudogodnień – korzystają one m.in. z ulg podatkowych, na zasadach obowiązujących w UE. KSSE jest największą w Polsce strefą zarówno pod względem liczby nowych miejsc pracy, jak i wartości inwestycji. W ubiegłym roku Katowicka Strefa wydała 58 zezwoleń o łącznych deklarowanych nakładach inwestycyjnych w kwocie 2,5 mld złotych. Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzyć 2.600 nowych miejsc pracy i utrzymać 13.000. W sumie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała już ponad 200 firm, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji swoich inwestycji. Przedsiębiorstwa te zainwestowały łącznie już około 21,5 mld złotych oraz utworzyły ponad 53.000 nowych miejsc pracy. Największa inwestycja w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors. W ubiegłym roku koncern General Motors wybrał Śląsk na lokalizację wartej aż 250 mln euro inwestycji.

FOT.MAT.PRASOWE

Mariusz Urbanke redakcja@dz.com.pl

Wokół wielkich inwestorów, jak General Motors (na zdj. z lewej), rozwija się sieć kooperantów, którzy są równie ważni dla rynku pracy, jak i gospodarki regionu. Jedną z takich firm jest obecna od lat w naszym regionie firma Nexteer Automotive (na zdj. z prawej). Na jej przykładzie widać, że przedsiębiorstwa te stale się rozwijają, idąc w ślady największych

Prowadzimy budowę naszego nowego zakładu w Tychach – informujemenedżerds.komunikacjiNexteer Automotive na Europę Piotr Dembiński. – Nowa inwestycja jest częścią planu rozwoju technologii elektrycznych układów kierowniczych Nexteer Automotive, które tworzymy dla takich marek, jak BMW, Citroën, Fiat, Peugeot czy Opel. Nexteer Automotive w tyskim oraz gliwickim zakładzie, w których łącznie pracuje 1.150 osób, zwiększa takżewolumenyprodukcjidla obecnych klientów – BMW oraz General Motors, co wiąże się z rozwojem linii produkcyjnych. – Z pewnością wpływ na to ma coraz lepsza sytuacjanarynkumotoryzacyjnym,coma bezpośredni wpływ na ilość sprzedawanychwEuropieina świeciesamochodów – wyjaśnia Piotr Dembiński. – Z ostrożnością podchodzimy jednak do wybuchów optymizmu dotyczących powrotu do sytuacji sprzed kilku lat. Choć niektóre z naszych kontraktów budżetowa-

ne są na kilka lat wprzód, to obecne warunkimakroekonomiczne,wtym wahania na rynku walut, nakazują przyjmować optymistyczne reakcje rynkuzkoniecznąostrożnością–dodaje. Ta ostrożność jest uzasadniona, bo świat nadal odczuwa skutki kryzysu.

Tychy – tu powstaną nowoczesne silniki Dlatego może cieszyć, że General Motors chce produkować właśnie w Tychach nowoczesne silniki Diesla dla swoich najnowszych modeli wytwarzanych na świecie. Pierwsze egzemplarze silników Diesla o pojemności 1,6 l mają opuścićzakładyw2017r.Torównieżważna inwestycja dla Katowickiej SpecjalnejStrefyEkonomicznejSA.Prezes Strefy – Piotr Wojaczek, od roku 2007 prowadzi intensywne prace nad utworzeniem płaszczyzny współpracy śląskich firm motoryzacyjnych, efektem czego jest założe-

nie w 2011 r. platformy o nazwie „Silesiaautomotive”. Misją Platformy Współpracy jest łączenie potencjaługospodarczego,edukacyjnego i naukowego na rzecz wykreowania województw: śląskiego iopolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej. Dzięki temu nasz region może stać się równie ważny na motoryzacyjnej mapie Europy, jak Bawaria. Generalnie branża motoryzacyjna to bardzo ważny segment naszej gospodarki, w którym pracuje ponad 150 tysięcy pracowników. Polski oddział GM odpowiada m.in. za produkcję Opla Astry, kabrioletu Cascada i silników Diesla o pojemności 1,7 l. Suma inwestycji GM Manufacturing Poland w naszym kraju jest szacowana na blisko miliard euro. – Decyzja General Motors ManufacturingPolandoumieszczeniu produkcji silników 1,6 l na Śląsku to nie tylko dobra informacja dla re-

gionu, ale idla całej gospodarki – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas wizyty w zakładzie GMMP w Tychach. – Projekt daje również szansę na utworzenie nowych miejsc pracy i kooperację z lokalnymi przedsiębiorcami – dodał.

Dwumilionowy samochód z Gliwic Niebyłobytomożliwe,gdybynie znakomita załoga Opla i jakość wytwarzanych wPolsce samochodów. Niedawno w zakładzie Opla w Gliwicach(GMManufacturingPoland), zjechał z taśmy produkcyjnej dwumilionowy samochód. To Holden Cascada zturbodoładowanym silnikiem 1,6 l o mocy 170 KM. Elegancki kabrioletwniebieskimkolorzeDeep Skyjestprzeznaczonynarynek...australijski. Produkcja Holdenów Astra i Cascada na eksport do Australii iNowejZelandiirozpoczęłasięwgliwickim zakładzie wlutym tego roku

i jest efektem ogłoszonej niedawno strategiizacieśnianiawspółpracyfirmy Opel z innymi markami GM. Pod koniec tego roku planowane jest również rozpoczęcie produkcji Buicka Cascady, który trafi na rynek Ameryki Północnej. – Dwumilionowy samochód – wyprodukowany przez gliwickiego Opla – stanowi symboliczne otwarcie kolejnego etapu rozwoju naszego zakładu, którego dopełnieniem będzie uruchomienie produkcji nowej generacji Opla Astry w drugiej połowie tego roku – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny GM Manufacturing Poland. A

Motoryzacja to ważny segment gospodarki, tu pracuje ponad 150 tysięcy osób

Dla wielu przedsiębiorstw w Polsce eksport pozostaje bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój Patrząoptymistycznie wprzyszłość

Mówi LeszekWroński,partner, szefusługdoradczychwKPMG wPolsceiEuropieŚrodkowoWschodniej Wyniki badania KPMG, w którym wzięło udział blisko 500 średnich i dużych firm z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i krajów bałtyckich, pokazują, że dla wielu przedsiębiorstw w Polsce eksport pozostaje bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój. Spośród respondentów spodziewających się wzrostu przychodów blisko połowa uważa, że jednym z głównych źródeł lepszych wyników będzie większa sprzedaż na rynkach zagranicznych, zaś niecałe 40 procent widzi szanse w rosnącym rynku krajowym. Zorientowanie na eksport dotyczy

przede wszystkim firm, które już teraz są obecne na rynkach zagranicznych. Wśród nich aż 70 procent dostrzega w eksporcie ważne źródło wzrostu, zaś w popycie wewnętrznym – jedynie 30 procent.

Raport KPMG „Pulse of Economy” pokazuje, że średnie i duże firmy w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej patrzą optymistycznie w przyszłość. Większość z nich spodziewa się wzrostu przychodów, a duża część planuje zwiększenie zatrudnienia w 2015 roku. Z badania KPMG wynika, że w 2015 r. w Polsce 72 proc. respondentów spodziewa się wzrostu przychodów swoich firm, nieco mniej niż we wszystkich pozostałych krajach (79 proc.). Zwiększenie zatrudnienia planuje 43 proc. badanych firm w Polsce i 39 proc. w regionie, natomiast udział respondentów przewidujących zmniejszenie liczby pracowników jest niewielki – wynosi odpowied-

nio 14 proc. i 11 proc. Respondenci z Polski, zapytani o kluczowe plany ich firm w najbliższej przyszłości, na pierwszym miejscu wymienili ograniczenie kosztów (57 proc.), a na drugim zatrzymanie dobrych pracowników (51 proc.). Tymczasem w przypadku większości badanych krajów respondenci znacznie częściej wymieniali zatrzymanie dobrych pracowników niż redukcję wydatków (69 proc. wobec 47 proc. respondentów we wszystkich państwach „CEE8”). Do najważniejszych celów dla polskich przedsiębiorstw należą także rozwój nowych produktów (51 proc.) oraz poszukiwanie nowych kierunków eksportu (49 proc.). W żadnym z pozostałych krajów objętych badaniem odsetek firm, dla których ekspansja na no-

we rynki za granicą jest celem o najwyższej randze, nie był tak duży.

Największebarierytowzrost podatków,zmianywprawie izaostrzonakonkurencja Firmy, które wzięły udział w badaniu KPMG, zostały także poproszone o wskazanie największych barier, które mogą ograniczyć ich rozwój do końca 2015 r. W całej Europie Środkowo-Wschodniej do najczęściej wymienianych przeszkód należą m.in. niekorzystne działania rządu. Polska nie stanowi pod tym względem wyjątku. Blisko połowa respondentów w naszym kraju obawia się wzrostu obciążeń podatkowych, natomiast 43 proc. badanych firm uważa, że istotnym czynnikiem hamującym ich rozwój będą inne zmiany

regulacji prawnych, działające na niekorzyść przedsiębiorców. Ten sam odsetek respondentów w Polsce wskazał na zaostrzoną konkurencję pomiędzy firmami. Do najczęściej wymienianych barier należą także wysokie ceny surowców i energii oraz słaby popyt na rynku krajowym. Z brakiem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach boryka się jedna piąta firm w Polsce, jednocześnie tylko 10 proc. skarży się na zbyt wysokie koszty wykwalifikowanej siły roboczej. Zapytani o priorytetowy obszar, na którego rozwój rząd powinien w najbliższych latach przeznaczyć większe środki, respondenci we wszystkich krajach najczęściej wymieniali oświatę, naukę i rozwój innowacyjności. a


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

REKLAMA

//13 005173100

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Instytucjonalne uwarunkowania systemu inansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej” realizowaną z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. (Konferencja odbędzie się 22 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie Uczelni w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego 5.)

System finansowy pod lupą naukowców i praktyków

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej po raz kolejny staje się miejscem spotkania międzynarodowej grupy naukowców i ekspertów. Tym razem tematem przewodnim, organizowanej przez Katedrę Bankowości i Finansów, międzynarodowej konferencji naukowej są„Instytucjonalne uwarunkowania systemu inansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”. Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Tańskiego 5. Jest to kolejny już projekt Uczelni realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Swój udział w  konferencji zapowiedział już m.in. Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński – Doradca Prezydenta RP, Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, wieloletni Profesor na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych WSFiP w Bielsku-Białej. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych realizowanych w  obszarze identyikacji czynników wpływających na rozwój sfery realnej, tworzenia warunków do rozwoju systemu inansowego, a także postrzegania nowej roli współczesnych instytucji kredytowych w gospodarce. W  obszarze dyskusji znajdą się m.in. efektywność i  kierunki zmian systemu inansowego prowadzące do wzmocnienia jego roli wspierającej sferę realną i  zrównoważony wzrost gospodarczy. Realizacja powyższego celu przyczyni się do wypracowania efektywnych rozwiązań, które można będzie wykorzystać w procesach podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora inansów publicznych. Organizatorzy spotkania naukowego zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych, przedstawicieli biznesu i praktyki gospodarczej, pracowników administracji publicznej oraz ekspertów zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu inansowego. Z  programem konferencji oraz informacjami związanymi z tym jakże ciekawym przedsięwzięciem naukowym można zapoznać się również na stronie internetowej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Binda Prorektor w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, koordynator projektu

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych realizowanych w obszarze identyikacji czynników wpływających na rozwój sfery realnej, tworzenia warunków do rozwoju systemu inansowego, a  także postrzegania nowej roli współczesnych instytucji kredytowych w  gospodarce. Realizacja powyższego celu przyczyni się do wypracowania efektywnych rozwiązań, które można będzie wykorzystać w procesach podejmowania optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora inansów publicznych.

TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE PROBLEMY Z ZAKRESU: D stabilności systemu inansowego, D gospodarki rynkowej, D instytucji i usług inansowych, D roli państwa w gospodarce rynkowej, D mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych, D funkcjonowania podmiotów gospodarczych i  jednostek sektora inansów publicznych.

Warunki uczestnictwa oraz szczegóły dotyczące Konferencji dostępne są na stronie wsfip.edu.pl oraz pod nr tel. 33 829 72 12, e-mail: finanse@wsfip.edu.pl

REKLAMA

005185177

Śląskie innowacje w ochronie środowiska zdobywają Europę Od 1 lipca 2013 śląska spółka Investeko S.A. prowadzi innowacyjny projekt LIFE COGENERATION.PL. Jego celem jest prezentacja nowej technologii prośrodowiskowej opracowanej przez grupę polskich specjalistów spod szyldu Investeko. Projekt wspierają Komisja Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu LIFE+. LIFE+ to najsilniejszy europejski mechanizm finansowy wspierający przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Do słynnych przedsięwzięć LIFE+ w Polsce należą np. Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej czy Renaturyzacja sieci hydrograficznej w dolinie Biebrzy. W 2013 roku Komisja Europejska oraz NFOŚiGW dostrzegły unikalny, prośrodowiskowy potencjał nowej, w stu procentach polskiej technologii LIFE COGENERATION.PL i w ramach LIFE+ wspólnie zatwierdziły finansowanie dla projektu koordynowanego przez Investeko S.A. Projekt znalazł się w grupie 12 pozytywnie ocenionych wniosków z Polski na blisko 1200 złożonych w całej UE. Jest jednym z dwóch polskich projektów innowacyjnych i demonstracyjnych w naborze 2012. 1 lipca 2013 Investeko S.A. rozpoczęła realizację projektu pn. LIFE COGENERATION.PL. Jego celem jest demonstracja funkcjonowania innowacyjnej technologii energetycznego zagospodarowania tzw. balastu z sortowni i osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu zgazowania oraz wysokoefektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Technologie zgazowania są dziś wzorową dla środowiska formą produkcji energii, dużo czystszą niż energia z węgla. Pozwalają efektywnie wykorzystywać paliwo oparte o wodór, najczystsze i najbardziej zielone spośród paliw. Instalacja pokazowa Investeko będzie mieć charakter demonstracyjny i badawczy. Nie będzie więc pracować komercyjnie na skalę przemysłową.

LIFE COGENERATION.PL. Wizualizacja Centrum Badawczo - Rozwojowego Investeko S.A. [źródło: Investeko S.A.] Poznaj LIFE COGENERATION.PL na www.lifecogeneration.pl oraz na facebooku.

Pokazowy prototyp instalacji powstaje w nowo budowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym Investeko S.A. w Świętochłowicach. Spółka przenosi tam również swoją siedzibę, która dzisiaj znajduje się w Katowicach. W obiekcie znajdą się również laboratoria i przestrzenie przeznaczone do prac badawczych. To przedsięwzięcie jest całkowicie bezpieczne dla środowiska i otoczenia. Inicjatywa ma silnie prośrodowiskowy charakter, a jego bezpośrednim celem jest poprawa środowiska naturalnego i łagodzenie zmian klimatycznych. Takie jest podstawowe założenie przedsięwzięć spod znaku LIFE+. Ważnym elementem prowadzonym od pierwszych dni projektu są działania promocyjno - informacyjne. W marcu ubiegłego roku odbyła się duża konferencja inaugurująca projekt oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Świętochłowicach. Wzięło w niej udział ponad 150 gości, w tym mieszkańcy Świętochłowic, przedstawiciele świata nauki i lokalne media. W ramach projektu regularnie prowadzone są takie działania jak debaty międzysektorowe, spotkania informacyjne, udział w targach branżowych czy konferencjach. Po zakończeniu budowy planowana jest organizacja cyklu warsztatów demonstracyjnych dla specjalistów z kraju i całej Unii oraz imprezy typu „Dni Otwarte” dla mieszkańców, lokalnej społeczności i mediów. Jak dotąd spółka Investeko S.A. uzyskała wszelkie wymagane prawem pozwolenia i zezwolenia, wliczając w to decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2014 r. w trakcie prowadzonej szczegółowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono wymagane prawem konsultacje społeczne. Budowa Centrum rozpoczęła się w 2014 r. i ma się zakończyć jesienią 2015. Wartym odnotowania jest fakt, iż nieprzypadkowa jest lokalizacja instalacji LIFE COGENERATION.PL na postindustrialnych terenach po Kopalni Polska w Świętochłowicach. To teren przy dwóch pięknych, zabytkowych wieżach wyciągowych, które są jednym z symboli miasta. Niedawno wieże zostały objęte długo wyczekiwanym programem rewitalizacyjnym, który pozwoli na stworzenie nowej przyjaznej przestrzeni kulturalno - edukacyjnej i ożywienie tej części miasta. „Wierzymy, że budowa Investeko S.A. to innowacyjna firma działająca w sektorze CBR doskonale współgra z tą wizją rozwoju ochrony środowiska. Oferuje kompleksowe usługi o charakŚwiętochłowic. Cały obszar miasta ma szansę terze konsultingowo - projektowo - wdrożeniowym. Domeną zyskać unikalną przestrzeń łączącą w atrak- specjalizacji firmy jest energetyczne zagospodarowanie cyjny sposób industrialne korzenie miasta odpadów. Spółka posiada ponad 15 lat doświadczenia z nowoczesnymi technologiami dostępnymi w branży. Lata te owocowały dziesiątkami realizacji, sukcedla mieszkańców. Być może już niebawem sów w zakresie uzgodnień środowiskowych i budowlanych. odwiedzać będziemy tutaj swego rodzaju park Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową, w raczy ogród techniki, w którym tradycje naszego mach której pracuje nad autorskimi rozwiązaniami w obszaregionu spotykają się z najnowocześniejszymi rze ochrony środowiska. technologiami, które każdy z nas będzie mógł poznawać na wyciągnięcie ręki” - mówi prezes Zobacz: www.investeko.pl zarządu Investeko S.A. Arkadiusz Primus. Projekt LIFE COGENERATION.PL jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


14//

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Europejski Kongres Gospodarczy

Miasta kuszą inwestorów Zdaniem eksperta

Wręczenie wyróżnień w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015 to kolejne ważne wydarzenie katowickiego Kongresu.

Śląsk to perspektywiczny rynek

Maciej Kubiczek redakcja@dz.com.pl

FOT. ARC FOT. ARC

FOT. ARC

Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Katowice, Łódź, Mszana Dolna, Olsztyn, Sopot i Wrocław – inwestycje z tych miast zwyciężyły w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015 – informuje Marta Stach, rzecznik prasowy EuropejskiegoKongresuGospodarczego. – Laureata wskazali także internauci – zaznacza. Konkurs Top Inwestycje Komunalne2015toinicjatywaGrupyPTWP –organizatoraEuropejskiegoKongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszychinwestycjikomunalnych,wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu imieszkańców.–Dotegorocznejedycjizgłoszonoponadstoinwestycjirealizowanych na terenie całej Polski, winternetowymplebiscycieoddano ponad 50 tysięcy głosów – blisko dwukrotnie więcej niż w rok temu – podkreśla Marta Stach. To pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej ciekawi, co się dzieje w naszych miastach i z uwagą śledzimy każdą zmianę. A jest ich sporo, co widać choćby po Katowicach, gdzie na terenach po byłej kopalni powstała cała nowa Strefa Kultury. To właśnie tu odbywa się tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Goście mogą podziwiać nowe gmachy oraz osobiście sprawdzić, jak one funkcjonują.

Mówi Józef Kazimierz Wojciechowski, właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy J.W. Construction Holding S.A.

Katowice wzbogaciły się ostatnio o wiele ciekawych obiektów, gdzie można organizować duże imprezy

reatem tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 w naszym regionie został m.in. projekt rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach (o projekcie tym piszemy też na str. 11). Wartość inwestycji wyniosła 12,1 mln zł. Doceniona została też Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (pokazujemy ją na zdj. powyżej z lewej) – która miała na celu przede wszystkim wykorzystanie

– Rosnące zainteresowanie udziałem w plebiscycie, a także w głosowaniu internetowym, są dla nastakżepotwierdzeniem,żesłusznieujmujemytematykęsamorządową wśród istotnych tematów poruszanychpodczasEuropejskiegoKongresuGospodarczegowKatowicach –mówiRafałKerger,redaktornaczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl. Z wytypowanych 25 projektów Rada Konsultacyjna wyłoniła zwycięskie, równorzędne Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce. Lau-

potencjału orkiestry oraz zachowanie jej dziedzictwa kulturowego, a także promocję muzyki klasycznej. Robiący wrażenie budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Inwestycja miasta Katowice powstała w centrum aglomeracji na terenach zrekultywowanych nieużytków po byłej kopalni Katowice. Wartość inwestycji to 329,4 mln zł. Wysoko oceniono też kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie

Górniczej. Nagrodę specjalną internautów otrzyma rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego w Czerwionce-Leszczynach. A

Jesteśmy coraz bardziej ciekawi, co się dzieje w naszych miastach i z uwagą śledzimy zmiany

Rynek śląski jest bardzo perspektywiczny, głównie z uwagi na chłonność rynku mieszkaniowego Aglomeracji Katowickiej. Po Warszawie rynek ten może pochwalić się najwyższą średnią krajową pod względem zarobków. W Katowicach posiadamy inwestycję Nowe Tysiąclecie, projekt nowoczesnych, wysokich, 17-kondygnacyjnych budynków oraz Osiedle Uroczysko, kameralną, elegancką inwestycję, która docelowo będzie składała się z 12 stylowych, komfortowych budynków. W regionie śląskim jest również popyt na inwestycje komercyjne, ale także powierzchnie usługowo-handlowe. Z uwagi między innymi na duże imprezy kongresowe, jest tutaj miejsce na nowe inwestycje hotelarskie, przede wszystkim typowo biznesowe. A

Coraz częściej i chętnej amerykańscy inwestorzy wchodzą na polski rynek Rozmowa

Wub.rokuKonsulatGeneralny USAwKrakowieobchody 25-leciawspółpracypolsko-amerykańskiejzorganizował wKatowicach.Czytobył przypadkowywybór? Nie, absolutnie nie. Jeśli spojrzymy na mapę amerykańskich inwestycji w Polsce, drugim po Mazowszu najbardziej lubianym miejscem jest właśnie okręg katowicki, to głównie inwestycje przemysłu motoryzacyjnego. Amerykańskie firmy produkcyjne z branży motoryzacyjnej zatrudniają w Polsce po-

ZDJĘCIE: AGNIESZKA ZIELIŃSKA

Rozmowa z Brianem George’em, konsulem USA w Polsce

nad 45 tysięcy osób i osiągają rocznie ponad 30 miliardów złotych przychodu. Zlokalizowane w Tychach i Gliwicach inwestycje („General Motors Manufacturing Poland” produkuje tu samochody osobowe marki Opel oraz silniki wysokoprężne) są największymi w Polsce. „GM” potwierdził zresztą

kolejną inwestycję o wartości 250 milionów euro, w Tychach będzie produkował modele silników spalinowych nowej generacji. Inne firmy branży motoryzacyjnej to: „Cooper Standard” (produkcja uszczelek, przewodów, elementów nadwozia i zawieszenia) działająca w Bielsku-Białej i Częstochowie; „Eaton” (produkcja zaworów silnikowych, popychaczy i dźwigienek zaworowych, kompresorów, skrzyń biegów) zlokalizowana w Bielsku-Białej; „Johnson Controls” – w Bieruniu, Siemianowicach Śląskich i Żorach (produkcja foteli samochodowych i ich części, produkcja przełączników i paneli sterowania); „Lear Corporation” (produkcja elementów siedzeń oraz wiązek elektrycznych) działająca w Tychach. Nato-

miast w Rybniku i Gliwicach istnieje „Tenneco” firma zajmująca się produkcją systemów kontroli emisji spalin oraz amortyzatorów. Inwestycje „TRW” zlokalizowane są w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, BielskuBiałej (produkcja elementów systemów bezpieczeństwa, zawieszenia i sterowania). Inni amerykańscy pracodawcy w dziedzinie przemysłu woj. śląskiego to m.in. „Air Products” (Zawiercie), „Guardian Częstochowa”, „CMC Poland” (Zawiercie), „GE Power Controls” (Bielsko-Biała) oraz katowicki „IBM”. Wiele firm ulokowało w Polsce, i w woj. śląskim, poza produkcją także centra badawczorozwojowe, centra usług wspólnych, co pokazuje, jak cenione są polskie kadry inżynieryjne. Konsu-

lat Generalny USA w Krakowie stara się być pośrednikiem, mediatorem zacieśniania polsko-amerykańskich więzi. Coraz częściej i chętnej amerykańscy inwestorzy wchodzą na polski rynek. W Polsce w firmach o amerykańskich korzeniach pracuje prawie 200 tysięcy osób. Z drugiej strony Polacy chętnie inwestują również w Stanach. CzyPolacymająszansęznaleźć zaOceanemdobrąpracę? W USA cenieni są polscy pracownicy wysoko wykwalifikowani. Ważną rolę odgrywają tu innowacje. W listopadzie ub. roku USA i Polska utworzyły Polsko-Amerykańską Radę ds. Innowacji. Ważne są też tzw. start-upy. Jednymzestart-upówjestfirma inżyniera Mikulskiego z Gliwic.

Start-upytofirmystawiające nainnowacje,wchodzącena rynek,częstojedno-,dwuosobowe biznesy,któreotrzymują wsparcie,bymócrozwinąćskrzydła.Ta forma wiążesięzwielkimiperspektywami.Np.niedawno doChicagozaproszono5wybranychpolskichfirm,byzaprezentowałyswojepomysły,doprezentacjiwybranonajciekawsze rozwiązania.Śląskreprezentowałafirma„EgzoTech”zGliwic inżynieraMichałaMikulskiego, którawymyśliłaramięrehabilitacyjne(formakonstrukcjirobota noszonego,obudowującakończynęużytkownika). Projektma szansętrafićdoprodukcjinaskalęprzemysłową. ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA ZIELIŃSKA


Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 REKLAMA

Europejski Kongres Gospodarczy

//15 005185081


16// REKLAMA

Europejski Kongres Gospodarczy

Polska Dziennik Zachodni Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 005106936

Profile for LIFE COGENERATION

Life Cogeneration w dodatku o Europejskim Kongresie Gospodarczym - Dziennik Zachodni  

Life Cogeneration w dodatku o Europejskim Kongresie Gospodarczym - Dziennik Zachodni  

Profile for a.bodziak
Advertisement