Page 1

50 jaar Delta Marina www.deltamarina.nl zomer 2014 jubileummagazine


Jachtmakelaardij Friesland

Jachtmakelaardij Lelystad Jachtmakelaardij Zwartsluis

Jachtmakelaardij Sier-Zeewolde

Jachtmakelaardij Gelderland

Jachtmakelaardij Delta Marina/Kortgene

Jachtmakelaardij Krekelberg Nautic

Schepenkring Jachtmakelaardij Lelystad

Schepenkring Jachtmakelaardij Krekelberg Nautic

Info- en adviescentrum. Gevestigd op de DEKO Marine, Parkhaven 3, 8242 PE Lelystad, +31(0)320 711340. lelystad@schepenkring.nl. ma-zat: 9-17 uur. Zondag:12-17 uur. Woe:gesloten. 1/11-1/4: zondags op afspr.

Hertenerweg 2, 6049 AA Herten, +31(0)475 315661, roermond@schepenkring.nl. ma-zo: 10-17 uur. Woensdag gesloten

Schepenkring Jachtmakelaardij Zwartsluis

Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland

Het Oude Diep 5-7, 8064 PN Zwartsluis, +31(0)38 3869019, zwartsluis@schepenkring.nl. ma-za: 10-17 uur, zon+feestdagen 12-17 uur. Woe: op afspraak. 1/11 tot 1/4: zon- en feestdagen op afspraak

B没tenstreek 3a, 9003 MC Warten, +31(0)58 2553480, warten@schepenkring.nl. ma-za: 10-17 uur. Zon+feestdagen 12-17 uur. Woe: op afspraak. 1/11 tot 1/4: zon-+feestd. op afspraak.

Schepenkring Jachtmakelaardij Gelderland

Schepenkring Jachtmakelaardij Sier-Zeewolde

De Muggenwaard 18, 6988 BX Lathum, +31(0)313 631620, lathum@schepenkring.nl ma-za: 9-17 uur. Zondag: 13-17 uur.

Strandweg 147, 3891 AK Zeewolde. +31(0)36 5222262, zeewolde@schepenkring.nl. ma-di-don-vr:10-17 uur. Zat: 10-16. Zon:12-16. 1/10 tot 1/4: zondags op afspraak. Woe: gesloten.

Schepenkring Jachtmakelaardij Delta Marina/Kortgene

Voor meer info: www.schepenkring.nl

Veerdam 3, 4484 NV Kortgene, +31(0)113 307178 kortgene@schepenkring.nl. ma-za: 9-17 uur, zondag: 12-17 uur Woensdag gesloten. 1/11-tot 1/4: zondags op afspraak

2


voorwoord

Voorwoord door de heer H. van Kooten Burgemeester Noord-Beveland

Jubileum met gouden randje Van harte gefeliciteerd met het bereiken van jullie 50-jarig bestaan, een echte mijlpaal! Een gouden jubileum is iets om trots op te zijn. Delta Marina heb ik leren kennen als een vooruitstrevend bedrijf dat een goede relatie met de gemeente onderhoudt. Door de jaren heen zijn er heel wat ontwikkelingen geweest waarbij vooruitgang steeds voorop stond, met je tijd meegaan is belangrijk in elk bedrijf. Door de 700 vaste ligplaatsen, allen voorzien van water en elektra en een ruime passantenhaven, en allerlei faciliteiten zien we Delta Marina als een aanwinst voor onze gemeente. Verderop in dit magazine leest u alles over de geschiedenis van dit bedrijf, dus ik ga verder niet terugblikken. Maar ik wil nog wel graag even stilstaan bij dit jaar, want dat is nu al met vlag en wimpel geslaagd. Letterlijk en figuurlijk, want Delta Marina haalde de Blauwe vlag en de Groene wimpel. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aangetoond hebben veilig en schoon te zijn. De Groene Wimpel echter maakt Delta Marina zeer uniek. Slechts acht jachthavens mogen deze titel voeren in Nederland. De wimpel staat voor extra inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming. Een prachtige prestatie. Een gouden jubileum is ook vooruit kijken, waar zou Delta Marina over 50 jaar staan? In ieder geval worden er momenteel samen met de gemeente mooie plannen gemaakt voor een nieuw gezicht en een optimale bereikbaarheid voor de inwoners van Kortgene. Tot slot wil ik Delta Marina, al haar toegewijde medewerkers en in het bijzonder Ad Geelhoed veel succes wensen voor de toekomst. Met vriendelijke groet, H. (Henny) van Kooten Burgemeester Noord-Beveland

3


DĂŠ schoonmakers uit Zeeland Vlissingen T 0118 417500 Breda T 076 5496500 Terneuzen T 0115 687410 www.stoffelsbleijenberg.nl DĂŠ schoonmakers uit Zeeland

Delta Marina gefeliciteerd met jullie 50 jarig jubileum! Wij hopen door onze catering in het feestweekend een steentje bij te dragen aan de feestelijkheden! 4


van het management

Van het management

50 jaar jubileum, klinkt een beetje oud terwijl naar mijn

terwijl de watersport nog in de kinderschoenen stond. Kortgene telde

mening Delta Marina een jong, fris en springlevend bedrijf

bijvoorbeeld maar 4 schepen!

is. Mogelijk ben ik wat bevooroordeeld maar uit ervaring

Bij een 50 jarig jubileum is het de gewoonte om terug te kijken. Er zijn

sprekend vind ik Delta Marina één van de mooiste jacht-

vele positieve zaken om op terug te kijken maar helaas ook droevige zaken. Bij 2 van deze gebeurtenissen wil ik graag

havens van Nederland. Delta Ma-

even stilstaan Het overlijden van George Becht in

rina ligt heerlijk beschut, de Grote

1990. George was de zoon van Kees Becht en was

haven rondom in het groen en de

sinds 1979 eigenaar van Delta Marina en het over-

Binnenhaven met mooie appar-

en geliefde collega havenmeester, nu bijna 1 jaar

lijden van Francis Lokerse, onze gewaardeerde geleden. Beiden hebben een grote leegte achter-

tement woningen rondom doet zelfs Zuid-Europees aan. Op en rond de jachthavens zijn alle voorzieningen aanwezig. Wat naar mijn mening ook uniek is, is de gemoedelijke sfeer zowel in de Binnenhaven als in de

Delta Marina is een klein dorp met al haar charmes. Kortom een unieke familie-jachthaven met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst!

gelaten. Uiteraard moeten we ook vooruit kijken. Wij zijn er erg trots op dat dit jaar meer gasten voor Delta Marina hebben gekozen dan vorig jaar. Tegen alle verwachtingen in: van vergrijzing in de watersport en de crisis, heeft de haven een betere

Grote Haven. Veel van onze gasten liggen er al jaren. Sommigen zelfs al

bezetting gekregen ten opzichte van vorig jaar. Wij zijn daarvoor vooral

50 jaar! Hele families hebben de weg naar de haven gevonden, vriend-

onze gasten dankbaar die vaak reclame voor onze haven maken bij an-

schappen zijn gesloten of voortgezet, liefdes zijn opgebloeid. Veel gas-

dere watersporters. Ook onze horeca, Service Center, watersportwinkel

ten kennen elkaar intussen goed en gaan heel vriendschappelijk met

en Jachtmakelaardij Schepenkring draaien uitstekend. Voor Waterfront

elkaar om. Delta Marina is een klein dorp met al haar charmes. Kortom

Jachtcharter ziet het eerste jaar op Delta Marina er ook veelbelovend uit.

een unieke familie-jachthaven met een rijk verleden en een veel beLangs deze weg wil ik ook alle collega’s bedanken voor hun gigantische

loofde toekomst!

inzet en medewerking. Ik ben ervan overtuigd dat als wij op deze ingeIn de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd op de haven. Wij hebben

slagen weg voortgaan we vertrouwen in de toekomst mogen hebben.

een archivaris bereid gevonden om “onze “ geschiedenis in beeld te brengen. Dit kunt u uitgebreid in dit nummer lezen. Veel bewondering

Tot slot wens ik u allen een fantastische tijd bij Delta Marina!

en respect heb ik voor de heer Kees Becht, oprichter van Delta Marina, die 50 jaar geleden de durf had om een grote Marina te gaan starten

Ad Geelhoed, Directeur

5


van de commissaris

Van de ‘commissaris’.

Delta Marina (‘DM’) kent 16 toegewijde medewerkers, waaronder een directeur. Hoe zit het verder met de leiding van DM ‘achter de schermen’? Al weer lang geleden bij het vrij plotseling overlijden van de toenmalige directeur/eigenaar, George Becht, is ondergetekende namens de belanghebbenden als toezichthouder/’commissaris’ actief geworden voor DM en haar medewerkers en mede om de eigenaarbelangen zeker te stellen. Deze rol wordt tot op de dag van vandaag als zodanig vervuld. Delta Marina is een familiebedrijf, zoals dat heet. Een van de zeer vele MKB bedrijven in Zeeland, die zo belangrijk zijn voor de bedrijvigheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de regio. Voor Delta Marina geldt een lange termijn visie en strategie. Het onderhouden en versterken van de jachthaven op de bijzondere plek in het mooiste watersportgebied midden in de Delta, het Veerse Meer. Om de lange termijn doelen goed te onderhouden heeft de bedrijfsdirectie van Delta Marina een duidelijk klankbord nodig. Hij heeft het druk met de operationele zaken en de zorgen van alledag, nu de eigenaar zelf niet meer zijn vanzelfsprekende rol kan vervullen. Deze klankbordfunctie vervult ondergetekende. In een rol die vergelijkbaar is met die van een ‘commissaris’, meer bekend is bij wat grotere ondernemingen. Deze houdt toezicht op de directie, verleent goedkeuring op belangrijke besluiten en verstrekt ook gevraagd en ongevraagd adviezen. Hij is ook sterk betrokken bij de strategie en bij de middellange en lange termijn doelen. In deze na-crisis tijd is er heel veel wat de aandacht van MKB directies vraagt en dus ook die van Delta Marina. Niet alleen omdat de tijden (nog?) niet zijn zoals weleer, maar ook omdat in de watersport het nodige aan het veranderen is. De ontwikkelingen op het gebied van vrije tijd en (verblijfs)recreatie vragen volop aandacht. Wat betekent dit voor Delta Marina? Wat gaan wij doen met de nog niet benutte stukken grond onder meer ten noorden van de jachthaven? Behoeft de entree, de inrichting van de Veerdam verbetering? Zomaar enkele voorbeelden van de onderwerpen die ons bezig houden. Wij gaan onverminderd volle kracht vooruit voor wat betreft het geleidelijk verbeteren van de dienstverlening en de faciliteiten binnen ons jachthaventerrein. Op de komende ontwikkelingen moet Delta Marina heel goed zijn voorbereid. Onze veelal trouwe gasten verlangen dat terecht van ons! Ernst Jansen

6


nieuwtjes en weetjes

Delta Marina Magazine: graag gezien! Het Delta Marina magazine, waarvan u nu de speciale jubileumeditie leest, heeft zich in een paar jaar tijd tot een plezierig en nuttig medium ontwikkeld voor gasten van Delta Marina. Het magazine wordt 2 x per jaar met liefde gemaakt. Alle medewerkers leveren hun bijdrage hieraan. Voor de vele vaste gasten van Delta Marina, maar ook voor de vele passanten, is het een handige en inspirerende nieuwsbron. Inclusief handige wetenswaardigheden zoals telefoonnummers en VHF-kanalen, een getijdentabel, evenementen in de regio, nieuws uit de watersportwinkel en uiteraard veel nieuws over alle faciliteiten van Delta Marina. In totaal worden er ruim 3.000 exemplaren per keer gedrukt. Ruim 700 stuks gaan er naar de vaste gasten, terwijl ook alle passanten er een mee krijgen. Daarnaast kan men het magazine ook online bekijken op www.deltamarina.nl

Geslaagd met vlag en wimpel Met gepaste trots meldt Havenmeester Paul de Bruijn dat Delta Marina zowel de Blauwe vlag alsook de Groene Wimpel heeft gekregen dit jaar. De Blauwe Vlag is de hoogste erkenning voor stranden en/of havens in Nederland op het gebied van schoonheid en duurzaamheid. De Groene Wimpel is een nieuw keurmerk voor bedrijven die zich extra onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Het vergt nogal wat inspanningen om te slagen voor deze keurmerken, maar het is wel een bewijs dat Delta Marina bij de beste bedrijven in Nederland behoort op dit gebied. Groene Wimpels zijn er in Nederland slechts 8 uitgereikt dit jaar. Chapeau voor Delta Marina.

Het caravanterrein: piekfijn in ’t groen Rondom de haven bevinden zich een 50-tal stacaravans in particulier eigendom. Stuk voor stuk hebben ze een fraai uitzicht op de haven. Een unieke locatie aan het Veerse Meer! Elke staanplaats is voorzien van een riool- en wateraansluiting. Zowel booteigenaren in de jachthaven als eigenaren van stacaravans kunnen gebruik maken van ons, recent vernieuwde, gratis WIFI netwerk. Uiteraard kunnen de stacaravaneigenaren gebruik maken van alle voorzieningen op de jachthaven. Steeds meer caravaneigenaren hebben ook een schip in de haven. De ligplaats bevindt zich dan zo dicht mogelijk in de buurt van de stacaravan. Dus niet alleen een unieke locatie, maar ook een unieke combinatie aan het Veerse Meer! Onderhoud aan het terrein en de gebouwen blijft een ongoing proces waar veel tijd en aandacht aan wordt besteed. Op deze manier blijf de luxe uitstraling gewaarborgd!

Inhoud p8: Voorgeschiedenis | p11: Kees Becht en de oprichting van Delta Marina | p14: Even voorstellen, de huidige Delta Marina crew | p19: Interview Ad Geelhoed | p20: Delta Marina in vogelvlucht | p22: De geschiedenis van het Veerse Meer | p27: Interview Diana de Graaf | p28: Nieuws uit de watersportwinkel | p29: Delta Marina Cup | p31: Interview Paul de Bruijn | p32: Interview vaste gasten RenĂŠ en Paula van den Haute | p35: Interview Joost Weststrate | p37: Passanteninfo | p38: Plattegrond | p39: Wetenswaardige telefoonnummers en VHF Kanalen

7


30 november 1957: artikel in ‘De Spiegel’ over de jachthaven.

8


van 1964 tot 2014

Voorgeschiedenis In september 2014 wordt het 50-jarig jubileum van Delta

bereiken, een middelgrote stad - Goes - in de onmiddellijke nabijheid

Marina gevierd. In De Spiegel (Christelijk Nationaal Week-

en, tenslotte, maar niet in de laatste plaats: rust en rust en nog eens rust

blad) van 30 november 1957 verschijnt een geïllustreerd

pen bedraagt slechts 80 kilometer, de helft van het aantal kilometers

in een waarlijk prachtige omgeving. En bovenal, de afstand tot Antwernaar Oostende waarnaar diverse watersporters al noodgedwongen

artikel met de titel ‘Kortgene krijgt een grote jachthaven!’

zijn uitgeweken.

Burgemeester A.A. Schuit van Kortgene legt hierin uit dat de aanleg van de Veersegatdam en de Zandkreekdam,

De nieuwe jachthaven, is gepland bij de aanleginrichting van de veerdienst Kortgene-Wolphaartsdijk, die na de aanleg van de Zandkreek-

maatregelen genomen na de Watersnoodramp in 1953

dam buiten gebruik zal worden gesteld. Er is echter een kaper op de

in het kader van het Drie-Eilandenplan en de Deltawer-

kust. De gemeente Wolphaartsdijk weet de ‘Royal Yachtclub de Belgi-

ken ter voorkoming van een nieuwe ramp, ongekende

que’ zover te krijgen dat ze op 1 augustus 1961 een contract tekent

mogelijkheden bieden voor de watersportrecreatie. Hier-

zijn rekening neemt en de jachtclub deze haven zal huren voor een

waarbij de gemeenten de complete aanleg van een jachthaven voor termijn van 30 jaar. De burgemeester van Kortgene gaat echter niet bij

door zal namelijk het Veerse Meer ontstaan, een beschut

de pakken neer zitten. Hij wil dan hoe dan ook eveneens in Kortgene

gebied voor zeilers in een prachtige omgeving, gunstig

een jachthaven realiseren. De man die hem daarbij zal gaan helpen is

gelegen nabij toeristische steden zoals Goes, Middelburg,

mr. C.J.G. (Kees) Becht, geboren in Bergen op Zoom.

Vlissingen en Zierikzee.

In 1957 zijn er slechts vier zeiljachtjes in Kortgene, die toebehoren aan de dorpelingen. Jan Klop jr. bouwt in dat jaar een steigertje in Kortgene voor het aanleggen van zijn jeugdboot ‘De Pluis’; op die plaats zal later de grote jachthaven van Delta Marina worden aangelegd. Zover is het echter nog lang niet in 1957 als burgemeester Schuit druk aan het lobbyen is om de Antwerpse watersporters naar Kortgene te lokken. Het gaat hierbij om duizend watersporters, met ruim 200 jachten. Zij zijn allemaal lid van de ‘Royal Yachtclub de Belgique’, de oudste jachtclub van België en zijn naarstig op zoek naar een goede jachthaven en een beter vaargebied. Dan komt die enthousiaste Zeeuwse burgervader, burgemeester Schuit met zijn voorstellen en - bijna - revolutionaire plannen op de proppen. Hij schetst enthousiast de ideale moge-

1961: Burgemeester

lijkheden die een ingedamde Zandkreek de

A. A. Schuit bij het

zeilers zou kunnen gaan bieden: een uitgestrekte plas van stilstaand water, grote

Delta Marina plan.

diepte voor grote jachten, een bijna altijd gunstige windrichting, beschutting tegen storm en ontij, dus veilige ligplaatsen, sluizen in de dijk, waardoor men open vaarwater en de volle zee kan

1957: ‘De Pluis’ van

Jan Klop krijgt een eigen steigertje. Op deze plaats wordt later jachthaven Delta Marina aangelegd.

9


T

RAMEN

WINDSCHERMEN

DEUREN

POORTEN

(SCHUIF) LUIKEN

Topkwaliteit sinds 1963

Zijn uw ramen nog gevat in rubber profielen en zijn ze aan vervanging toe? Of heeft u veel condens op uw aluminium profielen en zoekt u een duurzame en comfortabele oplossing? Kies dan voor GEBO Marine Glazing, het meest hoogwaardige beglazingsproduct voor uw schip. Voordelen: fraaie elegante profielen; verbindingen volgens hard-soldeer procédé; eenvoudige en snelle montage; veel voordelen en een langere levensduur dan kunststof of rubber profielen.

Advies, hoogste kwaliteit, 5 of 10 jaar garantie en vergaande service

GEBO MARINE GLAZING B.V.

Versterkerstraat 1, 1322 AN Almere

Anchor Insurance Rotterdam B.V. K.P. van der Mandelelaan 130 3062 MB Rotterdam T: 010-4529566 E: info@anchorins.nl W: www.anchorinsurance.nl

10

| +31 (0) 36 521 12 12 | www.gebo.com - info@gebo.com


Kees Becht en de oprichting van Delta Marina

van 1964 tot 2014

Kees Becht en de

omlijnde plan van een jachthaven Kortgene. Als de burgemeester aan

oprichting van Delta

Becht vraagt om het hele gebied over te nemen hoeft deze niet lang

Marina. Kees Becht richt

hierover na te denken. Becht is zoals vermeld niet alleen directeur van de Vrumona-vruchtendranken fabrieken in Bunnik, maar ook oprich-

in 1946 een eigen bedrijf in Ber-

ter van het wegrestaurant Moto-Resto langs de rijksweg 12. Volgens

gen op Zoom op dat appelsap produceert onder de merk-

ken, restaurant, motel, watersport hebben allemaal te maken met de

naam B3. Van 1950 tot 1953 is Becht nauw betrokken bij de totstandkoming van Vrumona NV in Bunnik (Pepsi,

Becht hebben de genoemde bedrijven toch wel een raakpunt. Frisdanrelatieve koopkracht. Hij gaat tijdens een reis in de Verenigde Staten eens kijken hoe daar de samenhang in de watersportsector vorm en inhoud heeft gekregen. Hij ziet dat de recreatie zich snel ontwikkelt

7-UP, SiSi en Royal Club). In 1958 wordt hij mede-eigenaar

door de bouw van watersportcentra. Omdat Becht het complex voor

van de snelwegrestaurant- en motelketen Motoresto.

een redelijk bedrag kan overnemen van de gemeente vindt hij het verantwoord er geld in te investeren. Zijn hart trekt altijd al naar het water en

In juli 1961 gaat Becht op aanraden van zijn

mogelijk heeft zijn afkomst zakelijk be-

oudste zoon op zoek naar een zomerhuisje op

langstelling in die richting in de hand

Noord-Beveland. Het Veerse gat is dan net dicht

gewerkt. Tenslotte is zijn grootvader van

en Veerse Meer geworden. In het oude veerhuis

moederskant oesterkweker en die van

Kortgene-Wolphaartsdijk is het de dood in de

vaderskant horeca-exploitant in Bergen

pot, maar dit veerhuis is wel ontzettend mooi

op Zoom. Becht wordt het in juni 1963,

gelegen. Het wordt het begin van Delta Marina.

na twee jaar onderhandelen, eens met

Becht gaat informeren wie er eigenaar is van het

het gemeentebestuur van Kortgene over

voormalig veerhuis. Dat is mevrouw Taillie-Schip-

de overneming van het terrein, in totaal

pers uit Ermelo, de dochter van de veerbaas die

twaalf hectare. In de haven – 400 meter

het in 1876 heeft laten bouwen. Een week later is

lang, 130 meter breed, in diepte varië-

Becht eigenaar van het veerhuis en gaat hij met

rend van 2 tot 4 meter – is bij aanvang al

de burgemeester van Kortgene praten om te kij-

liggelegenheid voor vierhonderd sche-

ken of hij op medewerking kan rekenen om dit

pen. Het is de bedoeling de capaciteit in

huis als zomerwoning te gaan gebruiken. ‘Wat

de toekomst op te voeren tot circa 800

zoekt u daar eigenlijk? informeert de burgemeester belangstellend. ‘Het uitzicht, de rust’, is het antwoord van Becht. ‘Vergeet het dan maar zegt de burgemeester, want in ons uitbreidingsplan is te zien dat ’t Veerhuis midden in de horecasector ligt. Rondom het ’t veerhuis ligt het terrein dat in

De telegraaf meldt op 16 mei 1964 dat de eerste ‘Marina’ in Nederland binnen het dag-bereik van vijf miljoen mensen ligt.

Kortgene’s uitbreidingsplan is bedoeld voor de

grote en kleine jachten. Het veerhuis zelf wordt verbouwd tot een café-restaurant met - voorlopig - tweehonderd plaatsen, ‘moderne outillage, maar met behoud van de oude sfeer’, aldus mr. Becht. Verder komen er uitgebreide terrassen, ook met uitzicht over haven en Veerse Meer.

vestigingen op het gebied van het hotel-, café- en restaurantbedrijf.

De Telegraaf meldt op 16 mei 1964 dat deze eerste ‘marina’ in Neder-

En dat horeca-bedrijf vormt met de oude

land binnen het dag-bereik van vijf miljoen mensen ligt. Andere kran-

veerbootsteigers een van de steunpunten

ten spreken over een ‘super-jachthaven’, waar plaats is voor 800 boten.

voor het nog maar vaag

De jachthaven zal worden aangelegd rond de oude veersteiger en het oude veerhuis, met terrassen en trailerhellingen, winterberging, campings, boatel etc. Het restaurant zal worden gevestigd in het oude veerhuis.

1966: Het oude Veerhuis,

het begin van Delta Marina.


van 1964 tot 2014

De eerste opgaaf van Delta Marina aan het Handels-

werkt in 1999 permanent met zestien man personeel. Naar Ame-

register van de Kamer van Koophandel in Mid-

rikaans voorbeeld streeft het bedrijf een ‘full service marina’

delburg vindt plaats op 14 mei 1964. Cornelis

na. waar de mensen alles vinden: kleding, eten, comfort, on-

Jacques Gerardus Becht, geboren in Bergen op

derhoud van de boot, alles. Delta Marina heeft een eigen

Zoom op 15 juni 1917, wonende in Bosch en

hersteldienst voor boten, in hout, staal en polyester. Tot

Duin (gemeente Zeist) deelt de Kamer mede dat

ver in de omtrek komen watersportbeoefenaars hier hun

onder de handelsnaam Delta Marina is opgericht

boot laten repareren. In steeds minder havens in Zeeland is

aan de Veerdam 3 in Kortgene. Delta Marina BV zo-

dit mogelijk en veelal ontbreekt ook een goede hijskraan, die

als het bedrijf met ingang van 8 april 1982 gaat heten

bij Delta Marina al vanaf de oprichting aanwezig is. Grote waar-

gaat zich ook richten op de bouw en verkoop van bunga-

Slager A. P. Verburg: “Met de jachthaven zullen we nieuwe klanten krijgen. Dat is goed voor de middenstand. Er komt wat vertier.”

lows. Na jaren van braakliggen wordt de landtong tussen de jachthaven en de landbouwhaven volgebouwd. De gemeenteraad keurt in juli 1989 een bestemmingsplan goed voor een ‘Aqua Village’ van Delta Marina. In dit plan is voorzien in een grote waterpartij, waarlangs 22 vrijstaande huizen gebouwd kunnen worden. In dit bestemmingsplan is het mogelijk huizen permanent te bewonen of als

dering oogst ook de speeltuin, waarbij de ouders vanuit

vakantiewoning te gebruiken. Er komt een uit-

Watersport eetcafé BooT en Restaurant Het Veerhuis direct

breiding in de vorm van ‘Aqua Village II’, waarvan

toezicht op de kinderen hebben. Dit is bij geen enkel wa-

de laatste bungalows worden opgeleverd in

tersportcentrum in de omgeving het geval.

1994. Deze huizen zijn gesitueerd aan drie inhammen die uitkomen

op

de voormalige landbouwha-

Zuster C. M. Krello: “Het kan niet zo blijven, er moet iets gedaan worden. De jachthaven kan uitkomst brengen.”

Delta Marina is sedert 2000 onafgebroken in het bezit van de Blauwe Vlag, die staat voor schoon en veilig. Daarnaast is zij de enige jachthaven in Zeeland die ook in het bezit is van de Groene Wimpel voor de extra inspanningen die gedaan zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven.

ven.

Dominee van Schuppen: “Wij moeten alles doen om de ontvolking tegen te gaan. Dit is een prachtig initiatief.”

Het bungalowpark staat in open verbinding met het Veerse Meer. Elk perceel is met de boot bereikbaar. Delta Marina heeft in 1999 600 ligplaatsen en wordt door de toenmalige directeur Jannus Boelen één van de grootste Belgische havens buiten België genoemd. Al vanaf de oprichting is het eigenlijk al een Belgische haven. Zowat 65 % van de boten is in Belgi-

Rond 2002 richt Delta Marina op de plaats van de voormalige land-

sche handen, samen met een 20 procent Duitsers, Engelsen, Fransen

bouwhaven een nieuwe jachthaven in met steigers voor ongeveer 100

en Luxemburgers. En dan nog de Nederlanders. Boelen

schepen. Twintig woonboten moeten wijken voor deze aanleg.

zet samen met zes andere commerciële havens een De laatste jaren gaat Delta Marina steeds meer organiseren voor de watersporters. Zo is er de jaarlijkse zeilwedstrijd,de Delta Marina Cup. Een sportief zeilevenement voor jong en oud waarbij gezelligheid voorop staat. Bovendien houdt Delta Marina regelmatig klantentevredenheidsonderzoeken en zijn er in overleg met de klanten verbeteringen aangebracht, waardoor een nog betere band is ontstaan met de watersporters. Op deze manier kan Delta Marina sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en aanbieden wat de markt vraagt. En, op deze manier zal er altijd bestaansrecht zijn voor een moderne commerciële jachthaven zoals Delta Marina.

samenwerkingsverband op, de ‘Seven Sisters’, zodat ze de bootliefhebbers min of meer standaard faciliteiten kunnen aanbieden. Delta Marina

Dokter H. Janssen: “Het plan biedt prachtige mogelijkheden en is een uitkomst voor dorp en streek.”

12


Proficiat met jullie 50-jarig jubileum! het

Voor alle techniek aan boord

peli

rkop Kee fit | | Re ice Serv

water wacht op u!

n

nge

DAF | Mercedes | Mitsubishi | Peugeot Baanhoek 152 - 3361 GN Sliedrecht T 0184-499945 www.CraftsmanMarineBenelux.com

Baanhoek 152 - 3361 GN Sliedrecht T 0184-412332 www.drinkwaard.com

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV feliciteert Delta Marina Van Gelder is uw aangewezen specialist in de complete aanleg en/of renovatie van campings en chaletparken. Met diverse referentieparken op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, kunnen wij met trots zeggen dat wij een betrouwbare partner zijn in uw toekomstplannen

13


Even voorstellen De huidige Delta Marina Crew De crew van Delta Marina bestaat op dit moment uit 15 fulltime medewerkers en 3 parttime medewerkers. De meesten werken bij het Service Center. Onderhoud en reparatie vergt mankracht en vakmanschap.

Ad Geelhoed directeur

Ad Geelhoed werkt hier het langst. Hij is ooit als assistent boekhouding en manusje van alles begonnen. Later hoofd Service Center en nu is hij sinds januari 2012 directeur van Delta Marina. Al weer 37 jaar in dienst. Rinus de Fouw is inmiddels met pensioen, maar kan het werken hier niet missen en komt dan ook elke week een paar uren helpen met het kranen van de boten. Hij heeft er 32 dienstjaren opzitten. Ook Jacky Boer heeft er al heel wat werkjaren bij Delta Marina opzitten. Zij werkt al 22 jaar bij Delta Marina. Ina Meulenberg is hier in 1992 begonnen met werken. Ook al weer 22 jaar met plezier aan de slag! 15 jaar geleden kwam Thonis Capelle in dienst en ging aan de slag als medewerker kraanbediening en schilder van boten. Paul de Bruijn en Leo Mol zijn beiden zo’n 14 jaar in dienst. Paul als havenmeester en Leo als medewerker Service Center. Bert van de Linde kwam in 2001 in dienst van het Service Center en heeft er inmiddels 13 arbeidsjaren op zitten. Erik Pieterse en Ernst Smit kwamen nu 9 jaar geleden in dienst bij Delta Marina. Erik als Hoofd administratie en Ernst als havenmeester. Diana de

Diana de Graaf

Graaf en Pieter van Dongen werken sinds 2007 bij Delta Marina. Diana

office manager

als office manager en Pieter als medewerker Service Center/onderdelen magazijn. Björn Hamelink en Niels Westdorp werken hier nu 3 jaar. Björn als Allround medewerker haven en Niels als medewerker Service Center. Roel Berghuis werkt sinds 2010 als bedrijfsleider van de Watersportwinkel. Davy Nelis versterkt sinds begin dit seizoen het team van de havenmeesters. Edward Helsdingen helpt in het zomerseizoen de collega’s bij de kraan. Dit alweer voor het 3e jaar! Jan Tramper versterkt sinds 2010 gedurende het seizoen het team van de Watersportwinkel.

Een goed gemotiveerde club mensen die er met elkaar voor zorgen dat onze gasten een onbezorgde tijd hebben in onze haven!

14


bemanning en crew

Erik Pieterse

Ina Meulenberg

hoofd administratie

assistente administratie

Paul de Bruin

Ernst Smit

hoofd havenmeester

havenmeester

Davy Nelis

Thonis Capelle

havenmeester

kraanmeester/schilder

15


bemanning en crew

Niels Westdorp

Pieter van Dongen

medewerker service center

medewerker service center

Leo Mol

Bert van de Linden

medewerker service center

medewerker service center

Bjรถrn Hamelink

Edward van Helsdingen

allround medewerkerhaven

medewerker service center

16


Delta Marina, van harte

Roel Berghuis

bedrijfsleider watersportwinkel

met jullie 50-jarig bestaan! ONGEDIERTEBESTRIJDING

Heeft Ăş uw preventieplan al op orde volgens de nieuwe regels?

Ultramar Ultramar Ultramar

Professionele zeil- en tentwasserij

Jacky Boer

medewerkster watersportwinkel

Professionele zeil- en tentwasserij Professionele zeil- en tentwasserij

9ev6ee% lt ons

9bev6ee% at aonns! l b 6% 9eveaealnt !ons b

Jan Tramper

aan!

Houd uw zeil, bootkap, tent of zonnescherm scHoon en bescHermd! HoudHoud uw zeil, bootkap, tentofof zonnescherm uw zeil, bootkap, tent zonnescherm

scHoon en bescHermd! bescHermd! scHoon en www.ultramar.nl www.ultramar.nl

medewerker watersportwinkel

www.ultramar.nl

17


Baker Tilly Berk feliciteert Delta Marina met haar 50-jarige jubileum.

Baker Tilly Berk Goes Accountants en belastingadviseurs Stationspark 8 4462 DZ Goes t (0113) 24 20 00

www.bakertillyberk.nl An independent member of Baker Tilly International

Mosselen Oesters

Mesheften Vi s

FABRIKANT VAN MACHINES VOOR DE VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE

www.kramermachines.nl

Garnalen Noten

Oost Zeedijk 4a I 4486 PN COLIJNSPLAAT : 0031(0) T 113 693010 I F: 0031(0) 113 693020 I E: info@ kramermachines.nl

Thee

Zaden

Cruising - Cruising Offshore - Cruising Performance Cruising Offshore Performance - Race: Clubracing ORC - IRC

EEN WERELDCOMBINATIE IN ZEILEN EN CANVASWERK

www.allroundzeilmakerij.nl 18

jachtzeilen buiskappen huiken en hoezen reparaties

info@allroundzeilmakerij.nl

canvaswerk i.s.m. www.vdm-nauticservice.nl

Industrieweg 45 | 4301 RS Zierikzee T +31 (0) 111451313 | F +31 (0) 111451414 M +31 (0) 642217214


Interview Ad Geelhoed

interview

door IJsbrand van Rijn

“Delta Marina is een echte familiehaven”.

We vallen bij Ad Geelhoed direct met de deur in huis: “Als er iets aan de hand is op de haven, dan weet Ad hoe het zit”, heeft één van de vaste gasten ons verteld. “Dat klopt ook”, antwoordt Ad. De directeur van Delta Marina kent het watersportcentrum van haver tot gort. En dat komt bij zijn job natuurlijk goed van pas. De grote roerganger zelf aan het woord.

Hij start met het ontstaan van de haven. “Delta Marina was de

op het terrein. Je komt in de haven direct in de luwte. Het dorp Kortge-

eerste commerciële marina in Nederland. Voor die tijd waren er

ne ligt op loopafstand. Mooi makkelijk. Delta Marina is wat dat betreft

alleen maar gemeente- en verenigingshavens. Kees Becht, de

een heuse parel aan het Veerse Meer”.

oprichter van Delta Marina, had toen een vooruitziende blik en was zijn tijd ver vooruit om zo’n grote jachthaven te beginnen. Hij

15 boten van 1 familie!

heeft de grond gekocht van de gemeente, is gaan graven en heeft

“Delta Marina is altijd een echte familiehaven geweest. Het gaat veelal

dit allemaal uit de grond gestampt. Ze zijn in 1964 begonnen met

van generatie op generatie. Van 1 familie liggen er wel 15 boten”, meldt

2 steigers”, wijst hij op een oude foto aan. “Bij zo’n dorp Kortgene

Ad. “Andere havens bieden niet zo veel faciliteiten. Kijk maar eens naar

met zo’n havencomplex beginnen, dat was een enorme uitdaging

onze speeltuin en kinderboerderij. Veel gezinnen blijven hier vaak 1

in die tijd en getuigde van veel durf.“

of 2 weken liggen omdat de kinderen het goed naar hun zin hebben.

“In het begin deed je alles” “Beetje bij beetje is de haven uitgebreid. In 1977 ben ik in dienst gekomen van Delta Marina. Er was een vacature voor een administratieve medewerker en ik had een administratieve opleiding ge-

“Van 1 familie liggen er wel 15 boten. Andere havens bieden niet zo veel faciliteiten. Kijk maar eens naar onze speeltuin en kinderboerderij.“

En daar profiteert de hele haven van”. “Vroeger werd er wel meer gevaren. Men was vaker een weekend weg of een paar dagen tot een week. Nu komen de schepen vaak aan het einde van de dag weer terug in de haven. Daarom is het fijn dat we in Delta Marina vele faciliteiten hebben, waaronder Watersport eetcafé BooT en restaurant Het

volgd. Ik ben nog aangenomen door de heer Kees Becht zelf. Begon-

Veerhuis. Want daar is het goed toeven”, vertelt Ad. “Een recent hoog-

nen op de administratie deed ik er toen automatisch de watersport-

tepunt was de uitbreiding met de binnenhaven in 2005. Ook de komst

winkel bij. In het begin deed je eigenlijk alles. De inkoop van de winkel.

van het Waterfront jachtcharter (verhuur van luxe jachten) in 2013 is

Als er een wasmachine kapot was, repareerde ik die ook. Ik ben zelfs

een enorme opsteker. Zij bedienen het topsegment van de markt Dat

havenmeester geweest, als die op vakantie was. In 1979 heeft George

trekt nieuwe klanten aan, dus goed voor de haven”.

Becht het watersportcentrum overgenomen van zijn vader. Hij heeft het bedrijf geleid tot 1990, het jaar van zijn overlijden. Delta Marina is

Een volle haven

nog steeds in handen van de familie Becht. De huidige - commissaris,

Als watersportbedrijf doet Delta Marina het uitstekend. “We zijn in

Ernst Jansen, is echt begaan met het bedrijf en voor ons de ideale con-

tijden van crisis gewoon aan het plussen qua bezetting en we gaan

tactpersoon”, aldus Ad.

volop door met moderniseren van de haven. Nieuwe uitdaging van het watersportbedrijf is om jonge gezinnen en

Parel aan het Veerse Meer

jongeren te interesseren voor de watersport en Delta Marina. Wat dat

Ad is praktisch ingesteld en weet van aanpakken: “ Er was ooit een

betreft zijn er al vele enthousiaste groepen en families bij Delta Marina.

klacht over de douches in één van de toiletgebouwen. Ik ben toen di-

Sommige families komen hier al tientallen jaren. Vaak tot grote tevre-

rect poolshoogte gaan nemen. Met een nieuwe douchekop erop was

denheid. Dit zijn de ideale ambassadeurs om vrienden en bekenden

dat zo verholpen. Klachten moet je direct oplossen, dat is mijn reme-

te enthousiasmeren voor Delta Marina. “Daarom moet alles er perfect

die. En daar maak je gasten echt blij mee”. Eén van de sterke punten

uitzien”, aldus een gedreven Ad. “Onze klanten dienen in een aangena-

van Delta Marina is de ligging aan het Veerse Meer ”, vertelt Ad. “Ver-

me en plezierige omgeving te vertoeven. Men moet zich hier helemaal

geleken met de Oosterschelde heeft het Veerse Meer praktisch geen

thuis voelen. Elke 14 dagen maaien we het gras. Het groen wordt goed

stroming. Vooral voor kinderen is dit heel veilig. Die kun je hier met een

bijgehouden. En het sanitair is de laatste jaren sterk gemoderniseerd.

gerust hart zelfstandig met een optimist het water op sturen. Ook de

Mijn doelstelling is een volle haven. En daar moeten we ons stinkende

ligging van het bedrijf is uiterst gunstig : Lekker beschut en veel groen

best voor doen. Elk jaar weer”..

19


1984: G ebou 1969:

estald. ns zijn g va ra a c e De eerst

1966: Maq uette

w technis en havenmee ster, w che die inkel, nst en kantoo r.

van Delt a Marina .

1964: Eerste steigers Delta Marina .

1969:

1989-199 4: Ontw ik

. lle toeren ait op vo ra d a n ri a Delta M

keling van Aq ua Vill I en I age, I.

20


van 1964 tot 2014

Delta Marina in vogelvlucht 1999:

ta Marina. kanroor Del Nieuwbouw

1957

Jan Klop bouwt een steigertje voor zijn jeugdboot ‘De Pluis’. Burgemeester Schuit is druk aan het lobbyen om Antwerpse watersporters naar Kortgene te krijgen.

1961

Kees Becht wordt eigenaar van Het Veerhuis. Burgemeester vraagt aan Becht of hij het hele gebied wilt overnemen.

1963

Becht wordt het, na twee jaar onderhandelen, met het gemeentebestuur van Kortgene eens over de overname van het terrein, twaalf hectare groot. De jachthaven biedt dan al lig gelegenheid voor 400 schepen.

1964

Op 14 mei 1964 is de eerste opgaaf van ‘Delta Marina’ aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Middelburg.

1964

De Telegraaf meldt op 16 mei 1964 dat de eerste ‘marina’ in Nederland binnen het dag-bereik van 5 miljoen mensen ligt.

1982

Delta Marina BV, zoals het bedrijf met ingang van 8 april 1982 gaat heten, gaat zich ook richten op de bouw en verkoop van bungalows.

1989

De gemeenteraad keurt een bestemmingsplan voor een ‘Aqua Village’ goed. In dit plan is een grote waterpartij voorzien, waarlangs 22 vrijstaande huizen gebouwd kunnen worden. Deze huizen zijn permanent te bewonen of als vakantiewoning te gebruiken.

1994

Er komt een uitbreiding in de vorm van ‘Aqua Village II”.

1999

Delta Marina heeft 600 ligplaatsen en wordt één van de grootste Belgische havens buiten België genoemd. Het bedrijf streeft een ‘full service marina’ na.

2000

Sinds 2000 is Delta Marina onafgebroken in het bezit van de Blauwe Vlag. Daarnaast is zij de enige jachthaven in Zeeland die ook in het bezit is van de Groene Wimpel.

2002

Een nieuwe jachthaven met steigers wordt ingericht met plaats voor ongeveer 100 schepen.

1996: Delta M arina

met Aqua Village I.

21


De geschiedenis van het Veerse Meer

Het Veerse Gat

Watersnoodramp

In de geschiedenis van Zeeland groeien de eilanden naar elkaar

Omdat de kustlijn van het Veerse Gat ook werd belaagd door de zee,

toe. Op elke kaart die de afgelopen eeuwen van Zeeland is ge-

werd de waterkering daar de eeuwen door flink op de proef gesteld. Zo

maakt, is telkens minder zee en meer land te zien. De Noordzee

werden delen van dijk en oever geregeld weggehapt door het water.

kreeg steeds minder te zeggen in Zeeland. Een van de zeearmen

Aan de Walcherse kust vonden in de periode van 1856 tot 1959 maar

was het Veerse Gat of het Veergat. Deze zeearm leidde naar drie

liefst meer dan vijftig van deze zogeheten dijkvallen plaats, die echter

eilanden, die pal boven elkaar lagen: Zuydt-Beveland in het zui-

door tijdig ‘repareren’ niet leidden tot overstromingen. De watersnood-

den, in het midden het Eiland van Wolfersdyck en het meest noor-

ramp van 1953 maakte op een gruwelijke manier duidelijk dat het del-

delijk Noort-Beveland. Het oostelijke, smallere deel van de zee-

tagebied niet bestand was tegen extreem natuurgeweld. Rondom het

arm, uitkomend op de Oosterschelde, heette de Zandkreek.

Veerse Gat en de Zandkreek braken op negen plaatsen de dijken door en stroomden polders vol. In en bij de dorpen Colijnsplaat en Wolp-

In die tijd lag Arnemuiden, aan de oostkant van het eiland Wal-

haartsdijk, allebei gelegen aan de Zandkreek, had dat ongeveer zestig

cheren, ook aan open zee. Daar kwam een einde aan toen Wal-

dodelijke slachtoffers tot gevolg.

cheren aan Zuid-Beveland werd vastgeklonken door de aanleg van de Sloedam in 1871. De Arnemuidse vissers konden hun bo-

Deltaplan

ten kwijt in de haven van Veere, dat toen nog een echte vissers-

Een van de doelen van het Deltaplan, waaraan direct na de ramp van

plaats was, levend van mosselen en garnalen. In 1914 bestond de

1953 werd begonnen, was het verkorten van de kustlijn in de delta. Op

vloot van Veere uit dertig schepen, waarvan zestien het registra-

die manier en door de dijken te verhogen tot deltahoogte werd het

tieteken ARM (Arnemuiden) voerden. In die tijd mocht ook nog

risico van nieuwe overstromingen aanzienlijk kleiner. Een onderdeel

op zeehonden worden gejaagd. Tussen 1904 en 1923 werden in

van het Deltaplan was het ‘drie-eilandenplan’, dat overigens al ver voor

Veere ruim twaalfhonderd gedode zeehonden aangevoerd. Twee

1953 bedacht werd: het verbinden van Walcheren, Noord-Beveland

‘motorbootveren’ voeren in die tijd over het Veerse Gat en de

en Zuid-Beveland, waardoor het Veerse Gat en de Zandkreek van de

Zandkreek: tussen Veere en Kamperland en tussen Wolphaarts-

Noordzee en de Oosterschelde worden gescheiden. De kustlijn wordt

dijk en Kortgene. Ook was er een ‘stoombootdienst’ tussen Kort-

hiermee ruim veertig kilometer korter. Het Deltaplan werd in 1957 aan-

gene en Zierikzee.

genomen. Als tweede en derde maatregel van het plan werd eerst de Zandkreek met een dam (Zandkreekdam, 4 mei 1960, 860 m, met sluis)

22


het Veerse Meer uitgelicht

24 ap ril 196 van h 1: Het z et

evende Veers e Gat caiss voor w on te ordt de bo r afdic naar z uw va hting ijn pl n het e k g Veers e Gat esleept dam.

t rse Ga et Vee h in De dam

afgesloten en in het jaar daarna het Veerse Gat (Veerse Gatdam, later

schappelijk gezien past de term ‘brak’ eigenlijk ook niet; het is zouter

Veerse Dam, 27 april 1961, 3 km). Beide dammen werden gebouwd

dan brak, dus wordt de term ‘verarmd marien’ gebruikt. Kort na de

met gezonken caissons als fundament. Zeker aan de zeekant was het

afsluiting stierven veel zoutminnende planten en dieren af. De na-

een groot karwei; op de plaats waar de dam werd gebouwd, stroomde

tuur paste zich daarna echter ‘gewoon’ aan, hoewel het onnatuurlijke

per getij 70 miljoen liter water in en uit.

peilbeheer een spontane en gezonde natuurontwikkeling in de weg stond. De flora en fauna van het brakke Veerse Meer vond in enkele

Veerse Meer

tientallen jaren wel een nieuw evenwicht, maar werd in alle opzich-

Door de twee dammen werden Veerse Gat en Zandkreek verleden

ten armer aan soorten. Zo zwommen er eerst 35 vissoorten en na

tijd en ontstond een meer: het Veerse Meer. Wanneer voor het Veerse

de afsluiting nog maar zo’n twintig. Schol, bot en schar verdwenen,

Meer de term ‘kunstmatig meer’ wordt gebruikt, betekent dat dus niet

daarvoor kwamen stekelbaars, sprot en grondel terug. Ten behoeve

dat het een gegraven meer is, maar dat het is ontstaan door een ander

van sportvissers werd forel uitgezet. Een typisch Veerse Meerdier is

menselijk ingrijpen: afdammen. Het nieuwe meer is 25 kilometer lang

de strandgaper, een tweekleppig schelpdier dat in enorme aantallen

en varieert in breedte van 200 tot 1600 meter. De gemiddelde diepte

voorkomt. Het Veerse Meer kreeg al snel de hoogste vogeldichtheid

van het meer is vijf meter; het diepste punt is 25 meter. Van de zestien

van het hele deltagebied. Tussen september en maart verblijven er

eilanden die nu in het Veerse Meer liggen, zijn er enkele grotendeels

zo’n twintigduizend watervogels. Er wordt gefoerageerd (smient en

natuurlijk (Haringvreter, Aardbeieneiland en de twee Middelplaten); de

meerkoet komen voor de planten en wieren, middelste zaagbek

rest (Goudplaat, Mosselplaat, Soelekerkeplaat, Arneplaat, Schutteplaat,

en fuut voor vis), gebroed (kokmeeuw, kluut, strandplevier en aal-

Bastiaan de Langeplaat, Spieringplaat, Lemmerplaat, Schelphoekplaat,

scholver) en uitgerust tijdens de trek naar het zuiden (gans en kleine

Sabbingeplaat, Speelplaat en Zandkreekplaat) zijn kunstmatig; ze zijn

zwaan). Voor de brandgans, middelste zaagbek, smient en meer-

in 1961 door zandopspuiting ontstaan.

koet is het Veerse Meer zelfs van internationale betekenis en wordt het als zodanig beschermd. Na de afdamming werd in totaal ruim

Natuur

tweehonderd hectare bos geplant, vooral bij Veere. Natuurgebieden

Het zoute zeewater ging langzaamaan verzoeten, omdat er veel

pur sang zijn de Schotsman, de twee Middelplaten (met vanaf 1987

meer polderwater en hemelwater dan zeewater in het meer terecht-

een aalscholverskolonie), Aardbeieneiland en Goudplaat, maar ook

kwam. Maar echt zoet is het Veerse Meer nooit geworden; het werd

delen van de door landbouw omgeven Schengekreek, waarvan het

een brakwatermeer met een geheel eigen flora en fauna. Weten-

westelijk deel op het Veerse Meer uitmondt.

23


het Veerse Meer uitgelicht

Recreatie

opgericht, een samenwerkingsverband

Zoals verwacht en voor velen boven

tussen de toenmalige vijf Veerse Meerge-

verwachting: het Veerse Meer werd een

meenten. Dit schap had vooral als taak de

toeristische trekpleister van formaat. Door

toeristische openbare voorzieningen, zoals

de sluis in de nieuwe Zandkreekdam voeren

steigers en recreatieterreinen, te onderhouden.

in 1962 zo’n 3500 plezierboten; twintig jaar later

Veel functies

was dat aantal elf maal zo veel. Jachthavens en aanlegplaatsen verschenen in rap tempo. Er zijn nu op zes plaatsen

Zo komen de vele functies van het nieuwe meer al aardig op een

flinke jachthavens met alles erop en eraan en met in totaal ruim

rijtje te staan: afwatering voor de omliggende polders, natuur en

drieduizend ligplaatsen. Een ander cijfer dat laat zien dat het meer

watersport. Verder is het Veerse Meer nog belangrijk voor visserij,

in een recreatieve behoefte voorziet en dat het er druk kan zijn,

scheepvaart en landbouw. Om met die laatste te beginnen: ruim honderd hectare buitendijks land (ofwel: zonder dijk ertussen

is het aantal parkeerplaatsen: in 2005 in totaal 2900. Het 21

grenzend aan het meer) wordt gebruikt voor agrari-

hectare tellende dagrecreatieterrein De Piet was er

sche doelen. Deze percelen zijn vooral te vinden

zo ongeveer vanaf het begin. Dagrecreatieter-

ten zuiden van Kamperland en ten noordwes-

rein Schelphoek werd in 1979 ingericht. Ver-

ten van Oud-Sabbinge.

spreid rond het meer zijn in allerlei vorm en smaak ongeveer twintigduizend

De beroepsvisserij op het Veerse Meer is

slaapplaatsen te vinden.

niet grootschalig; twee beroepsvissers vissen met fuiken op paling. Daarvoor

Vanaf 1996 gingen in het toeristenseizoen twee pontjes voor fietsers en

wordt geregeld jonge paling (glasaal)

voetgangers varen: tussen Wolphaarts-

uitgezet. En tenslotte: omdat er havens zijn met in het achterland landbouw en

dijk en Kortgene en tussen Veere en

andere bedrijven, worden deze havens aan-

Kamperland. Er werd een bewegwijzerde

gedaan door vrachtschepen die door de sluis in

Veerse Meerroute voor fietsers uitgestippeld,

de Zandkreekdam het Veerse Meer opvaren. Voor

waardoor het meer kon worden ‘gerond’ (60

die schepen, maar uiteraard ook voor de recreatievaart, is in

km). Om de toeristische ambitie van het Veerse Meer

2006 een nieuwe vaarwegmarkering gelegd.

te waarborgen, werd in 1965 het Recreatieschap Veerse Meer

24


Installatiebedrijf Weststrate feliciteert Delta Marina met hun 50 jarig jubileum!

CV-Ketels

Sanitair

Elektra

Verwarming

Aannemingsbedrijf

Schilderwerk

Loswal 1 4484 PD Kortgene | T: 0113-603929 | E: instalwest@gmail.com

www.installatiebedrijfweststrate.nl

Als het om techniek gaat... zijn we trots op vele jaren kennis en ervaring. Daarom leveren wij als geen ander innovatieve oplossingen voor technische vraagstukken op het gebied van:

Verspaningstechniek Motorenrevisie Cavitatieschadeherstel Montage Dat doen we graag en goed. Al ruim 75 jaar!

www.cftechniek.nl

T: 0113-501255

25


Culinaire verrassingen

Piet en Anita zijn weer druk met het seizoen. De vernieuwde kaart valt in de smaak!

Een zonnig lounge terras met heerlijke banken en stoelen, uitzicht over het Veerse Meer en de jachthaven, een verkoelend briesje, een lekker glas wijn, heerlijke gerechten op de kaart en een prachtig restaurant.

De overheerlijke mosselen met brood of friet van Piet zijn beroemd! Kom snel proef deze overheerlijke Zeeuwse lekkernij! Gaat uw voorkeur toch liever uit naar iets anders?

Kom voor culinaire verrassingen naar restaurant Het Veerhuis!

Op de menukaart vindt u ook andere lekkere gerechten. Houdt u de publicatie borden in de gaten

Robin en Sander & Team

voor de acties in het najaar.

Restaurant Het Veerhuis Kortgene +31 113 301693 | info@hetveerhuiskortgene.nl

Veerdam 7 | 4484 NV Kortgene

www.hetveerhuiskortgene.nl

0113-306341 | 06-53397586

ING feliciteert Delta Marina met het 50-jarig jubileum.

ING143042_FelicitatieAdv_185x62.indd 1

30-07-14 17:07

26


Interview Diana de Graaf

interview

door IJsbrand van Rijn

“Delta Marina wacht groots jubileumfeest”

Op aanstaande 5 en 6 september gaan bij Delta Marina alle vlaggen in top. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het watersportcentrum is opgericht. Een mooie mijlpaal om eens flink uit pakken. Mede in dat kader praten we met Diana de Graaf. Zij is ruim 7 jaar in dienst als management assistente en ondersteunt de directie en het managementteam van Delta Marina. Dicht bij het vuur dus als het om het reilen en zeilen van Delta Marina gaat.

Diana weet te vertellen dat direct na de afsluiting van

Meer onderhoudswerk

het Veerse Meer de heer G.H. Becht, de eerste eige-

De recessie heeft de laatste 5 jaar ook gevolgen gehad

naar, is begonnen met de aanleg van een havenkom.

voor Delta Marina. “Zo zijn er in deze periode duidelijk min-

Nadat de haven was uitgegraven en de eerste steigers

der nieuwe boten gekocht”, horen we van Diana. “Aan de

waren aangelegd, werden in 1964 de eerste schepen

andere kant heeft dit weer meer onderhoudswerk aan de

afgemeerd in Delta Marina. “Het was toendertijd de

jachten opgeleverd in het service center. Als men de boten

eerste commerciële jachthaven in Nederland. Dit jaar

wat langer aanhoudt, vergt dat immers ook meer onder-

is Delta Marina als enige jachthaven in Zeeland onder-

houd. Dat betekent dat ze wat vaker schoongemaakt en

scheiden met een Groene Wimpel. In heel Nederland

geschilderd dienen te worden. Ook het technisch onder-

zijn maar 8 van deze Wimpels toegekend. Naast de Blauwe Vlag is de Groene Wimpel is een nieuw keurmerk voor bedrijven die zich extra onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Het vergt

“Het jubileumweekend belooft een gezellig weekend te worden met een interessant programma. Een zeilwedstrijd, muziek, lekker eten, reuring alom. Dus gezelligheid voor jong & oud.”

nogal wat inspanningen om te

houd aan de motoren of het vervangen van motoren levert dan meer werk op. Aangezien Delta Marina alles zelf in huis heeft, kwam dit voor het bedrijf uiteraard goed van pas. Ook voor de vele vaste gasten natuurlijk, die bij Delta Marina gewoon terecht konden voor hun onderhoud.

slagen voor deze keurmerken, maar het is wel een bewijs dat Delta Marina bij de beste bedrijven in Neder-

Vermaak voor jong & oud

land behoort op dit gebied. Een mooi gegeven”, aldus

Diana kijkt al uit naar het jubileumfeest in het aanstaande

een enthousiaste Diana.

weekend van 5 en 6 september. “Het belooft een gezellig weekend te worden met een interessant programma voor

Vaste ploeg medewerkers net familie

jong en oud”, weet zij te melden. “Een zeilwedstrijd, mu-

Bij Delta Marina zijn 15 medewerkers full time in dienst.

ziek, lekker eten, reuring alom. Dus gezelligheid voor jong

“De meesten werken hier al heel lang en kennen elkaar

& oud. Het is voor de medewerkers dan ook een flinke klus,

goed. Het is net een soort familiebedrijf”, meldt ze. “Uiter-

maar dat doen we graag”, vertelt ze. Een mooi vooruitzicht

aard komen er in de zomer een aantal vakantiekrachten

voor zowel de medewerkers als alle bezoekers.

bij, maar die passen we elke keer heel gemakkelijk in. Iedereen gaat vriendschappelijk met elkaar om. De sfeer is dan ook uitstekend bij Delta Marina. Mede doordat het bedrijf recreatief van aard is. En dat heeft ook z’n uitstraling naar onze gasten”.

27


Nieuws uit de watersportwinkel

Uw speciaalzaak

Dankzij het mooie weer wat dit jaar al vroeg begon zijn we gelukkig vroeg gestart met het vaarseizoen. Vanwege de snelle start van het seizoen was het nog even hard werken om het assortiment weer compleet aangevuld in de schappen te hebben liggen. Maar met alle inzet is dat weer gelukt en konden wij u weer tijdig voorzien van de nodige spullen. We hebben een uitgebreid assortiment in de winkel, maar mocht u onverhoopt artikelen missen vraagt u dan aan één van onze medewerkers om het gewenste artikel te bestellen. Roel, Jacky en Jan zijn u daarbij graag van dienst.

Wifi Flexima

Er is veel over ons WIFI net gesproken en geschreven. Het Netwerk is in

In de afgelopen maanden hebben wij een groot aantal Flexima

de afgelopen periode uitvoerig getest. En daar is uit naar voren geko-

matrassen mogen verkopen. Bij Delta Marina groeit het aantal gas-

men dat de capaciteit voor Delta Marina dekkend is, maar dat wanneer

ten die genieten van een uitstekende nachtrust mede dankzij het

een groot aantal gebruikers gelijktijdig gebruik maakt van het internet,

gebruik van een Flexima matras. Mocht u ervaringen willen horen

de verbinding trager wordt. Dit is dan een tijdelijk euvel. Wij begrijpen

dan brengen wij u graag in contact met gasten in de haven die ook

dat dit voor sommigen van u heel vervelend kan zijn. Hiervoor onze

een Flexima matras kochten.

excuses! Een andere oorzaak voor de trage verbinding is het feit dat aan boord van stalen schepen, of in licht metalen caravans er sprake is

LED verlichting

van een “Kooi van Faraday” het metaal schermt de optimale ontvangst

In het vorige Delta Marina Magazine heeft u het een en ander

af en er is dan sprake van een slechte ontvangst en of trage ontvangst.

kunnen lezen over LED vervanging. Ook dit is een onderwerp wat

Wij hebben voor u naar een adequate oplossing gezocht. Sinds kort

bij velen van u de interesse heeft. LED verlichting zorgt voor een

verkopen wij een antenne-set op maat voor caravans, schepen. Met

aanzienlijk lager stroomverbruik aan boord. Wij hebben vrijwel alle

deze set creëert u een eigen “thuis” netwerk gebruik makend van de

soorten vervangingslampen voor u klaar liggen en wij zijn graag

Delta Marina Hotspot. Wilt u hierover meer informatie? Vraag ernaar in

bereid u te adviseren bij de aanschaf van eventuele LEDverlichting.

de Watersportwinkel, uw speciaalzaak!

AIS

Sale!

In een van de vorige uitgaves van het Delta Marina Magazine is

De uitverkoop is begonnen! Op diverse casualkleding en schoenen

er uitgebreid geschreven over het gebruik van het Advance Iden-

ontvangt u aantrekkelijke korting. Verder wordt er op dit moment een

tification System (AIS) in de recreatie vaart. Met het AIS zijn alle

aantrekkelijke korting geboden op de winkelvoorraad Raymarine ap-

schepen die voorzien zijn van een AIS systeem te volgen. U kunt

paraten die wij in de winkel op display hebben. Informeer naar de di-

de scheepsnaam koers en snelheid van de schepen zien. Dit is een

verse Uitverkoopmodellen.

grote stap vooruit op het gebied van veiligheid.

Webshop Boot Elektronica

Vanaf begin augustus vindt u op www.deltamarina.nl een link naar Op het gebied van Boot Elektronica

de webshop. Op de webshop vindt u onder andere artikelen uit het

kunnen wij u nog steeds van dienst

assortiment van onze grootste leverancier Lankhorst Tazelaar. Het as-

zijn met de laatste producten van Ray-

sortiment wordt later aangevuld met andere artikelen. U kunt artikelen

marine, Lowrange en B&G. B&G heeft

bestellen en thuis laten bezorgen of laten afleveren in de Watersport-

een serie aan speciale zeilfuncties

winkel waar u ze kunt oppikken. Zodra wij de exacte “online” datum

ingebouwd, indrukwekkend en in-

hebben, zullen wij u dat door middel

teressant voor de gevorderde zeilers

van een e-mail laten weten.

onder ons. Mocht u nog op zoek zijn naar een handheld marifoon. Wij hebben een bijzonder model gevonden die naast de gebruikelijk marifoon ook ingebouwde GPS en DSC functies ter beschikking heeft.

28


6 september 2014

Delta Marina Cup

Na de succesvolle tweede Delta Marina Cup van 2013 zijn de voorbereidingen voor de Delta Marina Cup 2014 alweer in volle gang! Dit sportieve zeilevenement staat gepland op 6 september 2014. Start en finish zal zijn op het Veerse Meer bij de ingang van de haven. Vóór aanvang van de zeilrace wordt er gezellig met z’n allen gegeten van een ontbijtbuffet. Na afloop wordt er gezorgd voor een versnapering met een koel drankje! Kosten per boot € 25,- incl. ontbijt en versnapering met drankje na afloop. Schrijft u zich snel in, want VOL=VOL! Inschrijven via www.deltamarina.nl/inschrijving

Lekker eten met gezellige muziek! Ter ere van het 50 jarig bestaan van Delta Marina. De dag zal feestelijk worden afgesloten in een feesttent met muziek en een hapje en een drankje! Kallewaard Catering verzorgt de feestavond, muziek en het buffet. Het belooft een spetterend feest te worden! Deelname aan deze feestavond staat los van deelname aan de Delta Marina Cup. Omdat Delta Marina 50 jaar bestaat nodigen wij onze ligplaatshouders (ouders en kind(eren)) uit om kosteloos deel te nemen aan deze feestavond. (gebruik van het buffet en 3 consumpties) Wilt u vrienden of kennissen meenemen dan vragen wij voor hun deelname aan het buffet een kleine bijdrage. € 12,50 per persoon voor volwassenen en € 5,- per kind (apart kinderbuffet). Mosselen of Italiaans (o.a. pasta’s) Uw keuze dient u aan te geven bij inschrijving. Ook met de kinderen (4 tot en met 12 jaar) is rekening gehouden. Voor onze jonge gasten wordt een apart kinderbuffet met frietjes, snack, limonade en een verrassing klaar gezet. IN ALLE GEVALLEN IS RESERVEREN NOODZAKELIJK!! Reserveren via www.deltamarina.nl/inschrijving/inschrijving-buffet

29


! f r e v n a d r é Mé Industrieweg 42, 3240 AG Middelharnis - T 0187 482 381 - F 0187 482 878 - info@vandongenverf.nl - www.vandongenverf.nl 14L_VanDongenVerf_deltamarina.indd 1

06-08-14 12:26

endless

solutions • • • • • • •

Gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum!

www.dewoongalerij.nl

reclameborden bewegwijzering spandoeken auto/boot belettering decoratie gevelreclame drukwerk

Nieuweweg 1 • 4491 PV Wissenkerke • Tel.: 06 21642325 • info@vdmr.nl • www.vd

Nieuweweg 1• •Tel.: 4491 Wissenkerke • Tel.: 06 2164232 Nieuweweg 1 • 4491 PV Wissenkerke 06PV 21642325 • info@vdmr.nl • www

Nieuweweg 1 • 4491 PV Wissenkerke • Tel.: 06 21642325 • info@vdmr.nl • www.vdmr.nl

pantone process blue C

pantone p

pantone blue pantone process blue C process pantone pantone process blue C pantone process blue C

30


Interview Paul de Bruijn

interview

door IJsbrand van Rijn

“Klaar voor de toekomst”

Paul werkt sinds april 2000 bij Delta Marina, 14 jaar al weer. Hij is de opvolger van de vorige Hoofd Havenmeester, Piet Kastelein. “Delta Marina is een van weinige jachthavens die alles in huis heeft”, begint Paul zijn verhaal. “Inclusief alle werfwerkzaamheden, moderne toiletgebouwen, een fraaie speeltuin, kinderboerderij, een zeer uitgebreide watersportwinkel en een onbemand tankstation. Hier kan men sinds kort zelfstandig tanken met behulp van een pinpas of creditcard. Uniek in Zeeland”.

“Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het wa-

fietsen lenen. Voorts zijn er een aantal oplaadpunten

tersportcentrum”, vermeldt Paul. “Zo is de Binnen-

voor elektrische fietsen en auto’s geïnstalleerd. “Ten

haven flink onder handen genomen en zijn ver-

slotte zijn alle afvalcontainers inmiddels ondergronds

schillende steigers in de Grote Haven gerenoveerd.

gebracht. Veel netter en ook beter qua afvalverwerking”.

Alle zaken zoals elektriciteit en water zijn nu geïntegreerd in de kunststof steigers. Dat vergt minimaal

Onderhoud in de winter

onderhoud en is voor de gasten uiterst plezierig”.

In het najaar wordt het rustig bij Delta Marina. Velen halen hun schip uit het water en laten hem stallen, al

“Ook het sanitairgedeelte heeft een flinke opknap-

dan niet binnen in de loods. Deze boten worden dan

beurt gehad”, vertelt Paul. “De douche en toiletruimtes

vaak ook schoongemaakt en van een winterzeil voor-

hebben kunststof vloeren. De sanitairgebouwen zijn

zien. In het voorjaar, meestal maart, komt er dan weer

makkelijk schoon te houden, energiezuinig en zeer gebruiksvriendelijk”. Het complex telt nu 4 toiletgebouwen, waarvan 3 losse units. De sanitaire voorzieningen zijn uiterst modern. Alle kranen en douches zijn voorzien van waterbesparende koppen. En… het

reuring in de haven. De boten

“De gasten moeten zich natuurlijk heerlijk thuis voelen bij Delta Marina. Een schone, en aantrekkelijke ambiance met veel groen is dan een prima basis voor de toekomst.”

meest belangrijke: de units

worden opgepoetst, wanneer nodig geschilderd en gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. “Sommigen doen alles zelf. Anderen laten alles door het Service Center doen. “We zijn daarbij flexibel en leveren wat onze gasten vragen. Wat dat betreft kun je met Delta

zijn uiteraard schoon. “En daar zien we vanzelfsprekend

Marina alle kanten op”, aldus Paul.

nauwgezet op toe”, aldus Paul. Gastheerschap ten top 2.500 tot 3.000 schepen

“Vanouds staat bij Delta Marina het gastheerschap

Aan de voorzijde van de Grote Haven bevindt zich de

hoog in het vaandel”, horen we van Paul. “Om deze re-

passantenhaven, waar bezoekers voor één dag of een

den hebben we kort geleden de receptie verplaatst en

weekend aanleggen. “Hier komen toch elk seizoen zo’n

vernieuwd. Jaarlijks wordt er veel geïnvesteerd in het

2.500 tot 3.000 schepen langs”, meldt Paul gedreven.

terrein en in de hier aanwezige faciliteiten. Het geheel

“Met name in de weekends met Pasen, Pinksteren en

ligt er tiptop bij en oogt schitterend. De gasten moeten

Hemelvaart en uiteraard tijdens de vakanties is het hier

zich natuurlijk heerlijk thuis voelen bij Delta Marina. Een

een drukte van belang”. Delta Marina telt 2 fietsenstal-

schone, en aantrekkelijke ambiance met veel groen is

lingen. Men kan hier zijn eigen fiets stallen, maar ook

dan een prima basis voor de toekomst”.

31


interview

Interview Vaste gasten René & Paula van den Haute door IJsbrand van Rijn

“Delta Marina heeft voor een groot deel ons leven bepaald” Als vaste gasten kunnen Paula en René van den Haute heel wat vertellen over Delta Marina. Vanaf zijn 6e jaar komt Rene al hier. Inmiddels telt hij 67 jaar. “Delta Marina en de watersport zijn dan ook een heel belangrijk deel van ons leven geworden”. vertelt de enthousiaste Antwerpenaar. “We voelen ons hier gewoon gelukkig”, beamen ze beiden. Zowel Paula als René zijn enorm te spreken over di-

heeft hier een heerlijke jeugd gehad. Ging uit in Goes

recteur Ad Geelhoed en de ontwikkelingen van de

en Middelburg toen hij 18/19 was. Tijdens de huwelijkse

laatste jaren. “Hij weet hoe de zaak ontstaan is en

fase bleven zijn zoon en later diens kinderen ook ko-

begrijpt heel goed wat er gevraagd is om dit bedrijf

men. “Dat was een schitterende tijd. Naar de eilanden

goed te laten draaien. Hij kent de Belgen en weet

varen. BBQ-en. Heerlijk. Het mooie is dat de kinderen al-

hoe hij hierop in moet spelen.

lemaal terug komen. Ze vinden het hier veilig. Een echte familiehaven”, aldus Paula.

Ad heeft een heel groot luisterend oor voor ons met de bedoeling om de haven beter te maken. Dat was met de

Een plezier om terug te komen

vorige directie niet zo. Die zat alleen maar in die ivoren

Ook hun zoon heeft een prachtige jeugd gehad in het

toren. Mede door Ad is er veel veranderd. Ook is het per-

watersportgebeuren. Was hij tot zijn 18e hoofdzake-

soneel veel klantvriendelijker

lijk aan het vissen, daarna is

geworden. Terecht, want wij

hij gegrepen door het zeilvi-

brengen ten slotte de Euro’s binnen. Er is de laatste jaren veel verbeterd, vooral qua infrastructuur. Goed sanitair. Degelijke steigers. Het onderhoud van de haven moet je in

“Dat was een schitterende tijd. Naar de eilanden varen. BBQ-en. Heerlijk. Het mooie is dat de kinderen allemaal terug komen. Ze vinden het hier veilig.”

investeren. Dat heeft Ad goed

rus. En hoe. Het is een fanatiek zeiler geworden en later zelfs Nederlands Kampioen in de 13/7- klasse geworden. “Daar heeft papa René ook heel wat tijd en centjes in gestoken. 18 wedstrijden zeilen

begrepen”.

per seizoen. Overal naar toe rijden met de boot en eten en drinken, alles zelf beta-

Heerlijke jeugd

len”, weet René te vertellen. “Wij komen uit Antwerpen,

Voor de Belgen blijft Delta Marina toch een schone

een industriestad in België, en wonen daar in een ap-

zaak”, vertelt René. “In de jaren 60/70 was het nog 3 tot

partementengebouw. Natuurlijk zijn we tegenwoordig

4 uur rijden, via allerlei binnenweggetjes. Nu rijd ik in 3

de hele zomer hier. Ik heb veel tochten door Nederland

kwartier naar Antwerpen. Mijn ouders zijn in het prille

gemaakt en andere havens gezien, maar het is elke keer

begin hier gekomen. Op de Schelde varen was niet

een plezier om terug te komen. De haven ligt er netjes

plesant. Daarom zijn zij naar hier gekomen toen de ha-

bij. De sfeer is flink verbeterd. Mensen zijn veel geluk-

ven maar net open was. René zelf heeft altijd zeiljachten

kiger, spontaner. De Belgen voelen zich hier goed thuis.

gehad. Vanaf zijn zesde kwam hij al in Delta Marina. Hij

En dat brengt rust”.

32


Waterfront feliciteert Delta Marina met haar 50-jarig jubileum

Te huur

Marina Port Zélande Ouddorp

Zonnig varen in Zeeland

· · ·

Verhuur zeiljachten – motorjachten - sloepen CWO Vaarschool voor zeiljachten en motorjachten

Gulden Vlies 780 (2013) Charles - Kortgene

Vaararrangementen groepen en bedrijven

Te huur

WATERFRONT

JACHTCHARTER

zeiljachten - motorjachten - sloepen

INFO@JACHTCHARTER.COM Jeanneau Sun Odyssey 36i (2009) WaterProof - Kortgene

W W W. J A C H T C H A R T E R . C O M

Waterfront Jachtcharter is 7 dagen in de week te bereiken op +31 111 672 890 of info@jachtcharter.com of www.jachtcharter.com voor meer informatie in drie talen. Tot ziens! Team Waterfront

Verkocht!

Jachtmakelaardij Schepenkring Kortgene De afgelopen maanden heeft de jachtVerkocht!

makelaardij niet stilgestaan en zijn er diverse schepen verkocht! Zodoende zijn er weer plaatsen vrij en vragen wij werfgebouwde schepen om ons aan-

Verkocht!

bod aan te vullen. Neemt u contact op met onze jachtmakelaar en vraag naar de voorwaarden. Erik Sieljes +31 113 307178

www.schepenkring.nl

33


VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE 50 JARIG JUBILEUM!

34


Interview Joost Weststrate

interview

door IJsbrand van Rijn

“Het liefst wil ik nog een keer de wereld rond!”

Zodra het over zeilen gaat, gaan bij Joost Weststrate de ogen glimmen. “Ik ben solo-zeiler”, valt Joost met de deur in huis. “Een echte liefhebber dus. En een goede bekende van Delta Marina”. Met zijn 67 jaar heeft hij de ontwikkeling en groei van het bedrijf van heel nabij meegemaakt. “Ik woon hier gewoon om de hoek”, vertelt Joost. Een kleurrijk levensverhaal volgt.

Hij is eigenlijk al met pensioen, maar met zijn 67 jaar

lang is de boot met een mast van zelfs 20 meter. “Daar heb

nog volop in touw. Voorheen was hij eigenaar van een

ik al heel wat tochten mee gemaakt. Ierland rond, de Golf

installatiebedrijf. “Elektronische zaken, CV’s, water,

van Biskaje, de Guernsey-eilanden in het Kanaal, zeilreizen

gas, bouwkundig advies: daar waren we volop mee

naar Noorwegen en Zweden. Ja, ik kan zomaar wel vijf we-

bezig,” vertelt Joost. “Ik heb het bedrijf een paar jaar

ken weg zijn”, vertelt Joost enthousiast. “Ik zou nog graag

terug aan mijn opvolger overgedaan, maar ik ben nog

naar IJsland willen, maar dat is toch een beetje te ver weg

geregeld actief met dit soort werk. Ook voor Delta

qua afstand en tijd. Diep in mijn hart zou ik het liefst nog

Marina hebben wij altijd veel werk gedaan. Uitbrei-

een keer rond de wereld zeilen. Maar mijn vrouw ziet het

dingen, maar ook onderhoud en renovatie van ge-

helaas niet meer zitten om zo’n grote tocht te maken”.

bouwen en dergelijke. Het was voor Delta Marina ook makkelijk en efficiënt. Ik woonde immers naast de deur, dus ze hoefden nooit voorrijkosten te betalen”. Ook deze winter is hij nog werkzaam geweest bij Delta Marina.

“De Delta Marina Cup is meer een vriendschappelijke wedstrijd, die ca. 4 uur duurt. Heen gaat het richting Arnemuiden en terug gaat het naar de sluizen”. Ruim 50 boten deden er de laatste keer mee.”

Delta Marina Cup Zelfs als we over de Delta Marina Cup beginnen, wordt Joost nog fanatiek. “Ja, een fraai evenement’, meldt hij. “Het is meer een vriendschappelijke wedstrijd, die ca. 4 uur duurt. Heen gaat het richting Arnemuiden en terug

In opdracht van zijn opvolger heeft hij onder meer gehol-

gaat het naar de sluizen”. Ruim 50 boten deden er de laat-

pen met het opknappen van het Veerhuis. Dit is helemaal

ste keer mee. Op 6 september aanstaande wordt de race

gerenoveerd. Daarbij heeft Joost in opdracht van Delta

voor de 3e keer gehouden. Dat weekend zelf is er van alles

Marina ook de bouwkundige zaken geregeld. Wat dat be-

te doen bij de haven, inclusief muziek, een barbecue en

treft is hij altijd heel betrokken geweest bij Delta Marina.

activiteiten voor de kleintjes. Het belooft weer een groots

“Maar dat geldt voor alle medewerkers,” laat hij weten. “Het

spektakel te worden.

is een bedrijf, maar er heerst meer een soort familiesfeer. En dat werkt heel prettig”.

“Mijn boot is eigenlijk te zwaar voor deze tocht, maar als er veel wind staat, zeil ik ze er mooi allemaal uit”, aldus Joost.

Fanatiek zeiler

Uiteraard kent hij veel vaste gasten in de haven. “Er is altijd

Vanaf zijn 18e jaar is Joost fanatiek zeiler. Het is door de

wel iemand te vinden voor een praatje, al dan niet met een

jaren heen een echte solozeiler geworden. Met zijn boot

biertje erbij”. Wat dat betreft hoort Joost Weststrate hele-

Wiljo 3, die uiteraard ook bij Delta Marina in de haven ligt,

maal thuis bij Delta Marina. Laten we hopen dat dat nog

heeft hij al heel wat zeemijlen gemaakt. Ruim 11,5 meter

vele jaren zo mag blijven.

35


Gefeliciteerd Delta Marina! Met volle kracht vooruit naar het volgende jubileum! De Seven Sisters, een samenwerkingsverband van gerenommeerde jachthavens in de Zuidwestelijke Delta die elkaars gasten een aantrekkelijke reductie aanbieden. Het vaargebied reikt van de Biesbosch, Haringvliet, Grevelingenmeer, de Oosterschelde tot aan het Veerse Meer. De ideale manier om de diversiteit van de Zuidwestelijke Delta te ervaren!

Jos Boone Watersport Technische uitrusting Jachthaven Middelburg Maisbaai 1 0118 629 913 vetus@josboone.nl www.josboone.nl

36


Passanteninfo

Passanteninfo

Gratis Wi-Fi De inlogcode kunt u afhalen in de winkel en bij de havenmester. Openingstijden april tot en met september dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur

douches is gratis. Passanten kunnen de benodigde sepcard tegen betaling van €5,00 borg afhalen in de Watersportwinkel. Wanneer de Watersportwinkel gesloten is, kunt u een sepcard in Watersportcafé BooT verkrijgen.

Watersportwinkel, uw Speciaalzaak! Een ruim assortiment casual kleding, schoenen en (technische) artikelen voor uw schip. Shoppen is genieten!

Wasmachines Wasmachines en drogers bevinden zich in het sanitairgebouw naast Watersportcafé BooT. In de Watersportwinkel kunt u de benodigde munten kopen.

Havenmeesters Te bereiken op: marifoonkanaal 31 en op +31(0)113-307174

Eten en drinken Bij restaurant Het Veerhuis is het sfeervol en culinair genieten. Groot en gezellig terras met uitzicht over het Veerse Meer. Watersportcafé BooT is een modern eetcafé met terras aan het water om gezellig en ontspannen te borrelen na een inspannende dag op het water.

Liggeld en elektriciteit afrekenen Het liggeld en de gebruikte elektriciteit kan worden afgerekend in de Receptie naast de Watersportwinkel. De box dient vóór 12.00 uur te zijn verlaten of te zijn verlengd. Het gebruik van drinkwater is gratis. Wees er s.v.p. zuinig mee!

Plezier Gratis gebruik BBQ’s op het picknickveld. Roosters zijn gratis af te halen in de Watersportwinkel. De Jeu de Boules banen bevinden zich bij het picknickveld en nabij de restaurants. Voor de kinderen zijn er speelvelden met klimrekken, schommels, een trampoline, springkussen, glijbanen en andere speeltoestellen.

Seven Sisters De Seven Sisters bieden u 25% korting op een overnachting tegen inlevering van de kwitantie van niet ouder dan 7 dagen van één of meerdere overnachtingen in een andere bij de Seven Sisters aangesloten haven.

AED Wanneer reanimatie nodig is. Een AED bevindt zich in de Watersportwinkel.

Tanken Delta Marina heeft een onbemand tankstation waar u alleen nog met pinpas/bankpas of Vpay card kunt betalen. Korting op de diesel- en benzineprijs voor grootverbruikers (> 1000 ltr.p/jr). Tanken kan alleen tijdens kantooruren. Lees de info-flyer bij het tankstation voor de voorwaarden.

Boodschappen en vermaak in de omgeving Voor de jeugd heeft Kortgene aan de Kaaidijk 2-4 een disco, Bar De Loods. In Kortgene zijn er veel horecazaken waar u terecht kunt. Een pinautomaat bevindt zich in de aangrenzende Rabobank. De Hoofdstraat in Kortgene (5 min. Lopen) is een winkelstraat met een bakker, slagers, een supermarkt en andere winkels. Een waterspeeltuin vindt u op het naastgelegen Villapark De Paardekreek. De kleinste kinderen kunnen heerlijk spelen in het ondiepe bad met waterkanonnen en andere waterfaciliteiten, en de oudere kinderen kunnen van de stoere glijbaan!

Service Center Delta Marina beschikt over een professioneel Service Center, waar u terecht kunt voor alle vormen van reparaties en onderhoud. Openingstijden van maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur.  In het seizoen, zaterdag 09.00 tot 12.00 uur  Schepenkring Jachtmakelaardij Delta Marina is Hiswa Jachtmakelaar en aangesloten bij Schepenkring. Bekijk ons aanbod in de verkoophaven.

Rondje Pontje Achter de horecagelegenheden, aan het einde van de Veerdam vertrekt het fiets-/voetveer naar Wolphaartsdijk. Voor vertrek- en aankomsttijden zie het informatiebord ter plaatse op de steiger.

Leenfietsen Onze gratis fietsen staan u ter beschikking. U kunt dit in de Watersportwinkel regelen.

Openbaar vervoer Dienstregeling bij de bushalte vooraan de Veerdam www.connexxion.nl 

Auto huren Indien u een auto wenst te huren kan dit zonder extra kosten via onze Watersportwinkel bij Avis Zeeland Ie Vlissingen. In de Watersportwinkel zijn formulieren te krijgen die wij voor u verder zullen verwerken.

Noord-Beveland Express www.noord-bevelandexpress.nl. Ontdek het hele eiland met de Noord-Beveland Express. Hop-on·hop-off busvervoer in de zomermaanden. (zie voor de reistijden, de dienstregeling bij de bushalte aan de Veerdam naast de loods). Voor nog meer informatie www.deltamarina.nl

Sanitaire voorzieningen 4 toilet- en douchegebouwen zijn ter beschikking. Gebruik van de

37


Legenda

Kortgene

13

14

15

40 - 19

1 - 18

P

Q

22

14

Kaaidijk

9

24 J

KI

Ve

14 1-14 40

1

1

6

KF

14

Oostbermweg

KG

1

1

6 1

L

KE

WA

F

1-9

6

31 -27

1

nw eg

1

-2

1

KD

C

9

1-7

1

L

KB

15

2 -1

8-1

1

1-7

32

5 -1

n

A

B

9 -1 31 18 1-

10

nte

ssa

pa

8

WA

26

V1

20

KC

85

7

D

/m 1t

E

V2

9

12

1 -1 21 10 1-

2 -1 28 11 1-

8 -1 35 17 1-

2 -2 39 21 1-

L

ve

Ha

19

5 -1 26 14 1-

G

KH

13

Richting N256 naar Goes

botterlaan

14 22 K 1- 3 -2 39 I 18 1-

18

8 -1 33 7 H 1 16 -1 28 15 1-

3

4

6

6

21

15

V4

5

17 25

14

14

15 2

WA

R

3

16

11

5

2 - 13

30 - 14

18 - 10

1-9

14

22

16

Jeu de boules baan

7

S

14

25-

2 Verkoophaven

Kaaidijk

3 Werksteiger Service Center

Picknicktafels, BBQ’S

4 Watersportwinkel en kantoor

1

5

Trailerhelling

Administratie Secretariaat Havenmeester Delta Sailing Bootverhuur Schepenkring yachtbrokers

13

Leenfietsen

Fiets-/voetveer Wolphaartsdijk

6

20

Stortplaats chemisch toilet

Parking

21

Bushalte

14

22

Helling open zeilboten

Binnenhaven

Service Center

23

Schilderafdeling

7

16

Haven Ontvangst Installatie (HOI)

24

Waterfront Yachtcharter

Toiletten

Speeltuin

17

Kraan

25

15

9 Tankstation en passantensteiger

18

Restaurant Het Veerhuis & WatersportcafĂŠ BooT

Vuilwaterpomp

10 Havenkantoor Receptie

19

8

11 Bootverhuur Delta Sailing

2

23

1

N

Veerse Meer

38

al

12

Lo sw

erd am


Wetenswaardige telefoonnummers en VHF-kanalen Noodsituaties - Algemeen alarmnummer - Havenmeester - Korps landelijke politie afd. Delta Binnenwater Kustwater - Kustwacht Centrum alarmnummer - Post Ouddorp (zeegericht) Weerberichten - Post Wemeldinge - Zeereddingsdienst België Oostende Blankenberge Zeebrugge Nieuwpoort - Oostende Radio - Antwerpen Radio Brug en Sluis - Zeelandbrug 0031-111-413237 - Roompotsluis 0031-111-659265 - Zandkreeksluis 0031-113-600283 - Grevelingensluis - Wilheminabrug en Goese SAS - Stellendam - Kanaal door Walcheren Bruggen Sluizen - Kanaal door Zuid-Beveland Bruggen Sluis

Huisarts - Dhr. De Meulder 0031-113-301319 - Spoednummer 0031-113-306272 - Huisartsenpost (buiten kantooruren) 0900-1785

112 0031-113-307174 0031-113-229200 VHF 16 VHF 16 0900-0111 0031-223-542300 VHF 25 VHF 25/71 VHF 68 0031-113-622110 0032-59701100 0032-50426565 0032-50545072 0032-58233000 VHF 24 VHF 27

VHF 18 VHF 18 VHF 18 VHF 20 VHF 18 VHF 74

Dierenarts Dierenartsenpraktijk Noord Beveland

0031-113-302145 of 0031-113-223381

Delta Marina Delta Marina Algemeen Delta Marina Fax Delta Marina Service Center Delta Marina Havenmeester Delta Marina Winkel Delta Marina Ligplaatsinfo Delta Marina Jachtmakelaar Delta Marina Administratie Waterfront Jachtcharter en bootverhuur Restaurant Het Veerhuis Watersport eetcafé BooT

0031-113-307171 0031-113-307172 0031-113-307173 servicecenter@deltamarina.nl 0031-113-307174 haven@deltamarina.nl 0031-113-307175 winkel@deltamarina.nl 0031-113-307176 homeport@deltamarina.nl 0031-113-307178 kortgene@schepenkring.nl 0031-113-307179 administratie@deltamarina.nl 0031-111-672890 info@jachtcharter.com 0031-113-301693 0031-113-306341

VHF 22 VHF 18

VHF 22 VHF 18

Colofon

Duiken - Duiker nodig bel dan: Hans Willemse 0031-651637378 Weerbericht - Post Wemeldinge - Post Ouddorp - Vlissingen - Zeebrugge

VHF 68 VHF 25/71 VHF 14 VHF 69

Openbaar vervoer - Treinstation Goes - Busverbinding naar Goes (halte aan einde van de Veerdam) - Taxi (Colijnsplaat) - Taxi (Kortgene)

0900 - 20 21 163 www.ns.nl 0900 - 266 63 99 www.connexxion.nl 0031-113-695069 0031-113-301289

Tandarts - Tandartspraktijk (hoofdstraat 77)

0031-113-301992

Delta Marina Veerdam 3 4484 NV Kortgene homeport@deltamarina.nl www.deltamarina.nl

Dit magazine is een uitgave van Delta Marina en gerealiseerd door A-Part Design. Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of verveelvoudigd zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Delta Marina.

Elk uur HH:15 Elk uur HH:30 Elk uur HH:50 Elk uur HH:00

Advertentieacquisitie:: Ontwerp en opmaak: Druk:

Marcel van Duijn (A-Part Design) Bianca van Duijn (A-Part Design) Pieters Media

A-Part Design, ontwerpen met een fris verschil Perenlaan 6, 4484 TE Kortgene T: 0113 - 85 13 89 • M: 06 - 51 80 91 07 (Marcel van Duijn) info@a-partdesign.nl www.a-partdesign.nl

39


Met het hele gezin verblijven op een perfecte locatie? Kom dan aan het Veerse Meer bij de Paardekreek vakantie vieren. Voor de kinderen is er tijdens de vakanties een recreatieteam, voor de jongeren is er een speciaal sportprogramma. Er is een zeilschool in de nabijheid, surfles, suppen, een waterspeeltuin, binnenspeeltuin, kortom teveel om op te noemen.

www.depaardekreek.nl

Delta Marina 50 jaar jubileum magazine  
Delta Marina 50 jaar jubileum magazine  

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Delta Marina, is er een special magazine uitgegeven.

Advertisement