Page 1

ÜÇKATPOLİ ETİ LENKAPLAMATESİ Sİ THREELAYERPOLYETHYLENECOATI NGPLANT УСТАНОВКАДЛЯТРЕХСЛОЙНОГОПОКРЫТИЯПОЛИЭТИЛЕНА L’ I NSTALLATI ONDEPLACAGEÀTROI SCOUCHESENPOLYÉTHYLÈNE Te s i s ,ç e l i kbor ul a r ı ndı şyüz e yl e r i niüçka tpol i e t i l e nvepol i pr opi l e nka pl a ma ki ç i nkul l a nı l ı r .Uygul a na ns t a nda r t l a rDI N30360,EN,NAvebe nz e r l e r i di r . Thepl a nti sus e dt oc oa ts t e e lpi pe swi t ht hr e el a ye rpol ye t hyl e nea ndpol ypr opyl e ne .t hes t a nda r dst ha ta ppl i e di nt hepr oc e s s ’a r eDI N30360,EN,NA a ndot he rr e l a t e d. Ус т а нов к априме ня е т с ядл яобл ицов к ит ройнымс л ое мпол ие т ил е наипол ипропил е нана ружног опок рыт ияс т а л ь ныхт руб.Приме ня е мые с т ра нда рт ы:DI N30360,EN,NAидр. Ce t t ei ns t a l l a t i one s tut i l i s é ea f i ndec ouvr i rl e ss ur f a c e sde st uya uxe na c i e rpa rt r oi sc ouc he se npol yé t hyl è nee te npol ypr opyl è ne .Le ss t a nda r dsa ppl i qué s s ontDI N30360,EN,NAe tl e sé qui va l e nt s .

3 8

teknopol 38 uc kat polietilen  
teknopol 38 uc kat polietilen