Page 47

46

beklenti ile Eskişehir ABİGEM, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu ile irtibatlı olarak bu programa başvuruda bulunmak üzere söz konusu projenin hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Gerçekleştirilmek istenen proje başvurusunun, değerlendirici kurum olan TUBİTAK tarafından uygun görülmesi ve projenin başarısı için adı geçen paydaşların projeyi sahiplenmeleri ve doğrudan dahil olmaları büyük önem taşımaktadır. Eskişehir ilinin ve Eskişehir Sanayisinin dünya havacılık endüstrisinde söz sahibi önemli bir merkez olması vizyonu ile yola çıktığımız bu projede amacımız Eskişehir’ in dünya standartlarında sürdürülebilir, rekabet edebilir bir üretim, eğitim, hizmet, inovasyon, Ar-Ge, tasarım üssü olmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda çeşitli analizler ile Eskişehir Havacılık ve Uzay Sanayi yapılanmasının Fizibilite çalışması yapılması öngörülmüştür. Bu öngörüyü gerçekleştirmek için proje faaliyetleri ile aşağıda sıralanmış olan analizler yapılacaktır. • • • • • • • • • • • •

Yerel kaynakların analizi (TEI, Hava İkmal Merkezi v.b.) Ulusal kaynakların analizi Lojistik altyapısının analizi İnsan kaynakları analizi Benzer endüstri merkezlerinin analizi Sektörün genel durumu ve fırsatların analizi (küresel analiz, ülke analizi) OEM ler (GE, Boeing, Airbus, Pratt Whitney v.b.) ile fikir alışverişleri ve beklenti analizleri Eskişehir havacılık sektörünün ihtiyaç analizi Finansman kaynaklarının analizi Paydaşlara özel durum ve ihtiyaç analizleri Paydaşlar için ortak yatırımların belirlenmesi ve maliyet tespitleri (sertifikasyon merkezi, kalibrasyon merkezi vb.) Potansiyel pazarların tespiti

Böylece yerel ve ulusal kaynaklar göz önünde bulundurularak sektörün genel durumu ve fırsatlar ortaya konacak, sektör için bir veri tabanı ortaya çıkacak ve Eskişehir Havacılık ve Uzay Sanayi için bir Yol Haritası ortaya çıkarılmış olacaktır. Bunun yanında proje süresince paydaşlarla durum değerlendirmesi yapılması amacı ile çalıştaylar düzenlenecek ( yılda 3 defa), benzer organizasyonların başarı örneklerinin yerinde incelenmesi için yurt dışındaki işbirliği merkezlerine çalışma ziyaretleri ve proje sürecinin sonlarında uluslar arası bir konferans düzenlenerek Eskişehir havacılık sanayi potansiyeli uluslar arası düzeyde tanıtılması da projenin özel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda söz konusu projenin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve 2009 yılının haziran ayı sonlarında değerlendirilmek üzere ilgili finansman kurumuna sunulması planlanmaktadır.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement