Page 31

30

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerde öne çıkan konular:

Kümelenme Eskişehir’deki havacılık firmalarının dünya havacılık sektöründeki büyük şirketlerle yapılacak pazarlıklarda daha güçlü olmasını sağlayacaktır,

Anonim şirket olmak yerine; sanayi odası önderliğine teknoparklar, belediyeler… Vb. kurumları da içeren 24 ay süreli bir il platformu oluşturulmalı ve bu süre yeni kapıların açılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmalı,

Brezilya’da uygulaması yapılan havacılık yan sanayi çalışmaları detaylı bir şekilde incelenerek Eskişehir’de benzer bir organizasyon yapısı oluşturulmalı,

Airbus örneğinde olduğu gibi yerel pazarda ise firmalar arasındaki rekabet devam ederken uluslar arası düzeyde tek bir şirket gibi çalışılmalı,

Büyük ulusal anlaşmalarda geçen zorunlu olarak yan sanayi kullanımı maddesinin; ABİGEM’in de desteği ile Eskişehir’deki havacılık yan sanayi’ne yönlendirilmesi sağlanabilir,

Havacılık kümelenmesi projesi hazırlanmalı,

ABİGEM Kümelenmenin pazarlama işlevini ve yönetimini üstlenmeli,

Havacılık sektörünün sorunları ve çözümleri için üniversiteler ile işbirliği yapılmalı,

İlk hedef mevcut oluşumların bir araya getirilmesi olmalı; alternatif olarak havacılık konseyi oluşturulabilir,

Bilgi paylaşımı ağı oluşturulmalı,

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement