Page 23

22

Sn. Dr. Necdet TÜRKER - Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı (Eskişehir Valisi Sn. Mehmet KILIÇLAR’ ı vekâleten katılmışlardır.) Bu konuda istekli olmak gereklidir. Paylaşım çok önemlidir. İstikrar ve güven olmalı. Havacılığın teknik altyapısına yabancıyım. Ancak strateji olarak kümelenmenin getirdiği yararlara örnek çok fazladır. Valilik olarak böyle bir platforma resmi bakış açısı yeterli değil. Ancak oluşturulacak strateji ya da yenilikler konseyinde etkin rol almayı düşünüyoruz. Havacılık kümelenmesi noktasında ancak profesyonel yapılanma gerekli. Bir havacılık üniversitesi oluşturulabilir. Lobicilik temsil açısından önemlidir. Sn. Dr. Sırrı KABADAYI – ATATÜRK EML Müdürü TUSAŞ’ la yaptığımız işbirliğinin diğer kurumlarla da devamını istiyoruz. Havacılık emniyet katsayısının çok yüksek olduğu bir alan; insan faktörü çok önemlidir. Biz de en iyi elemanları yetiştirme çabasında olmalıyız. Özellikle Eskişehir’de eğitim boyutunda eksiklikler var ve bu konuda da sanayi desteği gerekli.

Sn. Mert AKKUŞ - TÜBİTAK TUBİTAK olarak böyle bir girişimden çok memnunuz. Bölgede platformların ve “networking”in olması önemli. 36 aylık bir tecrübeden sonra şirketleşme adımları atılmalı.

Sn. Hakan ÇUKUL – Lider Elektronik Kümelenme içinde yer alacak kişiler ile rasyonel bir grup oluşturulmasının yararlı olacağı inancındayım. Bu bilgilenme sonucunda eksiklikler ortaya çıkacaktır. Büyük firmalara kümelenme noktasında daha fazla rol düşeceği inancındayım. Bu firmaların hem ulusal hem de uluslar arası ilişkileri daha fazla olduğundan kümelenmeye katkıları daha fazla olacaktır.

Sn. İsmail ÖZTÜRK - ESO Çerçeve programlarından, altıncı çerçeve programına ortak bir giriş yaptık ve havacılık firmalarını bir araya getirerek Avrupa’daki etkinliklere beraber katılmalarını sağlamayı başardık. 4,5 ve 6. Çerçeve programlarında yapılan projeler bir araya getirilip tek bir proje haline getiriliyor. Havacılık alanındaki iki proje birleştirildi. Eskişehir’deki firmalarla bu projelere katılmak istiyoruz ve etkinliklerden bir tanesinin Eskişehir’de olmasını istiyoruz.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement