Page 17

16

Mike WEBB - ABİGEM Uzay Ve Havacılık Danışmanı - İngiltere Tanıtım – Mike Webb Açılış Konuşması ve Slayt Sunumu Günaydın, benim ismim Mike Webb. Eskişehir Havacılık Girişimi çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak için buradayım ve ABİGEM ile birlikte çalışmaktayım. Uzay & Havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin tek başlarına rekabet etmelerinin uzun soluklu olamayacağı görüşü bugün dünyada kabul görmektedir. Şirketlere, özellikle KOBİ’lere değer katmak için, birlikte aynı yolda işbirliği yapmak ve ağ kurmak gerekir. Bilindiği gibi son zamanlarda, büyük firmalar ana faaliyetlere çok fazla yoğunlaşmaktalar, tedarik zinciri geliştirme programlarına katılmaktalar ve tedarik zincirlerinde verimlilik artırma ve teknoloji performansları konularına ağırlık vermektedirler. Bu şunu açıklar; tedarik zincirindeki tüm firmalar, gelişmek ve başarılı olmak için işbirliği ve ağ bağlantılarının geliştirilmesi gerektiğine inanmak zorundadırlar. Ben, bugün burada sizlere İngiltere’ deki firmalar üzerinde uygulanan ve başarılı olan bir yapıyı ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Umut ediyorum, beyin fırtınası oturumundan sonra bazı faydalı diyaloglar ve geri dönüşler bizim için temel olacaktır.

İNGİLİZ UZAY & HAVACILIK SANAYİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU ¢ Sivil, savunma, hava nakliyesi - Yurt güvenliği ve uzay konusunda faaliyet gösteren firmaları temsil eden bir organizasyondur. ¢ Bölgesel ortaklarla birlikte 2600’den fazla şirketi temsil eder. ¢ Dünya standartlarında yeni iş fırsatları yaratmayı, ¢ Yenilikçilik ve rekabetçiliğin kolaylaştırılmasını, ¢ Teknik standartlar ve akreditasyonda hizmetlerin ayarlanması, ¢ Üyeleri adına politik lobi faaliyeti yaparak ve İngiltere’nin Uzay ve Havacılık Sanayi stratejilerinin şekillendirilmesi çalışmalarında rol almayı amaçlar. ¢ Özel bir şirket yapısındadır ve çok güçlü bir kurula sahiptir. İşletme kurulu, çalışmalarını ve gelişimini denetler.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement