Page 12

11

1.3 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY METNİ

Eskişehir ABİGEM tarafından 23 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen “ Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştayı”nın toplantı metnidir. Çalıştay katılımcı konuşmalarından elde edilen transkriptin düzenlenmiş hali sırayla aşağıda sunulmuştur. I.

ÇALIŞTAY OTURUMU – 10:00 Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü Çalıştayı açması için sözü Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sn. Savaş ÖZAYDEMİR’e veriyorum.

Sn. Savaş ÖZAYDEMİR – ESO Başkanı Teşekkür ederim, Sayın Tepebaşı Kaymakamı’nı, üniversitelerden temsilci hocalarımızı ve sanayici arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu havacılık çalıştayını odamızın da ortak olduğu ABİGEM Anonim Şirketinin bir uzantısı, bir çalışması olarak algılanmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere Eskişehir’in düz ova olması havacılığın başlamasının en temel nedeni olmuştur. Eskişehir’de havacılık konusunda neler yapabilir tartışmasına girmeden önce geçmişi kısaca hatırlayacak olursak, ben kendi payıma zanaat çarşısında düşen veyahut kırılan uçakların otomobil tamir eder gibi tamir edildiklerini hatırlamaktayım. 1972’de Genelkurmay’da askerlik görevimi yerine getiriyordum. O dönemde Genelkurmay’ın havacılık sanayinin kurulması için şekillenen görüşünde benimde imzam vardır. Bundan da şeref duyuyorum. Ama 1972’de ki bu amaç ancak 1980’li yıllarda gerçekleşebildi. Peki, neden Eskişehir? Bunun çok temel birkaç nedeni bulunmaktadır. Öncelikle Eskişehir hem sanayi altyapısı bakımından, hem de sosyo-kültürel yapısı bakımından havacılık sektörüne uygun bir zemine sahip bulunmaktadır. Eskişehir halkı göklerini uçaklar ile paylaşmaya alışkın ve havacılık kültürünü içselleştirmiş bir halktır. Bunun en güzel örneğini sokaklarda dolaşırken gözlemleyebilirsiniz. Sokaklarda yürürken bakının, Eskişehir’de uçak geçtiğinde çok az bir kesim kafasını kaldırıp göklere bakar ve büyük bir kısım bakmaz ve emin olun ki dönüp bakanlar Eskişehirliler değil Eskişehir’in misafirleridirler. Bu basit örnek kentimizin havacılığı ne derece benimsediğinin en güzel ifadesidir sanırım. Şimdi asıl önemli konuya gelelim. Başlangıcını ve altyapısını kısaca açıklamaya çalıştığım havacılık sektörünün geleceği nasıl olacaktır? Sanayi Odası olarak bu konuda benim ve ekibimin yaklaşımı tamamen Eskişehir’deki sanayi katma değerini artırmak yönündedir. Madem böylesi bir teknik ve

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement