Page 1

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


1

Sıra No

AÇIKLAMA

Sayfa No:

Önsöz

2

1.0

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Özeti

4

1.1

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Programı

6

1.2

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Katılımcı Listesi

8

1.3

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Metni

11

2.0

Çalıştay Sonrası Değerlendirme Toplantıları

31

2.1

Kümelenme Modeli ve Çalıştay Değerlendirme Toplantısı-1

33

2.2

Kümelenme Modeli ve Çalıştay Değerlendirme Toplantısı-2

35

3.0

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Fikir Örgüsü ve Yapı Önerileri

38

3.1

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Fikir Örgüsü

39

3.2

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştay Yapı Önerileri

41

3.3

Eskişehir Havacılık Sektörü SWOT Analizi

43

3.4

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Vizyon, Misyon ve Genel Değerlendirme

45

EK.1

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri

(İŞBAP) Destekleme Programı

48

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


2

23.02.2009

ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY PAYDAŞLARI’ na

Sayın İlgili, Eskişehir ABİGEM tarafından 23 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen ve sizlerin katılımıyla gerçekleşen ‘’Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştayı’’nda değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Çalıştay sonrası 12.02.09 ve 19.02.09 tarihlerinde iki değerlendirme toplantısı yapılmış, toplantılar neticesinde ortak görüş olan “kümelenme” girişiminin altyapısının ve Eskişehir Havacılık Sektörü Yol Haritasının oluşturulması için TUBİTAK – Bilimsel ve Teknolojik İŞBİRLİĞİ AĞLARI ve PLATFORMLARI Kurma Girişimi Projeleri Destekleme Programı (İŞBAP)’ ndan yararlanılmasının uygun olduğu görülmüştür. Proje ile ilgili çalışmalar Eskişehir ABİGEM, A.Ü. Sivil Havacılık Yüksek Okulu ile işbirliği halinde başlamıştır. Bu program ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sayfa 48’de (EK1) bulabilirsiniz. Bu çalışmaya gösterilecek ilgi ve desteğin son derece önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Hazırlanan çalıştay raporu ve toplantı detayları ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla, Gülçin SALINGAN İş Merkezi Direktörü

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


3

1.“ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ” ÇALIŞTAY ÖZETİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


4

1.“ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ” ÇALIŞTAY ÖZETİ Eskişehir ABİGEM’in organize ettiği ve 23 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen, Eskişehir Havacılık Sektörü’nde faaliyet gösteren işletmelerin, kümelenme çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunarak, sektördeki yoğun potansiyelin değerlendirilmesi amacı ile daha verimli bir oluşumun başlangıcı olması düşüncesi ile düzenlenen Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştayı’nın değerlendirme özetidir. Çalıştay başında Katılımcılar, • •

Eskişehir Havacılık Kümelenme girişiminin gerekliliğine inanıyor musunuz? İnanıyorsanız kurum olarak bu girişimde yer alır mısınız?

şeklindeki anahtar sorulara ‘Evet’ diyerek olumlu yanıt vermişler ve konu hakkında fikir ve önerilerini paylaşmışlardır. ( Çalıştay Programı sayfa 6’da, Katılımcı listesi sayfa 8’de sunulmuştur.) KISA VE UZUN VADE PLANLARI Daha sonra, “Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi’nin kısa dönem hedefleri ne olmalıdır?” sorusuna katılımcılar, aşağıdaki başlıklar doğrultusunda ortak görüş bildirmişlerdir; • • • •

Bir şirket kurulması İl platformu oluşturulması Konsey oluşturulması Sanayi gruplarının oluşturulması

Katılımcıların bu başlıklara katılma oranları Grafik 1’de (sayfa 41), Eskişehir Havacılık Sektörü SWOT analizi sayfa 43’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Girişimi’nin başarılı olması için; • • • •

Sanayi, Eğitim/Akademi, Ar-Ge yeteneği, İş Kültürü ve Devlet

işbirliğinin önemi ve gerekliliği belirtilmiştir. Abigem danışmanı Mike WEBB’in uluslararası ağ fırsatlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak şirketlerin fikirlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi konusundaki görüş ve öneri detayları ise Çalıştay Metni’nde (sayfa 13) sunulmuştur. KATILIMCILARIN ABİGEM’DEN BEKLENTİLERİ Çalışmalar doğrultusunda sonraki aşamalarda paydaşların ABİGEM’den beklentileri; bilinçlendirme çalışmaları, yatırım araştırması çalışmaları, yerli & yabancı uzmanları eşliğinde eğitimler, seminerler, toplantı v.b. organizasyonlarda aktif görev alması yönünde olmuştur.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


5

1.1 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY PROGRAMI

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


6

1.1 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY PROGRAMI

ESKİŞEHİR HAVACILIK GİRİŞİMİ ÇALIŞTAYI 23 OCAK 2009

PROGRAM 09:30-10:00

Kayıt Savaş ÖZAYDEMİR Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (Açılış Konuşması) Gülçin SALINGAN Eskişehir ABİGEM

10:00-11:00

Prof. Dr. Mustafa CAVCAR Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü

11:00-11:15

Akın DUMAN TEİ Genel Müdürü Mike WEBB ABİGEM Danışmanı KAHVE MOLASI AÇIK OTURUM

11:15-12:30

* Eskişehir Havacılık Kümelenme girişiminin gerekliliğine inanıyor musunuz? *İnanıyorsanız kurum olarak bu girişimde yer alır mısınız? *Eskişehir Havacılık Kümelenme girişiminin kısa dönem hedefleri ne olmalıdır?

12:30-14:00 14:00-15:00 15:00-15:15 15:15-16:30

ÖĞLE YEMEĞİ Firma Tanıtımı ve Bilgilendirme KAHVE MOLASI Firmalar için Kümelendirme Kapsamında İşbirliği Olanakları

16:30-17:00

Kapanış

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


7

1.2 ESKİSEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


8

Eskişehir Havacılık Kümelenme Çalıştayı Katılımcı Listesi / 1

#

Ad-Soyad

Kuruluş Adı

E mail

1

Ziya ÖZKAN

Emekli Hava Yarbay

ozkanziya1@yahoo.com

2

Hüseyin AKÇEŞME

1. HİBM K.lığı

akcesme@hotmail.com

3

Can DANIŞMAN

1. HİBM K.lığı

danismentus@yahoo.com.tr

4

Ercan TEKE

1. HİBM K.lığı

tekeercan@gmail.com

5

Muzaffer BAKİ

1. HİBM K.lığı

bakimuzaffer@hvkk.mil.tr

6

Murat CİNCİOĞLU

1. HİBM K.lığı

mcincioglu@hvkk.tsk.tr

7

Hakan KUŞLAR

ABİGEM

kuslar@abigem.net

8

İlker SÖKMEN

ABİGEM

sokmen@abigem.net

9

Mehmet ÇELEBİOĞLU

ABİGEM

celebioglu@abigem.net

10

Peter WİLSON

ABİGEM

wilson@abigem.net

11

Mike WEBB

ABİGEM

m.webb@btinternet.com

12

Mümtaz ERDEM

ABİGEM

mumtaze@anadolu.edu.tr

13

Baver ALYAKUT

ABİGEM

alyakut@abigem.net

14

Atilla YURTSEVER

ALİPSAN

alipsan@alipsan.com

15

Selim KOÇKAN

Alp Havacılık

skockan@alp.com.tr

16

Mustafa CAVCAR

Anadolu Ü. SHYO

mcavcar@anadolu.edu.tr

17

Aydın DOĞAN

Anadolu Üniversitesi

adogan@anadolu.edu.tr

18

Burak YAKUPOĞLU

Atard A.Ş.

buraky@albakom.com

19

Duygu GÜVEN

Atard A.Ş.

duygug@aturel.com.tr

20

Sırrı KABADAYI

Atatürk EML. Md

sskabadayi@gmail.com

21

Hüseyin KALUZ

Es Havacılık

hkaloz@eraero.com.tr

22

İsmail ÖZTÜRK

ESO

ismailozturk@eso.org.tr

23

Y.Emre HEPER

ESO

emre@eso.org.tr

24

Melih C. KUŞHAN

ESOGU/Mavi Hav.

mkushan@ogu.edu.tr

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


9

Eskişehir Havacılık Kümelenme Çalıştayı Katılımcı Listesi /2

#

Ad-Soyad

Kuruluş Adı

E mail

25

Erhan ENBATAN

Estram

erhan.enbatan@estram.com.tr

26

Fazıl AYDINMAKİNA

ETGB(ATAP AŞ)

aydinmakina@atap.com.tr

27

Hulusi KIYIK

Genetive

hulusikiyik@genetive.com

28

Dilek ZENGİN

Genetive

dilekzengin@genetive.com

29

Gülçin SALINGAN

ABİGEM

salingan@abigem.net

30

Hüsamettin ONARICI

Hisarlar

husamettin@hisarlar.com.tr

31

Cemil BAHÇE

KOSGEB

cemil.bahce@kosgeb.gov.tr

32

Hakan ÇUKUL

Lider Teknoloji Geliştirme

hcukul@liderteknoloji.com

33

Lütfi GÜRPINAR

Lütfi Gürpınar Mak.

info@lutfigurpınar.com

34

K.Levent GÜLER

levent-guler@mmo.org.tr

35

Yüksel DEMİREL

Makine Mühendisleri Odası Mavi Havacılık

36

Hamza KARAÇELİK

Metrolojistik Kalibrasyon

hkaracelik@metrolojistik.com.tr

37

Aydın SAATÇİOĞLU

Savronik

aydinsaatcioglu@savronik.com.tr

38

Birim DOĞAN

SSM

bdogan@ssm.org.tr

39

Ali Emre AKGÜNEŞ

Starragheckert

aeakgunes@starragheckert

40

Özgür YAMAN

TEI

ozgur.yaman@tei.com.tr

41

Akın DUMAN

TEI

akin.duman@tei.com.tr

42

Dr. Necdet TÜRKER

Tepebaşı Kaymakamlığı

nturker@hotmail.com

43

Hadi SANDIKÇIOĞLU

THK

www.thk.org.tr

44

Semai BİLGİÇ

Tulomsaş

semaibilgic@tulomsas.com.tr

45

SiNAN MUSUBEYLİ

Turbomak

sinan@ejs.com.tr

46

Doğan ATİK

TUSAŞ

dogan.atik@tei.com.tr

47

Mert AKKUŞ

TÜBİTAK

mertakkus@tubitak.gov.tr

info@maviltd.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


10

1.3 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY METNİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


11

1.3 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY METNİ

Eskişehir ABİGEM tarafından 23 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen “ Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi Çalıştayı”nın toplantı metnidir. Çalıştay katılımcı konuşmalarından elde edilen transkriptin düzenlenmiş hali sırayla aşağıda sunulmuştur. I.

ÇALIŞTAY OTURUMU – 10:00 Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü Çalıştayı açması için sözü Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sn. Savaş ÖZAYDEMİR’e veriyorum.

Sn. Savaş ÖZAYDEMİR – ESO Başkanı Teşekkür ederim, Sayın Tepebaşı Kaymakamı’nı, üniversitelerden temsilci hocalarımızı ve sanayici arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu havacılık çalıştayını odamızın da ortak olduğu ABİGEM Anonim Şirketinin bir uzantısı, bir çalışması olarak algılanmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere Eskişehir’in düz ova olması havacılığın başlamasının en temel nedeni olmuştur. Eskişehir’de havacılık konusunda neler yapabilir tartışmasına girmeden önce geçmişi kısaca hatırlayacak olursak, ben kendi payıma zanaat çarşısında düşen veyahut kırılan uçakların otomobil tamir eder gibi tamir edildiklerini hatırlamaktayım. 1972’de Genelkurmay’da askerlik görevimi yerine getiriyordum. O dönemde Genelkurmay’ın havacılık sanayinin kurulması için şekillenen görüşünde benimde imzam vardır. Bundan da şeref duyuyorum. Ama 1972’de ki bu amaç ancak 1980’li yıllarda gerçekleşebildi. Peki, neden Eskişehir? Bunun çok temel birkaç nedeni bulunmaktadır. Öncelikle Eskişehir hem sanayi altyapısı bakımından, hem de sosyo-kültürel yapısı bakımından havacılık sektörüne uygun bir zemine sahip bulunmaktadır. Eskişehir halkı göklerini uçaklar ile paylaşmaya alışkın ve havacılık kültürünü içselleştirmiş bir halktır. Bunun en güzel örneğini sokaklarda dolaşırken gözlemleyebilirsiniz. Sokaklarda yürürken bakının, Eskişehir’de uçak geçtiğinde çok az bir kesim kafasını kaldırıp göklere bakar ve büyük bir kısım bakmaz ve emin olun ki dönüp bakanlar Eskişehirliler değil Eskişehir’in misafirleridirler. Bu basit örnek kentimizin havacılığı ne derece benimsediğinin en güzel ifadesidir sanırım. Şimdi asıl önemli konuya gelelim. Başlangıcını ve altyapısını kısaca açıklamaya çalıştığım havacılık sektörünün geleceği nasıl olacaktır? Sanayi Odası olarak bu konuda benim ve ekibimin yaklaşımı tamamen Eskişehir’deki sanayi katma değerini artırmak yönündedir. Madem böylesi bir teknik ve

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


12

sosyal bir alt yapıya sahibiz, yapılması gereken bunu rasyonalize etmek ve hayata geçirmektir diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim bu işin nasıl yapılacağına. Bu işi nasıl yaparız diye sormaya ve araştırmaya başlayınca gördük ki havacılık sektöründe dünyada birkaç büyük patron bulunmakta ve ana mamulü üreten çok fazla firma da yok. Genelde sanayide şöyle bir söylev vardır; “ Çıraklığı yapmadığınız işin ustalığını da yapmayın.” Bence biz bu havacılık sektöründe iyi kötü çıraklık evresinin sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi gelecek için kabaca bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasının birinci ayağında strateji çalışması yaptık. Peki, bundan sonra neler yapmalıyız? Zamanında devletten sektörü geliştirmek adına destek istedik. Amacımız yeni bir endüstri bölgesi ilan etmekti. Biliyorsunuz endüstri bölgelerinde, organize sanayiye benzer biçimde, yasaya göre toprak bedava gibi uygulamalar bulunmakta. Fakat orada, buraya bir ana sanayi getirin, yatırımcıyı gösterin sonra hakkı verelim cevabını aldık. Haklılardı sonuçta yatırımcı – müşteri ilişkisini kurmamız lazımdı. Şimdi bu bir takım işi. Bu nedenle kendimizi organize etmemiz lazım. İşbirlikleri oluşturmamız lazım. Bu şekilde diğerlerinden farklı oluruz. Sonuçta bir ürün yaparsınız müşteri beğenir ve alır ya da beğenmez ve almaz. Ancak havacılık sektörü böyle sınırlı bir ticari döngüye hapsolmuş değil, müşterinin beğenip beğenmeme aşamasına gelmeden önce yerine getirilmesi gereken bir takım sertifikasyonlar ve testler bulunmaktadır. Bu nedenle de hem alt yapı çalışması yoğun hem de katma değeri yüksek bir sektördür. Sorun şu ki çıraklık evresinde sertifikasızlığımız ve uzmanlaşmanın tam anlamıyla gerçekleştirilememesi ortaya çıkan katma değeri bizden çok bize ürün yaptıranlara aktarıyor. Bu nedenle önerimiz bu işi topluca çözmemiz şeklindedir. Bu işi topluca yapalım dememizin en temel nedeni ise ortaya çıkacak maliyetlerin bireysel olarak karşılanmasının zor olmasıdır. Bu nedenle stratejik olarak bir küme oluşturmalı ve yola böyle devam edilmelidir. Buna benzer bir kümelenmeyi seramik sektöründe de gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bakımdan kümelenme konusunu biraz daha derinleştirmek çalıştayımızın ana amaçları arasındadır. Burada siz değerli katılımcılar ve bu işin uzmanları ile birlikte çıraklık dönemimizi bitirdiğimizin inancı ile geleceğimizi şekillendirmeliyiz. Peki, bu çalışmaların sonunda ne bekliyoruz? En yalın ifade ile Eskişehir için zenginlik bekliyoruz. Eskişehir sanayisinin gelişmesini, insan kalitesinin gelişmesini ve buna bağlı olarak ülke ekonomisinin iyileşmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Söz konusu kümelenme için eminim ki kalifiye eleman vb. ihtiyaçlar olacaktır. Onlar için de çözüm üretmeye hazırız. Kanaatimce bu işte erken yola çıkan mesafe alacaktır. Yıllara dayalı tecrübemiz bize Eskişehir’in dış ilişkilerde pek de fena olmadığını gösteriyor. Bu bakımdan iç rakiplerimizi geçeceğimizi ümit ediyorum. Dış rakiplerimizle de ortaklık vb. yollarla kuracağımız ilişkilerin kentimiz ve sektörümüz açısından yeni açılımlar sağlayacağını ümit ediyor, katılımınız ve çabalarınız için teşekkürler ediyorum.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


13

Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü Değerli katılımcılar ben de çalıştaya gösterdiğiniz ilgi için özellikle teşekkür ediyorum. Eskişehir’deki havacılık sektörünün potansiyelini bu çalıştaya ilgi ve katılım göstermektedir. Bu toplantıyı organize ederken yaklaşık 15 kişilik bir katılımcı grubu beklentisinde iken şu anda 50 kişilik bir katılımcı ile çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz ve bu doğrultuda devam edecek olan çalışmalarımıza dahil olmak için talepler halen devam etmektedir. Bu sebeple ABİGEM olarak, ilimiz için ne kadar doğru bir hedef üzerinde çalıştığımızı görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 Kasım 2008’de resmi açılışı yapılan Eskişehir ABİGEM çoğunuzun bildiği gibi kâr amacı gütmeyen, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın yararlanıcı olduğu Avrupa Birliği Komisyonu’nun desteklediği bir projedir. Projenin amacı bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra, KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak için her türlü eğitim, proje ve danışmalık hizmetlerini sunmaktır. Sanayi Odası’nın da yönlendirmesi ile havacılık sektörü, ilimiz ve bölge için fayda yaratacak çalışmalar arasında ilk sırada yer aldı. Hatta 1516 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 1. Küresel Havacılık Kümelenme Konferansı’na katılmak için şu anda dosyalarınızda mevcut olan kataloğu hazırladık. Çok kısa bir sürede ama oldukça hummalı bir çalışma ile ortaya çıkarılmış olan katalog Eskişehir’in bir havacılık kenti olduğunu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin cazip yönlerini ön plana çıkaran ve Eskişehir’de havacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren firmaların yeteneklerini ortaya koyan yetenek matrisi ile Eskişehir havacılık sektörünün kılavuzu oldu. İzmir’de gördüğü ilgi ve yarattığı etki sonucunda kataloğa verilen emeğe fazlasıyla değdiğini düşünüyorum. Söz konusu kataloğu hazırlarken pek çoğunuzla birebir görüşme fırsatı buldum. Bu görüşmeler sonucunda Eskişehir’de ciddi bir havacılık potansiyeli olduğu ve bu konuda bir işbirliğine gereksinim olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu doğrultuda Eskişehir ABİGEM olarak, ABİGEM bünyesinden yabancı bir uzman desteği sağladık ve bu çalıştayı organize ettik. Mike WEBB, daha önce bu tarz bir kümelenme çalışmasında ( havacılık konusunda) yer almış ve çalışmış birisi, aynı zamanda yine çok değerli hocamız Sn. Mümtaz ERDEM’ i de ABİGEM yerel havuzumuza dahil ederek yaklaşık on gündür havacılık çalıştayı için birlikte çalışma fırsatı bulduk. Bu çalıştayın amacı özellikle sabah programında Eskişehir’ de havacılık kümelenmesi için bir mutabakat sağlamak, daha sonra kısa vadeli hedefler için fikir alışverişinde bulunmak ve ortak bir strateji belirlemektir. Bilindiği gibi küme; aynı iş kolunda ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren birbirleri ile işbirliği içinde olan, aynı zamanda birbirleri ile rakip olan, aralarında ticari veya farklı ilişki ağları bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Dinleme fırsatınız oldu mu bilemiyorum ama Barrack Obama’nın yemin töreninde söylemiş olduğu bir sözü oldukça beğendim; Obama “ İdeallerimizle, güvenliğimiz arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz” diyordu. Ben de “Kümelenme için işbirliği ve rekabet arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz” diyor ve rekabet ederken farklı işbirlikleri yapılabilir diye de ekliyorum. Şimdi çalıştay programından söz etmek istiyorum; öncelikle Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Sn. Prof. Dr. Mustafa CAVCAR’ı dinleyeceğiz. Mustafa Bey, bugün Ankara’da çok önemli bir toplantısı olmasına rağmen çalıştayımıza katılmak istedi. Daha sonra TEI Genel Müdürü Sn. Akın DUMAN bizlere Türkiye ve dünyada havacılık sektörünün durumu ile ilgili bilgi aktaracak. Arkasından Sn. Mike WEBB konuşmasında İngiltere’deki başarılı havacılık organizasyonlarından örnekleri bizimle paylaşacak. Sabah oturumunun son bölümü olan Açık Oturum’da katılımcılardan şu üç soru için görüş ve fikirlerini alacağız.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


14

• • •

Eskişehir Havacılık Kümelenme girişiminin gerekliliğine inanıyor musunuz? İnanıyorsanız kurum olarak bu girişimde yer alır mısınız? Eskişehir Havacılık Kümelenme girişiminin kısa dönem hedefleri ne olmalıdır?

Öğleden sonraki bölüm firmaların soru, görüş ve önerilerine ayrılmış durumda. Sözlerimi 15 Kasım 2008 ‘de yayınlanan Ekonomist dergisinin yabancı baskısından okuduğum bir yazı ile devam ettirmek istiyorum. Yazı, Çin’in ARC21 adlı ilk jet uçağını yaptığını ve satışı için görüşmelere başladığını konu alıyordu. Batıdaki havayolları Çin yapımı bir uçağı filolarına katmayı düşünürler mi halen çok şüpheli, ancak diğer taraftan Çin de çok uzun soluklu bir yola çıktığının farkında. Biz de Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi için bugünden yarına çok dramatik ve büyük sonuçlar planlamıyoruz. İyi planlanmış ve organize olmuş uzun vadeli bir yolculuğu hedefliyor ve umuyoruz ki bugünkü çalıştay bu yolculuğun adımlarından biri olmayı başarır. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum.

Sn. Mustafa CAVCAR - Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Böylesine önemli bir toplantıya beni de davet ettiğiniz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sn Tepebaşı Kaymakamı ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Sözlerime bize örnek olabilecek bazı tecrübelerimi anlatarak başlamak istiyorum. 1903 yılında Wright Kardeşlerin ilk uçağı yapmalarından sonra Amerika fazla ilerleme gösterememiş ve bu, uçak üretiminde Avrupa’nın gerisinde kalmasına sebep olmuştur. O yıllarda özellikle Fransa ve İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmalar uçak yapımında Avrupa’yı ön plana çıkarmıştır. Amerika’nın ilerlemesi ise II. Dünya Savaşı’nın sonlarında başlamıştır. Savaş sonrası dönemde Avrupa’ da dünyanın ilk jet uçağı üretilmiştir. İngiltere’de ardından da Fransa’da ilk yolcu uçağı üretilmiş ve bu dönemde ABD de Boeing ana jet yolcu uçağı üretimi ile dikkat çekmiştir. Boeing Şirketi daha önceleri kurulmuş olmasına rağmen jet uçak yapımı ile ön plana çıkmıştır. 1960 yılların başlarında Avrupa pazarı daralırken pazar bir anda ABD’nin eline geçmiş, Avrupa ülkelerinin satış rakamları 50 – 60 adet civarlarında iken ABD tek başına 1000 adet seviyesini yakalamış ve bu da hızlı büyümeye yol açmıştır. ABD’nin bu yükselişi karşısında Avrupa firmaları tek başlarına arzuladıkları yerlere gelemeyeceklerini anlamışlar ve Airbus’ı kurmak üzere işbirliği yapmışlardır. Bu sayede 1970’lerde Airbus’ın ortaya çıkışını görüyoruz. Avrupalı firmaların birbirleri ile rekabet ederken Airbus’ı kurmak için bir araya gelmeleri, işbirliğinin gerekliliğinin önemli bir göstergesidir ve bizim için de örnek niteliğindedir. Brezilya, dünya ekonomik göstergelerindeki yeri itibariyle Türkiye ile pek farklılık göstermemesine rağmen, sivil havacılık sektöründe dünyada 3. – 4. sıra için yarışıyor. Bunun temelini de işbirliği oluşturmakta ve irili ufaklı yüzlerce firma havacılık sanayisine destek vermektedir. Bu endüstrideki gelişim ABD uçak sanayisine iniş takım parçaları gibi ürünlerin imalatı ile başlamıştır. Eskişehir’de de ilerleyen dönemde Brezilya’daki gibi bir etkileşim olabilir. Brezilya’yı, bölge özellikleri itibariyle incelediğimizde, bir sanayi bölesi olduğunu, önemli eğitim kurumlarının olduğunu, meslek eğitim merkezlerinin olduğunu ve insan gücü altyapısının mevcudiyetini görebiliriz. Eskişehir ile

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


15

karşılaştırdığımızda benzer bir yapı dikkat çekmektedir. Araştırma çalışmaları için altyapı mevcut, endüstri boyutunda değerlendirdiğimizde Hava İkmal Merkezi, TEİ, Alp Havacılık gibi kurumlarımız oldukça önem taşımaktadır. Eskişehir bir havacılık kentidir, Eskişehir’de doğduğunda uçak sesi duyan çocuklar var. Sektörde başarılı olmak için çabalayan yatırımcılarımız var; ancak birlik olamama sorunu nedeni ile bazı tıkanmalar söz konusu olmaktadır. Firmalar arası elbette rekabet olacaktır; ancak sektörde oluşan önderliğin altında işbirliği büyük önem taşımaktadır; sıkıntılar ancak birlik oluşturularak aşılabilir. Pazarlama açısından ele aldığımızda birlik olarak hareket edildiğinde, büyük işletmeler ile çalışma fırsatları ortaya çıkacak ve daha güçlü bir yapı olarak hareket edilebilecektir ki Eskişehir’de bu imkânlar oluşturulabilir. Bu sektörde başarılı olabilmek için sektör temsilcilerinin gönüllü ve istekli olarak bu tür oluşumlara dâhil olmaları çok büyük önem taşır ve böylece yurtdışı işler için daha güçlü ve büyük bir güç olarak girişimler yapılabilir.

Sn. Akın DUMAN - TEI Genel Müdürü İlk olarak “havacılık sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu nedir?” sorusu ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Dünyadaki ekonomik büyüme % 3,2 civarındadır ve ülkelerin politik değişimleri, küreselleşme gibi nedenlerle büyük bir büyüme söz konusudur ve tabi bu büyümeden etkilenen sektörler arasında havacılık sektörü başta gelmektedir. Sektörel büyüme % 5-6 civarında olup, bu konudaki otoriteler şöyle bir öngörüde bulunuyor. Öngörülere göre; 2025 yılına kadar 25.000 uçak daha havayollarına girecek ve bunun parasal hacmi 2,7 trilyon dolar. Ancak şu sıralar büyük bir finansal krizle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Özetle, dünya bir durgunluk dönemine girmiş ve 1981 krizi ile kıyaslandığında büyüme %1’in altına düşmüş durumda. Bu bir geçiş dönemidir, 1949 yılından bugüne kadar dünyada 60 adet ekonomik kriz yaşanmış, en hafifi 6 ay, en uzun dönemli olanı 16 ay sürmüştür. Dolayısı ile bu kriz de sona erecektir. Havacılık sektörüne dönersek, Boeing 857 model uçağı için 800 sipariş söz konusudur. İleriye dönük bakıldığında 2010’dan sonra kriz atlatılacak ve büyüme devam edecektir. Türkiye’de ise bugün gerek yolcu, gerek eşya taşımacılığı için 25’den fazla kurum vardır. Diğer yandan, ülkemizde THY açısından olumlu görüşmeler devam etmekte ve mevcut filolar genişletilmektedir. Aynı şekilde askeri alanda da durum farklı değildir. TEİ’de artık tasarım teknolojileri ile ilgili yatırımlar yapılmak istenmektedir. Havacılık sektöründe birçok alt sistem söz konusudur. Eskişehir’de lojistik altyapı, iş gücü (örneğin meslek lisesi mezunlarının TEİ’de teorik ve pratik eğitimlere tabi tutulması), kalite sistemi altyapısı oluşturulması çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Eğer bir kümelenmeden söz edeceksek; bu yan sistemlere girebildiğimiz sürece bir sinerji oluşacaktır. Ancak bu noktada etik davranılması son derece önemli ve gereklidir. Eskişehir’de ihtiyaç duyulan altyapı mevcuttur fakat bir organizasyon eksikliği söz konusudur. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için bir konsey oluşturulmalıdır. Bunun için hepimize görevler düşmektedir. Bu gücü bir sinerjiye dönüştürebilirsek, bir kümelenme organizasyonu ve sinerji oluşturabiliriz.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


16

Mike WEBB - ABİGEM Uzay Ve Havacılık Danışmanı - İngiltere Tanıtım – Mike Webb Açılış Konuşması ve Slayt Sunumu Günaydın, benim ismim Mike Webb. Eskişehir Havacılık Girişimi çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak için buradayım ve ABİGEM ile birlikte çalışmaktayım. Uzay & Havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin tek başlarına rekabet etmelerinin uzun soluklu olamayacağı görüşü bugün dünyada kabul görmektedir. Şirketlere, özellikle KOBİ’lere değer katmak için, birlikte aynı yolda işbirliği yapmak ve ağ kurmak gerekir. Bilindiği gibi son zamanlarda, büyük firmalar ana faaliyetlere çok fazla yoğunlaşmaktalar, tedarik zinciri geliştirme programlarına katılmaktalar ve tedarik zincirlerinde verimlilik artırma ve teknoloji performansları konularına ağırlık vermektedirler. Bu şunu açıklar; tedarik zincirindeki tüm firmalar, gelişmek ve başarılı olmak için işbirliği ve ağ bağlantılarının geliştirilmesi gerektiğine inanmak zorundadırlar. Ben, bugün burada sizlere İngiltere’ deki firmalar üzerinde uygulanan ve başarılı olan bir yapıyı ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Umut ediyorum, beyin fırtınası oturumundan sonra bazı faydalı diyaloglar ve geri dönüşler bizim için temel olacaktır.

İNGİLİZ UZAY & HAVACILIK SANAYİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU ¢ Sivil, savunma, hava nakliyesi - Yurt güvenliği ve uzay konusunda faaliyet gösteren firmaları temsil eden bir organizasyondur. ¢ Bölgesel ortaklarla birlikte 2600’den fazla şirketi temsil eder. ¢ Dünya standartlarında yeni iş fırsatları yaratmayı, ¢ Yenilikçilik ve rekabetçiliğin kolaylaştırılmasını, ¢ Teknik standartlar ve akreditasyonda hizmetlerin ayarlanması, ¢ Üyeleri adına politik lobi faaliyeti yaparak ve İngiltere’nin Uzay ve Havacılık Sanayi stratejilerinin şekillendirilmesi çalışmalarında rol almayı amaçlar. ¢ Özel bir şirket yapısındadır ve çok güçlü bir kurula sahiptir. İşletme kurulu, çalışmalarını ve gelişimini denetler.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


17

BÖLGESEL ORTAKLAR 1 ¢ Aerospace Wales/Uzay&Havacılık; Galler- 2002’de Galli Meclis Hükümetinin desteği ile kurulmuştur ve 100’ün üstünde üyesi bulunmaktadır. ¢ Farnborough (Aerospace Consortium) Uzay ve Havacılık Konsorsiyumu; Ulusal, uluslararası üye ve ortaklardan kurulu bir işbirliğidir. İngiltere’nin güney bölgesindeki 1200 firmaya destek sağlayan İngiltere’de ki en geniş ve en kapsamlı uzay ve havacılık organizasyonudur. ¢ Midlands (Aerospace Alliance) Uzay & Havacılık Anlaşması; Midlands Uzay & Havacılık Kümelenmesi’nde Rolls - Royce’dan en küçük şirkete kadar hepsini birleştirir. İki Bölgesel Kalkınma Ajansı’ nın güçlü desteğine sahiptir ve uluslararası ağlarla çalışır. ¢ (Northern Defence Industries) Kuzey Savunma Sanayi; iş imkanları, istihbarat ve tedarik zincir hizmetleri sağlayan kar amacı gütmeyen bir yapıdır. Esas olarak, işbirliği kümelerini oluşturacak ana yüklenicilerle çalışır. ¢ North West Aerospace Alliance; Kuzey Batı Uzay & Havacılık Anlaşması; 800’ den fazla firmayı temsil eder. Bölgede; Airbus, Eurofighter Typhoon ve Rolls Royce Moda Motor ailesi bulunmaktadır. Ortak Savaş Uçağı, A 380 ve A400M Geleceğin Kargo Uçak projelerini de kapsayan çok uluslu çalışmaları bulunmaktadır. Organizasyon başarısının anahtarı, bölge talep ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanan bölgesel sabit ortaklarla birlikte iş yapmaktır.

BÖLGESEL ORTAKLAR – 2 ¢ West of England Aerospace Forum (WEAF) / Batı İngiltere Uzay & Havacılık Forumu; Güney Batı İngiltere’de ki Uzay & Havacılık ile Savunma Sanayisi’nin çıkarlarını gözetir. Burada 500’ün üstünde KOBİ’nin üyeliği bulunmaktadır. ¢ KOBİ’lere yönelik rekabetçilik programlarında sanayiye yol gösterir. ¢ Üyeler için evrensel platformlarda ihracat ve uluslararası pazarlama fırsatları gibi konularda önemli hizmetler sağlar. ¢ Yürürlükte olan, yaygın bir şirket kabiliyetleri veri tabanına sahiptir. ¢ Uluslararası ağlar ve ortaklıkların gelişiminde özellikle rol alırlar ve tartışmalara açıktırlar. ¢ Amacı, rekabetçiliklerini iyileştirebilecekleri, işlerini geliştirebilecekleri ortamları üyelerine sağlamaktır. ¢ Güney Batı Bölgesel Kalkınma Ajansları ile güçlü bağlantıları vardır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda lobi faaliyetleri ve sanayinin desteklenmesi çalışmalarında aktif rol alır. ¢ Şubat’ta, 150’nin üstünde delegenin katılacağı uluslararası bir konferans düzenleyecektir.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


18

¢ Bunlara ek olarak bölgedeki üniversitelerle ve özellikle de Uzay ve Havacılık kaynak kurulumunda uzman olan Batı İngiltere Üniversitesi ile sıkı çalışma içindedir. ¢ Airbus, GKN, Augusta Westlands Helicopters and British Aerospace’nin yer aldığı, İngiltere’nin ilk 12’ sindeki 9 uzay ve havacılık firması bu bölgede bulunmaktadır.

(CADI) CORNWALL UZAY & HAVACILIK ve SAVUNMA GİRİŞİMİ ¢ Uzay&Havacılık ile Savunma Şirketleri tarafından bir iş birlikteliği ağı olarak 2005’te başlatıldı. ¢ Amacı; Uzay & Havacılık, Savunma Sanayi ile içinde; mühendislik, elektronik, üretim, AR-GE bulunduran Cornwall Şehrindeki Akademilerin tüm bakış açılarından bir işbirliği çıkartmaktı. ¢ Şu anda, yerel hizmet sunmaya daha fazla odaklanmış tek bir temas noktasıdır ve 20 organizasyonun üstünde üyeliği bulunmaktadır. ¢ Yönetim Kurulu vardır ve tam zamanlı eleman sağlar. ¢ Yönetim, Liderlik ve Pazarlama gibi odak programlarını geliştirmek için yerel destek organizasyonları ile birlikte yoğun çalışırlar. ¢ Çeşitli programlarda Birleşik Cornwall Üniversitesi ile birlikte yoğun çalışmaktadır. ¢ Cornwall bir AB kalkınma bölgesidir ve bu girişim (CADI) fon kaynağına yardım sağlamak için ortaklarıyla çok yakın çalışır. WEAF, üyelerinin sabit kümelenme gelişimlerine de yardımcı olmaktadır. Eskişehir’de gerçekleştirilmek istenen Eskişehir Havacılık Girişimi çalışmaları doğrultusunda, Cornwall Girişimi için en başarılı örnek olarak alınabilir.

ESKİŞEHİR’de Havacılık Kümelenmesi Girişiminin başarılı olması için; ¢ SANAYİ, ¢ EĞİTİM/AKADEMİ, ¢ Ar-Ge yeteneği, ¢ KÜLTÜR ve ¢ DEVLET iş birliğinin olması şarttır.

ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ çalışmalarında amaçlara ulaşabilmek için Kısa Dönem öneriler ve Orta/Uzun Dönem öneriler şu şekilde sıralanabilir;

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


19

Kısa Dönem Öneriler; ¢ Kısa vadede Abigem’i; Yönetim, Pazarlama ve İş Desteği Merkezi olarak kullanmak. ¢ Sektör temsilcilerinin katılımı ile bir danışma kurulu oluşturmak. ¢ İşbirliği ve ağ kurma çalışmalarını cesaretlendirecek bir çatı oluşturmak. ¢ Üye kabiliyetlerinin uluslararası düzeye çıkartılması ¢ Web sayfası ve veri tabanı imkânlarının geliştirilmesi ¢ İş destek paket programları uygulamalarının oluşturulması Orta / Uzun Dönem Öneriler: ¢ Stratejik kalkınma girişimciliğinde kar gözetmeyen organizasyonların kurulması. ¢ Eskişehir Havacılık Sanayisinin gelişimi için uzun dönem stratejilerine destek olunması. ¢ Ar-Ge olanakları ve iş birlikteliklerinin geliştirilmesi. Araştırmalarımdan çıkarttığıma göre; Eskişehir’in başarılı bir Kümelenme Girişimi çalışması için gerekli olabilecek tüm niteliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, şimdilik düşünce aşamasındadır ve enine boyuna tartışılması gerekmektedir. Sanayi, bu girişimin lideri olmalıdır ve tüm projeler ortakların rızasına göre geliştirilmelidir. Dürüstlük ve itimat en önemli önceliklerdendir. Yakın zamanda heyecanlı projelerde sizlerle çalışmak isterim.

Sn.Gülçin SALINGAN - Abigem Eskişehir Direktörü Ciddi bir şekilde ele alındığında “ Society of British Aerospace” Eskişehir Havacılık Girişimi çalışmaları için önemli bir esin kaynağı olabilir. Biz de Eskişehir Havacılık Girişimi çalışmalarında başarılı olabiliriz ve bu, ülke çapında yayılabilir, daha sonra da “Society of British Aerospace” boyutuna getirilebilir. İncelendiğinde İngiltere’de bu yapının uygulaması bizim planladığımızın tersine gelişmiştir. İlk olarak devlet desteği ile “Society of British Aerospace” kurulmuş ve işbirlikleri geliştirilmiştir. Eskişehir’de bunu aşağıdan yukarıya yapabiliriz. Bir araya gelerek işbirlikleri oluşturabilir ve sonucunda böyle büyük bir çatı ortaya çıkarabiliriz. ABİGEM bu doğrultuda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırdır.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


20

Sn. Savaş ÖZAYDEMİR – ESO Başkanı ABİGEM’in kuruluş amaçlarından biri bu tarz faaliyetleri yürütmektir. ABİGEM’in bize en büyük katkısı finansman ve eğitimci tahsisi konusundadır. Kümeleşme için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın destekleri bulunmaktadır. Bununla beraber çok önemli bir nokta da AB’de de fonların daha çok kümelere verilecek olmasıdır. Dolayısıyla, karşılarında bu fonları kullanacak oluşumları görmek isteyeceklerdir. Kümeler işbirliği ve güvenin tesis edildiği yerler olmalıdır. Seramik kümesini de sanayi odamız yürütmektedir. Peki bu kümelenme nasıl olacaktır? Bugün tartışmalarımızda buna da bir çözüm oluşturmalıyız. Şimdi soruları cevaplıyoruz.

Sn. Ali Emre AKGÜNEŞ - Starragheckert Dünyada savunma sanayi ve havacılığa yönelik teknolojiler üretiyoruz. Sorulara gelince; Eskişehir’de havacılık alanında kümelenme girişiminin olacağına inanıyor musunuz? Yaklaşık 6 aydır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’ de havacılık anlamında “Pasta çok büyük ama neden kavga ediyorsunuz?” şeklinde yabancı yöneticilerden gözlem değerlendirmeleri alıyoruz. Türkiye işin çok başında bundan dolayı kümelenme çalışmalarına odaklanmalıdır. Biz, ABİGEM’e sponsor olmaya karar verdik. Bu sponsorluğu maddi ve manevi olarak büyüteceğiz. Kısa dönemde kültürel ve sanayi boyutunda bu girişim ne yapmalı diye düşünüyorum Bu girişim kültürel boyutta, sivil havacılık kulüplerinden başlanmalı ve sanayi politikaları ele alınmalıdır. Çin, Türkiye’yi kendi Avrupa’sı olarak görüyor. Çin’den de gelen yatırımlarda büyük şansımız var. TEİ ve Eskişehir ABİGEM çok iyi bir yere gidecektir ve diğer şehirlere de fark atacaktır.

Sn. Burak YAKUPOĞLU -ATARD A.Ş. Bu oluşum acaba anonim şirket şeklinde mi yoksa bir kümelenme şeklinde mi olmalıdır? Bunun uzun soluklu olması açısından A.Ş olmasını öneriyorum. İlk aşamada karar verici mercilerin, yani iş sahipleri veya dağıtıcıların projeleri içinde yer alması gereken firmalar belirlenmeli. Liderlik yapacak olan kuruluş burada önemli. Bu firma önderliğinde somut projelere teklif verilmesi daha faydalı olur. Sanayi odasından beklentimiz ise tesis güvenlik belgesi olabilir.

Sn. Yüksel DEMİREL - Mavi Havacılık Kümelenmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Eskişehir’de havacılık kültürü mevcuttur. Pastanın büyütülmesi için kümelenme şart. Biz böyle bir oluşumda hem Ar-Ge hem de endüstri pazarında olmak isteriz.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


21

Sn. Birim DOĞAN - SSM Uzmanı Ortak geliştirilen projeler daha fazla önem kazanıyor. Havacılığın teknik gerekliliklerini karşılamada büyük firmalar dahi zorlanıyor. Küçük firmalar için bu daha zor. Birlikte hareket etmenin önemi açıkça görülüyor; dolayısıyla ortak geliştirilen projeler daha çok önem kazanıyor. Müsteşarlık olarak mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyoruz ve bu desteği devam ettirmek istiyoruz.

Sn.Prof. Dr. Aydın DOĞAN – A.Ü. Malzeme Mühendisliği Biz sektöre nasıl katkıda bulunabiliriz? Bizden beklentileriniz nedir? Ders programlarımızı size göre değiştirme şansımız var. Seramik araştırma merkezinde çalışmalarımız oldu orada program konusunda bir noktaya geldik. Şu anda tıkandığımız nokta ise firmaları inovasyona inandırmamamızdır. Bu, bana sorarsanız kötü bir şey değil. Burada da sizden beklentilerimiz Ar-Ge yanında bize görev verirseniz elimizden geleni yapabiliriz. Havuz problemlerine ya da bireysel sorunlara da destek verebiliriz.

Sn. Melih C. KUŞHAN - ESOGU/Mavi Havacılık Öncelikle herkese teşekkür ederim. Bu toplantılar ile Eskişehir’de icraat artıyor. Eskişehir atı aldı fakat henüz Üsküdar’ı geçemedi. Eskişehir havacılık ovasıdır. Eskişehir’de gerçek ile görünen farklıdır. Bir yapılanma olması iyi yönde. Eskişehir’de üretimi yapılan ürün Çin’de havacılık fuarında sunuldu.

Sn. Aydın SAATÇİOĞLU - SAVRONİK Bazı satış kaynaklarından yararlanabilmek için belirli yerlere kayıtlı olmanız ve bilgilerin paylaşımı gereklidir. Kümelenme böyle olmalıdır.

Sn. Hulusi KIYIK - Genetive Konuştuğumuz konular son derece teknik ve detaylı olarak çalışılmalı. Dolayısı ile havacılık gibi ileri teknolojili bir sektörde, profesyonelce çalışılmalı. Bunun için de, TÜBİTAK’ın da önerdiği yöntem şu: Bir il platformu oluşturacağız. Yani Sanayi Odası, teknoparklar, belediyeler vs. bu bir şirket kapsamında değil ama iki senelik bir süreçte bir platform oluşturulmalı. Bundan sonra önümüzde kapılar açılacak. Daha sonra bu platform konuyu profesyonel düzeyde ele alacak. Böyle bir ekip kurulduğunda hem mal alınacak hem de tedarikçiler ile dolaşılacak. Sanayi Odası’nın idaresinde bir platform olacak.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


22

Sn. Dr. Necdet TÜRKER - Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı (Eskişehir Valisi Sn. Mehmet KILIÇLAR’ ı vekâleten katılmışlardır.) Bu konuda istekli olmak gereklidir. Paylaşım çok önemlidir. İstikrar ve güven olmalı. Havacılığın teknik altyapısına yabancıyım. Ancak strateji olarak kümelenmenin getirdiği yararlara örnek çok fazladır. Valilik olarak böyle bir platforma resmi bakış açısı yeterli değil. Ancak oluşturulacak strateji ya da yenilikler konseyinde etkin rol almayı düşünüyoruz. Havacılık kümelenmesi noktasında ancak profesyonel yapılanma gerekli. Bir havacılık üniversitesi oluşturulabilir. Lobicilik temsil açısından önemlidir. Sn. Dr. Sırrı KABADAYI – ATATÜRK EML Müdürü TUSAŞ’ la yaptığımız işbirliğinin diğer kurumlarla da devamını istiyoruz. Havacılık emniyet katsayısının çok yüksek olduğu bir alan; insan faktörü çok önemlidir. Biz de en iyi elemanları yetiştirme çabasında olmalıyız. Özellikle Eskişehir’de eğitim boyutunda eksiklikler var ve bu konuda da sanayi desteği gerekli.

Sn. Mert AKKUŞ - TÜBİTAK TUBİTAK olarak böyle bir girişimden çok memnunuz. Bölgede platformların ve “networking”in olması önemli. 36 aylık bir tecrübeden sonra şirketleşme adımları atılmalı.

Sn. Hakan ÇUKUL – Lider Elektronik Kümelenme içinde yer alacak kişiler ile rasyonel bir grup oluşturulmasının yararlı olacağı inancındayım. Bu bilgilenme sonucunda eksiklikler ortaya çıkacaktır. Büyük firmalara kümelenme noktasında daha fazla rol düşeceği inancındayım. Bu firmaların hem ulusal hem de uluslar arası ilişkileri daha fazla olduğundan kümelenmeye katkıları daha fazla olacaktır.

Sn. İsmail ÖZTÜRK - ESO Çerçeve programlarından, altıncı çerçeve programına ortak bir giriş yaptık ve havacılık firmalarını bir araya getirerek Avrupa’daki etkinliklere beraber katılmalarını sağlamayı başardık. 4,5 ve 6. Çerçeve programlarında yapılan projeler bir araya getirilip tek bir proje haline getiriliyor. Havacılık alanındaki iki proje birleştirildi. Eskişehir’deki firmalarla bu projelere katılmak istiyoruz ve etkinliklerden bir tanesinin Eskişehir’de olmasını istiyoruz.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


23

Sn. Fazıl AYDINMAKİNA - ETGB(ATAP AŞ) Kümelenmenin oluşumu için Ar-Ge olması lazım, kültür olması lazım ve ben kaymakamımızdan çok güzel bir destek aldım. Bu destek bizim bugüne kadar duymadığımız bir destek. Kültürümüz var, bunları yapabilecek düzeydeyiz. Havacılık konseyi oluşturulması inancındayım.

II. ÇALIŞTAY OTURUMU – 14:00

Sn. Prof. Dr. Aydın DOĞAN – A.Ü. Malzeme Mühendisliği Bazı çalışmaları başardık. Anadolu Üniversitesi olarak iki milyon dolarlık bir proje yapma imkânımız olacak. Bizden beklenen uzmanlık konumuz. Çalışmaları başardık ancak işçilik olarak destek aldık. Kümemizi oluşturduk ancak bunun akademik tarafı var mı? Üretim tarafı var mı? Bilgi kitlesi oluşmuş mu? Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Havacılık yönünden baktığımızda başlangıcı yapılacak birkaç projeyle ArGe kısmında da, akademik kısmında da varız, firma olarak satış yapıyorsunuz; biz bu konuda da varız. Umut ediyoruz ki, yapmış olduğumuz çalışmalarımız havacılık sektörüne de kayacak. Seramik araştırma merkezi çok iyi şeyler başardı. Havacılık sektöründe bilgi birikimi çok daha fazladır. İleriye gitmek için Ar-Ge’ler artmak zorunda. Uzun dönemde eğitim yatırımları ile Ar- Ge birleştirilmeli.

Sn. Dr. Mümtaz ERDEM- Abigem Danışmanı Kümelenme açısından problemli değiliz. Sorunumuz yapılandırmadadır. Bunun için tanıtım ve bilgilendirme altında iki tane sorunumuz var. Ancak teknik boyutta elemana ilişkin sorulara cevapla devam edelim istiyoruz. Firmalar neler bekliyor ya da hedefliyor bundan sonra diğer firmalarla paylaşımları için sözü gönüllü arkadaşlara bırakıyorum.

Sn. Sinan MUSUBEYLİ - TURBOMAK Talaşlı imalatla bugüne kadar geldik. Ölçüm kabiliyeti konusunda iyileşme kaydettik. Amaçlanan daha çok firmanın bu kabiliyetlere sahip olmasıdır. Tek başına bu yolda yürümek zor olacaktır. Sertifikalaşmayı sağlamak ve standardizasyonu sağlamak önemli ve bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


24

Sn. Özgür YAMAN - TEI Yan Sanayi geliştirme müdürlüğünde, adından da anlaşılabileceği gibi sektörde konusunda uzman mühendisler çalışıyor. Daha önce satın alma altında faaliyet gösteriyordu TEI içerisinde. Kümeleşme sonucunda Yan Sanayi Geliştirme Müdürlüğü ne yapıyor? 2008 yılında toplam 400.000 saat yan sanayi ile paylaşılan süredir. Başlık olarak taşıma, temizlik, çapak alma, final operasyonlara hazırlık konusunda taşeron olarak, dış taşeron alındı ise tornalama olarak adlandırılabilir. Daha sonraki aşamalar ise frezeleme, fabrikasyon sistemi, onay ve kaplama aşamaları, lazer operasyonları olarak sıralanabilir. Orta ve uzun vadede çıta yükseltiliyor. Havacılığın olmazsa olmaz sertifikası gerekmekte. Yan sanayiler bu konuda bilgilendirilerek sertifikalandırıldılar. Bu sertifika sayesinde ölçümler kendi bünyelerinde yapılabilir olacaktır ve yan sanayiler kendi müşterilerini kendileri bulabilecek duruma geleceklerdir. Sn. Yüksel DEMİREL - Mavi Havacılık İşletmemiz 2004 yılında kurulmuştur. Eskişehir’de teknoloji geliştirme bölgesinde bize arazi tahsisi yapıldı ve yatırımlarımız devam ediyor. Bu bölge bize yan sanayiye yakınlık sağladığı için kolaylıklar sağlayacaktır. Eskişehir’deki potansiyelin farkındayız ve 3-5 yıllık bir geçiş sürecinden sonra sivil havacılıkta ve her türlü alanda hizmet vermeye hazır hale gelmeyi amaçlıyoruz. Çalışan personel sertifikalı elemanlardan oluşuyor. Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü 2010 yılında KOSGEB’in özellikle laboratuar yatırımları için çok önemli destekleri var. Onunla ilgili burada bir organizasyon oluşturabilirse bir proje ile Ankara’ya başvurma şansımız olacaktır. Burada sizinle birlikte çalışabiliriz, %50’sini KOSGEB’den fonlarsak %50’sini başka kaynaklardan karşılamak mümkün olacaktır.

Sn. Duygu GÜVEN - Atard A.Ş. Bizim kabiliyet alanlarımız daha çok kompozit yapılar ve etki sistemleri üzerinedir. Eskişehir’de TEİ’nin olması ile talaşlı imalatın belirli bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Fakat kompozitlerde eksiklikler var. Bununla ilgili tasarım eğitimleri ya da analiz programları eğitimi olabilir. 2008 yılının başında kurulduk. Tecrübeli bir kadromuz var. Tasarım firmasıyız. Çerçeve programları ile ilgili de projelerimiz devam ediyor. Sn. Selim KOÇKAN - Alp Havacılık On senelik bir firmayız. Buradaki tüm paylaşımlarımız ve çabalarımız dünyadaki sektörden ne kadar fazla işi buraya getirebiliriz sorusuna cevap oluşturacaktır. TEI bu işi yıllardır yapıyor. Bizim bütün işimiz ihracat ve yabancı firmalar ile çalışıyoruz. Dolayısı ile kabiliyetlerimiz artıyor. Burada gelinen bir nokta var. Önemli olan tezgâh

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


25

kapasitesini kullanmaktır. En büyük sıkıntı şu anda henüz girilmeyen alanlara girmektir. Böylece Eskişehir bir havacılık merkezi haline gelebilir. Eskişehir’deki altyapıyı bu şekilde görüyorum, ikmal merkezini bu şehirdeki havacılık sektörünün okulu olarak değerlendiriyorum. Farklı işler yaparak kümelenilmeli. Eskişehir dendiğinde hemen akla havacılık geliyor. İnsan faktörü olarak altyapı mevcuttur.

Sn. Aydın SAATÇİOĞLU - SAVRONİK Eskişehir’de değil, Türkiye’de bulamadığım bazı şeyler var. Bir tanesi askeri özel maksatlı veri naklinde kullanılan kompozitlerden yapılma antenler var. Bunlar yapılabilir. Pazar sadece askeri siparişlerle sınırlı değil, mesela şu anda en büyük pazarlardan bir tanesi Galileo sisteminin açılmasıyla başlayacak. En yoğun trafik böyle takip edilecek. Köprü geçişi, tünel geçişi, veri nakli için bütün bunlar için yer istasyonları ya da portatif istasyonlar gerekli olacaktır. Antenler gerekli olacak ve bu antenler Türkiye’de yapılmıyor. Antenlerin altına hava platformlarını takip edecek sistemler gerekli. Bunlar Türkiye’de yapılabilir. Bir başka gözlemim de kablolu askeri standartlarda kablolama yapan bir firma yok. Türkiye’de TAİ kendi işini yapıyor, ASELSAN kendi işini yapıyor; fakat bugün ufak bir şirket özellikle fiber optik kablolar işinde yer alabilir. Böyle bir firmaya Eskişehir’de çok ihtiyacımız var. Paydaş olarak benim işbirliği yapabileceğim firmalar bu tür üretim yapacak firmalar.

Sn. Hadi SANDIKCIOĞLU - THK IDEF bu sene İstanbul’da yapıldı. Bundan önce hep Ankara’da yapılıyordu. İşte bunun sıkıntıları olup olmadığı görülecek. Şimdi hızlı tren geliyor. Bir saatte Ankara’ya gidebileceğiz. 2011 IDEF hedefi buraya konulabilir. Çünkü Türkiye’nin ilk defa havacılıkta kendi ürünleri olacak. Türkiye bundan sonra arayışlara yönelebilir. IDEF bunun yeri olabilir. Türkiye’de yaklaşık 3,5 – 4 milyar dolarlık bir Pazar var ki bu da savunma sanayisinin atıkları. Bunların büyük bölümü yan sanayi şirketleri ama ana işleri burada. Bu projenin kontratının içinde %20 yan sanayi kullanılmıyor. Bu zorunlu fakat bunu herkes alamayabilir. Şöyle diyelim 800 milyon dolardan bahsediyorum bunun %10’u 80milyon dolar yapar. Eskişehir’e bunu getirebilirsek bu sanırım çoğu firmanın rahatlamasını sağlayacaktır. Ama belki ekip olarak girilirse oradan gelecek işlerde de sıkıntı atlatılabilir.

Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü Çok teşekkür ederim. Bir sonraki aşama ne olabilir? Mesela Savunma Sanayi Müsteşarını mı davet edelim? Bir çalıştay mı yapalım? Hemen bunun arkasından bir sonraki adım sizce ne olmalı? ABİGEM’in bu konuda üstlenebileceği ya da size yardımcı olabileceği konular nelerdir?

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


26

Sn. Selim KOÇKAN - Alp Havacılık Gruplaşarak gidilmeli yani grup olarak gidilirse işte ABİGEM olarak “biz bu işin %10’unu istiyoruz ya da daha yapıcı olarak şu konularda iş istiyoruz, şu firmalarda bu altyapıları kullanabiliriz“ denilebilirse belki bir şey çıkabilir.

Sn. Ali Emre AKGÜNEŞ - Starragheckert Burada herhalde Eskişehir dışından tek kişiyim. Ama Eskişehir içinde olacağız. Şöyle ki İsviçre merkezli savunma sanayi için CNC makineleri üreten bir firma şu an için genel merkez olarak İzmir’de ancak Eskişehir’de bir iş merkezi açacağız. Servis lokasyonumuz Eskişehir olacak. Bence Türkiye’deki sanayiciler daha açık olmalı, daha araştırmacı olmalıdır. Talaşlı imalat en büyük özelliğimiz bence bunu daha da geliştirmeliyiz. Bu noktada açıklık ve araştırmacılık gerekiyor. Daha düşük maliyetlerle yüksek kârlar elde etmek amacıyla yatırımlar yapılıyor Türkiye’de. 2007 yılında CNC takım tezgâhları ithalatı yaklaşık 400 milyon Euro’dur. Bu rakamın yaklaşık %80’inini Uzak Doğu ülkelerinden gelen düşük teknolojili CNC makineleri oluşturmakta bu nedenle ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde birçok CNC tezgâhı icra yolu ile leasing firmalarına dönmekte. AİBGEM bence sanayicileri bilinçlendirmeli, yatırımlarda daha araştırmacı olunmalıdır. Türkiye’nin kesinlikle insan kaynağı vardır. Kısa dönemde talaşlı imalat bence bizim en önemli yeteneğimiz. Bence ABİGEM bilinçlendirme, proje, yatırımlar hakkında uzmanlar eşliğinde eğitimler, seminerler, toplantılar düzenlemelidir. Bizim katkılarımız neler olacak? Sponsor olarak bu organizasyonda yer alıyoruz ve sponsorluğumuzu maddi olarak daha da artıracağız. Manevi yönden ne yapabiliriz. Dünyadaki bütün savunma sanayi projelerinin ana yüklenicisiyiz. İngiltere’de bir araştırma merkezimiz var. Burada ABİGEM’le birlikte ben sanayicilerimizi davet etmek istiyorum. Bizim oradaki fabrikamızda yapılan projelerden bir takım fikirler elde edilebilir. Diğer taraftan kişisel olarak bir firmanın bakış açısıyla İngiltere ve İsviçre merkezli havacılık firmaları ile Türk lobilerinin bir araya getirmek istiyoruz. Avrupa’nın “Çin”i Türkiye olabilir. ABİGEM belki bu noktada da yer alabilir. Bunun dışında Eskişehir gerçekten ön planda. Bu kültür ve avantaj olarak kullanılmalıdır. Çok büyük sıçramalar yapılabilir.

Sn. Fazıl AYDINMAKİNA - ETGB(ATAP AŞ) Mike WEBB yapmış olduğu açıklamada 5 maddeden bahsetmişti. Bu beş maddenin biri de Industrial Education (sanayi eğitimi). Tabi kültür konusunda bu da hâkim olunması gereken bir konudur. Yeniden yapılanmak zorundayız. ABİGEM bizim için güzel bir fırsattır. Teknolojik yapılanma bölgesi güzel bir fırsattır. Yine burada teklif etmiş olduğumuz konsey güzel bir konsey ve güzel bir fırsattır. Kendimizi yönlendirmeye, doğru istikamete yönlendirecek bir düzen kurmak zorundayız. İmalat ile ilgili olayın dışına taştığımızda nereye yöneleceğimizi önceden hesap etmeliyiz. Tabi burada kesinlikle şuna ihtiyaç var; laboratuar. Bakım onarım konusunda boşluğumuzu dolduracak bir yer yoktur. Bu konuda da teşkilatlanmalıyız yatırımlarımızı ona göre yapmalıyız. Neyi iyi yapıyoruz? Neyin yapılması lazım?

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


27

Bunu yazalım ve o konudaki iyi arkadaşlarla bir görev taksimi yapalım. Bu alanda yapılabilecek tek şey var o da; potansiyele inanmak.

Mike WEBB – Abigem Uzmanı Uluslararası ağ fırsatlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak şirketlerin fikirlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda görüş ve önerim şunlardır. Eskişehir’in yükselen uluslararası havacılık profili, Havacılık Girişimi projesinin başlıca amacı olmalıdır. Günümüz Küresel Havacılık Sektörü’nde, sınır ötesi ağların gelişimi, sektörün ve AR-GE fırsatlarının gelişmesi için hayati öneme haizdir.

Kısa dönemde, İngiltere’de uygulanmış küme yapılarıyla ilişkiler geliştirilebilir ve böylece bir takım fırsatlar ortaya çıkarılabilir. Bu yapılar şöyle sıralanabilir: • • •

West of England Aerospace Forum/Batı İngiltere Uzay & Havacılık Forumu Aerospace Wales / Galler Uzay & Havacılık Cornwall Aerospace and Defence Inıtıatıve /Cornwall Uzay, Havacılık ve Savunma Girişimi

Uzun vadede, Fransa ve Hamburg’da ki gibi Uzay & Havacılık Vadileri gibi diğer alanlar araştırılabilir. Araştırılabilecek Alanlar: • • • • • •

İş fırsatlarına imkân verecek şirket seviyesindeki işbirliklerinin desteklenmesi Küme seviyesinde ki projelerin başlatılması Başarılı uygulamaların paylaştırılmasının özendirilmesi Küresel Pazar içinde ilgili bilgilere erişim. Özellikle AR-GE alanında olası fon akımlarına erişim için işbirliklerinin kurulmasına yardımcı olunması. Firma profillerini yükseltecek, verimlilik ve üretkenlik seviyelerini iyileştirecek uygun üretkenlik / kalite programlarına girmeleri için firmalara fırsatlar sunulması. Örnek olarak, 2. SC21 ve Prince 2

Eskişehir firmaları için önermek istediğim bir konu da, kuruluşların Eskişehir’e davet edilmesi ve bununla birlikte Eskişehir’de ki firmaların diğer ülkelere ziyaret fırsatı bulmalarını sağlamaktır. Örneğin, Batı İngiltere Uzay ve Havacılık, İngiltere de her yıl Uzay ve Havacılık Konferansı düzenlemektedir. Bu faaliyet yüksek düzeyde olup, katılanların sayısı 150 kişiden fazladır. Yüksek düzeyde konuşmacıların yer aldığı ve bu yılki etkinliğe Airbus, GKN ve SBAC’ tan katılımcıları olacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


28

Bu yıl, üyelerle tanışmak ve ağ fırsatlarını araştırmak için konferansa katılacak Japon firmaların temsilcileri de olacaktır. Bu yıl herhangi bir düzenlenme için çok geç kalınmasına rağmen, Belki gelecek yıl düzenlenecek konferansa katılacak bir heyet oluşturulabilir. Üyelerle bir toplantı programı ayarlanabilir ve üye iş yerlerine ziyaretlerde bulunabilir. Onlarla ağ geliştirmenin bir diğer avantajı da, Airbus aracılığı ile Toulouse ile yakın bağlar kurmaktır. Toulouse, (Bir kısmı Uzay ve Havacılık Vadisinden) çok geniş bir alanda, uzay ve havacılık firmalarının kümelenmelerine ev sahipliği yapmakta ve gelişime katkı sağlamaktadır. Bunun içinde ne tür bir fayda vardır. Ortaya sürmek istediğim diğer bir alan ise, Anadolu Üniversitesi ile Batı İngiltere Üniversitesi arasında bir ağ oluşturulmasıdır. Her iki üniversite de deneyimli uzay ve havacılık bölümlerine sahiptirler. Ancak, doğru konulara değindiğimin kesinlik kazanması için, sizlerin, firmaların gerçekte ne aradıklarını bilmem gerekiyor. • • • • •

AR-GE iş birlikleri fırsatları Üretim veya tasarım gibi İngiliz firmaları ile birlikte potansiyel iş fırsatları başlatmak Sahip olduğunuz kalite akreditasyonu nedir? Ve küresel çerçevede ilgileniyor musunuz? Oradaki uluslararası alt yüklenici kullanım deneyiminiz ne seviyededir. Olası fon kaynakları. Sn. Doğan Atik - TUSAŞ

Önce kısa bir özet geçeyim. 2025 yılına kadar yaklaşık 2,7 trilyon dolarlık uçak satılacak. Sivil uçak satılacak. Bunlar ciddi rakamlar. Bunun 200 milyar dolarlık kısmı Türkiye‘nin içinde bulunduğu Ortadoğu ve doğu Avrupa’da satılacak. Bu şu demektir; 20 yıl içerisinde buradan para alabilecek ülke sayısı 6 (altı) tanedir. Yani bunu Türkiye’de yapacaksınız, Yunanistan’da, Çek Cumhuriyeti’nde, Polonya’da yapacaksınız. Başka bir yerde zaten yapma şansınız yok. Bu iş için kapasite lazım. Bir kapasite matrisi oluşturmalıyız. Bunun üzerine resmi bir protokolle herkesin ortak olduğu bir anonim şirket kurulmalı. Profesyonel yöneticileri olan bir pazarlama şirketi oluşturulmalı. Eskişehir sanayicisinin ortağı olduğu bir yapı oluşturulmalı ki bir havuz oluşturulabilsin. Böylece hem içeride yapıcı ve geliştirici bir rekabet olur hem de dışarıda yıpratıcı bir rekabete karşı mücadele şansı oluşturulur. Sn. Sinan MUSUBEYLİ - TURBOMAK Eskişehir’de bir havacılık kümelenmemiz var. Sanayi odası olarak ABİGEM’le bu görevi iyi bir biçimde yaptığımıza inanıyoruz. Herkes fikirlerini ortaya koydu. Beklediğimizden daha vizyonlu fikirler geldi. Hepimiz Eskişehir’de varlığını kabul ettiğimiz bu kümelenmenin nasıl ileriye gideceği konusunda fikir alışverişi yapalım istedik. Konseyi de; firmaları ile çalıştayı ile kümelenmenin daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapacağız.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


29

Sn. Gülçin SALINGAN -Abigem Eskişehir Direktörü Hepinize çalıştaya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. ABİGEM olarak bizim için bu bir onurdur. Bu görevi severek yerine getireceğiz. Bizim şu anda kısa vadede düşündüğümüz şey bu toplantının sonuçlarını toparlayarak bir rapor halinde her katılımcıya iletmek. Benim açıkçası planım; bir temel teşkil etmesi için bir stratejik yol haritası belirlenmesi. O stratejik yol haritasında mutabakat sağlamak için gayret etmeliyiz. Burada zaten tam bir mutabakat ortamı yaşandı. Ancak sizlerden bu raporun hazırlanmasında destek isteyeceğiz. Bunun için sizlerle irtibata geçebiliriz. Orada bize gerekli ilgiyi gösterirseniz çok sevinirim. İkincisi yine aynı şekilde burada dile getirmeye fırsat bulamadığız ama bu girişim için bir takım hedefler aklınıza gelirse onları da bizlerle paylaşabilirseniz raporda yer verebiliriz. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ederim.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


30

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerde öne çıkan konular:

Kümelenme Eskişehir’deki havacılık firmalarının dünya havacılık sektöründeki büyük şirketlerle yapılacak pazarlıklarda daha güçlü olmasını sağlayacaktır,

Anonim şirket olmak yerine; sanayi odası önderliğine teknoparklar, belediyeler… Vb. kurumları da içeren 24 ay süreli bir il platformu oluşturulmalı ve bu süre yeni kapıların açılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmalı,

Brezilya’da uygulaması yapılan havacılık yan sanayi çalışmaları detaylı bir şekilde incelenerek Eskişehir’de benzer bir organizasyon yapısı oluşturulmalı,

Airbus örneğinde olduğu gibi yerel pazarda ise firmalar arasındaki rekabet devam ederken uluslar arası düzeyde tek bir şirket gibi çalışılmalı,

Büyük ulusal anlaşmalarda geçen zorunlu olarak yan sanayi kullanımı maddesinin; ABİGEM’in de desteği ile Eskişehir’deki havacılık yan sanayi’ne yönlendirilmesi sağlanabilir,

Havacılık kümelenmesi projesi hazırlanmalı,

ABİGEM Kümelenmenin pazarlama işlevini ve yönetimini üstlenmeli,

Havacılık sektörünün sorunları ve çözümleri için üniversiteler ile işbirliği yapılmalı,

İlk hedef mevcut oluşumların bir araya getirilmesi olmalı; alternatif olarak havacılık konseyi oluşturulabilir,

Bilgi paylaşımı ağı oluşturulmalı,

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


31

2.0 ÇALIŞTAY SONRASI DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI 2.1 KÜMELENME MODELİ ve ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 1 2.2 KÜMELENME ve ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 2

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


32

2.1 KÜMELENME MODELİ ve ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 1

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


33

2.1 KÜMELENME MODELİ VE ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 1

Tarih: 12.02.09 Katılımcılar: Turbomak; Sinan MUSUBEYLİ, ESO; İsmail ÖZTÜRK, KOSGEB; Cemil BAHÇE, ETGB(ATAP AŞ) ,Fazıl AYDINMAKİNA, ABİGEM; Mümtaz ERDEM, Gülçin SALINGAN, Mehmet ÇELEBİOĞLU, Gamze ÇETİNTÜRK ABİGEM tarafından Sunulan Belgeler: •

Eskişehir Havacılık Kümelenme Çalıştayı Raporu

Avrupa’da Kümelenme Çeşitleri Değerlendirme Tablosu

Eskişehir Havacılık Kümelenme Dernek Örnek Çalışması; ESHAVKÜ Tüzüğü

Toplantı Konuları: •

Havacılık Kümelenmesinin bundan sonraki aşaması ne olmalıdır?

Havacılık Kümelenme Çalıştayı paydaşlarının katılımının sağlanacağı AS9000 eğitiminin düzenlenmesi ( Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meriç Alper ile görüşülüp araştırılacak)

Eskişehir Havacılık Kümelenmesinin Vizyon ve Misyonunun oluşturulması

Avrupa’da Kümelenme örneklerinin incelenmesi ve uyumluluğu.

Tanıtım filminin oluşturulması (Havacılık, Giyim, Makine vs…..).

Yurt içi ve Yurt dışı etkinliklerine katılım.

Kümelenme bazında nasıl örgütlenilebilir?

İnteraktif paylaşım platformları oluşturulması.

TUBİTAK İl Platformu oluşumu desteği BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2013 hedefi %50 yerli üretim Kobi katkısı.

Fonların sağlanabilmesi için minimum gereklilikler.

Uçak koltukları üretimi.

Kalibrasyon sertifikasyon elemanı eğitimi.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


34

2.2 KÜMELENME MODELİ ve ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 2

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


35

2.2 KÜMELENME MODELİ VE ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI- 2

Tarih: 19.02.09 Katılımcılar: TEI; Özgür YAMAN ve Ali DİNÇ, KOSGEB; Cemil BAHÇE, ESO; İsmail ÖZTÜRK, GENETIVE; Hulusi KIYIK, TUBİTAK; Aziz KORU, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SHYO; Mustafa CAVCAR, ABİGEM; Gülçin SALINGAN, Mehmet ÇELEBİOĞLU, Gamze ÇETİNTÜRK

İkinci Kümelenme Modeli ve Çalıştay Değerlendirme Toplantısı’nda öneriler; •

Eskişehir Havacılık Kümelenme Yapısına başlangıç olabilecek en uygun model İŞBAP’ tır.

Kümelenme yapısı oluşumunda ve sonrasında izlenecek adımları atmada kolaylık sağlayacaktır.

Paydaşların katılımı doğrultusunda yıllık maksimum 250.000 TL maddi kaynak sağlanacaktır.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile görüşülmeli ve görüşleri alınmalıdır.

şeklinde olmuştur.

İkinci Kümelenme Model Çalıştayı Katılımcıları

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


36

İŞBAP projesinin genel tanıtım ve uyum değerlendirmeleri sonrasında Kümelenme modeli başlangıç çalışmaları için İŞBAP (Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri Destekleme Programı) 1301 programına proje başvurusunda bulunulması toplantı katılımcıları tarafından uygun bulunmuştur. Sn Gülçin SALINGAN İŞBAP Programı başvuru gereklilikleri ve hazırlıklarının proje paydaşları ile istişare halinde Eskişehir ABİGEM tarafından yürütüleceğini, sürecin devamında İŞBAP Programı çerçevesinde ilgili çalışmaların organizasyonu ve yürütülmesi konularında görevi üstleneceklerini belirtmişlerdir. İŞBAP Programına Haziran 2009 da başvurulması hedeflenmektedir. Programın istek ve gereklilikleri düzenlenecek toplantı ile paydaşlara sunulacaktır. ABİGEM Eskişehir tarafından Kümelenme Girişimlerinin fonlanması için yapılan araştırmalarda aşağıdaki bilgiler tespit edilmiştir; •

Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulan bölgelerde dağıtılacak hibe fonları; TR 41 kapsamında 2 yıl içerisinde kuruluşların tamamlanması planlanmaktadır. Eskişehir Doğu Marmara Grubunda yer almaktadır. En rekabetçi sektör otomotiv olmasına rağmen havacılık kümelenmesi ikinci derecede geleceğinden hazırlıkların yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırlığına devam etmekte olduğu küme fonu; Teklifi çağrı yolu ile yapılacak olan ve yaklaşık 6 içerisinde tamamlanması planlanan fon ile ilgili detaylar araştırılmaktadır. Ancak ön hazırlıkların yapılmasında fayda görülmektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Küme Fonu; Teklife çağrı yolu ile dağıtılması planlanan fon ile ilgili ayrıntılar araştırılmaktadır.

Avrupa Birliği’nin Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) fonu; Avrupa Birliği 2007-2013 yılları arasında KOBİ'lere ve işletmelere yönelik olarak "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programını”-CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) uygulayacaktır. Programın yurt içindeki koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan Programda, 3 bileşene tahsis edilen meblağlar şu şekildedir: 1) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı EIP Entrepreneurship and Innovation Programme 2.17 milyar Avro. Bu alt bileşen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir 2) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek programı ICT -Policy Support Programme 728 milyon Avro. Bu alt bileşen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı- Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yürütülmektedir. 3) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programına IEE - Intelligent Energy Europe Programme 727 milyon Avro. Bu alt bileşen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


37

Kümelenme kapsamında sağlanan fon kaynakları nitelikleri ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi yapısına uygunlukları araştırılmaktadır. Kümelenme Girişimi çalışmaları için en uygun olduğu belirlenen İŞBAP Programı kapsamı ve ayrıntılı bilgilendirmeler EK 1’ de (SAYFA 48) sunulmuştur.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


38

3.ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY FİKİR ÖRGÜSÜ VE YAPI ÖNERİLERİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


39

3.1 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ ÇALIŞTAY FİKİR ÖRGÜSÜ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


40

3.2 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ YAPI ÖNERİLERİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


41

3.2 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ YAPI ÖNERİLERİ ‘’Eskişehir Havacılıkta Kümelenme Çalıştayı”na katılan 47 paydaş Havacılık Sektörü’nde Kümelenme gerekliliğini kabul etmiş; ‘’Kümelenme adına bundan sonraki aşama ne olmalı ve Kümelenme şekli nasıl olmalı? ’’ konusunda görüşlerini beyan etmişlerdir. Paydaşların yoğunlaştıkları konulara bakıldığında paydaşların; •

%20 si bundan sonraki aşamada A.Ş kurulması gerektiğini,

%10 u Sanayi gruplarının oluşturulabileceğini,

%20 si İl Platformu kurulmasını ve

%50 si Konsey oluşturulabileceğini belirtmiş ve bu yönde görüşlerini açıklamışlardır.

Bu ana fikirlerin dışında paydaşlar kümelenme adına gerek sponsorluklar ile gerekse eğitim aşamasında ihtiyaç duyulacak desteği vermeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Yüzdesel dağılım Grafik 1 de bilgilerinize sunulmuştur.

Kümelenmede bir sonraki aşama ne olmalıdır?

Grafik 1

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


42

3.3 ESKİŞEHİR HAVACILIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


43

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


44

3.4 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ VİZYON VE MİSYON

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


45

3.4 ESKİŞEHİR HAVACILIK KÜMELENME GİRİŞİMİ VİZYON VE MİSYON

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi çalışmalarının

Vizyonu; Eskişehir ilinin ve Eskişehir Sanayisinin Dünya Uzay & Havacılık Endüstrisi’nde söz sahibi, önemli bir merkez olmasını sağlamak,

Misyonu; Eskişehir’ in Uzay & Havacılık Endüstrisi’nde dünya standartlarında, sürdürülebilir, rekabet edebilir bir üretim, eğitim, hizmet, inovasyon ve Ar-Ge, tasarım üssü olmasını sağlamak,

olarak belirlenmiştir.

Genel Olarak Özetlenecek Olursa; Bu Çalıştay, toplantılar ve ikili görüşmeler sonucu, Eskişehir Havacılık Sanayinin gelişimi için kümelenme girişimlerine ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bu doğrultuda Eskişehir ABİGEM’ in çalışmaları sonucu TUBİTAK – Bilimsel ve Teknolojik

İŞBİRLİĞİ AĞLARI

ve

PLATFORMLARI Kurma Girişimi Projeleri Destekleme Programı’nın bu amaçla yapılacak girişimlere en uygun finansman kaynağı olduğu tespit edilmiştir. İŞBAP; ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemeye yönelik bir programdır. Bu programa Üniversite koordinatörlüğünde sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilirler. Bu bilgiler doğrultusunda; ABİGEM olarak Eskişehir’ de havacılık sektörüne hizmet edecek bir konsorsiyum oluşturulması ve bu konsorsiyumda Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği İl Özel İdaresi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve KOSGEB ortaklığı; Sivil Savunma Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 1.Hava İkmal Merkezi, Türk Hava Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve sektör lideri olarak TEI ve beklentileri dahilinde diğer sektör temsilcilerinin yer alması ve bu girişimi desteklemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Bu temenni ve

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


46

beklenti ile Eskişehir ABİGEM, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu ile irtibatlı olarak bu programa başvuruda bulunmak üzere söz konusu projenin hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Gerçekleştirilmek istenen proje başvurusunun, değerlendirici kurum olan TUBİTAK tarafından uygun görülmesi ve projenin başarısı için adı geçen paydaşların projeyi sahiplenmeleri ve doğrudan dahil olmaları büyük önem taşımaktadır. Eskişehir ilinin ve Eskişehir Sanayisinin dünya havacılık endüstrisinde söz sahibi önemli bir merkez olması vizyonu ile yola çıktığımız bu projede amacımız Eskişehir’ in dünya standartlarında sürdürülebilir, rekabet edebilir bir üretim, eğitim, hizmet, inovasyon, Ar-Ge, tasarım üssü olmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda çeşitli analizler ile Eskişehir Havacılık ve Uzay Sanayi yapılanmasının Fizibilite çalışması yapılması öngörülmüştür. Bu öngörüyü gerçekleştirmek için proje faaliyetleri ile aşağıda sıralanmış olan analizler yapılacaktır. • • • • • • • • • • • •

Yerel kaynakların analizi (TEI, Hava İkmal Merkezi v.b.) Ulusal kaynakların analizi Lojistik altyapısının analizi İnsan kaynakları analizi Benzer endüstri merkezlerinin analizi Sektörün genel durumu ve fırsatların analizi (küresel analiz, ülke analizi) OEM ler (GE, Boeing, Airbus, Pratt Whitney v.b.) ile fikir alışverişleri ve beklenti analizleri Eskişehir havacılık sektörünün ihtiyaç analizi Finansman kaynaklarının analizi Paydaşlara özel durum ve ihtiyaç analizleri Paydaşlar için ortak yatırımların belirlenmesi ve maliyet tespitleri (sertifikasyon merkezi, kalibrasyon merkezi vb.) Potansiyel pazarların tespiti

Böylece yerel ve ulusal kaynaklar göz önünde bulundurularak sektörün genel durumu ve fırsatlar ortaya konacak, sektör için bir veri tabanı ortaya çıkacak ve Eskişehir Havacılık ve Uzay Sanayi için bir Yol Haritası ortaya çıkarılmış olacaktır. Bunun yanında proje süresince paydaşlarla durum değerlendirmesi yapılması amacı ile çalıştaylar düzenlenecek ( yılda 3 defa), benzer organizasyonların başarı örneklerinin yerinde incelenmesi için yurt dışındaki işbirliği merkezlerine çalışma ziyaretleri ve proje sürecinin sonlarında uluslar arası bir konferans düzenlenerek Eskişehir havacılık sanayi potansiyeli uluslar arası düzeyde tanıtılması da projenin özel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda söz konusu projenin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve 2009 yılının haziran ayı sonlarında değerlendirilmek üzere ilgili finansman kurumuna sunulması planlanmaktadır.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


47

EK 1. İŞBAP DESTEKLEME PROGRAMI

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


48

EK 1

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI Programın Kodu: 1301lr Programın Amacı: Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Bu ağların/platformların; • • •

Önerilen alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde, bilimsel ve teknolojik gelişim sağlamak üzere politikaların geliştirilmesi ve yol haritaları oluşturulması, Ülkemizin uluslar arası alanda bilim ve teknolojide görünürlüğünün ve işbirliklerinin artırılması, Ulusal ve uluslar arası bilgi birikimini paylaşarak verilen/alınan desteklerin doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, var olan olanakların birleştirmesi, paylaşım için yeni mekanizmaların geliştirilmesi ve dolaşımı arttırarak paylaşımın ve bilginin yayılmasının etkin hale getirilmesi, Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturulmasının ve bunlardan alınacak destekler ile ilgili konuda ülkemizde ortak kullanılacak fiziksel altyapının oluşmasının ve gelişmesinin sağlanması; yetişmiş insan gücünün kritik kütle üzerine çıkması için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi; birikmiş/birikecek bilimsel bilginin teknolojiye transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılmasının sağlanması, Kurulacak işbirlikleri ile ülkemizin uluslar arası rekabet gücünün artmasına katkı sağlanması konularında katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir: Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir. Başvuru Dönemi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Başvuru Yeri ve Şekli: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu başvuru yapılabilir. Destek Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. Destek Miktarı: Destek üst limiti yıllık 250.000 YTL’dir.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


49

Destek Türü: Toplantı organizasyon, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınaî hizmetler ile danışmanlık ücretleri. Başvurunun Değerlendirilme Şekli: Proje önerileri TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Tahmini Değerlendirme Süresi: Proje önerilerinin değerlendirme süresi yaklaşık 4 aydır.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net


50

ABİGEM Eskişehir – Havacılık Çalıştayı Organizasyon ve Raporlama ve Tasarım Ekibi; 1. Organizasyon • Aysun ACUR • Kubilay PİŞİRİCİ • Burcu ODABAŞ 2. Raporlama ve Tasarım • Mehmet ÇELEBİOĞLU • Mehmet Zeki DEMİROĞLU • Yeşim Gamze ÇETİNTÜRK • Gülçin KAĞNICI • Eren CANER

- Genel Organizasyon Yetkilisi - Görüntü ve Ulaşım Sorumlusu - Organizasyon ve Görüntü Asistanı - Rapor Koordinatörü - Metin Düzenleme Sorumlusu

- Metin Düzenleme Sorumlusu - Grafik Tasarım Sorumlusu - Grafik Tasarım Sorumlusu

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:18 26110 Eskişehir, TURKEY Phone : +90 222 236 11 60 / 61 Fax : +90 222 236 19 45 web: www.abigem.net

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Eskişehir Havacılık Kümelenme Girişimi ÇAlıştay Raporu  

23 oncak 2009 tarihinde düzenlenmiş olan havacılık çalıştayı ( kurultayı ) raporunun detaylı bir halidir. Bu raporda yazman ve tasarım yetki...

Advertisement