Page 27

ANNA HUERTA

PÅ GÅNG 2016 RIKSTEATERN RESIDENS
 Med målsättningen att bidra till den samtida dansens utveckling bjuds fria professionella koreografer och dansare in till residens hos Riksteatern i Hallunda.

SKAPA DANS En koreografitävling för unga mellan 15 och 21 år som uppmuntrar till eget dansskapande och visar på den fantastiska kreativitet och kompetens som finns hos unga. Tävlingen arrangeras årligen via SRD-Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Vinnarna från åtta regionaltävlingar möts i en riksfinal i Hallunda, Stockholm, där Riksteatern är värd.

DANSMÄSSAN 29–30/1 på Dieselverkstaden i Nacka och Danscentrum i Stockholm. Under fredagen pågår ett intensivt program på scenen då arrangörer kan se utdrag ur föreställningar för barn, unga och vuxna. Lördagen erbjuder möjlighet till fördjupning om arrangörskap och dansens konstnärliga processer och avslutas med samtal och mingel. Dagen arrangeras av Danscentrum Stockholm och Riksteatern och är kostnadsfri.


nan påtaglig trend, att dansen allt oftare lämnar de traditionella scenerna. Gabriel Smeets betonar att stora konstmuseer tar in alltmer dans i sina utställningssalar, som Moma i New York och Tate Modern i London. Han nämner bland annat att en sådan som tysk-brittiske Tino Sehgal, som tidigare jobbade på den konceptuella dansscenen, nu presenteras på de största museerna i världen. – Om danskompanier hade visat de här verken skulle de aldrig ha nått så stor publik. Det är intressant att se hur museerna kan bidra med ett slags utveckling som teatrar och kompanier själva inte kan, säger han. Är de för konservativa? – Nja, men de borde fundera mer på andra sätt att visa dans. Och på tidpunkten för när man visar dans, det kanske kan visas på morgonen eller 24 timmar i rad? Så återkommer han till det där att dans kan vara allting och att man måste visa publiken det. – Det vi gör inom dansen ifrågasätts: Är det här fortfarande dans? De som ser dans vill relatera till det som de har lärt sig om dans, att det är balett eller modern dans, ny eller gammal teknik. Men man går inte in på ett konstgalleri och tänker: ”Åh herregud, de målar inte med samma oljeteknik som Rembrandt längre!”. Dansen måste frigöras från gamla antaganden. Både Virve Sutinen, Gabriel Smeets och Cristina Caprioli framhåller samtidigt att dansen på många sätt är mer risktagande i dag jämfört med för tio år sedan. – Fältet är otroligt starkt och vitalt. Det är hoppfullt SCENEN 1 2016

>>>

SEX FRÅGOR TILL:

Aina Florin, teaterkonsulent på Riksteatern Väst, där man förra året startade ett dansnätverk för att öka föreningarnas intresse för dans. Hur kom ni på idén med ett dansnätverk? – Vi såg faktiskt behovet ungefär samtidigt som Riksteatern fick sitt dansuppdrag, att nå ut med mer dans. Det arrangeras ganska lite dans ute i Västra Götaland. Vi ville skapa lust att ta del av mer dans. Ungefär en tredjedel av våra 30 föreningar ville gärna vara med. Första träffen var det många som berättade att de inte visste någonting alls om dans. Då är det spännande att man ens vill vara med! Vad gör ni när ni ses? – Vi tittar på dans tillsammans och har samtal om det vi har sett. Tanken är att vi inte ska prata om hur man arrangerar dans, att det är fel att börja i själva frågan om att det är svårt. Vi tror inte att lusten skapas genom att lära sig att man måste ha en tvättmaskin om man ska ta emot en dansgrupp, utan genom att få se och prata om dans. Vilka fördomar finns det om dans som gör att det inte arrangeras? – Att man inte har resurser till det och att det inte lockar publik. Vissa tycker att det är svårt också. Vad är viktigt att förklara för arrangörerna? – Att man kanske måste tänka lite utanför vanliga publikgrupper och fundera på nya samarbetspartner. Ibland kan dans likna mer konst, då kan man göra något mer för en konstpublik. Eller för en publik som är intresserad av rörelser på olika sätt, snarare än den vanliga teaterpubliken. – Sedan handlar det mycket om lusten. När den skapas hos arrangören själv är det lättare att själv hitta publik. Det kan också vara så att några som är med kommer fram till att de inte kan arrangera dans hos sig, men att de kan ordna en bussresa för att titta på dans. Vad hoppas du att nätverket ska ha satt för spår redan nu? – Det är nog för tidigt att säga. Men om kanske två år, då hoppas jag att fler föreningar frågar efter dansföreställningar. Vilken dansföreställning ser du extra mycket fram emot i år? – Sandra Medinas Measured moments.

27

Scenen #1 2016  

Som medlem i en riksteaterförening får du medlemstidningen Scenen. Det här är vårnumret 2016.

Scenen #1 2016  

Som medlem i en riksteaterförening får du medlemstidningen Scenen. Det här är vårnumret 2016.