Page 2

LEDARE

MAGNUS TRE ÖNSKNINGAR INFÖR 2016

”S ce n k os t fö r a ll a öv er a ll t! E n id é so m by g g d e p å et t be h ov a tt o en a Sv er ig e i en ti d a v or oc h fö rä n d ri n g . B eh ov et k v a rs tå r” Kära läsare, I handen har du Riksteaterns första nummer av Scenen för 2016. Du är en av våra över 40 000 medlemmar. Du har antagligen valt att bli medlem i Riksteatern genom din lokala förening för att du är intresserad av att se bra scenkonst. Tillfällen då du antagligen träffar andra likasinnade för att under en stund uppleva något tillsammans med andra människor. Genom Riksteaterns organisation skapas runt en miljon unika möten per år.

I detta nummer av Scenen kan du läsa om att åldras på scenen, nutidsdansen i en värld av förändring och platsens viktiga betydelse i många nya scenkonstverk.

FÖR ÖVER 80 ÅR sedan skapades just Rikstea-

MAGNUS ASPEGREN, VD RIKSTEATERN

Vi ses i en salong nära dig!

SAMIR SOUDAH

tern för att bra scenkonst skulle nå ut till alla människor i vårt avlånga land. Scenkonst för alla överallt! En idé som byggde på ett behov att ena Sverige i en tid av oro och förändring. Behovet kvarstår. Vi har just gått ur 2015 och in i 2016. Det är en turbulent tid där Polen just beslutat om nya inskränkande regler gällande medier. Yttrandefriheten är under hård prövning. Människors rätt till en jämlik frihet är i ett demokratiskt byggt Europa ifrågasatt.

Att en samlad riksdag meddelar att kultur och konst får ytterligare en miljard för att fortsätta utveckla Sverige till ett jämlikt demokratiskt föregångsland. Allt för att ange en riktning för ett mer enat Europa mot rasism, dumhet och inskränkta värderingar.

Att detta beslut påverkar kommuner att göra detsamma.

BEHOVET AV ATT förstå och hitta nya lös-

ningar och metoder för att inte hamna där världen var bara för 80 år sedan är större än någonsin. Därför är det så viktigt att du som medlem fortsätter som medlem men framför allt fortsätter att påkalla ditt behov av att se bra scenkonst tillsammans med andra.

Att Stellan Skarsgård meddelar att han under 2017 kommer att åka på Riksteaterturné med en scenversion av serien River.

Scenen Produktion: Spoon. Redaktör: Helena Kämpfe Fredén, Art Director: Erik Westin. Omslagsfoto: Carl Thorborg. Tryck: Kroonpress. Ansvarig utgivare: Magnus Aspegren. Redaktionsråd: Bengt Andersson, Gunilla Edemo, Peter Köhler, Aina Florin, Joakim Rindå, Lena Teveldal, Erika Lundvall, Julia Sundberg och Eva Erlingsson. Idéer har också kommit från workshop och referensgrupper. Scenen skickas hem till Riksteaterns 40 000 medlemmar. Har du idéer om vad Scenen kan handla om nästa gång eller synpunkter på innehållet? Hör av dig till scenen@riksteatern.se, Riksteatern, 145 83 Norsborg, telefon 08-531 99 100, www.riksteatern.se

2

SCENEN 1 2016

Scenen #1 2016  

Som medlem i en riksteaterförening får du medlemstidningen Scenen. Det här är vårnumret 2016.

Scenen #1 2016  

Som medlem i en riksteaterförening får du medlemstidningen Scenen. Det här är vårnumret 2016.