Page 1

Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut ● Zilverstraat 26 ● 8000 BRUGGE Handel en Toerisme

Geïntegreerde Proef Naomi Degryse Klas : 6Ha 2 Mentor : H. Decock Schooljaar : 2008- 2009


Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut ● Zilverstraat 26 ● 8000 BRUGGE Handel en Toerisme

Geïntegreerde Proef

Naomi Degryse Klas : 6Ha 2 Mentor : H. Decock Schooljaar : 2008- 2009


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Voorwoord In het zesde jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. rachten draaiden vooral rond de minionderneming, Art Déco, die wij startten in Onze GIP opdrachten september en rond het uitwisselingsproject in Zweden. We zijn begonnen met het opstellen van een organogram met de functies die iedereen vervulde in de minionderneming. Daarna hebben we een uitnodiging gemaakt voor de aandeelhoudersvergadering die plaats vond op 16 oktober ktober 2008. Om een goed product op de markt te vinden hebben we een marktonderzoek gemaakt. Een belangrijk aspect tijdens de minionderneming was de andere bedrijven bezoeken en zo konden we de werking van echte bedrijven ondervinden en daarom maakten we ook o verslagen hier rond. Na het vastleggen van onze 4p’s: prijs, plaats, product en promotie, was het belangrijk om dit op papier te beschrijven. Zo krijggt u een handig overzicht van onze werkwijze in de minionderneming. Een maandelijkse bijgewerkte en in het het Frans vertaald catalogus werd gedrukt en op onze website geplaatst. Uit de flowchart kon u afleiden hoe de verkoop gebeurt. Het begint bij de persoon die het product heeft verkocht, daarna moesten de juiste documenten afgedrukt of gekopieerd worden en aan a de juiste afdeling gegeven worden. Ook na het theoretisch analyseren van een jaarrekening mochten we een echt bedrijf nemen en er een werk rond maken met onder ander liquiditeit l in enge en ruime zin,, ebit, rentabiliteit en solvabiliteit, verticale en horizontale orizontale analyse balans. Het belangrijkste project dit jaar was de uitwisseling met Zweden en wat dat betreft hebben we dan ook 2 maal een boeiende PowerPoint gemaakt over de economie in Zweden en de mooie plaatsen in België. In het tweede trimester solliciteerde iciteerde iedereen voor een andere functie, ik werd namelijk algemeen directeur en dit werd opnieuw vastlegt in een organogram. Gedurende het jaar werd van iedere vergadering een verslag gemaakt, wat onontbeerlijk is om na verloop van tijd de genomen beslissingen beslissingen en het verloop van de onderneming te kunnen recapitulerecapitul ren. De handel draait vooral om het correct inschatten van de financiële situatie van een onderneondern ming. Het minutieus boeken van de correcte facturatie zijn belangrijke peilers van een transparante transpara boekhouding. En al deze opdrachten kunt u in dit eindwerk nalezen en bewonderen.

3


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

4


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Inhoudstabel 1

Organogram ................................................................................................ ................................ .................................................... 11

2

Uitnodigingsbrief aandeelhoudersvergadering: ................................................................ ................................ 13

3

marketingmix ................................................................................................ ................................ .................................................. 14

4

Verslag ................................................................................................ ................................ ............................................................ 16

4.1

Bedrijfsbezoek ................................................................................................ ................................ ........................................................... 16

4.2

Aandeelhoudersvergadering dersvergadering ................................................................................................ .................................... 19

5

Marketing mix ................................................................................................ ................................ ................................................. 21

6

Flowchart ................................................................................................ ................................ ........................................................ 23

7

Analyse jaarrekening ................................................................................................ ....................................... 24

7.1

Inleiding................................ ................................................................................................................................ ..................................... 24

7.2

Bespreking interpretering liquiditeit ................................................................ ........................................................ 25

8

Uitwisseling zweden ................................................................................................ ................................ ........................................ 35

8.1

Tekst powerpoint 2 trimester ................................................................................................ ................................... 32

8.2

powerpoint slides 2 ................................................................................................ ................................ .................................................. 35

9

Sollicitatiebrief Nederlands ................................................................ .............................................................. 37

9.1

Curriculum vitae................................................................................................ ................................ ........................................................ 43

10

Verslag bestuursvergadering minionderneming................................................................ ................................ 45

11

Verkoopsfacturen ................................................................................................ ................................ ............................................ 47

12

Boekhoudkundige verwerking facturen ................................................................ ............................................ 52

13

Assortiment ................................................................................................ ................................ .................................................... 53

14

Ondernemer voor de klas ................................................................................................ ................................ 56

15

Sollicitatie Frans ................................................................................................ ................................ .............................................. 58

15.1

Curriculum Vitae ................................................................................................ ................................ ....................................................... 56

16

Eindverslag minionderneming ................................................................ .......................................................... 60

17

Dankwoord ................................................................................................ ................................ ..................................................... 61

5


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

6


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1: logboek Bijlage 2: agendapunten Bijlage 3: evenementenlijst Bijlage 4:: catalogus eerste trimester Bijlage 5: : catalogus Bijlage 6: jaarrekening Bijlage 7: aankoopfacturen

7


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

8


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Literatuurlijst Boeken Woordenboeken Frans-Nederlands Nederlands-frans Engels-nederlands Nederlands-engels

Internet Engels URL: http://www.elanlanguages.com/vertaaltool.aspx?tm1=0&tm2=0&txt= Gezien d.d. 20 februari 2009 URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina Gezien d.d 23 februari 2009 Frans URL:http://www.elanlanguages.com/vertaaltool.aspx?tm1=0&tm2=0&txt= http://www.elanlanguages.com/vertaaltool.aspx?tm1=0&tm2=0&txt= Gezien d.d 3 maart 2009 Economie URL:http://www.nbb.be/pub/index.htm http://www.nbb.be/pub/index.htm Gezien d.d 12 maart 2009 URL:http://www.bomberna.be/ http://www.bomberna.be/ Gezien d.d 15 maart 2009 Nederlands URL:http://carriere-advies.monster.be/cv advies.monster.be/cv-brieven/cv-voorbeelden/jobs.aspx Gezien d.d 20 maart 2009 URL:www.wikipedia.org/wiki/hoofdpagina www.wikipedia.org/wiki/hoofdpagina Gezien d.d 22 maart 2009

9


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Mini - onderneming URL:http://www.vanremoortel.be/27 http://www.vanremoortel.be/27-home-nl.html Gezien d.d 15 januari 2009 URL:http://www.vandervennet.com/ http://www.vandervennet.com/ Gezien 24 februari 2009 URL:www.tibro.se/fagelvik Gezien d.d 14 maart 2009 URL:www.tibrokok.se Gezien d.d 20 maart 2009 URL:www.samobler.se Gezien d.d 5 april 200รง

10


Naomi Degryse

1 1.1

Gip

2008-2009

Organogram Organogram eerste trimester Algemeen directeur Hélène Verhalle

Management Assistant Julie Smet

Commercieel directeur Stefanie Van de Sompele

Marketing Lindsay Ruysschaert Cynthia Bellaert

Technisch Directeur Sébastien Van neste

Administratief directeur Anne Taelman

Financieel Directeur Joost Bakx

Aankopers Naomi Degryse Lore Strubbe

Loonberekening + HR Brecht Dumarey

Bank & Kas Sigrid Vandamme Ingeborg Hillewaert

Magazijniers Andy Vanhee Lorenz Claeys Leandro Schalembier

Webmaster + ICT Laurens Vermeulen

Boekhouding Delphine Marechal Jolien Ketels

Verkoopscoordinator pieter Benoot

Order Entery Pieter Boone

11


Naomi Degryse

1.2

GIP

2008-2009

Organogram: tweede trimester Algemeen directeur Naomi Degryse

Management Assistant Lore strubbe

Technisch directeur Joost Bakx

Aankoop dienst Pieter Benoot Sébastien Van Neste Laurens Vermeulen (ICT)

Magazijn Sigrid Vandamme Leandro Schalembier

Administratief directeur Ingeborg Hilleweart

Human resource manager Pieter Boone

Financieel directeur Delphine Maréchal

Commercieel directeur Hélène Verhalle

Boekhouding Jolien Ketels Andy Vanhee

Marketing Lorenz Claeys Anne Taelman

Kas en bank Lindsay Russchaert Cynthia Bellaert

Order Entry Julie Smet Stefanie Van de Sompele

12


Naomi Degryse

2

GIP

2008-2009

Uitnodigingsbrief aandeelhoudersvergadering: Brugge, 28 -09 -09

www.artdécobrugge.be Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Beste Aandeelhouder Op 16 oktober 2008 nodigen wij u uit op onze aandeelhoudersvergadering. aandeelhoudersvergadering. Bij deze openingsvergadering zouden wij graag onze mini onderneming introduceren en een voorstelling van ons gamma aan producten geven. Het programma ziet er als volgt uit: -Een Een voorwoord van de Directeur, de heer Vandorpe -Voorstelling van Vlajo door Judith Debecq -Voorstelling Mini-Onderneming Onderneming Easy Cook (6HA1) -Voorstelling Mini-Onderneming Onderneming Art Déco (6HA2) -Een Een woordje van de heer Rik Denolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta media group -Bedanking -Uitnodiging Receptie Onze aandeelhoudersvergadering lhoudersvergadering vindt plaats in de kapel van het Sint-Jozefsinstituut. Sint Jozefsinstituut. De aandeelhoudersvergadering zal om 19.30 van start gaan. Gelieve het onderstaande strookje terug te sturen naar het volgende adres : Zilverstraat 26, 8000 Brugge t.a.v. Julie Smet . U kunt ook gewoon het strookje afgeven aan een leerling van 6ha2 of mailen naar: artdeartd co@sintjozefbrugge.be Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op onze aandeelhoudersvergadering Met vriendelijke groeten Het Art Déco team ________________________________________________________________________________ Naam &Voornaam……………………………………………………………………………………………………………………….… Adres: :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0 Zal aanwezig zijn op de vergadering vergadering op 16 oktober 2008: ……………………………..personen Handtekening:

13


Naomi Degryse

3

GIP

2008-2009

marketingmix

Geachte heer, mevrouw Wij hebben een enquête samengesteld om te kunnen afleiden of ons product goed in de markt zal liggen. Het zou voor ons een grote hulp zijn, als u deze wilt invullen. Het product dat wij gekozen hebben zijn decoratieartikelen. Ons assortiment bestaan vooral uit kaarsen, kussenslopen, decoratieballen, servetten,…

1. Welk geslacht heeft u? u o Man o Vrouw 2. In welke leeftijdsklasse bevindt u zich? o >20 jaar o 20-40 jaar o 40-60 jaar o 60-80 jaar o < 80 jaar 3. Welk budget spendeert u ongeveer maandelijks aan decoratieartikelen? decoratieartikelen? o Minder dan 20 euro o Tussen 20-40 40 euro o Tussen 40 -50 50 euro o Meer dan 50 euro 4. Koopt u vaak decoratie artikelen? artikelen o Ja o Neen 5. Bent ent u bereid meer te betalen voor kwaliteit decoratie? o Ja,……..€ o Neen 6. Koopt u seizoensgebonden? o Ja, volgens elk seizoen o Soms, te zien welk seizoen o Neen, ik koop steeds neutraal

14


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

7. Voor welke feestdagen koopt u het meest? meest o Halloween o Kerstdag o Valentijn o Pasen o Andere :… 8. Geeft eft u decoratie artikelen als cadeau aan anderen? o Ja, meestal o Neen, ik vind decoratie te persoonlijk om te geven o Soms, hangt af van de persoonlijkheid van de persoon 9. Welke kleuren verkiest u? o Bruin o Beige o Wit o Zwart o Andere,…………………. 10. Welke soort decoratie koopt u het meest? o Kaarsen o Planten o Stenen of houten beeldjes o Vazen o Andere,…………….… 11. Hecht u veel belang aan aa de sfeer in uw huis? o Ja o Enkel in de winter o Neen 12. Waar koopt u meestal u decoratie artikelen? o Minionderneming o Groothandel o Kleinhandel

15


Naomi Degryse

4

Verslag

4.1

Bedrijfsbezoek S.A Möbler

GIP

2008-2009

Wee bezochten samen met de zweedse leerlingen op 12 januari 2009 S.A Möbler, een Zweeds meubelbedrijf die zich in Tibro bevindt en de meubelhoofdstad van Zweden genoemd wordt.Het bedrijf is opgericht in 1896 en is dus meer dan 100 jaar oud en is dan ook een familiebedrijf. De meubelen worden in samenwerking met interieurarchitecten en designerss designerss gemaakt; We kregen een rondleiding door de fabriek waar de meubelen door deskundigen vaklieden vervaarvervaa digd worden. Ze beschikken over een personeel van ongeveer een 60 tal arbeiders. Het bedrijf beslaat een oppervlakte van meer dan 15000 vierkante meter. met We kregen eerst de showroom te zien met zowel hun hoogtechnologische werken als hun oudste werk. Hun oudste werk genaamd kyrkifallabordet is hun allereerste creatie bij de start van hun bedrijf, er zijn hiervan slechts een 100 tal gemaakt. In hun showroom showroom bevond zich ook een exclusieve tafel met de handtekeningen van een aantal sterren onder andere James Bond. Na het bezichtigen van de showroom brachten de studenten een bezoek aan de productie. Om een vervolledigd product te leveren beginnen de vaklieden vaklieden van nul af aan namelijk met het basisproduct gyproc.Op de gyproc wordt er lijm gespoten waarop er een flinterdun vinylplaatje wordt bevestigd. Hierna gaat dit door een warme pressende machine. Na deze handeling wordt er een flinterdunne zijkant aan bevestigd. Bij deze fase van het ontwikkelingsproces mocht een van de leerlingen eens de taak overnemen van een arbeider. Hier na wordt er een frame ontwikkeld volgens het bestelde product. Sébastien Van Neste mocht een frame door midden zagen. De vinylplaten en worden bespoten of gepolierd om een zachter effect te bekomen. Na dit worden de platen in het door de cliënt gewenste kleur gespoten. Hierna worden ze gemonteerd door bekwame vakmanschappen. Bij het monteren van meubels mocht Pieter , Mathieu ,Andres en e Mevrouw Anseeuw een handje toesteken. Na deze rondleiding werden we terug naar de showroom geleid waar we nog es de meubelen konden bewonderen.

16


Naomi Degryse

4.2

GIP

2008-2009

Verslag : Tibrok ibrokök Op woensdag 14 januari 2009 bezochten we samen met de Zweedse leerlingen het Zweeds bedrijf Tibrokök in Tibro. Tibrokök is een bedrijf die gespecialiseerd is in het produceren van keuken op maat. Eerst bezochten we samen met de gids het productiegedeelte. Het productiegedeelte is onderverdeeld in 3 departementen namelijk : machine gedeelte , schildergedeelte en afwerkingsgedeelte. Het bedrijf werkt alleen maar op bestelling en heeft dus niks in voorraad.

De eerste stop in het productiedepartement was bij de verschillende soorten platen die als basisprobasispr duct gebruikt ikt worden. Tibrokök werkt enkel met mdf-platen en gyproc-platen. platen. Op de gyproc of mdf-platen platen wordt er een flinterdun vinylplaatje aangebracht die wordt bevestigd door een machine. De platen worden vervolgens op maat gesneden en doorgegeven aan het schilderdepartement. Onze tweede halte was dan ook het schildergedeelte. Hier worden de platen in het gewenste kleur gespoten en gedroogd. Er zijn 2 machines aanwezig om op verschillende manieren verf te kunnen aanbrengen. De gids wees er ons ook meerdere malen malen op dat elke keuken een eigen nummer heeft waardoor de computer automatisch verschillende soorten afgewerkte platen bij zijn identiteit plaatst. Hierna worden er frames bevestigd, details afgewerkt en opgeslagen in hun magazijn tot de klant hem komt ophalen. Na deze rondleiding in de fabriek kregen we een voorstelling van de sales manager Katerina. Zij vertelde ons over de economische en financiële kant van het bedrijf. De onderneming is in 1947 van start gegaan en heeft een bemanning van 65 werknemers. Het personeel bestaat uit 45 arbeiders en 20 bedienden. In totaal worden er per jaar ongeveer 1400 keukens geproduceerd. Ieder klant heeft een wachttermijn van 6 tot 8 weken. 70% van de geproduceerde keukens is voor particulieren en 30% voor bedrijven.

17


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

De Salesmanager alesmanager vermeldde dat de aanvraag met 20 % gezakt is door de economische crisis. Ze hebben een assortiment van verschillende keukens en stijlen. 1. 2. 3. 4.

romantic old fashion style scandinavian modern

Tibrokök levert in 40 verschillende steden verspreid over Zweden, Finland en Noorwegen. Het et bedrijf werkt ook met een sterke marketingstrategie: • • •

website brochures reclame

Bij het einde van de presentatie kregen we een brochure aangeboden met hun assortiment assort van keukens in vermeld.

18


Naomi Degryse

4.3

GIP

2008-2009

Aandeelhoudersvergadering andeelhoudersvergadering

De eerste aandeelhoudersvergadering van de miniondernemingen 2008-2009 2008 vond plaats op 16 oktober 2008 in de kapel van het Sint-Jozefsinstituut Sint te Brugge en ging stipt om 19.30 van start. Onze vergadering begon met een overzicht van het programma door Julie Juli Smet. Daarna was onze schooldirecteur, de heer Van Dorpe , aan het woord. Hij stelde als eerste punt ons nieuwe succesvolle leerplan voor. De heer Van Dorpe vermeldde ook het succes van de miniondernemingen door de jaren heen . Na deze toespraak gaf de heer eer van Dorpe het woord aan de heer Denolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group. De heer Denolf, die het peterschap aanvaardde van Easy Cook, had het over het reilen en zeilen van een onderneming, de motivatie van de ondernemers en diverse aspecten aspecten van het bedrijfslebedrijfsl ven. Hierna kwam de gedelegeerd bestuurder van de mini onderneming Easy Cook, Gertie Beirens, aan het woord. Hij stelde Easy Cook voor en verklaarde waarom ze keukengadgets als product gekozen hadden. Vervolgens besprak hij de organisatorische isatorische tabel en stelde het personeel voor aan de aandeelhouders. Hij besloot met het woord te geven aan technisch directeur, Benjamin Fossaert. Deze verduidelijkte de verkoopstrategie en presenteerde et productassortiment van Easy Cook. Na de voorstelling voorstelling van Easy Cook was het de beurt aan Art Déco. Gedelegeerd bestuurder van Art Déco, Hélène Verhalle, nam het woord. zij presenteerde de functionele verdeling van Art Déco en stelde haar personeel voor aan de aandeelhouders. Tevens verklaarde zij hoe deze deze onderneming tot stand gekomen was en waarom ze decoradecor tiartikelen als product gekozen hadden. Zij eindigde haar toespraak met het voorstellen van technisch directeur Sébastien Vanneste. Hij besprak de visie en verkoopstrategie van Art Déco en presenteerde op geanimeerde wijze de gamma van Art Déco aan het publiek. Na deze toespraken toonde Easy Cook een schitterende persiflage op SOS piet. Na dit humoristisch intermezzo werden de gasten uitgenodigd tot het eten van een natje en een droogje. Tijdens deze gezellige receptie konden de aandeelhouders als eersten de producten van de diverse miniondernemingen bekijken en aankopen.

19


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

De omzet van deze avond en het enthousiasme van de aandeelhouders laten ons het beste hopen voor de toekomst van Art DĂŠco en Easy Cook. Cook. Deze receptie was de perfecte afsluiter van een geslaagde aandeelhoudersvergadering.

20


Naomi Degryse

5

Marketing mix

5.1

Product

GIP

2008-2009

Het product die wij gezamenlijk gekozen hebben, zijn decoratie artikelen. Daarom hebben wij ook de voor de naam Art Déco gekozen omdat het verwijst naar een franse decoratie stijl . Onze bedoeling is om toffe ideeën mee te geven aan de klanten om een bepaalde sfeer in hun huis te creëren. Dit is zeker geen gemakkelijke opdracht. Elk gezin heeft een andere smaak van sfeer en e bekijken het op een andere manier. Sommigen maken het gezellig met kaarsjes en beren, anderen daarentegen hebben liever een open sfeer. We hebben voor ieder z’n smaak wel iets aan te bieden. Kaarsen zijn toch wel het belangrijkste artikel van ons assortiment. assortiment. We hebben een leverancier gekozen die heel speciale vormen en kleuren kan maken. Daarom werken wij ook op bestelling bij hem. De klanten kunnen hun kaars kiezen, bij wijze van spreken bijna zelf samen stellen. Naast de speciale kaarsen hebben we ook nog de gewone theelichtjes die we verkopen in verschilverschi lende soorten potjes of schaaltjes en de buitenkaarsen. Een andere deel van ons assortiment is onder andere: beren, namaak bloemen, vazen, kussenslopen en kandelaars met een kaars erin. Ons meest verkochte ochte product is tot nu toe de aapjes op stronk. Er zitten 3 verschillende aapjes op die verwijzen naar horen, zien en zwijgen.

5.2

prijs

Onze prijzen worden bepaald door de commercieel directeur, Stefanie Van de Sompele. Aan de hand van de aankoopprijzen wordtt er maal 1,75% of maal 2 gedaan. Het is zeer belangrijk om rekening te houden met de juiste afrondingen van onze prijzen. We ronden af op 0,95 of 0,99. Bijvoorbeeld: het martini glas met 3 drijfkaarsjes kost € 19,95 in plaats van € 20,00. We willen zeker en vast niet te duur gaan in onze prijzen. Mogelijke kopers die uit sympathie willen kopen gaan eerder kiezen voor een goedkoop product. Ze willen ons steunen. Mensen die we kennen, familieleden en de aandeelaandee houders zullen rapper geneigd zijn iets duurder te gaan. Maar het spijtige aan decoratie spullen is als je een beetje kwaliteit wilt leveren dat de prijzen rap stijgen. We hebben dan ook een selectie gemaakt aan goederen van goedkope tot dure kwaliteit. Het is ook belangrijk om kostprijsgericht te handelen. We willen ons best doen om al onze aandeelaandee houders tevreden te stellen op het einde van ons project Art Déco. Maar dat zal zeker lukken.

21


Naomi Degryse

5.3

GIP

2008-2009

plaats

Op de oudercontactavonden hebben we een vaste standplaats waarop we kunnen verkopen. In de toekomst zullen we informeren om eventueel de schoolpoort eens te mogen gebruiken om te verkopen. Ook inlichtingen staat steeds ter beschikking om tijdens speeltijden om eventuele verkopen te organiseren. Op 7 februari vindt er Kuurne een verkoopdag plaats voor alle alle minionderneming van WestWest Vlaanderen. Daar zullen we ook zeker van de partij en misschien ook wel op een paar kerstmarkten. Het is belangrijk zoveel mogelijk verschillende verkoopmomenten in te lassen, om een groter publiek te kunnen aanspreken. Samen hebben ben we ook een catalogus op gesteld. Daarin staan alle producten vermeld die te verkrijgen zijn en diegene die kunnen besteld worden. Bij de producten staat ook de prijs. Zo is het gemakkelijk om de catalogus aan verschillende mensen door te geven en op een ee simpele manier te kunnen verkopen. Onze website is ook zeer eenvoudig. Je kunt via de site een bestelling doen. Het is de bedoeling dat die site up-to-date date blijft, zodat ook de nieuwe producten direct via onze website kunnen aangekocht worden.

5.4

Promotie

We zetten regelmatig een product in de kijker in onze catalogus zodat een bepaald product beter zou verkopen. Dit trimester staat de aapjes op stronk in de kijker , het is één van de best verkochte goederen tot nu toe. Misschien omdat het in de kijker staat staat of omdat het gewoon een aantrekkelijk artikel is dat zullen we merken bij het volgende product dat we in de kijker zullen zetten. Bij de aankoop van € 200,00 kunt u genieten van tien procent korting, wat mooi meegenomen is. Dit zet de mensen aan om rapper er tot 200 euro te kopen. We maken ook pakketjes van goederen die dan voordeliger zijn dan dingen apart te kopen. Als minionderneming kunnen wij echter niet te veel korting geven aan de mensen omdat wij echter maar een klein aantal kopers hebben. Onze tweede de vorm van promotie dat wij wel aan mee doen is reclame maken. We hebben posters rondgehangen in de school, broodjeszaken enz. Onze website is ook goede reclame voor mensen die ons niet kennen. Het geeft het reilen en zeilen van onze minionderneming weer. Ook mond aan mond reclame is belangrijke promotie en dat zal zeker gebeuren door de aandeelaandee houders, vrienden, sponsors en ouders van leerlingen van Art Déco. Persoonlijke verkoop is ook een goede promotie. Zo vertel je een beetje over het bedrijf en gaan mensen misschien niet direct iets kopen maar als ze een cadeau of decoratie materiaal nodig hebben zullen ze direct aan Art Déco denken.

22


Naomi Degryse

6

GIP

2008-2009

Flowchart Verkoopsdienst verkoopt kaarsen en stelt een formulier op

Het formulier wordt verstuurd naar order entry die op zijn buurt Die op zijn buurt een bestelbon maakt

Bestelbon naar boekhouding Bestelbon naar magazijn Boekhouding verwerkt de bestelbon

Ja

Goederen worden geleverd aan de klant

Magazijn controleert of de bestelling aanwezig is

Factuur gaat naar de klant. nee

De aankoopdienst besteld nieuwe goederen Het word besteld

23


Naomi Degryse

7

Analyse jaarrekening

7.1

Inleiding

GIP

2008-2009

Wij hebben voor onze ratio-analyse analyse gebruik gemaakt van de jaarrekening van Bomberna gelegen te Maldegem. De keuze viel snel op Bomberna omdat hun assortiment het dichts aanleunt bij dat van ons. Bomberna verkoopt decoratie artikelen voor zowel binnenhuis als als buitenhuis. Ook planten is ĂŠĂŠn van hun sterkste troeven .Die ie vind je ook terug in ons gamma. De kerstrozen , valentijnsrozen die wij doorheen het jaar verkochten waren een groot succes. Bomberna kan je goed vergelijken met Art DĂŠco en daarom vonden wij wij het een geschikte keuze om hun jaarrekening te analyseren

24


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

7.2

Bespreking interpretering liquiditeit

7.2.1

Liquiditeit in ruime zin

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Boekjaar 2 Boekjaar 1 359.848,00 332.017,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

134.578,00

90.809,00

0,00

0,00

71.162,00

55.215,00

2.607,00

3.111,00

568.195,00

481.152,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 2 IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 1

277.113,00

235.327,00

0,00

0,00

277.113,00

235.327,00

Liquiditeit in ruime zin voor het boekjaar 2007 =568.195,00/277.113,00 = 2,05 Liquiditeit ruime zin voor het boekjaar 2006: = 481.152,00 / 235.327,00 =2,04 interpretatie De liquiditeit van een onderneming is de mate waarin de onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn terug te betalen.Een betalen.Een onderneming moet over voldoende vlottende activa beschikbeschi ken om de schulden op korte termijn terug te betalen.Het resultaatt moet groter dan 1zijn. Het resultaat van Bomberna is 2,05 en 2, 04 dus deze onderneming is zeker in staat om zijn schulden op korte termijn terug te betalen, het bedrijf is liquide. liquide

25


Naomi Degryse

7.2.2

GIP

2008-2009

Liquiditeit in enge zin

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Boekjaar 2 Boekjaar 1 134.578,00 90.809,00

VIII. Geldbeleggingen

0,00

0,00

71.162,00

55.215,00

205.740,00

146.024,00

IX. Liquide middelen Totaal

Boekjaar 2 IX. Schulden op ten hoogste één jaar Totaal

Boekjaar 1

277.113,00

235.327,00

277.113,00

235.327,00

Liquiditeit in enge zin voor het boekjaar 2007: = 205.740,00 / 277.113,00 = 0,75 Liquiditeit in enge zin voor het boekjaar 2006: = 146.024,00 / 235.327,00 = 0,62 Interpretatie Hier wordt er geen rekening gehouden met de voorraden. Om een goed overzicht te kunnen geven van de liquiditeit van een onderneming te hebben zal de quick ratio geen rekening houden met de voorraad en de overlopende rekeningen. Het resultaat van Bomberna is 0,75 & 0,62 wat niet goed is. Maar liquiditeit liquiditeit houdt geen rekening met de voorraad en de overlopende rekening. Het bedrijf is niet liquide in enge zin

26


Naomi Degryse

7.3

GIP

2008-2009

Solvabiliteit& & ebit

solvabiliteit Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Boekjaar 2007

EBIT bedrijfopbrengensten bedrijfskosten EBIT:

Boekjaar 2007

Boekjaar 2006 € 345.825,00 € 837.047,00 € 0,41

€ 307.971,00 € 679.243,00 € 0,45

Boekjaar 2006 € 531.303,00 € 446.433,00 € 84.870,00

€ 371.377,00 € 353.720,00 € 17.657,00

Interpretatie Bomberna is een gezond bedrijf want het beschikt over meer dan twee derde eigen vermogen. Het bedrijf was gezonder in 2006 want daar heeft het een solvabiliteit van 0.45 en in 2007 van 0.41. De opbrengst voor interesten en belastingen is in 2007 heel wat hoger gelegen dan in 2006. 200 In 2007 is de bedrijfswinst 84 870.00 euro en in 2006 is het 17 657.00 euro. Dit is een heel stuk lager, de bedrijfswinst was zeer goed in 2007

27


Naomi Degryse

7.4

GIP

2008-2009

Rendabiliteit Boekjaar 1

Winst van het boekjaar Eigen vermogen ROE

Boekjaar 2

60.354,00

1.176,00

345.825,00

307.971,00

17,45%

0,38%

Interpretatie Boekjaar 1 heeft duidelijk een beter percentage dan boekjaar 2006. Er is een grote evolutie tussen boekjaar 1 en 2. Het is gestegen met 17,07%.

28


Naomi Degryse

7.5

GIP

2008-2009

Verticale analyse balans

ACTIVA VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen

Boekjaar 1 2006

Boekjaar 2 2007

29,16% 0,00% 0,00% 28,86% 21,76% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,84% 0,00% 0,00% 48,88% 48,88% 0,00% 0,00% 13,37% 4,56%

32,12% 0,00% 0,00% 31,87% 13,70% 3,63% 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,88% 0,00% 0,00% 42,99% 42,99% 0,00% 0,00% 16,08% 7,71%

29


Naomi Degryse

GIP

B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

2008-2009

8,81% 0,00% 0,00% 8,13% 0,46% 100,00%

8,37% 0,00% 0,00% 8,50% 0,31% 100,00%

45,34% 2,76% 2,76% 42,41% 0,28% 2,76% 39,37% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,66% 20,01% 20,01% 0,00% 0,00% 34,65% 4,76% 3,15% 3,15% 0,00% 10,38% 10,38%

41,31% 2,24% 2,24% 34,41% 0,23% 2,24% 31,95% 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,69% 28,80% 25,58% 0,00% 0,00% 33,11% 6,43% 0,30% 0,00% 0,30% 10,98% 10,98%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers

30


Naomi Degryse

GIP

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezolbezol digingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

2008-2009

0,00% 12,48% 0,00% 2,56% 9,93% 3,86% 0,00% 100,00%

0,34% 10,56% 0,00% 2,70% 7,86% 4,49% 0,00% 100,00%

Interpretatie Bij een verticale analyse stellen we het totaal van actief en passief gelijk aan 100%. Iedere post van de balans wordt dan procentueel uitgedrukt ten opzichte van het totaal van de balans. Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsfinanciering bronnen van deze onderneming.

31


Naomi Degryse

7.6

GIP

2008-2009

Horizontale analyse balans

ACTIVA VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen

Boekjaar 1 2006

Boekjaar 2 2007

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

35,72% 0,00% 0,00% 36,10% -22,40% -37,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,09% 0,00% 0,00% 8,38% 8,38% 0,00% 0,00% 48,20% 108,13%

32


Naomi Degryse

GIP

B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

2008-2009

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

17,15% 0,00% 0,00% 28,88% -16,20% 23,23%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

35,72% 0,00% 0,00% 36,10% -22,40% -37,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,09% 0,00% 0,00% 8,38% 8,38% 0,00%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

33


Naomi Degryse

GIP

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezolbezol digingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

2008-2009

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 48,20% 108,13% 17,15% 0,00% 0,00% 28,88%

Interpretatie Via de horizontale analyse kunnen we de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans. Hiervoor hebben we het eerste boekjaar gelijkgesteld aan 100% en de evolutie van boekjaar 2 in procent uitgedrukt ten opzichte van boekjaar 1.

34


Naomi Degryse

8

Uitwisseling zweden zwe

8.1

Tekst powerpoint deel 2

GIP

2008-2009

The drottningholm palace The Drottningholm Palace is the first of the fourteenth fourteen UNESCO World Heritage Site in Sweden. It is built on the island LovĂśn, in the late 16th century. Since 1982 itâ&#x20AC;&#x2122;s the private residence of the Swedish royal family. The castle is a popular tourist attraction. The palace has seen many renovations, changes and additions over the past 400 years. Near the palace, they built the palace church and palace theatre. The theatre atre is still in use and is very popular in the summer for festivals. Around the castle there are many gardens. The oldest part, is the baroque garden created at the end of 17th century. Gustav the 3th of Sweden created a English garden with canals, bridges and open sections of grass. He was the King of Sweden from 1771 until his death on 29 March 1792. and he was benefactor of arts and literature. In the park there was built a Chinese Pavilion for a Swedish queen, Louisa Ulrika. It was a surprise for her birthday in 1753 from King Adolf Fredrik. The interior shows a mingling of French Roccoco and Chinoiserie. The combination of the exotic Chinese Pavilion pleasure palace, the palace palace theatre and the magnifimagnif cent palace gardens make a visit to Drottningholm an unique experience. The rock carvings tanum The rock carvings in Tanum are also an UNESCO World Heritage Site in Sweden. The carvings in the South-West West of Sweden were made during during the Bronze Age about 3000 years old and are of a very good quality. The motives are varied and tells us about the social life of people, there believes and rites. The picture shows us animals, weapons, ships and other objects. You can find the rock carvings ings on 6 different places. Each place is different and has its own character. In one of the places, there is a big work with a composition of 130 closely placed figures that shows us the hunting scene. The biggest figure is a 2, 2 5 meter tall man with a spear.

35


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

The riksdag Is the national parliament of Sweden. The building is situated on the island of Helgeandsholmen. Helgeandsholmen is a small island in central Stockholm, Sweden The prime minister of the Riksdag is since 2 October 2006 Per Westenberg. The Riksdag consist of 1 chamber; this is chamber counts 349 members of which 310 members are elected in the 28 districts. The last parliament elections where in 2006 and here you see the results of this elections. Over here you see the island with the royal palace and at the backside of this palace you have the parliament “ Riksdag” building The royal dramatic theatre The Royal dramatic theatre or in Swedish: Swe “ kungliga dramatiska Teater” is located in Stockholm. It’s one of the most important dramatic theatres of Sweden. It was established in 1788 by King Gustav III. In the Royal dramatic theatre are 6 podia’s and each year there are about thousand of events on this stages. It is one of the most wanted theaters of the world. In 1908 the theatre was opened with the presentation of “Mister Olof”” which was directed by August Strindberg. The architect of the building was Frederk Liljekvist. Famous Fa artists like Carl arl Larsson and Carl Milles where engaged in this project. The city hall of Stockholm The city hall is the main symbol of the capital capital of Sweden. Is one of the most beautiful and well known buildings in the world. It has also a ballroom frequency used for the yearly noble banquet. The golden hall of Stockholm’s city hall Named after the 18 million pieces of gold mosaic glass covering. This hall can hold up 700 people. The mosaic figures represent important events in Sweden and the world The fortress of karlsborg The karlsborg fortress is now a monument. It was built as a central defense in the country, intended for the Swedish parliament, royal family,… The fortress had a contour of 5 km. and it’s one of the biggest constructions of Europe. The adventure tour There is also a unique guided tour through the Karlsborg Fortress 1. Starts with a film (life in the fortress 1865) 2. Underground passages 3. Ending in the church

36


Naomi Degryse

8.2

GIP

2008-2009

PowerPoint diaâ&#x20AC;&#x2122;s dia

37


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

38


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

39


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

40


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

41


Naomi Degryse

9.

GIP

2008-2009

Sollicitatiebrief Nederlands

Naomi Degryse Brielweg 4 8490 Jabbeke

Jabbeke, 1 februari 2009

Art Déco Zilverstraat 26 8490 Brugge

Sollicitatie voor algemeen directeur Geachte mevrouw Hier bij wil ik mij kandidaat stellen voor de functie van ‘ algemeen directeur’. Mijn creativiteit, enthousiasme en nauwkeurigheid zijn mijn troeven in mijn zoektocht zoektoc naar een uitdaging in de leidinggevende sector. De functie die u voorstelt lijkt mij hel interessant en lijkt erg op mijn droomfunctie. Het organiseren, leiden en bijsturen van zaken zijn één van me troeven in het ondernemingsleven. Sint jozefsinstituut in de richting handel. Ik heb dus nog geen Volgend jaar studeer ik af aan het Sint-jozefsinstituut ervaring, maar tijdnes mijn studies heb ik wel veel praktische vakken gekregen die op deze functie van toepassing zijn. Deze zomer heb ik dan ook een soortgelijke baan beoefend in Mercator Press als administratief bediende aan de receptie. Ik hoop dat ik u ervan heb kunnen overtuigen om me uit te nodigen voor een gesprek. U vindt in bijlage ook mijn Curriculum Vitae. Met vriendelijke groeten

Naomi Degryse

Bijlage: Curriculum Vitae

42


Naomi Degryse

9.1

GIP

2008-2009

Curriculum Vitae itae

Persoonlijke gegevens Naam:

Naomi DEGRYSE

Adres:

Brielweg 4 8490 JABBEKE

Tel.:

050/674994

GSM:

0498/41 42 06

E-mail:

Naomidegryse@hotmail.com

Geboren:: Oostende, 1 augustus 1991 Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs : voorlopig rijbewijs (B)

Opleiding Schooljaar: 2003-2005:

Economie Economie-wiskunde Sint Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 8200 SINT-ANDRIES SINT

Schooljaar: 2007-2009:

Handel Sint. Sint.-Jozefsinstituut Zilverstraat 26

Cursus:

8000 BRUGGE Dactylo

Vaardigheden Talen:

Softwarekennis:

Nederlands Moedertaal Frans

Voldoende kennis spreken en schrijven

Engels

voldoende kennis spreken en schrijven

Duits

voldoende kennis spreken en schrijven

Spaans

basis kennis spreken en schrijven hrijven

MS Word

goede beheersing

Acces

voldoende beheersing

Excel

voldoende beheersing

Outlook

voldoende beheersing

43


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Ervaring vakantiejob: 2007-2008 2008 Mercator Press te Jabbeke (HygiĂŤne) 2008-2009: 2009: Mercator Press te Jabbeke (Receptiewerk)

Karaktereigenschappen Sociaal en contactvaardig, teamplayer, zelfstandig, nieuwsgierig en onderzoekend,vriendelijk, tolerant, punctueel, doelgericht,flexibel

Vrije tijd Sporten: lopen, tennissen, Skeeleren Reizen Vrienden

Referenties De heer Vandorpe Directeur Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Telefoon: 050/331943

44


Naomi Degryse

10

GIP

2008-2009

Verslag bestuursvergadering minionderneming

Plaats: Datum: Tijdstip: Afwezigen:

Het Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut , Brugge (lokaal 25) dinsdag 18 november 2008 8u20-9u10 Laurens Vermeulen

Agendapunten: •

De Stock

Bestelling kaarsen

Nieuwe ieuwe aankopen+inlichtingen

Commerciële Dienstreclame reclame

Catalogusbestelnummers bestelnummers

Aandelen vervolledigen

website

Boekhouding

Beschadigde goederen

Uitwerken agendapunten: We begonnen nen de vergadering met als eerste punt de stock. De stock moet geteld worden door de magazijniers en op punt gesteld worden. Ook Joost Bakx zal als derde persoon de stock nog eens de tellen ter controle. De database moest dringend aan gepast en verbeterd worden door de magazijniers. Als tweede punt op de agenda kwamen de kaarsen aanbod. De kaarsen zijn nog steeds niet aanwezig na 4 weken. Sébastien Van Neste, technische nische directeur, die verantwoordelijk is voor de kaarsen stuurde dan ook meteen een mail. Even later kwam hij terug met het antwoord dat onze leveranciers candle boetiek onze bestelling donderdag 20 november 2008 af zou hebben. De nieuwe aankopen is een belangrijk b punt op onze agenda. De aankopers ers moeten dringend aankopen bij nieuwe leveranciers. Stefanie Van de Sompele , commercieel mercieel directeur, had één nieuwe leverancier gevonden, genaamd Van Remoortel emoortel in Wetteren. Naomi Deryse en Sébastien Van Neste zullen dan ook zaterdag ochtend nieuwe aankopen doen in Van remoortel. De populaire kerstrozen was ook één van de ideeën die ter sprake kwam. Die zijn dan dinsdagmiddag door Naomi Degryse telefonisch aangekocht bij Franco B, een bloemkwekerij in Brugge. Hélène Verhalle heeft dan ook direct het initiatief genomen om te gaan polsen bij de directeur om het lokaal inlichtingen als opslagplaats te gebruiken voor de kerstrozen. Ook kerstrozen zijn door Naomi Degryse telefonisch aangekocht bij franco franco B een bloemkweker in Brugge. Hélène Verhalle heeft gepolst bij de directeur om het lokaal inlichtingen als opslagplaats te gebruiken voor de kerstrozen.

45


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Ook het idee van kerstkaarten is verder uitgewerkt met de conclusie dat Lindsay Ruyschaert Ru ze zelf zal tekenen. Als vierde punt stond de commerciĂŤle dienst op de agenda. Zij moeten reclame regelen en een standplaats op de markt in Brugge. rugge. Stefanie Van de Sompele heeft samen met Pieter Benoot een standplaats geregeld op zaterdag 24 januari 2008. Als vijfde punt stond de catalogus logus op de agenda. Die moest enkel nog wat aangepast worden en door de magazijniers vervolledigd worden. De aandelen werden uitgedeeld aan de personen in kwestie en alle aandeelstrookjes moeten ten laatste tegen 25 november binnen zijn zij om door te sturen naar Vlajo. Onze website was een delicaat punt. Er werd voorgesteld om een tweede persoon bij de webdesign te zetten. SĂŠbastien Van Neste en Joost Bakx zal dit in overleg met Laurens Vermeulen doen wanneer hij terug aanwezig is. De boekhouding: houding: is helemaal in orde gebracht door Delphine Marechal en Jolien Ketels en is klaar om opgestuurd te worden naar Vlajo. De beschadigde goederen zijn het laatste punt van de agenda. Lore Strubbe, aankoper, neemt de verantwoordelijkheid op zich om de goederen goederen terug te brengen naar Van der Vannet.

46


Naomi Degryse

11

Verkoopsfacturen

11.1

Verkoopfactuur 1

GIP

2008-2009

47


Naomi Degryse

11.2

GIP

2008-2009

Verkoopsfactuur 2

48


Naomi Degryse

11.3

GIP

2008-2009

Verkoopsfactuur factuur 3

49


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

11.4 Verkoopsfactuur 4

50


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

11.5 Verkoopsfactuur 5

51


Naomi Degryse

12

GIP

Boekhoudkundige verwerking facturen

A/P/K/O

A

2008-2009

D/C

+

D

Nummer

1

40000

Omschrijving

D

Handelsdebiteuren

€ 12,08

P

+

C

45110

O

+

C

70400 Verkopen Handelsgoederen VF/41

A

+

D

P

+

O

Handelsdebiteuren

C

45110

Verschuldigde BTW

+

C

70400 Verkopen Handelsgoederen VF/42

A

+

D

P

+

O O

40000

Handelsdebiteuren

C

45110

Verschuldigde BTW

+

C

70400

Verkopen Handelsgoederen

+

C

74600 Doorgerekende Kosten VF/54

+

D

3

4

40000

Handelsdebiteuren

P

+

C

45110

Verschuldigde BTW

O

+

C

70400

Verkopen Handelsgoederen

O

+

C

74600 Doorgerekende Kosten VF/100

A

+

D

P

+

C

O

+

C

5

40000 45110

€ 0,68 € 11,40

Verschuldigde BTW

40000

A

2

Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW

70400 Verkopen Handelsgoederen VF/005 op 2009-05-11

C

€ 88,04 € 12,59 € 75,45 € 40,61 € 2,30 € 28,31 € 10,00 € 62,96 € 7,45 € 45,51 € 10,00 € 150,79 € 10,10 € 140,69

52


Naomi Degryse

13 Photo

GIP

2008-2009

Assortiment Nom d’article et prix

3 petites verres ornés avec veilleuses € 7,50 pour les trois

3 verres classiques avec veilleuses € 8.00 pour les trois

Feuille de bougie parfumée à la vanille €5,70/pièce

Ourson de peluche €19.95/pièce

Description

Trois petits verres ornés en style baroque avec veilleuse Ca convient surtout dans intérieur classique.

Les verres classiques cl remplis de sable coloré et veilleuses conviennen nent aussi bien dans un intérieur moderne qu’un intérieur plus rigide.

Une bougie en forme de feuille, parfumée à la vanille. C’est un produit très populaire. Un vrai trend setter qui convient dans tous les intérieurs modernes.

Un ourson de peluche portant un sweater avec le drapeau américain. Un cadeau idéal pour les enfants ou pour enjoliver votre vo intérieur. (livrable en rouge, brun et bleu)

53


Naomi Degryse

Photo

GIP

Nom d’article et prix

Vase avec bougie dorée €15.50/pièce

Cadre de photo enjolivé de fleurs €10.00/pièce

2008-2009

Description

Ceci est un produit traditionnel qui convient surtout dans un intérieur classique. Très populaire chez nos clients plus âgés.

Une petite porte photo d’enjolivée enjolivée de fleurs dans une manière classique. Pour les photos de ceux qui vous sont chers.

plateau en pierre bleue. €4,00/pièce

Bougie d’une femme enceinte €29.70/pièce

Une plateau en pierre bleue avec deux veilleuses. Pour les intérieurs rigides et très populaires chez les jeunes.

La femme enceinte est un article unique et fait à la main. Un cadeau de rêve pour les femmes enceintes. Cette C pièce unique est réalisable en différent couleurs. différentes Fait à la main.

54


Naomi Degryse

Photo

GIP

2008-2009

Nom d’article et prix

Description

Lanterne blanche avec bougie rustique

C’est une lanterne la rustique qui peut être utilisé tant à l’extérieur que a l’intérieur. Uniquement en blanc.

€20.25/pièce

éteignoir au diamant €6.80/pièce

La éteignoir est un modèle élégant qui est fini avec un diamant. Indispensable dans un intérieur chique.

Photo d’art €3.80/pièce

Un assortiment de photos d’art d’ar en noir et blanc. Idéal pour donner un peu de cachet aux chambres des jeunes.

Bougie d’un bébé dans l’œuf €8.95/pièce

Très jolie petite bougie d’un bébé dans un œuf Un cadeau origin à l’occasion d’une original naissance. Chaque bougie est différent parce qu’elles sont différente faites à la main. Une vraie pièce d’artisanat. (réalisable en différent couleurs) différentes

55


Naomi Degryse

14

GIP

2008-2009

Ondernemer voor de klas

Onze ondernemer voor de klas was dhr. Dirk Vyncke. Hij was een goede ondernemer met veel ervaring maar is nu een ondernemer zonder onderneming. Hij gaf zijn bloeiend bedrijf door aan zijn kinderen. Vyncke energietechniek Hij is 69 jaar en is geboren in Leuven en is sinds kort een echte Bruggeling.. Hij vertelde zijn levensleven verhaal tijdens zijn actieve jaren in het ondernemingsleven. De middelgrote onderneming die opgericht is door zijn grootvader in 1912. Het bedrijf heeft al 4 generaties aan gerenommeerde ondernemers achter de rug. Het bedrijf Vyncke energie is wereldwijd verspreid in de volgende landen. Duitsland, Tsjechië, China, Thailand, Maleisië, Singapore, Australië, canada en Brazilië. Maar het bedrijf begon in het typisch West-Vlaams dorpje Harelbeke en is daar nog steeds gevestigd. gev

In een ondernemerschap zijn er 3 belangrijke elementen. •

Ideeën

Het vrouwelijk aspect

Sheng yi

Ideeën Zoals wij al eerder in ons verslag vermelde specialiseert Vyncke Energietechniek zich vooral in het leveren van oplossing op maat voor ieder energieprobleem. Daarom benadrukte enadrukte Meneer Vyncke hoe belangrijk het is om constant met vernieuwende ideeën op de proppen te komen. Een bedrijf met weinig vernieuwende ideeën is volgens hem een bedrijf die niet lang zal meedraaien in het harde ondernemingsleven. Het vrouwelijk aspect Vrouwen zijn zachter in het ondernemingsleven maar spelen het toch op 1 of andere manier sluw. In de mannenwereld wil het mannelijk geslacht er steeds hard tegen aan gaan. Volgens hem is het in de ondernemingswereld niet nodig dat er e hard gespeeld wordt, dit is niet de juiste manier benadrukte meneer Vyncke. Hij vindt meer in vrouwelijke ondernemers.

56


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Sheng yi Sheng yi staat voor een idee levend maken. Als je geen idee levend kan maken, kan je geen onderneming starten. Het is zeer belangrijk elangrijk om rondom je te kijken en juist dan krijg je een idee om dingen te verbeteren of uit te vinden. De klant is het belangrijkste element waar men zich moet op baseren. Een begrip dat je daar terug vindt is microfinanciering, dit wil zeggen dat je met me kleine beetjes vooruit kan geraken Ondernemen Als je zelf wil ondernemen moet je de juiste attitudes hebben. De belangrijkst is zelfstandigheid. Je moet verantwoordelijk zijn, initiatief kunnen nemen, kan leiden en luisteren naar andere leiders. Ook moet je keuzes durven maken, af en toe een risico nemen. Iedereen maakt fouten ook in de ondernemingswereld. Je moet het aan beetje aanvoelen. Het uitwerken van ideeĂŤn is ook zeer belangrijk. Je moet groeien alss ondernemer. Je kunt niet van de eerste stap een hoge functie hebben. Beginnen op een laag niveau en geleidelijk aan hogerop klimmen. Iedereen kan ondernemer worden als je er zelf voor wil gaan. Je moet voldoende motivatie hebben. Concurrentie Het bedrijf Vyncke Energietechniek heeft enorm veel concurrentie van China omdat zij alles voor de helft van de prijs leveren door de onderbetaling van hun werkkrachten. Vyncke Energietechniek. Vyncke Energietechniek laat zich niet kennen en handelt correct waardoor er meer respect is voor Vyncke Energietechniek dan voor bedrijven die hun personeel uitbuiten. Ze worden dan ook niet voor niks de echte Vyckeniers genoemd. Hij vertelde dan ook vol enthousiasme dat hij de Chinese taal sinds 2 jaar studeert uit respect voor voor China. Hij wil daardoor beter kunnen handelen. De crisis noemt Meneer Vycnke eerder een uitdaging dan een verzieking van de economie. Hij ziet dit als een kans om nu ook de ontwikkelingslanden te helpen in deze moeilijke tijden. De mening van dhr. Vyncke: Door zelf te kunnen ondernemen is hij gelukkig. Er zijn 2 aspecten die daar voor zorgen. Ten eerste is het motiverend als je jezelf kan overtreffen door het beter te doen dan jezelf verwacht had. Als tweede punt is hij gelukkig omdat je in het ondernemerschap ondernemerschap iets kan doen voor iemand anders gratis en voor niets. Je helpt andere mensen in nood. Door iets te kunnen verbeteren word je beloond. Ken jezelf, vooral de positieve punten om je een waarde te geven.

57


Naomi Degryse

15

Sollicitatie Frans

15.1

Sollicitation

GIP

2008-2009

Naomi Degryse Brielweg 4 8490 Jabbeke

Randstad Finance & Accounting Bld de la Sauvenière 136, 4000 Liège 1

Sollicitation pour comptable Madame, Monsieur

J’ai vu une vacante pour la fonction de comptable sur votre site-web. web. Je pose ma candidature pour cette fonction de comptable. Je m’appelle Naomi Degryse et j’aurai 18 ans le premier août 2009. J’ai fait 3 années d’étude au Sint-Lodewijkscollege Lodewijkscollege à Bruges dans la filière économie-mathématique. mathématique. Depuis trois ans je suis la filière de commerce au Sint-Jozefsinstituut, ozefsinstituut, aussi à Bruges. Je suis très intéressée par cette vacante parce que j’ai étudié la comptabilité et je pense que cette fonction est idéale pour moi. Mes atouts at sont: beaucoup de motivation, ponctualité, tolérance et mon pouvoir ir de guider et travailler en équipe. Je n’ai pas d’expérience mais j’apprends très vite et ma volonté pour apprendre est un de mes grands atouts. J’espère que vous m’invitez dans les prochaines pour une interview. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression l’expression de mes sincères salutations.

Naomi Degryse Annexe : Mon curriculum Vitae

58


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Le curriculum vitae LES DONNÉES PERSONNELLES LLES Nom: Adresse: Téléphone: Portable: E-mail: Nationalité: Lieu de naissance: Date de naissance: Etat civil: Permis de conduire:

Naomi Degryse Brielweg rielweg 4, 8490 Jabbeke 050 67 49 94 0498 41 42 06 Naomidegryse@hotmail.com Belge Oostende 1 Août 1991 célibataire provisoire

LA FORMATION •

2003-2006

Économique- mathématiques Sint-lodewijkscollege Magdalenastraat 30 8200 Sint-Andries

2006-2009

Commerce Sint- Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

JOBS DE VACANCES Juillet & Août 2007 Juillet & Août 2008

le nettoyage au la usine Mercator Press à Jabbeke travaille sur la réception de Mercator Press à Jabbeke

LES ATTITUDES Sportif : Fitness sur le week-end end

LES REFERENCES Mr. VANDORPE Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

59


Naomi Degryse

16

GIP

2008-2009

Eindverslag minionderneming

Op 1 september 2008 startten wij in het 6e jaar handel een minionderneming met 20 leerlingen van het Sint-Jozefinstituut. Jozefinstituut. Wij hebben als naam voor onze minionderneming Art Déco gekozen omdat het een populaire stijlbeweging van 1920 tot 1939 was, die een weerslag had op de decoratieve en toegepaste kunst, bij zowel de architectuur, het grafische en interieurontwerp. Aangezien wij decoratieartikelen wilden verkopen vonden wij dit een gepaste naam voor onze minionderneming. De meest verkochte goederen waren knuffelberen, servetten, bloemen, handgemaakte kaarsen, kandelaars… Ik vervulde in het eerste trimester samen met Lore Strubbe de functie van aankoper. Als eerste taak zijn jn wij op zoek gegaan naar groothandelleveranciers. Het was belangrijk om, door middel van een goede aankooppolitiek, voor een goede prijskwaliteit verhouding te zorgen. Na het beslissen met welke leveranciers we zouden samenwerken, bestond onze taak erin het assortiment samen te stellen. Wij bepaalden dus grotendeels in samenspraak met de andere leerlingen welk soort goederen we zouden verkopen. Samen met de technische directeur, Sébastien Van Neste, vormden wij het perfect samengestelde team om de aankopen aankopen te bepalen van onze minionderneming. Ook de samenwerking met het magazijn was belangrijk. Zij moesten er onder andere voor zorgen dat de producten veilig in het magazijn terecht kwamen. Als aankoopteam was het vanzelfsprekend dat we de verantwoordelijkheid eid namen over het verpakken van de goederen. Het maken van de catalogus werd grotendeels door ons gedaan als we eventjes tijd over hadden. In het tweede trimester solliciteerde ik voor de functie van algemeen directeur en ik kreeg deze functie de dag zelff nog toegewezen. Als algemeen directeur moet je zowel buiten als binnen de minionderneming werken. Buiten de minionderneming hield ik me vooral bezig met een gestructugestruct reerde agenda op te maken, het nalezen van de diverse verslagen, het financieel overzicht overzich controleren en allerlei soorten rapporten analyseren. Binnen de minionderneming hield ik me naast het leiden van de vergadering ook bezig met de algemene dagelijkse leiding en waar nodig bijstand verlenen aan mijn collega’s. Ook het motiveren, steunen en n helpen van je teamleden is een belangrijke factor in de dagelijkse leefwereld van de algemene directeur van de minionderneming. Tijdens het jaar heb ik veel bijgeleerd over de soort aankopen je wel en niet kan doen. Hoe je best prijsbewust maar toch kwaliteit liteit aankoopt. Ook algemeen directeur wat een enorm verschil is met mijn oude functie was enorm leerrijk en een grote verantwoordelijkheid

60


Naomi Degryse

17

GIP

2008-2009

Dankwoord

Tijdens het maken van dit eindwerk werd mijn interesse gewekt voor het handel drijven, dr het samenwerken en leiding geven in de minionderneming. Daarom wil ik in het bijzonder de volgende mensen bedanken. Eerst en vooral Meneer Decock , onze succesvolle coach dit jaar. Hij was onze steun en toeverlaat tijdens de minionderneming. Mevrouw Anseeuw heeft met haar hulp en uitleg ervoor gezorgd dat we dit eindwerk tot een goed einde hebben kunnen brengen. Mevrouw Verhaeghen, onze leerkracht Nederlands die hielp waar nodig bij onze GIP. Ze was altijd bereid om onze taken kritisch te bekijken en te verbeteren op foute zinsstructuur en spellingfouten. Mevrouw Lowyck, onze leerkracht Frans die ons met raad en daad bij stond tijdens dit laatste jaar van het secundair onderwijs. Onze leerkracht informatica, Meneer Vancanneyt, voor al de handige tips en steun tijdens dit proces. Laatst maar zeker niet onbelangrijk onze directeur, Meneer Vandorpe, die altijd en overal onvooronvoo waardelijke steun en raad gaf gedurende dit leerproces

Hartelijk dank hiervoor.

61


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

62


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

BIJLAGE 1 week 36

Datum

Uur

activiteit

02 september

08.20-10.00 10.00 u.

Definitieve beslissing van de minionderneming Art DĂŠco

2008 05 september

bijlage

of Escritorio 09.10-10.00 10.00 u.

Verdeling van de functies Art DĂŠco

08.20-10.00 10.00 u.

Informatie van Judith Debecq en Fortis directeur

2008 37

09 september 2008 09 september

Simon steven plein 13.55-14.45 14.45 u.

onze aandelen

2008 11 september

Inschrijving site Vlajo + het in ontvangst nemen van

20.00-20 20.30 u.

Bellen aandelen + zoeken van een sponsor

09.10-10. 10.00 u.

Regelen afspraak Van der Vennet

2008 12 september 2008 13 september 2008

opzoeken van nieuwe leveranciers 14.00-15. 15.00 u.

Verkopen aandelen (4) sponsorgeld in ontvangst nemen

63


Naomi Degryse

GIP

14 september

2008-2009

16.00-16. 16.30 u.

Verkoop aandeel

08.20-10 10.00 u

Vergaderen +afspraak afspraak maken Van der Vennet

13.55-14 14.45 u.

contacteren van nieuwe leveranciers

09.10-10 10.00 u.

Contacteren van nieuwe leveranciers

2008 38

16 september 2008 16 september 2008 19 september 2008

39

23 september

08.20-11 11.05 u.

Bezoek Van der Vannet

2008 23 september

13.55-14.45 14.45 u.

Budget uitstippelen 1ste aankoop

2008 23 september

15.00-16 16.40 u.

1ste aankoop Van der Vannet

Aankoopfactuur

2008 24 september

08.20-09.10 09.10 u.

E-mail mail zenden naar Simon Sjogedal (zweed)

email

2008

64


Naomi Degryse

GIP

24 september

2008-2009

10.00-10.15u 10.15u

Regelen transport levering goederen Van der Vannet

14.00-15.00 15.00 u.

Brief aandeelhoudersvergadering maken

16.00-17.00 17.00 u.

Organogram maken en controleren

09.10-10.00 10.00 u.

Vergadering 2miniondernemingen + samenstellen van

2008 24 september

Brief

2008 24 september

Organogram

2008 26 september 2008 40

29 september

goederen in pakketjes 10.00-11.55 11.55 u.

2008

Gip opdracht â&#x20AC;&#x2DC;analyse van de jaarrekening opmakenâ&#x20AC;&#x2122;

Analyse jaarrekening

samen met Stefanie Van de Sompele ¡bedrijf: Bomberna (maldegem) 30 september

08.20-10.00 10.00 u.

2008

Vergadering samenstellen van pakketjes fotograferen van goederen

30 september

13.55-14.45 14.45 u.

Kredietnota Van der Vannet | contact candle boetiek

2008

65


Naomi Degryse

41

GIP

2008-2009

03 oktober 2008

09.10-10.00 10.00 u.

Budget uitstippelen Candle Boetiek

04 oktober 2008

13.55-15.00 15.00 u.

Aankopen Candle Boetiek + De linde

06 oktober 2008

08.20-09.10 09.10 u.

Gip opdracht marktonderzoek maken

07 oktober 2008

08.20-10.00 10.00 u.

Vergaderen

aankoopfacturen marktonderzoek

regelen reclameaffiches 07 oktober 2008

13.55-14.45 14.45 u.

Invulformulier Vlajo beantwoorden

07 oktober 2008

15.00-16.40 16.40 u.

08 oktober 2008

18.30-20.30 20.30 u.

Voorstelling minionderneming VLAJO

10 oktober 2008

9.10-10.00 10.00 u.

Vergadering i.v.m. aandeelhoudersvergadering

Aankopen decoratie Mode Coupon

aankoopfactuur

pakketten verder verdeeld 42

14 oktober 2008

8.20-10.00 10.00 u.

vergaderen Inpakken goederen +fotograferen

14 oktober 2008

13.55-14.45 14.45 u.

Laatste goederen inpakken + fotograferen

15 oktober 2008

12.00-17.00 17.00 u.

Inkopen goederen Van der Vannet

66


Naomi Degryse

GIP

16 oktober 2008

13.05-23.00 23.00 u.

2008-2009

Aandeelhoudersvergadering -aankoop Mode coupon/stiften -broodjes broodjes smeren/verkopen/opruimen

17 oktober 2008

09.10-10.00 10.00 u.

Vergadering over de aandeelhoudersvergadering (positieve en negatieve punten)

43

21 oktober 2008

08.20-10.00 10.00 u.

Vergadering

Catalogus

ontwerpen catalogus lay-out

44 45

21 oktober 2008

13.55-14.45 14.45 u.

Ontwerpen catalogus

24 oktober 2008

09.10-10.00 10.00 u.

Ontwerpen catalogus

24 oktober 2008

16.00-18.00 18.00 u.

Stand opzetten oudercontact +verkopen

27 oktober 2008

14.00-16.00 16.00 u.

Catalogus verder ontwerpen

4 november 2008

08.20-10.00 10.00 u.

Vergaderen

catalogus catalogus

catalogus

eerste exemplaar catalogus voorleggen verder werken catalogus 4 november 2008

13.55-14.45 14.45 u.

Catalogus verbeteren

67


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

5 november 2008

14.00-16.00 16.00 u.

Catalogus afwerken |logboek maken

7 november 2008

09.10-10.00 10.00 u.

Verbeterde catalogus voorleggen

catalogus

vergaderen opzoeken nieuwe leveranciers 46

14 november

09.10-10.00 10.00 u.

Catalogus verbeteren

16 november 2008

10.00-12.00 12.00 u.

Catalogus uitbreiden

18 november 2008

08.20-10.00 10.00 u.

Vergaderen +verslag maken

catalogus

2008

47

catalogus

bellen Franco B (prijslijst opvragen) 18 november 2008

13.55-14.45 14.45 u.

200 kerstrozen besteld bij Franco B

18 november 2008

18.00-19.00 19.00 u.

Verslag vergadering maken

19 november 2008

14.00-16.00 16.00 u.

Voorbereiding presentatie Engels â&#x20AC;&#x2DC;economyâ&#x20AC;&#x2122;

verslag powerpoint

catalogus updaten 21 november 2008

09.10-10.00 10.00 u.

Brief opstellen kerstrozen catalogus verspreiden

22 november

10.00-12.00 12.00 u.

G.I.P opdracht marketingmix verder afwerken

marketingmix

68


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

2008 48

25 november

08.20-10.00 10.00 u.

2008

Vergadering nieuwe leveranciers opzoeken Handje toesteken boekhouding

25 november

13.55-14.45 14.45 u.

2008 28 november

Van Remoortel contacteren nieuwe bestelling kerstrozen

09.10-10.00 10.00 u.

afwezig

08.20-10.00 10.00 u.

Vergadering

2008 49

02 december 2008

51

leveranciers contacteren

02december 2008

13.55-14.45 14.45 u.

Nieuwe reeks kerstrozen tellen

19 december

16.00-17.00 17.00 u.

Verkopen oudercontact

08.20-10. 10.00 u.

Vergaderen

2008 2

06 januari 2009

evenementenlijst

evenementlijst opmaken 06 januari 2009

13.55-14. 14.45 u.

Definitieve versie opstellen evenementen menten Kuurne/markt Brugge

69


Naomi Degryse

3

4

GIP

2008-2009

08 januari 2009

13.55-14. 14.45 u.

Verdeling van goederen voor zweden

12 januari 2009

12.45-16. 16.00 u.

Bezoek S.A Mรถbler +verslag schrijven

13 januari 2009

09.30-111.00 u.

PowerPoint presentaties

14 januari 2009

13.00-14. 4.00 u.

PowerPoint presentaties

13 januari 2009

14.00-15.00 15.00 u.

Vergadering minionderneming

14 januari 2009

09.00-11.00 11.00 u.

Rondleiding Tibrokรถk (Tibro)

14 januari 2009

14.00-15.00 15.00 u.

Verkopen winkelgalerij (zweden)

15 januari 2009

08.20-9.30 9.30 u.

PowerPoint presentaties (eigen PowerPoint)

20 Januari 2009

08.20-10.00 10.00 u.

Vergadering

Verslag

verslag

evenementenlijst

Evenementenlijst op punt stellen 20 januari 2009

13.55-14.45 14.45 u.

Vergaderen + evenementenlijst afroepen

23 januari 2009

09.10-10.00 10.00 u.

Goederen verpakken verkoop school

70


Naomi Degryse

5

GIP

27 januari 2009

08.20-10.00 10.00 u.

2008-2009

Vergaderen

Kuurne evaluatie

kuurne 7/02 details regelen + definitieve versie afwerken 30 januari 2009

09.10-10.00 10.00 u.

Evaluatie markt bespreken + nieuwe verkoop in de school regelen

6

31 januari 2009

09.10-10.00 10.00 u.

Vergaderen + kijken voor nieuwe aankopen

3 februari 2009

08.20-10.00 10.00 u

Sollicitatiegesprekken minionderneming

sollicitatiegesprek

Verkoop Kuurne afwerken

7

6 februari 2009

09.10-10.00 10.00 u

Vergadering leiden +Kuurne afwerken

7 februari 2009

07.30-19.00 19.00 u

Verkoop Kuurne

8 februari 2009

12.00-16.00 16.00 u

Organogram uitwerken + G.I.P Frans assortiment

10 februari 2009

08.20-10.00 10.00 u

Vergadering evaluatie Kuurne

G.IP frans

+ verkoop 4 maart uitwerken Rozen stunt uitwerken 10 februari 2009

13.55-14.45 14.45 u

Rozen prijs beslissen +toestemming aankoop

11 februari 2009

14.00-19.00 19.00 u

G.I.P Frans assortiment afwerken +factuur Informatica

G.I.P Frans

71


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

12 februari 2009

14.45-15.00 15.00 u

Rozen verkopen op de speelplaats

13 februari 2009

09.10-10.00 10.00 u

Vergadering evaluatie rozen + verkoopsdag school uitwerken

8

14 februari 2009

09.00-12.30 12.30 u

Factuur informatica uitwerken

15 februari 2009

10.00-12.00 12.00 u

Factuur informatica uitwerken+ G.I.P Engels uitwerken

16 februari 2009

18.00-20.00 20.00 u

Factuur informatica

17 februari 2009

08.20-10.00 10.00 u

Vergadering verkoop 4 maart regelen

G.I.P Engels Factuur informatica

database probleem oplossen

10

18 februari 2009

14.00-19.00 19.00 u

G.I.P Engels afwerken PowerPoint

3 maart 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergaderen + 21 maart verkoop regelen

3 maart 2009

13.55-14.45u 14.45u

Verkoop 4 maart op school regelen

4 maart 2009

13.00-17.00u 17.00u

Nieuwe goederen aankopen (Van der Vannet)

G.I.P Engels

verkoop afgelast 11

10 maart 2009

08.20-10.00u 10.00u

Afwezig

72


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

10 maart 2009

13.55-14.45u 14.45u

Afwezig

13 maart 2009

09.10-10.00u 10.00u

Verkoop 21 maart verder uitwerken vergadering leiden

12

17 maart 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergadering leiden nieuwe goederen aankopen

17 maart 2009

13

8.20-10.00u 10.00u

Verkoop markt brugge 21/03 voorbereiden

20 maart 2009

9.10-10 10-00u

Goederen inpakken + inschrijvingen walibi regelen

21 maart 2009

10.00-12.30u 12.30u

Verkoop markt (brugge)

24 maart 2009

08.00-10.00u 10.00u

Aankoop van orchideeën uitwerken Vergadering leiden

14

24 maart 2009

13.55-14.45u 14.45u

Orchideeën aankoop beslissen

27 maart 2009

09.10-10.00u 10.00u

Voorbereiding orchideeën

28 maart 2009

14.00-17.00u 17.00u

Aankoop Orchideeën Lochristi

31 maart 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergadering leiden Orchideeën inpakken

73


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Oudercontact voorbereiden 01 april 2009

14.00-17.00u. 17.00u.

Verkopen school

03 april 2009

09.10-10.00u 10.00u

Verpakken orchideeĂŤn Vergadering leiden

17

03 april 2009

13.55-14.45u 14.45u

OrchideeĂŤn inpakken

04 april 2009

17.00-18.00u 18.00u

Verkopen oudercontact

21 april 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergaderen + Walibi regeling opmaken regeling open deur dag school

18

19

24 april 2009

09.10-10.00u 10.00u

Goederen inpakken en in inlichtingen zetten

25 april 2009

07.30-18.00u 18.00u

Prijsuitreiking VLAJO â&#x20AC;&#x201C;Walibi

28 april 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergadering+evaluatie opendeurdag verkoop

01 mei 2009

09.10-10.00u 10.00u

Feestdag

05 mei 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergaderen +uitverkoop regelen

08 mei 2009

09.10-10.00u 10.00u

Vergaderen+verdeling van goederen voorbereiden

74


Naomi Degryse

20

GIP

12 mei 2009

08.20-10.00u 10.00u

2008-2009

Vergaderen Aandeelhoudersbrieven tekenen PowerPoint maken voor eindvergadering

21

15 mei 2009

09.10-10.00u 10.00u

Vergaderen + Powerpoint verder afwerken

19 mei 2009

08.20-10.00u 10.00u

Vergaderen laatste goederen verkopen in leraarskamer

22

26 mei 2009

08.20-10.00u 10.00u

Laatste vergadering+ laatste afwerking powerpoint

27 mei 2009

17.00-20.00u 20.00u

Prijsuitreiking VLAJO

28 mei 2009

19.30-21.00u 21.00u

Slot aandeelhoudersvergadering+receptie

75


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Bijlage 2

Punten agenda 10 /02/09   

      

Verkoop Kuurne positieve en negatieve aspecten Magazijn opkuisen + per winkel plaatsen Boekhouding samen met order entry samen zitten + boekhouding december??? Commerciële dienst update catalogus + voorzien plakaat 3 aparte mappen voor o kas o boekhouding bank uitschriften Overzicht financiële kant van Art déco Folders hoeveel? 100-150stuks prijs??? Etiketten producten Humane resource nieuwe lijst maken Bankkaart houder? Aankopers nieuwe assortiment bespreken +nieuwe thema’s Verkoopscoördinator nieuwe verkoopplaatsen organiseren Nieuwe promotie stunt commerciële dienst Website Volgende activiteiten vlajo Strookjes aandeelhoudersvergadering Varia

76


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Bijlage 3 Evenementen minionderneming tweede trimester

7 februari 2009 shoppingcenter kuurne •

Sebastien Vanneste (auto) o Lore Strubbe o Stefanie Vandesompele o Naomi Degryse o Pieter Benoot Joost bakx ( auto) o Cynthia bellaert o Lindsay Ruysschaert o Laurens Vermeulen Eigen vervoer o Julie Smet o Helene Verhalle

24 januari markt brugge • • • • •

Pieter Boone Delphine Maréchal Jolien Ketels Leandro Schalembier (Sigrid, ingeborg , Lorenz , Andy )

77


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Baby in ei Prijs: klein:€8.95 €8.95 |Groot:€17.95 Bestelnummer: KAAdre5|KAAdre4 dre5|KAAdre4

Drijfkaarsen+martini +martini glas(2)

Prijs: € 19.95 5 Bestelnummer : PaMart

Set blokkaarsen(3) Prijs: € 18.00 Bestelnummer: KAAdre10 KAA

Zwangere vrouw Prijs: € 29.70 70 Bestelnummer: KAAvdv12

Set druppelkaarsen Prijs: € 14.25 25 Bestelnummer: KAAdre7 KAA

78


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Buitenkaarsen(3) Prijs: € 4.00 Bestelnummer : KAAvdv1

Baby in hand Prijs: € 31.25 5 Bestelnummer: KAAdre6

Schuine kaars Prijs:€5.70 Bestelnummer:KAAvdv6

Blokkaars Prijs:€6.00 Bestelnummer:KAAdre19

Handgemaakte cylinderkaarsen Prijs:€27,40 Bestelnummer:KAAdre

79


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Blauwsteen schaal met theelichtjes (1) Prijs :€ 4,00 Bestelnummer:PATLIG2 PATLIG2

Drijfeiland bruin/wit(2) Prijs: € 14.50 .50 Bestelnummer: DREIFvdv

Beertjes rood/blauw/bruin(4) Prijs: € 19.95 Bestelnummer:BEERVDV BEERVDV

Schilderijtjes (1) Prijs: € 3.80 Bestelnummer: PRINvdv

Kaars op blauwsteen schaal Prijs: € 19.00 Bestelnummer: PAKAA

80


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Kleine witte lantaarn+zwarte kaars (2) Prijs:€20.25 Bestelnummer:PALAN1

Ronde vaas met bruine kaars(4) Prijs:€15.50 Bestelnummer:PAVAS

Glazen bokaal met beige kaars(2) Prijs:€19.95 Bestelnummer:PABOK1

Grote witte lantaarn+groene kaars (2) Prijs:€43.50 Bestelnummer:PALAN2

3 glaasjes met theelicht(4) Prijs:€7.50 Bestelnummer:TLIGvdv3

81


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

4theelicht glas(1) Prijs:€6.95 Bestelnummer:VELVvdv2

1theelicht glas (1) Prijs:€3 Bestelnummer:VELVvdv1

Kaarsendover(3) Prijs:€6.80 Bestelnummer:DOVvdv

82


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Bladkaars in kleuren Prijs:€ Bestelnummer:KAAdre13

Bolle kaars rood,mix (3) Prijs:€10.50 Bestelnummer:KAAdre10

Kaars in bladvorm (2) Prijs:€9.95 Bestelnummer:KAAdre12

Glazen bokaal met houten bollen Prijs:€ 19.95 Bestelnummer:PABRUIN

3 glaasjes met theelicht Prijs:€ 8.00 Bestelnummer:PAtLIG1

83


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

JAARREKENING IN EURO Naam : Rechtsvorm : Adres: Postnummer:

BOMBERNA GARDENCENTER Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aalterbaan Nr: 151 9990 Gemeente: Maldegem

Bus: B

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) – Rechtbank van Koophandel van Gent Internetadres: Ondernemingsnummer:

BE 0456.971.948

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

18-10-2000 2000

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering verg van

30-06-2008

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2007 tot 31-12 12-2007

vorig boekjaar van

01-01-2006 tot 31-12 12-2006

De bedragen van het vorig boekjaar zijn identiek met die welke eender openbaar werden gemaakt. gemaak ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ Zijn gevoegd bij deze jaarrekening : Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn : VKT 5.1.1, VKT 5.2.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.9, VKT 8, VKT 9 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN BOMBERNA Jan Bedrijfsleider Antwerpse Heirweg 43 8340 Sijsele BELGIË

Zaakvoerder

BOMBERNA Anja Bedrijfsleider Ivo Vermeerschlaan 31 9990 Maldegem BELGIË

Zaakvoerder

Bomberna Frederik Bedrijfsleider Kleine Bogaardestraat 71 9990 Maldegem BELGIË

84


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer lidmaatschapsnum bij zijn instituut, evenals de aard van de opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiĂŤren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, boekhouders kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist boekhouder en zijn lidmaatschapsnummer mer bij het Beroepsinstituur van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. ________________________________________________________________ _______________________________________________ â&#x20AC;˘

facultatieve vermelding

85


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Vaste Activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op meer dan een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

Toel

Codes

5.1.1 5.1.2

5.1.3/5.2.1

5.2.1

Boekjaar

Vorig Boekjaar

20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1

204.818

268.852

202.748 88.915 22.637 91.197

266.782 114.711 30.365 121.706

2.070 642.469

2.070 568.195

400.655 400.655

359.848 359.848

131.785 92.214 39.572

134.578 64.495 70.083

107.238 2.791

71.162 2.607

20/58

847.287

837.047

86


Naomi Degryse

GIP

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet – opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot ad vennoten od verdeling vh ntt-actief ntt VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico’s en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op + dan 1 jr die binnen ht jr vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, ·bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

2008-2009

Toel 5.3

(+)(-)

5.4

5.5

5.5

Codes

Boekjaar

Vorig Boekjaar

10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 168 17/49 17 170/4

374.131 18.750 18.750

345.825 18.750 18.750

355.381 1.900

288.045 1.900

18.750 334.731

18.750 267.395 39.030

473.156 163.837 163.837

491.222 214.109 214.109

172/3 174/0 175 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

163.837

214.109

309.319 50.272 2.500

277.113 53.859 2.500

2.500 149.345 149.345

2.500 91.942 91.942

45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

2864 75.672 18.744 56.928 31.530

88.384 22.602 65.782 37.563

847.287

837.047

RESULTATENREKENING

87


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Toel Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) omzet Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) (+)/( Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen(terugnemingen) (+)/(-)

Codes 9900 70

5.6

Boekjaar

Vorig Boekjaar

513.124

531.303

355.823

357.688

71.738

83.188

635/7 640/8

7.027

5.557

649 9901 75 65

78.535 907 18.516

84.870 129 20.255

60.926 1.529

64.745 2.020

62.455

66.765

4.150 58.306

6.411 60.354

58.306

60.354

60/61 62 630

631/4 Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+)/(-) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (verlies) vh boekjaar vóór belasting (+)(-) (+)( Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat (+)/(-) Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst(verlies) boekjaar (+)/(-) (+)/(

5.6 5.6

9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

88


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

RESULTAATVERWERKING Codes Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjr

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen

791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de wettelijke reserve Aan de overige reserves

691/2 691 6920 6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Boekjaar 97.336 58.306 39.030

794

Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

694/6 694 695 696

61.530 60.354 1.176

67.336

67.336 39.030

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Vorig Boekjaar

30.000

22.500

30.000

22.500

89


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Vorig Boekjaar

MATERIテ記E VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde vn ht boekjaar

8199P

xxxxxxxx

750.679

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 8179 8189

7.704 1.983

Aanschaffingswaarde per einde vn ht boekjaar

8199

756.400

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P

xxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8219 8229 8239 8249

Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling Overgeboekt vn een post naar een andere

(+)/(-)

xxxxxxxxx

8279 8289 8299 8309 8319

71.738

8329

553.652

22/27

202.748

483.897

1.983

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

90


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

FINANCIテ記E VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde vn ht boekjaar

8395P

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere Andere mutaties

8365 8375 8385 8386

(+)/(-) (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde vn ht boekjaar

8395

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8415 8425 8435 8445

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455

Waardevermindering per einde vn ht boekjaar

8525P

Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling Overgeboekt vn een post naar een andere

8475 8485 8495 8505 8515

(+)/(-)

Waardevermindering per einde vn ht boekjaar

2.070

2.070 xxxxxxxx

xxxxxxxxx

8525

Niet opgevraagde bedragen per einde boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Niet opgevraagde bedragen per einde boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxx

8555P (+)/(-)

xxxxxxxxx

8545 8555 28

2.070

91


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Codes

Codes

101 8712

Bedragen

Aantal aandelen

18.750

75

Niet-opgevraagd opgevraagd bedrag

Opgevraagd, nietgestort bedrag

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Codes Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare rekeningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal ui te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Boekjaar

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

18.750

18.750

Samenstelling van het boekjaar Soorten aandelen Gewonen aandelen

Niet gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8761 8762 8771 8781

92


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

STAAT VAN DE SCHULDEN Codes UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen ht jaar vervallen Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal vddr Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Vervallen belastingschulden Vervallen schulden ten aanzien van de rijksdienst voor Sociale Zekerheid

42 8912 8913

Boekjaar

50.272 145.662 18.175

8921 891 901 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061

8922 892 902 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052

214.109 214.109

9062

214.109

9072 9076

93


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

RESULTATEN

Codes PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen FINANCIテ記E RESULTATEN Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Geactiveerde intercalaire interesten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(--)

Boekjaar

Vorig boekjaar

9086 9087 9088

14 12.1 20.446

14 12.7 21.746

620 621 622

243.939 111.885

246.368 111.320

554

112

624

9125 9126 6503 653 656

94


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes

Vorig boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149 Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds – bedrag van de inschrijving Pand op andere activa – boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds – bedrag van de inschrijving Pand op andere activa – boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa – bedrag van de betrokken activa

9150

9161 9171 9181 9191

154.748

9201

9162 9172 9182 9192 9202

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

95


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes VERBONDEN ONDERNEMINGEN Vorderingen op verbonden ondernemingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Boekjaar

9291 9294 9295

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN VERBOND ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Rentevoet en duur van de vorderingen Onbepaald

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9501 9502

12.923

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ VERBONDEN IS (ZIJN)

96


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comitĂŠs die voor de onderneming bevoegd zijn : 218

302

144

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Codes

1. Voltijds

2.

Deeltijds

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar (boekjaar)

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten

100

9,3

4,5

12,1 VTE

12,7 VTE

101 102

16.019 288.525

4.427 67.299

20.446 T 355.823 T

21.746 T 357.688 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst

105

9

5

12,1

110 111 112 113

9

5

12,1

120 121

7 2

5

7 5,1

130 134 132 133

1 8

5

1 11.1

Volgens het geslacht Mannen Vrouwen Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden Arbeiders Andere

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

Ingetreden Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsrepersoneelsr gister werden ingeschreven

205

2

2

3,4

305

2

2

3,4

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

Uitgetreden

Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

97


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid tijdens het boekjaar Codes Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

Aantal betrokken werknemers 1. Aantal

2. in voltijdse equivalenten

3. Bedrag vn het financiële voordeel

Maatregelen met financieel voordeel* Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren) Sociale Maribel Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijzekerheidsbi dragen Doorstromingsprogramma’s Dienstenbanen Overeenkomst werk-opleiding Leerovereenkomst Conventioneel halftijds brugpensioen Volledige loopbaanonderbreking Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) Startbaanovereenkomst Andere maatregelen Stage der jongeren Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Conventioneel brugpensioen Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers van sociale lonen

414 415 416 417 418 503 504 411 412 413 419

18

15,4

25.028

5

4,5

1.626

18

15,4

502 505 506

507

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid Totaal voor het boekjaar

550

18

15,4

Totaal voor het vorige boekjaar

550P

22

18,1

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming

5801 5802 5803

Mannen

Codes

Vrouwen

5811 5812 5813

Inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven in toepassing van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden Aantal uren besteed aan deze activiteiten Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden

5804 5805 5806

Mannen

Codes

Vrouwen

5814 5815 5816

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ * Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger

98


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

99


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

100


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

101


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

102


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

103


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

104


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

105


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

106


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

107


Naomi Degryse

GIP

2008-2009

108

gip 6Handel  

gip Naomi Degryse 6HA2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you