Page 1

ទំពាំងផ្អក គ្រឿងផ្សំ៖ អំបិល ទំពាំង ឆ្អឹង/សាច់ គោ ក្របី ឬសត្វ​ដទៃៗ​ទៀត លើក​លែងតែជ្រូកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រភេទទំពាំង៖ មិនរើសទំពាំងចាស់​ ឬទំពាំងខ្ចីនោះទេ ប៉ុន្តែ​ ភាគច្រើន ទំពាំងខ្ចីត្រូវបានយកមកធ្វើច្រើនជាង​​ ព្រោះវាមានរស់​ ជាតិឆ្ងាញ់ជាង​ទំពាំងចាស់។ សម្រាប់គុណភាពវិញគឺមានគុណ ភាពល្អដូចគ្នា។ ការប្រើសាច់៖ ឆ្អឹង/សាច់គោ ក្របី ឬសាច់អ្វីផ្សេងដែលមិន​ មែនជាសាច់​ជ្រូក ព្រោះសាច់ជ្រូកមានខ្លាញ់ច្រើន មិនអាច​រក្សា ទុកបានយូរ ឆាប់ខូច ហើយពេលយកមកបរិភោគមាន រស់ជាតិ មិនឆ្ងាញ់ ដូចជាខារជាដើម។ សម្ភារៈ៖ ពាង/ក្រឡ កំបិត ជ្រុញ ធុង។ របៀបធ្វើ៖ ពេលប្រមូលទំពាំងបានហើយអ្នកត្រូវសម្បក និង ចិត ផ្នែក​​​​​​​​​​​ចាស់ៗចេញ លាងសម្អាតឲ្យស្អាត រួចចិតទ ​ ំពាំង​​ឲ្យ​​​​​​ស្តើងៗ និងដាក់វាត្រាំទឹកត្រជាក់ទុករយៈ​ពេល​មួយ​​​យប់។ បន្ទាប់​មក​​ ស្រង​​​់ទំពាំងចេញ និងពូតទ ​ ំពាំង​​​​​ទាំង​នោះ​​ទុកមួយកន្លែងសិន។ បន្ទាប់​មក យក​​ឆ្អឹងដែ ​​ ល​ជាប​​​់សាច​ទៅលាង​សម្អាត​ឲ្យ​ស្អាត ហើយ​កាប​់ឆ្អឹងនោ ​ ះជា​បំណែកតូ ​​​ ចៗល្មម រួច​​​​យក​ទំពាំងចាក់​​ ចូល​ជាមួយ​​ឆ្អឹងនិង អំបិល ប្រឡាក់លាយចូលគ្នាឲ្យសព្វ និង​ ឲ្យ​​វាមាន​រស​ជាតិ​រាងប្រៃបន្តិច រួចច្រកចូ ​​ ល ក្នុងក្រ ​​ ឡ ពាង ឬក​ា ន ហើយគ្របវាឲ្យជិតជាការ​ស្រេច។ កាលណា​បើយើង​​ ប្រឡាក​់សាប វាអាចខូចរលូយ ស្អុយយក​មកហូបម ​ ិនកើត។ ក្នុងការដាក់ប្រើក្រឡ ពាង ឬកាន គឺមានគុណភាពអាចរក្សាទុក បានយូរដូចគ្នា។

១ បកសម្បកទំពាំង

២ ចិតជាចំណិតស្តើងៗ

៣ ត្រាំទឹកទុក១យប់ ៤

កាប់ឆ្អឹងជំនីគោ ជាបំណែកតូចៗ

ដើម្បីផលិតទំពាំងផ្អកត្រូវបើរយៈពេល ២ថ្ងៃ។ ១ថ្ងៃ ប្រមូលទំពាំង និងចិតសម្អាត និង១យប់ត្រាំទឹក។ ទំពាំង​ផ្អកអាច​ ត្រូវ​បានយកមកបរិភោគក្នុងរយៈពេលពី១-២សប្ដាហ៍​បន្ទាប់​​​​​​​​​ច្រក​ ចូលក្រឡ ពាង ឬកាន។

ស្រង់ទំពាំងចេញពីទឹក និងពូតវាឲ្យអស់ទឹក

លាយទំពាំង ជាមួយឆ្អឹងជំនី និងអំបិលឲ្យសព្វ

ច្រកទំពាំង និងសាច់ចូល​ ក្នុងពាង

៨ ចងមាត់ពាងឲ្យជិត


ទំពាំងជូរ គ្រឿងផ្សំ៖ ទំពាំង អំបិល។ ប្រភេទទំពាំង៖ ត្រូវជ្រើសរើសយកទំពាំងដែលមាន កម្ពស់ ពីដីចាប់ពីមួយម៉ែត្រកន្លះទៅពីរម៉ែត ទើបមានគុណភាពល្អ អាចរក្សាទុកបានយូរ មិនងាយខូច ពេលបរិភោគ​មានរស់​ ជាតិឆ្ងាញ់។ មូលហេតុដែលគេមិនយកទំពាំងខ្ចីមកធ្វើ ព្រោះ​ វាមិនអាចរក្សាទុកបានយូរ ឆាប់ខូច មិនសូវមានរស់ ​​ ជាតិ ឆ្ងាញ់ដូចទំពាំងចាស់ៗដែលដុះខ្ពស់ពីដី។ សម្ភារៈ៖ ពាង/ក្រឡ កាំបិត ជ្រុញ ចានដែក។ របៀបធ្វើ៖

បន្ទាប់ពីប្រមូលទំពាំងបានហើយ គឺអ្នកត្រូវបក សម្បក​​​​​ចិត​​​​​​​​​​​ទំពាំងចាស់ៗចេញ ហើយលាងទឹកឲ្យបានស្អាត រួចច ​ ិតជា ​ ចំណិត តូចៗល្មម រួចហើយត្រាំទឹកត្រជាក់មួយយប់ ឬពីរយ ​ ប់ ដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិល្វីងអស់ រួចទើបគេស្រង់ ទំពាំងច ​ េញពីទឹក ហើយ​ប្រឡាក់អំបិលឲ្យសព ្វនិងឲ្យវា មាន​រសជាតិប្រៃបន្តិច រួចដាក់ចូលក្នុង ក្រឡ ពាង ឬកាន​ ក៏បានដែរ ហើយគ្របវាឲ្យបានជិត កុំឲ្យចូលខ្យល់។ ការប្រើ ក្រឡ ពាង ឬកាន គឺមានគុណភាពអាចរក្សាទំពាំងទុកបាន យូរដូចគ្នា។ ការផលិតទំពាំងជូរត្រូវប្រើរយៈពេល ២​​​​ ទៅ ៣​ ថ្ងៃ ដោយ​​​ប្រើពេល១ថ្ងៃសម្រាប់ការប្រមូលទំពាំងនិង ចិត​ សម្អាត និង១ ឬ២ យប់សម្រាប់ការត្រាំទឹក ។ ទំពាំងជូ ​​ ​រអាច​ ត្រូវបានយកមកបរិភោគ បន្ទាប់ពីរក្សាទ ​ ុករយៈ​ពេលពី១២ខែ។

១ បកសម្បកទំពាំង

២ ចិតផ្នែកចាស់ៗចេញ

៣ ចិតជាចំណិតតូច ៤ត្រាំទឹកទុក ១-២ យប់

ស្រង់ទំពាំងចេញពីទឹក និងពូតវាឲ្យអស់ទឹក

លាយទំពាំង ជាមួយអំបិលឲ្យសព្វ

៧ ច្រកទំពាំងចូលក​ ្នុងពាង

៨ ចងមាត់ពាងឲ្យជិត


ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រមូលទំពាំង សម្ភារៈ៖ កាំបិត កាវែ៉វ និងសះ។ របៀបប្រើ៖ ដី។

កាវែ៉វ៖

ប្រើសម្រាប់កាយ/ជីកយកទំពាំងនៅ​​ក្នុង

កាំបត ិ ៖ សម្រាបកា ់ ប់បន្លា ឬកាប់កន ូ ឈើ តូច ៗ ដែល ដុះនៅជាប់ដើមឬស្សីដែលធ្វើឲ្យពិបាក ក្នុងការប្រមូលទំពាំង និងប្រើសម្រាប់កាត់ទំពាំងដែលចាស់ពេក បន្ទាប់ប្រើកាវែ៉វ កាប់ហើយនោះ។ សះ៖ សម្រាប់ដាក់ទំពាំងដែលប្រមូលបាន។ ទំពាំងអាចប្រមូលបានខ្លះៗ ចាប់ផ្តើមពី ខែឧសភា ទៅ ប៉ុន្តែក្នុងខែនេះវាមិនសូវសម្បូរនោះទេ ដោយក្នុងមួយគុម្ព អ្នកអាចប្រមូលបានតែ ១ឬ២ ទំពាំងតែប៉ុណ្ណោះ។ ជួនកា ​ ល​ គុម្ពខ្លះមិនទាន់មា ​ នទំពាំងសោះក៏មានដែរ។ ទ​ំពាំង​សម្បូរ ចាប់ផ្តើមពីខែមិថុនា ឬកក្កដា។ ការប្រមូលទំពាំង​ខុសគ្នា​ ទៅ​តាម​ខែសម្បូ និងខែមិនសម្បូរ។ សម្រាប់ ខែមិន​សម្បូរ​ អ្នកត្រូវប ​ ្រើកាវែ៉វ និងកាំបិតដើម្បីកាប់ និងជីកដ ​ ីរកទំពាំង ដែលវា​ទើបតែដុះនៅក្នុងដីដើម្បីយកមកបរិភោគ ឬប្រើ​ ប្រាស​់តាម​គ្រួសារនីមួយៗ។ សំរាប់ខែសម្បូរវិញ អ្នកគ្រាន់​ តែយក​កាំបិតមកកាប់ ឬកាច់ដោយដៃតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិ នចាំបាច់ប្រើកាវែ៉វជីកកាយដីដើម្បីរកទំពាំងនៅក្នុងដីដូចខែ មិនសម្បូរនោះទេ។

កាវែ៉វ សម្រាប់កាយដីរកទំពាំង និងកាប់យកទំពាំងពីក្នុងដី

កាំបិត សម្រាប់ចិត/កាត់ ផ្នែកចាស់ៗចោល

សះ សម្រាប់ដាក់ទំពាំង

Food from the Processed Bamboo Shoot  

These food recipes are mainly processed by the Bunong indigenous people in Mondulkiri province.

Advertisement