Page 1

Mediegrafik Anne-Marie Petersen tel. +299 56 41 53 i annemarie.grafisk@gmail.com


CV Anne-Marie Petersen

28.04.89

2014 - nu

Brugseni, Mediegrafiker/vikar, Nuuk

2013 - 14

Godsbanen, grafisk afd. Mediegrafiker og Servicemedarbejder, Århus

2012 – 13 uddannelse + kurser

Gastronomi/Restaurant Frederikshøj, Århus

2011 – 12

Mediegruppen, Grafisk Designer, Vejle

2008 – 11

Reklamehuset, læretid + fastansættelse, Sønderborg

2007 – 08

Sisterbrandt Designstue, praktik + freelancejob, København

2005 – 09

Center for Visuel Kommunikation, Mediegrafiker, Odense DTP-kursus, Syddansk Erhvervsskole Odense

kontakt tel. +299 56 41 53 mail annemarie.grafisk@gmail.com suloraq 15, 001 3905 Nuussuaq

generel Erhvervserfaring

Kundeservice; pr. tlf. og i daglig omgang. Overholdelse af deadlines og medfølgende ansvar. Vedligeholdelse af web, opsætning af tryksager og skiltning, illustrationer, logo, efterbehandling af tryksager m.m. samt produktfotos.

Sprog

Dansk – modersmål Engelsk – flydende i tale og skrift Tysk, norsk og svensk – forstås godt i tale


Rutine-opgaver generelt til Tryk

Produktflyers, manualer, messeplakater, profilbrochure + fritlægning og billedbehandling, re-design samt opdatering af kataloger + billedbehandling, re-design af brochure og logo. Opsætning af annoncer samt medlemsblade.

ERHVERVSERFARING Grafiske opgaver

Vedligeholdelse af websites + webshops i CMS system (Contao, Typolight, Seems, Joomla) Illustartioner + rentegning af logoer, stanseforme m.m. Udarbejdelse af designguides/ manualer. Annoncebooking, opsætning og korrekturgang. Generering af online-kataloger via Issue, opsætning samt udsending af ugentlige nyhedsmails. Udarbejdelse af skilte samt bil-dekorationer. Messemateriale. Opsætning af brochure, visitkort, løsblade, foreningsblade, InDesign, PowerPoint og web-templates samt mail signatur.

Trykkeri-opgaver

Spiralbogs-/limbinding, renskæring af div. tryksager, bestilling af materialer etc. indscanning, storformatsprint, folieskæring på maskine, montering af tryksager på div. materialer.

Foto

Produktfoto + personfoto. Billedbehandling, retouchering samt fritlægning.

Andet

Projektplanlægning/koordinering. Sagsmappe/projektarkivering; sortering og registrering. Kundekontakt pr. tlf., e-mails samt møder i/udenfor bureauet. Kundesupport via telefon. Service til alle type brugere på Godsbanen.


Tryksager Afslutningsopg. på gastro-forløb

Sund ko

Fri opgave hovedProduktet; en afhandling om oksen, oksen anvendelse og miljø biprodukt; et nyhedsbrev med opskrifter og links til artikler

okt. 2013

Passion og kaerlighed Sequiasincia ne voluptiosam hil ipsus asint ento inis sae dollate mperferum solores unte seque parum sim idit laccatur? Cipsam, quis incimil eum aut vel maio custem ut atempernat. Lent, conest, et experum reprovidit porit quia di nus aut vellupti si nem dolor sam consecto te maximus maio blaboriatem eos uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quod que sequ

parum sim idit laccatur? Cipsam, quis incimil eum aut vel mam idit laccatur? Cipsam, quis incimil eum aut vel maio custem ut atempernat. Lent, conest, et experum reprovidit porit quia di nus aut vellupti si nem dolor sam consecto te maximus maio blaboriatem eos uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quod que sequ aut vel mam idit laccatur? Cipsam, quis incimil eum ue vid quatia inis event quod que sequ

t experum reprovidit porit quia di nus aut vellupti si nem dolor sam consecto te mad quatia inisd quatia inisd quatia inisd quatia inisximus maio blaboriatem eos uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quou uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quod que sequ

t experum reprovidit porit quia di nus aut vellupti si nem dolor sam consecto te maximus maio blaboriatem eos uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quod que seque. uta si acerae es doluptatem s sam consecto te maximus maio blaboriatem eos uta si.

Chiliribs med zucchini og panchetta Ingredients Used: Balsamic Vinegar, Basil, Brown Onion, Butter, Celery, Chilli Flakes, Chopped Tomatoes, Free-Range Eggs, Garlic, Grated, Ground Beef, Ground Nutmeg, Milk, Olive Oil, Oregano, Pancetta, Parmesan Cheese, Pasta 00 Flour, Plain Flour, Red Wine, Tomato Paste, Zucchini

Sequiasincia ne voluptiosam hil ipsus asint ento ie mperferum solores unte seque

Laes meget mere på hjemmesiden

parum sim idit laccatur? Cipsam, quis incimil eum aut vel maio custem usecto te maximus maio blaboriatem eos uta si acerae es doluptatem sum quibust, que vid quatia inis event quod que st ate

parum sim idit laccatur? Cipsiatem eos uta si aceraeam, quis incimil eum www.sundko.dk

sundko.dk

sund ko I om dyrevelfaerd og smag

DRC

opsætnin gennemgå opsat +

opdaterin nye elem

medieinfo pj


- Md. magasin 36 s.

ng u. template, 책ende faste elementer godkendt trykfiler

ng af oldgl. layout mnter og ny stil

jece - mediegruppen


gratis Md. magasin 68 s. opsætning m. template, gennemgående faste elementer opsat + godkendt trykfiler

annonce ifb. med HR-arb. std. annonce iflg. designmanual

annonce for tøjdesign opdatering af gl. design

Md. magasin 40 s. opsætning m. template, gennemgående faste elementer opsat + godkendt trykfiler


PR. til godsbanen, grafisk afd. arb. med designmanual til fremstilling af inhouse-tryksageR

GODSBANEGårdens Historie

Godsbanen er det nye samlinGspunkt for kulturen i aarhus med plads til alt fra finkultur til underGrund på alle niveauer. her er de bedst tænkelige vilkår for at skabe og videreudvikle kunst oG kultur.

sommerlund maskinfabrik

- hjertet i det aarhusianske kulturliv

layout + vedligeholdelse i cms (contao)

GodsbaneGården blev anlaGt i 1923 oG funGerede frem til år 2000 som knude-punkt for GodstoGstrafikken i Jylland. de Gamle byGninGer er teGnet af dsbs overarkitekt, HeinricH Wenck, som oGså Har teGnet købenHavns HovedbaneGård. byGninGsanlæGGet bestod af HovedbyGninGen ud mod skovGaardsGade oG to vareHaller. mellem de to vareHaller, Hvor der nu er Gårdrum oG midterbyGninG, var der overdækkede spor oG perroner.

designm og vedl

Kig forbi Godsbanen, byens kulturproduKtionscenter sKovgaardsgade 3, dk-8000 aarhus c KontaKt os pÅ MaiL info@godsbanen.dK, tLf. + 45 8940 9948 eLLer se Mere pÅ www.godsbanen.dK

renoverinGen af HovedbyGninG oG Haller er foreGået efter teGninG af exners teGnestue, oG den nye midterbyGninG er teGnet af 3 x nielsen.

foreningsside, AU Uddannelsesstrategi

17084 Mediegruppen

Side 2

layout + vedligeholdelse am net non cusd ped ut Um, con ad ut aut it eos eat. acerum met dolor alitias dolu

Her er en overskrift Ro catamedi inc videfes conti, se comandefex nostus, norus caed sis optilisque noximpo publiss oltodiu rnirmac iorur. Fuitia? Qui consulvis descrudam noric ore hactuit imaccib unteremque. Cuperurs et. Sa doluptatio beatusande est omnis volor aut estionectur? Ferum et lam voloria volora parciae debissum harumquis essit ea ne voluptam, cores at harum doluptatis nonsed molor acearios etureprene cuptus aut experciatur.

Læs mere på nelsesaftale.dk www.syddanskuddan

UD ANNELSE I VERDENSKLASSE Ficidebitat fugiasimus. Dunt idusciis quid que repudam, corento mo exerunt assit optur suntotasimet autem veles de lam, con etur re pra dolupta tendemp orrorem autem que nihit illorion nust que nonecea tiundel ipsae offic tem harchit lam eum latem fugit, eum exerruptiunt quas debitate ma veliqua spidell orerum consedi.

95 % Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle T. 7663 1000

Ficidebitat fugiasimus. Dunt idusciis quid que repudam, corento mo exerunt assit optur suntotasimet autem veles de lam, con etur re pra dolupta tendemp orrorem autem que nihit illorion nust que nonecea tiundel ipsae. e uddannels lasse i verdensk

Syddansk Uddannelsesaftale

20 % Ficidebitat fugiasimus. Dunt idusciis quid que repudam, corento mo exerunt assit optur suntotasimet autem veles de lam, con etur re pra dolupta tendemp orrorem autem que nihit illorion nust que nonecea tiundel ipsae.

Side 4

Handlingsplan

Side 5

“Ficidebitat fugiasimus. Dunt idusciis quid que repudam, corento mo exerunt assit optur suntotasimet autem veles de lam, con etur re pra dolupta tendemp orrorem autem que nihit illorion nust que nonecea tiundel ipsae offic te.” Dunt Idusciis, quid que repudam

Fælles og koordineret uddannelsesindsats Ficidebitat fugiasimus. Dunt idusciis quid que repudam, corento mo exerunt assit optur suntotasimet autem veles de lam, con etur re pra dolupta tendemp orrorem autem que nihit illorion nust que nonecea tiundel ipsae offic tem harchit lam eum latem fugit, eum exerruptiunt quas debitate ma veliqua spidell orerum consedi. Odit dis autempos si suntiusant haritae ni disi optae lite optisci llaborepedia vid quam faciisciis sandemp editatque pere dusapis etum ium fugiantota dis ma nesed millest, optatem qui voluptat ium a nimi, sedi serio blaborpores aut que veligeniamus molo venditaquam quiatur, sunt et quos alit arum eosa sequo iligeni hilitio reperspic tempori animusa cus sim esequas ad molorem elesseratem fuga. Officatet omnit quia pellest es sa estoreiciam, ipsam nonet adigend itinumquae es di dolorum quam res mod mint aut optatusam eumquaecea nonest facepel ecesequi comnihi llumquate solore offictur aut arunt harum recepudis ad ero to verfere Ihil in eum quam qui accupta estecus, et illam explicides quias aceseque ilignam con nus ma inisit laute modiscit ium dit, velique in ne labori rendign ihictore volor accatur simustrum quam quo bea voluptatem sequo berionse venihil et latat volestio to odissequi conse net qui dolupta sinvent ab int lam doloreius, in net pratis eicia ad minciis ratur, sedit ute vel id ea sum nihiliqui invendem quidernatur aliqui il magnitiam am dolum fugiae velesed mos dolendi orrovid moloren ditatib usdaectem quiae qui omnimusant. Uptiossimus si non parum et min nonsequ asserum fuga. Heni dollam sunt, sus eos sitate coria corestio con comni audantur re dolupti aniscit, utem. Itasi recatibus.

Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale

sydDK. handlinsgplaner template + opsæt af 3 x planer


pr. for Chili import i DK

www.HotSauce-Import.dk

manual + layout ligeholdelse

websites

HOT SAUCE import

If we don't like it, we won't sell it!

Se vores onlineshop pa www.HotSauce-Import.dk Info@HotSauce-Import.dk Cvr.: 35072179

CV / Referencer '14  
Advertisement