Page 1

Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Utgave nr. 02/11

God butikk for Steen & Strøm Forutsigbarhet, totaloversikt, endringskontroll og tid og penger spart. Det var hovedgrunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenterselskap valgte ISY Prosjekt Økonomi. Side 16

Gir fleksibilitet og handlingsrom Sjøkartverkets GIS rammeavtale. Side 4

Strømlinjeformet forvaltning, drift og vedlikehold NTE har 25 vannkraftverk, 33 transformatorstasjoner og 20 vindturbiner å vedlikeholde. Side 12

Dimensjoneringsverktøy for ekstremsituasjoner Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong, stål og tre utføres på den komplette 3D-modellen hos Rambøll. Side 22

02/11 ISY-nytt

1


Brukervennlighet i alle ledd

Leder

IT handler ikke om teknologi. Det handler om mennesker.

Etter 25 år i IT-bransjen kan jeg slå fast følgende. IT handler ikke om teknologi, det handler om mennesker. Det er mennesker som lager IT-løsningene, og det er mennesker som benytter dem. Det er mennesker som får problemer med løsningene, og det er mennesker som hjelper til å løse problemene. Det er mennesker som selger løsningene, og det er mennesker som kjøper dem. Det handler om relasjoner og kommunikasjon, og det handler om brukervennlighet. Alle leverandører vil hevde at ens egne IT-løsninger er brukervennlige. Alternativet er vel heller dårlig. Men hva skal til for at en løsning er brukervennlig? De viktigste elementene er at løsningen er lett å lære, lett å bruke og lett å huske. Det må gå raskt å lære seg å bruke en ny løsning. Enkel bruk bør ikke kreve særlig kursing og innføring. Løsningen må være effektiv å bruke. Bakgrunnen for at man innfører nye løsninger er som regel en målsetting om effektivitet, produktivitet, standardisering og kontroll. Sist men ikke minst må løsningen være lett å huske. Mange løsninger er kun sporadisk i bruk, og da må man kunne starte opp løsningen uten å lære seg alt på nytt. Dette krever at løsningen må følge standarder for brukergrensesnitt og brukerinteraksjon, og ligne på andre løsninger man bruker. I tillegg må løsningen være relativt feilfri, eller i det minste så feiltolerant at brukere unngår å gjøre mange feil og at eventuelle feil ikke får katastrofale følger. Ingen løsninger er feilfrie, men måten feil opptrer på avgjør om løsningen er brukervennlig eller ikke. IT-løsninger skal i tillegg være tiltalende og behagelige å bruke. Dette er en subjektiv følelse hos brukeren som ofte kan være vanskelig å definere, men som har mye å si for totalinntrykket. Fargebruk, designelementer og oversikt er viktige ingredienser for å oppnå den riktige følelsen. Vi i Norconsult Informasjonssystemer legger stor vekt på å lage brukervennlige løsninger. Dette gjør vi i tett kontakt med våre kunder. Det å sette seg inn i og forstå kundens behov er helt avgjørende for at løsningen skal oppleves brukervennlig. I tillegg benytter vi anerkjente teknologier og beste praksis når vi utvikler og kvalitetssikrer løsninger og brukeropplevelse. Minst like viktig som brukervennlige løsninger, er at vi som leverandør oppleves som brukervennlig. Vi skal møte våre kunder med respekt og vennlighet. Vi skal være punktlige og etterrettelige. Vi skal ha effektive rutiner og informasjon som er lett å forstå. Det skal være enkelt og brukervennlig å være kunde hos Norconsult Informasjonssystemer. Det handler om å gjøre det enkelt og det handler om mennesker. Keep it ISY.

Bård Hernes Administrerende direktør 2

ISY-nytt 02/11

Informasjonssystemer


Innhold 4

GIS OG EIENDOMSGEBYR > Gir fleksibilitet og handlingsrom for Sjøkartverket

4

> Proaktiv og effektiv innføring av eiendomsskatt i Hemne kommune

6

> Nyhet: ISY WinMap GeoInnsyn

7

> Nyhet: ISY WinMap Landmåling

8

12

6

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD > Det ordnær seg i Fredrikstad og på Hvaler

9

> Frisk eiendomsforvaltning ved Helse Bergen

10

> Strømlinjeformet forvaltning, drift og vedlikehold ved NTE

12

ANBUD, KALKYLE OG PROSJEKTSTYRING > Consto: Nordnorsk entreprenørsuksess

14

> Omsorgsbygg Oslo KF, Entra, MetroVann, Ikea og T3 Flesland velger ISY Prosjekt Økonomi

16

> God butikk for Steen & Strøm

17

> Norsk Prisbok i alle kanaler

18

10 16

BIM OG KONSTRUKSJON > Ny metode gir sterkt forbedret mengdekvalitet fra BIM

19

> Wow-faktor på Statoils bruk av hyperlinker i FDV

20

> Dimensjoneringsverktøy for ekstremsituasjoner

22

14

20 Kvitebjørn Troll A Kollsnes Huldra Veslefrikk Visund Tjeldbergodden Gullfaks A Gullfaks B Gullfaks C Kristin 02/11 ISY-nytt 3 Sleipner A Sleipner B

Heidrun Åsgard A Åsgard B Snorre B Norne Snorre A Leismer/Ca Statfjord C Statfjord B Statfjord C


kra n

Dr o nnin gen sg t Ski ppe r gt

gt

ns

Kir ke g t

4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o

4q5o4q5o4q5o

o4q55oo4q45qo54oq45q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o o4q5 4q5o

4q5o4q q5o4q5o4q 5 o4q5o4q5o4q q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o 55o4o4qq5o4q5o44q5o4q5o4 o4q5o4q5o4q5o4q q5o4q5o4q5o4q5o4q5o 4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 qo4q5o4 5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o

5o4q5o4q5o4 o4q5o4q5o4q

4q5o4q5o4q5 q5o4q5o4q5o o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4 4q5o4q5o4q5

q5o4q5o4q5o

o4q5o4q5o4 4q5o4q5o4q5 q5o4q5o4q5o

q5o4q5o4q5o 4

5o4q5o4q5o4

15

16 19

4q5o4q5o4q5

o4q5o4q5o4q

Bl

33

44

e i k13 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q9

9m r r r r

Iso G 2s 88

18

19

23

6

nge

Ko

o4q5o4q5o4q5o 4q5o4q5o4q5o4 q5 5o4q5o4q5o4q5

q5o4q5o4q5o4q 4q5o4q5o4q5o4 o4q5o4q5o4q5o 5o4q5o4q5o4q5

4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o q5o4q5o4q5o

o4q5o4q5o4q5o4q

o4q5o4q5o4q5o4q 5

5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q

4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q

>

o4q5o4q5o4q5o4q 5

o4q5o4q5o4q5o4q 5

9

5o o4 o4q5o4q5o4q5o4

o4q5o4q5o4q5o4q 5

>

5o4q5o4q5o4q

9

5o4q5o4q5o4

5o4q5o4q5o4q

h

5

R

5o4q5o4q5o4q

:

o4q5o4q5o4q5o4q 5

:

4q5o4q5o

12

l

6

d

n d1

5o

5o4q5o4q

Fl G 3s

su øy 17

o4q5o4q5o4q

14

18

23

4

4q5o4q5o4q5 q5o4q5o4q5o

M

15 Blindskjærboen 17

Fl R 3s

4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o

30

26

M 19

16

15

5o4q5o4q5o4

34

M

m9

16

Iso

93

4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o

40

q5o4q5o4q5o4q5o

47

49

25

21 24

28

37

13

19

20

33

Karantenehavna

33

7

4q5o4q5o4q5o4q

21

35

46

2

r m9 r

19

17

15

20

M

25

1 3 68

2 37 65

q5o4q5o4q5o4q5o4q5o

24

3 3

4

29

d lvo

35 7

1

15

n de

3

1 47

o4q5o4

3 25

2 15 1

6

33

15 2 2 4

3

17

Ka

3

Bleikøya

5 3

5o4q5o4q5o4q5o4q5o4

37

12

Bleikøya Oc 4s

15

19

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

63

26

rr

5

4

15

15

3

3 1 1 1 5 4 6 35 9 79

4

23

45

o4q5o4q 5o4q5

gg

3 3 Da

3 2

24

79

R

q5o4q5o4 4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

q5o4q5o

q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4 5o4q5o4q5o4 4o4q5o q13

m

17

20

21 22

21

15

5 o4q5o4q5o4q5o4q

8

ersk

5o4q5o4q5o4q5o4

r

M

q5o4q5o4q5o4q5o4q5o

>

36 MCy

37

22

jær

o4q5o4q5o4q5o4q

Gressholmen

22

25

W

26

5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q o4Mq5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q

19

4q5o4q5o4q5o4q5

9

24

r3

q5o4q5o4q5o4q5o

11

15

13

2

o4q5o4q5o4q5o4

m

12

Fl W (priv)

Fl W 3s

14

M

23 G

16

Sandtangen

14

22

23

23

22

5

4q5o4q5o4q5o4q5

26

10

36

13

7

25

o4q5o4q5o4q5o

08

10

23

25

6

5o4q5o4q5o4q5 q5o4q5o4q5o4q

79

9

17

33

75

20

m

o4q5o4q5o4q5o4

9

55

69

22

16

75

58

15

27

VQ(9) W 10s

n

97

36

e

8

ISY-nytt 02/11

r r r r r r 65

Daggerskjærgr n

r

65

12

30

25

24

5

o4q5o4q5o4q65

65

G

4q5

48

76

6

26

28

26

17

16

R

25

26

e

4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o

r o4q5ro4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

17

r r 5o4qr5o4q5o4q5o4 m

5o4q5o4q5o4q5o4q5o

7 4

94

22

14

23

12

17

27

24

10

6

59

26

g

77

m

Fl R 5s

22

21

7

20

M 21 21

17

46 6

23

17

i n

55

65

46

5

64

33

95

16

89

1

6

56

r

63

1

85

26

25

23

21

2

4q5o4q5o4q5o4q5o4q

r

4

29

39

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4

09 4 5 66 29 8

r

3

08

35

4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q525 q 4 o 5 q 4 o 5 o4q5o4q5o4q5o 25 q 4 o 5 q 4 o 5 q 4 o 5 q o 4 5 q 4 o 5 q 4 o 5 q q 4 4 o 5 5 o q 4 o 5 q 4 o 5 24 q 4 o 5 q 4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o26 4q5o4q5o4q5o4 25

4q5o4q5o4q5

p

pr

27

25

r r

o4q5o4q5o4q5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o

3

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

15

2

16

19

13

23

m

15

:

25 25

20 21

22

7

15

5

S

49

Varde 4

85

2

R

12

17

19

20 21

18

1

12

5 o4q5o4q5o4q5o4q

88

46

Meridianstøtte

35

W

68

16

19

20

19

6

Sandtangen

5o

Lindøya

t

(15)

22

89

18

17

49

5 o4q5o4q5o4q5o4q

09 33 44

12

21

19

3

5 o4q5o4q5o4q5o4q

13

78

5 o4q5o4q5o4q5o4q

79

r

5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q

2 18

16

>

19

36

83

26

15

33

11 M

85

15

14

10

14 39

15

Slipper

19

R

13

>

17

q5o41q5o49q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

5

:

16

2 varder

2

tt

(12)

18 20

q5o4q5o4q5o4q5o4

34

63

4 3

t

18

19

20

5k

15

20

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

18

34

3

25 2

3

16

:

35

r

r

12

14

u

3

3

5

59

5 o4q5o4q5o4q5o4q

79

14

M

75

Hovedøya

2

17

12

7

9

( 0 2)

3

15 15

15

87

7

18

12

2

12 9

M

20

hp

6

12

q u u 3 44 rr r r ZZr r r 4

85

5 o4q5o4q5o4q5o4q

11

r

26

11

8 3 4

5 o4q5o4q5o4q5o4q

69

13

16

(12) M

15

16

2

2

1

1

11

16

8

07 4 5 6

1

1

1

1

12

15

19

15

69

Klosterruin

o4q5o4q5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 q 4 o 5 o 4 q 5 5 q o o 4 q 4 o 4 5 5 q q 4 o o 5 q 5 4 o o 4 5 4 q q5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q

15 14

19

95

7 4

16

18 21

18

10

12

13

21

>

Galteskjær 16

23

23

17

r 3 ih

Slipp

16

13

13 M

12

64

11

M 16

19

20

17

t

1

13

16

17

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5

16

16

r

r

19

12

11

21

19

97

14

19

8

9

94

14

21 19

9

8

10

9

36

M

53

19

9

8

:

17

Slipper

75

29

1 1 4 1 1 1 15 1 1 25 26 18 4 15 27

3

11

8

10

13

13

20

17 73

6

r m9h

12

6

7

20

h

i

3 3

r r

5

66

84

18

11

Bjørvika

r

65 56 57

18

22

16 55 23 17 1 5

3

o4q

74

17

9

47

12

20

8

13

20

16

4

22

6

14

21

16

14

16

5

16

57

M

26

22

83

22

23

23 15

22

24

3

M

M

23

4q5o4q5o4q5

22

14

16

rr

G Kavringen Oc 6s

o4q5o4q5o4q s Kavringdynga 5o4q5o4q5o23 4q5o4q5o4q5 o4q 21

10

24 23

4q5o4q5o4q5

QW

17

q5o4q5o4q5o

22

4

19 14

23

R

22

q5o4q5o4q5o

26

22

20

5o4q5o4q5o4

21

Tingvallagrunnen

22

5o4q5o4q5o4

21

22

WG

22

22

14

21 23

22

83 11

5o4q5o4q5o4q

21

4

o4q5o4q5o4q

m

16

5o4q5o4q5o4q

5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4 q5

15

1

5

97 17

3

21

23

69

6

67

53

5

99

9 18

56

44

9

V

R

16 M

20

v Kavringdynga

23

24

25

4r r

16

4

5o4q5o4q5o4q

23

4

08

86

22

22

21 ø Kavringdynga 22

W

M

7

rr q

V

5

r rr r r r r

99

7

54

Vippetangen

21 22

M

88 9

10

57

88

78

5

10

99 96

3

59 6

6

46

58

89

64

>

22

24

24

5

15

8

22

21 M

21

14 14

1 58

59

5o4q5o4q5o4q

13

25 24

73

Kavringen

q r 4 5

22

Unsurveyed area

9 19

9 16

18

:

16 W

15

45

87

5o4q5o4q5o4q

21

21

23

14

20

22

22

16

14

5o4q5o4q5o4q

24

25

16

mr

7

M

21

17 18

Fl G 3s

13

12

10

Ikke sjømålt

87

22

21

5o4q5o4q5o4q

23

20

12

12

18

G

15

2

18

18

23

24

17

16

88

I

5

96

10 76

3

9 47 20

12

18

21

21

21

11

9 36

9 38

5o4q5o4q5

14

21

VQ W

22

23

21

15

t

Akershus

14 10 21

22

21

gt

gt

sg

5o4q5o4q5o4q

Kavringsanden

23

23

15 M

20

21 21

20

22

22

m

21

21

20

20 94

12

22

22 18

19

21 20

21

21

M

ns

4q5o4q5o4q5o 4q5o4q

21

21

21

20

11

22

22

20

19

22

dhu

q5o4q5o4q5

M

M 21

21 22

18

21

19

96

14

83

5 kn

20

r

10

19

20

15

10

98

Brannskjærskaaret 21 14

15

q5o4q5o4q5o4

5o4q5o

18 19

10

39

10 98

10

bu

o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5 o4q5o4

15

M

18

11

>

13

18

17

10

:

q5o4q5o4q5o4q5o4q

11

17

4q5o4q5o4q

98

10

o4q5o4q5o4q5o

29

nse

Toll

9 37

o4q5o4q5o4q5o 4q5o4q5o4q5o4 q5o4q5

3

r

93

o

33

5o4q

88 2

15

15

19

12 95 89

14

q5o4q5o4q5o4q

5o4q5o4q5o4q5o4

12

rr

q5o4q5o4q5o4q5o4

74 84

5o4q5o4q5o4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4

q5o4q5o4q5o4q

o4q5o4q5o4q5o4q5o4 4

57

o

rr

63

I

Filipstad

Framnes

9 9 10 11 1 1

3

Pri

Losskisse

99

28 48 33 6 1 34 79 76 28 1 3 39 9 5 29 12 4 85 Kontraskjæret 33 38 34 83 3 25 5 46 9 47 5 2 Aker brygge 4 29 83 6 5 68 2 94 9 11 69 13 84 13 14 46 12 49 2 13 Losskisse 67 12 12 79 13 4 Akershus festning 16 28 12 20 9 4 5 14 6 19 78 44 2 12 59 7 8 21 34 M 21 Akershus slott 16 16 45 11 Ikke sjømålt 21 14 Unsurveyed area 8 22 21 22 13 10 9 Pipervika 15 21 Festnings22 plassen 22 15 23 22 11 18 11

9

q5o4q5o4q 4q5o4q5o4q5o4

Gir fleksibilitet og handlingsrom ien

25

89

89

Munkedamsve

9

l

r

Ro se n

I

gens Marina nkers 3 5

tz g

Rådhuset

7

Domkirke

t

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

48

49

5

54

Under Work in

28 MCy

33

43

47


GIS og eiendomsgebyr

7

aard

s gt

I

Grønlan

I

I

3

I

rr r r r vr r r r rr rr r rr r r r Z r r NoIS,r som vant den offentlige anr i våres sammen r r r budskonkurransen med underleverandøren Geograf AS, ble r kontrakten for to år, med opsjon r tilkjent for to nye år. Den norske Opera

33

78

25

53

5

27

58

5

56

rvika 8

97

56

11

68

78

87

9

88

79

14

15

66

38

9 Lohavna 26 Stor6rammekontrakt 55 6 9 3 9 Avtalen innebærer både prosjektledelse 4 78 85 i Sjøkartverkets løpende 77 47og deltakelse 84 57 9 og nye prosjekter innen teknologi-, 10 5 12prosess- og9 virksomhetsutvikling. 95 Avtalen har verdi på mellom 6 en anslått Grønlia 53 11 15 to og ti millioner kroner per år, hvorav 13 9 27 estimert65 tre millioner første året. 76

78

69

46

r

17

11

18

18

Sørenga

49

69

I

5 kn

for å finne Gam smartere og «sløsefrie» måter å fremstille produkter og tjenester på.

74

83

16

9 4 25

8

73

11

10

24

Ikke sjømålt Unsurveyed area

9

94

97

93

11

-

44

97

9

85

78

11

23

28

48

73

58

11

28

46

4

29

11

73

84

9

9 3 23

29vika 27 Kontakt i NoIS:6 tor.olav.almas@norconsult.com 5

86

74

9 24

26

29 35 38 Bispe

79

83

9

9 21

55

63

9 22

Shipbarrier Ikke sjømålt

5

I

Herman Iversen, Sjøkartverket – Det andre er et mindre prosjekt for å oppgradere våre interne programvaresystemer. I det tredje prosjektet trenger vi kompetent hjelp fra NoIS til å utrede og planlegge en målekampanje på Svalbard.

7

Sjøkartverk i verdensklasse 67 Statens kartverk Sjø har ansvaret 7 Sjømannsskolen 53 oppmåling av alle norske hav- og for 6kystområder, 5 inklusive polare farvann. Virksomheten med 120 ansatte, lokalisert i Stavanger, er den eneste autoriserte produsenten av offisielle sjøkart i Norge. Sjøkartverket fremstår i dag som et av verdens ledende og mest respekterte, og benyttes ofte som 6 referanse i produksjonen Kongshavnav sjørelaterte produkter verden over. Under arbeid

12 18

17

19

lr

11

12

85 89

98

14 M11 13

8

9

0

15

24 M 29

78

54

88

11

73

13

16

9m

o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o 7

Iso R 2s

29

15

17

boen 17

un

q5o4q5o4q95o

15

d16 98

10

5

Under arbeid Work in progress

5o4q5o4q5o4q5o4q5 47

16

66

9 31

46

23

29

o4q5o4q5o4q5o4q5

37

o4q5o4

13

36

M

36

5

3

12 9 32 12

32 M

42

Skaper handlingsrom – Vi har et veldig høyt aktivitetsnivå internt, slik at alle våre interne ressurser er allokert. Uten eksterne krefter klarer vi ikke å få gjennomført det vi ønsker, fortsetter Iversen. – Det er grunnen til at vi bruker eksterne konsulenter til en del oppgaver. Hovedsaklig prosjekter som er veldefinerte med hensyn til start og slutt.

– På denne måten får vi frigjort egne ressurser til å skape handlingsrom for oss selv. Vi har vanskelig for å ansette folk fordi budsjettene varierer. Dessuten er arbeidsmarkedet i Stavanger sprengt på alle måter. Det i seg selv er også et problem. Fleksibel ordning Ramme-avtalen definerer en ramme for hva Sjøkartverket har tenkt å ta ut. Innenfor denne kan de fleksibelt benytte NoIS sine konsulenter når behovet er der. De slipper dermed å gå gjennom samme tidkrevende innkjøpsrutine hver gang de behøver hjelp. Hvorfor ble NoIS valgt? – Utgangspunktet var beslutningsgrunnlaget vi hadde, forklarer Herman Iversen. – Faktorer som gikk på pris, faglige kvalifikasjoner, oppdragsforståelse og responstid. – NoIS var ikke den billigste og heller ikke den dyreste av konkurrentene, men de scoret best på de kvalitative faktorene. Det gjorde utslaget i NoIS sin favør, sier han. – Det var egentlig liten forskjell på konkurrentene, men NoIS trakk det lengste strået på grunn av sine faglige kvalifikasjoner, berømmer Herman Iversen.

Illustrasjonen viser et utsnitt av sjøkartet over Oslo havn. Med dette havnekartet vant Statens kartverk Sjø førsteprisen under 1 den internasjonale kartografikonkurransen 7 7 13 6 7 tidligere i år. 14 27

34

37

33

69

65

6

20

18

19

17

33 3 33 3 3 33 33 3 33

7

33 3 33 3 9 30

96

9 57 29 8

6

9

14

11

94

o429 q5o4q5o4q5o 4q5o4q5o4q5o4q5o4 M 37 q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5

o4q

33

Cy

13

Sjursøya

54

46 10 58 28 4 0

14

15

93

99

69

11

12

M 17

9 28

65

13

19

17

15

3

2

77

87

15

15

16

6

93

13 M

16

Work in progress

5

16 16

E

Det kommer til å bli mange flere prosjekter etter hvert, forespeiles det. Kontrakten med NoIS er en rammeavtale med ganske vide rammer og gir Sjøkartverket stort rom for fleksibilitet.

l rr r r rl r r r prosjekter r Mange jern i ilden, kan l Ogprosjektdirektør r der har mangeHerman Iversen i Statens Kartverk Sjø, fortelle: r r r med tre kon– Vi er allerede i gang sulentoppdrag der NoIS er involvert. Det ene dreier seg rom å innføre LEAN i virksomheten,r et ranerkjent metodeverk 10

13

16

Z

6

r

39 46

weig

I Statens Kartverk Sjø, også kjent som Sjøkartverket, har inngått en omfattende rammeavtale med NoIS om levering av itI tjenester. Hensikten med avtalen er å frigi egne ressurser og I I skape handlingsrom for flere nye prosjekter — som i sin tur vil føre til enda bedre sjøkarttjenester.

9 6

9 47 0

I

I

Oslo Sentralstasjon

Sch

12

21 34

24 43

11

rl

r

7

78

53

7

9

57

8

9 46 33 5

65

69

95 14

84 M

9 34

89

11

B

02/11 ISY-nytt

5


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Proaktiv og effektiv innføring av eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt er aldri populært. Men når kommunepolitikerne først har vedtatt det, bør det i alle fall gjøres så effektivt og rettferdig som mulig. Hemne kommune gjør det…

Kontakt i NoIS: tor.kjetil.lisle@norconsult.com

Kommunen, som ligger sør/vest i Sør-Trøndelag, ut mot Trondheimsleia, vet alt om dette. Hemne kommune innførte eiendomsskatt for et begrenset område rundt kommunesenteret allerede i 1990 og utvider nå til hele kommunen fra 1.1. 2012. Vakker kystkommune Med naboer som Møre og Romsdal i sør/vest og Hitra i nord, består Hemne kommune av 660 km² vennlig og vakker kystnatur. Det aller meste grisgrendt bebodd. Av de ca. 4.300 innbyggerne bor nærmere 2/3 i tettstedet Kyrksæterøra, ca. 1,5 times kjøretur fra Trondheim. Behov for nytt system - Etter et kommunalt vedtak i desember 2010 om å utvide eiendomskatteplikten til hele kommunen, ble det klart for oss at vi måtte ha et nytt it-system som kunne håndtere større krav til nøyaktighet og informasjon til publikum, sier Jarle Tøndel, konsulent ved avdelingen for teknisk, landbruk og miljø. På vegne av kemnerkontoret har hans avdeling ansvaret med å innhente grunnlagsmaterialet for eiendomsskatten. Kommunen har i 11-12 år brukt ISY ProAktiv til å automatisere forvaltningen av gebyrer for vann, avløp, slam og feiing.

6

ISY-nytt 02/11

Nytt system — nye muligheter - Ettersom vi har vært godt fornøyd med disse fagmodulene ble det naturlig for oss å forespørre NoIS også om modulen for eiendomsskatt, fortsetter Tøndel. - Blant annet på grunn av alle kundedataene vi har bygget opp siden 2000. Vi ønsker naturligvis å gjenbruke disse i best mulig grad. Av disse grunner valgte Hemne kommune å gå for NoIS sin løsning for eiendomsskatt, og fikk levert systemet i juni 2011. Men også nye utfordringer ISY ProAktiv Eiendomskatt er et verktøy både for gjennomføring av omtaksering med tilhørende saksgang og vedlikehold av godkjente takstskjemaer. Systemet som også tilrettelegger for fakturering, henter selve eiendomsinformasjonen fra landets offisielle eiendomsregister, Matrikkelen. Det viste seg imidlertid da Tøndel & Co skulle gå i gang med systemet at matrikkeldatabasen hadde mangelfull informasjon om bl.a. eiendomsstørrelser og arealer, m.a.o avgjørende faktorer i beregningen av eiendomskatten. Alle eiendommer måtte befares - På grunn av tidspresset valgte vi derfor å mobilisere et utvidet prosjektteam for å møte utfordringen med å oppda-


GIS og eiendomsgebyr

Nyhet: ISY WinMap GeoInnsyn Webbasert kartløsning for rask og enkel tilgang til stedfestet informasjon I skrivende stund er så godt som alle bygg og fritidsbygg befart og oppmålt

tere matrikkelen, forteller Tøndel, som i tillegg til kommunens egne folk har fått god hjelp av både pensjonister og andre engasjerte. Utfordringen innebar rett og slett at alle eiendommer og bygg måtte oppmåles og registreres i ISY ProAktiv Eiendomsskatt som grunnlag for ny taksering. I skrivende stund er så godt som alle bygg og fritidsbygg befart og oppmålt, opplyses det. I tillegg er det tatt bilder av alle hus og bygninger. De skal nemlig også inn og verdiøke systemet når registreringsarbeidet er gjort. Mål i sikte - Jobben har nok vært litt mer omfattende enn vi regnet med, innrømmer Tøndel. - Men jeg håper og tror vi skal komme i mål før fristen. - Takket være et godt samarbeid med NoIS, og spesielt avdelingen deres på Lillehammer, har vi greid å løse alle utfordringer underveis. Systemet fungerer veldig bra så langt.

ISY ProAktiv

Et markedsledende kundeinformasjonssystem for teknisk forvaltning og administrasjon av eiendomsgebyrer i kommuner og interkommunale selskaper.

Vår kartløsning for internett, ISY WinMap WebInnsyn, er markedslederen for løsninger med dynamiske vektorkart. Dette er et kombinert saksbehandlerverktøy og en avansert innsynsløsning for geografisk relatert informasjon. Ny hverdag - Nå kan vi produsere skattematrikkel og automatiserte meldingsbrev direkte ved hjelp av maler i systemet. Funksjonen gjør det enkelt å kjøre ut masseutsendelser til alle grunneiere. Det er veldig tidssparende, all den stund ingen eiendom er lik, poengterer Tøndel. Med ISY ProAktiv Eiendomsskatt koblet opp mot Matrikkelen får Hemne kommune dermed et verktøy som til enhver tid er à jour. - På den måten unngår vi også feil og kan sende skatten direkte til fakturering eller kreditering uten å gå via andre, tyngre systemer. Det utgjør også en betydelig fordel, slutter Jarle Tøndel.

ISY WinMap

Komplett løsning innen kartforvaltning og GIS. Løsningen er et fleksibelt innsynsverktøy, en effektiv forvaltningsløsning og et avansert analyseverktøy og kan dermed brukes av alle - fra innsynsbrukeren til den mest avanserte bruker og produsent av geografiske data.

ISY NIS

Åpen NIS-løsning for e-verksmarkedet. Løsningen inkluderer funksjoner for analyser, samt registrering og ajourhold av nettinformasjon og kartdata.

Mange brukere og organisasjoner har etterspurt en løsning for rent innsyn i kart og stedfestet informasjon. Vi har derfor etablert løsningen ISY WinMap GeoInnsyn i samarbeid med disse brukerne. Dette er løsningen for dere som foretrekker en enkel kartklient der kartdata hentes fra cachede WMS tjenester. Vi har utviklet løsningen utelukkende ut fra standard tjenester og åpne komponenter. Dette gjør at løsningen også enkelt kan integreres i din organisasjons hjemmesider, i egne applikasjoner og som integrasjonskomponent mot saksbehandling, matrikkelinformasjon, bygningsdata og planinformasjon. GeoInnsyn er som et nytt Columbi egg – en løsning med utallige bruksområder i et utrolig enkelt og effektivt brukergrensesnitt. Her er ingen avanserte menyer og knapperader. Du peker, drar og zoomer i kartet fritt og dynamisk. Du har ett enkelt søkefelt for fritekst på stedsnavn eller adresser. Løsningen tilbys som en selvstendig applikasjon eller som en kartkomponent i dine løsninger. Dette er en løsning som alle kan bruke og som er enkel og rimelig i drift! Har du spørsmål til løsningen eller hvordan du kan ta dette i bruk fra din applikasjon? Ta kontakt med Tor Olav Almås på telefon 454 04 654, e-post tor.olav. almas@norconsult.com for mer informasjon.

02/11 ISY-nytt

7


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Nytt verktøy for Landmåling i ISY WinMap-familien Kontakt i NoIS: tor.olav.almas@norconsult.com

Bruk av moderne utstyr, ny matrikkellov og andre endringer i rammebetingelser har gjort at landmålingsfaget har endret seg betraktelig. Vi lanserer derfor en integrert løsning i ISY WinMapfamilien for å dekke behovene for den moderne landmåler. Den fullstendige integrasjonen i ISY WinMap betyr at de mulighetene som ligger i løsningen knyttet til import/ eksport, sammenstilling med data fra ulike datakilder, analyser og annen GISfunksjonalitet også vil være tilgjengelig i vår landmålingsmodul. Hovedfunksjoner med oppsett og administrasjon av måleoppdrag inkludert metoder for følgende:

Redigering av målinger og observasjoner -vise/presentere måledata -vise/presentere beregnings- og analyseresultater -redigere og opprette nye observasjoner og punkt Import og Eksport Ny importmodul for KOF som leser inn måle- og metadata for ulike observasjonstyper. Observasjoner Vi støtter tradisjonelle observasjoner, satellittvektorer og koordinatobservasjoner. Beregninger Vi har utviklet et moderne og praktisk rettet landmålingsverktøy med utjevning enkeltvis eller samlet for alle relevante observasjonstyper. Vi dekker også funksjoner for polar og ortogonal innmåling og utsetting, samt foreløpig beregning som benytter seg av tradisjonelle beregningsmetoder for fri oppstilling, framskjæring og til-

bakeskjæring. I tillegg finnes ulike hjelpeberegningsfunksjoner med mulighet for lagring i egne objekttyper. Kvalitetskontroll Vi tilbyr kvalitetskontroll med spesielt fokus på dokumentasjon iht. kravene i standarden ”Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser”. Dette omfatter ulike typer kontroller som: grovfeilsøk, test av grunnlag (globaltest og test av endringer), indre- og ytre pålitelighet med sjekk mot kvalitetskrav i standarden. Transformasjoner Landmåling er en integrert del av ISY WinMap og benytter de samme kjente transformasjoner som er basert på Kartverkets biblioteker. Forøvrig tilbys et godt utvalg rapporter for dokumentasjon. Spørsmål til løsningen? Tilbud på overgang fra konkurrerende landmålingsprogrammer? Kontakt Tor Olav Almås.

Vinner markedsandeler Nær 50% av landets kommuner benytter våre brukervennlige og effektive verktøy for forvaltningsoppgaver innen offentlig og privat sektor for kart, matrikkel, planer, bygg og anlegg og analyse. Bl.a vinner de webbaserte innsynsløsningene på funksjonalitet i sammenligning med konkurrentene. Dette ser vi resultater av i markedet gjennom nye kunder på programvare og tjenester innen GIS. Drammensregionen IKT (D-IKT) som betjener kommunene Drammen, Sande, Svelvik og Røyken har valgt ISY WinMap WebInnsyn som kartløsning for intra- og internett.

8

ISY-nytt 02/11

Kartikus samarbeidet har valgt forvaltningsløsning og WebInnsyn fra NoIS. Kommunesamarbeidet for Fjell, Fusa og Øygarden kommuner har valgt våre GIS verktøy med ISY WinMap Pro til kart-, matrikkel- og planforvaltning og ISY WinMap WebInnsyn som innsynsverktøy for både saksbehandlere og publikum. Vi er spesielt glade for at avtalen også omfatter vår nye landmålingsmodul. eBygg – Plan- og Byggesaksdialog NoIS er valgt som leverandør av ISY WinMap Plandialog og utvikling av ny modul for Byggesaksdialog for kommunesamarbeidene Smart, Orkidé, og SÅTE. Kontrakten er strategisk viktig

for oss ved at den totalt sett omfatter over 30 kommuner og gjør at vi får etablert ny standard for GeoIntegrasjon i samspill med kommunale Sak- og Arkivsystemer. ByggSøk byggesak 2010 Byggteknisk Etat melder - Endelig! Nå har vi fått første kommune på plass med kobling til kart i ByggSøkbyggesak 2010. En lang ventetid ser nå ut til å være over. Vi sender en stor takk til GeoIntegrasjonsprosjektet som har lagt et viktig grunnlag for en god karttilkobling mot ByggSøk. ISY WinMap WebInnsyn er første ute med integrasjon til ByggSøk.


Forvaltning, drift og vedlikehold

Det ordnær seg i Fredrikstad og på Hvaler Med sine 72.000 innbyggere ved utløpet av Glomma, grenser Fredrikstad i sør til øyriket Hvaler. Til sammen har kommunene en ”felles” skjærgård på nærmere 2.000 øyer, holmer og skjær!

Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Fredrikstad og Hvaler er nabokommuner, og gode, samarbeidende sådanne. Kommunene har mange felles interesser og tiltak, blant annet it-teknisk. Derfor var det naturlig å ta en felles beslutning da de valgte nytt forvaltningssystem for kommunenes eiendommer. Valget falt på ISY Eiendom. Fredrikstad drifter Hvaler - Ettersom Hvaler kommune kjører sine it-systemer driftsmessig hos oss, var det formålstjenlig for begge kommunene å velge samme plattform og system, sier Ingrid Stubstad, prosjektleder og it-koordinator for innføringen av nytt eiendomssystem i Fredrikstad kommune. Hun karakteriserer innkjøpsprosessen som ryddig og grei, der NoIS sitt tilbud på ISY Eiendom kom best ut av beslutningsgrunnlaget som var basert på en felles kravspec. - Vi ser nå frem til at NoIS i løpet av

førvinteren implementerer nye ISY Eiendom som erstatning for vårt eksisterende, utdaterte FDV-system, sier Inger Stubstad i Fredrikstad kommune. Felles valg av system Med rundt 4.700 hytter er Hvaler en av landets største hyttekommuner. Fra ca. 4.000 fastboende innbyggere øker befolkningen til over 30.000 i sommermånedene. Kommunen har hittil vært helt uten et profesjonelt eiendomssystem og har derfor store forventninger til det nye systemet, opplyser Jan Aspheim i Hvaler kommune. - Jeg kan ikke uttale meg særlig om produktet ISY Eiendom, det var Fredrikstad som vurderte det tekniske, men jeg har stor tro på at dette blir bra, sier han. - Summen av pris og funksjonalitet var grunnen til at NoIS sitt tilbud ble valgt.

[....] gi kommunestyret best mulig råd om drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen

- Vi har en spennende periode foran oss og regner med at vi nå får et mye bedre utgangspunkt til å forvalte alle kommunens eiendommer, tror Jan Aspheim. - Blant annet får vi anledning til å gi kommunestyret best mulig råd om drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen — noe som i sin tur også bør komme skattebetalerne til gode, slutter han.

02/11 ISY-nytt

9


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Frisk eiendomsforvaltning ved Helse Bergen 410.000 kvm, utallige tegninger og 440 kontrakter. Det er noen av de tørre tallmessige utfordringene eiendomsforvalterne ved Helse Bergen til daglig hanskes med — godt hjulpet av NoIS´ FDVU-løsning ISY Eiendom. Gro Aarli, Helse Bergen HF

10

ISY-nytt 02/11


Forvaltning, drift og vedlikehold

ISY Eiendom ISY Eiendom er en modulær løsning som dekker de fleste sider innen eiendomsforvaltning. Systemet dekker alle nivåer, både operative arbeidsoppgaver så vel som de strategiske og taktiske sider innen Facilities Management.

Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

Haukeland Universitetssykehus er den største av elleve institusjoner i Helse Bergen HF, ett av fire lokale helseforetak på Vestlandet, eid av det regionale foretaket Helse Vest. Stor «bedrift» — store verdier Helse Bergen har rundt 11.000 ansatte og behandler årlig nesten 600.000

Eiendomsverdiene er selvsagt uvurderlige aktiva som krever løpende forvaltning. - Det er så store mengder at vi rett og slett ikke kunne klart oss uten et profesjonelt FDVU-system, sier Gro J. Aarli, avdelingssjef for Arealkoordinering i Helse Bergen.

Eiendomsverdiene er uvurderlige aktiva som krever løpende forvaltning.

pasienter. I tillegg er forskning og utdanning et prioritert felt. Virksomheten utdanner et par tusen helsearbeidere i året. Haukeland representerer for øvrig Norges nest største medisinske forskningsmiljø og har en rekke kompetansesentre og spesialfunksjoner både nasjonalt og regionalt. Totalbudsjettet er på rundt 8 milliarder kroner. Mye å forvalte Med så mange ansatte og så stor pasientgjennomstrømming sier det seg selv at det også er store eiendomsarealer helseforetaket rår over. Haukeland Universitetssykehus legger beslag på det meste av arealer. Omtrent 200 mål med sykehusbygninger.

Holder oversikt og kontroll Etter å ha brukt TIPS tidligere valgte avdelingen i fjor høst å konvertere til ISY Eiendom da ble besluttet å utfase det gamle systemet. ISY Eiendom er en modulær og fleksibel løsning som dekker de fleste sider og nivåer innen eiendomsforvaltning, både operative arbeidsoppgaver og strategiske sider. Systemet sikrer optimal gjenbruk av informasjon ved at data lagres på ett sted og kan gjenbrukes i mange sammenhenger. - Vi bruker systemet daglig i forvaltningen for å holde oversikt over leiekontrakter, tegninger og dokumentasjon, samt ikke minst til å styre kostnadene og inntektene, sier Aarli. - Systemet overfører elektronisk faktureringsgrunnlag til Helse Bergens sentrale økonomisystem som står for selve

utfaktureringen av husleien. Intuitiv funksjonalitet - Til daglig er vi sju personer som bruker ISY Eiendom i jobben, men det er selvsagt mange flere ved helseforetaket som har tilgang til systemet for å gjøre oppslag, fortsetter hun. På spørsmål om hvilke funksjoner som nyttemessig settes mest pris på, er Gro Aarli veldig klar: - Vi er avhengig av alle funksjoner, fastslår hun. Ingen er viktigere enn andre. - Det skal også sies at systemet er intuitivt og virkelig lett å bruke. Imøtekommende support På grunn av en del tilpasninger tok det dog litt tid å implementere og konvertere ISY Eiendom helt til Helse Bergens krav. - Det har tatt sin tid og visse utfordringer har det vært, men nå fungerer systemet helt etter boka, sier Gro J. Aarli. - Vi er godt fornøyd med det. Og ingen nevneverdig nedetid. NoIS har vært imøtekommende og hjelpsom hele veien og har bidratt med langt mer enn support, slutter hun.

02/11 ISY-nytt

11


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

25 vannkraftverk, 33 transformatorstasjoner og 20 vindturbiner. Det er produksjonsapparatet til kraftleverandøren NTE som leverer umistelig strøm til Nord-Trøndelags befolkning og næringsliv.

Kontakt i NoIS: karl.johan.olsen@norconsult.com

– Prisgitt naturens lunefulle og svært skiftende værforhold, er vi nødt til å ha stålkontroll over anleggenes tekniske driftstilstand til enhver tid. I dag krever både forbruker og myndighetene full ”oppetid” også når det gjelder strøm, sier han. For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) betyr dette kontinuerlig tilstandsovervåkning og preventivt vedlikehold av absolutt alle kraftanlegg rundt om i fylket. Vindkraftpionér NTE er et av landets største e-verk, og opererer både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. 24 vannkraftverk (snart 25) produserer det meste av kraften. Men NTE regnes også som en pionér i det norske vindkraftmiljøet. Selskapet begynte med vindkraftproduksjon allerede i 1991. I dag har NTE to vindparker i drift: Vindparkene på Vikna og Hundhammerfjellet produserer til sammen ca 100 GWh strøm i året. En tredje vindpark er

12

ISY-nytt 02/11

under bygging. Helhetlig FDV-system For å ha kunnet håndtere denne utviklingen i løpet av årene er NTE blitt en svært erfaren bruker av it-basert FDV. Helt siden 1996 har de anvendt NoIS sitt ISY JobTech-system. – Med stadig større og kompleks anleggsmasse å ivareta, med veldig mye utstyr og maskiner som skal forvaltes og vedlikeholdes, måtte vi ganske enkelt gå til anskaffelse av et avansert og helhetlig verktøy, sier Are Kjetil Nordgård. – Det hadde rett og slett ikke latt seg gjøre uten. Omfattende register FDV-systemet styrer i dag arbeidsdagen til et hundretalls personer i NTE Energi, både inne- og utearbeidende medarbeidere som alle står på for å holde krafthjulene i gang. 20-30 av disse er daglige, aktive brukere. Årlig registreres det rundt 1000 feil og kvitteres ut mellom 6500-7000 jobber i ISY JobTech, opplyser Nordgård. Med stort og smått omfatter anleggsregisteret ca 100.000 enheter. Brukervennlig og effektivt – Systemet har en intuitiv anleggsstruktur som gjør det svært enkelt å bruke, bemerker Nordgård. – Ved å klikke på et kraftverk for eksempel, kan man

klikke seg ned til en generator, videre til rotoren på denne, og helt ned til den enkelte klemme om man vil. Vi kan ta ut detaljerte vedlikeholdsplaner for alle anleggsdeler to år frem i tid. Funksjonaliteten i systemet omfatter både forebyggende, korrektiv og tilstandsbasert vedlikehold, samt verktøy for analyse av driftssikkerhet og vedlikehold. ISY JobTech brukes også til å forvalte tegningsdokumentasjon, får vi høre. Og ikke bare for nyere digitale tegninger. NTE skanner inn gamle maskintegninger som også gjøres søkbare og tilgjengelig på skjermen. I tillegg har man et omfattende bildearkiv. Stålkontroll et must

Are Kjetil Nordgård

Uten et profesjonelt FDV-system som ISY JobTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøre på en forsvarlig måte, påpeker Are Kjetil Nordgård, fagansvarlig for driftsoptimalisering i NTE Energi.


Forvaltning, drift og vedlikehold

Strømlinjeformet forvaltning, drift og vedlikehold

Løsningen gjør det enkelt å sette vedlikehold, internkontroll og dokumentasjon i system, noe som i sin tur gir økt sikkerhet og tilgjengelighet for kraftanleggene. Spesielt viktig er dette i forbindelse med vindkraftverk. Vindturbinene produserer som kjent bare når det blåser.

Lydhør partner – I tillegg til å være systemleverandør er NoIS ikke bare en nyttig sparringspartner for NTE, men også en lydhør produktutvikler for bransjen. ISY JobTech-systemet er i konstant utvikling, i takt med FDV-utviklingen i energibransjen. – Og det er bra, berømmer han.

Uten et profesjonelt FDV-system som ISY JobTech hadde det ganske enkelt ikke latt seg gjøre på en forsvarlig måte De kan stå stille i timer og dager, men de må være startklare når forholdene ligger til rette for produksjon. – Det betyr at vi må ha stålkontroll med hensyn til vedlikehold og tilstand til enhver tid, understreker Nordgård, som for øvrig roser NoIS for sitt engasjement.

– I likhet med det meste utvikler også FDV-faget seg. Som et ledd i preventivt ved-likehold blir eksempelvis mer og mer tilstandsbasert, blant annet ved hjelp av sensorer som varsler når det er tid for å bytte eller vedlikeholde enheter. – Vi er med andre ord veldig godt fornøyd. NoIS er flinke til å følge opp og

vi får systemoppdateringer 4-6 ganger i året. I den grad det oppstår brysomme feil rettes de umiddelbart, slutter Are Kjetil Nordgård.

ISY JobTech

En løsning for forvaltning, drift og vedlikehold som hjelper deg med å planlegge nødvendige arbeidsoppgaver med mest mulig kostnadseffektiv bruk av ressurser. ISY JobTech inneholder også mange analyse- og rapporteringsmuligheter. Dette gir et verdifullt beslutningsgrunnlag og tilfredsstiller både egne og eksterne krav til dokumentasjon og rapportering.

02/11 ISY-nytt

13


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Tromsø-entreprenøren Consto har valgt å satse spesielt på kompetanse og kapasitet rundt byggeprosjektutvikling. Kombinert med ISY Calcus og ISY ByggOffice har det gitt Consto en suksessoppskrift til å jobbe sammen med kunder på prosjektutviklingen, helt fra idéfasen til ferdig bygg. Kontakt i NoIS: torstein.fjelldal@norconsult.com

En annen satsing den nå fem år gamle entreprenøren la opp til helt fra starten av, er strategien om å gi kundene en tillitserklæring: «Vi holder det vi lover» er et gjennomgående motto i Consto. Kundene skal være trygge på at når avtalen er signert, skal prosjektet gjennomføres som avtalt og på en forutsigbar måte. Fagre ord, men ikke alltid like lett å etterkomme… Største nordnorske Men for Consto har det fungert. Selskapet ble etablert høsten 2006 av en håndfull personer som kom fra Skanska. Fellenevneren var solid erfaring fra prosjektutvikling og drift. Resultatet er at den unge bedriften allerede har rukket å bli den største nordnorske byggentreprenøren, med aktiviteter fra Kirkenes i nord til Bodø i sør. Omsetningen i 2010 ble på 631 millioner kroner. Oppdragene består av både bolig og næringsbygg, samt alle typer offentlige bygg.

Innsiktsfulle valg — Vi visste hva vi gikk til og hadde en formening om hva som var nødvendig for å lykkes i bransjen, sier prosjektleder Ronny Bøckmann. — En av nødvendighetene var helt fra starten av å skaffe oss gode verktøy som kunne bidra til forutsigbarheten vi la opp til. Gründerne hadde hatt erfaring med flere ulike verktøy gjennom karrieren, men tok seg tid til å se på nytt hva som fantes på markedet før de handlet. Sterk funksjonalitet var den viktigste egenskapen de så etter.

Bøckmann. — Vi var jo både brukere og beslutningstakere. Handler om to ting — Suksessgraden av prosjekter handler nemlig kun om to viktige ting, poengterer Bøckmann. — Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene. — Det fine med ISY-verktøyene er at de prater godt i hop, fortsetter han. — Integrasjonen gjør at det er greit å ta ting fra ISY Calcus til ISY ByggOffice.

— Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene.

To av disse verktøyene var ISY Calcus for tidligfaseberegninger og ISY ByggOffice, NoIS´ helhetsløsning for kalkula-sjon og produksjonsoppfølging.

— Valget var egentlig ikke så veldig vanskelig siden vi visste hva vi så etter, sier

Vi får en rød tråd fra start til mål; fra tidligfase beregninger til full kostnadsstyring i byggeprosessen. Det gir den økonomistyringen og forutsigbarheten som er nødvendig for å lykkes. Uten unntak er alle Constos prosjekter siden oppstarten blitt kalkulert i

Nordnorsk entreprenørsuksess med prosjektutvikling 14

ISY-nytt 02/11


Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Prosjektleder Ronny Bøckmann, Consto

ISY Calcus og styrt økonomisk med ISY ByggOffice, inklusive avviks- og endringsstyring. — Vi takler alle prosjekter på denne måten, sier Bøckmann. — Fra små til store. Bygger fantastisk forretningssenter Det hittil største byggeprosjektet er Jekta Storsenter som Consto for tiden har under oppføring i Tromsø. 75.000 kvm som skal huse 140-150 butikker. En kontrakt på over 700 millioner kroner (eks. mva.). Ett nybygg som skal stå ferdig i slutten av neste år, samt en ombygging av eksisterende bygningsmasse som skal være klar våren 2013. Utviklingsarbeidet er gjennomført i nært samarbeid mellom Coop Nord og Consto. — Vi har en logistikkutfordring i at det egentlig er to kjøpesentre som skal bygges sammen til ett storsenter, sier Bøckmann. — En 180 meter tomt mellom dem skal ”fylles igjen” for å danne ett storsenter.

Måles på senteromsetningen — Det utgjør en kjempestor utfordring omleggingsmessig ettersom ingen av butikkene i kjøpesentra skal lide omsetningmessig i byggeperioden. I planleggingen er det lagt stor vekt på at utbyggingen i minst mulig grad forstyrrer den eksisterende handelen. Av den grunn blir Consto faktisk målt på senter-omsetningen ukentlig! — Vi måtte bygge nytt P-hus på 15.000 kvm som ble tatt i bruk et halvt år etter oppstart, før vi kunne rive eksisterende P-hus som sto i veien for nysentret. Dette samtidig som vi legger om all infrastruktur i området. Resultatet er en veldig tøff fremdrift, med stor produksjon, slutter Ronny Bøckmann. Da er det greit å ha gode styringsverktøy.

ISY ByggOffice

Komplett løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for bygg og anlegg. Alle oppgavene i et prosjekt knyttes sammen gjennom egne moduler som kan tilpasses brukeren. UE-forespørseler gjennom ISY AnbudsWeb.

ISY Calcus

ISY Calcus har satt en ny standard for kostnadsoverslag og kalkyle under prosjekteringen. Benyttes til kostnadsstyrt prosjektutvikling, BIM-kalkyle, lønnsomhetsanalyse, vurdering av usikkerhet, CO2-analyse m.v. ISY Calcus er akseptert som analyseverktøy for materialdelen av BREEAM-NOR.

Illustrasjon ved

02/11 ISY-nytt

15


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Omsorgsbygg Oslo KF — ny vital ISY-kunde ISY Prosjekt Økonomi fortsetter å vinne gunst hos store eiendomsutviklere. I løpet av våren tegnet bl.a. Omsorgsbygg Oslo KF kontrakt med NoIS

Torild Gomnæs, Omsorgsbygg Oslo KF

Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

Som navnet indikerer er Omsorgsbygg Oslo KF en offentlig eiendomsforvalter og utbygger — i likhet med flere andre. Selskapet er eid av Oslo kommune og sorterer under Byrådsavdelingen for finans og næring. Store eiendomsverdier Foretaket forvalter store eiendomsverdier for sine eiere. Til sammen 930.000 kvm fordelt over 720 eiendommer og nesten 1.200 bygninger. I formålsparagrafen til Omsorgsbygg Oslo KF heter det at foretaket skal eie, forvalte og utvikle kommunale formålsbygg og bidra til høy kvalitet på kommunens pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge og kulturtilbud. Foretaket jobber med både nybygg og rehabilitering innen ulike formålsbygg som sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, brannstasjoner m.m.

ISY-nytt 02/11

Pris og kvalitet Anskaffelsen i våres ble gjennomført som en anbudskonkurranse iht. lov om offentlige anskaffelser. Leverandørene ble evaluert etter kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav. - Tilbudet fra NoIS ble vurdert som det mest fordelaktige med hensyn til både pris og kvalitet, opplyser Torild Gomnæs. - Vi er nå i innføringsfasen av systemet og så langt er vi godt fornøyd med valgte system og leverandør. Med et estimert behov på 30 navngitte brukere av systemet ser Omsorgsbygg nå muligheten til bedre økonomisk styring og lik rapportering av prosjektene som betydelige fordeler for virksomheten.

Utfordrende prosjekter Med dette som bakteppe stilles det naturlig nok også utfordrende krav til stram økonomistyring i prosjektene. I løpet av det siste året fant derfor Omsorgsbygg Oslo KF tiden inne til å investere i bedre verktøy for å holde løpende kontroll på prosjektøkonomien.

Noe som naturlig nok også vil kunne gi bedre forutsigbarhet på sluttkostnaden.

- Formålet vårt var å anskaffe et egnet styringsverktøy for å sikre effektiv og høy kvalitet på kontraktsoppfølgingen og full kontroll på foretakets små og store prosjekter, sier prosjektøkonom Torild Gomnæs (bildet) i Omsorgsbygg Oslo KF.

Et verktøy for byggherreorganisasjoner til å utøve aktiv styring mot planlagt sluttkostnad, utføre budsjettering og kontraktsoppfølging og holde oversikten over endringer og tillegg underveis i prosjektet.

Virksomheten ønsket at systemet hadde

16

egen regnskaps- og budsjettmodul som kunne integreres med kommunens økonomisystem. Noe de fikk oppfylt med valget av ISY Prosjekt Økonomi.

ISY Prosjekt Økonomi


Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Forutsigbarhet, totaloversikt, endringskontroll og tid og penger spart.

ISY Prosjekt Økonomi — god butikk for Steen & Strøm

Kontakt i NoIS: hans-jacob.strandgaard@norconsult.com

Det var hovedgrunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenterselskap valgte ISY Prosjekt Økonomi til å hjelpe selskapet med å holde økonomisk kontroll over prosjektporteføljen. Ja, for det er ikke småtterier det dreier seg om. P.t. har Steen & Strøm 44 kjøpesentre i Skandinavia, der 162 millioner besøkende i året omsetter for 40 milliarder! Milliard-prosjekter Men det stopper ikke der. Konsernet planlegger nye senterinvesteringer i milliardklassen. Blant annet det nye gigantiske Økern-senteret i Oslo, et utbyggingspotensial på over 200.000 kvm, hvorav ca 55.000 kvm er handelsareal. Som noe av det største som bygges av slike sentra ute i Europa vil det ikke bare bli et kjøpesenter, men utvikles til et urbant bydelssenter med kultur, offentlige og private service- og tjenestetilbud, badeland og handel. Av de ca 400 ansatte i konsernet består Steen & Strøms utviklingsavdeling av ca 20 personer i Norge, Sverige og Danmark. Det er især disse som har sett nødvendigheten av et nytt økonomistyringssystem for prosjektene. Alt-i-ett-behov - Den store vekstfasen vi befinner oss i krever naturlig nok full kontroll på prosjektøkonomien, forklarer kontroller Tron Regstad. – Vi har tidligere greid oss med enklere styringsverktøy, men med flere milliardinvesteringer på trappene er det påkrevd med et avansert og enhetlig prosjektøkonomisystem for hele Skandinavia-operasjonen. Ett system som kan gi oversikt og løpende økonomisk kontroll over all prosjektøkonomi.

Funksjonaliteten avgjorde Etter en overordnet evaluering av markedet kom prosjektgruppen i Steen & Strøm frem til to systemer som det ble bedt om tilbud på, hvorav ISY Prosjekt Økonomi var det ene. - Etter en nærmere vurdering av teknologi, pris og funksjonalitet fant vi ut at ISY-systemet var det som passet oss best, fortsetter Regstad. - Det har litt med brukergrensesnitt å gjøre, som gjør systemet oversiktlig og enkelt, men aller viktigst veier funksjonaliteten. Ønsket seg det beste - Og spesielt det som dreier seg om endringshåndtering og kontraktshåndtering, påpeker han. - Den delen var nok det som var mest utslagsgivende. - Vi ville ha det beste på markedet funksjonsmessig, og det synes vi at vi har fått. - ISY Prosjekt Økonomi gir oss økonomisk kontroll over både ett enkelt prosjekt, så vel som flere. Kontraktsforhandlinger med NoIS ble gjort høsten 2010 og kontrakt inngått i oktober. Implementering og kursing ble så gjennomført i første kvartal 2011 og systemet satt i drift for Norge sin del i april, hvoretter Sverige og Danmark til høsten. Smertefri implementering - Erfaringen så langt er at systemet svarer helt til forventningene, berømmer Tron Regstad. - Systemet har kommet i drift uten nevneverdige problemer og fungerer som det skal. Så vi er fornøyd.

Det gjelder også integrasjonen med Steen & Strøms andre it-systemer, opplyses det. Blant annet med Visma. - Vi kan for øvrig også si oss veldig godt fornøyd med NoIS som leverandør, sier han. - Behagelige folk, som virker dyktige. Både implementering og idriftsettelse av systemet har gått smertefritt. De få utfordringene vi har sett så langt er løst på en utmerket måte. Oversikt og kontroll - ISY-systemet gjør at vi nå får en samlet og løpende god oversikt over prosjektøkonomien, mye bedre enn før, påpeker Regstad, som igjen understreker viktigheten av endringskontrollen i systemet. - Systemet holder oversikt over alle endringer og tillegg som gjøres underveis. All informasjon ligger på ett sted, og ikke som før fordelt på flere. Det gjør det også enklere for andre å komme inn i prosjektet og vi unngår dobbeltarbeid, noe som sparer tid. Og tid er som kjent penger. - Økonomisk oversikt og kontroll på endringer i prosjektene er helt avgjørende og gir uvurderlig forutsigbarhet på sluttkostnaden. I store prosjekter kan millionbeløp lett gå til spille om man ikke har full styring, slutter Tron Regstad. Blant andre nye kunder kan nevnes Entra Eiendom AS, Trondheim Kommune ved MetroVann, Ikea Fastigheter AB og prosjektet for utbygging av ny terminal T3 på Flesland.

02/11 ISY-nytt

17


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

NORSK PRISBOK i alle kanaler: bok app web

Kontakt i NoIS: geir.johansen@norconsult.com

Høsten 2010 lanserte vi første utgave av Norsk Prisbok. Boken ble godt mottatt i bygg- og anleggsnæringen og første opplag ble utsolgt etter drøyt 6 måneder. Etter ett år har Norsk Prisbok over 2000 brukere. Snart kommer den i alle kanaler. Mottagelsen i markedet har vært langt over forventning og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.

«Endelig et oppslagsverk som er raskt å bruke og som er så rimelig at en kan kjøpe det»

www.norskprisbok.no

Vi så raskt at Norsk Prisbok også måtte gjøres tilgjengelig elektronisk og utviklet i fjor høst Norsk Prisbok som iPhone App. Med et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt med søkemuligheter både på bygningstyper, elementnavn, prislinjer m.m. finner du fort fram til den informasjonen du ønsker. Norsk Prisbok er utviklet videre og lanseres i november/desember som web applikasjon. Med det er oppdaterte prisdata tilgjengelige i bokform, på iPhone og på web i tillegg til i våre programmer ISY Calcus, ISY G-prog Beskrivelse og ISY ByggOffice.

«Godt arbeid. Har brukt annen prisbok til nå men dette er noe helt annet. Keep up the good work» Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase i bokform og inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt CO2-verdier. Boken vil med sine årlige utgivelser følge utviklingen i byggebransjen. Boken inneholder 1590 ferdigkalkulerte elementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr.

18

ISY-nytt 02/11

Norsk Prisbok utvikles og oppdateres i samarbeidet med AS Bygganalyse. Her er en del av teamet bak produktet.

kvadratmeter BTA for 42 bygningstyper i.h.t NS 3457. Alltid tilgjengelig når du trenger den, enten du kommer ut for en prisdisku-

sjon under et møte, trenger å undersøke alternative måter å bygge innervegger på etter EI60 brannkrav eller du blir spurt om kvadratmeterpriser for boligblokk.


BIM og konstruksjon

  Ny metode gir sterkt forbedret mengdekvalitet fra BIM Alle forventer å kunne bruke BIMen “nedstrøms” til formål som forutsetter korrekte mengder. Mange stiller seg spørsmål om hvordan man oppnår dette. NoIS har utviklet en ny metode som vil være til hjelp. Kontakt i NoIS: oyvind.jensen@norconsult.com

Kalkyle, energiberegning, carbon footprint analyse, byggebeskrivelse, fremdriftsplanlegging, UE-forespørsler o.s.v. De fleste av disse anvendelsene av BIMen krever at mengdene er riktige. Og at det kan verifiseres. Er det slik? Vi begynner med noen viktige spørsmål. Har alle kontroll på mengdene i dag? Vi registrerer at det er delte meninger. Hvem kan gå god for mengdene? Og på hvilket grunnlag? Hvem regner ut mengden? Ved eksport av mengdelister er det gitt at det er BIM-verktøyet selv som beregner mengdene. Ved bruk av ÅpenBIM og IFC-formatet åpner det seg flere muligheter. Avsenders (BIM-verktøyets) utregnede mengder legges ut i IFC-filen og kan leses av mottager og tredjepartsløsninger. Beregnes mengdene identisk? NoIS sin erfaring gjennom +200 tester innenfor ARK/RIB-disiplinene er at mengdene ikke beregnes identisk i de forskjellige systemene. Avvikene er for de aller fleste objekter små (0-1%). Men i de fleste modeller finnes det objekter med tildels store avvik. Hvorfor beregnes mengder ulikt? Årsakene kan i hovedsak kategoriseres som 1) ordinære systemfeil 2) kompleks objektgeometri eller 3) ulike premisser. Mengdeberegning ut fra en 3D-modell og objektenes geometri er ansett som

et eget fagfelt - en vitenskap i seg selv. Ray tracing er en kjent teknologi innenfor 3D rendering, men NoIS har det siste året investert tungt i anvendelse av denne teknologien for å begregne mengder direkte fra objektenes geometri, uavhengig av mengden oppgitt i IFC-filen. Ill: Ray tracing prinsipp (kilde: Wikipedia)

Som en del av FoU-arbeidet i NoIS har vi gjort et interessant funn:

Bruk av forskjellige mengdeberegningsmetoder kategoriserer vi som ulike premisser (3). BIMverktøyene kan f.eks benytte systemlinjer (senterlinje e.l) og beregne en teoretisk mengde ut fra denne. Disse overføres ikke i IFC-filen og nedstrøms applikasjoner må derfor basere seg på andre metoder slik som selve den grafiske representasjonen av objektene.

Dette er noe overraskende, men har ført oss til “vår” metode. Ellers erfarer vi at Solibri er “ledestjernen” blant våre kunder når det gjelder mengdekvalitet, og det stemmer godt med våre undersøkelser. Det er dette nivået vi strekker oss mot å oppnå i våre løsninger.

Premissforskjell gjelder også en systematisk forskjell mellom Solibri (www. solibri.com) og ISY-løsningene, der vi beregner mengden i senter av en vegg mens Solibri benytter det største flatearealet av utside og innside. Selv om dette ikke utgjør store forskjeller i praksis mener vi det er en unødvendig systematisk feil å benytte den største mengden. Summen av veggmengdene for hele bygget vil bli litt for stor. Ved kompleks geometri som f.eks buede vegger med varierende høyde får vi alltid store utslag. Det samme gjelder krumme tak og dekker, f.eks kuppelformede tak. Dette skyldes som oftest manglende eller sviktende beregningsteknologi for de komplekse formene (kat. 2).

• ved sammenligning av beregnede mengder fra tre kilder i et stort antall modeller har vi kartlagt funn av avvik i beregnede mengder fra A) avsender (selve BIM-verktøyet), B) Solibri og C) ISY-løsningene • det er oftest A) som med god margin har signifikante avvik, mens B) og C) har svært små eller ingen avvik (0-1%)

Vår metode Vi mener at som det meste annet i livet, kommer heller ikke kvalitetsmengder gratis. Faglige ferdigheter har ikke gått av mote. God kvalitet på mengder er oppnåelig - med sunn fornuft, god metode og riktige verktøy. Vi baserer oss på å tilby brukeren både avsenders og ISY-beregnede mengder, supplert med mengder fra Solibri om ønskelig. På dette grunnlaget gir vi brukeren funksjoner for sammenstilling fra alle kilder, med kartlegging av avvik som grunnlag for egen vurdering, samt visuell kontroll i en sterkt forbedret viewer.

02/11 ISY-nytt

19


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Wow-faktor på Statoils bruk av hyperlenker i FDV Med sine 40 år og over 50 store anlegg i drift har Statoil opparbeidet seg solid erfaring på drift og vedlikehold. De viktigste dokumentene i denne sammenheng er prosess- og instrumentdiagram (P&ID). Nå setter Statoil en ny standard for anvendelse av disse dokumentene ved hjelp av Acrobat Reader og en løsning fra NoIS.

Kontakt i NoIS: ole.magne.kvindesland@norconsult.com

En målbevisst konvertering til «intelligent bruk» av P&IDs sammen med et teknisk informasjonssystem, STID, gjør det betraktelig enklere å finne frem i den tekniske informasjonen.

det har vært lite eller ingen synkronisering mellom tegningene og databasene. Enormt mye tid har derfor gått med til å bla frem tegninger og gjøre riktige oppslag i FDV-databasene.

Etter at ca. halvparten av Statoils offshore anlegg de siste årene har tatt i bruk denne løsningen er over 10.000 tegninger prosessert — tegninger med bortimot 600.000 uvurderlige hyperlenker til tag og dokument.

Løsning basert på PubEdit Det hele begynte med Kvitebjørnanlegget for 6-7 år siden, opplyser Rosendahl. Operatørene fikk da kun tilbud om elektronisk anvendelse av dokumentasjonen og hadde behov for en mer effektiv anvendelse enn en tifffil og en lokal utskrift i papir.

— Det gjør det vesentlig mer effektivt å gjøre tag- og dokumentoppslag for tusenvis av brukere på anleggene og i tekniske støttemiljøer, sier Eivind Rosendahl, overingeniør og brukerfaglig ansvarlig for STID tag- og dokumentasjonsløsninger i Statoil.

NoIS fikk utfordringen med å lage en løsning for å knytte sammen tag og dokument på en tegning, og det tekniske informasjonssystemet basert på hyperlenker.

Store utfordringer i anvendelse av teknisk informasjon 40 år har medført kontinuerlige utfordringer for operatørene i anvendelse av teknisk informasjon - også Statoil. Stadige teknologiske og forretningsmessige endringer har vært en del av hverdagen opp gjennom årene.

Utgangspunktet for løsningen ble NoIS sin automatiserte PubEdit-applikasjon for MicroStation. Verktøyet inngår i produktgruppen ISY CAD som er utviklet i nært samarbeid med flere ledende brukermiljøer i Norge. PubEditløsningen er laget i samarbeid med Statoil.

Tre faktorer har imidlertid vært konstant det meste av tiden: DAK-tegninger har stort sett vært uintelligente, FDV-data er lagret i ulike databaser, og

— Løsningen for oss ble like enkel som den er genial, forsetter Rosendahl. — PubEdit gjør ganske enkelt regelbaserte søk i tegningene og legger på

20

ISY-nytt 02/11

en form for intelligens, slik at en pdfversjon av dem kan brukes som innfallsport til teknisk informasjon. Det gir enkelt vedlikehold av tegningene i dgn-format og en mer intelligent anvendelse av visningsfil i pdf. Basert på avansert tekst- og grafikkmønster-teknologi gjenkjenner PubEdit de ulike elementene på den digitale P&ID-en, tilegner dem hyperlenker etter definerte regler, og lager en digital pdf-versjon av tegningen. Sluttbruker av dokumentet får således en pdf med tilleggsverdi i form av hyperlenker. P&ID-en — et helt nytt verktøy — Dermed kan brukeren gjøre oppslag direkte på P&ID-en på skjermen og får mer effektiv elektronisk bruk av den, forklarer Eivind Rosendahl. — Hyperlenkene peker til siste revisjon av en tegning i et dokumentsystem eller til en tag i en database. Tag er i denne sammenheng et nav som også gir tilgang til andre deler av den tekniske informasjonen i Statoil, det være seg en 3D viewmodell, en koblingsdatarapport eller til utstyrsinformasjon. Oppslaget kommer opp på skjermen direkte, uten at man behøver å vite hvor informasjonen finnes. Ettersom det også foretas konsistens-


BIM og konstruksjon

Kvitebjørn Troll A Kollsnes Huldra Veslefrikk Visund Tjeldbergodden Gullfaks A Gullfaks B Gullfaks C Kristin Sleipner A

Sleipner B Sleipner T Heidrun Åsgard A Åsgard B Snorre B Norne Snorre A Leismer/Canada Statfjord C Statfjord B Statfjord C

sjekking mot FDV-databasen og lages avviksrapporter, blir løsningen også et kvalitetssikringsverktøy i så måte. — De hyperlenkede P&ID-ene blir på denne måten et uvurderlig og effektivt grensesnitt til teknisk informasjon i Statoil, kalt Life Cycle Information (LCI), poengterer Rosendahl. Tilpasses hvert anlegg PubEdit-løsningen er fleksibel og konfigurerbar med mulighet for installasjons-spesifikke løsninger avhengig av tegningsinnhold og regelverk. De fleste av Statoils anlegg har ulike regelsett og nummereringssystemer. PubEdit fra NoIS er nå en integrert del av Statoils P&ID-anvendelser og konfigurert for ENS på de forskjellige Statoil-installasjonene. Oppdatering av hyperlenker er integrert i arbeidsprosessen for revisjon av P&ID og gjøres i 2D DAK hvor PubEdit utgjør en automatisert prosesserings- og

utskriftsfunksjon. NoIS har en rammeavtale med Statoil om PubEdit og bistand ifm. konfigurering og tilpasning til nye anlegg. Intelligente P&ID-er implementert på 24-25 anlegg i Statoil og planer foreligger for resten av de i overkant av 50 anleggene Statoil opererer. Det vurderes i tillegg å bruke opplegget også på andre tegningstyper, for eksempel skjemategninger og arrangementstegninger.

— Ikke minst er den blitt veldig godt mottatt i Brasil og Canada. PubEditløsningen ble faktisk en wow-faktor da jeg var i disse landene og presenterte dette som en integrert del av LCI, slutter Rosendahl (bildet).

Wow-faktor i utlandet — PubEdit-løsningen gjør FDV-jobben både mer attraktiv og mer effektiv, forsikrer Eivind Rosendahl. — Vi har riktignok ikke målt gevinsten, men kost/nytte-effekten er åpenbar. At vi sparer betydelig med tid og penger, er hevet over tvil. — Løsningen er veldig godt mottatt i brukermiljøet, som består av over 13.000 registrerte brukere internasjonalt.

02/11 ISY-nytt

21


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Dimensjoneringsverktøy Kraftigere og stadig mer «vær» — også i form av jordskjelv — er som alle nå vet utfordringer vi dessverre må planlegge med fremover. Ikke minst gjelder det landets byggingeniører som til daglig prosjekterer nye bygg og anlegg. Kunsten er å ha dimensjoneringsverktøy som også kan takle ekstremsituasjoner…

Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Uten et avansert elementmetode verktøy (Finite Element Method, FEM) for modellering, analyse og design — både av stål-, betong- og trekonstruksjoner, hadde utfordringen vanskelig latt seg gjøre. Ja, kanskje blitt helt umulig, skal vi tro Magne Ganz i Rambøll (bildet). Han er sivilingeniør i Avd. Bygg i Rambøll og har i nærmere ti år løst store og små prosjekteringsutfordringer med FEM-Design, levert av NoIS.

Magne Ganz

Dimensjonerer «alt» — Vi har med FEM-Design i større grad kunne tatt på oss problemstillinger som er vanskelig, ja kanskje til og med umulig å beregne med håndregnemetoder eller med enkle bjelke- eller rammeprogrammer, forklarer Ganz. — Alt fra knutepunkter, vindeltrapper og gangbruer, til jordskjelvdimensjonering av komplette byggeprosjekter. Både enkle og kompliserte konstruk-sjoner analyseres med stor nøyaktighet i FEMDesign. Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong, stål og tre kan utføres på den komplette 3D-modellen. Erfaren FEM-bruker Med NoIS sin støtte har Rambøll brukt

22

ISY-nytt 02/11

FEM-Design fra svenske StruSoft helt siden tidlig på 2000-tallet. Rådgiverne er i dag en av de aller mest erfarne på dette i Norge. — Vi er etter hvert blitt mange brukere i Rambøll som behersker verktøyet godt, fremhever Ganz. — Vi benytter nå FEM-Design til stabilitetsanalyse og dimensjonering i nesten alle prosjekter, noe som gir oss fortrinn både i form av effektivitet og kvalitet. Til kort med enklere verktøy Grunnen for anskaffelsen av FEMverktøyet var i sin tid muligheten til å beregne betongplater med uregulær geometri, opplyses det. På det området kommer håndberegninger til kort. FEMberegninger gir nøyaktige resultater raskt. — Vi tok først i bruk platemodulen i FEM-Design. Denne ga oss muligheten til å modellere inn armering og beregne betongplatens oppførsel både lineært og ikke-lineært, forklarer Magne Ganz. Senere ble FEM-Design 3D-Structure og dimensjoneringsmoduler kjøpt inn. — Særlig i litt komplekse bygninger, der lastvirkninger er sammensatte, benytter vi nå i større grad 3D-Structure til dimensjonering og beregning av arme-

ring. Vi ville ellers benyttet plate- eller veggmodulen til dette, sier han. Jordskjelv-dimensjonering Rundt årsskiftet 2005 kom Norges første standard for jordskjelvdimensjonering. Det medførte naturligvis nye utfordringer for hele bransjen. Men StruSoft og NoIS prioriterte oppgaven, så FEM-Design ble tidlig tilpasset beregninger og input iht. standarden. — Fra og med versjon 8 og med den nye veilederen fra RIF har vi følt vi behersker denne typen beregninger godt. For å få til en god jordskjelvdimensjonering, må man beherske teorien så vel som beregningsprogrammet, understreker Ganz. — Man kommer ikke i mål med kompetanse på bare en av delene. Mye tid spart — Da versjon 9 kom i fjor brukte vi litt tid på å lære oss Auto-Design-funksjonene for armering, innrømmer han. — Men denne funksjonen, sammen med egendefinerte grunnett, sparer oss for mye tid i det daglige arbeidet med betongdimensjonering, så disse funksjonene setter vi mer og mer pris på. — Ett nylig eksempel: Det tok meg kun noen minutter å dimensjonere samt-


BIM og konstruksjon

y for ekstremsituasjoner

lige 186 stålsøyler på del en av Lunde Barneskole. Det er effektivt. NoIS, som er forhandler av FEMDesign i Norge og håndterer all kundekontakt, holder Rambøll oppdatert på verktøyet og sørger for at brukerne får best mulig nytte av det. — NoIS sine supportfolk er stort sett

— Vi har med FEM-Design i større grad kunnet ta på oss problemstillinger som er vanskelige, ja kanskje til og med umulige å beregne med håndregnemetoder eller med enkle bjelke- eller rammeprogrammer. enkle å få tak i og har svar på de fleste spørsmål, bedyrer Magne Ganz. — Vi skulle imidlertid ønske oss litt mer gehør for gode forslag i forbindelse med enkelte ting i videreutviklingen av programmet, slutter han… og overlater ballen til NoIS.

02/11 ISY-nytt

23


Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

4 markedsomr책der

www.isy.no

Informasjonssystemer

P책 vegne av redaksjonen, takk til hver enkelt kunde og bidragsyter.

ISYnytt 02/11  

Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS