Page 1

Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Utgave nr. 01/14

Fokus på økonomistyring i Trondheim Trondheim kommune bruker ISY Prosjekt Økonomi til kostnadskontroll og kostnadsstyring på alle investeringsprosjekter. Side 16

Fisk og seismikk side om side EPIM har fått utviklet nettkart for utveksling av informasjon mellom fiskeri-, olje- og seismikknæringen på norsk sokkel. Side 4

Ringerike holder oversikten med ISY Eiendom Ringerike kommune løser kommunens oppgaver innen eiendomsforvaltning med ISY Eiendom. Side 10

ISY CAD Rebar - nå også i Sverige NoIS sitt samarbeid med Cad-Q har medført at en felles armeringsløsning nå kan tilbys det nordiske markedet. Side 22

ISYnytt 01/14

1

ISYnytt 01/14  

Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

ISYnytt 01/14  

Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS