Page 1


Шановні першокурсники!

Авторський колектив та адміністрація наукової бібліотеки ХНУРЕ:

Ваш надійний помічник у навчанні — Наукова бібліотека ХНУРЕ радо вітає вас зі вступом до університету!

Хай вашим постійним супутником у навчанні буде успіх!

А для його досягнення пропонуємо свою допомогу у знаходженні необхідної літератури, різних джерел інформації та оволодінні навичками самостійної роботи з різними виданнями інформації — друкованої чи електронної.

Грищенко Т.Б., директор НБ ХНУРЕ

Ці навички — запорука вашої подальшої роботи з книгою, ваша майбутня науководослідна та професійна діяльність.

Тож у подорож до знань, яка починається з бібліотеки! Шептун Л.М., заст..директора

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Адреса: Україна, м. Харків, проспект Леніна, 14, ХНУРЕ, головний корпус, 3 та 4 поверх, E-mail: library@kture.kharkov.ua Телефони: 702-14-88, 702-10-73 Адреса сайту: http://www.lib.kture.kharkov.ua/ Адреса електронного каталога: http://booksearch.kture.kharkov.ua/library/

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

Аврамова І.П., зав.відділом

2


Writing team (Authors team) and the administration of the KNURE Scientific Library

Dear Fresher! KNURE Scientific Library is a reliable assistant in your studies. Our congratulations on your joining the University!

Let the success be your constant companion in studies! Влащенко Л.Г., заст.директора

Enjoy offer our aid in search of various sources of information, printed or electronic, and we will help you to work with them.

This practice is the key to your successful studies, research and professional activities.

Set-off for the journey to the World of Lore which starts from the library!

Етенко Н.Ю., вчений секретар

Scientific Library Kharkiv National University of Radioelectronics (KNURE) Address: KNURE, Main Bldg, 14 Lenin Ave., Kharkiv, Ukraine E-mail: library@kture.kharkov.ua Phones: 702-14-88, 702-10-73

Оре Т.А., зав.відділом

Web-site: http://www.lib.kture.kharkov.ua/; http://booksearch.kture.kharkov.ua/library/

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

3


Коли можна відвідати бібліотеку? 6 Навігація 7 Які послуги пропонує бібліотека першокурснику? 8 Навіщо потрібна карта читача бібліотеки і де її отримати? 10 Як і де отримати комплекти підручників? 12 Як замовити, отримати та здати літературу?

13 Зверніть увагу! 14 Про терміни повернення 14 Ви повинні це знати! 15 Де знайти і як скористатися електронними ресурсами? 16 Літературно-поетичний клуб «Осяяння» 18 До яких бібліотек можна звернутися з Єдиною карткою користувача ? 19

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

4


6 Working Hours ? 7 Navigation 9 Library services for Freshers 11 Why Do You Need а Reader’s Card and Where to get One?

13 How to Order, Borrow or Return Literature?

14 Attention! 14 You Have to Return… 15 You Have to Know! 17 Using the Digital Resourcer 18 ―Osiayannia (Inspiration)‖ 19 Which Libraries can a Single Card User turn to?

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

5


Коли можна відвідати бібліотеку?

Working Hours

Режим роботи відділів обслуговування з Monday to Friday понеділка по п'ятницю наступний: з 8.30 до 18.00: абонемент № 1 для обслуговування студентів 1-4 курсів (к. 358); з 8.00 до 19.00: електронний читальний зал (к. 352); з 8.00 до 18.00: великий читальний зал (к. 443); з 9.00 до 18.00: всі інші відділи Бібліотеки.

Delivery Desk #1 (Room 358) for students of 1st to 4-th years: 8.30 AM to 6 PM Electronic Reading Room (Room 352): 8 AM to 7 PM Bigger Reading Room (Room 443): 8 AM to 6 PM All the other departments of the Library: 9 AM to 6 PM

У

On Saturdays from 9 AM to 3 PM you are

суботу з 9.00 до 15.00 для Вас працюють: абонемент № 1, великий читальний зал, електронний читальний зал, відділ художньої літератури, відділ літератури іноземними мовами, читальний зал для наукових робіт і науковобібліографічний відділ.

Подивитися

час роботи будь-якого відділу Бібліотеки можна на сайті: http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=2

welcome to work at the Delivery Desk #1, Bigger Reading Room, Electronic Reading Room, Literature Dept., Foreign Literature Dept., Scientific Reading Room and Science and Bibliography Dept.

You

can always check the schedule of any Library Dept. online: http://e-library.kture/library/?page=2

Запам'ятайте: Please mind: В останню Library is closed середу кожного місяця у Бібліотеці проводиться санітарний день. У ці дні читачі не обслуговуються, тому що здійснюється гігієнічна обробка фондів і приміщень Бібліотеки.

Нагадування про проведення санітарних днів, про терміни здачі літератури, про режим роботи у святкові дні та під час канікул завжди можна побачити в об’явах на інформаційних стендах (у корпусах і біля входу в ХНУРЕ), на плазмовому екрані в холі університету, а також в розділі новин на головній сторінці сайту Бібліотеки: http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=1

for cleanup and sanitary purposes on last Wednesday of each month.

Respective reminders of such procedures or of the deadlines to return the borrowed literature as well as the Library schedule during vacations and holidays can be found on the Big Plasma Display in the main lobby, on the Info Boards at the main entrance and in the University Buildings or in the news chapter on the home page of the Library: http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=1

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

6


Для Вас завжди відкриті двері читальних залів, абонементів та інших спеціалізованих відділів:

Welcome to Reading rooms, Delivery Desks and other Library Depts:

library departments are always open for you:


Які послуги пропонує бібліотека першокурснику?

На абонементі для студентів 1-4

хАнгл яз

курсів:  Обслуговування в автоматизованому режимі.  Видавання підручників, навчально-методичних матеріалів, довідкових видань для роботи додому.  Попереднє замовлення літератури.

У великому читальному залі:

 130 посадочних місць.  Відкритий доступ до навчальнометодичної літератури, довідників, комп'ютерних та радіожурналів.  Зона вільного доступу в Інтернет (Wi-Fi).

В електронному читальному залі:  Доступ до електронних ресурсів

бібліотеки: - Електронний каталог - Електронна бібліотека навчальних матеріалів - Передплачені онлайнові журнали - БД українських підручників «Центр навчальної літератури» - Колекція компакт-дисків

 Безкоштовний доступ до Інтернету для використання в навчальних і наукових цілях  Можливість використання. комп'ютерів для роботи зі своїми ресурсами.  Консультування черговими адміністраторами залу з пошуку необхідних матеріалів.  Експонування фото та інших робіт студентів.  Виставка нових комп'ютерних журналів. ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

8


Library services for Freshers

Foreign Language collections

o Department:  There are more than 16 000 periodicals and about 11 000 books in English, German, French, Spanish, Italian, Polish, Chinese and other andThe other specialized departments: languages in the department. alphabetic and systematic catalogues support all collections. Duty Librarian will help you to find Англ яз the materials you need  You can borrow necessary books here for studies and research

Main Reading Room:  130 seats.  Open access to books and magazines.  Free Wi-Fi Zone.

Electronic Reading Room:  Access to electronic library resources: - Electronic catalog - Electronicl library of the full-text materials - Online journals and magazines - DB of the Ukrainian textbooks «Center of textbooks" - CD collection

 Free Internet access for educational and research purposes.  You can use the library hardware to work with the own resources.  Enjoy the duty manager assistance to find the materials you need.  The latest computer magazines are displayed here for you.  Photos and the results of other creative activities of the Students are regularly exhibited at this Department ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

9


Навіщо потрібна карта читача бібліотеки і де її отримати?

Єдина картка користувача бібліотек м. Харків – це пластикова картка зі штрих-кодом, яка є персональною карткою читача і містить відомості про нього і номер реєстрації в автоматизованій бібліотечній системі. Ця картка надає право користуватися будь-якими ресурсами і послугами бібліотек Харкова. Перед отриманням картки у відділі реєстрації користувачів (к.440) вас стисло ознайомлять з Правилами користування Бібліотекою ХНУРЕ, яких необхідно буде дотримуватися протягом усього навчання в університеті. Більш докладно про правила – див. на сайті: http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=6

Запам'ятайте:  Картку користувача необхідно пред'являти під час відвідування абонементів і читальних залів бібліотек.  Передавати свою картку іншим особам заборонено.  Якщо картка загублена, зверніться у відділ реєстрації користувачів (к.440, головний корпус, 4 поверх, з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі), де виготовлять дублікат.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

10


Why Do You Need а Reader’s ID and Where You Get One?

Single card to access all the Libraries of Kharkiv: - Reader’s personal Plastic card with bar code to keep the user’s ID and Reg. No. to access the automated Library Network and the respective data resource of the City’s Libraries

Before you apply for a card (Registration Dept., Room 440A) get a brief advice on the RULES for USERS of the KhNUE Library. You will have to stick to these rules all through your studies at the University. For more info access : http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=6

USEFUL INFO:  Show the card to the attendant every time you come to work in the Library or in the Reading Room  You can not lend or hand your card over to other people  In case your card is lost you can get a Duplicate. To do so, please approach the Subscribers Registration Department from 9 AM to 6 PM every day except Saturday &Sunday (Main Building, Floor 4, Room 440)

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

11


Як і де отримати комплекти підручників?

До початку навчального року студенти першого курсу (крім заочної та прискореної форм навчання) отримують комплекти навчальної літератури з основних дисциплін. Комплекти формують відповідно до навчальної програми кожного напрямку і узгоджують з викладачами.

Разом

з комплектом підручників Ви отримуєте Єдину картку користувача бібліотек м. Харков, що дозволяє відвідувати бібліотеки Харкова і користуватися всіма видами бібліотечних послуг.

У 2013 році масова видача літератури першокурсникам відбудеться 28, 29, 30 серпня Заздалегідь потрібно зареєструватися на сайті http://www.lib.kture.kharkov.ua/, заповнити запропоновану форму (усі поля, обов`язкові для заповнення), визначити зручний для Вас день (із зазначених вище) і час отримання підручників. Зверніть увагу, що після заповнення поля ―спеціальність‖ буде визначено місце, де Ви отримаєте літературу: номер пункту та його місцезнаходження.

У

холі 3-го поверху під час масової видачі знаходяться інформатори, котрі допоможуть орієнтуватися на території бібліотеки та нададуть відповідь на будь-яке запитання.

Пункти видачі літератури студентам 1 курсу Пункт №1 к. 361 обслуговується ф-т РТ, напрямки РТ, СТЗІ Пункт №2 Абонемент навчальної літератури к. 358 обслуговується ф-т ТКВК, напрямки ТК, МІВТ, МСС,УІБ Пункт №3 Абонемент навчальної к. 358 обслуговується ф-т ЕТ, напрямки БМІ, ЕПС, МН, ОТ ф-т КІУ, напрямок БІКС Пункт №4 Коридор 3 поверху обслуговується ф-т КН, напрямок КН Пункт №5 Коридор 3 поверху обслуговується ф-т КН, напрямки ПІ, ВПС Пункт №6 Коридор 3 поверху обслуговується ф-т КІУ, напрямок КІ Пункт №7 Абонемент наукової літератури к.353 обслуговується ф-т ПММ, напрямки ЕК, ІНФ, ПМ, СА Пункт №8 Електронний читальний зал к. 352 обслуговується ф-т АКТ, напрямки АКІТ, РЕА, СІ

Нагадуємо

про необхідність дбайливо ставитися до книг та інших творів друку, а також про своєчасне повернення виданої Вам літератури. ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

12


Як замовити, отримати та здати літературу?

Коли

Вам

знадобиться

додаткова

література для роботи вдома, приходьте на абонемент № 1 (к. 358), який обслуговує студентів з 1 по 4 курс, і замовляйте її індивідуально. Для цього необхідно заповнити бланк читацької вимоги на кожне видання – див. Зразок заповнення листка читацької вимоги:

Відомості

про необхідну книгу можна

How to Order, Borrow or Return Literature?

Students of the 1-st thru 4-th year of Studies can borrow supplementary literature to work at home. To do so, please visit the Subscriber’s Dept., Room 358, where you can order it individually. Just fill in the Order Blank for each piece of Literature. See the ORDER SAMPLE:

The necessary information about the piece can be

виписати з карткових каталогів у Залі каталогів (к. 352) або скористатися Електронним каталогом Бібліотеки, який доступний через сайт Бібліотеки (в локальній і глобальній мережах).

found at the Catalogue Room #352 or in the Electronic Catalogue at the Site of the Library both through the local and global networks

Запам'ятайте:

Useful INFO:

 Якщо потрібної Вам літератури немає в нашому фонді, для замовлення її в інших бібліотеках міста можна скористатися міжбібліотечним абонементом (МБА), звернувшись до чергового бібліотекаря абонементу або читального залу (Докладніше – див на сайті: http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=250)  Якщо Ви скористаєтеся послугою "Дистанційне замовлення літератури" (попереднє замовлення книг і журналів з електронного каталогу для отримання на абонементах і читальних залах), Вам не доведеться стояти в черзі. (Докладніше – див на сайті http://www/lib.kture.kharkov.ua/?page=36)  Ви також маєте можливість замовити деякі документи в електронному вигляді (статті, доповіді, частини з книг, методичні вказівки, рекомендації) за допомогою електронної доставки документів (ЕДД) через сервіс ЕДД на сайті Бібліотеки.  Ви можете самостійно контролювати стан формуляра читача.  Для отримання доступу до електронного сервісу сайту Вам потрібно зареєструватися на нашому сайті.

 If the piece of Literature that you may need cannot be found at our Library Fund, you can order it from other City Libraries using the Inter-Librarian Desk (―M.B.A.‖). To do so, please approach the Attendanton-Duty at the Delivery Desk or at the Reading Room (to see more, enter http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=250).  Save your time and effort using the ―REMOTE ORDERING‖ service which allows you to enjoy advance ordering of books and magazines from the Electronic Catalogue to the Delivery Desk or Reading Room (to see more, enter http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=36).  You can also order electronic version of articles, reports, necessary extracts from books, methodological instructions and recommendations. To do so, use the ELECTRONIC DOCUMENT DELIVERY SERVICE (EDD) at the Site of the Library.  You can monitor your personal Reader’s Account yourself.  Please log-in at our Site to get access to the Site’s Electronic Service.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

13


Зверніть увагу! Періодичні видання (журнали та газети) знаходяться у відповідних читальних залах:  Наукові журнали технічної, природничо-наукової тематики – у читальному залі для наукових робіт №2 (к. 439);  Журнали іноземними мовами та зарубіжні видання, які перекладено на українську або російську мову, – у відділі літератури іноземними мовами (к. 438);  Журнали та газети, які містять інформацію з освіти, – у науковобібліографічному відділі (к. 442);  Літературно-мистецькі та художньо-ілюстровані журнали – у відділі художньої літератури (к. 429);  Комп'ютерні та радіожурнали, а також журнали соціальноекономічного напряму – у великому читальному залі (к. 443).

Attention! You can find periodicals in:  Reading-room #2 of the Research Collections Dept. (Room.439) will offer you the periodicals on nature and science, journals and magazines on engineering sciences in Russian and Ukrainian.  The Foreign periodicals in respective languages and those translated into Russian and Ukrainian languages can be found in Room.438.  The periodicals on educational issues can be found in Bibliographic Research and Reference Dept. (Room 442).  The Fiction Literature Dept. (Room 429) welcomes you for Illustrated and Literary magazines.  The Main Reading Room (Room 443) will offer you scientific magazines on Computer and Electronics, Economics and Sociology.

Про терміни повернення…

You Have to return…

 У читальних залах література видається для роботи в залі і тому здавати її потрібно до закриття.  Навчально-методична література видається на семестр або на навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.  Наукова література видається терміном на один місяць (з правом продовження терміну, якщо на неї немає черги).  Художня література видається у кількості не більше п'яти примірників строком на один місяць;  Періодичні видання минулих років видаються на термін до 10 днів.  На час літніх канікул необхідно здати всю літературу, що отримано на абонементах.

 The Literature borrowed in the Reading Rooms MUST NOT be taken out ! All the materials are to be be returned at the same day before the Reading Room is closed.  You can borrow manuals and course books for the period of one to two semesters depending on the curricular programs.  Scientific Literature can be borrowed for a period of one month (you can prolong the term if no one else needs it).  Fiction books can be kept for a month, however, not more than 5 books can be borrowed at a time.  Periodicals of the past years cannot be borrowed for longer than 10 days.  All the borrowed books must be returned to the Library before the vacations.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

14


При

втраті видань з бібліотечного фонду чи нанесенні їм непоправної шкоди читач повинен замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними.

За

порушення правил користування Бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма ресурсами та послугами на термін, який визначається адміністрацією Бібліотеки: від місяця до півроку.

Readers bear responsibility for safety and

integrity of materials lent to them. The responsibility shall be in effect till they return it in accordance with the respective library procedures. In case a book or other issue, that is the property of the Library is lost, it must be replaced with one of the equal value. Readers must not deface or damage library materials in any way. If you return the books or journals in a poor or damaged condition you have to replace them with similar materials of the equal value or with a copy.  If a Library Subscriber breaks the Regulations, he or she may be deprived of the right to use our Library for a term of one to six months long to be defined by the Library Administration.

ЗА ПОРУШЕННЯ ДО

READERS MAY BE

ЧИТАЧА МОЖУТЬ

SUBJECT TO PENALTIES

БУТИ ЗАСТОСОВАНІ

IF RULES ARE NOT

ШТРАФНІ САНКЦІЇ

OBSERVED OR VIOLATED READERS VIOLATE

Якщо

читач не повертає літературу в призначений строк, то блокується його електронний формуляр, і він не обслуговується жодним відділом Бібліотеки, доки не поверне всю літературу.

При

злісних чи неодноразових порушеннях правил користування Бібліотекою студент виключається з числа її користувачів, а про порушення інформується адміністрація ХНУРЕ.

If the Library User does not return the books in time his electronic card will be blocked. He will not be able to use any Library facility before all the materials are returned.

Library users

who constantly violate the Regulations may be deprived of the right to use the Library on a permanent basis of which the University administration will be informed.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

15


Де знайти і як скористатися електронними ресурсами?

Протягом учбового року викладачі та студенти університету мають можливість користуватися вільними короткотерміновими доступами (TRIАL– доступи) до світових БД (слідкуйте за об’явами на сайті бібліотеки: http://www.lib.kture.kharkov.ua) УВАГА! Доступ до електронних ресурсів бібліотеки надається з будь-якого комп’ютера університету або з електронного читального залу бібліотеки (к. 352) На всій території бібліотеки – вільний доступ до інтернет (Wi-Fi).

Електронна бібліотека ХНУРЕ (http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=36) працює через веб-сайт бібліотеки – це більше 16000 повнотекстових е-документів: навчальні посібники, методичні вказівки, конспекти лекцій тощо. Колекція видань на е-носіях (СD, DVD) містить більше 400 дисків.

БД ЦУЛ (Видавництво «Центр учбової літератури») – це більше 700 електронних підручників з грифом Міністерства освіти і науки України (право, економіка, природничі і технічні науки). Відповідає навчальним програмам вишів і постійно поповнюється новинками, які видаються (15-20 на місяць). Підручники є точною копією друкованих видань у форматі pdf і розміщуються у БД перед їх виходом з друку.

Повнотекстова законодавча база «ЛІГА: ЗАКОН» містить документи з усіх галузей права. На сьогодні база налічує понад 1 млн. документів.

Вritannica Image Quest – доступ до електронного ресурсу широкоформатних зображень, які отримано з більш ніж 50 кращих колекцій світу.

Електронні журнали з платформи eLIBRARY.RU за напрямками: акустика, радіотехніка, електроніка, дефектоскопія, філософія, дистанційне й віртуальне навчання (15 журналів видані в Росії, 2 журнали – в США).

IEEE COMPUTER SOCIETY – доступ до періодичних видань з комп’ютерних наук.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

16


Using the Digital Resourcer

During the academic year the students and faculty of the University can use the trialaccess to world databases. Attention! The information about trial-accesses can be found at: http://www.lib.kture.kharkov.ua

Nota bene: The access to the digital resources of the Library is provided from any University computer and in the Digital Library Room (off.352). All Library Departments will offer you free access to the Internet (Wi-Fi).

The Digital KNURE Library (http://www.lib.kture.kharkov.ua/?page=36) cab be accessed through the Library web-site. We can offer you more than 16.000 full-text e-documents: textbooks, courses of lectures and others. Collection of CDs and DVDs includes more than 400 discs.

The database “ЦУЛ” (Publishing house “ Центр учбової літератури”). The collection consists of more than 700 e-text-books in Ukrainian on law, economics, nature and technical sciences approved by the Ukrainian Ministry of Education and Science. They correspond to the curricula of the national higher educational institutions. Monthly are issued about 1520 new editions. All text-books are the exact copies of the printed editions in PDF which are accessible in the database before printing.

The full-text law database ―ЛІГА: Закон’ (LEAGUE. LAW) offers invaluable insight into all issues of the Ukrainian Law .Now it consists of more than 1 million documents.

Вritannica Image Quest offers more than 2 million high definition images from 50 collections in the world such as Chicago History Museum, National Geographic Society, Oxford Scientific and others.

The online- journals from the eLIBRARY.RU : on acoustics, radio engineering, electronics, flaw detection, philosophy, distance-learning education (Among them 15 Russia-journals and 2 USA-journals ).

IEEE COMPUTER SOCIETY. It is a collection of journals and magazines on computer sciences.

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

17


У відділі художньої літератури в 2006р. створено літературний клуб «Осяяння». Для творчої молоді університету регулярно відбуваються засідання (2 рази в місяць). Особливу зацікавленість викликають тематичні засідання, наприклад, до днів народження поетів та письменників. У 2011 р. були надруковані вірші учасників «Осяяння» в літературному журналі «Лава» (вип. 8–2). Учасники нашого клубу є дуже активними у проведенні різноманітних заходів, свят. Дуже цікаво відбуваються зустрічі з поетами, письменниками, художниками, фотографами, бардами. Наш літературний клуб є невід’ємною частиною культурно-виховної роботи університету. Приєднуйтеся!

The ―OSIAYANNIA (INSPIRATION)‖ Club was established at the Fiction Literature Department in 2006. Twice a month, during an academic year, the creative young people are welcome to attend the 17 sessions of the Club. The topical sessions to commemorate birthdays of Alexander Blok, Nikolay Gumilyov, Ossip Mandelshtam, Lesya Ukrainka and other prominent poets and writers would always be of special interest. Own pieces of poetry by the ―OSIAYANNIA (INSPIRATION)‖ Club Members were published in the ―LAVA‖ Almanac (Books 8 - 2) in 2011. The Club would often invite poets and writers, bards and artists to take part in the Sessions. The Club is the essential and integral part of the cultural and educational activities of the University. Welcome to Join!

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

18


До яких бібліотек можна звернутись з Єдиною карткою користувача ? Центральна наукова бібліотека національного університету ім. Каразіна Пл. Свободи, 4, м. Харків (станція метро «Університет») http://www-library.univer.kharkov.ua

В.Н.

Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» вул. Червонопрапорна, 16, м. Харків (станція метро «Бекетова») http://library.kpi.kharkov.ua/

Бібліотека Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» м. Харків, вул. Пушкінська, 77 (станція метро «Пушкінська») http://www.library.nulau.edu.ua

Центр науково-гуманітарної інформації (бібліотека НУА). 61024, Україна, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27, (станція метро «Пушкінська») www.nua.kharkov.ua

Which Libraries can a Single Card User Turn to? Central Scientific Library V.N. Karazin Kharkiv National University 4, Svoboda sq., Kharkiv (metro station "University") http://www-library.univer.kharkov.ua

Scientific and Technical Library NTU “KhPI” 16, Chervonopraporna str., Kharkiv (metro station "Beketova") http://library.kpi.kharkov.ua/

Library of The National University “Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine” 77, Pushkinskaja str., Kharkiv, (metro station "Pushkinskaja") http://www.library.nulau.edu.ua

Center for Scientific Humanitarian Information (Library SHI). 27, Lermontovskaja str., Kharkiv, (metro station "Pushkinskaja") www.nua.kharkov.ua

Національний аерокосмічний університет ім. М.Э. Жуковського «ХАІ" Харків, вул . Чкалова, 17 г. (до станції "Університет" (1 зупинка), далі тролейбус №2 або маршрутки №65, 278, їхати до зупинки "ХАІ" ( "ХАРТРОН" ))

National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” 17, Chkalova str., Kharkiv

Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету

Scientific Library of the National University of Pharmacy

м. Харків, вул. Блюхера, 4 http://www.lib.nuph.edu.ua

4, Blukher str., Kharkiv http://www.lib.nuph.edu.ua

Перелік бібліотек, які обслуговують читача за Єдиною карткою , постійно розширюється…

The network of Libraries offering the SINGLE CARD service is constantly developing...…

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

19


Наш довідник створено для допомоги першокурснику в учбовому процесі, він містить відповіді на низку складних і простих запитань, що виникають під час користуванням бібліотекою. Укладачі з радість приймуть розумні зауваження та пропозиції для поліпшення довідника за адресою library@kture.kharkov.ua. Авторський колектив: Керівник проекту Т.Б. Грищенко – директор НБ ХНУРЕ Концепція Л. Г. Влащенко – заст. директора НБ ХНУРЕ Текст І.П. Аврамова – зав. відділом Л. Г. Влащенко – заст. директора НБ ХНУРЕ Н.Ю.Етенко – учений секретар Т.А. Оре – зав. відділом О.М. Чирвон – зав.методичної служби Дизайн Л. Г. Влащенко – заст. директора НБ ХНУРЕ Переклад Н.Ф.Козедуб – зав. відділом О.М. Нікітенко – доцент каф. МВТ Редактор Л.М. Чижевська – гол.бібліограф Ілюстрації Фотороботи співробітників бібліотеки і студентів ХНУРЕ Тех. підтримка К.С. Астахова – інженер комп. систем

ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА 2013-2014

Справочник первокурсника ХНУРЭ  

Путеводитель библиотеки Харьковского национального университета радиоэлектроники для первокурсников

Advertisement