Summer edition

Page 1


Voorwoord Lieve Stuivertjes, aan alle mooie dingen komt een eind en zo ook aan dit academiejaar. Een academiejaar om U tegen te zeggen! De Nacht van de Verpleegkunde was dit jaar een editie om van te dromen. 1800 feestvierders uit de medische wereld, zowel student als (brave) werkende mens, zetten de uitverkochte zaal Stuurboord in vuur en vlam. Bij deze wil ik dan ook mijn Dux-Festi’s Thomas De Munck en Thomas Bray nog eens uitvoerig bedanken om deze magische nacht in goede banen te leiden. Wat jullie hebben verwezenlijkt is onbeschrijfelijk. Niet enkel de Nacht zorgde voor onvergetelijke momenten (kater inclusief) maar ook onze cantussen zorgden voor memorabele taferelen. De Grease-Cantus zorgde voor een flashback naar de tijd van vetgekuifde T-Birds en op tafel dansende Pink Ladies. Onze pyama-wissel-cantus (U leest het goed) was een blij weerzien van oud-stuivers en hun oude functies en dan hebben we onze Vrienden- en Familiecantus nog niet gehad. Naar jaarlijkse traditie nodigen wij hierop onze naaste vrienden en familie uit om met ons mee te cantussen en te laten zien waarom sommige Stuivers plots spontaan ‘Prosit Corona’ roepen tijdens familiefeesten om daarna hun glas wijn ad fundum te nuttigen. Laten we zeker ook de skireis naar Alpe D’huez niet vergeten (ook al zijn daar verdacht veel zwarte gaten ontstaan) waar we de fransen hebben leren skiën, snowboarden, drinken en kateren. Daar waar niet enkel op de pistes angsten werden doorstaan maar ook onze Robin Junior Eenhoorn het heet onder de hoeven kreeg. Daarover later meer.  Onze schachten zijn dit jaar met een bang hartje begonnen aan hun schachtenjaar en ze hebben dit met glans doorstaan. Ze zijn intussen welgekend op de stadswaag en omstreken en hebben zelfs onze mascotte Robin Junior Eenhoorn bevrijd uit de handen van een terroristenorganisatie! We zijn dan ook enorm trots op deze schachten en zijn zeer verheugd hen te verwelkomen in de Stuiversfamilie. Welkom bij de club! ;)

2 | De Stuivers


Het academiejaar is bijna voorbij en dit sluiten wij af met ons legendarische ledenweekend waarop al onze leden welkom zijn! Wees gewaarschuwd: weinig slaap en menige kater mogelijk. Voor het zover is wil ik alle studenten van Gezondheid en Welzijn veel succes wensen met de komende examens, you can do it! Om af te sluiten wil ik graag mijn praesidium bedanken voor hun inzet, creativiteit, professionalisme en passie voor De Stuivers. Zonder jullie had dit jaar nooit zo geslaagd kunnen zijn en ik kus mijn twee pollen dat ik jullie in mijn team heb mogen hebben. Dixit, Robin De Volder Praeses De Stuivers 2015-2016

De Stuivers | 3


Inhoudsopgave Voorwoord ......................................................................................................... 2 Clublied ............................................................................................................. 5 Kalender 2015-2016..........................................................................................6 Grappige studentenquotes...............................................................................6 Raadselrubriek...................................................................................7 Droedels.......................................................................................................... ..8 Leuke links..................................................................................................... ..8 Praesidiumfuncties.....................................................................................9 The Simpsons zijn een beetje Vlaams.............................................................12 Ons praesidium...............................................................................................17 Wie is jouw grote voorbeeld?........................................................................... 21 Wist-je-dat.............................................................................................21 Levensvragen...........................................................................................22 De mega-fantastisch-coole-super-awesome skireis.......................................23 Nacht van de verpleegkunde........................................................................24 After exam party................................................................................................24 Ontgroening..........................................................................................25 Sportclash.................................................................................................25 In de kijker........................................................................................................26 Taallesje....................................................................................................28 Oplossingen raadsels......................................................................................29 Oplossingen droedels.....................................................................................29 Sponsors ......................................................................................................... 30

4 | De Stuivers


Clublied Wij studeren voor verpleegkunde of doen daarvoor ons best (x3) Maar toch zijn we soms geflest. Zwart, wit, zwart, De Stuivers. Feesten doen we bij De Stuivers. Drinken dat kunnen De Stuivers. Maar toch zijn we soms geflest. Dat komt door al die cantussen en menig TD (x3) Want daar doen we graag aan mee. Zwart, wit, zwart, De Stuivers. Feesten doen we bij De Stuivers. Drinken dat kunnen De Stuivers. Want daar doen we graag aan mee. Daardoor zijn wij nu bekend in heel Antwerpen (x3) en men zal ons nooit verwerpen. Zwart, wit, zwart, De Stuivers. Feesten doen we bij De Stuivers. Drinken dat kunnen De Stuivers. En men zal ons nooit verwerpen. Want de schachten en de porren vallen allemaal goed mee (x3) en ze drinken nu al voor twee. Zwart, wit, zwart, De Stuivers. Feesten doen we bij De Stuivers. Drinken dat kunnen De Stuivers. En ze drinken nu al voor twee. En moeten we studeren voor partieels of eerste zit, en moeten we studeren voor partieels of tweede zit, en moeten we studeren voor partieels of derde zit. Denken we nog aan zwart en wit. Zwart, wit, zwart, De Stuivers. Feesten doen we bij De Stuivers. Drinken dat kunnen De Stuivers. En we blijven trouw aan zwart. (x2) En we blijven trouw aan zwart en wit. ZWART EN WIT!

De Stuivers | 5


Kalender 2015-2016 Dag Za Vr-za-zo

Datum 21/05 24-25-26/06

Event Locatie Cantus Den Bengel Ledenweekend Hoge Rielen

Deze data zijn onder voorbehoud. Zij kunnen onder het jaar nog veranderen. Eveneens staan alle sport -en culturele activiteiten nog niet in deze kalender. Houdt dus zeker onze facebookpagina in het oog om up to date te blijven!

Grappige studentenquotes Ik ben 19 jaar en ik heb nog steeds mijn maandstonden niet, is dit normaal? Mijn zus had ze al toen ze nog maar 13 was ... Duurt dit misschien langer bij jongens? Klokken nog in winteruur in een aula! Mijn God, kreeg bijna een hartaanval na een lesblok van vier uur. Ge weet da ge uw kotgewoontes moet aanpassen als ge uw bestek en borden begint weg te gooien omdat ge ze niet meer durft af te wassen door de schimmel of omdat ge weet da ge ze nooit meer proper krijgt Once you go black you never go back. Tenzij je die niet aankan. #damnimgoingback Mijn besef van tijd is zodanig verstoord dat ik me pas realiseer welke dag het is als ik mijn pil neem. #tochwelhandig #maarwatdantijdensdestopweek? Als alcohol nu eens hielp bij het studeren #utopie

6 | De Stuivers


Raadselrubriek Tellen

Je stapt op een lege bus, bij de eerste halte stappen er 5 verpleegkundigen op, bij de volgende halte stappen er 2 op en 3 terug af. De halte daarop stapt er niemand op maar gaan er 2 af, de halte daarna stappen er 8 verpleegkundigen op en niemand af, de volgende halte blijft iedereen zitten, maar komen er weer 4 bij. Daarna kom je bij een halte waar er 3 verpleegkundigen opstappen en 1 uitstapt. Bij de laatste halte stappen er 4 verpleegkundigen af en 2 op...

pensioen

Een vroedvrouw sterft overdag. Heeft hij recht op pensioen?

In een boom

Het is rond, rood en het hangt in een boom. Het is geen appeltje, wat is het?

Wat ben ik

Ik blijf wat ik ben zolang men niet weet wat ik ben. Weet men wat ik ben dan ben ik niet meer wat ik ben.

Boven verstand

Wat gaat nog boven het verstand van elke ergotherapeute in ieder land?

Die... niet

Die het maakt, behoeft het niet. Die het vraagt, behoudt het niet. Die het koopt, begeert het niet. Die het heeft die weet het niet.

Appels plukken

De dominee en z’n dochter, de koster en z’n vrouw, die waren naar een boom gegaan. Daar ging een viertal appels aan. Zij namen er elk één af, toen bleef er nog één hangen. Hoe kan dat?

De Stuivers | 7


Droedels

Leuke links Sites met mega grappige cartoons. www.foksuk.nl en www.nabaal.nl De Snowtrip aftermovie! YouTube: De Stuivers @ Barbier Snowtrip 2016 Onze fantastisch facebookpagina! Facebook: De Stuivers of https://www.facebook.com/destuivers/?fref=ts Onze nieuwe website: www.destuivers.be 8 | De Stuivers


Praesidiumfuncties Tot 15 mei kan je je nog opgeven voor het nieuwe praesidium en op 22 mei wordt het nieuwe praesidium gekozen. Daarom speciaal voor jullie nog even alle functies op een rijtje.

Praeses

Deze persoon neemt de algemene leiding voor zijn/haar rekening. Hij/zij delegeert verscheidene taken in het Praesidium, maar behoudt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij moet van alles wat er in zijn/haar Praesidium gebeurt op de hoogte zijn en heeft dan ook een controlerende functie.

Vicepraeses

Deze persoon werkt héél nauw samen met de Praeses en samen leiden zij de vergaderingen. De Vice-Praeses vervangt de Praeses in geval van ziekte of overmacht. Er moet dus een complementair karakter zijn tussen beide.

Quaestor

Deze persoon staat in voor alle financiële zaken in het Praesidium. Hij/zij zorgt ervoor dat er een startkassa aanwezig is op alle activiteiten waar nodig. Hij/ zij is samen met de Praeses verantwoordelijk voor de eindafrekening en het afsluiten van de kassa op alle activiteiten. Deze persoon kan dan ook beter nuchter blijven om helder te kunnen rekenen en redeneren tijdens eventuele onderhandelingen met schuldeisers.

Ab-actis

Dit is de clubsecretaris, hij/zij maakt de verslagen op bij elke vergadering en zorgt ervoor dat deze terecht komen bij alle praesidiumleden.

Schachtentemmer

Deze persoon staat in voor de ganse organisatie i.v.m “de studentenverkoop”, “de studentendoop” en “de studentenontgroening”. Hij/zij heeft ook een adviserende rol tijdens de “verkiezingsweek” van de schachten/porren.

Zedenmeesteres

Deze persoon zorgt ervoor dat “de studentenverkoop”, “de studentendoop” en “de studentenontgroening” volgens de juiste regels verloopt en mag/moet ook ingrijpen als dit niet het geval is. Hij/zij staat ook in voor individuele “problemen” die kunnen voorvallen tijdens bovenstaande activiteiten en staat in voor de belangen van de schacht/por op dat moment. De Stuivers | 9


Feestleidster

Deze persoon staat in voor het organiseren van de jaarlijkse feesten/events. Dit houdt in; het zoeken en vastleggen van een zaal, licht & geluid (indien nodig), DJ, portiers (indien nodig), affiches en flyers. Hij/zij geeft ook de zaken i.v.m. Sabam, billijke vergoeding, en kosten-/opbrengstenraming door aan Praeses en Quaestor. Hij/zij zorgt er ook voor dat de digitale versie van de affiche bij de juiste publiciteitskanalen terecht komt.

Dux-festi

Deze persoon staat meestal in voor het grootste event dat jaarlijks georganiseerd wordt. Bij De Stuivers is dit “De nacht van de verpleegkunde” en zal dus mee zetelen in het comité hiervan. Verder zijn de taken gelijk aan die van de “Feestleider/ster”.

Cantor

De Cantor leidt samen met de praeses de cantussen. De cantor heeft kennis van de codex en cantusregels. Het verloop van de cantus overlegt de cantor samen met de praeses.

SOC

Deze persoon staat in voor het organiseren van sportieve en culturele activiteiten voor de studenten. Deze activiteiten kunnen zeer uiteenlopend zijn, gaande van een kroegentocht tot een skireis.

P.R.

Deze persoon staat in voor het zoeken van nieuwe sponsoring voor de club, maar zéker ook voor het onderhouden van de goede contacten met de reeds aanwezige sponsors. Het persoonlijk afgeven van de nodige affiches van onze activiteiten is hier mee een hoofdzaak. Het is een pluspunt als deze persoon enige commerciële talenten heeft.

Scriptor

Deze persoon staat in voor het schrijven van alle Stuiversboekjes die tijdens het jaar gepubliceerd worden. Het boekje dat je nu dus aan het lezen bent.

Media

Deze persoon zorgt in principe voor bijna alles dat met een computer te maken heeft. Zij ontwerpt de posters, flyers en banners. Beheert de webpagina en facebookpagina van De Stuivers en zorgt voor de opmaak van dit Stuiversboekje. 10 | De Stuivers


Meter en peter

Deze personen staan de club met raad en daad bij dankzij hun jarenlange ervaring in de studenentclub. Bij De Stuivers organiseren zij ook jaarlijks de legendarische Praesidiumweekends!

Ere-lid

Dit zijn niet-actieve praesidiumleden. Zij worden uitgenodigd voor de vergaderingen en de clubactiviteiten. Op de activiteiten krijgen zij dezelfde voordelen als het huidig praesidium, zij hebben echter gĂŠĂŠn stemrecht op de vergaderingen.

De Stuivers | 11


The Simpsons zijn een beetje Vlaams Wist je dat The Simpsons een beetje Vlaams bloed door hun aderen hebben stromen? Enkele jaren geleden werkte Erwin Van Pottelberge mee aan deze immens populaire Amerikaanse animatiereeks. Hij ruilde gedurende twee jaar het grijze België om voor het zonovergoten Californië. Hij woonde en werkte in Los Angeles; dé filmstad bij uitstek. Vermits Erwin de nonkel is van onze scriptor Yenthe Verlent koste het gelukkig niet al te veel moeite om deze BV te strikken. Hoe ben je eigenlijk in Amerika verzeild geraakt? Erwin Van Pottelberge: Zoals vele dingen in het leven overkomt zoiets je gewoon. Ik heb een opleiding als animator in Brussel gevolgd en ben daardoor in het tekenfilmcircuit terecht gekomen. Aanvankelijk heb ik enkele jaren gewerkt voor een Antwerps animatiebedrijf, Graphics & Animation, dat reeds verscheidene producties voor het buitenland op z’n actief had. Je moet weten dat het animatiewereldje vrij beperkt is; iedereen kent iedereen wel zo’n beetje die er iets mee te maken heeft. De bal is pas echt aan het rollen gegaan na een bezoek aan een internationale animatiebeurs in Annecy (Frankrijk) waar de eerste contacten werden gelegd met de Amerikaanse filmproducent Klaskey Csupo. Na een aantal testtekeningen, die ze gelukkig goed bevonden, werd ik onmiddellijk bij hen in de studio uitgenodigd voor een gesprek. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ben het vliegtuig opgestapt. De rest is geschiedenis. Wat was precies jouw taak binnen deze animatiestudio? Erwin Van Pottelberge: Iedereen kent uiteraard de tekenfilmreeks The Simpsons zoals we die op televisie te zien krijgen. Welnu, er gaat een hele boel werk aan vooraf om tot zo’n uitzendklare aflevering te komen. Mijn taak was het uittekenen van het script. Elke episode wordt vooraf door een bekwaam team van 25 scriptwriters uitgeschreven. Dat is dus puur tekst en die moet uiteraard in filmtaal worden omgezet. Ik maakte aan de hand van het scenario de storyboards die door de animatoren op hun beurt verder uitgewerkt. worden. 12 | De Stuivers


Een storyboard kan je het best vergelijken met een soort stripverhaal waarbij alle teksten en handelingen netjes naast elkaar in vakjes worden uitgetekend. Daarbij komen ook nog de regie-aanwijzingen en camera-bewegingen. Bovendien wordt de montage en continuïteit van het verhaal door het storyboard bepaald. Het is eigenlijk best wel een verantwoordelijke taak. Het geeft je als tekenaar veel vrijheid en mogelijkheden. Het is een beetje ‘God’ spelen! Hoe was de samenwerking met Matt Groening? Erwin Van Pottelberge: Matt Groening is de geestelijke vader van The Simpsons. Hij heeft de figuurtjes 20 jaar geleden bedacht. Tegenwoordig heeft hij zelf niet meer zo veel met de reeks te maken. Er is nu een art-director aangesteld die alles in goede banen moet leiden. Sporadisch kwam Matt Groening nog eens een kijkje nemen in de studio’s om een praatje slaan met de tekenaars en medewerkers maar zelf tekent en schrijft hij niets meer. Hij geniet wel van het enorme succes en de roem die zijn geesteskinderen hem vandaag de dag nog brengen. De samenwerking tussen de artdirector en mezelf is niet altijd even rimpeloos verlopen. Er zijn al eens meningsverschillen geweest. Zo heb ik eens geprobeerd om Homer uit een typisch Hoegaardenglas te laten drinken. Ik vond dit wel leuk om een klein Vlaams herkenningselement aan de serie toe te voegen. Ik werd echter al snel terug gefloten. Dat zeshoekige Hoegaardenglas moest onmiddellijk opnieuw vervangen worden door het trouwe Duff-beer waarvan Homer fan is. Zo’n details mogen blijkbaar niet gewijzigd worden. Er is namelijk een technische bijbel opgesteld waarin alle typische kenmerken van de serie vast liggen, zoals de personages, hun karakters, hun tiks en maniërisme, de locaties, verhaalopbouw enzovoort. Daar mag dus nooit aan geprutst of van afgeweken worden. Voor de rest beschik je als storyboard-artist weliswaar over heel veel vrijheid.

Een zeldzame foto: Tekenaar Erwin Van Pottelberge aan de zijde van zijn beroemde baas Matt Groening tijdens een media-event van Fox-televisie.

De Stuivers | 13


Weten veel mensen in België dat u voor The Simpsons getekend heeft? Erwin Van Pottelberge: Moeilijke vraag! Ik weet het niet en schenk daar eigenlijk ook niet zoveel aandacht aan. Er is destijds wel veel over geschreven in de pers. Alle Vlaamse kranten hebben er wel een artikel aan gewijd. Ook alle radiozenders volgden in het rijtje; Radio 1, Radio 2, ook het ter ziele gegane Radio Donna, zelfs Studio Brussel wist me te strikken. Een cameraploeg van Man bijt hond en de Antwerpse regionale televisie ATV zijn ook bij mij thuis komen aankloppen. Dat ging rond als een lopend vuurtje. Toen leek het wel of iedere journalist m’n GSM-nummer op zak had! Dat was een heel vreemde gewaarwording. Ik beschouw mezelf echter als een anoniem bekende Vlaming. Ik werd een aantal jaar geleden nog wel af en toe opgebeld door een radio- of krantenredactie om iets te vertellen over het 20-jarig bestaan van de reeks of over de Simpsons Movie die toen werd gereleased. Bovendien heeft Wikipedia, de grootste online encyclopedie ter wereld, mij een plaatsje op hun bestand gegeven. Dus ik veronderstel dat men mij hier in België toch wel een beetje kent. Dat kan uiteraard interessant zijn voor nieuwe projecten die zich aandienen en waaraan ik in de toekomst kan meewerken.

Erwin Van Pottelberge samen met The Simpsons op de meest bekende sofa ter wereld.

14 | De Stuivers


Waarom bent u terug naar België gekomen? Erwin Van Pottelberge: Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste werk ik in een sector met een hoog glitter-en glamour-gehalte. Schijn bedriegt! Begrijp me niet verkeerd; ik woonde enorm graag in Hollywood en zou er in de toekomst dolgraag terug naartoe willen gaan. Als je werkzaam bent in de entertainmentindustrie, lijkt dat voor veel buitenstaanders fantastisch. Dat is deels waar, maar het is ook keihard zwoegen en de deadlines zijn onverbiddelijk! Maar wat mij nog het meeste stoorde, was de oppervlakkigheid van de Amerikaanse maatschappij. Dat kan men zich hier in het gezapige Vlaanderen moeilijk voorstellen. Maar er heerst een totaal andere omgangscultuur. Het is vaak zo dat je door totaal vreemde mensen enorm hartelijk wordt ontvangen, maar daar stopt het dan ook. Er is geen verdere interesse in de persoon zelf maar wel om wat je doet en hoeveel je verdient. Zeker de Amerikaanse westkust en een grootstad als L.A. in ‘t bijzonder, zijn enorme aantrekkingspolen voor gewiekste zakenmensen die het -ten koste van alles- willen maken. Het is een haaienwereld en achter die vriendelijke façade schuilt vaak bedrog en verraad. Het is dus oppassen geblazen. Het sociale leven in Hollywood beperkt zich tot ‘zien en gezien worden’. Je moet er vele feestjes en party’s afschuimen om de nodige contacten met studiobazen te onderhouden. Die contacten bleven steeds heel beperkt en oppervlakkig, maar enkel op die manier kan je overleven in Hollywood. Je kan dus best begrijpen dat ik na enkele jaren begon te hunkeren naar het Antwerpse uitgaansleven waar je nog écht met vrienden kan palaveren aan de toog met een heerlijke Hoegaarden voor je neus! Zulke momenten heb ik enorm gemist en da’s ook meteen de reden waarom ik ben teruggekeerd naar Vlaanderen. Ben je nog steeds actief in de animatiesector? Erwin Van Pottelberge: Uiteraard ben ik nog dagelijks met potlood en papier in de weer, maar het tekenfilmwereldje heb ik -voorlopig althans - eventjes achter mij gelaten. Ik heb mijn handen nu vol met andere dingen. Vol met het runnen van mijn eigen media-bedrijfje. Dat is een toeleveringsbedrijf voor televisiewerk. Dus veel camera- en montage-opdrachten. Zoals je kunt merken, blijft het een creatieve en visuele aangelegenheid. Naast het audiovisuele heb ik nog steeds een tekenstudio. Het maken van illustraties voor kinder- en schoolboeken neemt een groot aandeel van mijn werk in maar ik ben onlangs opnieuw begonnen aan een nieuwe strip. De Familie Burnout is een preventiestrip voor brandveiligheid. Indien je geïnteresseerd bent in meer tekenwerk dan kan je de website bezoeken: www.media-vision.be

De Stuivers | 15


Recent tekenwerk uit de nieuwe strip “De Familie Burnout�. Een preventiecamagne voor brandveiligheid. Copyright 2009 Schouten & Nelissen Belgium

Vind je het een leuk initiatief dat er een artikel over The Simpsons in het Stuiversboekje zit? Erwin Van Pottelberge: Zeer zeker! Het doet me veel plezier dat er nog steeds belangstelling bestaat voor deze animatiereeks. Het is een serie met veel dubbele bodems die zowel gesmaakt kan worden door jongeren als volwassenen. Volgens mij is de sterkte van deze reeks, de menselijkheid en de herkenbaarheid! Ieder van ons kan zich wel eens terugvinden in een van de personages of in bepaalde situaties die zich voordoen. Eigenlijk zijn The Simpsons een uitvergroting van onze maatschappij. En dan meer in het bijzonder de Amerikaanse samenleving uiteraard, maar die toch kan gespiegeld worden aan de onze. De herkenning is zeer groot en daarom voelen we ons er zeer mee verwant. Persoonlijk kan ik er bovendien aan toevoegen dat ik het ontzettend leuk vind dat nu net een school uit Antwerpen mij deze eer schenkt aangezien ik zelf jarenlang in het stad gewoond heb. Na enkele jaren over de grote plas gewoond en gewerkt te hebben, voelt dit een beetje aan als terug thuis komen!

16 | De Stuivers


Ons Praesidium Opdat we niet zouden vergeten wie er dit jaar weer een fantastisch jaar van heeft gemaakt, nog even enkele zomerfoto’s van het huidige praesidium tijdens het laatste Stuiversboekje van dit jaar...

Praeses: Robin

quaestor: Lara

vice-praeses: Eveline

Media + pr: Angelique

De Stuivers | 17


s.o.c.: Melissa

dux-festi: Thomas Bray

18 | De Stuivers

dux festi: Thomas demunck

ab-actis: Erik


scriptor: Yenthe

cantor: Sigrid

feestleider: Steffi

feestleider: Eva

De Stuivers | 19


peter: Stijn

ere-lid: caroline

meter voor het leven: Ines

zedenmeesteres: Ellen

schachtentemmer: Katho

20 | De Stuivers


Wie is jouw grote voorbeeld ? probeer het zonder naar de antwoorden te kijken... Dus lees en vul in van boven naar onder, niet omgekeerd! 1) kies je favoriete nummer tussen 1 en 9 2) Vermenigvuldig met 3 3) Tel er nog drie bij en vermenigvuldig terug met 3 (ik wacht wel terwijl je je rekenmachine zoekt) 4) Je hebt nu een getal van twee of drie cijfers 5) Tel deze cijfers op En kijk nu beneden.... Met dit cijfer kan je in de volgende lijst zijn wie jou GROTE voorbeeld is: 1. Bovis grafica 2. De Flamingo’s 3. Technica 4. Socio

5. PHT 6. Eligia 7. Dyonisos

8. Translatio 9. De Stuivers 10. Vada

Wist-je-dat...? ...Inias De Jonge een opkomend oud-praesidiumlid is? Uniek?! ...Melissa Vermylen en Sam Bauweraerts na een week skiĂŤn al zwarte pistes konden? ...Robin De Volder tijdens de Nacht van de verpleegkunde na 48u werken in slaap is gevallen tijdens het tellen van de winst? ... Erik Meuwis en Yenthe Verlent eigenlijk niet graag pintjes drinken? ...Emily Heyndrickx stiekem heel verlegen is totdat je haar beter leert kennen of na wat glazen alcohol? ...ellen Waets een nieuwe tattoo heeft? De Stuivers | 21


Levensvragen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Denk hier maar eens goed over na... Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd? Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie? Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkant van de tube? Met welke snelheid wordt het donkerder? Is er een ander woord voor synoniem? Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan de andere kant zaten? Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt? Hebben blinde Eskimo’s blinde geleidesledehonden? Hoe komt de bestuurder van de zoutstrooiwagen op z’n werk? als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan? Hoe zet men de bordjes met “niet op het gras lopen” in de grasperken? Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep? Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs? Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is? Welke sadist kwam er op het idee om een ‘s’ in het woord ‘lispelen’ te steken? Hoe weet een thermoskan of de drank warm of koud moet blijven? Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die verkeersborden oversteken? Waarom krimpen schapen niet als het regent? Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes? Als een vlieg op het plafond landt, maakt hij dan een looping of een draai om zijn as? Krijgt een vis, net als mensen, kramp als hij vlak na het eten gaat zwemmen? Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag? Waarom worden appartementen appartementen genoemd als ze allemaal aan elkaar vast zitten? Waarom zegt men “de wekker gaat af” terwijl hij eigenlijk aan gaat?

22 | De Stuivers


De mega-fantastisch-coole-super-awesome skireis!! :D Omdat beelden meer zeggen dan woorden:

De Stuivers | 23


Nacht van de Verpleegkunde

After exam party

24 | De Stuivers


Ontgroening

sportclash

De Stuivers | 25


In de kijker

Omdat Oud-Stuivers het ook zeker en vast verdienen om af en toe in de spotlights te staan, is een stuiversboekje daar de ideale plek voor! Een klein interview met twee Stuivershelden... Rory Goyvaerts Functies: PR (2010-2011) Quaestor (2011-2012) Dux Festi (2012-2013) Dux Festi (2013-2014) Ere-lid (2014-2015) Waarom uit praesidium: Omdat het tijd was om de fakkel door te geven en plaats te maken voor nieuw jong gemotiveerd volk. Ik had ook andere prioriteiten gekregen in mijn privé-leven. Mooiste herinnering: Mijn eerste praesidiumweekend omdat dat weekend om verschillende redenen memorabel was. Goede raad: Geniet van elke moment, ga 100% voor elke keuze die je maakt, en stuivers zijn vrienden maar ook werk!

Carolyn Cornelis Functies: feestleidster (2011-2012) Vice-praeses (2012-2013) Waarom uit praesidium: Het was tijd voor een nieuwe uitdaging in m’n leven. Mooiste herinnering: Het lustrumbal mogen organiseren. Goede raad: Dat de Stuivers zeker gemotiveerd moeten blijven verder doen maar dat ze vooral niet mogen vergeten ervan te genieten want student zijn is één van de mooiste tijden in u leven! 26 | De Stuivers


De Stuivers | 27


Taallesje

LES 1: FRANS Echtgenoot.................................................................Vraiment profité. Een doodlopende straat...................................Une rue coulant morte. Het ligt aan mij........................................................Cela couche à moi. Iemand om zeep brengen..........................Porter quelqu’un de savon. Ik hang de gek uit........................................Je pends l’imbécile dehors. Ik heb er geen zin meer in..................................Je n’ai plus de phrase. Kamerjas.................................................................Chambre manteau. Rond halfacht.............................................................Autour demi huit. Ondergoed............................................................................Sous bien. ‘t Is om zeep...............................................................C’est pour savon. Uurwerk............................................................................Travail heure. We gaan ne gang..............................................Nous allons un corridor. Ik werp een blik uit het raam……..…Je jette un conserve par la fenêtre. LES 2: ENGELS He had a careful mother............................Hij had een kar vol modder. The bad man made his breakfast...De badman maakte zijn broek vast. The play is not fair....................................................De plee is niet ver. LES 3: NEDERLANDS Combinatie........................................Land met veel politievoertuigen. Beschutten.....................................(W-Vl) Dialect voor droge koeken. Gifgas......................................................Als het licht op groen springt. Minnekozen............................................West-Vlaams voor mijn neef. Onderscheid..................................................................Toeristenziekte. Rijkdom...........................................................Financieel sterk blondje. Verzuipen.....................................................Drinken in het buitenland. LES 4: CHINEES Stupid Man..............................................................................Dum Gai. Small Horse.........................................................................Tai Ni Po Ni. I think you need a facelift....................................................Chin Tu Fat. I am not guilty...................................................................Wai Hang Mi. We have a problem?...................................................Sum Ting Wong?

28 | De Stuivers


Oplossingen raadsels Tellen Je bent 7 haltes gepasseerd! (haha, mensen geteld ipv haltes?) Pensioen Iemand die dood is kan geen pensioen krijgen! in een boom Toch stiekem een appeltje Wat ben ik Een raadsel Boven verstand Een hoed appels plukken De dochter van de dominee was de vrouw van de koster.

Oplossingen droedels

- dringend - kanarie - opwachten - watervoorziening - onderzeeĂŤr - wonderkind

De Stuivers | 29


Sponsors

30 | De Stuivers