Page 1

TISK 5(./$01«&+

3/$&+(7

190,-

od

.êP2

www.xantipa.eu

VÍ K EN D

www.trutnovinky.cz | ročník 2011 | číslo 26 / 2011 | 15 000 výtisků | vyšlo 1. 7. 2011 | vydává

ČTYŘIATŘICET STUDENTŮ V TRUTNOVĚ POPRVÉ ZÍSKALO TITUL BAKALÁŘ HYNEK ŠNAJDAR

absolvovala s vyznamenáním. Většina absolventů jsou trutnovští rodáci.

TRUTNOV - „Vzdělání, kterého se mi dostalo, budu uplatňovat ku prospěchu společnosti, v zájmu pravdy, v souladu se zásadami etiky, s principy humanity a demokracie. Slezskou univerzitu, která mi titul uděluje, uchovám trvale v paměti,“ tak zní slib, který v úterý složilo 34 absolventů bakalářského studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, se sídlem v Trutnově. Prologem slavnostního aktu v Národním domě byl nástup všech úspěšných studentů kombinovaného studia, které probíhá v Konzultačním středisku budovy ZŠ V Domcích, oděných do talárů. „Je to den, kdy končí jedna životní etapa a zároveň nová začíná. Tento den je rovněž významný pro naši Fakultu Slezské univerzity. Úspěšně se rozvíjí, čehož důkazem je, že loni na podzim se nám podařilo otevřít novou pobočku zde v Trutnově.“ řekl děkan Fakulty veřejných politik Dušan Janák.

Při prvním udělování akademických bakalářských titulů byl přítomen také starosta Ivan Adamec. „Byli bychom rádi, aby vysoké školství v Trutnově zakořenilo napořád,“ uvedl starosta. V bakalářském studijním programu sociální politika a sociální práce, v bakalářském oboru veřejná správa a regionální politika vykonalo státní zkoušku celkem 119 absolventů, z toho 34 v Trutnově, z čehož jedna studentka

„V posledním roce studia se studenti vzdělávali a psali bakalářskou práci. Musíme s potěšením konstatovat, že k ní přistoupili zodpovědně stejně tak, jako ke státním zkouškám. Pětina studentů závěrečné zkoušky neudělala a mají možnost uspět na podzim,“ zhodnotil studium Vladimír Wolf, vedoucí Konzultačního střediska v Trutnově. Bakalářský titul není konečnou stanicí pro úspěšného absolventa Josefa Matějku z Trutnova. Ten chce pokračovat v magisterském studiu v Hradci Králové. „Rád bych se zaměřil na evropská studia a mezinárodní vztahy nebo na hospodářskou politiku,“ svěřil se. Foto: Miloš Šálek

STRUČNĚ SOUD ZMÍRNIL TRESTY ZLODĚJŮM VLÁČKŮ

Čtyřčlenný gang zlodějů, který v roce 2009 Česku (i v Trutnově) a Německu ukradl modely železničních vláčků a kolejišť za 6,5 milionů korun, dostal od odvolacího Vrchního soudu v Praze mírnější trest než původně vyměřil Krajský soud v Hradci Králové. Petr Velký dostal 6,5 roku vězení, spolupachatel Pavel Švrčina bude ve vězení o rok kratší dobu. Libor Žihala stráví ve vězení 2,5 roku. Dvouletý trest si odsedí Roman Žlebek.

ZAČALO HUDEBNÍ LÉTO, FESTIVAL MÍSTNÍCH KAPEL

Koncertem skupiny Průměr 60 začalo ve středu Trutnovské hudební léto 2011. Přehlídka místních kapel potrvá až do konce prázdnin. Na pódiu v Krakonošově náměstí se předvedou soubory různých hudebních stylů, a to vždy ve středu a pátek od 16.30 hodin. Dnes bude koncertovat Marta & Rasputin band, který hraje zejména folk a lidové písně, i další styly. A vše hrané výhradně na akustické nástroje. Více čtěte na www.trutnovinky.cz

inzerce

OBŘÍ TRAKTORY PŘILÁKALY STOVKY DĚTÍ NA PREZENTACI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY modernější technikou, kterou tady předvádíme. Zemědělství už není jen práce v gumákách. Stroje jsou vybavené počítači a špičkovými technologiemi,“ uvedl svobodný sedlák a jeden z organizátorů Lubomír Burkoň.

TRUTNOV - Asi tisícovka dětí se přišla podívat ke Dvoračce na úterní Lamborghini Day - akci, která propaguje moderní zemědělství. Farmáři při ní předvedli 27 traktorů, secích, orných a sklízecích strojů a další techniku. Prezentaci pořádala obchodní společnost Diana Seven ve spolupráci se zemědělským podnikem Farmers a rmou Some. „Chceme dětem ukázat, s čím dnes zemědělci pracují. Že už nedělají se starými traktory, ale s nej-

Na tamním poli farmáři předvedli stroje, jejichž pořizovací cena se pohybuje přes milion korun. Například většina z ukazovaných traktorů stojí více než 2,5 milionu korun. Pokud se k tomu přikoupí další nezbytné vybavení, může například obří traktor s nakladačem a velkým valníkem stát až deset milionů korun. „Třeba takový stroj Jumbo udělá práci, kterou před dvaceti lety dělalo čtyřicet lidí,“ upozornil Burkoň. Akci nesoucí název vznešené motoristické značky Lamborghini (výrobce špičkových traktorů) se konala poblíž restaurace na Dvoračce už popáté. Pavel Cajthaml

NOVOU LANOVKU NA SNĚŽKU MÁ STAVĚT BAK TRUTNOV

TRUTNOV - Místní stavební společnost BAK Trutnov společně s lanovkářskou rmou Leitner postaví novou lanovku na nejvyšší českou horu Sněžku. Stavba za 299 milionů korun by měla začít ještě letos v září a hotová má být nejpozději 31. března 2014. Firmy BAK a Leitner (spojené kvůli stavbě ve sdružení Lanovka Sněžka) nabídly ve výběrovém řízení nejnižší cenu ze tří uchazečů. Vítězství v soutěži už potvrdilo také zastupitelstvo Pece pod Sněžkou, které stavbu BAKu přikleplo. Trutnovská stavební společnost má tak před sebou další velkou výzvu. Po jedinečné stavbě společenského centra Uffo ji nyní čeká velmi náročná stavba ve svažitém a těžko přístupném terénu a v často nepříznivých klimatických podmínkách. Hodně prací se bude dělat pomocí vrtulníku. Nová dráha bude mít místo otevřených dvousedaček čtyřmístné kabinky. Stará lanovka by měla být v provozu ještě celý příští rok, stavba nové bude probíhat paralelně za běžného provozu. (pac)

kompletní reklamní služby . PR služby, digitální komunikace…

. Billboardy, outdoorové plochy

. Profesionální grafické služby

. Velkoformátový tisk do šíře 160 cm

. Reklamní kampaně na klíč

. Digitální tisk od 1 kusu do velikosti SRA3

. Tvorba webových stránek a webové služby

. Fotografické a video služby

Bulharská 66, 541 01 Trutnov . tel, fax: 499 941 941

www.xantipa.eu


VÍKEND (2)

1. 7. 2011

PROMĚNY TRUTNOVA (61): STODOLY NA HORNÍM PŘEDMĚSTÍ Část Horního Předměstí byla již od počátků Trutnova zemědělsky využívána. Rozkládaly se tu pole, louky a stodoly, sloužící k uskladnění zemědělského náčiní a potravin Trutnovanů. Stodoly, které jsou dobře vidět na vedutě města z roku 1805, stávaly v dnešní ulici Pražská, Královédvorská a Žižkova. Na počátku 20. století byly postupně bourány, aby ustoupily nové obytné zástavbě. Některé z nich jsou vidět ještě na fotograi ze 30. let 20. století. V popředí snímku zaujme mohutná osamocená stodola v nynější Žižkově ulici (dnes zde stojí obytný dům čp. 386). Další dvě stodoly jsou k vidění v horní části snímku v místě, kde dnes stojí dům čp. 392. Moderní výstavbu zastupuje na fotograi patrový dům čp. 59, pocházející ze dvacátých let 20. století. Ten také jako jediný přečkal do dnešních dnů. Ondřej Vašata

MUZEUM PŘEDSTAVUJE KRKONOŠSKÉ BOUDY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

TRUTNOV - V Muzeu Podkrkonoší začala výstava věnovaná nejznámějším krkonošským boudám na historických pohlednicích ze soukromé sbírky dvorského sběratele Jaroslava Drtiny.

stavení různými přístavbami verand a přístavků v ubytovací hostince, kde byla jednoduchá strava, jednoduché ubytování, až v horské hotely, na tehdejší dobu s velikým komfortem,“ uvedl. Z jeho výkladu vyplynulo, že některé boudy měly už v prvním desetiletí minulého století po přestavbách elektrické osvětlení, tekoucí vodu, koupelny a další výdobytky moderní doby. Takový standard nebyl v ubytovacích zařízeních běžně ani ve vnitrozemí. Vývoj jednotlivých bud nebyl stejný, další byly již stavěny se záměrem turistického využití. Jak Jaroslav Drtina zdůraznil, většina vystavených dokumentů je z období roků 1890 až 1910, z takzvané „Zlaté éry pohlednic“, protože od té doby pohlednice už takových kvalit nedosahovaly.

Obsahuje přes 7000 pohlednic s tematikou vysokohorských obydlí Krkonoš. Výstava dokumentuje vývoj budního hospodářství, které bylo stále více zaměřováno na letní a zimní turistiku a sportovní vyžití návštěvníků hor na obou stranách Krkonoš. Na panelech je popsána historie bud, dodnes sloužících turistům, ale i bud zaniklých. Drtina označil za počátek svého zaměření na sběr pohlednic vztahujících se k tematice krkonošských bud rok 1973. „Pokud je v historii Krkonoš něco typického, pak jsou to příbytky horalů, které se tradičně nazývají boudami. Dnešní výstava by měla ukázat, jak se ke konci 19. století začaly horské boudy přeměňovat z prostých hospodářských inzerce

DOBROVOLNÍ DÁRCI KRVE PŘEVZALI OCENĚNÍ OD ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Další údaje o výstavě doplnil pracovník muzea Ondřej Vašata: „Na panelech je představeno dvaadvacet krkonošských bud artefakty pocházejícími z období let 1890 až 1945, tedy do konce druhé světové války. Jako ilustraci tehdejší doby jsme do výstavy vkomponovali i krkonošské krosny, kterými se nosil na boudy náklad, dřevěné sněžnice, mističky na sýry nebo tvaroh, prostě produkty, které se na boudách vyráběly a patřily ke stravě horalů i turistů. Dále zde jsou dobové reklamy a fotograe, a nelze opomenout ani obrazy malíře Friedricha Hartmanna, který se tematikou horských bud ve svém díle zabýval. To dokumentují jeho díla Bouda u Sněžných jam nebo Staré Dvoračky.“ Výstava potrvá až do 18. září. Luboš Zelený, foto: Miloš Šálek

Slavnostně byli v pondělí oceněni bezpříspěvkoví dárci krve. Zástupci Českého červeného kříže jim v síni Bohuslava Martinů předali plakety (kříže) za desítky odběrů krve. Oceněni byli stříbrní dárci za 20 odběrů, zlatí za 40 a zlatý kříž obdrželi dárci za 80 odběrů. Všichni darovali krev dobrovolně a bez nároků na nanční odměnu. Foto: Miloš Šálek

TRUTNOV VZPOMÍNAL NA 145. VÝROČÍ BITVY, RÁNA Z DĚLA ROZBILA OKNA NA NÁMĚSTÍ TRUTNOV - Vojenská přehlídka minulou sobotu připomněla občanům města 145 let starou válku na Gablenzi. Bitvy o Trutnov se účastnilo v roce 1866 zhruba 60 tisíc pěšáků, čtyři tisíce jezdců a 25 dělostřeleckých baterií. Letošní vzpomínku jí věnovaly tři kluby příznivců vojenské historie - CK Garda Polická, Veteránský spolek Trutnov a Klub vojenské historie Trutnov. Ten akci pořádal se Společenským centrem Uffo. Sobotní návrat k jediné bitvě prusko-rakouských válek, kterou rakouská vojska vyhrála, se tentokrát obešel bez rekonstrukce boje. Ale za to zazněla pořádná dělová rána. Taková, že čestná salva vysklila dokonce několik oken v jednom z domů na náměstí. „Je to záležitost, která se může stát, ale ještě se nám nikdy nestala. Bylo to pravděpodobně zapříčiněno umístěním děla ve větší blízkosti podloubí,“ uvedl Ivo Bucek, předseda Klubu vojenské historie. „Hned poté, co jsme odešli z náměstí, tam šel náš zástupce.“ Akce začala na náměstí. Nejprve promuvil starosta města Ivan Adamec, poté zazněly čestné salvy a proběhlo tradiční natírání pamětní desky s datem 27. června 1866 na černo jako výraz smutku ze zajetí sedmnácti trutnovských občanů, ke kterému během bitvy došlo. Deska se natírá ještě jednou v září - na bílo, to je naopak vyjádřením radosti z návratu ztracených občanů domů. Poté se průvod vojáků, mezi nimiž byly i malé děti v uniformách, odebral ulicemi Palackého a Úpická směrem na vrch Šibeník k památníku generála Gablenze. Pietním aktem spojeným s položením věnce na jeho hrob skončil dopolední program dne bitvy o Trutnov. Denisa Gumbírová, foto: Jan Macek TRUTNOVINKY VÍKEND. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., IČ: 25947940, MK ČR E 18801, Adresa: Bulharská 66, Trutnov, redakce@trutnovinky.cz, Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel.: 608 146 620, ruda@xantipa.in. Redakce: Hynek Šnajdar, tel.: 734 457 697, hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, tel.: 733 510 071, pavel@trutnovinky.cz, Michal Bogáň, tel.: 734 545 423, michal@trutnovinky.cz. Distribuce: Česká pošta, a. s. Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné. Sazba: Xantipa agency s. r. o.


VÍKEND (3)

1. 7. 2011

ZIERISOVA PREMIÉRA NA SVĚTOVÉM POHÁRU TRUTNOV - Plný zážitků se vrátil domů trutnovský kajakář Matyáš Zieris. Mladý český reprezentant si užíval několik červnových dní ve společnosti špičkových závodníků. A to nejen českých, ale i těch ze světové extratřídy. Patnáctiletý juniorský mistr republiky si vychutnal atmosféru mistrovství světa dospělých v Německu, potrénoval na desetidenním soustředění ve Slovinsku a v tamních vodách si odbyl i premiéru ve Světovém poháru. „Splnil se mi sen,“ zářil talentovaný sportovec. Jaký výsledek ve slovinském Bovci zajel? Skončil na 36. místě. „Strašně obdivuji, s jakým nadhledem se dokážou starší borci vypořádat s tratí,“ odnesl si ze závodu. A protože s českým týmem trénoval na

soustředění i Kamil Mrůzek, čerstvý medailista z mistrovství světa v Augsburgu, spoustu poznatků získal mladý reprezentant také z přípravy. „Snažil jsem se okoukat jeho techniku, která je výtečná.“

Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

Po návratu domů do Trutnova se Matyáš Zieris do konce června připravoval v domácích podmínkách. Na začátku prázdnin ho teď čekají závody Českého poháru ve Veltrusech a poté vyrazí na další reprezentační soustředění do Českého Krumlova, které potrvá dvanáct dní. A pak už jen formu doladí doma na Úpě a na konci července se vydá na nejdůležitější závody letošní sezony - mistrovství světa juniorů v Hradci nad Moravicí. (bog)

Provozní doba cerven cervenec, srpen den otevrení (v závislosti na pocasí)

TRUTNOV - Plavecká „dvojčata“ Aneta Pechancová a Martina Elhenická (na snímku) se před minulým víkendem rozdělila a vyrazila každá na svou individuální misi. Prvně jmenovaná reprezentovala na mezinárodním mítinku v Paříži, o dva roky mladší závodnici TJ Loko FM Servis čekal dorostenecký šampionát ve Zlíně. Aneta Pechancová v bazénu, který leží uprostřed největšího pařížského parku v Boloňském lesíku, odvedla excelentní práci, když dosáhla svých nejlepších časů v životě na padesátce znak (29,87) a v kraulových disciplínách 50 a 100 metrů volný způsob (26,19 resp. 58,56). „Dopadlo to naprosto nad očekávání,“ zářila trutnovská plavkyně. Ačkoliv po sobotním vystoupení, ozdobeném dvěma osob-

ními rekordy, jí přepadlo i zklamání. Důvod? Stačí se podívat na časy. Na kraulové padesátce totiž zaostala pouhé čtyři setiny za splněním B limitu na olympiádu v Londýně a jednu desetinu od účasti na mistrovství světa v Šanghaji. „Strašně mě to mrzelo, ale druhý den jsem se už na ty úžasný osobní rekordy dívala jinak.“

TRUTNOV OPEN VYHRÁL PÁR DVOŘÁK - ŠILHÁNOVÁ

Rekordní účast, špičkové výkony a vítězství páru Dvořák - Šilhánová. Takový byl 10. ročník mezinárodní taneční soutěže Trutnov Open 2011, který v tělocvičně ZŠ Komenského uspořádalo místní taneční centrum Waltera Elscheka mladšího Bene Dance Art Team. Více na www.trutnovinky.cz. Foto: Miloš Šálek

den ukoncení

31. 8. 2011

Ceník dospělí celý den 60,od 16 h 40,od 18 h 25,-

děti,duchodci

(v závislosti na pocasí)

PECHANCOVÁ ZÁŘILA V PAŘÍŽI, ELHENICKÁ VE ZLÍNĚ

S plánem 19 startů se vydala Martina Elhenická na MČR dorostu do Zlína. „Normální to asi není. Řekla bych, že jsem toho měla nejvíc ze všech závodníků, ale mně to nevadí,“ povídala sedmnáctiletá plavkyně, která ve Zlíně vybojovala deset medailí a na padesátce kraul si vytvořila osobák 27,22. „Nic moc. Čekala jsem to o dost lepší. Nevyšel mi 100 znak a doufala jsem, že lépe zaplavu i osmistovku, ale druhé místo je také dobrý,“ hodnotila celkově svou účast. Tituly získala na 50 a 100 kraul, druhá byla v disciplínách 800 kraul, 400 kraul, 400 polohovka, 200 znak, 200 polohovka a 100 motýlek a třetí skončila na padesátkách znak a motýlka. Medailově se zadařilo i Adéle Morávkové, která vybojovala bronz na 50 a 200 kraul a vytvořila si čtyři osobní rekordy. (bog)

TRUTNOVSKÉ ATLETKY KOUSEK OD POSTUPU DO PRVNÍ LIGY

TRUTNOV - Do čela průběžného pořadí druholigové soutěže družstev v atletice se posunuly po nedělním kole v Ústí nad Orlicí závodnice trutnovské Lokomotivy. A to znamená, že pokud v posledním srpnovém kole ve Svitavách skončí do druhého místa, mohou začít slavit přímý postup do první ligy. O stříbrné trutnovské umístění v Ústí se svými výkony nejvíce zasloužila běžkyně Jana Pechková, která přitom v sobotu absolvovala Adrenalin Cup, ale to ji nezabránilo v tom, aby v neděli ovládla tratě na 1500 a 5000 metrů. A neméně úspěšná byla i vítězka kladivářské soutěže Denisa Dvořáka, která tentokrát první místo obsadila i v disku a v koulařském sektoru přidala čtvrté místo. Pořadí po 3. kole II. ligy, skupina C: 1. Trutnov 25 bodů, 2. USK Praha 23, 3. Třebíč 23, 4. Ústí nad Orlicí 18, 5. Chrudim 13, 6. Vysoké Mýto 13, 7. Týniště nad Orlicí, 8. Jihlava 7, 9. Svitavy 3. (bog)

9 - 19 h 9 - 20 h 4. 6. 2011

40,25,20,-

ŘÁDKOVÁ INZERCE AUTO - MOTO •Prodám garáž nad Pečovatelským domem v Dělnické ulici, v případě zájmu volejte 604 202 990. •Prodám 4 zimní gumy na ráfku, Kia Sportage, rozměry: 195/70 R 15, značka Hankook (jednu zimu jetý), cena: 10 000 Kč, Tel: 731 958 928, Email: martintryzna@seznam.cz •Volkswagen Passat 19.D kombi, bílá barva, stk. 2013, taž. zařízení, posilovač řízení, př. náprava po go., hlin.kola., nové gumy, 4x zimní kola. Spousty dílů, cena 24 000 Kč, rychlé jednání výrazná sleva. E-mail: dandy2001@seznam.cz, Tel: 604 741 057 •Prodám subwoofer PIONEER TSWX206A 150W max., repro 20 cm, aktivní cena 3500 Kč. Email: jan.xv@ seznam.cz NEMOVITOSTI •Pronajmu byt 2+1 v RD všestran. zařízený. Přednost 1 osoba, 3500,-Kč + energie. Tel: 732 257 221 •Pronajmu nebytové prostory prodejny v centru TU, pěší zóna, 66 m2, výklady, vl. vod., el. Tel.: 777 239 479 •Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, částečně zařízený, na Družbe. Dům je zateplen, balkon vlastní ve společných prostorách, klidná lokalita do města cca 5 min, škola naproti domu, cena 6500 Kč vč. služeb, kauce dva nájmy. E-mail: p.posta@post.cz

inzerce Jitka a Marcel Brožovi

ŠPIÈKOVÝ PRODEJCE CYKLO A FITNESS

NEJLEPŠÍ CENY JÍZDNÍCH KOL NEJVÌTŠÍ VÝBÌR VEŠKERÉ CYKLO PØÍSLUŠENSTVÍ KVALITNÍ SERVIS PORADÍME S VÝBÌREM PØÍJEMNÁ OBSLUHA

www.super-nakup.cz Pìší zóna, Trutnov

tel. 499 817 324


VĂ?KEND (4)

1. 7. 2011

GARANCE OPRAVDOVÉ STĹ˜ECHY

AUTOSKLA osobnĂ­ i nĂĄkladnĂ­

6NÄ?LYiQĂżt7UXWQRYe-mail:LQIR#JRVWXF] mob: ‡ZZZJRVWXF]

zcelovĂĄnĂ­ prasklin, prodej, montĂĄĹže

AUTOFĂ“LIE

POJISTNÉ UDĂ LOSTI Ĺ˜EĹ Ă?ME ZA VĂ S !! SKLO ZDARMA !!

atesty, zåruka 5 let! ul. Horskå 11, Trutnov Dol. St. Město (vedle prodejny nåbytku)

mob.: 720 222 111 tel./fax: 499 819 202 www.autoskla-trutnov.cz

Ĺ˜Ă DKOVĂ INZERCE NEMOVITOSTI •ShĂĄnĂ­m pronĂĄjem pro 2-3 osoby, nekuřåky, se psem v TrutnovÄ› do 7500 KÄ? vÄ?. energiĂ­, kauce nenĂ­ problĂŠm, dlouhodobÄ›. ProsĂ­m nabĂ­dnÄ›te, popřípadÄ› poĹĄ-lete fotografie. Email: petule.bastyk@seznam.cz, tel: 739 626 393 •Pronajmu novÄ› rekonstruovanĂ˝ byt 1+1 u DruĹžby, byt byl opraven v roce 2011 - novĂĄ koupelna s rohovou vanou, novĂĄ kuchyĹˆ, plovoucĂ­ podlahy. NĂĄjemnĂŠ vÄ?etnÄ› zĂĄloh na energie 6800 KÄ?, kauce 7000 KÄ?, volnĂ˝ ihned. E-mail: xzelj06@volny.cz, tel: 604 122 514 •HledĂĄm pronĂĄjem 2+1, 3+1 pro 2 osoby v blĂ­zkosti centra, cena max. 7500 KÄ? vÄ?. energiĂ­, s kaucĂ­ poÄ?Ă­tĂĄm, dlouhodobÄ›. Tel: 777 980 755 DOMĂ CNOST, ZAHRADA •ProdĂĄm kvalitnĂ­ oÄ?iĹĄtÄ›nĂŠ starĂŠ cihly 700 ks cena dohodou. Mail: libuse. zrustova@seznam.cz, tel: 604 301 633 •ProdĂĄm bĂ­lĂ˝ Ä?alounÄ›nĂ˝ rohovĂ˝ kout + stĹŻl, Ä?alounÄ›nĂ­ je Ä?ernobĂ­lĂŠ, velkĂ˝ kĹ™iĹĄĹĽĂĄlovĂ˝ lustr, konferenÄ?nĂ­ stĹŻl, levnÄ›. Tel: 723 387 274 •ProdĂĄm velkĂ˝ obytnĂ˝ přívÄ›s 6,5 m, vybavenĂ˝, bez dokladu, vhodnĂ˝ na pevnĂŠ stĂĄnĂ­, jako chatka nebo k vodÄ›. Foto poĹĄlu. Tel: 737 850 979 •LevnÄ› koupĂ­m rohovou rozkl. sed. soupravu, lednici, letiĹĄtÄ›, komb. sporĂĄk. Tel: 776 501 190

SLAVĂ?ÄŒEK: ZAÄŒĂ?NĂ ME UĹ˝ TROĹ KU UVAĹ˝OVAT O POĹ˜Ă DĂ NĂ? ZĂ VODĹŽ NEJVYĹ Ĺ Ă?HO KALIBRU TRUTNOV - O zĂĄvodnĂ­m Bike vĂ­kendu, o soustĹ™edÄ›nĂ­ reprezentace, o budoucnosti zĂĄvodĹŻ v Peci pod SněŞkou, o letoĹĄnĂ­ sezonÄ› Remerx cycling teamu a o Ĺ˝aclĂŠĹ™skĂŠ 70, kterĂŠ chystĂĄ. Na tÄ›chto pÄ›t tematickĂ˝ch okruhĹŻ z prostĹ™edĂ­ horskĂ˝ch kol jsme se zeptali Jana SlavĂ­Ä?ka, bĂ˝valĂŠho dlouholetĂŠho reprezentanta, v souÄ?asnĂŠ dobÄ› trenĂŠra, manaĹžera a poĹ™adatele zĂĄvodĹŻ z Trutnova. O BIKE VĂ?KENDU „Tento formĂĄt zĂĄvodu, kdy jeden den jedou profĂ­ci a druhĂ˝ den je otevĹ™enĂ˝ zĂĄvod pro veĹ™ejnost, se osvÄ›dÄ?il. Na pĹ™ipravenĂŠ trati si svou vĂ˝konnost mohou otestovat i ti ne ĂşplnÄ› ĹĄpiÄ?kovĂ­ sportovci. UrÄ?itÄ› bychom v tom chtÄ›li pokraÄ?ovat. V Peci jsme mÄ›li mezinĂĄrodnĂ­ho rozhodÄ?Ă­ho, kterĂ˝ byl spokojenĂ˝ jak s tratĂ­, tak s celkovĂ˝m zĂĄzemĂ­m zĂĄvodu.“ O PLĂ NECH V PECI „Pro příťtĂ­ rok uĹž komise MTB schvĂĄlila pořådĂĄnĂ­ mistrovstvĂ­ republiky, coĹž je nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ zĂĄvod Ä?eskĂŠho kalendĂĄĹ™e. O vĂ­kendu 21. a 22. Ä?ervence 2012 by se v Peci mÄ›lo jet cross country, fourcross a novĂĄ disciplĂ­na XCE, coĹž je sprint. I kdyĹž ĂşplnÄ› jasnĂŠ to jeĹĄtÄ› nenĂ­, jestli to bude sprint, ĹĄtafeta nebo jinĂ˝ formĂĄt zĂĄvodu. Chceme urÄ?itÄ› pokraÄ?ovat v zĂĄvodech, kterĂŠ budou zaĹ™azovanĂŠ do mezinĂĄrodnĂ­ho kalendĂĄĹ™e a uĹž jsme troĹĄku zaÄ?ali

uvaĹžovat i o zĂĄvodech nejvyĹĄĹĄĂ­ho kalibru - mistrovstvĂ­ Evropy. Tahle zĂĄleĹžitost je vĹĄak hodnÄ› perspektivnĂ­, dalĹĄĂ­ volnĂ˝ termĂ­n je aĹž v roce 2015 nebo 2016. A hlavnÄ› se jednĂĄ o akci hodnÄ› ďƒžnanÄ?nÄ› nĂĄroÄ?nou.“ O SOUSTĹ˜EDÄšNĂ? REPREZENTACE „SoustĹ™edÄ›nĂ­ plynule navĂĄzalo na oba zĂĄvody Bike vĂ­kendu, kterĂ˝ch se reprezentanti zĂşÄ?astnili. SoustĹ™edÄ›nĂ­ bylo pro kategorie muĹži a Ĺženy do 23 let, junioĹ™i a juniorky. I kdyĹž nĂĄm poÄ?asĂ­ ĂşplnÄ› nepřålo, soustĹ™edÄ›nĂ­ splnilo svĹŻj ĂşÄ?el. MÄ›li jsme tady 17 nejlepĹĄĂ­ch zĂĄvodnĂ­kĹŻ.“ O SEZONÄš REMERX CYCLING TEAMU „NaĹĄĂ­ nejsilnÄ›jĹĄĂ­ kategoriĂ­ je letos kategorie do 23 let, kde k loĹˆskĂ˝m medailistĹŻm TomĂĄĹĄi PeĹĄkovi a Markovu Rauchfussovi pĹ™ibyl jeĹĄtÄ› TomĂĄĹĄ Paprstka. ZĂĄstupce v absolutnĂ­ ĹĄpiÄ?ce mĂĄme v kategorii juniorĹŻ i juniorek - TomĂĄĹĄ Bohata a Zuzka PirzkallovĂĄ. Velmi dobĹ™e zĂĄvodĂ­ i Filip Eberl v elite. K tÄ›mto nejlepĹĄĂ­m zĂĄvodnĂ­kĹŻm se pĹ™idala na zaÄ?ĂĄtku sezony Elen VanĂ­Ä?kovĂĄ, kterĂĄ po pĹ™estupu do kadetek vyhrĂĄla prvnĂ­ zĂĄvod ÄŒP. BohuĹžel, pĹ™ibrzdilo ji zranÄ›nĂ­. Letos mĂĄme hodnÄ› silnĂŠ druĹžstvo ŞåkĹŻ. Ze Ä?tveĹ™ice CzeczinkarovĂĄ, BĹ™ezinovĂĄ, KříŞek, Kunt se vĹždycky nÄ›kdo pohybuje na stupnĂ­ch vĂ­tÄ›zĹŻ.“ O Ĺ˝ACLĂ‰Ĺ˜SKÉ 70 „VrĂĄtili jsme se zpĂĄtky k osvÄ›dÄ?enĂŠmu termĂ­nu na svatĂŠho VĂĄclava (28. zåří). Je to akce pro ĹĄirokou veĹ™ejnost. ZvlĂĄĹĄtnĂ­ je na nĂ­ ten tĂ˝movĂ˝ duch, coĹž si myslĂ­m, Ĺže je potĹ™eba v cyklistice alespoĹˆ nÄ›kdy vymÄ›nit ten individuĂĄlnĂ­ duch za tĂ˝movĂ˝.“ (bog), foto: www.cyklofoto.estranky.cz

HOKEJOVĂ? KEMP PROBĂ?HĂ NEJEN S PUKEM NA LEDÄš

OsmĂ˝ roÄ?nĂ­k hokejovĂŠho kempu WING 49 CZ bude zahĂĄjen v nedÄ›li na zimnĂ­m stadionu. TradiÄ?nĂ­ letnĂ­ kurz, pod vedenĂ­m bĂ˝valĂŠho extraligovĂŠho hrĂĄÄ?e Ladislava Lubiny, potrvĂĄ do soboty 16. Ä?ervence. Pro chlapce a dĂ­vky roÄ?nĂ­kĹŻ 1996 - 2004, kteří dorazĂ­ do Trutnova ve dvou vlnĂĄch, je nachystĂĄn kvalitnĂ­ dvoufĂĄzovĂ˝ trĂŠnink na ledÄ› i mimo led.

NEJLEPĹ Ă? HASIÄŒI V KRAJI JSOU Z MEZIMÄšSTĂ?

SuverĂŠnnĂ­ MezimÄ›stĂ­. Sbor dobrovolnĂ˝ch hasiÄ?ĹŻ z mÄ›steÄ?ka na NĂĄchodsku jednoznaÄ?nÄ› vyhrĂĄl krajskĂŠ kolo soutěŞe druĹžstev v poŞårnĂ­m sportu. Titul pĹ™ebornĂ­ka KrĂĄlovĂŠhradeckĂŠho kraje na mÄ›stskĂŠm stadionu v TrutnovÄ› vybojovali muĹži i Ĺženy.

KOKA TĂ?M SE VYDĂ VĂ OBHAJOVAT NA HAPO

Parta trutnovskĂ˝ch fotbalistĹŻ, KOKA tĂ˝m, v loĹˆskĂŠm roce vyhrĂĄla HavlovickĂ˝ pohĂĄr. To znamenĂĄ, Ĺže se letos vyhnula kvaliďƒžkaÄ?nĂ­m bojĹŻm a jako obhĂĄjce prvenstvĂ­ byla přímo nasazena do ďƒžnĂĄle tohoto populĂĄrnĂ­ho turnaje v malĂŠ kopanĂŠ. Vrchol Ä?tyĹ™iatĹ™icĂĄtĂŠho roÄ?nĂ­ku si mĹŻĹžete pĹ™ijet uŞít do Havlovic v nedÄ›li.

STRONGMAN PLUHĂ ÄŒEK BYL ZASE NA BEDNÄš

PĹ™ed dvÄ›ma tĂ˝dny tĹ™etĂ­, teÄ? v sobotu druhĂ˝. A příťtĂ­ zĂĄvod vyhraje? Nechme se pĹ™ekvapit. KaĹždopĂĄdnÄ› trutnovskĂ˝ silĂĄk Jan PluhĂĄÄ?ek se po stříbrnĂŠm zĂĄvodu v KutnĂŠ HoĹ™e zaĹ™adil mezi amatĂŠrskĂ˝mi strongmany do skupinky nejvĂĄĹžnÄ›jĹĄĂ­ch adeptĹŻ na zisk Ä?eskĂŠho titulu.

inzerce

NOVĂ SLUĹ˝BA ¡ KompletnĂ­ mytĂ­ a Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ interiĂŠrĹŻ vozĹŻ vĹĄech znaÄ?ek

AutorizovanĂ˝ prodejce Volkswagen

¡ Renovace lakĹŻ VĹĄem naĹĄim zĂĄkaznĂ­kĹŻm trvale snĂ­Ĺžena hodinovĂĄ sazba na 360 KÄ? bez DPH na vozy Volkswagen a Audi starĹĄĂ­ch 4 let OlfinCar, s. r. o. KrĂĄlovĂŠdvorskĂĄ ul. Trutnov, tel.: 499 814 507 , mob.: 777 337 287 e-mail: servis@olďŹ ncar.cz Non-stop Odtah 777 240 353, www.olďŹ ncar.cz

$˜-%6˜-$6!-ÂŁ3¤#%+$/"25 -!8)30/ÂŻ%.¤.!0%.:) $VAMĂƒSĂ„ÂżNĂ„VKLADYJAKOBONUS 4EREZA&¸TOROV¸ TEL*ITKA6ELIKOVSK¸ TEL WWWMODRAPYRAMIDACZ VezmÄ›te to za dobrĂ˝ konec

Trutnovinky Víkend 1. 7. 2011  
Trutnovinky Víkend 1. 7. 2011  

Trutnovinky Víkend 1. 7. 2011

Advertisement