Page 1

Διαβάστε το στη σελ. 6

Διαβάστε το στη σελ. 10

Διαβάστε το στη σελ. 12

Συμβουλές για τη Σωστή Επιλογή Κουφωμάτων

Ασφάλεια και Εξαρτήματα

Συντήρηση Κουφωμάτων

Προστατευτείτε με την κατάλληλη επιλογή εξαρτημάτων.

Πολύτιμες προτάσεις και λεπτομέρειες για τη συντήρηση των κουφωμάτων σας.

κούφωμα & κατοικία

www.themelio.gr | ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2009”

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Y: 11cm x M: 5cm

Αντικατάσταση Κουφωμάτων Τι ισχύει σήμερα για την αντικατάσταση κουφωμάτων, ποια είναι τα κίνητρα και ποια τα οφέλη. Εξοικονόμηση ενέργειας και Ηχομείωση. Διαβάστε το στη σελ. 8

Y: 8,5cm x M: 7cm

Y: 11cm x M: 5cm


ΣΕΛΙΔΑ 2

Σύστημα για πτυσσόμενα κουφώματα aluset F 450 Η σειρά F 450 αποτελεί την πρόταση της ALUSET για την κατασκευή πτυσσόμενων ανοιγομένων πορτών και παραθύρων. Με τα προφίλ της σειράς αυτής κατασκευάζονται κουφώματα για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε κατοικίες, καθώς και επαγγελματικούς χώρους, τα οποία διατηρούν το στοιχείο της εύκολης κυκλοφορίας, μιας και υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος όλων των φύλλων στο ένα ή και στα δύο άκρα, αφήνοντας στη μέση το άνοιγμα πλήρως εκμεταλλεύσιμο. Με τα προφίλ της σειράς αυτής, συνεργάζονται εξαρτήματα και ράουλα υψηλής ποιότητας τα οποία εξασφαλίζουν άριστη λειτουργικότητα και αθόρυβη λειτουργία. Τα προφίλ της σειράς F 450 αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή για την κατασκευή πτυσσόμενων κουφωμάτων, επιτυγχάνοντας τον πιο δύσκολο συνδυασμό, άριστη στεγάνωση, εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση, εξαιρετική αντοχή στην μακροχρόνια χρήση. www.themelio.gr

κούφωμα & κατοικία

SOMFY: Καινοτόμα προϊόντα Μοτέρ ρολών Oximo RTS: Η απόλυτη Λύση για τα ρολά. Ευκολία εγκατάστασης, μηδενικό κόστος συντήρησης, μακροχρόνια προστασία και λειτουργία των ρολών από ασύρματους διακόπτες και χειριστήρια. Προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης, δυνατότητα προσαρμογής εξαρτημάτων ασφαλείας στο μηχανισμό και ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας.

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Αλίμου 99, Αργυρούπολη 164 52 Τηλ. / Fax: 210 9952961 - 2 web: www.themelio.gr e-mail: info@themelio.gr ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Κρίκου Ειρήνη (ikrikou@themelio.gr) ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Φατούρου Βασιλική (vfatourou@themelio.gr) ART DIRECTOR / CREATIVE DIRECTOR: Φατούρου Βασιλική (vfatourou@themelio.gr) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: Β. Βογιατζής Α.Ε. Γραφικές Τέχνες Λ. Βουλιαγμένης 511, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9967760 - 3, Fax: 210 9967765

Το έντυπο αποκτά αυτόματα το copyright της δημοσίευσης, αναφορικά με τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση κείμενα και φωτογραφίες. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνας με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του εντύπου. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του εντύπου. therno2009_themelio_2:Layout 1

H aluset, παρακολουθ�ντα� συνεχ�� τι� σ�γχρονε� τ�σει� τη� αρχιτεκτονικ��, �ελ�τησε και διαθ�τει στην αγορ� τα θερ�ο�ονωτικ� συστ��ατα T-680, για ανοιγ��ενα κουφ��ατα, και T-380 για συρ��ενα κουφ��ατα.

3/23/2009

11:37 PM

Impresario Chronis: Τηλεχειριστήριο για την ονομασία και δημιουργία σεναρίων όπως σύντομη απουσία, πάρτυ, μεσημεριανής ξεκούρασης. Κάθε σενάριο ελέγχει διαφορετικά είδη εξοπλισμού ταυρόχρονα (οικιακά ρολά, εσωτερικές ή εξωτερικές περσίδες, αυλόπορτα, γκαραζόπορτα). Για κάθε σενάριο μπορείτε να ορίσετε το ανέβασμα, το κατέβασμα και την ενδιάμεση ιδανική θέση για εσάς. Page 1

Θερ�ο�ονωτικ� συστ��ατα για συρ��ενα κουφ��ατα αλου�ιν�ουκαι ανοιγ��ενα

lock2009_themelio:Layout 1

3/20/2009

7:01 PM

∑�στη�α για ανοιγ��ενα κουφ��ατα �ε �ηχανισ�� περι�ετρικο� κλειδ��ατο�

�ε πολλαπλ� κλε�δω�α

Τα συστ��ατα ε�ναι απ� τα πλ�ον σ�γχρονα και λειτουργικ� τη� αγορ��, �ε υψηλο�� δε�κτε� θερ�ο��νωση� και ηχο��νωση�. ��χονται �λου� του� �ηχανισ�ο�� που διατ�θενται στο ε�π�ριο, δ�νοντα� τη δυνατ�τητα στον κατασκευαστ� για την καλ�τερη δυνατ� επιλογ�.

Y: 8,5cm x M: 10,5cm

Ο σ�γχρονο� εξοπλισ��� του εργοστασ�ου �α� εγγυ�ται προϊ�ντα αυστηρ�ν προδιαγραφ�ν, π�ντα �ε ηλεκτροστατικ� βαφ�, αλλ� και βαφ� σε απο���ηση ξ�λου, σ��φωνα �ε τι� προδιαγραφ�� QUALICOAT και β�βαια �ε την ειδικ� επεξεργασ�α προστασ�α� Seaside Class/Παραθαλ�σσια Κλ�ση

aluset a l u m i n i u m

aluset a l u m i n i u m

s y s t e m s

s y s t e m s

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 h t t p : / / w w w . a l u s e t . g r , e - m a i l : a l u s e t @ o t e n e t . g r

Page 1

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 http://www.aluset.gr, e-mail: aluset@otenet.gr


ΣΕΛΙΔΑ 3

Σε κυκλοφορία ο νέος συγκεντρωτικός Προϊοντικός Κατάλογος της EUROPA. Κυκλοφόρησε μέσα στο μήνα Φεβρουάριο ο νέος συγκεντρωτικός Προϊοντικός Κατάλογος της EUROPA. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως επιμελημένη 60-σέλιδη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση ολόκληρης της προϊοντικής γκάμας των συστημάτων αλουμινίου EUROPA. Με περιγραφή όλων των μοντέλων και τύπων συστημάτων αλουμινίου σε απλή δομή και κατανοητή γλώσσα, συνοδευόμενη από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η έκδοση αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τον ιδιώτη που μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή και να ενημερωθεί για τα προϊόντα της εταιρείας. Παράλληλα δε, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και για τον κατασκευαστή που επιθυμεί με απλό και ευσύνοπτο τρόπο να εξηγήσει στον εκάστοτε ιδιώτη / πελάτη τα χαρακτηριστικά κάθε σειράς. Η EUROPA προτείνει κι εσείς αρκεί να την εμπιστευθείτε, για να δημιουργήσετε ένα σπίτι υψηλής αισθητικής, ασφαλές και λειτουργικό - μια για πάντα! Ο κατάλογος προσφέρεται σε ένθετη μορφή μέσω επιλεγμένου κλαδικού περιοδικού τύπου, ενώ διατίθεται και μέσω του δικτύου εκθέσεων της EUROPA.

Y: 19,5,5cm x M: 21,5cm

700 €


ΣΕΛΙΔΑ 4

Νέοι τεχνικοί κατάλογοι ALUSTAR Η ALUSTAR, έχοντας ως στόχο την αρτιότερη ενημέρωση και καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, κυκλοφόρησε 4 νέους τεχνικούς καταλόγους για τα ανοιγοανακλινόμενα συστήματα 4500 -ΑΙΓΑΙΟ, 5400 - ΙΚΑΡΙΟ, 5700 - ΙΟΝΙΟ και 5800 - ΑΤΛΑΝΤΙΣ. Οι 4 αναλυτικοί τεχνικοί κατάλογοι κυκλοφορούν με νέα δομή, αποσκοπώντας στη λειτουργική παρουσίαση των συστημάτων ALUSTAR για τη διευκόλυνση του κατασκευαστή. Oι κατάλογοι παρουσιάζονται με ανανεωμένο design και αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες, συμπληρώνοντας έτσι τους αντίστοιχους συνοπτικούς καταλόγους. Συμπεριλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, τα πιστοποιητικά, πίνακες με προφίλ, σκαριφήματα, τομές και κοπές, κατεργασίες, μηχανισμούς, πίνακες εξαρτημάτων και ελαστικών για κάθε σειρά και αποτελούν βασικό εργαλείο για τους αλουμινοκατασκευαστές και επαγγελματίες του είδους που θέλουν να ξεχωρίσουν με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και πολύ ανταγωνιστικού κόστους.

Πέργκολα αλουμινίου Alfa Aluminium Systems Η πέργκολα αλουμινίου Alfa, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ακολουθώντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής της, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα προϊόντα της εταιρείας, καθώς το αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσμα που προσφέρει είναι αναμφισβήτητο. Με κολώνες στήριξης αλουμινίου 100 Ψ100 & 120 Ω 120, χυτά νεοκλασικά τελειώματα για τις τραβέρσες με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, ισχυρά πέλματα στήριξης και δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου αλλά και σε όλες τις Ral και Sable αποχρώσεις, έρχεται να καλύψει και τις πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, βασισμένη πάντα στη διαχρονικότητα και αντοχή που μόνο το αλουμίνιο μπορεί να προσφέρει.

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ: Προφίλ του περιμετρικού μηχανισμού Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δημιουργεί και προτείνει στην αγορά το προφίλ περιμετρικού μηχανισμού, που κλειδώνει σε 21 σημεία. Η τεχνογνωσία της εταιρείας και η έμφαση που δίνει στο λειτουργικό σχεδιασμό των προφίλ της, έχουν ως αποτέλεσμα τις πιο ποιοτικές προτάσεις, με κέρδος σε οικονομία, λειτουργικότητα και ασφάλεια, όπως είναι και το προφίλ του περιμετρικού μηχανισμού. Με το προφίλ περιμετρικού, δίνει στον κατασκευαστή μια κερδοφόρα και εγγυημένη πρόταση στο περιμετρικό κλείδωμα, αλλά και στον τελικό χρήστη την ευκολία και την άνεση να νιώθει ασφαλής, αφού με ένα κλικ, επιτυγχάνει 21 κλειδώματα. Υψηλή ασφάλεια και λειτουργικός σχεδιασμός περιγράφουν το προφίλ περιμετρικού μηχανισμού της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ με πολλές δυνατότητες για τον κατασκευαστή αλουμινίου.

EXALCO: Nέα χρώματα EXALCOBOND Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή, η EXALCO εμπλούτισε το χρωματολόγιο του EXALCOBOND με 3 νέα εντυπωσιακά χρώματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους κωδικούς BLACK XL 62136 χρώματος μαύρου, SEAFOAM GREEN XL 62115 χρώματος γκρι - γαλάζιου και COPPER METALLIC XL 62114 χρώματος γκρι - καφέ. Τα νέα χρώματα είναι διαθέσιμα στην αγορά και αξίζει για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι το EXALCOBOND είναι ένα προϊόν εγκεκριμένο για κτιριακές κατασκευές, αφού έχει περάσει από εργαστηριακές δοκιμές για αντοχή στη φωτιά και το τεστ ABD 0031 για τοξικά αέρια που προκαλούνται από την καύση των δομικών υλικών.

ΒΑΛΚΑΝ: BLK 262 Το σύστημα BLK 262 THERMO έρχεται με μοντέρνο σχεδιασμό και ισορροπημένο μέγεθος. Ικανοποιεί και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις και ανάγκες. Εξασφαλίζει ένα τελικό προϊόν που λειτουργεί αποτελεσματικά, διαρκεί στο χρόνο και προσφέρει δυνατότητες για τις κατασκευές όλων των τυπολογιών και εφαρμογών. Είναι ιδανικό για πόρτες και παράθυρα, με τριθάλαμα προφίλ και πολυαμίδιο τύπου Ω 26mm. Οι κάσες έχουν πλάτος μέχρι 181mm και προσφέρουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης απλού ή θερμομονωτικού τζαμιού πάχους από 12 έως 42mm. Τα EPDM λάστιχα και οι μηχανισμοί κλειδώματος εξασφαλίζουν την επιθυμητή αντοχή άνεση και ασφάλεια. Διαθέτει υψηλό συντελεστή θερμομόνωσης και είναι πιστοποιημένο στο κοινοποιημένο εργαστήριο ΕΚΑΝΑΛ.


ΣΕΛΙΔΑ 5

PROFILCO PR50 Standard Μεγάλη ποικιλία εξωτερικών όψεων με κλασικές καλύψεις, στρογγυλές, οβάλ, παραδοσιακές, semistructural ή structural, προσφέρουν λύσεις σε όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Το πλάτος της κολώνας είναι 50mm για καλύτερη φωτεινότητα στο χώρο. Δέχεται διπλά τζάμια 10-32mm και διατίθεται με μεγάλη ποικιλία από κολώνες και τραβέρσες που ικανοποιούν όλες τις μηχανικές απαιτήσεις σε μεγάλα ανοίγματα. Η σύνδεση της τραβέρσας με τις κολώνες γίνεται με επικάλυψη που εξασφαλίζει την απορροή των νερών στο εξωτερικό του κτιρίου άρα και την απόλυτη στεγανότητα του συστήματος. Οι τραβέρσες μπορούν να συνδεθούν τόσο από την εξωτερική όσο και από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου.

Alousystem 500 POLY-LOCK Η σειρά Alousystem 500 POLY-LOCK εντάσσεται στην κατηγορία των ανοιγοανακλινόμενων συστημάτων και υποστηρίζεται από μηχανισμό πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος. Ο ειδικός μηχανισμός «κλειδώνει» όλο το φύλλο περιμετρικά της κάσας, καθιστώντας ουσιαστικά το κούφωμα αδιάρρηκτο. Διαθέτει 13άρι άξονα, δίνοντας τη δυνατότητα ανάρτησης μεγαλύτερου φορτίου, σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα της αγοράς, καθιστώντας την κατάλληλη και για μεγάλα ανοίγματα. Χρησιμοποιεί αυτούσιο το μηχανισμό πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος, δέχεται έως 25 κλειδώματα και το φύλλο έχει 8 χιλιοστά πάτημα πάνω στην κάσα, με αποτέλεσμα την άψογη στεγάνωση σε νερό και αέρα. Η στεγανότητα από νερό και αέρα εξασφαλίζεται από την τριπλή σειρά ελαστικών παρεμβυσμάτων, καθώς και από την ειδική σχεδίαση των προφίλ για ταχεία και άμεση απορροή των υδάτων.

COMPASS: THERMO 500 Το σύστημα THERMO 500 της εταιρείας COMPASS προσφέρει την απόλυτη λύση για θερμοηχομόνωση υψηλών απαιτήσεων και σε συνδυασμό με την άψογη γραμμή αισθητικής που παρουσιάζει, αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία συστήματα προφίλ αλουμινίου. Το σύστημα THERMO 500 που συνεργάζεται με τα εξαρτήματα CAMERA EUROPEA, παράγεται ήδη και με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλού κλειδώματος και φέρει το διακριτικό τίτλο THERMO 500 G-U. Και τα δύο αυτά συστήματα φέρουν τη σφραγίδα του πολυαμιδίου 24mm της γερμανικής TECHNOFORM BAUTEC. Έχουν άριστα αποτελέσματα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, υδατοστεγανότητας και αεροπερατότητας. Όσον αφορά στα βασικά προφίλ, φύλλο - κάσα μπορούν να συνδεθούν με γωνιάστρα χρησιμοποιώντας ειδική γωνία ή με χρήση πρέσας και μηχανικής γωνίας σύνδεσης.

ΡΟΥΣΣΟΣ: Νέα σειρά ρολών βιομηχανικού τύπου Η εταιρεία ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε., δίνοντας συνεχώς έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προφίλ αλουμινίου γα ρολά, παρουσιάζει τη νέα σειρά βιομηχανικού τύπου ρολών, RX 019, RX 020, τα οποία μπορούν να καλύπτουν ανοίγματα μέγιστου πλάτους 6 μέτρων.

Y: 8,5cm x M: 7cm


ΣΕΛΙΔΑ 6

Συμβουλές για Σωστή Επιλογή Κουφωμάτων Έχει φτάσει η στιγμή να επιλέξετε κούφωμα για το σπίτι σας και αναρωτιέστε ποιο από όλα θα είναι το ιδανικότερο για τις ανάγκες σας. Η αγορά του Ιδανικού κουφώματος, προϋποθέτει τη Σωστή επιλογή από εσάς. Παρακάτω, σημειώνονται όλες οι παράμετροι που πρέπει να λάβετε συμβουλευτικά υπόψη σας, προκειμένου να πετύχετε την καλύτερη αγορά κουφώματος για εσάς και τις απαιτήσεις σας.

1) ΤΑ ΕΙΔΗ: Τα κουφώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 2 βασικά ζεύγη κατηγοριών. Το ένα βασικό ζεύγος είναι: α) ανοιγόμενα και β) συρόμενα. Η στεγάνωση των ανοιγόμενων κουφωμάτων στηρίζεται σε λάστιχα από EPDM και σε εξελιγμένα, τεχνολογικά, εξαρτήματα, όπως είναι οι μηχανισμοί ανάκλισης, οι περιμετρικοί μηχανισμοί και τα κλειδώματα. Από την άλλη μεριά, η στεγάνωση των συρόμενων κουφωμάτων βασίζεται σε βουρτσάκια (τσιμούχες). Το δεύτερο βασικό ζεύγος είναι: α) τα ψυχρά και β) τα θερμομονωτικά κουφώματα. Τα ψυχρά είναι υποδεέστερα των θερμομονωτικών, για το λόγο ότι δεν μονώνουν το Profil του αλουμινίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο του δρόσου και φυσικά απώλειες ενέργειας. Αντιθέτως, τα θερμομονωτικά κουφώματα, σε συνδυασμό με τη μόνωση της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση διπλών τζαμιών, συμβάλλουν πολύ θετικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - δίδεται και ως οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων.

2) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Τα κουφώματα είτε είναι ανοιγόμενα, είτε είναι συρόμενα, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στις διαστάσεις τους, ώστε να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για αυτό πρέπει να επιλέγεται με μεγάλη προσοχή ο τύπος κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη διάσταση του ανοίγματος, προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα στη λειτουργία τους. Για ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα, υπάρχουν ειδικοί τύποι κουφωμάτων, που μπορούν να τοποθετηθούν, όπως τα ανασυρόμενα, οι φυσαρμόνικες, κ.λπ..

3) Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: Η θέση του κουφώματος είναι μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή σας. Η έκθεσή του στον ήλιο, η ανεμοπίεση στο συγκεκριμένο σημείο, η ύπαρξη ή όχι μαρκίζας και γενικά το πόσο είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, καθώς και η θέση που έχει κτιστεί το κτίριο, είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα σας οδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου κουφώματος. Για παράδειγμα, δεν ενδείκνυται να τοποθετήσετε ένα ψυχρό κούφωμα στη βόρεια πλευρά του κτιρίου, αλλά ένα θερμομονωτικό κούφωμα.

4) ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Το κούφωμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ζήτημα της θερμομόνωσης. Τα θερμομονωτικά κουφώματα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Δίνουν ένα πολύ υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και επομένως οικονομία στα καύσιμα το χειμώνα και οικονομία ρεύματος για τον κλιματισμό το καλοκαίρι.


ΣΕΛΙΔΑ 7

7) ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα καλό κούφωμα στην τελική του μορφή έχει πολλούς παράγοντες που το καθορίζουν, όπως είναι το κράμα των profil, η φιλοσοφία σχεδιασμού της σειράς, οι προδιαγραφές του συστήματος, η επεξεργασία της βαφής (Qualiqhot), η τοποθέτηση εξαρτημάτων καλής ποιότητας κ.α.. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα σήμα ποιότητας που λέγεται ΣΕΚΑ Q SYSTEM, το οποίο εγγυάται για τις προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου. Το ΣΕΚΑ Q SYSTEM δεν είναι υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές όμως που το πήραν, έχουν επενδύσει πολύ σε υλικοτεχνική υποδομή και μπορούν να εγγυηθούν για την κατασκευή και την τοποθέτηση ενός σωστού κουφώματος.

5) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ: Ο Ρόλος του διπλού τζαμιού

8) ΣΩΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ - ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Πέρα από όλα τα παραπάνω,

στο κούφωμα είναι πάρα πολύ σημαντικός, για αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά στα διπλά τζάμια. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: το πάχος των τζαμιών, το διάκενο μεταξύ τους, το είδος του τζαμιού (πχ. ενεργειακά τζάμια), το «γέμισμα» του διάκενου με ειδικό αέριο που κατεβάζει το συντελεστή U, κ.λπ.. Βέβαια, σε καμία περίπτωση τα διπλά τζάμια από μόνα τους δεν προσφέρουν την επιθυμητή θερμομόνωση των κτιρίων. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό ενός θερμομονωτικού κουφώματος και διπλών τζαμιών.

6) ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Στις περιοχές όπου τα ρεύματα του ανέμου

το σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου κουφώματος τον έχει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. Φανταστείτε αν κάτι από όλα αυτά δεν είναι σωστό, δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε σωστά εξαρτήματα, ή έχουμε ένα σωστό κράμα profil, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε τις σωστές διαδικασίες βαφής, τι αποτέλεσμα θα είχαμε. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του κατασκευαστή στο να επιλέγει και να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικός. Για να είστε λοιπόν σίγουροι για την αξιοπιστία του, να ζητάτε Πιστοποιήσεις (π.χ. ΣΕΚΑ Q SYSTEM), εγγύηση για την καλή λειτουργία, αλλά και για τη μετά την πώληση εξυπηρέτηση και να επιμένετε να βλέπετε παλαιότερες δουλειές του, προκειμένου να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο καλύτερο δυνατό κόστος.

είναι ισχυρά ή υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, ενδείκνυται η επιλογή ανοιγόμενων και θερμομονωτικών κουφωμάτων. Επίσης, η επιλογή διπλών τζαμιών με αέριο, στο διάκενό τους, ενισχύει κατά πολύ τη θερμομόνωση.

Με την επιμέλεια του κου. Κωνσταντίνου Λένου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας EURAL SYSTEMS.

ΠΟΤΑΜΟΙ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΗΛ: 2243051101 ΚΙΝ: 6946052966

info@alouminiofilitsis.gr www.alouminiofilitsis.gr


ΣΕΛΙΔΑ 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Y: 15,5cm x M: 6cm

400 €

Αν στη δεκαετία του ’70, το όνειρο κάθε Έλληνα ήταν η απόκτηση στέγης, εν έτει 2009, η στέγη αυτή πρέπει να διασφαλίζει άνεση, λειτουργικότητα, ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και αισθητική. Σε σημαντικό βαθμό, οι ανωτέρω απαιτήσεις, συνδέονται με την ποιότητα και την τεχνολογία των κουφωμάτων. Για τις περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου (και ιδιαίτερα για τις οργανωμένες και πιστοποιημένες), σήμερα η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με Νέας Τεχνολογίας Ενεργειακώς Αποδοτικά κουφώματα, αποτελεί σχετικά απλή διαδικασία, η οποία, συνήθως, δεν διαρκεί περισσότερο από 1-2 ημέρες (με τη σχετική αποκατάσταση μερεμετιών). Τα αποτελέσματα μετά από μια τέτοια διαδικασία γίνονται αμέσως αισθητά τόσο σε επίπεδο αισθητικό και λειτουργικό, όσο κυρίως σε επίπεδο οικονομικό από την (μετρήσιμη και αξιοσημείωτη) εξοικονόμηση ενέργειας, που παρατηρείται, όχι μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο όσο και κατά τη θερινή, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι ο δροσισμός ενός χώρου απαιτεί 4 φορές περισσότερη ενέργεια από τη θέρμανσή του. Οι ανωτέρω λόγοι οδήγησαν την Ευρωπαική Ένωση στην έκδοση Κανονισμών και οδηγιών, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση κινήτρων για τη δημιουργία «πράσινων κτιρίων». Ειδικότερα για τη χώρα μας, μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να ανακοινωθεί σχετικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεων και την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Σύμφωνα με τον κο. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα αφορά αρχικά στα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1980 (στα οποία και ανήκει το 90% του κτιριακού αποθέματος της χώρας). Χαρακτηριστικά, ο ίδιος δήλωσε: «Υπολογίζουμε ότι το μέσο κόστος που απαιτείται για να μειώσει κατά 50% την ενεργειακή της κατανάλωση μια 6όροφη πολυκατοικία επιφάνειας 1.200τμ. (ή 200τμ. ανά όροφο),

δηλαδή να αντικαταστήσει τον παλαιό της καυστήρα με νέο, να τοποθετηθούν παντού νέα θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια, καθώς επίσης να γίνει πλήρης θερμομόνωση της εξωτερικής της τοιχοποιίας και της ταράτσας, ανέρχεται σε 120.000 - 130.000€»*. Το Πρόγραμμα θα επιδοτεί δράσεις όπως Θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και της στέγης, Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια, όπως επίσης και του καυστήρα, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις, όπως Τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων, δηλαδή ηλιακών θερμοσιφώνων, κλπ.. Συμπληρωματικά στα ανωτέρω έχει ανακοινωθεί το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ», με επιδοτήσεις ύψους 100.000.000€, το οποίο ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κων/νος Χατζηδάκης και πρόκειται να εφαρμοστεί σε 228 Δήμους ( με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους) το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αντικαταστάσεις παλαιών σιδερένιων και ξύλινων κουφωμάτων ή κουφωμάτων χωρίς επαρκή στεγανότητα, με νέα θερμομονωτικά και με διπλούς υαλοπίνακες, καθώς και τοποθετήσεις εξωτερικών σκιάστρων, σε δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, δημοτικές μεταφορές κ.α..* (*Πηγή: www.ypan.gr)

ΟΦΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Μερικά από τα πιο προφανή οφέλη της αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων με νέα, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας (με την αυτονόητη μείωση δαπανών, η ηχομείωση και βεβαίως η άνεση και η λειτουργικότητα που αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για το σύγχρονο άνθρωπο κ.ά.. Παρακάτω περιγράφονται στοιχεία που αποδεικνύουν τα πολύτιμα αποτελέσματα της αντικατάστασης κουφωμάτων.


ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ** Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 42% της παγκοσμίως αναλισκόμενης ενέργειας (για θέρμανση, κλιματισμό, μαγείρεμα, φωτισμό, λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις κλπ.), πράγμα το οποίο προκαλεί το 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και το 35% όλων των εκπομπών αερίων, τα οποία ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με τις συνεπακόλουθες κλιματικές αλλαγές. Το κέλυφος των κτιρίων (τοίχοι, πλάκες, πόρτες, παράθυρα κλπ) είναι εκείνο, μέσω του οποίου, γίνονται οι ενεργειακές ανταλλαγές μεταξύ κτιρίων και περιβάλλοντος. Οι πόρτες και τα παράθυρα ενός κτιρίου, έχουν ενεργητικό ρόλο, στις ανωτέρω ενεργειακές ανταλλαγές (σε αντίθεση με την τοιχοποιία και τις πλάκες, που έχουν παθητικό). Από μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAVE, υπολογίστηκε ότι, αν σε ένα τυπικό διαμέρισμα 100τμ, γίνει αντικατάσταση παλαιών παραθύρων που έχουν μονούς υαλοπίνακες, με παράθυρα ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τα οποία φέρουν διπλούς υαλοπίνακες, εξοικονομείται ποσότητα πετρελαίου (μόνο για τη θέρμανση): » Στην Αθήνα πάνω από 600 λίτρα » Στη Θεσσαλονίκη πάνω από 1000 λίτρα » Στη Φλώρινα πάνω από 1450 λίτρα » Στα Χανιά πάνω από 440 λίτρα Η ενεργειακή συμπεριφορά και η αποδοτικότητα των παραθύρων επηρεάζεται από τέσσερις πολύ σημαντικούς παράγοντες: 1. ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: Παράθυρα, μέσω των οποίων γίνονται εισροές ή εκροές αέρα, επιφέρουν γρήγορα εξίσωση των συνθηκών του εσωτερικού χώρου με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δηλαδή «βάζουν κρύο» το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. 2. ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: Δηλαδή το πόσο θερμομονωτικά είναι α) ο υαλοπίνακας του παραθύρου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειάς του και β) το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες οι διατομές (προφίλ) των πλαισίων μέσα στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες. Το υλικό των διατομών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και το 40% της συνολικής επιφάνειας ενός παραθύρου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η συμβολή του στην ενεργειακή συμπεριφορά. Η σταθερότητα και ακαμψία επίσης των διατομών διασφαλίζει, σε βάθος χρόνου και τη σωστή επαφή των πλαισίων (φύλλοκάσα) με τα ελαστικά παρεμβύσματα (λάστιχα κλπ) ώστε να μειώνεται η αεροπερατότητα. 3. ΦΩΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: Ογκώδεις διατομές πλαισίων παραθύρων, όπως επίσης υαλοπίνακες χαμηλής διαφάνειας (σκοτεινοί) επηρεάζουν δυσμενώς την «οπτική άνεση» και το φωτισμό των χώρων αυτών για περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και σε ετήσια βάση. 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Όλα τα παραπάνω μπορούν να είναι χωρίς νόημα αν η παραγωγή των προϊόντων αυτών (παραθύρων, θυρών κλπ) δεν γίνεται κάτω από πιστοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO, Q-SYSTEM κλπ) και

αν η μελέτη, τοποθέτηση και η εφαρμογή δεν γίνονται από εκπαιδευμένους Τεχνικούς και καταρτισμένα Συνεργεία. Παράθυρα με ανοικτούς αρμούς, στις ενώσεις των διατομών, εκ κατασκευής, κακή ρύθμιση μηχανισμών ασφάλισης, κακής ποιότητας ελαστικά παρεμβύσματα (λάστιχα, βουρτσάκια κ.α.), υαλοπίνακες που “ιδρώνουν” λόγω κακής σφράγισης κλπ, από ενεργειακή (αλλά και λειτουργική) άποψη είναι μη αποδοτικά, δεν δικαιολογούν τη δαπάνη και κατά μείζονα λόγο δεν πραγματοποιείται απόσβεση της αξίας της δαπάνης αυτής, από εξοικονομούμενη ενέργεια.

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ** Στην πράξη και σε ό,τι ειδικότερα αφορά στα παράθυρα, πόρτες, υαλοπετάσματα, έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε την ηχομείωση που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο παράθυρο, σε σχέση με το επίπεδο των συνήθων θορύβων, τους οποίους δέχεται ο χώρος που προστατεύεται από το παράθυρο αυτό. Όταν γνωρίζουμε τα επίπεδα των εξωτερικών θορύβων, μπορούμε να επιλέξουμε παράθυρα με κατάλληλα πλαίσια, υαλοπίνακες (αλλά και βοηθητικά υλικά και κατασκευές, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης μελέτης) τέτοια, ώστε να προκαλούν μείωση των θορύβων (ηχομείωση), η οποία να φτάνει στα ανεκτά επίπεδα για γραφείο, οικία, νοσοκομείο κ.λπ..

**Από άρθρα του κου. Γ. Μ. Μυλωνάκη, Φυσικού (M.Sc.) στο site www.eurodomica.gr, της εταιρείας EURODOMICA S.A..


ΣΕΛΙΔΑ 10

Ασφάλεια & Εξαρτήματα

Τι να προσέξετε για την καλύτερη αντιδιαρρηκτική προστασία ! Καθημερινά γύρω μας, αν όχι μέσα στο σπίτι μας, βλέπουμε να διαδραματίζονται περιστατικά διαρρήξεων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Οι διαρρήκτες πλέον είναι «επαγγελματίες» που ξέρουν τι κάνουν και πώς να το κάνουν. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε τον προσωπικό μας χώρο και όσους εμπερικλείει, είναι να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα σημεία εισόδου των διαρρηκτών, δηλαδή τις πόρτες και τα παράθυρα. Βέβαια, πολλά σπιτικά θεωρούν ότι αυτό που έχει σημασία προκειμένου να επιτύχουν το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφαλείας, είναι η τοποθέτηση ακριβών συστημάτων συναγερμού. Αλήθεια, τι θα προτιμούσατε: να εισχωρήσει ο επίδοξος ληστής στο χώρο σας και τότε να «χτυπήσει» (στην καλύτερη περίπτωση) ο συναγερμός, ή να μην καταφέρει καν να μπει μέσα; Για το λόγο αυτό, θα δούμε τι πρέπει να προσέξουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη προστασία, δεδομένης της εγκληματικότητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Εξαρτήματα Για να είστε σίγουροι ότι το κούφωμα που έχετε επιλέξει θα αποδώσει τα μέγιστα, πρέπει να έχετε μεριμνήσει για την αρτιότητα των εξαρτημάτων. Κλειδαριές, μεντεσέδες, σπανιολέτες, ράουλα, βουρτσάκια, είναι καθοριστικά για τη συμπεριφορά του κουφώματος. Έχει μεγάλη σημασία να έρχονται σε ισορροπία με το ίδιο το σύστημα, κάτι που πραγματοποιείται όταν επιλέγονται εξαρτήματα που έχουν προταθεί και εγκριθεί από την εταιρεία που τα σχεδίασε και τα παρήγαγε. Επίσης, είναι πολύτιμο να αγοράσετε αξεσουάρ επώνυμα και ποιοτικά, που ίσως έχουν λίγο μεγαλύτερο κόστος από τα φθηνά. Προτιμείστε τα. Θα μετανιώσετε μακροπρόθεσμα που επιλέξατε ένα σύστημα που δεν είναι ποιοτικό και «γνωστό», αλλά φθηνότερο από τα άλλα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ο κανόνας «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις».

Y: 16cm x M: 21cm

600 €


ΣΕΛΙΔΑ 11

Τεστ Αντιδιάρρηξης Ένα καλό κούφωμα, με σωστά ποιοτικά εξαρτήματα, μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια που θέλουμε. Πώς όμως θα εξακριβώσουμε την αντιδιαρρηκτική του αποτελεσματικότητα; Σε αυτό το ερώτημα, η απάντηση είναι η εξής: Υπάρχουν Τεστ Αντιδιάρρηξης, που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία σε τέτοια θέματα, το οποίο διαπράττει προσπάθειες διάρρηξης του κουφώματος με διάφορους τρόπους. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις του Τεστ (βάσει κατηγοριών αντίστασης WK), μπορούν να φανερώσουν πόσο σωστή κατασκευή διέπει το εκάστοτε αντιδιαρρηκτικό κούφωμα.

Ο Κατασκευαστής Για τον ιδιώτη και μέσο καταναλωτή, όλα τα κουφώματα εξωτερικά φαίνονται σχεδόν ίδια. Οι παραγωγοί συστημάτων όμως και οι κατασκευαστές, είναι εκείνοι που γνωρίζουν την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα κούφωμα έναντι του άλλου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επιλέξουμε τον κατασκευαστή με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς η απόφασή μας θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα του κουφώματος και της ασφάλειας που θα αποδίδει. Έτσι:

1) Επιλέγουμε κατασκευαστές με συστήματα ασφαλείας που να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο φορέα. Οι Πιστοποιήσεις αποτελούν απτές αποδείξεις της ποιότητας των προϊόντων τους. Μην μένετε λοιπόν μόνο στα λόγια, απαιτείστε να δείτε και εγγράφως τα πιστοποιητικά ποιότητας των κουφωμάτων.

2) Προτιμείστε κατασκευαστές που είναι σε θέση να σας παρουσιάσουν καλαίσθητες εκτυπώσεις προσφορών, καιθώς και τις τομές των κατασκευών και την ευρεία γκάμα των προϊόντων τους, μέσω καταλόγων (prospectus). Υποδηλώνει εσωτερική οργάνωση, άρα και καλύτερο επίπεδο επιχείρησης.

3) Επιπρόσθετο προσόν είναι η διατήρηση μόνιμης έκθεσης δειγματολογίου των προϊόντων τους, που επιτρέπει στον καταναλωτή να δει με τα μάτια του και να έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει.

4) Κατασκευαστές που προσπαθούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά τα κουφώματά τους, μέσω έρευνας και συνεχόμενης ενημέρωσης των σύγχρονων τάσεων της αγοράς, αποτελούν επαγγελματίες αξιοπιστίας και είναι καλό να προτιμούνται.

5) Θυμηθείτε πόσο σημαντική είναι η διαδικασία τοποθέτησης των κουφωμάτων. Έχετε επιλέξει ένα άρτιο κούφωμα, με τα σωστά εξαρτήματα, με πολλά πλεονεκτήματα και προδιάθεση του «απαραβίαστου». Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, δεν πρόκειται να αποδώσει αυτά που υπόσχεται, λόγω εσφαλμένης εφαρμογής. Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα εργασίας του κατασκευαστή, επιλέγετε τον πλέον κατάλληλο για να τοποθετήσει σωστά τα κουφώματα της επιλογής σας, ώστε να επιτύχετε το καλύτερο επίπεδο ασφαλείας για εσάς και το σπίτι σας.


ΣΕΛΙΔΑ 12

Συντήρηση Κουφωμάτων ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Έχετε κάνει μεγάλες προσπάθειες και έρευνα προκειμένου να αποκτήσετε το ιδανικότερο κούφωμα για το σπίτι σας. Μετά την αγορά όμως, για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τα μέγιστα από τα κουφώματά σας για πολλά χρόνια ακόμα, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη Σωστή τους Συντήρηση, που θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής τους. Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ: Αν παρατηρήσετε στην επιφάνεια του κουφώματος σκόνες ή ρύπους, είναι μια επαρκής ένδειξη ότι απαιτείται καθαρισμός. Πώς καθαρίζουμε όμως ένα κούφωμα; Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι να μην βλάψετε με τον καθαρισμό τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουφώματος. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μαλακό πανί ή σφουγγάρι, άπλετο νερό και ένα ήπιο προϊόν καθαρισμού (όπως το απορρυπαντικό πιάτων). Προσοχή: δεν ενδείκνυται ο καθαρισμός με νερό με την πίεση του λάστιχου ποτίσματος. Να έχετε υπόψη σας ότι εάν το σπίτι σας βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, ή σε βιομηχανική περιοχή, θα χρειαστεί να καθαρίζετε πιο συχνά τα κουφώματά σας.

που θα σας βοηθήσουν

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ:

να διατηρήσετε τα

Είναι σαφές ότι κάθε κούφωμα έχει υποστεί μια ορισμένη επεξεργασία βαφής. Για να διατηρήσει το κούφωμα την αρχική άψογη εμφάνισή του, θα πρέπει να προσέξετε ορισμένα πράγματα: Μην κολλάτε σελοτέιπ ή άλλου είδους ταινίες στη βαφή, καθώς μπορεί να τη βλάψει.

κουφώματα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με άρτια εμφάνιση και αποδοτικότητα.

Το ίδιο ισχύει και για υλικά οικοδομής που μπορεί να έχουν κολλήσει κατά την προετοιμασία του σπιτικού σας, όπως τσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.ά..

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Φροντίστε την άρτια εμφάνιση του κουφώματος, δίνοντας βάση στην επιφάνειά του. Εάν παρατηρήσετε ίχνη σιλικόνης, χρησιμοποιήστε λίγο μπλε οινόπνευμα που διατίθεται στην αγορά και ένα μαλακό ύφασμα ή βαμβάκι, και με προσεκτική τριβή αφαιρέστε τα. Επίσης, μην επιλέξετε υφάσματα με τραχιά επιφάνεια, σύρματα ή δυνατά καθαριστικά για τη φροντίδα του κουφώματος, διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ -ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ: Στην περίπτωση των συρόμενων κουφωμάτων, φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή οι οδηγοί ολίσθησης με χώμα, ή διάφορα σκληρά στοιχεία. Τα βουρτσάκια θα πρέπει να παραμένουν καθαρά, χωρίς σκουπίδια ή κόλλες. Αναφορικά με τα ανοιγόμενα, για άριστη στεγάνωση και ανθεκτικότητα, δώστε προσοχή στα λαστιχάκια και λιπαίνετε όλα τα κινητά μέρη του κουφώματος.


ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΛΑ: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στον τρόπο που μεταχειρίζεται ο τεχνικός την κίνηση των κουφωμάτων - αυτό ισχύει και στα ρολά. Εάν μπλοκάρει ο ηλεκτρονικός μηχανισμός, καλέστε τον τεχνικό για να επιλύσει το πρόβλημα, καθώς οι μηχανισμοί των ρολών είναι περίπλοκοι και οποιαδήποτε δική μας, απρόσεκτη, επέμβαση, μπορεί να φέρει το αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Να έχετε στο νου σας ότι τα κουφώματα μπορούν να παρουσιάσουν βλάβες σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες των τεχνικών, δεν τηρήσετε τις κατευθυντήριες συμβουλές συντήρησης, εάν επιτρέπετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να επέμβουν στο χειρισμό των κουφωμάτων, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων κ.ά..

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΚΑ TIPS:

1) «Εκμεταλλευτείτε» τη δυνατότητα υποστήριξης από το

ΣΩΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ: Ο τεχνικός που θα τοποθετήσει τα κουφώματα στο σπίτι σας, θα σας υποδείξει και το σωστό τρόπο ανοίγματος - κλεισίματος, που θα πρέπει να τηρείτε προσεκτικά, ειδικά αν πρόκειται για κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλισης. Εάν παρατηρήσετε μπλοκάρισμα της κίνησης, μην προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας, διότι υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσής του. Η πλέον ενδεδειγμένη λύση σε αυτή την περίπτωση, είναι να καλέσετε Τεχνικό προσωπικό από το service της εταιρείας κουφωμάτων που αγοράσατε.

Τεχνικό προσωπικό του service, για κάθε πληροφορία, συμβουλή ή απορία. 2) Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κουφωμάτων, απομακρύνετε όλες τις προστατευτικές ταινίες και καθαρίστε τις επιφάνειες με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 3) Ελέγξτε την κατάσταση που βρίσκονται τα λάστιχα ή τα βουρτσάκια στεγάνωσης. Σημειωτέον ότι προτείνεται αντικατάσταση στα λάστιχα κάθε 9 χρόνια για καλύτερη στεγανότητα. 4) Όσο πιο συχνά και προσεκτικά καθαρίζετε τα βαμμένα προφίλ, τόσο πιο όμορφα θα αντανακλάται η βαφή του κουφώματος.

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια στην καθοδήγηση του άρθρου την εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.

Y: 8,5cm x M: 7cm


ΣΕΛΙΔΑ 14

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Αλουμίνιο και Κατασκευές”: 13-15 / 11/ 2009 - Hotel Poseidon Resort, Λουτράκι Κορινθίας “Ο κατασκευαστής ορίζει το μέλλον του με αισιοδοξία και συνεγασία” Με αυτό το μήνυμα, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Κατασκευές» πιστό στο ραντεβού του, κάθε δύο χρόνια, έρχεται και πάλι να καλέσει τους κατασκευαστές αλουμινίου στη μεγάλη κλαδική συνάντηση. Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου) και οργανώνεται από την ENERGY LINE, στις 13-15 Νοεμβρίου 2009 στο Poseidon Club στο Λουτράκι. Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλουμίνιο και Κατασκευές πραγματοποιείται και με τη στήριξη των φορέων: Νομαρχία Πειραιά, ΕΟΜΜΕΧ, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ). Ο κλάδος υποδέχτηκε ήδη από την αναγγελία του, με ενθουσιασμό το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αλουμίνιο και Κατασκευές», που συμπληρώνει 15 χρόνια προσφοράς, αφού είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για συζήτηση, συνεργασίες και δημιουργία θετικού κλίματος στον κλάδο.

Διακεκριμένος του συνεδρίου είναι η ΕΤΕΜ, ενώ Μεγάλοι Χορηγοί είναι οι: GIESSE και ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α. Παραγωγός συστήματος και παραγωγός τελικού προϊόντος. Β. Η αγορά μετά. Επαναπροσδιορισμός και προτάσεις διεξόδου. - Έρευνες, προοπτικές, η γνώμη των ειδικών. - Επιδοτήσεις για αντικαταστάσεις. - Χρηματοδότηση της επιχείρησης και των οικοδομών. - Θετική ψυχολογία. Γ. Όπλα για το μέλλον - Δια βίου Εκπαίδευση. - Η τεχνολογία στην υπηρεσία μας. - Q-System. - Κατασκευές νέας γενιάς. - Marketing. Αξίες εναντίον κρίσης. Δ. Θεσμικά θέματα. Ενέργειες και Προσδοκίες. Ε. Οι κατασκευαστές στην περιφέρεια. Προβλήματα και ευκαιρίες.


ΣΕΛΙΔΑ 15

SECURITY LOCK: ALARM LOCK & κοιμάστε ήσυχοι Η SECURITY LOCK γνωρίζοντας το μυστικό της επιτυχίας, κάνει πράξη κάθε πρωτότυπη ιδέα για να «ομορφύνει» κάθε στιγμή της ζωή σας. Μια νέα καινοτομία, μια νέα ευρεσιτεχνία της εταιρείας είναι οι κλειδαριές ασφαλείας με ενσωματωμένο συναγερμό, ALARM LOCK. Ο συναγερμός, που τοποθετείται στις κλειδαριές, είναι πραγματικά αόρατος και για την τοποθέτησή του δεν χρειάζονται βίδες - καλώδια.

G.U BKS: G.U-SECURY Η G.U προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σε κλειδαριές πολλαπλών σημείων για εισόδους κατοικιών, διαμερισμάτων και βοηθητικές εισόδους από ξύλο, PVC και αλουμίνιο. Οι κλειδαριές G.U-SECURY έχουν αποδείξει την αξίας τους στην πράξη, με τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν στο χρήστη και απεριόριστη διάρκεια ζωής, σημαντικά βελτιωμένη ασφάλεια ενάντια σε παραβιάσεις, μεγάλο εύρος εξαρτημάτων και αξιοπιστία που προσφέρει παγκοσμίως το όνομα G.U.

GIESSE GOS-S: Πραγματική επανάσταση στα συρόμενα Πρόκειται για την απάντηση στα νέα ζητούμενα και είναι τα ανασυρόμενα, τα οποία έγιναν αποδεκτά για την ευκολία στη χρήση, όσον αφορά στην αθόρυβη κύλιση και τη βελτιωμένη μόνωση. Η Giesse, εντείνοντας την έρευνα και καταλήγοντας ότι το «Μέλλον των Κουφωμάτων ανήκει στα Συρόμενα», δημιούργησε ένα σύστημα από εξαρτήματα και προφίλ, που βελτιώνει την απόδοση των συγκεκριμένων κουφωμάτων, σύμφωνα με τα standards που απαιτεί η αγορά.

GROUP GEORGIADIS: Ποιοτικές επιλογές εξαρτημάτων για την ελληνική αγορά GEZE: Δέχονται μηχανισμούς συγκράτησης, χωρίς εμφανή μέρη, αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα, με προδιαγραφές για χρήση σε εξωτερικές πόρτες και σε πόρτες πυρασφαλείας, ενώ διαθέτουν ρυθμίσεις για τη δύναμη κλεισίματος. TOPP NUSA 2 & 3: Τα σετ ηλεκτρικών μοτέρ για φεγγίτες NUSA2 & 3 περιλαμβάνουν 2 ή 3 ειδικά μοτέρ μαζί με μονάδα συγχρονισμού, ιδανικά για φεγγίτες με πλάτος πάνω από 4m. ERRETI Globo - ανοδίωση: Διατίθεται σε φυσικό χρώμα αλουμινίου, καφέ ανοδίωση, και αλουμίνιο γυαλισμένο. Τα χρώματα αυτά δένουν όμορφα με τις νέες βαφές αλουμινίου και τις απομιμήσεις ξύλου, ενώ ο σχεδιασμός είναι πλέον σύγχρονος και προσαρμοζόμενος σε κάθε αρχιτεκτονικό στυλ.

INOXAL SYSTEMS: Δικτυώνεται Με νέα συστήματα της SCHUCO η INOXAL απευθύνεται σε υποψήφιους Συνεργάτες που θέλουν να ξεκινήσουν το δικό τους κατάστημα ΙΝΟXAL. Μια στενή σχέση μεταξύ της INOXAL και του Συνεργάτη-αντιπροσώπου, όπου τα προϊόντα INOXAL διατίθενται προς ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών μέσω καταστημάτων που έχουν την ίδια εικόνα και τα ίδια διακριτικά γνωρίσματα.


ΚΟΥΦΩΜΑ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Εφημερίδα για το κούφωμα και την κατοικία. Μάθετε για θέματα που σας αφορούν όπως είναι η αντικατάσταση / συντήρηση των κουφωμάτων σας, η εξ...

Advertisement