Page 49

project 49

beweging?

sport. Vier keer voetballes krijgen maakt meer indruk dan een activiteit op een sportdag of eenmalige sportclinic. Een echte trainer en sporten met echte materialen zorgt voor een andere beleving dan bij een bevoegd docent.’

Betere leeropbrengsten

SPORT & ONDERWIJS: EEN WINNENDE COMBINATIE! Over het project Sportaanbod voor het onderwijs is een boek verschenen met praktijkverhalen en resultaten, bedoeld om te inspireren. De oplage van het boek Sport & Onderwijs: een winnende combinatie! is beperkt, maar het is ook online te raadplegen. De online versie is bovendien interactief met links naar diverse documenten als stappenplannen, lespakketten en films. Kijk op arko.onlinetouch.nl/12.

niveau te helpen een passend sportaanbod voor de schoolgaande jeugd te verzorgen. Volgens Radstake is het belangrijkste doel van het project kinderen de kans geven te ervaren hoe leuk sport en bewegen is. ‘We willen graag dat ze op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende sporten zodat ze een verantwoorde keuze maken met eigen motieven en niet automatisch kiezen voor de sport van hun ouders of vrienden’, vertelt Radstake. ‘We willen dat kinderen gaan sporten en bewegen, maar ook dat ze kiezen voor een sport die bij ze past.’ Onderwijs is daarvoor de beste omgeving. Natuurlijk werken sportverenigingen en scholen al vaak samen maar dat gebeurt volgens Radstake nog onvoldoende (structureel). Of niet met de kwaliteit die de sportwereld wil. ‘Verenigingen die meedoen verzorgen jaarlijks minimaal 20 uur sport op een school. Kinderen krijgen hierdoor een beter beeld van de

Nederland telt 27.000 sportverenigingen, NOC*NSF streefde in het project naar 1.500 schoolactieve verenigingen. Radstake: ‘Het is niet voor alle verenigingen weggelegd, maar diegenen die het willen, kunnen ondersteuning krijgen.’ Die verenigingsondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit sportmateriaal voor algemeen gebruik zoals tennisrackets of skates en sportkennismakingslessen gebaseerd op de succesvolle doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen. Kortom: begeleiding in de contacten met scholen, scholing voor verenigingskader en soms een kleine financiële ondersteuning. De voordelen voor scholen zijn volgens Radstake heel helder: leerlingen genieten, zijn actiever maar ook gezonder en de leeropbrengsten zijn beter. Sport(act)ieve scholen zijn bovendien meer in trek, het is goede promotie voor een school. Voordelen voor verenigingen zijn vooral te zien op lange termijn. Radstake licht toe: ‘Mensen in beweging krijgen is gedragsverandering. Dat duurt circa anderhalf jaar. Sportactiviteiten op scholen leveren niet direct nieuwe leden op. Eerst moeten mensen meer gaan sporten, vervolgens langer en actiever.’

Tevreden Het project Sportaanbod voor het Onderwijs loopt ten einde en kan met recht een succes worden genoemd. De doelstelling van 1.500 schoolactieve verenigingen is ruimschoots gehaald: 1615 verenigingen zijn op het moment actief op scholen en leveren jaarlijks meer dan 60.000 uur sportaanbod. Daarnaast zijn er ook nog bijna 1.500 verenigingen die wel actief zijn maar nog niet volledig voldoen aan alle criteria. Radstake: ‘Als die ook gaan meedoen is ruim tien procent van de Nederlandse schoolactief.’ Na afloop blijft NOC*NSF de implementatie van het project continueren in beleid. ‘We hebben het project geëvalueerd door docenten en leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vragen naar hun ervaringen. Over het algemeen zijn zij tevreden over het sportaanbod van verenigingen. Wij zijn ook erg tevreden. Tijdens het project zijn NOC*NSF en sportbonden samen opgetrokken om sportverenigingen te stimuleren en ondersteunen. Nu leren ze van elkaar.’

PrimaOnderwijs juni 2012  
PrimaOnderwijs juni 2012  

Voor alle professionals in het onderwijs

Advertisement