Peter Krakornik

Bratislava, SK

TEORETICKÝ ČASOPIS O SLOVENSKÝCH A SVETOVÝCH DEJINÁCH. VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED.

http://www.historickycasopis.sk