Page 1


'&#$ !"!%!! www.bretton.cz

SULTAN 85 "   $ # !  $    $ 

SUPER BLASTER    $    $ # 

   


HESLO „FREESKIING NENÍ SPORT, ALE FREESKIEØI CODY TOWNSEND A ELYS ZPÙSOB ŽIVOTA“ SPOLU SDÍLEJÍ DÍKY ÚSPÌCHÙM V SÉRII FREERIDE WORE SAUGSTAD U NÁS ZNÁMÍ HLAVNÌ DOBU PATØÍ K SOBÌ, PØINÁŠÍME VÁM LD TOUR. A PROTOŽE UŽ NÌJAKOU NA STRANÌ 46 DVO O LYŽOVÁNÍ ZE DVOU POHLEDÙ – ŽENSKÉ JITÝ ROZHOVOR HO A MUŽSKÉHO. LYŽAØ KA ELYSE SAUGSTAD, FOTO STEPHANE

GODIN, MÍSTO ANDERMATT, ŠVÝCARSK O

3


„V AROSE JSME NAŠLI TUTO ÚPLNÌ ROZBITOU U-RAMPU A MÍSTO ABYCHOM ŠLI FOTIT NA VYŠEJPOVANÉ PØEKÁŽKY, ROZHODLI JSME SE PRO TENTO AŽ GROTESKNÌ JEDNODUCHÝ ZÁBÌR. ØEKNÌTE: NEVYŠEL VÝBORNÌ?“ REPORTÁŽ A FOTKY Z AMBÜHL INVITATIONAL OD FINSKÉHO FOTOGRAFA RAMIHO LAPPALAINENA NAJDETE NA S. 32

4

LYŽAØI: KLAUS FINNE A ELVIS HARSHEIM, FOTO: RAMI LAPPALAINEN, MÍSTO: AROSA, ŠVÝC ARSKO


5


66

JEZDEC: SZCEPAN KARPIEL – 540 NOSEHOOK, FOTO: LUKIN MIKULA, MÍSTO: DIEDAMSKOPF, RAKOUSKO

PHOTOSHOOT V RAKOUSKÉM Z NEJPØÍJEMNÌJŠÍCH DNÍ MÉ DIEDAMSKOPF SE SZCZEPANEM KARPIELEM BYL JEDNÍM MINULOROÈNÍ FOTO-SEZÓNY. SZCZEPAN PROBOJOVÁVÁ SVO ODH JI CESTU DO SVÌTOVÉ FREESK ODLÁNÍ, SE KTERÝM SI ÈASTO NEVIDÍ. DEDICATION, STY I ŠPIÈKY SE V ÈECHÁCH LE, NINTHWARD...


77


HOCHKAR BYL MINULOU ZIMU DOSLOVA ZASYPÁN SNÌHEM, VÍCE SE DOZVÍTE NA S. 42

8

LYŽAØ: ALEŠ HOLUB, FOTO: LUBOŠ SUŠILA, MÍSTO: HOCHKAR, RAKOUSKO


Raging Viking Jacket

Sage Cattabriga-Alosa Seen through the lens of Adam Clark and the iPhone of Sage TM

The North Face速 Snow Report

thenorthface.com/eu


LYŽAŘ: KAREL DUCHEK, FREESKITEST 09/10, MÍSTO: ALPBACHTAL/TYRKOLSKO, FOTO: LUBOŠ SUŠILA

10

Je necelá půlka října, já sedím v kanceláři, dokončuju práce na prvním letošním vydání Freeski a venku je počasí, které mě svádí nasednout na kolo a vyrazit do lesa. Jenže čas se neúprosně krátí a nezbývá, než odložit kratochvíle na dobu, kdy bude Freeski v tiskárně. A pak najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, se podzim mění v brzkou zimu. Já stále sedím u počítače, ale v e-mailové schránce se začínají hromadit zprávy o sněhu, sjezdovkách, předpovědi počasí a podobně. Některé jsou oficiální oznámení a tiskové zprávy středisek, ale některé přicházejí z adres přátel. Je jich stále více, lidé ucítili zimu a těší se na ni, sdělují si zážitky, plánují akce, vybírají vybavení a já jsem zase jen více méně němým svědkem této lákavé komunikace. Až se vyhrabu z fotek, zlomů a korektur, vy už jistě budete mít první oblouky za sebou. Věřím, že nejen oblouky. Doufám totiž, že tak, jak se mezi sebou bavíte o sněhu, tricích, lajnách, lyžích, botách a dalších nezbytných

součástech vašich lyžařských životů, bavíte se také o Freeski a rozséváte informace mezi své přátele. Proč? Protože Freeski je časopis o freeskierech a pro freeskiery, stojí a padá s jejich zájmem a přízní. Vloni jste mě potěšili tím, že jste si Freeski předplatili, ale letos vás budeme potřebovat víc. Nejen kvůli všude omílané zlé době, hlavně kvůli tomu, abyste dali (nejen nám) najevo, že freeskiing v Česku a na Slovensku roste a vyvíjí se, že má smysl pořádat akce, plnit obsahem webové magazíny, tisknout ten papírový… Nechci po vás, abyste si každý předplatili dvě čísla, ale pokud zjistíte, že někoho freestyle a freeride zajímá, seznamte jej s Freeski. Řekněte jim o časopise u piva, na Facebooku, ve škole nebo na kopci, dejte jim předplatné jako dárek k narozeninám nebo Vánocům, nalepte si samolepku na lyže či na přilbu a obnovte si své předplatné. Nechť jsou vaše dopady čisté a lajny přímé! Luboš Sušila


QU B W Ç D OP QBTPE

viz str. 139

T

,ÂP VBy ÇELP PE OBC T MÓ B N IPUF S B B UJ[E EÆ

OP

/\åDĜVNRXVH]yQXEH]NRWUPHOFĤ DVSHUIHNWQtPPDQãHVWUHP 9iPSĜHMH

T

LJQB

YT

QUB

DÇWB

DFTUPWOÇLBODFM»Ò

ƒ

-:k07›/§ 7"-1›$)

0OEÒFK#BOL SFQSF[FOUBOU¢3 WBMQTLÃNMZyPW»OÇ

LJ BYT

 ,  

"VyKFOUPQPÂBTÇBCZWZuMP

X XX O F W E B N B D [

*U»MJFM'SBODJFM3BLPVTLPMgW×DBSTLP

"VyKFOUPQPÂBTÇBCZWZuMP

[JNB

WWWNEV DAMACZæsæææ


COVER: FOTO: LUBOŠ SUŠILA, JEZDEC: ROBIN KALETA, MÍSTO: SPORTGASTEIN, SALCBURSKO, RAKOUSKO LUBOŠ SUŠILA: TUTO FOTKU JSME S ROBINEM VYTVOŘILI VE SPORTGASTEINUBĚHEM NIKE ACG SNOWRIDE 09. V GASTEINU JSME STRÁVILI ČTYŘI DNY, PRVNÍ TŘI STÁLE SNĚŽILO A NEBYLO VIDĚT NA KROK. POSLEDNÍ DEN SE VŠAK VYVEDL POHÁDKOVĚ A KE SLUŠNÉ NÁLOŽI SNĚHU JSME DOSTALI I SLUNCE PROTI OBJEKTIVU. STÁL JSEM VE SPODNÍ ČÁSTI ROZLEHLÉ PLÁNĚ, KTERÁ VYPADA LA NAPROSTO NEZAJÍMAVĚ, ALE KVŮLI ZVÍŘENÉMU SNĚHU ZA ROBINEM JSEM UDĚLAL NĚKOLIK FOTEK. MUSÍM ŘÍCT, ŽE NEJDŘÍV JSEM TÉTO FOTCE NEVĚNOVAL PŘÍLIŠ POZORNOSTI. AŽ PO NĚJAKÉ DOBĚ, KDYŽ JSEM SI JI ZNOVU PROHLÉDL SPÍŠE NÁHODOU, SE STALA JEDNOU Z MÝCH NEJOBLÍBENĚJŠÍCH Z LOŇSKÉ SEZÓNY.

OBSAH 03 ....................... FOTOGALERIE 10........................... DROP IN 12........................... OBSAH

14.......................... HOT SPOT 16 .......................... FREESKITEST INTRO

LINES LIVIGNO 18........... ................ FINE EN SWED SWEET 24.......... .............

32 .......................... AMBÜHL INVITATIONAL

36 ........................ FREERIDE KAPRUN 42 ........................ TRÙN LEDOVÉ KRÁLOVNY 46........................... ELYSE SAUGSTAD

50 .......................... CODY TOWNSEND

54........................ CFO

56............................ NIMBUS NA CHOPKU 58 .......................... PEPÉHO PRÁZDNINY 60............................ 62.......................... HUGE G ....................... 66 .......................... NEWSCHOOL LESSONS 68............................ FREESKI TEST 76........................... LAVINY 78 ............................ TRANSFER - SLACKLINE

64

KDO NEPADÁ...? WUNDERBAUM

80 ......................... TRANSFER - KULTURA


ŠÉFREDAKTOR

¿èÕâàkå“ÆèƒÜßÔ ßèÕâàÜå¡æèæÜßÔ³æáâê¡Öí GRAFIKA

ÃØç哴áçâák`ØÞ ´×Ôà“ÃØåçß ÅÔ×âéÔá“GÜàáØÞ INZERCE

ÃØç哻ÔéØßÞÔ ãØçå¡ÛÔéØßÞÔ³æáâê¡Öí ¿èÕâàkå“ÆèƒÜßÔ ßèÕâàÜå¡æèæÜßÔ³æáâê¡Öí DISTRIBUCE

ÉØåâáÜÞԓ¾âßW€âéWŸ“¾Ôç؀Üáԓ ÆâÕâçÞâéWŸ“·WƒÔ“½ÔáâèÖÛâéW ×ÜæçåÜÕèÖسæáâê¡Öí

ADRESA REDAKCE

¹Å¸¸Æ¾¼ »èæÜçæÞW“¦§§¢©¦“ ¤¦£“££“ÃåÔÛԓ¦ UܑÞâé ÙåØØæÞܳæáâê¡Öí “¥¥¥“ª«£“¥«©

ÀkæãcéÞ쟓ÙâçâÚåÔÙÜؓԓáWíâåì“ íÔækßØÝçؓáԓÔ×åØæè“åØ×ÔÞÖØ¡

“

VYDÁVÁ

Æ¿¼À“àØ×Üԓæ¡å¡â¡Ÿ ¼"“¥ª¤ª¨¨¤¤ »èæÜçæÞW“¦§§¢©¦“ ¤¦£“££“ÃåÔÛԓ¦ UܑÞâé“ ¶ØáԓéŽçÜæÞè­ ª§“¾`¢¦Ÿ§¬“Øèå⢤£¨“Æޓ “À¾“"Å­“¸¤«§«¬Ÿ“¼ÆÆÁ­“¤«£¦ ¨¨£ª“ Ĺ“Æ¿¼À“àØ×Üԓæ¡å¡â¡“¥££¬“ ɃØÖÛáԓãåWéԓéìÛåÔíØáÔ¡“ ¹Å¸¸Æ¾¼“ÝؓâÖÛåÔááW“ íáWàÞÔ¡

FREESKI, È. 4, ROÈNÍK II

REDAKCE

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

ÇØåØíԓ»âè×ÞâéWŸ“»âáíԓ ÆÖÛÔèØ埓¿èÞÜá“ÀÜÞèßԟ“½Ü€k“ ÉâßWޟ“ÀâáÜÞԓÇÔçÔåÞâéWŸ“ ÁÔçWßÜԓGßØãØÖÞWŸ“½Ôåâàk哿âÝíԟ“ ¿èàk哷åWãÔߟ“ÉkçØޓ¿è×ékޟ“ ÇâàWƒ“ÀÔçêÜÞâꟓ¾Ôç؀Üáԓ ÆâÕâçÞâéWŸ“ÀÔáèØߓºØáæêØÜ៓ ÅÔàܓ¿ÔããÔßÔÜáØ៓½ÔÞèՓ¹åØ쟓 ÅâÕÜᓾÔßØçԟ“ÀÔåçÜᓾßÜÞԟ“ ÃØãb“¾ÔßØáæގ JAZYKOVÁ KOREKTURA

½Ü€k“»ÔéØßÞÔ ½ÔᓻWÝØÞ PØEKLADY

¾Ôç؀ÜáԓÆâÕâçÞâéW ¿èÕâàkå“ÆèƒÜßÔ INZERCE “ªª¨“©¤£“ª¨ª “ªª©“¥¬ª“ª¨ª ÜáíØåÖسæáâê¡Öí

PØEDPLATNÉ âÕÝØ×áWéÞì“áԓêêê¡ÙåØØæÞÜ¡Öí“áØÕâ “ªª¨“Àì“ÆÁÂʓ›ªª¨“©¬ª“©©¬œ ã€Ø×ãßÔçáb“áԓÆßâéØáæÞè “ž§¥¤“¥§§“§¨«“«¥¤ ÉìÖÛWík“¦ë“åâ`ác¡ Çâçâ“`kæßâ“éìƒßⓥ¥¡“€kÝáԓ¥££¬Ÿ“ ×Ô߃k“éìÝ×ؓ¥©¡“ßÜæçâãÔ×蓥££¬¡ ÅâíƒÜ€èÝØ­“ÀØ×ÜÔãåÜá瓙“¾Ôãԓ ÃåØææØÚåâææâ“æ¡å¡â¡Ÿ“ÃåØææÀØ×Üԓæ¡å¡â¡“ ԓæk…“æãâåçâéákÖۓãåâ×ØÝØá "ßWáÞì“é“åèÕåÜÖؓÀ´Å¾¸Ç“Ýæâè“ ÞâàØå`ák“ãåØíØáçÔÖk¡

ODBORNÍ PARTNEØI

¹åØØæÞÜÜáÚ¡Öí ¹åØØåÜ×Ø¡Öí¢æÞÜ ¹åØØæÞÜØå¡æÞ ÀÔáèØߓºØáæêØÜá“

DNY PRODLUŽUJE

ÅØדµèßß


AESTIVATION – PREMIÉRA V PÁTEK 27. LISTOPADU SE V PRAZE USKUTEČNÍ PREMIÉRA DLOUHO OČEKÁVANÉHO EVROPSKÉH O VIDEJKA AESTIVATION – PART II. NEPŮJDE O KLASICKOU KLUBOVOU ZÁLEŽITOST S PROMÍTÁNÍM, PREMIÉRA BUDE POJATA DOSLOVA HONOSNĚ. HLAVNÍ PROMÍTÁNÍ SE USKUTEČNÍ OD 19:00 V MULTIKINĚ LÁDVÍ. NEBUDE CHYBĚT ANI OTEC PROJEKTU NICO ZACEK, KTERÝ DORAZÍ S PARTOU RIDERŮ Z VIDEJKA, TAKŽE MŮŽEME POKLÁBOSIT, VYSONDOV AT INFO JAK SE STÁT PROFI RIDEREM A SAMOZŘEJMĚ UKÁZAT JIM, KDEŽE JSOU TY NEJLEPŠÍ PARTY POD SLUNCEM :) SOUČÁSTÍ PREMIÉRY V MULTIKINĚ BUDE I AUTOGRAMIÁDA RIDERŮ A ZHRUBA DESETIMINUTOVÁ ÚVODNÍ ŘEČ NICO ZACEKA. POTÉ SE DĚNÍ PŘESUNE DO KLUBU POCO LOCO, KDE PROBĚHNE JIŽ KLASICKÁ AFTERPART Y. OPOZDILCI A NEDORAZIVŠÍ DO KINA ZDE BUDOU MOCI ZHLÉDNOUT AESTIVATION ZNOVU. BĚHEM VEČERA BUDE PROBÍHAT SPECIÁLNÍ AKCE NA OBLÍBENÝ FREESKI DRINK – RUM S KOLOU. ČASOVÝ HARMONOGRAM PREMIÉRY: AUTOGRAMIÁDA 18:30–19:00 ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ 19:00 – MULTIKINO LÁDVÍ AFTERPART Y 21:00 – POCO LOCO VSTUPNÉ DO KINA 75 KČ DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE NA

WWW.FREERIDE.CZ

RUBRIKU PØIPRAVIL LUBOŠ SUŠILA

NINE KNIGHTS, FOTO: CHRISTOPH SCHOECH

THE NORTH FACE SKI CHALLENGE THE NORTH FACE® SKI CHALLENGE PRESENTED BY V ÈESKU OU PŘÍLEŽITOSTÍ PRO GORE-TEX®, JEŽ JE JEDINEČN MLADÉ JEZDCE PROBOJOVAT SE NA EVROPSKÁ A SVĚTOVÁ KOLBIŠTĚ, SE DÁLE ROZRŮSTÁ A TENTO ROK PŘEDSTAVUJE ČTYŘI NOVÉ ŠANCE KVALIFIKOVAT SE DO FINÁLOVÉHO ZÁVODU. NÁRODNÍ KVALIFIKACE SE POJEDOU VE FINSKU, NĚMECKU, ČESKU (PEC POD SNĚŽKOU) A NA SLOVENSKU (DONOVALY). NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY: RUKA (FIN) 20. 1. 2009 OBERMAISELSTEIN (D) 23.–24. 1. 2010 DONOVALY (SK) 23.–24. 1. 2010 PEC POD SNĚŽKOU (CZ) 30.–31. 1. 2010 VEDLE NICH PROBĚHNE ŠEST MEZINÁRODNÍCH KVALIFIKACÍ (FLACHAUWINKL (A), HEMSEDAL (NOR), ÅRE (S), CHAMONIX (F), ALAGNA (I). FINÁLE SE POJEDE TRADIČNĚ VE VAL THORENS 26.–28. 3. 2010. MATERIÁL Z LOŇSKÉHO FINÁLE HLEDEJTE VE FREESKI 05, KTERÉ VYCHÁZÍ 26. 11. 2009).

WARREN MILLER ENTERTAINMENT

VS. LEVEL 1

U DENVERSKÉHO SOUDU BĚŽÍ SOUDNÍ PŘE MEZI WARREN MILLER ENTERTAINEMENT (WME) A LEVEL 1 PRODUCTION, KTERÁ NÁM TADY MOŽNÁ PŘIJDE ÚSMĚVNÁ AŽ GROTESKNÍ. WME OBVINILA LEVEL 1 Z POŠKOZOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, KTERÉHO SE LEVEL 1 MĚLA DOPUSTIT TÍM, ŽE VE SVÉM NEJNOVĚJŠÍM SNÍMKU REFRESH VYZPOVÍDALA PŘED KAMEROU WARRENA MILLERA. DNES 84LETÝ WARREN MILLER ZALOŽIL V ROCE 1948 WME, JEŽ SE STALA LEGENDOU MEZI TVŮRCI LYŽAŘSKÝCH FILMŮ. V ROCE 1995 VŠAK SPOLEČNOST PRODAL A S NÍ, JAK SE ZDÁ, TAKÉ PRÁVA K SOBĚ SAMÉMU. WME TOTIŽ TVRDÍ, ŽE COKOLIV SE OBJEVÍ VE SPOJITOSTI S OSOBOU WARRENA MILLERA V MÉDIÍCH, PATŘÍ JÍ. UVIDÍME V ČÍ PROSPĚCH ROZHODNE SOUD. PRAVDOU JE, ŽE FILMY Z PRODUKCE WME UŽ NĚJAKOU DOBU NENESOU PUNC NEJVYŠŠÍ KVALITY A PROGRESU, DÁ SE TEDY PŘEDPOKLÁDAT, ŽE JDE ALESPOŇ Z ČÁSTI O MARKETINGOVÝ TAH. PŘEDPOKLÁDÁM VŠAK, ŽE SPÍŠE POMŮŽE K VYŠŠÍ SLEDOVANOSTI SNÍMKU ŽALOVANÉ STRANY.

SNOWPORNING

14

MÁME DATUM PRVNÍHO SNOWPORNING MEJDANU A TO ZNAMENÁ, ŽE TO JE I DATUM PREMIÉRY FILMU… 28. 10. 2009 PROBĚHNE V PRAZE PREMIÉRA TAKY TROCHU FREESKI VIDEA SNOWPORNING Z DÍLNY KARKYS PRODUCTION. SOUČÁSTÍ VEČERA BUDE I PROJEKCE DOKUMENTU Z NEJVĚTŠÍ FREESKI AKCE V ČR – RED BULL TRICKY ROULETTE DOCUMENTARY. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.FREERIDE.CZ.


AFP

É¿

Å *Ë ¼ —

»¼

ÆÇÎÇÅ+ËÌËÃW˜ËÈÇÊ̽Ƙ¹˜'¹ËÇÈÁ˘ËÆÇϘÎÑÀĹLÍÂ3˜ ËÇÍÌ+Z˜Ç˜Æ½ÂÈÇν¼½Æ+ÂL3˜¼½ËÁ¿Æ˜¾Ê½½ËÌÑÄÇÎW»À˜ ÄÑZ3˜ËÈÇÊ̽Ƙ»ÍÄ̦˜

ÊÀ¾Å—

¼ Å¸Í ÁË

MÁTE GRAFICKÉ AMBICE? CHTĚLI BYSTE LYŽOVAT NA LYŽI S JEDINEČNÝM, VÁMI NAVRŽENÝM DESIGNEM? BA CO VÍC, CHTĚLI BYSTE, ABY SE LYŽE S VAŠÍM DESIGNEM STALY TRHÁKEM TRHU? MÁTE MOŽNOST!

NEJLEPŠÍ NÁVRH, KTERÝ VYBERE POROTA ODBORNÍKŮ SESTAVENÁ POŘADATELI, SE DOČKÁ SÉRIOVÉ VÝROBY A JEHO MAJITEL ZÍSKÁ LYŽE S VLASTNÍM DESIGNEM ZDARMA. DALŠÍ TŘI SI PAK BUDOU MOCI KOUPIT LYŽE SE SVÝM VLASTNÍM NÁVRHEM SE SLEVOU 40 % Z BĚŽNÉ CENY! UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 15. 11., VYHLÁŠENÍ PAK 1. 12. 2009.

ÍÐ ¿ É ¸ ¸—

GRAFIKA MUSÍ BÝT VYTVOŘENA VEKTOROVĚ V NĚKTERÉM ZE STANDARDNÍCH GRAFICKÝCH PROGRAMŮ (ADOBE ILLUSTRATOR, COREL…). NA LYŽI MUSÍ BÝT INFORMACE O DÉLCE LYŽE A PROFILU (118-84-107) A RÁDIUSU 19,1 M, NÁVRH MUSÍ OBSAHOVAT LOGO VÝROBCE A OZNAČENÍ MODELU (CULT), NESMÍ BÝT SYMETRICKÝ A NESMĚJÍ BÝT POUŽITY METALICKÉ BARVY. PŘESNÁ PRAVIDLA VČETNĚ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE NALEZNETE NA WWW.SPORTEN.CZ.

WUNDERBAUM I LETOS VYJDE ÈESKÝ LYŽAØSKÝ FILM, TENTOKRÁT ÈISTÌ FREERIDOVÝ,

PŘED KAMEROU SE VYSTŘÍDALI ROBIN KALETA, MARTIN A DAVID KNYBELOVI, ROMAN HECZKO, MLADÝ BESKYDSKÝ TALENT LUKÁŠ BILKO, JIRKA ZELINKA, LUKÁŠ NIEMCZYK, MIŠO OŠKO, A DOKONCE ZAHRANIČNÍ HOSTÉ LUCAS SWIEYKOWSKÝ Z ARGENTINY, JEHO KAMARÁDKA LORRAINE HUBER Z RAKOUSKA I ŠVÝCARSKÁ LEGENDA NICOLAS FALQUET. UKÁZKY SI UŽ TEĎ MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA WWW.FREESKIING.CZ A NA PREMIÉRU SE MŮŽETE TĚŠIT ZAČÁTKEM LISTOPADU. KONKRÉTNÍ INFO BUDE K DISPOZICI NA VÝŠE UVEDENÉM PORTÁLU.

FWQ SCOTT CZECH RIDE 2010

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE FREERIDU SI ZA DVA UPLYNULÉ ROČNÍKY VYTVOŘILO DOBROU POVĚS T, COŽ MÁ POZITIVNÍ VLIV NA JEHO VÝVOJ. PŘED NEDÁVNEM PŘIŠLA Z KANCELÁŘE FREERIDE WORLD TOUR ZPRÁVA, ŽE SCOTT CZECH RIDE V DAVOSU JE PRO SEZÓNU 2009/10 ZAŘAZEN DO SÉRIE FWQ, COŽ JSOU KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY PRO FREERIDE WORLD TOUR. FWT SE PĚKNĚ ROZRŮSTÁ. V EVROPĚ BUDE SOUČ ÁSTÍ KVALIFIKACE UŽ 11 PODNIKŮ. SCOTT CZECH RIDE 2010 PROBĚHNE V TERMÍNU 23.–27. 3. 2010 OPĚT V DAVOSU. HNED TÝDEN NATO JE NA PROG RAMU DALŠÍ DOMÁCÍ FWQ ZÁVOD – JASNA ADRENALIN. VÍCE INFORMACÍ BUDE TE PRŮBĚŽNĚ DOSTÁVAT NA STRÁNKÁCH FREESKI, NA WWW.FREESK IING.CZ A NA WWW.

SCOTTCZECHRIDE.CZ.

WUNDERBAUM – LYŽAØ: ROBIN KALETA , NIKE ACG SNOWRIDE 09 GASTEIN, FOTO: LUBOŠ SUŠILA

— ¹Ø˽˜¼Ç˜ËÇÍÌ+Z½˜Ò¹ÈÇÂÁÌ·˜

ASOCIACE FREESKIINGOVÝCH PROFESIONÁLŮ BYLA ZALOŽENA PROTO, ABY POMÁHALA ROZVOJI NEWSCHOOLU. NA JEJÍM VZNIKU SE PODÍLELI NAPŘ. CHRIS SCHUSTER, SPORTOVNÍ ŘEDITEL X-GAMES, CHRIS JERARD, VYDAVATEL ČASOPISU FREESKIER, JOSH LOUBEK, HLAVNÍ ROZHODČÍ X-GAMES A DEW TOUR, SPOLU S JEZDCI, DO TOHO, JAK AFP FUNGUJE A VYVÍJÍ SE, JIM Z POZICE PORADCŮ MLUVÍ NAPŘ. SIMON DUMONT, MIKE DOUGLAS NEBO SARAH BURKE. O CO TU TEDY JDE KONKRÉTNĚ? ASOCIACE SI DALA ZA CÍL OVLIVŇOVAT VÝVOJ FREESKIINGU, PŘESNĚJI ŘEČENO TEDY JEHO SOUTĚŽNÍ ČÁST. VYTVÁŘÍ NEJUCELENĚJŠÍ ŽEBŘÍČEK JEZDCŮ V KATEGORIÍCH SUPERPIPE, SLOPESTYLE A BIG AIR. DO POŘADÍ JSOU ZAPOČÍTÁVÁNY VÝSLEDKY 21 ZÁVODŮ, MEZI NIMIŽ NECHYBÍ X-GAMES, DEW TOUR, US A EUROPEAN OPEN, JOI, ZÁVODY SVĚŤÁKU FIS, ALE TŘEBA TAKÉ PFO. ABY SE SPRAVEDLIVĚ OHODNOTILY VÝKONY JEZDCŮ NA KAŽDÉ AKCI, JSOU ZÁVODY ROZDĚLENY DO ČTYŘ ÚROVNÍ (PLATINUM, GOLD, SILVER A BRONZE) A BODOVĚ OHODNOCENY PODLE TOHO, JAKOU PRESTIŽ MÁ MEZI JEZDCI, MÉDII, KOLIK SE ROZDÁ PRIZE MONEY NEBO JAK ATRAKTIVNÍ A PROGRESIVNÍ JSOU PŘEKÁŽKY. JISTĚ TUŠÍTE, ŽE NEJVÍCE BODŮ SI MŮŽETE VYJET NA PLATINOVÝCH X-GAMES (1 000 BODŮ), VE STEJNÉ KATEGORII JE JEŠTĚ DEW TOUR (900) A PAK PĚT ZLATÝCH INVITATIONALS I OPEN, KDE SE ROZDĚLUJE PO 800 BODECH. ZBYLÉ ZÁVODY ROZDÁVAJÍ 650, RESPEKTIVE 450 (PFO) BODŮ. KAŽDÉMU Z JEZDCŮ SE ZAPOČÍTÁVAJÍ ČTYŘI (SUPERPIPE) NEBO TŘI (SLOPESTYLE A BIG AIR) NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY, JEJICHŽ SOUČET DÁVÁ KONEČNÉ POŘADÍ. TOLIK VE STRUČNOSTI Z OFICIÁLNÍCH MATERIÁLŮ. ABYCHOM NAHLÉDLI TROŠKU POD POKLIČKU AFP, ZEPTALI JSME SE NA PÁR DETAILŮ CHRISE JERARDA, KTERÝ MÁ V ASOCIACI NA STAROSTI VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ. LUBOŠ: CO STÁLO ZA VZNIKEM AFP? MĚLI JSTE POCIT, ŽE FREESKIING POTŘEBUJE POSTAVIT DO LATĚ A MĚLA BY SE NALAJNOVAT JEDNOTNÁ PRAVIDLA? CHRIS: NEMYSLÍM SI, ŽE BY SI NĚKDO ZE ZAKLADATELŮ, SOUČASNÝCH ČLENŮ ČI SPONZORŮ MYSLEL NĚCO TAKOVÉHO. ROZHODNĚ NIKDO NECHCE Z FREESKIINGU DĚLAT ODVĚTVÍ SVÁZANÉ PRAVIDLY JAKO NAPŘÍKLAD SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ. NICMÉNĚ VŠICHNI CÍTÍME, ŽE BY SE NÁM HODILY URČITÉ STANDARDY. DOBRÝM PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JEDNOTNÝ SYSTÉM HODNOCENÍ NEBO URČITÁ STRUKTURA SOUTĚŽÍ. POKUD BUDE KAŽDÝ JEZDEC VĚDĚT, KUDY VEDE CESTA NA X GAMES, PAK SE PO NÍ MŮŽE VYDAT A SNÁZ DOSÁHNOUT CÍLE. LUBOŠ: JAK SE NA VZNIK AFP DÍVAJÍ JEDNOTLIVÉ SKUPINY ZAINTERESOVANÉ V LYŽOVÁNÍ – JEZDCI, POŘADATELÉ ZÁVODŮ, VÝROBCI VYBAVENÍ? CHRIS: MŮŽU ŘÍCT, ŽE BEZ VÝJIMKY KLADNĚ. PODPORUJÍ NÁS, I KDYŽ NA DRUHOU STRANU TROCHU VYČKÁVAJÍ, S ČÍM PŘIJDEME A JAK SE BUDEME VYVÍJET. LUBOŠ: CO NA TO FIS? NEVIDÍ V AFP KONKURENCI? ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU FIS JSOU V RÁMCI AFP JEN MALOU SOUČÁSTKOU. CHRIS: JÁ BYCH TO OBRÁTIL, MY V TÉTO CHVÍLI VE FIS NEVIDÍME KONKURENTA A NAŠE ČINNOST JE NA FIS ABSOLUTNĚ NEZÁVISLÁ, ALE TAKÉ SE NEBRÁNÍME JEDNÁNÍ S NIMI, STEJNĚ JAKO S KÝMKOLIV JINÝM. LUBOŠ: JAK BYS ZHODNOTIL PRVNÍ ROK FUNGOVÁNÍ AFP? CHRIS: VZHLEDEM K TOMU, ŽE AFP JE NEZISKOVOU ORGANIZACÍ FUNGUJÍCÍ NA ČISTĚ DOBROVOLNICKÉM PRINCIPU, MYSLÍM, ŽE JSME ZA ROK UDĚLALI DOST PRÁCE. VYPADÁ TO, ŽE V DRUHÉM ROCE ZAČNEME SPOLUPRACOVAT S PRVNÍMI SPONZORY, COŽ NÁM OTEVŘE DALŠÍ MOŽNOSTI. LUBOŠ: JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO KATEGORIZACI ZÁVODŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO SÉRIE AFP? JEDNÁ SE O SYSTÉM OTEVŘENÝ VŠEM ORGANIZÁTORŮM? JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO VSTUP? CHRIS: SOUTĚŽE ZAŘAZUJEME DO SÉRIE A DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍÍ NA ZÁKLADĚ POVĚSTI, JAKOU MAJÍ, ÚROVNĚ HODNOCENÍ, KVALITY PŘEKÁŽEK, MEDIÁLNÍHO VĚHLASU, JEJICH HISTORIE, ZKRÁTKA HODNOTÍME NĚCO JAKO CELKOVÝ DOJEM :). SYSTÉM KATEGORIÍ, STEJNĚ JAKO SYSTÉM ZAŘAZENÍ ZÁVODŮ A JEJICH HODNOCENÍ JE STÁLE VE VÝVOJI. NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT SÉRII SVĚTOVÝCH ZÁVODŮ, KTERÉ NABÍDNOU ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI ROZVOJE JEZDCŮM JAKÉHOKOLIV ZAMĚŘENÍ, OD AMATÉRŮ PO PROFÍKY, VE VŠECH ZEMÍCH, KDE MAJÍ SNÍH. VELMI DŮLEŽITÝM PRVKEM BUDE SYSTÉM HODNOCENÍ NA JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH, PROTO CHCEME V AFP VYCHOVÁVAT ROZHODČÍ. CHCETE-LI VĚDĚT, JAK SI KTERÝ JEZDEC V ŽEBŘÍČKU AFP STOJÍ, NAVŠTIVTE AFPWORLDTOUR.COM, Z NAŠICH NAJDETE V KATEGORII BIG AIR PEPE KALENSKÉHO NA 41. MÍSTĚ, FILIP TARABA JE 43. A ROMAN DALECKÝ 46.

15


ALPBACHTAL 10 FREESKITEST 09/

OTESTOVA„KDE BYCHOM NEJLÉPE DUMAL JSEM, LI FREERIDOVÉ LYŽE?“ NAD ZAPEKLIBUDE TOMU UŽ ROK, MI JASNÉ, ŽE TÝM TÉMATEM. BYLO KOMPAKTNÍ BUDEME POTŘEBOVAT HNY LYŽE AREÁL, ABYCHOM VŠEC DIT. NEJLEPŠÍ JEZ OD ZVLÁDLI POCTIVĚ BYLY RŮZNÉ BY BYLO, KDYBY TAM ZKO U SEBE TYPY TERÉNU, BYLY BLÍ DAVY LIDÍ, NAA NERUŠILY NÁS TAM VALY Z NAŠÍ TOŽ ABY NÁM UKRAJO MI JASNÉ, ŽE PORCE PRAŠANU. BYLO Ý Z DOBŘE TO NEMŮŽE BÝT ŽÁDN ZAČALI JSME ZNÁMÝCH RESORTŮ, A NÝCH PERPÁTRAT PO NEVYLOVE CHY DOSLOVA LÁCH V PRO NÁS ČE TYROLSKA. PO POBŘEŽNÍCH VODÁCH ECH NA NEJNĚKOLIKA ROZHOVOR LO DOPORUVYŠŠÍ ÚROVNI NÁM BY ACHTAL V TYČENO STŘEDISKO ALPB ROLSKU.

ch Wiedersberger Hornu nás Vesnička Alpbach ani terény na svazí ly všechny naše požadavky v žádném ohledu nezklamaly a splni jako bonus přidaly 4 dny do posledního puntíku, zvláště když lně načasovanými příděly geniá s sí povětšinou slunečného poča naši dobrou zkušenost čerstvého prašanu. Slíbili jsme tedy, že usím snad dodávat, že se na předáme dál i s poděkováním, a nem místo činu budeme rádi vracet. možnostem v AlpbachPodrobnější návod k freeridovým e 26. 11. 2009. vyjd é kter 05, talu najdete ve Freeski Luboš Sušila VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:

16

www.alpbachtal.at www.alpbacher-bergbahnen.at www.tyrolsko.cz


LYŽAŘKA: KATKA SOBOTKOVÁ MÍSTO: ALPBACH TAL/TYROLSKO, FREESKITEST 09/10 FOTO: LUBOŠ SUŠILA

17


18


Text a foto: Lukin Mikula

Psát o Livignu a jeho snowparku není nic těžkého. Je to totiž jeden z nejlepších snowparků v Evropě. Kvalitu shapingu, velikost skoků, množství překážek, polohu snowparku i bezpečnost mají italští klucí vopálení zmáknutou na jedničku s hvězdičkou. Díky strategické poloze poblíž hranic Itálie, Švýcarska a Rakouska je Livigno od roku 1805 bezcelní zónou, a je tedy atraktivním střediskem nejen díky kvalit ním lyžařským terénům a špičkovému snowparku, ale také díky levným nákup ům benzínu, kosmetiky a alkoholu.

Livigno leží v náhorní kotlině na pomezí Švýcarska a Itálie a je obklopené ze všech stran vysokými horami. V zimě je Livigno přístupné jen serpentinami z Bormia nebo jednosměrným, v noci uzavřeným, tunelem ze Švýcarska. Z Prahy je to sem asi 720 km a nejlepší je vyrazit přes Rozvadov nebo Dolní Dvořiště na Innsbruck a Landeck, který se objede téměř 7km tunelem směrem na průsmyk Reschenpass. Před ním se musí odbočit do Švýcarska (směr St. Moritz, nikoliv Samnaun). Klikatou silnicí se pokračuje přes Scuol až do Zernez. Tam odbočíte směrem na Livigno/Ofenpass a dojedete až k tunelu Munt la Schera. Tím projedete za 25 eur (cena 08/09, obousměrná) do Livigna. Tunelem však vede jen jeden jízdní pruh – tj. provoz v něm je řízen semafory. Navíc v některé hodiny (např. v sobotu přes den) lze projet jen v jednom směru. Proto je třeba si důkladně zjistit časy a směry otevření, vyhnete se tak nepříjemnému čekání. Po svazích nad Livignem (1 815 m) vede síť lanovek na obě strany údolí. Na západní straně údolí kolem Monte della Neve (2 785 m) se rozprostírá areál Mottolino. Na protější straně pak leží areál Carosello 3000 s nejvyšším bodem Vetta Blesaccia (2 796 m n. m.), jedna sedačka rovněž zasahuje ještě i na druhou stranu části Carosello – do sousedního údolí (oblast Federia). Obě dvě části nejsou bohužel propojeny LYŽAŘ: FILIP TARABA – 180 CRITICAL

19


20

LYŽAŘ: FILIP TARABA – TRASH WALLRIDE

LYŽAŘ: JIRKA VOLÁK – FLAT 540 BOW‘N‘ARROW


LYŽAŘ: ONDRA BENEŠ – 540 TAIL SHIFTY

sjezdovkami a nelze se tedy dostat z jedné na druhou jinak než skibusem. Nicméně nás freeskiery tento nedostatek nemusí vůbec trápit, my totiž vždy budeme jezdit v části Mottolino. Proslulý snowpark se totiž nachází právě v této části Livigna. Pokud jste ještě nepoznali z fotek, že Mottolino je jeden ze tří nejlepších evropských snowparků, zkusím do vás nasypat několik čísel. Snowpark má rozlohu 100 000 m2, každý den je upravován třemi Pisten Bully, které se starají o 150 000 m3 technického sněhu. To jsou naprosto šílená čísla, která by ale bez kvalitních shaperů neznamenala vůbec nic. V Mottolinu mají na starost snowpark 4 shapeři a vězte, že lepší shaping, než předvádí headshaper Mino a jeho parta, budete v Evropě hledat jen velmi těžko. Co se překážek týče, je jedno, jestli s freeskiingem začínáte, nebo jste naopak profesionál snažící se dopilovat nový switch right side doublecork 1 260. Skoky i jiby jsou tu ve všech možných délkach, tvarech a výškách. To, co ale Livigno činí skutečně výjimečným, je perfektní lajna 3 až 4 skoků

o délce 16–26 metrů. Něco takového mají možná ve Státech v nejednom středisku, v Evropě ale nikoliv. Jako třešničku na dortu dostanete každé ráno perfektní manšestr v celém snowparku, který se ale otevírá až okolo desáté hodiny. Ptáte se, proč tak pozdě? Mno, jak už jsem napsal na začátku, Livigno je bezcelní zóna a všechny druhy tekutého kvašeného ovoce tu najdete doslova „za babku“. Po okusení všeho možného freeskier často dostane chuť na zkouknutí italského nočního života a já nemůžu než doporučit Kokodí (pokud je disko váš život) nebo Homelywood (pokud vás lákají menší klubíky). A po návratu v objetí ať už veselé nálady, nebo Italky, je lepší se dobře prospat, nebo ne? A teď vážně. Snowpark se shapuje ještě ráno před ježděním, a proto se otevírá až v deset. Teď už máte nejspíš sbalenou polovinu své výbavy a hledáte v kalendáři vhodný termín, co? Já vás v tom určitě podpořím a ještě připomenu, ať si nezapomenete helmu, bez ní vás totiž Mino do svého vypimpeného snowparku nepustí!

21


FOTO:

SWATCH MOTTOLINO SNOWPARK

SWATCH MOTTOLINO SNOWPARK

LIVIGNO OFF-PISTE

JE JEDNÍM ZE ČTYŘ PARKŮ POD ZÁŠTITOU SWATCH. TYTO PARKY JSOU VYHLÁŠENÉ SVOU KVALITOU.

Livigno je bezcelní zóna, takže zde seženete velmi lacino „nezbytnosti“ jako značkové oblečení, elektroniku, alkohol nebo cigarety. Poměrně levně se zde také najíte v restauraci. Vyzkoušet byste měli místní specialitky: PIZZOCCHERI jsou nudle z pohankové mouky polité máslem a posypané domácím sýrem, jí se s bramborami a se zelím. SCIÀT jsou osmažené placky z pohankové mouky, do nichž se přidává sýr. Dostanete je v každé restauraci, třeba přímo v M’Eating Point na Mottolinu, ale nejlepší jsou prý v podniku Bivio. www.hotelbivio.it Dobrou večeři můžete spláchnout místním pivkem přímo od zdroje – v pivovaru Escho’s. V nabídce najdete čtyři druhy piv, pizzu a steaky. Pivovar nemá webovky, ale najdete jej na drese Via Pontiglia 37. A jestli vás ježdění, shoppování a místní dobroty neodrovnaly, můžete den zakončit v Kokodí (disko) nebo Homelywood (pokud vás lákají menší klubíky) nebo v klubu U Mikyho. www.mikyspub.com A než se do Livigna rozjedete, nezapomeňte si zajistit ubytování na www.livigno.eu. V noci se z Livigna nikam nedostanete, takže by vás cesta na blind mohla stát noc v autě na parkovišti.

22

 4 LINIE RŮZNÝCH OBTÍŽNOSTÍ OD ZAČÁTEČNICKÉ AŽ PO PROFESIONÁLNÍ  V KAŽDÉ LINII 4 SKOKY ODPOVÍDAJÍCÍ OBTÍŽNOSTI LAJNY  CELKEM 46 RAILŮ A BEDEN

PŘÍSEDÍCÍ: ROBIN HOLUB
 

 

 


24

ETĚLO, II V MÉM OKOLÍ PROL ÁV DIN AN SK O DŮ PA UŽ HODNĚ NÁ A MÍSTNÍ POUZE Z FOTOGRAFIÍ AL ZN JI EM JS A VN ALE DONEDÁ ITATIONAL. NEBO JON OLSSON INV SS JO ITŮ ED Z NY RÉ SKOKY A TE ŠPINDL Ě, KDYŽ SE NA BURTON ŽN VÁ AK NIJ O OT PR NEBRAL JSEM ZDU DO ZAJÍC) ZMÍNIL O VÝJE A NZ (HO JA ZÁ S ION SPRING SESS MOC JSEM TO BYLO SUPER, ALE BY ŽE SI, EM JS AL ŠVÉDSKA. ŘÍK ŘIL. TOMU POPRAVDĚ NEVĚ


SWEET Foto: Text a ski: Po několika týdnech se mi Zája ozval znovu s tím, že už má skoro všechno naplánováno, rozpočet tripu předal našim sponzorům, kteří výjezd schválili a zaplatí, a jediné na co se čekalo, byla technická kontrola ke skůtru, který jsme si chtěli vzít s sebou, abychom si zpřístupnili nějaký ten BC terén. Bohužel však úřady v ČR jsou takové, jaké jsou, a ani v Zájově rodišti tomu není jinak. Muselo se čekat na jediný podpis znuděné babičky na pobočce, která nejprve říkala, že to do pátku snad stihne, ale už ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že dřív než v úterý papíry nebudou. Vše bylo naplánováno na pondělní příjezd, a proto se muselo vyrazit. Nikoliv však bez skůtru, nýbrž jen bez papírů.

Odjezd doprovázela klasická FSKI/SNB pohoda, a tak se místo ve 12 vyráželo asi ve 4 odpoledne. Když k tomu připočtu nákup v Teplicích, nějaký ten špás s místními stopařkami a nezbytné mudrování o všem možném i nemožném, výsledný čas překonání českých hranic byl něco okolo 8 večer. Původní plán stihnout trajekt v Sassnitz hodinu po půlnoci padnul, a tak jsme si s Martinem Matouškem řekli, že lépe cestu radši nevnímat, a začalo se pomalu ukrajovat z alkoholových zásob, které čítaly něco okolo ¼ zavazadlového prostoru auta. Nedomysleli jsme, že pití piva vede k značnému odvodňování, a zastávkový interval se zdál být nekonečně dlouhý. Na

25


26

prvním záchytném bodu, trajektu ze Sassnitzu do Trelleborgu, jsme zastavili okolo 3 hodiny a mile nás překvapil fakt, že trajekt odjíždí za necelou hodinu. Cesta trajektem trvá asi 3 hodiny a ocení ji hlavně řidiči, protože je zde možnost kdekoliv zalehnout a v pohodlí vlastního spacáku celou cestu prospat a připravit se tak na velice unavující a nekonečnou cestu po poloostrově. Cena trajektu se odvíjí od počtu cestujících a velikosti auta. Jelikož jsme vezli skůtr na přívěsu, je naše cena pro všechny dost zavádějící, a je proto lepší si ji vypočítat na stránkách www.scandilines.com, kde je také vše důležité k cestě. Po příjezdu do přístavu v Trelleborgu je hned jasné, že jste ve Švédsku. Navigace nám tu hlásila ještě spoustu kilometrů do cíle, a tak jsme dali všichni kromě řidiče pár piv a vyrazili. Na místních čerpacích stanicích tu berou pouze švédské koruny, nebo je možnost platit kartou. Cena benzínu je plus minus srovnatelná jako u nás. Pozor si musíte dát na radary, které lemují místní komunikace, ale jsou dobře viditelné.


FOTO: KASL HONZA RIDER: NOVOSテ. MICHAL


28

Cesta byla vážně dlouhá, ale bylo fajn vidět Švédskou přírodu. Kolem cest jsou všude jezera a my jsme i projížděli oblastí, kterou bych česky pojmenoval divočina. U cesty byly cedule, že je lepší držet se na vyznačených trasách. Naši první zastávku byla vesnice Tandadalen, kde byli sezváni Nitro jezdci a někteří Armada skiers se k nim přidali. Cíl byl jediný, pořídit co nejkvalitnější materiál v podobě fotek a videozáběrů. Po příjezdu nás trochu překvapil nedostatek sněhu. Marně jsme pod kopcem hledali záblesky skoků nebo railů a trochu jsem se začínal bát, jestli nebyl shooting zrušen. Ve městě bylo už pár týdnů po sezoně, proto tu nebyl nikdo, koho bychom se mohli zeptat, kde hledat. Jediný, koho mé cvičené freeski oko zahlédlo byl lyžař šlapající bednu uprostřed svahu. Vydal jsem se proto za ním a ve chvíli, kdy zasadil 27 on pretzel 27 out, jsem věděl, že jsem na správné adrese. Řekl jsem si, že na něj počkám na parkovišti, kde jsme si krátili chvíli houpáním se (v mém případě) a strašným diktátem (v případě Martina s Filipem) v mini rampě. Zája se mezitím snažil dovolat jednomu z kamarádů, ale jeho snažení bylo neúspěšné. Když lyžník ukončil snažení, na parkoviště přijelo auto, z něj vylezl okýnkem dredař (protože jim nefungovalo otevírání dveří) a konečně nám poradili, kam se vydat a kde probíhá focení. Tam se Zája potkal s klukem, který nás zavezl do luxusního apartmánu, kde jsme dali po 1500km sprchu, kluci vytahali hulení z kečupů, kterých jsme vezli aspoň pět, pustili jsme MTV, které nás celý trip doprovázelo, a po vystrnadění 2 francouzských snb ze sedačky na zem jsme konečně pohodově zasedli, popili, pomudrovali a šli chrápat.

Další čtyři dny jsme pořizovali s Fuldou materiál v parku, kteréhož set up se každý den měnil a bylo to ve smyslu shaping for riders. Areál uzavřen jen pro cca 40 riderů, 2 skoky v lajně, několik railů, grilování, hudba a pohoda. Nevýhodou byla rychlá změna počasí, která tu vládne. Z každého menšího mraku tu pršelo a bylo dost těžké ukojit Fuldův chtíč mraků v pozadí, jezdce v popředí, slunce v nadhlaví, triku v průtaží a odjezdu v pohodlí. Se Zájou měli pár sporů, které se však večer dávaly do pořádku u lahve Jägra a sledování Jardy Jágra. Výhoda byla, že nejhezčí fotky šly udělat až pozdě večer, kdy zapadalo slunce, a nebylo nutné brzké ranní vstávání. Materiál máme a vyrážíme směr Are, kde by na nás měl čekat konečně nějaký BC spot. Vzpomínky na Tandadalen jsou skvělé a každovečerně protahující se Frantík ve slipech nás spolu se Závišem baví v průběhu opět nekonečně dlouhé cesty. Ta nás zavedla i za švédské hranice do Norska, kde není nejchytřejší nakupovat, jak se o tom přesvědčil i Fulda, když si koupil čokoládu v přepočtu asi za 250 Kč. Do Are jsme přijeli okolo půlnoci a velmi těžce jsme se dopátrali ubytování, které jsme měli zařízeno. Jelikož už i tady bylo dávno po sezóně, nebylo nijak drahé ale zároveň bylo poměrně luxusní. V 95 % apartmánů na vás čeká sauna, kterou po jež-


dění určitě každý ocení. Už cestou sem jsme prozkoumali pár terénů, ale podobně jako v předchozím středisku to tu nijak sněhem nehýřilo. Ještě večer jsme šli zkontrolovat stav blondýnek ve městě a alespoň to nás nezklamalo. V baru jsme si dali 2 piva a 2 vodky, za které jsme zaplatili asi 600 Kč, ale díky tomu, že jsme byli již posilněni vlastními zásobami, nám to moc nevadilo. Alkohol je tu obecně velice drahý a i v supermarketech jsou piva jen s povoleným obsahem alkoholu. Určitě je lepší si tyto zásoby přivézt

ˇ´ 1 VE VECI ˇ CISLO ˇ BEZPECNOSTI

´ ˇ vsech ˇradu let VITEZ ˇ srovnávacích testu˚

1. PROTEKTOR S ERGONOMICKY TVAROVANOU ˇ SKOREPINOVOU KONSTRUKCÍ ˇ ´ EXTRÉMNEˇ BEZPECNY prezkouseny ˇ ˇ ´ podle CE 1621-2

ˇ SÉRIE TESTU˚ VÍTEZ

Více informací na téma bezpecnost ˇ najdete na nasich ˇ stránkách www.komperdell.com nebo www.sfcb.cz.

bezpecnejsí ˇ ˇ ˇ opora jako ve sportovní sedacce ˇ

tepelneˇ formovatelny´ chránic: ˇ zahrejte, ˇ oblecte ˇ a nechte zchladnout, bude sedet ˇ presne ˇ ˇ na Vasi ˇ pater ´ ˇ

s sebou. Večer se pomalu dostával do varu, když se barman rozhodl, že učiní přítrž kraválu a skvěle rozjetý dav lidí oslnil pomalu se rozsvěcujícím světlem se slovy, že ve 2 končí. Ve 2.05 světlo svítilo tak silně, že i slepý by z baru utekl kvůli ozáření. Drželi jsme se s Fuldou v baru dlouho, ale ve chvíli, kdy vedle nás na pult místo piva přiletěla láhev se savem, jsme usoudili, že bychom měli jít. Venku nálada večerní noci neutichala a několik lidí vyrazilo na afterparty privát a my jako správní Češi jsme se nepozorovaně přidali. Později se ukázalo, že to byl velice chytrý tah, protože majitel bytu byl snowboardista a ujistil nás, že skoky po JOSS stále stojí a není problém na nich zaskákat po kratší úpravě. To byl signál pro další serii panáků a dál už by musel vyprávět někdo jiný, protože já si pamatuju už jen těžké ranní vstávání. První dny jsme prozkoumávali terén, a i přesto, že to vypadalo na nemožnost otestování skůtru, jsme se s ním na jednom místě pokusili vyjet. Na starost si to vzal Zája a po asi hodinovém objíždění se vrátil s úsměvem od ucha k uchu se slovy, že našel obrovský skok. Nabral mě na lano a odvezl tam. Už z dálky jsem rozpoznal jeden ze skoků JOSS, ale po přiblížení nás čekalo nemilé překvapení. Skok byl značně odtátý a upravování s lopatičkami by zabralo minimálně půl dne. Zája vyrazil pro dalšího jezdce a na mě zbylo vyřešení nepříliš jednoduchého úkolu. Dole jsem viděl trénující helmity, sjel sem tam a pokusil se domluvit půjčení rolby s rolbařem. Nejprve ne-

NOVEˇ dalsi ˇ plus ˇ pro BEZPECNOST díky integrovanému chrániciˇ prsou a postranním chránicím vsadkám i ochrana vnitrních ˇ orgánu˚


30

byl příliš ochotný, ale když jsem mu řekl, že jsme tu za účelem focení pro časopisy, řekl, že ještě uvidí. Přesunul jsem se ko skoku, kde už čekal Martin, a nezbylo než čekat. Rolba po asi hodině konečně přijela, skok dala do perfektního stavu se slovy, zda-li víme, že není povoleno volně jezdit skůtrem po horách, ale když ho dáme za skok, tak nic neviděl. Skok jsme nasolili, finálně upravili a začali jsme si uvědomovat, že nás čeká nemalá výzva. Snowboarďákům bobky v kalhotech nedovolovaly otestování skoku, a tak se jednohlasně shodli na tom, že na lyžích je to bezpečnější… Teď už se začal svírat žaludek i mně. Neměl jsem tušení, jakou rychlost a jelikož jsem do této doby netestoval tak velký skok, tak to nebyl příjemný pocit. Ale vyhecoval jsem se a díky bohu jsem zjistil, že je to nejlépe postavený skok, který jsem kdy skákal, a začala session, ve které jsem zatím dominoval sám. Fulda poletoval po svahu a snažil se najít nejvhodnější místo pro fotku. Nakonec se odhodlali i snb friends a se stejným zjištěním je nebylo možné zastavit od skákání. Naše session byla ukončena okolo půlnoci a hned jsme padli do postele. Dalších pár dní nebyla nejlepší předpověď, a proto přišel na řadu city jib. Švédsko je pověstné svými dřevěnými raily. Několik jsme si jich vyhlídli a po navezení sněhu se začalo pracovat. Prvním byl street asi z 20 schodů, který jsem měl k mé nepříjemnosti na lip slide. Tady jsem vynechal testování zase já, ale session se opět zúčastnili všichni. Můj poznatek je, že dřevěné raily jedou dobře. Další dva dřeváky už

byly bezpečnější a jeden z nich čítal něco okolo 40 schodů, které se podařilo z 95 % pokořit mě a Filipovi. A tím se také dostávám k jednomu z nejúžasnějších zážitků. Ve chvíli, kdy jsme pod rail navezli sníh, jsme se potkali s majiteli a pracovníky spodní stanice lanovky od které zábradlí vedlo. Ze zkušenosti z Čech nám bylo jasné, že budeme vyhoštěni s výhrůžkami policií. K našemu překvapení jsme se mýlili a nebyl žádný problém pokoušet rail a fotit. Byla tu nepříjemnost v podobě dřev vyčuhujících nad rail. Místní nepřestávali překvapovat, a když viděli, co se nám nelíbí, přinesli pilu abychom mohli problém odstranit. Požádali nás také, jestli by se mohli koukat a něco u toho ugrilovat, protože měli rozlučku. Našich pokusů bylo nespočet i díky motivaci v podobě piva, které nám za přejetí slíbili. Jediné, co za to chtěli, byla povedená fotka pro reklamu střediska, což jim Fulda rád poslal. Dali nám samolepky a popřáli hodně štěstí. Bylo to něco, s čím bychom se u nás nikdy nesetkali. Ochota a přístup byl úžasný a odměnou jim byla jedna z nejlepších Fuldových fotek. Dobrých obrázků přibývalo a výlet se stával veleúspěšným. Čekalo nás už jen jedno focení na skoku, které jsme chtěli spojit se západem slunce. Jelikož nám ale počasí příliš nepřálo, rozhodli jsme se volné dny vyplnit, pro severské země velmi typickým rybařením. Dobře jsme věděli, že chytat bez povolení je možné pouze na moři, a nikoliv na jezeře, kam jsme vyrazili. Museli jsme se řádně maskovat, což se svítivými barvami bund bylo velmi obtížné. Když už se zdálo, že tu ryby snad nežijí, vytáhl Mates obrovskou (asi 15 cm velkou :-)) rybu, na které jsme si večer pochutnali. Pokud tu však budete chtít rybařit, není problém zažádat o povolení, není to ani moc drahé. Poslední den se uskutečnil shooting se západem slunce a dílo bylo dokonáno. Následovala party a cesta domů. Velmi potěšující je, že domluva v severských zemích je naprosto bezproblémová, protože nás tu strčil do kapsy s angličtinou i 70letý pán. Každý je tu vstřícný, a jelikož si uvědomovali, že jsme pro ně skvělá reklama, udělali pro nás první poslední.


palainen Text a foto: Rami Lap

L H Ü B M A INVITATIONAL

AROSA, ŠVÝCARSKO 23.–26. 4. 2009

32

PŘED NĚJAKÝMI DESETI LETY FREESKIEŘI VÍCEMÉNĚ NAPODOBOVALI SNOWBOARDING, ALE POSTUPNĚ ZAČALI NEJLEPŠÍ LYŽAŘI FORMOVAT SVOU ZÁLIBU NEZÁVISLE NA PRKNAŘÍCH ZPŮSOBEM, KTERÝ JE SPECIFICKÝ A ČISTĚ LYŽAŘSKÝ. 10 LET NENÍ DLOUHÁ DOBA, PŘESTO UŽ PRO STÁLE ČETNĚJŠÍ PUBLIKUM NENÍ TRADIČNÍ BIG AIR NEBO SLOPESTYLE ZAJÍMAVÝ A PODOBNĚ SE TVÁŘÍ NĚKTEŘÍ JEZDCI. MĚNÍ SE CELÝ SPORT, MUSÍ S NIMI TEDY DRŽET KROK I ZÁVODY, ABY NEPŘIŠLY O PUBLIKUM. V POSLEDNÍCH DVOU LETECH SE TEDY FORMÁT FREESTYLOVÝCH SOUTĚŽÍ DOST ZMĚNIL.


JE SKUTEČNÝM MLADÍK ELVIS HARSHEIM Z NORSKA BJEVUJE KLASICKÝ MISTREM STYLU, ZDE ZNOVUO V SOBĚ VLASTNÍ CORK 720 , ALE PODÁVÁ JEJ OKOŘENĚNÉ ÚPRAVĚ

U-rampa nebo slopestyle baví skoro každého, ale na druhou stranu mladým a neklidným freeskierům začínají zavánět staromódností. Dnes je totiž cool všechno (někdy se zdá, že pouze) to, co obsahuje slovo „shooting”. Pionýrem v tomto ohledu je Jon Olsson s jeho Supersession, ve které se samotná soutěž ztrácí daleko za spektakulární filmovou show. Výborná akce však nemusí spolknout rozpočet v řádu milionů euro. To se rozhodli předvést Andri Ambühl a jeho manažer Andreas Lanz, když víceméně zkopírovali Jonův koncept, ale navlékli jej do ležérnějšího hávu podniku „skiers for skiers”. Jejich hlavním cílem bylo zakončit sezónu ve společnosti lyžařských kumpánů z celé Evropy. Na konci dubna už byla většina alpských lyžařských středisek zavřená, včetně švýcarské Arosy. Sněhu však bylo pořád dost, a tak Andrimu s Andreasem nedalo moc práce přesvědčit vedení střediska, že vyšejpováním originálního kickeru

rozčeří tající, leč klidné vody zavřeného resortu. Tak se stalo, že vylidněné středisko sloužilo jako pustý ostrov všehovšudy 40 lyžníkům. Po vystoupení z vlaku jsme se ocitli na naprosto vylidněných ulicích a začali jsme se vžívat do kůže Jacka Nicholsona v hororu Osvícení, naštěstí za chvíli před nádražím zakroužila Andriho audina a Andri nám pomohl naložit věci a dopravil nás do hotelu. Ve čtvrtek ráno se naše finská crew potkala s ostatními pozvanými. Byly mezi nimi partičky ze Švýcarska, Itálie, Švédska a Norska. Ve skutečnosti však byly jednotlivé týmy namixovány, takže jsem se svým bratrem ve filmovém pásu Aarnim Toiviainenem skončil jako fotograf norského mančaftu. Servis byl neskutečný, přistavenou soukromou kabinou jsme se transportovali na kopec (je to skvělý pocit, moct si zabrat celou kabinu a nemuset

se tlačit v řadě :-) Cestou jsem mezi mraky zahlédl skok ve stylu step-upu, který byl nachystán na první den. Byl nádherný, tedy alespoň z pohledu fotografa. Obvykle se vám na závodech do záběru pletou všelijaké nesmysly a konstrukce a fotky pak vypadají hnusně. Tady bylo vše uzpůsobeno pro nás. Jinak to ale nebylo jednoduché, rychle se střídaly mraky a slunce, takže jsme často čekali na světlo, navíc Aarni chtěl točit každý trik z několika úhlů, aby si se záběry mohl pěkně pohrát. Mně to vyhovovalo, ale Klaus Finne a Elvis Harsheim museli odjíždět stejné triky vždy třikrát po sobě, takže nemohli zkoušet nic, co nezvládají levou zadní.

33


AUS SNĚHU. KL O JARNÍHO NA PODMÍNKY. ČERSTVÉH TROCHU Z OHLEDU BE O Í DL UM IPA C, KTERÝ KONCE PŘ N NÁM DO NE JE VŠAK JEZDE DRUHÝ DE FIN

Ukázalo se, že většina jezdců měla ze začátku problém s rychlostí, někdo si stěžoval na shaping a někdo to prostě napálil pro foťáky a kamery shaping-neshaping. Session už probíhala několik hodin, velmi dobře se bavili Finové a mně osobně se líbili jezdci z Wallisu a jejich shiftýčka do 720cítek. Pak ale pokročilá denní doba zapříčinila změnu rychlosti, což se po krátké přestávce stalo osudným Klausovi, který přeletěl dopad, následoval jej Elvis a nejhůř dopadl Tobias Vinatzer, který doplachtil až za dopad a zle se rozsekal. Horská služba ve Švýcarsku však funguje skvěle a Tobyho za chvíli nesla helikoptéra do špitálu. Poté se většina týmů rozhodla, že pro dnešek stačilo, a odebrala se do údolí, ale my jsme ještě neměli dostatek záběrů pro Aarniho záměr, tak jsme i přes smíšené pocity pokračovali. Tyto smutné momenty jsou, bohužel, součástí sportu a každý si to musí uvědomit. Jediné, co s tím lze dělat, je pečlivě zvažovat možnosti a rizika a zbytečným nehodám se snažit vyhnout. Cestou dolů jsme potkávali ostatní týmy, které se bavily jibováním dřevěných konstrukcí okolo sjezdovek a zábradlí u spodní stanice lanovky. Musím připustit, že jsme jim trochu záviděli, protože tou dobou jsme byli už příliš unavení, abychom si to dokázali užít jako oni, a zamířili jsme rovnou domů. Na druhou stranu si poklidný večer nakonec udělali

úplně všichni. První den je zkrátka zmohl, takže se nekonala žádná obvyklá party, všichni chtěli šetřit síly, jak se těšili na druhou překážku. Tou byl normální 25metrový step-down na nádherném místě, to však nebylo nic platné, protože všichni kameramani zpočátku pobíhali sem a tam, čímž se dokonale vzájemně pletli do záběrů. Jako by se nedokázali domluvit. Nakonec se všem podařilo najít stanoviště, která potřebovali, a jezdci se mohli pustit do díla. Viděli jsme vše od 180 po 900 normálně i na switch, ale zdálo se, jako by se současný trend – stavět skoky do step-upu – projevil v nejistotě některých jezdců na skoku vyšejpovaném postaru. Postupně však výkony podpořené krásným počasím a relaxačním stylem přítomného DJe nabíraly na jistotě. Brzy odpoledne opět většina účastníků vyklidila pole a my mohli jít konečně točit a fotit. Já jsem vylezl na vysoký sloup od lanovky a přikurtoval se k němu, Aarni si lyžníky šéfoval pomocí vysílačky a za pár chvil jsme posbírali záběry, na které jsme se chystali od rána! A když jsme na pokoji našli kartón piv, nezbylo než pověsit mokré ponožky na balkóně a s pivkem v ruce přes ně pozorovat západ slunce. Na třetí den jsme museli vymyslet náhradní program, protože plánovanou překážku zničilo teplé počasí. Naše skupina byla tak unavená, že jsme se

rozhodli zůstat dýl pod peřinou. Když jsme dorazili na kopec, doslechli jsme se, že ranní akce na step-upu z prvního dne byla bez chyby. Sice nás to trochu rozhodilo, ale když to zkrátka z postele nejde, nic nenaděláte. Vytvořili jsme pár záběrů na tajícím skoku a zbytek dne pojali jako odpočinek na sluníčku. Relaxační cíle se nám podařilo naplnit do puntíku, přispěly k tomu dokonalé těstoviny od Andriho rodičů a fakt, že jsme na kopci byli úplně sami. Co víc jsme si mohli přát?! Poslední, co zbývalo splnit, bylo odevzdat hotový film a fotky. Na dokončení jsme měli celou neděli, ale většina týmů výsledek odevzdala a odfrčela už během dne. My jsme opět zůstali jako poslední a odevzdali perfektně promyšlený (alespoň podle nás:-) a zpracovaný materiál. Přesčasy se nám nakonec vyplatily, protože porota přisoudila „Oscara” nám s odůvodněním, že jsme vytvořili dokonalou kompozici spojující filmové záběry s fotografiemi, a to byl konec nejen Ambühl Invitational, ale celé loňské sezóny. V té příští možná budeme svědky dalších foto-video soutěží, které akčním sportům vyloženě sedí, postrádají totiž některá omezení a stres běžných závodů a přitom umožňují ukázat pravého ducha freeskiingu. Navíc mráz a bolest jsou jen dočasné, ale záběry věčné. Víc informací o Ambühl Invitational a videa najdete na

34

http://ambuhlinvitational.com


NEJVYŠŠÍ

FREERIDE

SAL CBURSKA KAPRUN–KITZSTEINHORN

Text a foto: Martin Klika

36

LYŽAŘ: ROMAN HECZKO


V OBLASTI SALCBURSKA LEŽÍ JEDNY Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ RAKOUSKA. NALEZNETE ZDE TAKOVÉ VÝZNAMNÉ LOKALITY, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD GASTEIN, SAALBACH HINTERGLEMM NEBO SAMOTNOU OBLAST KOLEM MĚSTEČKA ZELL AM SEE. TAM SE VĚTŠINOU DOSTANETE DO NADMOŘSKÉ VÝŠKY JEN KOLEM 2 000 METRŮ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH TO ALE JDE I VÝŠE.

Samotný ledovec Kitzsteinhorn se nachází zhruba 10 km od Zell am See, nad malebnou vesničkou Kaprun, díky které dostal své jméno. Ledovec Kitzsteinhorn se nachází v masivu Vysokých Taur s nejvyšší horou rakouska Gross Glocknerem (Velký Zvoník) s nadmořskou výškou 3 798 m n. m. Samotná výška hory Kitzsteinhorn je 3 202 m n. m., ale lanovkou se dostanete těsně nad 3 000 metrů, což skýtá různé skryté možnosti, hlavně při špatném počasí. Kaprun – Kitzsteinhorn se stal hodně známý tragickou událostí, která se zde stala v roce 2004 – požár podzemní lanovky tehdy spálil celkem 158 lidských životů. Od té doby se na památku zesnulých tragická dráha nepoužívá, ale můžete ji spatřit při průjezdu kolem spodního parkoviště, jak vede přímo do úbočí hory. Po této události nastal samozřejmě velký problém s přepravou lyžařů do samotného střediska, tak byly postupně vybudovány dvě na sebe navazující kabinkové lanovky s označením Gletscherjet I a II, které vás pohodlně dovezou až do stanice Alpincenter v nadmořské výšce 2 450 m n. m. Následně zde můžete nalézt velkou kabinu, která vede až do vrcholové stanice na úpatí hory Kitzsteinhorn do výšky 3 029 m n. m. V této části střediska se dá najít nejvýše položený freeride na tomto ledovci. Sjezdy jsou zde ze začátku vcelku prudké a začínají pod dráhou kabiny, která vozí lidi na vrchní stanici vleků končících v sedle ledovce. Vyjdete na vyhlídkovou terasu, následně nazujete lyže a pustíte se na černou sjezdovku, ze které hned zabočíte doprava pod dráhu kabiny, a pak už můžete jen vybírat, kterou lajnou to pustíte dolů. Upozorňuji, že tento terén není pro úplné začátečníky. Navíc se nacházíte na ledovci, který by mohl představovat skrytou hrozbu trhlin. Já osobně jsem se tady s žádnou trhlinou ještě nesetkal, a to jsem tento prudší úsek jel už mnohokrát, ale je pravda, že léta jsou zde čím dál teplejší a trhlina se zde může klidně objevit. Ve chvíli, kdy zdoláte tuto prudší část, následuje obrovská pláň, která má na šířku 200, místy i 300 metrů a je dlouhá tak 1,5 km. Je pravidelná, a proto to můžete pustit, co to dá, a užívat si prašanu, pokud trefíte to správné počasí. Je trošku škoda, že se nedostanete nahoru zpátky tou samou kabinou, kterou jste přijeli, ale musíte absolvovat jízdu sedačkou a pak dojezd po sjezdovce do Alpincentra, abyste to mohli zopakovat. Ledovcovou pláň doporučuji všem začátečníkům (ale opět pozor na trhliny!!!), kteří zde mohou odzkoušet rychlejší oblouky v prašanu. Hodně v těchto místech fučí, takže když je prašan, buď ho to úplně utluče, že je z něj neskutečná krusta, nebo to sem právě naopak hodně sněhu nafouká. Další zajímavou části střediska jsou stěny vedle dvojkotvy vedoucí k černé sjezdovce do sedla mezi vrcholy Gr. Schmiedinger a Mauererkogel. Zde většinou bývá už vyjetý traverz ke sněhovým zábranám a úbočím k horní stanici nové 6sedačkové lanovky Kristallbahn. Tento traverz je ze začátku celkem pohodový, dá se z něj kdykoliv odbočit na pláň, která ústí na černé sjezdovce. Tato část je vcelku rychle rozježděná, ale není obtížná. Prudší a tím pádem i složitější trasy jsou dále po traverzu směrem ke Kristallbahnu. Traverz poté nabývá na obtížnosti a doporučuji jen pro opravdu odvážné, protože se dostanete k místu, kde je „no fall“ zóna. Někdy se zde musí sundat lyže a kousek přejít po skalním hřebínku. Sjezdy jsou zde mezi velkými lavinovými zábranami z ocelových tyčí a svodidel. Pokud by se vám podařilo dostat až na konec traverzu, máte před sebou nádhernou jednoduchou pláň, která ústí přímo k výstupní stanici Kristallbahnu. Díky nově postavené 6sedačkové lanovce se otevřely nové, snadno přístupné a vcelku jednoduché sjezdy. Od lanovky půjdete po cestě nahoru do sedla mezi vrcholy s krásným výhledem na další údolí. Následně

37


38


LYŽAŘ: 2X MARTIN KNYBEL

zahnete na traverz pod vrcholem Tristinger (2 641 m n. m.) a pokračujete jím až na plošinku, ze které vede velký a snadný kotel dolů. Kotel je vcelku bezpečný a dá se pěkně rychle projet bez různých záseků, následuje přejezd kolem hory k další menší pláni, která ústí u vyrolbované cesty ze sjezdovky at od Kristallbahnu. Odsud můžete buď jet zpátky k lanovce, nebo pokračov m.). n. m 978 dále dolů až ke spodní stanici Langwied (1 Právě mezi stanicemi Landwied a Alpincentrem se nacházejí nejzajímavější terény pro freeride. Před mnoha tisíci let, jak celou horu pokrýval ledovec a postupně se sunul do údolí, vytvořil hluboká a vcelku široká koryta, lemovaná různými skalními útvary. Tato koryta se nacházejí po celé šířce hory a některá jsou hodně exponovaná, ale zároveň široká, takže tvoří zajímavou přírodní U-rampu. Dostanete se sem snadno, stačí sjet na libovolnou stranu z centrální sjezdovky. Největším problémem těchto krásných koryt je množství lidí, kteří si zde díky jednoduché dostupnosti zkouší freeride. Tudíž se je, stává, že pokud ráno vidíte všechno krásně zasněžené, tak odpoledne to pluhem“. hlubokým „rytí v závod í celodenn l odehráva tady se jako kdyby Posléze je nutno jezdit více vzdálené žlaby, kam se dostanete dlouhými traverzy pod vrcholem Rettinger (2 640 m n. m.), ale tato místa jsou dole í. více náročná a mají hodně strmý sklon. Tím pádem jsou i lavinově rizikovějš . Landwied stanice od straně pravé po končí většinou Všechny

Co se týká lavin, je Kitzsteinhorn relativně bezpečný, ale může se stát, že jakmile napadne hodně sněhu, většinou to nafouká na některou ze stran hory, a o to je to poté nebezpečnější. Na jedné straně jezdíte úplnou pohodu, přejedete na druhou stranu a tam padá úplně všechno, na co se podívate. Doporučuji vždy před jízdou alespoň trošičku omrknout sníh, jestli tím je to ten samý, co byl jinde, zkušenější freerider by to snad mohl poznat a . problému velkému předejít hned na začátku Abych shrnul kompletní středisko Kaprun – Kitzsteinhorn. Je to jedno je z nejvýše položených míst v Salcbursku, tudíž pokud je nižší oblačnost, tak níže v než více hodně o tady je dní ch právě zde většinou slunečno. Slunečný , položených střediscích. Technická vybavenost střediska je hodně dokonalá taktéž i služby gastronomické, které jsou na velmi vysoké úrovni a cenově jsou srovnatelné s okolními středisky. Problémem je rychlost rozježdění nového sněhu, protože je zde na poměrně malém prostoru soustředěno hodně lidí, kteří i rádi zajedou do vcelku jednoduchých terénů. Naopak výhodou je, že se jedná o jedno údolí mezi několika vrcholy, ze kterých se sem většinou nafouká sníh, který se přefoukává z jedné strany na druhou. Pokud je dostatek sněhu, bývá každý den v podstatě co jezdit. Více podrobnějších informací a všechny trasy s vysvětlivkami naleznete na partnerském freeridovém webovém portálu www.powderline.cz.

39


40

LYŽAŘ: JIRKA ZELINKA


N Ù TR LEDOVÉ KRÁLOVNY

Text a foto: Lubos Susila

ájet, je mlha k, že by se dala kr Za mlhou hustou ta o u nás jaste na stromech jak ještě hustší, sníh ro je nabroušený zrává dřív) a mráz blka (ale často do , ale i vaše hl krájet nejen mlhu tak ostře, že by mo rakouský Praděd. nosy. Prostě takový

DOJMY FREERIDERA SE NEMĚŘÍ DÉLKOU SJEZDOVEK A POČTEM LANOVEK, PROTO PRO NĚJ NEEXISTUJÍ MALÁ STŘEDISKA.

42

KATKA SOBOTKOVÁ


ALEŠ HOLUB

Dlouho jsem přemýšlel, ve které reportáži z loňské zimy parafrázi na Rákosníčkovo rčení použít (až na začátek února ve Vrátné, kde se hodí spíš „a chčije a chčije“ dědy Komárka) – pasuje totiž prakticky do všech. Vyrážíme v pátek večer z Prahy, přes Budějovice a Linz míříme do Dolních Rakous. Hochkar hlásí téměř 2,5 metru sněhu a předpověď zatím vychází perfektně – jak se přibližujeme cíli, začíná sněžit víc a víc. S tím přímo úměrně stoupá naše nálada až do okamžiku, kdy si uvědomíme, že nás ráno čeká10 km stoupání po Hochkar Alpenstrasse bez posypu. Negativní myšlenky přebíjí únava a nutnost najít rezervované postele. To se nám jakž takž daří. Zkrátka usuzujeme, že ty, které jsme ve spánkem zakletém penzionu našli, jsou skutečně naše (jo, noční příjezdy se snad nikdy neomrzí) a za chvíli se probouzíme do ranní chumelenice. Rychlá snídaně a už si to v permanentním driftu hasíme rychlostí 40 km/h k našemu cíli. Na začátku Hochkar Alpenstrasse je třeba nasadit řetězy a už si to šineme za busem s českou SPZkou vzhůru. Hymbajs, asi bych měl nasazování řetězů trénovat, nenacvičené vteřiny se v takových případech mění v krvavé ztráty desítek minut. V dolní části bez zatáček se nám však daří předjet, co se dá, a už v klidu na troječku a dvoječku stoupáme k cíli. Pořád sněží. Parkujeme na horním parkovišti hned u lanovek a vyrážíme na průzkum ledové mísy Hochkaru. Vzhledem k povětrnostním podmínkám volíme „vědecký“ způsob práce – pečlivě zkoumáme od tyče k tyči povrch několika sjezdovek a teprve

v šedé kůře mozkové skládáme zrakové a hmatové vjemy do vlastního obrazu terénu, který následně verifikujeme praktickými sondami v půlmetrové prašanové peřině mezi sjezdovkami. Spotem, který kontrolujeme jako první, je les pod sedačkovou lanovkou IV. Prudký svah chráněný vzrostlým lesem je zábavný. Někdy je pravda trochu těsný na průjezd, ale odkrývá překvapivá zákoutí. Pokud jinde nedoceníte manévrovací schopnosti a hravost reverse camber, tak tady určitě ano. Pořád sněží. Mrzne až praští, do toho fouká, takže se do fotografických akcí příliš nehrneme. Doufám, že se obloha trochu vyčistí a šetřím ruce pro takové chvíle. Po pár hodinách však stačí posedět chvíli na lanovce a jinovatka zalézá za nehty i přes rukavice, lehce po obědě se tedy ukrýváme do zafuněné restaurace, která praská ve švech. Vytrpím frontu a odnáším si klasiku – Leberknödelsuppe a čaj. Naštěstí se podnik začíná vyprazdňovat, a tak přidávám kafe, abych oddálil okamžik, kdy budu muset opustit vyhřátou hospodu. Ale nejde to protahovat do nekonečna, vyrážíme tedy omrknout další část rezortu. Pořád sněží. Prostor mezi sjezdovkami 9 a 9a a hlavně okolí lanovky II jsou mírnější svahy s řídkým porostem, mezemi a boulemi přesýpaných větrem do roztodivných závějí, dun, vln a korýtek. Ty jsou vhodné na vymýšlení blbůstek, případně mohou sloužit jako polotovary k došejpování pro potřeby vážnějších akcí. Tady mi chvíli trvá načíst terén. Než se mi to podaří, v mírnějších sekcích se párkrát zasekávám, ale nejde o nic zásadního,

v takové vrstvě čerstvého sněhu se není čemu divit. Pořád sněží. Pravou polovinu střediska (z pohledu zespodu) si necháváme až na další den. Lanovka III kvůli silnému větru a přívalům sněhu nejezdí a krátký úsek pod lanovkou I zatím nikdo nerozbrázdil, což je podivné, ale s převahou rodinné klientely ne nemyslitelné. I kdyby se však nějaký ničitel našel, do rána bude sněhová pokrývka opět bez poskvrny – pořád sněží. Vleky se zastavují, my ometáme 20cm vrstvu sněhu z auta a vydáváme se na cestu serpentinami kolem sněhových polštářů, ze kterých se na silnici občas vynoří místních poměrů znalý lyžař, aby o kousek dál zase zmizel v díře za svodidly. Zdá se, že tyto lajny by za dobrých sněhových podmínek mohly být ještě zábavnějším způsobem cesty dolů, než nekonečné kličky zasněžené silnice za volantem auta. Ale otočit jeden sjezd dolů a dostat se zpět může zabrat odhadem půl dne a nám se ani na konci nechce v těchto podmínkách podstupovat takový experiment. Máme k dispozici jen dva dny. Blížíme se k penzionu, těšíme se na večeři a doufáme, že topení v pokoji se od včerejška trochu zmátořilo, abychom nemuseli druhý den vyrážet ve vlhkých hadrech. Pořád sněží. Druhý den začínáme taktickou chybou. Poté, co projedeme první stopu na krátkém úseku mezi sjezdovkami 1a a 6, už nesmíme od rozdělané práce odejít. Jdeme příkladem několika dalším lyžníkům a prknařům a stopy začínají přibývat. Chceme-li tento strmý kousek využít, musíme hned. Před

43


KATKA SOBOTKOVÁ

pol polednem máme hotovo a vyhlížíme k nejvyššímu bodu střediska (1 808 m n. m.). Lanovka III, která na něj vede, však kvůli sněhu a větru stále stojí. Tím přicházíme o nejnadějněji se tvářící část terénu. Nejen že ho neprozkoumáme, my na něj ani nedohlédneme a o jeho kvalitách a možnostech můžeme jen spekulovat. Možná při příští návštěvě… Pořád sněží. Po obědě vyzobáváme drobky, které jsme nechali ležet po předchozích sjezdech, a snažíme se nepřipouštět si zklamání ze zavřené lanovky. Vždyť jsme vychytali ideální sněhové podmínky a prašan jsme, i přes poměrně vysokou návštěvnost střediska, měli skoro jen pro sebe, tak jaképak zklamání? Co víc si můžeme přát? Vyjasnění v nedělní poledne a velkolepé finále? To by samozřejmě bylo skvělé, ale zbyl by potom důvod, abychom se na Hochkar vypravili plní očekávání znova? My jsme si užili prašanu naprosto pohádkově, a přesto máme důvod se vrátit a prozkoumat více než polovinu rozlohy volných terénů Hochkaru a podle všeho tu lepší (téměř celý Vorgipfel a celý Hochkar nám zatím zůstaly skryty). A tak místo abych na závěr Ledové královně, která Hochkaru jistojistě vládne, spílal, jak si s námi ta mrcha zahrává, blahořečím jí, že si s námi hraje a láká nás k další návštěvě…

POHÁDKY JE KONEC A POØÁD SNÌŽÍ V úterý po návratu kontroluju na webu předpovědi a přemýšlím, co s nadcházejícím víkendem. Hochkar hlásí 350 cm – „tady to ještě bude zajímavé,“ říkám si. Po dalším týdnu vidím číslo 470 a pořád sněží. Minulou sezónu nakonec na Hochkaru leželo přes 5 metrů sněhu a vleky se točily do 3. května (i když by mohly i mnohem déle). Na 1 800 m n. m. to není špatné…

SENONER PARK Že je Hochkar free, dokazuje i pěkně vymazleným snowparkem. Stará se o něj parta od Qparks, stejně jako např. v Lenzerheide, Silvretta Nově, na Diedamskopfu nebo Dachsteinu. Překážky jsou menší až střední velikosti, což odpovídá naturelu a zaměření střediska, a obsluhuje jej sedačková lanovka, která vás vyplivne přímo u vstupu do parku.

SETUP: BOX RAILS KICKER WALLRIDE BUTTERBOX PICKNICK TABLE

44

www.hochkar.at www.senonerpark-hochkar.at

4X 3X 7X 3, 5, 8 A 12 M 1X 2X 2X


SPONZOŘI: SALOMON, ALYESKA RESORT, SCOTT, THE LEVITATION PROJECT, PORTER‘S SPORTS, LEVEL GLOVES

ELYSE

Ptala se: Katerina Sobotkova

SAUGSTAD 46

S Elyse Saugstad jsem měla možnost se setkat a zalyžovat si loni v zimě. Byl to opravdu zážitek. Elyse je nejen skvělá lyžařka, ale také velmi pozitivní osoba. Pochází z Girdwoodu na Aljašce, ale momentálně žije v Kalifornii – v zimní sezóně v Lake Tahoe, v letní v Santa Cruz. V roce 2008 se stala absolutní vítězkou série závodů Freeride World Tour a v roce 2009 získala v ženské kategorii ocenění FWT Nejlepší lajna roku.

LYŽAŘKA: ELYSE SAUGSTAD MÍSTO: ANDERMATT/ŠVÝCARSKO FOTO: STEPHANE GODIN


Ahoj Elyse, nejdøív zkusíme pár otázek na zahøátí. Co jsi dìlala nebo na co jsi myslela tìsnì pøed tímto rozhovorem? Zrovna jsem dotelefonovala se svým realitním agentem. S Codym se chystáme koupit si náš první dům, takže na tom oba usilovně pracujeme. Je to vážně vzrušující! Co jsi dìlala pøes léto? Lyžovala jsi, nebo sis dávala od zimy pøestávku a vìnovala ses nìèemu jinému? Celé léto jsem měla nabité všemi možnými dobrodružnými aktivitami. V Santa Cruz jsem naprosto propadla surfování. Právě jsem dostala mtb kolo, takže se chci pustit i do toho. Navíc Santa Cruz je pro bikování skvělé. Jinak každé léto jezdíme s Codym rybařit na Aljašku a také hlavně navštívit mou rodinu. Musím říct, že nejen kvůli lyžování je Aljaška nejlepší na světě, ale i díky rybaření. A nakonec jsme s Codym vyrazili zasufrovat do Mexika a podnikli road trip do národního parku Yellowstone ve Wyomingu. Teï trošku „pøitvrdíme“. Kdyby o tobì toèili film, jaký by byl (ve struènosti) dìj a proè? Kdo by tì hrál, byla by to spíš dokument, sci-fi, komedie, western…? Miluju filmy s Jamesem Bondem, takže by to byl určitě špionážní thriller. Tenhle žánr v podstatě koresponduje s činostmi, které zbožňuji: cestování do exotických míst, sporty jako lyžování, posunování svých hranic, zkoušení důvtipu, schopnost lehce řešit náročné/stresové situace, a při tom všem vypadat sexy. Máš nìjakého hrdinu nebo vzor? Kdo to je a proè? Není to nikdo konkrétní. Prostě člověk, který si užívá života na maximum a bere věci s humorem. Inspirují mě lidí, kteří jsou příjemní, pozitivní a spokojení. Máš kromì ježdìní ještì nìjaké další nadání, jehož využíváš pro potìšení vlastní nebo i ostatních? No, musím říct, že jsem pěkně náruživá hráčka, ať už jde o scrabble nebo volejbal. Myslím, že je to tím, že jsem vyrůstala se dvěma bratry, kteří mě pěkně vycvičili. A koneènì se dostáváme k lyžování. Jak jsi se dostala k freeskiingu a v jakém momentu jsi poznala, že je to to, co tì bude naplòovat? Nikdy jsem neplánovala stát se profesiální lyžařkou. Lyžování miluju a vždycky to byla velká část mého života, na kterou jsem se zaměřila. Po střední škole jsem chtěla jít na práva, ale nejdřív jsem si chtěla dát chvilku volno, užívat si života a lyžovat bez omezení. Tak jsem se přestěhovala do Squaw Valley v Tahoe, pracovala jako servírka a lyžovala do skonání :) . Právě tam jsem potkala ty pravé lidi, kteří si všimli mého talentu. Èím pro tebe tehdy freeskiing byl? Freeskiing může každý brát na jakékoliv úrovni (v tom je jeho krása!), ale pro mě se stal výzvou jak z fyzické, tak psychické stránky. Bavilo mě se někam posunovat: lyžovat v prašanu, jak jen to šlo, sjíždět velké lajny, skákat ze skal… Nakonec jsem zjistila, že moje vášeň pro lyžování se nedá dělat napůl s něčím jiným. Tak se stalo lyžování mou prací. Tak volně dýchám, jím a žiju lyžováním. Co jsi dìlala posledního pùl roku a jaké jsou tvoje plány do budoucna? Nejvíc bych se chtěla nadcházející sezónu zaměřit na svoje lyžařské schopnosti. K tomu, aby se člověk zlepšoval, je potřeba mít silný aerobní a anaerobní základ, takže jsem se přes léto soustředila právě na zlepšení fyzičky, a to surfováním, bikováním, kickboxem, během a posilováním. Všechno tohle mě baví dělat jen tak, ale vždycky jsem to brala hlavně jako pomoc k psychické přípravě pro lyžování. Co pro tebe znamená freeskiing nyní? Vím, že mám opravdu štěstí, že to, co miluju, je pro mě i prací, nedovedla bych si představit, že bych dělala něco jiného. Èím bys byla, kdybys nebyla profesionální lyžaøkou? Pravděpodobně právničkou, ale kdo ví…

FOTO: ANTHONY SOLIS

Co tì na tom nejvíc baví? Toho je hodně: možnost procestovat spoustu míst, mít volnou sezónu k odpočinku, cestování a dělání ostatních věcí, které mám ráda, cestovat s a potkávat spoustu zajímavých lidí, kteří sdílejí stejnou vášeň k lyžování, ať už jde o profesionály či nikoliv. Èeho podle tebe budeme ve freeskiingu svìdky za rok / dva. Kde se v této vizi nacházíš ty? Pořád doufám, že bude jezdit víc a víc holek a že to jejich ježdění bude vypadat k světu. Doufám, že budou sjíždět větší hory, lajny a pokoušet se o triky v backcountry. Přestože pár takových je, ale pořád je to jen mizivý počet. A kde se vidíš ty? Chci se zaměřit na obě dvě stránky. Kde vidím cíl, je sjíždět větší, exponovanější svahy, jako je sjížděli Ian MacIntosh, Sage Cattabriga-Alosa a Seth Morrison ve filmech od TGR – Teton Gravity Research. A teï konkrétnìji: co budeš dìlat bìhem následujících 6 mìsícù? Určitě budu pokračovat v posunování svých hranic, psychiky a schopností. Tím bych také chtěla inspirovat ostatní holky k tomu, aby se snažily posunovat se dál. Taky doufám, že budu mít příležitost natáčet s nějakou velkou firmou a prostředníctvím toho vše ukázat. Znovu se zůčastním závodů FWT, ale filmování pro mě bude prioritou. Jaký je v oblasti ježdìní tvùj cíl nebo možná lépe øeèeno zájem, který sleduješ? Zajímá mé všechno, co je spojené s klouzáním po sněhu. Snowboardování, závodění… prostě cokoliv nebo kdykoliv si někdo chce hrát na sněhu. Nejvíc mě přitahuje big mountain, je to spojené s divokou přírodou. S kým by sis ráda zajezdila a ještì se ti to nepodaøilo? Proè zrovna tato osoba? Jé, to je spousta lidí! Jako profi jezdkyně se při natáčení potkávám jen s kluky, což je trochu rozdíl, ale i přesto se znám se spoustou holek, s kterými jsem měla možnost si zajezdit ať už jen tak či při závodech. Určitě bych chtěla na horách trávit víc času s Michelle Parker, Rachael Burks, Ingrid Backstrom, Marjou Persson a Stinou Jakobsson.

47


CODY A ELYSE, MÍSTO: ALYESKA/AK, FOTO: IAN COBLE

Zajímáš se o technickou stránku sportu? Vlastnosti lyží, jejich servis, ladìní bot a podobnì? Samozřejmě, ale génius zrovna nejsem. Předávám své nápady s ostatními sportovci těm, kteří jsou :)

Co ses od Codyho nauèila? A co jsi zas nauèila ty jeho? Ten kluk je do ježdění tak nadšený, až je to zarážející, a na druhou stranu strašně nakažlivé. Taky mě hodně naučil o technické stránce filmování a lyžařského průmyslu.

Je nìco, co tì na ježdìní štve? Zmìnla bys nìco na freeskiingu jako sportu – smìr, kam se ubírá, podmínky, lidi…? Co mě nejvíc štve, hlavně na Severní Americe, je směr, kterým se lyžování ubírá. A to je to, že se čím dál víc bere jako sport pro bohatou elitu. Čím dál tím víc se rozrůstají soukromá střediska, spousta resortů zdražuje permanentky, takže se lyžování tak nějak vzdaluje a je pro “normální” lidi vlastně nedosažitelný, co se finanční stránky týče.

Jaká je jeho oblíbená hudba? Holčičí muzika. Sice říká, že poslouchá metal, ale… :-)

Míváš pøi ježdìní strach? Kdy/z èeho? Pomáhá ti koncentrovat se, nebo tì to naopak svazuje? Každopádně jsem vždycky nervózní, ale ta nejlepší věc na tom je, když vím, jak ten strach překonat a sjíždět věci, které lehké nejsou. Mùžu zabrousit I do osobních témat? Jak jste se potkali s Codym? Znala si jej pøedtím jako freeskiera? Potkali jsme se ve Vegas. Byli jsme oba na lyžařském a snowboardovém veletrhu. Já jsem tam pracovala pro jedu lyžařskou firmu jako modelka a Cody tam sbíral kontakty a zároveň se představoval svým potenciálním sponozorům. On nevěděl, že lyžuju a určitě si myslel, že bych s ním nedokázala držet krok. Popravdě mně to bylo jedno, když jsem ho ve Vegas potkala. Byla jsem si tam zařádit s kámoškou, co taky dělala modelku – kluci pro nás nebyli důležití.

48

Lyžujete èasto spoleènì? Jasně, kdykoliv jsem někde spolu. Před dvěma roky jsme se oba účastnili FWT a zároveň točili stejný film, takže jsme od sebe byli asi jen týden. Loňskou zimu jsme se bohužel nepotkávali tak často, během těch čtyř měsíců jsme se viděli něco málo přes týden. Ale vždycky když máme tu možnost si spolu zajezdit, využijeme to a užíváme si to.

A jaká je tvoje? Já mám ráda hodně stylů, asi kromě dechovky, rapu, který je celý jen o „děvkách, prachách…“ Hodně poslouchám hip hop, rock, elektronický rock, reggae, někdy třeba Madonnu… A koneènì by mì zajímaly odpovìdi na pár obecných otázek. Popiš svùj ideální den, co, kde a s kým bys dìlala? Byl by duben, byla bych na Aljašce s přáteli ze Squaw Valley, s kterými společně s Codym jezdíme na heliskiing. Byla by modrá, vymetená obloha a stabilní sněhové podmínky. Zažili bychom nejlepší lyžování za celý náš život a pak bychom se přesunuli k lovení lososů. Večer bychom si dali skvělou večeři a několika lahví vína, a přitom bychom probírali naše zážitky typu : „Ty vole, viděl jsi mě, jak jsem do toho šla.” Kdybys mì mìla pozvat na veèeøi, co bys uvaøila? Nejradši bych ti uvařila čerstvého aljašského lososa, kterého jsem sama ulovila, s houbovým rizotem a grilovanou zeleninou. Dáš mi recept? Udělat lososa je velmi jednoduché – na grilu né víc než 6-8 minut s plátky citronu, pepře a soli. Film: Down Days-Rage films, Su life- Rage films


2007 Celková vítězka IFSA World Freeskiing Tour, 2. místo Severoamerický šampionát IFSA v Kirkwoodu, 1. místo IFSA Extreme v Taosu

VÝSLEDKY Y

20 2009 1. místo ísto Nissan Tram Face Squaw Valley, 3. místo Nissan Freeride de Tignes, 5. místo Nissan Xtreme Verbier 2008 Celková vítězka Freeride ri World Tour, 1. místo Verbier Extreme, 1. místo FWT Tignes, 1. místo – FWT Krasnaya Polyana, 1. místo USS Freeskiing open ve Squaw Valley

www.elysesaugstad.com

49

LYŽAŘKA: ELYSE SAUGSTAD MÍSTO: ANDERMATT/ŠVÝCARSKO FOTO: STEPHANE GODIN


SPONZOŘI: SALOMON, SWATCH, THE LEVITATION PROJECT, PORTER‘S SPORTS, VON ZIPPER, CAMELBACK, SQUAW VALLEY U.S.A., HESTRA SLOVES

CODY

Ptala se: Katerina Sobotkova

TOWNSEND Cody pochází z Kalifornie, ze Santa Cruz. Vyrůstal v podstatě na pláži pět hodin jízdy od hor, přesto nějakým způsobem propadl lyžování. Je jeho vášní od té doby, co se postavil na lyže, což také stojí za jeho úspěchem. Na rozehøátí… Co jsi dìlal nebo na co jsi myslel tìsnì pøed tímto rozhovorem? Surfoval jsem po internetu a sledoval předpověď počasí pro surfování a sněžení, projel jsem ski fóra, blogy a vše ostatní patřící k lyžování. Když to shrnu, tak 90 % mých myšlenek se týká lyžování.

50

Co jsi dìlal pøes léto? Lyžoval jsi, nebo sis dával od zimy pøestávku a vìnoval ses nìèemu jinému?

Surfoval jsem v Mexiku, rybařil na Aljašce, vystoupal na Mt. Hood, bikoval v Santa Cruz, stanoval v Tahoe a trénoval na další sezónu. Léto bylo fakt úžasné, ale popravdě už se nemůžu dočkat zimy. Popojedem… Kdyby o tobì toèili film, jaký by byl (ve struènosti) dìj a proè? Kdo by tì hrál byla by to spíš dokument, sci-fi, komedie, western…? Předpokládám, že by to byla komedie. S kámoši děláme často hodně hloupých věcí.

Máš nìjakého hrdinu nebo vzor? Kdo to je a proè? Shane McConkey. Vedl život, který inspiroval mnoho lidí v mnoha směrech. Ať už to bylo lyžování, desing lyží, posouvání limitů za hranice lidských možností, nebrat život příliš vážně. Shane ztělesňoval tolik charakteristik, kvůli kterým stojí za to žít. Máš nìjaké motto? Žij rychle, nezahazuj příležitosti a směj se tak dobře, jak jen to je možné.


LYŽAŘ: CODY TOWNSEND MÍSTO: ALYESKA/AK FOTO: IAN COBLE

Co tì na tom nejvíc baví? Klouzat se po sněhu a létat vzduchem. Je to tak jednoduché, jak to zní. Èeho podle tebe budeme ve freeskiingu svìdky za rok dva? Více triků v backcountry, více kreativity na jibech a větší, čistší polety… A kde se vidíš ty? Já doufám, že dokážu zase o něco víc, a hlavně že se u toho budu stále bavit. A teï konkrétnìji: co budeš dìlat bìhem následujících 6 mìsícù? Budu se zase účastnit FWT a současně druhým rokem natáčet s Teton Gravity Research. No a taky doufám, že budu jezdit v prašanu a bavit se, jak jen to bude možné. Jaký je v oblasti ježdìní tvùj cíl, nebo možná lépe øeèeno zájem, který sleduješ? Osobně upřednostňuju big mountain a velké lajny. To je pro mě největší výzva spojená se zábavou. Baví mě ale i jibbování, skákání, hluboký prašan…, ale jak jsem řekl, big mountain je pro mě největší touhou.

Máš kromì ježdìní ještì nìjaké další nadání, které využíváš pro potìšení vlastní nebo i ostatních? Rád soutěžím s ostatními. Třeba v tom, kolik vypiju espresa, dokud totálně neodpadnu nebo se nepo… Lyžování… Jak jsi se dostal k freeskiingu a v jakém momentu jsi poznal, že je to to, co tì bude naplòovat? V podstatě lyžováním ve Squaw Valley. Freeridová scéna byla už tehdy tak silná, když jsem byl ještě dítě, že bylo vlastně nemožné se nenechat ovlivnit klukama, jako byl Shane McConkey, Kent Kreitler, JT Holmes, Scott Gaffney a CR Johnson. Ani si nevzpomínám, že bych se byl někdy rozhodnul, že budu profesionální lyžař. Už když mi byly čtyři roky jsem věděl, že budu lyžovat po zbytek svého života, ať už mi za to bude někdo platit, nebo ne. Èím pro tebe tehdy byl? Lyžování bylo a bude ta nejlepší a nejzábavnější věc v mém životě. Bez ohledu na to, jaké budou podmínky, si to na lyžích vždycky užiju. Co jsi dìlal posledního pùl roku a jaké jsou tvoje plány do budoucna? V létě se zaměřuju na dvě věci: užívat si, než začne další sezóna, a připravovat se na ni. Taky jsem hodně surfoval a tak, ale stejně vždycky, než usnu, myslím pořád na lyžování. Co pro tebe znamená freeskiing nyní? Je to ta nejlepší věc v mém životě. A to, že jsem za to placený, znamená, že jsem ten nejšťastnější člověk na zemi, který si užívá skoro každou sekundu života.

S kým by sis rád zajezdil a ještì se ti to nepodaøilo? Proè zrovna tato osoba? Stian Hagen. Chtěl bych toho malýho chlapa následovat v obrovských, drsných lajnách v Chamonix a poznat, o čem opravdu „extremní” lyžování je. Je nìco, co tì na ježdìní štve? Zmìnil bys nìco na freeskiingu jako sportu – smìr, kam se ubírá, podmínky, lidi…? Jediná věc, která mě štve, je to, když berou lidi věci kolem lyžování, jako je třeba móda, příliš vážně. Nemá cenu se o to starat, důležité je si jít prostě zajezdit a mít z toho radost. Ostatní věci nemají smysl. Míváš pøi ježdìní strach? Kdy, z èeho? Pomáhá ti koncentrovat se, nebo tì to naopak svazuje? Samozřejmě že mám strach, když jezdím. Ale o tom ta sranda právě je. I CODYHO JSEM SE ZAPTALA NA NÌCO ZE ŽIVOTA… Jak jste se s Elyse potkali? Potkali jsme se před pěti lety na lyžařském veletrhu. Znal jsi ji jako lyžaøku? Vůbec jsem to netušil. Pak jsme se jednou potkali ve Squaw Valley, samozřejmě jsem se chtěl trochu předvést, tak jsem se rozhodl, že skočím asi desetimetrovou skalku. Takže jsem to tam pustil, přistál a odjel pryč. Pak se najednou koukám a Elyse to poslala z té samé skály. Skočila úplně čistě a odjela, jako by se nechumelilo. Spadla mi čelist a v tom okamžiku jsem věděl, že náš vztah bude v pohodě fungovat. Lyžujete èasto spoleènì? V podstatě pokaždé, když jsme oba ve Squaw Valley.

FOTO: ANTHONY SOLIS

Nauèil ses nìco od Elyse? A co jsi zas nauèil ty ji? Od Elyse jsem se v mnoha ohledech naučil být lepším člověkem. Nebýt sobecký, když jde o lyžování, a umět se o to s ostatními podělit. Jaká je její oblíbená hudba? Ráda poslouchá holčičí muziku. A jaká je tvoje? Já mám rád hodně metal a punk… Amon Amarth, Lamb of God, The Adolescents, The Misfits, a další podobné věci. OBECNÉ OTÁZKY NA KONEC. Popiš svùj ideální den, co, kde a s kým bys dìlal? Ok, bylo by to asi totálně nemožné, ale vypadal by takto: Byl bych na Aljašce s několika přáteli. Elyse, Georgie, JT, Greg, Kyle a asi dalších deset. Ráno bychom se probudili do perfektních podmínek – modrá obloha, bezvětří, dva metry stabilního prašanu, dali si úžasné kafe a obrovskou snídani, pak bychom naskákali do helikoptéry a sjížděli ty nejlepší lajny. Po ježdění bychom naskákali do vyhřáté vířivky a vítězně popili pár piv. Pak bychom se najednou ocitli na Bali před obrovskými vlnami. Všichni bychom do nich pádlovali a sjeli si ty nejlepší vlny našeho života. Pak bychom při západu slunce grilovali všechny druhy masa a zeleniny a popíjeli pivo a víno. Později by začal koncert Metallica, Slayer a Lamb of God, na kterém by bylo dalších tisíc lidí, kteří by řádili až do padnutí. To by byl den! Kdybys mì mìl pozvat na veèeøi, co bys uvaøil? (Ne špagety s keèupem prosím:-) Nejdřív bych se zastavil u místního farmáře pro nějakou čerstvou zeleninu a rybu. Zeleninu bych asi udělal na sladké cibuli a olivovém oleji, rybu bych ugriloval s borůvkovo-pomerančovou omáčkou. Uvařil bych něco jednoduchého, abys mohla ochutnat pořádnou chuť místních přírodních ingrediencí.

51


52

www.codytownsend.com

FILM

1st 2009 Big Mountain Pro ah-MIG-dah-la – Omen Productions, Corduroy – Rage Films, Down Days – Rage Films, 1st 2008 Mammoth Mountain FWT Quest Echo – Team 13, Impact – Warren Miller, Playground – Warren Miller, Respect – Wink Inc. Productions, 3rd 2008 Verbier Extreme Such Is Life – Rage Films, Trial and Air – Storm Show Studio, Up in Snow – Ride The Planets. 2nd 2007 Big Mountain Pro Nominace: 2007 Powder of the Year, Powder Magazine Video Awards

VÝSLEDKY

LYŽAŘ: CODY TOWNSEND MÍSTO: ALYESKA/AK FOTO: IAN COBLE


    % $ %$ $ %  $$%$$ $$  "$ 

   %  (  !$ $(    %#$      "$ && ( '$  % # $"&% "   #(  %$    !   " !  

%%%!##"

$,"$"$)"$*# #! $ &+") ( www.FashionArenaOutlet.cz

$,"$""!"$(" # ##"& "!"#" $ $  ' 

/&#.$*$, '(& )($&%&$- ,%)! '&$+++"&'%$&(',


CFO

Text: Szczepan Karpiel

Foto:

54

MEATFLY CZECH FREESKIING OPEN JSEM SI NÁRAMNĚ UŽIL . MŮŽU ŘÍCT, ŽE UŽ DLOUHO JSEM NEJEL TAK POH ODOVÝ ZÁVOD. ASI BUDETE CHTÍT VĚDĚT PROČ. ŽE BY PROTO, ŽE PARK BYL OPRAVDU DOBRÝ? PROTOŽE TAM BYLO TOLIK LIDÍ? NEBO SNAD PROTO, ŽE SE NEVYVEDLO POČASÍ? NE. TEN PRA VÝ DŮVOD JE TEN, ŽE SPOLEČNĚ SE SLOVENSKO U FREESKIING CHALLENGE BYL O CFO JEDINOU AKCÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVR OPĚ, KTEROU SI VŠICHNI ZÚČ ASTNĚNÍ DOKÁZALI MAXIMÁLNĚ VYCHUTNAT I PŘE S NEPŘÍZEŇ MATKY PŘÍRODY , KTERÁ NA NÁS SESLALA SILNÝ VÍTR A DALŠÍ ZBRANĚ .


ZLEVA: ROBIN HOLUB, PEPÉ KALENSKÝ, SZCZE PAN KARPIEL

Do Rejdic jsem dorazil společně s Cory Hodgesem a Andrew Matthiewem. Našli jsme sice poměrně malý, ale pěkný park, který jsme ještě pomáhali došejpovat, a myslím, že vznikl zajímavý slopestyle. Lajna obsahovala 2,5m up rail, 3m down box, 5 a 8m kickery nebo 8m flatbox s dlouhým dopadem, takže z něj šly dávat stylové 450. Po pár testovacích jízdách jsme se odebrali odpočívat a těšili se na další den ježdění. Druhý den ráno jsme však zjistili, že právě počasí značně ovlivní celý závod. Park byl skoro nepoužitelný. Sníh, vítr a mlha udělaly své. Co v takovém případě můžete dělat? Já vidím jediné. Musíte si zkusit den užít takový, jaký je. Meatfly Czech Freeski Open byla akce, kde se toto povedlo. Viděl jsem jezdce, kteří si závod užívali a překážky využívali na 100 %, padaly rotace na obě strany, triky ze switche a mnoho railových variací. Nejlepší byli Pepé Kalenský a Robin Holub, zaslouženě tedy brali první a druhé místo. Já jsem skončil třetí a jako nejlepší zahraniční jezdec jsem dostal divokou kartu na Red Bull Tricky Roulette, která se konala v Orlických horách o týden později, a protože jsem už jedno pozvání měl, přenechal jsem to vyhrané Jasiekovi Krzysztofovi, takže se se mnou mohl vypravit na další trip do Čech. Pro příště nezbývá než doufat, že nás počasí nevyšplouchne a CFO bude po všech stránkách perfektní akce, na kterou se všichni rádi vrátí.

55

LYŽAŘ: ROMAN DALECKÝ


Text a foto: Nana Slepecka

BUS KU NIM W NA CHOP

CRE

Odkedy som prvý raz čítala mail Mareka Donieca, tešila som sa ako malá. S poľským superstar freeskierom som bola kamoška dávnejšie, ale spoznať sa s Erikom Polladom a Chrisom Benchetlerom? Hmmm, tak to už hej.

56

Na Slovensko pricestovali rovno z Poľska, kde im síce počasie neprialo, napriek tomu boli nadšení z množstva snehu, ktoré tam objavili. Menej nadšení boli z nového poľského zákona o ochrane prírody, vďaka ktorému sa im od ochranárov ušla aj pokuta. Nejakým šťastím sa im podarilo si svoj trip naplánovať počas najväčšieho snehového nákladu minulej zimy. Slnka až toľko nebolo, ale nedá sa chcieť všetko, že? Okrem troch riderov crew počítala aj Erikovu manželku Erin, amerického fotografa Adama Clarka, redaktora Powder magazínu Johnyho Stiftera a poľského fotografa Wojteka Antonowa alias Wzorka. Erin okrem toho, že je profíčka na snowboarde, sa venuje aj grafike, maľovaniu a natáčaniu, takže na tripe mala na starosti kameru. Najlepšie zábery idú do filmov, z ostatných Eric strihá krátke videá. Istý hotel v Jasnej bol ohodnotený záporne, ubytovanie sa nakoniec vybavilo u známych v Liptovskom Mikuláši. Tu už bol k dipozícii internet a priateľský domáci pán vhodný na rozhovor o slovenských lyžiarskych tradíciách, takže spokojní boli všetci a najspokojnejší Johny, ktorý pre získanie interwiev s lokálom nemusel ani pätu z domu vytrčiť. Wzorek odchádza späť do Poľska fotiť lietadielka istého energy drinku, aby sa vrátil na druhý deň v noci a riadne nachladnutý.

DEÒ 1: Hmla poriadna siahajúca do pol Chopku. Snehu nového nad hlavu. Prispatí chalani si kupujú raňajky v neďalekom supermarkete, zatiaľ čo sa im s Lolom snažíme opísať horu, keďže ju dnes asi neuvidia. V stredisku sa stretávame s Paľom Haasom a Matejom Zemanovičom, ktorí nás po posúdení situácie berú do žľabov za Vyhliadku. Po jazde a obhliadke terénu si rozostavujú foťáky a kamery, ja si zatiaľ s Paľom a Matejom dávam pár jázd. Vidieť, že chaloši sú profesionáli, nepočuť žiadne ponosy na kosu, do kopca sa stúpa zásadne s úsmevom a spoty si hľadajú sami. Eric a Chris sa okrem toho neustále zabávajú jeden na druhom, skrývajú medzi stromy, aby mohli toho druhého trafiť snehovou guľou, či nenápadne otrasú zasnežený strom akurát vtedy, keď tadiaľ ich obeť prechádza.

DEÒ 2: Po príchode na kopec nájdeme hmlu, ako sa posúva hore dolu po Chopku, takže možnosť, že dnes uvidia, ako hora vyzerá, opäť odpadá. Nevadí, vynahradia to kamzíky, ktoré vyplaší Eric, keď sa škriabe na voľaktorú zo skál. Erin bude najbližšiu hodinu nadávať, že ich nestihla natočiť. Ako hmla klesá nižšie a nižšie, posúvame sa aj my do nižších častí

LYŽAŘ: ERIC POLLARD


LYŽAŘ: CHRIS BENCHETLER

strediska, až kým nenájdeme fajn skalku s dlhým dopadom. Pred každým hitom jazdec zakričí, čo ide dať. Eric dáva parádne 180 do powderu, mega dlhé lety vzduchom, Marek štýlové shifty a Chris to zabije s hand drag 360 do diaľky. Paráda, Adam kričí, že má titulku. Po ďalšej jazde na lanovke zisťujeme, že hmla je už úplne všade, dávame teda obed na medzistanici. Ja a chorý Wzorek trochu skôr, ostatní sa šli ešte naháňať do skicrossu v lese medzi stromami, prichádzajú do bufíku s najväčším úsmevom. Úplne najväčší má Marek, ktorý lesný kontest vyhral. Keďže hmla si to nerozmyslela ani po obede, niektorí sme sa pobrali domov, ostatok ostáva dlho do večera točiť a fotiť snehové vankúše na stromoch. Večer sa ide na žiadosť hostí do tradičnej slovenskej reštiky v meste, ktorá sa stáva obľúbenou až do konca pobytu.

DEÒ 3: Posledný deň tripu si to hora rozmyslí a ukáže sa v celej kráse. Crew je hore od skorého ráno, každý chystá svoju výbavu, či už čistením objektívov alebo strečingom. Stíhame jednu z prvých lanoviek až úplne hore a ukazujeme na možnosti, ktoré majú. Rozhodovanie je ťažké, ja s Matejom nakoniec odchádzame fotiť na inú stranu tak, aby sme im nechali čo najviac nepokresleného snehu. Upozorňujeme však, že sneh takýto dlho neostane a zachvíľu sa vyhrnú freeridový nadšenci s celého okolia. Matej hneď v prvom žľabe odtrhne lavínu, ktorá (aj s ním) ma s pripraveným foťákom takmer zasype. Moje nadšenie z fotenia v žľaboch opadá, presúvame sa do nižších častí strediska s menším lavínovým nebezpečenstvom. Neskôr sa opäť stretávame s ostatnými, rozprávajú o modrej oblohe

a množstve snehu, Marek sa zas zabáva na tigrovi, ktorého hodil dole žľabom. Sledujem ich znalosti o lavínach, snehu a teréne a nechápem. Večer na ubytku prezeráme fotky a hľadáme Chrisovi vhodný let do Rakúska, kde má s Atomicom dohodnuté fotenie. Keď mu pochválim dizajn lyží, s nadšením mi v noteboku ukazuje, aký návrh si nakreslil na budúcoročný model. Nasleduje večera zo slovenských špecialít, návrh zúčastniť sa párty v neďalekom klube odmietajú, škoda, hádam nabudúce, a ráno iba balenie a rozlúčka. Všetci sú usmiati a spokojní, úloha splnená. Obloha síce nebola modrá každý deň, množstvo snehu však očakávania naplnilo viac než vrchovato. Výsledok práce bude zverejnený v jednom z jesenných čísel Powderu a ako bonus materiál v novom PBP filme

57


SAAS FEE FOTO: LUKIN MIKULA, MÍSTO:

Po docela úspěšné zimě jsem stál před otázkou, jak naložit s létem. V hlavě jsem měl dvě celoprázdninové varianty – Nový Zéland a Saas-Fee. V Saas-Fee se jezdí celé léto bez přestávky, je to mnohanásobně blíž a mohl jsem zde zůstat mnohem déle, a to rozhodlo. Nezbývalo než sehnat ubytování, sbalit kufry a vyrazit. Život ve vesničce Saas-Fee je úžasný, když teda pomineme ceny čehokoliv. Vesnice je obklopená vysokými horami a ve vás to budí pocit, že jste v pohádce, a ceny tolik nebolí. Bydleli jsme v zadní části Saas-Fee, naproti skateshopu Wild One (který, jste-li v Saas-Fee, musíte navštívit), a po ježdění jsme se nikdy nenudili. Je zde fotbalové hřiště, 6 tenisových kurtů, hřiště na volejlal i na beach volejbal, golfové a minigolfové hřište, skatepark, bazén atd. Ovšem jak už jsem zmiňoval, všude chtějí dost drahé vstupné, nezbylo tedy než klasicky punkovat. Starší paní, která měla všechny atrakce na starosti, nás neměla moc v oblibě. Pokaždé, když nás přišla zkásnout, jsme z hřiště odešli, a jakmile nám ukázala záda, vrátili jsme se zpátky. Po nějaké době už jsme se docela dobře znali a tak jí nedalo nezeptat se nás, odkud jsme. „Z Polska,“ zněla naše už zaběhlá odpověď. Zajímalo by mě, jestli se naši polští kámoši maskují stejným způsobem a špínu hážou na nás. Během prázdnin přijelo na návštěvu i pár dalších českých lyžařů, třeba Lukin, Ondra Beneš a jejich crew, Dědek s jeho moravskou partou a mnoho dalších. Já jsem se snažil trénovat hlavně v U-rampě. Nadcházející zimu bych se chtěl zúčastnit několika světových závodů v halfpipe, a dá-li bůh a v roce 2012 nebude konec světa, tak se kvalifikovat na OH 2014 v Soči. Hodně jsem se věnoval i skokům. Skákal jsem nějaké starší věci, které umím, a naučil jsem se např. double backflip, cork 3, 5 a různé unnatural rotace na switch atd. Bohužel však musím říct, že letos v létě dostává snowpark palec dolů. Myslím si, že shapeři zdaleka nevyužili potenciál, který Saas-Fee nabízí, a často si nelámali hlavu ani s běžnou úpravou, a to je velká škoda. Teď už mi zbývá dát tohle všechno v zimě.

O HNI EPÁEZD PPR NY

58

Text: Pepe Kalensky

FOTO: LIBOR VAICENBACHER


LYŽAŘKA: SIMONA HRSTKOVÁ, SCOTT CZECH RIDE 08, DAVOS, FOTO: PETR HAVELKA – SNOW.CZ

Jsem povinován se vší odpovědností prohlásit, že tendence znevažovat padající lyžaře jsou pro lyžařství nanejvýš škodlivé. Jedná se o extremistické a protispolečenské postoje, jejichž projevy nelze tolerovat a je zapotřebí je potírat ihned v zárodku. Masové provozování ustrašeného „safety-first“ stylu by se totiž zajisté stalo zhoubou lyžařství. Jedině odvážný „crash-first“ styl umožňuje nerušený rozvoj lyžařské osobnosti a přináší provozovateli plný pocit uspokojení a naplnění. Crash-first styl lyžování má bohulibý vliv jak na kvalitu jízdy, tak na kvalitu pádů samotných. Pohleďme nejprve blíže na vliv tohoto stylu na kvalitu jízdy: Jízda „na jistotu“ působí nevábně: je strnulá, ustrašená a postrádá napětí a vzrušení. Naproti tomu je jistě radostí pohledět na lyžníka, z jehož jízdy je na první pohled patrné, že bude zakončena efektní tlamou. (Je pravdou, že jízda „na jistotu“ může, je-li prováděna rutinovaným lyžařem, vyzařovat jistou eleganci, avšak oko zkušeného pozorovatele odhalí, že se jedná pouze o laciné pozlátko a kýč). Avšak ještě podstatnější než estetické hledisko je skutečnost, že lyžník vyznávající opatrnou jízdu „na jistotu“ se jen stěží může zdokonalovat ve svém umění lyžařském. Naopak jízda „na hraně“, tedy na hranici vlastních schopností, je jediný způsob, jak tuto hranici posouvat vpřed. Zaměřme se nyní na kvalitu pádu samotného. Lyžaři znalí padání z nebe nepadají, a můžeme proto slova oblíbeného klasika „učit se - učit se - učit se“ směle nahradit trojicí „padat - padat - padat“. Správnou techniku pádu pouze četbou odborné literatury těžko nacvičíme, jedině praxe na sněhu v nás správné návyky vypěstuje a jedině vlastním úsilím a neustálým opakováním pádů, držek, karambolů a tlam se můžeme k mistrovské úrovni dopracovat. Kvalitu pádů můžeme poměřovat ze dvou hledisek: z hlediska esteticko-spektakulárního a z hlediska bezpečnostního. Jako malí rádi jsme se ocitali ve středu pozornosti třeba při hraní školního divadla; ve věku pozdějším možnost strhnout na sebe pozornost ostatních dává nám kvalitně

Text: Slowthinker

KDO NEPADÁ...?

60

ledující podívaku a sluchu naskytla nás Již nejednou se mému zra z nich skácí se í při sjíždění svahu, jeden ná: skupinka lyžníků se čin tníkových druhů, rdavý smích těch nešťas k zemi. Vtom následuje poh vý smích, který edná se o přátelský, hra kteří své jízdy ustáli. Nej sněhu zlomí své náš kolega první den na vyluzujeme, když kupříkladu tníkovi jsou ťas neš vržení vůči upadnuvšímu jediné lyže. Despekt a opo hloubi duše. nefalšované a vyvěrají z


LYŽAŘKA: KATKA SOBOTKOVÁ, ACG SNOWRIDE 07 – DIAVOLEZZA (ŠVÝCARSKO), FOTO: PETR HAVELKA – SNOW.CZ

a efektně provedený pád, nejlépe na sjezdovce nebo vedle ní (ano, je to tak, nedostatek diváků je nevýhodou freeridového lyžování). Kvalitní pád měl by být co nejdelší (nasazujeme jej proto v dostatečné rychlosti; během pádu snažíme se udržet končetiny ve vzduchu, neboť tyto vyznačují se nepříjemnou schopností pád při styku se sněhem brzdit; lyžařské oblečení nakupujeme z takových materiálů, u nichž výrobci udávají nízký dynamický součinitel tření se sněhem) a měl by být doplněn rotačními pohyby těla (nejlépe složeným rotačním pohybem s několika různými osami otáčení). Možná, že některého bystrého čtenáře napadlo, že esteticky kvalitní pád nemusí být vždy kvalitní z hlediska bezpečnosti, ba že je tomu spíše naopak. Na každém lyžníkovi tak spočívá břímě rozhodnout se, zda na sněhu upřednostnit větší počet méně kvalitních představení, či omezený počet představení, avšak zato té nejvyšší úrovně. Jak se na pády připravovat a zvyšovat jejich úroveň? Jakožto nejlepší metoda jeví se co nejčastější opakování s tím, že vše další je ponecháno na intuici a podvědomí. Po nabytí dostatečného množství zkušeností poznáte instinktivně kde, kdy a jak si ustlat: kdy zkusit jízdu ustát nebo alespoň pád pozdržet a kdy se naopak neprodleně poroučet k zemi; zjistíte, že hůlky je dobré během pádu držet, protože u ruky sevřené v pěst není lehké

vykloubit palec, že není správné snažit se pád pícháním hůlek před sebe zastavit, neboť opačný konec se s největší pravděpodobností zaboří do čelisti. Na rozdíl od přípravy fyzické, na psychologické přípravě je možné pracovat uvědoměle: pádů se nesmíme v žádném případě bát: pád, kterého se bojíme, bude špatným pádem, stejně jako jízda, která mu předchází. Je třeba pochopit, že pády jsou stejně samozřejmou (a stejně zábavnou) součástí lyžování jako kupříkladu oblouky. Ačkoliv to zní poněkud zvláštně, pokud při pádu nedochází k rotacím, tělo se při cestování po svahu intuitivně staví do polohy hlavou a rukama napřed. Lyže jsou vzadu za tělem, takže mají malou šanci svého vlastníka před vypnutím zmasakrovat, ruce se nalézají v poloze vhodné pro kormidlování a hlava vpředu umístěná umožňuje pěkný výhled na cestu. Výjimkou jsou pády na zledovatělých svazích, kdy nohy napřed a nasazené lyže dávají šanci pád zastavit, nebo situace, kdy se vzhledem k blízkosti pevných překážek snažíme odrážet jinými částmi těla než hlavou. Samozřejmě, že nejlépe se padá v co nejvyšší rychlosti a na co nejprudším svahu. Pád na otištěné fotografii vypadá hrůzostrašně, avšak lyžnice jej absolvovala bez sebemenší zdravotní újmy,

poněvadž všechny skály díky dostatečné rychlosti a velkému sklonu svahu přeletěla a v měkkém přistála. Výše uvedené pravidlo zajisté má své výjimky: není vhodné upadnout na prudkém zledovatělém svahu, jestliže víme, že naše rychlost bude po pádu jedině narůstat, stejně tak jako není dobré upadnout v takové rychlosti, jež přepadnutí přes okraj několikasetmetrového srázu nám zaručí. V zásadě však platí, že vyšší rychlost jízdy znamená více času na přípravu na styk se zemí, případně i možnost využít aerodynamického vztlaku, a větší sklon svahu znamená menší nárazy při dopadech na zem. Komplikovanou zlomeninu pánve si často nejsnáze přivodíme tak, že stojíme na svahu, převážíme se a svalíme na stranu. Na závěr snad jen toto: povedená jízda na hranici vlastních možností, to jest opravdová extáze, ale nic nevyrovná se povedené jízdě na hranici možností zakončené pořádným držkopádem. Sám obtížně bych v paměti hledal, kterou svou jízdu z poslední doby jako nejvíce vzrušující označit, však na parádní několikanásobné salto helma-nohy-helma-nohy – to vše bez dotyku sněhu jinou částí těla – si budu pamatovat ještě dlouho!


E G HU Text: Lubos Susila připomínal cukr , sníh v Rokytnici nad Jizerou Byl slunečný dubnový den duktu. Na kopci se afinovanou verzi téhož pro krystal a jeho barva ner oděvech zašlých ců, povětšinou v upnutých motalo už jen pár nadšen etovala pestrobaprkýnkách. Mezi nimi však pol barev a na zběsile úzkých . Jednou z těchto zvednutýma proklatě vysoko revná skupinka s patkama cesty za byznysem který si ze své evropské postav byl Matt Sterbenz, U Bufetu nad párkem lerovskou Spring Session. odskočil na Burtono-špind ou krátce pohovořil em v kelímku jsem s výprav v rohlíku a instantním kaf tože počasí, atmosféta, vesmíru a vůbec, a pro o důležitých tématech živo aného rozhovoru é, přináším vám místo plánov ra i rozprava byly příjemn ařskou bajku. o jednom setkání nebo lyž jen takovou krátkou zprávu LYŽAŘ: MATT STERBENZ FOTO: DAN CARR

62

Hlavním tématem hovoru jsou samozřejmě lyže a lyžování, protože Matt je mimo jiné zakladatelem značky 4frnt. Probíráme, co je u Sterbenzů nového a kam se ubírá vývoj jejich i jejich konkurentů, dostáváme se i k technickým detailům, Matta doplňuje Bob Boyce, který má na starosti vývoj, a já zjišťuju, že v jejich podání nejde o žádný punk, protože Bob prošel fabrikami několika velkých značek a spolupracuje i s dalšími hráči v oboru, takže ví, co dělá. Dostáváme se i k tomu, že někteří core freeski výrobci začali nabízet tradiční allmountainy, a tím k situaci, která se dá charakterizovat jako „beztak všichni jen lyžujeme, a jestli jezdíme rovně za nosem, nebo i pozpátku, je celkem jedno.“ Zkrátka že i 4frnt, který byl založen proto, že se velké značky tehdy zdráhaly brát freeskiing vážně, se snaží využívat příležitosti a oslovuje daleko širší publikum, než které tvoří parkové krysy a zavilí honiči prašanu. Má tak totiž možnost ukázat i běžným lidem, že free lyžování je krásný sport. Dostáváme se tedy ke škatulkování free-free-nefree a kluci se diví, že tady v Evropě tak rozlišujeme freestyle

FOTO: ARCHIV MATTA STERBENZE

a freeride, protože u nich někdo jezdí v parku, někdo po sjezdovce, ale vesměs všichni v prašanu. To mi připomíná trochu úsměvnou situaci v Česku, kde jen málo lidí dokáže dohlédnout za plůtek u svého vleku (o ochotě vyzkoušet něco nového u nich nemůže být ani řeč), ale zaručeně ví, co je pro ně nejlepší. A usuzuji, že může mít něco do sebe poddat se invazi kulturních imperialistů zpoza velké louže, a stvrzuji to tím, že na okolojedoucí lyžníky vystrkuju zadek jedoucí napřed na nových CRJ, které si se mnou prohodil Joe. Jestli si Mattovo jméno nedokážete spojit s žádnou z tváří, která na vás ráno mrká z plakátu nad postelí, tak vězte, že se freeskiingem začal živit už před deseti lety a dlouho byl známý jako ten, kterého vyhodili z lyžařského střediska Squaw Valley, protože lyžoval tam, kde neměl. Z tohoto důvodu se ve zmiňovaném resortu musel kvalifikovat na X Games incognito. Zvládl to pod přezdívkou Hugh G Rection (prvních pět lidí, kteří rozluští, co znamená Mattova přezdívka, a pošlou správnou odpověď e-mailem do redakce, dostane malý dárek!).


NEZAPOMÍNEJME, ŽE KOUSEK OD NAŠÍ MALÉ ČESKÉ ZEMIČKY SMĚREM NA VÝCHOD JSOU KRÁSNÁ MÍSTA, ZAPADLÉ KOUTY, KDE FREESKIEROVO SRDCE ZAPLESÁ! ŘEČ JE O VYSOKÝCH TATRÁCH – LOMNICKÉM SEDLE, MALÉM STŘEDISKU, KTERÉ SE STALO PRVNÍ DESTINACÍ PRO NATÁČENÍ WUNDERBAUMU, NOVÉHO ČESKÉHO FREERIDOVÉHO FILMU.

64

I legendární revizor Anděl se jel na ten nádherný kout hor podívat. Když na to přijde, tak se tam dá i skákat…, a soudruzi se můžou vytáhnout…, protože je tam výtah, ale někdy pro silný vítr lanovka „nepremáva“. Byl to výlet narychlo, místo plánovaného tripu do Arosy. Do jednoho auta jsem se s klukama, Robinem Kaletou, fotografem Lumírem Drápalem, kameramanem Tomášem Galáskem a mou telemarkovou maličkostí, nevlezl, a tak musel vzít Tomáš svou renaultku, pravda dámu už v letech. Za pár hodin jsme dorazili pod Lomničák.

Ráno jsme se pozdravili s hochy z horské služby a vyrazili se podívat, co nám zima nadělila za podmínky. Po telefonu už jsme byli domluvení, že se k nám přidá náš kamarád Mišo Oško, který nás čekal na parkovišti ve slušivé, fialové kombinézce. Dvě jízdy na sjezdovce a hned jsme se vrhli do terénu. Pár kroků od horní stanice lanovky se dá nastoupit do krásného kuloáru známého jako Kartárikov žlab alias Kartárik. Po pečlivém rozkoukání jsme si začali hledat svoje lajny na kameru. Lokality snadno dostupné jsou na pravou i na

levou stranu od žlabu. Jde o pěkné stěnky se slušnou obtížností. Odpoledne, když bylo špatné počasí, jsme se vydali jezdit rychlostní závody k dolní stanici kabinky. Mišo mezitím odjel na halušky. Protože vítězství nebylo důležité, tak se udělovaly body za styl. Pro neuvěřitelné kreace sklidil Tomáš zasloužené ovace a potažmo i pomyslné vítězství. Na další den hlásili krásné počasí, takže si „umělci“ chtěli natočit a vyfotit východ slunce. Trochu jsme si přivstali. Řeknu vám, rána jsou na horách nejkrásnější. Podařilo se udělat pár časosběrů i pěkných fotek a řádně promrzlí jsme se vraceli do hotelu. Čekal nás další krásný den pod Lomničákem… Film Wunderbaum vyjde v průběhu podzimu 2009, prozatím se můžete podívat na dvě ukázky, které najdete na webu FreeSkiing.cz.


66

1) Rozjezd se nijak neliší od klasického nájezdu na switch, ale je to už velká rotace a odraz do ní trošku zpomalí, takže nevadí se rozjet rychleji (podle délky skoku a dopadu) a získat tím čas na bezpečné dokončení rotace. 2) Odraz je podobný jako u rotace 720 °. Je zapotřebí o trošku větší švih rukama a zkombinovat to s odrazem z pokrčených nohou, aby vznikla potřebná energie pro rotaci a chycení grabu! 3) V samotném letu je třeba se stále orientovat a vědět, kde jste, soustředit se na grab, ať je pěkně chycený a ve stylu, takže si hlídat ruce, ať nejsou rozházené kolem vás nebo nad hlavou. Ruce dávají triku styl!

IK IN M ULA

ear Nordica, Heliasport, Billabong, VonZipper, EC Headw

LUK

FILIP SI SVÝM UMĚNÍM VYSLOUŽIL PODPORU

4) Do této rotace se dají použít snad všechny graby a jejich provedení je různé a různě složité. Začneme klasickým mute grabem, musíte dodržet rozfázování skoku a nechytat mute už na nájezdu, ale nechat se pěkně vynést, potom přitáhnout nohy k tělu a chytit grab, který můžete protáhnout nebo nemusíte, to už záleží na vašem stylu. 5) Na dopad je třeba se soustředit včas. To znamená že u 540 ° už byste měli vidět dopad a vědět, kam asi zhruba dopadnete, a podle toho uzpůsobit rotaci a grab. 6) Odjezd samotný už je vlastně jen důvod k radosti a není třeba ho nějak popisovat, pokud dobře dopadnete, tak už jen v klidu odjeďte a těšte se na další odjetý trik, jen u dopadu na switch doporučuji pokračovat pozadu o něco déle a neotáčet se hned po dopadu, kazí to celkový dojem. (To se ale netýká jen tohoto triku).

LESSON

O:

Trik sw 900 je už poměrně těžký, ale není nutné ho nějak detailně rozebírat. Je potřeba umět sw 540 a 720 – je to ten stejný pohyb, jen potřebujete o trošku silnější švih do rotace na nájezdu.

SW 900

FILIP TARABA

NEWSCHOOL

FOT


ULA

MIK

IN

LUK

O:

FO T

P

e

p

é

K

a

l

e

n

s

k

ý

270 do speed bedny a 270 out

S N O S HOOL LES

PEPÉ SI SVÝM

PORU OD Amplid, UMĚNÍM VYSLOUŽIL POD

1) Na překážku se rozjíždíte úplně stejně jako na 270 na speed, akorát bych doporučil zvolit trochu menší rychlost. Před náskokem se mírně vytočte do protirotace, aby se vám na překážku lépe odráželo a rotovalo. 2) Zdvihněte dostatečně vnitřní špičku lyže nad překážku (dbejte na to, abyste lyži opravdu dostatečně zdvihli a nenarazili s ní do překážky). Poté následuje klasická rotace 270 na překážku, s rozdílem, že se odrážíte z vnitřní nohy, kterou máte na překážce. Dbejte na to, abyste se odrazili dostatečně vysoko a neměli jste pak problém dostat druhou nohu na překážku. 3) Pokud se vám ona 270 povedla, následuje normální 270 out a odjíždíte jako štramák.

Tento trik je okořeněný tím, že vnitřní nohou bongujete bednu a zároveň se z téže nohy odrážíte. Abyste tenhle trik vůbec mohli zkoušet, tak potřebujete perfektně umět 270 na speed rail. Tento trik se asi nejlépe učí na speed bedně anebo na speed mailboxu s vyšším náskokem. Pokud už perfektně zvládáte 270 na speed rail, tak pro vás tohle bude hračka. Tyto dva triky jsou podobné, rozdíl je ale v náskoku.

C S W E N

67

Chanex, Shred, Adio, Gre

nade, Zoo York, Snowbi

tch.cz, Kuptolevne.cz


Text a foto: Lubos Susila

HON

Každý, kdo vybírá lyže, se snaží najít optimální prkna na všechno, co hodlá provozovat, ale když se podíváme na freeriding jako takový, vidíme, že není jednoduché si ucelenou představu o tom, co freerideři potřebují, byť jen definovat.

NA LYŽE 09/10

68

KAREL DUCHEK Váha: 70 kg, výška: 183 cm Oblíbený terén: členitý, big lines Zpùsob jízdy: agresivní Boty: Lange Comp 120 Lyže: K2 Obsethed Oblíbené støedisko: tam kde je sníh :-) Black Diamond Megawatt Čistá prašanovka s vynikající ovladatelností i v délce 189 a perfektní nosností. Klidná ve větších rychlostech a neuvěřitelně stabilní při dopadech skoků. No. 1 pro prašanové ježdění jak big lines, tak pro hraní si v lese.

4FRNT EHP Ideální univerzální lyže na všechny typy sněhu vyjma ledu. Kromě jiného mě osobně dostala jednoduchá ovladatelnost v krustě. Salomon Czar Univerzální freeridovka laděná podobně jako 4FRNT EHP, jen s mírně vyšší špičkou, což mi subjektivně dodávalo pocit větší jistoty v hlubokém sněhu.

KATKA SOBOTKOVÁ Váha: 50 kg, výška: 160 cm Oblíbený terén: velké pláně, členitý, les Zpùsob jízdy: spíše technický Boty: Nordica Dobermann Lyže: G3 El Hombre Oblíbené støedisko: Vrátna, Golm… ještě jich je hodně k prozkoumání Line Pandora Zatím nejširší holčičí lyže, na kterých jsem jezdila. Příjemně překvapily, nejlepší byly samozřejmě v prašanu, kde krásně pluly, ale zvládnou v podstatě jakýkoliv terén, jen je třeba větší páky. Dobře ovladatelná, žádná měkotinka.

Salomon Czar Stabilní, spolehlivá, ale i dravá a hravá lyže. Velmi dobře se ovládá (i ve větší délce – vzhledem k mé výšce). Určitě bych si je pořídila, pro mě naprosto super spolehlivé a univerzální lyže, se kterými bych se vrhla kamkoliv. Dá se na ně všude spolehnout a nabádají k vyšší rychlosti, než jakou obvykle preferuji. Amplid Teddy Barely Legal Spolehlivá univerzálka do všech podmínek. Pro mě tuhá, ale velmi příjemná lyže, která si poradí jak na tvrdém, tak v prašanu. Velmi snadno se ovládá.

Lyžař: Vláďa Svozil, FREESKItest 09/10, místo: Alpbachtal, Tyrolsko, foto: Luboš Sušila

Během zimy se setkáte s různými druhy sněhu od ledu až po lehoučký prašan a při pohledu na jakýkoliv kopec si každý z nás vybere několik různých linií, které se budou člověk od člověka lišit. To je svoboda, která k freeridu patří a kterou mnoho lyžařů oceňuje. Ale právě proto, že vám nikdo nepředepisuje ad absurdum, jak široké lyže máte mít nebo kde a jak mají být zakřivené, případně jak vysoko máte stát. Freerideři se musí poprat s rozhodováním, které je pro většinu ostatních lyžařů nepředstavitelné. Pokud už tak velice složitou změť dat k vyhodnocení doplníme fyzickými předpoklady účastníků, úrovní jejich lyžařského umění, dostáváme skoro neřešitelnou rovnici o mnoha neznámých. Některé neznámé se nám vězšinou podaří vyloučit (finanční možnosti, estetická stránka věci, loajalita ke značce), což je sice dobré, ale stále ne ideální, protože ty nejdůležitější faktory většinou zůstávají skryty za obligátními x či y. Sami víte, že popsat dostatečně jednoduše pocity, které při lyžování zažíváte, není snadné a zjednodušit a převézt je do těch několika málo údajů (šířka, délka, vykrojení a prohnutí), které v katalozích najdete, je upřímně řečeno nemožné. Proto je jediným zaručeným způsobem výběru lyží (ale také bot a o těch to platí snad dvojnásob) osobní zkušenost. K tomu, abyste však za zimu vyzkoušeli všechny modely, které přicházejí v úvahu, se většinou nedostanete, a tak přicházíme my, abychom to udělali za vás. Je sice pravda, že ani my nezvládneme či nemáme možnost otestovat úplně všechno a také vám nedokážeme zprostředkovat dokonalý otisk našich pocitů a zkušeností, ale troufáme si tvrdit, že dokážeme napsat, jaké jsou jednotlivé modely lyží. A jaké tedy lyže sezóny 2009/10 jsou? Snad mě nikdo nebude chytat za slovo, když napíšu, že výborné. Samozřejmě, že ne všechny a na všechno, ale v prodejnách na vás čeká minimálně několik modelů, které jsou šité přímo vám na míru. Stačí je jen najít. Letos si totiž zřejmě většina výrobců ujasnila, že dokonalou lyži vyrobit nejde, a místo toho nasměrovali síly k modelům, které fungují tam, kde mají. Přesto se dost lyží, možná dokonce většina testovaných, umí chovat i na „přibližovácích“ upravených rolbou. Rocker velkému množství z nich velkou měrou pomohl nejen v prašanu, ale paradoxně také na tvrdém sněhu – díky kratší kontaktní ploše jsou i lyže s poměrně tuhou flexí snáze ovladatelné a některé posunuly zažitá měřítka ovladatelnosti širokých lyží na tvrdém sněhu zase o kus dál. Nebojím se tvrdit, že některé 100mm lyže mají vlastnosti, na které jsme ještě před dvěma či třemi lety byli zvyklí u allmountainů o 25 mm užších. To je asi hlavní zpráva z oblasti lyže 09/10. Na konci loňské sezóny jsme se na „ski hunting“ vypravili do Alpbachtalu v počtu 9 lidí s více než 30 páry freeridových lyží. Ty relevantní vám teď představujeme v souhrnných hodnoceních, a navíc přidáváme individuální recenze tří nejoblíbenějších lyží některých testérů, abyste kromě zprůměrovaných hodnot získali i zpětnou vazbu konkrétních osob a viděli, že pro každého existují různé nejlepší lyže (i když u některých je můžete vystopovat znaky větší oblíbenosti než u jiných:-). Než se začtete do tabulek, chtěl bych vám prozradit, že loňské testování bylo zatím nejkvalitnější z tří realizovaných. Nejen proto, že se sešli testéři vysoké úrovně, ale také díky podmínkám, které jsme v Alpbachtalu měli, ale o těch si přečtěte na s. 16 tohoto čísla a v následujícím Freeski 05, které vyjde 26. 11. 2009.


ILA LUBOŠ SUŠ 180 cm

Váha: 72 kg, výška: Oblíbený terén: členitý terén se změnami rytmu (vlny, žlábky, hřebínky, les…) Zpùsob jízdy: technický (dokud technika stačí:-) Boty: Scarpa Hurricane Lyže: Line Prophet 100, Scott Punisher Oblíbené støedisko: Les Diablerets, Sport Gastein, Vrátna Salomon Czar Jsou výborné v prašanu a přesto umí velmi dobře i v krustě, na „hrbatém“ a překvapivě slušně i na sjezdovce. Navíc jsou poměrně lehké na šlapání. Pro těžší/vyšší/agresivní lyžaře byla omezením délka 182 cm, ale mně v tomto případě stačí na velmi dobrý vztlak i v prašanu. Skutečně ostrá freeridová lyže s důrazem na surfování v prachu.

PATRIK KORŽ Váha: 80 kg, výška: 180 cm Oblíbený terén: plynulá rychlá stuha s dlouhými nízkými polety a samozřejmě les Preferovaný zpùsob jízdy: technický Boty: Garmont Adrenaline, Lange WC 130 Lyže: Armada ARG Oblíbené støedisko: Vrátna, Engelberg, AK Black Diamond Megawatt Lehká a na první pohled ne moc pevná lyže má výbornou tuhost ve všech osách. Otázka je, zda se moderní konstrukce brzy „nevypráská“. V prašanu ve velké rychlosti stabilní, ale přesto velmi lehce ovladatelná a v tomto směru vhodná i do hustého lesa. Dovoluje okamžitou změnu rytmu a „útěk“

Atomic Blog Šířka s výrazným rockerem = zábava v prašanu, mokrém i rozježděném sněhu – tady všude poskytuje vyvážený mix ovladatelnosti a stability, ale hlavně vybízí k hraní si v obloucích i nad sněhem, výborná jízda na switch. Dobře ovladatelná i na tvrdém sněhu (je nutné říct, že malá kontaktní délka v některých situacích trochu ubírá na stabilitě, ale i přesto mě moc bavila). Line Sir Francis Bacon Pěkně pluje v prašanu, ale přitom carvuje na upravené sjezdovce a snadno se ovládá. Prašanovka s přesahem až k all-mountain vlastnostem. Pokud bych měl mít jedinou lyži na všechno od prašanu až po sjezdovku, tak SFB. Tuhostí a maximální délkou 186 cm však asi neosloví „sumo - Rambo lyžaře“.

VLÁÏA SVOZIL

Váha: 80 kg, výška: 183 cm Oblíbený terén: všude, kde se můžu vyblbnout, tedy různorodý Zpùsob jízdy: podle nálady a podmínek Boty: Garmont Shaman Lyže: Rossignol Scratch BC a pro sezónu 2009/10 Salomon Czar Oblíbené støedisko: neuvedeno Salomon Czar Sice kratší varianta, ale i tak pro mne nejmilejší překvapení v testu. Pěkně nese díky rockeru, obratná, lehká a přitom stabilní. Přesně tak si představuji svoji freeride lyži.

Scott Pure Poctivá lyže. Díky konstrukci patky se krásně ovládá v prašanu, ale tím, že je celkově tužší, se neztratí ani na tvrdším podkladu, kde podrží i při větších náklonech a agresivnější jízdě. Amplid Infrablack Klidná a stabilní. Tak by se dala charakterizovat tahle černá kráska. Krásně vede i při větších rychlostech, na dopadech vždy podrží a v prašanu hezky nese. Za svoje vlastnosti zaplatila menší obratností.

MIROSLAV MÁCHA z nedokončeného oblouku. V rozbitém sněhu drží stejně dobře jako pocitově daleko robustnější lyže. Skvělá v krustě. ZAG H112 Nová H112 dostala špičku z řady Gold a výrazně jí to pomohlo, stabilní kolejnice jako stará H112, ale s daleko lepším surf faktorem. Je to, podobně jako Amada ANT, skutečná bigmountain lyže. Sice nedovolí oddech, ale ani nezradí neočekávaným chováním. Armada ARG Jednoznačne nejmíň univerzální lyže. To, k čemu je určená, ale zvládá nejlíp ze všech. Než za zimu zažít 50 dní s univerzálkou „napůl“, raději 20 dní „nejvíc“ s ARG – to znamená souvislá rychlá lajna, daleké lety a u piva téma k diskuzím…

Váha: 73 kg, výška: 182 cm Oblíbený terén: les a technické svahy kolem 55 st. Preferovaný zpùsob jízdy: záleží na okolnostech :-) … spíše technický Boty: NORDICA K 7.1 , SCARPA Denali TT Lyže: Black Diamond Verdict+Megawatt, VOLANT V2 Chub04´+V2 Chub99´, ATOMIC HeliPro, HEAD Monster 103i PRO, VOKL V-explosive a mnoho jiných :-) Oblíbené støedisko: Hochfügen 4FRNT EHP Perfektní univerzálka do jakékoliv situace, poradí si jak s krustou, tak s hromadou prašanu. Stabilní a lehce ovladatelná jak při technických pasážích lesů a skalek, tak ve velkých rychlostech dlouhého oblouku na horských pláních. Díky zkrácenému rádiusu živá na tvrdém sněhu, díky dobře laděnému „camberu“ zase sta-

bilní v prašanu.Pro mě nejlepší freeride lyže do všeho. Black Diamond Megawatt Má vše, co potřebujete od prašanovky, respektive je to big mountain prašanovka, na kterou si nebudete muset zvykat. Její přirozeno je PUDR…. Je velmi příjemná na ovládání, ale neskutečně stabilní. Pohodlná, lehká a přitom velmi dravá lyže pro dosažení vašich hranic... Scott Stunt Konstrukcí je to opravdový klasik. Tyto tvrdé a dlouhé fošny odpovídají mé představě o big mountain lyži. Prorazí vše a je stabilní v prašanu…nic ji nezastaví.Perfektní při dlouhých pasážích jakéhokoliv sklonu, ale nesedí jí žádné technické pasáže.Osedlat ji do lesa je velmi těžké a vysilující, ale zde tato lyže není doma. Vezměte ji do vysokých hor bez lesů...

 
CENA: 13 900 KÈ

4FRNT VCT

100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 %

DÉLKA: 182 cm ŠŠ: 129 mm ŠS: 104 mm ŠP: 121 mm RÁDIUS: 27,6 m

80 % 70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Freeski univerzálka, obratná na blbnutí, dostatečně robustní do rozbitého sněhu a se slušným vztlakem v prašanu. Dobře (si) vede v dlouhých obloucích, krátký oblouk vyžaduje trochu víc práce, za to se odměňuje stabilitou a dobrou průchodností ufoukaným nebo rozbitým sněhem. Výborná, ale poměrně náročná při jízdě na switch.

CENA: 21 790 KÈ

AMPLID Infradark

20 % 10 % 0%

90 % 80 %

191 cm 136 mm 107 mm 126 mm 27,4 m

70 % 60 %

STŘEDNĚ POKROČILÝ

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Klidná a stabilní (částečně díky své délce) i ve vysokých rychlostech, přitom velmi lehká a na svou délku a šířku až překvapivě snadno se ovládá. V prašanu by jí slušel trochu větší vztlak - pak by jí nechybělo už vůbec nic.

AMPLID Teddy Barely Legal

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

CENA: 14 990 KÈ

UNIVERZÁLNOST

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

SURF FAKTOR

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

STABILITA

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 183 cm ŠŠ: 136 mm ŠS: 107 mm ŠP: 126 mm RÁDIUS: 24,7 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Další velmi univerzální „free“ lyže s dobrým vztlakem a přitom dostatečně stabilní. Velmi snadno ovladatelná, bude se líbit lyžařům nižších váhových kategorií, kterým udělá dobrou službu i na tvrdém a v ufoukaném sněhu. V prašanu vyžaduje při délce 182 trochu více práce, ale skvěle se cítí v úzkých a technických pasážích, kde oceníte její manévrovací schopnosti

CENA: 14 490 KÈ

ARMADA ARV

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 130 mm ŠS: 95 mm ŠP: 119 mm RÁDIUS: 21,5 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Skutečný allmountain, velmi univerzální nejen v terénu, ale v kratší délce vhodná i do parku. Při aktivním stylu jízdy dobře ovladatelná. Nejlépe jí sedí měkčí sníh, ale zvládá dobře i rozježděný a rozbitý sníh.

CENA: 15 990 KÈ

ARMADA ANT

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 191 cm ŠŠ: 133 mm ŠS: 107 mm ŠP: 123 mm RÁDIUS: 27 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ EXPERT

SILOVÝ

40 %

STYL JÍZDY

„Traverza. Pro koho je H112 málo stabilní, pro toho bude ANT správná volba. Na tvrdém podkladu se chová jako lyže pro downhill, v prachu a na dropech drží směr v každé ose. Sice nedovolí žádný oddech, ale ani nezradí neočakávaným chováním.“ „Výborná stabilita, slabší točivost.“

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

70

30 %

100 %

KATEGORIE: FREERIDE

OVLADATELNOST

DÉLKA: ŠŠ: ŠS: ŠP: RÁDIUS:

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0%


CENA: 13 000 KÈ

LINE Prophet 100

90 % 80 %

179 cm 134 mm 100 mm 125 mm 18,9 m

70 % 60 %

STŘEDNĚ POKROČILÝ

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Freeski univerzálka v rozměrech freeridovky. Jeden z několika modelů, které svými vlastnostmi definují nová kritéria pro kategorii allmountain a 100 mm dodává dostatečnou oporu v prašanu. Snadno ovladatelná v jakýchkoliv podmínkách. Svých limitů dosahuje snad jen na ledě, ve zmrzlých hroudách nebo pod těžkým či agresivním lyžařem.

CENA: 15 490 KÈ

SALOMON Shogun

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

SURF FAKTOR

PRAŠAN

TYP SNĚHU

STABILITA

TVRDÝ

50 %

OVLADATELNOST

DÉLKA: ŠŠ: ŠS: ŠP: RÁDIUS:

100 %

KATEGORIE: FREERIDE

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 182 cm ŠŠ: 130 mm ŠS: 101 mm ŠP: 120 mm RÁDIUS: 25,9 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

V prašánku pěkné obloučky s nulovou námahou, v rozbitém terénu lehké manévrování s nulovou námahou a na tvrdém skoro carving s nulovou námahou.“, „Překvapivě snadno ovladatelné, ale stabilní a velmi univerzální.“ Další allmountain v šířce freeridovky.

CENA: 15 900 KÈ

SCOTT Crusade

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 189 cm ŠŠ: 135 mm ŠS: 93 mm ŠP: 123 mm RÁDIUS: 16,5 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Tvrdá a průrazná lyže, terénní obřačka, z větší části lyže na sjezdovku nebo do rozbitého sněhu a k občasným výletům do terénu.

CENA: 15 900 KÈ

SCOTT Pure

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 193 cm ŠŠ: 135 mm ŠS: 101 mm ŠP: 119 mm RÁDIUS: 23,5 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Maximálně univerzální a výkonná freeridovka, výborně plující v prašanu a krásně ovladatelná (pro někoho až příliš - v prašanu a ve vysoké rychlosti by se hodilo více stability - referoval jeden z testérů. Stabilní v rozbitém terénu, dobré držení na hraně.

CENA: 15 070 KÈ

SKI TRAB Stelvio

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 115 mm ŠS: 84 mm ŠP: 105 mm RÁDIUS: 20 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ EXPERT

SILOVÝ

40 %

STYL JÍZDY

Lehké a velmi snadno ovladatelné lyže, kterým sedí spíše kratší oblouk. Ten zvládá výborně ve všech podmínkách. Ochočí si ji i začátečník. Lyže na pomezí freeridu, sjezdovkové univerzálky a touringového náčiní.

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0%

71


CENA: 6 990 KÈ

WOOX Spiner

100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 135 mm ŠS: 103 mm ŠP: 122 mm RÁDIUS: 24 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Freestylově laděná lyže včetně posazení vázání, přesto se slušným vztlakem. Spíše pro pohodové ježdění nebo začátečníky. Jednalo se však o prototyp, jehož vlastnosti se stále ladí, takže je nasnadě, že Spiner budou dále zrát..

CENA: 20 850 KÈ

ZAG H112

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: FREERIDE

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 132 mm ŠS: 100 mm ŠP: 118 mm RÁDIUS: 23 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Jedna z nejlépe hodnocených freeridovek testu. Inovovaná špička zlepšila vztlak, jedna z nejstabilnějších a nejagresivnějších lyží v testu, umí ve všech podmínkách. Pokud na to máte morál, tak i na sjezdovce. Při tom všem poměrně lehká. Skutečná big mountain lyže.

CENA: 14 900 KÈ

4FRNT EHP

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 186 cm ŠŠ: 129 mm ŠS: 116 mm ŠP: 123 mm RÁDIUS: 40 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Nulové prohnutí a (nepříliš odvážné) inverzní krojení dodává stabilitu v rychlé jízdě v prašanu, měkčím sněhu i krustě, i přesto je v takových podmínkách snadno ovladatelná a působí lehce. Jistě jede rychlé, dlouhé oblouky. Skutečná „signature“ lyže Erica Hjorleifsona. Stačí se podívat na jeho segmenty ve videích a je vám jasné, jak ji použít - „big mountain powder racer“ .

AMPLID Cholesterone RC

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

CENA: 15 990 KÈ

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 184 cm ŠŠ: 145 mm ŠS: 126 mm ŠP: 141 mm RÁDIUS: 33,8 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Velmi obratná lyže do prachu. Díky obrácenému krojení se vyznačuje výborným vztlakem i v nízké rychlosti, vhodná na členitý terén a les, prudké manévry, dropy, exceluje v nižší rychlosti.

CENA: 16 990 KÈ

ARMADA ARG

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 125 mm ŠS: 133 mm ŠP: 120 mm RÁDIUS: -

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ EXPERT

SILOVÝ

40 %

STYL JÍZDY

K těmto lyžím by měli přibalit heli i s pilotem. Jenom tak dokážete vytežit její potenciál na 100 procent a nemusíte se zatěžovat nevyzpytatelným chováním v jiných podmínkách, než „POW“. Jednoznačně nejmíň univerzální lyže, ale to k čemu je určená zvládá nejlíp ze všech. „Dlouhá rychlá lajna, nízké lety nad skalkami a v řadě na vlek nekonečné téma k diskusím - raději zažít za zimu 20 dní „nejvíc“, než 50 polovičatých s univerzálkou!“

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

72

30 %

30 % 20 % 10 % 0%


CENA: 14 990 KÈ

ARMADA JP vs. Julien

100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 136 mm ŠS: 115 mm ŠP: 133 mm RÁDIUS: 14 m

70 % 60 % TECHNICKÝ

SILOVÝ

Obratná a zábavná lyže určená predevším k trikům v prašanu, ježdění v lese zkrátka k razantním manévrům v pomalejší rychlosti v prachu. Na upravené sjezdovce je možné kárvovat, je použitelná v krustě. Tuhá lyže, která vás podrží, ale přesto vhodná i k seznámení s prašanovými tvary lyží.

CENA: 12 890 KÈ

ATOMIC BLOG

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

DOBRÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE STŘEDNĚ POKROČILÝ

ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 134 mm ŠS: 110 mm ŠP: 126 mm RÁDIUS: 19 m

70 % 60 % TECHNICKÝ

SILOVÝ

Značný šířka, rocker a jeho poměrně měkké vyladění předurčují lyže do prašanu, ale dobře si vedou i v rozbitém a těžkém sněhu, tam nabízí velmi dobře vyvážený mix ovladatelnosti a stability. Hodně zábavná lyže.

BLACK DIAMOND Megawatt

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

CENA: 20 890 KÈ

UNIVERZÁLNOST

DOBRÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE STŘEDNĚ POKROČILÝ

ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 188 cm ŠŠ: 153 mm ŠS: 125 mm ŠP: 130 mm RÁDIUS: 42 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

„Překvapení zájezdu - lehká a na první pohled ne moc pevná lyže má výbornou tuhost ve všech osách, je stabilní ve vysoké rychlosti v prašanu a snadno ovladatelná v lese, dovoluje okamžitou změnu rytmu a „útěk“ z nedokončeného oblouku. V rozbitém drží stejně dobře jako podstatně robustnější lyže a je skvělá v krustě!“ Perfektní pro big mountain i do lesíka!“

CENA: 10 990 KÈ

G3 El Hombre

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 185 cm ŠŠ: 136 mm ŠS: 105 mm ŠP: 124 mm RÁDIUS: 26 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Tuhá lyže s vysokou průrazností vhodná pro agresivní jízdu v rozbitém terénu, přesto dobře ovladatelná a s dobrým vztlakem v prašanu. Na svou velikost má slušnou váhu - hike and ride friendly

CENA: 11 000 KÈ

LINE Pandora

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 172 cm ŠŠ: 142 mm ŠS: 115 mm ŠP: 139 mm RÁDIUS: 15,5 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ EXPERT

SILOVÝ

40 %

STYL JÍZDY

Dámská verze „SFB“, kratší, ale jinak velmi podobná - snadno ovladatelná, dobře jede po hraně na tvrdším sněhu, slečny dostatečně nese v prašanu, konečně lyže pro holky, která za něco stojí. Drsná freeriderka však spíš sáhne po něčem ostřejším.

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0%

73


CENA: 13 000 KÈ

LINE Sir Francis Bacon

100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 182 cm ŠŠ: 142 mm ŠS: 115 mm ŠP: 139 mm RÁDIUS: 18 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Velmi univerzální a snadno ovladatelná lyže. Pro trvdší ruku je příliš nóbl, vyžaduje jemnější zacházení, ale pak zvládá překvapivě dobře i tvrdou sjezdovku, má slušný vztlak v prašanu (i když ji limituje kratší délka). Výborná univerzálka pro jednoho a naproti tomu: „Hravá lyže, ovládaná bez námahy, ale i bez radosti.“ napsal ostřejší testér.

CENA: 17 990 KÈ

SALOMON Czar

20 % 10 % 0%

90 % 80 %

174 cm 131 mm 111 mm 120 mm 44,7 m

70 % 60 %

STŘEDNĚ POKROČILÝ

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Díky konstrukci s rockerem naprosto skvělá v prašanu, zvlášť pro lehčí jezdce úplně dostatečná prašanová zbraň, přesto umí krustu i rozbitý sníh a na rozdíl od mnohých čistě prašanových lyží se neztratí ani na sjezdovce. Jejími hlavními devízami je velká univerzalita, nízká hmotnost a ovladatelnost v jakémkoli sněhu, nevýhodou pro některé nedostatečná délka. „Pro mne největší favorit.“ řeklo hned několik testérů.

CENA: 17 200 KÈ

SCOTT Stunt

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

SURF FAKTOR

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

STABILITA

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 186 cm ŠŠ: 141 mm ŠS: 111 mm ŠP: 127 mm RÁDIUS: 24 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ

SILOVÝ

Velká, a těžká lyže, ale přesto snadno točivá i na tvrdém sněhu. Vázání dost vzadu (tak jak jej měly loňské modely a modely 09/10 z konce loňské sezóny) však předurčuje Stunty k jízdě v otevřených obloucích se špičkami namířenými stále po spádnici. V zavřenějších obloucích vyžaduje sílu a vůli přeprat dlouhé špičky. Máme pro vás ale tip, pro-rideři Scottu posouvají vázání o 3 a 5 cm dopředu! Stávající modely by měly mít montážní bod (krojení, flexe) takto upraven standardně.

CENA: 14 500 KÈ

SCOTT P4

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

30 % 20 % 10 % 0% 100 %

KATEGORIE: POWDER

90 % 80 %

DÉLKA: 191 cm ŠŠ: 137 mm ŠS: 108 mm ŠP: 131 mm RÁDIUS: 23 m

70 % 60 %

DOBRÝ

TECHNICKÝ EXPERT

SILOVÝ

40 %

STYL JÍZDY

V délce 191 tuhá a stabilní (rychlá) lyže s dobrým vztlakem - při jízdě navozuje pocit širší lyže (tato delší varianta vyžaduje alespoň nějakou sílu v nohách), přesto není třeba se jí bát. I přes svou délku slušně manévruje a lehce jde do oblouku - oblouk jí sedí delší a tempo rychlejší.

PARTNEØI FREESKITESTU 09/10:

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

50 %

OVLADATELNOST

TVRDÝ

74

30 %

100 %

KATEGORIE: POWDER

OVLADATELNOST

DÉLKA: ŠŠ: ŠS: ŠP: RÁDIUS:

40 %

STYL JÍZDY

EXPERT

UNIVERZÁLNOST

STŘEDNĚ POKROČILÝ

SURF FAKTOR

ÚROVEŇ LYŽAŘE ZAČÁTEČNÍK

STABILITA

PRAŠAN

TYP SNĚHU

OVLADATELNOST

TVRDÝ

50 %

30 % 20 % 10 % 0%


AÈE ÁV LAVINOVÉ VYHLED VÈERA A DNES

Text: Manuel Genswein Preklad: Lubos Susila

RYCHLÝ VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PRO LAVINOVÉ VYHLEDÁVAČE V POSLEDNÍCH LETECH, STEJNĚ JAKO ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU VYHLEDÁVÁNÍ A ZEJMÉNA VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ LAVINOVÉHO VYBAVENÍ, VEDE KE ZLEPŠENÍ EFEKTIVITY KAMARÁDSKÉHO VYHLEDÁVÁNÍ A PŘED SEZÓNOU, KDY NĚKTEŘÍ Z VÁS ZVAŽUJÍ KOUPI PÍPÁKU, NEUŠKODÍ ZOPAKOVAT SI PÁR ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ.

Omezení

Vývoj

To však neznamená, že všechny problémy lze jednoduše vyřešit pouze nákupem moderního vyhledávače. I přesto, že přístroje obsahují pokročilé technické funkce, je nezbytné naučit se s nimi pracovat a zvyknout si na práci s konkrétním modelem (trénovat na sněhu ve „skutečných“ podmínkách), abyste během záchrany dokázali účinně využít jeho možností. Navíc dokonalý vyhledávač zatím neexistuje, proto byste měli být schopní svými znalostmi a zkušenostmi nahradit ty funkce, které váš přístroj postrádá nebo je zvládá s omezenou účinností. Jedním z případů, které technika zatím nedokáže 100% rozpoznat a oddělit, je například překrývání signálu (vyhledávače více zasypaných vysílají signál stejně). V takovém případě dokáže nejmoderní technické funkce zastoupit jedině starý dobrý tón analogového signálu. S jeho pomocí dokážeme vyřešit jakoukoliv situaci, pouze však tehdy, když známe a ovládáme potřebné techniky a fígle. Ty vyžadují dostatečný trénink.

Hlavním úkolem výrobců v posledních deseti letech bylo zjednodušit používání lavinových vyhledávačů. Od poloviny devadesátých let umí dvou- a víceanténové vyhledávače určit směr vyhledávání, čímž vyhodnocování tohoto faktoru a rozhodování snímají z beder zachránce. Toto byl velký krok ve zjednodušení vyhledávání pro méně zkušené uživatele. Z tohoto důvodu byste jako zájemci z řad rekreačních uživatelů měli z případného uvažování vyloučit jednoanténové přístroje i přesto, že vás lákají nízkou cenou. Velmi důležitým faktem je, že technicky jednodušší vyhledávač poslouží méně trénovanému uživateli výrazně méně. To platí zejména o jednoanténových vyhledávačích bez ohledu na to, zda jsou analogové či digitální. Pouze profesionální záchranáři, kteří mají možnost dostatečně trénovat, nebo uživatelé, kteří vyhledávač používají velmi často, mohou získat dostatečné zkušenosti v oblasti specifických vyhledávacích metod, které mohou nahradit nižší technickou vyspělost starších vyhledávačů, a využít jejich výhod. Dnes jsou na trhu tříanténové vyhledávače několika výrobců. Ty přinášejí nejmodernější technické řešení, čímž znatelně zjednodušují vyhledávání, zvlášť pokud jde o konečné dohledání v blízkosti zasypaného. Navíc umožňují použití různých metod dohledání. V případě zasypání více lidí ukazují moderní vyhledávače počet obětí a díky funkci označování jednotlivých zasypaných vedou zachránce od jednoho zasypaného k druhému. To velmi zjednodušuje hledání. S přístroji bez této funkce lze stejného výsledku dosáhnout jen pomocí specifických metod vyhledávání. Ty je navíc třeba se naučit a pravidelně trénovat.

Jaký lavinový vyhledávaè si vybrat? Začněme pěkně od začátku. V první řadě doporučuji vyhledávač si spíše koupit než si jej půjčovat. Střídáte-li různé modely, musíte mít hodně zkušeností, abyste s každým dokázali efektivně pracovat. S vlastním přístrojem můžete trénovat kdykoliv a jakmile si na něj zvyknete, máte v terénu daleko větší šance. Jednoanténové přístroje jsou v dnešní době morálně zastaralé a pro většinu uživatelů nevhodné. Moderní, nejlépe tříanténové vyhledávače umožňují s menším tréninkem daleko rychlejší a spolehlivější vyhledávání. Také například pokud má někdo např. problémy se sluchem, vyplatí se mu pořídit si vyhledávač, který podává také vizuální informace.

Vyhledávaè vs. další èásti výbavy Vyhledávač je pouze jednou z částí lavinové výbavy, vedle něj je nezbytné mít také sondu (minimálně 240 cm) a kvalitní lopatu, která délkou násady a velikostí čepele odpovídá fyzickým dispozicím uživatele. Více o lavinách se dozvíte na webu autora: www.genswein.com Více o konkrétních lavinových vyhledávačích najdete v testu uveřejněném na snow.cz (pod heslem TEST LAVINOVÝCH VYHLEDÁVAČŮ).

PØEHLED FUNKCÍ A CHARAKTERISTIK JEDNOTLIVÝCH TYPÙ VYHLEDÁVAÈÙ

ANALOGOVÉ

NÁROKY NA UŽIVATELE

Velmi vysoké

JEDNOANTÉNOVÉ VYHLEDÁVAČE

DIGITÁLNÍ

DVOUANTÉNOVÉ VYHLEDÁVAČE

ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ

DIGITÁLNÍ

ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ

DIGITÁLNÍ

ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ

Vysoké

Střední

Střední

Malé

Malé

Ano

Ano

Ano

Ano

INDIKACE PŘÍMÉHO SMĚRU K ZASYPANÉMU KONCEPT VYHLEDÁVAČE NENÍ PŘÍLIŠ UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ

TŘÍANTÉNOVÉ VYHLEDÁVAČE

Ano

VELMI ZJEDNODUŠENÉ VYHLEDÁVÁNÍ VÍCE ZASYPANÝCH VYHLEDÁVAČ ZVLÁDÁ VYHLEDÁVÁNÍ PŘI JAKÉMKOLIV SCÉNÁŘI NEHODY POČTU ZASYPANÝCH

Ano Ano

Ano

Ano

ZJEDNODUŠENÉ DOHLEDÁNÍ, ZVLÁŠŤ V PŘÍPADECH, KDY JE OBĚŤ HLUBOKO POD SNĚHEM

76

Ano

Ano

Ano

ZVÝŠENÝ DOSAH

Ano

Ano

Ano

Ano

SPOLEHLIVÁ KONTROLA FUNKČNOSTI VYHLEDÁVAČŮ VE SKUPINĚ

Ano

Ano

Ano

Ano

TYTO TYPY VYHLEDÁVAČŮ DOPORUČUJI NAHRADIT VHODNĚJŠÍM TYPEM

FUNKCE ZOBRAZUJÍCÍ POČET ZASYPANÝCH A MOŽNOST OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH ZASYPANÝCH 1

Ano pro všechny typy uživatelů, kromě profesionálních záchranářů

Ano

Ano pro všechny typy uživatelů, kromě profesionálních záchranářů


QLMUNSJQC hmnu`shmfenqxntqr`edsx

Ċ—ñØÙé[åàã—âæäçãÜëåoäì—ñØêðç[åo—ëgãØ „Ü Ċ—Úßé[åàã—ç„ÜۗäÜÚßØåàÚâ’ä—çæéØågåoä—ßãØíð—Ø—âédåo—ç[ëÜ Ċ—ñâé[ëàã—dØê—çæë„ÜÙ咗â—åØãÜñÜåo—ñØêðçØåfßæ „Ü•oë Ċ—çéæÛãæì•àã—dØ꣗çæ—âëÜ钗áܗñØêðçØ咗í—ãØíàåg—êÚßæç咗ç

Ãäëe•ÙÚâä•ØÚãéçêâ•Ö•åßbäëã֕ÈãäìåêáèÚ ¹Øëæßð—Êåæîçìãêܗêà—ä‘•Üëܗíðñâæì‡Üë—åÜÙæ—ñØç‘ádàë— í—çéæÛÜáåg—¹æØëçØé⣗Êæâæãæíêâ[—ª¬°¦—¨«­£— ¨¯­—§§—ÇéØßؗ¯—ą—ììì£×äÖéåÖçà£Øï

ËÜÚßåàÚâ[—êçÜÚàăâØÚÜ Ãàëé[•Ü±—¨¬£—ª¬£—«¬—㣗íÜãàâæêëà—ñ[Ûæífßæ—êðêëfä챗ģ—ã— í[ßر—©£°—Âޗ¢¦¤—¬§—Þ—ídÜëåg—å[çãåg£—æÚßéØåؗßãØíð—Ø—ßéìÛåoâ죗ØàéÙØޗåܤ ñäÜå‡ìáܗíåàë„åo—ì•àë咗çéæêëæé—ÙØëæß죗dÜãåo—âØçêؗåؗñàç—åؗãæçØëì—Ø—êæåÛ죗 êðêëf䗋ÚßðÚÜåo—ãð•o—Ø—êåæîÙæØéÛ죗ìÚßðÚÜåo—ÚÜçoå죗âæäçéÜêåo—çæçéìßð ÆéàÜåëØdåo—ÚÜåر—¨°—­°§—Âd—Ÿñ[Ûæ풗êðêëfä—ÃàÝܗ¹ØÞ —©§— °°§—Âd—Ÿñ[Ûæ풗êðêëf䗢—âæäæéب¬—ã —©¨—­°§—Âd—Ÿñ[Ûæ풗 êðêëf䗢—âæäæéؗª§—ã —©©—§°§—Âd—Ÿñ[Ûæ풗êðêëf䗢— âæäæéؗ«¬—ã  ÃàÝܹØޗçæì•oí[—â—åØçãågåo—ØàéÙØÞì—ñ[êæÙåoâ—êܗêëãØdÜå’ä—íñÛìÚßÜ䗟ª§§— ÙØé ¥—Ñ[êæÙåoâ—ãñܗæçgëæíåg—çãåàë—Ø—áܗäæ•åf—áÜá—ãÜëÜÚâð—ç„ÜçéØíæíØë—çæÛãܗ çéØíàÛÜã—À¸Ë¸—áØâæ—êæìd[êë—ÙØëæßì—ÃàÝܹØޗåÜÙæ—í—æéàÞàå[ãåoä—æÙØãì¥

ÁÜñÛÜÚ±—ÉæÙàå—ÂØãÜëØ£—Ýæë汗ÇÜëé—ÊæÚßؗą—ÊÅÆÎ¥ºÑ

‡ìáܗ ÈãäìåêáèڕÁÞÛڕ·ÖܗáܗãØíàåæ풗ÙØëæߣ—âëÜ钗ñåØdåg—ñí𠣗ØÙ𱠇ØåÚà—åؗç„Ü•àëo—í—ç„oçØÛg—ãØíàåæíf—åÜßæÛð¥—ÁܗåØíé•Üå—ëØâ

ËÖçÞä•èîèédâ Åæíg—áܗçéæ—êÜñ|å엩§§°¦¨§—ÊåæîçìãêܗÃàÝܗ¹Øޗ âæåêëéìæí[å—áØâæ—êðêëfä—ê—íØéàØÙàãåo—ãàëé[•o¥ ͗ñ[êØÛg—áÛܗæ—êðêëf䗪—í—¨—ą—åؗáÜÛÜå—ñ[Ûæ풗 êðêëfä—ä‘•Üëܗç„àçåæì뗨¬ã£—ª§ã—Ø—«¬ã—ÙØëæߣ—Ú敗 í’éØñåg—éæñ‡à„ìáܗäæ•åæêëà—çæì•àëo—êðêëfäì—ÃàÝܗ¹Øޘ

ÊåæîçìãêܗÃàÝܗ¹Øޗñ풇o—‡ØåÚà—åؗç„Ü•àëo£—åàÚäfåg—í—ç„oçØÛg—ãØíàåæíf—åÜßæÛð— åÜñØéìdìáܗÙÜñçÜdo¥—Í—•[Ûåfä—ç„oçØÛg—åÜéàêâìáëܗçéæë棗•Ü—ä[ëܗÊåæîçìãêܗ ÃàÝܗ¹ØޗåÜÙæ—áØâæìâæãàí—áàåæì—ãØíàåæíæì—í’ÙØíì˜

Çéæ—àåÝæéäØÚܗæ—ÛØã‡oÚߗçéæÛìâëæí’Úߗåæíàåâ[ÚߗåØí‡ëàíëÜ

ÏÏϦËÆÇÏÈÍÄ˽¦»Ò ̽Ħ²˜¯¯®˜ª±¯˜¯­¯¤˜ËÆÇÏÈÍÄ˽¸ËÆÇϦ»Ò

/(;,0<31'0= !"C 7(.(53+

/(;,0<31'0= # !F 7(.(53+

/(;,0<31'0=7G45$7$ C"C 42135E

/(;,0<31'0=7G45$7$ "D $1%:50G&+$651/1%,.E

88842135.,)(&;

888%,-(%301&;

888%1$5%301&;

888&$3$7$0,0*%301&;

  @ "F !"A!>  "(.(53+:301$4"G45$7,B5? 301!(.  $9 

 /$,.42135.,)(%77&;88842135.,)(&;


Pod pojmem lajna se vám určitě nejdřív vybaví ta dlouhá, prudká a prašanová nebo složená z perfektně vyšejpovaných skoků, ale není lajna jako lajna, jsou lidé, kterým stačí docela krátká, napnutá mezi dvěma stromy.

Text a foto: Lubos Susila

CHODEC: 4X ROBIN KALETA MÍSTO: ŽOFÍN/NOVOHRADSKÉ HORY


Dřív jste je mohli vídat jen v cirkuse, dnes na ně můžete nejčastěji narazit v lezeckých oblastech, ale občas je potkáte i v městském parku. Chůze po laně, dnes v moderním pojetí a s moderním jménem – slackline – se na první pohled jeví jako něco nad vaše síly. Když to jednou zkusíte, dojem přetrvává, ale jestliže chvíli vytrváte, zjistíte, že udělat krok nebo víc není až tak nereálné. V tu chvíli máte velkou šanci, že vás lajna chytne. Mně se to stalo. Dostal jsem se k ní náhodou a nejdřív jsem si na rozdíl od zkušenějších ani nevyzul boty. Pak mě nadchl pocit z prvních kroků a postupného zlepšování –

79

CHODEC: KVĚTOŇ, MÍSTO: PRAHA ŽIŽKOV

malý krůček na laně, ale velký skok pro mě! A k tomu jsem zjistil, že lajna je oblíbeným tréninkovým prostředkem některých lyžařů. Využívá ji i Robin Kaleta, proto jsem se zeptal na jeho důvody chození po la(j)ně: „Slackline jsem poprvé vyzkoušel na freeridových závodech Nissan Arctix Tamok v Norsku. Chodili tam všichni a dost jim to šlo. Napadlo mě, že to asi má smysl, a tak jsem si ji pořídil taky. Od té doby ji mám nataženou na zahradě, a když jdu kolem, tak o ni vždycky zavadím a aspoň na chvíli se projdu. Je to super věc na rovnováhu a po každé delší session cítím, jak mě bolí všechny svaly na zádech. Je to také velice dobrý trénink na uklidnění psychiky, protože na slackline je opravdu poznat sebemenší neklid, špatné psychické rozpoložení nebo i malinké množství alkoholu. Velkou výhodou pro mě je i fakt, že človek ani nemá pocit, že trénuje. Jen si prostě hraju a blbnu a přitom rozvíjím své stabilizační centrum. Jakmile to začne být fádní, dají se zkoušet triky nebo stačí lajnu o kousek zvednout a hned je člověk zase na začátku – i to je krásným důkazem, že u slackline je základem psychika. V poslední době pracuju s fyzioterapeutem doktorem Dobešem na rozvoji mých pohybových a silových vlastností a součástí mého tréninku je i slackline.“ Pokud byste rádi slackline vyzkoušeli, můžete si pořídit některou z originálních sad nebo pro začátek improvizovat s upevňovacími popruhy s ráčnou, jaké používají např. stěhováci, jako jsme to dělali my, možná je máte někde doma. Až zjistíte, že se vám lajna „vyplatí“, pořídíte si něco sofistikovanějšího.


THE PRODIGY The Prodigy jsou jednou z těch kapel, které mají svojí vlastní kategorii. Jen velmi málo skupin může říct, že pomohli vynalézt hudební žánr. The Prodigy mají za sebou letní koncertování na mnoha místech Evropy a opět dokázali, že mají stále energii, sílu a umí způsobit hudební rozruch všude, kam přijedou. Na pražský koncert dovezou The Prodigy čtyři autobusy a jejich hudební techniku pět kamionů. Kapela má připraveno mnoho nového materiálu, letos na jaře vydala po pětileté pauze novou desku Invaders Must Die. Na své si během koncertu přijdou ale i fanoušci starších a léta prověřených hitů. The Prodigy – elektronická hudební skupina z britského Essenu založená Liamem Howlettem v roce 1990 od té doby dosáhla nesmírné popularity a celosvětové známosti. Mají na kontě téměř 20 milionů prodaných desek, což se zatím žádné taneční formaci nepodařilo překonat. Současní členové jsou Liam Howlett (skladatel / klávesy), Keith Flint (tanečník / zpěvák) a Maxim Reality (MC / zpěvák). Předskakovat The Prodigy bude kapela Enter Shikari, která je v rodné Británii dobře známá pro své spojení žánrů post-hardcoru a trancu. Tato jejich unikátní tvorba je jeden z důvodů, proč kapela získala svou popularitu neuvěřitelně rychle. Zúčastnila se během své kariéry již stovek různých koncertních show, kde sklidila nemalý úspěch. Kapela má na kontě 2 sólová alba, z čehož to debutové „Take To The Skies“ dosáhlo až na 4. místo v oficiální UK Album Charts. Druhé album „Common Dreads“ vyšlo v červnu letošního roku a aktuálně začíná na 16. místě. Nejvíce inovativní taneční kapela 90 let – The Prodigy – potvrdila návštěvu v Praze. Pokud je tanec vaším druhým já, tak nesmíte chybět 27. listopadu v pražské Tesla Areně na fantastickém koncertě plném těch nejlepších melodií a beatů.

ZA LEGENDOU DO SASAZU Chystá se koncert legendární americké skupiny Kool & The Gang, která za 45 let aktivní kariéry dokázala na poli funku, jazzu a R&B to, co se už nikdy opakovat nebude. Hity jako Celebration, Cherish, Jungle Boogie („ta z Pulp Fiction“), Summer Madness, Fresh, Get Donw On It, Ladies Night nebo Open Sesame jen podporují pověst nejdéle koncertující R&B skupiny vůbec, která rozesela svou hudbu do světa na více než 70 milionech prodaných nosičích (31 zlatých a platinových alb.) Jejich přínos do hudební historie je nesporný stejně jako např. u Jamese Browna, George Clintona, Maceo Parkera nebo Ray Charlese. Jako jedna z mála kapel dokázali Kool & The Gang nabídnout každé ze tří generací, kterou hudebně „odchovali“, to nejlepší a udržet se na špici nejen hitparád, ale také v mysli těch, kteří na ně nedají dopustit a nenechají tuto opravdovou legendu odejít do hudebního důchodu. Při shlédnutí a poslechu jejich energické koncertní show je ale všem jasné, že pánové Robert „Kool“ Bell, Khalis Bayyan a.k.a. Ronald Bell, George Brown ani Dennis Thomas nemají do důchodu ani nakročeno. Pokud si chcete ve státní svátek užít pořádnou funkovou „celebration”, není 28. 10. lepší volby než vyrazit do pražského klubu SaSaZu.

MOJE EVROPA Díla čtyřiceti + 1 současných českých tvůrců z oblastí současného umění, architektury a designu představí výstava „Moje Evropa“. Vybraní autoři vyjádřili výtvarnými prostředky svůj osobní pohled na pojem Evropy a evropského společenství. Po bruselské premiéře bude expozice ke zhlédnutí v Centru současného umění DOX od 7. října do 18. listopadu. DOX chystá k výstavě i doprovodný program včetně besedy s kurátorkou Evou Eisler, která se koná 18. listopadu v rámci cyklu Český design „světový.“

KOSHEEN MILUJÍ PRAHU Britští Kosheen opět v Praze! O ostrovní skupině se dá tvrdit, že má české publikum a Prahu hodně přirostlé k srdci. Možná i pro to, že jejich kytarista je ženatý s Češkou. Spojením mnoha hudebních stylů našli spoustu fanoušků a i přes velkou popularitu neusnuli na vavřínech. V rámci nově ohlášeného evropského tour vtrhnou Kosheen v čele s charismatickou vokalistkou Sian Evans 27.října v kompletní pětičlenné koncertní sestavě do prostor klubu SaSaZu, který je pro ně co do klubového hraní u nás svou kapacitou přes 2 000 lidí opravdovou výzvou!


JUBILEJNÍ FMX GLADIATOR GAMES Freestyle Motocross Gladiator Games tentokrát již podesáté představí nejlepší freestyle motocrossaře a s nimi i jeden z pilířů adrenalinové zábavy v České republice. Desátý ročník si žádá pořádnou oslavu, a tak k vidění bude nabitý program se smrští mototriků a s odvážnými létajícími a skákajícími jezdci na silných strojích. Největší FMX událost v naší republice se odehraje 28. listopadu v Praze v O2 Areně.

Sedmadvacetiletá zpěvačka P!NK se vymyká všem popovým hvězdám. Ve svých písničkách, na kterých se většinou autorsky podílí, nezpívá jen o svých životních trablech a láskách, ale umí si udělat legraci sama ze sebe či svých kolegyň typu Britney Spears, Paris Hilton nebo Jessica Simpson. P!NK, vlastním jménem Alecia Moore, držitelka několika ocenění Grammy a multiplatinová zpěvačka potvrdila koncert v České republice na 19. listopadu v O2 Areně, kde představí kromě svých největších hitů materiál z posledního alba Funhouse.

O2 ARENA ZRÙŽOVÍ ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED Příběh nového českého filmu Zemský ráj to napohled je všední a přitom nevšední osud pohledné, životaschopné ženy Marty a jejích dvou dospívajících dcer – Majdy a mladší Gábiny – a jejich „tatínků“. Děj zahrnuje zlomové desetiletí našich nedávných dějin – začíná v předvečer sovětské okupace Československa v roce 1968 a končí štvanicí kolem Charty 77, kdy rozvedený manžel, otec obou dcer, kdysi herec a později významný disident, odjíždí se svou mladou novou ženou do emigrace, zatímco navenek nehrdinská, apolitická exmanželka Marta zůstává a nepřízni doby čelí žensky tiše a vytrvale. V rolích krásných i směšných, silných i slabých postav uvidíte Vilmu Cibulkovou, Miroslava Etzlera, Ondřeje Vetchého, Terezu Voříškovou. V našich kinech od 19. listopadu. Dvoustranu zpracovala: Linda Truhlářová


UKÁZKA Z KOLEKCE PØEDPLATITELSKÝCH BALÍÈKÙ 2009/10 ŸçéæÛìâëð—ãñܗñoêâØë—áØâæ—ÙØãodÜâ—â—ç„ÜÛçãØëåfäì—ą—ågâëÜéf—äæßæì—Ù’ë—ê—ÛæçãØëâÜä

ÇÆÌÂѸ—¬§§—Â& 09/10

̽ÊÅǘÈʼÄÇ ¼ÅÍЗą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ 1

ŸÀÃÌÊËɸ&Å2—½ÆËÆ

̽ÊÅǘÈʼÄÇ

THERME LAA

Àº¼¹É¼¸Â¼É—ą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

VSTUP 1 DEN

2

3

4

5

—ÇH¼»ÇøËÅ)Ä̗ Ñ2ÊÂ˼—À—ËÆÇÏ»¹Ê¼£— ¸ÉË̗Êü͗¸—ÍV¿Æ»£— Á¸ÂÆ̗Á¼—ËH¼¹¸—ËÃÁȹ˘

Ò¼¹ÊŹ™

SKIPAS ENGADIN SV. MOŘIC

º¹ÌÇÀ ÃƸǗą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

1 DEN

ËÆ+ZÆÁ»½

¦¦¦˜¹˜¼¹ÄL3˜¹˜¼¹ÄL3¤˜ Î3»½˜Æ¹˜ÏÏϦËÆÇϦ»Ò

PØEDPLATNÉ èasopisu o freeskiingu a pro freeskiery Předplatné je nejvýhodnější formou získání FREESKI: t[BQMBUÓUFNÏOǔ tOFNVTÓUFǏBTPQJTTIÈOǔUoQDzJKEFWÈNEPTDISÈOLZ ǏBTUPKFÝUǔEDzÓWF OFä se objeví v trafikách tTPVǏÈTUÓQDzFEQMBUOÏIPKFCBMÓǏFLoQSPEVLU LUFSâWÈNVEǔMÈSBEPTUBEÈMF zhodnotí investici do předplatného tLBäEâQDzFEQMBUJUFMPCESäÓ4/08DBSE LUFSÈKFKPQSBWǪVKFLǏFSQÈOÓDzBEZ WâIPEBTMFW WÓDFJOGPSNBDÓP4/08DBSEOBKEFUFWǏBTPQJTF4/08OFCP na www.snow.cz)

ADRESÁØ PRAHA BOATPARK Sokolovská 146/359 186 00 Praha 8 – Karlín www.boatpark.cz

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1 www.rockpoint.cz

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Martinská 2 (Na Perštýně) 110 00 Praha 1

Veselská 663, 190 00 Praha 9 Letňany www.rockpoint.cz

HARFA SPORT Strakonická 81 150 00 Praha 5 – Lahovičky

Předplatné na Slovensku zajišťuje distribuční společnost Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/444 588 21, 444 427 73 a 444 588 16, fax 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, web: www.kapa-oifp.sk/katalog_titulov.php

ANEB KDE LZE FREESKI ZAKOUPIT

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

SLOVENSKO

Liberec

Brno

¹éØëàêãØíØ

ROCK POINT – Liberec II— Pražská 15/2, 46001 Liberec tel.: 485100302

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Masarykova 16, 60200 Brno

K2 SHOP AUPARK ÃÜëå[—¨£—¯ª¨§ª—¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱—°§ªª§¬°ª«

www.rockpoint.cz

www.harfasport.cz

HARFA SPORT Českomoravská 41 190 00 Praha 9

www.rockpoint.cz

SPORT BRZAK Sázavská 648, 460 10 Liberec 3 www.brzak.cz

Ostrava

www.harfasport.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ROCK POINT Kuří Rynek———

STØEDOÈESKÝ KRAJ

Hradec Králové

Poštovní 3 (Kuří Rynek), 702 00 Ostrava

SKI SURF SPORT V Tůních 11, 120 00 Praha 2 tel.: 224 942 007

Mladá Boleslav

ČESKÝ RÁJ OUTDOOR SPORTS

ROCK POINT – Futurum— Brněnská 1825/23a, 50002 Hradec Králové

Nerudova 616/30,

www.rockpoint.cz

MONTANA SPORT Ãð•Ø„êâf—êÜéíàêåo—ÚÜåëéì䗤—çéæ¤ ÛÜᣗç‘ádæíåØ£—êÜéíàê

„o•ÜåÜÚâfßæ—å[䥗°°§£—¨¬©—§§—ÇéØßؗ— ¬—¤—¿ãìÙædÜçð ROCK POINT – Šestka— Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6 www.rockpoint.cz

293 01 Mladá Boleslav ëÜ㥱—ª©­—®©ª—ª¯« www.ceskyraj.cz

HARFA SPORT Náměstí republiky 826, 293 01 Mladá Boleslav www.harfasport.cz

www.rockpoint.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ Olomouc

ÍéÚßãØÙo

VANCL SPORT ¿æéêâ[—¨¨®£—¬«ª—§©—ÍéÚßãØÙo îîî¥íØåÚãêçæéë¥Úñ

YAKSTEAM ÑØßéØÛåoÚâؗ°ª£—¯©¨§¯—¹éØëàêãØíØ îîî¥ðØâêëÜØä¥êâ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

www.rockpoint.cz

www.skisurf.cz

82

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT

Jak si zařídit předplatné jednoduše zjistíte na www.freeski.cz v sekci „předplatné“. Vaše dotazy rádi zodpovíme na predplatne@snow.cz nebo 775 697 669.

ROCK POINT OC Olympia—— OC Olympia, 777 77 Olomouc www.rockpoint.cz

TREKLAND OC DANUBIA ÇØå|åêâؗÚÜêëؗ¨­£—¯¬¨§«—¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱—°¨®ª«««¯« ¹Øåêâؗ¹ðêëéàÚØ

EK SKI CENTRUM ÄØãØÚßæíêâؗÚÜêëؗ©°£—°®«§¬—¹Øåêâؗ ¹ðêëéàÚØ ëÜ㥱—«©¨°¨¬®°©¬¯« îîî¥Üâêâà¥êâ

TREND SPORT ì㥗©°¥—¸ìÞìêëؗ©¬£—°®«§¨— ¹Øåêâؗ¹ðêëéàÚØ îîî¥ëéÜåÛêçæéë¥êâ

YàãàåØ

A SPORT ¿æé咗ÍØ㗩­£—§¨§§¨—YàãàåØ ëÜ㥱—«©¨«¨¬­©¬§¨­


SPRÁVNÉ VĚCI PRO SPRÁVNÁ MÍSTA

BUNDA: RASH

LOKACE: GLACIER D´ARGENTIERE / FRANCIE / NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 3010 M.N.M. / VLHKOST VZDUCHU: 72% / TEPLOTA SNĚHU: -7 °C / RYCHLOST VĚTRU: 82 KM/H / TEPOVÁ FREKVENCE: 154 TEPŮ ZA MINUTU UV FAKTOR OPALOVACÍHO KRÉMU: 14 / MATERIÁL: DRYPEAK 6000 / VÝPLŇ: DURATHERM JEZDEC: IAN WATSON FOTOGRAF: PATRICK LINDQVIST

WWW.HANNAH.CZ

FREESKI 04 - Novemeber 2009  
FREESKI 04 - Novemeber 2009  

FREESKI - magazine for newschool skiing - freeride, freestyle

Advertisement