Page 1


een doeltreffend elftal

Monica Verhoek Redacteur

Marcel van Gastel Account manager

Ronald Schouten Creatief manager

Kimberly Gomes Fotograaf

Enith Stenhuys Fotograaf

Carla Collewijn Account manager

Voorbeelden van door ons verzorgde uitgaven zijn TracĂŠ (RandstadRail), Smit Mode magazine en Dierentaal (Dierenbescherming Rijnmond). Punt Uit Media is ook de uitgever van Rotterdam Punt Uit magazine, Friends in Business en het onlineplatform Rotterdam Culinair. Gaan wij ook voor u een fantastisch blad maken? Bel Ronald Schouten of Mirjam Bode voor een kennismaking en een voorstel op maat: 010 - 46 99 260.


V

oorwoord

Met trots presenteer ik u dit magazine Rotterdamse Zakenvrouwen. Het verheugt mij dat ik als Bestuurlid van de Kamer van Koophandel Rotterdam als eerste het woord tot u mag richten. Ik verkeer hier in goed gezelschap. Maar liefst 57 topvrouwen werden door de redactie gevonden voor een artikel in dit blad. Vrouwen die vertellen over hun beroep als ondernemer, bestuurder, wetenschapper of manager, over hun passies en drijfveren. Wat een fempower! Normaal gesproken word ik als bestuurder vooral omringd door mannen. Niet dat ik daar last van heb, maar te vaak zijn vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd in ondernemerskringen. Neem nu de besturen van de Kamer van Koophandel. Landelijk gezien is slechts 17% vrouw. Het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Rotterdam bestaat uit 24 personen, waarvan 4 vrouwen. Ook de commissies waarin ik binnen de Kamer zitting heb, kennen voornamelijk mannelijke leden. En dat terwijl inmiddels 1 op de 3 ondernemers van het vrouwelijke geslacht is. Om de representatie van het bestuur van de KvK te vergroten heb ik in 2009 het initiatief genomen tot de oprichting van Chambrelle, een netwerk voor vrouwen in besturen van de KvK. We zijn geen vrouwenclub die bij elkaar komt om vrouwenzaken te bespreken, het netwerk is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besturen. Bij de Kamer van Koophandel Rotterdam is dit meteen ter harte genomen. In korte tijd zijn er maar liefst vier vrouwen benoemd in commissies. Men heeft gezocht en gevonden. Daar waren geen quota voor nodig, zoals sommigen bepleiten. Persoonlijk heb ik wat moeite met het vaststellen van quota. Je hebt als vrouw dan toch de kans dat men denkt dat je bent gekozen om je geslacht en niet om je capaciteiten. Wat mij betreft gaat het vooral om het agenderen van diversiteit, eventueel met behulp van rolmodellen als Sybilla Dekker, Neelie Kroes en etnische zakenvrouwen als Maritza Russel, Betlem Taravilla en TĂźlay Havva Ă–zden. Gelukkig heeft de redactie van Rotterdamse Zakenvrouwen hier een scherp oog voor gehad. Ook zij zochten en vonden. Het resultaat mag er zijn. Een inspirerend magazine met een rijke schakering aan vrouwen met boeiende verhalen. Veel leesplezier!

Erica van Engel Directeur Winst & Waarden Algemeen Bestuurslid Kamer van Koophandel Rotterdam

1


C

olofon Uitgever Punt Uit Media BV (Naar idee van Wegener SpeciaalMedia)

Ontwerp, vormgeving en productie Goed Opgemaakt BV Rotterdam

Prins Hendrikkade 16a 3071 KB Rotterdam T (010) 46 99 260

Distributie Rotterdamse Zakenvrouwen verschijnt in een oplage van

Directie Jan Smit

10.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij de deelnemende zakenvrouwen. Bovendien ligt

Algemeen manager

Rotterdamse Zakenvrouwen op

Mirjam Bode

de leestafels op ± 1.280 locaties in regio Groot Rotterdam.

Creatief manager Ronald Schouten

Copyright Niets uit deze uigave mag

Redactie

gereproduceerd worden zonder

Nathalie van Huët (hoofdredactie)

voorafgaande schriftelijke

Marcelien Hakman

toestemming van de uitgever.

Monica Verhoek Aansprakelijkheid Fotografie

Punt Uit Media is niet

Kimberly Gomes

aansprakelijk voor eventuele

Mladen Pikulic

onjuistheden in deze uitgave

Enith Stenhuys

of onvoorziene gevolgen van

Hannah Anthonysz

onvolkomenheden. Ook is Punt Uit Media niet verantwoordelijk

Projectcoördinatie Angela Joerawan

voor handelingen van derden welke eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Commercie Carla Collewijn Mirjam Bode Ronald Schouten Marcel van Gastel

2


I

inhoud 1

De Rotterdam

Mira Groeneveld

48

Colofon

2

Daniëls Openhaarden

Moara Daniëls

50

Inhoudsopgave

3

Tülay Naai Center

Tülay Havva Özden

52 54

Voorwoord

Erica van Engel

Neelie Kroes

Vice President Europese

Co Solo producties

Carola van Barneveld

Commissie en Europees

Shoeby fashion

Mirella Westhuis

56

Commissaris

Just Hair

Ingrid Waals

60

Pauline van der Meer Mohr

Voorzitter College van Bestuur

Portbase

Rianne Groffen

62

Erasmus Universiteit Rotterdam 12

Uljee Food Group

Daniëlle Uljee

66

Sirene en Sirene2

Franca Meeuwsen

68

Kansen en Obstakels

4

14

Mijntje Lückerath-Rovers

Universitair hoofddocent

Hofland Automaterialen

Nicole van der Heiden

72

Erasmus Universiteit Rotterdam 22

Amazone Bijoux

Angela van IJsselmuide

74

Intro + personal coach

28

Projectmanagementbureau Nouschi

Anouschka Biekman

76

Isabelle Spindler-Jacobs

Topvrouwen 2009 en 2010

34

Kaapriore

Jorissa Neutelings

78

Mai Elmar

MPI en Cruiseport Rotterdam

38

Podiamed

Jolanda den Hoed

80

Personal Trainer

43

Bestuursdienst

Marianne Donker

84

Personal Shopper

59

Gemeente Archief

Jantje Steenhuis

84

Zaken die vrouwen raken

70

Roteb Rotterdam

Marlin Huygens

85

Personal Assistant

83

Publiekszaken

Yvonne van Stiphout

85

Gevleugelde uitspraken

100

Conny Braams en

Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Petra Verspui

86

voor Kunst en Cultuur en

dSV/Stadsontwikkeling

Astrid Sanson

86

voorzitter van het Historisch

Bestuursdienst

Karin Handstede

87

Stadstoezicht

Marjoleine van Doorn-Claassen 87

Melanie Post van Ophem Voorzitter Rotterdamse Raad

Genootschap Roterodamum Sybilla Dekker

Voorzitter Taskforce

Topbrainstorm

Het team

106

Dienst Jeugd, Onderwijs en 118

Samenleving

Ineke Bakker

89

120

Bestuursdienst

Paula Verhoeven

89

Meubelstoffeerderij

Carry Miedema

90

Van der Werf Makelaardij

Wil van der Werf

92

Whoops Kappers

Betlem Taravilla

94 96

Miedema & Zn Rotterdamse Zakenvrouwen Raderstoomboot de Majesteit Christine Keij

8

Industrieel Tourisme

Irma de Winter

10

PWS

Hedy van den Berk

16

BW Communicatie & PR

Brigitte van der Kleij

Karin de Zoete Gewichtskliniek Karin de Zoete

18

Möller Autoschade

Magchelina Möller

Rojo Steigerbouw

Karin van Reek

20

Big Brothers Big Sisters

Sandra Korthals-Stemerding

102

Adviesgroep JMH

Paula van Hamburg

26

Babz

Barbara Willemsen

104

Marrein Publications, EZVN 108

98

Woonbron Makelaars

Karin Swankhuizen

30

DV Management

Diana Gabriëls

32

en Kids Wonderworld

Maritza Russel

Z-Design

Carolyn Zorg

40

Spido

Annie Gruisen

112

LOSA Automatics

Louise & Sabrina Veerman

44

Internetbureau Capica

Marléne Baars

114

Perfect Assistants

Caroline Holtgrefe en

Jeannette Baljeu

46

Simone Versnel

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

116

3


Een

van de vragen die we de geïnterviewde

vrouwelijke ondernemers, managers en bestuurders voor

Zakenvrouwen

Rotterdamse

stelden, was of er een

vrouw is die ze als voorbeeld zien of die ze bewonderen. gevallen werd

In

negen van de tien

Neelie K roes

genoemd

als ‘topvrouw’, ‘vrouw met charisma’,

‘geweldig

mens’ of ‘vrouw met ballen en

ze ziet er nog goed uit ook’.

4

G

eloof in 17 vragen


Neelie Kroes (Rotterdam, 1941) is Vice President van de Europese Commissie en Europees Commissaris belast met de portefeuille Digitale Agenda. Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, studeerde in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Zij werd het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Kamer van Koophandel, startte haar politieke carrière in de gemeenteraad van Rotterdam en werd in 1971 voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer. Ze werd staatssecretaris van verkeerszaken in het eerste kabinet Van Agt. Van 1982 tot 1989 was ze minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Lubbers I en Lubbers II. Kroes maakte met haar charme en resolute presentatie indruk in binnen- en buitenland. Van 1991 tot 2000 was ze president van universiteit Nyenrode en vervulde zij commissariaten en adviesfuncties voor diverse bedrijven waaronder Lucent Technologies, Volvo en P&O Nedlloyd. In november 2004 volgde Neelie Kroes de Italiaan Mario Monti op als EU-commissaris, met als portefeuille mededinging. Zij is de eerste vrouwelijke EU-commissaris voor Nederland. Ze oogst bewondering en kritiek door ondermeer de niet mis te verstane boetes die zij oplegt aan grote bedrijven vanwege verboden koppelverkoop en prijsafspraken. Haar naam staat inmiddels hoog genoteerd op de Forbes-lijst The 100 Most Powerful Women. Neelie Kroes trouwde in 1965 met Wouter Jan Smit, een navigatie-officier bij de Koninklijke Marine. Zij kregen een zoon. Na haar ministerschap scheidde zij van Smit en in juli 1991 huwde zij met Bram Peper, voormalig PvdA-burgemeester van Rotterdam, van wie zij eveneens gescheiden is. Naast haar drukke werkzaamheden voor

je Zelf

de Europese Commissie vindt zij het van groot belang tijd vrij te maken voor haar twee kleindochters en voor een aantal charitatieve instellingen. Zij adviseert ondermeer het Nelson Mandela Children’s Fund en het World Cancer Research Fund.

aan Neelie Kroes 5


©SWAROVSKI 2010

TEL. 0223 670 570

NIEUW: SWAROVSKI BOUTIQUE LIJNBAAN 59 Overige verkooppunten in Rotterdam: Beurstraverse, Alexandrium, Zuidplein, De Bijenkorf Rotterdam

Hanger €190


Neelie Kroes intrigeert en inspireert vrouwen door de overtuiging waarmee zij dingen doet

05

Hoe combineert u werk met

een sociaal leven (nevenactiviteiten,

11

Heeft u een grootste

ergernis?

die ze voor elkaar wil krijgen. Haar uitstra-

gezin, vrienden, sporten, hobby’s)?

Mensen die zich niet aan hun woord

ling, haar krachtige optreden als dat nodig

Slecht.

houden.

is en haar zachte, menselijke kant als het

06

gaat om zorg en ziekte. Bovendien schijnt

Hoe staat u in de discussie

12

Wat is uw grootste wens

met betrekking tot vrouwen in

voor uzelf?

te waarderen, ofwel: de Eurocommissaris

topposities en ‘het glazen plafond’?

Dat ik lang van mijn kleindochtertjes zal

kleedt zich top en dat doet zij met een van-

Ik ben zeer voor quota geposteerd geraakt.

kunnen genieten.

zelfsprekendheid die Victoria Beckham of

Anders heb je het eeuwige leven nodig om

Paris Hilton jaloers zouden maken. Wie de

tot een betere verhouding te komen.

elke vrouw haar representatieve voorkomen

Vice President van de Europese Commissie en Eurocommissaris zelf bewondert? De

07

13

Wat wilde u vroeger

worden? Als u dit beroep niet zou

Heel vroeger arts.

Italiaanse neurologe en Nobelprijswinnaar

uitoefenen, wat/wie zou u dan

Rita Levi Montalcini. Het is een van de ant-

willen zijn? Een zeer geïnteresseerd en betrokken

14

Waar krijgt u energie van?

woorden op 17 vragen aan Neelie Kroes.

Samenwerken met getalenteerde mensen.

01

deelnemer in iets wat met onze Wat betekent werk voor u?

15

Heeft u een stylingtip voor

02

Wat ziet u als zakelijke

Heel veel. Mijn lust en mijn leven.

samenleving van doen heeft.

08

werktijden?

Welke boodschap zou u

willen meegeven aan vrouwen die

Dat maakt iedereen zelf uit.

16

hoogtepunten?

voor een beroeps- of loopbaankeuze

Betrokken te zijn geweest bij de

staan?

voorbeeld ziet of bewondert?

Nederlandse regering in belangrijke tijden,

Zorg dat je rugzak voor het leven zo goed

Rita Levi Montalcini, Italiaanse neuroloog en

en nu bij de ontwikkeling van Europa.

mogelijk gevuld is met opleiding en kennis

Nobelprijswinnaar in 1986.

03

en kies een richting waar je plezier in hebt.

17

Hoe zou een collega/zouden

uw m ­ edewerkers u omschrijven?

09

Wat zijn uw eigen

Als een teamspeler.

carrièrewensen voor de komende

04

jaren? Over welke eigenschappen

moet iemand in uw functie beschikken?

Is er een persoon die u als

Hoe ziet uw ideale vrije dag

er uit?

Door een stad slenteren.

Mijn termijn in Brussel afmaken.

10

Is er een uitspraak die echt

Uithoudingsvermogen, een goede

bij u past?

gezondheid, vechtmentaliteit en niet

Geloof in jezelf.

opgeven.

7


H

et moet in je zitten om gasten te willen verwennen en oprechte aandacht te geven

Christine rolde eenvoudig door het VWO heen. Omdat talen en eco-

Happy single prinses

nomie haar interesseren gaat Christine in Rotterdam aan de HEAO de

“Het concept staat, maar de markt vraagt om veranderingen. Tien

economisch linguïstische richting volgen, terwijl ze in haar vrije tijd

jaar geleden kon je een goed feest hebben met een bandje, lekker

in de horeca werkzaam is. “Ik doe al sinds mijn 15e terraswerk en

eten en een leuke goochelaar, maar nu is het een compleet entertain-

had een bijbaan bij een pizzeria, waar ik snel het vertrouwen kreeg

mentconcept. We kiezen een thema en we zetten met een cast een

om de zaak helemaal alleen te draaien. Dan merk je al dat je feeling

complete show neer en dat is erg uitdagend om te doen. Momenteel

met het vak hebt. Ik ben na twee jaar HEAO overgestapt naar de

hebben we het thema ‘Het Feest van de Majesteit’. Een romantisch

Hotelschool in Den Haag. Er ging een wereld voor mij open. De sfeer,

thema met een prinses die met een koets aankomt en hier aan boord

de stages, een prachtig studentenleven, mooie vakken. Ik vond het

de man van haar leven ontmoet, met een knipoog naar het heden van

allemaal even leuk. Ik heb stage gelopen in de Kersentuin bij Joop

de young, free, happy single vrouw die tóch op zoek is naar de man

Braakhekke. Toen wist ik het zeker. Dit is mijn ding. Van mijn docent

van haar dromen.”

rechten kreeg ik de tip om te solliciteren naar een baan als directieassistent, dat was in 1987. Ik werd aangenomen en kon direct na het

“Wat werk voor mij betekent? Ik ga niet naar mijn werk, dit ben ik.

afstuderen aan de slag in Hotel de Klepperman in Hoevelaken, toen

Thuis loopt het door, we zijn altijd bereikbaar voor de gast, dat is in-

het kleinste vijfsterrenhotel van Nederland. Daar heb ik veel geleerd.

herent aan horeca. Ik vind leidinggeven lastig, ik ben erg geneigd om

Het was hectisch, maar geweldig om te doen.”

mee te werken en het samen te doen. Ik ben niet iemand die van bovenaf roept ‘je moet dit of dat’. Ik ben optimistisch en een doorzetter.

Nog groter en mooier

We stoppen niet voor alles af is en we helemaal tevreden zijn. Thuis

In die tijd leert Christine haar man kennen die met plannen rond liep

hebben we het altijd goed kunnen regelen. De Indonesische kokkin

om voor zichzelf te beginnen. “Klemens is een botenman en had het

met wie ik samen kooklessen aan boord verzorgde, heeft jarenlang bij

plan om ‘iets met een partyschip’ te gaan doen. Het zou een rader-

ons thuis een deel van de zorg voor de kinderen op zich genomen. Zij

stoomboot moeten zijn, want daar ligt zijn passie. Ik was inmiddels tot

is als een soort oma en dat gaf heel veel rust, dus ik heb het wat dat

de conclusie gekomen dat ik dag en nacht werkte, en weliswaar met

aangaat enorm getroffen.”

veel plezier, maar dat zou ik ook voor mezelf kunnen doen. Bovendien had ik niets te verliezen, dus ik dacht ‘waarom zou ik de gok niet

Tevreden

wagen?’ Maar goed, een raderstoomschip koop je niet in de win-

“Ik heb nergens spijt van. Misschien had ik meer kinderen gewild,

kel, dus dat moest eerst gezocht worden. We vonden het schip, De

mijn hart is er groot genoeg voor, maar door drukte, met het tweede

Nederlander, 50 meter lang, en het restaureren begon. In april 1990 is

schip erbij, heb ik het uitgesteld en op een gegeven moment vond ik

het schip in de vaart genomen. Het werd een ongekend succes met

mezelf te oud. Ik geniet er nu ook van als onze twee dochters vrien-

volop bedrijfsfeesten en bijeenkomsten. Dat heeft ons ertoe bewo-

den en vriendinnen meebrengen. Ze zijn bij ons thuis altijd aan het

gen om in 1993 dit schip, De Majesteit, te kopen. We durfden het wel

hobbyen, koken, moet allemaal kunnen. Ik neem de laatste jaren ook

aan om nog groter en mooier te gaan. Ook dit schip kochten we als

wel iets meer tijd voor mezelf. Ik houd van fotografie en ik sport met

casco en we hebben er zes jaar over gedaan om het te restaureren.

een groepje vriendinnen of ik loop zomaar eens met een vriendin een

De eerste jaren is Klemens alleen maar bezig geweest met de restau-

rondje Kralingse Plas en dan drinken we ergens wat. Reizen vind ik

ratie van de stoommachine en de laatste twee jaar hebben we het

inspirerend. De wereld, maar ook Nederland op het water. Dat geeft

gehele interieur ontworpen en gebouwd.

je zo’n vrij gevoel.

Het was erg leuk om alles zelf te bedenken en daar heb je tijd voor

Carrièrewensen heb ik niet echt. Ik ben tevreden, hoef niet direct gro-

nodig. We hebben uren op de computer zitten tekenen. Ik had boe-

ter en meer. Ik doe het liever kleiner en heel goed, dan dat ik hier

ken gekocht met interieurs van oceaanstomers uit de jaren ‘20 om

zes raderboten heb liggen.” Lachend: “Klemens had dat mogelijk wél

inspiratie op te doen. Overal in ons huis stonden mood boards met

gewild, dus ik vermoed dat hij ambitieuzer is. Hij laat alles vallen als hij

stukjes stof, en kleurtjes. Ik heb me daar volledig in uitgeleefd. Nu

met zijn werk bezig is. Daar gaat hij voor 500 % voor en al het andere

heeft iedere salon op De Majesteit zijn eigen sfeer, zodat de gast die

is dan totaal onbelangrijk. Vrouwen zijn meer aan het organiseren,

door het schip loopt steeds opnieuw verrast wordt.

alles onderhouden, ook de sociale contacten. Dat is ongetwijfeld het grootste verschil tussen man en vrouw.”

Toen wij hieraan begonnen verklaarden mensen ons voor gek, maar het werd een groot succes. Vertrouw dus in je zelf en volg je intuïtie. 8


“Mijn

man noemt me altijd bulldozertje”, lacht

ook goed inleven in andere mensen.

Ik

Pessimisme

Christine. “M aar

en luiheid vind ik ergerlijk.

ben heel actief, dan zit je in een positieve flow.”

samen met haar echtgenoot de directie van een

80

ik kan me

Christine K ey

vormt

R aderstoomboot De M ajesteit,

meter lang partyschip met een majestueuze stoommachine waar evene-

menten op maat verzorgd worden.

Van Showboat Party

tot bedrijfsfeest en

van congresdiner tot themafeest, compleet met culinaire verwennerijen en spetterend entertainment.

“Toen

wij hieraan begonnen en mensen zagen een

wrak liggen verklaarden ze ons voor gek, maar ons gevoel zei dat we het moesten doen.

H et

werd een groot succes.

Vertrouw

dus in je zelf en volg je

intuïtie.”

Wie: Christine Key Wat: Directeur Raderstoomboot De Majesteit Waar: Rotterdam

9


Z

Wie: Irma de Winter Wat: Directeur Industrieel Toerisme Waar: Rotterdam

ie je bergen op

dan spring Irma van

de

Winter

is directeur

Industrieel Toerisme

Rotterdam

dat tours or-

ganiseert voor de zakelijke markt.

Ontdekkingstochten

door het uitgestrekte

Rotterdamse

haven- en in-

dustriegebied tussen tanks, silo’s en containers.

De

tours vinden per touring car, boot of beiden plaats en worden begeleid door gidsen die niet alleen aange-

Spreek het uit als je tevreden bent over iemand,dat doet veel goed

10

naam gezelschap zijn, maar tevens ervaringsdeskundige reisleiders, die alle ins

&

outs van het indrukwekkende gebied kennen.

“Mijn

veelal gepensioneerde gidsen noemen mij hun leukste baas, haha.

Ik

Dat

is toch prachtig!

ervaar overigens dat je

als vrouw vaak aangenaam behandeld wordt.”


op je weg?

je er maar overheen! Irma de Winter begint haar loopbaan als se-

banken of verzekeringsmaatschappijen die

kundigheid in communicatie. Het effect op

cretaresse bij de Holland Amerika Lijn. Toen

relatieprogramma’s maken, boeken tours.

mensen van het uitspreken van je waardering

het hoofdkantoor van de HAL naar de VS

Haven/ logistiek is educatief en daar zijn be-

is groot. Spreek het uit als je tevreden bent,

verhuisde bleef zij in Rotterdam voor een van

drijven naar op zoek. Alleen maar karten of

communiceer het, dat doet veel goed. Ik ben

de Raad van Bestuursleden werken, die niet

kleiduiven schieten is tegenwoordig niet ge-

ook een gezelligheidsmens, maar ik heb het

met de HAL naar Amerika verhuisde. “Het

noeg meer. Juist dat educatieve tintje geeft

zakelijke en sociale verweven. Je kunt het

was een geweldige baan, heel afwisselend.

meerwaarde. Er zijn afspraken met havenbe-

zo druk hebben als je zelf wilt. Bij een aantal

Mijn baas ging zich weer bezighouden met

drijven om hun terrein op te mogen, wat an-

netwerk events in de stad moet je zijn, maar

zijn familiebedrijf, olie en zwaartranspor-

ders mede om veiligheidsredenen niet mag.

ik ben geen partyhopper. Ik hecht ook veel

ten. Hij zat bij allerlei organisaties in het be-

Er zijn tours waarbij de groep bijvoorbeeld

waarde aan familie en vrienden, ik probeer

stuur, waaronder voorzitter van de Nedlloyd

eerst gaat varen en daarna met de bus en

te sporten voor mijn gezondheid, ben een

Spicerace, een zeilrace van Rotterdam naar

gids verder de haven in, naar Maasvlakte en

mooi weer golfer, ik kijk graag films, ben dol

Jakarta. Marjolein Matthijssen werd aange-

Maasvlakte2. Ik luister waar de klant naar op

op thrillers en televisie. Van praatprogram-

trokken als manager. Van haar heb ik enorm

zoek is en geef advies over een mogelijk pro-

ma’s als Pauw en Witteman en De Wereld

veel geleerd. Toen ben ik er een paar jaar uit

gramma. Het havengebied omvat ruim 50 ki-

Draait Door om op de hoogte gehouden te

geweest, heb kinderen gekregen en daarna

lometer en ook bedrijventerreinen zijn uitge-

worden, maar ik kan ook nog ’s nachts een

wilde ik weer gaan werken. Marjolein was

strekt, er is genoeg te zien. Inmiddels is de

half uurtje ongegeneerd lachen om Frasier.

inmiddels samen met Mai Elmar (later CMO

tweede Maasvlakte er al bij betrokken waar-

Het is wel duidelijk dat ik teveel wil in een

van Rotterdam) voor zichzelf een organisatie-

door je ook de toekomst kunt laten zien.”

korte tijd. Ook de jaren dat ik thuis was met de kinderen werkte ik in het bedrijf van mijn

bureau begonnen en bij hen heb ik weer de mogelijkheid gekregen om terug te keren in

“Ik word gelukkig van werken. Ik ben ooit be-

man op de achtergrond mee, want ik ben niet

het ‘Rotterdamse-zakenleven’. Na een jaar

gonnen als allround uitzendkracht en zorgde

het type dat dagelijks de ramen zeemt of op

waarin we ons ondermeer met de opening

elke twee maanden op een andere afdeling

de bank gaat zitten met een boek, daar heb

van de stormvloedkering in Hoek van Holland

dat de boel draaide. Ik vond dat wel span-

ik geen rust voor. Bovendien vind ik dat je ac-

bezighielden, kwam het project binnen om

nend om zo voor de leeuwen geworpen te

tiever bent als je werkt. Als ik dan een vrije

Industrieel Toerisme in Nederland vorm te

worden. Ik pakte alles aan en dan leer je wel

dag heb, doe ik leuke dingen met vriendinnen

geven. Mai schreef daar een rapport over, er

je eigen boontjes te doppen. Ik ben stressbe-

of met mijn gezin. We hebben veel gereisd,

werd een stichting opgericht en ik mocht dat

stendig en oplossingsgericht. Ik raak niet in

maar de laatste jaren komen we graag op

gaan begeleiden. Het bedrijfsplan was zowel

paniek als er een probleem is, want elk pro-

een vaste plek in Spanje. Dan kan ik ook echt

voor de toeristische als de zakelijke markt

bleem kan opgelost worden. Zie je bergen op

helemaal niks doen. Hoewel…, de laptops

geschreven. We zagen al snel dat de zake-

je weg, dan spring je er maar overheen! Dat

gaan wel mee. Ik geniet van het leven, ben

lijke markt een vlucht nam. Toen de subsidie

is natuurlijk ook wel Rotterdams. Niet lullen

heel voldaan, ik mis niks, want je maakt keu-

minder werd heb ik besloten om het zelfstan-

maar poetsen.”

zes. Ik heb het altijd naar mijn zin en als dat niet zo is, zorg ik dat ik het naar mijn zin krijg.

dig te gaan voortzetten. Industrieel Toerisme was immers mijn kindje. Ik was toch al

Gezelligheidsmens

Daar ben je zelf bij, net als bij het creëren van

het aanspreekpunt als het om Industrieel

“Als geboren en getogen Rotterdamse en

je carrière. Je kunt niet anderen de schuld ge-

Toerisme ging.”

door mijn werk bij de HAL en daarna vooral

ven van dingen die voor jou niet goed gaan of

door mijn toenmalige ‘ baas’ de heer Lels,

jezelf doelen stellen die niet haalbaar zijn. Als

Educatief tintje

heb ik een grote liefde voor de haven gekre-

je iets in je hebt zitten, ligt het aan jou of het

“Wie de tours boeken? Dat is heel divers,

gen. Hij heeft mij altijd overal bij betrokken.

er uit komt. Waar een wil is, is een weg. Ik

van ondernemersverenigingen tot aan ser-

Dat vormt je. En dan zijn er twee dames die

heb voor mezelf geen carrièrewensen meer.

viceclubs, van scholen en opleidingen tot

ik erg bewonder om wie ze zijn en hoe ze hun

Het is nu de tijd voor de jeugd om dingen te

bedrijven uit de haven met hun relaties, di-

werk doen en omdat ik vind dat ik veel aan

doen. Ik zie veel getalenteerde jonge mensen

rectie of toeleveringsbedrijven, die het leuk

hen te danken heb en veel van hen geleerd

en ik heb ook veel vertrouwen in de nieuwe

vinden om hun mensen te laten zien waar

heb. Marjolein en Mai verenigen eigenschap-

werkende generatie.”

hun eindproducten terecht komen. Maar ook

pen als positiviteit en vrolijkheid, rust en

11


w

e willen excellent onderzoek en daarmee

excellent

onderwijs bieden Pauline

van der

M eer Mohr

wilde graag concertpianiste

de opening van het academisch jaar, met veel

nog geen groot interna-

ceremonieel en Neelie Kroes die de opening

tionaal concours hebt gewonnen, dan kun je maar beter

horigheid, dat is uniek. Een andere week kan

worden.

“M aar

als je op je

18e

je beperkingen onder ogen zien en beseffen dat het concertpodium altijd buiten je bereik zal blijven.” kiest voor de

Erasmus Universiteit Rotterdam

ze bedrijfs- en privaatrecht studeert.

“Direct

waar

Den Haag, op de ministeries, maar ook bij de

erna

Universitair Instituut

omdat ik wilde

verdiepen, als ook omdat een jaar naar het buitenland, en dan zeker naar een stad als

Florence,

hebben een groot masterplan voor de ontwikkeling van de campus de komende jaren

Europees

Florence. Zowel

vol zitten met vergaderingen met teams. We

Pauline

heb ik een research master gedaan aan het in

kwam opluisteren. Die academische saam-

me buitengewoon

aantrekkelijk leek.”

en daar gaat veel tijd in zitten. Ik ben vaak in VSNU, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, om te praten over hoe het nu verder moet met het hoger onderwijs in Nederland. Op dit moment zijn het spannende tijden. Komen er donkere wolken of komt er witte rook uit Den Haag? We anticiperen nu al op wat mogelijk komen gaat. Ik zit ook veel in Rotterdam bij de gemeente. Praten met wethouders, de burgemeester, er zijn samenwerkingsverbanden

Na haar inderdaad ‘buitengewoon aantrek-

dat je loopbaan minder maakbaar is dan je

met het havenbedrijf, maar ook met andere

kelijke tijd’ in Florence start Pauline bij

in eerste instantie denkt.” Ze besluit terug

kennisinstellingen. In mijn functie ben ik het

een groot advocatenkantoor in Den Haag,

te gaan naar de universiteit, “voor mij altijd

gezicht naar buiten voor de universiteit, dus

het tegenwoordige De Brauw Blackstone

een heerlijke veilige thuishaven,” om zich te

heb ik veel representatieve verplichtingen,

Westbroek. Dan klopt Shell op haar deur.

heroriënteren op een vervolgstap en nog een

waarbij ik spreek op congressen of bij mi-

Daar werkt ze 15 jaar. Eerst in juridische

research master te doen die ze cum laude

nisteries. Het aantrekkelijke van mijn functie

functies en daarna in meer algemene

behaalt. “Toen ben ik gevraagd voor deze

is dat ik veel boeiende, inspirerende en ge-

managementfuncties, waarbij ze ondermeer

baan. Daar heb ik natuurlijk wel over moeten

ïnspireerde mensen ontmoet. Ik kan enorm

directielid van de NAM is. In 2004 vertrekt ze

nadenken, want ik ben geen wetenschapper,

genieten van het praten met en luisteren naar

naar TNT waar ze wereldwijd verantwoorde-

maar nu blijkt dat ik me ongelooflijk prettig

leuke mensen en dan denken ’ik kan zoveel

lijk wordt voor human resources en in 2006

tussen hen voel. Daarbij heb ik een aantal

van jou leren’. Dat heb ik hier dagelijks, wat

belt ABN AMRO of ze dat ook bij hen wil

commissariaten om mijn ankers in het be-

dat betreft zit ik hier in een zeer rijke omge-

komen doen. Pauline wordt door dit bank-

drijfsleven te houden.”

ving. Ik bedoel: geef mij een kop koffie en een wetenschapper en ik ben helemaal ge-

bedrijf benoemd tot Directeur Generaal en

12

Hoofd Human Resources. “Dat vond ik een

Academische saamhorigheid

lukkig. Ik geniet ook van studiereizen, van

interessante overstap. Ik heb er helaas maar

Een werkweek van Pauline is zeer geva-

zoeken naar nieuwe samenwerkingsverban-

twee jaar gewerkt. De bank werd overge-

rieerd. “Op donderdagochtend is de College

den en van samen met collega’s praten over

nomen en in stukken geknipt, anders had ik

van Bestuur vergadering vaste prik, onlangs

de dingen waar we met elkaar voor staan.

daar mogelijk mijn pensioen gehaald. Je leert

heeft de hele week in het teken gestaan van

In 2013 bestaat deze universiteit 100 jaar,


Wie: Pauline van der Meer Mohr Wat: Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Waar: Rotterdam

een belangrijke mijlpaal voor ons. We willen voor de viering van dit eeuwfeest de campus verfraaien en opfrissen. Er moet stevig geïnvesteerd worden in onderhoud en uitstraling. Nog belangrijker is het onderzoek en onderwijs naar de top brengen. Daar dienen een paar forse impulsen aan gegeven te worden. We willen excellent onderzoek en daarmee excellent onderwijs bieden.”

Werk en privé totaal verweven “Als het erop aan komt gaat mijn gezin voor alles, maar mijn werk is enorm belangrijk voor me. Dat is altijd zo geweest. Ik heb twee grote hobby’s. Muziek, met name piano spelen en een klein beetje cello en naar concerten en opera’s gaan en mijn andere grote hobby is lezen. Ik ben een klassieke boekenwurm. Geef mij grote stapels boeken waarmee ik mij mag terugtrekken op de bank bij de open haard en ik ben volkomen gelukkig. Ik wil niet dat mijn gezin te kort komt, ik heb vier kinderen tussen de 8 en 16 jaar, dus bij mij is mijn sociale leven zo ongeveer op een waakvlammetje beland. Ik zie mijn vrienden veel te weinig. Daarentegen heb ik weer veel vriendschappelijke banden op mijn werk. Werk en privé lopen in elkaar over, het is wat mij betreft totaal met elkaar verweven. Ik heb ook altijd weerstand geboden tegen de vraag ‘hoeveel uren werk je nu in een week.’ Ik kan en ik wil daar geen antwoord op geven. Ik word wel eens om vier uur ’s

Geef mij een kop koffie en een wetenschapper en ik ben helemaal gelukkig.

ochtends wakker en dan heb ik genoeg geslapen, dus dan ga ik werken. Heerlijk rustig achter de pc zitten of stukken lezen. Ik denk er dan heus niet over na of dat privétijd of werktijd is. Dat vind ik niet relevant, want ik krijg er energie van. Ik kan moeilijk om vier

nog weinig vrouwelijke hoogleraren, dat zie

de agenda en ik heb goede hoop dat we daar

uur ’s ochtends achter de piano gaan zitten,

ik graag anders. We hebben met alle facul-

vooruitgang kunnen boeken.

dan maak ik het hele huis wakker. De piano

teiten afspraken gemaakt over de maatre-

is voor mij een therapeutisch instrument.

gelen om hier verandering in te brengen. De

Ik ben voorzichtig met het geven van tips aan

Wetenschappers hier op de universiteit kun-

baseline is helder, maar het doel is voor elke

vrouwen die aan het begin van hun loopbaan

nen geheel opgaan in hun onderzoek. Ik zie

faculteit anders. Er zijn nu eenmaal minder

staan, maar in ieder geval zeg ik ‘denk er

daar een passie, een bijna sensueel genot

vrouwen die kiezen voor een wetenschap-

goed over na wat je gaat doen en waarom je

dat beleefd wordt aan het opgaan in die we-

pelijke carrière in de econometrie dan in de

het doet’, dat is het belangrijkste. Ik ben zelf

tenschap, dat heb ik met mijn pianospel, daar

psychologie. Dat is dan een gegeven dus

in een stadium van mijn leven beland dat ik

kan ik me geheel in verliezen.”

moet je andere streefcijfers afspreken. Een

niets liever wil doen dan dit wat ik nu doe en

maatregel kan zijn dat een vrouw die met

alles wat op mijn pad komt in deze context

Vrouwen aan de top

zwangerschapsverlof gaat en een achter-

grijp ik aan en pak ik met ongelooflijk veel ple-

“Hoe ik sta in de discussie ‘vrouwen en het

stand oploopt in haar publicaties die nodig

zier en enthousiasme op. Ik heb niet meer de

glazen plafond’? Heel gepassioneerd. Dat

zijn om professorabel te zijn, dat zij zich kan

ambitie dat ik over vijf jaar perse dit of dat wil

onderwerp kleeft aan mij. Ik heb me mijn

laten ondersteunen door onderzoeksassis-

doen. Ik hoef geen strategische keuzes meer

hele leven al hard gemaakt voor meer vrou-

tenten zodat in ieder geval het onderzoek

te maken wat mijn carrière betreft. Ik laat me

wen aan de top. Hier aan de universiteit zijn

door kan gaan. Het onderwerp staat hoog op

verrassen, ik ben een zeer gelukkig mens.”

13


K

ANSEN EN OBSTAKELS

In de interviews met de Rotterdamse zakenvrouwen komt naar voren dat het zogenoemde glazen plafond voor de meeste van hen nauwelijks een rol speelt. Vrouwen ervaren geen specifieke obstakels als ze een bepaalde functie willen bereiken, maar zien het wel of niet opereren in een topfunctie als een eigen keuze. Als je wilt, dan kom je er en vanzelfsprekend breng je daarvoor dezelfde offers als een man. Onder offers wordt dan vooral verstaan het weinig tijd kunnen doorbrengen met het gezin en het moeten afstaan van zorgtaken voor kinderen en huishouden, waarbij

het huishouden in het geheel niet gezien wordt als een opoffering. Geen enkele vrouw lijkt het zemen van ramen of schrobben van de badkuip als gelukkig makend te ervaren, hoewel het met regelmaat als rustgevend wordt aangemerkt of ‘ik heb er geen hekel aan want het geeft voldoening om alles spik en span te zien na afloop’. Daar zitten de verschillen met de meeste mannen. Een schoon huis of een minder schoon huis, het is hen om het even, uiteraard ook alle uitzonderingen daargelaten. En dat geldt ook voor de behoefte aan een sterke band met de kinderen.

Manmensen en vrouwmensen “De discussie over vrouwen en het glazen plafond vind ik een interessante,” zegt Mai Elmar, directeur Cruise Port Rotterdam en MPI en Havenman van het jaar 2004 – zie ook het artikel met Mai elders in dit magazine- “Ik ben zo opgevoed dat ik niet hoefde te bedenken of ik een opleiding zou gaan volgen en werken, maar wat ik zou gaan doen. Je moet voor jezelf zorgen, punt. Je moet studeren, punt. Dus ik groeide op met het man bent, los van de biologische verschillen uiteraard. Mijn filosofie is dat je verschillende typen manmensen hebt en verschillende typen vrouwmensen en dat er op conditioneringsniveau verschillen zijn die te maken hebben met het simpele feit dat we pas begin 20ste eeuw stemrecht kregen en dat je

zorgen, voor je huishouden, want wie gaat

én, én, dus zij zijn meestal ook geweldig in

in die tijd als vrouw niet aan tafel kon mee-

het anders doen. Vrouwen kunnen dus nog

organiseren en in budgetbeheer. Neem ook

beslissen. Vrouwen creëerden heel slim an-

beter worden in de telefoon pakken en zeg-

Margaret Thatcher, zij werd de iron lady ge-

dere vormen van communicatie en daarmee

gen ‘hoe los jij dit op’, want we vinden dat

noemd ‘she didn’t take no for an answer’ en

macht en daarom is intuïtie voor een groot

we alles zelf moeten oplossen. Lieve kinde-

zij wist absoluut dat NEE ook een antwoord

deel sterker ontwikkeld bij vrouwmensen

ren vragen niets, maar krijgen ook niks. Leer

was. Zo conservatief en zo vooruitstrevend

dan bij manmensen. Maar ook daarin heb

NEE te zeggen. NEE is ook een antwoord.

tegelijk, ik had het wel leuk gevonden om

je weer verschillen in typen manmensen en

Ook het ambiëren speelt een rol in de glazen

iets meer van haar te zien. Of Hillary Clinton,

vrouwmensen.

plafond discussie. Wil je wel naar die top. Er

ik heb haar mogen ontmoeten, maar niet

zijn genoeg vrouwen die zeggen’ ik vind een

echt met haar kunnen praten. Ik bewonder

leuke job voor drie dagen prima’.”

ook een vrouw als Aletta Jacobs, de eerste

Nee

vrouw die ging studeren in Nederland. Wat

Het glazen plafond is er wel en komt voort uit

14

Lieve kinderen vragen niets, maar krijgen ook niks Mai Elmar

besef dat het niets uitmaakt of je vrouw of

een netwerkstructuur waarbij Pietje Klaasje

En, én, én,

zou er door haar heen gegaan zijn toen zij,

kent, die Alfred belt om te vragen of Ruud

“Ook gaat men dingen herhalen van elkaar.

met zo’n hoog IQ, achter een gordijn mee

beschikbaar is voor een bepaalde functie.

Op een gegeven moment wordt iets een

mocht luisteren om kennis te vergaren. Dan

Ik noem allemaal mannennamen, want zo

statement en niemand vraag zich af ‘is dat

denk ik wel ‘wat zijn we een eind gekomen’.

werkt het en daar zou nog wel wat verande-

wel zo en is het nog steeds zo.’ Om kort te

Ik hoop dat dit zo blijft en dat we onze verant-

ring in mogen komen. Ik was een keer mode-

zijn, als ik de vraag krijg ’hoe is het nu als

woordelijkheid nemen. Om vrouwen in andere

rator bij een Zakenvrouwenontbijt en daar zei

vrouw om in een mannenwereld te functio-

werelddelen verder te brengen en in hoe we

een vrouw: ‘Vrouwen netwerken het liefst

neren, dan zeg ik ‘leuk, fijn’, want ik weet niet

onze zonen en dochters opvoeden. Als ver-

alleen’. Ik moest daar wel om lachen, maar

hoe het is als man, ik ben namelijk geen man.

schillende typen manmensen en vrouwmen-

ik begreep het wel. Je moet het allemaal

Ik bewonder vrouwen die een baan en carrière

sen, maar wel in gelijkheid.”

zelf klaren, je moet voor je kroost, je gezin

combineren met een gezin. Zij kunnen én,


Multitasking wordt vanzelf een specialiteit voorbehouden aan de vrouw Moeders lijken eerder een schuldgevoel te hebben als ze er niet altijd zijn voor hun kroost. De man denkt dat de emotionele band met de kinderen ook wel ontstaat als hij op zaterdag langs de lijn staat bij de voetbal- of hockeywedstrijd of tijdens het ritje naar de balletschool of het langs de kant juichen bij het diploma zwemmen. En als de kinderen in de puberteit hun persoonlijke verhalen eerst aan mama vertellen, dan is hij mogelijk een tikje beledigd, maar vindt het ook wel prima dat hij die ‘moeilijke verhalen’ niet hoeft aan te horen, laat staan op te lossen. Aan de andere

kant lijken mannen er totaal geen moeite mee te hebben dat hun partner (veel) werkt. Opvallend vaak hebben we kunnen concluderen dat de man achter de zakenvrouw (het werk van) zijn echtgenote volledig steunt en respecteert, zelfs aanmoedigt. Overigens is het weer de vrouw die mag zorgen dat het thuisfront doordraait door het inhuren van hulp in de huishouding, kinderopvang en dergelijke. Zo wordt multitasking vanzelf een specialiteit voorbehouden aan vrouwen en is het cirkeltje rond.

en dat geeft toch een iets ander beeld in die top. De Shell’s en de Akzo’s van deze wereld worden ook niet meer alleen maar door mannen geleid, maar het blijft natuurlijk een stoere wereld en je moet het als vrouw ook leuk vinden. Ik vind het ook helemaal niet erg als een vrouw zegt ‘van mij hoeft dat niet’,

Je kunt ook zeggen ‘van mij hoeft dat niet’, prima toch? Jeannette Baljeu

prima toch, want ik vind ook niet dat wij als vrouwen altijd maar hetzelfde moeten doen als mannen. We hebben de kwaliteiten in ieder geval wel.”

Wisselen mag “Mijn advies aan vrouwen zou zijn: Laat je niet beperken doordat je denkt dat er specifiek dingen voor vrouwen zijn en andere dingen voor mannen. Ik geloof daar niet in, laat dat geen beperking zijn. En probeer ook

“We zitten niet in dit college omdat we vrouwen zijn, maar omdat we goed zijn.”

de nummer twee ook een vrouw is, maar zij

de zoektocht te maken naar dingen die je

stond daar nu eenmaal ook omdat ze goed is

leuk vindt. Dan sta je het meest sterk in je

en niet omdat ze vrouw is. Ik ben niet voor

eigen kracht en dan kun je het meest suc-

Jeannette

Haven,

dit soort discussies. Ik zie wel dat voorbeeld-

cesvol zijn. Wees er ook niet bang voor om

Verkeer en Regionale Economie in het

gedrag kan zorgen voor een doorbraak bij be-

tussentijds een keer te wisselen. Het kan

Rotterdamse College van B&W – zie ook het

drijven. Maar eigenlijk is de doorbraak al lang

best zijn dat je eerst het ene doet en tien jaar

artikel met Jeannette elders in dit magazine-.

geleden in gang gezet. Volgens mij moeten

later iets heel anders. Of dat je een studie of

“De stad Rotterdam is dynamisch, modern

we er niet zo krampachtig in zitten. De bewe-

opleiding doet die misschien toch niet opleidt

qua architectuur, er gebeurt van alles en er

ging naar meer vrouwen in de top van het be-

voor wat je eigenlijk leuk vindt en waar je in

kan veel in Rotterdam. De stad ontwikkelt

drijfsleven en besturen is al gemaakt en het

gaat werken.

zich nog steeds en dat geeft veel nieuwe

bewijs dat het werkt is dit college, want we

Of ik voor mezelf wensen heb? Vier jaar lang

dimensies. Omdat er zoveel gebeurt, stimu-

zitten hier niet omdat we vrouwen zijn, maar

heel goed de stad besturen. Ik ben de eer-

leert dat mensen om dingen aan te pakken.

omdat we goed zijn. In de stad wordt wel

ste vrouwelijke havenwethouder en volgens

We zijn momenteel met vijf vrouwen en vier

een beetje gekeken naar de diversiteit in een

mijn filosofie zou dat niet moeten uitmaken,

mannen in het college en toen iemand daar

ploeg. Het hoeft niet fifty-fifty, maar wordt

maar ik ben wel benieuwd of men straks zal

een opmerking over maakte heb ik gezegd:

op gelet of er een bepaalde mix in zit. Dat

zeggen: ze was een goede havenwethouder.

wij hadden ook mannen kunnen zijn. Ik ben

doen organisaties zelf al, dus daar hoeven we

Dus niet meer vrouwelijke, maar ze is een

niet voor een voorkeursbeleid. Ik ben geko-

niet meer zo bovenop te zitten.

goede havenwethouder geweest. Dat vind ik

zen als lijsttrekker en daarna wethouder ge-

In de haven als echt mannenbolwerk is op

wel een uitdaging. Daarin moet ik misschien

worden, omdat de leden vonden dat ik dat

een gegeven moment wel gezegd ‘kwaliteit

toch opboksen tegen het beeld ‘kan een

het beste kon en niet omdat ik een vrouw

eerst, maar als dat lukt met een vrouw, dan

vrouw dat net zo goed als een man’. Ik denk

ben. Collega Antoinette Laan stond op num-

kiezen we voor een vrouw’. De financieel

het wel. Misschien zelfs beter!”

mer 2 op de lijst. Het is vrij ongebruikelijk dat

directeur van het Havenbedrijf is een vrouw

Baljeu

is

wethouder

15


B

lijf bij jezelf dan ben je

Wie: Hedy van den Berk Wat: Directeur-bestuurder bij PWS Rotterdam Waar: Rotterdam

Hedy is geboren in Den Haag. Na het VWO gaat zij Sociale- & Organisatiewetenschappen studeren in Leiden. Gedurende haar studie heeft ze een bijbaan bij het gemeentelijk Woningbedrijf in Den Haag als woonmaatschappelijk werkster wat inhoudt mensen te begeleiden bij het zoeken naar een woning als zij die door omstandigheden niet hebben. Er ontstaat een vermenging van (bij)baan en studie als Hedy kiest voor het afstudeeronderwerp ‘de processen van herhuisvesting bij stadsvernieuwing en de effecten ervan op het leven van mensen’. Ze blijft werk en studie handig combineren en gaat in 1985 als bijna vanzelfsprekend fulltime aan de slag bij het Woningbedrijf Den Haag. Via een baan als bestuurssecretaris bij de federatie van Leidse Woningcorporaties vertrekt Hedy in 1993 naar Rotterdam om als hoofd Strategie

H edy

van den

Berk

volkshuisvesting.

is al sinds haar studie werkzaam in de

“H et

onderwerp volkshuisvesting sprak

me al snel aan door de combinatie van mensen en hun huizen.

Beide

H edy

interessant en van belang.”

leiding aan

corporatie

180

mensen bij de

Sinds 2005

Rotterdamse

geeft

woning -

PWS (Patrimoniums Woningstichting). “Ik

mijn werk met enorm veel plezier. alleen dan houd je het vol.

Ik

Dat

doe

moet ook, want

heb wel gemerkt dat je niet

al je energie in je werk moet steken, er is nog een leven

gaan, de voorloper van de Nieuwe Unie die later in Woonstad is opgegaan. Enkele jaren later wordt zij directeur Wonen bij PWS en sinds 2005 leidt zij deze woningcorporatie als directeur-bestuurder.

Er mag gelachen worden PWS is opgericht in 1914 in Rotterdam Delfshaven met als hoofddoel woningen te bouwen voor de leden van het werkliedenverbond Patrimonium. Met momenteel ruim 16.500 woningen in bezit werkt PWS samen met bewoners en partners onder de slogan

naast, met mijn man en kinderen die ook aandacht verdie-

‘samen maken we de stad’ aan wijken waar

nen.

werkt en geleefd kan worden. “Een grootste-

Hoewel

dat tegenwoordig wel lastig is met moderne

apparatuur als om

16

bij de Stichting Volkswoningen aan de slag te

24

Blackberry’s

die het erg eenvoudig maken

uur per dag te werken.”

ook in de toekomst met plezier gewoond, gedelijk gebied als Rotterdam kent problemen, maar het is tevens een uitdaging om ervoor te zorgen dat we met PWS vitale wijken


en vertrouw op je eigen visie, het meest geloofwaardig creëren waar mensen prettig wonen en waar

zeggen dat het beter gaat en dat zijn de pa-

Wandelen en tuinieren

we proberen iets moois neer te zetten voor

reltjes die je ook moet tellen, daar ben ik erg

“Werken is voor mij heel belangrijk. Ik vind

een lage prijs. Wij zijn een bedrijf dat voor

trots op.”

het leuk, ik doe het met plezier en het loopt

eigen rekening en risico werkt. Mensen den-

ook dwars door mijn privéleven heen. Ik heb

ken vaak dat woningcorporaties aan overheid

Je werk voorrang geven

twee kinderen, die zijn inmiddels wat groter,

gelieerde bedrijven zijn, maar dat is feitelijk

“Ik zie links en rechts dat vrouwen mooie

maar toen ze kleiner waren moest ik slim

niet zo. Wel hebben we een maatschappe-

functies verwerven, ook in de corporaties is

organiseren. En je moet je energie af en

lijke doelstelling, waarin onze winst terug-

er een aantal. Bij Com.wonen zit een vrou-

toe ook in dingen steken die je hoofd leeg

keert. Dat vind ik een mooie opgave. Om op

welijke bestuurder, bij Haag Wonen ook en

maken. Ik tuinier veel, ik heb een tuin met

het scherpst van de snede een organisatie te

zij doen het goed. Het kan gewoon. Vrouwen

een kas waar je zelf kunt kweken, daar kan ik

leiden en te zorgen dat je bedrijf goed func-

kunnen een verfrissende manier van werken

echt van genieten en ik kan je verzekeren dat

tioneert en tegelijkertijd veel voor de stad

hebben, maar je moet wel keuzes maken. Je

je erg rustig wordt van een paar uur met je

betekent. Dat komt samen in mijn functie,

kunt niet zeggen ik wil parttime werken en

handen in de aarde staan. En ik wandel heel

het bedrijfsmatige en het maatschappelijke.

in de schoolvakanties thuis zijn voor mijn kin-

veel, dat is goed voor je conditie. Je kunt mij

In de praktijk betekent dat voor mij veel over-

deren en tegelijkertijd een toppositie vervul-

ook op het strand neerzetten, met zicht op

leg, afstemming met de directie, met andere

len en het ook volhouden. Vooral dat laatste,

zee, in de schaduw tapas eten, roseetje erbij,

corporaties, met gemeenten, met deelge-

de bedoeling is niet dat je een keer instort

heerlijk!

meenten, met bouwers en ontwikkelaars. Er

omdat je energie tekort komt. Realiseer je

moeten woningen gebouwd, onderhouden

dat het je ook dingen kost om in die top te

Als ik meer tijd zou hebben, zou ik mij wil-

en verkocht worden en er wordt met minis-

functioneren en ben je bereid dat ervoor te

len verdiepen in oosterse filosofie en yoga

teries overlegd over nieuwe regelgeving. Er

doen. Ik heb wel eens gehad dat mijn kind

bijvoorbeeld, om de balans tussen werk en

gaat veel tijd zitten in verantwoording naar

ziek was op school en dat ik er echt niet naar-

privé te vinden en je energie beter te doseren

commissies, naar raden van toezicht, naar

toe kon. Dan moet je alles uit de kast halen

in plaats van altijd op volle sterkte te functio-

banken, dat zijn allemaal belangrijke elemen-

om te regelen dat je kind wordt opgevangen.

neren. Dat vind ik interessant, maar ik houd

ten van mijn werk. Toch probeer ik het verga-

Dat is niet leuk, maar daar moet je voor je

ook van schrijven, ik schrijf columns, maar ik

deren kort te houden. Ik houd niet van langdradig overleg, het hoort kort en afwisselend te zijn en er mag ook gelachen worden. Ik kan ongeduldig zijn en jagen, dat is wel een aandachtspunt, maar ik kan denk ik ook goed met mensen omgaan, ik ben toegankelijk en kan met iedereen door een deur en daardoor

Ik kan je verzekeren dat je erg rustig wordt van een paar uur met je handen in de aarde staan

ontstaan vaak goede dingen.” “We hebben als PWS een turbulente tijd ach-

werk dan toch maar doorheen. De vraag is

zou ook wel een kinderboek willen schrijven.

ter de rug met een behoorlijke fraudezaak die

welke kant je het dubbeltje laat omslaan. In

Zakelijk gezien zijn we na een lastige periode

de organisatie heeft doen schudden op haar

een toppositie moet je bereid zijn je werk in

weer op sterkte met PWS en toe aan een

grondvesten. Eigenlijk moesten we opnieuw

belangrijke mate voorrang te geven. Ik be-

volgende stap. We zitten volop in de verken-

opbouwen, het vertrouwen herwinnen en fi-

wonder vrouwen als Neelie Kroes of Hilary

nende fase voor een fusie om in Rotterdam

nancieel opnieuw beginnen, en daar zijn we

Clinton, maar ook een man als Johan Cruijff.

een steviger positie te verwerven en ik zou

goed doorheen gekomen. Als je dan na een

Zij zijn zo ‘dedicated to the job’ en kunnen

het erg leuk vinden om die slag mee te ma-

aantal jaren ziet dat het bedrijf er weer staat

met hun verhaal een vonk overbrengen waar

ken en daar leiding aan te geven. En anders

en het verleden achter zich gelaten heeft, dat

je enorm door geïnspireerd wordt. Dat vind ik

zou ik misschien wel in een geheel andere

vind ik van veerkracht en een goede drive

ongelooflijk knap en dat intrigeert me, maar

branche willen werken. De zorg spreekt me

getuigen, dat is geweldig. Momenteel heb-

tegelijkertijd denk ik: ‘ik ben Hedy van den

aan, een organisatie als Humanitas vind ik

ben wij ruim 20 projecten lopen in de zoge-

Berk met mijn eigen positieve eigenschap-

boeiend, maar ik zou ook wel een bedrijf

naamde krachtwijken, zoals Crooswijk en het

pen, dus vertrouw op je eigen visie, blijf bij

in bijzondere heemplanten willen hebben.

Oude Noorden, waar de bewoners zien en

je zelf, dan ben je het meest geloofwaardig.’”

Lekker werken in de buitenlucht.”

17


I bulldozer

K kan soms een Echte zijn

Wie: Karin de Zoete Wat: Directeur-eigenaar Karin de Zoete Gewichtskliniek Waar: Rotterdam, Haarlem en Arnhem

18


Je

partner adviseren om onder begeleiding af te vallen, uit nieuwsgierigheid een

keer meegaan en eindelijk na al die jaren weten wat je echt wilt. doen, een opleiding volgen en zelf een gewichtskliniek openen. de story van

H aarlem

en

K arin

de

Zoete. A nno 2010

A rnhem. Ook

de webwinkel.

R egelmatig

Werkervaring

Dat

op

is in a nutshell

Rotterdam,

zijn er gewichtsklinieken in

de vierde, weliswaar virtuele, vestiging is een succes: is

K arin

interviews voor onder andere

te gast bij

Nouveau

en

RTL4

en

Business Class

Story. H aar

drive?

“H et

en gaf zij

zelfvertrou-

wen dat mensen terugkrijgen wanneer ze afvallen.”

“Het moment dat ik het idee voor een eigen

blijkt klaar voor het unieke concept dat Karin

kunnen, maar dan bestaat het gevaar dat je

kliniek kreeg, viel niet toevallig, ik geloof niet

heeft ontwikkeld, binnen een paar maanden

aan je eigen succes ten onder gaat. Dus kies

zo in toeval, samen met het feit dat ik geen

loopt het storm. “Ze kwamen toen echt over-

ik bewust voor groeien, stabiliseren en dan

voldoening meer uit mijn banen haalde. Ik

al vandaan. Namen de boot uit Terschelling,

pas weer doorgroeien. Alles in fases en niks

was PR manager bij Dior Nederland, vond

pakten de trein uit België.” Van het plan ‘lek-

overhaast, al heb ik natuurlijk nog wel heel

het de eerste jaren geweldig, maar ik had

ker in eigen tempo naar haar pensioen’ blijft

veel plannen voor de toekomst.”

eigen ideeën, ben behoorlijk eigenwijs en

weinig over. “Het ging in één keer zo hard dat

dat crashte soms. Hetzelfde gebeurde toen

er geen weg terug meer was.” Daarbij heeft

Ongeleid projectiel

ik mensen ging helpen met afvallen. In mijn

Karin, zij het kort, ook haar twijfels gehad: ze

Over haar persoonlijke plannen vertelt ze:

ogen kon het soms beter op een andere ma-

weet niet of er sprake is van een kortston-

“Als het me gegeven is, maak ik op termijn

nier, maar daar zat natuurlijk niemand op te

dige hype. Of het een succes blijft. Dat blijft

mijn tweede droom waar: verwaarloosde en

wachten,” zegt Karin lachend. “Dus besloot

en ze opent klinieken in Haarlem en Arnhem

mishandelde dieren opvangen. Ik ben gek op

ik niet meer voor een baas te werken.” Niet

en een webwinkel. “Niet iedereen is natuur-

dieren.” Het huishouden van Karin telt dan

onbelangrijk puntje: Karin is dan nog net

lijk in staat om tijdens de kuur elke week van

ook hond Flora, poezen Timo, Donna, Max

geen veertig: een mooi moment om haar

heinde en verre naar de klinieken te komen.

plus nog een paar aanlopers uit de buurt,

leven een totaal andere draai te geven. Bij

Nu kan iedereen thuis afvallen met op maat

paard Joris en ezels Bob en Tim. Voor de fo-

die ‘totaal andere draai’ wil Karin graag één

gemaakte self support pakketten en gratis

tosessie is er het plan om Joris met mooi ge-

van haar dromen waarmaken: echt iets kun-

persoonlijke begeleiding”.

spitste oortjes op de foto te krijgen: een plan

nen betekenen voor mensen. Of, zoals zij het

waaraan hij niet wil meewerken. Hij loopt niet

uitdrukt, zij wil een verschil maken. “Jonge

Passie

alleen Karin, maar ook de fotograaf meerde-

en gezonde mensen kunnen namelijk vaak

Haar impuls om mensen te helpen, is groter

re keren ondersteboven. Als haar gevraagd

wel afvallen, maar iedereen heeft recht op

dan om er rijk van te worden, concludeert ze.

wordt of zij die koppigheid misschien in hem

een slanker en gezonder leven. Dus juist alle

“Een van de redenen waarom ik zo succes-

herkent, schiet Karin in de lach: “Grappig, zo

mensen die al jaren lijnen zonder succes of

vol ben, als ik het zo mag zeggen, is dat ik

heb ik er nooit over nagedacht, maar het ant-

slechts met tijdelijk succes. Mensen die echt

voor kwaliteit ga. Natuurlijk houd ik van leuke

woord is ‘ja’. Ik ben ook af en toe een onge-

discipline hebben maar gewoon niet afvallen,

schoenen en een nieuw tasje, dat is duidelijk

leid projectiel. Ik leef georganiseerd in chaos,

vaak het gevolg van gezondheidsklachten of

en bovendien, daar werk ik hard voor, maar

ben van nature ontzettend hyper. Ik ren, ik

medicijngebruik. Er moest dus een methode

daar gaat het niet om, ik ben mijn onderne-

vlieg, doe dertig dingen tegelijk. Alles in heel

komen waarbij mensen snel, gezond en voor-

ming vanuit een passie begonnen, heb een

hoog tempo. En zoals ik Joris niet altijd onder

al met plezier afvallen. Geen strijd meer en

formule ontwikkeld waarbij mensen 100 pro-

controle heb, gaat dat door alle drukte dus

belangrijker nog, het resultaat moest blijvend

cent zeker op een gezonde manier kunnen

ook zakelijk wel eens mis. Als ik dan thuis-

zijn.”

afvallen. Medisch verantwoord, met blijvend

kom, praat ik tegen mijn partner Fred alles

resultaat, nooit meer dat jojo-effect. Ik werk

lekker van me af. Soms ben ik hevig veront-

Hoelahoepen

keihard aan de kwaliteit en als je kwaliteit

waardigd of teleurgesteld. De zakenwereld is

Oktober 2004 zwaait in Rotterdam de deur

kunt bieden, komt het succes vanzelf. Ik heb

af en toe hard. Ik ben dit als hobby begon-

van de eerste kliniek open. De naam die ze

dus nooit acties bedacht om sneller geld te

nen, ben van oorsprong geen ondernemer,

haar onderneming geeft, getuigt in een we-

kunnen verdienen. Ik wil mensen helpen en

dat heb ik echt moeten leren. Gevoelsmatig

reld waar suiker not done is, van lef: Karin de

al die dankbare mensen zijn een veel grotere

kwetst het me dan wel eens dat niet alle

Zoete Gewichtskliniek. De eerste tijd is het

beloning voor mij. Vooral zakenmannen die

deals eerlijk zijn. Gelukkig kan Fred alles op

rustig, Karin doet alles zelf en dat is precies

ik spreek vinden mij dan vreselijk eigenwijs,

zo’n moment goed relativeren. Dan zegt hij:

wat ze voor ogen had: tot aan haar pensioen

maar ja, grijnst Karin, dat wist ik natuurlijk al.”

even rust nu, we nemen een lekker wijntje

doen wat zij leuk vindt. Over die begintijd: “Ik

Ook de raad die zij regelmatig krijgt ‘om die

en morgen weer een dag. Terwijl ik op zo’n

ving de klanten op, gaf koffie, behandelde,

hut te verkopen’ slaat zij dus in de wind. “Ik

moment in staat ben om iedereen uit zijn bed

rekende af, maakte nieuwe afspraken. De

trek lekker mijn eigen plan. Dat is juist zo fijn

te bellen. Dan kan ik echt een bulldozer zijn.”

wachttijden liepen soms op tot een uur,

aan het ondernemerschap, het geeft je een

maar iedereen vond het prima. Ze stonden

enorm gevoel van vrijheid. Het is mijn for-

hier zelfs in de wachtruimte te hoelahoepen,

mule, dit werk is mijn passie en ik zou echt

want ik had verteld dat dat goed is voor een

niet anders willen. Ik groei in mijn eigen tem-

slanke taille. Het was hilarisch.” Nederland

po en misschien zou het inderdaad sneller

Ik ben van oorsprong geen ondernemer, dat heb ik moeten leren 19


De

ondernemersgeest zit er bij

K arin

Net

achttien opent ze een kapsalon.

Dat

is voor

Oostvoorne

Maar K arin

van

R eek

Voor

E al vroeg in.

dames én heren.

en

begin jaren tachtig even wennen.

doet het gewoon.

Haar

toenmalige partner

zit in de bouw en zo krijgt ze, wat later op de dag om de

En, gelukkig al heel lang, een nieuwe partner, zonder wie ik het zeker niet gekund had. Want

dames niet teveel af te schrikken, stukadoors in de stoel,

ik had ook nog een opgroeiende dochter aan

die haar vertellen dat ze geen steigerbouwbedrijf kunnen

gezin en haar bedrijf heeft Karin nog twee gro-

vinden.

te hobby’s: wielrennen en met vakantie gaan

Dat

hoef je tegen iemand als

te zeggen. In

1982

is

K arin

Rojo Steigerbouw b.v.

maar één keer

een feit.

wie ik alle aandacht wilde geven.” Naast haar

naar Curaçao. Die liefde voor het wielrennen ‘maar dan wel passief’ werd ingegeven door haar vader die haar meenam naar het strand van Oostvoorne, onderwijl de koersen op het

Stabiele basis

Mensenmens

strand met een transistorradiootje volgend.

Haar voorstel, vertelt ze vanuit een spectacu-

Karin pakt de kwaliteitsomslag grondig aan.

Mede door haar jonge ondernemerschap en

lair pand in Delft, was om samen een steiger-

Ze leidt haar mensen op, het bedrijf behaalt

haar betrokkenheid bij de wielersport wordt

bouwbedrijf op te zetten, terwijl zij ook in de

als een van de eersten binnen de steiger-

ze drie keer achterelkaar rondemiss bij de

kapsalon bleef werken. En zo gebeurt het. Tot

bouw een kwaliteitscertificaat en wordt VCA-

Ronde van Oostvoorne. “De wielerwereld is

haar partner in 1992 ziek wordt en een jaar la-

gecertificeerd. Niet iedereen kan zich in die

een ontzettend leuke wereld, de mensen zijn

ter overlijdt. “Toen stond ik voor de beslissing

omslag vinden. “Sommigen vonden het niet

ontzettend aardig onder elkaar. Wij sponsoren

om de zaak te verkopen, of hem te houden

leuk om zich opeens aan regeltjes en wetten

ook een ploeg. Ja, ook daar zit ik in een man-

en alleen verder te gaan.” Karin besluit tot

te moeten houden. Ik heb toen gezegd: dit is

nenwereld. In mijn werk heb ik dat de eerste

het laatste, het ondernemersbloed kruipt nu

wat ik wil en dit is voor de toekomst van Rojo

tien jaar als een enorm nadeel ervaren, maar

eenmaal waar het niet kan gaan, roept de me-

het beste. Wil je dat niet, dan scheiden zich

op het moment dat mensen je gaan waarde-

dewerkers bij elkaar en vraagt hun steun. Die

hier onze wegen. En dat is altijd in goede har-

ren om je kennis en je kunde is dat over, is

krijgt ze. Onvoorwaardelijk. “Iedereen die er

monie gegaan, sommigen kom ik nog regel-

het zelfs een voordeel.” In het weekend trekt

toen was, zit er nog steeds. Door hen ben ik

matig tegen omdat ze voor zichzelf begonnen

ze er met haar man Peter op uit voor culinaire

in staat geweest dit bedrijf verder te kunnen

zijn. Dan hoor ik vaak: ik heb het vak bij jou

ontdekkingstochten. “Peter komt van ori-

uitbouwen tot wat het nu is. Bij mij werken

geleerd. Leuk vind ik dat. Eigenlijk heb ik met

gine uit de horeca. Hij was bedrijfsleider bij

jongens die ik heb zien binnenkomen toen

iedereen nog hele goede contacten. Of dat

Bruintje Beer. Daar heb ik hem ook ontmoet.

ze 17-18 jaar waren. Echte broekies nog. En

inherent is aan het feit dat ik vrouw ben? Dat

Ik had een hele slechte vergadering achter de

vreselijk ondeugend, werd ik door hun ouders

denk ik wel. Ik ben een mensenmens, kan

rug en moest er even uit. Stap ik daar binnen,

gebeld dat ze het weekend niet thuis waren

me niet voorstellen dat je ruzie krijgt en dan

staat hij daar met een big smile. Toen is het

gekomen. Nu zijn ze zelf vader en sommige al

nooit meer met elkaar praat. Ik praat veel met

snel gegaan. Hij kent veel mensen uit de ho-

bijna grootvader. Geweldig dat wij met elkaar

mensen, maar kan ook goed luisteren. Met

reca en ik uit de bouw. Samen hebben we

zo’n band hebben opgebouwd.

praten los ik heel veel op.” Zoals aan haar per-

een heel rijk sociaal leven.”

soneel bij haar terugstap beloofd, komt Karin na verloop van tijd, het is dan 2000, aan het

stabiele onderneming die Rojo Steigerbouw

hoofd van de organisatie als algemeen direc-

is.” Omdat Karin op haar netvlies heeft om

teur. Met naast haar een adjunct directeur. En

er een ander bedrijf van te maken, neemt ze

dat is tot op de dag van vandaag nog zo. “Een

een opmerkelijk besluit: ze benoemt een in-

perfecte combinatie: hij, rustig, een echte

De toekomst? “Ik word dit jaar 49 en voor-

terim directeur en doet zelf een stapje terug

Fries en ik, Rotterdams, met die snelle ‘hart

lopig vind ik het nog heerlijk. Met zoveel

zodat ze alle facetten van het bedrijf kan door-

op de tong’-mentaliteit.” Lachend: “We hoe-

uitdagingen en opleidingen en zaken die ik

lopen. “Zo kon ik zien hoe het binnen Rojo

ven elkaar niet altijd tegen te komen, want hij

verder wil uitdiepen. Zo rond de zestig denk ik

allemaal reilde en zeilde. Want we waren er

zit op onze andere vestiging in Swifterbant, in

wel dat het genoeg is, dan heb ik veertig jaar

ooit aan begonnen en voor je het weet ben

de gemeente Dronten, waar we met 3 hec-

gewerkt. En mijn leven heeft diepe dalen ge-

je tien jaar verder. Toen ik het overnam, dacht

tare grond ruimer zitten dan de 1,5 hectare in

kend. Ik had ook niet verwacht dat ik nu in een

ik: is dit het? Nee dus. Ik wilde het bedrijf op

Delft, wat onze hoofdvestiging is.”

bedrijf zou zitten met een omzet van dertig

miljoen euro. Op het moment dat ik de zaak

een kwalitatief hoger plan brengen. Ik wilde

20

We hebben nu een prachtig mooi bedrijf

Die hechte band vormt ook de basis voor de

van steigerbouwen een vak maken, want het

Rondemiss

overnam, draaiden we acht miljoen gulden en

frustreerde mij dat er over dit vak denigrerend

Na jaren van dagen van ’s morgens zes tot ’s

zaten we diep in de schulden. Nu hebben we

gesproken werd. Ook weer niet zo gek, want

avonds twaalf gewerkt te hebben, kan Karin

een prachtig mooi bedrijf. We werken zonder

wie tatoeages had, een oorbel in en op gym-

het nu toe met ‘maar’ 50-60 uur per week.

banken en zonder financiers. Wie had dat ooit

pen liep, kon steigerbouwer worden.”

“Ik heb nu de juiste mensen op de juiste plek.

gedacht? Zeventien jaar geleden? Ik niet.”


ondernemer met een visie

Wie: Karin van Reek Wat: Directeur Rojo Steigerbouw Waar: Delft

� 21


T

vrouwen Door: Mijntje Lückerath-Rovers,

Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rottterdam

oP

In

de

Tweede K amer

R aden

van

Bestuur

pen (meer dan

250

is in december

en

R aden

van

2009

ingestemd met een amendement dat

Commissarissen1

van grote vennootschap-

werknemers) moeten streven naar een evenwichtige ver-

deling tussen mannen en vrouwen.

Uit

het wetsvoorstel blijkt dat met een

evenwichtige verdeling wordt bedoeld dat (uiterlijk in

2016)

minimaal

van de bestuurders en commissarissen een vrouw is en minimaal man.

De

overige

40%

30%

30%

een

mag naar wens aangevuld worden met beide ‘soorten’.

Tokens

demografische kenmerken behoren tot de

niet hebben gehaald) is het toch een verre-

De gekozen 30% is gebaseerd op interna­

minderheid (minder dan 15% van de groep)

gaande maatregel want het legt in zekere zin

tionaal onderzoek van Rosabeth Moss Kanter

dan leidt dit tot tokenism. Tokens worden ge-

bedrijven een bepaald selectieproces op. Maar

(1977) die in haar boek Men and Women of the

acht een hele demografische groep (vrouwen)

wat zijn dan de argumenten om tot een derge-

Corporation beschrijft wat er met de groeps-

te vertegenwoordigen en worden door de do-

lijke maatregel te komen? En welke argumen-

dynamiek gebeurt als deze niet evenwichtig

minante groep (mannen) als stereotype gezien.

ten zouden daarbij het meest steekhoudend

over mannen en vrouwen is verdeeld. Kanter

Als stereotype wordt de vrouwelijke bestuur-

moeten zijn?

onderscheidt daartoe vier groepen: de uni-

der of commissaris geacht de karakteristieken

forme groep (100% van één soort), de scheve

(en mening) van alle vrouwen te weerspiege-

Stand van zaken

groep (meer dan 85% van één soort), de kan-

len, in plaats van dat ze haar eigen individuele

Alvorens in te gaan op deze vragen, eerst

telende groep (meer dan 70% van één soort)

karakteristieken en mening heeft.

even een blik op de huidige stand van zaken,

en de gebalanceerde groep (van beide soor-

want waar hebben we het eigenlijk over? Het

ten minimaal 30%). Volgens Kanter heeft het

Alhoewel er geen sancties staan op het niet ha-

wetsvoorstel betreft waarschijnlijk ruim 3000

alleen-zijn binnen een groep gevolgen voor de

len van dit streefgetal (ondernemingen moeten

ondernemingen. Over de precieze aantallen

groepsdynamiek. Als personen met bepaalde

slechts uitleggen waarom ze het streefgetal

vrouwen binnen al deze ondernemingen is weinig bekend. Wel zijn de aantallen bekend van de 99 Nederlandse beursondernemingen. Zo liet de Female Board Index2 uit 2010 zien dat van de 99 Nederlandse beursondernemingen

Aantal ondernemingen met vrouwen in RvB en/of RvC

120 99

99

60 beursondernemingen geen enkele vrouw hebben in de hoogste regionen. Van de 749

99

bestuurders en commissarissen zijn er 61 vrou-

100 aantal beursondernemers

wen, dit is 8,1%. Dit percentage is bovendien het gewogen gemiddelde van het percentage

80

vrouwelijke bestuurders (3,4%) en het percentage vrouwelijke commissarissen (10,7%).

60

40

Alhoewel er sinds 2007 een lichte stijging te 39 31

39

34

36 28

zien is, gaat dit veel te langzaam om op natuur-

36

lijke weg de beoogde 30% uit het wetsvoorstel

31

te halen. Op basis van deze cijfers zouden er in zeven jaar tijd ongeveer 80 vrouwelijke be-

20 7 0

8

9

stuurders benoemd moeten worden en 107 vrouwelijke commissarissen. Het aantal be-

met vrouwen in RvB of RvC alle beursondernemingen

22

7

met vrouwelijke commissarissen 2007

2008

met vrouwelijke bestuurders 2009

2010

noemde vrouwen zou dus op zijn minst per jaar tien keer zoveel moeten zijn.


800

Aantal vrouwen van totaal bestuurders en commissarissen in 2009 749

collectieve rationalisatie, overmatige stereotypering en druk op overeenstemming zijn en-

600

aantal personen

kele kenmerken van dergelijk groepsdenken. Dat leidt tot een overdreven gevoel van eigen-

488

waarde en zelfoverschatting en deze tunnelvisie is een bedreiging voor de onafhankelijke,

400

open en kritische blik die een RvC nodig heeft om toezicht te kunnen houden op het bestuur. Het bespreken van meerdere perspectieven

261

en alternatieven kost tijd en kan ook leiden tot 200

vertraging in de besluitvorming of tot een sneller verloop van commissarissen als gevolg van eventuele onenigheid. Maar het negeren ervan

61 (8,1%)

52 (10,7%) 9 (3,4%)

is een groter risico.

0 bestuurders en commissarissen

commissarissen

totaal

bestuurders

vrouwen

Tot slot Het vaak gehoorde argument dat voor elke functie objectief de beste man/vrouw is gekozen en dat geslacht geen rol speelde, heeft ook een subjectieve kant en vertoont kenmerken van een tunnelvisie. Zo betoog-

Morele argumenten

top van beursondernemingen. Het lastige

den hoogleraren Ondernemingsrecht Assink

In het debat rondom meer vrouwen aan de

van dergelijk onderzoek is echter dat de cau-

en Kroeze onlangs in Kroniek van het ven-

top worden vaak de morele argumenten om

sale relatie moeilijk aan te tonen is. Het lijkt

nootschaprecht 2010, voorstander van een

meer vrouwen in de top te krijgen verward

onwaarschijnlijk dat de weinige vrouwen die

quotum te zijn; juist ook vanwege het door-

met bedrijfseconomische argumenten. De

er zijn persoonlijk verantwoordelijk zijn voor

breken van het nu nog vaak subjectieve

morele argumenten gaan veel meer over

het hogere rendement. De aanwezigheid van

selectieproces van nieuwe kandidaten. Zij

gelijke rechten voor iedereen en over dis-

vrouwen is misschien een ander signaal, na-

stellen dat een enigszins subjectief oordeel

criminatie. De discussie raakt dan vaak wat

melijk dat deze bedrijven een vrouw in de top

over persoonlijke kwaliteiten (‘we willen de

oververhit, de ene groep heeft het over het

hebben omdat ze een andere cultuur hebben:

beste kandidaat, man of vrouw) sterk wordt

glazen plafond, en de andere groep betoogt

innovatiever, transparanter, eerlijker, moder-

beïnvloed door de gelijkenis die zittende be-

dat vanwege de keuze voor parttime werk

ner. Hierdoor wordt er in alle lagen binnen het

stuurders en commissarissen ervaren met

vrouwen geen toppositie zouden kunnen

bedrijf beter gepresteerd en daardoor wordt

een voorgedragen kandidaat(waaronder ge-

vervullen. Vaak wordt ook nog de kinderop-

dan uiteindelijk een overall hoger rendement

slacht). Ondernemingen die de waarde van

vang regeling in Nederland erbij gehaald en

behaald. Daarnaast is er specifiek voor raden

diversiteit erkennen, doen er daarom goed

verzandt de discussie in een welles-nietes

van bestuur en raden van commissarissen

aan in hun selectieproces rekening te hou-

debat. Alhoewel het heel valide argumenten

nog een ander voordeel aan het benoemen

den met hun eigen onbewuste voorkeur voor

kunnen zijn, lijken partijen het op dit gebied

van meer vrouwen: diversiteit kan groepsden-

steeds hetzelfde. Dit kan het beste voorko-

niet eens te kunnen worden. Daarnaast kun

ken voorkomen.

men worden door het inschakelen van een externe expert die kandidaten selecteert aan

je betogen dat ondernemingen in een vrije markt opereren, en dat een onderneming

Groepsdenken

de hand van een vooraf opgestelde profiel-

geen democratie is waarbij iedereen recht

De raad van bestuur en de raad van commis-

schets. En dan kan nog steeds gekozen wor-

heeft op een hoge positie.

sarissen nemen belangrijke besluiten voor de

den voor de beste kandidaat.

organisatie. Als in die raden alleen maar blanke

Bedrijfseconomische argumenten

mannen zitten met een gemiddelde leeftijd

De bedrijfseconomische argumenten heb-

van 60 jaar, met een academische opleiding,

ben betrekking op de bijdrage die diversiteit

ontstaat er een homogene groep bestuurders

(ook in de top) levert aan het bedrijfsresul-

en commissarissen. Een homogene groep is

taat. Nadeel van deze argumenten is dat

eerder geneigd tot (onbewust) groepsdenken

men vaak op zoek is naar enig bewijs; stijgt

en een tunnelvisie. Bij groepsdenken is het

de netto winst echt als er meer vrouwen be-

zoeken naar unanimiteit belangrijker dan het

noemd worden? En als dat zo zou zijn, wan-

overwegen van alle beschikbare alternatieven.

neer mag je dan verwachten dat die stijging

Beslissingen zijn daardoor vaak gebaseerd

zichtbaar wordt? Ook in Nederland is er een

op onvolledige gegevens en worden geno-

correlatie te vinden tussen het bedrijfsresul-

men zonder evaluatie van alle alternatieven

taat en de aanwezigheid van vrouwen in de

én risico’s. De illusie van onkwetsbaarheid,

1. De Raad van Commissarissen heeft als taak toe te zien op het functioneren van de Raad van Bestuur. Zij doen dit vooral in opdracht van de aandeelhouder. Een commissariaat kost gemiddeld 12 uur per maand en is dus geen full-time baan. 2. De Female Board Index van Mijntje Lückerath-Rovers, is een jaarlijkse uitgave van het Erasmus Instituut Toezicht en Compliance, te downloaden op www.toezichtencompliance.nl/publicaties.

Lees op pagina 25 over Mijntje Lückerath-Rovers

23


Wij vormen op uw eigen nagel, van kunsthars op acrylic basis, een mooie natuurlijk ogende, niet van echt te onderscheiden nagel in elke gewenste vorm en lengte.

Schiekade 492, Rotterdam, Telefoon 010 - 467 34 43 www.firstnailcenter.nl Uitsluitend op afspraak.

M


Dr. Mijntje Lückerath-Rovers

M

Wie Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Wat Universitair hoofddocent Financiële Markten & Toezicht aan de Rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit, auteur en publicist. Waar Erasmus Universiteit Rotterdam. Opleiding Financiële Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Carrièreverloop Begonnen bij Rabobank International als management trainee. Daarna naar Rabo Corporate Finance en in positie doorgegroeid tot Vice Pesident Project Finance. Intussen drie kinderen gekregen, in 1998, 1999 en 2000. Ik mocht drie dagen gaan werken en ik had het enorm naar mijn zin bij Rabobank, maar ik wilde weer de verdieping in én ik wilde altijd al promoveren. Ik ben als universitair docent naar Erasmus Universiteit gegaan en heb mijn tijd verdeeld tussen doceren en promotieonderzoek. Uiteindelijk ben ik gepromoveerd, raakte betrokken bij het Nationaal Commissarissen Onderzoek, ik heb in de Female Board Index in kaart gebracht dat raden van bestuur en van commissarissen nog altijd mannenbolwerken zijn en ik heb samen met Marike van Zanten het populair wetenschappelijke boek Topvrouwen geschreven. Tevens heb ik een Commissariaat bij de Beleggingsfondsen van ASN Bank. Invulling werkweek Ik werk vier dagen uitgesmeerd over 7 dagen. Ik heb veel deadlines, ik heb het gevoel dat ik van deadline naar deadline werk, het gaat maar door, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik zoveel dingen leuk vind. Ik zeg snel ja als iemand vraagt ‘zullen we dat samen schrijven of onderzoeken.’ Ik houd regelmatig voordrachten over een bepaald onderwerp, ik publiceer veel met het oog op mijn gewenste professoraat en ik vervul, zoals gezegd, een commissariaat. Meest aantrekkelijke aan functie Ik vind het erg leuk om ergens helemaal in te duiken, wat dat betreft ben ik een specialist en geen generalist. Elk college kun je in deze dynamische tijden beginnen met een publicatie uit het Financieel Dagblad en ik vind het erg leuk om met enthousiaste leergierige studenten om te gaan. Ook waardeer ik mijn flexibele werkomgeving, dat creëert loyaliteit. Ik werk ook ’s avonds en in het weekend, maar ik kan ook een keertje eerder naar huis gaan als ik iets met de kinderen moet doen bij voorbeeld. Dat geeft een heel positieve draai aan je werk en motiveert enorm. Ik geloof echt in het nieuwe werken, voor vrouwen én mannen. Tip(s) voor vrouwen die aan het begin van hun loopbaan staan Trek je eigen plan. De maatschappij heeft overal een mening over, zeker over vrouwen die werken. ‘Je bent een slechte moeder omdat je werkt, je doet je werk niet voor 100% omdat je ook moeder bent, je man is een watje als hij ook voor de kinderen zorgt’, als je er gevoelig voor bent wat anderen van jou vinden, dan heb je het zwaar. Kies ergens voor, sta erachter en ga ervoor, ongeacht wat mensen vinden. Een andere tip zou zijn ‘regel het goed’. Zeker als je kinderen krijgt. Bezuinig niet op het inschakelen van hulp. Quality time met je kinderen is het allerbelangrijkst en laat de boodschappen dan lekker bezorgen, laat je huis schoonmaken, neem oppas, investeer daarin. Je kunt nog beter bezuinigen op je vakantie dan op je dagelijkse hulp in huis, want die rust in je hoofd heb je nodig om goed te kunnen functioneren. Als je het gevoel hebt dat je in alles perfect moet zijn, dat houdt niemand vol. Je moet keuzes maken. Prettige karaktertrek Ik kan goed mijn eigen plan trekken. Niet dat ik me niets aantrek van wat mensen zeggen maar ik neem een besluit op basis van wat ik wil en hoe ik het wil invullen en dan laat ik me niet uit mijn evenwicht brengen. Trots op Ik ben nog steeds heel trots op mijn promotie. Toen het dichtbij kwam kon ik er van dromen en nog altijd denk ik wel eens ‘OOh wat knap dat ik dat gedaan heb!’ Ook bij de Rabobank als ik samen met juristen en fiscalisten ingewikkelde transacties bedacht, dat vond ik geweldig! En het geeft me een goed gevoel te merken dat je mening gewaardeerd wordt, dat je autoriteit wordt op een bepaald gebied, dat maakt trots. Werk is ook mijn hobby en soms vind ik dat een beetje triest van mezelf. Gelukkig heb ik wel een sociaal leven hoor. Ik houd van uit eten gaan en van koken en met vrienden eten. En ik ga graag met vriendinnen een weekend weg en winkelen, want ik ben dol op winkelen. Maar goed, ik heb dus ook geen moeite met de combinatie werk /privé. Carrièrewensen? Ik heb zelf de ambitie om hoogleraar te worden binnen niet al te lange tijd en daar werk ik nu ook voor. Ambitie is ook wel eens lastig. Als je geen ambitie hebt zou het leven op veel vlakken een stuk eenvoudiger zijn, maar het is ook een karaktertrek die veel voldoening kan geven. Ik zou er nog wel een commissariaat bij willen om de voeling met het bedrijfsleven te houden. En een beetje meegenieten van de kick van grote deals doen. De combinatie van wetenschap en praktijk spreekt mij enorm aan, ik zou heel graag die twee werelden combineren in mijn werk.

25


D

oe maar gewoon,

de klant is belangrijk

“Je

maar door. Het persoonlijke contact is enorm

hoort wel eens van mensen die van jongs af aan

zeggen ‘dit wil ik worden’, dat vind ik fantastisch.

Bij

mij

leefde meer het idee dat kunnen lezen en schrijven wel genoeg was om het leven door te komen.

Nooit

gedacht

leuk, ik ken vaak de thuissituatie en dat is denk ik ook de kracht van ons kantoor. JMH staat voor een klantgerichte no-nonsense aanpak. We zijn een echt Rotterdams bedrijf ‘doe maar gewoon, de klant is belangrijk’.

dat ik boekhouder zou worden, het nog geweldig leuk zou

Onze dienstverlening is erop gericht de effi-

vinden ook om uiteindelijk de directie te voeren over een

meest optimale positie te creëren op financi-

ciency van de bedrijven te bevorderen en de

adviesgroep in hoogwaardige financiële, administratieve,

eel en fiscaal gebied. We werken graag sa-

juridische en fiscale dienstverlening.

aan een alerte adviseur die meekijkt en mee-

JMH

gebeurt heb ik de afgelopen

gedaan.

Dat

24

A lles

wat hier bij

jaar wel een keer

biedt grote voordelen.”

men met ondernemers die behoefte hebben denkt. Veel klanten zijn al lang bij ons. We werken voor middelgrote en grote bedrijven en ook voor artiesten. Bij artiesten werkt het fiscaal bovendien anders. JMH beschikt over

26

Paula van Hamburg doorloopt –rustig aan- de

bleek dat heel anders te zijn. Je gaat je erin

deze specifieke kennis van de wet- en regel-

Mavo, krijgt iets meer leerzin en doet ook

verdiepen en wordt het steeds leuker. Ik heb

geving, opgedaan in de loop der jaren waarin

eindexamen Havo en volgt een secretaresse

opleidingen en cursussen in het vakgebied

wij toch wel klinkende artiestennamen tot

opleiding bij Schoevers. “Bij mijn vader, die

gevolgd, we groeiden en verhuisden naar de

ons klantenbestand mogen rekenen.”

directeur van een aannemingsbedrijf in de

Westersingel, naar een prachtig oud pand

grond-, weg- en waterbouw was, stond een

met 90 meter tuin tot aan Museum Boijmans

Drang naar verbreding

vacature voor telefoniste- receptioniste open.

toe. Daar hebben we zeker 10 jaar gezeten,

Nieuwe klanten komen hier door mond op

Die heb ik anderhalf jaar ingevuld, maar toen

maar ook daar groeiden we uit, vooral door

mond reclame, maar ook door de sport-

dacht ik ‘ik kan toch niet mijn hele leven bij

het gebrek aan parkeerplaatsen. Nu zijn we

clubs die we sponsoren of via de Vereniging

mijn vader blijven werken’. Ik heb een solli-

sinds 2002 in Barendrecht gevestigd. In

Barendrechtse Ondernemers waar ik voorzit-

citatiebrief geschreven, een beetje brutaal in

1996 heeft een management buy-out plaats-

ter van ben. Ik ben erg gelukkig met de com-

de trant van ‘ik ben degene die u zoekt’ en

gevonden en we zijn nu met vijf aandeelhou-

binatie van mijn functie bij JMH en het voor-

ik mocht op gesprek komen in een kroeg bij

ders. De voormalige oprichter is niet meer

zitterschap van de Vereniging Barendrechtse

een man met een Alfa Spider en een bontjas

als aandeelhouder betrokken maar is zich in-

Ondernemers. Hiervoor zit je vaak aan tafel

aan. Haha, dat leek erger dan het was, want

ternationaal gaan specialiseren, dus we ma-

met overheidsinstanties en kom je op voor

hij kwam bij een gerenommeerd accountants-

ken nog geregeld gebruik van zijn diensten.”

de belangen van ruim 230 ondernemers. Het

kantoor vandaan, had keurig een belastingad-

Paula fungeert door haar grote kennis van

voordeel in Barendrecht is dat onze mening

vies- en administratiekantoor en hij werkte

zaken, jarenlange ervaring en open en mens-

echt op prijs wordt gesteld en zeer serieus

vanuit huis. Hij wilde uitbreiden, had een loca-

gerichte karakter voornamelijk als contact-

wordt genomen door het gemeentebestuur.

tie op de Goudse Singel gevonden en had per-

persoon voor ondernemers. “Ik houd me

Dat geeft mij zoveel voldoening, daar krijg ik

soneel nodig. Het was een erg leuk gesprek,

bezig met het geven van advies, praten dus,

echt energie van. Sinds 2008 heeft JMH een

we zijn van start gegaan en in 2011 bestaan

vooral over de jaarrekeningen van bedrijven,

zelfstandige werkmaatschappij: Uitzend- en

we 25 jaar en hebben tevens ook 25 mede-

hoe was het resultaat, wat kun je in de toe-

detacheringsbureau JMH. Deze weerspie-

werkers. Het flamboyante uiterlijk heeft mijn

komst anders doen, groeimogelijkheden, is

gelt onze continue drang naar verbreding en

toenmalige baas overigens altijd gehouden.”

de ondernemersvorm nog toereikend of op

verdieping van kennis en deskundigheid. Ik

meer persoonlijk gebied kijk ik naar de gevol-

zou deze nieuwe JMH ‘poot’ graag verder

Specialist voor MKB en artiesten

gen van trouwen, hoe de erfenis geregeld is

willen uitbouwen. Wij zoeken hierbij niet

“Zo ben ik erin gerold. En dat terwijl boekhou-

om te zien hoe het met de nalatenschap van

altijd naar mensen met de hoogste oplei-

der zijn me zo saai leek. Maar in de praktijk

de onderneming zou moeten gaan en ga zo

ding, maar naar mensen die gedreven zijn.


Mensen die kansen krijgen, maar ze niet pakken. Zo zonde.

Bijvoorbeeld herintredende moeders hier

uit de wijk in duobanen. Ik was daar eerst niet voor, maar ik heb inmiddels ontdekt dat

een baan delen grote voordelen biedt. Ik zou

vrouwen die aan het begin van hun loopbaan

staan willen zeggen: ga mee in de flow en zeg niet krampachtig ‘ik wil dit of dat’. Ga lek-

ker beginnen, kijk wat je leuk vindt en pak dat op om in door te gaan. Ik kan respect hebben voor een vrouw die ergens binnen

komt en dat meteen alle ogen op haar gericht zijn, omdat er ook echt iemand binnen komt, zoals Neelie Kroes bijvoorbeeld die door haar gedrevenheid, kennis en ervaring veel bereikt heeft, dat vind ik geweldig. Aan de andere kant kan ik me ergeren aan mensen die kansen krijgen, maar ze niet pakken. Zo zonde.”

Gek op auto’s Paula is vrijgezel, heeft een hond die mee naar kantoor mag, “gelukkig kan dat, want het is hard werken en je maakt lange dagen,” en ze geniet in het weekend van vrienden en familie. “Uren met elkaar aan tafel zitten, flesje wijn er bij en gezellig kletsen. Ik probeer twee keer per week te sporten en als ik na het werk thuiskom, ga ik eerst even lekker met de hond uitwaaien langs de Oude Maas, dat is voor mij pure ontspanning. Verder houd ik wel van concerten, Anouk vind ik goed, maar ik ga ook wel met vrienden naar een musical. Vrijdag eet ik altijd met mijn zus, dan koken we om de beurt. Ik vind het ook heerlijk om door de stad te slenteren, niet om kleding te kopen, want daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Mijn droomscenario is een personal shopper. Iemand die precies mijn smaak kent en het voor me regelt. Ik ben gek op auto’s. Ik heb een degelijke zakelijke auto en daarnaast een MGF waar ik regelmatig tourtochten mee rijd, meestal ook samen met mijn zus die erg goed is in kaartlezen. Je leert bovendien bij een MG Club zoveel leuke mensen kennen, wat vaak ook zakelijk weer handig is.”

Wie: Paula van Hamburg Wat: Directeur/eigenaar Adviesgroep JMH Waar: Barendrecht

27


T Pagina 29

his is

Personal Hoe prettig is het niet als je iemand naast je hebt die je werk uit handen neemt – en dan wel op de manier die jij voor ogen hebt ­–, die zich in jouw smaak verdiept en de benodigde representatieve kleding aan je presenteert en met je doorpast, iemand die je overbelaste geest ordent en opnieuw structuur geeft en inzicht in het hoe en waarom van voor jou vanzelfsprekendheden waar je je toch niet gelukkig mee voelt en die dat geluk ook niet aan je brengen. Of wat te denken van iemand die geheel volgens jouw wensen, in jouw tempo, zorgt dat je conditie verbetert en je lichaam in shape komt. Wij nuchtere Hollandse vrouwen met de instelling aanpakken en doorpakken en in dit geval veelal aangevuld met de Rotterdamse mentaliteit ‘niet lullen maar poetsen’ zullen niet snel hulp aannemen die exclusief voor onszelf is. In een zoektocht naar de personal assistant, personal shopper, personal coach en personal trainer, ontdekten wij dat deze bescheidenheid langzaam maar zeker verdwijnt en dat we onszelf deze luxe vorm van aandacht meer en meer gaan gunnen. Het begint met gunnen, dan genieten en vervolgens beseffen dat we simpelweg verlicht worden door deze personal attention en we ons vol energie op onze core business kunnen richten.

Pagina 43

Pagina 59

Pagina 83


Mensen met hoge doelstellingen in allerlei werkgebieden maken gebruik van coaches. Coaching is een essentieel onderdeel van hoe zij hun successen behalen. Er zijn sportcoaches, zangcoaches, CEO coaches, succes coaches, executive/businesscoaches, life coaches of dertigersdip coaches. Een personal coach kan een objectieve kijk op zaken bieden, om (negatieve) patronen te herkennen, om gemotiveerd en scherp te blijven en om te herfocussen. Een coach

Personal

van boeken en columns op het gebied van lei-

C methode op het gebied van coaching en

beeld te veel of te weinig verantwoordelijk-

dinggeven, coachen en werving en selectie.

begeleiding. Dertig jaar geleden heeft de

heid nemen, je schuldig of onzeker voelen,

helpt om mensen succesvoller te maken en het succes vast te houden. De weg naar dit resultaat, naar de vergroting van persoonlijke effectiviteit of naar persoonlijk welzijn, is op vele manieren te bewandelen.

Een goede coach is lui Een van de eigenschappen die een goede coach onderscheidt van een coach is luiheid. Jacco van den Berg van het Rotterdamse bureau Van den Berg Training&Advies zegt het lekker ongenuanceerd, maar heeft een sterk punt. Een goede coach is lui, leunt achterover en zet de gecoachte aan het werk. ‘Voorzeggen’ is makkelijker en sneller, maar de gecoachte heeft niets geleerd. Leren is en blijft de verantwoordelijkheid van de gecoachten. Goede coaches luisteren, stellen vragen, reflecteren en zetten de ander aan het werk, hebben geduld, zijn lui,” aldus trainer coach Van den Berg die tevens auteur is

Oach

Jouw plaats in het systeem

systeem waarin je bent opgegroeid. Dit voelt

Weer een andere benadering is ‘systemisch

als ‘verraad’ en zulke keuzeprocessen gaan

werken’, inmiddels de snelst groeiende

vaak gepaard met symptomen als bij voor-

Duitser Bert Hellinger de basis gelegd voor

terwijl je verstand zegt dat dit niet nodig is, je

Ja, ik wil

‘systemisch werken’, bij het grote publiek

ondergewaardeerd voelen, kortom je ervaart

Volgens Latifa coach en trainer Kees Pannevis

beter bekend als ‘Familie-opstellingen’. Al

dat je niet optimaal in je vel zit. Met deze sys-

is mindfulness (aandachtige aanwezigheid)

snel bleek dat deze methode ook heel goed

temische opstellingen kun je inzichten krij-

essentieel voor werkelijke verandering. Als je

gebruikt kon worden bij vragen/thema’s

gen om ten volle je zakelijke en persoonlijke

werkelijk beseft wat je verlangt, ga je vanzelf

over werksituaties en in dat geval spreekt

doelen en ambities te bereiken. De methode

handelen op een manier die bij je past. Het

men van Organisatie- of managementop-

werkt snel, goedkoop en oplossingsgericht.

is een weg van inspiratie naar realisatie. Bij

stellingen. Trainer en coach Hans Streng:

Meestal is er na een opstelling van onge-

Latifa Coaching staan de bewustwording en

“Het woord ‘systemisch’ geeft aan dat deze

veer een uur al heel veel zichtbaar van een

de unieke waarde van dat eigen verhaal cen-

aanpak er expliciet rekening mee houdt dat

oplossing.” Voor de lezers van Rotterdamse

traal. De ‘Latifa’ is een eeuwenoude mystieke

een mens altijd deel uitmaakt en heeft uit-

Zakenvrouwen wordt de mogelijkheid gebo-

oefening uit het soefisme. Deze wordt ook

gemaakt van een aantal systemen (gezin

den om tegen een sterk gereduceerd tarief

wel de weg van de verfijningen genoemd.

van herkomst, huidige samenlevingsvorm,

(vanaf 35 euro p.p. bij inschrijving van twee

Ofwel, een bewustzijnsweg, die niet alleen

werk, school, beroepsvereniging, sportclub

personen) kennis te maken met ‘ systemisch

met handelen te maken heeft, maar vooral

etc.). Uit onderzoek en door ervaring met

werken’ tijdens een speciaal in Rotterdam

met ‘zijn’. Bij Latifa Coaching staat steeds

duizenden opstellingen blijkt dat mensen in

ingeplande

een van de verfijningen als thema centraal.

hun persoonlijk leven (vaak onbewust) erg

www.systemischeproeverij.nl vind je meer

“Er wordt gewerkt aan aanvaarding, verlan-

trouw en loyaal zijn aan de regels en normen

informatie.

gen, hoop, vertrouwen, overgave en liefde,

die ze van huis uit hebben meegekregen.

zodat je uiteindelijk een welgemeend ‘ja, ik

Als je als volwassene deze binding wat los-

www.vandenbergtraining.nl

wil’ kunt laten klinken naar datgene dat je

ser wil maken om je persoonlijk te ontwik-

www.latifa-coach.nl

wenst vanuit je hart.”

kelen moet je dus ‘ontrouw’ worden aan het

www.systemischeproeverij.nl

trainingsdag.

Op

de

site

29


Erlijk, typeren

Wie: Karin Swankhuizen Wat: Directeur Woonbron Makelaars Waar: Rotterdam

Als ik ergens mijn zinnen op heb gezet, dan gebeurt het 30


vakkundig en betrouwbaar onze dienstverlening “De

basis van mijn leven,” vertelt

mensen.

Of

K arin Swankhuizen,

is bezig zijn met

ik nu mensen kan helpen van ziek naar beter, of dat ik iemand

kan helpen van klein naar groter wonen. naar een betere positie…..

A ls

Of

van financieel in de put

de mens maar centraal staat.”

wordt in een wijk of stad terug geïnvesteerd

Karin kiest na haar eindexamen voor een

en ‘zij’, de corporatie, van de sociaal-maat-

opleiding psychiatrie. Na anderhalf jaar in

schappelijke kant.” Als ze zes maanden la-

en verdwijnt niet, zoals bij een regulier ma-

een kaderfunctie houdt ze het voor gezien.

ter nog eens gevraagd wordt, maar nu voor

kelaarskantoor, in de rugzak van eigenaar. En

Noodgedwongen. Ze is in zeer korte tijd moe-

Rotterdam, stemt ze toe. “Dat spel, zo noem

het gaat hier niet over tonnen; corporatiewo-

der van drie kinderen geworden, staat er dan

ik het maar, om te proberen om dingen voor

ningen zijn sociale huur/koopwoningen die

alleen voor, plus een baan in de zorg. “Het

de ‘hele wereld’ bereikbaar te maken, begon

goed geprijsd zijn en dat maakt ze bereikbaar

was gewoon teveel.” Via een vriend ‘belandt’

ik na zestien jaar te missen. En met die aan-

voor een grote doelgroep.”

ze in de makelaardij. “Er was een groot pro-

bieding van wat toen nog heette Vastgoed

ject en ik werd gevraagd om daar wat hand-

Plus, nu Woonbronmakelaars, kreeg ik dat in

Iedere dag een uitdaging

en spandiensten voor te verrichten. Vanuit

mijn schoot geworpen.” Dus Karin zegt ‘ja’

Karin schat dat ze 55 uur per week werkt.

die makelaardij ben ik gaan meehelpen in

en wordt per 1 november 2006 aangesteld

“Een sociaal leven? Da’s best lastig. Dat is

projecten, zonder dat ik er überhaupt ver-

als directeur Woonbron Makelaars, een zelf-

wel beperkter. Aan sporten doe ik wel wat, ik

stand van had. Ik deed maar wat”, zegt ze nu

standige BV Woonbron.

reis enorm graag en ik heb veel vrienden en

lachend. Maar het gaat steeds beter en Karin

kennissen om me heen. Twee avonden per

gaat opleidingen volgen. En in haar privétijd

Vastbijter

week schilder ik. En ik kook iedere avond. Ik

ook financiële, want: “Toch wel handig alles

Vanaf dag 1 is zij, zoals ze het zelf noemt,

houd enorm van kokkerellen, ook als het al-

over hypotheken te weten als je een huis ver-

‘aan de boom gaan schudden’. Met als ach-

leen voor mezelf is. Ik kom thuis, schenk een

koopt. Ik zat toch al met de klant om de tafel,

terliggende gedachte: hoe was het en hoe

glaasje wijn in, kaarsje aan en dan gezellig

dan kon ik het maar beter meteen helemaal

moet het gaan worden? “Er moesten dingen

koken. Lekker alles loslaten.” Werk betekent

regelen.” Voor ze het weet, is ze all round.

veranderen. Dat was misschien even schrik-

voor Karin ‘enorm veel plezier en voldoening’.

In retrospect concludeert ze: “Makelaar wor-

ken, maar ik ben een vastbijter. Als ik ergens

Maar ook ‘een stukje grensoverschrijding van

den is nooit mijn doel geweest, maar het liep

mijn zinnen op heb gezet, dan gaat het ge-

jezelf, grenzen opzoeken, in iedere dag een

in mijn leven gewoon zo.”

beuren. Links om of rechts om, we gaan er-

uitdaging zien’. Tot haar geluk brengt het

voor.” Haar commerciële houding, die zeker

werk bij Woonbron Makelaars haar dat. “En

‘Woningbezit voor iedereen bereikbaar maken’

in díe jaren in de corporatieve wereld geen

was dat niet het geval geweest, dan had ik

gemeengoed was, werpt wél haar vruchten

dat er wel van gemaakt. Zo zit ik nu eenmaal

Als haar kinderen op de middelbare school

af: van 2006 tot 2010 groeit de organisatie

in elkaar.” Een eigenschap die zij, net als haar

zitten, is Karin - ze is inmiddels kantoorleider

van 5 naar 15 man en van 300-400 verkopen

sociale gevoel, van huis uit heeft meegekre-

van twee makelaarskantoren - er aan toe om

per jaar naar 1.100. “Het was niet makkelijk,

gen. Want Karin komt uit een groot gezin

een nieuwe uitdaging op te pakken. Maar ze

en soms is het dat nog niet. Aan mij de taak

met negen kinderen, over haar ‘plek’ daarin

kiest er bewust voor om in het makelaars-

en om te laten inzien dat we allemaal hetzelf-

zegt ze lachend ‘ik zit ergens middenin, de

werk te blijven. Alleen wordt de plaats wél

de doel aan aan het behartigen zijn: mensen

derde van het midden’. “Bij ons was het één

een andere: Rotterdam. Want als alle kinde-

met lage inkomens aan een passende koop-

grote, zoete inval. Waar er elf kunnen eten,

ren in die stad een studie volgen en op kamers

woning helpen, de mensen in de stad hou-

is ook plaats voor vijftien mensen aan tafel.

zijn, verhuist zij ‘mee’. Tot dan werkte Karin in

den en een positieve samenleving creëren.

Eigenlijk was er altijd wel het sociale en die

het Drechtstedengebied. De aanbieding van

Eerlijk, vakkundig en betrouwbaar. Dat zijn

gezelligheid, de zorg voor en het knipogen

Woonbron Dordrecht om daar te komen wer-

drie trefwoorden die onze dienstverlening

naar elkaar. Mijn vader zei altijd: ‘als de één

ken, heeft ze, na veel wikken en wegen afge-

typeren.” Op de vraag waarin Woonbron

biefstuk eet, laat je de ander geen droog

slagen. “Woonbron was in principe een van

Makelaars van andere makelaars verschilt,

brood eten’. Het delen, het sociale, dat komt

mijn opdrachtgevers. Het was heel dubbel al-

antwoordt ze: “Het geld dat gemaakt wordt

daar vandaan.”

lemaal. Want wij waren van de commerciële

door de verkoop van een (huur)woning,

31


Wie: Diana Gabriëls-Verweijen Wat: DV Management Waar: Rotterdam

In 1980

start

Diana

Gabriëls-Verweijen,

net

geen twintig, een schoonheidssalon.

A an

huis.

In

een kamer van vier bij vier.

En

het loopt storm.

Net

als bij de andere ondernemingen die ze later in haar leven zal beginnen.

“Ik

ben

opgevoed door mijn opa en oma en al heel vroeg in mijn leven nam ik me voor er uit te halen wat er in zit en het leven niet te eindigen met ‘had ik maar’.” les wat

Diana

ze zich vast.

In

al -

begint, bijt

“Sylvia,

mijn

beste vriendin, vergelijkt me vaak met een boksbal: hoe harder je erop slaat, hoe harder die terugkomt.

Daar

kan ik me wel in

O vinden.”

32

ndernemer

met de mentaliteit en


Het lot bracht haar op het idee...

analyse. Tijdens deze opleidingen volgt ze

op dit moment ook actief betrokken bij Tofs

De schoonheidssalon verkoopt ze in 1987.

verplicht uren therapie: “Een geschenk.”

store Rotterdam. Zij kwam met het idee na-

Het werd, zelfs voor Diana, te druk. Op 24-ja-

Bijna ‘tussen de bedrijven door’ trouwt ze in

dat ik zelf mijn eigen site had gebouwd en in-

rige leeftijd wordt ze bewust moeder, maar

1998 en wordt, na acht miskramen, voor de

ternetwinkel www.theonlinefashionstore.nl

door het lot gedwongen: alleenstaande moe-

tweede keer moeder van zoon Ian, dat ‘ge-

had opgezet om merken als Jacky Luxury en

der. Zij wil in haar eigen levensonderhoud

schenk van God’ betekent. Door meer stu-

Glamourous aan te bieden. Het is een groot

voorzien, maar vooral ook haar eerste on-

dies te volgen, is haar expertise inmiddels zo

succes geworden en we rollen van het ene

voorwaardelijke liefde, haar dochter Joanna,

groot dat ze zelf de artsen traint. Dagen van

succes in het andere. Nieuwe ontwerpers

met alle mogelijke liefde en aandacht groot-

zeventien uur zijn niet ongebruikelijk. “Maar

benaderen óns. Zij hebben iemand nodig die

brengen. Dit bracht haar op het idee - haar

ik kan binnen een fractie van een seconde

hen helpt en ik stel mij daar altijd voor open.”

dochter, is dan een half jaar - een sportschool

alles loslaten. Als ik mijn zoon ophaal bij de

te beginnen alleen voor vrouwen. Met crè-

basisschool, ben ik gewoon moeder en praat

Carrièrewensen

che. “Dat voorzag in een enorme behoefte:

het liefst niet over mijn werk.” Met de com-

Vrij recent is Diana benaderd door Allergan,

binnen drie maanden lag iedereen kop aan

binatie full time moeder-ondernemer heeft

een bedrijf dat zich wereld wijd richt op in-

teen. ”Als een metamorfose van een vaste

ze weinig moeite: “Gewoon een kwestie van

novatieve producten op het gebied van me-

bezoekster, die zich een paar prachtige bor-

goed plannen. Ik hou van werken, heerlijk!

dische en cosmetische chirurgie, om het

sten heeft laten aanmeten, haar opvalt en

En ik ben gezegend met veel energie. Ik blijf

nieuwe medische concept Natrelle op de

ze vervolgens concludeert dat informatie

er fit en goed uitzien door een beetje Botox

Nederlandse markt te lanceren. “Daar ben

rondom cosmetische chirurgie summier is,

en veel sport zoals joggen, fitness, fietsen-

niet alleen trots op, maar vind het ook een

is een nieuw idee geboren: Diana begint als

race en Bikram yoga. Want zeg nu zelf:het

geweldige uitdaging, want Natrelle is een

eerste in Nederland een bureau voor advies

leven is een stuk eenvoudiger in een lichaam

topproduct dat bestaat uit meer dan 500 ver-

en bemiddeling in plastische chirurgie. In die

dat voelt als een comfortabel huis.”

schillende protheses met een levenslange

tijd, we schrijven 1994, zeer vooruitstrevend

garantie. En een topproduct kan alleen tot

én zeer omstreden. Maar Diana, ze heeft de

De recessie overleven

zijn recht komen wanneer dit door zeer kun-

sportschool inmiddels in 1997 verkocht, laat

In 2005 verruilt Diana Ridderkerk voor de

dig geselecteerde plastisch chirurgen wordt

zich niet uit het veld slaan. “Ik ben innovatief

Kop van Zuid: ze wil haar kind in de grote stad

uitgevoerd en met de juiste vertaalslag naar

en succesvol door eerlijkheid, positiviteit en

grootbrengen. Ze gaat er niet alleen wonen,

de consument. En daar ligt mijn kracht. En op

doorzettingsvermogen. En mijn levenshou-

maar koopt, letterlijk om de hoek, een pand

dit moment ben ik in de startfase van mijn

ding om niet in het lot te berusten, maar er

dat nu compleet geoutilleerd is tot Praktijk

nieuwe bedrijf, Women’s Choice en Men’s

kansen in te zien en er een dusdanige wen-

Gabriëls, een advies-bemiddelingspraktijk

Choice voor plastische chirurgie, injectable

ding aan te geven, zodat het een succes

voor cosmetische ingrepen. Wapperende

en overgewicht, waarvoor ik speciaal voor

wordt. Ondernemerschap is tenslotte een

banieren geven aan dat daar nu ook haar

mannen de eerste website in Nederland

proces van vallen en opstaan, leren en verbeteren. En zien waar de behoefte van de consument naar toe gaat. Dus voorzien in de vraag die komen gaat. Kun je je daarop voorbereiden, dan speel je het ‘ondernemers-

Gedreven? Ja, dat moet je zijn als ondernemer

spel’ goed. Gedreven? Ja, dat moet je zijn als ondernemer.”

kledingshop zit. TOFS(tm) Store Rotterdam.

lanceer op het gebied van plastische chirur-

Over die gedrevenheid zegt ze: “Een jeugd

Over die stap zegt ze: “In 2009, toen de re-

gie, injectables en overgewicht. Ik voorzie

zonder vader of moeder kun je niet als ge-

cessie in volle hevigheid toenam, heb ik mijn

een enorm succes. Als ik een advies geef,

makkelijk beschouwen. Tel daar nog een

team bij elkaar geroepen en geopperd ‘laten

geef ik altijd een eerlijk advies, ik ben heel

keer bij op dat ik als enige uit het gezin naar

we de recessie zien als een uitdaging. Wat

bijgelovig. Ik ben ervan overtuigd dat oneer-

school ging. Vechten is me dus wel toe ver-

doen we goed, wat kan beter en waar is

lijkheid en onoprechtheid zich tegen je keren.

trouwd. Maar met vechten alleen kom je er

Nederland rijp voor?’. Toen zei Brigitte, met

Dus ben ik dat niet. Zo voed ik ook mijn kin-

niet. Uiteindelijk kom je jezelf tegen en wie

wie ik al zeventien jaar samenwerk: ‘Diaan,

deren op. Ook leer ik ze dat ze elke dag hun

zijn geschiedenis niet kent, komt deze tegen

ga doen wat je leuk vindt’. Kleding dus. Ik

uiterste best moeten doen en dat vallen en

in de toekomst en valt in herhalingen tot je je-

heb wekenlang, en nog, het hele internet

opstaan bij het leven hoort. Waar ik gelukkig

zelf verandert. Een achterstand in denkniveau

afgestruind en alle beurzen bezocht waar ik

van word? Mijn zoon op z’n BMX onder de

inhalen zul je toch zelf moeten doen.” Dus

unieke werken vandaan haal. Op dit moment

modder. En gezond oma te mogen worden

Diana gaat ook nog een HBO-studie volgen,

is het een stuk gemakkelijker en word ík be-

van mijn beide kinderen. Daar zou ik echt

personal coach/trainer, en haalt haar Masters

naderd. We zijn op dit moment trendsetters

heel dankbaar voor zijn.”

in NLP transactionele en meta profile

en dat voelt goed. Mijn dochter Joanna is

veerkracht van een boksbal 33


W Jaarlijks

e zijn inspira

organiseert

M anagers Netwerk

Nederland

de verkiezingen voor

In 2009

Conny Braams

werd

Topvrouw

geven’.

verkozen tot

om haar ‘eigen wijze van leiding

In 2010

moest

Isabelle Spindler-Jacobs

het opnemen tegen Jeannine directeur

Schultz

Topvrouw.

van

Unique

en

H aegen,

Achmea. “… De

Peek,

Content

directeur

algemeen

én

M elanie

Zorginkoop

finaliste heeft goede resul -

taten neergezet in haar baan als directeur retail en daarnaast een grote invloed op het proces van diversiteit binnen de organisatie gehad.

M et

haar gedrevenheid en volhar-

ding en door dicht bij zichzelf te blijven en vertrouwen te blijven houden in haar eigen visie en feminiene kwaliteiten, bewijst zij dat je carrière kunt maken in een van oudsher echt ‘mannenbedrijf’,” oordeelde de jury.

“Zij

heeft de ambitie meer vrouwen naar de top te helpen door een brug te bouwen tussen mannen en vrouwen in de stellige overtuiging dat dit leidt tot betere resultaten.

Daardoor

verdient zij het dit jaar te worden uitgeroepen tot

Topvrouw

van het Jaar

Spindler-Jacobs van

kreeg de prijs uit handen

Gerrit Zalm,

Financiën

en huidige

2010.” Isabelle

voormalig

Minister

van

CEO ABN AMRO Bank.

Wie: Conny Braams Wat: Business Directeur Unilever Spanje Waar: Barcelona, Spanje

34


Wie: Isabelle Spindler-Jacobs Wat: Directeur Retail Heineken Nederland Waar: Zoeterwoude

tiebron voor elkaar Isabelle en Conny kennen elkaar van de Rotterdamse studentenvereniging Sanctus Laurentius, waar ze met elkaar in het dispuut ‘Ambigue Comique’ hebben gezeten en daarna hebben ze ongeveer dezelfde carrière doorlopen “De mooiste momenten waren toen we allebei voor verschillende bedrijven Account Manager waren en dan tussen afspraken door samen een uitsmijter in De Meern gingen eten,” lacht Conny. “En nog steeds zijn we een inspiratiebron voor elkaar en testen we bij elkaar zienswijzen, cursussen, coaches en carrières.”

Carrières Isabelle: “Ik ben ooit gestart met een bijbaan als verkoopster in een drogisterij. Dat heb ik vanaf mijn 15e jaar, tijdens het VWO en mijn studie Rechten aan de Erasmus Universiteit gedaan. Ik ben bij Nutricia aan de slag gegaan, waar ik verschillende functies gehad heb, zoals Marketing Manager Chocomel, Fristi, Nutroma en Extran en ik ben National Account Manager geweest. Na Nutricia heb ik 2,5 jaar bij Bols Royal Distilleries gewerkt als International Marketing Director. Daarna heb ik de overstap naar Heineken gemaakt, waar ik als Global Account Manager Airlines en Travel Retail ben gestart. Luchtvaartmaatschappijen en Duty Free winkels in de hele wereld waren mijn klanten. Ik heb in deze tijd en in de tijd van Bols veel gereisd en internationaal zaken gedaan. Mijn tweede baan bij Heineken was Manager van de afdeling Customer Service, de afdeling die ervoor zorgt dat Heineken bier in de hele wereld op de juiste plaatsen terecht komt bij onze relaties. Daarna ben ik bij Vrumona Marketing Manager geworden. Vrumona is de frisdrankendochter van Heineken en heeft merken als Crystal Clear, Sisi, Royal Club, Sourcy, Pepsi, 7Up en Rivella in haar portfolio. Na drie jaar werd ik Directeur Retail bij Vrumona en sinds een jaar ben ik Directeur Retail bij Heineken Nederland voor al onze merken die in supermarkten, slijterijen en Cash en Carry winkels (zoals Makro) verkocht worden. Onze grootste merken zijn Heineken, Amstel en Brand, maar ook merken als Desperados, Lingens Blond en Wieckse Witte en Rose. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe categorie in Nederland geïntroduceerd: cider met de merken Jillz en Strongbow Gold. Mijn carrière is niet van te voren uitgestippeld. Ik kies een baan op basis van mijn buikgevoel. Dat heeft me tot nu toe niet in de steek gelaten.” Conny Braams volgde het VWO in Oud-Beijerland en studeerde Beleid Management Gezondheidszorg in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. “Een leuke studie waarvan ik vooral de maatschappelijke relevantie aantrekkelijk vind, maar daarna had ik niet het idee dat ik als net-afgestudeerde een verschil kon maken in de gezondheidszorg. Ik wilde de profit-sector leren kennen en heb een MBA aan de Erasmus Universiteit en aan de JL Kellogg Graduate School of Management in Chicago gedaan. Daar heb ik Marketing ontdekt en ben begonnen bij Unilever. Eerst in Marketing, toen in Verkoop,

35


Ik ben er heilig van overtuigd dat er betere besluitvorming is als mannen en vrouwen samen beslissingen nemen. Isabelle Spindler-Jacobs

Isabelle: “Het is belangrijk om voor jezelf scherp te hebben hoe je de privé-werk balans wil hebben. Wij hebben geen kinderen en mijn man heeft een eigen bedrijf (Identity Games in Rotterdam). Dat betekent dat Category Management, Internationaal Marketing Management en toen

we beiden vaak afspraken hebben, ook in de avonden. Dat is geen pro-

ben ik General Manager van een Business Unit geworden. Allemaal in

bleem want dat maken we goed in de weekenden en we genieten er

Nederland en met verantwoordelijkheid voor met name de Nederlandse

altijd extra van als we doordeweeks wél samen kunnen eten. In de

markt. Vervolgens kreeg ik de functie van Vice President Communications

weekenden sport ik veel en zien we meestal vrienden. We kijken dan

Europa, interne communicatie, media-relaties, maatschappelijk verant-

ook weinig TV. Ik ben tevreden over de balans. Ik heb wel in de loop der

woord ondernemen en public affairs voor Unilever Europa, dus Europese

jaren geleerd dat je goed naar je eigen gevoel moet luisteren en zelf

verantwoordelijkheid. Het is uitdagend om met 18 landen gezamenlijk

actie moet nemen als het niet goed zit. Een ander zal niet zo gauw zien

één strategie te ontwikkelen en te implementeren. Ik maakte de over-

dat je het te druk hebt of dat je balans niet OK is. Het is enorm belangrijk

stap van de Nederlandse Unilever directie naar de Europese directie

dat je energie krijgt van een baan, zodat je ook energie kunt geven aan

hetgeen een duidelijke stap in mijn ontwikkeling was. Vervolgens ben ik

de mensen om je heen.”

naar Spanje vertrokken, waar ik eerst verantwoordelijk was voor Voedingsmiddelen met merken als Becel, Calvé, Hellmanns, Knorr in

Betekenis van werk

categorieën als margarine, dressings, soep en bouillons, na 1 jaar kwam

Conny: “Werk betekent voor mij een avontuur waar ik dagelijks van ge-

ijs erbij (Ola, Magnum, Cornetto in retail en in Spanje is ijs ook buitens-

niet. Unilever is een prachtig groeiend bedrijf met sterke merken, een

huis groot, denk aan de stranden, bars, restaurants etc.) en daarna ook

magneet voor professionele mensen met - voor mij - aantrekkelijke

producten voor Persoonlijke Verzorging en Wasmiddelen (Dove, Axe,

waarden. Ik heb al veel mooie dingen gedaan bij Unilever. Zoals de

Rexona). Het is inspirerend om in een andere cultuur te werken, met

launch van Bertolli in Nederland, de launch van Lipton Thee in Spanje,

andere consumentengewoonten en andere leiderschapstijlen. Spanje is

de kracht van het merk Becel een impuls geven, de samenwerking van

een groeiland, maar wordt momenteel hard geraakt door de crisis (20%

Blue Band met het World Food Programme om ieder kind in de wereld

werkloosheid). Gelukkig maken rustige zeewateren geen grote zeilers.

een goede start te geven, het managen van een bedrijf door een heftige

Het blijft een mooi avontuur, niet alleen zakelijk maar zeker ook voor het

crisis in Spanje, waarbij we vasthouden aan de lange termijn strategie,

gezin. Leven in een land dat minder strak georganiseerd is, in een prach-

maar we iedere dag bezig zijn oplossingen te zoeken voor nieuwe pro-

tige stad als Barcelona, waar de zon altijd schijnt en waar onze twee

blemen en kansen. Maar dit zijn allemaal resultaten, winnen in competi-

dochters vloeiend Engels en Spaans hebben leren spreken en veel inter-

tieve markten, maar het belangrijkste blijft voor mij om samen met mijn

nationale vriendinnetjes hebben gekregen.”

team het onmogelijke mogelijk te maken. ‘Wanneer was de laatste keer dat jij iets voor het eerst deed?’ is een prachtige vraag om met het team

Balans werk en privé

te bespreken. Elke dag met plezier naar mijn werk gaan en met meer

Conny: “Ik breng ‘s ochtends mijn dochters naar school, waar ik ook

energie van mijn werk komen, blijft voor mij een vereiste.”

even contact heb met de andere moeders en de juffen. Daarna ga ik naar Barcelona. Ik begin dus meestal wat later, rond half 10. We eten ‘s

Isabelle: “Werk is heel erg belangrijk voor mij, ook omdat het mij veel

avonds pas rond negen uur, in echt Spaans ritme, daar ben ik vaak ook

energie en mooie uitdagingen geeft en de mogelijkheid om met interes-

weer bij. En dan breng ik de meisjes naar bed. Daarnaast is er dan nog

sante en leuke mensen samen te werken, resultaten met een team te

wat tijd en energie voor sporten, lezen en vriendinnen. En verder zijn

realiseren en mensen te ontmoeten. Heineken is een fantastisch bedrijf

daar eigenlijk geen regels voor behalve het gewoon te doen en je vaak

om te werken vanwege de mooie merken, de fijne collega’s en een re-

af te vragen of iedereen nog gelukkig is met de keuzes die we maken.

sultaatgerichte en een op samenwerking gerichte bedrijfscultuur. Het

Ik zou natuurlijk veel vaker moeten sporten en minder moeten eten

geeft me veel voldoening.

maar ach... het blijft leuk iets te wensen te hebben.”

Hoogtepunten bestaan uit het realiseren van lastige doelstellingen, samen met mijn team, zoals het winnen van marktaandeel en het introduceren van een heel nieuwe categorie, cider, met de merken Jillz en Strongbow Gold. Daarnaast heeft Heineken Nederland de charter: ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Dit betekent dat Heineken Nederland zich committeert aan doelstellingen op het gebied van man/vrouw

Werk betekent voor mij een avontuur waar ik dagelijks van geniet. Conny Braams 36


overigens ook aangetoond door onderzoek van McKinsey. Vrouwen en

Isabelle Spindler-Jacobs Uitspraak: Live life to the max. Grootste ergernis: Negatief ingestelde mensen. Beste eigenschap/karaktertrek: Positiviteit, optimisme. Slechtste eigenschap/karaktertrek: Ongeduld. Omschrijving door een collega: Mezelf. Enthousiast, resultaatgericht, gedreven, attent en empatisch. Mijn baas zegt “het glas is bij jou niet half maar driekwart vol.” Kan absoluut niet: Zingen. Wilde vroeger altijd worden: Drogist. Favoriete stad: Rotterdam en in het buitenland New York, Rome en Barcelona. Krijgt energie van: Energieke mensen. Meest dierbare persoon: Mijn man Erik, mijn ouders, broer en schoonzus en mijn beste vrienden en vriendinnen. Nu afschaffen: 120 km per uur als maximale snelheid.

mannen vliegen zaken anders aan en juist door hierover te discussiëren en elkaar te waarderen voor verschillende zienswijzen, komen betere besluiten tot stand. Het is belangrijk om een groot empatisch vermogen te hebben, los te durven laten en je team vertrouwen te geven. Deze eigenschappen worden vaak als meer feminien gezien. Glazen plafonds zijn er wel degelijk tot op heden als je kijkt naar de cijfers en het is aan mannen en vrouwen om hier doorheen te breken.”

Carrièrewensen Conny: “Ik zou dolgraag nog een tijdje in Azië werken om onderdeel te zijn van de enorme ontwikkeling in dat werelddeel en omdat ik graag met verschillende culturen werk. Ik geloof ook dat in dit werelddeel nog duidelijker verankerd is wat voor de toekomst van bedrijven essentieel is; het balanceren van belangen tussen consumenten, klanten, medewerkers, aandeelhouders maar zeker ook de maatschappij als geheel.” (deze wens van Conny komt uit, want najaar 2010 vertrekt ze met haar gezin naar Singapore, red.) “Maar ook zou ik graag nog een tijd voor een NGO (non governmental organisation) werken.” Isabelle: “Mijn wens is dat ik werk mag blijven verrichten dat me energie geeft en waar ik met interessante mensen mag werken, zoals nu.”

Zou nu een cursus willen volgen in: Schilderen. Tip voor vrouwen die voor een beroeps- of loopbaankeuze staan: Blijf dicht bij jezelf en luister naar je gevoel. Besef je dat jouw mening

Conny Braams Uitspraak:

waardevol en nuttig is juist omdat deze misschien anders is.

Zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-bewonder...

Avondje ‘bomen aan de bar met’: Obama om te weten hoe hij kijkt

Grootste ergernis: Hondenpoep in je

naar zijn resultaten tot nu toe, wat hem is mee- en tegengevallen en wat zijn

rempedaal.

concrete plannen zijn voor de komende tijd.

Grootste wens: Honger de wereld uit.

Ideale vrije dag ziet er zo uit: Varen op onze motorboot, met familie en/of

Beste eigenschap/karaktertrek:

vrienden op een zonnige dag en die afsluiten met een BBQ met een mooi glas

En-en-en-en.

Heineken op een zwoele avond.

Slechtste eigenschap/karaktertrek: En-en-en-en en dus alles in 1 dag proppen en

diversiteit. Ik heb me hier persoonlijk sterk voor gemaakt. Heineken is

dan nog iets meer.

het eerste ‘fast moving consumer goods’ bedrijf dat deze charter heeft

Omschrijving door een collega:

ondertekend en ik hoop dat er nog veel bedrijven zullen volgen.”

Energiek, goede combi van hoofd en hart, strategie en implementatie, motivator, ongeduldige optimist en altijd in voor

Glazen plafond

vernieuwing en avontuur.

Hoe staan jullie in de discussie m.b.t. vrouwen in topposities en het

Kan absoluut niet: Punniken.

zogenaamde glazen plafond?

Wilde vroeger altijd worden: Dolfijnentrainer.

Conny: “Als je kijkt naar de cijfers in Nederland dan kun je er niet om-

Keuze voor ander beroep dan dit zou zijn: Werkzaam bij het Rode

heen: er is sprake van een glazen plafond. Nu ik me in mijn vorige jaar

Kruis, lijkt me prachtig.

als Topvrouw 2009 meer bezig heb gehouden met dit thema, is mijn

Favoriete restaurant: Het zonovergoten terras van El Xalet op Montjuic

voorlopige conclusie dat de belangrijkste reden hiervoor is dat we last

met uitzicht over Barcelona en Brasserie Van Zanten aan de Meent in

hebben van ´human stereotyping´. Topmannen die een nieuw bestuurs-

Rotterdam (van mijn neef!).

of directielid kiezen, zoeken sneller naar iets herkenbaars. Naar kwalitei-

Krijgt energie van: De zon.

ten die zij zelf ook hebben of om zich heen zien, naar een jongere versie

Meest dierbare persoon: Mijn man Patrice, mijn dochters Fleur & Luna,

van zichzelf. En dat is heel menselijk. Maar zo schiet het natuurlijk niet

mijn familie en vrienden.

op. We laten te veel talent onbenut en we werken niet aan diverse

Nu afschaffen: Reistijd; invoeren: een tijdmachine... in 1 seconde van

teams die beter in staat zijn met elkaar de steeds complexere vraagstuk-

Barcelona naar Rotterdam, heeerlijk!

ken die op ons afkomen tot goede oplossingen te brengen. Dat diversi-

Zou nu een cursus willen volgen in: Kite-surfen.

teit bijdraagt aan betere business resultaten is inmiddels al vaak aange-

Tip voor vrouwen die voor een beroeps- of loopbaankeuze staan:

toond. We kunnen de impasse doorbreken door meer vrouwen in de

Volg je hart en kies iets wat je veel energie geeft. En eenmaal in je baan: To Be

top te krijgen die ofwel hetzelfde gedrag vertonen, en dus meer andere

is net zo belangrijk als To Do!

vrouwen benoemen, ofwel bewust meer voor diversiteit kiezen. Hoe

Avondje ‘bomen aan de bar’ met: Nelson Mandela om te weten hoe

we die vrouwen in de top krijgen? Met ambitieuze, maar wel haalbare

hij naar grote maatschappelijke veranderingen kijkt en hoe bedrijven in de

doelstellingen. Dat werkt in onze business ook. Er ontstaan dan vanzelf

toekomst veel bewuster een moreel contract met de maatschappij aangaan.

krachten die ertoe bijdragen dat er nieuwe creatieve oplossingen komen.”

Daar geloof ik heilig in. Ideale vrije dag ziet er zo uit: Met het gezin en vrienden op het strand

Isabelle: “Ik ben er heilig van overtuigd dat er betere besluitvorming is

in Sitges met lekkere tapas-hapjes, een glas Cava, lounge muziek en de

als mannen en vrouwen samen beslissingen nemen. Dit wordt

ondergaande zon!

37


M ai Elmar, Noorse

van origine, maar geboren in

België,

volgt

een hotelopleiding en verbreedt haar kennis met communicatie,

PR

en organisatie.

VS. Van

Ze

loopt stages in

Noorwegen

en de

hotelmanager wordt ze hoteldirecteur en vervolgens

algemeen directeur internationaal bij een

Noorse

groep die

ondermeer actief is in onroerend goed, scheepvaart, projecten en hotels. landen.

M ai

In 1991

houdt zich bezig met projecten in diverse

start ze in

Rotterdam

haar eigen bedrijf,

Management Partnership International in de regio

R ijnmond

waar vanuit ze behalve

ook internationaal blijft opereren en ze

verblijft ondermeer in

Spanje,

de

VS

en

Zuid Frankrijk.

In 2000 wordt Mai gevraagd om Cruiseport Rotterdam

verandert geen spat aan. Mijn mening is dat je moet fo-

verder uit te bouwen en te onderzoeken of er meer cruise-

cussen op de 95 procent mensen die bereid is om hard te

schepen naar de Maasstad gehaald kunnen worden. Vanaf

werken en dat ook uitstekend doet en niet op de andere

haar aanstelling als directeur verwelkomt Rotterdam elk

vijf procent die het niet kan of niet wil. Ik vind dat we dat

jaar meer cruiseschepen. In 2005 ontstaat het plan om

te vaak benadrukken, in het bedrijfsleven, maar ook bij de

een Chief Marketing Office op te zetten om zo Rotterdam

overheid. Richt je dus op de kracht van deze 95 procent en

-ook internationaal- meer op de kaart te zetten. Mai wordt

pak van daar uit verbeteringen aan.”

Rotterdam’s eerste en enige Chief Marketing Officer. Aanvankelijk voor twee jaar, maar het worden er vier. “Het

Frank en vrij tussen de mannen

was nieuw en er was nog nooit zoiets vormgegeven. In

“Ik ben zo opgevoed dat ik niet hoefde te bedenken of

2006 hadden we niet meer dan een stip op de horizon

ik een opleiding zou gaan volgen en werken, maar wat ik

voor ogen. Wat we wilden bereiken was meer samenwer-

ging doen. Ik heb dus van huis uit support en ruggengraat

king, meer afstemming en ons meer profileren als stad.

meegekregen waarvan je zelf helemaal niet weet dat je

Inmiddels is het geestesgoed gewaarborgd voor de langere

het hebt. Op een gegeven moment sta je gewoon tussen

termijn, we hebben een nieuwe burgemeester die merk-

de mannen. Ik zal best dingen met voeten getreden heb-

strategie en -beleid goed heeft opgepakt en we hebben

ben zonder het te beseffen. Ik bewoog me frank en vrij en

een plan 2010-2015 gemaakt. Er is een Raad van Toezicht

stapte overal binnen. Ik belde bij voorbeeld naar de directie

en er is besloten om HET CMO voort te zetten in plaats

van een bedrijf en dan werd er gevraagd ‘voor wie belt u.’

van EEN CMO, dus mijn taak zit erop. Als je het goed doet

Dan zei ik ‘voor meneer Jansen’. Een vreemde vraag, vond

maak je jezelf overbodig, zeg ik altijd.”

ik, want dat had ik dan net verteld. Pas een jaar later legde een vriendin aan mij uit: Ze bedoelen ‘namens wie belt u‘,

38

De kracht van 95%

want ze gaan er vanuit dat je een secretaresse bent.

“Op dit moment is mijn werk zeer divers. Cruiseport

Als je iets wil bereiken moet je interesse hebben, hard wer-

Rotterdam groeit gestaag en bovendien ben ik, na vier jaar

ken, een goede discussie kunnen en willen aangaan, geluk

CMO, teruggestapt in mijn bedrijf Management Partnership

hebben en nog iets harder je best doen. En een beetje ei-

International. Een bedrijf in communicatie, management,

genwijs zijn. Ik ruil graag mijn mening in voor een betere,

marketing en organisatie. We werken voor verschillende

maar dan moet ie ook beter zijn. Ik heb profijt gehad van

bedrijven waarbij we het proces van de interne en externe

het feit dat ik een mensenmens ben en geleerd heb om

communicatie voor, door en met mensen, onder de loep

niet bang te zijn om fouten te maken en dat ook toe te

nemen. Ik noem ons een duiventil, met in de kern 7 perso-

geven. Liefst niet elke keer dezelfde fouten natuurlijk. En

nen en dan een aantal mensen dat in- en uitvliegend aan

ik ben verlegen. Daardoor leer je dingen meer te nuance-

ons verbonden is. In sommige projecten zijn we actief met

ren. Humor is het allerbelangrijkste. Ik zou zonder humor

100 man.We trachten in een vorm te werken waarbij je niet

niet hebben overleefd. Verder ben ik denk ik wel aardig,

om acht uur ‘s morgens in de file hoeft te staan, om om

soms streng, erg teamgericht, maar als er gepresteerd

9 uur op kantoor te zijn en vervolgens voor een afspraak

moet worden dan is het no-nonsense en dan moet je het

weer te vertrekken naar een stadje waar je net voorbij bent

ook gewoon doen. Dan ben ik kort door de bocht, maar

gereden. Door deze flexibiliteit in te bouwen blijft je werk

dat leg ik uit aan mensen. En dan is het ook klaar. Lange

plezierig, vermindert stress en tijdsdruk en je geeft elkaar

tenen en grote ego’s hebben het moeilijk bij mij. Ik zou als

vertrouwen. Want wat je belooft moet je nakomen, daar

tip aan vrouwen die hun loopbaan starten willen zeggen:

H


H

oud je droom in de gaten en Nee

is ook een antwoord

Ik ruil graag mijn mening in voor een betere, maar dan moet ie ook beter zijn Wees jezelf, houd die droom die je hebt in de gaten en NEE

is ook een antwoord. We zijn allemaal opgebouwd uit aardig, bitch, verleidelijk, boos, intellectueel, het zijn allemaal

aspecten van de mens. Vrouwen betrekken sneller iets op hun eigen persoon. Als er iets fout gaat in het proces, dan

denken ze dat zij iets niet goed gedaan hebben. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders.”

Mai tijd

“In mijn vrije tijd lees en wandel ik heel graag en koken is mijn hobby, mensen uitnodigen en samen eten. Ik houd van een leuke tentoonstelling, concerten en ik ga in de stad op ontdekking. Bijvoorbeeld om in een buurt waar ik een tijd niet geweest ben naar kruiden te zoeken. Ik dans graag, heb jaren jazzballet gedanst, maar dat moest ik zo vaak afzeggen door drukke bezigheden dat ik dat niet meer doe. Ik probeer wel zelf de verplichte oefeningen te doen om in vorm te blijven. Talen vind ik leuk en een goede discussie vind ik ook enig af en toe. Je hebt natuurlijk maar beperkt de tijd, dus je moet realistisch zijn. Ik kies momenten om tot rust te komen. Af en toe de deur op slot en geen telefoon, ‘nu even niet’, in mijn geval Mai tijd, zodat je in het

Wie: Mai Elmar Wat: Directeur Cruiseport Rotterdam, directeur Management Partnership International (MPI) en van 2006 tot 2010 eerste (en enige) Chief Marketing Wie: Mai Elmar Officer van Rotterdam. Wat: Directeur MPI en Cruiseport Rotterdam Waar: Almelo Waar: Rotterdam

huis waar je woont aan je lichaam en geest de ruimte geeft om met jezelf te sparren en tot rust te komen. Hoe je dat precies invult ligt aan je bui. Geen gejaag en in alle rust een keer uitslapen of door de stad slenteren kan voldoende zijn. Maar ook als je zakelijk op pad bent een avond vrij inplannen en met een goede tearjerker op je hotelkamer bijkomen zorgt voor bezinning, al is het maar even.”

39


”L

Geweldig om waar ook ter wereld onze verpakking in de winkels te zien staan

Venco en

drop,

UPC. Op

Calgonit, Bison Wand & K laar Behanglijm, Activia het eerste gezicht zaken die weinig met elkaar ge-

meen hebben. bij

Tot

Z-Design. Dan

je op het

Bedrijvenpark Noordwest

binnenstapt

wordt met één opslag duidelijk dat hier de ver-

pakking is ontworpen.

“Verpakking

is ons specialisme.

In

basis zijn

we een ontwerpbureau, maar we doen meer dan ontwerpen alleen.

Wij

hebben het hele traject na design, zoals artwork en prepress,

volledig geautomatiseerd.

En

daarmee hebben we de ‘hoofdpijn’,

die de klant vaak over dat traject heeft, weggehaald”, aldus

Carolyn Zorg, 40

directeur

Z-Design.


L

uisteren…

dat kunnen vrouwen echt beter

Wie: Carolyn Zorg Wat: Director Z-Design Waar: Rotterdam

Na de internationale opleiding Management en Communicatie start

moving-producten: producten waar de klant weinig over nadenkt om

Carolyn medio jaren ’90 bij TBWA, een gerenommeerd reclamebu-

te kopen, dat wordt in a split second beslist. De verpakking is dan een

reau in Amsterdam. “Een enorm leuk bureau. En het was in de gou-

grote, zo niet dé grootste, trigger om te kopen of niet. Zo ontwerpen

den tijd, alles kon. Het was helemaal super, ik heb er heel veel ge-

we voor Leaf International onder andere de verpakking voor Venco,

leerd.” Toch niet ‘helemaal super’, want Carolyn woont in Rotterdam

Red Band en Sportlife. Op dit moment is Reckitt Benckiser onze

en het op en neer rijden begint haar op te breken, in Amsterdam

grootste klant, voor hun merk Finish, voorheen Calgonit, doen wij we-

gaan wonen is voor haar geen optie. Ze solliciteert in Rotterdam en

reldwijd het design, het artwork en het pre-press traject. Geweldig

komt zo terecht bij een reclamebureau in Kralingen, waar ze merkt

om waar ook ter wereld onze verpakking in de winkels te zien staan.”

dat Rotterdammers onder reclamemaken iets anders verstaan dan

Behalve brood op de plank betekent werk voor Carolyn ook dat zij op

Amsterdammers. “Ik vond het hier te pragmatisch, wat mij betreft

haar beurt aan haar dochter, die begin 2010 is geboren, weer iets kan

moest het dynamischer.” En er is nog iets anders waarmee ze in de

nalaten, net zoals haar vader dat voor haar heeft gedaan. “Ja, dan kijk

reclamewereld, of het nu de Amsterdamse of de Rotterdamse is, niet

ik wel heel ver vooruit, maar toch vind ik het leuk om er voor haar

zo goed uit de voeten kan: “Ik vond het overall te zweverig. Ja, wat

iets moois van te maken. Ik werkte hier altijd tijdens de vakanties,

dat betreft ben ik toch een nuchtere, no nonsense Rotterdamse.”

deed receptiewerk, regelde lunches voor iedereen. Ik ben er dus van jongs af aan bij betrokken geweest. Dus zou ik het leuk vinden als

‘Het voelt als familie’

mijn dochter dat later ook zou doen. Maar wil ze het anders, dan is

Dan vraagt haar vader haar of zij het misschien leuk vindt om bij hem

dat ook goed. De belangrijkste taak voor mij is om het bedrijf stabiel

te komen werken: ze zoeken nog iemand. En ‘bij hem’ houdt in: bij

te houden, wat in deze tijden een uitdaging is, en het tegelijkertijd op

Z-Design waarvan hij de eigenaar is. “Ik had er nooit over nagedacht

een hoger level proberen te krijgen.”

maar heb het gedaan. Dat mijn vader ooit minder wilde gaan werken, speelt nu wel een rol, maar toen absoluut niet. Ik was blij dat ik ge-

Communicatief sterk

woon weer lekker aan het werk kon. En hoe langer ik hier werkte, hoe

Naast creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel noemt Carolyn

leuker ik het vond. Want het ontwerpen van verpakkingen is heel erg

als andere belangrijke eigenschap voor haar functie: communicatief

tastbaar, heel erg productiegericht. Je weet waar je voor werkt, je

sterk zijn. “Je hebt met zoveel verschillende merken en mensen te

weet wat je aan het doen bent.” Als Carolyn bij Z-Design binnenstapt,

maken. In mijn vak moet je goed kunnen luisteren. Of vrouwen dat

is het 2000, zij is dan 28. Ze werkt er zo’n vijf jaar als hij met de vraag

beter kunnen dan mannen? Dat weet ik wel zeker. Ik ben helemaal

komt of zij er wil blijven. “Mijn vader werd wat ouder en wilde in de

niet zo van ‘een man is een beetje meer dit en een vrouw meer dat’.

toekomst wat minder gaan werken. Ik vond het een prima plan. Dus

Maar luisteren….. dat kunnen vrouwen echt beter. In ons geval denk

daarnaar zijn we nu ‘op weg’, over twee jaar is het bedoeling dat hij

ik dat mijn vader en ik daardoor juist een sterk team zijn, dat we elkaar

inderdaad minder gaat werken.” Haar beslissing motiverend zegt ze:

goed aanvullen. Wat ook geldt voor nog een andere directe manne-

“Ik vind hier niet alleen die ontwerpsfeer erg leuk, maar ook de vari-

lijke collega. Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ik ben wat

atie in het werk, ik houd me overal mee bezig, ook het personeelsbe-

minder theoretisch en wat meer praktisch ingesteld: ik regel graag.

leid. Het feit dat het een familiebedrijf is, spreekt me ook enorm aan.

Het zal mij niet gebeuren dat er voor een klant iets fout gaat. Ik een

Mijn vader heeft dit bijna 45 jaar geleden opgezet en mijn zus werkt er

controlfreak? Absoluut. Ik was gisteren voor het eerst met mijn doch-

ook. Het is heel eigen. En dat geldt zeker ook voor de medewerkers:

tertje thuis en terwijl ik onwijs van haar genoot, merkte ik tegelijk

sommigen zitten hier al tien jaar, en langer. Het verloop is heel laag bij

ook dat ik kantoor miste. In het controlmatige zit overigens wel een

ons, het voelt als familie. Ik vind het heel prettig om met zo’n hecht

valkuil: dingen niet durven overgeven en loslaten. Dan zie ik mezelf

team te mogen werken.”

dingen doen waarvoor ik eigenlijk geen tijd heb.” Een van de dingen waarvoor privé weinig tijd overblijft, is haar hobby fotograferen. “Het

Hoger level

was eigenlijk mijn droom om fotografe te worden, net als mijn vader

Als een van de zakelijke hoogtepunten van Z-Design noemt Carolyn

die dat vroeger was en officieel nog steeds is. Ik ben er dus min

UPC. “Een beul van een traject dat drie jaar heeft geduurd: wij hebben

of meer mee opgegroeid. Na de middelbare school heb ik bewust

de gehele introductie van de nieuwe decoders gecoördineerd. Dat

níet gekozen voor een opleiding in de fotografie, maar voor de meer

waren 1 miljoen dozen. We waren verantwoordelijk voor het ontwerp

zakelijke kant in de communicatiewereld. Dat ik in de reclamewereld

van de dozen, foldermateriaal, logistiek, voor alles. Voor onze huidige

terecht ben gekomen en van daaruit bij mijn vader in het bedrijf, dat

klanten ontwerpen wij veelal de verpakking voor de zogenaamde fast

noem ik geen toeval. Dat is vast zo bedoeld.”

41


Gezond financieel beleid

Wanneer uw bedrijf een gezond financieel beleid voert werpt dat al snel zijn vruchten af. JMH kan u helpen bij het uitstippelen van dit beleid. Onze ervaren adviseurs nemen u alle zorg uit handen. Wij bieden een totaalpakket binnen de financiële dienstverlening met innovatieve oplossingen en directe contacten met onze klanten. Maak binnenkort een afspraak en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen, want een goede financieel adviseur betaalt zich dubbel en dwars terug. En zo houdt u een mooi appeltje voor de dorst over.

• Fiscale advisering

• Salarisadministraties

• Juridische begeleiding

• Financiële dienstverlening artiesten

• Financiële planning

• Franchisebegeleiding

• Interim financieel

• Online bedrijfs- en

management • Bedrijfsadministraties

loonadministraties • Uitzending en detachering

Adviesgroep JMH BV • Oslo 19 t/m 21 2993 LD Barendrecht • T 0180 556157 • www.jmh.nl


Personal

T

Rainer

Een personal experience van onze redacteur

Toeval bestaat niet, maar een sessie met

een personal trainer winnen (ergens op een Rotterdams evenement een visitekaartje

ingeleverd) juist als je volop onderzoek naar PT’s doet voor magazine Rotterdamse Zakenvrouwen, is zeldzaam toevallig. Kan het mooier? Met beelden van Vanessa, met haar PT joggend door het Gooise en Madonna die bloedserieus stretchend de aanwijzingen van haar gespierde fitbegeleider volgt, op mijn netvlies, toog ik toch wat lacherig naar de gewonnen sessie. Locatie: Gosh Sports & Healthclub die een volledig nieuw Exclusive Personal Training programma gestart zijn. Het lachen gaat snel over in een oprecht ‘wauw’ als je de fraai ingerichte healthclub binnenkomt. PT Jeremy staat al bij de entree op me te wachten. Vriendelijk en rustig geeft hij meteen het gevoel dat het hier allemaal om mij gaat. Mijn wensen, mijn gezondheid, mijn beweegredenen om (weer) fit te worden en in shape te komen zoals ik dat wil, op de manier die ik verkies. Door te praten en vragenlijsten in te vullen krijgt hij een goede indruk van mijn algehele conditie en moge-

tweede en derde training zijn buiten in het

niet alleen voor VIP’s, maar juist voor ieder-

lijke klachten en vervolgens gaan we aan

park. We joggen wat en doen tegelijkertijd

een die body en mind graag in balans ziet.

de slag. Het uur vliegt voorbij en ik vind de

oefeningen. Afwisselend, want ik houd er

De prijs is acceptabel voor een uur persoon-

afwisselende oefeningen waarbij Jeremy ge-

niet van om 100 keer hetzelfde te doen. We

lijke begeleiding waar je je zoveel beter door

bruik maakt van ballen, elastieken, gewicht-

trekken sprintjes, vooruit en achteruit, doen

voelt. Even duur als een uur privé golfles. Je

jes en een ingenieus fitnesstoestel Gravity

wat bokstraining oefeningen voor de condi-

bepaalt zelf het tijdstip. Voor mij is een uur

genaamd, waarbij je met je eigen lichaams-

tie, want die wil ik verbeteren, de buik- en

of acht ’s avonds ideaal. Ik heb al een keer

gewicht traint, zo leuk dat ik bruisend van

bilspieren worden aangepakt en we eindigen

moeten verzetten naar de volgende dag om-

energie de healthclub verlaat. De volgende

met yoga oefeningen om de stramme rug te

dat er een afspraak tussenkwam, maar dat

afspraak is al gemaakt.

versoepelen. Heerlijk! Ik voel me de koningin

kan natuurlijk met een PT. Jeremy bood ook

van Sheba (en omstreken).

aan om bijvoorbeeld om 7.00 uur bij mij thuis

Heerlijk!

Gosh heeft diverse slimme PT programma’s.

voor de deur te staan en lekker een uurtje te

Het wordt voorlopig een keer per week trai-

Voor bedrijven, om er stralend uit te zien op

gaan joggen om goed wakker te worden en

nen met Jeremy, gewoon als uurtje voor

je huwelijksdag, om af te vallen, compleet

vol energie aan de werkdag te beginnen. Dat

mezelf. Ik ben me weer bewust van het feit

met voedingsadvies, om snel weer in condi-

heb ik nog maar even uitgesteld...

dat ik spieren héb, loop de hele week beter

tie te komen na je bevalling of om naast je

rechtop, probeer eraan te denken mijn buik-

drukke werkzaamheden even tijd voor jezelf

In Rotterdam en regio zijn diverse aan-

spieren aan te spannen als ik achter de lap-

te nemen met exclusieve begeleiding voor

bieders van personal training via health-

top zit en wat meer te fietsen als het kan. De

een perfect resultaat. Personal training is

clubs en privéinstructeurs.

43


V

rouwen

met vechtlust

Wie: Louise Lenten-Veerman Wat: Directie LOSA Automatics Waar: Rotterdam

Wie: Sabrina Veerman Wat: Directie LOSA Automatics Waar: Rotterdam

44


LOSA Automatics

ontstaat begin jaren zeventig

als de eigenaar van café

Veerman

De K lapdeur

vader

A ad

hulp vraagt voor de aankoop van speel -

automaten.

Veerman,

in zijn functie als waterklerk

mopshond van Nederland, Obi was altijd eeuwige tweede, maar voor mij zijn ze allebei altijd nummer 1.”

ook gewend om voor schepen allerlei artikelen te

Bep

kopen, heeft een nóg beter plan: hij koopt ze zelf

stonden bij ons altijd in de garage’ hebben

om dan de opbrengst te delen. dochters

L ouise

Sabrina,

dat, vertellen

liep perfect.”

Over

Louise en Sabrina er niets mee. “Met gokken überhaupt niet. Wij gaan gerust met een

de

hele groep dames gezellig naar het casino en

naam van het bedrijf hoeft hij niet lang na te den-

besteden dan alleen het muntje dat we bij bin-

ken.

flipperkast of Photoplay, dat wel. Maar gokken?

Hij

en

“En

Hoewel opgegroeid met speelautomaten ‘ze

neemt de twee eerste letters van de namen

van zijn twee oudste dochters:

Cynthia

LOSA;

dochter

moest toen nog geboren worden.

nenkomst gekregen hebben. Af en toe op de Nee.” Afgezien van de adressen in Rotterdam en omstreken waar hun automaten staan, omschrijven beiden LOSA Automatics als een echt Rotterdams bedrijf. “Mouwen opstropen en niet zeuren. We zijn ook bijna altijd bereikbaar.

Zusjes: één tegen de buitenwereld, vroeger thuis ruzie om een bloesje

Punctueel

Tegen een café-eigenaar die ’s avonds om ne-

In de afgelopen drie jaar zijn de taken vrij

gen uur een vraag heeft over een vergunning,

Wat ooit begon als een vriendendienst breidt

strikt verdeeld bij LOSA Automatics: Louise

kunnen we niet zeggen: bel morgenochtend

zich ‘adresje hier adresje daar’ allengs uit en

werkt parttime en is, zoals haar zus het uit-

maar, want dan is híj namelijk niet open.” Dat

voor Aad het weet, is hij een middelgrote

drukt, ‘het gezicht van LOSA’. “Zij is meer

het nóg Rotterdamser kan, blijkt uit het feit dat

speelautomatenexploitant in Rotterdam. Dat

van de contacten met klanten en van de

een -groot- gedeelte van het kantoor is inge-

waren, weten Louise en Sabrina, wel andere

feestjes en de partijen. Ik ben meer degene

richt als het Bep van Klaveren Museum. Louise:

tijden. “Het kon toen snel gaan, nu is dat an-

die hier de cijfertjes rondbreit en zit hier dan

“Dus ook de bokssport is ons met de paplepel

ders. Er is een nieuwe wetgeving waardoor

ook vijf dagen per week. Geen hele dagen,

ingegoten. Onze vader was grote fan en heel

onze branche onder de kansspelbelasting is

maar de uren dat mijn dochter naar school is.

goed bevriend met Bep, die voor ons een soort

komen te vallen en dat heeft veel nadelige

Daarna probeer ik gewoon thuis te zijn.” Met

derde opa was. Pa bokste ook zelf, maar zag

gevolgen, met name voor de BTW.” “Plus,

de nieuwe bedrijfssetting, zijn er ook din-

dat zijn krachten toch meer in het boekhouden

vult Sabrina aan, speelautomaten mogen bij-

gen veranderd, vertelt Sabrina: “Onze vader

lagen dan in het boksen. Met het organiseren

voorbeeld niet meer op sportclubs geplaatst

was heel ouderwets in zaken doen: je geeft

van boksevenementen kon hij dat mooi combi-

worden. En waar het nog wél mag, mag niet

elkaar een hand en dat is een gentleman’s

neren. Bep was er altijd en overal, dus ja, al-

meer gerookt worden.” Louise en Sabrina

agreement waarop je nooit meer terug komt.

les in dit bedrijf staat in het teken van Bep van

hadden destijds nooit kunnen vermoeden

Dat zal vroeger best wel zo gewerkt hebben,

Klaveren, ons logo is Bep, onze visitekaartjes

dat ze samen een bedrijf zouden runnen.

maar tegenwoordig zijn sommige mensen de

zijn Bep, je kunt het zo gek niet bedenken.” Ook

“Tegen de ‘buitenwereld’ waren, en zijn, we

afspraken al vergeten als ze de deur uitlopen.

het beroemde boksgala, de Bep van Klaveren

altijd één. Maar vroeger konden we ruzie krij-

Dus zijn wij als eerste begonnen met alles

Memorial, is door Aad Veerman opgezet. En na

gen als de een net het bloesje wilde pakken

op papier te zetten. Nee, dat vond vader in

tien jaar organiseren door zijn dochter Louise

dat de ander dan al aan had.” Toch runnen

het begin wel moeilijk en soms nog, maar het

samen met Ardie den Hoed overgenomen.

ze nu samen LOSA Automatics. “Waar we

moest wel.” Louise: “We zijn ook weer lid

“We hebben gezegd: doen wij er ook vijf. Dit

ook onze meningsverschillen hebben, maar

geworden van de branche-organisatie, om-

jaar wordt de zeventiende editie georganiseerd

die lossen we nu op een volwassen manier

dat we meer wilden weten van de nieuwe

door de stichting Bep van Klaveren Memorial,

op.” Sabrina: “Het is zelfs makkelijker als je

wetgeving.” Zij gaat ook naar vergaderingen

waarin diverse prominente Rotterdammers zit-

zusjes bent.” Louise, die na de geboorte van

en is daar tussen 400 man één van de -mis-

ten. Da’s wel druk, want begonnen met 300

haar dochter in 1993 is gestopt met werken,

schien- net zes vrouwen. “Het is heel erg

man op het Schuttersveld is het nu een evene-

wordt door haar vader gevraagd om de ad-

een mannenberoep, en die mannen zien er

ment waarvoor ruim 3.000 man op uitnodiging

ministratie bij LOSA te komen doen. Sabrina

totaal anders uit dan je zou verwachten: niks

naar het Topsportcentrum komen. Wij houden

komt vier jaar later de LOSA-gelederen ver-

tatoeages, niks oorbellen, maar allemaal wat

het in ieder geval vol tot de twintigste keer. En

sterken. Zij heeft dertien jaar bij een bank ge-

oudere heren netjes in het pak met stropdas.

dat is voor onze Aad natuurlijk ook leuk. Dat

werkt en is na de geboorte van haar dochter

Die, net als wij, heel punctueel moeten zijn.

iets wat je zo klein hebt opgezet, nog steeds

ook gestopt. “Na anderhalf jaar had ik dat

En kunnen doorzetten. Gelukkig kunnen wij

bestaat. Net als zijn zaak.”

als alleenstaande moeder wel gezien: thuis

ook bouwen op het personeel dat hier al zo-

met een kind en een hond.” De grote omslag

lang werkt dat soms gezegd wordt dat ‘ze

komt als Aad in 2007 een herseninfarct krijgt

geadopteerd zijn in plaats van in dienst’.”

en hun moeder nog geen half jaar later plots

Ook min of meer ‘geadopteerd’ zijn de mops-

overlijdt. “Kregen we ineens de hele zaak op

hondjes van Sabrina, haar hobby waarvoor

onze schouders. Dat was ooit wel de opzet

ze om aan wedstrijden deel te nemen door

geweest, maar hij werkte nog volop tot zijn

heel Europa reisde. “Binky is kampioen van

68ste. .”

de Benelux geworden en in 2007 mooiste

Wij zijn een echt Rotterdams bedrijf: mouwen opstropen, niet zeuren 45


k

unnen

maatschappij maakt

Jeannette doorloopt het VWO in Den Helder. Ze wil graag

oeververbinding, dan heb ik een bespreking in Den Haag

naar het centrum van het land en volgt in Rotterdam eerst

over de OV Chipkaart, dan weer bij het Havenbedrijf over

de HEAO (economisch juridische richting) om vervolgens

hoe het gaat met de Tweede Maasvlakte en dan weer met

aan de Erasmus Universiteit economie te studeren, waar

bestuurders uit Dordrecht en Breda over hoe we samen

ze ondermeer actief is bij de Erasmus Debating Society.

de regionale economie kunnen versterken. Mensen vragen

Het bedrijfsleven spreekt haar aan, maar maatschappelijke

wel eens aan me wat voor carrière je moet doorlopen om

vraagstukken vindt ze net wat interessanter. Ze krijgt al tij-

wethouder te worden, maar daar is echt onmogelijk ant-

dens haar eerste studie een stageplek bij het Ministerie

woord op te geven, want je wordt ervoor gevraagd. Ik zorg

van Economische Zaken. Ook in de zomervakantie en later

nu zo goed mogelijk dat we in de stad met elkaar allerlei

tijdens haar tweede studie werkt Jeannette bij EZ, onder-

zaken voor elkaar kunnen krijgen. Als ik iets mag noemen

meer als secretaresse “Want ik vond dat leuker dan bollen

waar ik nu al trots op ben, dan is dat mijn bijdrage aan de

pellen. Later maakte ik van dichtbij mee hoe onder andere

OV Chipkaart. Wij hebben in Rotterdam laten zien dat dit

Fokker verkocht werd, dat waren interessante tijden, want

project ‘werkt’. Een ander project waar ik erg trots op ben

op die plek ging er veel informatie door je handen.”

is de RandstadRail. Die betekent zoveel voor de bereikbaarheid van de stad. Bij zulke grote projecten moet je er wel

Jeannette wordt financieel en economisch adviseur voor

bovenop zitten. Je moet altijd zorgen dat je de goede teams

midden en oost Europa projecten bij wat nu Agentschap

erop zet die het echte werk doen. Ik vind het geweldig dat

NL heet en van daaruit gaat ze terug naar het departement

ik aan dit soort producten mag meewerken. Je moet als

om als beleidsmedewerker internationaal maatschappelijk

wethouder een beetje lef hebben om voor de troepen te

verantwoord ondernemen aan de slag te gaan. Intussen

staan. Je krijgt leuke reacties, maar ook negatieve en daar

is ze ook politiek actief geworden. In 2005 wordt ze ge-

moet je tegen kunnen. Realiseer je dat wethouderschap

vraagd om dagelijks bestuurder in Hoek van Holland te

een functie is. Wat tegen jou gericht is, is meestal tegen

worden.”Toen ik in 2006 de Raad hier in Rotterdam in ging

de functie van de wethouder gericht. En de functie is een

werd ik al snel gevraagd voor het wethouderschap.” In april

keer eindig. Dus een beetje zelfreflectie is wel handig om

2009 maakte zij, samen met de andere VVD-wethouder

te hebben. En energie moet je hebben, je moet goed te-

Mark Harbers, bekend uit het college te stappen. Zij kon-

gen lange werkdagen kunnen. Collega’s vinden mij open

den zich niet vinden in de koers van het stadsbestuur, die

en spontaan en leuk in de omgang. Ze zullen niet als eerste

de omstreden islamoloog Ramadan als integratieadviseur

zakelijk zeggen, maar dat kan ik ook zijn. Ik houd niet van

wilde behouden. In 2010 is zij terug met de bovengenoem-

koppige mensen, terwijl ik zelf heel koppig kan zijn. De be-

de portefeuille. Ook is Jeannette voorzitter van de SkVV,

kende spiegel zeg maar. Als ik echt vind dat iets op een

de samenwerking van de zeven stadsregio’s in het kader

bepaalde manier moet, dan vind ik ook dat het zo moet

van verkeer en vervoer. Daarnaast was ze vicepresident

gaan en dat lukt dus niet altijd in dit vak. Ik ben niet ide-

van de ELDR in Brussel, de partij van Europese Liberalen

alistisch, maar pragmatisch. We moeten wel vooruit, dus

en Democraten.

je moet op sommige punten water bij de wijn doen. En als ik dan probeer om water bij de wijn te doen en iemand

Sociale wezens

anders blijft een ‘nee’ of juist een’ ja’ zeggen, dan vind ik

“Mijn werk is een passie. Ik wilde altijd al een bijdrage le-

dat ergerlijk. Ik kom zelf uit een familie waar discipline erbij

veren aan de maatschappij. Ik geloof er heel erg in dat als

hoorde. Opdracht is opdracht. Mijn vader zei altijd ‘je krijgt

je werkt en een plek in de maatschappij hebt, dat je daar

een zelfstandige opdracht mee. Ga dat maar doen, niet pie-

als mens ook gelukkiger van wordt. Jouw bijdrage maakt je

pen, maar doen en als je er echt niet uitkomt kom je het

trots en geeft je energie, de drive om door te gaan. En het

maar vragen, maar eerst zelf proberen.’”

is leuk om met collega’s te werken, mensen te ontmoeten,

46

het sociale deel van werk is erg belangrijk. Wij zijn sociale

Kennisvreter

wezens en daarom geeft werk veel voldoening. Ik maak

Jeannette woont sinds eind 2009 samen met haar vriend

als wethouder lange dagen, maar de afwisseling maakt het

aan het Weena.”We hebben vanuit onze woonkamer een

enorm boeiend. Dan weer praat ik over de A13 en A16,

prachtig uitzicht op de stad en de haven.” Hij is Limburger

dan weer met de minister over een nieuwe westelijke

en een echte Bourgondiër. Koken met roomboter en


bijdragen AAn DE

trots en geeft energie Wie: Jeannette Baljeu Wat: VVD wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

Waar: Rotterdam

slagroom heeft hij moeten afleren voor haar lijn, maar een wijntje met Franse kaas op zijn tijd wordt door haar erg gewaardeerd. Haar vrienden en familie ziet ze momenteel te weinig, maar daar heeft iedereen begrip voor. Ze doet haar best om zondagochtend te sporten, ze houdt van skiën en van de natuur. Wandelen door de bergen of een verre reis maken betekent genieten voor Jeannette. Of lezen. Geen romans of Nederlandse literatuur, maar economische verhandelingen, vaak in het Engels. “Ik ben een kennisvreter. Ook zou ik graag een fotocursus willen doen, want ik vind fotograferen erg leuk, maar dat is er nog niet van gekomen. Of een internationaal georiënteerde opleiding volgen op het gebied van leiderschap en verandering. Gericht op hoe je veranderingen in gang kunt brengen, mensen kunt enthousiasmeren, richting geven. Internationaal omdat je dan een aantal culturen bij elkaar brengt waardoor je verschillende inzichten krijgt. Maar voorlopig lijkt dat om compacte programma’s te gaan. Ook belangrijk is om af en toe de effectiviteit van jezelf onder de loep te nemen. Een mens leert altijd en soms moet je de tijd nemen om aan een stuk zelfreflectie te doen.

Jeannette Baljeu

R egionale Economie van

B&W. Ze

in het

en

Of er een vrouw is die ik als voorbeeld zie? Dat kan er voor

Rotterdamse College

mij maar één zijn: Neelie Kroes. Omdat zij zowel persoonlijk

kent de bestuurlijke

cultuur door en door.

Verkeer

H aven, Verkeer

en

is wethouder

In 2006

Organisatie,

conflict in april

2009

VVD-lijsttrekker

Rotterdamse

werd ze wethouder

om vanwege een politiek

af te treden en in september

te worden.

“Ik

als zakelijk tegenslagen heeft gekend, door heeft moeten zetten en vast heeft moeten houden aan eigen meningen. Ook is zij enigszins sceptisch ontvangen in de eerste Eurocommissie en heeft ze daar uiteindelijk alle lof voor gekregen en dat vind ik zó knap. Mensen zeggen nu ‘ja, ze doet het wel erg goed’. Ik hoop dat ze dat later ook van mij zeggen.”

ben er heel erg

trots op om opnieuw wethouder te zijn.

Trots

op

het feit dat mensen vertrouwen in mij hebben en ik ga me de komende vier jaar dan ook voor cent inzetten om een aantal zaken in voor elkaar te krijgen.”

100

pro -

Rotterdam

Je moet een beetje lef hebben om voor de troepen te staan 47


Mira Groeneveld

is

HR Director

ste passagiersschip dat ooit in de jaren naar

‘50

op

De Rotterdam,

Nederland

het groot-

werd gebouwd.

de mensen met het schip de overtocht van

A merika

Waar

in

Rotterdam

waagden om er een nieuw bestaan op te bouwen, biedt

hetzelfde schip nu kansen aan scholieren die de eerste stappen zetten in het ‘hospitalityvak’. aan mogelijkheden.

De

een veilige haven maar met een zee

Mira: “H et

jongeren zijn er trots op.

Wie: Mira Groeneveld Wat: HR Director De Rotterdam Waar: Rotterdam

48

In

is cool om op dit schip te werken.

Never

a dull moment.”

K


K

IJKEN waar je kracht zit

“Op het stoomschip De Rotterdam heb ik

beveiliging, als kok, kamermeisjes, als rond-

exittrajecten horen ook bij een organisatie en

geleerd om snel effectief te zijn. Rond de

leiders of op ondersteunende afdelingen

bij mijn functie. Dan moet je de knop omzet-

opening van het schip in februari 2010 moest

zoals hr, finance, communicatie en facilities.

ten en hard zijn. Maar ik zorg wel dat het weg-

er enorm veel gebeuren. Ik plande, om tijd te

Wij benaderen het maatschappelijk onderne-

gaan voor degene nog enigszins draaglijk is

winnen, voor iedere afspraak een half uur in.

men anders; in de eerste plaats zijn wij een

en probeer mee te denken over zijn/haar toe-

‘Ik zal maar direct zeggen wat ik wil en hoe

commercieel bedrijf en met de rendementen

komst. Ik ben assertief en ben geen pleaser.

ik daar wil komen’ zei ik tegen de mensen

uit dit bedrijf financieren wij de maatschappe-

Neutraliteit staat voor mij voorop. Al tennis

als ze net zaten. Tot mijn grote verrassing

lijke projecten. Het maatschappelijk project

ik 3 keer in de week met iemand dan kan ik

werkte dit goed. Veel mensen vinden het

moet wel succesvol zijn. De mbo studenten

nog zeggen wat ik van hem vind. Vrouwen

juist prettig om snel tot de kern te komen;

moeten solliciteren en ja, er vallen ook men-

willen vaak aardig gevonden worden. Je hebt

het schept duidelijkheid. Ik leer mijn mede-

sen af. Ze moeten presteren en zich onder-

overal in het bedrijfsleven groepjes die allian-

werkers ook om effectiever te worden. Je

scheiden.. We hebben hier ook mensen die

ties met elkaar sluiten om hun doel te berei-

moet weten wat je doel is en weten wat de

vanuit een ww situatie komen werken. Dit is

ken. Iedereen doet dat, mannen ook. Maar

belangen van de ander zijn. Je moet je let-

een pittige doelgroep met een rugzakje. De

een vrouw doet dat meer om zichzelf zeker

terlijk ont-wikkelen. Alle wikkels van je af en

meeste gasten weten niet dat ze met leer-

te voelen en mannen om hun doel te berei-

kijken waar je kracht zit. Heb maar eens het

lingen te maken hebben. Als er een foutje

ken. Het moet om de inhoud gaan. Natuurlijk

lef om te kijken tot hoever je kan gaan. Veel

wordt gemaakt zie je ze kijken. We moeten

gebruik ik om mijn doel te bereiken ook argu-

mensen en vooral vrouwen hebben de nei-

dat nog duidelijker communiceren. Wij staan

menten waarvan ik denk:als ik dit naar voren

ging om de hete brei heen te draaien. Ooit

helemaal achter het maatschappelijk onder-

breng, gaat de ander zeker mee. Vroeger op

hadden we een stagiair, die ontzettend in-

nemen, maar ieder is verantwoordelijk voor

school had je ook al van die groepjes die bij

trovert en onzeker was en nauwelijks com-

zijn eigen welzijn. Het is belangrijk op welke

elkaar klitten om sterker te staan. Tijdens

municeerde. Iedereen probeerde hem op

plek je wieg heeft gestaan. Je hebt nu een-

mijn puberteit sloot ik mij nooit bij dat soort

zijn gemak te stellen. Er veranderde niets.

maal mensen die in een minder kansrijk mi-

groepjes aan. Ik had toen al duidelijk een ei-

Degene die de hem begeleidde, had alles

lieu worden geboren. Deze mensen moet je

gen mening.’’

geprobeerd. Uiteindelijk zei ik tegen de stagi-

kansen bieden. Ik kan hard zijn als mensen

air: dit werkt zo niet. Jij bent ongelukkig en je

die kansen dan niet pakken. Dan is het voor

Kinderen

straft jezelf en ons om nog langer met elkaar

mij gauw over. Zelf heb ik vanaf mijn 14e jaar

“Als je niet uitkijkt ben je 80 uur per week

door te gaan. Dus laten we je stage hierbij

gewerkt en ik was vroeg zelfstandig. Toen

aan het werk. Wat dat aangaat is het goed

stop zetten. Hij brak en barstte in huilen uit

ik 19 jaar was ging ik naar Parijs. Een kennis

om kinderen te hebben. Zij zorgen ervoor dat

en pas toen stelde hij zich helemaal open en

van mijn ouders had daar een groothandel in

je op tijd moet stoppen en een beetje afstand

ging communiceren. Hij mailde later: ‘Beste

vlees. Op 1 februari zou ik horen waar ik zou

kunt nemen. Ik heb twee jongens van 6 en 4

Mira, je hebt mijn ogen geopend. Bedankt’.

gaan wonen en een week later wist ik nog

jaar. Het moederschap is goed te combine-

We hebben de beslissing teruggedraaid en

niks. Ik zei: ik ga er gewoon naar toe en zie

ren met mijn werk, als je het thuis maar goed

hij heeft zijn stage succesvol volbracht. ’’

wel. In Parijs heb ik in een telefooncel tegen-

regelt. Mijn man werkt 4 dagen, mijn vader

over het bedrijf in mijn beste Frans gezegd

past 2 dagen in de week op de kinderen en

Maatschappelijk ondernemen

dat ik aangekomen was. Binnen no-time

mijn schoonmoeder 1 dag. Ik voel mij nooit

,”Ik ben zakelijk en resultaatgericht, maar

was alles geregeld en had ik er een kamer.

schuldig. Mijn werk is mijn hobby, zeg ik al-

vind het fijn om iets te betekenen voor de

Je moet het afdwingen. Zo beïnvloed je de

tijd. Dat stukje is voor mijzelf. Alles daarbui-

maatschappij. De rol van hr director heeft

situatie.’’

ten draait om de kinderen. Als ik er ben dan is dat voor 100 procent. Ik zou geen leuke

vele sociale aspecten. Samen met het Albeda College en ROC Zadkine bieden wij

Assertiviteit

moeder zijn als ik niet zou werken. Je wereld

plaats aan bijna 300 stagiairs en leerlingen

“De Rotterdam is een opstartend bedrijf,

wordt zo klein. Ik heb het bij De Rotterdam

per jaar. Aan boord van het schip combineer

dat vraagt veel van je. Maar ik vind de dyna-

erg naar mijn zin, maar als ik thuis kom en

je leren en werken in de vorm van een stage

miek en hectiek heerlijk. Ik opereer het beste

mijn kinderen zie, word ik helemaal blij.’’

of een leer/werkplek. Jongeren leren hier an-

onder stress. Als het allemaal te kabbelend

ders dan gewoon op school. Het sluit aan bij

gaat, verveel ik mij snel. Het is belangrijk dat

hun belevingswereld in een omgeving waar

je kunt relativeren. Wat is het ergste dat er

ze trots op zijn. Ze vinden het enerverend om

kan gebeuren? Als er een probleem op het

op zo’n groot schip te werken. De omgeving

werk is dan vraag ik mijzelf af wat mijn aan-

van de jongeren reageert enthousiast: wat

deel hierin is en wat ik kan doen om het te

gaaf dat jij op De Rotterdam werkt! De sta-

verhelpen. Natuurlijk zijn sommige aspecten

giairs zijn overal te vinden; in de bediening,

niet zo leuk. Slecht nieuwsgesprekken of

Als het allemaal te kabbelend gaat, verveel ik mij snel 49


euke Hoewel

ze in eerste instan-

tie niet de ambitie had het bedrijf van haar ouders over te nemen, kon ze het voorstel van haar vader om een tweede vestiging van

Daniëls Openhaarden A rsenaal in

van Jan des

Schiedam

in het

Bouvrie

te gaan openen,

niet weerstaan.

H et A rsenaal

kwam niet van de grond, maar

Moara Daniëls,

inmiddels

volledig thuis in de wereld van openhaarden, gaat verder in het familiebedrijf in

Hillegersberg.

Wie: Moara Daniëls Wat: Operationeel directeur bij Daniëls Openhaarden Waar: Rotterdam

50

contacten


met klanten

Maken mij blij Na haar opleiding tot directiesecretaresse werkt Moara enige tijd op

cruise maken door het Caribisch gebied, of de hippe clubs in Marbella

kantoor. Leuk werk, maar niet bevredigend, vindt ze. Het aanbod van

bezocht, parachute gesprongen, erg leuke ervaringen, maar ik ben

haar ouders, om in het tot de verbeelding sprekende concept van Jan

niet zo veeleisend. Misschien cliché, maar een goede gezondheid

des Bouvrie ‘als een soort project’ een tweede vestiging in de open-

en een ontspannen relatie maken mij gelukkig. Als ik kinderen mag

haarden te gaan begeleiden neemt ze aan.“En dat terwijl ik altijd had

krijgen, zal ik daar wel een modus voor moeten vinden. Mijn ouders

gezegd dat ik niet in de zaak van mijn ouders wilde. Ik zag mijn vader

zijn aan het afbouwen, dus dat betekent voor mij meer uren ma-

zo hard werken, hij maakte enorm lange dagen, dat wilde ik niet.”

ken, maar omdat het ons eigen bedrijf is, kun je daar flexibeler mee

Maar het spreekwoord ‘de appel valt niet ver van de boom‘, ging hier

omgaan, ik zou een kleine hier mee naartoe kunnen nemen, denk ik.

ook op. “Ik heb twee en een half jaar Schiedam gedraaid. Toen de

En ik moet hulp in de huishouding zoeken. Die heb ik nu niet en dat

mogelijkheid zich voordeed om hier in Hillegersberg in te stappen,

terwijl ik er echt niet van houd. Het is zulk ondankbaar werk. Zo ben

heb ik dat gedaan en zijn we steeds verder gaan uitbreiden. Het com-

je klaar en zo kun je weer overnieuw beginnen.

merciële deel van het vak spreekt mij erg aan. Het contact met men-

Hoe ik als werkgever ben? Ik hoor dat ik meer en meer op mijn vader

sen, gesprekken over woonsituaties, kunnen adviseren en van liever-

ga lijken en mijn vader is niet altijd gemakkelijk,” lacht Moara. “Ik

lee is de technische kant van dit vak er steeds meer bijgekomen.”

ben van mezelf snel geneigd me in te leven in anderen zodat ik te meegaand kan zijn en daar ben ik wel eens op afgerekend. Ik kan

Familiebedrijf

erg teleurgesteld zijn in mensen. Mensen lijken gehaaider te zijn

“Het is een echt familiebedrijf. Van kleins af aan schonk ik al koffie in

geworden en niet altijd op een positieve manier. Een conflictsituatie

voor klanten en deed ik vakantiewerk. Bij mijn ouders werd en wordt

heb ik niet graag maar ga ik ook zeker niet uit de weg, dit is inhe-

er ook veel over werk gesproken. Niet altijd leuk voor onze partners,

rent aan zakendoen. Ik heb inmiddels geleerd om direct te zijn, soms

maar wel inherent aan een familiebedrijf denk ik. Mijn moeder doet

confronterend tegen medewerkers én klanten. Dat is soms moeilijk,

met name de planningen van de buitendienst en mijn vader houdt

maar wel duidelijk.”

zich bezig met de ingewikkelde projecten en met situatie opnames in woningen. Mijn zusje doet net als ik commercie, maar maakt ook

Gastvrouw

interieurtekeningen. We kunnen de situatie volledig visueel maken

“Ik ondervind geen nadelen van het vrouw zijn in ons vak, maar ik

voor de klanten. Als zij dan de tekening zien van hun eigen woning

kan wel wat anekdotes vertellen die een man niet zou kunnen me-

met een haard, worden ze erg enthousiast. Verder zijn er nog twee

moreren. Bijvoorbeeld oudere architecten die hier binnenkomen zien

collega’s intern en drie vaste buitendienst mensen en we zijn alweer

mij eerder als gastvrouw, dan als volwaardige gesprekspartner. Ze

op zoek naar mensen.

verwachten in deze positie nu eenmaal geen vrouw die behalve

We bedienen een breed publiek en dat is erg leuk . We doen veel par-

advies uitbrengt over vormgeving en interieur, ook thuis is in het

ticuliere woningen, maar ook horeca, hotels en kantoorpanden. Ook

technische aspect van openhaarden. Wanneer ze er dan achter

werken we regelmatig in projecten samen met interieurontwerper

komen dat ik precies weet waar ik over praat, dan spreken ze veelal

Eric Kuster en ik werk nog altijd samen met het Arsenaal in Naarden,

hun waardering uit en dat is dan wel weer leuk.

maar we hebben ook starters die graag een kleine haard in hun wo-

Ik heb nergens spijt van. Ik heb geen HBO of universitaire opleiding

ning willen hebben. Vaak zijn mensen zelfs verbaasd en blij verrast als

gedaan, niet langer in die schoolbanken. Ik wilde aan de slag, ervaring

ze onze toch wel exclusieve presentatie zien en dan de prijs horen die

opdoen.

niet hoger ligt dan bij andere aanbieders.

Ik vind het aller belangrijkste dat ik plezier heb in wat ik doe. Ik ben

Natuurlijk maak je lange dagen, maar ik voel me erg prettig hier, dit is

niet zeer fanatiek of bijzonder ambitieus, maar toch wil ik het be-

mijn tweede huis. Bovendien weet je waarvoor je het doet en wat je

drijf over een aantal jaren nog succesvoller gemaakt hebben en dan

wilt bereiken.

mogelijk een stapje terug doen. Leuke contacten met klanten maken

Ik zit regelmatig op zondag hier achter mijn bureau te werken. Dan

mij blij. Ik groei als een klant zijn tevredenheid uitspreekt. En ik wil me

hoef je geen telefoon aan te nemen en kun je lekker doorgaan. In de

blijven doorontwikkelen. Op zakelijk gebied ben je nooit uitgeleerd,

zomervakantie is het minder druk en dan ben ik om de week op za-

maar ook op het persoonlijke vlak wil ik blijven leren.”

terdag vrij. Als het dan mooi weer is, dan gaan we lekker ontbijten op het strand. Ik kan mijn werk goed loslaten als er geen erg spannende situaties aan de hand zijn. Pure ontspanning voor mij is een terras in de zon de omgeving observeren met de mensen erin. Ik kan ook genieten van naar de bioscoop gaan, thuis op de bank een filmpje kijken, ik heb eigenlijk niet zo veel nodig om gelukkig te zijn, ik ben een tevreden mens. Ik heb ook wel bijzondere dingen gedaan, zoals een

Pure ontspanning is een terras in de zon 51


O

NDernemer met een droom A ls Tülay

een tip mag geven aan vrouwen die ondernemer willen

worden, zegt ze:

“H eb

geen vooroordeel in de zin van: ik kan het

niet, ik weet niet genoeg. gaan.

H et

Dat

maakt passief. Je moet op je doel af-

belangrijkste is: succes willen hebben.

ook niet in hun eigen kleine kringetje blijven. heb mezelf ook nooit tot ‘groepjes’ beperkt.

Vrouwen

En,

Veel

denk breed.

of

K aapverdiaans. We

Ik

van mijn vrien-

den en vriendinnen komen uit andere culturen, zijn

Chinees

moeten

Nederlands,

leven immers op één grote aarde.”

Liefde voor mooie stoffen

mijn man heeft mij enorm geholpen, zowel met de opvoeding van

Bij Tülay Havva Özden kruipt het ondernemersbloed waar het niet

onze dochter, als met mijn studie.”

gaan kan. In 1992, ze is dan 22, opent ze in het Oude Westen een

52

confectieatelier. Daarmee volgt ze haar liefde voor patroontekenen,

Laptop ’s avonds mee naar huis

kleren maken en mooie stoffen. Een liefde ingegeven door haar oma,

Dan, het is januari 2006, kriebelt het ondernemerschap zó, dat ze

bij wie ze grotendeels opgroeit in Turkije en die veel zelf naait. Net

aan huis een naaiatelier begint: Tülay Naai Center. De markt blijkt nu

als haar moeder, maar die woont met haar man en de rest van het

wel gunstig en de opdrachten stromen binnen. Drie jaar later zoekt

gezin in Rotterdam. Als Tülay zeventien is, besluit ze om ook naar

zij een andere locatie: “Het werd thuis te druk, het was een beetje

Nederland te gaan. Een moeilijke besluit, want vertelt ze: “Ik wilde

uit de hand gelopen hobby.” Die locatie vindt ze in 2009 in de Frits

heel graag bij mijn oma blijven, maar kon na het lyceum in Turkije niet

Ruysstraat, waar ze zes dagen per week de zaken regelt. “Mijn werk

verder studeren.” Ze voegt zich bij haar ouders. Een studie moet nog

is mijn hobby, het is mijn manier van leven geworden. Ik geniet van

even wachten, want ze beheerst de taal niet. Dus volgt ze een cursus

wat ik doe en iedere dag is een uitdaging. En nooit saai, daarom vind

Nederlands en geeft vervolgens zelf als vrijwilligster allerlei cursus-

ik het ook niet erg om lange dagen te maken. Ik tel maar niet hoe lang.

sen in buurthuizen: brei- en naailessen en is daar ook op andere ma-

Als ik ‘s avonds naar huis ga, neem ik de laptop mee, want ik krijg veel

nieren actief. “Geen betere manier om Nederlands te leren spreken.

opdrachten per e-mail. De weekenden werk ik alleen zaterdag, en ja

Het begin was moeilijk, maar naarmate ik steeds beter Nederlands

zondag toch ook weer, een paar uur administratie of naar beurzen in

sprak, werd het makkelijker.” Als ze thuis het plan oppert voor een

België of Amsterdam om te zien wat de trends worden en mooie stof-

atelier, krijgt ze alle steun van haar ouders. Echt verbaasd zijn ze niet:

fen op de kop te tikken. Dus, ja eigenlijk ben ik de hele week bezig.

Tülay is altijd een ondernemend type geweest. De timing om een

Dat moet je ook wel als je net met een onderneming ben gestart,

confectieatelier te beginnen, blijkt een verkeerde: in die tijd vindt er

je moet veel investeren.” Omdat ze veel weg is, heeft ze thuis met

een ware invasie plaats van Russische Tatjana’s en Irina’s die de ate-

haar man goede afspraken moeten maken. “Onze dochter sport en

liermarkt rap weten over te nemen. Tülay besluit een andere weg in te

traint veel en mijn man haalt en brengt haar, ook naar school. Ik kook

slaan en wordt assistent peuterleidster, wat uiteindelijk leidt tot een

vaak na het eten alweer even een half uurtje voor de volgende dag.

studie Leidster-LKC aan het Zadkine College. De smaak van het stu-

Donderdag eten we hier met elkaar en zaterdag gaan we meestal er-

deren te pakken én de taal meer dan machtig, gaat ze gelijk door naar

gens uit eten. Vaak wordt dat een Turks restaurant, want ik ben dol op

InHolland om de HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

de Turkse keuken.” Bij de bedrijfsvoering wordt Tülay geholpen door

te volgen. Die opleiding doet ze ’s avonds, in deeltijd: Tülay is inmid-

haar man; hij zegde zelfs zijn klanten op bij zijn zakelijk adviesbureau

dels moeder geworden van een dochter en ze werkt overdag als kin-

en werkt alleen nog maar voor zijn vrouw. Op de opmerking dat dat

derleidster. “Ja, dat was best een drukke tijd, zegt ze laconiek, maar

best on-Turks klinkt, schiet zij in de lach: “Wij zijn één geheel, mijn


Wie: Tülay Havva Özden Wat: Tülay Naai Center Waar: Rotterdam

Als ik het eindresultaat zie, dan word ik gelukkig

man ondersteunt mij enorm, ik ben heel erg trots op hem. Of hij ook trots op mij is? Dat denk ik wel.” Het niet altijd thuis zijn, niet altijd bij wedstrijden kunnen zijn van haar dochter noemt Tülay de ‘prijs die zij nu moet betalen’. “Ik hoop dat dat nog maar voor een paar jaartjes is, want als de zaken goed blijven gaan, kan ik personeel aannemen. Ik denk dat ik het bedrijf gedeeltelijk aan hen kan overlaten. Ik kan wel delegeren, maar wil toch overal bij zijn en overal van weten. Wil de supervisie houden en bovendien zou ik het contact met mijn klanten niet willen missen.” Omdat zij ook buiten haar bedrijf graag vinger aan de pols houdt, is zij bestuurslid van de winkeliersvereniging geworden. “Ik wil van alles op de hoogte zijn, wil dicht bij het vuur zitten. Ik hoef niet alles te gebruiken, maar wil het wél weten.”

‘Met de klant er net weer even iets mooiers van maken’ Het ondernemerschap heeft Tülay gebracht wat ze ervan verwachtte: “Iedere opdracht is een uitdaging. Zodra die binnen is, teken ik alles op papier, dan volgt het knippen en het naaien. Als ik het eindresultaat zie, dan word ik gelukkig. Iedere opdracht is weer anders, andere kleuren, andere stoffen. Ik probeer bij alle opdrachten iets van mezelf toe te voegen. Met de klant er net weer even iets mooiers van te maken. Of dat nu gaat over gordijnen of over kussens voor boten en caravans die we ook in eigen atelier maken. Carrièrewensen? Ik wil heel graag groeien in datgene wat ik nu doe. Niet in de zin dat ik overal ateliers wil openen, maar dat wát ik doe, dat ik dat goed doe. Ik wil mijn klantenkring uitbreiden en de service naar bestaande klanten uitbreiden. Mijn droom is geen prachtig en luxe pand, dat is ‘alleen maar’ financieel. Mijn droom is dat mijn klanten over, zeg vijf jaar, nog steeds tevreden over mijn werk zijn. Als zij tevreden zijn, dan ben ik blij.”

53


D Carola

van

Barneveld

e zin van

had ooit de droom om prinses

A nastasia

te zijn, later

om succesvol ruiter te worden en vervolgens om de advocatuur in te gaan.

H et

liep anders.

Na

de middelbare school in

Delft

waar ze in de laatste ja-

ren niet de makkelijkste leerling was, ging ze volwassenenonderwijs volgen om vervolgens bij instituut doen.

“Dat

Schoevers

de opleiding tot directiesecretaresse te

was een leuke tijd met al die meiden.

M et

ik meteen een baantje bij een groot ingenieursbureau.

mijn diploma op zak had

De

bedoeling was voor

een maand, maar uiteindelijk heb ik er vijf jaar gewerkt.”

Carola blijkt handig in diverse taakinvul-

een dinnershow. We hebben de volledige

lingen te zijn en leert snel de verschillende

productie zelf gedaan. Zelf kostuums ge-

afdelingen van het bedrijf kennen. Ze maakt

maakt, decorstukken gezaagd, een theatertje

de overstap naar de uitzend- en werving en

in Maassluis gehuurd, zelf kaarten verkocht

selectiewereld en ervaart hier wat commer-

en de rode loper uitgerold. Dat was een on-

cie is. Ook groeit haar belangstelling voor de

gekend zware klus, maar enorm leuk om te

ontwikkeling van mensen en een logische

doen. Iets wat je zelf hebt bedacht organi-

vervolgstap is een functie bij een trainingsbu-

seren en dan zien dat de mensen in de zaal

reau. “Een periode waarin ik een grote per-

het ook leuk vinden. Bovendien was het voor

soonlijke ontwikkeling doormaakte, veel over

ons natuurlijk ongelooflijk leerzaam. Het was

mezelf leerde en ook veel over andere men-

de basis voor ons bedrijf. Het heeft klanten

sen. Intussen merkte ik dat ik erg veel plezier

opgeleverd, artiesten hebben zich bij ons

had en bedreven was in het organiseren van

aangesloten om hun zakelijke belangen te

nieuwjaarsrecepties, feestelijke salarisuitbe-

behartigen en er kwamen aanvragen om iets

talingen en dat soort events en dat vormde

dergelijks voor besloten gezelschappen te

het voorzichtige begin van Co Solo.”

organiseren en als personeelsfeest. En wij zeiden alleen maar: ja, natuurlijk, leuk, gaan

Zelfgeproduceerde dinnershow

we doen! Toen werd het serieus. We waren

“Mijn huidige compagnon Marco Valk en ik

ineens ondernemers en Co Solo producties,

waren collega’s in de uitzendbranche en zijn

organisatiebureau van evenementen en en-

bevriend geraakt. In 2002 zaten we met een

tertainment in en voor de zakelijke markt,

vriendengroep bij elkaar om oud en nieuw te

was een feit.”

vieren en in een goed gesprek over goede

54

voornemens vertelden we allebei dat we

“Co Solo organiseert de opening van een

graag voor onszelf zouden beginnen. Hij had

nieuw pand, een personeelsfeest, een rela-

een droom om ooit nog eens een musical

tie-event of een liefdadigheidsdiner. Klanten

te produceren en al pratend kwam het idee,

kunnen een evenement geheel aan ons

laten we dat ook gaan doen! Nog niet onze

uitbesteden. Wij bedenken een concept,

baan opgeven, maar een start maken met

zorgen voor de juiste locatie, de inrichting

Het kippenvel staat soms van mijn voetzolen tot aan mijn kruin


het leven is Leven met zin

Wie: Carola van Barneveld, Wat: Directeur/eigenaar Co Solo producties Waar: Rotterdam

en de decoratie, de culinaire invulling, het

bak popcorn en een cola light, maar ik houd

entertainment, de benodigde technische fa-

ook erg van naar de bioscoop gaan, naar con-

ciliteiten en het vervoer van de gasten. Ook

certen of festivals. Dan kijk ik natuurlijk ook

ondersteunen wij bij het uitnodigingstraject,

stiekem wel een beetje zakelijk naar de orga-

zorgen voor de juiste vergunningen en de

nisatie. Sporten doe ik bij vlagen fanatiek in

veiligheid van de gasten. Daarnaast beden-

de sportschool, maar er staat altijd een paar

ken wij muzikale acts voor evenementen;

skates naast de voordeur.

van achtergrondmuziek tot feestband, van

Of ik wensen voor mezelf heb? Ja, zoveel.

cabaret tot dinnershow. Voor onze exclusieve

Een dag meelopen in Seaworld om te zien

acts behartigen wij de zakelijke belangen,

hoe de dolfijnen getraind worden. Naar

voor onze klanten het belang om onderdeel

Canada, naar Alaska, door Rusland met de

te kunnen zijn en te genieten van het eigen

Oriënt Express, nog eens terug naar de VS

evenement.

en dat ik tijdens de Oscaruitreikingen met mijn oortje in achter de schermen sta en

‘Wauw momenten’

­alles top geregeld heb. Een concertreeks

Inmiddels bestaat Co Solo producties zes

met Prince organiseren en zelf meezingen

jaar en is onze naam gevestigd, maar ook is

in het achtergrondkoortje.” Lachend: “Nee,

er nog genoeg ambitie om te groeien. Ik heb

ik kan niet zingen, maar je kunt het toch

al zoveel mooie momenten beleefd. Het kip-

ambiëren? Met Co Solo producties willen en

penvel staat tijdens evenementen soms van

kunnen we zeker groeien. Mijn compagnon

mijn voetzolen tot aan mijn kruin, het gevoel

en ik doen in principe hetzelfde, maar we

van ‘wat een feest om dit te mogen doen!’ Ik

hebben ook wat taken verdeeld. Ik schrijf de

heb het nog altijd als we een evenement aan

teksten hij verzorgt de visuals. Hij doet de

het opbouwen zijn en ik hoor de eerste klan-

financiële administratie, ik houd de website

ken van de soundchecks. De kriebels als we

bij. We ­weten waar elkaars sterke punten lig-

standby moeten zijn op het moment dat de

gen. Marco denkt grootser, ik ben voorzich-

gasten arriveren, het moment van ‘nu gaat

tiger, maar als ik merk dat een plan van hem

het gebeuren!’ In 2006 hebben we een eve-

haalbaar is, dan ga ik er ook volledig voor, dus

nement in de Amsterdam Arena mogen doen

wat dat betreft vullen we elkaar perfect aan.

voor 16000 man, er arriveerden 236 touring-

Ik ben bij de uitvoering van een evenement

carbussen uit het gehele land en toen ik die

als een vis in het water. Met een headset in

mensenmassa zag binnenstromen, dacht ik

het donker achter de schermen staan en zor-

‘wauw’. Het volgende ‘wauw moment’ was

gen dat presentatie, visuals, licht en geluid,

om kwart over elf ’s avonds, toen tot op de

de opkomst van artiesten in een mooie show

minuut gepland, al die mensen weer in de

vloeiend verlopen, vind ik prachtig! Marco

bussen terug naar huis zaten. Alles klopte,

moet daar niet aan denken, hahaha, we zijn

dat is supergaaf.

een goed team. Ja, ik ben iemand die er voor

Ik geniet van mijn werk. Het is geen negen

de volle 100 procent voor gaat, maar dat kost

tot vijf job, maar ik heb een vriend die dat

me geen enkele moeite. Van een collega ont-

goed begrijpt. Soms leven we een tijd langs

ving ik ooit een fax met de tekst ‘De zin van

elkaar heen en dan halen we in een rustiger

het leven is leven met zin’. Deze tekst heeft

periode de tijd met elkaar in. Ik vind het heer-

jaren op de deur van mijn kast gehangen. Zo

lijk om thuis op de bank te zitten met een

simpel, maar voor mij zo waar.”

55


Naarmate Mirella

langer in de verpleging

Wie: Mirella Westhuis Wat: Franchisenemer Shoeby fashion Waar: Barendrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Nesselande

werkt, stuit het haar tegen de borst dat zorg steeds meer om geld gaat en steeds minder om de mensen die dat nodig hebben.

Voor

pleister zo ongeveer een aanvraag in

6-voud

te moeten doen, zo zit ze niet in elkaar. ze bij

Shoeby

in

Schiedam,

een

A ls

waar ze dan woont,

een full time verkoopster vragen, besluit ze haar leven om te gooien.

Ze

en wordt aangenomen.

jaar later is ze

Vier

franchisenemer van drie

solliciteert

Shoeby-winkels.

voor teruggeeft. Ook in het contact met klanten, wat nu wel minder is. Toen ik alleen Barendrecht ‘had’, was ik zes dagen op de vloer bezig. Nu ben ik nog iedere dag in een winkel, alleen ik zit nog weleens een paar uur ‘achter’ om wat andere dingen te doen.” Aan een vierde vestiging heeft Mirella nog niet echt gedacht. “We hebben net Nesselande geopend, en dat hakt er altijd wel even in, zo’n opening. Het is niet zo dat ik het niet wil, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Zo heb ik het eigenlijk altijd in mijn leven gedaan.”

Unieke constructie Twee jaar na de opening van de Barendrecht-vestiging, in 2009, verhuist Mirella met haar drie kinderen, nu 21, 15 en 13, voor wie ze al twaalf jaar alleen zorgt, naar Barendrecht. “Dat is niet helemaal waar, legt ze uit, ook mijn ouders hebben altijd voor mijn kinderen gezorgd, vanaf het moment dat ik er alleen voor kwam te staan. Ik werkte

Het oorspronkelijke plan van Mirella is om haar nieuwe job een half

full time om mijn boterham te verdienen en mijn ouders waren er

jaartje aan te zien. “Kon ik eens kijken of ik het leuk vond om in één

na schooltijd, dan aten we gezamenlijk, tafelden we na en gingen ze

van de leukste kledingwinkels van Nederland te werken met snel wis-

daarna naar hun eigen huis.” De verhuizing naar Barendrecht leidde

selende fashion collecties voor dames, heren en kids. Kon ik naden-

uiteindelijk tot een unieke constructie: Mirella vond een huis voor haar

ken over wat ik wilde.” Dat nadenken wordt voor haar gedaan want

gezin waar ook haar ouders zelfstandig konden wonen. “Zo kunnen

haar manier van werken en haar enthousiasme vallen al snel op en na

ze hun eigen leven leiden én voor de kinderen zorgen. Ideaal. Nee,

een paar maanden wordt er gevraagd of zij interesse heeft om fran-

dat wil niet zeggen dat ik veel vrije tijd heb. Ik ben sowieso zes dagen

chisenemer te worden. “Ik wist het niet direct zeker. Het is toch een

per week op de werkvloer, en daarbij ben ik zowel in Barendrecht als

grote stap, maar ik had het enorm naar mijn zin, dus ik dacht: waarom

in Nesselande voorzitter van de winkeliersvereniging. Want ik vind

niet?.” In 2007 opent zij Shoeby in Barendrecht. Een vestiging waar,

dat ondernemen niet alleen tot je eigen winkelvloer strekt, maar dat

zoals zij het uitdrukt, ‘franchisegever en franchisenemer elkaar heel

je er ook voor moet zorgen dat een winkelcentrum een wijkfunctie

erg gevonden hebben’. “Shoeby werkt volgens een bepaalde formule

krijgt, het moet het hart van de stad worden. Zondag ben ik thuis en

en die moet bij je passen. Als je je erin verdiept, en natuurlijk heb ik

dan ga ik uiteraard was leuks doen met de kinderen, overdag, want ’s

dat gedaan, dat zie je dat Shoeby een vooruitstrevende franchise-

avonds kruip ik weer achter mijn laptop. ‘Iets leuks’ is naar het strand,

retail onderneming is die ver boven het gemiddelde uitsteekt. Neem

een dagje weg, gewoon wandelen, een bioscoopje. Het zijn natuurlijk

bijvoorbeeld het logistieke gedeelte. Er zijn in Nederland iets meer

grote kinderen, ze zijn zelfstandig en wij zijn al twaalf jaar met zijn

dan 200 winkels die twee keer per week met een nieuwe collectie

viertjes, dan creëer je een andere band met elkaar.”

bevoorraad worden. Dan moet je de logistiek wel aardig op de rit hebben. Nee, de inkoop doe ik niet, dat gebeurt centraal. Deze manier

Uitgaan van kracht en vertrouwen

van werken bevalt mij uitstekend, het is een stukje verbondenheid in

Op de opmerking dat het niet eenvoudig is om er alleen voor te staan,

vrijheid, want ik kan ook gewoon ‘mijn eigen ding’ doen. Ik kan onder-

zegt ze: “Dat zeggen mensen heel vaak. Weet je wat ik mezelf altijd

nemen, alle verantwoording ligt bij mij.”

heb voorgenomen als iets spannend wordt? Of dat nu zakelijk is of in mijn privéleven? Eigenlijk negeer ik dat gewoon. Ik ga dan gewoon

56

Hartelijkheid

uit van kracht en vertrouwen. Die adrenaline die dat beetje spanning

Werken in de verpleging en franchise nemen in een modeketen lijken

met zich meebrengt, maakt me scherper, alerter. Overschakelen dus

op het eerste gezicht weinig parallellen te hebben, maar zegt Mirella:

op kracht en vertrouwen. En op gevoel, ik denk dat je dat niet moet

“Het zorgen is de gemeenschappelijke deler. Als je een Shoeby-

onderschatten, gevoel is heel machtig. Een beslissing gebaseerd op

winkel binnenloopt, dan voel je daar een bepaalde hartelijkheid. Wij

gevoel is over het algemeen de juiste. En, je moet veel mensenken-

proberen goede gastvrouwen te zijn, die niet direct met ‘kan ik u hel-

nis hebben.” Lachend: “Dus 17 voelsprieten op je hoofd zou wel heel

pen’ op je af komen. Kijk, verkopen blijft natuurlijk een spelletje, want

aangenaam zijn. Je in een ander kunnen verplaatsen is enorm be-

als je bij mij binnenkomt, dan wil ik heel graag wat aan je verkopen.”

langrijk, vooral de talenten in de ander zien te ontdekken, want je

Ook de ‘zorg’ voor het personeel trekt Mirella: “Drie verschillende

moet ook mensen om je heen creëren die dingen misschien wel beter

winkels, daar lopen 25 verschillende vrouwen. Daar heb ik soms

doen dan jij. Waarom zou ik alle wijsheid in pacht hebben? Mezelf

ook wel eens zorgen over en slapeloze nachten, daar ontkom je niet

kwetsbaar opstellen? Ja, want dat verwacht ik ook van de ander. Ik

aan. Maar het is ook weer zo leuk om als je in een andere stad een

denk dat vrouwen dat makkelijker kunnen dan mannen. Net als com-

winkel opent, daar weer nieuwe mensen te leren kennen. Ook dat

plimenten geven. Gewoon aan het eind van dag zeggen dat je fijn

is een stukje zorgen. Ik denk dat ik een heel leuke werkgever ben,

hebt samengewerkt. Of een knipoog geven. Die dingen maken het

die veel van haar medewerkers verlangt, absoluut, maar er ook veel

leven waardevol.”


E

en g n i s is

besl eerd op s a b ge l is over e o v e g lgemeen a t e h iste u j e d

�

oofd h e j p o n e t lsprie e o v ijn n z e i t m n a e a n e g Zev el aan e h l e w u o z

57


©SWAROVSKI 2010

TEL. 0223 670 570

Collier €420


Personal

S

hopper Een adviseur bij het shoppen, een update van je garderobe, een restyling van je (zakelijke) imago, vragen kunnen stellen over je huidige garderobe, advies krijgen over hoe je nieuwe combinaties kunt maken of wat je op welke moment behoort te dragen, geheel passend bij je levensstijl, bij je karakter, bij wie jij bent en bij wat je zelf voor indruk wil maken, dat moet een uitkomst zijn. De Personal Shopper kan zoveel meer voor je betekenen dan eens in de zoveel tijd een rek kleding naar binnen rijden en vertellen wat je moet aanschaffen. Er wordt aandacht besteed aan kleuren en dessins, modellen of patronen die bij jouw ­lichaam passen. Heb je niet maatje 36 en ben je niet 1 meter 70, dan blijken er toch talloze opties te zijn om er op en top uit te zien en worden de mogelijkheden voor (betaalbare) coupeuses doorgenomen die ervoor kunnen zorgen dat elk kledingstuk perfect past en je figuur optimaal tot zijn recht komt. Je kunt op locatie geadviseerd worden of je vraagt een Personal Shopper bij je thuis te komen en samen je kledingkast door te lichten. Er wordt bekeken wat ontbreekt in je garderobe, je wordt gewezen op nooit bedachte combinaties en er kan een inschatting gemaakt worden van het budget en het aantal shopuren dat nodig is om je garderobe te vernieuwen. Een beetje assistentie bij het shoppen kan wonderen verrichten en ook hier geldt: gun het jezelf. In Rotterdam en regio zijn diverse aanbieders van personal shopping via modezaken of gespecialiseerde privÊpersonen.

59


i

k HEB een dankbaar vak

Wie: Ingrid Waals Wat: Directeur Just Hair Waar: Barendrecht

60


M et

beide ouders in het kappersvak noemt

lachend ‘uit het haar ontsprongen’.

H et

alles in het vak wel zo’n beetje gezien uitdaging.

Die

vindt hij in

Engeland,

-

in

Ingrid Waals-Diks

is haar vader

dat jaar start hij in

Nederland. Of

Rotterdam

M aidenhead. Sinds 2003

staat

hij heeft

die op zoek gaat naar een nieuwe

M aidenhead,

tact komt met een kliniek voor haartransplantatie. onbekend fenomeen in

-

zich

waar hij in con-

In 1980

liever gezegd: tót

een totaal

1980,

want in

een kliniek voor haartransplantatie op:

Waals

aan het hoofd van Just

H air,

zoals

de kliniek inmiddels officieel heet.

Band opbouwen

een haarwerk te laten aanmeten. Haaruitval

samen te kunnen werken, is de taken goed

Waals, ook kapster, is getriggerd door de

komt op alle leeftijden voor zowel bij mannen

gescheiden te houden. “Dat houdt het ‘fris’

nieuwe stap van haar vader en besluit in

als bij vrouwen.”

naar elkaar, maar ook naar het personeel. Als je dat maar volhoudt, is het op den duur voor

1985 in te gaan op zijn vraag om bij hem te komen werken: een secretaresse vertrok en

‘Ik neem niets mee naar huis’

áls zij een sprong wilde wagen om iets an-

De stap in 2009 impliceerde ook: meer wer-

ders te gaan doen, dan was het nu. Waals

ken. “Hoeveel uur ik werk? Eh, ‘veel te veel’

Dankbaar

springt, want ook zij is uitgekeken: “Er moest

zeggen we dan. Ik probeer me te beperken

In haar branche is Waals als vrouw geen

toch meer op haargebied te beleven zijn dan

tot vijf dagen, van dinsdag tot en met zater-

‘vreemde eend in de bijt’; in het Top

alleen wassen en watergolven, een perma-

dag. Maar de maandag schiet er regelmatig

Haarwerkers Gilde, waarvan zij lid is, zitten

nentje en ‘van die stevige krullen’, want in

bij in want dan is de zaak gesloten: geen

evenveel vrouwen als mannen. Lachend:

die tijd was er bijna niets anders.” Ze stapt

klanten, geen telefoon want die staat op

“Wat dát betreft val ik niet op.” Over haar

op 1 mei binnen en is er nooit meer wegge-

de beantwoorder, geen personeel, ideaal

carrièrewensen: “In mijn vak zie ik volop

gaan. Als haar vader met pensioen gaat, zet

dus om de boekhouding bij te houden. Het

uitdagingen. Allereerst om te laten zien dat

zij de zaak voort. “Qua behandelingen is er

komt dus neer op bijna vol continu werken,

haarwerken juist heel mooi kunnen zijn. Is

in die jaren veel veranderd”, vertelt Waals.

maar dat hoort erbij als je een eigen bedrijf

het goed van maat, goed van kleur en goed

“In 2009 is er bewust voor gekozen om

hebt. En ben ik een dag echt vrij, dan moet ik

ons af te splitsen van de medische kant ook

toch altijd bereikbaar zijn voor noodgevallen.

omdat ik het contact met klanten miste. Ik

Ook dat hoort erbij.” Werk en privé lopen bij

ben nu weer terug naar waar mijn hart ligt,

Waals door elkaar, want sinds drie jaar gele-

naar wat het dichtste bij me staat en dat is

den is haar man Jan Waals werkzaam bij Just

haarwerken. Vandaar onze nieuwe naam:

Hair. “We hadden het er al jaren over gehad,

Just Hair. Haarwerken is het mooiste dat je

maar stelden die beslissing almaar uit. We

voor mensen kunt doen. Want met een mooi

vreesden dat we óf ’s avonds uitgekletst zou-

geknipt, dan zie je het absoluut niet wanneer

haarwerk kun je, of het nu gaat om een klein

den zijn óf juist niet.” Maar alle vrees bleek

je er een draagt. Helaas is de algemene me-

haarwerkje of een totale pruik, mensen hun

ongegrond, het samenwerken ging prima.

ning nog altijd dat ‘pruiken lelijk zijn’. Ik wil die

zelfvertrouwen weer teruggeven. Dat lees

“Ik moet ook zeggen dat ik mede dankzij

slechte naam graag ombuigen. Ik wil laten

je ook terug in onze missie: ‘Onze cliënten

hem die laatste stap heb ondernomen. Hij

zien hoe mooi en hoe natuurlijk het kan zijn.

helpen met hun haarprobleem,door kundige,

stond daar voor honderd procent achter en

Ten tweede, en dat hangt nauw samen met

gemotiveerde en klantgerichte medewerkers

ziet ook hoeveel goed het mij gedaan heeft.”

de eerste: ik zou heel graag zien dat haarwer-

om daarmee het zelfvertrouwen van deze cli-

Thuis napraten over de zaak is er niet bij. “Als

ken uit dat kleine donkere kamertje worden

ënten te vergroten’.” Behalve haarwerken is

ik van mijn werk de straat uitrijd, dan ben ik

gehaald. Uit de anonimiteit. De schaamte

Just Hair ook specialist in preventie van haar-

het ook kwijt, ben ik klaar, ben ik vrij. Ik neem

erover weghalen. Het is absoluut waar dat

uitval, de laserkam en cosmetische produc-

niets mee naar huis. Ook al omdat onze zoon

Sylvie Meis wat dat betreft een voortrek-

ten voor onder andere haarverdikking. Waals

van 22 in de horeca werkt en ’s middags

kersrol heeft vervuld. Maar het feit dat mij

ziet de meeste van haar klanten nu om de 4,

naar zijn werk gaat en ‘s nachts op een tijd

nog zó vaak gevraagd wordt om brochures

5 of 6 weken; ze heeft vier haarwerkspecia-

thuis komt als wij al lang en breed naar bed

in een blanco enveloppe te sturen, zegt ge-

listen in dienst om de haarwerken te wassen

zijn. We missen dus al veel van elkaar. Die

noeg. Er valt nog veel werk te doen en veel

en opnieuw te bevestigen, en om eventueel

keren dat we met z’n allen aan de eettafel zit-

voorlichting te geven. Dit vak verveelt nooit,

aangegroeide haren te knippen of te sche-

ten, gaat het over alles behalve over werk.”

mensen dankbaar zien worden verveelt nooit

ren. “Ik kan nu echt een band met hen op-

Bij Just Hair houdt Jan zich bezig met de

en maakt ook míj gelukkig. Als een klant zijn

bouwen, ik lach met ze en ik huil met ze. Ik

marketing waaronder nieuwe brochures, de

haarwerk past en zegt dat hij dat maanden of

zie ze trouwen en kinderen krijgen. Want ook

website en het versturen van nieuwsbrieven

zelfs jaren eerder had moeten doen, kan mijn

steeds meer jongere mensen besluiten om

per e-mail. Absolute voorwaarde om goed

dag niet meer stuk.”

alle partijen duidelijk.”

In mijn vak zie ik volop uitdagingen

61


Bij R ianne Groffen

houdt het denken nooit op.

poetsen, op weg naar binnen.

Ook

Portbase

in

Pernis

Bij

het opstaan, bij het tanden-

schiet haar altijd weer iets nieuws te

als ze bezig is met haar hobby gaat het maar door:

zelfs al paardrijdend op lumineuze invallen.

Daarnaast

Duits

komt

beschikt ze over een

groot doorzettingsvermogen: ze aanvaardde een topbaan in jaar

R ianne

Duitsland

met één

in haar pakket, ontwierp treinverbindingen met ‘slechts’ een

opleiding en het propedeuse

R echten

op zak.

Verder

HBO-

nog iets? Ja, ze kookt graag

en goed, zou zelf haar kleren kunnen maken, was zangeres in een band en speelt klassiek piano.

“Of

ik alles kan?

Welnee,

ik heb gewoon een brede interesse.”

Portbase: spin in het web

Voelsprieten

Rianne is 24 wanneer ze als intercedente van uitzendkrachten hoort

Het is hard gegaan, concludeert ze: “In acht jaar van 3 naar 75 man,

dat het Havenbedrijf Rotterdam zo’n leuk bedrijf is. Als daar een va-

met 1.700 klanten en 34 services. Het leuke aan mijn baan is niet het

cature is, reageert ze. Ze begint op de marketingafdeling en wordt al

op de tent passen, maar om dingen te ontwikkelen. En dat kan ik hier

snel marketing manager transportdesk, een nieuwe afdeling waar ze

elke dag. Nee, ik deins er niet voor terug om iets nieuws te beginnen.

verantwoordelijk is voor het opzetten van nieuwe logistieke verbindin-

Gewoon logisch nadenken en gezond verstand gebruiken. Ik ben ook

gen voor de haven. Met veel plezier reist ze door heel Europa. Op haar

wel opgegroeid met een ondernemersmentaliteit. Toen ik 14 was, zat

instigatie schrijft het Havenbedrijf zich - voor het eerst – in voor een

ik drie middagen in de week na schooltijd telemarketing te doen. Ik

tender van BMW en zo komt ze in contact met de Deutsche Bahn.

ging auto’s wassen, eerst bij de buren en op een gegeven moment

De aanbesteding gaat om politieke redenen niet door, maar Rianne

had ik twee mensen voor me werken omdat ik het zelf niet meer aan

krijgt wel van de commerciële man van DB te horen dat ze welkom

kon.” Naast innovatief vermogen noemt Rianne ook doorzettingsver-

is als ze ooit een baan zoekt. Die zoekt ze niet, maar als ze acht jaar

mogen als belangrijke eigenschap voor haar functie. “En ik ben ook

met veel plezier bij het Havenbedrijf heeft gewerkt, wél. Twee jaar

wel een peoples manager. Of het dan helpt als je vrouw bent? Dat

na de uitnodiging belt ze en ze is nog altijd welkom; in 1997 wordt ze

denk ik wel, ja. Vrouwen hebben betere voelsprieten, dat heb ik in

niet alleen de jongste directeur, maar ook de eerste vrouwelijke en de

mijn carrière wel zo ervaren. Ik heb dingen snel door. Als iemand er-

eerste buitenlandse directeur. Bovendien krijgt ze ook nog het inkoop-

gens mee zit en het tegen me wil zeggen, weet ik vaak al waarover

budget onder haar hoede van 200 miljoen Duitse Mark. “Dat was niet

het zal gaan. Dat is wel eens lastig. Op mijn afdeling zitten 24 man,

makkelijk. Als je 32-33 jaar bent”, zegt ze daarover nuchter. Rianne

van jong tot oud, allemaal professionals. Ik vind het ontzettend leuk

heeft ‘best wel heimwee’, de eerste drie maanden, maar ze is het

hen uit te dagen en hen dan te zien groeien. En dan ook gewoon com-

type ‘doorzetten en niet opgeven’. Als haar baas vertrekt, gaat zij ook.

plimentjes geven. Dat is dat peoples management. Ik word er heel

Ze is nog maar net nog terug als de baan van directeur bij Transfracht

vrolijk van om dat te doen.”

Internationale in Rotterdam vrij valt. Bijna tegelijk wordt ze gevraagd

62

in het bestuur te komen van DB en nu voor het gehele gecombineer-

‘O, die zit goed vol’

de vervoer: een enorme carrièresprong. Ze doet het niet: in die 3,5

Al tijdens haar Transfracht-tijd, maar ook daarna, wordt Rianne zich

jaar in Duitsland had ze nauwelijks een sociaal leven. “Ik dacht: leef ik

bewust dat er meer balans moet komen tussen werken en ontspan-

om te werken? Of werk ik om te leven? Dus koos ik voor Transfracht,

nen. Dus zoekt ze, zoals ze het zegt, ‘een hobby erbij’. Een sport. Een

waar een uitdaging lag om orde op zaken te stellen en uiteraard om

nieuwe sport. Dat is even lastig want ze heeft, ongeduldig als ze is, in

de omzet te verhogen.” Wanneer ze iedereen wel heeft gezien en

haar leven al zoveel sporten gedaan - damesvoetbal, hockey, handbal,

alle klanten drie keer bezocht, en en passant de omzet heeft laten

zwemmen, ballet - dat haar moeder wel eens heeft geopperd dat ze

stijgen van 33 naar 45 miljoen gulden, is het voor Groffen tijd om

met haar sportoutfits een winkel zou kunnen beginnen. Het wordt de

de zinnen weer te verzetten: IT. “Ik zag dat dat erg belangrijk was

hippische sport: één paard is inmiddels met pensioen, haar huidige is

geworden, maar wist er weinig van. Dan is er maar één manier: in die

nu geblesseerd, maar anders rijdt ze drie keer door de week en twee

wereld stappen.” En zo wordt zij commercieel directeur van Logico.

keer in het weekend. “Ik ben lid van de Rotterdamsche Manège, waar

com, een start-up company die via internet bemiddelt tussen vracht

ik ook weer lid ben van de dinsdagavond- en de donderdagavondclub.

en vrachtruimte. Dat wordt geen succes en de stop gaat eruit. Ze

En ik doe twee keer aan powerwalken. Daarnaast heb ik veel contact

werkt mee aan een onderzoek naar het falen en daaruit komt dat de

met mijn jaarclubvriendinnen van Sanctus Laurentius, die ik dus al

tijd voor een dergelijk initiatief nog niet rijp voor was. Tegelijk blijkt wél

25 jaar ken.” Als ze uit gaat, komt ze graag in The Harbour Club ‘een

dat er behoefte is aan een Port Community System. Na een gedegen

ontdekking’, Hotel New York, La Stanza, La Pizza of Asian Glories.

marktonderzoek, waaraan ze ook meewerkt, ontstaat Portbase: een

Áls ze thuis op de bank zit, kijkt ze uit op de Maas. “Dan zie ik de

‘neutrale en betrouwbare spin in het web voor alle logistieke informa-

binnenvaartschepen voorbij komen en vraag ik me af of ik die rederij

tie in de havens van Rotterdam en Amsterdam’. Als Bart Roozekrans,

wel ken. En hoeveel containers hij geladen heeft. En ‘o die zit goed

de toenmalige directeur, haar vraagt om het ‘klantenstuk’ te pakken,

vol’. Of ‘dat schip ligt wel erg hoog: zeker weinig vracht’. Hoe zou dat

zegt ze ‘ja’. “Ach, ik dacht, da’s wel leuk, zit ik in de IT én in de haven.”

komen? Kunnen wij daar wat aan doen?” En zo gaat het denken bij

Sinds februari 2010 is ze Director Marketing & Sales.

Rianne Groffen altijd door…….

C


C

ARRIÈRE

als een trein

Wie: Rianne Groffen Wat: Director Marketing & Sales Portbase Waar: Pernis

Als je ergens weinig van weet, is er maar één manier: in die wereld stappen

63


ROTTERDAM HILLEGERSBERG Bergse Dorpsstraat 84

www.purdey.nl


ive life to the

ik wil

H aar

tienertijd brengt

Daniëlle

Uljee

vooral te paard door.

Om

die reden schiet haar schoolopleiding niet echt op tot haar ouders het welletjes vinden.

H et

gaat de (stal)deur uit,

paard

Daniëlle

maakt de mavo af, doet twee jaar havo in

1

jaar en doorloopt ver-

volgens de en

HBO

studie

Communicatie. Na

haar studie

gaat ze aan de slag bij

Electronics

in

M arketing

Correct

Rotterdam. Een

leerzame periode waarin ze steeds meer zin krijgt om zelf ondernemer te worden.

Ze

besluit te

solliciteren bij het bedrijf van haar eigen ouders en schrijft een sollicitatiebrief.

“We zijn vervolgens een lange avond met elkaar uit eten geweest, waarbij ik zeer duidelijk heb moeten maken waarom ik het familiebedrijf in wilde en wat mijn rol daarin zou zijn, juist omdat ik nooit eerder mijn ambities in die richting had uitgesproken. Mijn jongere broer Thomas heeft de middelbare bakkersvakopleiding gevolgd en vervolgens de HBO studie Voedseltechnologie gedaan met als doel het familiebedrijf over te nemen. Hij was wel even verrast toen ik aangaf ook het bedrijf in te willen. Maar we zijn ervoor gegaan, werken nu negen jaar samen en het gaat erg goed.”

Run & fun Daniëlle Uljee vormt samen met haar broer de directie van de Uljee Food Group, een ambachtelijk bedrijf in brood, banket en chocolade, waarbij 80% van het assortiment dagvers wordt gemaakt. Uljee telt bijna 130 medewerkers en heeft 14 vestigingen in Rotterdam en de regio. “We zien onszelf als jong bedrijf, een vlakke organisatie. Wel zijn we een middenkader aan het creëren om iets meer

66

Wie: Wat: Waar:


fullest;

m’n kinderen moeten genieten of juist meer voor mezelf moeten doen. Daarom probeer ik daar elke dag opnieuw bewust over na te denken. Ik heb altijd gezegd: mijn kinderen gaan niet naar de buitenschoolse opvang en dat kon ik

alles doen!

zeggen omdat ik eigen baas ben. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen, hoef me niet schuldig te voelen als de kinderen om wat voor reden dan ook eens voor mijn werk gaan.”

Doorzetten en vastbijten “Kinderopvang is bij ons op een natuurlijke manier ge-

Daniëlle Uljee DGA Uljee Food Group Rotterdam

structuur aan te brengen, maar er is weinig afstand tus-

regeld. Mijn man heeft een modebedrijf en dat gaat ‘s

sen ons en het personeel. Ik denk dat onze medewerkers

morgens wat later open, dus hij brengt de kinderen naar

me streng maar rechtvaardig vinden. Ik ben druk en vaak

school en hij is twee dagen per week thuis met hen. Mijn

gehaast, want ik heb ook twee jonge zoontjes thuis, dus

schoonzus, de vrouw van mijn broer, zorgt op zaterdag voor

ik vlieg regelmatig van hot naar her, maar ze kunnen wel

onze zoontjes, zij hebben ook drie kinderen dus ze groeien

met me werken denk ik. Je moet secuur zijn en creatief

samen op, dat is erg leuk. Ik merk wel dat nu de kinde-

in oplossingen en snel kunnen inspelen op situaties. Als

ren ouder worden, alles makkelijker gaat. Ik heb het wel

je daar niet tegen kunt, dan kun je dit werk niet doen. Je

lastig gevonden toen ze jonger waren, kon er zelfs nachten

moet in Rotterdam sowieso snel kunnen ondernemen,

wakker van liggen hoe ik de organisatorische touwtjes aan

anders dan red je het niet. Wakker blijven om klanten te

elkaar moest knopen, maar dat gaat nu beter. Ook door

kunnen behouden en nieuwe binnen te halen is noodzake-

moderne hulpmiddelen als computer en telefoon. Ik heb

lijk. Uljee heeft een exclusieve naam en een wat duurder

graag alles onder controle, vind het moeilijk de dingen te

imago. Daar strijden we niet meer tegen, zoals we eerst

accepteren zoals ze zijn. Ik bedoel dan zaken waar je toch

wel deden, want onze prijzen liggen echt niet hoger dan bij

geen invloed op hebt, want anders ga ik altijd de strijd aan.

andere bakkerijen. We koesteren nu ‘gewoon’ het imago

Ik loop nooit weg voordat iets opgelost is. Dat heb ik van

van hoge kwaliteit met bijzondere producten. Ik ben van

mijn moeder. Doorzetten en vastbijten heb ik echt van haar

mening dat mensen blijven eten, maar je moet dat creatief

meegekregen.” Lachend: “Terwijl acceptatie heerlijk is,

kunnen invullen. Wij hadden traditionele toonbankwinkels,

het geeft zoveel rust. Inmiddels lukt dat me aardig. Ik vind

maar vonden dat we iets extra’s moesten doen voor de

mijn relativeringsvermogen mijn grootste kracht, maar dat

‘snelle klant’ en inmiddels geven we de keuze voor vers,

heb ik keihard moeten trainen en dat moet ik blijven doen.”

maar al voorgesneden brood en verpakt gebak en daarmee snelheid om meteen naar de kassa te kunnen gaan en niet

“Ik zou vrouwen die voor een loopbaankeuze staan zeker

te hoeven wachten op je beurt. Wij noemen dat Uljee run &

stimuleren eigen baas te worden, maar zorg wel dat je de

fun. Maar je kunt ook kiezen voor het gezellige praatje met

goede paden bewandelt. Toen wij begonnen was er vooral

een medewerker.”

in onze branche nog veel onduidelijk, maar tegenwoordig is bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel veel actiever in be-

Even lachen

geleiding. Dat lijkt me prettig. Als je wilt is de sky de limit,

“Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat werk mijn hobby

maar je moet wel willen.”

is, maar zonder mijn werk zou ik tegen muren oplopen. Ik ben geen type om thuis te zitten. Ik zoek voortdurend

“Wij hebben nog genoeg wensen voor ons bedrijf. We

uitdagingen in mijn leven en die vind ik in mijn werk vol-

groeien uit ons jasje, dus we willen uitbreiden. Niet zozeer

doende. Ik weet van tevoren nooit hoe mijn week eruit ziet.

in winkels, maar in de productie. Op het gebied van voe-

Er is altijd wat aan de hand. Personeelszaken, begeleiding

ding verandert er veel. Zo zie je de her- en erkenning van

van winkelpersoneel, financiële zaken en daarbij zet ik sa-

allergieën. Wij spelen daar op in. In Capelle aan den IJssel

men met mijn broer de grote lijnen uit. ‘Live life to the ful-

hebben wij een glutenvrije en koemelkvrije dieetbakkerij.

lest’ is mijn credo. Ik wil alles doen. Ik lees graag, ik houd

Verder is het van groot belang de kwaliteit die we nu heb-

van snowboarden, maar ook een avond naar een dansfeest

ben vast te houden. Zowel in mensen als producten, in

van Must, een avond met vrienden of gewoon even lachen

organisatie en in uitstraling van de winkels. Wij zijn aange-

om een komisch televisieprogramma geven mij energie. Ik

sloten bij De Meesterbakkers, dat zijn vier familiebedrijven

probeer 1 keer in de week te sporten, haha ik weet niet of

in Nederland en het is erg prettig samen met hen kennis

je het sport kunt noemen, maar het is Zumba, meer dan-

te delen, trends te signaleren en over concepten te praten.

sen. Ik word er heel vrolijk van en het maakt je hoofd even

Dat geeft energie. Maar dat krijg ik ook van de samenwer-

helemaal leeg. Mijn grootste angst is later terugkijken en

king met mijn broer. We hebben samen een innovatief, vol-

denken: had ik misschien niet op dat moment meer van

wassen bedrijf neergezet dat klaar is voor de toekomst.”

De sky is de limit, maar je moet wel willen 67


T

ussen

kunst en kleding

Wie: Franca Meeuwsen Wat: Eigenaresse Sirene en Sirene 2 Waar: Rotterdam

68


Waar

anderen op hun

gaan denken, besloot

55ste

voorzichtig aan hun pensioen

Franca M eeuwsen, (59),

rière over een andere boeg te gooien. “Ik was 55 jaar en op zoek naar iets nieuws. Het centrum van Beeldende Kunst waar ik directeur van was, hield op te bestaan. Dat was

startte ze

Sirene,

Vier

haar car-

jaar geleden

een damesmodezaak gespecialiseerd in

elegante kleding voor de

30

plusser.

Niet

in

Brabant

een keerpunt in mijn leven. Ik had een eigen

waar ze oorspronkelijk vandaan komt, maar op de

huis in Tilburg. Ooit zou ik van de overwaar-

Binnenweg

de mijn pensioen aanvullen wist ik, maar ik voelde mij zo energiek dat ik besloot om het

stad van

in

Rotterdam. “Rotterdam

Nieuwe

is de enige echte

Nederland.”

huis te verkopen en van het geld voor mezelf te beginnen. Het concrete idee was er plotsklaps: na heerlijk te hebben gegeten in restaurant Lux, liep ik met mijn partner over de Nieuwe Binnenweg en opeens wist ik het: ik

museumcatalogus was. Het is nog altijd

echt meidengezin met 6 dochters waar veel

open een kledingwinkel, hier op deze loca-

mijn passie. Ik houd van etnografica en van

werd gediscussieerd . Mijn zussen en ik had-

tie is er plaats voor. Hier huisden winkels als

stoffen. Op de kunstacademie volgde ik de

den een grote onderlinge solidariteit.”

Movimento, Knetter en Koekela en je had er

richting beeldhouwen en ik ben altijd blij-

leuke cafés en restaurants, een interessante

ven tekenen en schilderen. Zo heb ik goed

Ondernemen

mix. Het moest een winkel worden met kle-

leren kijken. Later kwam mij dit goed van

”Sirene heeft inmiddels een grote klan-

ding voor 30 plus vrouwen. Met nadruk op

pas. Ik heb ook een tijdje in Griekenland ge-

tenkring van zo’n 1200 vaste klanten opge-

kwaliteit: mooie stoffen en dessins, een goe-

woond en gewerkt. Ik had er, samen met

bouwd. Veel daarvan zijn echte fans. We zijn

de pasvorm en draagcomfort. Vier maanden

die vriendin met wie ik later Aborginal ten-

heel bescheiden bezig om een eigen kleding-

later, in september 2006, openden we de

toonstellingen maakte, een tijdje gezeild en

lijn op te zetten. Die gaat ook Sirene heten.

winkel op nummer 82 met de naam Sirene,

we wilden er langer blijven. ‘Wat kunnen

Je moet dan denken aan de ultieme goede

naar de halfgodinnen uit de Griekse mytholo-

we doen’, vroegen we ons af. We besloten

broek en de supergoed vallende jurk en dan

gie die Odysseus wilden verleiden. Het bleek

met zelfgemaakte stempels textiel te gaan

in een heel mooie stof uitgevoerd. Met de

een gat in de markt: de verkoop ging vanaf

bedrukken en daar een handel in op te zet-

wintercollectie 2010 hebben we zwaar in-

het begin lekker en de klantenkring breidde

ten voor de toeristenindustrie. Het bedrijf dat

gezet op jurken. Ook voor de langere mens

zich gestaag uit. Ik verkocht de reguliere ma-

we daar hadden heette ook al Sirene. Ik heb

of juist de wat kortere mens. Niet truttig of

ten maar had wel als motto dat een large ook

er veel geleerd: hoe verkoop je? Hoe kom je

saai maar mooi en elegant. Zware kwaliteit

een large moest zijn. Maar elke dag kreeg

aan zakelijke contacten? Daar doe ik nu mijn

jersey’s, wol, maar ook koele materialen.

ik wel vrouwen in de zaak die vroegen om

voordeel mee. Ik volg de trends, maar loop

De wat zwaardere dames kunnen het snel

nog grotere maten. Na 3 jaar besloot ik om

er niet blind achteraan. Goede pasvormen

warm hebben. Het is een kleurrijke collectie.

hier op in te spelen. Het aanbod grotere ma-

en de kwaliteit van de stof, daar gaat het

Kleur is essentieel, zeker in een grijs land als

ten was aan de krappe kant in Rotterdam. Ik

om. Vooral voor vrouwen die een wat las-

Nederland. Een knalrode jurk met een han-

vond prachtige merken met goede stoffen en

tiger figuur hebben is het belangrijk dat de

gende col en ruim ingezette mouw die net

uitstekende pasvormen voor dames met een

stof mooi valt en de pasvorm goed is. Ik ben

boven de knie valt. Fantastisch. Ik ben echt

maatje meer en in september 2009 opende

kritisch met inkopen, maar heb ondertussen

benieuwd hoe het gaat lopen. Dat is ook het

Sirene 2 haar deuren op Nieuwe Binnenweg

mooie merken als o.a. Evelin Brandt, Oska,

leuke aan ondernemen. Het is altijd weer

nummer 116. Maar als ik vorig jaar had gewe-

Addizione en Samoon in de winkel hangen.’’

spannend hoe de kleding verkoopt. Het is

ten dat de recessie zo zou verlopen weet ik

“Ik woon geweldig op het Noordereiland.

heerlijk om alles zelf te kunnen beslissen, al-

niet of ik het had aangedurfd.”

Op de punt van het eiland met uitzicht op

hoewel ik altijd overleg met mijn man en luis-

de Maastoren die ik vanaf de grond heb zien

ter naar mijn medewerkers. Het ondernemen

Australische Kunst

oprijzen. Op dit moment zien we het nieuwe

gaat niet alleen om geld verdienen. Natuurlijk

“Ik heb geen alledaags cv. Acht jaar geleden

gebouw van Rem Koolhaas ‘De Rotterdam’

ga ik graag op vakantie en vind ik het belang-

had ik samen met een dierbare vriendin nog

uit de grond komen. Fascinerend! Ik heb mijn

rijk om lekker te eten en te drinken. Goed le-

een importbedrijf in Australische Aboriginal

hele leven al een zwak voor Rotterdam ge-

ven kost geld. Maar de voldoening van tevre-

kunst. Ik was veel op reis naar de outback

had. Ik houd van het dynamische, de maat

den klanten is zoveel waard. De beste deals

in Australië om er kunst te kopen. Door heel

van de stad, de architectuur en zelfs van de

sluit je als beide partijen tevreden zijn.’’

Europa organiseerden we verkooptentoon-

altijd aanwezige bouwputten. Men denkt hier

stellingen. Hieruit is later het Aboriginal Art

groter dan in Brabant. De Rotterdammer is

Museum in Utrecht voortgekomen. Ik ben er

eerlijk. Die openheid is een kwaliteit. Ik heb

nog steeds als gastconservator aan verbon-

wel het Bourgondische van Brabant in mij.

den. Ik heb een boek geschreven over de

Mijn moeder komt uit België en mijn vader

kunst van de Aboriginals dat ook de eerste

is Fries. Een interessante mix. Ik kom uit een

De Rotterdammer is eerlijk. Die openheid is een kwaliteit.

69


Zakendieraken VROUWEN Mineral collier Puur en uniek - dit op de natuur geïnspireerde sieraad laat zien waarom Swarovski wereldmarktleider is op het gebied van geslepen kristal. Perfect geslepen Crystal Moonlight kristallen schitteren in een elegant

C

rhodium-plated collier. Draag het collier met de bijpassende armband en oorstekers. Swarovski Fashion sieraden en accessoires zijn verkrijgbaar bij de Swarovski Boutiques. www.swarovski.com

ASPIEL creaciones

Hoogwaardig kalfsleer, een

perfecte afwerking, zorg en

vakmanschap maken deze tas uniek en

onderscheidend. Voor de vrouw die kwaliteit en klasse weet te herkennen. CASPIEL creaciones handbags are made traditionel by hand in Spain. www.amazonebijoux.com

Vespa, typisch Italiaans De scooter is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Snel, efficiënt en behendig word je naar je bestemming gebracht. Een vrij gevoel, wapperende haren en de zon op je gezicht, kortom een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Betaalbare Luxe is wat de Vespa uitstraalt, de Vespa is eigentijds met een knipoog naar het verleden. De schone, zuinige en stille motor is ideaal, het zou wel eens uw tweede auto kunnen zijn! www.fredmotoren.nl, www.vespaplanet.nl

Natuurlijk Tutti Frutti met fruit en hydralon zuur AHA’s (AlphaHydroxy Acids, ook wel fruitzuren genoemd) worden gebruikt om de huid strakker te maken. Tevens zorgen zij ervoor dat de dode huidcellen aan de oppervlakte worden verwijderd. Ze bieden bescherming tegen ongunstige invloeden zoals: verwarming, vrieskou, schrale wind en zon. Ze voorkomen uitdroging door de hydraterende werking en zorgen voor een vertraging van rimpelvorming. Bovendien maken ze de huid elastisch, ze kalmeren en regenereren. www.strictlypure.nl

70


T

opvrouwen

Het boek Topvrouwen combineert inspirerende interviews met vrouwen in de top van het bedrijfsleven met wetenschappelijk onderzoek. De topvrouwen (en een enkele man) geven een kijk op hun weg naar de top, terwijl het onderzoek ingaat op het (economische) belang van meer vrouwen op hogere posities. Hierdoor is het voor managers, bestuurders, beleidsmakers, maar vooral ook voor aanstormend (vrouwelijk) talent de moeite van het lezen waard. Auteurs: Lückerath en Van Zanten. Te bestellen in de boekhandel en via www.toezichtencompliance.nl/ publicaties.

Van de Pampa’s naar de polder eindelijk… een mooie laptoptas! De vormgeving van laptops heeft niet stilgestaan. Hoe anders ligt dat bij laptoptassen! De PORTA LAPTOP CLASSICO is dé laptoptas. Stevig, makkelijk draagbaar dankzij de rondgenaaide hengsels en de (afneembare) schouderriem maar bovenal mooi! Achter de soepel

TOV essentials

lopende rits vindt u niet alleen ruimte voor uw laptop maar nog twee extra binnenvakken. Afmetingen 42x32x7,5cm In huid € 310,www.pampabags.com

De unieke, hoogstaande collectie van TOV ESSENTIALS kunt u zien als uitgangspunt voor uw outfit. Het gracieuze TOV monogram is hét herkenningspunt voor een combinatie van luxe, design, functionaliteit en kwaliteit verwerkt in essentiële dames accessoires. De tijdloze elegante accessoires zijn op elkaar afgestemd en onderscheiden zich door geraffineerde details waarmee TOV ESSENTIALS de

Bowers & Wilkins Zeppelin Mini

kwaliteit en stijl brengt van de bekende luxe merken, maar qua prijs een brug slaat tussen het massale aanbod in het middensegment en het vaak onbereikbare

De Zeppelin Mini speaker for IPhone van Bowers & Wilkins heeft

luxe segment. www.vipmode.nl

een ongelofelijk goed geluid, intelligent design, elegante aansluit-

D

mogelijkheden in een klein, compact pakketje dat perfect is voor op het bureau of het nachtkastje. www.ifactors.nl

De hit van 2010

De Audi A1 staat zelfverzekerd op zijn wielen. Hij oogt krachtig, is

onderscheidend en heeft karakter. Niet voor niets is dit het premium

model en de sportieveling in zijn segment. De nadruk ligt op de rondom-

lopende taillelijn, de in een afwijkende kleur uitgevoerde dakbogen en de zeer schuin geplaatste C-stijlen. Die zorgen voor de unieke uitstraling van deze driedeurs bolide. Net als bij de andere Audi modellen is ook voor de A1 een Pro-Line en Pro-Line Business pakket leverbaar. Wilt u zelf de Audi A1 ervaren? www.autohoogenboom.nl/a1.

71


E ”

Een week heeft zeven dagen, dat zou iets langer mogen zijn ‘Elke dag is leuk’

zit. Geen tijd. Of de zoon het gaat overnemen? Hij gaat in september

In de wereld van automaterialen staat Nicole haar mannetje. Het vak

naar de autoschool in Driebergen. We zien het wel, het is natuurlijk

is haar met de paplepel ingegoten via haar vader die bij een gros-

toch een hele toko met vier zaken. Voorlopig heb ik een heerlijk vak,

sierderij werkte, mede-eigenaar werd en uiteindelijk eigenaar. Toch

met daardoor leuke uitjes, vergaderingen van de RAI, een ledendag,

kiest zij aanvankelijk voor een Schoevers-opleiding, haar moeder is

ik zit in de businessclub van de IVA, ik blijf constant bezig. Een week

secretaresse en ‘dus’ wil zij dat ook worden. Eén zomer bij een uit-

heeft zeven dagen, van mij zou dat iets langer mogen zijn. Ik loop

zendbureau is genoeg om haar te doen inzien dat dat een vergissing

altijd te hollen en te vliegen. Gisteren liep ik nog in Lillehammer, waar

is: “Vreselijk, met al die meiden”, zegt ze - nu - lachend. De volgende

ik winterbanden op een bevroren meer heb getest, te genieten van

stap is de autoschool in Driebergen, waar ze met nog vier vrouwen

het zonnetje en dan denk ik: zo zou het thuis ook eens moeten zijn.

zit én 700 jongemannen. “Geweldig, vooral vanwege de opleiding.”

Toch ben ik een gelukkig mens, ik sport veel, spin, step, Zumba, ten-

Met het diploma ‘nog warm’ op zak, denkt ze thuis de zaak in te gaan,

nis, golf, loop hard, heb een conditie als een nijlpaard. ‘Moe’ komt in

maar haar vader opent dan, we schrijven 1985, net de derde vesti-

mijn woordenboek niet voor. Waar ik de tijd vandaan haal? ’s Avonds

ging. En dus begint ze daar, inmiddels werkt ze er 25 jaar. “Ben 46,

en zaterdag- en zondagochtend. Zaterdag zijn we hier ook open maar

maar voel me nog steeds 19. Ik kan me niet voorstellen dat ik niks

sinds de jongens op voetballen zitten, werk ik die dag niet meer. Dat

zou doen. Zeven dagen per week op de golfbaan of zes keer per jaar

redde, zelfs, ik niet meer.”

skiën? Allemaal leuk, maar ik ben liever aan het werk. Want elke dag is leuk, elke dag gebeurt hier wat.”

Alles met een lach De kernactiviteit van Hofland Automaterialen is de verkoop van auto-

‘O help, maandag verkoop ik je weer een uitlaat’

onderdelen aan de vakhandel. “In de buurt zitten veel klanten die ko-

“Of ik als vrouw anders benaderd word? Ach, in het begin dachten

men halen, maar we hebben ook een bezorgdienst. Ik ben een men-

ze nog wel dat ik de baas van de bezem was en daar moet je bo-

sen-mens, hou van het persoonlijk contact met de klanten. Wordt

ven staan. Als je eenmaal het vertrouwen hebt, is er geen enkel pro-

er een kindje geboren, gaat er iemand trouwen? Dan sturen we een

bleem. Iedereen kent me, en ook ik maak fouten, maar word wel

bloemetje. Of dat de vrouwelijke touch is? Zou kunnen. Ik vind dat

volledig geaccepteerd. En heel eerlijk, als er een keer een probleem

normaal, doe ook eens een beetje aardig en geef eens aandacht. Een

is, willen mijn vrouwelijke charmes nog wel eens helpen. Ik merk dat

belletje is toch zo gedaan?” Als zakelijk hoogtepunt noemt ze, verras-

als er iets niet lukt, klanten dat eerder van mij accepteren dan van een

send genoeg, 2009. “Heel oneerbiedig, maar wat mij betreft mag de

man. Discriminatie? Dat vind ik een te groot woord, nieuwe klanten

recessie nog tien jaar doorduren. Iedereen houdt zijn auto, leasecon-

die mij niet kennen, hebben aanvankelijk de neiging naar een man toe

tracten worden opengebroken. December was het toetje, want toen

te lopen, dat wel. Dat gebeurt nu niet meer. En ik was toen natuurlijk

ontstond enorme vraag naar winterbanden en dan is het een kwestie

ook gewoon een bakvis.” Een van haar eerste klanten viel ‘die ge-

van ‘hebben’, want hebben is kracht.” Over de eigenschappen waar-

wone bakvis’ wel op en omgekeerd. “Goh dacht ik, wat een leuke

over je in haar vak moet beschikken, zegt Nicole: “Tempo maken,

vent, maar had als stelregel: nooit wat met je klanten beginnen. Maar

kunnen incasseren en flexibel zijn. En alles met een lach doen. Dat

in 1987 toen we, ook voor onze klanten, een tennistoernooi hadden

scheelt stukken, wie goed doet, goed ontmoet. Toen ik pas begon

georganiseerd, werd het erg gezellig. Stonden we opeens te zoenen

en leveranciers vergeten waren wat klaar te leggen, klom ik zowat

en ik dacht: ‘o help, maandag verkoop ik je weer een uitlaat’. René is

door de telefoon, kon ik heel lelijk doen. Dat gaat natuurlijk helemaal

bij me gekomen en nooit meer weggegaan, vroeg me na viereneen-

nergens over. En dan word je op een gegeven ogenblik moeder en

halve maand ten huwelijk. En ik, die eigenlijk tot mijn 30ste vrijgezel

milder. Zelfs ík heb tot tien leren tellen. Dat zien de klanten ook, want

wilde blijven, zei ‘ja’, net 25 was ik toen we trouwden. Inmiddels zijn

ooit reageerde er een tegen wie ik opmerkte dat hij wat handzamer

we al 22 jaar samen en hebben het geweldig. Samen pakken we al-

was geworden, met: ‘wat denk je van jezelf? Jij had geen haren op

les aan. Mijn man staat op de vestiging in Rotterdam, regelt de zaken

je tanden, ze kwamen dwars door je bovenlip’. Geweldig! Nee, dat is

voor het filiaal Hoekse Waard en ik sta hier in Capelle aan den IJssel

niet gekomen omdat ik in een mannenwereld zit, dat is mijn karakter.

en regel ook de vestiging in Krimpen aan den IJssel. ’s Avonds thuis

Als er een feestje is, weet iedereen dat ik geweest ben.”

breien we alles aan elkaar. We kennen alle klanten, weten wat ze doen, wat ze halen en wanneer. Lange dagen? Soms. Onze jongste zoon is 13, de oudste 18, voor zijn geboorte zat ik van zeven tot zeven op de zaak, dat verandert dan. En dat kan ook, want ik heb ontzettend fijne mensen om me heen, zodat ik makkelijk ergens naar toe kan gaan, eten kan organiseren en de boel thuis een beetje regelen. Maar het is niet zo dat ik ’s middags om drie uur met een wijntje op de bank

72


E

en gelukkig mens met de conditie van een nijlpaard

Auto’s een

zijn niet haar passie, van

Bentley

haar dak.

Is

gaat ze niet uit een verrassende

Nicole

uitspraak van

H eiden,

van der

samen met haar man

eigenaar van vier vestigingen

Hofland Automaterialen leidinggevend aan soneel.

Auto’s

35

en

man per-

vindt ze ‘gewoon

leuk’, net als autorijden.

Ze

rijdt dan wel liever zelf dan dat ze naast iemand zit. autocrossen

-

-

in een

Bij

het

Hondaatje

is haar motto: hoe harder,

hoe sneller, hoe beter.

En

goed

beschouwd is dat ook haar levensmotto.

Want

wat

Nicole

doet, doet ze op topspeed.

Wie: Nicole van der Heiden Wat: Directeur Hofland Automaterialen Waar: Capelle aan den IJssel

73


H

Wie: Angela van IJsselmuide Wat: Directeur/eigenaar Amazone Bijoux modeaccessoires, mode en webwinkel

Waar: Rotterdam

Geboren

in

H et Gooi

als

dochter van een middenstander, voelt

A ngela

zich

van jongs af aan al een echte ondernemer.

Echter,

na de middelbare school wil ze naar de kunstacademie, want ze had het gevoel dat ze het daar helemaal ging maken.

H aar

ouders

meenden dat dit niet zo’n goed idee was, omdat er van hun spring in het veld dan niets terecht zou komen.

Hun

advies werd ter harte

genomen en na een opleiding tot schoonheidspecialiste en visagiste gaat bij

A ngela

Christian Dior

ken.

In

ze met

“Ed

wer-

die periode trouwt

Ed

van

IJsselmuide.

zat toentertijd in de

watersport, maar nam het

K ralingse

postagentschap

van zijn ouders over omdat zij dat door omstandigheden niet meer konden.

Hij

wilde graag dat ik bij hem in de zaak kwam.

In

die pe-

riode hebben we twee dochters gekregen en zo kon ik werken en opvoeding goed combineren.”

74

et leven

je moet

Ik houd niet van half werk, hup actie!


is een feest,

alleen zelf de slingers ophangen Geolied team

wil je dat het goed met ze gaat, je wilt leuke

aantrekkelijke prijs. Ik steek enorm veel ener-

Toen winkelcentrum Lageland aan de oost-

dingen met ze doen, ze sporten, je hebt een

gie in klanten. Volgens Ed wel eens te veel.

kant van Rotterdam uitgebreid werd, startte

man met een agenda, je wilt je huis gezellig

Maar ik help een klant zoals ik zelf ook gehol-

Angela een eigen winkel. “Ed is nog een aan-

hebben en dan zijn er nog sociale contacten.

pen wil worden. Ik probeer tot het allerlaatste

tal jaren doorgegaan met het postagentschap

Het is pittig en ik denk dat het met een top-

service te bieden. Alles om iemand met een

met het idee ‘ik ga straks verder in de water-

positie niet te combineren is, dan moet je

goed gevoel de deur uit te laten gaan.”

sport’, maar na een aantal overvallen, inbra-

keuzes maken. Vrouwen die dat willen lukt

ken, en schietpartijen was hij helemaal klaar

dat ook, dat weet ik zeker. Ik zou dat niet kun-

Genieten zit in kleine dingen

met het postagentschap,” vertelt Angela.

nen. Ik ben een workaholic, maar allereerst

“Voorlopig hoop ik zo door te kunnen gaan. Ik

“Bijna waren we aan de Loosdrechtse

moeder. Ik ben trots op ons hechte gezin,

ben gelukkig met het concept zoals het er nu

Plassen een watersportbedrijf gestart. Een

maar ik heb toen ik hier begon en onze doch-

staat. Ik zie overal mogelijkheden en uitda-

mooi idee, maar we wilden ons leven en dat

ters net op de middelbare school zaten ook

gingen. Ik houd niet van half werk, hup actie!

van de kinderen toch niet helemaal omgooi-

wel mijn twijfels gehad als ze na school in de

Wat dat betreft zit ik nog boordevol wensen

en en het werd bij mij met Amazone Bijoux

ruimte achter de winkel hun huiswerk moes-

voor de toekomst. Onze dochters gaan het

zo druk dat Ed in 2003 in het bedrijf is geko-

ten doen. Dan dacht ik ‘geef ik ze wel genoeg

bedrijf niet overnemen.” Lachend: “Ze kun-

men, waar hij zich bezighoudt met de inter-

aandacht?’. Maar ach, je hebt als ouder altijd

nen allebei goed organiseren en delegeren,

netwinkel en de financiën. Ik had daar in het

je twijfels en volgens mij hebben we het best

de oudste vaart bij de Koninklijke Marine aan

begin wel moeite mee, want ik was hier altijd

goed gedaan.”

boord van de Hr. Ms. De Zeven Provinciën

alleen de baas geweest. Ik ben een enorme

en bedient grote wapensystemen en de

perfectionist, goed is niet goed genoeg, ik

Een mensenmens

jongste werkt bij een Rotterdams personeels

doe graag alles op mijn manier en denk ook

Terug naar Amazone Bijoux, de winkel die in

projectbureau waar ze het erg naar haar zin

dat ik alles het beste kan, haha, maar ik kan

1994 de deuren aan het Marinus Bolkplein

heeft. Ze hebben hun eigen interesses, in

inmiddels wel zeggen dat ik dingen los kan

opende als speciaalzaak in modeaccessoi-

een winkel staan spreekt ze absoluut niet

laten en zijn positieve bijdrage zeer waardeer.

res. Angela’s voortreffelijke fingerspitzenge-

aan. Uitbreiden zou ik wel willen, maar we

We zijn een geolied team. Lekker ouderwets

fuhl voor styling gecombineerd met haar niet

zijn er niet bewust mee bezig. Als de kans

hè, maar we hebben het gewoon erg gezel-

te evenaren inzet en enthousiasme bleven

zich voordoet laat ik die niet lopen. Werk is

lig samen. In de winkel zijn we gefocust op

niet onopgemerkt en de klantenkring groei-

voor mij een uitdaging, ik zie het niet als een

wat hier speelt en ’s avonds bespreken we

de gestaag. De collecties bleven uitbreiden

verplichting. Ik word er gelukkig van. Ik zie

andere dingen. In onze vrije tijd doen we ook

en de aanvoer uit Parijs en Italië versnelde

me zelfs op mijn 65ste niet stoppen met wer-

van alles samen. We zeilen graag, dat is ge-

van tweemaandelijks naar tweewekelijks.

ken. Het is een bepaalde drive. Die herken

nieten, dan kom ik echt tot rust. Of we gaan

Inmiddels heeft het Nederlandse modemerk

ik ook bij veel van mijn klanten. We hebben

samen naar het buitenland inkopen doen.

YaYa een prominente plek in de winkel en

een zeer diverse klantenkring, maar altijd zijn

Parijs is onze favoriete stad. Ik krijg al energie

op de website. “Je kunt alle stukken combi-

het modebewuste vrouwen. Vrouwen die er

van de reis ernaartoe. De Belgische radio in

neren, maar je moet wel weten hoe je het

graag goed uitzien en met speciale gelegen-

de auto, dan de aankomst in de stad, de geu-

draagt. Ik geef mijn klanten graag dat advies.

heden elegant en exclusief voor de dag wil-

ren, de winkeltjes, de gebouwen, naar ons

Ik zie de samenhang en heb de sieraden er-

len komen. Het is een groep vrouwen die op

vaste hotel met serre en geweldig uitzicht,

bij. Komt een klant voor een sjaal, dan heb

wat voor manier dan ook ergens voor staat.

daar kun je me de hele middag laten zitten,

ik ook de bijpassende oorbellen en kiezen ze

Ik kan er van genieten als een vrouw zegt ‘ik

heerlijk. Na zo’n trip is mijn batterij volledig

voor zalmkleur, dan denk ik meteen aan dat

had vandaag m’n dag niet, dus ik kom lek-

opgeladen.”

schattige topje in dezelfde tinten en pak ik

ker even naar jou toe, dan voel ik me weer

dat er toch even bij. Het is het nadenken over

stukken beter.’ Mijn motto is ‘Het leven is

Eerst moeder

je producten en je verplaatsen in de klant. Ik

een feest, je moet alleen zelf de slingers

“Onze twee dochters zijn inmiddels het huis

probeer me voor te stellen welke kleur het

ophangen.’ Dat doet iedereen op zijn eigen

uit, maar we vormen nog altijd een hecht

beste bij haar past, wat iets voor haar doet.

manier. Maar maak er wat van. Blijf niet in

gezin. Mijn kinderen zijn bij mij altijd op de

Ik houd van mensen en ik zie ook altijd het

iets hangen waar je niks mee kunt. Genieten

eerste plaats gekomen, ondanks mijn enor-

goede in iemand. Ik ben een mensenmens

kan in heel kleine dingen zitten, in mooie

me drive en ambitie. Ik heb bijzonder veel

en ik ga er vanuit dat mensen die oprechtheid

oorbellen of een vrolijke shawl. Dat is wat ik

respect voor werkende moeders. Het is een

door hebben en waarderen. Het adviseren

graag meegeef aan mijn klanten: Het leven

hele taak om je huishouden, je bedrijf en je

van onze klanten is onze grote kracht, want

duurt maar even, dus geniet ervan.”

kinderen te combineren. Als je kinderen hebt

waar gebeurt dat tegenwoordig nog voor een

75


O

Niet

alleen haar eigen droom wil ze waarmaken, ook de dromen

van andere jonge mensen wil ze helpen verwezenlijken:

Biekman. Jong, enthousiast.

A nouschka

talentvol , ondernemend, daadkrachtig, flexibel ,

Sinds 2009

staat ze aan het hoofd van wat nu nog

haar eenmansbedrijfje is, maar wat in de toekomst ongetwijfeld zal uitgroeien tot een bloeiend zakenimperium.

p haar zesde wist ze het al: ik word zakenvrouw!

76


Wie: Anouschka Biekman Wat: Projectmanagementbureau NOUSCHI Waar: Rotterdam

Ze kan meer. Véél meer. Daarvan was en is ze heilig overtuigd.

Young EDBR

Niet ­alleen voor zichzelf, ook voor anderen wil ze iets betekenen.

“Via mijn netwerk kreeg ik mijn eerste omvangrijke opdracht als

Anouschka Biekman (30) is onderneemster in hart en nieren. Ze heeft

zelfstandig ondernemer. Ik werd projectleider voor Dynamic Duo’s,

haar eigen communicatie projectmanagementbureau in down town

voor de stichting Rotterdams Europees Jongerenjaar 2009, ook wel

Rotterdam. Nu nog zonder personeel, maar als het aan haar ligt zal

YOUR WORLD genoemd. De basis hiervan was een jongere aan een

dat snel veranderen: “Ik wil mensen inspireren en motiveren om hun

volwassene koppelen op gelijkwaardig niveau. We hebben ook een

droom waar te maken. Ik ben nu op weg om vanuit mijn passie mijn

Dynamic Duo tv-serie gehad, waarbij TV Rijnmond acht duo’s volgde.

eigen droom als vrouw waar te maken. Die droom is aan de top van

Het leukst vond ik Dynamiek in muziek, een concertreeks waarbij

mijn eigen bedrijf staan, met minimaal 30 medewerkers.”

we 50-plussers koppelden aan jongeren, zoals een beatboxer aan een klassieke operazangeres. Daar ontstond een heel mooie

Anouschka studeerde Internationale Communicatie aan de heao. “Ik

­performance uit.”

wilde graag bij een internationaal bedrijf aan de slag, maar dat is er nooit van gekomen”, lacht ze. Tijdens haar studie werkte ze als produ-

Anouschka is naast haar werk als communicatieadviseur ook lid van

cer en dj voor FunX, een van de grootste multiculturele radiostations

de YoungEDBR, de jongerenclub van de Economic Development

voor jongeren. Haar stage deed ze bij een urban magazine. “Ik was 20,

Board Rotterdam. Deze adviesraad wil de economische kansen voor

21 en ik mocht naar hippe feestjes. Op mijn eerste stagedag moest ik

jongeren in Rotterdam vergroten. “Mijn missie binnen de YoungEDBR

een review schrijven over een film. Ik mocht naar de persvoorstelling

is dat er in Rotterdam een goed diversiteit- en ondernemersklimaat

en kreeg gratis popcorn, helemaal geweldig vond ik dat!” Haar meest

wordt gecreëerd met voldoende ruimte voor interculturele jongenpar-

memorabele interview was met Michelle, een van de meiden van

ticipatie. Waarbij wordt gedacht in mogelijkheden in plaats van onmo-

Destiny’s Child en met het zusje van Beyoncé, Solange.

gelijkheden en waarbij gekeken wordt naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Wij willen bijvoorbeeld dat belangrijke informatie voor

Mantelpakje en aktetas

Na haar afstuderen lukte het Anouschka niet direct een passende

jonge starters online overzichtelijk wordt aangeboden. Nu is dat nog te veel versnipperd.”

baan te vinden. Via via vond ze werk als administratief medewerker bij de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst). “Routinewerk, maar het

Benut je talenten Anouschka is erg content met haar nieuwe werkplek in hartje

Ook als eenpitter kan ik veel kennis overdragen.

Rotterdam. Haar kantoor is bling bling ingericht met roze accenten en vertimmerd en geschilderd door haar man, die ook zelfstandig ondernemer is. Zelfs haar hondje Parbo (genoemd naar een Surinaams biermerk) draagt bling-accentjes. De fotolijsten in haar lichte, modern ingerichte werkruimte zijn nog leeg, maar worden binnenkort gevuld met foto’s van haar inspiratoren, van wie Oprah Winfrey de grootste is.

betaalde en ik zat niet thuis. Als je eenmaal ergens binnen bent kun

Ook al is NOUSCHI nu nog een eenmanszaak, Anouschka werkt veel

je je altijd opwerken”, is de Rotterdamse onderneemster van mening.

met anderen samen. “Ik ben bezig om van NOUSCHI een leerwerk-

Ze voegde de daad bij het woord en werd communicatiemedewerker

bedrijf te maken. Er zijn te weinig stageplekken op het gebied van

bij diezelfde IND. “Ik ontwikkelde brochures, adviseerde de proces-

communicatie en projectmanagement. Elke stagiair moet hier weg-

directeur, schreef persberichten. Het was een goede leerschool voor

gaan met een goed opgebouwd portfolio: wie ben ik, wat kan ik en

me. Toen al wist ik: ik wil voor mezelf werken; ik had het gevoel dat

waar ga ik naartoe. Ook als eenpitter kan ik veel kennis overdragen.”

ik zoveel méér kon. Ik wist al op mijn zesde dat ik zakenvrouw wilde worden. Dat ik in mijn mantelpakje met mijn aktetas zou lopen!”

Anouschka hecht veel waarde aan inspirerend leiderschap. “Ik wil op een eerlijke, inspirerende manier financieel onafhankelijk zijn.

Anouschka zei de IND vaarwel en vond werk als communicatie­

Iedereen heeft talenten en kwaliteiten. Je moet alles doen wat in je

adviseur bij de deelgemeente Feijenoord. Ze vertelt: “Daar had ik

vermogen ligt om die te benutten. Ik ben er heilig van overtuigd dat

een heel leuke portefeuille: jeugd, welzijn, onderwijs en vrijwilligers.

het mijn missie is om anderen, liefst jongeren te inspireren en hun te

Daarnaast werkte ik al als parttime ondernemer. Mijn eerste pro-

laten zien dat álles mogelijk is. Als ondernemer moet je daadkrachtig

ject was de communicatie voor het Nelson Mandela festival, ook in

zijn en tegenslagen kunnen incasseren. Je moet veerkracht hebben

Feijenoord. “Door veel te netwerken en actief te zijn weten mensen

om weer op te staan. Ik vind het heel belangrijk dat je dicht bij jezelf

wie ik ben. Ik heb in 2008 met een aantal vrienden een onderne-

blijft en dat je je niet laat meesleuren door de waan van de dag. Je

mersnetwerk opgezet: Manage Your Talent (MYT), een stichting van

moet jezelf te allen tijde kunnen blijven aankijken in de spiegel, welke

vrienden die zich inzet op het gebied van hybride ondernemerschap

keus je ook hebt gemaakt.”

voor getalenteerde, kleurrijke Nederlanders. Inmiddels hebben we 380 leden. Vier keer per jaar komen we bijeen. De laatste keer was dat in Rotterdam Port Experience.”

77


Ooit

wilde Jorissa

Neutelings

zij een echte alpha.

Nu

geneeskunde studeren.

is zij bedrijvendokter.

H elaas

Opererend

als een

chirurg zoekt zij waar de pijn zit bij een vastgelopen bedrijf. haar bedrijf men.

K aapriore

“Succes

M et

laat ze commerciële processen weer stro -

is altijd een optie”.

“Ik had een droombaan. Mijn functie was

om met iemand te kunnen ‘sparren’. Gordon

mijn weg terug. Ik studeerde af en kreeg een

directeur distributie bij Ohra. Mooie auto,

komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Ik heb

uiterst succesvolle loopbaan. Achteraf heb ik

secretaresse en prima salaris. Ik was best

veel familie in Zuid-Afrika. Vandaar de naam

deze tijd nooit willen missen. Het heeft mij

gelukkig daar, maar er kriebelde al lange

Kaap + Riore. De cirkel is voor mij rond.’’

gevormd tot wie ik nu ben. Ik ben meer mezelf dan vroeger. Mensen kijken naar status.

tijd iets in mij. Als directeur van een grote

78

bleek

onderneming ben je altijd een onderdeel

Jeugd

Jaren terug was ik daar veel gevoeliger voor

van het geheel. Hoe verder je in een bedrijf

“Eigenlijk zou mijn naam Joris zijn, mijn ou-

dan nu. Ik maak mijzelf ondergeschikt aan

komt hoe meer invloed je wilt uitoefenen.

ders hadden niet verwacht dat ik een meisje

het bedrijf waar ik voor werk. Bedrijven wor-

Het jasje werd te krap. Ik had heel duidelijk

zou zijn. Het is Jorissa geworden. Ik ben

den vaak gedomineerd door mannen. Van

voor ogen hoe zaken moesten. Niet meer in

opgegroeid in een katholiek gezin in het

huis uit ben ik gewend om daar mee om te

het keurslijf. Toen kreeg ik een opdracht om

Brabantse Roosendaal. Mijn moeder was

gaan doordat ik met broers ben opgegroeid.

een commerciële afdeling die verlies draaide

mijn grote voorbeeld. Ze is, naar mijn me-

Moeilijk? Soms. Ik kan erg lachen om vrouw-

weer winstgevend te maken. Mijn voorgan-

ning, als lerares geboren en is dat tot haar

onvriendelijke grappen, maar je plast niet op

gers hadden pogingen gedaan, maar deze

68e jaar geweest. Ze was super georgani-

dezelfde wc. Dat kan ook een voordeel zijn.

waren niet succesvol gebleken. Je zag ieder-

seerd. Als eerste had zij een magnetron en

Vrouwen kijken vaker naar de persoon achter

een denken dat lukt haar nooit. Ik vroeg aan

een vriezer. ‘Haal het beste uit jezelf’ was het

de inhoud en kunnen daardoor makkelijker

iedere medewerker op deze afdeling: wat is

motto bij ons thuis. Met twee stoere broers

bruggen slaan. Je moet je eigen handteke-

jouw bijdrage aan een commercieel succes?

was ik one of the guys binnen het gezin. Iets

ning blijven houden, maar het mag niet om

Ook deed ik een quiz met het personeel. Om

wat me later in mijn carrière goed van pas is

ego’s gaan. Het gaat er bij de klant niet om

energie los krijgen. Het lukte; binnen 10 we-

gekomen. Het leren ging mij makkelijk af. Ik

wie er iets bedacht heeft, maar dat hij een

ken had ik de afdeling winstgevend. Ik dacht:

ging naar de Universiteit Utrecht om kunst-

goed product krijgt. Als een bouwbedrijf mij

kennelijk ligt hier mijn talent.’’

beleid en management te studeren. Uit mijn

inhuurt omdat bepaalde projecten niet goed

scriptie: Hoe horeca musea tot een commer-

lopen, ga ik eerst naar het bouwproject toe.

Kaapriore

cieel succes kan maken, blijkt dat ik toen al

Naar mensen wiens huis net is opgeleverd.

“Ik ben er cold turkey ingesprongen. Vlak

bezig was met het winstgevend maken van

Ik vraag: Was alles naar wens? Welke punten

voor mijn vakantie kreeg ik te horen dat de

bedrijven. Als ik iets deed lukte het. Tot dat

van verbetering zouden jullie graag zien? Je

man van een collega ernstig ziek was. Ze had

ik een zwaar ongeluk kreeg en het noodlot

moet naar het hart van de klantenkennis.’’

een gezin met jonge kinderen. Tijdens de

toe sloeg. In 1993 kreeg ik een motoron-

vakantie ben ik gaan brainstormen. Ik dacht:

geluk. Ik was 23 jaar. Een paar dagen later

Water

ik moet het ieder uur naar mijn zin hebben,

werd ik met een zware hersenschudding in

“Ik heb iets met water. Mijn sterrenbeeld

want het kan zo afgelopen zijn. Toen ik te-

het ziekenhuis wakker. Ik snapte niets meer

is Waterman. Mijn man en ik zijn verwoede

rug kwam, heb ik mijn ontslag ingediend en

van de wereld om mij heen. Ik kon geen tele-

watersporters. Van de opbrengst van ieder

heb mijn bedrijf – toen nog – Riore opge-

visie meer kijken en geen boek meer lezen.

project dat ik doe, gaat er een percentage

zet. Riore betekent gouden rivier. Een rivier

Bovendien had ik een verbrijzeld bovenbeen.

naar een goed doel; een waterproject. Er zijn

stroomt, maakt stenen glad en komt in alle

Dit is toen met veel ijzer gerepareerd. Het

opdrachtgevers die geen project weten te

hoeken en gaten. Dit vind ik een mooie me-

is het meest traumatische wat ik ooit heb

noemen en daarom heb ik nu op de school

tafoor voor het weer laten stromen van vast-

meegemaakt. Ineens moest iemand mij

van mijn kinderen (Julia en Just) een goed

gelopen processen. Een rivier die uitvloeit

helpen om onder de douche te gaan. Ik had

doel met water uit laten kiezen. Zo worden ze

in een zee van mogelijkheden. Wij doen

nog nooit iemand nodig gehad en werd vol-

zich bewust van het tekort aan schoon water.

geen marktonderzoek, maar kijken sec naar

ledig teruggeworpen op mijzelf. Ik heb 1,5

Ik leef zelf ook heel bewust en wil alles uit

het gedrag van klanten. Ik volg de klant let-

jaar gerevalideerd. Dan leer je je vrienden

het leven halen. Bij twijfel wél doen is mijn

terlijk. Hoe gedraagt hij zich?. Later vond ik

kennen. Er bleven er maar een paar over. Ik

motto. Dromen? Misschien ooit een hoofd-

een zakenpartner, Gordon Kervezee, hij had

ging door een heel diep dal, maar heb er wel

kantoor in Kaapstad. Of misschien een boek

het consultancy bureau Kaap. We besloten

een sterke geest door gekregen. Op kruk-

schrijven. Maar ik zal altijd praktische blijven

de handen ineen te slaan en Kaapriore werd

ken ging ik weer naar de universiteit. Toen

denken en met beide benen op de grond blij-

geboren. Afzonderlijk waren we al succesvol,

ik terug kwam op de universiteit ben ik drie

ven staan.’’

maar samen versterkten wij elkaar. Het is fijn

keer zo hard mijn best gaan doen. Ik vocht


ij twijfel doen! Wie: Jorissa Neutelings Wat: Directeur Kaapriore Waar: Rotterdam

�

Haal het beste uit jezelf was het motto bij ons thuis

79


Wie: Jolanda den Hoed Wat: Managing director Podiamed Waar: Rotterdam

In

het laatste jaar van haar studie aan de

–haar

inmiddels echtgenoot-

M artin

Modevakschool

leert Jolanda

kennen die fysiotherapeut is en sa-

men met zijn vader een groothandel heeft in artikelen in voet-, sport- en schoonheidverzorging, waar zij al snel ondersteunende werkzaamheden gaat verrichten.

Na

de afronding van haar opleiding wordt haar ge-

vraagd om fulltime in het bedrijf te komen werken.

“ Dat

was in eerste

instantie niet mijn ding, want ik wilde de mode in, maar ik heb het toch gedaan.

Dat

is nu

22

jaar geleden en we hebben het bedrijf uitgebreid met

artikelen in schoonheidsverzorging en voor sauna en thermen.”

80


LEUK

ijn werk is zo Om ‘goed in het bedrijf te komen’ volgt

geweldig om te doen! Strictly Pure is mijn

met mijn schoonzus die als voorwaarde

Jolanda opleidingen voor ondermeer pedicu-

hobby, mijn passie. Zo hebben wij afgelopen

heeft gesteld dat ik twee dagen per week

re, schoonheidsspecialiste, aromatherapeute

december de Candlelight massage geïntro-

voor hem zorg, omdat ik anders alleen maar

en nagelstyliste. “Podiamed levert alles wat

duceerd. Je steekt een mooie kaars aan,

aan het werk ben, en ik moet zeggen, ik vind

een schoonheidsspecialiste, een pedicure,

maar er komt geen kaarsvet vrij, maar olie

hem geweldig! Ik kan me met hem volledig

een fysiotherapeut of een sportmasseur no-

waar je mee kunt masseren. En met moe-

ontspannen. Drie weken op vakantie kan ik

dig heeft om in de praktijk te kunnen werken.

derdag hadden we massagebonbons. Die

niet. Mijn man zou dat wel willen, maar je

Wij ondersteunen onze klanten door bijvoor-

leg je op de huid en door de warmte van je

maakt keuzes in het leven en ik kan niet zo

beeld te helpen met de inrichting van praktij-

hand smelt het en kun je meteen masseren.

lang weg. We gaan 1 weekje in de winter

ken, wij helpen om open dagen te organise-

Zo verzinnen we dagelijks nieuwe dingen.

en 1 weekje in de zomer, dat vind ik lang ge-

ren en de verkoop te stimuleren en we geven

Binnen grenzen natuurlijk, en die aangeven,

noeg. Ik heb geen geduld om een boek te

voorlichting en advies. 10 jaar geleden zijn

daar is mijn man weer erg goed in.” Lachend:

lezen of een week op een stoel te zitten. Ik

we, vanuit een geheel eigen visie, begonnen

“Je kunt alles wel willen, en ik wil veel, maar

houd van mooie dingen bekijken en van win-

met de lijn Strictly Pure Cosmetics, skincare

Martin, mijn man, gaat over de financiën en

kelen. In de vakantie doe ik dat graag. Ik ben

by Jolanda den Hoed. Eerst met een schoon-

die houdt dan in de gaten wat wel en niet

gek op kleding en ik heb thuis een enorme

heidslijn, vervolgens met een pedicurelijn,

kan. Zo vullen we elkaar perfect aan.”

inloopkast. Vriendinnen die in de mode zitten

daarna kwamen de visagielijn, de kwasten en

Jolanda heeft geen kinderen. Van jongs af

komen met van alles naar me toe. Makkelijk

een aromatherapielijn. We zijn met niets be-

aan zegt ze al dat een gezin niet aan haar

hoor. Via internet kopen doe ik niet, want dat

gonnen en we hebben momenteel 500 eigen

besteed is. “Ik houd heel veel van kinderen,

vind ik onpersoonlijk. Ik praat zelf ook het

producten, daar ben ik natuurlijk ongelooflijk

ben gek op mijn neefje en nichtjes, maar zelf

liefst met onze klanten. Live of over de tele-

trots op.” Podiamed is volledig ‘salongericht’

heb ik de behoefte nooit gehad. Daarbij heb

foon. Het is hier op zaterdag bijvoorbeeld ook

en verkoopt uitsluitend aan schoonheids- en

ik zoveel tijd in mijn werk gestopt dat het er

enorm druk. Iedereen kan dan voor advies bij

pedicuresalons en die weer thuisverpakkin-

nooit van is gekomen. Ook vind ik dat je er

onze mensen terecht. We hebben allemaal

gen aan hun cliënten.

als moeder moet zijn, zoals mijn moeder er

specialistische opleidingen gedaan, dus we

altijd was, en ik kan dat niet, want ik werk te

kunnen alle vragen beantwoorden.

Droom verwezenlijkt

veel. Als je iets wil bereiken moet je je hart

Wat ik als hoogtepunten zie? Dat we elk jaar

“Strictly Pure, zoals het er nu staat is altijd

en ziel erin leggen. Je redt het niet met een

nog groeien en toen er 20.000 stuks van

een droom van mij geweest,” vertelt Jolanda enthousiast. “ Ik werk samen met een laboratorium waar mijn producten ontwikkeld worden en Podiamed zet het in de markt. Zo heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken. Ik

Ik bewonder alle gedreven vrouwen

vind het heerlijk om nieuwe dingen te verzinnen. Ik adviseer ook om nooit langdurig de-

32-urige werkweek. Bij mij zit er geen rem

onze eigen catalogus werden afgeleverd.

zelfde crème te gebruiken. Je huid is in de

op, dus ik ben wel blij met mijn man, mijn fa-

Privé vond ik mijn huwelijk een hoogtepunt.

zomer anders dan in de winter. Of als je ziek

milie en met de geweldige mensen die ach-

We zijn twee jaar geleden getrouwd toen we

bent geweest, of zwanger, of je bent net ver-

ter mij staan die mij regelmatig terugfluiten.

20 jaar verkering hadden. Ik vond het erg bij-

huisd. Het is de taak van de schoonheidsspe-

Mijn moeder bewonder ik enorm. Zij is een

zonder, een bezegeling.

cialiste om de huidveranderingen te zien en

evenwichtig en tevreden mens en zij kan mij

Een wens voor de toekomst? Jazeker, ik wil

goed advies te geven. Wij geven trainingen

echt met beide benen op de grond zetten.

graag wat meer naar buiten treden. Ik heb

over hoe je met de producten moet werken,

Zakelijk bewonder ik alle gedreven vrouwen.

me altijd op onze eigen organisatie gericht

lezingen over visagie, kruidenstempel- en

Ik vind het heerlijk om naar vrouwen te kijken

en op onze clientèle, de schoonheids- en

massagecursussen, cosmetische voetbe-

die iets willen bereiken. Vrouwen die zelf iets

pedicurebranche, de ontwikkeling van de

handelingen, alles om de schoonheidspecia-

van onderaf opgebouwd hebben. Ik kan me

producten, maar als het gaat om publiciteit

listes te blijven’ triggeren’.

daarom ook mateloos ergeren aan lamlen-

ben ik te bescheiden. Dat komt omdat ik heel

Ik werk dag en nacht. Mijn man zegt altijd

dige mensen. Ons land biedt genoeg kansen

zeker wil weten dat echt alles klopt. We heb-

dat hij werkt om te leven en dat ik leef om

om iets te maken van je leven, pak die dan.”

ben nu jaren ervaring en iedereen is enorm enthousiast over de producten dus nu durf

te werken. Ik kan er niks aan doen, ik vind het zo leuk! Nieuwe producten ontwikkelen,

Succes uitspreken

ik pas uit te spreken dat we iets fantastisch

onze klanten vertellen over de mogelijkhe-

“Om te ontspannen naast mijn werk heb ik

hebben neergezet. Vandaar deze publicatie in

den, maar ook lesgeven op scholen, dat is

Sjors. Sjors is mijn paard. Ik heb hem samen

Rotterdamse Zakenvrouwen!”

81


WIE ZIJN LICHAAM SPAART... ZAL NOOIT RENTE ONTVANGEN...

LAAT ONS JE HELPEN!? ONZE DESKUNDIGE EN VRIENDELIJKE MEDEWERKERS STAAN VOOR JE KLAAR VOOR EEN GRATIS CONSULT. TIJDENS DIT CONSULT KUNNEN ZIJ JE MEER VERTELLEN OVER FEITEN & FABELS, MEER OVER VOEDING & BEWEGEN. UITERAARD GEVEN ZIJ JOU OOK ADVIES OVER JOUW LEVENSSTIJL. MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS CONSULT. TOT SNEL.

GOSH SPORTS & HEALTH CLUB Dwarsdijk 78 3078 JD Rotterdam Telefoon +31(0)10 479 43 33 E-mail info@gosh.nl

Web goshgroup.nl


Personal

A

ssistant

Dat klinkt zo Amerikรกรกns. Bij een Personal

gebied. Als organisator van een directiemee-

aan de inrichting van een huis toe, een oogje

Assistant denken wij vaak aan een gebrild

ting, als sparringpartner of als adviseur, zoals

op de kinderen houden, cadeautjes voor

persoon die met een notitieblokje achter ons

ook Caroline Holgrefe en Simone Versnel van

vrienden en familie uitzoeken, zorgen dat de

aanholt. Net als in de film. Toch maken wij

Perfect Assistants het voor ogen hebben (zie

schoenen naar de schoenmaker gebracht

al veelvuldig en veelal onbewust gebruik van

elders in dit magazine), maar de PA biedt ook

worden, de tuin(en) in orde houden, een re-

een Personal Assistant. De secretaresse, de

uitkomst bij de volgende gedachten spron-

cept ophalen bij de apotheek, de auto naar

woordvoerder, de hulp in de huishouding, de

gen: Ik wil naar een theatervoorstelling, er

de garage brengen, een hotel boeken, een

au pair, de oppas, de cateraar, de boodschap-

moet iets voor de verzekering uitgezocht

bedrijfsfeest voorbereiden of een complete

penservice of de strijkhulp. Personen om je

worden, ik heb een goede hondenuitlaat-

verhuizing regelen. De PA regelt het, organi-

heen die je werk uit handen nemen dat je

service nodig, van alles waar je zoals altijd

seert en delegeert.

zelf zou kunnen doen, maar waar je door de

weer achterรกรกn moet. Er schijnen personal

invulling van je tijd niet aan toe komt. Iemand

assistants te zijn die zich met werkelijk alles

In Rotterdam en regio zijn diverse aan-

die je aanvult, die complementair is aan jouw

willen en kunnen bemoeien en opdrachtge-

bieders van personal assistants via wer-

functioneren. Een PA opereert op allerlei

vers die zich dit graag laten welgevallen. Tot

vings- en selectiebureaus en specialisten.

83


10

vrouwen Gemeente Rotterdam

Marianne Wie Marianne Donker Wat Chief Science Officer Waar Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Opleiding Sociologie (Universiteit Utrecht). Carrièreverloop Begonnen in 1978 als junior-wetenschappelijk onderzoeker, opgeklommen tot lid Raad van Bestuur Trimbosinstituut, daarna Algemeen directeur GGD Rotterdam-Rijnmond, nu Chief Science Officer bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast sinds 1994 bijzonder hoogleraar aan de Eramus Universiteit. Nevenfuncties op het gebied van de gezondheidzorg en wetenschap. Invulling werkweek Veel netwerken in de gemeente Rotterdam, bij de Erasmus Universiteit en Hogescholen. Mensen motiveren en inspireren om de verbinding te maken, het beleid van de gemeente beter te onderbouwen met kennis, onderzoek & onderwijs van de kennisinstituten beter te laten aansluiten bij de opgaven in de stad. Daarnaast overleg met eigen medewerkers en vele anderen over de ambitie om van de gemeente een lerende organisatie te maken en dat ook in structuren en werkprocessen en cultuur te verankeren. Meest aantrekkelijke aan functie Vrijheid, weinig verantwoordingsdwang. Prettige karaktertrek Inhoudelijk enthousiasme. Voordeel van vrouw zijn Je hebt veel meer keuzes dan mannen (wel/niet thuisblijven voor de kinderen, kleding, gedrag, enz.). Google je Marianne Donker wel eens? Ja, om te checken of andere mensen geen rare dingen over mij kunnen tegenkomen, met name in verband met je positie op de arbeidsmarkt. Persoonlijke valkuil? Altijd denken dat wat fout gaat je eigen schuld is, en wat goed gaat de verdienste van een ander. Stylingtip voor 9.00 tot 17.00 uur Uitermate verzorgd, maar wel een beetje onverwacht,

JANTJE

onconventioneel, met flair. Niet te muizig of keurig (dat laten we aan de mannen over). Maak er een feest van, presenteer jezelf!

Wie Jantje Steenhuis Wat Directeur Gemeentearchief en Gemeentearchivaris Waar Rotterdam Opleiding Doctoraal Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam en Archiefschool in Den Haag. Carrièreverloop Onderzoeker bij het Nationaal Archief (Den Haag), concernarchivaris Nederlandse Spoorwegen (Utrecht), sectorhoofd Beheer Gemeentearchief Rotterdam, directeur Gemeentearchief Rotterdam en voorzitter Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN). Invulling werkweek Archieven hebben het drukker dan ooit. Konden we voorheen rustig afwachten (papier vergaat immers niet zo snel), vandaag de dag moeten we met onze neus vooraan staan om digitale documenten tijdig en voorzien van de juiste metadata binnen te halen, en op nieuwe manieren te laten zien welke informatie we in huis hebben. We treden meer dan ooit buiten onze muren, zowel op internet als in de stad. In mijn werkweek uit zich dit bij voorbeeld in de lancering van UAR, urban augmented reality, een project van het NAi waarin veel beeldmateriaal van het GAR wordt gebruikt, een stuurgroepvergadering Enterprise Content Management over de informatiehouding van Rotterdam, een overleg met de Universiteit van Twente en RTV Rijnmond over de implementatie van een spraakherkenningstool voor het radioarchief, de voorbereiding van de presentatie van de Engelse versie van Vluchtroute New York, geschreven door Martine de Letterie voor kinderen van 10-12 jaar over de migratie vanuit Oost-Europa via Rotterdam naar Ellis Island op New York, een stuurgroepvergadering over de publicatie van alle bouwtekeningen op internet en een brainstorm met Jerry van de Waarde, oud-fractievoorzitter van de VVD, over een nieuwe website over de herkomst van Rotterdammers. En dit alles uiteraard naast de gebruikelijke directeursverantwoordelijkheden. Meest aantrekkelijke aan functie De kansen die Rotterdam biedt om een hoog ambitieniveau na te streven en innovatief te kunnen zijn. Prettige karaktertrek Mijn ambitie om te presteren, gekoppeld aan mijn doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Voordeel van vrouw zijn Daar ben ik nooit mee bezig. Voordelen zie ik niet, ook geen nadelen overigens. Mannen kunnen wel ongelofelijk ijdel zijn en zijn vaak bezig elkaar te imponeren. Vrouwen hoeven dat niet zo nodig. Op het carrièreverlanglijstje? Als archivaris kan ik nog twee stappen zetten, algemeen rijksarchivaris en gemeentearchivaris van Amsterdam, maar of ik dat ambieer? Voor mij is gemeentearchivaris van Rotterdam de leukste baan.

84


MARLIN Wie Marlin Huygens Wat Directeur Markten en Bedrijven Waar Roteb Rotterdam Opleiding Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Carrièreverloop Na mijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit ben ik mijn loopbaan begonnen bij Quaker Oats waar ik ondermeer Brand Manager Cruesli was, ik heb de overstap gemaakt naar Heinz waar ik ondermeer de functie van Category Manager heb vervuld. Vervolgens heb ik enkele jaren bij Honig als Marketing Manager en Key Account Manager gewerkt, daarna ben ik in een geheel andere branche als Commercieel Manager bij Dr. van der Hoog cosmetics aan de slag te gaan en sinds 2007 ben ik werkzaam bij Roteb. Invulling werkweek Een groot organisatie veranderingsproces bewerkstelligen. Roteb is op dit moment bezig om zich te transformeren tot excellent mensontwikkelbedrijf. Dat wil zeggen dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via werk en werk-leer trajecten kansen bieden om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Soms mondt dat uit in een baan in de reguliere arbeidsmarkt; soms in een baan in een beschutte werkomgeving binnen Roteb. Ik neem daarin het voortouw. Ben er zeer op gebrand om zowel de organisatie, de medewerkers en leidinggevenden daarbinnen als ook de buitenwereld (gemeentelijke partners en bedrijfsleven) mee te krijgen. Meest aantrekkelijke aan functie Dat ik een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van de Rotterdamse burgers en daarmee aan de ontwikkeling, de economie en de leefbaarheid van mijn prachtige stad Rotterdam. Prettige karaktertrek Volharding en doorzettingsvermogen, enthousiasme en ik blijf dicht bij mezelf. Voordeel van vrouw zijn Geen idee. Binnen Roteb val je als vrouw wel gemakkelijker op. Ik hoop echter uiteindelijk wel dat ze me onthouden vanwege mijn daden en niet vanwege mijn vrouw-zijn. Klein ander voordeel: ik hoef niet perse in een grijs 3-delig pak. Op het carrièreverlanglijstje Eerst de komende twee jaar deze opdracht afmaken. Daarna eventueel een andere job binnen de gemeente waar ik een wezenlijke bijdrage kan leveren. Liefst met een pittige veranderopdracht, iets waar ik mijn tanden in kan zetten. Google je Marlin Huygens wel eens? Ja wel eens gedaan, nadat iemand me attendeerde op het feit dat ik daar te vinden was. Echt ongelooflijk wat er allemaal beschikbaar is. Persoonlijke valkuil Te perfectionisch. Tip(s) voor

Wie Yvonne van Stiphout Wat Algemeen directeur Publiekszaken Waar Gemeente Rotterdam Opleiding HBO MW, VO (organisatie, beleid en management en master of change management). Carrièreverloop Tot 1990 diverse functies (bijstands) maatschappelijke verhoudingen. Vanaf 1990 diverse management functies. Invulling werkweek Ik ben eindverantwoordelijk voor de dienst Publiekszaken. Prioriteit op dit moment heeft het werkprogramma van het College van B&W over de ontwikkeling en implementatie dienstverlening van het concern Rotterdam. Meest aantrekkelijke aan functie Verander- en people management in de volle breedte en publiek ondernemersschap. Prettige karaktertrek Authenticiteit en verbinder. Voordeel van vrouw zijn Durven openstaan en vertrouwen op intuïtie en zaken bespreekbaar maken. Op het carrièreverlanglijstje? Leuke baan, eindverantwoordelijkheid, domein: maatschappelijk middenveld, publiek ondernemerschap, balans werk en privé. Persoonlijke valkuil? Betrokkenheid. Tip(s) voor vrouwelijke ondernemers Blijf jezelf en organiseer reflectie. Last van stress? Soms, maar dat hoort er ook gewoon bij. Zelfreflectie? Dat is onmisbaar, net zoals relativeren. Dit moet je vanuit

YVONNE

vrouwelijke ondernemers Blijf dicht bij jezelf.

verschillende kanten organiseren zowel zakelijk als privé. Stylingtip voor 9.00 tot 17.00 uur Verzorgd, zakelijk en draag kleding waar je je goed in voelt.

85


10

vrouwen Gemeente Rotterdam

PETRA Wie Petra Verspui Wat Directeur Ontwikkeling Waar Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving Gemeente Rotterdam Opleiding Nederlands Recht en MBA. Carrièreverloop Vanuit de uitvoering naar leidinggeven en van kleine gemeente naar grote. Van Voorhout naar Rotterdam. Invulling werkweek De voorbereiding van het nieuwe collegeprogramma op het terrein van onderwijs en jeugd en er voor zorgen dat daarvoor de mensen en middelen er zijn ondanks de bezuinigingen. Meest aantrekkelijke aan functie Combinatie van strategie en beleid en dicht op uitvoering zitten zoals leerplicht en het jongerenloket. Prettige karaktertrek Goed overzicht kunnen houden en snel schakelen van strategie naar uitvoering en weer terug. Voordeel van vrouw zijn Ik heb niets met voordelen van de ene of de andere sexe. Het worden gauw karikaturen. Ik ben blij dat ik vrouw ben. Op het carrièreverlanglijstje? Eindverantwoordelijk zijn voor een gemeentelijke dienst. Wat is voor vrouwelijke ondernemers/bestuurders/managers het beste geregeld in Rotterdam? Het is in deze stad prima geregeld qua arbeidsvoorwaarden voor de topposities. Persoonlijke valkuil? Te snel gaan. Last van stress? Bedenk dat je zelf vaak het meest kritisch bent, dus het ergste heb je al gehad. Zelfreflectie? Zorg dat je criticasters hebt in je omgeving die eerlijk tegen je zijn. Stylingtip voor 9.00 tot 17.00 uur (Mantel)pak in een kleur waar je je goed in voelt.

Wie Astrid Sanson Wat Directeur stadsontwikkeling Waar dSV/Stadsontwikkeling Rotterdam Opleiding TU Delft/architectuur Carrièreverloop Architect bij een architectenbureau, adjunct-directeur bij het NIROV(Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), directielid van Gemeentelijke Woningbedrijf Den Haag, directeur TU Delft Vastgoed, partner Tractief – managers voor vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Kortom, ik ben wel iets afgedreven van mijn oorspronkelijke opleiding tot architect. Ik ben steeds meer richting management gegaan waarbij ik mijn achtergrond niet helemaal heb losgelaten, want de aandacht in brede zin voor de kwaliteit van de stad is een continue factor in mijn loopbaan. Invulling werkweek Die is heel divers. Zowel veel overleggen binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten met bewoners, ontwikkelaars, woningcorporaties, ontwerpers, architecten, stedenbouwers en landschapsontwerpers en vertegenwoordigers van bedrijven, van onderwijsinstellingen, detailhandel, culturele instellingen. Ook overleggen met andere overheden. En allemaal erop gericht dat de stad zich zowel sociaal economisch als ruimtelijk economisch positief ontwikkelt. En ook geregeld een feestelijke activiteit vanwege een eerste paal, een oplevering of een opening van een tentoonstelling o.i.d. Meest aantrekkelijke aan functie De diversiteit. Maar vooral het besef dat bij iedereen grond heeft gekregen dat niemand alleen die stad verder kan helpen, de gemeentelijke overheid kan dat niet alleen, maar ook al die anderen niet. Je hebt elkaar echt nodig, ieders expertise. En dat Prettige karaktertrek Ik denk dat ik wel redelijk makkelijk contact maak en daarbij heb ik langzamerhand bij meerdere soorten bedrijven gewerkt en dat maakt het ook wel makkelijker. Verder zijn er in mijn vakgebied in verhouding veel minder vrouwen dan mannen. Je kunt het als nadeel zien, maar soms is het ook een voordeel. Wat is voor vrouwelijke ondernemers/bestuurders/managers het beste geregeld in Rotterdam? Dit is een interessante vraag. Ik geloof niet dat er specifiek binnen de gemeente echt dingen voor vrouwen geregeld zijn. Natuurlijk zijn er wel de arbeidsvoorwaarden, die voor zowel mannen als vrouwen gunstig zijn om gezamenlijk de taken in het huis-gezin op je te nemen. Daarnaast hebben sommige vrouwen zich georganiseerd. En we kijken ook wel steeds meer bij het aannemen van mensen naar diversiteit. Google je Astrid Sanson wel eens? Ja, ik kijk wel eens, maar dan vooral om te kijken welke dingen doorkomen op internet.

86

ASTRID

besef in gezamenlijke ontwikkelingen in de stad verder brengen dat is heel erg leuk.


10

vrouwen Gemeente Rotterdam

KARIN Wie Karin Handstede Wat Programmadirecteur Gebiedsgericht Werken Waar Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Opleiding Bedrijfskunde (drs) Groningen Carrièreverloop Via bedrijfsleven naar politiek, naar Rotterdam … eerste griffier van Rotterdam en nu programmadirecteur. Invulling werkweek Momenteel ben ik druk met het regelen van nieuwe bestuurlijke afspraken na de wisseling van de politieke wacht in Rotterdam. Met een nieuw college en ook vele nieuwe deelgemeentebesturen moeten ten behoeve van de inwoners van de stad goede werkbare afspraken worden gemaakt en tevens gebiedsgerichte inzet in mensen en middelen en dat proberen we onder andere via bestuursakkoorden vast te leggen. Het is een ongelooflijk ingewikkelde puzzel om dat, met partners in de stad en betrokkenheid van inwoners, met 14 deelgemeenten te realiseren. Maar… het gaat vooruit en is alle energie waard. Meest aantrekkelijke aan functie Diversiteit in de contacten. Je schaakt op een bord met enorm veel verschillende spelers. Van hoog tot laag, man en vrouw, in beleid en in uitvoering. Heerlijk! Prettige karaktertrek Doorzettingsvermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Op het carrièreverlanglijstje? Een nieuwe uitdaging aan het einde van het jaar als deze klus afgerond is. Leuk om na te denken wat ik dan wil gaan doen. Persoonlijke valkuil? Teveel willen doen in beperkte tijd … gezin en werk slokken je helemaal op en dan kijk je snel te weinig

MARJOLEINE

naar jezelf.

Wie Marjoleine van Doorn-Claassen Wat Directeur uitvoering Waar Stadstoezicht Gemeente Rotterdam Opleiding drs. Geschiedenis en vele, vele managementtrainingen. Carrièreverloop Ik ben gestart als product ontwikkelaar bij Randstad, heb daar een MD traject gevolgd en ben via een directeurschap bij de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de gemeente Rotterdam terecht gekomen. Invulling werkweek Omdat ik een volcontinu bedrijf leid heb ik een agenda met mensen en momenten op zeer uiteenlopende tijden en locaties. Van werkoverleg bij een cluster tot controle van de meldkamer van de Maastunnel en van meerijden op de segway om nieuwe opsporingsmethodes te testen tot opdraven in een rechtbank. Ik kom regelmatig op het stadhuis, woon daar de staven en portefeuille overleggen van de wethouders bij. Ik heb net mijn taak als projectdirecteur verkiezingen afgerond en werk naar onze grote finale, de Tour de France toe. Meest aantrekkelijke aan functie Never a dull moment. Prettige karaktertrek Optimisme en creativiteit. Voordeel van vrouw zijn Geen, ik draag een uniform waar buitengewoon onaantrekkelijke schoenen bijhoren. Daar moest ik wel aan wennen. Op het carrièreverlanglijstje? Nog heel wat leuke jaren meedraaien in de ze stad maar wel in een minstens even leuke club als nu.Wat is voor vrouwelijke ondernemers/bestuurders/managers het best geregeld in Rotterdam? Voor zover ik kan overzien helemaal niks en dat is maar goed ook. Google je Marjoleine van Doorn wel eens? Tuurlijk heb ik dat wel eens gedaan en dan denk ik bij mezelf: nou Van Doorn, dat is toch allemaal niet zo gek gegaan. Persoonlijke valkuil? Teveel dingen in te weinig tijd willen doen. Rupsjenooitgenoeg dus. Tip(s) voor vrouwelijke ondernemers Met hard werken alleen kom je er niet gebruik originaliteit, je nooit onder het tapijt laten kletsen en je nooit, maar dan ook nooit voor laten staan op het feit dat je vrouw bent. Ik vind dat echt iets van de jaren ’70. Hou op zeg, pak de kansen die je krijgt en zeur niet. Last van stress? Zelden, wel gezonde stress omdat er iets af moet of omdat we als organisatie echt moeten pieken. Ik slaap erg goed (al 25 jaar naast dezelfde ontzettend leuke man).

87


10

vrouwen Gemeente Rotterdam

INEKE Wie Ineke Bakker Wat Directeur dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving Waar Gemeente Rotterdam, Opleiding Gymnasium, Landbouwhogeschool Wageningen (WUR). Carrièreverloop Stadsvernieuwing, wijkbeheer (verschillende functies in Rotterdam), directeur Stadsontwikkeling en Grondbedrijf Gemeente Dordrecht. Directeur-generaal Ruimte bij Ministerie VROM. Invulling werkweek Nieuw college inwerken, werkprogramma voor de komende 4 jaar uitwerken voor hen, bezuinigingen doorvoeren, bijzondere aanpak voor Rotterdam Zuid uitwerken. Meest aantrekkelijke aan functie Dat in de stad zichtbaar wordt wat (politiek/bestuurlijk) gewenst wordt. Onder meer het toenemend opleidingsniveau onder jongeren. Prettige karaktertrek Kunnen verbinden (van beleid naar praktijk en tussen mensen/instanties). Voordeel van vrouw zijn Makkelijker samenwerken. Op het carrièreverlanglijstje? Niets meer. Wat voorbij komt is goed. Directeur natuurmonumenten misschien. Wat is voor vrouwelijke ondernemers/bestuurders/managers het beste geregeld in Rotterdam? Rotterdam is een macho-stad, dus ik zou het niet weten. Persoonlijke valkuil? Perfectionisme en te lang van stof. Tip(s) voor vrouwelijke ondernemers Niet alles tot in de puntjes willen regelen. Zelfreflectie? Zou wat meer kunnen terugvallen op expertise en minder moeten buffelen.

PAULA

Stylingtip voor 9.00 tot 17.00 uur Kleur!

Wie Paula Verhoeven Wat Directeur Klimaat Waar Gemeente Rotterdam Opleiding Toegepaste Onderwijskunde (Technische Hogeschool Twente), specialisatie bedrijfskunde en curriculumtechnologie. Carrièreverloop Diverse beleids- en management functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Openbare Orde en Veiligheid, 1986-1993), Projectleider Management Developmentbeleid Gemeente Rotterdam (1993-1997), diverse managementfuncties bij de Dienst Gemeentewerken, waaronder Hoofd Personeel en Organisatie, Hoofd Watermanagement, Directeur Bijzondere Diensten, Directeur Buitenruimte (1997 – 2009), Directeur Klimaat (sinds 1 maart 2009). Invulling werkweek Op dit moment is mijn werkweek vol, vooral met het inwerken en ondersteunen van ons nieuwe college en onze nieuwe wethouder bij het vaststellen van het programma Duurzaamheid voor de komende periode. Als de piketpaaltjes nu goed de grond ingaan hebben we daar met elkaar 4 jaar plezier van. Daarnaast ben ik erg bezig met het onderhouden, opbouwen en uitbreiden van onze netwerken die ervoor zorgen dat Rotterdam in Nederland en daarbuiten een nog sterker imago op het gebied van klimaat en duurzaamheid krijgt. Dus veel gesprekken, veel nieuwe zaken initiëren en veel onderweg. Meest aantrekkelijke aan functie Variëteit, actualiteit, en gemeentebrede betrokkenheid vanuit de functie. Prettige karaktertrek Ik ben behoorlijk optimistisch van aard en kan als het moet lang achter elkaar doorgaan om zaken voor elkaar te krijgen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk een beetje humor in het werk te brengen en te houden. Dat relativeert en dat is best nodig in een dossier dat vaak in de bestuurlijke belangstelling staat en waarover veel discussie plaatsvindt. Voordeel van vrouw zijn Ik vind het persoonlijk prettig om in een breed samengesteld team te werken en ik merk dat meer mensen er zo over denken, ook veel mannelijke collega’s. In Rotterdam bestaat de ambtelijke top op dit moment voor het grootste deel uit mannen en is er volgens mij ook sprake van een wat meer masculiene aanpak. Voordeel van meer vrouwen is dat daar wat meer tegenwicht aan wordt gegeven. Op het carrièreverlanglijstje? Op dit moment niks concreets. Ik ben krap anderhalf jaar aan de slag met klimaat en duurzaamheid en ben nog lang niet klaar. Bovendien vind ik dat ik de leukste baan van Rotterdam heb (vond ik in al mijn vorige functies ook). T.z.t. zal zich wel weer een nieuwe mogelijkheid aandienen. Wat is voor vrouwelijke ondernemers/bestuurders/managers het beste geregeld in Rotterdam? Ik kan geen zaken noemen die specifiek voor vrouwen zijn geregeld. Er is ruimte voor flexibiliteit maar dat lijkt me voor mannen net zo belangrijk. Aan jonge vrouwen op weg naar de top merk ik vaak wel dat ze behoefte hebben aan uitwisseling van ervaringen en steun van elkaar naast de al genoemde flexibiliteit. Google je Paula Verhoeven wel eens? Dat heb ik wel ns gedaan. Is wel alweer een poosje geleden. Ik ga zometeen weer ‘ns kijken . Persoonlijke valkuil Te ongeduldig zijn. Tip(s) voor vrouwelijke ondernemers Blijf altijd dicht bij jezelf. Last van stress? Af en toe een gezonde spanning bij belangrijke momenten of in drukke tijden hoort erbij. Stress in de zin van ‘snachts wakker liggen en tobben doe ik maar heel af en toe gelukkig. Zelfreflectie? Daar heb ik gelukkig man, kinderen en vriendinnen voor en niet te vergeten mijn moeder. Zij allen houden me af en toe de broodnodige spiegel voor en daar ben ik ze dankbaar voor. Stylingtip voor 9.00 tot 17.00 uur Kijk ‘s ochtends altijd in je agenda voor je iets uit de kledingkast trekt en liever een beetje over- dan underdressed. En: hoe mooier en hoger de hakken, hoe meer pijn je voeten doen aan het eind van de dag. Een paar oude platte schoenen in je tas om terug naar je fiets of auto te strompelen is dan heerlijk!

89


W

A ls

kind denkt

Carry Miedema

dat ze later ‘iets met dieren wil doen’.

Daar

ligt nog steeds haar

hart, maar ‘het is er gewoon niet van komen’.

Ook

waren er ooit

plannen voor ‘iets in de sportwereld’.

A ls

ze zestien is,

ziet zij haar toekomst in het opzetten van een eigen groothandel: mooie stoffen importeren uit het buitenland.

2002,

ze is dan

In

20,

stapt ze na diverse opleidingen bij haar vader in het familiebedrijf

Miedema & Zn M eubelstoffeerderij. Om

het acht jaar

later over te nemen, samen met

R ikus,

haar broer.

H aar

ambities zijn groot:

“Niemand

kan straks

meer om ons heen.”

Wie: Carry Miedema Wat: Mededirecteur Miedema & Zn Meubelstoffeerderij Waar: Rotterdam-Schiedam-Gouda-Bussum

90

e gaan

Niemand


er vol tegenaan

kan straks meer om ons heen Miedema & Zn begint bij de grootvader van Carry, die zich al jong heeft

mooie stands….. Overigens, ik vind het nog altijd geweldig om daar

toegelegd op stoelvlechten en daar na de Tweede Wereldoorlog een

naar toe te gaan. Het is een echt gezinsuitje, samen met mijn ouders

goede boterham mee kan verdienen. “Ik kan het verhaal niet mooier

en mijn broertje, die vier jaar jonger is. Ja, met hem heb ik de zaak

of romantischer maken dan het is, het verdiende gewoon goed”, ver-

overgenomen, wij waren er helemaal klaar voor. En mijn ouders? Of

telt Carry. Haar vader volgt in de voetsporen van de ‘oude’ Miedema,

die er klaar voor waren? Kijk, mijn vader is een echte handelsman,

stapt er een tijdje uit, maar keert toch weer terug. Thuis krijgt Carry

altijd op zoek naar mooie dingen, naar gadgets, naar trends. Hij wilde

het allemaal mee: haar moeder die de administratie doet en de

zich meer gaan richten op de exclusieve keukenlijn die wij in Bussum

schoolvakanties waarin zij met haar vader meegaat naar Bussum,

voeren, naast onze stoffeerderij. Dus hebben mijn broer en ik gezegd:

naar de werkplaats achter de showroom. Waar zij, om de verveling

‘wordt het niet eens tijd dat u en mama meer voor uzelf gaan doen?

de kop in te drukken, kleine dingetjes zelf te doen krijgt. “Zo werd

Wij zijn gezond en gelukkig, hebben allemaal een mooi huis en een

mijn interesse gewekt en leerde ik vanzelf de mooiere meubelmer-

goed leven. Daar hebben jullie allebei hard voor gewerkt’. Want zo zijn

ken kennen: Artifort, Leolux, Rolf Benz, Gispen , Gelderland, Rietveld,

mijn ouders: alles voor de kinderen, alles voor de familie, maar wel in

Chesterfield, Harvink, Charles Eames, Jori.” Maar, benadrukt ze, het

de juiste proporties. ‘Dus ga genieten!’. Dat gaat hij nu doen, maar hij

mócht, het hoefde niet. “Ik vond het inderdaad leuk maar had als kind

blijft ons wel zo’n twee dagen per week bijstaan.”

niet het idee dat ik dit later ook wilde doen.”

Openheid, vertrouwen en warmte Bloed stroomt waar het niet gaan kan

Ambitieus zijn en niet op de klok kijken, dat noemt Carry als eigen-

Als ze 12 is, moet ze kiezen: wordt het iets met dieren? Of toch die

schappen waarover je moet beschikken om een zaak te leiden. “Plus

sportieve kant? Het wordt de Groenschool. En dat gaat niet vanzelf:

flexibel zijn, heel flexibel, zeker is ons ‘geval’ met meerdere vestigin-

“Ik was een vroege leerling en had geen blinkende cijfers, altijd met

gen en veel personeel. En natuurlijk creativiteit, want behalve onze

de hakken over de sloot, maar naarmate ik ouder werd, werd het

ambachtelijkheid en service, wij leveren binnen 10 dagen, moeten

niveau tot ieders verbazing steeds hoger.” Die ontwikkeling biedt

we het óók daar van hebben. Spontaan zijn en je moet durven. In de

perspectieven en na de Groenschool raadt haar vader haar aan een

meeste gevallen voor herstoffering kom je bij de mensen thuis, je

opleiding te gaan volgen waarop ze kan terugvallen en waarmee ze

benadert hen dus in een heel persoonlijke kring. Dat vereist openheid,

een goede boterham kan verdienen. Het wordt de internationale

vertrouwen en warmte.” Naast de particuliere markt, doet Miedema

groothandel/handelsschool, want, zo redeneert ze, alles in de wereld

& Zn ook projecten. “Sinds een jaar zijn wij huisstoffeerder van de

heeft met handel te maken. Haar gedachten gaat dan niet uit naar het

Verenigde Naties en ook via de exclusievere en grote architecten en

familiebedrijf, maar meer naar het opzetten van een eigen groothan-

projectontwikkelaars kom je ons werk vaak tegen. Maar bijvoorbeeld

del: ‘mooie stoffen importeren’, zo ziet ze haar toekomst. Na de inter-

ook in het Sint Franciscus Gasthuis, bij Shell, in een aantal overheids-

nationale school gaat Carry naar de hogeschool, want ze wil perse

gebouwen en bij Jan des Bouvrie. Particulier of project, alles wordt

niet de werkplaats in. Daar denkt ze na een half jaar anders over en

van A tot Z persoonlijk en handmatig gedaan en afgehandeld. Dat

ze zegt haar vader ‘ik wil bij u komen werken’. Carry is 20 als ze echt

maakt mijn werk ook zo mooi, omdat wij zo groot zijn in meubelstof-

voor 100 procent in het familiebedrijf stapt. “Nee, het gekke is dat ik

feerland, kom ik overal. Ik doe iedere dag wel iets anders en kom in

er geen opleiding voor had, die was er in die tijd ook niet. Wij zijn ge-

leuke, spontane en bijzondere huishoudens en bedrijven.” Behalve

specialiseerd in de mooiere meubels en dat luistert zeer nauw. Alles

haar broer Rikus, zit ook Carry’s echtgenoot, Tim, in de zaak. “Hij

wat ik doe op het gebied van stofferen, heb ik puur uit de hand van

werkt al twee jaar onder de hoede van mijn vader die hem wegwijs

mijn vader en oom geleerd. En in de werkplaats. Dat begon destijds in

maakt in het bedrijf en de stoffeerderswereld. Met elkaar gaan we

de vakanties met een sierkussentje tot eigenlijk alles wat gestoffeerd

afmaken wat mijn vader is begonnen. Wij willen heel Nederland ver-

kan worden.”

overen, in ieder geval heel Zuid-Holland en midden Nederland. En wij willen ons vak, dat prachtige ambacht weer op de kaart zetten.

Betrokken

Ambachtswerk dat door de politiek de laatste 20 jaar is verguisd. Dat

Vanaf het moment dat Carry instapt, is zij de rechterhand van haar

doet zeer, want laten we eerlijk zijn, de basics of life worden nog

vader. “In feite, zegt ze, was dat al eerder, ook al tijdens mijn op-

steeds handmatig bereid of gemaakt. We gaan er vol tegenaan.

leidingen, want in die tijd hield ik me bezig met de automatisering,

Niemand kan straks meer ons heen.”

wat mijn moeder nog altijd met de hand deed, en later ook met de internettoepassingen voor het bedrijf. Ook als er beurzen waren, ging ik graag mee. Naar Parijs en Milaan, kijken wat er nieuw was, welke stoffen er in de mode kwamen, welke stijl en welke nieuwe designers. Geweldig vond ik dat, al die mannen in mooie kostuums, als die

Omdat wij zo groot zijn in meubelstoffeerland, kom ik overal 91


Wil

is veertien als ze haar

schooltas inlevert.

Van

haar

vader mag ze alles gaan doen, als het maar geld oplevert, want van hem krijgt ze geen cent.

Bij

iedere stap die ze in

haar leven doet

- ‘tiepkip’,

boekhoudtypiste, secretaresse, stenotypiste, teletypiste, notuliste

wordt ze

getriggerd door een volgende, door één die niet alleen haar carrière maar ook haar inkomen ten goede kan komen.

Om

uiteindelijk te ‘eindigen’

als makelaar.

M et

een eigen

makelaarskantoor.

Tussen

de

bedrijven door begint ze een studie rechten.

Die

had ze

zichzelf beloofd toen ze

I werd.

Exact

36

een week voor

haar veertigste verjaardag krijgt ze haar bul.

k kan niet zinloos fietsen, niet zo maar Ik moet een hebben

Wie: Wil van der Werf Wat: Directeur-eigenaar Van der Werf Makelaardij Waar: Rotterdam

92


Smakelijk lachend herinnert ze zich haar eerste

nog geen papieren, niks, maar wel ervaring. Maar

baantje: bonnetjes en facturen op nummer leggen.

maakte me totaal geen zorgen, ik zag wel wat ik ging

“Ik dacht: ik kan niets, maar dít kan ik mijn hele leven

doen.” Dat ziet ze een dag later als ze door een di-

toch niet blijven doen? Tot ik op de typekamer alle-

recteur van het failliete kantoor wordt gevraagd bij

maal meisjes zag zitten, vreselijk leek me het, maar

hem te komen werken. “Waarom ik? vroeg ik hem

ze verdienden wel meer dan ik. Dus als zij naar bui-

toen. Bleek ik de meeste verkopen te hebben.” Het

ten gingen, kroop ik achter hun machine en leerde

volgende ‘verkooppunt’ wordt Hellevoetsluis, waar

ik mezelf typen, want geld om een avondschool te

Wil weer in een keet komt te staan. En ‘in haar up-

doen had ik natuurlijk niet.” Een paar weken later

pie’ 1.000 woningen per jaar verkoopt. “Moet eerlijk

werkt ze als typiste. Waar ze ziet dat boekhoudty-

zeggen dat dat toen, begin jaren ’80, een gouden tijd

pisten weer meer verdienen. “Bij het uitzendbureau

was. De mensen stonden werkelijk in de rij om een

zei ik gewoon dat ik dat kon. Dat was nog wel lachen

huis te kopen. Dat gaan we niet meer meemaken.”

want ik stopte alle kaarten er verkeerd in zodat ze er

Ik spring altijd in het diepe en zie wel waar ik eindig

allemaal uit vlogen. Zei ik met een stalen gezicht dat

Kaplaarzen

ik een andere machine gewend was, kreeg ik uitleg,

De ervaring zonder werk te zitten en geen papie-

oefende in de pauze en ging het daarna prima.”

ren te hebben, laat Wil zich geen tweede keer ge-

beuren: in de avonduren haalt ze haar makelaars-

Mannequin

diploma. Maar het is niet genoeg, ze wil ook haar

Het is niet de enige keer dat Wil zich in een baan

bul halen op de juridische faculteit. Als een cadeau

bluft. Maar altijd weet ze zich de gevraagde kennis

aan haar zelf. Op één voorwaarde: ze wil meester in

snel eigen te maken en is nooit te beroerd om nach-

de rechten zijn op en het liefst voor haar veertigste.

ten te werken of in het weekend, zoals als corrector

“Waarom? Omdat ik altijd ergens naar wil streven.

bij het Rotterdams Dagblad. Aan geld heeft ze inmid-

Ik kan niet zinloos fietsen, niet zo maar wandelen,

dels geen gebrek want ze werkt ook als mannequin.

ik moet een doel hebben.” Voordat ze toegelaten

En ze haalt in de avonduren al haar diploma’s. Als ze

kan worden, ‘doet’ ze eerst even het colloquium

een advertentie ziet als makelaar bij een kantoor in

doctum. Er staat een jaar voor, maar Wil heeft maar

Breda solliciteert ze, en krijgt ondertussen nog een

zes maanden nodig. Haar scriptie over arbeidsrecht

huis in Klundert aangeboden. Van het makelaarsver-

doet ze bij Bianca Hoogendijk, toen nog niet ge-

haal begrijpt ze niks, een optie neemt ze niet. Want,

trouwd met Jan Peter Balkenende. Exact een week

redeneert ze, als je weet dat je het kunt betalen,

voor haar veertigste verjaardag krijgt ze haar bul uit-

waarom neem je dat dan? “Ik snap dat nooit van

gereikt. We schrijven 1991. Zes jaar later stapt ze

mensen. Je gaat toch alleen maar naar iets kijken als

op bij de makelaar en doet anderhalf niets. “Ik had

je weet dat je dat kunt betalen? Of dat optienemen

het helemaal gehad met dat wereldje.” Dan vraagt

een soort calvinistische voorzichtigheid is? Van: ik

iemand ‘uit dat wereldje’ haar of ze gelukkig is. Dat

durf niet te springen? Zou goed kunnen. Hollanders

is ze niet. En hij biedt haar een baan aan, maar Wil

kijken de kat uit de boom, willen veiligheid, willen

wil nooit meer voor een baas gaan werken. Zij richt

zekerheid. Dat komt in mijn woordenboek allemaal

haar eigen BV op in ’99 en sluit een overeenkomst

niet voor. Ik spring altijd in het diepe en zie wel waar

dat zij gaat acquireren en dan de verkopen die daar-

ik eindig.”

uit voortvloeien zelf gaat doen. “Ik kostte niets en dat vond ik wel zo fair, want dat ik kon verkopen wist

Duizend huizen per jaar

ik wel, maar kon ik ook acquisitie doen?” Binnen

De wijze les van een goede vriend dat je een eer-

een half jaar haalt ze haar eerste project binnen: 120

ste indruk niet kunt overdoen, dat je je tegenstan-

woningen in Pernis, gevolgd door onder andere het

der moet overdonderen, neemt ze ter harte. Hij

project Lloydpier en Centrumplan IJsselmonde in

schetst ook maar gelijk het scenario: ‘Wil, trek die

Rotterdam. Haar makelaarswerkzaamheden doet ze

witte bontjas aan, zet die Alfetta sport pal voor de

vanuit een gezellige woning op de scheidslijn tussen

deur en blaas die man gewoon weg’. “Ik werd dus

Hillegersberg en Schiebroek. Wie er binnenkomt,

aangenomen. Het begin was niet makkelijk, want

stapt in een huiskamer. Een bewuste keuze. “Ik

de dames op kantoor wilden niet volgens mijn sys-

wilde het anders, want ik had gemerkt dat mensen

teem werken. Dat heb ik twee weken aangezien en

zich in een ‘echt’ makelaarskantoor niet op hun ge-

toen heb op een maandagmorgen hun bureaus leeg

mak zitten. Hier voelen mensen zich altijd gezellig

getrokken met de mededeling: nu gaan we alles

op visite, ze krijgen dus ook altijd koffie en als de

opbergen en wordt het mijn systeem.” Als Wil een

tijd daar is, of niet, een glaasje wijn. Zitten we op

paar keer bij gesprekken over het afsluiten van een

de bank zaken te doen. Ja, huizen verkopen vind ik

hypotheek heeft gezeten, annonceert ze dat ze dat

leuk, want het heeft met mensen te maken. En ik

zelf ook wel kan. Haar eerste eigen project wordt

ben graag mijn eigen baas. Je moet mij niet de hele

Heliushaven, het voormalige heliport in Rotterdam.

dag achter een bureau zetten. Ik loop nog liever de

Vanuit een portocabin doet ze geheel zelfstandig

hele dag met kaplaarzen aan op een bouwproject

de verkoop. Het leven ziet er goed uit, een half jaar

om mensen rond te leiden.”

wandelen, doel

lang, en dan gaat de makelaar failliet. “Ik had toen

93


E

en VROUW met een missie Op ’s

een zondag om twee uur

nachts hoort

Taravilla,

Betlem

het is februari

2000,

na een etentje bij een vriendin, dat in

Rotterdam

kapperszaak van

Bernard

de beroemde

A rthur

te koop is.

Ze

werkt

dan al jarenlang voor een bedrijf in de kappersbranche en is toe aan een nieuwe uitdaging.

Ze

kent de locatie en haar

besluit staat vast.

De

volgende

ochtend om tien uur belt ze de eigenaar, ’s middags staat ze bij hem op de stoep.

Na

afloop van

hun gesprek dat vijf uur duurt, steekt ze haar hand uit en zegt:

“Ik

ga uw zaak

overnemen.”

Wie: Betlem Taravilla Wat: Whoops Kappers Waar: Rotterdam

94


Love at first sight Daarop laat ze wel direct volgen dat ze een probleem heeft: “Nee, niet geld, dat is geen probleem, geld is een middel. Mijn ‘probleem’ is dat ik in teamwork geloof. In de zaak en in het leidinggeven’. “Ik was toen dit gebeurde 29 en had tot dat moment altijd gedacht dat

Het gaat om de intensiteit, de passie en de liefde. Mensen iets te kunnen geven. Daar draait mijn vak om. En, goed beschouwd, ieder vak

ik zó goed was dat ik het allemaal alleen kon. Maar ik wist dat ik deze stap niet alleen kon én niet alleen wilde maken.” Tot haar geluk vertelt Arthur haar dat een van zijn medewerksters die stap ook graag zou willen maken. Maar, ook niet alleen. “Kijk, de kans dat dát slaagt, met een totaal vreemd iemand in zaken gaan, is uiterst klein. Begin maart hebben wij afgesproken, en na vijf minuten wist ik: met jou ga

uit wilt zien. Hoeveel tijd besteed je aan je uiterlijk? Op basis van die

ik het doen. Het klikte. Love at first sight, maar dan liefde voor het

wensen doe ik een voorstel, waarbij ík wel voor jou kies. Een keuze

vak. We deelden de passie, de uitdaging van het ondernemerschap,

ingegeven door de persoon zelf. Ik vertaal, ik customize mijn product,

we deelden de droom. De droom van een plek waar we mensen ver-

aandacht, arbeid en dienstverlening naar de persoon zelf. Waarbij jon-

wennen en mooi maken, van binnen naar buiten. Daarna zijn we gaan

gens van zestien een heel andere aanpak en visie ‘nodig’ hebben dan

brainstormen, ondernemersplan maken, medewerkers aantrekken,

een vrouw van veertig of een man van zeventig. Achter coupe knip-

financiering regelen.” Er zijn aanvankelijk nog wel problemen met de

pen en kleuren, wat maar een deel is wat we hier met mensen doen,

bank, die totaal niet begrijpt wat de dames van plan zijn. “Ik heb toen

zit zoveel meer vakmanschap.”

gereageerd met: u zult dat ook nooit begrijpen. Het bedrijf waarover wij praten, kent u niet. We hebben het over mensen, over aandacht,

‘Wij zijn de nieuwe moeders’

over innoveren. Het werd dus een andere bank. De officiële opening

Betlem vertelt haar verhaal in haar eentje: haar compagnon overleed

was in september 2000. Vanaf die dag was het hard werken, heel

na elf maanden intens en intensief samengewerkt te hebben. “Ik

hard werken.” Zo begint het verhaal van Whoops Kappers.

dacht hoe kan dat? Heb je net je droom waargemaakt. Ik moest verder, maar ben nooit meer alleen. Ze is nog altijd om me heen, en dat

Missie

blijft de rest van mijn leven zo. Om haar expertise op te vangen heb ik

“Wat werk voor mij betekent? Tja, wat is werk? Ik leef om te beleven.

de juiste mensen om mij heen verzameld. Op dat moment ging mijn

Mijn geluk ontstaat doordat ik in het leven risico’s durf te nemen zodat

relatie ook nog uit; hij kon het niet meer volgen zoals ik daarmee om-

ik mijn eigen koers kan bepalen. Dat impliceert dat ik niet alleen de

ging. Tja, dat moet dan kennelijk allemaal zo zijn.” In 2009 gooit ze de

lusten, maar ook de lasten heb. Laatst heb ik een column geschreven

zaak om, in die zin dat ze Whoops Imagemakers onder een dak brengt

over geluk in mijn leven: om dat te krijgen, moet je je omringen met

bij Whoops Kappers, op de Groenendaal. “Eén plek, één beleid. We

mensen die positief in het leven staan. Ze hoeven niet precies te den-

zijn nu een jaar verder en ik kan mijn geluk niet meer op. Het wordt al-

ken zoals ik, zolang we elkaar maar een warm hart toedragen. Wat je

leen maar leuker. Ik zie mijn klanten en mijn medewerkers groeien, zij

geeft, ontvang je. Daarbij moet je naar de puurheid in jezelf zoeken.

kunnen zich in mijn filosofie vinden en vinden daarin hun eigen weg.

Dat is geen zoektocht buiten jezelf, dat is een zoektocht vanuit jezelf.”

Dat is geweldig om te zien. Of ik verder nog wensen heb? Zeker wel,

Voor Betlem gelden vier waarden, in alles wat zij doet: integriteit, res-

blijven innoveren en verrassen, nieuwe concepten blijven bedenken

pect, vertrouwen en eerlijkheid. “Breek je er één, dan is de magie

en inspelen op nieuwe behoeften. Of dat nu gaat over mode of over

verbroken. Het is zó belangrijk om dankbaar te zijn voor dingen en de

ondernemen. Dat geldt ook voor mijn klanten: ik prikkel, ik vernieuw.

mensen in je omgeving die je wél hebt, die er wél voor je zijn. Dit is

En ik verwen ze. Wij zijn de nieuwe moeders. Maar tegelijk ook, de

het tijdperk van de hebberigheid: alles moet meer, groter, duurder.

‘ouderwetse’ moeder, die moeder die je verzorgde, die klaar zat met

Dat hebberige heb ik ook wel, maar niet in materieel opzicht, voor mij

een kopje thee als je uit school kwam. Moeders van tegenwoordig

is het een prikkel om te vernieuwen. Dat vind ik in het leven ontzet-

zijn trots, op hen rust een grote taak, een moeder is de grootste ma-

tend belangrijk en dat zie je dus ook terug in mijn zaak: ik wil mensen

nager binnen en buiten het huis. Daarbij gaat het om de intensiteit,

zo verrassen dat ze stralend de deur uit gaan. In mijn vak kan ik veel

de passie en de liefde. Om mensen iets te kunnen geven. Daar draait

voor mensen betekenen. Dat is mijn missie.”Als eigenschappen die

mijn vak om. En, goed beschouwd, ieder vak. Het afgelopen jaar heb-

in je vak nodig zijn, noemt ze: talent, handigheid, discipline en kijken

ben mensen mij in mijn leven en in mijn vak geïnspireerd en daarbij

en luisteren naar diegene die bij je op de stoel zit. “Als kapper ben je

ging het om nog veel meer dan om intensiteit, passie en liefde: mijn

een dienaar. Mijn taak is om te ontdekken hoe je je voelt en hoe je er

vak moet een roeping zijn.”

95


I

k ben moeder,

Ik run een

en een

Een

workaholic wil ze zichzelf niet noemen.

der

K leij (42),

directeur van

Brigitte

van

BW Communicatie & PR,

ge-

bruikt het woord vanwege de negatieve connotatie zelf nooit.

“M aar,

bekent ze eerlijk, het ligt ernaast.”

H et

idee dat zij

het met het opzetten van een eigen communicatiebureau, in

2005, H et

minder druk zou hebben, moet ze al snel laten varen.

brengt haar waar ze nu zit: in een statig pand in het

Scheepvaartkwartier

met vijf medewerkers, een zusterbedrijf

BW Organisaties & Events

is net geopend.

“Of

leden had gedacht dat ik nu hier zou staan?

In

ik vijf jaar gede verste verte

niet.”

Heftig

toegezegd tot 1 mei te blijven. “Bij elkaar was dat heftig, maar ik wist

In 2004 bedenkt Brigitte dat zij haar baan bij de gemeente Rotterdam,

dat daaraan een einde zou komen en dat ik daarna vol gas vooruit

waar ze onder andere het marketingcommunicatieproject Rotterdam

kon geven met mijn eigen bedrijf. En dat is nog steeds het geval, de

Sportjaar binnen de RET begeleidt, wil opzeggen. Het plotselinge ver-

werkdagen zijn er inmiddels zes geworden, wat ik met veel plezier

lies van haar moeder, op jonge leeftijd, doet haar beseffen dat zij té

doe, ik zie mijn werk niet primair als iets om geld mee te verdienen.

hard werkt - ze freelancet ook nog - en dat ze eigenlijk alleen maar

Ik heb wel gemerkt dat het anders is of je een project voor een baas

met de toekomst bezig is. “Het was tijd om dingen te gaan doen

moet doortrekken of dat je dat voor jezelf doet. En dan met name als

met heel mijn hart en in het moment.” Ze geeft zichzelf een half jaar

je het met een leuk team doet dat de ambitie en de kwaliteiten heeft

om een eigen communicatiebureau van de grond te krijgen. “Ik had

en mooie opdrachten krijgt.”

voor mezelf een lijstje met tien eisen gemaakt waarvan er na die zes maanden minstens zes ‘ingewilligd’ moesten zijn. Ik wilde sowieso in

Onderscheidend

mijn auto kunnen blijven rijden, ik houd van auto’s, de crèche kunnen

BW Communicatie & PR - BW staat Brigitte Wikkeling, haar meis-

betalen en ook nog een beetje salaris overhouden voor leuke dingen.

jesnaam - is gespecialiseerd in onder andere projectcommunicatie.

Mijn streven was drie dagen te werken, waarmee ik met het oog op

“Bij infrastructurele projecten, zoals RandstadRail en Rotterdam

de recessie toen al blij zou zijn. Pensioenopbouw zou niet gek zijn,

Centraal Station, verzorgen wij de interactie tussen de vele partijen

maar kon later altijd nog. Bij een startende business moet je de lat

en het bouwproject binnen het gebied. Daarnaast richten wij ons op

nu ook weer niet dusdanig hoog leggen dat het niet lukt.” Maar het

advies en uitvoering van uiteenlopende communicatieprojecten bij

lukte wel en zelfs meer dan dat: na zes maanden kan Van de Kleij con-

zowel de profit als de non-profitsector. Huisstijlontwikkeling, com-

stateren dat er geen tien maar twaalf eisen zijn ingewilligd. De start

municatieplannen, teksten, bijeenkomsten organiseren behoren al-

in februari 2005 is hectisch, naast alle formaliteiten bij de opzet van

lemaal tot onze reguliere opdrachten. Onze sterke kant is dat onze

een eigen bureau en haar eigen opdrachten, heeft zij haar werkgever

mensen efficiënt werken en feeling hebben voor het bedrijf waar ze binnen komen. Het zit ‘m in de pragmatische aanpak en de ‘hands

Ik heb altijd ambities of dromen in het vooruitzicht 96

on’-mentaliteit. Ik zeg altijd: er is nooit een juiste manier als wel een manier die goed bij de klant past. Dat is onze plus ten opzichte van andere bureaus. Wij bieden onze klant niet alleen het bedrijfsmatige, het efficiënte deel, maar ook het politieke, bestuurlijke niveau. Ook


echtgenote,

Wie: Brigitte van der Kleij Wat: Directeur BW Communicatie & PR Waar: Rotterdam

bedrijf

huishouden

daarin onderscheiden wij ons.” Al tijdens haar middelbare school weet Brigitte dat ze het communicatievak in wil. Na twee jaar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, kiest ze binnen de communicatiewetenschap voor de richting Publiekstudies. Ze studeert aan de Erasmus MC af in Reclamewetenschap en aan de Rijksuniversiteit Leiden in Voorlichtingskunde. “Een match die helemaal past in het werk dat ik nu doe. Ik moet eerlijk zeggen dat politicologie niet mijn favoriete richting was, maar nu helpt het mij dagelijks in mijn adviezen. Dat geldt ook voor het analytisch denken dat je op de universiteit leert. Ik ben de afgelopen twee-drie maanden bezig met aanbestedingen en dan moet je een strategisch plan inleveren en tegelijk daarbij de commerciële invalshoek niet vergeten. Ik heb echt enorm veel aan mijn opleiding gehad.” Door te plannen weet ze gezin en werk goed te combineren. En te scheiden. “Als ik met zoontje een spelletje doe, dan zit ik niet met mijn stukken naast me. Dat uurtje ben ik er echt voor hem. Winkelen met mijn dochters doe ik ook graag. Quality time? Alweer zo’n vervelend woord, net als workalholic, maar ook dit is waar. Het hoort er nu eenmaal bij: ik ben moeder, echtgenote, ik run een bedrijf en gezamenlijk met mijn man het huishouden.” Een heel enkele keer schiet het zeilen met man, drie kinderen van 14, 11 en 8 en de hond op zondag ‘ een heilige dag’ erbij in. “Het afgelopen weekend heb ik voor het eerst in vijf jaar moeten ‘verzaken’. Zat ik niet op onze zeilboot op de Grevelingen. Een deadline voor een aanbesteding. Maar daar houd ik wel van, die maken mijn vak compleet.”

Dromen en ambities In haar vak heeft ze persoonlijk nooit last ondervonden dat iemand haar als vrouw anders bejegende. “Ik merk wel, en dat is overal, zowel bij mannen als vrouwen, dat ze verbaasd kunnen zijn. Als mannen op een receptie bijvoorbeeld vragen ‘goh, wat doe je eigenlijk’ en ik antwoord dat ik een communicatiebureau heb, dan reageren ze met ‘dat doe je zeker thuis?’. Nee, antwoord ik daarop, ik heb ook mensen in dienst. Deel ik dan uiteindelijk mijn kaartje uit en zeg dat ik vijf medewerkers heb en een kantoor in het Scheepvaartkwartier, dan zie je ze in één keer denken: o, dat was een domme vraag.” Haar advies aan vrouwen aan het begin van hun carrière: “Als je iets echt wilt, dan moet je dát gaan doen. Ook al zegt iemand tegen je dat je dat echt niet gaat lukken. Ben je ervan overtuigd dat je goed plintjes kunt maken? Doen! Is dat je droom én heb je het goed doordacht, dan lukt dat gewoon.” Of zij zelf vijf jaar geleden had gedacht dat haar bureau zich zo succesvol zou ontwikkelen? “Nee, in de verste verte niet.” BW Communicatie & PR over vijf jaar? “Ik heb altijd ambities, moet altijd blijven dromen. Mijn droom, mijn ambitie is dat ik een gerenommeerd communicatiebureau ben op de werkvelden waarin wij goed zijn.”

97


A Wie: Magchelina Möller Wat: Directeur/eigenaar Möller Autoschade Waar: Rotterdam

M agchelina Möller

is een zakenvrouw pur sang.

commercieel verantwoordelijk voor

BV

en zit in het bestuur van de

business club van in hand.

98

Een

HCR. Privé

Ze

is

Möller Autoschade

Stichting Vrienden,

de

en zaken gaan bij haar hand

vrouw in een mannenwereld.


A

f en toe moet je uit de ratrace stappen en bezinnen

Magchelina heeft zich na het beëindigen

Ondernemers Prijs. Een hoogtepunt waar ik

ik het meest van geniet is mijn vrijheid. Ik

van haar uitzendbureau in 1985 – door de

met ontzettend veel plezier op terugkijk.

kan en mag keuzes maken. Vroeger moest

komst van haar eerste dochter – laten ver-

er van alles. Zowel privé als zakelijk. Er waren

leiden tot een commerciële functie binnen

Het bedrijf is sterk gegroeid, het is hard ge-

destijds geen keuzes. Er was geen geld, er

het autoschadebedrijf. “Toen Alfred, mijn

gaan, wij hebben inmiddels 5 vestigingen en

was geen tijd en de zaak ging tot bepaalde

man, vroeg of ik nieuwe business wilde bin-

zijn er deelnames in diverse bedrijven. De

hoogte altijd voor. Het voelt soms nog wat

nenhalen voor het schadebedrijf stelde ik

kinderen zijn het huis uit en mijn werkzaam-

onwennig, een beetje als spijbelen. Ik merk

voorwaarden zoals een behoorlijke vergoe-

heden heb ik beperkt tot de essentie. Het

dat ik redelijk geconditioneerd ben na jaren

ding en bepaling van mijn eigen werktijden.

onderhouden van relaties is daar één van.

een dubbele baan te hebben gehad. Na het

Hij accepteerde en ik kon niet meer terug.

Een niet onbelangrijke functie overigens. In

werk wachtte thuis mijn tweede verantwoor-

een tijd waarin alles wordt uitgevochten op

delijkheid, mijn gezin. Ik geef mijzelf alle tijd

Bij ons lopen privé en werk door elkaar. Aan

basis van prijs is het onderhouden van de

om in balans te komen en iets te vinden waar

tafel worden alle zaken besproken en ik nam

relatie essentieel. Daar ben ik van overtuigd.

ik mijn creativiteit in kwijt kan. In de tussen-

mijn dochters overal mee naar toe. Dit ben ik

Daarnaast ben ik nieuwsgierig en oprecht ge-

tijd kom ik met alle netwerk activiteiten op de

van vroeger ook gewend. Bij ons werd thuis

ïnteresseerd in mensen. Ik voel mij thuis in

leukste plaatsen, leer ik interessante mensen

ook veel over de zaak gesproken waar wij,

een mannenwereld. Ook mijn bestuursfunc-

kennen en doe ik de gekste dingen. Zo ben

kinderen, bij waren. Ik kom uit een onderne-

tie binnen de business club van HCR doe ik

ik in aanraking gekomen met rally rijden en

mersfamilie. Mijn ouders hadden meerdere

met enorm veel plezier.    

doe ik een studie kunstgeschiedenis. En dan

modezaken in Rotterdam. Zij hadden het

natuurlijk lezen, ik kan mij weer volledig ver-

druk. Ik ben ook altijd bezig, maar kan goed

Mijn man en ik zijn een goed koppel. Hij is

liezen in een goed boek.  Dingen waar ik 10

plannen. Door efficiënt te werken houd ik tijd

financieel een kei en ik ben sterk in het be-

jaar geleden echt geen tijd voor had.

over voor leuke dingen.”

heren van de relaties. We hebben respect

voor elkaars talenten. Mijn gezin en familie

Waar ik in deze fase extra van geniet zijn de

Winnaar Rotterdamse Ondernemersprijs

zijn belangrijk voor me. Ik houd van mensen

kinderen. Mijn oudste is al vier jaar het huis

en vind veel zaken interessant. Maar je moet

uit en runt samen met haar vriend een hotel.

“Schadeherstel is normaliter een traditionele

af en toe ook wel tijd nemen om te bezinnen

De jongste studeert in Driebergen en zij gaat

en weinig commerciële bedrijfstak,” vervolgt

en rust nemen.”

daarna nog een jaar naar Amerika. Ze maken

Magchelina. “Ik ben er letterlijk en figuurlijk

ons vaak deelgenoot in het gevecht naar vol-

ingerold. Alfred en ik zijn beide commercieel,

Goede dingen doen

wassenheid. Thuis koken voor het gezin met

het was dan ook dubbel uitdagend en zeker

“Na zakelijke bouwen, het opvoeden en coa-

aanhang en luisteren naar de sterke verhalen

niet makkelijk om ons product en dienstver-

chen van de kinderen en vooral een periode

tijdens het ontbijt als ze zijn blijven slapen

lening te vermarkten. In de begintijd was

van altijd de dingen goed te doen, richt ik mijn

wordt ineens bijzonder. Zorgen voor is veran-

het pionieren. Een leuke tijd. Ik had geen bal

nu op de goede dingen doen. Wij steunen on-

derd in coachen van. Heerlijk.”

verstand van auto’s. In mijn jeugdige naïviteit

der andere diverse goede doelen. Niet alleen

en spontaniteit stapte ik overal binnen en

geld storten, maar er ook moeite voor doen.

haalde de grootste klanten binnen waarvoor

Een wandeling met gehandicapte kinderen of

wij nog steeds werken. Als het technisch of

koken voor daklozen zet je met beide benen

spannend werd kwam ik er gewoon op terug.

op de grond. Het geeft een tevreden gevoel

Wij zijn er uiteindelijk samen in geslaagd om

en je ontmoet veel dankbaarheid. Het is be-

schadeherstel opnieuw uit te vinden. En met

langrijk om breed bezig te zijn en niet altijd

succes. In 1999 wonnen wij de Rotterdamse

in een ratrace van presteren te zitten. Waar

Door efficiënt te werken houd ik tijd over voor leuke dingen 99


G

EVLEUGELDE

Een man moet doen wat een man moet doen. Een vrouw moet doen wat hij niet kan. Rhonda Hansome De uitdrukking ‘werkende moeder’ is overbodig.  Jane Sellman   Een vrouw moet twee keer zo goed zijn als een man, om half zo goed gevonden te  worden. Gelukkig is dit niet moeilijk.  Charlotte Whitton  Hoe combineert u werk met een sociaal leven, denk aan nevenactiviteiten, gezin, vrienden, sporten, hobby’s? Slecht. Neelie Kroes Wanneer vrouwen gedeprimeerd zijn gaan ze of eten of winkelen. Mannen vallen een  ander land binnen.  Elayne Boosler  Achter elke succesvolle man staat een verraste vrouw.  Maryon Pearson Ik ben veranderd, maar vroeger werd me gezegd: ‘Jij hebt geen haar op je tanden, ze komen dwars door je bovenlip’. Nicole van der Heiden, directeur Hofland Automaterialen Je moet je letterlijk ont-wikkelen. Alle wikkels van je af en kijken waar je kracht zit. Mira Groeneveld, HR Director De Rotterdam

100


uitspraken

Fotografie: Hannah Anthonysz

Wanneer je in de politiek iets gezegd wil hebben, vraag je het een man. Wanneer er iets gedaan moet worden, vraag je het een vrouw.  Margaret Thatcher  Ik heb nog nooit een man advies horen vragen over hoe hij zijn carrière en zijn  huwelijk moet combineren.  Gloria Steinem Niemand kan je minderwaardig doen voelen zonder je toestemming.  Eleanor Roosevelt To Be is net zo belangrijk als To Do! Conny Braams, Directeur Unilever Barcelona Voordelen van vrouw zijn? ik heb niets met voordelen van de ene of de andere sexe, het worden gauw karikaturen. Ik ben blij dat ik vrouw ben. Petra Verspui, Directeur Ontwikkeling bij Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving Rotterdam Regels zijn er om dingen te regelen en niet voor de regels. Ik denk wel eens: we hebben zoveel regels, het is niet meer te regelen. Mai Elmar, Directeur MPI en Directeur Cruiseport Rotterdam Ik vind niet dat wij als vrouwen altijd maar hetzelfde moeten doen als mannen. We hebben de kwaliteiten in ieder geval wel. Jeannette Baljeu, wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie Rotterdam Sommige mensen hebben communicatieadviseurs, en de rest van ons heeft een moeder. Molly Ivins, humoriste en columniste

101


I

k ben een bouwer

en ik zit altijd boordevol ideeën Sandra Korthals-Stemerding Sisters (BBBS) Rotterdam, jongeren van

5

tot

18

is directeur van

Big Brothers Big

een mentororganisatie die kinderen en

jaar uit een kwetsbare omgeving koppelt aan

een maatje om samen leuke dingen te doen.

De

ervaring leert dat de

kinderen door deze intensieve mentorbegeleiding hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid verhogen, waardoor zij vaker hun school afmaken, minder snel ontsporen en betere sociale vaardigheden ontwikkelen.

Ruim twintig jaar geleden had Sandra niet

Universiteit en later directeur van 10 pro-

heb, hoe meer matches ik kan maken. Je

kunnen denken dat ze ooit dit werk zou doen.

gramma’s waaraan 6 universiteiten deelna-

zou kunnen zeggen dat ik sociaal en maat-

Als directeur van een Internet Technologie-

men. “Ik heb tussendoor kinderen gekregen

schappelijk ondernemer ben. Ik vind dat je

programma werkte ze jarenlang in een man-

en zat toen ook in de deelgemeenteraad van

stad pas op orde is als alle kinderen, maar

nenbolwerk. “Ik ging voor de eerste keer

Kralingen. Tien jaar later werd ik gevraagd

vooral die in achterstandsituaties, een warm

naar een IT-congres in Den Haag. Ik kwam

om me kandidaat te stellen voor de gemeen-

huis, eten, school, een veilige omgeving en

die zaal binnen, zag een grote grijze man-

teraad. Dat heb ik vier jaar gedaan. In 2002

aandacht hebben. Ik hoorde pas een verhaal

nenmassa en ik dacht ‘dit kan niet waar

ben ik de raad uitgegaan. Naast een baan ook

over twee kinderen van wie de ouders junk

zijn!’ Ik had ook nog eens een knalrood jasje

nog raadslid zijn van een stad als Rotterdam,

zijn. Ze worden overdag opgevangen, maar

aan, dus ik viel als enige vrouw dubbel op.

dat was niet te doen. Ik werkte me suf, had

slapen ’s nachts thuis bij die ouders. Dat kan

Uiteraard wende het werken tussen de man-

geen minuut rust, en voedde daarnaast ook

toch niet? Die kinderen worden niet geboren

nen wel, maar het rode jasje heb ik niet meer

nog drie kinderen op. Ik zat op een gegeven

met al die problemen; door omstandigheden

aangetrokken.”

moment wel in twintig besturen en dacht:

komen ze in die situatie terecht. Het BBBS

waar ben ik mee bezig? Ik stop ermee! Ik

programma is ervoor om een kind aan een

Public Relations

had alle bestuursfuncties opgezegd tijdens

mentor te koppelen. Hoe beter de interesses

Sandra studeerde pedagogiek in Leiden. In

mijn raadslidmaatschap, maar toen men wist

van mentor en mentee op elkaar aansluiten,

die tijd belandde ze met een studentenbaan

dat ik uit de raad was gegaan werd ik met-

hoe beter de match is. Een mentor brengt te-

in de public relations. “Met negen studenten

een weer benaderd voor bestuurlijke func-

vens normen en waarden over op het kind en

trokken we zes weken per jaar het land door

ties. Zo ook voor de stichting Match, zoals

geeft het aandacht en zelfvertrouwen. Dat

om Maroc sinaasappels te promoten, in ech-

BBBS destijds heette.”

vertrouwen bouwt op door wekelijks samen iets te doen. Zo’n kind heeft dan het gevoel:

te haute couture pakken in knal oranje kleu-

102

ren. Dat heb ik drie jaar gedaan. Dan reed ik

Aandacht en zelfvertrouwen

er is iemand op deze wereld die aandacht aan

in een busje met een vrachtwagen achter me

“We zijn met Big Brothers Big Sisters twaalf

me besteedt, die er voor mij alleen is, dat is

aan met 500 kisten sinaasappels. Die wer-

jaar geleden begonnen als een door de ge-

enorm belangrijk.”

den uitgedeeld in bejaardenhuizen en zieken-

meente opgezette mentororganisatie. Ik heb

huizen. Ik heb alle bejaardenhuizen gezien

ervoor kunnen zorgen dat de subsidie meer

Wintersport in het Bergse Bos

in Nederland en ik weet precies waar ik wel

dan verdubbeld is en dat er sponsors ge-

Bij BBBS in Rotterdam werken naast direc-

en niet wil zitten,” lacht ze. “Intussen is de

vonden zijn. Zonder vrijwilligers, die in hun

teur Korthals-Stemerding zes medewerkers.

Maroc sinaasappel niet meer weg te denken

vrije tijd of in door hun werkgever beschik-

Sandra: “Ik zorg ervoor dat er geld is, dat de

uit de winkels.”

baar gestelde tijd met een kind leuke dingen

marketing en de organisatie draait, dat de

In 1988 wordt Sandra directeur van een

doen, zijn we verloren. Hoe meer vrijwilli-

programma’s gecontroleerd worden en ik ga

innovatief IT-programma op het gebied

gers hoe meer matches, maar ook hoe meer

ook mee naar Big Events. Afgelopen winter

van Artificial Intelligence aan de Erasmus

geld. Hoe meer geld ik tot mijn beschikking

gingen we met vijftien kinderen en vijftien


Wie: Sandra Korthals-Stemerding Wat: Directeur Big Brothers Big Sisters Waar: Rotterdam

vrijwilligers skiën in het Bergse Bos. Die dag had het flink gesneeuwd, het was net wintersport. Een staalblauwe lucht, alle bomen wit. Dan ga je van zo’n skibaan af, fantastisch! Die kinderen hadden zo’n plezier! Daar doe je het voor. Wij worden binnenkort erkend door het Nederlands Jeugdinstituut. Wij hebben een wetenschappelijk onderbouwde methodiek, die gebaseerd is op ervaring en kennis. We willen graag een nationaal trainingscentrum worden voor andere mentororganisaties. Er is momenteel een wachtlijst van 250 kinderen. Gemiddeld krijgen wij een kind per dag ‘binnen’ via hulpverleningsinstellingen, schoolmaatschappelijk werk en ziekenhuizen of de ouders zelf.” “Ik ben lid van enkele business clubs maar ook van serviceclub Lions International. Bij de Lions heb ik mijn club opgericht en zit ik sinds 2001 in het districtsbestuur en was ik in 2006/2007 Gouverneur (landelijk bestuurslid). Daar houd ik me ook bezig met goede doelen. Tegenwoordig ben ik redacteur van the Lion. Verder zit ik onder meer in de Raad van Toezicht van de stichting LMC Voortgezet Onderwijs en in het bestuur van Meekers Jeugddans en nog een hele rits van die besturen. Ik doe altijd liever iets voor een ander, dan voor mezelf, dat zit in me. Ik ga veel naar culturele activiteiten in de stad en ook daar probeer ik dan vaak nog weer van alles te regelen. Ik ben een bouwer en ik zit altijd boordevol ideeën. De laatste tijd heb ik soms wel eens een avond vrij. Ik heb één krant in het weekend voor de bijlagen. Het kost me nog moeite om dat bij te houden,”geeft ze lachend toe. “BNR nieuwsradio en internet houden me verder op de hoogte. Nieuws kijken doen we ’s nachts van CNN tot de EO. Ik heb het altijd zó geplooid dat ik thuis was als mijn kinderen uit school kwamen. Ik was er zoveel mogelijk voor hen, stond ook op zaterdagochtend op het hockeyveld. Het is een kwestie van goed plannen en als ze me nodig hadden wisten ze me te vinden en…. ik hield ze in de gaten ook al zeggen ze nu van niet. Wij hebben een hechte band en dan gaan ze heus geen rare dingen doen.”

Ik doe altijd liever iets voor een ander, dat zit in me. 103


Z Ooit

wilde

K naap (36)

akelijk

feestbeest

Barbara Willemsen-Van de vrouwelijke

der

M art Smeets

worden, maar uiteindelijk bleek ze beter in organiseren. van

2010

van

Barbara

Barbara men.

H et

Ze

startte in het voorjaar

organisatiebureau en de

Z

BABZ. BAB

van zakelijk.

Volgens

gaan plezier in werk en privé saleven moet een feestje zijn.

“Soms

heb ik ’s nachts zoveel ideeën dat ik lig te stuiteren in mijn bed”.

104


Wie: Barbara Willemsen-Van der Knaap Wat: Organisatiebureau BABZ Waar: Rotterdam

tussen de mannen in grijze pakken. Bij deze laatste baan ben ik 8 jaar lang leidinggevende geweest. Ik heb er veel geleerd, maar het was niet altijd makkelijk. Mijn laatste baan voordat ik voor mezelf begon was bij Beurs - WTC

Barbara praat snel. Ze is enthousiast en gedreven als het

in Rotterdam. Als projectmanager organiseerde ik beurzen,

over haar werk gaat. Een half jaar geleden startte zij haar

congressen en events. Op een gegeven moment dacht ik:

eigen organisatiebureau. Een bureau dat evenementen,

dit wil ik zelf ook. Mijn man, Oscar, stond helemaal ach-

netwerkevents en projecten organiseert, maar ook be-

ter mij en steunde me zoals altijd waar hij maar kon. Mijn

drijfsfeesten. In korte tijd was ze onder andere medeorga-

zwager gaf het laatste duwtje door te zeggen: Bar, wat

nisator van Rotterdam Marathon Sport Expo en Rotterdam

kan er nu in het ergste geval gebeuren? Als het fout loopt,

Open in Rotterdam en heeft ze in het NAC Stadion een

even met je hoofd schudden en gewoon weer door gaan.

netwerkevent georganiseerd. Barbara zit boordevol plan-

Ik heb mijn ontslag ingediend en kreeg van mijn directeur,

nen. Zo wil ze samen met Dave van der Wal, bekend van

Jolande Huijers, bij het Beurs - WTC direct ook mijn eerste

onder andere RTV Rijnmond, een groot kerstplein bij de

opdracht. Dat was natuurlijk super.”

Laurenskerk neerzetten. “Ik zie het helemaal voor me met een markt, artiesten, vuurkorven en een ijsbaan. Elke stad

Atletiek

heeft een kerstplein behalve Rotterdam. Het is nog niet

“Samen met zus heb ik van mijn 4e tot mijn 19e jaar op

zeker dus ik hoop dat het lukt. Het organiseren komt van-

atletiek gezeten. Mijn specialiteit was de 400 meter sprint.

uit mijn tenen. Niet alleen in mijn werk, maar ook privé.

Met onze club reisden we door heel Europa om wedstrij-

Of het nu om een themafeest of een wintersportvakantie

den te doen en we zijn regelmatig Nederlands kampioen

voor vrienden gaat, ik zit er altijd met mijn neus bovenop.

geweest. Weer of geen weer, trainen deden we. Je leert er

Voor mijn kinderen verzin ik grootse kinderfeestjes. Dan

discipline, doorzetten en door een pijngrens heen te gaan.

weer wordt het huis omgetoverd in een piratenhol en de

Deze eigenschappen kun je ook goed gebruiken in je werk

volgende keer is het hier een circus. Ik maak affiches en

en in de rest van je leven. Niet te snel opgeven en proble-

mijn zoontje is de circusdirecteur.” Barbara’s passie voor

men aanpakken en niet onder het kleed wegmoffelen. Mijn

events is ontstaan bij GertJan en Sandrina van der Loo

moeder heeft een aantal jaren geleden een herseninfarct

van Van der Loo Party’s en Business events, waar ik vanaf

gehad. Door veel revalidatie en stapje voor stapje is het

mijn 17e jaar heb gewerkt. “Daar heb ik zoveel geleerd.

beter met haar gegaan. Ze heeft een tijd voor de kinderen

Met name hoe je sfeer kunt creëren. Er werden duikboten

gezorgd en ondanks dat ze maar één kant van haar lichaam

nagemaakt, een Italiaans dorp nagebouwd en een Moulin

goed kon gebruiken, heeft ze de meest leuke dingen met

Rouge-achtige set gecreëerd. GertJan verkoopt een illusie

ze gedaan. Het is fantastisch dat ze dit heeft kunnen doen

en realiseert deze ook. Dit vond en vind ik zo prachtig. Het

en ik bewonder haar doorzettingsvermogen ontzettend.

is heerlijk om je gasten te verwennen. Mijn ouders vragen

Ook een groot voorbeeld voor mij is Janny Donze. Zij was

zich wel eens af van wie mijn zus (tevens beste vriendin)

topmanager bij Eurocard. Ondanks haar zware reuma,

en ik het hebben. Wij houden allebei wel van een feestje.

waardoor ze iedere dag pijn heeft, is ze de meest optimisti-

Alhoewel mijn ouders enorm van gezelligheid houden en

sche vrouw die ik ken. Het is een lieve wijze vriendin waar

het heerlijk vinden om mensen te ontvangen en familie

ik veel van opsteek en ze lacht altijd. Ja, ik lach ook altijd,

en vrienden om zich heen te hebben, zijn zij wat minder

maar ik wil niet dat mensen mij als een clown zien en mij

uitbundig.’’

niet serieus nemen. Feestjes zijn leuk, maar ik houd ook de zakelijke en organisatorische kant goed in de gaten. Het

Loopbaan

gaat er om dat je mensen kunt overtuigen, dat je snel kunt

Aanvankelijk wilde Barbara sportjournaliste worden. “Ik

inschatten wat voor vlees je in de kuip hebt en mensen

wilde de vrouwelijke Mart Smeets worden. Ik vond verha-

aan elkaar koppelt. Natuurlijk heb ik ook mijn tegenslagen

len schrijven leuk en was goed in Nederlands en in sport

in het leven gekend. Waar gewerkt wordt, kun je ook wel

.Eenmaal op de school van journalistiek viel dat tegen. Op

eens een conflict hebben. Ik probeer altijd de goede vrede

één of andere manier zat ik er niet op mijn plaats. Ik koos,

te bewaren, maar ben wel assertief. Ik stap op degene af

doordat ik al jaren werkzaam in de horeca was en dat fan-

waar ik een conflict mee heb. “Goh, wat is er aan de hand”,

tastisch, vond voor de hotelschool in Den Haag en ging

zeg ik dan. “Zullen we even een wijntje drinken?” Een paar

later werken als stewardess. Daarmee werd mijn droom

uur later ben je allebei opgelucht en kun je weer verder. Ik

om veel te reizen gerealiseerd. Eerst door tijdens mijn stu-

een zondagskind? Ik ben wel op eerste paasdag geboren,

die een half jaar in Londen stage te lopen en later toen ik

haha.”

bij de KLM werkte door de hele wereld over te vliegen. Ik had een enorm leuke tijd, maar op een gegeven moment was het tijd voor de volgende stap. Ik besloot het luchtruim te verlaten en wilde weer vaste grond onder mijn voeten. Ik ging werken bij een hotel en conferentiecentrum op de Utrechtse heuvelrug. Eerst als assistent food & beverage manager, maar al heel snel als salesmanager om de commercialisering die er moest komen, vorm te geven. Dus begaf ik mij als 27-jarige en lid van het management team

Feestjes zijn leuk, maar ik houd ook de zakelijke en organisatorische kant goed in de gaten 105


A De

stad als mens.

an mij de andere manier

Zo

ziet

M elanie Post

van

Ophem Rotterdam. A ls

erover praat, is het alsof ze het over een goede bekende heeft.

Zo

ze

moet

de stad levend gehouden worden, heeft zij niet alleen een kloppend hart, maar ook

Cultuur

DNA. A ls

en van het

voorzitter van de

Rotterdamse R aad

voor

Historisch Genootschap Roterodamum

Kunst

en

vindt zij het

haar taak om dat hart kloppend te houden en die genetische informatie zó te ontrafelen dat bewoners

Het

-

oude en nieuwe

-

de stad beter begrijpen.

heden én de geschiedenis.

“Uitleg over de geschiedenis maakt het he-

grond opgroeit.” Die ruimte vindt ze niet tij-

toetreden. Wat zij dan nog niet weet, maar

den meer inzichtelijk, meer tastbaar. Het is

dens haar opleiding aan de Dansacademie

Horsting wel, is dat zij de beoogd nieuwe

goed om te laten zien wat er al was. Of dat

van de Theaterschool Amsterdam en haar

voorzitter is. “Wel grappig, Hans sprak me

nu Tuindorp Vreewijk in Zuid is, een archi-

studie Culturele Bedrijfsvoering aan de

destijds aan op mijn historisch besef. Of ik

tectonisch en stedenbouwkundig pareltje,

Interfaculteit van de Hogeschool voor de

in de gaten had waar ik werkte? Wist ik wel

of het Justus van Effencomplex in Spangen.

Kunsten, ook in Amsterdam. Als er een

dat daar de monding van de Rotte was, daar

Het Schielandshuis of Delfshaven…. Wie

mooie stageplek in Rotterdam komt, aarzelt

waar het allemaal met Rotterdam is begon-

goed kijkt, ziet dat er veel is, heel veel. Aan

ze geen moment. Ze komt hier wonen, het

nen?” Horsting moet nog even tot 2007

Roterodamum, en dus aan mij, de taak om

is dan 1991, en wordt weer gegrepen door

wachten met het overdragen van de voorzit-

mensen op een andere manier naar de stad

de stad. “Niet alleen door de manier waarop

tershamer, want er komen nog twee kindjes

te laten kijken. En wat we daarbij vooral niet

de mensen met elkaar omgaan, een manier

‘tussendoor’, zoals Melanie het noemt. Vanaf

moeten doen, is treurig achterom kijken en

die mij aanspreekt en heel erg goed bevalt,

april 2009 is daar het voorzitterschap van de

mijmeren dat ‘het vroeger beter was’. In alle

efficiënt direct, maar ook omdat ik voelde dat

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

debatten en tijdens alle bijeenkomsten en

dit een stad is waar ruimte is. Een stad waar

(RRKC) bijgekomen, een voortzetting van de

excursies laten we altijd een combinatie van

je kunt groeien. Of dat te maken heeft met

Rotterdamse Kunststichting en in 2004 om-

oud en nieuw zien. De lijn van het verleden

het bombardement dat het hart van de stad

gevormd tot de RRKC, een onafhankelijk ad-

wordt altijd doorgetrokken naar het heden.”

voor het grootste deel heeft weggevaagd?

viesorgaan van het college van B en W. Het

Nou, dat is me net iets te snel en té efficiënt

advies, legt Melanie uit, wordt veelal opge-

‘Ben jij dan nog geen lid?’

Rotterdams. Laten we het uit historisch oog-

volgd ‘met hier en daar een beetje trekken en

Het vlammend betoog voor de stad - bege-

punt zo zien dat het stadsbestuur een flink

duwen’. “Wij geven ons advies op basis van

leid door een uitnodiging om lid te worden

aantal jaren vóór het bombardement al een

een artistiek inhoudelijk oordeel. Vervolgens

van het Historisch Genootschap ‘ben jij dan

plan had om die toch benauwde binnenstad

maken wij een integrale afweging, en daar-

nog geen lid?’ - doet vermoeden dat Melanie

duidelijk van structuur te laten veranderen.

mee komen we niet alleen tot een cultuur-

er geboren en getogen is. Dat blijkt onjuist.

Juist om daar ruimte te maken. Maar dat

aanbod dat representatief is voor de stad,

Ze is geboren in Hoorn. Haar fascinatie met

was natuurlijk gefaseerd gepland en niet in

maar dat ook bijdraagt aan de ambities van

de stad begint op vroege leeftijd; ze is 5 of

één keer.”

die stad.”

uitzicht vanaf een flat aan ’s-Landswerf waar

Beetje trekken en duwen

Levend organisme

ze met haar ouders op bezoek is. “Stond

Helemaal niet gepland, zelfs niet gefaseerd,

“Voor mij is het daarom ook zo geweldig om

ik daar voor het raam en zag ik die enorme

is de carrière van Melanie. Van 1995 tot 2000

bij dat historisch besef die kunst- en cultuur-

weidsheid. En luchten waarvan ik dacht: oh-

is zij projectleider-directeur van het Museum

component te mogen doen. Kunst en cul-

hhh, wat mooi. Toen, dat was in de jaren ’70,

Schepen uit Verre Landen en directeur van

tuur geven die stad immers zo’n wezenlijke

was de stad nog helemaal niet zoals nu, maar

het Openlucht Binnenvaartmuseum. Dan

invulling. Een stad die zich toont door haar

toch werd ik geïnspireerd door die ruimte van

vraagt Hans Horsting, toenmalig voorzitter

uitgesproken architectuur en waarbij het de

bovenaf. Ook weer niet zó gek als je op de

van Roterodamum of zij tot het bestuur wil

kunst is om die stad verder in te vullen. Die

6 als ze totaal geïmponeerd raakt door het

106


taak om mensen op een

naar de stad te laten kijken vult zich met mensen die hier wonen, die hier werken. Maar dan ben je er nog niet. Je hebt zoveel componenten nodig om van een stad – en daar ga ik dan weer – in feite een levend organisme te maken. Dat is wat kunst en cul-

Wie: Melanie Post van Ophem Wat: Voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en voorzitter Historisch Genootschap Roterodamum

Waar: Rotterdam

tuur voor Rotterdam doen. Of dat nu kunst in de openbare ruimte is, de podiumkunsten of cultuur in een buurt. Die gelaagdheid van cultuur die in de stad aanwezig is, is prachtig. Rotterdam mag daar heel trots op zijn. Soms botst het, wordt het gezien als een luxe, bijna als een extraatje, terwijl op het moment dat je het uit die stad zou weghalen die stad dood zou gaan. Wij beseffen het ons niet genoeg, maar alles is er: van echt high brow, onbegrijpelijke kunst waarvan inderdaad maar een kleine groep kan genieten tot het meest laagdrempelige. Alle discipli-

nes zijn vertegenwoordigd, de schakering

Dus koester ik haar ook, ik koester de stad zoals zij is is zó rijk. Ja, ik houd van deze stad. En dat

wordt verder aangejaagd omdat er vaak ook geklaagd wordt, vaak negatief in het nieuws, de goede dingen die hier gebeuren, halen het

nieuws helaas niet. Die worden gemakshalve dan maar overgeslagen en daar kan ik me dan

erg boos over maken. Ik vind dat de stad wat dat betreft tekort gedaan wordt, dat goede dingen te weinig voor het voetlicht komen

en te weinig gewaardeerd worden. Ik denk dat de stad en de mensen zichzelf ook wel eens tekort doen. Wat ik daarmee bedoel, is

dat we ons heel erg kunnen vastbijten in de kleinere dingen die niet goed zijn, waarmee al het goede bijna overschaduwd wordt. Ik probeer de stad als een geheel te zien, de parels te zien, de schoonheid, de energie die er uitstraalt. Dus koester ik haar ook, ik koester de stad zoals zij is. Energiek en met een heel eigen Rotterdams én on-Hollands karakter.”

107


M aritza Russel der van

is eind

2009

reeds directeur en bestuur-

Etnische Zakenvrouwen Nederland,

uitgever,

ondernemer, adviseur en ze bekleedt vele nevenfuncties in besturen, maar toch besluit ze dan ook nog kinderdagverblijvenorganisatie

K ids Wonderworld

over te

nemen.”I k ben erin gestapt, omdat ik het zag als een zakelijke opportunity; ik zit boordevol ideeën.

Toen

mijn

M

dochter ruim twintig jaar geleden klein was ging zij naar een

Dat

24

uurs opvang, hier in

Rotterdam

op de

Schiekade.

is ideaal , want als je carrière maakt in het bedrijfs-

leven kun je niet om half zes de dingen uit je handen laten

en op pad gaan om contacten te leggen, want het moet je gegund worden. Ik ben een netwerker pur sang. Ik doe nu ook een

paar projecten in Amsterdam en dat verschilt

wezenlijk met Rotterdam. Ze moeten daar

erg wennen aan onze mentaliteit van het hart op de tong hebben en niet lullen maar poetsen. Hoe ik mijn bedrijven leid? Open, ik ben een coachend leider, dus ik geef mensen

vallen en naar huis gaan.”

graag de kans hun talenten te ontwikkelen. Dat heeft ook wel met vrouw zijn te maken,

Leuke cijfers

gediplomeerd schoonheidsspecialiste, dat

denk ik. Ik sta divers in de discussie met be-

Maritza is geboren in Suriname en kreeg als

ik mijn baan bij de gemeente heb opgezegd

trekking tot het glazen plafond. Ik heb me er

oudste dochter van een actieve ondernemer

en in het bedrijf van mijn man ben gestapt.”

vanuit mijn functie als voorzitter van Etnische

een gezonde dosis ambitie met de paplepel

Lachend: “Overdag was hij de baas en dat

Zakenvrouwen Nederland heel veel tegenaan

ingegoten. Na de middelbare school komt

botste.”

moeten bemoeien. In Nederland is het groot-

ze naar Nederland om economie te stude-

Maritza start haar eigen bedrijf, Marrein

ste probleem de deeltijd banen, vandaar dat

ren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publications, met het glossy magazine

vrouwen moeilijker door het glazen plafond

“Om mijn studie te bekostigen ben ik gaan

Expressions dat landelijk verspreid wordt

heen breken. Als je een topleidinggevende

werken bij de Rotterdamse Antiekhallen op

en zich richt op de kleurrijke samenleving.

wil zijn moet je er gewoon zeven dagen per

de Bergweg. In de weekenden en na colle-

“In eerste instantie brachten we veel hair en

week zijn.

ges deed ik daar de achterstallige boekhou-

beauty items vanwege de kappersproduc-

Ik heb mijn kinderen toen ze klein waren ook

ding.” Ze gaat steeds meer werken, rolt zo

ten waarin het bedrijf van mijn man gespe-

amper gezien. Ik was aan het werken of aan

het bedrijfsleven in en gaat later bij de ge-

cialiseerd was, maar het werd steeds meer

het reizen, omdat je toch je zaakjes op orde

meente Rotterdam aan de slag. In avondstu-

lifestyle.

wilt hebben. Ik merk dat etnische zakenvrou-

Verder ben ik bestuurlijk erg actief. Dat is zo

wen minder moeite hebben met fulltime

Ik houd van werken, dat is de aard van het beestje

gegroeid omdat je als ambtenaar vaak door

werken. Er ligt hier echt een cultuurverschil.

maatschappelijke

gevraagd

Als Nederlandse vrouwen al zelf niet in deel-

wordt om zitting te nemen in besturen.

tijd willen werken wordt het ze wel door de

Overigens was ik aanvankelijk overal pen-

omgeving aangepraat. Want de vrouwen die

ningmeester vanwege mijn financiële achter-

er werkelijk voor gaan en hun zaken met de

grond. Toen was ik jong en energiek en ik zei

kinderen geregeld hebben, vormen een klei-

dies volgt ze alle boekhoudopleidingen. “Ik

overal ja op, maar nu ben ik aan het afbou-

ne groep. De grote massa is nog niet zover.

heb het altijd leuk gevonden te sturen met

wen en kies ik bewust waar ik mijn expertise

Etnische zakenvrouwen hoeven niet door dat

cijfers en te kijken hoe je zaken gezond kunt

kan inzetten. Zo ben ik ook tot de aanschaf

emancipatieproces. Mijn dochter was zes

krijgen en houden. Mijn man had al een ei-

van het kinderdagverblijf gekomen. Ik zat

weken oud en ging naar een 24 uurs opvang,

gen bedrijf. Ik ben bij hem ingestapt –naast

daar al in het bestuur en ik wist dat ze een

want ik ging gewoon weer werken omdat ik

mijn baan als hoofd van een afdeling bij de

koper zochten. Ik zie het als een uitdaging

leidinggevende was. Ik dacht daar niet eens

gemeente Rotterdam- toen hij een kapsalon

dit bedrijf commercieel goed in de markt

over na, laat staan dat ik een schuldgevoel

startte. Haha, heel wat anders zou je zeggen,

te zetten en de komende jaren fors te laten

had. Pas toen mijn collega’s herhaaldelijk zei-

maar ik kon toen nergens goed mijn haar

groeien. Ik heb meteen een interim directeur

den: ‘Joh je zit hier altijd, hoe zit dat nu met

laten doen. Ik heb me altijd graag bezigge-

aangenomen die alles weet van kinderen en

je kinderen?’ kwam ik ook in die spiraal. Het

houden met haar en beauty en tutten met

kinderdagverblijven, zodat ik mijn handen vol-

werd me aangepraat en ik dacht dat ik een

potjes en crèmetjes, dus dat leek me wel

ledig vrij heb voor het financiële en manage-

waardeloze moeder was. Ik heb woensdag-

wat. Binnen vier jaar hadden we vier kapsa-

mentdeel, want dat is mijn sterke kant.”

middag vrijgenomen om iets met de kinde-

organisaties

ren te gaan doen. Stond ik daar bij de bui-

lons gespecialiseerd in black hair. Omdat we

108

geen goede producten konden vinden zijn

Geplande qualitytime

tenschoolse opvang zei m’n dochter ‘mam,

we die ook zelf gaan importeren, dus kwam

“Het is prettig ondernemen in Rotterdam. Ik

wat kom je doen, we gaan pannenkoeken

er een bedrijf bij. In 2002 was het allemaal

heb snel ingezien dat je in deze maatschap-

bakken, ga maar weg’. Ik realiseerde me

zo explosief gegroeid, ik was inmiddels ook

pij moet netwerken als je ondernemer bent

toen wat een onzin die hele discussie was.


et talent en ambitie

in je, moet je gewoon gaan!

Met talent en ambitie in je, moet je gewoon

vrouwen: Golda Meir, Margaret Thatcher. Ik

ik af en toe 1 dagje voor mezelf heb, een dag

gaan! Wij hebben onze qualitytime met het

zelf krijg energie van moeilijke uitdagingen

waarop ik rustig wakker kan worden, naar de

gezin op de momenten dat we dat plannen.

oplossen. Mijn beste eigenschap is doorzet-

kapper kan gaan, shoppen, want dat komt er

Bovendien heeft een kinderdagverblijf veel

tingsvermogen, bij tegenslagen tel ik tot tien

toch te weinig van, dan doe ik zoveel energie

voordelen. Overigens hebben etnische vrou-

en denk ‘ hoe gaan we dit oplossen’ . Ik zie al-

op, dan ben ik herboren en kan ik er weer

wen kinderopvang vaker in familiekring gere-

leen maar kansen, ben een erg positief inge-

weken tegenaan.”

geld. Dat heeft ook weer met cultuur te ma-

steld persoon en ik geloof in het goede van

ken. Moeder of oma springen logischerwijze

de mens. Dat kan ook een valkuil zijn. Voor

in voor een paar dagen per week.”

de komende tijd wil ik mijn bedrijven nog gezonder en sterker maken. Het werken is best

Wie: Maritza Russel Wat: Directeur/eigenaar/uitgever Marrein

Kansen en oplossingen

te combineren met een sociaal leven, maar

Publications,

Maritza is altijd erg ambitieus geweest, wilde

gezellig uit eten gaan doe ik ook vaak met

oprichter/directeur/bestuurder

de baas zijn, maar besefte goed dat je daar

zakenrelaties. Ik houd van werken, dat is de

Etnische Zakenvrouwen Nederland,

wel iets voor moet doen. “Ik heb wel wat

aard van het beestje. Ik kan me ontspannen

voorbeelden. Oprah Winfrey, dat vind ik echt

met een goed boek. Zet mij in de vakantie

directeur/eigenaar Kids Wonderworld

een icoon. Iconen zijn voor mij altijd sterke

maar in een hoek met een boek, heerlijk! Als

Waar: Rotterdam

109


Rotterdam – Beursplein Passage 22 Rotterdam – Coolsingel 45 Rotterdam – Freerickplaats 22 Rotterdam – Meent 92 28 vestigingen door heel Nederland WWW.VANOSTASSENENKOFFERS.NL


ls je M et

roots in een

Limburgs

horecagezin

zitten gastvrijheid en aanpakken

Gruisen ‘naar

in het bloed.

het

Westen’

In 1975

om in

A nnie

komt zij

Rotterdam

bij de

Köln Düsseldorfer German R hine Line te werken, toen de grootste riviercruise rederij ter wereld.

Spido. De

In 1999

start ze bij

bekende havenrondvaartspecia-

list lonkte vooral omdat het werken met

Rotterdammers

haar aansprak.

“Kort,

snel en duidelijk en dat inspireerde mij enorm.”

Wie: Annie Gruisen Wat: Directeur Spido Waar: Rotterdam

“Leuk om te vertellen is dat ik bij de riviercruise rederij in 1989 niet tot de directie kon toetreden, omdat het Duitse moederbedrijf niet gewend was aan vrouwelijke directeuren. Twee jaar vervulde ik een adviseursfunctie en toen een nieuw management aantrad werd ik alsnog directeur. De komst naar Spido was mede ingegeven omdat ik het vele reizen een beetje beu was. Hoewel ik geen uitdaging uit de weg ga, mijn vader leerde mij al ‘gaat niet bestaat niet’, leek het me prettig om iets honkvaster te kunnen leven en werken. Daarbij is Rotterdam al altijd in beweging, een innovatieve stad die openstaat voor nieuwe producten en ideeën. Ik werd eerst algemeen directeur bij Spido, daarna vormde ik tien jaar lang samen met Hans Borst een duodirectie, waar kortgeleden door zijn plotselinge overlijden helaas een einde aan kwam.”

Je onderneemt nooit alleen Het wegvallen van Hans Borst is hard aangekomen bij Spido. De ruim 50 medewerkers vormen een platte organisatie en werken nauw samen. “Elk schip is een team, zo ook het kantoor, we werken schouder aan schouder, dat typeert de sfeer hier. Momenteel herpositioneren we, geven het verdriet een plaats en proberen we weer plezier in het

112


iets geeft

krijg je ook iets terug werk te vinden. De continuïteit en kwaliteit van Spido waarborgen is

studie’. Iets wat je weet is nooit zonde, het is kennis waar je te allen

geen probleem, maar het plezier terugvinden is lastiger, dat kost tijd.

tijde profijt van hebt, in elke situatie. Je hoeft het toch niet perse te

Hans en ik hebben werk nooit als werk ervaren. Het is uiteraard niet

gebruiken om geld mee te verdienen? Ik houd ook niet zo van clubjes

elke dag ‘heppiepeppie’, maar wij vonden bijvoorbeeld netwerken

met alleen maar vrouwen. Ik vind het veel leuker om in een club te

geen werken. Als wij ergens naartoe gingen hadden wij het altijd leuk.

zitten met mensen, niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze goede

We kenden elkaar door en door, vulden elkaar perfect aan. Bovendien

ideeën hebben.”

vonden we het allebei enorm belangrijk gevoel te hebben voor en met de stad waarin je onderneemt. Je onderneemt nooit alleen, je

Kopen is gunnen

onderneemt in een stad en je kunt alleen slagen als je bereid bent

Haar betrokkenheid bij de stad is duidelijk zichtbaar in nevenfuncties

samen te werken in de breedste zin van het woord. De stad heeft de

in de Kring van de Kamer van Koophandel, als lid van de Raad van

aantrekkingskracht en vervolgens moet jij er voor zorgen dat de men-

Toezicht van het Chief Marketing Office (CMO), Raad van Advies van

sen die naar de stad komen uiteindelijk ook voor jouw bedrijf kiezen.

de Bep van Klaveren Memorial, de Ondernemersfederatie Rotterdam

Dat doen wij bij Spido door gastvrij te zijn, flexibel in denken en doen

City en Spido sponsort Rotterdam Topsport, Sparta en het Rotterdams

en nooit onze neus ophalen voor iets. Of iemand alleen een rondvaart

Philharmonisch orkest. Ook is Annie Gruisen lid van de Marine Club,

komt maken of een compleet schip met een groots buffet reserveert,

de Captain’s Club van de Rotterdam, de Luxor Businessclub, Société

iedereen moet de indruk krijgen dat hij gelijk gewaardeerd wordt. Ik

Rotterdam en is zij voorzitter van het B to B Advisory Board. “Dat is

zeg wel eens tegen onze mensen: hier kan alles en hier kan niets.

mijn sociale leven,” lacht ze. “Ik ben betrokken bij van alles in de stad.

Als het druk is, dan gaan we ervoor. Met z’n allen, en ik verwacht dat

Als je iets geeft krijg je ook iets terug. Zo werkt het. Een heleboel

iedereen zich daarin aanpast. Wij zijn representant van onze eigen

vrienden heb ik zakelijk leren kennen en daar breng ik graag tijd mee

firma en van deze stad. Altijd. En daar kan ik aardig in doordraven. Ik

door. Wat ik gezellig vind is eten. Koken doe ik ook wel, maar het huis-

ben echt iemand van de punten en de komma’s. Soms met een kort lontje, maar ook iemand waarbij alles kan als het kan, zoals ik zei. Mijn slechtste eigenschap is dat ik snel kwaad ben, en de beste is dat dit snel weer over is. Als het uitgesproken is, dan ben ik het kwijt. Dat is eigenlijk niet zo’n vrouwelijke eigenschap, want vrouwen kunnen nog boos zijn over iets wat jaren geleden gebeurd is. Dat heb ik niet. Ik ‘delete’ het en kom er nooit meer op terug.”

Ik denk in ‘wij’. Niet ‘Wij de Koningin der Nederlanden’, maar ‘Wij de Spido’

Rare kreet Hier kunnen we doorvragen naar een mogelijk voordeel van het vrouw

houden vind ik verschrikkelijk. Zonde van mijn tijd. Ik werk liever een

zijn in een functie als directeur van een bekende Rotterdamse onder-

paar uur meer om dat te kunnen uitbesteden. Ik kan wel een ideale

neming. “Ik denk dat vrouwen voordelen ondervinden, maar mannen

vrije dag beschrijven: daarin zit in ieder geval shoppen. Ik houd niet

ook. Het gaat om de mens,” reageert Annie Gruisen stellig. “Er zal

van winkelen, ik houd van kopen. Ik ga naar een winkel en wil graag

wel een glazen plafond bestaan, maar ik zie het niet. Ik denk dat het

geholpen worden, iemand zoekt mijn garderobe voor mij uit. Daarna

een voorrecht is dat wij in een maatschappij leven waarin vrouwen

ga ik lekker lang lunchen op een terras, zonder dat ik op de klok hoef

keuzes kunnen maken. Het zit vermoedelijk wel in de genen van vrou-

te kijken. Dat is mijn ideale vrije dag en die beleef ik vermoedelijk in

wen dat ze eerder voor parttime werk kiezen dan mannen en daar-

Rotterdam. Ik koop graag in mijn eigen stad, want kopen is gunnen.

door krijg je minder vrouwen in topposities. Dat is hier inherent aan.

Zoals ik hoop dat andere ondernemers in Rotterdam het Spido ook

Maar ik ben van mening dat vrouwen die echt willen en net zo veel tijd

gunnen. Ik kan genieten van teamsuccessen. Als we met zijn allen

en energie investeren als mannen die een toppositie ambiëren, er ook

onder één paraplu iets organiseren en het lukt. Ook in ons bedrijf ben

komen. Ik wil zelf ook niet een baan omdat een bedrijf verplicht is mij

ik trots als klanten tevreden zijn en dat communiceer ik graag naar

aan te nemen omdat ik vrouw ben. Ik wil geselecteerd worden omdat

onze mensen. Ik denk in ‘wij’. Niet ‘Wij de Koningin der Nederlanden’,

ik goed ben. Wat ik ook zo’n rare kreet vind over hoog opgeleide vrou-

maar ‘Wij de Spido’.”

wen die ervoor kiezen om minder of niet te werken is ‘zonde van je

113


I Na

k kreeg door dat wel

de middelbare school wil

creatiefs doen.

Ze

M arléne Baars

iets

was niet zo dol op leren, maar

en vervolgens ben ik als personeelsfunctionaris bij een consultancybureau gaan werken. Dat was een enorm leuke tijd en ook hier heb ik weer diverse

des te meer op creatief bezig zijn, dus gaat ze naar

opleidingen kunnen volgen. Ik bleek bovendien het

de opleiding voor bloemsierkunst.

kwam bij mij dus duidelijk pas op latere leeftijd.”

M arléne, Capica,

A nno 2010

leidt

samen met haar partner, internetbureau

gevestigd in

Capelle

aan den

IJssel,

waar een

enthousiast team gedreven specialisten effectieve websites vervaardigt en gebruiksvriendelijke web oplossingen ontwikkelt.

studeren enorm leuk en interessant te vinden, dat

De commerciële vrouw “Mijn vriend Laird had samen met twee vrienden een internetbureau, Capica. Zij waren vanuit de studietijd begonnen, maar het bedrijf was zo gegroeid dat zij moesten beslissen ‘hoe gaan we verder’. Ze zijn het bedrijf gaan splitsen, waarbij één partner verder is gegaan in systeembeheer en domeinregistratie, met hem werkt Capica nog altijd nauw

Marléne kon haar creativiteit in de bloemen zeker

samen en de andere partner is bij een grote mul-

kwijt. Al tijdens haar opleiding werkt ze in een

tinational gaan werken. Dat was meer zijn ding.

bloemenwinkel in Gouda, maar ze heeft snel door

Mijn vriend zocht toen iemand naast zich, omdat

dat ze dit niet voor altijd wil doen. Ze gaat verder

het voor hem alleen wel een erg grote klus was.

met een lerarenopleiding in de bloemsierkunst.

Ik had het enorm naar mijn zin in de consultancy,

“Bij mijn eerste stage voor de klas was ik met-

maar ik miste het commerciële. In 2006 ben ik bij

een genezen omdat ik het maar niks vond dat die

Capica ingestapt. Natuurlijk hebben we bedacht

pubers niet onmiddellijk de passie deelden die ik

of dat zou werken in onze relatie, maar we zijn ge-

voor het vak had. Toen kreeg ik door dat ik eigen-

start met het idee ’we gaan het gewoon doen en

lijk toch wel erg ambitieus ben. Dat merk je ook

we zien wel’. Dat ging heel goed en het gaat nog

in de praktijk als je in je werk meteen allerlei ver-

steeds goed. Capica is als organisatie ongekend

antwoordelijkheden toebedeeld krijgt. Bovendien

gegroeid, er is structuur aangebracht en we ont-

trek ik snel dingen naar me toe, zo bleek. Ik kom uit

wikkelen sterk door. We gaan er met elkaar voor.

een ondernemersgezin, dus mogelijk ben ik daar

Ook de taakverdeling is natuurlijk verlopen. Ik ben

toch meer door beïnvloed dan ik aanvankelijk dacht.

niet technisch, Laird is dus de technische man en ik

Ik ben toen ik een jaar of 21 was een uitzendbu-

de commerciële en organisatorische vrouw. Lijnen

reau binnengelopen met de vraag wat ik kon doen,

uitzetten doen we samen. Werk betekent heel veel

want ik wilde gewoon aan het werk. Ik zou wel zien

voor mij. Het is mijn passie. In de uitzendbranche

welke richting me zou aanspreken. Ik ging aan de

miste ik inhoud, in de consultancy het commerciële

slag en werd opgeleid tot secretaresse en later tot

en nu mag ik met allebei bezig zijn. Ik leer nog elke

marketing assistent. Na een flink aantal projecten

dag en ik ben erg trots op de successen die we

vroeg het uitzendbureau me als intercedent te ko-

behalen. Er staan alweer vacatures open om uit te

men werken. Dat heb ik gedaan en ik werd al snel

breiden.”

vestigingsmanager. Intussen volgde ik diverse opleidingen in ondermeer personeelsmanagement

Schop onder je kont “Continu doorontwikkelen is erg belangrijk voor

Ik begrijp niet dat mensen hun werk passieloos kunnen doen 114

een internetbureau. Laird en ik zijn allebei ondernemers bij wie doorlopend ideeën opborrelen. Vaak bellen we elkaar vanuit de auto om te sparren en we hebben vaak tegelijkertijd dezelfde ideeën. Thuis


ik toch erg Ambitieus ben proberen we niet over werk te praten. Misschien tijdens het eten nog even, maar daarna is het klaar. Thuis is dan echt thuis. Het is prettig dat we ons bedrijf apart van ons huis hebben en de deur achter ons kunnen dichttrekken, want ik ken mezelf, dan stop ik helemaal niet meer met werken. Ik let er nu goed op dat ik niet te veel doe, want ik vind alles leuk, ook privé. Mijn agenda zit snel overvol, ik ben overal voor in, naar het theater gaan, concerten, de kroeg in. Ik ben enorm enthousiast, draai nergens mijn hand voor om, ik zie altijd wel ergens een mogelijkheid. Mijn grootste ergernis is desinteresse. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat mensen hun werk passieloos kunnen doen. Ik loop over van passie! Inmiddels ken ik, na flinke burnout klachten, mijn grens en zoek de balans. Ik dacht ‘dat overkomt mij toch niet, een burn-out? Een schop onder je kont en doorgaan moet je’, maar als het je overkomt werkt dat anders, heb ik geleerd.”

Kroketten bakken “Ik blijf een streber, maar ik kan ook ontspannen en het werk even laten voor wat het is, al moet ik die vrije tijd echt inplannen in mijn agenda. En we vergeten bij Capica niet om de successen, klein en groot, te vieren, dat vind ik belangrijk, ook naar onze mensen toe. We moeten met elkaar hard werken, maar er wordt ook tijd vrij gemaakt om lol te hebben. Op vrijdagmiddag heeft iedereen een biertje op zijn bureau staan en gaat met de lunch de frituur aan om kroketten te bakken. Dat typeert de sfeer hier. Alle mensen die hier werken hebben dezelfde passie als Laird en ik en dat is internet. De klant tevreden stellen met innovatieve en gebruiksvriendelijke weboplossingen. Als je ziet hoe regelmatig hier een taart bezorgd wordt van klanten die ons bedanken voor geleverde diensten, dat is prachtig. Het is een oprecht stuk waardering van onze klanten voor de passie die wij in ons werk leggen. Daar kan ik enorm van van genieten.”

Wie: Marléne Baars Wat: Directeur-eigenaar Internetbureau Capica Waar: Capelle aan den IJssel

115


De

perfecte assistent voor een top ondernemer of

-bestuurder

is een creatieve duizendpoot.

Hoog

opgeleid, stressbestendig, meedenkend en meelevend.

Een

organisator, een adviseur, een multi tasker pur sang.

“H et

is iemand die een internationale conference call

voor de board voorbereidt en tegelijkertijd je vakantie kan regelen,” aldus

Versnel &

Caroline Holtgrefe

die beide ruim

25

en

Simone

jaar ervaring hebben in werving

selectie van interim en vast personeel.

aan het roer Caroline en Simone kennen elkaar uit de tijd dat ze samen bij Unique Uitzendbureau, het huidige USG People N.V. werkten. Caroline had toen al wat internationale avonturen achter de rug en Simone kende de ins & outs van het ondernemerschap door haar werkzaamheden in het bedrijf van haar vader. Water loopt als een rode draad door hun leven. En lol hebben. “Doen wat je leuk vindt, kunnen lachen met elkaar, om elkaar, maar ook om jezelf, dat en water is wat ons als eerste verbindt.” Perfect Assistants B.V. is gespecialiseerd in werving & selectie en detachering van management ondersteunend personeel. De focus binnen dit segment is gericht op de topsecretaresse, die op juiste wijze invulling weet te geven aan de hedendaagse verwachtingen van het management. “Deze dames (of heren) hebben een spilfunctie en fungeren als de rechterhand van bijvoorbeeld een CEO, CFO of directeur eigenaar. Met bijbehorend salaris uiteraard. Wij bemiddelen in de top van deze niche. De perfecte assistent neemt werk uit handen, initieert, heeft een eigen netwerk, kan snel schakelen, op vijf fronten tegelijk werken, adviseert, fungeert als klankbord, werkt op HBO niveau en heeft minimaal 7 jaar werkervaring. Ook groeit in Nederland de vraag naar Personal Assistants. Aandeelhouders stellen hogere eisen aan het resultaat van de onderneming waardoor de druk op de manager toeneemt. Een goede Personal Assistant is de onmisbare professional voor de hedendaagse manager! Daarnaast hebben wij onder vrouwelijke topmanagers de behoefte gesignaleerd aan een Personal Assistant uitsluitend op het privé vlak. Er is ook nog eens een huishouden te runnen. Het uitbesteden van werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het boeken van een vakantie, langsgaan bij de stomerij en de catering laten verzorgen voor een etentje, maakt het leven een stuk eenvoudiger. De Personal Assistant kan op afroep voor een aantal dagen/uren in de week op flexibele wijze invulling aan deze behoeften geven.”

Als je ergens in gelooft moet je het gewoon doen Caroline Holtgrefe 116


Cowgirl

Dat was lastig in mijn toenmalige functie, maar er werd uiteindelijk

Caroline dacht na het VWO in Rotterdam, waar ze opgroeide aan

een uitzondering gemaakt en ik kon vanuit Rotterdam gaan werken.

het water met zeilen, surfen en paardrijden, met een studie inter-

Dat heb ik de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan tot de tijd

nationaal recht snel naar het buitenland te kunnen, maar dat bleek

rijp was om voor mezelf te beginnen met Perfect Assistants.”

niet het eerste doel van deze studie. Wel van Caroline, die wisselde naar een opleiding reclame& marketing en vertrok daarna naar Zuid

Perfect matches

Afrika waar ze voor Windsurfing International ‘in de windsurfplan-

Simone’s opleiding bestond, zoals ze zelf lachend aangeeft uit de

ken’ ging. Via Australië, waar ze ondermeer als echte cowgirl op

‘university of life’. Ze gaat naast een studie Engels aan de slag bij het

een ranch werkte, keert ze terug naar Nederland om zeilplanken te

staalconstructiebedrijf van haar vader, waar ze veel leert. “Daarna

gaan importeren .“Dat ben ik gaan opzetten, maar op een gegeven

solliciteerde ik in de uitzendbranche en kon beginnen als unitleidster

moment wilde ik wat anders. Ik werd de jongste vestigingsmanager

bij Unique Uitzendbureau in Rotterdam. Binnen deze organisatie heb

bij Unique. Eerst in Rotterdam, daarna in Den Haag om vervolgens

ik carrière gemaakt en ben ik opgeklommen tot lid van het manage-

op het hoofdkantoor van Unique in Almere het landelijk account-

mentteam. Indertijd was er ruimte voor eigen ondernemerschap. Je

en projectmanagement op te zetten. Het bedrijf is in 1997 naar de

kwam bij tientallen bedrijven over de vloer, leerde bedrijfsculturen

beurs gegaan en de naam veranderde in USG People N.V . Het was

door en door kennen en je ‘ging voor je tent’. Na 10 jaar kregen wij

allemaal heel vernieuwend en ik heb mooie stappen binnen het be-

onze dochter en ik kon niet in deeltijd werken, dus stopte ik om te

drijf weten te maken. Op mijn 41ste werd ik moeder en op mijn

gaan genieten van het moederschap. Ik kwam er al snel achter dat ik

43ste kwam nummer twee en ik besloot minder te willen werken.

graag weer wilde werken. Ik houd gewoon van werken. Tennissen, wandelen, golfen, ik vind het allemaal leuk, maar als ik moet kiezen, dan ga ik werken. Ik vind het heerlijk, het is echt mijn hobby. Ik ben trainingen gaan geven, heb een tijdje bij de Hartstichting gewerkt en

ben toen mijn eigen bedrijf Motivator gestart. Na bijna 14 jaar alleen een bedrijf geleid te hebben, is het inspirerend om weer samen met

Ik vind van alles leuk, maar als ik mag kiezen dan ga ik werken Simone Versnel

een partner aan het werk te zijn.” Caroline: “We vullen elkaar perfect

aan. We kennen het vak in de volledige breedte, maar we hebben duidelijk onze voorkeuren. Ik ben meer marketing & sales gericht en

Simone kijkt naar de organisatie in zijn totaliteit. Wij hebben de branche zien veranderen en soms lijken de processen belangrijker te zijn

geworden dan de dienstverlening zelf. Wij komen nog uit het ‘tijdperk’ van het centraal stellen van de mensen en de bedrijven, van de perfect matches dus! Daar is nog steeds behoefte aan en wij weten als geen ander hoe daar op juiste wijze invulling aan te geven!” Gedrevenheid, passie voor werken en voor water worden gedeeld door beide onderneemsters. Ze staan nu samen aan het roer van Perfect Assistants. Simone noemt zichzelf een kind van de stad Rotterdam en een kind van de zee. “Ik was elk weekend op het strand, ik heb catamaran gezeild en de zee is altijd in mijn leven geweest. Overigens ben ik er zeer voorzichtig mee, ik heb mateloos respect voor de zee, maar kan er ook van genieten.” Caroline zegt zich in haar werk als een vis in het water te voelen. “Onder de mensen zijn geeft me energie en ik kan er een stuk creati-

Wie: Caroline Holtgrefe en Simone Versnel Wat: Founders/partners Perfect Assistants Waar: Rotterdam

viteit in kwijt. De drive om dingen zakelijk voor elkaar te krijgen is erg groot. Het is verder in het leven erg belangrijk dat je dingen doet die je leuk vindt. Keuzes maken waar je zelf blij van wordt. Als je ergens in gelooft moet je het gewoon doen. De economie trekt aan en wij gaan ervoor!”

117


H Sybilla Dekker (67)

Ordening

en

was van

Zij

2003

Milieu (VROM)

eerste kabinet met de brengen.

et leven wordt pas echt

LPF

“Dan

2007

minister van

Volkshuisvesting Ruimtelijke

in het tweede en derde kabinet

bedankte ze vriendelijk).

is voorzitter van de

ze graag mee:

tot

H aar

Balkenende (voor

passie is vrouwen naar de top

Taskforce Topbrainstorm. A an Zakenvrouwen

werkt

laat je zien wat mogelijk is; aanmoedigingen van andere vrouwen.”

Dekker heeft een curriculum vitae waar je u tegen

worden bereikt wanneer organisaties diversiteit als

zegt. Na het gymnasium (haar drie broers deden

vanzelfsprekend onderdeel van hun bedrijfsvoe-

hbs) studeerde ze aan de Sociale Academie. Ze

ring zien.” Om dat te bereiken wordt bedrijven ge-

werkte lange tijd bij het ministerie van Landbouw,

vraagd zich te committeren aan een eigen plan met

daarna werd ze directeur van de NVOB (onderne-

concrete doelstellingen en een strategie die wordt

mers in de bouw) en algemeen directeur van de

vastgelegd in managementafspraken.

Werkgeversvereniging AWVN. “In al die functies

“De achterstand van vrouwen is deels te wijten

was ik de eerste vrouw.” Ze verzamelde daarnaast

aan de cultuur en de geschiedenis van Nederland.

een interessant pakket aan commissariaten (zoals

Het zit deels in de faciliteiten die de overheid wel

bij de Rabobank, voorzitter bij Heineken en de NS).

of niet biedt. Eigenlijk niet biedt. En het zit ook voor

Als minister trad ze af na de Schipholbrand. Dat

een deel bij de cultuur in de bedrijven.

was voor haar klip en klaar na het lezen van het

Mijn overtuiging is dat je, als je een mix hebt van

rapport en het zien van de film. “Ik was politiek

mannen en vrouwen, jong en oud, allochtoon en

verantwoordelijk. Mijn aandeel was kleiner dan dat

autochtoon, verschillende achtergronden hebt, dat

van Donner, het was niet gebeurd in mijn periode

je veel beter af bent in een bedrijf.”

als minister, maar ik heb getekend bij mijn aantreden voor alle lusten en lasten. Nee, het gaat niet

Eigen geld verdienen

over schuld. Ik wilde niet beschadigd worden. Dan

Het vechten voor zichzelf, het vechten voor andere

moet je daar je conclusies uit trekken en dat heb ik

vrouwen komt niet expliciet voort uit haar jeugd.

gedaan. Wat absoluut niet makkelijk was.”

Haar ouders (en dat was in die tijd behoorlijk tegendraads) stimuleerden juist het enige meisje in

Nederland achterstand

het ondernemersgezin. Pa had (samen met een

Donner kwam weer terug. Zij niet. Ze ging zich

compagnon) een cv-installatiebedrijf en hij liet des-

bijna geheel wijden aan haar passie, het brengen

noods de kerstdis de kerstdis als een klant belde

van vrouwen naar de top. ‘Talent naar de Top’ (van

dat de kachel kapot was. “Ik heb altijd geweten dat

mei 2008) is het vierde initiatief waar Dekker bij

er gewerkt moet worden.” Toen zij pas 19 jaar was,

betrokken is. “Er moet echt wat gebeuren.” Het

overleed haar vader aan een acute hartstilstand.

aandeel afstuderende vrouwen is meer dan 50%,

De compagnon kon het bedrijf niet alleen overeind

maar het aandeel vrouwen in topposities bij beurs-

houden. In die tijd is het bewustzijn ontstaan dat ie-

genoteerde bedrijven is slechts 5%. “Nederland

dereen, dus ook vrouwen, hun eigen geld moeten

bungelt met deze cijfers in Europa onderaan de

verdienen en hun eigen netwerk moeten hebben.

lijst.” ‘Talent naar de Top’ meent dat de groei van

Haar eerste partner overleed ook aan een acute

het aantal topvrouwen alleen in een stroomversnel-

hartstilstand. “Voor de tweede keer verloor ik op

ling kan komen door een ambitieuze doelstelling te

abrupte wijze een dierbare. Van kinderen was het

hanteren van minimaal 30% topvrouwen in grotere

nog niet gekomen. Met zijn overlijden was de weg

organisaties in 2019. “We moeten op een andere

definitief afgesloten.” Haar tweede partner over-

manier naar talent gaan kijken. Als we op deze voet

leed een paar jaar geleden ook.

doorgaan, dan maken onze dochters van nu straks

118

het

nog steeds 5 tot 6% kans op een topfunctie. Als

CEO’s tekenen

we er met elkaar voor gaan, kunnen we het ver-

“Er zijn inmiddels meer dan honderd bedrijven en

schil maken. Meer vrouwen aan de top kan alleen

overheden die het Charter met ons getekend hebben.


Voormalig minister Sybilla Dekker ambieert groei van het aantal topvrouwen in Rotterdam

intressant als je werkt En dat zijn dan de CEO’s, niet de directeuren ‘Human Resources’, dan weet ik wel wat er gebeurt… De bedrijven kiezen dus hun eigen streefgetallen en daarmee is het committent van de top van het bedrijf geborgd. Temeer daar zij jaarlijks moeten rapporteren aan de Monitoringscommissie. Het enige wat wij doen is aanbieden op welke wijze er gerapporteerd moet worden, dat we ook vergelijkingsmateriaal hebben. En natuurlijk organiseren we bedrijfsontmoetingen. De monitorencommissie onder leiding van Veenman kijkt naar alle cijfers en aangeleverde rapporten.” De publiciteit doet vervolgens de rest... Vrouwen die opkomen voor zichzelf en andere vrouwen worden veelal ‘weggezet’ als feministes. “Feministe zou een eretitel moeten zijn, maar ik twijfel om zelfbewuste vrouwen zo te noemen. De term is zo verruwd.” Dekker gaat de straat niet op, voor haar geen demonstraties. Zij zoekt liever de besturen en commissies op om van daaruit de positie van vrouwen te verbeteren. Zo was zij bijvoorbeeld voorzitter van Vrouwennetwerk Nederland. Een quotum voor vrouwen wijst ze radicaal af: “Ik ben een werkgeversvrouw. Je moet regels niet van bovenaf opleggen als bedrijven het ook zelf kunnen regelen.” En van deeltijd moet ze ook niet veel hebben. “Het begrip deeltijd mag geschrapt worden, wat mij betreft. Het wekt de indruk dat de baan beperkt is. Ik vind dat het resultaat telt, niet het aantal gewerkte uren. Het plan is weer opnieuw zo’n vorm waar de werkweek in gegoten wordt. Ik pleit juist voor flexibilisering. Werk zou zo moeten worden ingericht dat het voor mannen en vrouwen in de piekuren van hun leven, met kleine kinderen, te doen is. Dat kan nu ook veel makkelijker dan vroeger. De communicatiemiddelen zijn zoveel beter geworden. Via telefoon, computer en sms kunnen we altijd met elkaar in contact staan. Moet je op een vergadering zijn, dan plan je die laat genoeg om de kinderen naar school te brengen. Je maakt vaste werkafspraken net zoals je afspraken met vrienden plant.” Vrouwen moeten hun verantwoordelijkheid voor de toekomst nemen, vindt Dekker. “Er is in hun onderwijs geïnvesteerd, en dat is niet alleen voor hun algemene ontwikkeling. Vrouwen moeten zich ervan bewust zijn dat de staat die investering in hen gedaan heeft. Zij zijn verplicht bij te dragen aan de economie, in welke vorm dan ook. Alleen zo kunnen we onze welvaart behouden. Bovendien doen ze het ook voor zichzelf: het leven wordt pas echt interessant als je werkt.”

119


o Mirjam Bode Algemeen manager

ns Team,

Mladen Pikulic Fotograaf

Marcelien Hakman Redacteur

Angela Joerawan ProjectcoĂśrdinator

Nathalie van HuĂŤt Hoofdredacteur

Al meer dan 25 jaar magazines op maat Bladen maken is maatwerk. Een glossy over zakenvrouwen vraagt nu eenmaal andere expertise dan een magazine over een hoogwaardige railverbinding. Op de foto ziet u het team dat is samengesteld voor Rotterdamse Zakenvrouwen. Ook voor uw uitgave stellen we een team op maat samen, zodat we in inhoud en vorm de juiste snaar raken. Dit team met louter professionals verzorgt voor u het complete uitgeeftraject, van bladformule tot en met drukwerkproductie en distributie.


een doeltreffend elftal

Monica Verhoek Redacteur

Marcel van Gastel Account manager

Ronald Schouten Creatief manager

Kimberly Gomes Fotograaf

Enith Stenhuys Fotograaf

Carla Collewijn Account manager

Voorbeelden van door ons verzorgde uitgaven zijn TracĂŠ (RandstadRail), Smit Mode magazine en Dierentaal (Dierenbescherming Rijnmond). Punt Uit Media is ook de uitgever van Rotterdam Punt Uit magazine, Friends in Business en het onlineplatform Rotterdam Culinair. Gaan wij ook voor u een fantastisch blad maken? Bel Ronald Schouten of Mirjam Bode voor een kennismaking en een voorstel op maat: 010 - 46 99 260.


Rotterdamse zakenvrouwen  

Rotterdamse zakenvrouwen

Advertisement