Page 1


Voorwoord ‘Powervrouwen doen het op eigen kracht’ Overheid en bedrijfsleven lijken wel

onder hen, vinden letterlijk de ruimte om een bedrijf te beginnen. Zij bevestigen wat wij al lang weten: pioniers-

eens een wat moeizame relatie te

geest aardt hier goed. ‘Powervrouwen’ doet denken

hebben. Ambtenaren zouden alleen maar bezig zijn regels op te stellen die het bedrijfsleven belemmeren.

aan topvrouwen, maar is niet helemaal hetzelfde. Zorgwekkend feit is dat Nederland onderaan bungelt op de internationale ranglijsten van vrouwen aan de top. De overheid kan helpen bij het doorbreken van het ‘old boys network’. Pas als eenderde of meer van de bestuurders vrouw is, kunnen zij

Ondernemers zouden deze regels

hun

zoveel mogelijk aan hun laars

stempel gaan drukken op een bedrijf. Binnen deze

context wil de politiek een wettelijk quotum van 30 procent vrouwen aan de top invoeren.

lappen. Ze zouden alleen maar uit zijn op winst en belastingontduiking

Maar onderzoek door Opzij brengt aan het licht dat bijna tweederde van de ondervraagde Tweede Kamerleden

als hun favoriete sport

tegen quota is. Geen quota voor het bedrijfsleven of de

beschouwen. Clichés.

overheid. Iets soortgelijks geldt voor een minimumaantal vrouwen in beide Kamers. Links is voor, rechts tegen. En u?

Want in het echt is de relatie erg

Hier in Flevoland hebben we tenminste één vrouwelijke ge-

complex, is sprake van verschillende

deputeerde, hebben de twee grootste gemeenten (eenderde

rollen. De overheid kan het bedrijfs-

deel) een vrouwelijke burgemeester. Binnen onze organisatie

leven stimuleren en corrigeren. Ook is

is eenderde van de directieleden vrouw. Zonder quotum!

zij vaak opdrachtgever voor het bedrijfsleven, en soms zelf eveneens producent.

In deze prachtige 2e editie van Flevo Zaken Vrouwen leest u

Het bedrijfsleven produceert goederen

stimulerende verhalen van zakenvrouwen die zelf voor hun

en diensten. Het schept werkgelegen-

succes verantwoordelijk zijn. Verhalen van ‘topvrouwen’?

heid

Nee!, van ‘powervrouwen’, want in de polder doen wij het op

en

welvaart.

Ondernemingen

nemen daarnaast steeds meer een brede

verantwoordelijkheid

eigen kracht. U toch ook?

voor

ecologisch en maatschappelijk welzijn.

Maria Overmars,

Het beeld wordt positiever.

Directielid bij de Provincie Flevoland

Ook hier zijn er altijd wel bedrijven die tegen onze ‘spelregels’ aanlopen. Maar onze slogan ‘Flevoland ruimte voor oplossingen’ subsidies

klinkt

en

niet

maatregelen

hol.

Via

stimule-

ren wij scholing en bedrijvigheid, bevorderen wij innovatie. En door bovenregionale

voorzieningen

op

het gebied van onderwijs, sport en cultuur te steunen, helpen wij een prettig vestigingsklimaat te creëren. Niet

onbelangrijk,

ondernemers

in

Flevoland, zeker ook de ‘powervrouwen’ 1


Colofon Uitgever

Redactie

Wegener SpeciaalMedia

Sanna Helmer, Cas Hofstee en Marion Wichard

(volgens een concept van ReggeMedia)

Fotografie

Sanne van Ommen en Elma van Putten

Commercieel Directeur

Jan ten Vaarwerk, (053) 484 24 71

Distributie Flevo Zaken Vrouwen verschijnt eenmaal per jaar in een

Projectmanagers

oplage van 6.500 exemplaren en is verkrijgbaar bij de

deelnemende zakenvrouwen. Bovendien ligt Flevo Zaken

Nicole Boone en Roy Dieks

Vrouwen op veel leestafels in Flevoland.

Projectcoรถrdinator

Elsbeth Krake

Copyright Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder

Acquisitie

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ReggeMedia BV, Nijverdal

Nicole Boone, (053) 484 23 89

Aansprakelijkheid

Roy Dieks, (053) 484 24 05

Wegener SpeciaalMedia is niet aansprakelijk voor eventuele

Jennifer Lankreijer, (053) 484 27 02

onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van

Nick Prins, (0570) 66 78 32

onvolkomenheden. Ook is Wegener SpeciaalMedia niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke

Ontwerp, vormgeving en productie

2

Studio Wegener SpeciaalMedia

www.wegenerspeciaalmedia.nl

eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. www.regiozakenvrouwen.nl


Inhoud Voorwoord

1

D-Communications

Stein Docter

73

Colofon

2

De Communicatie

Marina van Zon

41

Inhoudsopgave

3

De Interim Makelaar

Ingrid Goutier

61

Zwolse Diep

Mariska Roebert

25

Edith Peek Haarstudio

Edith Peek

29

Districtscommandant Noord

Elle, a Womans Lifestyle

Zwanette Schimmel

89

en waarnemend

Existo Media

Monique Branse

37

Districtscommandant

Flanderijn en Bronsvoort

Janet Bronsvoort

95

Annemarie Jorritsma

Burgemeester Almere

Carmen Breeveld

V  oorzitter Stichting Federatie Zakenvrouwen

Marlou Boot

10

26

Dierenartspraktijk Zeewolde

34

Flevorijschool Verkeersopleidingen Els van Straten

13

Zaken die vrouwen raken

42

fresh focus

Sanne van Ommen

63

Helma Lodders

50

Fromm Santa

Ans Fromm

57

Kunstzinnig Flevoland

58

iZyX! MKB Netwerkbeheer

Angela Dekker

45

Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen met pit

66

JA-Groep

Elly Jonkman

7

Margreet Horselenberg

82

Jannekee Women - Fashion

Jannie Kanis

39

Koraal Coaching

Aleid Overbeek

47

Kleber & Co

Emeline Kleber

49

Mariël Bisschops

Mariël Bisschops

9

MC Project Support / Artist4U

Joan Bakker

5

Zuid Brandweer Flevoland

Lid Tweede Kamer

Burgemeester Lelystad

FLEVO ZAKEN VROUWEN Aktief Bloemsierkunst

Joëlle Serier

15

Annette Stender, praktijk voor huidverbetering

Annette Stender

53

Primofin

Hester Vroegop - Stiksma

93

Apollo Hotel Almere City Centre

Marieke van Hoek

97

Provincie Flevoland

Marianne Luyer

79

Apotheken Almere Haven

Jolanda Labruyère

77

SAM Support

Monique Wesker

85

Beeldfactor

Elma van Putten

23

Sanna schrijft…

Sanna Helmer

55

Bizzie Kids

Jacqueline Imminga

33

Seegers Advies

Nelleke Seegers

81

Bleeker training & advies

Dianne Bleeker – de Leeuw

69

Smit Swifterbant / Fredo’s Finest Francis Smit

Cinemakids

Rugia Lashley

71

Sportservice Flevoland

Corridor Uitvaartverzorging Maria Droog en Corrie van Vilsteren

21

Monica Visser

65 31

Welzijnscoach Hennie van Galen Hennie van Galen

17

Ym de Roos Advies & Projecten

87

Ym de Roos

3


‘Sure we can!’ Ze werd geboren in Suriname, in een cultuur waar jongens alle rechten hebben en meisjes volop plichten. Carmen Breeveld was nog een tiener, toen dat patroon haar al enorm stoorde. “Het is absoluut een beperkende cultuur. Ik was dan ook bijzonder blij toen we naar Nederland verhuisden. Hier kreeg ik de ruimte. Dat werkte zo sterk door, dat ik zelfs begon om mijn moeder op te voeden. Je kunt zeggen dat de inzet voor vrouwen mij indirect van huis uit is meegegeven.”

Een dame met pit, die Carmen Breeveld. Eigenwijs en met een

tussen calvinisme en rijkdom.” Ze legt uit: “Het gezin waar-

duidelijke, eigen mening. “Die ik dan ook geregeld ventileer,”

bij de vrouw als vanzelfsprekend thuisblijft bij de kinderen, is

lacht ze. “Ik weet nog dat ik zelfs tijdens een type vaardigheids-

niet meer van deze tijd. Wat doe je dan met je dure opleiding,

test, de fouten uit de boekjes voor de secretaresseopleiding

waarvoor je zo hard hebt gewerkt als vrouw? Bovendien raak je

van Schoevers zat te halen. Uiteraard met de bedoeling dat er

thuis in een sociaal en intellectueel isolement.” Kinderen heb-

wel iets mee gedaan zou worden. Want zo ben ik ook: oplos-

ben leerplicht in Nederland. De moeders die thuiszitten onder

singen aandragen en toepassen.”

het mom van “er te zijn voor de kinderen”, houden zichzelf voor de gek, want de kinderen zijn de hele dag op school als het

Reuring

goed is.

Dat begon ook in breder verband de aandacht te trekken. “Toen in 2003 Stichting Federatie Zakenvrouwen werd opge-

Participatie

richt, werd ik Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. Ik trad toe tot

Dat we het in Nederland zo goed hebben is volgens haar de

de Federatie en participeerde actief in de commissie politiek.

andere oorzaak dat vrouwen hier net zo weinig buiten de deur

Na de pioniersfase was de organisatie toe aan een verdere

werken als in het islamitische Pakistan. Het kostwinnersprin-

professionalisering. Carmen Breeveld gaf gehoor aan een be-

cipe maakt vrouwen lui en gemakzuchtig. Gelukkig noopt de

stuursoproep om mee te denken over de verdere uitbouw en

huidige crisis tot nadenken.” Participatie is het toverwoord. Het

professionalisering van Federatie Zakenvrouwen. Haar busi-

CPB rekent voor dat elke 2 uur arbeid de staatskas 7 miljard

nessplan werd zo goed ontvangen, dat zij gevraagd werd de

oplevert. Zie daar de toegevoegde waarden van vrouwen.

implementatie voor haar rekening te nemen. Carmen doet haar uitspraken niet vrijblijvend. Met haar bedrijf Carmen Breeveld vertelt enthousiast en energiek. Geen per-

en haar inzet voor Federatie Zakenvrouwen heeft ze geregeld

soon om over het hoofd te zien. Ze lacht: “Nee, inderdaad. Als

overleg met politici en belangenorganisaties. Bovendien heeft

ik ergens binnenkom, werkt mijn enthousiasme aanstekelijk.

ze zitting in het algemeen bestuur van het VNO-NCW. Ze on-

Mensen zijn vaak blij verrast en opgelucht. Kunnen ze ook even

derbreekt haar verhaal even voor een opmerking: “Over een

gewoon doen. Het lijkt me toch verschrikkelijk als je je hele le-

mannenbolwerk gesproken! Binnen het VNO-NCW-bestuur

ven in een keurslijf moet zitten!”

zijn 150 zetels waarvan de vrouwen op één hand te tellen zijn. Dat zegt iets over de BV. Nederland.”

‘Sure we can!’ Daarmee is ze terug bij de kern van haar huidige werk: de in-

Allochtone meisjes

zet voor Federatie Zakenvrouwen. “Er moet nog zoveel wor-

De kracht van haar inbreng bij Federatie Zakenvrouwen en

den gedaan om vrouwen uit hun eigen keurslijf te halen en in

andere nevenfuncties is naast haar visie tevens haar enorme

te laten zien dat ze het kunnen: economisch onafhankelijk zijn.

gevoel voor verhoudingen en dwarsverbanden. “Dat schijn ik

Hoeveel vrouwen die met een goedverdienende man zijn ge-

altijd al gehad te hebben. Je kunt mijn bemiddelingswerk ook

trouwd staan nu met lege handen na de crisis? Pak aan! Doe

niet doen als je geen verbanden kunt leggen. Politiek vind ik

iets! En denk vooral niet dat je het niet kunt, want je hebt kwa-

erg intrigerend, doordat het lijnrecht tegenover het onderne-

liteiten genoeg. Om Obama te parafraseren: ”Sure we can!”

merschap staat. Ondernemerschap is rationeel en gericht op resultaat terwijl de politiek irrationeel en procesgericht acteert.

Ze ziet tegelijk in dat het achterliggende probleem veel gro-

Perfecte hersengymnastiek voor liefhebbers van contradicties.

ter is. “Het heeft ook sociaal-maatschappelijke oorzaken. In

26

Suriname tref je de verschillen tussen jongens- en meiden-

Die inzichten zijn soms verrassend. “De eerste meiden die de

opvoeding. In Nederland is het een verstikkende combinatie

stap gaan maken uit hun isolement en afhankelijkheid, zijn


De WOW-factor van Ditha Bonita kleding Wie de showroom van Ditha Bonita bezoekt, zegt steevast dat ze zich voelt als een kind in een snoepwinkel. En zeg nou zelf, dit soepel leren jack van Rock ’n Blue, is toch ook een snoepje? Ditha Bonita is gespecialiseerd in mooie, betaalbare kwaliteitskleding voor de kleinere vrouw met pit. De mooie, handgemaakte sieraden van B&G, maken het plaatje compleet. Kom ook eens ‘snoepen’ in onze showroom! Stadhuisplein 2, Almere (geb. de Voetnoot). Tel: 06-543 751 65, www.dithabonita.nl

Zaken die raken Vrouwen Servies4U Servies4U levert serviesgoed van horecakwaliteit aan de particuliere markt. Dit zijn serviezen die prachtig blijven, zelfs bij intensief gebruik. Op zoek naar een nieuw servies, aanvullingen op uw eigen servies of leuke cadeaus? Servies4U biedt u voldoende keus. Wat dacht u van een porseleinen kinderset met bord, beker en kom? Of sushi borden, schaaltjes in uiteenlopende vormen of een set met olie- en azijnfles? Bezoek onze webshop op www.servies4u.nl

100% Merinowollen Velen kennen Schaapje schaapje... al vanwege de fijne Merinowollen en zijden thermoonderkleding en lingerie. Wol ademt en isoleert zowel tegen de kou als tegen de warmte. Wol kan 30 tot 40 % van haar eigen gewicht aan vocht opnemen, voordat zij vochtig gaat aanvoelen. Een wollen shirt zal nooit koud of klam zijn. Het perfecte materiaal voor kleding in winter én zomer dus. De wol van tegenwoordig voelt heerlijk zacht aan, vooral ook samen met zijde. Onze shirts zijn meestal een combinatie van 70% wol en 30% zijde of helemaal van zijde natuurlijk. Nu hebben wij ook deze mooie wollen fleecejasjes voor dames en heren in verschillende kleuren. Verder importeren wij traditionele Ierse en Noorse vesten. Graag zijn wij u van dienst in onze webwinkel: www.schaapjeschaapje.nl of telefonisch (036) 785 19 09

Struin na uw knipbeurt door Boetiek Edith. De nieuwste mode, hipste accessoires en laatste make-up trends vindt u hier! Zoek iets leuks voor uzelf uit of u laat adviseren over de nieuwste make-up tinten. Kortom, bij ons in de Haarstudio kunt u terecht voor een totaalconcept. Heerlijk even tijd voor uzelf. U vindt Boetiek Edith midden in Edith Peek Haarstudio, Zadelmakerstraat 49 Almere-Stad. Tel. (036) 533 04 34, www.haarstudio-edithpeek.nl 42


‘Ik werk elke dag aan de geschiedenis van Nederland’ Iets meer dan tien jaar geleden werd ze lid van de VVD in Zeewolde, sinds mei 2010 maakt Helma Lodders deel uit van de grootste fractie in de Tweede Kamer. “Ik werk elke dag aan de geschiedenis van Nederland, dat maakt het bijzonder om in Den Haag te mogen werken.”

Aan Helma’s loopbaan ligt geen bewuste carrièreplanning ten

Niet alles laat zich echter plannen. “Als er iets gebeurt dat mijn

grondslag. “Ik ben in 1991 in Zeewolde komen wonen, echt

portefeuille raakt, moet ik gewoon beschikbaar zijn. Een tijd

een dorp in ontwikkeling. Als je zoals ik een mening hebt over

terug was er een uitzending van de VPRO over een chirurg met

hoe die ontwikkeling zou moeten verlopen, moet je niet aan

een alcoholprobleem die in Nederland slecht functioneerde,

de zijlijn blijven staan. Daarom ben ik politiek actief geworden.”

maar gewoon aan de slag was in Groot-Brittannië. Omdat ik

In 1998 kwam ze in de Zeewolder gemeenteraad. “Ik was een

cliëntenklachtrecht doe binnen onze fractie, moet ik daar direct

nieuweling, maar ik leerde snel.” Zo snel dat ze in 2000

op reageren. Daarvoor moet je bij wijze van spreken alles uit je

fractievoorzitter werd, en twee jaar later de VVD-lijst aanvoerde

handen laten vallen.”

bij de verkiezingen. Dat resulteerde in collegedeelname. “Ik ben zes jaar wethouder geweest. Een roerige periode, want

De grote stroom van mailtjes en Twitterberichten zorgt er ook

bestuurlijk gezien was Zeewolde een lastige gemeente, met

voor dat het soms lastig is echt tot rust te komen. Bovendien wil

bijna elke twee jaar een wisseling van het college.” Toch vond

Helma graag in Zeewolde blijven wonen. “Ik vertrek vroeg naar

ze het een geweldige tijd, waarin ze als wethouder voor onder

Den Haag, en kom vaak pas heel laat thuis. Maar die reistijd heb

meer economische zaken, het ondernemerschap stimuleerde.

ik er graag voor over om in Flevoland te kunnen blijven wonen.” Wat daarbij zeker meespeelt, is de zeilboot die Helma en haar

Dat laatste bleef ze doen toen Helma in 2008 haar wethouder-

man in de Harderhaven hebben liggen. “Ik hou van golfen om

schap neerlegde. Als zelfstandig ondernemer probeerde ze

me te ontspannen, maar waar ik echt helemaal van bijkom, is

de kloof tussen bedrijfsleven en overheid kleiner te maken.

met de boot het water op.” Een erg actieve zeiler is ze niet: even

“Als wethouder heb ik veel energie gestoken in het leggen

de haven uitzeilen en het open water opzoeken is voldoende.

van verbindingen. De gemeente is er tenslotte voor de onder-

“Met een boek of de Linda, een glaasje wijn en wat lekkere

nemers, maar zo werd -en wordt- dat niet altijd ervaren. Een

hapjes een uurtje of drie op het dek, dan heb ik m’n hoofd

bedrijf dat wil verhuizen, of een vergunning nodig heeft,

helemaal leeg. Dat geeft zo’n vakantiegevoel!”

krijgt met veel regels te maken. Dat geeft nogal eens het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd.” Toch

Niet dat Helma niet sportief is. “De laatste maanden komt

is het in Flevoland goed ondernemen, vindt ze. “In Flevoland

het er gewoon niet meer zo van sporten, maar hardlopen en

is veel ruimte voor ondernemers, dat maakte het voor mij ook

wandelen vind ik fijn om te doen. Vorig jaar heb ik de Nijmeegse

makkelijker bij mijn acquisitie-activiteiten, waarbij ik probeerde

Vierdaagse gelopen, de afstand van 40 kilometer. Daar trainde

bedrijven van het ‘oude land’ naar Flevoland te halen.”

ik in de weekenden voor, elke weekend minstens 20 kilometer. En binnenkort loop ik voor de derde keer de Z tot Z-loop: dan

Inmiddels staat het bedrijf in de slaapstand. “Tweede Kamerlid

loop je 110 kilometer in 24 uur.” Dat ze door het gebrek aan

ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ook als je

training zichzelf zal tegenkomen, weet Helma al vantevoren.

formeel vrij bent, is werk en privé niet te scheiden. Vrijwel alles

“Het is pittig, ik weet nu al dat ik door m’n pijngrens zal moeten.

wat ik doe, staat in dienst van mijn werk als volksvertegenwoor-

Maar ik ben een enorme doorzetter: als ik ergens voor ga, dan

diger.” Dat het thuis goed geregeld is, maakt het makkelijker.

kom ik er wel. Ik geef niet graag op.”

“Mijn man begrijpt mijn ambitie, en over het algemeen gaat

50

het ook heel goed. Als ik in het weekend verplichtingen heb,

Hoewel gedrevenheid en ambitie tekenend voor haar zijn, is

probeer ik het zo te plannen dat hij mee kan, bijvoorbeeld naar

Helma geen vrouw die haar carrièrepad heel bewust uitstippelt.

een sportwedstrijd. Maar hij maakt daarin zijn eigen keuzes.”

“Ik was druk met de campagne voor de gemeenteraads-


Smit Swifterbant Rivierduinweg 13 8255 PJ Swifterbant

Tel.: +31 (0)321 - 321638 Fax: +31 (0)321 - 323179 www. fredosfinest.nl info@fredosfinest.nl


‘Netwerk voor zakenvrouwen met pit’ Zo’n 200 leden telt het netwerk dat in 2008 officieel is opgericht. Een mooi aantal, vindt voorzitter Marion Wichard, die vanaf de start bij het netwerk betrokken is. “En ik zie ook nog flinke groeimogelijkheden. Het netwerk is net zo ambitieus als de leden. Het is niet voor niets dat er ‘met pit’ in onze naam staat.”

66

De doelgroep van het netwerk is divers. “We zijn er voor

Vrijwilligers

vrouwelijke ondernemers die in Flevoland wonen of werken,

Die ‘zelfwerkzaamheid’ van de leden is vooral zichtbaar in

maar ook vrouwelijke managers zijn bij ons welkom.” Bij deze

de evenementen. “De basis van onze activiteiten zijn de drie

laatste categorie geldt wel de voorwaarde dat zij op strategisch

netwerkevenementen. Die worden georganiseerd door steeds

of beleidsniveau werkzaam zijn. “Onze ervaring is dat veel

wisselende groepjes van vrijwilligers. Ze krijgen een basis-

vrouwen die op dit niveau werken, vaak tegen dezelfde vragen

budget vanuit de vereniging en een thema, en daarmee gaan ze

oplopen als vrouwen die zelf ondernemer zijn. Thema’s als

aan de slag. Dankzij de vrijheid die het organisatieteam heeft,

acquisitie,

timemanagement,

zijn de evenementen vaak op verrassende locaties, en steeds

persoonlijke groei: allemaal zaken waar onze leden kennis

heel verschillend van karakter. Elk evenement heeft steeds zo’n

kunnen delen en van elkaar kunnen leren.”

zeventig deelneemsters, dus de organisatie vraagt behoorlijk

Het delen van kennis is een van de drie pijlers van het netwerk.

wat voorbereiding. “Ook dat is vaak een leerproces voor de

“We zijn een bottom-up organisatie, waarbij we ook eigen

leden, maar het is een geweldig mooie manier om elkaar te

inbreng verwachten: leden moeten “halen én brengen”:

leren kennen.” Naast de evenementen zijn er excursies: het

kennis en business halen, maar ook eigen ervaringen inbrengen

netwerk ging al eens naar het Europarlement in Brussel, naar de

en delen. Dat draagt bij aan de tweede pijler: persoonlijke groei

high-tech campus in Eindhoven, en naar een businessbeurs in

mogelijk maken.”

Leeuwarden. Bij voldoende interesse faciliteert het netwerk ook

omgaan

met

personeel,


‘Ontspannen door actief te zijn’ Ooit gaf ze les aan moeilijk opvoedbare kinderen, nu is ze burgemeester: het lijkt een vreemde carrière. Toch zit er een duidelijke rode draad in de loopbaan van Margreet Horselenberg: “Mijn drive is altijd geweest om voor mensen op te komen, ze te helpen. Dat is ook de reden dat ik de politiek ben ingegaan.”

Ze is een nuchtere Noord-Hollandse, geboren in Wormerveer

Later hoorde ik wel dat mensen niet hadden verwacht dat ik

en opgegroeid in een gezin met vier kinderen. Haar sociale

het zou redden. En het was in het begin ook best moeilijk als

betrokkenheid bleek al uit haar eerste beroepskeuze: ze startte

enige vrouwelijke bestuurder, af en toe was ik wel eenzaam. Het

in de psychiatrie. Naderhand deed ze een opleiding voor han-

voelde als pionieren. Gelukkig kon ik ook altijd wel een vriendin

denarbeid en een studie cultuurgeschiedenis, en gaf ze les.

opbellen om even uit te blazen.”

“Dat was wel een uitdaging: creatieve lessen geven aan moeilijk

Belangrijk is ook dat het thuisfront het aankan. “Voor mijn twee

opvoedbare kinderen en sleutelkinderen zoals dat toen heette:

kinderen was het niet altijd leuk, zo’n moeder die altijd maar

kinderen die zich na schooltijd maar moesten zien te redden.

in de publiciteit is. Vooral toen ze op het voortgezet onderwijs

Met een sleutel om hun nek alleen thuis of op straat wachten

zaten, werden ze er veel op aangesproken.” Voor Margreet was

tot een van de ouders thuiskwam.” Het stimuleerde haar om

het reden om pas de stap naar het burgemeesterschap te zetten

samen met vriendinnen actie te voeren om een crèche en een

toen de kinderen het huis uit gingen om te studeren. Inmiddels

peuterspeelzaal op te richten. “Dat was in die tijd een redelijk

is ze alweer elf jaar burgemeester, eerst in Doetinchem en sinds

nieuw fenomeen. Wij vonden dat we daarmee goed werk ver-

2006 in Lelystad.

richtten, maar tot onze verrassing waren de lokale bestuurders daar helemaal niet blij mee. Het zou slecht zijn voor de kinde-

Dat er nu meer vrouwen in het openbaar bestuur zitten, vindt

ren, die maar voor galg en rad zouden opgroeien.” Ze grijnst

Margreet een prima ontwikkeling, die ze ook in haar huidige

een beetje bij de herinnering. “Het motiveerde ons alleen maar

functie stimuleert: als ervaringsdeskundige coacht ze vrouwe-

méér. Vanuit de wijkraad waar ik toen inzat, werd echt actie

lijke burgemeesters die net beginnen. “Een ondernemer maakt

gevoerd. We zijn zelfs een keer het stadhuis uitgezet!”

eigen keuzes, is uiteindelijk zelf ‘leading’. Een burgemeester heeft te maken met zóveel invloedssferen: de raad, de provin-

Het was de periode dat vrouwenrechten nog bevochten moes-

cie, de minister, en niet in de laatste plaats de burgers. Je moet

ten worden, en arbeidsparticipatie van vrouwen niet vanzelf-

altijd in staat zijn om snel te reageren, direct in actie te komen.

sprekend was. Margreet organiseerde daarom assertiviteitstrai-

Het vraagt de nodige oefening om daarmee om te gaan. En het

ningen voor vrouwen en VOS-cursussen: Vrouwen Oriënteren

vraagt tijd: je bent 24 uur per dag burgemeester.”

zich in de Samenleving. “Ik stimuleerde ze om voor zichzelf op te komen, na te denken over hun leven en loopbaan.” Omdat

Toch houdt ze voldoende tijd over voor haar grote passie: schil-

Margreet zo zichtbaar was, werd ze door de PvdA benaderd

deren en keramiek. Daarin is ze ook een beetje ondernemer: af

voor de gemeenteraad. “Ik stond gelijk op een verkiesbare

en toe verkoopt ze werk. “Ik probeer de woensdagavond daar-

plaats, en rolde daarmee de politiek in.” Vrijwel direct werd ze

voor vrij te houden, maar dat lukt niet altijd. Bovendien heb ik

fractievoorzitter, en ondanks haar jonge leeftijd en gebrek aan

ook kleinkinderen die aandacht vragen, en een vriendenkring

ervaring op dat vlak kreeg ze het respect van de ‘oude rotten’

die wel wat aandacht te kort komt. Ik probeer die contacten wel

voor haar optreden. “Mijn drive is altijd geweest om voor men-

te onderhouden, bijvoorbeeld met etentjes thuis. Het is heerlijk

sen op te komen. Ik heb er hekel aan als mensen tegen deuren

om voor ze te koken, en tijdens het eten met een glaasje wijn

aanlopen, klem komen te zitten in de maatschappij. Vaak zijn ze

het leven door te nemen.”

ook afhankelijk van de overheid. In de politiek kun je dus echt iets voor hen betekenen.”

Ontspannen doet Margreet vooral door actief te zijn. “Op vakantie gaan we regelmatig wandelen in de bergen. Of we

Na acht jaar in de raad greep ze de kans om de eerste vrou-

stappen in Lelystad op de fiets. Tassen achterop, zien waar je

welijke wethouder in Zaanstad te worden. “Ik kreeg een zware

uitkomt. Zo zijn we een tijdje geleden naar Mâcon in Frankrijk

portefeuille, met onder meer ruimtelijke ordening.

gefietst. Zó ontspannend!” Dat ze af en toe herkend wordt,


concept realisatie inkoop uitgeven weten wat je kunt, doen waar je goed in productie bent

Getfertsingel 41 | 7513 GA Enschede | (053) 484 24 17 www.wegenerspeciaalmedia.nl


Flevo Zakenvrouwen_v2  

Flevo Zakenvrouwen_v2

Advertisement