Page 1

Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN


Villa

Ruimzicht achteRhoeKse chique! Dat omschRijFt villa Ruimzicht in twee wooRDen. in Deze pRachtiGe villa is

oveRnachten een Feestje! Bijna zonDe om eR ’s nachts je oGen Dicht te Doen. ooK lunch oF DineeR je eR heeRlijK, Kun je eR inspiReRenD veRGaDeRen en KnallenD Feesten!

Ruimzichtlaan 150 - 7001 KG Doetinchem - teleFoon 0314 320 680 - www.hotelvillaRuimzicht.nl


Voorwoord

Echt samen werken, echt Achterhoek! Voor u ligt de eerste uitgave van het magazine Achterhoekse Zaken Vrouwen. Het is een eer dat de redactie mij heeft gevraagd om als wethouder van de gemeente Winterswijk voor deze eerste uitgave een voorwoord te schrijven. Ik ben trots op zo veel vrouwelijk ondernemerschap in de Achterhoek! In dit blad leest u inspirerende verhalen van vrouwelijke ondernemers. Stuk voor stuk vrouwen die met veel plezier, bevlogenheid en een enorme motivatie dag in dag uit hun bedrijf runnen. Vrouwen die kansen zien, kansen pakken en risico’s durven nemen. Voorbeeldvrouwen! Uitgaan van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten en hiermee op een positieve manier in het leven staan. Helaas zijn er toch nog veel vrouwen die deze kansen niet

van een steuntje in de rug, is goed voor het zelfvertrouwen en

hebben gekregen of niet hebben gepakt. Dat is ontzettend

biedt ook weer toekomstperspectief.

jammer. Deze vrouwen hebben een zetje in de rug nodig om

Ook in de wetgeving komen een aantal ontwikkelingen op

ook aan de slag te gaan.

ons af. Het is u vast niet ontgaan dat we als gemeenten ook een aantal extra taken van het rijk op ons bordje krijgen. Ik

Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we u als

denk bijvoorbeeld alleen al aan de invoering van de Wet

ondernemers hard bij nodig. De samenwerking is er al wel en

Werken naar Vermogen. Hoe en wanneer deze wet wordt

daar mogen we in de Achterhoek ook trots op zijn. Voor mij

ingevoerd, is op het moment dat ik het schrijf, nog niet helemaal

ligt wel de uitdaging om dat verder uit te bouwen. Niet alleen

duidelijk. De visie dat mensen zelf de verantwoordelijkheid

in het belang van werkzoekenden, maar ook in het belang van

voor het vinden en behouden van werk wordt wel breed

u als ondernemer. Er komen een aantal ontwikkelingen op ons

gedragen. Uitgaan van het vermogen en de mogelijkheden

af waar we goed op voorbereid moeten zijn. Als we kijken naar

en kansen pakken dat is de basis. Gelet op het streven om

de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De ‘babyboomgenera-

veel mensen aan het werk te krijgen, staat of valt het succes

tie’ stroomt binnenkort uit en dan staat er wel een enorme

van de Wet Werken naar Vermogen met de bereidheid van

behoefte aan goed opgeleid personeel met ervaring. In de

de werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeids-

Achterhoek daalt de komende dertig jaar de beroepsbevol-

markt in dienst te nemen. Dat vereist van ons als gemeenten

king met circa 30 procent. Als we daar met elkaar nu niet in

een actieve werkgeversbenadering en veel banen bij u.

gaan investeren, dan bijten we onszelf in de staart. Er zijn

Samenwerking is daarbij noodzakelijk.

al verschillende initiatieven in de Achterhoek om bedrijven actief te benaderen om hen in de toekomst aan goed

We hebben elkaar nodig! Ga met ons de uitdaging aan. Ik ga

personeel te helpen. Wat erg belangrijk is dat er verbindingen

ook graag met u de uitdaging aan. Als u de kansen ziet, hoor

worden gelegd tussen werkende en succesvolle ondernemers

ik dat graag van u. Ik ben te bereiken op isaris@winterswijk.nl

met werkzoekenden. Een voorbeeld in de Achterhoek daar-

Ik hoop van harte dat u als lezer geinspireerd raakt door

van is het zogenaamde kruiwagenproject. Dit project houdt

afzonderlijke verhalen van onze vrouwelijke ondernemers in

in dat iemand uit het bedrijfsleven een werkzoekende ‘in de

de Achterhoek!

kruiwagen neemt’ en binnen zijn of haar netwerk op zoek gaat naar een geschikte baan. Door het persoonlijk te maken,

Ilse Saris

verhoogt de kans van slagen aanmerkelijk. Juist het hebben

Wethouder gemeente Winterswijk 1


Inhoud

Voorwoord Ilse Saris

1

drs. Maria Martens

12

Wethouder gemeente Winterswijk

Lid CDA-fractie Eerste Kamer

Berna van Campen 30

Ineke van Empel

Wouke van Scherrenburg70

Focuz TV

Theater De Storm

Uitgever Wegener SpeciaalMedia Directeur SpeciaalMedia a.i. Bert Ribbink, (08801) 31809 Projectmanagers Nicole Boone en Roy Dieks Projectcoördinator Elsbeth Krake, (08801) 31855 Acquisitie Zita Arnoldus Nicole Boone Jennifer Lankreijer Benno Oude Engberink Ontwerp, vormgeving en productie Studio Wegener SpeciaalMedia www.wegenerspeciaalmedia.nl

50

Wouke van Scherrenburg Media en Communicatie

Redactie Ester Reusink Jessica Schutten Mary Wijnveen

Copyright Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Fotografie Hermien Jansen Heidi Otten Peter en Saskia Snijders

Aansprakelijkheid Wegener SpeciaalMedia is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden. Ook is Wegener SpeciaalMedia niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Visagie Xandra Delleman Joke Korterink Marinella Baks Distributie Achterhoekse Zaken Vrouwen verschijnt éénmaal per jaar in een oplage van 6.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij de deelnemende zakenvrouwen. Bovendien ligt Achterhoekse Zaken Vrouwen op veel leestafels in de regio.

www.regiozakenvrouwen.nl

Colofon


1

Horeca Inspiratie Maatschappij

Chantal en Kim Hilbink

76

Inhoudsopgave

2

Huidverzorgingsstudio Tineke

Tineke Wolters

34

Colofon

3

H. Jansen Groep

Vanessa Jansen

74

Voorwoord Ilse Saris

Wethhouder gem. Winterswijk

Berna van Campen

Focuz TV

30

Jawi Autobedrijf

Willie Lensink

32

Ineke van Empel

Theater De Storm

50

KinderThuisZorg

Jacqueline Kasten

48

12

NKI

Ans Kersten

44

Orthodontistenpraktijk

Marion van Agen

58

Oogkliniek Zonnestraal

Annemiek Struijk

62

Oxener Schoenmode

Loes Pancras-Oxener

8

Platform Zoost

Inge klein Gunnewiek

4

Rabobank Achterhoek-Oost

Nicole Olde Meule

26

Smale Opticiens

Annette Booij

42

drs. Maria Martens Lid CDA-fractie in de Eerste Kamer Wouke van Scherrenburg Wouke van Scherrenburg

70

Marion Van Agen

Media en Communicatie

JK-Styliste

Joke Korterink

Kunstzinnig Achterhoek

60 61

Achterhoekse Zaken Vrouwen All Ott’s

Heidi Otten

14

SteentjesWoltersMulder advocaten Martine Meijer en Mieke Mulder 6

Autimaat en Autisme

Colette de Bruin

36

Tand Care

Tanja Hessling

10

Tekstbureau Jes

Jessica Schutten

18

Tekstbureau Wijnveen

Mary Wijnveen

72

Tesli Kindermode

Marie-José en Tessa ten Barge 20

tipAchterhoek/

Jolanda Luimes

54

Anders Bekeken Bouwbedrijf Slotboom & Zn. Buro Pinq Culinair Concept

Winny Heesen-Slotboom Ester Reusink Irmgard Kranenburg

16 46 38

De Jager Wonen/OTAK Winterswijk Susanne Scheurs

28

Achterhoek Business School

Fox Horeca

56

Van Emden Sport

Annet Vaartjes

52

68

VitaMee

Sandra Luijmes

66

Wassink Installatie

Anne Wassink

64

Xandra Dee Visagie

Xandra Delleman

40

Daniëlle Fox

Heerenhuys Grafische Vormgeving Esther de Heer Heijerman Optiek & Hoorzorg

Jacolien en Laurian Heijerman 24

Hermien Jansen Fotografie

Hermien Jansen

41


Platform Zoost is er voor jou: zelfstandige ondernemer of MKB-er  in Oost Nederland. Als lid heb je toegang tot de kennisbank met  makkelijk leesbare fiscale en juridische tips en handige downloads (bijvoorbeeld gratis leveringsvoorwaarden).

Tevens kun je een profiel aanmaken (met links naar je website of social media account). Je profiel is door iedereen in te zien en makkelijk te filteren op branche en werkgebied. Daarnaast is er ledenvoordeel, bijv. de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis en Interpolis en kortingen op de AOV van Allianz.

Netwerkbijeenkomsten in de regio vind je terug in de netwerk-

agenda. Ook kun je columns lezen geschreven door andere ondernemers uit de regio Oost Nederland, bijv. op het gebied van social media, reclame, webmarketing, organizing en coaching.

Lidmaatschap slechts € 24,95 excl. BTW per jaar Sluit  je  nu  een  jaarlidmaatschap  af,  stuur  dan  een  e-mail  naar  inge@zoost.nl  onder  vermelding  van  “Achterhoekse  Zakenvrouwen”,  dan  is  de  plek  “ondernemer  uitgelicht”,  de  plek waar een ondernemer een week lang in de spotlight staat  op www.zoost.nl, gratis voor jou!

Inge klein Gunnewiek Klankbord bij Platform Zoost Belastingconsulent Ordning  Fiscaal en Administratie


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Ondernemen met een toekomstvisie Ordning, Zoost.nl, She Business Club Achterhoek Oost: Inge klein Gunnewiek weet hoe ze zichzelf en ondernemend Oost-Nederland op de kaart moet zetten. Oost-Nederland is sinds enkele maanden een initiatief rijker: Zoost.nl, het platform voor zelfstandige ondernemers uit Gelderland en Overijssel. Zij kunnen op de website terecht voor juridische of fiscale informatie, kunnen op de site een profiel aanmaken en zich zo presenteren of krijgen collectief inkoopvoordeel, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen (ziektekosten, AOV). “In de zomer van 2011 kwam ik op het idee van

“Weten waar je naar toe wilt met je bedrijf”

Zoost.nl. Ik hoorde van veel zelfstandig ondernemers dat ze vanwege financiële voordelen waren aangesloten bij landelijke organisaties. Maar de bijeenkomsten waren vaak te ver weg. Ik wilde dat idee dichter bij huis halen, maar het ook weer niet te kleinschalig maken”, vertelt Inge. Weer

een

jaar

eerder

zette

Inge

via LinkedIn de She Business Club Achterhoek Oost op, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers. De reden achter beide initiatieven is volgens Inge de behoefte aan een klankbord. “Toen ik in 2009 met Ordning Fiscaal en Administratie begon, merkte ik dat ik behoefte had aan mensen aan wie ik om

Wie: Inge

klein Gunnewiek

Wat:

Platform Zoost

Waar:

Winterswijk

En dat weet ze. “Ik wil groeien, zowel met Ordning als met Zoost.nl. Over een paar jaar wil ik weer collega’s hebben.”

raad kon vragen. Want er komt zoveel op je af.”

Als Inge niet werkt, wandelt of fietst

Tegelijk is dat volgens Inge ook het

klein meisje was ik al gek op auto’s, en

ze graag met haar hond in het buiten-

leuke aan ondernemen. “Je moet je

na de middelbare school ging ik naar

gebied van Winterswijk. “Ik heb jaren-

creativiteit aanspreken om alle facetten

de Autoschool, een tweejarige HBO-

lang niet in de Achterhoek gewoond,

die bij het ondernemerschap komen

opleiding. “Ik werk dus al sinds mijn

dus daar geniet ik nog steeds van.”

kijken, tot een goed einde te brengen.”

20ste en dat past ook bij me. Ik ben een

Eén ding heeft Inge afgelopen jaar al

Bij de Rabobank, waar Inge jarenlang

doener.”

goed onder de knie gekregen: werk en

werkte als intern accountmanager, was

Het ondernemerschap zit volgens Inge

privé beter scheiden. “Sinds oktober

het werk minder veelzijdig. “Nu ontwikkel

in de familie. “Mijn vader had een eigen

vorig jaar werk ik niet meer vanuit huis,

ik mezelf op veel meer gebieden.”

bedrijf en zijn vier broers ook.” Maar dat

maar huur een bedrijfsruimte. Dat bevalt

betekent niet dat het ondernemen van-

erg goed, ik zit tussen andere onder-

De loopbaan van Inge is er niet bepaald

zelf gaat. “Je moet netwerken en vooral:

nemers. En de dossiers, die blijven

één van dertien uit een dozijn. “Als

weten waar je naartoe wilt met je bedrijf.”

voortaan op kantoor!” 5


Eigentijdse advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid Bent u als ondernemer of particulier op zoek naar juridische bijstand? Kies voor eigentijdse advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid: • • • • •

advies op maat informeel contact korte lijnen heldere werkwijze duidelijke afspraken

Ontdek de advocaten van SteentjesWoltersMulder. Bezoek onze website www.steentjeswoltersmulder.nl

Zilverlinde 1 - Lichtenvoorde - Tel. (0544) 397 200 info@steentjeswoltersmulder.nl - www.steentjeswoltersmulder.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Persoonlijk contact is het allerbelangrijkst” Aan de advocatuur hangen vaak veel vooroordelen: het is een stoffig beroep, het is een mannenwereld en het werk is saai. Maar wie binnenstapt bij SteentjesWoltersMulder advocaten, wordt aangenaam verrast. Het is een fris en modern kantoorpand met een warme uitstraling. En als je daarna kennismaakt met Martine en Mieke dan zijn die vooroordelen voorgoed voorbij. “Misschien dat mensen bij een eerste afspraak denken dat we stoffig zijn, maar dat zijn ze dan daarna snel kwijt. We proberen namelijk

vraag. Het is dan onze taak om te kijken hoe we het op kunnen lossen zodat zij weer verder kunnen. Het mooie van ons werk is dat je mensen al in een vroeg stadium kunt adviseren en kunt proberen te voorkomen dat het een procedure wordt.” Tot slot zeggen ze: “Wat we ook willen benadrukken is dat we een Achterhoeks bedrijf zijn. We komen allemaal uit de Achterhoek en hebben onze cliënten vooral in deze streek. We vinden

heel informeel te zijn.”

het dan ook vanzelfsprekend om onze inkopen bij regionale bedrijven te doen.

Martine en Mieke zijn allebei advocaat

Wat beiden erg belangrijk vinden is het

maar hebben wel hun eigen specialisatie.

contact met mensen. Martine: “Het per-

Waar Martine zich bezig houdt met

soonlijk contact is het allerbelangrijkst.

Wie: Martine

arbeidsrecht, handelsrecht en insolven-

Als het alleen theoretisch zou zijn, dan

Wat: SteentjesWolters

tierecht heeft Mieke zich toegelegd op

zou het saai worden.” Mieke vult haar

personen- en familierecht. Mieke: “In het

aan: “Mensen komen bij ons met een

Voor wat, hoort wat.”

Meijer en Mieke Mulder

Mulder advocaten Waar:

Lichtenvoorde

verleden zaten advocaten in een ivoren toren. Dat is nu echt verleden tijd. Je moet gezien worden, bekend zijn en je onderscheiden. Wij onderscheiden ons door onze specialisaties. We kunnen daardoor kwaliteit leveren.” Martine vult haar aan: “En we proberen ons ook te profileren in de regio door bijvoorbeeld actief te zijn op social media en het organiseren van een gratis inloopspreekuur voor ondernemers.” Op de vraag wat hen trok in het vak volgen twee verschillende verhalen. Zo wilde Mieke eigenlijk helemaal geen advocaat worden. “Ik wilde landschapsarchitectuur studeren, maar had geen wiskunde. Toen werd het dus maar rechten. De advocatuur vond ik niks, dus om het helemaal uit te sluiten ging ik stage lopen bij een advocatenkantoor. Toen was ik helemaal om.” Martine wist al op haar 8e dat ze advocaat wilde worden. “Ik had als kind al een heel sterk

ontwikkeld

rechtvaardigheids-

gevoel. Daarnaast had ik een vriendje wiens moeder rechter was. Daar keek ik heel erg tegen op en dat is me altijd

Martine en Mieke voor het kantongerecht Oost Gelre.

bijgebleven.” 7


BOTTICELLI - GUESS - LILIAN SANTONI - BLACKSTONE - UGG - TOD’S UNITED NUDE - CRUYFF - HOGAN BOSS - GUGLIELMO ROTTA VAN BOMMEL - ATTILIO GIUSTI

MISTERSTRAAT 29

WINTERSWIJK

W W W. O X E N E R - W I N T E R S W I J K . N L


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Klantcontact, daar doe ik het voor Als tiener hielp Loes Pancras-Oxener al mee in de schoenenwinkel van haar ouders. Ze volgde de opleiding Journalistiek en Communicatie, maar koos uiteindelijk voor het familiebedrijf. “Dat is waar mijn hart ligt”, vertelt de goedlachse eigenaresse van Oxener Schoenmode in Winterswijk. Het begon in 1948. De schoenenwinkel voor het midden- en hogere segment Oxener werd opgericht door de opa van Loes. In 2011 nam de Winterswijkse het stokje over van haar vader. Inmiddels is de winkel vol stijlvolle, Italiaanse schoenen uitgegroeid tot een begrip

“Ik verras het liefst mijn klanten”

in de Achterhoek. “Schoenen zijn zo’n prachtig product, maar vaak een onderschoven kindje”, meent Loes. “Ik kan genieten van mooi leer. Dat kan een outfit helemaal afmaken.” Na een aantal jaren in het PR-vak te hebben gewerkt, besloot Loes in de zaak verder te gaan. “Ik werkte in de winkel en kreeg van mijn vader steeds meer taken.” Die samenwerking verliep altijd erg goed. “Mijn vader kon zaken prima loslaten en was van mening dat ik met vallen en opstaan kon groeien.” Of dat ook gebeurd is? Lachend: “Ik heb ooit rechtstreeks via internet een lading peperdure Mukluks laarzen gekocht. Ze

Wie:

Loes Pancras-Oxener

Wat:

Oxener Schoenmode

Waar:

Winterswijk

vielen enorm tegen. Om er uiteindelijk

vanwege de winkelbezetting. Tot nu toe lukt dat nog met de kinderen.” Heeft deze drukke zakenvrouw nog wel vrije tijd? “Ja hoor, ik kan het werk goed van

niet mee te blijven zitten, moest ik ze

komt ook uit een ondernemersgezin en

me afzetten. Ik volg yoga en houd ervan

tegen een zeer lage prijs verkopen. Dat

kent de klappen van de zweep. Hij is erg

om gezellig met mijn vriendinnen naar

overkomt me nooit weer!“

flexibel en rustig. Ik ben daarentegen

de schouwburg of kookclub te gaan.”

veel extroverter, drukker en meer op de Loes Pancras runt samen met haar man

voorgrond.”

Willem de winkel. Hij is verantwoordelijk

Als echt winkeldier verrast Loes graag haar klanten. “Het is toch geweldig als

voor de administratie en inkoop en zij

Loes ervaart het zelfstandig onder-

mensen met een goed gevoel weg-

doet de verkoop. Ook gaat ze elk seizoen

nemerschap als een groot voordeel.

gaan?” De toename van webshops ziet

naar beurzen in Milaan en Düsseldorf

“Omdat ik uit een ondernemersgezin

Loes enigszins onzeker tegemoet. “Ik wil

voor de nieuwe collectie.“De samen-

kom, ken ik niet anders. Je hebt een

iets eigens houden. Bovendien vind ik

werking met Willem gaat erg goed,”

grote mate van vrijheid. De enige

het erg belangrijk om niet uit het oog te

bevestigt de energieke onderneemster.

knelling zit in het plannen van vakanties.

verliezen waarom ik dit doe. En dat is het

“We vullen elkaar goed aan. Willem

Meestal gaan we buiten het hoogseizoen

contact met de klant.” 9


UW GEBIT IS ONZE ZORG!

TAND CARE EIBERGEN

TAND CARE EMMELOORD

TAND CARE HENGELO

TAND CARE WILLEMSTAD

Kon. Julianastraat 21 7151 CG Eibergen Tel.: 0545-471329 Fax: 0545-476544 E: eibergen@tandcare.com

IJsselmeerlaan 77 8304 DE Emmeloord Tel.: 0527-615125 Fax: 0527-621868 E: emmeloord@tandcare.com

H.C. Pootstraat 1 7552 WZ Hengelo Tel.: 074-2427897 Fax: 074-2507523 E: hengelo@tandcare.com

Groenstraat 18 4797 BB Willemstad Tel.: 0168-472603 Fax: 0168-471133 E: willemstad@tandcare.com

ma t/m donderdag 08.30 tot 13.00 uur 13.30 tot 17.00 uur vrijdag 08.30 tot 12.00 uur

ma t/m donderdag 08.00 txot 12.00 uur 13.00 tot 17.00 uur vrijdag 08.00 tot 12.00 uur

ma t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur 13.30 tot 17.00 uur vrijdag 8.30 tot 13.30 uur

maandag 08.15 tot 17.00 uur, dinsdag 08.15 tot 14.00 uur woensdag 08.15 tot 17.00 uur (geen pauze)


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Van assistente tot eigenaar Betrouwbaar en enigszins bescheiden: dat is de eerste indruk die Tanja Hessling maakt. En dat bevestigt ze zelf: “Ik voel me geen echte zakenvrouw”, zegt de Twentse. “Ik heb veel meegemaakt. Het heeft mijn leven veranderd.” De directrice van Tand Care is een loyale, betrokken werkgever en vocht hard om te bereiken waar ze nu staat.

komst anders kan. Zo zijn we nu bezig met het ISO 9001 Certificaat en inmiddels zijn we een Calibris erkend leerbedrijf voor stagiaires. Regelmatig bellen er mensen die bij ons willen werken of een stageplaats zoeken. Geweldig toch? Je leert van de negatieve ontwikkelingen die je hebt meegemaakt. Daardoor geniet

Ze is geboren in Hengelo en woont in

vrouw zonder de vereiste opleidingen

ik nog meer van de positieve dingen in

Enschede. Na de opleiding voor tand-

kom je er niet makkelijk tussen. Je hoort

het leven. Ik heb toch alles, een fijn gezin,

artsassistente, startte Tanja haar loop-

ze vaak denken: die dame redt het nooit.

vier mooie bedrijven met een mooi team

baan in Delden. Daar ging ze met de

Alles wat ik doe, wordt door een ver-

van medewerkers. Wat wil ik nog meer?

eigenaar mee naar tandtechnici, kaakchi-

grootglas bekeken. Ik vind het belang-

Ik vertrouw op de toekomst!”

rurgen en congressen. Na bij verschillen-

rijk mezelf te blijven.” Tanja zorgt ervoor

de praktijken in Twente en Duitsland te

dat ze actuele ontwikkelingen op de

Wie: Tanja

hebben gewerkt, kwam Tanja uiteindelijk

voet volgt. “Ik heb de opleiding praktijk-

Wat:

terecht

bij

management gevolgd en ben altijd

Waar: Eibergen,

Hengelo.

bezig met de vraag hoe het in de toe-

een

als

preventieassistente

tandartsenpraktijk

in

Hessling

Tand Care Emmeloord, Hengelo en Willemstad

“Ik groeide mee met het bedrijf. De eigenaar leidde mij op en wilde uitbreiden. Op een gegeven moment regelde ik de overname van verschillende praktijken.” Het liep allemaal anders dan gedacht. Het ging minder goed en een overnamemoment was in zicht. Tanja bleek de aangewezen persoon voor het eigenaarschap. “Ik wist inmiddels

“Alles wat ik doe, wordt door een vergrootglas bekeken”

hoe ik een praktijk moest runnen en zag kansen. Helaas bleek dat anders uit te pakken en werd mijn vertrouwen beschaamd. Uiteindelijk moest ik vechten om te overleven.” In 2009 kocht Tanja de praktijken. Ze redde

het,

zette

vier

bloeiende

vestigingen neer en heeft inmiddels een team van 20 medewerkers. De energie die ze in het bedrijf stopte, had effect op haar privéleven. “Ik liep tegen mijn eigen grenzen aan. Mijn man en ik hebben twee kinderen van 13 en 10 jaar oud. Ik was destijds veel weg en het was erg prettig dat mijn schoonmoeder er voor de kinderen was. Thuis kon ik altijd alles goed bespreken. Toch blijft het gevoel dat ik mijn gezin in die periode tekort heb gedaan.” Als zakenvrouw in het tandartsenvak heeft Tanja veel te maken met mannen. “Als 11


Eerste Kamerlid met ondernemerszin Ooit gaf ze les aan het Sint Ludgercollege in Doetinchem, nu is ze Eerste Kamerlid voor het CDA. Hoewel er geen bewuste carrièreplanning aan ten grondslag ligt, is er een rode draad in de loopbaan van drs. Maria Martens (1955). “Ik wilde me altijd inzetten voor de kwaliteit van de samenleving. De ontwikkelingen in de wereld gaan mij aan het hart.”

Ze is een geboren en getogen Doetinchemse, opgegroeid

twintigtal maatschappelijke terreinen zoals onderwijs, werk-

in een gezin met vier broers. De familie Martens stond

gevers- en werknemersorganisaties, media, land- en tuinbouw,

bekend vanwege het familiebedrijf Martens Brandkasten. Ter

ouderen, gezondheid en jongeren. “Het gaf mij een intro-

gelegenheid van het 100- jarig bestaan heeft het bedrijf een

ductie op ontwikkelingen in de samenleving, op vele

beeld aangeboden aan de gemeente Doetinchem (zie foto).

maatschappelijke terreinen. Ik zag de enorme impact van de

Het staat op een voor de familie historische plek, aan de

politiek op deze instanties. Zo ben ik politiek geïnteresseerd

Dr. Hubernoodstraat op de geboortegrond van Maria’s vader.

en betrokken geraakt. Ik koos voor het CDA, de partij die aan-

Toen haar vader overleed, heeft Maria’s moeder de zaak voort-

dacht vraagt voor waarden als rechtvaardigheid en solidariteit,

gezet. “Ze heeft er een bloeiend bedrijf van gemaakt”, vertelt

hecht aan het maatschappelijk middenveld en een balans zoekt

de politica. “Mijn moeder had hart voor de mensen, een goede

tussen belangen van diverse groepen mensen. Het CDA heeft

intuïtie en een zakelijk instinct. Ze kreeg een prijs die voorloper

ook oog voor het belang van religie. Er is een neiging religie

was van ‘Zakenvrouw van het Jaar’. Onder haar leiding kreeg

slechts in het privé-domein te accepteren. Religie heeft echter

het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’. Ook was mijn moeder

ook een publieke dimensie, waar gelovigen zich willen inzetten

actief in de Unie van Vrouwelijke Ondernemers in Nederland.”

voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Het onbegrip over de betekenis van religie voor mensen baart mij

“Als kind werden we altijd gestimuleerd om gebruik te maken

wel eens zorgen.”

van onze talenten”, vervolgt Maria. “Het was dan ook vanzelfsprekend dat je ging studeren, als je dat kon.” Na het gym-

In 1999 werd Maria onverwacht met voorkeursstemmen

nasium koos ze

gekozen in het Europees Parlement. “Ja,”,

voor de studie Theologie wat een basis

vertelt Maria

legde voor haar huidige werkwijze. “Theologie gaat ook over

lachend. “Dat was wel even wennen. Ik werd opeens politica

wat mensen bezighoudt en beweegt. Dat vond ik interessant.

en ging van een organisatie waar twee mensen werkten in

Tijdens de studie kwamen ook allerlei andere disciplines aan

Nederland (de secretaresse en ik) naar een organisatie met

bod zoals filosofie, psychologie, sociologie en geschiedenis.

nu 27 lidstaten, 23 werktalen en 7000 mensen. Ik werd ook

Ik ben afgestudeerd in ethiek. Daarbij gaat het om vragen als

meteen werkgever van mijn assistenten. Het gaf een heel nieuwe

‘Waarom noemen mensen nu iets goed of fout?’”

dynamiek aan mijn bestaan. Het was een voorrecht om Nederland en speciaal de 50.000 mensen die op mij gestemd

Tijdens haar studie wilde Maria graag naar Afrika, waar ze

hadden, te mogen vertegenwoordigen in Europa.”

een stage heeft georganiseerd. Sindsdien heeft ze een warm

12

hart voor dat continent. “De mensen hebben een bepaalde

Vorig jaar werd Maria gekozen tot Lid van de Eerste Kamer. Die

levensvreugde, die mij inspireert. Het leven wordt er gevierd

rol past haar goed. “De Eerste kamer toetst de kwaliteit van

en geleefd.” Toch startte ze haar loopbaan in het onderwijs.

de wet. Ze gaat niet over de politieke koers, maar kijkt naar

“Ik werd gevraagd als docent levensbeschouwing op mijn

de relatie tot de grondwet en internationale verdragen, de

oude school. Het was erg leuk om met de jeugd te werken,

uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en dergelijke. Het wordt

maar ontwikkelingssamenwerking bleef trekken.” Ze besloot te

wel de ‘Chambre de reflection’ genoemd, ook omdat het verder

luisteren naar haar hart en zo werd Maria Secretaris Buitenland

af staat van de waan van alledag. Er heerst een heel collegiale

bij de Nederlandse Missieraad. Later werd zij Studiesecretaris

sfeer en er wordt veel samengewerkt. Dat vind ik mooi. Ik geloof

bij het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties,

ook dat je daarmee je op lange termijn het meest bereikt.”

een samenwerkingsverband van landelijke organisaties op een

Maria woont in Nijmegen en ondanks dat ze veel landelijk en


“Ik leef in het heden. Dat is mijn voorbereiding op de toekomst”

Wie: drs.

Maria Martens

Wat:

Lid CDA-fractie in de Eerste Kamer

Waar:

Den Haag

gemakkelijk kunnen bewegen. “Wat ik vrouwen adviseer die in de politiek willen? Ik zou zeggen: doe waar je hart naar uitgaat en waar je goed in bent. Zet je in, werk hard en geniet ervan.” Maria heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Toch heeft zij in haar leven niets gepland.

internationaal werkte, is ze er niet meer weggegaan. “Nijmegen is een dynamische stad met veel historie, een rijk cultureel

“Ik zoek steeds naar een evenwicht tussen genieten, verant-

leven en prachtige natuur in de directe omgeving.” Veel

woordelijkheid nemen en talenten ontwikkelen. Ik leef in het

mensen kennen Maria. Privé houdt ze er rekening mee dat ze

heden en houd mij niet bezig met wat ik later zal doen. Wat

bekend is. “Natuurlijk ben ik mij bewust van hoe ik mij kleed en

ik doe, probeer ik zo goed mogelijk te doen.” Kwaliteit en

gedraag. Dat is een tweede natuur geworden. Als politicus heb

vertrouwen zijn voor mij belangrijk. Dat heb ik denk ik van thuis

je toch een voorbeeldfunctie.” Kenmerkend voor een zaken-

meegekregen. Zonder kwaliteit en vertrouwen kun je immers

vrouw vindt Maria: ondernemerszin,van aanpakken weten en je

geen brandkasten verkopen.” 13


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Doen wat bij je past, met passie en enthousiasme Grafisch ontwerp, fotografie, communicatie en marketing. Het werk van Heidi Otten van All Ott’s is zeer divers. Over alle facetten vertelt ze met evenveel enthousiasme: “Ik ben mijn werk.”

Heidi is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Daarnaast is ze lid van het Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Achterhoek en bezoekt regelmatig bijeenkomsten van

Heidi Otten ontwikkelde haar artistieke

niet alleen voor opdrachtgevers maar

Ontwerp Platform Arnhem, een netwerk

talent in de deeltijdopleiding Grafisch

ook voor zichzelf. “Je moet jezelf laten

van Gelderse organisaties, bedrijven en

Ontwerpen aan de Hogeschool voor de

zien en initiatief tonen.”

zelfstandigen die zich met het ontwerp-

Kunsten. Na verschillende marketing-

vak bezighouden. “Inspirerend en goed

communicatiefuncties in het bedrijfs-

Eén van die initiatieven, waaruit tevens

leven, maakte ze in 2008 de overstap

de

naar het zelfstandig ondernemerschap.

van Heidi blijkt, is het project Design &

Veel tijd voor activiteiten buiten haar

“Mijn werkkringen waren een mooie

Kunst. Winkeliers in Doetinchem stellen

werk heeft Heidi niet. “Maar het zit ‘m in

leerschool, maar binnen All Ott’s mag ik

twee dagen lang een gedeelte van hun

de kleine dingen: een fietstocht langs de

de gehele breedte van het creatieve vak

etalage ter beschikking aan (semi)pro-

Oude IJssel met mijn gezin of met vrien-

uitoefenen. Super.”

fessionele kunstenaars en ontwerpers uit

den is voor mij al pure ontspanning.” Ze

maatschappelijke

voor mijn vakverdieping.’’

betrokkenheid

de regio: “Een toegankelijke manier om

vervolgt: “En op zaterdagochtend sta ik

Behalve grafisch vormgeven en foto-

bezoekers kennis te laten maken met de

langs het voetbalveld om mijn zoon aan

graferen ontwerpt Heidi interieurcon-

beeldende kunst en ontwerpindustrie.”

te moedigen. Ach, soms is het balance-

cepten. Daarbij werkt ze onder meer

Dit jaar vond het evenement voor de

ren, maar één ding is zeker: ik doe mijn

samen met haar partner Rob Berendsen,

derde keer plaats.

werk met passie, omdat het bij mij past.”

architect van professie. In het vak volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Bijblijven is dus van belang en daar steekt Heidi de nodige tijd in. “Ik houd de actualiteit in de gaten en volg trends. Het grafisch vak maakt deel uit van de totale marketingcommunicatiestrategie van een organisatie. Ook op dat gebied is het belangrijk mezelf voortdurend bij te scholen. Onlangs heb ik een serie masterclasses ‘strategisch merkenbeleid’ afgerond.” Heidi weet wat ze wil, ook voor haar klanten. “Graag haal ik het beste bij bedrijven en mensen naar boven. Zo zet Wie: Heidi Wat: All Waar:

Otten

Ott’s

Doetinchem

ik opdrachtgevers aan het denken en het vertrekpunt is altijd: ‘Waar staat uw organisatie voor? Wat wilt u uitstralen?’” Het creëren van een podium doet Heidi

“Het is de kunst om kundig én ondernemend te zijn” 15


“Van het kleinste detail tot aan het grote geheel, is bij ons in goede handen.�

Bumerweg 9, 7101 PC | Winterswijk | T 0543-513131 | F 0543-522315 www.bouwbedrijfslotboom.nl | info@slotboom-en-zn.nl

Voor al uw: nieuwbouw - verbouw renovatie - stallenbouw - restauratie


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Een vrouw, die haar ‘mannetje’ staat Ondernemen in een echte mannenwereld. Het is Winny Heesen-Slotboom van Bouwbedrijf Slotboom uit Winterswijk op haar lijf geschreven. Ten tijde van de crisis kwam ze aan het roer. Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar medewerkers. “Ik vind het belangrijk om elk werk met mijn eigen mensen tot een goed einde te brengen.”

eens ten koste van jezelf.” Eén van Winny’s passies is muziek. “Ik speel saxofoon en ben al jaren lid van muziekvereniging Crescendo in Ratum. We repeteren wekelijks en treden regelmatig op. Ook in de muziek houd ik wel van een uitdaging. Doordat ik betrokken ben bij de lokale gemeenschap leer ik

Voor mij zit een open, positieve vrouw,

op voetbal. Ik vind het ontzettend leuk ze

ontzettend veel mensen kennen. Ik vind

die betrokken is bij haar mensen. Na haar

daarmee bezig te zien. Natuurlijk moet

het ook belangrijk te netwerken en ben

opleiding voor toerisme heeft Winny

je als vrouw en moeder wel bewuster

lid van de ondernemersvereniging De

een aantal jaren gewerkt bij tapijtfabriek Brink & Campman in Lichtenvoorde. Ze besloot in 1998 bij haar vader in het bedrijf te gaan werken en de financiële zaken te runnen. “Toen na een aantal jaren de overname in zicht kwam en ik gevraagd werd, twijfelde ik. Ik dacht dat ik het niet zou kunnen, want ik ben toch niet technisch onderlegd?” Toch ging ze de uitdaging aan en nam in 2008 het stokje over. “Een voorwaarde voor mij was dat onze medewerkers erachter stonden. Natuurlijk moet ik de knopen doorhakken, maar we klaren de klus samen. Ook wilde ik mijn aannemersdiploma halen. Die heb ik inmiddels op zak zodat ik technisch gezien ook mijn mannetje sta.” Bouwbedrijf Slotboom is een allround bouwbedrijf voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Meedenken met de klant, ideeën aandragen en een goede service zijn voor Winny belangrijke

“Ook in de muziek houd ik van uitdagingen.’

zaken. “We bereiden alles voor de klant tot in de puntjes voor in onze werkplaats. Ook richten we ons op

restauratie-

werkzaamheden, waarbij we alles in stijl kunnen herstellen. Als de klant dat wenst, nemen we zelfs de subsidie- en vergunningsaanvragen voor onze rekening.” Naast ondernemer is Winny echtgenote en moeder van een dochter en een zoon. “Samen met mijn man Bert, die

Wie:

Winny Heesen-Slotboom

Wat:

Bouwbedrijf Slotboom & Zn.

Waar:

Winterswijk

Vierkante Stoel en Bouwend Nederland Achterhoek-Oost. Ja, het zelfstandig ondernemerschap brengt leuke dingen

een melkveebedrijf runt, combineer ik de zorg voor ons gezin. Hoewel

keuzes maken. Ik ben van mening

met zich mee. Vooral de vrijheid in mijn

ik veel werk, probeer ik tijd voor de

dat vrouwen toch flexibeler zijn dan

werk en in het ontwikkelen van nieuwe

kinderen vrij te maken. Ze zitten allebei

mannen. Maar die flexibiliteit gaat wel

ideeën vind ik heerlijk!” 17


Zoekt u de juiste woorden voor uw boodschap?

Tekstbureau Jes Jessica Schutten

Voor een professionele en heldere tekst. Bedrijfsreportages | Webcontent | Brochures | Advertorials | Nieuwsbrieven | Communicatieplannen

www.tekstbureaujes.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

’Ik wil voortdurend iets nieuws beleven’ Ze volgde haar hart en besloot eind 2011 haar vaste baan op te geven voor het zelfstandig ondernemerschap. Jessica Schutten van Tekstbureau Jes: “Vrijheid, gevarieerd werk én nieuwe contacten opdoen, daar doe ik het voor.” Jessica

werkte

sinds

2000

bij

de

Rabobank, de laatste jaren als adviseur coöperatie en communicatie. Na er een aantal jaren van te hebben gedroomd, besloot ze begin 2011 haar eigen bedrijf op te zetten. Maar twee banen bleek niet haalbaar. “Naast de zorg voor twee kin-

“Nieuwe contacten, daar krijg ik energie van”

deren werd dat te veel. Daarnaast bood mijn vaste baan niet meer voldoende uitdaging. Ik wil voortdurend iets nieuws beleven. Nu kan ik mijn eigen uren plannen, mijn eigen richting bepalen én ontmoet ik veel nieuwe mensen.” Na het behalen van haar diploma aan de School voor Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Utrecht, had Jessica diverse PR-functies. “Naast het schrijven en plannen maken, vond ik het contact met de klant altijd erg leuk in mijn werk. Dat vind ik nu nog steeds: bij bedrijven en mensen over de vloer

Wie:

Jessica Schutten

Wat:

Tekstbureau Jes

Waar:

Lichtenvoorde

komen en contacten leggen. Daar krijg

gaan we altijd drie weken weg. Anders kom ik niet los van mijn werk. Met onze caravan gaan we regelmatig weg, steeds naar een andere bestemming.”

ik veel energie van!” Dit is ook één van

privé. “Ik kon dat bij de Rabobank al niet;

Jessica houdt niet van stilzitten. Zo is ze

haar sterkste eigenschappen: het inleven

de deur achter me dichttrekken en het

lid van de MR van de basisschool van

in de klant. “Ik heb een brede interesse

werk ‘loslaten’. Als zelfstandig onderne-

haar kinderen en van de PR-commissie

en leg makkelijk contacten. Belangrijk

mer is dat nog moeilijker, vooral omdat

van ONZ Achterhoek, het Ondernemend

vind ik het ook dat klanten zich herken-

er in het eerste jaar zoveel op je af komt.

Netwerk

nen in mijn teksten. Ik probeer er altijd

Netwerken kost tijd, maar ook het ver-

“Zestien jaar geleden ben ik vanuit het

iets eigens van de klant in te leggen door

krijgen van nieuwe klanten. Hier moet ik

westen naar de Achterhoek verhuisd, en

persoon en zaak te combineren. Of het

nog structuur in zien te vinden.”

wat mij opvalt is dat mensen hier met

nu gaat om een website of een bedrijfs-

Zelfstandigen

Achterhoek.

elkaar begaan zijn. Er wordt veel vrij-

reportage. ”

Ontspanning vindt Jessica vooral in het

willigerswerk gedaan. Dat zie je in het

Moeilijker vindt Jessica het om een

contact met vrienden, familie en uitjes

westen veel minder. In de Achterhoek

goede balans te vinden tussen werk en

met het gezin. “En vakantie, in de zomer

gunnen mensen elkaar wat.” 19


, n e e t t o t p o t n Va , t o o r g & in le k voor e prijs! de hipste mode voor de mooist

Openingstijden

Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

Gesloten 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 10:00 - 17:00

o • 0544-464841

Beltrumsestraat 9 • 7141 AJ Groenl

e, Feetje, sm oe Sh s, ar St l Al e rs ve on C , oe Sh Clic!, My Sweet ame it, Vingino, N , er rd -O nd -a os ha C , uie Lo t ti Pe Wild, Cleasen’s, Nation Blue Pepper, Hound & Outfitters


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Van je hobby je werk maken Van de verkoop van stoffen, fournituren en zelfgemaakte kinderkleding vanuit de garage bij huis naar een moderne kinderkledingzaak in het centrum van Groenlo. Dit is in een notendop de ontwikkeling van Tesli

aparte tienerwinkel. Die categorie valt een beetje buiten de boot.” Moeder en dochter zijn goed op elkaar ingespeeld. “We willen allebei snel resultaat zien. En het eerste gevoel moet

Kindermode sinds 1989.

goed zijn. Als we ‘op inkoop’ zijn, zien we bij een stand direct of we iets willen ko-

Marie-José en haar dochter Tessa ten

grote keuken annex werkruimte, waar

pen of niet. Daar zijn we het altijd over

Barge vertellen met plezier over hun

Marie-José kleding verstelt en Silver kan

eens”, vertel Marie-José. Natuurlijk gaat

bedrijf. Tessa is op het moment van

spelen. Als het zo uitkomt, zoals op de

niet alles op gevoel. Tessa: “Je wordt wel

schrijven met zwangerschapsverlof, in

vrijdagavond, wordt er voor familie én

wat harder in de loop der jaren, door de

afwachting van haar tweede kind, maar

personeel gekookt. “Wij houden van ge-

ervaring die je opdoet. En je moet af en

is bijna dagelijks in de winkel te vinden.

zelligheid en een ongedwongen sfeer,

toe ook durven.”

Tessa: “Wij hebben van onze hobby ons

voor de klant en voor het personeel. We

werk gemaakt. Ik heb een opleiding tot

willen een huiskamergevoel uitstralen.”

etaleur gevolgd, en een aantal jaren bij

Er is regelmatig contact met andere ondernemers uit Groenlo. “We zijn lid van

H&M gewerkt. Maar ik was vaak in de

Sinds een aantal jaren zijn Marie-José

de Groenlose Ondernemers Vereniging.

winkel, net als mijn dochter Silver nu.

en Tessa samen eigenaar. De reden is

Wij vinden het belangrijk dat Groenlo

Sinds 2005 werk ik er fulltime. Het in-

dat de kledingzaak te groot werd voor

een levendig en afwisselend winkelcen-

richten van de winkel, het etaleren, vind

Marie-José. Maar de groei had meer

trum heeft én houdt. Daar zetten wij

ik het leukste wat er is.” Marie-José: ”Ik

gevolgen. Zo zijn er vier verkoopsters;

ons graag voor in. Want wij zijn trots op

gaf vroeger naai- en kniplessen, zo is het

Bianca, Pien, Annelieke en Lotte. “Onze

Groenlo!”

eigenlijk begonnen.”

valkuil is dat wij het liefste alles zelf doen, maar dat gaat niet meer”, vertelt Tessa.

Wie: Marie-José

en Tessa ten Barge

Het huidige pand, inclusief de woning

Want er staat meer op het wensenlijstje.

boven, werd in 2005 gekocht. Ruimte

“We krijgen een nieuwe website, met

Wat:

Tesli Kindermode

webshop. En we willen heel graag een

Waar:

Groenlo

is er genoeg: achter de winkel is een

“Wij houden van een ongedwongen, huiselijke sfeer”

21


SVM

Sandra van Megen sandravanmegen.nl | +31 6 275 675 49 | sandra.megen@gmail.com

Zangeres Actrice Presentatrice Motivatiespreekster


Sinds 2007 waait er een frisse wind bij Milikan Juwelier in Winterswijk. Bart Milikan volgt vanaf dat moment geleidelijk zijn ouders Jacques en Cock op die de zaak sinds 1972 opgebouwd hebben. Ze kwamen als jonge goudsmid/ horlogemaker en etaleuse naar Winterswijk vanuit Den Haag, waar Jacques tot dan toe bedrijfsleider was. Bart ging in 1998 naar de vakschool in Schoonhoven, waar hij de opleiding tot horlogemaker volgde. “Na het algemene jaar trok de bijzondere techniek van mechanische tijdmeting in me enorm. Hoe het mogelijk is dat een klein machientje om je pols zonder elektronica of computer je de tijd kan vertellen vond, en vind ik nog steeds, fascinerend” aldus Bart. Na zijn opleiding verdiepte hij zich verder in horloges bij een onderhoudscentrum voor horloges van twee zeer exclusieve merken. “Daar kwamen dagelijks horloges met een aanschafprijs tussen 5.000 en 200.000 euro binnen, ik heb daar kunnen werken aan prachtige stukken. Maar toen wist ik al dat ik mijn leven niet in het atelier wilde slijten, je hebt daar geen contact met mensen behalve je collega’s. En dat is juist wat ik bij ons in de zaak het meest waardeer, het warme contact met de klanten.” In 2007 ging Bart in het bedrijf van zijn ouders werken, eerst een aantal jaar samen, om het daarna over te nemen. “dat ging heel natuurlijk, mijn ouders lieten steeds meer aan me over en ondertussen leerde ik veel van hen over het hebben van een winkel. In die periode ontwikkelde mijn smaak voor sieraden zich ook sterk. Door de ervaring met klanten en hun wensen leer je heel veel. Waarbij ik ook mijn mening vaak naar voren breng. Een mens gaat vaak uit van wat hij of zij kent, ik ken op gebied van sieraden en horloges meer dan de klant dus kan ook verder kijken, klanten waarderen dat vaak enorm. En ik ben blij dat ze naar huis gaan met iets origineels, waarvan ze met trots kunnen zeggen ‘dat heb ik bij Milikan gekocht’. En als dat iets blijkt te zijn dat wij niet in onze collectie hebben zoek ik het op en zorg waar mogelijk dat we het toch kunnen leveren.” Bij Milikan Juwelier wordt ook veel gewerkt met de bestaande collectie van de klant. Deze neemt die dan mee naar de winkel om daar te bekijken of haar collectie met kleine wijzigingen of andere manieren van dragen weer helemaal van nu kan zijn. Het resultaat daarvan kan heel verrassend zijn. Bart bezoekt jaarlijks internationale beurzen om goed op de hoogte te blijven en onderscheidende collecties uit te zoeken.

“Na mijn eerste bezoek aan de beurs in Basel ontdekte dat ik een meer internationaal georiënteerde smaak heb, en ben ik gaan proberen die in de collectie te laten zien. Zo importeren we zelf ook sieraden en zoek ik leveranciers die net even wat anders te bieden hebben. Natuurlijk neem je daarmee een risico, maar je onderscheidt je en dat is belangrijk. De samenstelling van je collectie en de sfeer waarin je die brengt is je merk, het merk Milikan. En met de juiste service, het persoonlijke contact en ons eigen atelier voor reparaties maak je dat compleet.” Bij Milikan juwelier vindt u een gevarieerde collectie van tijdloze klassiekers en trendy accessoires van o.a. de volgende merken: Maurice Lacroix·Oris·MeisterSinger·Aerowatch·Edox·Seiko·Jacob Jensen·Alfex·Danish Design·Hugo Boss·Guess·DKNY·Diesel·Esprit LeChic·Diamonde·Blush·HuisCollectie·Jeunesse·TiSento·Rabinovich Swarovski·Xen·Trollbeads·Pandora·Spinning·Enchanted Jewels.

Wooldstraat 22  Winterswijk  www.milikan.nl  0551278


Hogestraat 11 7122 BN Aalten +31 (0)543 - 47 27 39 info@heijerman-optiek.nl www.heijerman-optiek.nl

Optometrie | Contactlenzen | Optiek | Hoorzorg


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Zorg en mode voor het oog Met één been in de winkel en met één been in huis: Jacolien Heijerman is niet anders gewend. Sinds 1984 staat ze samen met haar man in de zaak. Maar dat is veranderd: ook dochter Laurian kan niet van de brillen afblijven.

De taakverdeling is helder. Jacolien:

Ontspanning

vindt

Laurian

in

het

“Rob’s accent ligt op de oogzorg, ik

tennis en Jacolien in de sportschool.

houd mij voornamelijk bezig met de

“We vinden het ook heerlijk om met

oogmode.” Laurian studeert nog. Zij

z’n tweetjes op een terrasje te zitten

volgt de hbo-opleiding Optometrie in

om mensen te kijken. En ja, het eerste

Utrecht, maar woont in Aalten. “Wanneer

waar we naar kijken zijn de brillen. Dan

ik niet op school ben, sta ik in de zaak.”

zeggen we wel eens tegen elkaar: ‘Die

De oogheelkunde vindt ze het boeiend-

heeft een leuke bril’, of ‘Dit kan toch echt

ste onderdeel van het werk. “Het is leuk

niet meer’.”

om in de praktijk dingen te herkennen die ik tijdens mijn studie leer.”

Jacolien is tevreden over hoe het nu gaat. “We hebben wat personeel betreft

Heijerman Optiek & Hoorzorg is op en

Moeder en dochter doen veel samen: de

alle leeftijdscategorieën in huis, van jong

top een familiebedrijf. Rob Heijerman

in- en verkoop, de marketing. Laurian:

tot ouder. Dat past bij ons klantenbe-

nam het bedrijf, ooit een juwelierszaak,

“We zitten meestal wel op één lijn. Het

stand. We krijgen ook veel kinderen in de

van zijn ouders over, Jacolien kwam in

is belangrijk dat je een collectie hebt

winkel en zijn altijd op zoek naar leuke

1984 in de zaak. Sindsdien woont ze

waar je achter staat, vinden beide da-

kinderbrillen.”

met haar man, en later kinderen, bij de

mes. “Tegenwoordig is brillen inkopen

goede reputatie wat betreft service en

zaak. “Ik stond altijd met één been in de

toch heel anders dan jaren terug. Een bril

garantie. “Er gaat de komende jaren veel

winkel en met één been in huis.” Dat

mag gezien worden en is dus een echte

veranderen in deze branche, maar wij

dochter Laurian ook belangstelling voor

modeaccessoire

blijven doen waar we goed in zijn.”

het vak had, had Jacolien al snel in de

daardoor

gaten. “Laurian zat overal met haar neus

geworden, vindt Jacolien. “Eigenlijk ben

Wie:

bovenop. Ze ging al op jonge leeftijd

ik bijna altijd aan het werk. Dat brengt

Wat: Heijerman

mee naar beurzen.”

een eigen zaak met zich mee.”

Waar:

is

het

geworden.” werk

Mede

Heijerman

heeft

een

veelzijdiger

Jacolien en Laurian Heijerman Optiek & Hoorzorg

Aalten

“Wij blijven doen waar we goed in zijn”

25


Samen uw ambities waarmaken. De Rabobank is een coöperatie. Dat wist u vast wel. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat onze belangrijkste missie het waarmaken van uw ambities is. Maar daar houdt het voor ons niet op. We zetten ons ook in voor het verbeteren van uw directe omgeving. Zo verbinden we mensen op bijeenkomsten en delen we onze kennis. Ook ondersteunen we lokale maatschappelijke projecten. Voorbeelden? Het evenement voor ondernemende vrouwen 'Vrouw en Zaken', de E-visie bijeenkomst, het coöperatiefonds, het Achterhoek Zorgcongres en de projecten World=U en Club Vooruit.

Samen bereiken we meer. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Bekijk de actuele projecten en agenda op www.rabobank.nl/achterhoek-oost


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Samen werken voor klant en gemeenschap” Nicole Olde Meule is jong, vrouw en directeur Particulieren bij Rabobank Achterhoek-Oost. Openhartig vertelt ze hoe het is om als vrouw te werken in een mannenwereld. Maar er is meer dan werk. Ondanks haar drukke baan weet ze voldoende tijd vrij te maken voor familie, vrienden en sport.

“Ik wil de wereld ontdekken’”

Daarnaast reist ze de hele wereld over.

“De bank is inderdaad een mannenwereld, maar dat is voor mij eigenlijk geen issue. Vanuit mijn studie ben ik ook niet anders gewend. De interesse voor economische en financiële zaken is nou eenmaal groter bij mannen dan bij vrouwen. Ik ben ook niet zo van de stereotypen man-vrouw. Maar ik zie de verschillen wel. Daar waar mannen meer op inhoud en ratio zitten, hebben vrouwen van nature meer aandacht voor de emotionele kant. Ik merk trouwens op mijn werk niet dat ik anders word bekeken of behandeld omdat ik vrouw ben. Er is sprake van gelijkwaardigheid. Wat wij doen is mensenwerk. We werken samen voor onze klanten en de

Wie: Nicole

gemeenschap. Elk contact is daarbij voor

Olde Meule

Wat: Rabobank Achterhoek-Oost

mij waardevol en ik leer nog elke dag.

Waar:

Juist door die instelling denk ik dat ik sta

Winterswijk

waar ik nu sta.” Niet alleen haar werk is belangrijk voor haar, maar ook familie en vrienden. “Ik heb inmiddels wel geleerd meer

het dan ook gewoon goed is. Volgens

inmiddels alle continenten wel gehad,

afstand te nemen van mijn werk. Dat

mij is dat ook een typisch vrouwen-

behalve Antarctica dan. En binnen-

moest ook wel, want op een gegeven

ding. Je kunt niet elke dag topprestaties

kort gaan we naar Tibet.” Naast het

moment kreeg ik opmerkingen dat ik

leveren.”

reizen heeft Nicole nog een grote passie:

alleen maar met mijn werk bezig was.

golfen. “Het mooie van golf vind ik

Nu probeer ik op tijd te ontspannen door

Echt los komen van haar werk doet ze

de uitdaging om jezelf continu te

te sporten en bewust tijd vrij te maken

tijdens haar vakanties. Met haar rugzak

verbeteren. Maar ook dat je buiten

voor familie en vrienden. Als ik meer

op reist ze de hele wereld over. “Reizen

bent. Tijdens het golfen ben ik zo

rust uitstraal is dat voor mijn omgeving

is echt een grote hobby van mij. Ik wil

gefocust op het spel, dat er geen

ook beter. Ik heb moeten leren om

de wereld ontdekken. Dat doe ik sa-

ruimte is voor andere dingen in mijn

mijn lat naar beneden bij te stellen. Dat

men met een vriendin. We hebben

hoofd.” 27


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan Susanne Schreurs van De Jager Wonen in Winterswijk is met haar 33 jaar een jonge ondernemer. Ze is als het ware het vak ingerold. “Ik heb de zaak van mijn ouders op het juiste moment overgenomen.”

totdat ik tevreden ben. Wat dat betreft

Als jonge ondernemer had Susanne

ben ik wel een perfectionist.”

vooral in de eerste jaren een grote bewijsdrang. “Nu ik meer ervaring en

Veel moeite om de balans tussen werk en

zelfvertrouwen heb is dat minder. Ik ben

privé te bewaren, heeft ze niet. “Ik werk

kritischer, neem niet alles aan wat een

’s avonds wel eens, maar niet structureel.

ander zegt.” Maar echt in de schijnwer-

Ik maak graag tijd vrij voor vrienden en

pers staan, hoeft van Susanne niet. “Ik

familie, die zijn erg belangrijk voor mij.

richt me liever op mijn werk, want er is

Mijn vriend en ik wonen in het centrum,

genoeg te doen!”

dus ‘even een terrasje pakken’ is snel Het bloed kruipt waar het niet gaan

gedaan.” Mooie steden in binnen- en

kan. Een spreekwoord dat goed van

buitenland en oude gebouwen bekijken,

Wie:

toepassing is in het geval van Susanne

daar ligt haar passie. De grachtenpand-

Wat: De

Schreurs. In 2001 rondde zij de HBO-

jes die als decor in de winkel staan, zijn

opleiding

daar een mooi voorbeeld van.

Facilitaire

Dienstverlening

Susanne Schreurs Jager Wonen/ OTAK Winterswijk

Waar:

Winterswijk

af en rolde als vanzelf de zaak van haar ouders in. “Ik werkte in de weekenden en vakanties in de winkel, dus toen een van de werknemers een andere baan vond, was het vanzelfsprekend dat ik zou bijspringen.” En ze is nooit meer weggegaan; in 2009 nam Susanne zelfs de zaak van haar ouders over. “Een hele uitdaging, maar wel een logische stap. Mijn ouders waren er aan toe om van hun pensioen te gaan genieten, terwijl mijn ondernemerslust juist op dreef kwam.” Gerrit en Joke Schreurs helpen af en toe nog mee, maar samen met haar drie collega’s kan Susanne het werk goed verdelen. “We werken als een team, ik zie mezelf niet als de baas die er boven staat. Al ben ik wel diegene die uiteindelijk de beslissingen neemt.” Naast De Jager Wonen voert Susanne de franchiseformule OTAK, Puur Wonen. “Beide concepten vullen elkaar goed aan: De Jager Wonen heeft een wat oudere doelgroep, OTAK trekt juist een jonger publiek. Het mooie is dat je contact hebt met ondernemers uit het hele land die een OTAK-winkel hebben.” Eén van de leukste dingen aan haar werk is de styling. “Ik vind het een uitdaging om op zoek te gaan naar niet-alledaagse combinaties en ga net zolang door

“Voortdurend zoeken naar niet-alledaagse combinaties” 29


“Zakenvrouwen mogen meer naar buiten treden” Normaal gesproken werkt ze achter de schermen, maar speciaal voor deze gelegenheid treedt ze voor één keer op de voorgrond. Berna van Campen is directeur van de regionale televisiezender Focuz TV. Ze werkt keihard om met haar zender een plek te veroveren in de Gelderse huiskamers. Ze is bevlogen, heeft passie voor haar werk en een zwak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het gaat mij vooral om de reacties van de kijkers. Het geeft mij een lekker gevoel om mensen op deze manier te bedienen.” Na jaren werkzaam te zijn geweest in diverse functies in onder meer de krantenwereld komt Berna bij toeval in aanraking met de regionale televisiezender Graafschap TV. “Ik heb een grote passie, namelijk het verzamelen van theaterkostuums. Ik had er in totaal zo’n 3600. Destijds was ik op zoek naar een opslagplaats

Wie: Berna

van Campen

voor deze kostuums en wilde een loods huren van Graafschap

Wat: Focuz

TV / M8erhoek

TV. De kostuums zijn daar nooit beland, maar gevolg van het ge-

Waar:

sprek was wel dat ik bij hen aan de slag ging als salesmanager. Ik heb daar vier jaar gewerkt, totdat het mis ging.” Over het faillissement van Graafschap TV wil ze niet zo heel veel kwijt. “Het was een hele moeilijke periode. Ik zat thuis en het vrat enorm aan me. Het had namelijk niet hoeven gebeuren. Na een tijdje krabbelde ik weer op en besloot ik om een stichting op te richten: M8erhoek. Hiermee wil ik andere bedrijven helpen invulling te geven aan een maatschappelijk betrokken manier van ondernemen. Daarnaast wil ik maatschappelijke organisaties helpen om hun activiteiten met steun van het bedrijfsleven te optimaliseren. Je ziet dat het maatschappelijk klimaat lijdt onder alle bezuinigingen. Vooral de ouderen lijden hieronder. Subsidies lopen terug en er ontstaan gaten die de overheid niet dicht. Ik wil het maatschappelijk klimaat in de Achterhoek gezond houden.” Berna is een groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt in mijn ogen altijd. Mooi voorbeeld is de beursvloer die ik onlangs heb georganiseerd. Tijdens deze beursvloer konden bedrijven en maatschappelijke organisaties diensten aanbieden of hulp vragen. Zo was er een bedrijf dat afgeschreven laptops had staan waar ze niks mee deden. Die zijn uiteindelijk terecht gekomen bij een maatschappelijke organisatie die ze heel goed kon gebruiken. Het hoeft niet altijd geld te kosten, maar het levert wel veel dankbaarheid op. De hele beursvloer was een groot succes en heeft zo’n 24.000 euro opgeleverd. Op papier ben ik wel directeur, maar eigenlijk ben ik gewoon een sjacheraar.” 30

Didam


Ondanks het feit dat ze net weer een beetje was opgekrabbeld

Alhoewel ze zelf ook niet graag op de voorgrond treedt, vindt

hoefde Berna niet lang na te denken toen ze werd benaderd om

ze dat zakenvrouwen over het algemeen wel iets meer naar

de kar te gaan trekken bij Focuz TV. “Mijn hart ligt bij de zender.

buiten mogen treden. “Wat mij opvalt als ik vrouwelijke

Ik heb ook altijd mogelijkheden gezien om verder te gaan. Mijn

ondernemers ontmoet, is dat ze vaak heel bescheiden zijn.

dochter zei ‘mam, doe het niet want dat gaat ten koste van je-

Er zijn maar weinig zakenvrouwen die voor de camera hun

zelf’. Ik moet toegeven, het is zwaar en we moeten hard knokken

verhaal willen vertellen. En daarmee doen ze zichzelf echt te

om er weer bovenop te komen. Mijn man had zo zijn bedenkin-

kort. Misschien is het de angst om af geserveerd te worden: ‘kijk

gen maar heeft me altijd gesteund. Hij is heel begripvol, maar

haar eens met de neus voor aan staan’. Ik zou het heel stoer

remt me ook af. Als ik dan weer eens tot laat zit te werken is hij

vinden om een serie te maken van 12 Achterhoekse zaken-

degene die zegt: zo en nu is het tijd voor een borrel.”

vrouwen die zich in een calendergirl-achtige setting op hun werk laten filmen. Beetje sexy, maar vooral een powermoment.

Terugkijkend op de hele periode geeft Berna aan dat ze er

Dan doe ik zelf ook mee.”

sterker uit is gekomen. “Ik weet nu wie ik ben. Ik ga me ook niet meer anders voordoen dan ik ben. Ik hoef niet leuk of lief

Berna steekt al haar tijd in haar twee ondernemingen.

gevonden worden. Ik wil werken vanuit mijn overtuiging. Als

“Focuz TV en M8erhoek zijn gewoon mijn grote passie. Mocht

we het zo doen, dan doen we het goed. Ik blijf binnen mijn

ik ooit niet meer bij Focuz TV werken, dan blijft M8erhoek. Dat

eigen kennis en kunde. Al mijn beslissingen neem ik binnen vijf

laat ik nooit meer los.” Toch vindt ze ook tijd voor ontspanning.

minuten. Het durven nemen van besluiten is belangrijk. Af en

“Ik heb eigenlijk maar één avond in de week waarop ik echt

toe neem je dan wel eens te snel een besluit, maar tot nu toe is

niks anders plan en dat is mijn toneelavond. Ik ben lid van het

90% van de besluiten goed uitgevallen. We maken nu TV waar-

Klein Theater Doetinchem waarmee ik een aantal keren per jaar

van kijkers aan hebben gegeven dat ze dat ook graag willen

toneelstukken opvoer in verschillende theaters in het land. Maar

zien. En, vanaf 1 juli is Focuz TV een ‘must carry’ zender en is ook

ik mag in mijn vrije tijd ook gewoon lekker wat aanrommelen in

analoog weer te ontvangen. Daar ben ik ontzettend trots op”.

de tuin of lekker uit eten gaan. Daar kan ik echt van genieten.“

“Mijn hart ligt bij de zender”

31


AUTOBEDRIJF

JAWI Klaar voor de toekomst!

Autobedrijf Jawi heeft kort geleden een kleine verbouwing ondergaan. Een gloednieuwe brug, een nieuw afzuigsysteem en een nieuwe remmenteststraat, een prachtig resultaat! De werkplaats voldoet nu al aan de eisen die de komende jaren verplicht worden. Tot slot hebben wij een nieuwe toegangsdeur tot de werkplaats laten plaatsen. Dit was nodig om de werkplaats nóg toegankelijker te maken in verband met onze nieuwe remmenteststraat.

Hiermee is Autobedrijf JAWI compleet en klaar voor de toekomst! Bij Autobedrijf JAWI vindt u alles onder één dak! Wij verwelkomen u graag in onze moderne werkplaats en zullen er alles aan doen om u de service en kwaliteit te bieden die u bij een modern uitgerust bedrijf mag verwachten. Benieuwd hoe onze nieuwe remmenteststraat werkt? Kom gerust eens langs, onze monteurs staan voor u klaar.

Wat kunnen wij voor u doen?

      

Reparatie en verkoop alle merken! * Scherpe prijzen, Gratis APK icm Grote beurt

Uw airco laat ons niet koud * STEK gecertificeerd, nu ‘cool’ de zomer door!

Uw APK is in goede handen * Veilig en vertrouwd, erkend Keuringstation

Regelmatig onderhoud bespaart kosten * Uw auto is onze zorg, wij staan voor vakmanschap en kwaliteit

Moderne Bosch diagnoseapparatuur * Wij gaan elke uitdaging aan

BOVAG pechhulp 24 uur service * Wij laten u niet in de kou staan

Autoschade specialist * Snelle afhandeling, gedegen advies

Lichtenvoordsestraatweg 30, Aalten T 0543 - 47 20 18 | F 0543 - 47 81 55 | E info@jawi-aalten.nl

www.jawi-aalten.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

‘Laat mij maar organiseren, dan ben ik in mijn element’ Mede-eigenaar van een autobedrijf, gek op organiseren en een mensenmens. Dat is in één zin Willie Lensink van Jawi Autobedrijf uit Aalten. “Ik behandel mensen zoals ik zelf ook behandeld wil worden.”

gelegen school de showroom te laten

Het autobedrijf hebben ze vanaf het

inrichten. “Voordat we de zaak begon-

begin samen opgebouwd. “Mijn man

nen, werkte ik in de zwakzinnigenzorg.

wilde het graag en ik zei: ‘Als we het

Daar ben ik mee gestopt toen we met

doen, doen we het samen’. En we vullen

Jawi begonnen, maar ik heb dat werk

elkaar goed aan.” De oudste van de twee

nog wel een tijd als vrijwilliger ge-

zonen werkt ook in het bedrijf, en wil

daan. Het was geweldig om te zien hoe

deze op termijn overnemen. Willie en Jan

enthousiast de kinderen dit idee oppak-

kunnen daardoor met een gerust hart op

ten en er wat moois van maakten.”

vakantie, of een weekend met vrienden weg. Willie: “Jawi is in al die jaren nooit

In al die 27 jaar dat Willie Lensink het

één dag dicht geweest. Nu onze zoon

bedrijf met haar man leidt, heeft ze nooit

bijspringt, hebben wij wat meer mogelijk-

de behoefte gehad op de voorgrond te

Wie: Willie

treden. Maar voor deze keer maakt ze

Wat: Jawi

een uitzondering. “Voor één keer vind

Waar:

Lensink

Autobedrijf

Aalten

heden om onze sociale contacten te onderhouden. Want dat vinden we ook belangrijk!”

ik het toch wel leuk om in de belangstelling te staan”, vertelt Willie thuis in de modern ingerichte woning. Ze is graag thuis. “Dit is mijn plekje”, vertelt Willie. “Hier werk ik mijn plannen uit.” En dat zijn er heel wat. Eén van de grootste successen uit haar koker was de Ladies Night, een cursus Pech Onderweg voor vrouwen. “Het haalde zelfs de landelijke pers”, vertelt Willie lachend, en laat een boekwerk zien waar ze alles in bewaart, van krantenberichten over Jawi tot advertenties die ze zelf schreef. “Op de Ladies Night kwamen maar liefst 500 vrouwen af, en we konden er 30 per keer kwijt op het bedrijf. Dus dat was zeker een succes.” Ideeën heeft Willie meer dan genoeg. Van het schrijven van advertenties en artikelen voor de Bovag-krant tot het inrichten van de showroom. Dat onder-

“Leuk om een keer in de belangstelling te staan”

nemende en creatieve heeft ze altijd gehad; ooit werkte Willie zelfs bij een fotograaf. Willie en haar man zijn beiden Aaltenaren, en via hun bedrijf sponsoren ze graag plaatselijke verenigingen en organisaties. Een mooi voorbeeld van die betrokkenheid was het idee van Willie om de gehandicapte kinderen van de nabij33


‘Anti- ageing concept houdt huid strak en stralend’ Het unieke Pascaud Anti-ageing concept vult de ruimte tussen gewone schoonheidsverzorging en de stap naar arts of kliniek. Mardge Pascaud is expert op het gebied van huidverbetering. Zij ontwikkelde een geheel van producten en behandelingen die de huid op natuurlijke wijze verbeteren en zelfs verjongen. Behandelingen die eenvoudig zijn toe te passen. Producten die makkelijk zijn in het gebruik. Pascaud verandert niets aan uw natuurlijke gelaatsvormen en uitdrukkingen. Het concept is veilig, vertrouwd en pijnloos. Een innovatie in de strijd tegen huidveroudering. Een ‘natural make over’ op basis van uw persoonlijke wensen. Nadat u samen met ons uw wensen heeft besproken, volgt een persoonlijk advies. Het resultaat: een huid om trots op te zijn!

Behandelingen Voor het weghalen van rimpels, het behandelen van couperose, littekens, steelwratjes en putjes in de huid hebben we de BioSkinSmoothing en de BioSkinJetting. Voor het verstevigen en liften van de huid is er de Pascaud laserbehandeling en de PassageMassage. Het verbeteren van de totale huidconditie is zeer belangrijk. Voor de echte diepe huidverbetering bieden wij de meso therapie, professional treatment en de professional peeling.

Thuisverzorging Pascaud is de krachtige lijn die zorgt voor een totale huidverbetering. De producten bevatten geen parabenen en geen paraffine. De meeste producten bevatten ook geen parfum. Als er wel een parfum is gebruikt dan is het zonder parfum allergenen. Pascaud Beauty Innovations ontwikkelt en produceert al haar producten in eigen beheer. De Pascaud productlijn bestaat uit: 1. verzorging van buiten af (cosmeceuticals) 2. opbouw van binnenuit (nutriceuticals

Natural Beauty De huid zichtbaar verjongen zonder te snijden, dat is de missie van HUIDVERZORGINGS STUDIO “TINEKE” Definitief ontharen gelaat: wordt meestal vergoed door de ziekte kosten verzekering, hiervoor uw eigen verzekering raadplegen.

Tineke

huid verzorgings studio

Specialiste in huidverjonging, huidverbetering en definitief ontharen. Willinkstraat 8, 7101 NE Winterswijk Telefoon 0543-519 642 www.huidverzorgingsstudiotineke.nl info@ huidverzorgingsstudiotineke.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Persoonlijke aandacht voor de klant Tineke Wolters woont en werkt in een oud, karakteristiek pand in Winterswijk. Een pand met historie, want het is het oude woonhuis van verzetsheldin mevrouw Kuipers-Rietberg. Ook wel ‘Tante Riek’ genoemd. Op de vraag hoe ze in dat bijzondere huis is terecht gekomen antwoord

“Stress ken ik niet echt. Maar je moet er natuurlijk wel aan werken om aandacht te krijgen voor je bedrijf en nieuwe klanten binnen te halen. Dat hele marketinggebeuren is niet echt mijn ding, laat mij maar lekker werken.“

ze: “Het huis was in het bezit van de familie van mijn man.” Een nuchter antwoord van een bescheiden vrouw, die persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan.

Tot rust komt Tineke door lekker bezig te zijn in haar tuin of als ze bezig is met haar grote hobby: koken. “Ik zit al heel lang bij een kookclubje. Ik vind het leuk om

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden

behandelingen en producten waarmee

voor vrienden te koken en dan een groot

om mensen persoonlijke aandacht te

ik werk is dat zowel je uiterlijk, je innerlijk

diner op tafel te zetten. Het liefst zo

geven. Toen ik nog in de zorg werkte

als je handelen in balans moeten zijn.”

culinair mogelijk. Maar ook lekker in

had ik het gevoel dat ik steeds minder

de tuin zitten en dan iets eenvoudigs

zorg aan de mensen kon geven. Daarom

Iemand die zich daarmee bezig houdt,

kokkerellen vind ik leuk. Koken is echt

ben ik de opleiding tot schoonheids-

zal dan wel geen last hebben van stress?

mijn uitlaatklep.”

specialiste gaan volgen. Na afronding van de opleiding ben ik al vrij snel voor mezelf begonnen. Collega’s heb ik nooit echt gemist. Je werkt met mensen, dus je contacten heb je wel. Wat ik wel miste was het uitwisselen van ervaringen. Daarom vind ik het ook erg belangrijk om regelmatig naar bijscholingen te gaan en congressen te bezoeken.” Toen de kinderen werden geboren heeft ze haar bedrijf even op een lager

“In de tuin kom ik tot rust.”

pitje gezet. “Mijn man werkte destijds - net als ik - vanuit huis. We hebben de opvang van de kinderen dan ook samen Wie: Tineke

Wolters

Wat: Huidverzorgingsstudio

Tineke Waar:

Winterswijk

geregeld. Maar toen de kinderen naar de middelbare school gingen kwam er een keerpunt. Ik wilde iets anders en ben me gaan specialiseren in natuurlijke, biologische huidverbetering en huidverjonging. Ik ben er zelf heel erg voor om alles zo natuurlijk mogelijk te houden. Voor mij geen botox of andere lichaamsvreemde stoffen. De filosofie achter de 35


Geef me de 5 is een praktisch gerichte methodiek die houvast geeft bij het omgaan met personen met autisme. Ongeacht leeftijd of intelligentie niveau kan deze worden ingezet in gezinnen, het onderwijs, de (verstandelijk) gehandicapten zorg en de psychiatrie.

Autisme Anders Bekeken Cursussen Lezingen & Themadagen Boeken & Hulpmiddelen

Geef me de 5 Auti-communicatie Brug tussen mensen mèt en zonder autisme.

Autimaat is een door het ministerie erkende instelling voor behandeling van cliĂŤnten tot 18 jaar met autisme.

www.geefmede5.com

Autimaat Systeembehandeling Deeltijd begeleiding Pubers & Adolecenten Huiswerkbegeleiding

www.autimaat.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Beelddenker met een groot hart Eind maart presenteerde ze haar derde boek over autisme. En als het aan gedragsdeskundige Colette de Bruin ligt, komen er nog minstens vier bij. Materiële zaken, daar geeft ze weinig om. “Ik wil mensen helpen, dat zit in mijn wortels.” Gedragsdeskundige, schrijver, trainer: Colette de Bruin is een veelzijdig mens. Ze is het kloppende hart van Geef me de 5, de organisatie die ze samen met haar man runt en waar Autimaat en Autisme Anders Bekeken onder vallen. Ze is tevens de bedenker van Geef me de 5, een methodiek om personen op te leiden in

“Mensen helpen, dat zit in mijn wortels”

de omgang met mensen met autisme. Wie haar achtergrond kent, begrijpt haar toewijding. Het succes van haar methodiek is dat het aansluit op de praktijk. En die praktijk, daar weet Colette alles van. “Mijn vader heeft het syndroom van Asperger en mijn man en ik hebben vijf autistische pleegkinderen, waarvan er nog drie thuis wonen.” Dat betekent dat het thuis ook altijd druk was en is. Behalve pleegkinderen hebben Colette en haar man drie biologische kinderen, al zijn die al lang het huis uit. “Maar tegen drukte ben ik goed bestand. Pleegmoeder zijn is ook geen werk, het is een talent dat je hebt om mensen op te vangen.”

Wie:

Colette de Bruin

Wat: Autimaat

en Autisme Anders Bekeken

Waar:

Doetinchem

Colette is sinds 1999 met autisme

ik creëren.” Dat creëren zat er al vroeg in. “Ooit had ik een eigen kinderkledinglijn. Ik kocht de stoffen, ontwierp en maakte de kleding.” Daar is ze mee gestopt toen ze een baan kreeg als begeleider in

bezig. In die tijd was er weinig tot niets be-

Die te kunnen helpen, vindt ze geweldig.

kend over deze informatieverwerkings-

“Gedrevenheid, respect, innovatief be-

stoornis. Freewheelen, noemt ze het zelf,

kwaam, toewijding en doelmatig, de

Die creativiteit is er nog steeds, blijkt

of ‘onbewust bekwaam’. Sindsdien is er

kernwaarden van ons bedrijf, dat is waar

uit de inrichting van de werkruimtes. Zo

heel wat veranderd: haar boeken zijn

mijn man en ik voor staan.”

staan er zelf ontworpen hulpmiddelen

in meerdere talen vertaald en ze wordt

gezinnen met autistische kinderen.

en gekleurde stoelen in de vorm van een

wel omschreven als dé autoriteit op het

Een creatief oplossingsvermogen in

hand. “De handen staan symbool voor

gebied van autisme.

combinatie met een groot empatisch

Geef me de 5. De methodiek geeft onze

vermogen, zijn volgens de Achterhoekse

cliënten een instrument in handen om

Haar hart gaat uit naar mensen die hun ei-

haar sterke kanten. “En ik ben een beeld-

hun leven te leren leven. Van overleven

gen hulpvraag niet kunnen verwoorden.

denker. Ik zie verbanden en daardoor kan

naar leven.” 37


Culinair Concept

Het restaurant zonder menukaart Verrassend culinair lunchen en dineren in een ongedwongen sfeer, in de keuken van de kok.

CULINAIR CONCEPT

Openingstijden: Lunch donderdag tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur Diner donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur Maandag-, dinsdag- en woensdagavond op aanvraag

Culinair Concept Ratumsestraat 4 / hoek Markt Winterswijk T 0543 531 811 E info@culinairconcept.nl www. culinairconcept.nl

Onze koks koken op elke gewenste locatie, u komt ze regelmatig tegen bij Theater De Storm en The Gallery

Upgrade uw voorstelling met een culinaire verrassing! Bij diverse theaterproducties in De Storm kunt u voorafgaand aan de voorstelling genieten van een heerlijk diner, buffet of bits, bites & bubbles-arrangement bereid door de topkoks van Culinair Concept. Kijk op onze website www.theaterdestorm.nl voor meer informatie.

Big, Black & Beautiful

Rocq-E Harrell, Lucretia van der Vloot & Michelle David

Voor een rgde o z r e v t c e f r pe tatie! n e s e r p s f j i r bed The Gallery is een gezellige, sfeervolle partyzaal. We organiseren o.a. personeelsfeesten en vergaderingen. Ook voor bedrijfspresentaties op het grote doek in de bioscoop bent u bij ons aan het juiste adres. Er zijn diverse mogelijkheden voor buffetten, warme en koude hapjes en tapasmenu’s, o.a. in samenwerking met Culinair Concept. Voor informatie bezoek onze website: www.skopein.nl of bel 0543 530700. The Gallery feesten & partijen, meddosestraat 6-8.


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Een bourgondische duizendpoot Sfeervol, ongedwongen en knus. In hartje Winterswijk op de Markt is sinds ruim drie jaar het restaurant van Jeroen van der Schee en zijn schoonzus Irmgard Kranenburg gevestigd. Culinair Concept is een samenwerking tussen twee gedreven ondernemers, waarbij Irmgard het kloppende hart achter de schermen is.

Wel ben ik perfectionistisch, wat soms ook een handicap kan zijn. Ik geef niet graag wat uit handen.” De alleenstaande moeder van twee kinderen hecht veel waarde aan het contact met mensen. “Daar krijg ik ontzettend veel energie van. Als ik hier op het terras zit, kom ik altijd bekenden tegen. Je bouwt waardevolle klantrelaties op.

Bij binnenkomst ervaar je direct de

koken. Vooral als het spontaan gebeurt!”

Ik zou best vaker in het restaurant willen

vriendelijke, gastvrije ruimte. De ge-

Irmgard heeft een passie voor het zoeken

zijn, maar met twee kinderen en twee

weldige open keuken springt als eerste

naar nieuwe samenwerkingsvormen. “Zo

banen is dat momenteel nog geen optie.

in het oog. “Jeroen is chef-kok en houdt

werken we met diverse partijen waar we

Ooit wil ik nog wel eens een eigen kook-

zich bezig met de dagelijkse werkzaam-

theaterdiners of life cooking verzorgen.

winkel of een wijnbodega erbij hebben.

heden in het restaurant”, vertelt Irmgard.

Ik vind het leuk om veel dingen te doen.

Ik vind ondernemen ontzettend leuk.

“Naast Chefs Table, een open keuken,

Het zelfstandig werken, het nemen van

organiseren we workshops en proeve-

Wie: Irmgard

Kranenborg

rijen en koken we op locatie. Dat is echt

Wat:

Culinair Concept

gevoel. Ik ben zo blij dat dit voor mijn

mijn ding. Ik houd mij het liefst bezig

Waar:

Winterswijk

voeten is gekomen!”

snelle beslissingen. Dat geeft een goed

met het bedenken van creatieve, nieuwe dingen. Overal zie ik wel kansen in.” Irmgard volgde de opleiding voor secretaresse bij Schoevers en heeft haar NIMA-diploma op zak. Daarna was ze actief op verschillende plekken in Nederland. “Bij Culinair Concept ben ik verantwoordelijk voor de administratie, PR en het netwerken. Daarnaast werk ik ook nog vier dagen in de week als office manager bij het internationale veehandelsbedrijf Kranenburg in Duitsland, ons familiebedrijf. Als spin in het web organiseer ik onder andere diverse bijeenkomsten. Mijn ervaring en organisatietalent valt goed te combineren en kan ik in beide functies gebruiken.” Deze duizendpoot houdt van koken en wijnen, zit bij een kookclub en volgde kookworkshops en wijncursussen. “Dat is zo leerzaam en inspirerend! Ik bedenk me dan altijd wat ik er zelf mee kan doen. Als zakenvrouw vind ik het belangrijk dat je blijft vernieuwen en je onderscheiden. Het is toch geweldig dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt.” Ze lacht en vervolgt: “Privé kan ik ook genieten van het pakken van een terrasje met vrienden of gezellig samen experimenteren met

“Ik houd van koken, wijnen en gezelligheid” 39


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Xandra Dee geeft uiterlijke en innerlijke aandacht Hoewel Xandra Delleman altijd al creatief was, besloot ze een commerciële studie te volgen en op kantoor te gaan werken. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Zes jaar geleden volgde ze de visagie-opleiding en startte haar bedrijf Xandra Dee. “Kleuren zijn ontzettend boeiend en doen veel met mensen.”

van kennis vind ik ontzettend leuk. Ik geef workshops voor zakenvrouwen, bedrijfsfeestjes, maar ook voor particulieren. Hierbij werk ik nauw samen met een fotograaf en een imagoconsulente. Maar ook geef ik gastcolleges

op

scholen.”

Xandra

is

bovendien een actieve netwerkvrouw. “Met visagie wil je de mooie kanten

naar Polen, moest iedereen ander werk

“Ik ben echt een aanjager, zit bij diverse

van mensen nog beter laten uitkomen”,

zoeken. Ik kon een opleiding volgen en

vrouwennetwerken en heb zelf netwerk-

vertelt Xandra over haar passie. “Zie het

besloot visagie te doen. Kleuren spraken

lunches georganiseerd.”

als een schilderij. Je kunt in een gezicht

me altijd al aan. Je kunt er een bepaald

bepaalde schaduwen leggen, dingen

gevoel mee opwekken.”

naar voren halen of juist terugleggen.”

De

energie

gezicht,

maar

straalt heeft

van ze

Xandra’s ook

nog

Xandra werd zich pas op latere leeftijd

Naast visagie voor alle gelegenheden,

tijd voor hobby’s? “Lezen staat op

bewust van haar creativiteit. “Toen het

fotoshoots en reclame-opdrachten geeft

nummer één. Naast vakliteratuur lees

bedrijf waar ik voor werkte verhuisde

Xandra workshops. “Het overbrengen

ik veel spirituele boeken. Ook reis ik graag naar plekken als Stonehenge en de Graancirkels in Engeland en wil ik ooit nog naar Paaseiland en Jordanië. Verder doe ik aan hardlopen en yoga en breng veel tijd door met mijn man en twee kinderen. Mijn dochter is 15 en vindt mijn werk geweldig. Ze is helemaal bezig met glamour en make-up.” Lachend: “En mijn man is mijn financieel manager. Hij is bouwkundig calculator, beheert mijn agenda en kan mij prima adviseren.”

“Mijn grootste kracht is mijn empathisch vermogen. ”

Wie:

Xandra Delleman

Wat:

Xandra Dee Visagie

Waar:

Doetinchem

In Xandra’s leven is zowel het uiterlijke als het innerlijke belangrijk. Naast het lezen van boeken volgde ze cursussen voor Reiki en Biotensor en geeft spiritavonden. “Die spiritualiteit zit echt in mijn familie. Mijn grootste kracht is dat ik een groot empathisch vermogen heb. Dat komt van pas in mijn werk. Visagie is meer dan make-up aanbrengen. Het is erg belangrijk dat je mensen inschat en dat ze zichzelf blijven. Daarom vraag ik altijd wat een vrouw wil uitstralen. Ik bouw de make-up op, overleg veel met de klant. Zo creëer ik mijn eigen creatie met techniek en gevoel.” 40


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Het vastleggen van unieke momenten geeft veel voldoening” Ze was altijd al bezig met fotograferen. In haar jeugd deed Hermien Jansen mee met een prijsvraag en won een camera. Ze heeft hem nooit meer weggelegd en maakte van haar hobby haar vak. Inmiddels is ze een succesvol professioneel fotografe met veel plannen om haar

mee naar opdrachten. Hij is een gro-

als je een mooi resultaat aflevert en de

te steun en stimuleerde mij om voor

ontroering van mensen ziet!” In haar

mijzelf te starten.” Muziek speelt nog

eigen studio kan Hermien haar energie

altijd een belangrijke rol in Hermiens

helemaal kwijt. “Het mooie is dat ik nog

leven. “Ik heb jarenlang gitaar en piano

steeds les geef, maar nu als fotograaf. Ik

gespeeld en zing alweer tien jaar bij het

geef cursussen aan kinderen, beginners

koor “No limit”. Zingen maakt me erg

en gevorderden. Deze lopen erg goed.”

vrolijk.” Ook staat Hermien elke maand

Toch heeft Hermien nog volop plannen.

voor het goede doel in een Fair Trade

“Ik wil nog workshops en nieuwe, korte

kraam op de markt. “Het is leuk voor de

cursussen geven. Zelf volg ik ook mas-

contacten en belangrijk. Ik gebruik in de

terclasses om nieuwe dingen te leren en

studio ook eerlijke producten.”

effecten toe te passen. Daar haal ik veel

fotografie uit te breiden.

inspiratie uit.” Naast portretreportages legt Hermien zich toe op bruiloften en zakelijke foto-

Wie:

Hermien Jansen

geboren en getogen Wehlse. “Als kind

grafie. “Met mensen bezig zijn, vind ik

Wat:

Hermien Jansen Fotografie

trok ik het mij aan als er onvoldoende

belangrijk. Het geeft zo’n goed gevoel

Waar:

Wehl

“Ik wilde altijd juf worden,” lacht de

aandacht uitging naar moeilijk lerende kinderen.” Ze volgde de pedagogische academie en stond lange tijd voor de klas. Eerst als vakleerkracht muziek en later als remedial teacher. Maar in haar leven was altijd plaats voor de fotografie. “Ik volgde cursussen en fotografeerde als hobby naast mijn werk.”

“Ik fotografeer mensen het liefst zoals ze zijn. Achter elke foto zit een verhaal.”

De vonk sloeg echt over toen Hermien door vrienden gevraagd werd te fotograferen tijdens het huwelijk van hun dochter. “Ik vind het geweldig om bijzondere momenten vast te leggen. Het is een uitdaging om mensen te laten zien zoals ze zijn.” Hermien besloot meer te doen met haar hobby. Naast haar werk in het onderwijs volgde ze de Fotovakschool in Apeldoorn. Haar specialisme was portret en reportage. “Dat vind ik nog steeds het leukst om te doen. Eén van mijn grote voorbeelden is fotografe Annie Leibovitz. Haar foto’s lijken heel natuurlijk, maar zijn compleet geregisseerd.” Om de stress van haar af te laten vallen, loopt Hermien hard en wandelt ze graag met haar man. “Tijdens het wandelen neem ik vaak het fototoestel mee. Landschapsfotografie is mijn hobby. Mijn man gaat ook regelmatig 41


Smale Opticiens al 35 jaar een begrip in Lichtenvoorde. In onze uitgebreide collectie vindt u altijd een bril die bij u past. Maar ook voor zonnebrillen, kinderbrillen en contactlenzen bent u bij ons aan het juiste adres. U krijgt altijd een eerlijk en deskundig advies op maat. Omdat wij de brillen zelf maken in ons uitgebreide atelier, bent

u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig product en goede service. Wij volgen de laatste trends op de voet en werken onder meer met de i.profiler van Zeiss. Hiermee kunnen we uw ogen nog nauwkeuriger meten en nog beter adviseren welke bril het

beste voor u is. Ook werken wij samen met het Oogzorgnetwerk van het Slingeland Ziekenhuis en Oogkliniek Zonnestraal en zijn wij aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging voor Contactlens-specialisten.

Rapenburgsestraat 34 | 7131 CZ Lichtenvoorde | T 0544-37 14 64 | smale-opticiens@hetnet.nl

www.smaleopticiens.nl

i.Scription van Zeiss Sinds kort kunt u bij ons terecht voor de speciale i.Scription glazen van Zeiss. Brildragers, maar ook mensen die geen bril dragen, hebben in de schemering of ’s nachts vaak last van onscherp zicht. Met de Zeiss nachtzichtmeting bootsen we deze situatie na en kunnen we alle oogfouten meten die zorgen voor een minder scherp zicht als het donker is. Met de resultaten van de meting kunnen we een brillenglas op maat voor u maken, waardoor u ’s nachts beter kunt zien!


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Op mijn 16e wist ik al dat ik opticien wilde worden” Als je binnenstapt bij Smale Opticiens kun je aan de inrichting van de winkel al zien wat je kunt verwachten: kwaliteit en vakmanschap. De brillen worden in kleine vitrinekastjes gepresenteerd alsof het waardevolle schatten zijn. Daarnaast ademt de winkel een hele prettige sfeer uit. Het motto van eigenaresse Annette Booij: “ Wij zijn pas tevreden als de klant dat ook is.”

Onze samenwerking gaat eigenlijk als vanzelfsprekend, we zitten heel erg op een lijn. Thuis praten we maar heel even over de zaak. Thuis is thuis.” Ontspanning zoekt ze in sporten en lezen. “Ik tennis en doe aan fitness. Daarnaast mag ik ook graag lezen, maar daar komt het vaak alleen in de vakanties van. Soms is het best lastig een goede balans te vinden

Annette is opticien en contactlens-

invloed op hun privéleven. “We zien

specialist en wist al jong wat ze wilde.

elkaar natuurlijk wel de hele dag op het

“Op mijn 16e wist ik al dat ik opticien

werk. Maar er zijn ook dagen dat je zo

Wie:

druk bent dat je elkaar bijna niet spreekt.

Wat: Smale

wilde worden. Ik ben daarmee in de

tussen werk en vrije tijd.”

Waar:

voetsporen getreden van een oom

Annette Booij Opticiens

Lichtenvoorde

en een tante die ook beiden opticien waren. Als kind kwam ik vaak bij mijn oom in de winkel, dus ik ben er als het ware mee opgegroeid. Het grappige is dat ook twee nichtjes van mij later nog opticien zijn geworden. Dus het zit wel echt in de familie. Het hebben van een eigen zaak is trouwens nooit echt een ambitie geweest. Daar ben ik eigenlijk ingerold toen ik mijn huidige partner Louis leerde kennen. Hij had de zaak toen al zo’n jaar of 15.” De kracht van een goede zakenvrouw zit volgens haar in de manier waarop je met je klanten omgaat. “Natuurlijk moet je als zakenvrouw commercieel zijn, maar niet ten koste van alles. Ik behandel mijn klanten, zoals ik zelf behandeld wil worden. De juiste sfeer is daarbij heel belangrijk. Je moet mensen op hun gemak stellen en niet aan hun lot overlaten. Mijn kracht is om mensen te adviseren wat echt bij hen past. Dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. Zo had ik ooit een klant die terugkwam om te vertellen hoe gelukkig ze was met

“Ik mag graag lezen”

haar nieuwe bril. Vervolgens sloeg ze haar armen om me heen en gaf ze me drie pakkerds!” Ze runt de zaak samen met haar partner. Dat heeft echter volgens haar geen 43


NKI Leiding Systemen Neede BV Postbus 80, 7160 AB Neede Parallelweg 80, 7161 AG Neede Telefoon: 0545-293515 Telefax: 0545-293967 E-mail: info@nkineede.nl

Leverancier / producent van leidingsystemen

WWW.NKINEEDE.NL


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Vooral jezelf blijven” Wie beweert dat vrouwen en techniek niet samen gaan, heeft nog geen kennis gemaakt met Ans Kersten. Samen met haar man runt zij al 25 jaar een bedrijf dat gespecialiseerd is in kunststof leidingsystemen en kunststofbewerking. Een branche waarin voor 95% mannen werkzaam zijn. Door het volgen van opleidingen, trainingen en het stellen van vragen heeft zij zich de materie helemaal eigen gemaakt. “Als klanten komen met specifieke vragen vind ik het fijn om ze goed te kunnen adviseren.”

heeft ze inmiddels meerdere marathons gelopen. Tot rust komen doet ze in Zeeland. “Zo’n 5 tot 6 weekenden per jaar gaan we naar ons tweede huisje in Zeeland. Heerlijk is dat. Sinds kort hebben we thuis zo’n grote strandstoel, een cocon. Als ik daar in zit dan voelt het alsof ik een stukje Zeeland mee naar huis genomen heb. In deze gejaagde tijd is het belangrijk om een rustpunt te hebben.”

Oorspronkelijk wilde ze maatschappelijk werkster worden. Maar omdat daar geen werk in te vinden was verkoos ze de kraamzorg. “Mijn man werkte toen al bij de vestiging in Gendt. Omdat ik flexibele werktijden had in de kraam viel ik regelmatig in aan de telefoon. Omdat het werk in de sales mij erg aansprak besloot ik om volledig bij NKI te gaan werken. Dat is inmiddels al weer ruim

“In haar strandstoel voelt het alsof ze in Zeeland is.”

30 jaar geleden. Een aantal jaren later zijn we naar Neede verhuisd om daar het bedrijf over te kunnen nemen.” “Mijn grootste kracht? Vooral jezelf blijven. Gewoon nuchter denken en je buikgevoel laten werken. Dat geldt zowel voor de manier waarop ik omga met onze medewerkers, als met onze klanten. Je moet als zakenvrouw goed kunnen

organiseren

en

goed

met

mensen om kunnen gaan.” Ze heeft altijd hard gewerkt en ook de zorg voor hun drie kinderen kwam grotendeels bij haar terecht. “Ik bracht ze zelf naar school en we aten samen tussen de middag. Ik heb niet het idee dat ze iets gemist hebben. Sterker nog, ze hebben ons ondernemersbloed. Twee van hen hebben zelf ook al een eigen bedrijf.” In haar vrije tijd runt ze een internetbedrijf in de wellness dat onderdeel uit maakt van een wereldwijde organisa-

vullen namelijk de tekorten in onze voe-

tie in de voedingssuppletie. “Dat doe

ding aan. Bovendien is het een goede

ik omdat ik het leuk vind. De produc-

investering voor de toekomst.” Als

ten zijn goed voor je gezondheid, ze

hobby doet ze aan hardlopen en

Wie: Ans

Kersten

Wat: NKI Waar:

Neede

45


Wij zijn er voor al uw marketing- en communicatievraagstukken. Of het nu gaat om strategie, beleid of uitvoering. Jarenlange

ervaring en passie voor het vak maakt ons tot de juiste partner om uw bedrijf er uit te laten springen.

Buro Pinq Ester Reusink Goudvinkstraat 115 7132 EA Lichtenvoorde T: 06-83672735 E: info@buropinq.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Als je iets wilt bereiken, dan moet je er voor werken” Als ondernemer komt ze nog maar net kijken. Maar met 15 jaar werkervaring op het gebied van marketing en communicatie heeft het vak nog maar weinig geheimen voor haar. Ze is ambitieus en ze weet precies wat ze wil. “Ik ben doelgericht, no-nonsense en een tikkeltje eigenwijs. Het is niet voor niets Pinq met een ‘Q’. Ik ben altijd op zoek naar net even iets anders, maar zonder het doel van de klant of de realiteit uit het oog te verliezen.”

misschien wel harder. Maar je weet nu waar je het voor doet.” Het hebben van een eigen bedrijf heeft haar meer rust gebracht. “Ik kan nu mijn eigen tijd indelen. De kinderen breng ik tegenwoordig bijvoorbeeld rustig op de fiets naar school, in plaats van even snel met de auto. Ik ben ook vaker thuis met eten. Nu moet ik alleen nog proberen om het sporten weer een

Ze komt uit een ondernemersgezin en

Moeilijke tijden en dan je eigen bedrijf

beetje op te pakken. Dat schiet er nog

kent het zelfstandig ondernemerschap

beginnen? “Er waren inderdaad mensen

wel eens bij in. Echt veel andere hobby’s

van dichtbij. “Ik zie het bij mijn vader, het

die zeiden ‘jij durft’. Maar ik heb het er

heb ik niet. Mijn vrije uren breng ik het

is hard werken. Maar ik heb geleerd dat

uitgebreid met mijn man over gehad

liefst door met mijn gezin. En op zijn

als je graag iets wilt bereiken, dat je er

en hij zei ook dat ik het moest doen.

tijd een gezellige avond met vrienden

dan ook voor moet werken. Ik heb altijd

Natuurlijk zijn er risico’s als je je vaste

of een avondje uit vind ik ook leuk. Mijn

gezegd dat ik ooit graag voor mezelf

baan opgeeft voor een eigen bedrijf,

grootste droom? Dat ik ooit een mooie

wilde beginnen. Ik hou wel van een

maar ik zie ook heel duidelijk kansen.

cabrio kan kopen. Lekker rijden en de

beetje uitdaging, om echt ergens je

Bedrijven nemen nu minder snel iemand

wind door je haren voelen.”

tanden in te zetten. Ik merk vaak dat

aan, maar besteden wel meer uit. Dat is

bedrijven erg bescheiden zijn en zich-

de markt waarop ik mik. Ik ben nog maar

zelf niet of nauwelijks profileren. Zeker in

een paar maanden bezig, maar heb nu

deze moeilijke tijden moet je als bedrijf

al het gevoel dat ik de goede keuze heb

Wie: Ester

gemaakt. Ik werk nog steeds even hard,

Wat:

Buro Pinq

Waar:

Lichtenvoorde

zichtbaar zijn, je moet jezelf verkopen.”

Reusink

‘Lekker rijden en de wind door je haren voelen’

47


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

No-nonsense directeur met een missie Jacqueline Kasten doet volgens eigen zeggen alles op gevoel. Toch heeft ze wel degelijk een zakelijk instinct, want ze is directeur van Nederlands’ grootste kinderthuiszorgorganisatie. “Mijn ervaring als ambulance- en IC-verpleegkundige komt goed van pas.”

afgelopen jaren vreselijk hard gewerkt,

gebied en ik moet keihard lobbyen voor

maar ik ben dan ook erg gedreven.”

betere regelgeving. Daar ga ik voor door het vuur.”

Volgens Jacqueline is het succes van het bedrijf voor een deel verklaarbaar

Als Jacqueline niet werkt, is ze het

door haar ervaring als IC- en ambulance-

liefst thuis bij haar man en zoon. “Ik kan

verpleegkundige. “Op de ambulance

niet langer dan een week weg. We ge-

leer je een situatie snel in te schat-

nieten van onze boerderij in Aalten, die

ten. Dat moet in je zitten. Je moet je

we grondig hebben verbouwd en zelf

adrenaline

dóór-

hebben ingericht. Ik vind het een uit-

pakken. Daar heb ik nu nog profijt van.

daging om out of the box te denken, en

Als ik bijvoorbeeld voor een zaal vol

wilde ook dat zelf doen.“ Dat typeert

onderdrukken

en

mensen sta te praten, ben ik nooit

Jacqueline. Zo kwam het idee van de

Zes jaar geleden was Jacqueline nog

zenuwachtig.” En: “Ik weet hoe een

mobiele academie uit haar koker en

ambulanceverpleegkundige,

vandaag

verpleegkundige denkt, kan me goed

onlangs verscheen het eerste magazine

de dag is ze directeur van een organisatie

verplaatsen in mijn collega’s. Het is ook

van KinderThuisZorg. Deels door haar

die 500 verpleegkundigen in dienst

belangrijk om door te vragen: achter elke

geschreven en geredigeerd.

heeft. Toch was haar carrière geen

frustratie zit een wens van iemand. Als

uitgestippeld pad. “Voordat ik mijn

je dat weet te achterhalen, weet je wat

Ambitieuze vrouwen, daar heeft ze

man Jochem leerde kennen, waren

die persoon nodig heeft.”

bewondering

er een aantal dingen die ik niet wilde:

Edith snel

Schippers

en

Zoals

minister

staatssecretaris

trouwen, kinderen, een eigen bedrijf.

Doordat

is

Marlies Veldhuijzen van Zanten van het

Dat dit allemaal wel is gebeurd, komt

gegroeid, is het werk van Jacqueline

ministerie van VWS. “Dat vind ik twee

omdat ik alles op gevoel doe. En zo maak

inhoudelijk veranderd. “Ik ben veel meer

dijken van vrouwen. Zij weten wat er

ik blijkbaar steeds de juiste keuzes.” Dat

beleidsmatig bezig. Ik zit regelmatig in

nodig is in de sector. Ze zijn ambitieus,

betekent niet dat het Jacqueline allemaal

Den Haag, schrijf rapporten. Thuiszorg

net als ik. Ik zou mijn werk echt niet

maar is komen aanwaaien. “Ik heb de

voor kinderen is een heel nieuw werk-

kunnen missen.”

Wie:

KinderThuisZorg

voor.

Jacqueline Kasten

Wat:

KinderThuisZorg

Waar:

Winterswijk

“Een vrouw met ambitie, dat vind ik mooi”

49


Investeren in mensen Theater De Storm heeft na een aantal jaren hard werken haar oude plek in de samenleving terug. Het is nu weer een theater van de gemeenschap. En dat hoort een theater ook te zijn volgens directeur Ineke van Empel. Samen met haar team heeft ze ervoor gezorgd dat Theater De Storm weer bestaansrecht heeft. “Ik kwam gewoon op het goede moment. Ik was het juiste poppetje, op de juiste plaats.” Toen Ineke bij Theater De Storm begon had het theater

met het werven van sponsoren. Ook wij als theater hebben

net een aantal zware jaren achter de rug. “Er waren veel

last van de recessie. Waar mensen vroeger zes of zeven voor-

personeelswisselingen geweest en daarnaast waren er ook

stellingen afnamen, zijn het er nu vaak vier of vijf.”

geldproblemen. Het had niet zo heel veel gescheeld of het theater was er niet meer geweest. Gelukkig is er toen een groep

Het zijn vaak lange dagen, maar het thuisfront is inmiddels niet

ondernemers opgestaan die zich ingezet heeft om het theater

anders gewend. “Overdag zijn er natuurlijk de gebruikelijke

te behouden. Dat is het keerpunt geweest. Vlak daarna kwam

kantoorzaken en ’s avonds de voorstellingen. Ik probeer zo’n

ik. Het was mijn taak om de boel weer bij elkaar te brengen.

twee tot drie keer per week bij een voorstelling aanwezig te

Alles was eigenlijk een beetje blijven hangen. Er was sprake van

zijn. Om te kijken wat aanslaat, wat mensen leuk vinden en

achterstallig onderhoud en er lagen verbouwingsplannen, maar

niet leuk vinden. Maar ook om de reacties van het publiek te

er kwam niks van de grond. Dat lag niet aan de mensen, die

horen, ook achteraf. Mijn man regelt de zaken thuis. Hij heeft bij

waren van goede wil. Ze hadden alleen een duwtje nodig.”

defensie gewerkt en is met de VUT. Onze dochter is ook het huis al uit. Tijdens het seizoen zeg ik regelmatig tegen mijn

Met haar achtergrond in de financiële en culturele sector had ze

man ‘als je me wilt zien, kom maar gezellig naar de voor-

de juiste ingrediënten in huis om het theater weer op te laten

stelling vanavond’. Inmiddels zijn we een jaar geleden

bloeien. “Ik heb jarenlang diverse financiële functies bekleed

verhuisd van Deventer naar Winterswijk. Dat scheelt me twaalf

in grote en internationale bedrijven. In mijn laatste functie

uur reistijd per week. Daardoor is mijn sociale leven wel weer

voordat ik naar Winterswijk kwam was ik financieel manager

wat normaler geworden. Ik kan nu tussen werk en voorstelling

-en later adjunct-directeur- van de Deventer Schouwburg. Ik

in ieder geval thuis eten.”

kende dus zowel de financiële wereld als de theaterwereld. Toen ik begon heb ik vooral geïnvesteerd in mensen. Veel praten met

Het is voor Ineke overigens geen straf om theatervoorstellingen

organisaties en partijen om er voor te zorgen dat iedereen

te bezoeken. “Op theatergebied ben ik een veelvraat. Alhoewel

weer met elkaar door één deur kon. Er moest opnieuw balans

ik zelf wel meer een toneelmens ben. Maar ik kan ook enorm

komen tussen amateur en professionele voorstellingen. En ook

genieten als Normaal hier optreedt en de zaal volledig op z’n

de commerciële verhuur van het theater moest weer worden

kop zet. Maar het meeste geniet ik van een volle zaal mensen

opgepakt. Eigenlijk had het theater gewoon iemand nodig die

die allemaal enthousiast naar buiten komen. Soms komt het wel

de kar fulltime trekt.”

eens voor dat we een ontzettend goede voorstelling hebben, maar met weinig publiek. Dat vind ik echt jammer, want daar

Trots is ze op het feit dat ze het bestaansrecht van het

hadden zoveel meer mensen van kunnen genieten. Ik ga

theater opnieuw hebben bevestigd. “Met 100 professionele

trouwens ook wel eens naar voorstellingen, die niet mijn smaak

voorstellingen en 60.000 bezoekers per jaar laten we zien dat

zijn. Dan ga ik om de reacties van de mensen te zien. Die

we een toegevoegde waarde hebben. Dat geldt niet alleen

kunnen helpen bij de samenstelling van het programma voor

voor Winterswijk, maar voor de hele regio. Daarnaast lukt het

het volgende theaterseizoen.”

ons ook om de kwetsbare genres zoals ballet, opera en toneel

50

te programmeren. Waar ik ook enorm trots op ben is dat het

Ineke zoekt haar ontspanning in fietsen, lezen en reizen. “Ik houd

amateurveld weer volop mee doet. Dat er begrip is dat het niet

ontzettend van fietsen. Nu we in Winterswijk wonen hebben we

voor niets kan. Dat we met ze mee kunnen denken. De komende

er een hele mooie omgeving bijgekregen. En ik kan nu op de

jaren moeten we natuurlijk wel zorgen dat we dat in stand

fiets naar mijn werk. Heerlijk. Meestal ga ik met vriendinnen

houden. De subsidies nemen af, dus we moeten aan de slag

fietsen, liefst zo’n 60 tot 70 kilometer. Dat is nu we verhuisd zijn


“Theatermens met hart en ziel.”

Wie: Ineke

wel wat lastiger geworden, we moeten nu echt iets plannen. Wat ik ook veel doe is lezen. Hoe laat ik ook thuis kom van mijn

van Empel

Wat: Theater Waar:

De Storm

Winterswijk

werk, ik ga altijd nog even een uurtje lezen. Daarnaast houd ik ontzettend van reizen. Met mijn man natuurlijk. Maar ik heb ook

het wild te bekijken. Mijn toekomstdroom is om een keer een

een reisvriendin waarmee ik speciale reizen maak. Dan gaan

wereldreis te maken van zes maanden naar bijvoorbeeld

we bijvoorbeeld een week naar Borneo om de orang oetans in

Australië en Nieuw Zeeland. Dat lijkt me prachtig.” 51


Omdat sporten méér is dan bewegen alleen !

VAN EMDEN SPORT EN GEZONDHEIDSCENTRUM

Van Emden Sport Winterswijk is een bijzonder sportcentrum waar u zich als lid altijd thuis voelt: door de vriendelijke medewerkers • de correcte en kundige begeleiding • het mooie pand en de luxueuze inrichting • de

Haitsma Mulierweg 22-24 7101 CA Winterswijk

ontspannen en gemoedelijke sfeer • de gezellige lounge waar u geniet van een heerlijke gratis kop koffie of cappuccino Daarom voelt Van Emden Sport aan als een tweede thuis.

Wij verwelkomen u graag in onze club!

T 0543 - 51 38 78 E info@emdensport.nl I www.emdensport.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Als ik het nu niet doe, krijg ik er spijt van” Wat hebben een laboratorium en een sportschool met elkaar gemeen? Helemaal niets. Toch maakte Annet Vaartjes van Van Emden Sport de overstap. En ze heeft er nog steeds geen spijt van. “Het is bij toeval op mijn pad gekomen en ik zou het voor geen goud meer willen missen. Hier in de sportschool ben ik op mijn plek.”

de sportschool. De eerste trainingen vielen me zwaar, al die spierpijn. Maar al snel was ik om. Ik vond het helemaal geweldig. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om les te geven. En wat begon met één uur in de week, eindigde in een baan van 32 uur.” Toen de eigenaren van de sportschool waar ze werkte aangaven ermee te

Als jong meisje stak ze haar vrije tijd in

te kriebelen. “Ik vond het leuk om met

willen stoppen werd Annet aan het

school, haar vriendje en paardrijden.

van alles bezig te zijn: dingen regelen,

denken gezet. “Ik had geen zin om

Omdat ze goed was in biologie en

organiseren, leiding geven. Maar van het

voor een nieuwe eigenaar te werken,

scheikunde koos ze voor een opleiding

echte lab-werk dacht ik op een gegeven

daarvoor had ik al teveel opgebouwd.

tot laborant. Na een aantal jaren gewerkt

moment ‘dit is het niet’. Ik ben destijds

Ik wilde het zelf proberen. Na overleg

te hebben in een laboratorium begon het

door een vriendin meegesleept naar

met mijn man hebben we toen besloten de sportschool over te nemen. De dagelijkse leiding ligt bij mij, maar we runnen de club samen. Mijn man werkt nu nog 30 uur bij een verhuurbedrijf, maar op vrijdag en in de weekenden is hij hier. Hij doet dan het onderhoud en

“Ik ben op mijn plek hier.”

regelt de schoonmaak. De fitnesswereld is helemaal nieuw voor hem, maar hij begint steeds meer zijn draai te vinden.” Met de zorg voor drie kleine kinderen is het runnen van een sportschool best pittig. “Toen ik het bedrijf over kon nemen was onze oudste dochter bijna zes en onze tweeling net één. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen wel even Wie: Annet Wat: Van Waar:

Vaartjes

Emden Sport

Winterswijk

gedacht heb ‘waar beginnen we aan?’ Maar ook ‘als ik het nu niet doe, dan krijg ik er later spijt van’. Het is wel zwaar en druk, maar prima te combineren.

De

kleintjes gaan mee naar de crèche in de sportschool. De oudste breng ik

zelf

naar school en we eten dagelijks samen. Ik ben wel veel hier, maar ik heb niet het gevoel dat ik de kinderen te kort doe.” 53


ondernemen

kansen zien

verbinden

actie en reactie

Jolanda Luimes 06-12870850

organiseren creatief denken

inspireren

Huiskesdijk 2 7274 DW Geesteren (Gld) www.tipachterhoek.nl info@tipachterhoek.nl

positieve energie

activeren

nieuwe samenwerking

I.s.m. Beeckestijn Business School is de Achterhoek Business School gestart. Gericht op E-business. #online-business #online-marketing #socialmedia #webshops

Achterhoek

B u s i n e s s school

Helpt bedrijven, organisaties en personen zich verder te ontwikkelen om kansen te benutten die digitale en sociale media bieden.

Opleidingsinstituut en Netwerkorganisatie

• Kort durende praktische opleidingen • Netwerkbijeenkomsten • AchterhoekConnect • Achterhoek Friday • Masterclasses • Praktijk Leergangen • Praktijkdagen

Bedrijven en organisaties zijn succesvol als zij hun kennisniveau op orde hebben en goed weten samen te werken met de omgeving. Postbus 274 7000 AG Doetinchem | www.achterhoekbusinessschool.nl | info@achterhoekbusinessschool.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Een vrouw met een visie “We hebben elkaar nodig in de Achterhoek. Al jaren zet ik me in om het bedrijfsleven, de overheid en politiek meer te laten samenwerken en de online krachten te gebruiken om de regio sterker te maken. Meepraten,

van de Achterhoek. Met Achterhoek Connect voorziet zij in de mogelijkheden voor de toekomst van de regio. “Als het bedrijfsleven, de gemeentes en de politiek volop hun digitale kansen

bewust worden en dan doen!”

benutten, leidt dit tot nieuwe business en werkgelegenheid.”Om de vertaal-

Treffender kan Jolanda Luimes haar

mijn ervaring en kennis te gebruiken om

slag te maken van visie naar praktijk is

passie voor verbinden niet verwoorden.

mensen samen te brengen. Zo startte ik

de

“Ik ben een gedreven type en zie volop

in 2005 met tipAchterhoek.”

opgericht.

altijd in me gezeten. Het is mijn DNA.”

Wie:

Vanuit

Wat: tipAchterhoek / Achterhoek

bedrijf

tipAchterhoek

organiseert Jolanda zakelijke bijeenkomsten, zoals Achterhoek Connect en

Business

to

Businessdagen

“We

Business voorzien

School bedrijven

van kennis en kunde om zich verder te

kansen en mogelijkheden. Dat heeft haar

Achterhoek

Waar:

Jolanda Luimes

ontwikkelen en kansen van digitale en sociale media te benutten. Dit alles is

Business School

ook belangrijk voor de nieuwe digitale

Geesteren (Gld)

generatie. Zelf ben ik moeder van twee

in

Achterhoekse gemeenten. Jolanda is geboren en getogen in Geesteren (Gld). Als boerendochter was ze al vroeg maatschappelijk actief. “Bij muziekvereniging Amicitia zat ik al jong in het bestuur en organiseerde ik activiteiten. Ook stond ik aan de wieg van Junior Kamer De Berkellanden en deed ik vele projecten. Ik vind het leuk om iets te doen voor de samenleving. We hebben net de sponsoring van het schoolplein in Geesteren afgerond. Het geeft zo’n goed gevoel als je iets voor elkaar krijgt!” Tijdens haar studie HEAO Bestuurskunde werd Jolanda actief bij de VVD. “Ik was nieuwsgierig naar het functioneren van de politiek. Toen Henk Kamp vertrok naar Den Haag verving ik hem op mijn 24-ste als raadslid in Borculo. Van raadslid werd ik uiteindelijk voorzitter van de VVD Borculo en VVD Berkelland. Verder organiseerde ik vele PR-campagnes. Dat heeft mijn netwerk

“Ik wil bedrijven meer de digitale kansen laten benutten in de Achterhoek”

enorm vergroot.” De kracht van Jolanda is dat ze ook het bedrijfsleven en de overheid van binnenuit heeft meegemaakt. Ze werkte bij gemeenten

en

had

advies-

en

PR-functies in het bedrijfsleven. “Samen bestuurlijke

Haar vrije tijd vult Jolanda in met tennis-

dochters. Bovendien vind ik het goed

ervaring gaf dit me inzicht in de ver-

sen en ze is graag in goed Bourgondisch

dat zij ervaren dat hun moeder werkt.

schillende belangen. Omdat de partijen

gezelschap. Intussen ontpopt Jolanda

Dit zal hun inspireren, wat ze later ook

elkaar niet voldoende troffen, besloot ik

zich

gaan doen.”

met

mijn

politieke

en

als

de

verbindingsdeskundige

55


Ton en Danielle Fox runnen al weer 15 jaar een bruisend horecabedrijf in het kleine groene dorpje Vragender. Elk weekend kunt u, in het restaurant, proeven van allerhande kleine hapjes, die a la minuut voor u worden klaar gemaakt. Naast het restaurant vindt u de lounge waar u naast “even chillen” ook een heerlijk feest kunt laten organiseren. Ook het trendy lounge terras nodigt uit voor een verse kop Muntthee of heerlijk glaasje Bubbels. Sinds kort kunt u zelfs overnachten bij de Familie Fox: “Fox Upstairs” is gelegen boven de horeca zaak en bied na een avondje uit een trendy ambiance om ook nog een nachtje te verblijven.

Altijd een beleving! Bruidsparen geven hun ja-woord bij Fox horeca en vieren de hele dag hun eigen feest. Van “Walking Diner” tot “Dansfeest” en van “Sushi bar” tot “Vlaamse Friet” Fox horeca bied een brede beleving voor bruidsparen en hun gasten. Voor bedrijfsjubilea, -presentaties, -feesten en meetings verzorgd Fox Horeca al uw aanvragen op maat. Compleet verzorgde catering op uw bedrijf, totaal organisator van uw evenement, invulling van een bedrijfsuitje. Wij delen onze passie voor het vak graag met u.

Fox Horeca Winterswijkseweg 13 7134 NB Vragender Tel.: 0544-37 14 27 www.foxhoreca.nl info@foxhoreca.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Het draait bij ons om het prikkelen van de zintuigen” Het begon als een bijbaantje en groeide uit tot een grote liefde. Op meerdere gebieden. Daniëlle Fox (35) deed horeca-ervaring op bij verschillende bedrijven en ontmoette in haar huidige bedrijf haar man Ton. De liefde bloeide op en sinds 2004 is ze mede-eigenaar van het trendy Fox Horeca in Vragender.

Een paar jaar geleden besloten ze het bedrijf in een nieuw jasje te gieten. “We wilden vernieuwen en de zintuigen van onze gasten prikkelen. Onze inspiratie voor het interieur en de gerechten halen we onder andere uit andere landen. We houden enorm van reizen en hebben een voorliefde voor Azië.” Het sfeervolle

Daniëlle studeerde Facilitaire Dienst-

enthousiaste vakmensen.”

buffetrestaurant is inmiddels tot in de

verlening en werkte daarnaast achter

Voor gastvrouw Daniëlle is geen dag

wijde

de bar. In 1997 nam Ton het bedrijf over

hetzelfde. “De afwisseling en het contact

gezelligheid, bijzondere gerechten en

van de toenmalige eigenaar. En van het

met mensen is ontzettend leuk. Ik regel

uitgebreide

een kwam het ander. Zij en Ton werden

alles in het restaurant, de boekhouding,

was wel spannend of het concept de

verliefd en na haar studie koos Daniëlle

personele zaken, de PR en afspraken met

Achterhoekse gasten zou aanspreken.”

voor de zaak. “Ik gaf ineens leiding

particuliere gasten. Ton houdt zich bezig

Gelukkig verliep dat boven verwachting.

aan mensen waarmee ik eerder als

met de inkoop, de keuken, de organi-

“Een gast vertelde dat ze het gevoel had

oproepkracht werkte. Dat was even lastig.

satie van catering en evenementen en

bij ons op vakantie te zijn. Dat was het

Maar uiteindelijk trek je samen de kar en

afspraken met zakelijke gasten. We heb-

mooiste compliment dat ik heb gehad.”

werken we al jaren met een vast team van

ben onze eigen verantwoordelijkheden.” De

omtrek

geliefd

vanwege

keuzemogelijkheid.

flexibele

tijden

in

de

de “Het

horeca

maken het werk voor Daniëlle aantrekkelijk. “Soms is het lastig te combineren

“Ik vind het heerlijk om door een stad te struinen en nieuwe ideeën op te doen”

met het gezin. Ons weekend begint op maandag. Ik vind het heerlijk om dan met onze twee kinderen thuis te zijn.” In haar vrije tijd shopt Daniëlle graag. “Nieuwe ideeën opdoen en snuffelen in boetiekjes, antiek- en decoratiewinkels. Leuk toch?” Ze heeft ook een verslaving. “Schoenen,” lacht ze. “Ik heb een kast vol. Ik tel ze niet eens meer!” Een

goede

zakenvrouw

is

volgens

Daniëlle representatief, open en toegankelijk. “Ook vind ik het belangrijk dat ze haar bedrijf begrijpt en blijft innoveren.” Heeft ze nog toekomstplanWie:

Daniëlle Fox

Wat: Fox Waar:

Horeca

Vragender

nen? “We hebben de wens te groeien. De plannen voor een nieuw concept liggen klaar. Nu het juiste pand en plekje in een middelgrote stad nog vinden!”

57


Afspraak zonder verwijzing van tandarts

Moderne praktijk

Voor zowel functionele als cosmetische oplossingen

Persoonlijke behandeling

To e g e w i j d t e a m v a n a s s i s t e n t e n

Tramstraat 2A T 0314 - 394 179

Nieuwste technieken

7001 CH Doetinchem E info@mvanagenorthodontist.nl

www.mvanagenorthodontist .nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Ik wil mensen helpen” Vanuit een modern en strak vormgegeven gebouw runt Marion van Agen haar orthodontistenpraktijk. Er hangt een open sfeer. Geen witte jassen, maar felgekleurde polo’s en gympen. Ook de behandelruimtes zijn deels open. Zo kan ze als het ware snel van de ene naar de andere stoel ‘hoppen’. “De mensen vonden het eerst een beetje vreemd dat de behandelstoelen in het zicht staan, maar nu zijn ze er aan gewend.

heeft wel een bedrijfskundige achtergrond. Hij werkt op de achtergrond mee en is daar inmiddels zo’n twee dagen per week druk mee. Ik heb altijd alles zelf gedaan en had daardoor de gewoonte om altijd ’s avonds aan het werk te zijn. Dat hoeft nu niet meer. Ik kan mij zo meer richten op de patiëntgebonden zaken. Hij neemt mij veel uit handen.”

Er gebeurt ook niets engs of geks.” Alhoewel ze de meeste tijd in haar Toen ze voor zichzelf begon werkte ze

heftige periode. De praktijk was in die

werk

in eerste instantie vanuit een andere

tijd mijn stabiele factor. Ik heb een heel

Marion toch af en toe tijd om zich te

en

haar

gezin

steekt,

vindt

praktijk. “Ik heb mijn praktijk langzaam

goed team dat zijn eigen verantwoor-

ontspannen. “Ik vind het heerlijk om af

opgebouwd. Eerst met twee dagen en

delijkheid neemt. Dat was voor mij een

en toe naar de sauna te gaan met mijn

na een tijdje kwam er steeds een dag bij.

belangrijke drijfveer om verder te gaan.”

partner, mijn zus of een vriendin. Ook doe ik één keer in de week aan yoga.

Na drie jaar besloot ik om mijn praktijk voort te zetten op een nieuwe locatie.

Marion vind het bezig zijn met haar vak

Maar mijn grootste passie is dansen. Ik

Dat liep goed. Privé ging het toen even

belangrijker dan het ondernemer zijn.

heb vroeger de Argentijnse tango

wat minder. Ik ging scheiden en had

“Ik heb geen strategie. Ik doorzie wel

gedanst. Dat heb ik de laatste jaren weer

nog twee kleine kinderen. Dat was een

dingen en weet hoe ik het hebben wil.

een beetje opgepakt. Soms ga ik samen

De uitvoering laat ik dan graag aan

met mijn partner dansen, maar ik ga

anderen over. Ik ben niet bezig met het

ook wel eens met een vriendin naar een

Wie: Marion

van Agen

Wat: Orthodontistenpraktijk Waar:

runnen van een bedrijf, dat vind ik ook

tangosalon. De dansfeesten van Nataraj

Marion Van Agen

niet leuk. Ik wil met mijn vak bezig zijn,

bezoek ik ook eens per maand, dan kom

Doetinchem

mensen helpen. Mijn nieuwe partner

ik helemaal los.”

“Tijdens het dansen kom ik helemaal los”

59


JK

STYLISTE

Joke Korterink van JKStyliste geeft in de Achterhoek workshops styling en visagie. Styling en make-up zijn zeer belangrijk, de eerste indruk is immers 80% gebaseerd op uiterlijk. De juiste kleding helpt de gewenste indruk te maken, u komt zelfverzekerd over en wekt daardoor veel vertrouwen.

“Bij de workshop styling ga ik op zoek naar wat het beste bij iemand past. Met de juiste kleding kun je de pluspunten van iemand naar boven halen. Ook bij visagie is het belangrijk om te kijken welk type iemand is. Daar pas ik de make-up op aan.” Joke geeft de workshops voor particulieren, bijvoorbeeld voor vriendinnen, collega’s maar ook voor bedrijven. “Vaak zie je dat een bedrijf een bepaald uniform heeft of dat men kleding aan heeft wat totaal niet bij het bedrijf past, dan denk ik; hier moet nodig een stylist naar toe. Ik laat zien hoe het beter kan, ook qua make-up. Want voor een avondje uit maak je je anders op dan voor op het werk.” Verder is Joke personal shopper voor zowel de zakelijke markt als particulieren. Ze gaat voor mensen die zelf geen tijd hebben om te winkelen, op pad om voor hen een passende outfit te vinden. “Door mijn jarenlange ervaring als mode-styliste weet ik precies wat mensen past. Ik ben styliste, visagiste, inkoper, verkoper en manager in een wereld van mode en schoonheid. Ook geef ik presentaties en kun je me inhuren als ladyspeaker.”

JK

STYLISTE

Tamboerpad 29 | 7071 XB Ulft | 06 – 10628256 | www.jkstyliste.nl | info@jkstyliste.nl


“De mens is altijd raadselachtig en vol diepte, en daarmee is het leven altijd boeiend en indrukwekkend.”Dit kan gezien worden als het vertrekpunt in al het werk van Maron Hilverda. Indrukwekkende doeken van groot formaat, die prachtig uitkomen in de ontvangstruimte van uw onderneming. Of kleinere schilderijen die de diepere lagen van de toeschouwer weten te raken. Zowel fervente kunstliefhebbers als ‘nieuwkomers’ hebben hiervoor de weg naar ATELIER 3X3 al weten te vinden. Werkzaam in haar opvallend ruime atelier in Gaanderen creëert Maron Hilverda werelden in verf waarin de toeschouwer zichzelf onherroepelijk terug vindt. Bij een atelierbezoek (u hoeft maar even te bellen) is aan de vele meters muur altijd genoeg werk te bezichtigen. Maron Hilverda is 1e graads opgeleid aan de Kunstakademie te Arnhem en geeft wekelijks schilderles in haar atelier.

Maron Hilverda

www.atelier3x3.nl

Kunstzinnig Achterhoek Mijn naam is MIRrthe Kolkman- van der Klip. Ik schilder al 6 jaar en ben autodidact. De kenmerken van mijn schilderwerken zijn de kleuren en de veelzijdigheid. Inspiratie haal ik uit mijn omgeving, dit kan van alles zijn, de koeien op de zorgboerderij van mijn zoon, een wereldstad of de natuur met als resultaat een kleurrijk, abstract en figuratief schilderij of torso. Ik noem specifiek de torso omdat ik de laatste twee jaar ook mannelijke en vrouwelijke torso’s beschilder. Natuurlijk “a la MIR”! Het laatste wat ik wil is dat ik “in een hokje” geplaatst word daarom experimenteer ik regelmatig met torso’s, lappen stof op schilderijen, teksten en dergelijke . Voor mij betekent schilderen een vorm van inspanning welke eindigt in volledige ontspanning, rust en ruimte... HEERLIJK!! www.ateliermir.nl

Mirthe Kolkman - van der Klip Kunst moet verwarring zaaien, op z’n minst de fantasie op hol brengen. Dagen lang slinkse blikken op werpen, je mee laten voeren. Zodat je na tien jaar uitroept: Verrek! Bedoelt ze dat ermee! Dit geldt eigenlijk voor alles wat Joke doet. Niet het voor de hand liggende, houd de spanning erin en laat je onderbuikgevoel spreken. Pin je niet vast op wat je al in ruime mate beheerst, werk impulsief en benut je kwaliteiten. En dan maak je dus tassen onder eigen label ik-hou-van-ik, schilderijen, toegepaste kunst, maak je theater en geef je parttime tekenen, drama en kunst op het Rietveld Lyceum. Haar fantassen ik-hou-van-ik zijn stuk voor stuk unieke handgemaakte combinaties van zeildoek met unieke print en specials. En een expositie staat eraan te komen van schilderijen en toegepaste kunst, binnen het brede mozaiekthema. www.jokekokart.nl

Joke Kok 61


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

‘Ik wilde meer van mezelf laten zien’ Ze is dit jaar precies 25 jaar oogarts. Een mooie aanleiding om eens een keer niet op de achtergrond te staan, maar naar voren te treden. Annemiek Struijk is - samen met haar man - oprichter en initiatiefnemer van de Doetinchemse

“Mijn werk is m’n lust en m’n leven.”

vestiging van Oogziekenhuis Zonnestraal. Ze is ambitieus, energiek en koestert een grote liefde voor haar vak. “Ik zie per dag zeker 100 ogen, maar alle ogen zijn weer anders. Dat blijft me boeien.” Na ruim 20 jaar als oogarts in het Slingeland

Ziekenhuis

te

hebben

gewerkt, maakte ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. “Binnen het

ziekenhuis

moest

een

nieuwe

oogpoli komen. Daar werd al heel lang over gepraat en er gebeurde niets. Op een gegeven moment duurde het zo lang, dat mijn man en ik besloten om het dan maar zelf te gaan doen. Ik wilde gewoon meer van me zelf laten zien. Niet dat daar in het ziekenhuis geen ruimte voor was, maar nu kan ik het doen in een setting die ik zelf vorm kan geven.

Wie: Annemiek

Struijk

Wat: Oogkliniek Waar:

Zonnestraal

Doetinchem

Dat betekent korte wachtlijsten, alle

“Vroeger zong ik en organiseerde ik graag etentjes, maar dat is wat meer op de achtergrond gekomen. Veel vrije tijd gaat op aan werk en alles wat daarmee

onderzoeken in één consult en altijd

Maar ik heb er wel veel van geleerd.

samenhangt, maar het is mijn lust en mijn

dezelfde arts. Een ander voordeel is dat

Dat zie ik als een stukje persoonlijke

leven. In de weekenden komen onze vier

ik me nu binnen mijn vak veel meer heb

ontwikkeling. Je bent daardoor ook

kinderen thuis en dan ga je vooral met

kunnen specialiseren. Ik doe nu veel

meer betrokken, voelt je verantwoorde-

hen leuke dingen doen. Echt ontspannen

meer ooglidcorrecties dan voorheen in

lijker. Ook richting onze medewerkers. Ik

doe ik tijdens onze vakanties in Zweden.

het ziekenhuis.”

had ook gehoopt dat ik minder tijd kwijt

Mijn beroep brengt veel hectiek met

zou zijn aan vergaderen, maar het is juist

zich mee, je krijgt constant nieuwe

Wat ze in het begin lastig vond was de

meer geworden. Gelukkig zijn ze wel een

patiënten die je moet zien. Dan is het

managementkant van het bedrijf. “Het

stuk doelgerichter.”

heerlijk om daar gewoon even heel stil

continue kijken naar de processen. Haal

te zitten en helemaal niks te hoeven.

ik mijn doelen, hoe gaat het met de

Annemiek geeft aan dat haar werk een

Alleen de absolute rust van de natuur

budgetten. Dat was ik niet gewend.

groot deel van haar leven beheerst.

om je heen.” 63


Sinds 1913 uw installatiespecialist. www.wassink.nl

Uw installatiespecialist. cv-ketel vervanging energiezuinige installaties

klimaattechniek elektronische installaties

service en onderhoud duurzame

technieken


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Vierde generatie Wassink weet wat ze wil Anne Wassink is de vierde generatie die samen met haar broer Wassink Installatie leidt. De financieel directeur en moeder van twee jonge dochters maakt dan ook lange dagen, maar heeft daar een duidelijke mening over.

Een belangrijk aspect van ondernemen is volgens Anne netwerken. Ze is lid van de Rotary-club, VNO-NCW, bestuurslid van Installatiewerk en was twee jaar voorzitter van Jong Management Achterhoek,

“Ieder maakt zijn keuzes, en dit is wat ik wil.”

een vereniging van jonge directeuren en managers. “Op regionaal niveau wor-

CV-ketels, verwarming, ventilatie- en air-

gekeken. Ergens in 2004 hebben mijn

den belangrijke zaken besproken. Daar

conditioningsystemen: dat is de wereld

ouders voor het eerst gepeild hoe mijn

moet je als ondernemer bij zijn en je

van Wassink Installatie. Het klinkt als een

twee broers en ik dachten over het over-

stem laten horen. Bovendien verbreedt

mannenwereld en dat is het ook, aldus

nemen van het familiebedrijf. En zo is

het mijn blik, en ik leer weer van andere

Anne. “Maar ik ben niet anders gewend.

het balletje gaan rollen. Na een aantal

ondernemers.”

Tijdens mijn studie bedrijfseconomie in

weekenden en avonden overleg hebben

Groningen was ik al één van de weinige

mijn broer en ik besloten het bedrijf over

Werk en gezin combineren, dat is best

vrouwen, en ook als accountant heb ik

te nemen.” Anne en Derk schelen maar

wel eens lastig. Zeker met twee jonge

altijd veel met mannen samengewerkt.”

15 maanden, en waren volgens Anne als

kinderen. “Dan is het wel eens spitsuur”,

kind al erg hecht.

vertelt Anne lachend. Maar dat hoort er

Anne is met haar broer Derk de vierde

bij. Er is zelfs nog regelmatig tijd voor

generatie die aan het roer staat. “Je

sport: tennis en golf in de zomer en

groeit op met het bedrijf.” Toch stond

hardlopen tussen de bedrijven door.

niet bij voorbaat vast dat Anne tot het

Wie: Anne

Wassink

familiebedrijf zou toetreden. “Er werd

Wat: Wassink

in eerste instantie meer naar mijn broer

Waar: Winterswijk en Doetinchem

Installatie

“Dat geeft een voldaan gevoel. En het is belangrijk activiteiten buiten je werk om te hebben.”

“Met open vizier je dingen doen”

Haar kinderen wil ze graag wat van de wereld laten zien. “De echte wereld, en dan niet via internet. Ik wil ze meegeven dat ze oog hebben voor andere culturen, voor de dingen om hun heen, dichtbij én veraf.” Die betrokkenheid heeft Anne van huis uit meegekregen. Het bewijs is er. Met gepaste trots: “In 2013 bestaat Wassink Installatie 100 jaar.”

65


VitaMee werkt verhelderend aan werk! Onze ondersteuning en advisering: P&O:

Gericht op creëren van duidelijkheid in verwachtingen.

Verzuim:

Gericht op duurzame inzetbaarheid en demedicaliseren.

Training:

Gericht op ontwikkelen van leiderschap van (middel) management.

Coaching: Gericht op toegevoegde waarde en eigen verantwoordelijkheid.

Wat mag u van ons verwachten? Verhelderende HR-oplossingen met een praktische mens- en resultaatgerichte aanpak, die waarde toevoegen in het behalen van uw organisatiedoelstellingen.

Wat geeft ons werkplezier? Dat wij uw deskundige partner mogen zijn, die vanuit oprechte betrokkenheid een verbintenis met u aangaat om uw doelen te realiseren.

P&O • Verzuim • Training • Coaching

De

van

De visie van VitaMee op het omgaan met personeel

VitaMee worden betrokken en professioneel

is uniek te noemen en heeft veel ondernemers

uitgevoerd

trainingen en

worden

en op

begeleiding een

persoonlijke,

- waaronder onszelf - de ogen doen openen hoe je

humoristische en ontspannen manier uitgevoerd.

kunt omgaan met je medewerkers.

Gerry Berndsen - Stichting Aktief te Doetinchem

Jurgen Rutgers - BeSite te Aalten

Verhelderende HR-oplossingen voor groeiende mensen in bloeiende organisaties. www.vitamee.nl

Beenengang 8 • 7131 DA Lichtenvoorde Telefoon: 0544 - 353 000 • e-mail: info@vitamee.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Ik vind mensen gewoon mooi” Als je met Sandra Luijmes over haar bedrijf VitaMee praat dan spat de energie er vanaf! Ze is ontzettend gedreven en altijd op zoek naar de juiste balans tussen zakelijk en sociaal. Een mensen-mens ‘pur sang’. Ik wil bedrijven beter maken. En dat kan alleen door jezelf kwetsbaar op te stellen. Alle fouten die klanten maken, maak ik zelf ook. Als je mensen inzicht geeft in hun handelen, dan leidt dat tot verandering. Ik vind mensen gewoon mooi.” Na haar studie Sociaal/Jurdisch aan de Hogeschool Utrecht keerde Sandra terug naar de Achterhoek. “Ik was heel blij weer terug te zijn, maar had nog geen baan. Toen ik me ging inschrijven bij Randstad vroegen ze of ik daar niet wilde solliciteren. Dat heb ik gedaan. Ik werd aangenomen en heb me daar vervolgens intern opgewerkt. Tot ik op

Sandra ontspant met een partijtje tennis.

een dag met een klant om tafel zat, die vertelde over een probleem binnen zijn bedrijf waar hij niet uit kwam. Binnen de kortste keren zaten we met flipovers te analyseren en na te denken over hoe het anders kon. En toen dacht ik ‘dit is wat ik wil’. Ik heb ontslag genomen, een coach gezocht en ben begonnen.” Haar man en dochter zijn langzaam meegegroeid in het succes van haar bedrijf. “Mijn man werkt inmiddels ook in het bedrijf. Hij regelt de hele backoffice. Werk en privé lopen bij ons dus in elkaar

over,

maar

we

hebben

Wie:

Sandra Luijmes

Wat:

VitaMee

Waar:

Lichtenvoorde

de

afspraak dat er tijdens het avondeten niet

wordt, dat ze onafhankelijk moet zijn en

ga regelmatig een weekendje weg of op

over zaken wordt gesproken. Voor mijn

niet moet doen wat anderen van haar

vakantie met mijn man, mijn gezin of

dochter maak ik heel bewust tijd vrij. Ik

verwachten.”

met vriendinnen. Daarnaast vind ik het

heb dan misschien wel minder tijd, maar

ook leuk om lekker uit eten te gaan of

de tijd die ik heb besteed ik goed. Ik

Alhoewel een groot deel van haar tijd

een lekker avondje te stappen. Ik ben

denk ook niet dat ik een slechte moeder

op gaat aan werk, heeft ze toch tijd voor

eigenlijk altijd in beweging. Lekker op de

ben omdat ik na school niet klaar zit met

ontspanning. “Ik sport twee tot drie keer

bank een mooie film kijken is ook leuk,

thee en koekjes. Ik wil haar meegeven

per week. Vooral tennis en hardlopen.

maar twee avonden in de week is meer

dat ze dat moet doen waar ze blij van

Maar ik hou ook van ‘the good life’. Ik

dan zat!” 67


logo’s

huisstijlen

folders

banners

catalogi

websites

beeldverhalen

fotografie

fotobewerking

Heerenhuys Grafische Vormgeving

Lichtenvoordseweg 33, 7141 DV GROENLO

06 - 48404973

info@heerenhuys-groenlo.nl

www.heerenhuys-groenlo.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Ik zie mezelf als een luisterende vormgever” Alleen ontwerpen was voor Esther de Heer niet breed genoeg. Ze wilde weten wat klanten beweegt bij het maken van keuzes. Daarom volgde ze na haar grafische opleiding een studie economische (reclame)psychologie. Uiteindelijk koos ze toch voor het creatieve vak. Maar wie denkt dat de psychologie daarmee naar de achtergrond is verdwenen, heeft het mis. “Ik zie mezelf als een luisterende vormgever. Ik wil samen met de klant tot iets goeds komen. Dus die psychologie komt me nog steeds van pas.”

begonnen met de fotovakopleiding. Dat doe ik om me zelf te ontwikkelen, ik wil blijven leren. Maar ik zie het ook als een aanvulling op mijn werk.” Een andere grote hobby van Esther is hardlopen. “Sinds een jaar of vijf loop ik zo’n twee keer in de week hard. Met het hardlopen vind ik balans tussen werk en privé. Dan ben ik echt vrij in mijn hoofd. En soms krijg ik dan ineens een goed idee!”

Ook in haar vrije tijd speelt creativiteit

Wie:

grafisch vormgever bij diverse bedrijven,

een rol. “Als ik niet aan het werk ben

Wat: Heerenhuys

runt ze sinds een klein jaar haar eigen

schilder ik graag. Maar ook fotograferen

vormgevingsbureau: ‘Heerenhuys’. “De

is een hobby van mij. Daarom ben ik

Na 10 jaar gewerkt te hebben als

Esther de Heer Grafische Vormgeving

Waar:

Groenlo

naam van mijn bedrijf is afgeleid van mijn achternaam. Daarnaast wonen we in een oud herenhuis. Aangezien ik mijn bedrijf aan huis heb, lag deze keuze voor de hand.” Het bezoeken van klanten vindt ze erg leuk om te doen. “Je krijgt dan een veel beter beeld van wat ze precies willen. Belangrijkste uitdaging daarbij is om goed te luisteren en samen te zoeken naar het meest geschikte ontwerp. Daarmee maak ik het mezelf niet makkelijk, maar zo wil ik het wel graag doen.” Het

zelfstandig

ondernemerschap

bracht haar niet meer vrije tijd, maar wel meer flexibiliteit. “Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus ik had wel een beeld van wat het inhield om een eigen bedrijf te runnen. Ik had eigenlijk verwacht de collegialiteit te missen. Maar als je bezig bent met iets waar je hart ligt, dan vliegen de dagen voorbij. De kinderen zien wel dat ik meer thuis ben, maar ik ben ook meer aan het werk. Ze vinden het leuk om te zien wat ik maak. Ze worden hierdoor zelf ook gestimuleerd om creatief te zijn. Ik vind het ook wel goed dat ze mee krijgen hoe het is om ondernemer te zijn. Dat je hard moeten werken en je goed prioriteiten moet

Esther met op de achtergrond haar Heerenhuys’.

kunnen stellen.”

69


‘Enthousiasme Achterhoekse ondernemers heeft me gegrepen’ Ondernemers in de Achterhoek moeten zich meer laten zien. Dat vindt Wouke van Scherrenburg, voormalig journalist, parlementair verslaggever en tegenwoordig actief als dagvoorzitter en debatleider. “Er is zoveel potentie in de regio, daar zet ik me graag voor in.”

Wouke van Scherrenburg heeft een indrukwekkende staat

“Waarom heb je dit opgezet, wat was de aanleiding?”

van dienst: ze was jarenlang journalist (Arnhemse Courant

“Ik stoorde mij wel eens aan clubjes uit de Achterhoek waar

en De Gelderlander) en politiek verslaggever. Verder is zij

ze onderling constateerden; ‘Kijk eens hoe goed we zijn’.

initiatiefnemer van politiek café Piment in Doetinchem, waar

Nou is dat wel zo, maar daar bleef het dan ook bij. Maar wie

landelijke en regionale kopstukken elkaar eens per maand ont-

kent al die ondernemers buiten de Achterhoek? Niemand

moeten. Ze werkt tegenwoordig als debatleider, dagvoorzitter

toch? Ik vond dat daar verandering in moest komen, want er is

en presentatietrainer.

zoveel potentie in de regio. Zo is het balletje gaan rollen.

Op de dag van het interview heeft Wouke een druk programma.

Het idee is goed opgepakt, veel ondernemers, bestuurders en

Op de agenda staan achtereenvolgens een interview met

politici zijn er erg enthousiast over. Ik heb er veel onbetaalde

TV Rijnmond, met EenVandaag, een debat in perscentrum

uren in gestoken, en wilde die dag dan ook zelf aan elkaar

Nieuwspoort en ter afsluiting is ze te gast bij Pauw & Witteman.

praten. En het krijgt natuurlijk een vervolg, anders heeft het geen

Die ambitie en werklust lopen als een rode draad door haar

zin. Dus volgend jaar organiseren we weer een Achterhoeks

carrière; als verslaggever bij de Arnhemse Courant (1978-1987)

lentediner in Den Haag.”

was ze destijds de eerste fulltime werkende moeder van drie kinderen.

Wat is jouw band met de Achterhoek? “Nou, in het begin was die er niet. Het was mijn man die met

“Dat was in die tijd ongetwijfeld een uitzondering op de

het voorstel kwam in Doetinchem te gaan wonen. Dat was even

regel, een fulltime werkende moeder?”

slikken, want voor mijn werk is het natuurlijk geen voor de hand

“Ja, een beetje vreemd was het wel. Veel mannelijke collega’s

liggende locatie. Dan had ik beter in Den Haag kunnen gaan

vroegen regelmatig: ‘Moet je nog niet naar huis, naar je kinderen?

wonen. Maar ik had gezegd dat mijn man mocht kiezen, en dus

En jullie dan, jullie hebben toch ook kinderen?’ zei ik dan wel

werd het Doetinchem. Nu wil ik er niet meer weg. Ik heb hier

eens. Het was een beetje paternalistisch van hen, maar wel

een prettig sociaal leven, met veel vrienden. En de Achterhoek

lief bedoeld. Maar parttime werken kwam eigenlijk nooit ter

heeft me gegrepen. Ik heb de afgelopen jaren zoveel mensen

sprake, het paste ook niet bij het vak. Ik draaide ook gewoon

ontmoet die enthousiast over de regio en hun bedrijven vertel-

weekenddiensten, net als de anderen.”

den, dat werkte aanstekelijk. Ik wilde daar meer van weten, en er wat mee doen.”

Was je een rolmodel voor andere werkende moeders? “Niet dat ik weet. Ik was me er in elk geval niet van bewust. Ik had dat zelf ook niet, hoor, een rolmodel. Maar er waren toen

Kan de Achterhoekse ondernemer wat leren van Wouke

ook nog maar weinig vrouwen in de journalistiek.”

van Scherrenburg? “Ik houd er niet van om met het vingertje te wijzen. Blijkbaar

70

Wouke was onlangs dagvoorzitter van de Achterhoekse lente,

doen al die bedrijven het goed, anders waren ze er niet meer.

een diner voor politiek Den Haag. Bestuurders, ondernemers

Vanuit slimme kleine ideeën zijn er zo heel wat bedrijven groot

en politici uit de Achterhoek trokken met twee bussen naar de

aan het worden. Maar wat voor Nederland geldt, geldt voor de

regeringsstad om de regio bij de Tweede Kamer en het kabinet

Achterhoek in het bijzonder: dat mensen te bescheiden zijn.

onder de aandacht te brengen. Het is een initiatief dat Wouke

Terwijl er niets mis mee is om trots te zijn op wat je hebt bereikt.

zelf heeft opgezet.

Bescheidenheid, daar koop je niets voor.”


Is er in al die jaren iets geweest wat je niet hebt gedaan en waar je spijt van hebt? “Jaaa, dat is er wel. Ik ben namelijk twee keer gevraagd voor het tv-programma ‘Wie is de Mol’, maar heb beide keren bedankt. Mijn kinderen zeiden toen: daar krijg je spijt van. En daar kregen ze gelijk in. Maar ja, ik denk niet dat ze me nog een keer vragen…” Wat vindt u van radio- en tv-programma’s waarbij politici op de hak worden genomen, zoals ‘Gaat-ie mee of Zegt-ie nee’ van 3FM-dj Giel Beelen, of PowNews. Wat zou u doen als een van deze programmamakers bij u op de stoep zouden staan? “Het hoort bij deze tijd, maar ik heb er niet veel mee, al vind ik het radiospelletje van Giel Beelen wel grappig. Maar PowNews, daar kijk ik niet naar. En wat ik zou doen als PowNews bij mij op de stoep zou staan? Ach, ik word daar niet anders van, wat dat betreft ben ik door de wol geverfd.” Dit blad gaat over zakenvrouwen in de Achterhoek. Sinds 1995 heb je je eigen bedrijf, Wouke van Scherrenburg Media en Communicatie. Waarom wilde je dat? “Om praktische redenen. Ik werd steeds vaker gevraagd als dagvoorzitter, en dat paste niet binnen mijn functie als politiek verslaggever.” Wat vind je van dit initiatief van Wegener? “Het is een nieuw initiatief en dat is altijd goed. Bovendien zijn er genoeg zakenvrouwen in de Achterhoek, dus het kan bijna niet anders of het wordt een succes.”

Wie: Wouke

van Scherrenburg

Wat: Wouke

van Scherrenburg Media en Communicatie

Waar:

Doetinchem

“Er is niets mis mee om trots te zijn op wat je hebt bereikt” 71


tekstredactieverhaalartikelberichtn ieuwsbriefflyermailingreportagecor rectieberichtenpersoneelsbladhuisa an-huiskrantboodschapwebtekstbed riJfsmagaZinepublicatiedocumentinf ormatiecommunicatieadviesillustrat iekopiJdrukproefbedriJfsJournalistie tekstredactieverhaalartikelberichtn ieuwsbriefflyermailingreportagecor rectieberichtenpersoneelsbladhuisa an-huiskrantboodschapwebtekstbed riJfsmagaZinepublicatiedocumentinf ormatiecommunicatieadviesillustrat iekopiJdrukproefbedriJfsJournalistie tekstredactieverhaalartikelberichtn ieuwsbriefflyermailingreportagecor rectieberichtenpersoneelsbladhuisa an-huiskrantboodschapwebtekstbed riJfsmagaZinepublicatiedocumentinf ormatiecommunicatieadviesillustrat iekopiJdrukproefbedriJfsJournalistie tekstredactieverhaalartikelberichtn ieuwsbriefflyermailingreportagecor rectieberichtenpersoneelsbladhuisa an-huiskrantboodschapwebtekstbed eelinkstraat 64 7101 Jl winterswijk t 0543 51 51 96 m 06 15 64 75 36 info@tekstbureauwijnveen.nl www.tekstbureauwijnveen.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

’Doen waar je goed in bent, dat geeft voldoening’ Ze is leergierig, een doorzetter en best trots op wat ze heeft bereikt. Mary Wijnveen startte in 2011 haar eigen bedrijf: Tekstbureau Wijnveen. De geboren en getogen Winterswijkse heeft er geen spijt van. “Ik houd zelf de

gierig en heb alles zelf uitgezocht en geregeld. Ik heb mijn eigen website, zelfs een auto met bedrijfslogo. Daar ben ik best trots op.” Belangrijke eigenschappen voor een

regie en doe waar ik goed in ben.”

ondernemer zijn volgens Mary doorzettingsvermogen en lef. “Je moet uit je

“Ik was al enige tijd aan het rondkijken

schilderles gezeten en kan ze nu haar

comfortzone, en ook datgene doen wat

naar ander werk, maar het viel niet mee

creativiteit kwijt in bloggen. “Het is een

je moeilijk vindt. Want juist dat geeft

een parttime baan in deze regio te vin-

mooie manier om mensen naar mijn

de meeste voldoening.” Heeft ze nog

den”, vertelt Mary. “Ik wilde wel voor

website te trekken.”

wensen voor de toekomst? “Ik wil ooit

mezelf beginnen, maar vond dat ook wel

Door het zelfstandig ondernemerschap

nog een boek schrijven, dat staat in elk

spannend. Toen Reed Business mij be-

heeft Mary veel geleerd. “Ik ben leer-

geval op mijn lijstje.”

naderde of ik voor hen wilde freelancen, dacht ik: ‘het is nu of nooit’.” Met haar tekstbureau schrijft en redigeert Mary teksten voor diverse media. Deze drs. in de Letteren met geschiedenisspecialisme werkt volgens eigen zeggen erg punctueel en gestructureerd. “Ik kan slecht tegen taalfouten, en kan eindeloos bezig zijn met een passend citaat of het vinden van de juiste kop bij een artikel. Dat is een erfenis uit mijn jaren als eindredacteur. Maar het is ook wat ik het liefste doe: een tekst net zolang bewerken tot ik tevreden ben. Tot alle punten en komma’s goed staan.” Wie:

Mary Wijnveen

Wat:

Tekstbureau Wijnveen

Waar:

Winterswijk

Wel vindt ze het soms lastig om het werk los te laten. “Als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het ook gebeuren. Af en toe mag ik mijzelf wat meer ontspanning gunnen.” De woensdag probeert ze vrij te houden. ’s Ochtends gaat ze naar de sportschool. “Dat heb ik echt nodig. Mijn vriend heeft ook een eigen bedrijf en we vinden het belangrijk tijd voor elkaar en onze dochter vrij te maken. Alles even loslaten.”

“Als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik ervoor”

Mary houdt van boeken lezen en in de tuin werken. Ze is een creatieve vrouw op diverse fronten. Zo heeft ze jaren op 73


Verzekeren is geen kwestie van vertrouwen maar

van betrokkenheid en maatwerk advies. De adviseurs van de H. Jansen Assurantie Groep zijn betrokken en ervaren in alle opzichten. Zij bekijken samen met u uw privé- en zakelijke situatie, inventariseren uw wensen en zien de mogelijkheden. Zo creëren wij maatwerk, waardoor u uw risico’s kunt beperken of zelfs uitsluiten. Al onze adviseurs volgen de H. Jansen filosofie: het bieden van maatwerk dienstverlening en uw aanspreekpunt zijn in geval van calamiteiten en/of veranderingen. U bent benieuwd wat wij voor u en/of uw onderneming kunnen betekenen? Bel of mail ons dan, wij zijn u graag van dienst.

>

B E DR I J V E N PA RT IC U L I E R E N

Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 bedrijven@hjansen.nl www.hjansen.nl


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

“Met mensgerichtheid en betrokkenheid bereik je meer” Leidinggeven bij het familiebedrijf was geen meisjesdroom van Vanessa Jansen (36). Toch besloot ze te ervaren of het voor haar was weggelegd. “Ik ben iemand van tradities en het in stand houden van zaken. Als ik het niet probeerde, zou het bedrijf wellicht ophouden te bestaan.” Ze heeft nooit spijt gehad van haar keuze. “Ik vind het heerlijk te regelen, adviseren en na te denken over belangrijke beslissingen.”

ding van de H. Jansen Groep. Hieronder vallen

ondermeer

de

H.

Jansen

Assurantie Groep en de automatiseringstak DLA ICT. “De holding regelt alle overkoepelende zaken; van de financiële administratie tot juridische zaken en het nemen van grote beslissingen als investeringen. Daarbij werk ik nauw samen met mijn managementteam.” Hoewel het verzekeringsvak en de

Vanessa studeerde rechten en werkte zes

de directie.”

automatiseringsbranche

echte

man-

jaar als kandidaat-notaris in Amsterdam.

De samenwerking tussen vader en

nenwerelden zijn, heeft Vanessa geen

“Op een gegeven moment deed ik met

dochter is uniek te noemen. “We stre-

obstakels ervaren bij haar indienst-

mijn vader mee aan een buitenlandse

ven hetzelfde doel na, maar de weg er

treding. “Ik vind het belangrijk als vrouw

oldtimerrally; een familiehobby. Bij zo’n

naartoe is verschillend. Mijn vader is een

dicht bij mijzelf te blijven. Ik ben een echt

rally ben je helemaal op elkaar aangewe-

ondernemer in hart en nieren. Ik ben

mensenmens en betrek het manage-

zen. Die samenwerking verliep zo goed,

meer een controller en weeg zaken af.

ment bij beslissingen. Hoewel ik ook

dat ik dacht: ‘waarom probeer ik het niet

We vullen elkaar dan ook perfect aan. Hij

zakelijk kan zijn, probeer ik altijd inzicht

in de zaak?’ Ik begon als bedrijfsjurist en

is mijn adviseur op de achtergrond.”

en begrip voor medewerkers te hebben.“

inmiddels zit ik samen met mijn vader in

Vanessa is verantwoordelijk voor de holSamen met haar gezin woont Vanessa in Arnhem. Het wonen in de stad bevalt Vanessa goed. “Mijn werk is belangrijk, maar mijn gezin ook. Met een drukke baan, staat het weekend in het teken van mijn gezin. Leuke dingen doen met de kinderen of lekker eten met vrienden en familie. We kunnen goed koken. Dat heb ik echt van huis uit meegekregen.” Bij de H. Jansen Groep staan professionaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. “We bieden de klant een solide Wie:

Vanessa Jansen

Wat:

H. Jansen Groep

Waar:

Winterswijk

basis. Groei van medewerkers vind ik belangrijk. Ik stimuleer het altijd als

“Ik vind het belangrijk dicht bij mezelf te blijven.”

mensen willen studeren.” Zelf vindt Vanessa ook nog tijd zichzelf te ontwikkelen. “Ik ben bezig met een masterclass leiderschap en doe mee aan een project over familiebedrijven. Het is erg leuk om te klankborden met de andere deelnemers. Het familiebedrijf heeft toch vaak een andere dynamiek.” 75


Achterhoekse

ZAKEN

VROUWEN

Gastvrijheid zit in de genen Twee krachtige, zelfstandige vakvrouwen in de hotel- en horecabranche.

afgemaakt”, lacht Kim. “We werden

De zussen Chantal en Kim Hilbink zijn opgegroeid in hotel De Frerikshof in Winterswijk. Nu zijn ze verantwoordelijk voor de PR, Marketing en Sales

stewardess bij de KLM. Toch ben ik wel in hotels terecht gekomen waar ik werkte als receptioniste en later als salesmanager. Gastvrijheid is zo belangrijk.

bij de Horeca Inspiratie Maatschappij (HIM+). Zij ondersteunen en

Een glimlach, aandacht voor de gasten.

adviseren de aangesloten bedrijven: StrandLodge Winterswijk,

Zo heb ik ook nog een aantal jaren een restaurant gerund in Schiedam.”

Golfbaan ’t Zelle en Hotel Villa Ruimzicht.

Chantal knikt instemmend. “Ja, het hotel bleef toch trekken. Ik ben gestopt

Bij HIM+ draait alles om goede kwaliteit

maken in de grote hotelkeuken. Later

met vliegen en bij mijn ouders in het

en service. Sfeer maken en beleven. En

verdienden we er in schoolvakanties een

hotel gaan werken als hotelmanager.”

dat is Kim en Chantal Hilbink op het lijf

zakcentje bij als piccolo.”

En nu werken de dames alweer twee jaar

geschreven. Kim: “Zien dat je gasten zich

bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. “We

thuis voelen. Dat is wat de gastvrijheids-

Hun

levensverhalen

veel

houden ons bezig met de sales, acties,

industrie zo mooi maakt.” Het is ze met

gemeenschappelijk. De zussen zagen

evenementen en PR-activiteiten voor de

de paplepel ingegoten. De dochters van

zichzelf niet direct in een hotel werken. Kim

verschillende bedrijven”, vertelt Chantal.

de oud-eigenaar van Hotel De Frerikshof

volgde de HEBO, de Hogere Europese

“De functie biedt veel afwisseling en

zijn letterlijk in het hotel opgegroeid.

Beroepsopleiding

we werken met jonge, gedreven onder-

Chantal: “Als kind vierden we er de leuk-

deerde Communicatiewetenschappen.

nemers. Dat biedt volop kansen.”

ste feestjes. Zwemmen, bowlen en ijsjes

“De studie hebben we niet helemaal

Zowel zakelijk als privé kunnen de zus-

en

hebben

Chantal

stu-

sen het goed met elkaar vinden. Chantal: “We wonen sinds twee jaar naast elkaar in Winterswijk en kennen elkaar door

“Een eigen hotel is onze droom. Slapen, eten en feesten bij de zusjes!”

en door. We hebben dezelfde humor, begrijpen elkaar en denken hetzelfde.” Naast elkaar wonen heeft volgens Kim een groot voordeel. “We hebben ons werk goed afgestemd op elkaar zodat we elkaars kinderen na school kunnen opvangen.” In het contact met gasten voelen Kim en Chantal zich op hun best. Kim: “We hebben

dan

ook

zeker

ambities.

Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een gezellig, hip hotel in de Achterhoek. Dat lijkt me geweldig! Je eigen gasten kennen en tussen de mensen werken.” Chantal kan zich daar helemaal in vinden. “En alles zelf doen. Het maken van de reserveringen, bedienen en problemen oplossen. Dat zijn de leuke dingen, om dat voor elkaar te krijgen. Heerlijk die hectiek!” Wie: Chantal

en Kim Hilbink

Wat: Horeca

Inspiratie Maatschappij

Waar:

Winterswijk

76


51º58’25”NB

Foto’s Jeroen Scheuter

KOOKS GARDEN

RESTAUR ANT Strandlodge Winterswijk Badweg 4, 7102 EG Winterswijk T. 0543-769037 Voor meer info:www.slww.nl of info@slww.nl

’21”OL


WWW.REGIOZAKENVROUWEN.NL Achterhoek • Amsterdam • Arnhem | Nijmegen • Brabant • De Ronde Venen • Den Haag • Flevoland • ’t Gooi • Gouda Groningen • (Belgisch) Limburg • Noord Holland • Rotterdam • Twente • Westland • Groot Zwolle | Salland

Achterhoekse zakenvrouwen  

Achterhoekse zakenvrouwen

Advertisement